Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2014: Razumevanje vloge državljana II

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP14
Glavni avtor(ji):
 • ISSP raziskovalna skupina
 • FORS swiss foundation for research in social sciences, c/o University of Lausanne, Switzerland
 • Gonzales T., Ricardo
 • Lyons, Pat
 • Wolf, Christof
 • Lund Clement, Sanne
 • Andersen, Johannes
 • Shamshiri-Petersen, Ditte
 • Andersen, Jørgen G.
 • Frederiksen, Morten
 • Severin, Majbritt C.
 • Holt, Steffen
 • Østergaard, Jeppe
 • Haugaard, Emil B.
 • Méndez Lago, Mónica
 • García-Pardo, Natalia
 • Melin, Harri
 • Blom, Raimo
 • Gonthier, Frédéric
 • Forsé, Michel
 • Clery, Liz
 • Phillips, Miranda
 • Tsuladze, Lia
 • Khechuashvili, Lili
 • Marinović Jerolimov, Dinka
 • Kolosi, Tamás
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Jónsdóttir, Heiður H.
 • Björnsdóttir, Hugrún
 • Björnsdóttir, Ágústa E.
 • Kobayashi, Toshiyuki
 • Murata, Hiroko
 • Aramaki, Hiroshi
 • Krupavičius, Algis
 • Ganzeboom, Harry
 • Kolsrud, Kirstine
 • Skjåk, Knut K.
 • Social Weather Stations, Quezon City, Philippines
 • Khakhulina, Ludmilla
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Bahna, Miloslav
 • Yang-chih, Fu
 • Smith, Tom W.
 • Marsden, Peter V.
 • Hout, Michael
 • Evans, Ann
 • Blunsdon, Betsy
 • Carton, Ann
 • Vanderkelen, Françoise
 • Deshmukh, Yashwant Rao
 • Kim, Sang-Wook
 • Zielinski, Marcin W.
 • Jerzyński, Tomasz
 • Edlund, Jonas
 • Kalaycıoğlu, Ersin
 • Çarkoğlu, Ali
 • Briceño León, Roberto
 • Struwig, Jare
 • Bacher, Johann
 • Höllinger, Franz
 • Verwiebe, Roland
Izdelal datoteko podatkov:
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences (Cologne; 2016)

Finančna podpora:

Vsaka raziskovalna organizacija krije svoje stroške raziskave. Skupnega financiranja ni.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: razumevanje vloge državljana, državljanstvo, družbena in politična participacija, članstvo, zanimanje za politiko, zaupanje politikom, zaupanje v vlado, zaupanje v sočloveka, volitve, poštenost volitev, referendum/zbiranje podpisov kot obliki sprejemanja odločitev, javne službe, korupcija v javnih službah

Ključne besede ELSST:
DRŽAVLJANSTVO, ZANIMANJE ZA POLITIKO, ZAUPANJE V VLADO, VOLITVE , REFERENDUM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
DRŽAVLJANSTVO
DRUŽBA
DRŽAVA
POLITIKA
DEMOKRACIJA


Povzetek:

Ta izvedba raziskav ISSP se osredotoča na stališča do državljanov in države. Respondente sprašuje o kakovosti dobrega državljana, družbeni in politični participaciji, o aktivnem in pasivnem članstvu v različnih združenjih (stranke, sindikati, verske organizacije, športna društva, ipd.), zanimanju za politiko, politični samoopredelitvi levo-desno ter o zaupanju politikom in vladi. Respondenti ocenjujejo poštenost ljudi, možnost prave izbire med strankami, raven poštenosti zadnjih nacionalnih volitev, služenje državljanom in stopnjo korupcije v javnih službah ter delovanje demokracije v državi. Odgovarjajo tudi, kako pogosto imajo politične razprave s prijatelji ter se opredelijo do referenduma kot dobrega načina političnega odločanja. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, izobrazbi, zaposlitvi, poklicu, zakonskemu statusu, o članstvu v sindikatu, verskem prepričanju, udeležbi na zadnjih volitvah, voljeni stranki (levo-desno), o pripadnosti etnični skupini, velikosti gospodinjstva, dohodku, državi rojstva staršev in o regiji bivanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstralija: 12. maj 2014 - 16. april 2015, Avstrija: 10. junij 2016, Belgija: 14. oktober 2015 - 22. marec 2016, Češka: 11. april 2014 - 20. junij 2014, Čile: 31. oktober 2014 - 27. november 2015, Danska: 22. november 2014 - 06. februar 2015, Filipini: 19. februar 2014 - 23. februar 2014, Finska: 17. september 2014 - 19. december 2014, Francija: 28. februar 2012 - september 2014, Gruzija: 01. september 2013 - 24. oktober 2013, Hrvaška: 03. januar 2015 - 23. januar 2015, Indija: 12. marec 2016 - 29. marec 2016, Islandija: 03. julij 2015 - 02. september 2015, Izrael: 03. februar 2014 - 03. junij 2014, Japonska: 14. junij 2014 - 22. junij 2014, Južna Afrika: 01. januar 2015 - 31. marec 2015, Južna Koreja: 23. junij 2014 - 18. oktober 2014, Litva: 03. marec 2015 - 28. april 2015, Madžarska: 13. junij 2014 - 18. junij 2014, Nemčija: 24. marec 2014 - 13. september 2014, Nizozemska: 01. april 2014 - 30. september 2014, Norveška: 20. oktober 2014 - 30. december 2014, Poljska: 01. marec 2015 - 26. junij 2015, Ruska federacija: 01. avgust 2014 - 05. avgust 2014, Slovaška: 17. september 2014 - 28. oktober 2014, Slovenija: 02. oktober 2013 - 17. december 2013, Španija: 14. marec 2014 - 28. maj 2014, Švedska: 11. marec 2014 - 30. maj 2014, Švica: 12. februar 2015 - 10. julij 2015, Tajvan: 04. avgust 2014 - 16. november 2014, Turčija: 13. februar 2015 - 06. april 2015, Velika Britanija: 31. julij 2014 - 06. november 2014, Venezuela: 19. januar 2015 - 08. februar 2015, Združene države Amerike: 01. april 2014 - 11. oktober 2014
Čas izdelave: 2016
Država: Avstralija, Avstrija, Belgija, Češka, Čile, Danska, Filipini, Finska, Francija, Gruzija, Hrvaška, Indija, Islandija, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Turčija, Velika Britanija, Venezuela, Združene države Amerike
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe stare 18 let in več, izjeme so: Finska: od 15 do 75 let, Japonska: 16 let ali več, Južna Afrika: 16 let ali več, ter Švedska: od 17 do 79 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12590.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Avstralija: Academic Surveys Australia

Avstrija: IFES - Institut für empirische Sozialforschung, Vienna

Belgija: Research Center of the Flemish Government, Brussels, and IWEPS, Namur

Češka: SC&C, Prague

Čile: CADEM, Santiago de Chile

Danska: Rambøll Denmark A/S, Copenhagen

Filipini: Social Weather Stations, Quezon City

Finska: Statistics Finland, Social Survey Unit, Helsinki

Francija: Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST), Laboratoire de Sociologie Quantitative, Malakoff

Gruzija: Center for Social Sciences (CSS), Tbilisi

Hrvaška: GFK market research

Indija: CVoter News Services Pvt. Ltd., Noida

Islandija: Social Science Research Institute - University of Iceland

Izrael: B.I. and Lucille Cohen Institute, Tel Aviv

Japonska: Central Research Services, Inc., Tokyo

Južna Afrika: Human Sciences Research Council, Pretoria

Južna Koreja: Survey Research Center at Sungkyunkwan University, Seoul

Litva: Eurotela, Klaipėda

Madžarska: TÁRKI Social Research Institute, Budapest

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: VU University Amsterdam

Norveška: TNS Gallup (kontakt in administracija papirnatih vprašalnikov) and Norwegian Social Science Data Services (NSD) (administracija spletnih vprašalnikov), Bergen

Poljska: Central Statistical Office of Poland (GUS), Warsaw

Ruska federacija: Levada-Center, Moscow

Slovaška: FOCUS agency, Bratislava

Slovenija: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK), Univerza v Ljubljani

Španija: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Švedska: SIFO

Švica: M.I.S. Trend SA, Economic and social research institute, Lausanne

Tajvan: Center for Survey Research, RCHSS, Academia Sinica, Taipei City

Turčija: Infakto Research Workshop Inc., Istanbul

Velika Britanija: National Centre for Social Research (NatCen), London

Venezuela: Instituto Delphos, Caracas

Združene države Amerike: National Opinion Research Center (NORC), Chicago

Tip vzorca:

Verjetnostno: enostavno slučajno

Verjetnostno: večstopenjsko

Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12590.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: računalniško podprti (CASI)

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Telefonski intervju

Odvisno od posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12590.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12590.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12590.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12590.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12590.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA6670: International Social Survey Programme: Citizenship II - ISSP 2014 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: OSTALO

 • število spremenljivk: 389
 • število enot: 49807

Verzija: 2.0.0, doi:10.4232/1.12590

Spremenljivke

V1 GESIS Data Archive Study Number - 'Citizenship II'

Vrednost 13 Frekvenca
6670 GESIS Data Archive Study Number: ZA6670 49807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49807 0 6670 6670

Vrednosti spremenljivk od 6670 do 6670

V2 GESIS Archive Version

Vrednost 22 Frekvenca
2.0.0 (2016-08-24) 49807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49807 0

DOI Digital Object Identifier

Vrednost 31 Frekvenca
doi:10.4232/1.12590 49807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49807 0

V1 GESIS Data Archive Study Number - 'Citizenship II'

Vrednost 1389 Frekvenca
6670 GESIS Data Archive Study Number: ZA6670 49807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49807 0 6670 6670

Vrednosti spremenljivk od 6670 do 6670

V2 GESIS Archive Version

Vrednost 2388 Frekvenca
2.0.0 (2016-08-24) 49807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49807 0

DOI Digital Object Identifier

Vrednost 3387 Frekvenca
doi:10.4232/1.12590 49807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49807 0

V3 Country/Sample (see V4 for codes for whole nation states)

Vrednost 4386 Frekvenca
36 AU-Australia 1432
40 AT-Austria 1033
152 CL-Chile 1432
158 TW-Taiwan 1875
191 HR-Croatia 1000
203 CZ-Czech Republic 1532
208 DK-Denmark 1758
246 FI-Finland 1505
250 FR-France 1211
268 GE-Georgia 1498
348 HU-Hungary 1007
352 IS-Iceland 1497
356 IN-India 1209
392 JP-Japan 1593
410 KR-Korea (South) 1370
440 LT-Lithuania 1119
528 NL-Netherlands 1638
578 NO-Norway 1459
608 PH-Philippines 1200
616 PL-Poland 2112
643 RU-Russia 1600
703 SK-Slovak Republic 1156
705 SI-Slovenia 1010
710 ZA-South Africa 3124
724 ES-Spain 1755
752 SE-Sweden 899
756 CH-Switzerland 1235
792 TR-Turkey 1509
840 US-United States 1264
862 VE-Venezeula 1009
5601 BE-FLA-Belgium/ Flanders 999
5602 BE-WAL-Belgium/ Wallonia 684
5603 BE-BRU-Belgium/ Brussels 581
27601 DE-W-Germany-West 1155
27602 DE-E-Germany-East 563
37601 IL-J-Israel, Jews 1029
37602 IL-A-Israel, Arabs 175
82601 GB-GBN-Great Britain 1580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49807 0 36 82601

Vrednosti spremenljivk od 36 do 82601

V4 Country (see V3 for codes for the sample)

Vrednost 5385 Frekvenca
36 AU-Australia 1432
40 AT-Austria 1033
56 BE-Belgium 2264
152 CL-Chile 1432
158 TW-Taiwan 1875
191 HR-Croatia 1000
203 CZ-Czech Republic 1532
208 DK-Denmark 1758
246 FI-Finland 1505
250 FR-France 1211
268 GE-Georgia 1498
276 DE-Germany 1718
348 HU-Hungary 1007
352 IS-Iceland 1497
356 IN-India 1209
376 IL-Israel 1204
392 JP-Japan 1593
410 KR-Korea (South) 1370
440 LT-Lithuania 1119
528 NL-Netherlands 1638
578 NO-Norway 1459
608 PH-Philippines 1200
616 PL-Poland 2112
643 RU-Russia 1600
703 SK-Slovak Republic 1156
705 SI-Slovenia 1010
710 ZA-South Africa 3124
724 ES-Spain 1755
752 SE-Sweden 899
756 CH-Switzerland 1235
792 TR-Turkey 1509
826 GB-GBN-Great Britain and/or United Kingdom 1580
840 US-United States 1264
862 VE-Venezuela 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49807 0 36 862

Vrednosti spremenljivk od 36 do 862

C_ALPHAN Country Prefix ISO 3166

Vrednost 6384 Frekvenca
AT 1033
AU 1432
BE 2264
CH 1235
CL 1432
CZ 1532
DE 1718
DK 1758
ES 1755
FI 1505
FR 1211
GB-GBN 1580
GE 1498
HR 1000
HU 1007
IL 1204
IN 1209
IS 1497
JP 1593
KR 1370
LT 1119
NL 1638
NO 1459
PH 1200
PL 2112
RU 1600
SE 899
SI 1010
SK 1156
TR 1509
TW 1875
US 1264
VE 1009
ZA 3124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49807 0

V5 Q1 Good citizen: always vote in elections

Vrednost 7383 Frekvenca
1 1, Not at all important 2173
2 2 1216
3 3 1928
4 4 3888
5 5 5566
6 6 8164
7 7, Very important 25808
8 Can't choose 710
9 No answer 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48743 1064

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V6 Q2 Good citizen: never try to evade taxes

Vrednost 8382 Frekvenca
1 1, Not at all important 1021
2 2 782
3 3 1345
4 4 3066
5 5 5137
6 6 9019
7 7, Very important 28145
8 Can't choose 827
9 No answer 465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48515 1292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V7 Q3 Good citizen: always obey laws

Vrednost 9381 Frekvenca
1 1, Not at all important 520
2 2 464
3 3 999
4 4 2778
5 5 5864
6 6 10806
7 7, Very important 27394
8 Can't choose 496
9 No answer 486
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48825 982

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V8 Q4 Good citizen: keep watch on actions of government

Vrednost 10380 Frekvenca
1 1, Not at all important 1632
2 2 1583
3 3 2903
4 4 6721
5 5 9530
6 6 9297
7 7, Very important 16310
8 Can't choose 1321
9 No answer 510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47976 1831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V9 Q5 Good citizen: active in social or political associations

Vrednost 11379 Frekvenca
1 1, Not at all important 5683
2 2 4711
3 3 6433
4 4 10069
5 5 8834
6 6 5518
7 7, Very important 6386
8 Can't choose 1641
9 No answer 532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47634 2173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V10 Q6 Good citizen: understand other opinions

Vrednost 12378 Frekvenca
1 1, Not at all important 1147
2 2 1061
3 3 2184
4 4 5979
5 5 9441
6 6 12063
7 7, Very important 16493
8 Can't choose 959
9 No answer 480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48368 1439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V11 Q7 Good citizen: choose products for political or environmental reasons

Vrednost 13377 Frekvenca
1 1, Not at all important 4733
2 2 3186
3 3 4443
4 4 8363
5 5 9942
6 6 8507
7 7, Very important 8222
8 Can't choose 1896
9 No answer 515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47396 2411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V12 Q8 Good citizen: help less privileged people in (COUNTRY)

Vrednost 14376 Frekvenca
1 1, Not at all important 921
2 2 1081
3 3 2156
4 4 5932
5 5 9431
6 6 11385
7 7, Very important 17694
8 Can't choose 846
9 No answer 361
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48600 1207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V13 Q9 Good citizen: help less privileged people in the rest of world

Vrednost 15375 Frekvenca
1 1, Not at all important 2870
2 2 3108
3 3 4759
4 4 8266
5 5 9430
6 6 8354
7 7, Very important 11331
8 Can't choose 1280
9 No answer 409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48118 1689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V14 Q10 Allow public meetings - religious extremists

Vrednost 16374 Frekvenca
1 Should definitely be allowed 4566
2 Should probably be allowed 8681
3 Should probably not be allowed 11118
4 Should definitely not be allowed 21229
8 Can't choose 3682
9 No answer 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45594 4213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15 Q11 Allow public meetings - people overthrow government

Vrednost 17373 Frekvenca
1 Should definitely be allowed 2890
2 Should probably be allowed 5672
3 Should probably not be allowed 10384
4 Should definitely not be allowed 27387
8 Can't choose 3008
9 No answer 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46333 3474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V16 Q12 Allow public meetings - racist people

Vrednost 18372 Frekvenca
1 Should definitely be allowed 2718
2 Should probably be allowed 6411
3 Should probably not be allowed 12038
4 Should definitely not be allowed 25232
8 Can't choose 2949
9 No answer 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46399 3408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17 Q13 Political actions: sign a petition

Vrednost 19371 Frekvenca
1 Have done it in the past year 9752
2 Have done it in the more distant past 11756
3 Have not done it but might do it 11887
4 Have not done it and would never do it 14575
8 Can't choose 1446
9 No answer 391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47970 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V18 Q14 Political actions: boycott certain products

Vrednost 20370 Frekvenca
1 Have done it in the past year 8981
2 Have done it in the more distant past 5199
3 Have not done it but might do it 12978
4 Have not done it and would never do it 20000
8 Can't choose 2098
9 No answer 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47158 2649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V19 Q15 Political actions: take part in a demonstration

Vrednost 21369 Frekvenca
1 Have done it in the past year 2747
2 Have done it in the more distant past 7931
3 Have not done it but might do it 14066
4 Have not done it and would never do it 23617
8 Can't choose 1001
9 No answer 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48361 1446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V20 Q16 Political actions: attend political meeting or rally

Vrednost 22368 Frekvenca
1 Have done it in the past year 3736
2 Have done it in the more distant past 8298
3 Have not done it but might do it 13410
4 Have not done it and would never do it 22797
8 Can't choose 1107
9 No answer 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48241 1566

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V21 Q17 Political actions: contact a politician

Vrednost 23367 Frekvenca
1 Have done it in the past year 3627
2 Have done it in the more distant past 5031
3 Have not done it but might do it 16635
4 Have not done it and would never do it 23000
8 Can't choose 1079
9 No answer 435
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48293 1514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V22 Q18 Political actions: donate money or raise funds

Vrednost 24366 Frekvenca
1 Have done it in the past year 8344
2 Have done it in the more distant past 7082
3 Have not done it but might do it 11355
4 Have not done it and would never do it 21321
8 Can't choose 1258
9 No answer 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48102 1705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23 Q19 Political actions: contact media

Vrednost 25365 Frekvenca
1 Have done it in the past year 1759
2 Have done it in the more distant past 3074
3 Have not done it but might do it 15044
4 Have not done it and would never do it 28409
8 Can't choose 1117
9 No answer 404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48286 1521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V24 Q20 Political actions: express views on the internet

Vrednost 26364 Frekvenca
1 Have done it in the past year 3447
2 Have done it in the more distant past 2235
3 Have not done it but might do it 11105
4 Have not done it and would never do it 31258
8 Can't choose 1355
9 No answer 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48045 1762

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25 Q21 Frequency using media to get political news or information

Vrednost 27363 Frekvenca
1 Several times a day 20093
2 Once a day 13725
3 5-6 days a week 3068
4 3-4 days a week 3024
5 1-2 days a week 3048
6 Less than 1 day a week 3090
7 Never 2989
8 Can't choose 446
9 No answer 324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49037 770

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V26 Q22 Contact on one-to-one basis with how many people in a typical week day

Vrednost 28362 Frekvenca
1 0-4 persons 10775
2 5-9 persons 14334
3 10-19 persons 12405
4 20-49 persons 7522
5 50 persons or more 3510
8 Can't choose 958
9 No answer 303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48546 1261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27 Q23 Status of belonging to: political party

Vrednost 29361 Frekvenca
1 Belong and actively participate 1841
2 Belong but don't actively participate 3639
3 Used to belong but do not any more 4101
4 Never belonged to it 39063
8 Can't choose 496
9 No answer 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48644 1163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28 Q24 Status of belonging to: trade union etc.

Vrednost 30360 Frekvenca
1 Belong and actively participate 2837
2 Belong but don't actively participate 7818
3 Used to belong but do not any more 9456
4 Never belonged to it 28503
8 Can't choose 510
9 No answer 683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48614 1193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V29 Q25 Status of belonging to: church or other religious organization

Vrednost 31359 Frekvenca
1 Belong and actively participate 7347
2 Belong but don't actively participate 10949
3 Used to belong but do not any more 5264
4 Never belonged to it 24876
8 Can't choose 671
9 No answer 700
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48436 1371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V30 Q26 Status of belonging to: sports group etc.

Vrednost 32358 Frekvenca
1 Belong and actively participate 9593
2 Belong but don't actively participate 4419
3 Used to belong but do not any more 11787
4 Never belonged to it 22826
8 Can't choose 567
9 No answer 615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48625 1182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V31 Q27 Status of belonging to: another voluntary association

Vrednost 33357 Frekvenca
1 Belong and actively participate 5532
2 Belong but don't actively participate 3257
3 Used to belong but do not any more 6882
4 Never belonged to it 31071
8 Can't choose 2000
9 No answer 1065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46742 3065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V32 Q28 Rights in democracy: adequate standard of living for all

Vrednost 34356 Frekvenca
1 1, Not at all important 404
2 2 378
3 3 782
4 4 2294
5 5 4996
6 6 8699
7 7, Very important 31315
8 Can't choose 602
9 No answer 337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48868 939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V33 Q29 Rights in democracy: government authorities respect minorities

Vrednost 35355 Frekvenca
1 1, Not at all important 752
2 2 708
3 3 1356
4 4 3664
5 5 6238
6 6 9768
7 7, Very important 25494
8 Can't choose 1377
9 No answer 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47980 1827

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V34 Q30 Rights in democracy: people participate in public decision-making

Vrednost 36354 Frekvenca
1 1, Not at all important 565
2 2 591
3 3 1348
4 4 4338
5 5 8303
6 6 11245
7 7, Very important 21374
8 Can't choose 1511
9 No answer 532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47764 2043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V35 Q31 Rights in democracy: acts of civil disobedience

Vrednost 37353 Frekvenca
1 1, Not at all important 4419
2 2 2819
3 3 3626
4 4 6964
5 5 8251
6 6 7846
7 7, Very important 11479
8 Can't choose 3721
9 No answer 682
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45404 4403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V36 Q32 Rights in democracy: respect of democratic rights by government

Vrednost 38352 Frekvenca
1 1, Not at all important 515
2 2 500
3 3 1072
4 4 3517
5 5 5890
6 6 9794
7 7, Very important 25989
8 Can't choose 1999
9 No answer 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47277 2530

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V37 Q33 Rights in democracy: people convicted of serious crimes lose citizen rights

Vrednost 39351 Frekvenca
1 1, Not at all important 4270
2 2 2681
3 3 3253
4 4 5872
5 5 6137
6 6 7189
7 7, Very important 15271
8 Can't choose 4424
9 No answer 710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44673 5134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V38 Q34 Rights in democracy: long-term residents have right to vote at national elections

Vrednost 40350 Frekvenca
1 1, Not at all important 9796
2 2 3915
3 3 3777
4 4 6324
5 5 6724
6 6 6467
7 7, Very important 8719
8 Can't choose 3496
9 No answer 589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45722 4085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V39 Q35 Rights in democracy: right for citizens NOT to vote

Vrednost 41349 Frekvenca
1 1, Not at all important 6118
2 2 2519
3 3 2765
4 4 6110
5 5 6001
6 6 7005
7 7, Very important 15330
8 Can't choose 3342
9 No answer 617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45848 3959

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V40 Q36 Rights in democracy: health care be provided for everyone

Vrednost 42348 Frekvenca
1 1, Not at all important 730
2 2 438
3 3 636
4 4 1802
5 5 2786
6 6 5898
7 7, Very important 36385
8 Can't choose 756
9 No answer 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48675 1132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V41 Q37 Agree: no influence on what government does

Vrednost 43347 Frekvenca
1 Strongly agree (JP: Think so, VE: Agree) 9543
2 Agree (JP: Rather think so, VE: Somewhat agree) 13110
3 Neither agree nor disagree (JP: Can't say one way or the oth 8167
4 Disagree (JP: Rather don't think so, VE: Somewhat disagree) 10524
5 Strongly disagree (JP: Don't think so, VE: Disagree) 6706
8 Can't choose 1252
9 No answer 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48050 1757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V42 Q38 Agree: government does not care what people like me think

Vrednost 44346 Frekvenca
1 Strongly agree (JP: Think so, VE: Agree) 11651
2 Agree (JP: Rather think so, VE: Somewhat agree) 15650
3 Neither agree nor disagree (JP: Can't say one way or the oth 8584
4 Disagree (JP: Rather don't think so, VE: Somewhat disagree) 9220
5 Strongly disagree (JP: Don't think so, VE: Disagree) 2985
8 Can't choose 1213
9 No answer 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48090 1717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V43 Q39 Agree: good understanding of important political issues

Vrednost 45345 Frekvenca
1 Strongly agree (JP: Think so, VE: Agree) 6528
2 Agree (JP: Rather think so, VE: Somewhat agree) 18739
3 Neither agree nor disagree (JP: Can't say one way or the oth 12193
4 Disagree (JP: Rather don't think so, VE: Somewhat disagree) 7096
5 Strongly disagree (JP: Don't think so, VE: Disagree) 2768
8 Can't choose 1932
9 No answer 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47324 2483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V44 Q40 Agree: most people better informed than I am

Vrednost 46344 Frekvenca
1 Strongly agree (JP: Think so, VE: Agree) 4586
2 Agree (JP: Rather think so, VE: Somewhat agree) 11079
3 Neither agree nor disagree (JP: Can't say one way or the oth 13956
4 Disagree (JP: Rather don't think so, VE: Somewhat disagree) 12808
5 Strongly disagree (JP: Don't think so, VE: Disagree) 4483
8 Can't choose 2322
9 No answer 573
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46912 2895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V45 Q41 Unjust law: likeliness of counter-action

Vrednost 47343 Frekvenca
1 Very likely 4563
2 Fairly likely 11948
3 Not very likely 17753
4 Not at all likely 12112
8 Can't choose 2862
9 No answer 569
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46376 3431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V46 Q42 Unjust law: likeliness serious attention

Vrednost 48342 Frekvenca
1 Very likely 1896
2 Fairly likely 7607
3 Not very likely 19230
4 Not at all likely 15374
8 Can't choose 3355
9 No answer, PL: NA incl. not applicable (code 3,4,8 in V45) 2345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44107 5700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V47 Q43 Level of personal interest in politics

Vrednost 49341 Frekvenca
1 Very interested 5036
2 Fairly interested 18221
3 Not very interested 16890
4 Not at all interested 8386
8 Can't choose 735
9 No answer 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48533 1274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V48 Q44 Political self-placement: Left - Right

Vrednost 50340 Frekvenca
0 0, Left 1557
1 1 1181
2 2 2513
3 3 3682
4 4 3529
5 5 12295
6 6 4010
7 7 4320
8 8 3763
9 9 1504
10 10, Right 2451
98 Can't choose, CL: don't know 7629
99 No answer 1373
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40805 9002

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V49 Q45 Agree: most of the time we can trust people in government

Vrednost 51339 Frekvenca
1 Strongly agree (JP: I think so) 2092
2 Agree (JP: I rather think so) 11665
3 Neither agree nor disagree (JP: Can't say one way or the oth 13877
4 Disagree (JP: I rather don't think so) 13605
5 Strongly disagree (JP: I don't think so) 6553
8 Can't choose 1471
9 No answer 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47792 2015

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V50 Q46 Agree: politicians in politics only for personal profit

Vrednost 52338 Frekvenca
1 Strongly agree (JP: I think so) 11492
2 Agree (JP: I rather think so) 15883
3 Neither agree nor disagree (JP: Can't say one way or the oth 10983
4 Disagree (JP: I rather don't think so) 7503
5 Strongly disagree (JP: I don't think so) 1692
8 Can't choose 1672
9 No answer 582
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47553 2254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V51 Q47 How often people try to take advantage and how often try to be fair?

Vrednost 53337 Frekvenca
1 Try to take advantage almost all of the time (VE: always) 4211
2 Try to take advantage most of the time (VE: almost always) 13653
3 Try to be fair most of the time (VE: almost never) 22010
4 Try to be fair almost all of the time (VE: never) 4932
8 Can't choose 4422
9 No answer 579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44806 5001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V52 Q48 People can be trusted or can't be too careful in dealing with?

Vrednost 54336 Frekvenca
1 People can almost always be trusted (VE: always) 1993
2 People can usually be trusted (VE: almost always) 18484
3 You usually can't be too careful in dealing with people (VE: 20192
4 You almost always can't be too careful in dealing with peopl 7366
8 Can't choose 1345
9 No answer 427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48035 1772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V53 Q49 Frequency: political discussion with friends

Vrednost 55335 Frekvenca
1 Often (VE: always) 5635
2 Sometimes (VE: almost always) 18142
3 Rarely (VE: almost never) 16404
4 Never 8843
8 Can't choose 366
9 No answer 417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49024 783

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V54 Q50 Frequency: persuade friends to share political views

Vrednost 56334 Frekvenca
1 Often (VE: always) 3087
2 Sometimes (VE: almost always) 12487
3 Rarely (VE: almost never) 16079
4 Never 16768
8 Can't choose 877
9 No answer 509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48421 1386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V55 Q51 Political parties - encourage people to become active

Vrednost 57333 Frekvenca
1 Strongly agree (JP: I think so) 3114
2 Agree (JP: I rather think so) 12702
3 Neither agree nor disagree (JP: Can't say one way or the oth 13613
4 Disagree (JP: I rather don't think so) 11727
5 Strongly disagree (JP: I don't think so) 3929
8 Can't choose 3879
9 No answer 843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45085 4722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V56 Q52 Political parties - not give real policy choices

Vrednost 58332 Frekvenca
1 Strongly agree (JP: I think so) 6031
2 Agree (JP: I rather think so) 16371
3 Neither agree nor disagree (JP: Can't say one way or the oth 12788
4 Disagree (JP: I rather don't think so) 7710
5 Strongly disagree (JP: I don't think so) 1702
8 Can't choose 4321
9 No answer 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44602 5205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V57 Q53 Referendum - a good way to decide political questions

Vrednost 59331 Frekvenca
1 Strongly agree (JP: I think so) 11667
2 Agree (JP: I rather think so) 18579
3 Neither agree nor disagree (JP: Can't say one way or the oth 9637
4 Disagree (JP: I rather don't think so) 4139
5 Strongly disagree (JP: I don't think so) 1569
8 Can't choose 3395
9 No answer 821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45591 4216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V58 Q54 Last national election: level of honesty

Vrednost 60330 Frekvenca
1 Very honest (HR: very fair) 13344
2 Somewhat honest (HR: somewhat fair) 15616
3 Neither honest nor dishonest (HR: neither fair nor unfair) 7332
4 Somewhat dishonest (HR: somewhat unfair) 3773
5 Very dishonest (HR: very unfair) 1574
8 Can't choose 7345
9 No answer 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41639 8168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V59 Q55 Last national election: level of fairness

Vrednost 61329 Frekvenca
1 Very fair 7010
2 Somewhat fair 16333
3 Neither fair nor unfair 9982
4 Somewhat unfair 5528
5 Very unfair 2440
8 Can't choose 7677
9 No answer 837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41293 8514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60 Q56 Public service: commitment to serve people

Vrednost 62328 Frekvenca
1 Very committed 4989
2 Somewhat committed 20388
3 Not very committed 15429
4 Not at all committed 4328
0 Not available (HU) 1007
8 Can't choose 2954
9 No answer 712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45134 4673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V61 Q57 Public service: involvement in corruption

Vrednost 63327 Frekvenca
1 Hardly anyone is involved 2860
2 A small number is involved 12446
3 A moderate number is involved 13451
4 A lot of people are involved 11692
5 Almost everyone is involved 4447
8 Can't choose 4193
9 No answer 718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44896 4911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V62 Q58 Democracy in [COUNTRY]: today

Vrednost 64326 Frekvenca
0 00, Very poorly 2282
1 01 1394
2 02 2162
3 03 3556
4 04 3627
5 05 8849
6 06 5762
7 07 7193
8 08 6584
9 09 2944
10 10, Very well 2437
98 Can't choose 2446
99 No answer 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46790 3017

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V63 Q59 Democracy in [COUNTRY]: 10 years ago

Vrednost 65325 Frekvenca
0 00, Very poorly 2037
1 01 1402
2 02 2231
3 03 3393
4 04 3856
5 05 7586
6 06 4976
7 07 6126
8 08 6217
9 09 3141
10 10, Very well 2586
98 Can't choose 5521
99 No answer 735
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43551 6256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V64 Q60 Democracy in [COUNTRY]: 10 years from now

Vrednost 66324 Frekvenca
0 00, Very poorly 2601
1 01 1542
2 02 2086
3 03 2577
4 04 2618
5 05 5902
6 06 4160
7 07 5370
8 08 6132
9 09 3891
10 10, Very well 3270
98 Can't choose 8762
99 No answer 896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40149 9658

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V65 Q61 Frequency: read political content of a newspaper

Vrednost 67323 Frekvenca
1 Several times a day 2022
2 Once a day 6557
3 5-6 days a week 1590
4 3-4 days a week 2475
5 1-2 days a week 4530
6 Less than 1 day a week 6193
7 Never 9220
0 NAV (AT,DE,HR,IL,NO,SE,SI,SK,US,VE,ZA); CZ: answer categorie 16408
8 Can't choose 415
9 No answer 397
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32587 17220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

CZ_V65 Q61 Frequency: read political content of a newspaper

Vrednost 68322 Frekvenca
1 Daily 262
2 3-4 times a week 190
3 1-2 times a week 264
4 Less than 1-2 times a week 308
5 Never 507
0 NAP: other countries 48275
8 Can't choose 0
9 No answer 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1531 48276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V66 Q62 Frequency: watch political news on TV

Vrednost 69321 Frekvenca
1 Several times a day 6594
2 Once a day 10255
3 5-6 days a week 2439
4 3-4 days a week 3013
5 1-2 days a week 3793
6 Less than 1 day a week 3618
7 Never 3055
0 NAV (AT,DE,HR,IL,NO,SE,SI,SK,US,VE,ZA); CZ: answer categorie 16408
8 Can't choose 300
9 No answer 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32767 17040

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

CZ_V66 Q62 Frequency: watch political news on TV

Vrednost 70320 Frekvenca
1 Daily 841
2 3-4 times a week 246
3 1-2 times a week 171
4 Less than 1-2 times a week 160
5 Never 110
0 NAP: other countries 48275
8 Can't choose 2
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1528 48279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V67 Q63 Frequency: listen to political news on radio

Vrednost 71319 Frekvenca
1 Several times a day 3168
2 Once a day 4316
3 5-6 days a week 1659
4 3-4 days a week 2151
5 1-2 days a week 3066
6 Less than 1 day a week 5000
7 Never 13155
0 NAV (AT,DE,HR,IL,NO,SE,SI,SK,US,VE,ZA); CZ: answer categorie 16408
8 Can't choose 479
9 No answer 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32515 17292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

CZ_V67 Q63 Frequency: listen to political news on radio

Vrednost 72318 Frekvenca
1 Daily 393
2 3-4 times a week 179
3 1-2 times a week 162
4 Less than 1-2 times a week 288
5 Never 509
0 NAP: other countries 48275
8 Can't choose 0
9 No answer 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1531 48276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V68 Q64 Frequency: use Internet to get political news

Vrednost 73317 Frekvenca
1 Several times a day 3466
2 Once a day 3318
3 5-6 days a week 1195
4 3-4 days a week 1775
5 1-2 days a week 2425
6 Less than 1 day a week 3686
7 Never 14740
0 NAV (AT,DE,DK,HR,IL,NO,SE,SI,SK,US,VE,ZA); CZ: answer catego 18166
8 Can't choose 622
9 No answer 414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30605 19202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

CZ_V68 Q64 Frequency: use Internet to get political news

Vrednost 74316 Frekvenca
1 Daily 460
2 3-4 times a week 151
3 1-2 times a week 153
4 Less than 1-2 times a week 160
5 Never 606
0 NAP: other countries 48275
8 Can't choose 2
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1530 48277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

SEX Sex of Respondent

Vrednost 75315 Frekvenca
1 Male 23224
2 Female 26559
9 No answer 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49783 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

BIRTH Year of birth

Vrednost 76314 Frekvenca
1913 1913 2
2000 2000 2
9999 No answer 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49603 204 1913 2000

Vrednosti spremenljivk od 1913 do 2000

AGE Age of respondent

Vrednost 77313 Frekvenca
15 15 years 18
102 102 years 1
999 No answer 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49669 138 15 102

Vrednosti spremenljivk od 15 do 102

EDUCYRS Education I: years of schooling

Vrednost 78312 Frekvenca
0 No formal schooling, no years at school 679
1 1 year 95
83 83 years 1
95 GB: still at school 1
96 GB: still at college/ university 26
97 Not available (HU) 1007
98 Don't know 332
99 No answer; NL: NA, above 30 years at school 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47579 2228 0 96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 96

AT_DEGR Country specific highest completed degree of education: Austria

Vrednost 79311 Frekvenca
2 Compulsory school finished, primary completed, 'Hauptschule' 106
3 Apprenticeship completed 402
4 Middle school, vocational 150
5 Secondary completed, general higher school, Matura 65
6 Higher professional school, BHS 116
7 Bachelor Degree, Bachelor at university of applied sciences/ 61
8 Master Degree (university of applied sciences and university 93
0 NAP, other countries 48774
99 No answer 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 48814

Vrednosti spremenljivk od 2 do 8

AU_DEGR Country specific highest completed degree of education: Australia

Vrednost 80310 Frekvenca
1 Did not complete High School to Year 10 60
2 Completed High School to Year 10 273
3 Completed High School to Year 12 118
5 Certificate or Diploma (TAFE or business college) 483
6 Bachelor Degree (including Honors) 220
7 Postgraduate Degree or Postgraduate Diploma 239
0 NAP, other countries 48375
99 No answer 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 48414 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Belgium

Vrednost 81309 Frekvenca
1 None 46
2 Primary education 114
3 Lower general secondary 196
4 Lower technical art secondary 97
5 Lower vocational secondary 98
6 Higher general secondary 256
7 Higher technical art secondary 213
8 Higher vocational secondary 116
9 7th year vocational secondary education 59
10 7th year general technical art secondary education 25
11 Higher vocational education 45
12 Professional, Bachelor non-university, Bachelor university 531
13 University (master, licentiate, engineer, doctor) 446
0 NAP, other countries 47543
99 No answer 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2242 47565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

CH_DEGR Country specific highest completed degree of education: Switzerland

Vrednost 82308 Frekvenca
1 Incomplete primary education 4
2 Primary school (4 to 6 years of schooling) 25
3 Secondary education (first stage-including primary school wi 121
4 Additional year of secondary education, preparation for voca 33
5 Elementary vocational training (enterprise and school, 1-2 y 49
6 Apprenticeship (vocational training, dual system, 3-4 years) 412
7 General training school (2-3 years) 38
8 Vocational baccalaureate 32
9 Diploma for teaching primary school or pre-primary school 28
10 Baccalaureate preparing for university 41
11 Second vocational training (or apprenticeship as second educ 32
12 Vocational baccalaureate for adults 0
13 Baccalaureate for adults or apprenticeship after Baccalaurea 11
14 Advanced vocational qualification - specialization exam, fed 47
15 Higher vocational training - diploma of a high school - tech 64
16 Higher vocational training - diploma of specific high school 52
17 Applied science and pedagogical university - Bachelor 58
18 Applied science and pedagogical university - Master 42
19 University diploma - intermediary level 6
20 University (including technical) - Bachelor and short degree 24
21 University (including technical) - requiring more than 4 yea 18
22 University (including technical) - Master 70
23 Doctoral degree 25
0 NAP, other countries 48572
99 No answer 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1232 48575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

CL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Chile

Vrednost 83307 Frekvenca
1 None, no formal education 29
2 Incomplete primary 244
3 Primary completed 174
4 Incomplete secondary 173
5 Secondary completed 395
6 Incomplete non-university higher education 48
7 Completed non-university higher education 130
8 Incomplete University 74
9 University completed 112
10 Master, Ph.D. 26
0 NAP, other countries 48375
99 No answer 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1405 48402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

CZ_DEGR Country specific highest completed degree of education: Czech Republic

Vrednost 84306 Frekvenca
1 Incomplete primary 2
2 Primary completed 138
3 Lower vocational, no diploma 361
4 General secondary, no diploma 143
5 Vocational with diploma 84
6 Technical secondary 393
7 Academic secondary 92
8 Post secondary 48
9 Tertiary, Bachelor degree 55
10 Tertiary, Master degree 194
11 Post-graduate education 19
0 NAP, other countries 48275
99 No answer 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1529 48278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

DE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Germany

Vrednost 85305 Frekvenca
1 Still at school: < 7 years of schooling 1
2 Still at school: >= 7 years of schooling 6
3 Left school without certificate 23
4 Lower secondary (Hauptschule) 90
5 Middle school (mittlere Reife) 49
6 Secondary, technical (Fachhochschulreife) 11
7 Higher secondary (Abitur) 68
8 Vocational training, degree from German dual system 931
9 Vocational training, master craftsmen (Meister) 118
10 University of applied sciences (Fachhochschule): bachelor 15
11 University: bachelor 20
12 University of applied sciences (Fachhochschule): master or o 116
13 University: master or other degree 227
14 Doctorate 38
98 Other qualification 5
0 NAP, other countries 48089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1718 48089

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

DK_DEGR Country specific highest completed degree of education: Denmark

Vrednost 86304 Frekvenca
1 7 years primary school or shorter 30
2 8 years primary school 14
3 9 years primary school 37
4 Secondary, 10 years or similar 51
5 Gymnasium, general 48
6 Gymnasium, technical 28
7 Other school education 7
8 Basic vocational and apprenticeship 262
9 Other completed vocational education 91
10 Short advanced education, less than 3 years 189
11 Middle range advanced, 3-4 years 514
12 Further advanced, more than 4 years 329
13 Other vocational education 158
0 NAP, other countries 48049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1758 48049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

ES_DEGR Country specific highest completed degree of education: Spain

Vrednost 87303 Frekvenca
1 No formal schooling, did not go to school 63
2 Less than 5 years of formal education 59
3 Primary School 304
4 Vocational Training (Elementary) 6
5 Lower Secondary Schooling 393
6 Vocational Training (Medium level) 121
7 Higher Secondary Schooling 250
8 Vocational Training (High level) 170
9 Architecture and Engineering (Technical School) 24
10 Three years completed of any non-techincal undergraduate 131
11 Graduate Degree 6
12 Bachelor Degree 164
13 Architecture or Engineering (Techincal School) 27
14 Master 22
15 PhD 9
16 Non-official graduate studies 3
17 Others 0
0 NAP, other countries 48052
98 Don't Know 1
99 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1752 48055

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

FI_DEGR Country specific highest completed degree of education: Finland

Vrednost 88302 Frekvenca
1 Still in primary or lower secondary education 21
2 Primary education 126
3 Comprehensive, primary and lower secondary 116
4 Post-comprehensive, vocational school or course 359
5 General upper secondary education or certificate 135
6 Vocational post secondary non-tertiary education 300
7 Polytechnics 147
8 University, lower academic degree, BA 76
9 University, higher academic degree, MA 218
0 NAP, other countries 48302
99 No answer 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1498 48309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

FR_DEGR Country specific highest completed degree of education: France

Vrednost 89301 Frekvenca
1 None 14
2 Primary incomplete without certification 29
3 Primary completed with certification 84
4 General secondary level 1 61
5 Vocational secondary level 1 without vocational diploma 42
6 Vocational secondary level 2 with vocational diploma 243
7 Vocational secondary level 2 64
8 Incomplete general secondary level 2 64
9 General secondary level 2 119
10 College 231
11 University 253
0 NAP, other countries 48596
99 No answer 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1204 48603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

GB_DEGR Country specific highest completed degree of education: Great Britain (GB-GBN)

Vrednost 90300 Frekvenca
1 No secondary qualifications 321
2 CSE, GCSE or equivalent 111
3 O-level or equivalent 305
4 A-level or equivalent 267
5 Higher below degree level 205
6 Degree, University or CNAA or Diploma 339
7 Foreign or other 28
0 NAP, other countries 48227
99 No answer 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1576 48231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

GE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Georgia

Vrednost 91299 Frekvenca
1 Without 8 or 9 years school completion certificate 45
2 8 or 9 years school graduation certificate 125
3 Secondary school certificate (11 or 12 years) 369
4 Diploma of vocational education 459
5 Bachelor's degree or 5 years diploma 417
6 Master's degree 59
7 Higher than master's degree 20
0 NAP, other countries 48309
97 Refused to answer 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1494 48313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

HR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Croatia

Vrednost 92298 Frekvenca
1 Primary school not completed 31
2 Primary school completed 111
3 Three years vocational school completed 252
4 Four years vocational school completed 355
5 General secondary school (gymnasium) completed 59
6 Completed higher school, post secondary degree, college 45
7 University degree completed, university studies 146
0 NAP, other countries 48807
99 No answer 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 48808 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

HU_DEGR Country specific highest completed degree of education: Hungary

Vrednost 93297 Frekvenca
1 Less than primary 27
2 8 years elementary 204
3 Vocational 298
4 Vocational with maturity 184
5 Gymnasium with maturity 111
6 Secondary technical after maturity 44
7 Higher technical after maturity 14
8 College 93
9 University 32
0 NAP, other countries 48800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 48800 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Israel

Vrednost 94296 Frekvenca
1 No formal schooling 24
2 Lowest formal qualification 71
3 Incomplete vocational qualification 38
4 Vocational completed without matriculation 50
5 Vocational completed with matriculation 52
6 Incomplete academic secondary 61
7 Full general without matriculation 106
8 Academic secondary completed 184
9 Yeshiva without matriculation 24
10 Yeshiva with matriculation 12
11 Semi higher, post secondary 154
12 Incomplete university 59
13 University completed, BA or more 363
0 NAP, other countries 48603
99 No answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1198 48609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

IN_DEGR Country specific highest completed degree of education: India

Vrednost 95295 Frekvenca
1 Illiterate (can't read and write) 110
2 Non formal education (can read and write) 227
3 Primary level 167
4 High school 349
5 Higher secondary 193
6 Graduation 134
7 Post graduation 22
8 Professional 7
0 NAP, other countries 48598
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 48598 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

IS_DEGR Country specific highest completed degree of education: Iceland

Vrednost 96294 Frekvenca
1 Primary school not completed 1
2 Primary school (around 12 years old) 23
3 Primary school (around 14 years old) 45
4 Compulsory education (around 16 years old) 175
5 Short vocational training to secondary school level (e.g. ho 123
6 Upper secondary completed (gymnasium), exam from Háskólabr 162
7 Apprenticeship - upper secondary 107
8 Longer vocational training to secondary school level (e.g. n 63
9 Vocational training on completion of secondary school level 42
10 Master craftsman - licence to supervise apprentices 70
11 Short, practical training at university level, diploma 44
12 Short vocational training at university level, basic diploma 42
13 Undergraduate degree BA/BS/B.Ed. or additional diploma 265
14 Studies at university longer than 4 years, at an undergradua 53
15 Master's degree MA/MS 171
16 Doctoral degree PhD 17
0 NAP, other countries 48310
99 No answer 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1403 48404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

JP_DEGR Country specific highest completed degree of education: Japan

Vrednost 97293 Frekvenca
1 Junior High school completed 252
2 Still at High school 52
3 High school completed 671
4 Still at Junior college or university 31
5 Junior college completed 270
6 Still at Graduate school 3
7 Finished University or graduate 293
8 Others 6
0 NAP, other countries 48214
99 No answer 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1578 48229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

KR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Korea (South)

Vrednost 98292 Frekvenca
1 No formal schooling 33
2 Elementary incompleted 17
3 Elementary completed 86
4 Middle school incompleted 13
5 Middle school completed 71
6 High school incompleted 32
7 High school completed 338
8 Junior college incompleted 25
9 Junior college completed 160
10 University incompleted 153
11 University completed 342
12 Master degree incompleted 14
13 Master degree completed 67
14 Doctoral degree incompleted 2
15 Doctoral degree completed 17
0 NAP, other countries 48437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1370 48437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

LT_DEGR Country specific highest completed degree of education: Lithuania

Vrednost 99291 Frekvenca
1 Not completed primary 8
2 Primary 44
3 Vocational (without completing basic) 19
4 Basic (including youth schools, night schools) 52
5 Vocational (completing basic) 66
6 Vocational (after completing basic, the training program las 35
7 Vocational (after completing basic, the training program las 63
8 Secondary (including gymnasium schools, lyceums, night schoo 182
9 Vocational together with secondary (after completing basic) 52
10 Vocational (after completing secondary) 60
11 Higher vocational or special secondary after completing basi 72
12 Higher vocational or special secondary after completing seco 71
13 Higher vocational (non-university degree) 112
14 Higher (university degree attained in bachelor studies) 171
15 Higher university degree attained in integrated studies or i 42
16 Higher (university degree attained in master or resident stu 58
17 Doctoral or candidate of sciences degree 1
95 Other 6
0 NAP, other countries 48688
99 No answer 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1114 48693

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

NL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Netherlands

Vrednost 100290 Frekvenca
1 Incomplete Primary (Basisonderwijs onvoltooid) 15
2 Primary (Basisonderwijs) 52
3 Lower Vocational (LBO-VBO-VMBOb) 227
4 Middle Secondary General - 4 yrs (MAVO-MULO-VMBOt) 213
5 Upper Middle Secondary General - 5 yrs (HAVO-MMS) 95
6 Upper Secondary General - 6 yrs (VWO-HBS-Athen-Gymn) 63
7 Middle Vocational - 1-3 yrs (kMBO) 109
8 Middle Vocational - 4 yrs (MBO4) 168
9 Higher Vocational - 2-3 yrs (kHBO) 66
10 Higher Vocational - 4 yrs (HBO BA) 281
11 Higher Vocational - 5-6 yrs (HBO MA) 58
12 University BA (WO BA) 29
13 University MA (WO MA) 147
14 Post-University (Postdoctoraal) 58
0 NAP, other countries 48169
99 No answer 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1581 48226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

NO_DEGR Country specific highest completed degree of education: Norway

Vrednost 101289 Frekvenca
1 No formal education completed 14
2 Primary compulsory, lower secondary compulsory 100
3 Lower secondary voluntary, higher secondary incomplete 229
4 Upper secondary, vocational completed 132
5 Upper secondary, general completed 141
6 Technical and training college 60
7 University, College, incomplete, less than 3 years 194
8 University, College, completed, 3-4 years 341
9 University, College, completed, 5 years or more 222
0 NAP, other countries 48348
99 No answer 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1433 48374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

PH_DEGR Country specific highest completed degree of education: Philippines

Vrednost 102288 Frekvenca
1 No formal education 18
2 Some elementary, incomplete primary 154
3 Completed elementary, primary completed 156
4 Some high school, incomplete secondary 175
5 Completed high school, secondary completed 321
6 Some vocational 33
7 Completed vocational 57
8 Some College 154
9 Completed College 122
10 Post College 10
0 NAP, other countries 48607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 48607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

PL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Poland

Vrednost 103287 Frekvenca
1 No formal schooling 4
2 Incomplete elementary 16
3 Completed elementary, primary completed 344
4 Gymnasium 77
5 Basic vocational 566
6 Incomplete secondary 22
7 Secondary general 187
8 Secondary vocational 409
9 Post secondary 79
10 Incomplete higher 34
11 Completed higher at licentiate level 84
12 Completed higher at master level 272
13 Higher with at least PhD 9
0 NAP, other countries 47695
99 No answer 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2103 47704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

RU_DEGR Country specific highest completed degree of education: Russia

Vrednost 104286 Frekvenca
1 Primary school or below (not finished junior high school) 17
2 Intermediate secondary school completed, junior high school 120
3 Trade school, intermediate school, vocational schools on the 95
4 High secondary school completed (10 now 11 classes) 337
5 Trade school, high secondary completed, vocational schools o 98
6 Technical secondary school, specialized secondary education 454
7 Higher education incomplete (at least 3 courses of high scho 51
8 Higher education, university degree completed 428
0 NAP, other countries 48207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1600 48207 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

SE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Sweden

Vrednost 105285 Frekvenca
1 Incomplete primary/ comprehensive school 7
2 Primary/ comprehensive school pre 1962 (6-8 years) 57
3 Primary/ comprehensive school post 1962 (9 years) 71
4 Lower secondary school 25
5 Vocational school (1963-70) 16
6 Vocational school (2 years) 110
7 3 or 4 years gymnasium, academic track 110
8 Vocational school post 1992 45
9 Gymnasium, academic track post 1992 21
10 University studies without degree 81
11 University degree, less than 3 years 76
12 University degree, 3 years or more 256
13 Doctor's degree 12
0 NAP, other countries 48908
99 No answer 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 48920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

SI_DEGR Country specific highest completed degree of education: Slovenia

Vrednost 106284 Frekvenca
1 Without formal education (0 to at most 3 grades of 8-year pr 11
2 Incomplete primary school (more than 3 grades of 8-year or m 41
3 Primary school completed (has a primary school certificate) 127
4 Lower secondary school or vocational school (2 to 3-year pro 223
5 Secondary technical school (4-year program with leaving exam 229
6 General secondary school (gymnasium with leaving examination 74
7 Higher degree completed, 2-years college 82
8 Completed 3 years college, 1st Bologna degree 76
9 University or academy completed (4-6 years program + thesis) 116
10 Specialization (1 year) 8
11 Master degree (also Bologna Master) 16
12 Doctorate degree, PhD 5
95 Other education, not clear 2
0 NAP, other countries 48797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 48797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

SK_DEGR Country specific highest completed degree of education: Slovak Republic

Vrednost 107283 Frekvenca
1 Incomplete elementary school 11
2 Completed elementary school 98
3 Completed elementary and vocational training 38
4 Vocational training with certificate, apprenticeship 300
5 Vocational school or trade school 66
6 Completed apprenticeship training with maturity level certif 125
7 Completed vocational upper secondary education 256
8 Completed general upper secondary education, grammar school 64
9 Follow-up, post-maturity education 26
10 University, college education, bachelor degree 32
11 University, college completed master or engineering programm 135
12 Postgraduate level or higher education study 5
0 NAP, other countries 48651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1156 48651 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

TR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Turkey

Vrednost 108282 Frekvenca
1 No formal education 150
2 Primary completed 511
3 Junior High School completed 209
4 High School completed 404
5 Incomplete University degree 38
6 University degree completed 167
7 Postgraduate (Masters or Doctorate) 13
0 NAP, other countries 48298
99 No answer 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1492 48315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

TW_DEGR Country specific highest completed degree of education: Taiwan

Vrednost 109281 Frekvenca
1 None 83
2 Self-study 7
3 Elementary school 271
4 Junior high school 190
5 Vocational junior high school 3
6 Senior high school general 92
7 Senior high school vocational subject 41
8 Vocational senior high school 360
9 Cadet school, senior high level 2
10 5 years junior college, after junior high 56
11 2 years junior college after vocational high 126
12 3 years junior college, after high general 17
13 Military, police junior college, 1 year 4
14 Military, police college, 2 years 9
15 Open junior College 6
16 Open College 4
17 Military, Police College 6
18 Institute of technology 161
19 University 317
20 Graduate school, master degree 111
21 Graduate school, doctorate degree, PhD 9
0 NAP, other countries 47932
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1875 47932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

US_DEGR Country specific highest completed degree of education: United States

Vrednost 110280 Frekvenca
1 Less than High school 169
2 High school 651
3 Junior college 73
4 Bachelor degree 231
5 Graduate school 140
0 NAP, other countries 48543
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1264 48543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Venezuela

Vrednost 111279 Frekvenca
1 Can't read or write 6
2 None, but read and write 8
3 Incomplete primary school 45
4 Completed primary school 117
5 Incomplete secondary school 245
6 Completed secondary school 406
7 Incomplete superior technician 0
8 Completed superior technician 87
9 Incomplete university education 0
10 Complete university education 81
11 Postgraduate education 14
0 NAP, other countries 48798
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 48798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

ZA_DEGR Country specific highest completed degree of education: South Africa

Vrednost 112278 Frekvenca
1 No schooling 150
2 Grade 0/ Grade R 1
3 Sub A/ Grade 1 16
4 Sub B/ Grade 2 27
5 Grade 3/ Standard 1 42
6 Grade 4/ Standard 2 51
7 Grade 5/ Standard 3 70
8 Grade 6/ Standard 4 100
9 Grade 7/ Standard 5 141
10 Grade 8/ Standard 6/ Form 1 225
11 Grade 9/ Standard 7/ Form 2 172
12 Grade 10/ Standard 8/ Form 3 353
13 Grade 11/ Standard 9/ Form 4 345
14 Grade 12/ Standard 10/ Form 5/ Matriculation 932
15 NTC I 13
16 NTC II 13
17 NTC III 33
18 Diploma/ certificate with less than Grade 12/ Std 10 44
19 Diploma/ certificate with Grade 12/ Std 10 135
20 Degree 114
21 Postgraduate degree or diploma 84
22 Other 24
0 NAP, other countries 46683
99 No answer 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3085 46722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

DEGREE Highest completed education level: Categories for international comparison

Vrednost 113277 Frekvenca
0 No formal education 1915
1 Primary school (elementary education) 3465
2 Lower secondary (secondary completed does not allow entry to 11115
3 Upper secondary (programs that allows entry to university) 12975
4 Post secondary, non-tertiary (other upper secondary programs 6114
5 Lower level tertiary, first stage (also technical schools at 8699
6 Upper level tertiary (Master, Doctor) 5039
9 No answer 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49322 485

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

WORK Currently, formerly, or never in paid work

Vrednost 114276 Frekvenca
1 Currently in paid work 26360
2 Currently not in paid work, paid work in the past 17624
3 Never had paid work 5443
9 No answer 380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49427 380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

WRKHRS Hours worked weekly

Vrednost 115275 Frekvenca
1 One hour 9
89 US: 89 hours and more 9
96 96 hours and more 150
0 NAP (code 2 or 3 in WORK; DK,VE: code 3 in WORK); NAV (HU) 22739
98 Don't know; TW: Time varies 469
99 No answer 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25605 24202 1 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

EMPREL Employment relationship

Vrednost 116274 Frekvenca
1 Employee 35488
2 Self-employed without employees 4064
3 Self-employed with employees 1920