Predavanja in predstavitve ADP

2019

VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente Fakultete za varnostne vede, 24. 10. 2019. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Načrtovanje zbiranja raziskovalnih podatkov skladno z načeli FAIR. Predavanje za doktorske šudente FDV, 21. 5. 2019. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja. Predavanje za študente, 17.4., 25. 4. in 8. 5. 2019. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja. Delavnica Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja, 3. 4. 2019. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BOČKAJ, Brigita. 2019. Dostop do podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente Fakultete za družbene vede pri predmetu Študije življenjskega poteka, 1. 4. 2019. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente Fakultete za varnostne vede, 1. 3. 2019. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BOČKAJ, Brigita. 2019. Dostop do podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente Fakultete za družbene vede pri predmetu Sociologija družin, 27. 02. 2019. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Sekundarna raba družboslovnih raziskovalnih podatkov hranjenih v Arhivu družboslovnih. Delavnica za doktorske študente Pedagoške fakultete UM, 17. 1. 2019. Karierni center Univerze v Mariboru, [predavanje ADP]


2018

VIPAVC BRVAR, Irena. 2018. Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov. Delavnica za doktorske študente Pedagoške fakultete UM, 13. 12. 2018. Karierni center Univerze v Mariboru, Maribor. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2018. Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanja za magistrske študente. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana. [predavanje ADP]


DOLINAR, Maja; ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja. 2018. Razvoj smernic za predajo in arhiviranje kvalitativnih podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov. Konferenca “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 20. 9.–21. 9. 2018. Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Ljubljana. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena; BEZJAK, Sonja. 2018. Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke, hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za dijake, 12. in 13. 9. 2018. UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena; BUCKLEY, Jennifer. 2018. How to Find and Access data in Europe. Workshop at GSERM Summer School, 22 and 29. August 2018. Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena; BUCKLEY, Jennifer. 2018. How to Find and Access data in Europe - Introductionary workshop. Workshop at the Ljubljana Doctoral Summer School, 18. July 2018. Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2018. Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki v družboslovju. Predavanje za doktorske študente, 19. 6. 2018. Fakulteta za družbene vede; = Faculty of Social Sciences, Ljubljana, Slovenia. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2018. Dostop do podatkovnih virov v arhivih podatkov in njihova uporaba. Predavanje za študente Filozofske fakultete. Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [predavanje ADP]


2017

VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Access to social science and official statistics data. Lecture for the FELU doctoral students in the framework of the Research Skills course, 25. October 2017. Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Dostop do podatkovnih virov v arhivih podatkov in njihova uporaba. Predavanje za študente podiplomskega študija, 25. 10. 2017. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


SLAVEC, Ana. 2017. Uporaba podatkovnih virov ADP in napredne funkcije Excela. Uporaba IT za raziskovanje baz podatkov, 26. 6. 2017. Transparency International Slovenia, društvo za etičnost javnega delovanja Integriteta, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Dostop do podatkovnih virov v arhivih podatkov in njihova uporaba. Predavanje za študente psihologije (FF, UL), 28. 3. 2017. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


SLAVEC, Ana. 2017. Uporaba podatkovnih virov ADP. Predavanje za študente Fakultete za management Univerze na Primorskem, 21. 3. in 10. 5. 2017. Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP: primer človekove pravice in javna varnost. Predstavitev za študente Fakultete za varnostne vede, UM, Ljubljana, 24. 2. 2017. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Research Data Management. Seminar for PhD students, 5 January 2017. Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. [predavanje ADP]


2016

BEZJAK, Sonja. 2016. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 19.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Priprava podatkov in dokumentacije za digitalno skrbništvo. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Predaja raziskovalnih podatkov v ADP. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP na temo samomora. Predavanje za študente Filozofske fakultete, 9. november 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP, v povezanih institucijah in mednarodnih bazah. Predavanje pri predmetu Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne metode, FVV UM, 28. oktober 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


ŠTEBE, Janez. 2016. Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. ADP delavnica za knjižničarje: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26.10.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Življenjski krog in načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. ADP delavnica za knjižničarje: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26.10.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Podatkovne storitve v knjižnicah. ADP delavnica za knjižničarje: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26.10.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Delo z raziskovalci na področju podatkovnih storitev. ADP delavnica za knjižničarje: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26.10.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


ŠTEBE, Janez. 2016. Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene: Uvodna predstavitev. ADP delavnica za pedagoge: Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena; BOLKO, Irena. 2016. Viri za poučevanje na popisnih mikropodatkih. ADP delavnica za pedagoge: Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja. 2016. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop. Predanje na Raziskovalnem kolegiju, 11. maj 2016. Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Uporaba podatkovnih virov. Predavanje za študente psihologije (FF, UL), 30. - 31. marec 2016. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP, v povezanih institucijah in mednarodnih bazah. Predavanje za študente Fakultete za varnostne vede, UM, 1. marec 2016. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Predstavitev ADP: Podatkovni viri in njihova uporaba pri izboru in prijavi magistrskega dela. Srečanje za študente 2. stopnje, FDV, UL, 2. februar 2016. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja. 2016. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, Uvod. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


PANČUR, Andrej. 2016. Historična besedila: Dolgoročna hramba raziskovalnih podatkov na Inštitutu za novejšo zgodovino, DARIAH-SI. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Priprava podatkov in dokumentacije za digitalno skrbništvo. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Predaja raziskovalnih podatkov v ADP. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


2015

VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in drugih podatkovnih bazah: primer migracije. Predavanje za študente Fakultete za družeben vede, UL, 18. december 2015. Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, 15. december 2015. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in mednarodnih bazah. Predavanje za študente Filozofske fakultete, UL, 10. december 2015. Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP, v povezanih institucijah in mednarodnih bazah. Predavanje za dodiplomske študente Fakultete za varnostne vede, UM, 6. november 2015. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Predavanje za dijake Prve gimnazije v Mariboru, UKM, 17. junij 2015. Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Na kratko o dostopu do raziskovalnih podatkov. Predavanje za študente psihologije (FF, UL), 1. - 2. april 2015. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana. [predavanje ADP]


KOČAR, Sebastian. 2015. Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili. Vsebina datoteke ADS 2010PUF, spremenljivke in tematske skupine, drugi ADS in sorodni podatki. Predavanje pri predmetu Trg delovne sile in zaposlovanje, Fakulteta za družbene vede, 16. marec 2015. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


ŠTEBE, Janez. 2015. Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce, Sekundarna raba podatkov, metapodatki in mikropodatki. Predavanje pri predmetu Trg delovne sile in zaposlovanje, Fakulteta za družbene vede, 16. marec 2015. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza: Kaj študentu ponuja ADP. Predavanje za dodiplomske študente Fakultete za varnostne vede, UM, 27. februar 2015. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana. [predavanje ADP]


2014

ŠTEBE, Janez. 2014. Vse, kar morajo predstojniki raziskovalnih centrov nujno vedeti o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov. Seja Znanstvenega sveta FDV, 18. december 2014. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena; BEZJAK, Sonja. 2014. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza: Kaj uporabniku ponuja ADP. Predavanje za študente Filozofske fakultete UM in dijaki Prve gimnazije Maribor, 16. december 2014. Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza: Kaj študentu ponuja ADP. Predavanje za študente Fakultete za varnostne vede, UM, 11. november 2014. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


BEZJAK, Sonja. 2014. Odprti podatki v luči novega okvirnega programa Obzorje 2020. Ravnanje z raziskovalnimi podatki v družboslovju, 5. november 2014. Knjižnica ZRS UP, Koper, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Priprava, izročitev in spravilo raziskovalnih podatkov. Ravnanje z raziskovalnimi podatki v družboslovju, 5. november 2014. Knjižnica ZRS UP, Koper, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza: Kaj študentu ponuja ADP. Predavanje za študente Filozofske fakultete UL, 16. oktober 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Podatki raziskav so več kot samo tabele. Predavanje za študente 2. letnika Visoke poslovne šole na Ekonomski fakulteti, 2. oktober 2014. Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija. [predavanje ADP]


KOČAR, Sebastian. 2014. Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili. Vsebina datoteke ADS 2010PUF, spremenljivke in tematske skupine, drugi ADS in sorodni podatki. Predavanje za študente FDV, 26. maj 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


ŠTEBE, Janez. 2014. Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce. Sekundarna raba podatkov, metapodatki in mikropodatki. Predavanje za študente FDV, 26. maj 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Kaj raziskovalcu ponuja ADP. Predavanje za študente Filozofske fakultete UM. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Kaj raziskovalcu ponuja ADP, 5. maj 2014. Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija. [predavanje ADP]


KOČAR, Sebastian. 2014. Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili. Vsebina datoteke ADS 2010PUF, spremenljivke in tematske skupine, drugi ADS in sorodni podatki, možne teme raziskovanja. Delavnica ADP. Predstavitev Arhiva družboslovnih podatkov in uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili, 22. april 2014. Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Kranj. [predavanje ADP]


ŠTEBE, Janez. 2014. Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce. Sekundarna raba podatkov, metapodatki, mikropodatki in Nesstar. Delavnica. Predstavitev Arhiva družboslovnih podatkov in uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili, 22. april 2014. Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Kranj. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Uporaba gradiv Evropske družboslovne raziskave. Predavanje pri predmetu Evropska stališča in vrednote (FDV, UL). 20. marec 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Na kratko o dostopu do podatkov za sekundarne analize. Predavanje za študente psihologije (Filozofska fakulteta, UL). Na kratko o dostopu do podatkov za sekundarne analize, 18. marec 2014. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


ŠTEBE, Janez. 2014. Uvodna predstavitev delavnice. Arhiv družboslovnih podatkov in dostop do podatkov, pomen vključitve mikropodatkov v študijski proces in cilji z vidika ADP. Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


KOČAR, Sebastian. 2014. Podatkovni viri za raziskovanje na področju trga dela. Anketa o delovni sili 2010 PUF, serija raziskav ADS in druge sorodne raziskave. Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


2013

VIPAVC BRVAR, Irena; BEZJAK, Sonja; OJSTERŠEK, Maja. 2013. Ravnanje z raziskovalnimi podatki. Delavnica ADP. Ravnanje z raziskovalnimi podatki, 18. december 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


ŠTEBE, Janez; LUŽAR, Sanja. 2013. Delovanje Arhiva družboslovnih podatkov. Predstavitev za študente sociologije. Predavanje pri predmetu Sodobne družbe, FDV UL, 10. december 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Dostop do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Delavnica ADP. Dostop do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih, 4. december 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov. Predavanje pri predmetu Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne metode, FVV UM, 12. november 2013. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Sekundarna analiza podatkov in podatki medijskih raziskav. Predavanje pri predmetu Komunikološki raziskovalni seminar, FDV UL, 24. oktober 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov. Predavanje pri predmetu Sociologija kulture, FF UL, 23. oktober 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Priprava podatkov in dokumentacije. Strategija priprave podatkovnih datotek in dokumentacije. Predavanja na Diplomskem seminarju IVSP,FDV UL, 16. -17. oktober 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov. Predavanje za študente 1. letnika psihologije FF UL, 25. marec 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Delavnica ADP. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, 6. marec 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


2012

VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Podatkovni viri in njihova uporaba pri izboru in prijavi magistrskega dela. Seminar o postopkih in poteku prijave magistrskega dela na drugi stopnji bolonjskega študija, 10. december 2012. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov, 12. november 2012. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar. Delavnica ADP. Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar, 3. april 2012. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Podatkovni viri in njihova uporaba pri izboru in prijavi magistrskega dela (ADP). Seminar o postopkih in poteku prijave magistrskega dela na drugi stopnji bolonjskega študija, 14. februar 2012. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar. Predavanje za študente, FUDŠ UNG. 4. januar 2012. Fakulteta za uporabne družbene študije, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija. [predavanje ADP]


2009

ŠTEBE, Janez. 2009. Načrtovanje in izdelava seminarskih/diplomskih nalog s podporo družboslovnih arhivov podatkov. Motivacijski seminar za študente in delavnica, 2009. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


ŠTEBE, Janez. 2009. Načrtovanje in izdelava seminarskih/diplomskih nalog s podporo družboslovnih arhivov podatkov. Motivacijski seminar za študente in delavnica, 2009. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [predavanje ADP]


 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si