ADP lectures and presentations

2024

BOČKAJ, Brigita. 2024. ADP in podatki na primeru: Slovensko javno mnenje 2022/1(SJM221). Predavanje za študente 1. letnika pri predmetu Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum, FF, UL. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. [lecture ADP]


BOČKAJ, Brigita. 2024. Iskanje podatkov v katalogu ADP (primer MPSTR18 in SJM 221). Predavanje za študente 1. letnika pri predmetu Raziskovanje medijev in komuniciranja na UL FDV, 5. 3. 2024. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2024. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in podatkovna objava. Predstavitev na raziskovalnem dnevu. Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


2023

BOČKAJ, Brigita. 2023. ADP in uporaba podatkov na primeru raziskave: Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018. Predstavitev za študente geografije Filozofske fakultete, UL, 5. 12. 2023. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. [lecture ADP]


BOČKAJ, Brigita. 2023. ADP in raziskovalni podatki za sekundarno rabo. Predavanje za magistrske študente na Fakulteti za varnostne vede, UM, 2. 10. 2023. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana. [lecture ADP]


BOČKAJ, Brigita; MASTEN, Sergeja. 2023. Uporaba podatkov iz ADP: Slovensko javno mnenje 2021/1 (SJM211). Predavanje za študente 1. letnika pri predmetu Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum na Filozofski fakulteti, UL 26.4. ter 8. in 10. 5. 2023. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja. 2023. Priprava in ocena Načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki. Delavnica za raziskovalke in dr. študentke na Fakulteti za socialno delo, 22. 5. 2023. Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2023. Research Data Management following FAIR principles. Workshop for researchers and doctoral students at the Faculty of Public Administration, University of Ljubljana. Faculty of Public Administration, University of Ljubljana, Online. [lecture ADP]


INKRET, Ana; POGAČNIK, Aleš; VIPAVC BRVAR, Irena. 2023. Predstavitev infrastrukture OPERAS in storitve GoTriple. Predstavitev infrastrukture OPERAS in storitve GoTriple. Odkrivanje raziskovalnih rezultatov s področja družboslovja in humanistike. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Spletna izvedba. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2023. Research Data Management following FAIR principles. DOKTORSKI SEMINAR II /ELECTIVE SEMINAR COURSE II. Predavanja za pripravo dispozicije doktorske disertacije // Lectures for a preparation of a doctoral disposition, 3. 4. 2023. Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2023. Ravnanje z raziskovalnimi podatki, objava in iskanje podatkov. Predavanje v okviru predmeta Viri podatkov na magistrskem študiju Uporabna statistika, Univerze v Ljubljani, 28.2.2023. Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2023. Challenges of Open Science and Open Data. Invited lecture at the course New Technologies and Social Science Data Collection. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [lecture ADP]


2022

DOLINAR, Maja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2022. Community of Practice in Governance and Management of RIs. Predavanje na konferenci IASSIST 2022. CESSDA, Göteborg, Švedska. [lecture ADP]


BOČKAJ, Brigita; MASTEN, Sergeja. 2022. Raziskovalni podatki: kako jih iskati, uporabiti in analizirati v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente 1. letnika pri predmetu Sociološko branje in pisanje na Filozofski fakulteti, UL , 6., 13. in 20. 4. 2022. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2022. Research Data Management following FAIR principles. DOCTORAL SEMINAR II, Lectures for a preparation of a doctoral disposition, 30. 3. 2022. Slovenija. [lecture ADP]


2021

DOLINAR, Maja; ŽIBERT, Gregor. 2021. Customizing Dataverse to workflows of ADP. Predavanje ADP na konferenci EDDI21. European DDI User Conference (EDDI), [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja. 2021. Družboslovne raziskave o vidikih pandemije covid-19 v Sloveniji. Družboslovne raziskave o vidikih pandemije Covid-19 v Sloveniji. Online. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja. 2021. Uvod v seminar: Načrtovanje ravnanja s kvalitativnimi raziskovalnimi podatki: primer Spomin na medije v Jugoslaviji. Spletni seminar, 7. 9. 2021. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Spletna izvedba. [lecture ADP]


BOČKAJ, Brigita; MASTEN, Sergeja. 2021. Iskanje in uporaba podatkov iz ADP na primeru raziskave Slovensko javno mnenje 2021/1. Predavanje za študente sociologije, 19. in 21. 4. 2021. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2021. Uporaba podatkov iz ADP na primeru raziskave Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše v Sloveniji. Predavanje za študente geografije, 9.3.2021. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija. [lecture ADP]


2020

ŠTEBE, Janez. 2020. Odprta znanost in slovenski znanstveni založniki. Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti - zaključna konferenca projekta za vzpostavitev slovenskega vozlišča Združenja za raziskovalne podatke. RDA vozlišče Slovenije, [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena; BEZJAK, Sonja. 2020. Research Data Management following FAIR principles. Doctoral Seminar II, 12. 5. 2020. Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2020. Priporočila združenja Research Data Alliance (RDA) za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki. RDA vozlišče Slovenije, [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2020. Splošni načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki – Obzorje 2020 in Science Europe. Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki. RDA vozlišče Slovenije, [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2020. CESSDA: Data Management Expert Guide - Učbenik o ravnanju z raziskovalnimi podatki. Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki. RDA vozlišče Slovenije, [lecture ADP]


MASTEN, Sergeja; BOČKAJ, Brigita. 2020. Dostop in predaja raziskovalnih podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov. Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki. RDA vozlišče Slovenije, [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2020. Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente Fakultete za varnostne vede, 4. 3. 2020. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BOČKAJ, Brigita. 2020. Kako dostopati do podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov. Kratka predstavitev ADP za študente FDV pri predmetu Zgodovina medijev. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2020. Izhodišča pilotnega projekta RDA vozlišča Slovenije: Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki. Konferenca Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki. RDA vozlišče Slovenije, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2020. Priporočila RDA skupin v zvezi z znanstvenimi revijami in raziskovalnimi podatki. Konferenca Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki. RDA vozlišče Slovenije, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja. 2020. Smernice za oblikovanje politik znanstvenih založb. Konferenca Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki. RDA vozlišče Slovenije, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


INKRET, Ana. 2020. Združenje Research Data Alliance in RDA vozlišče Slovenija. Konferenca Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki. RDA vozlišče Slovenije, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


2019

VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Ravnanje z raziskovalnimi podatki o ljudeh. Odprta znanost: konferenca Odprti raziskovalni podatki in Delavnica za raziskovalce. RDA vozlišče Slovenije, Maribor, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; BOČKAJ, Brigita; VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Delovanje nacionalnega izvajalca področnih podatkovnih storitev za družboslovje v evropski infrastrukturni enoti CESSDA. Odprta znanost: konferenca Odprti raziskovalni podatki in Delavnica za raziskovalce. RDA vozlišče Slovenije, Maribor, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente Fakultete za varnostne vede, 24. 10. 2019. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Načrtovanje zbiranja raziskovalnih podatkov skladno z načeli FAIR. Predavanje za doktorske šudente FDV, 21. 5. 2019. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja. Predavanje za študente, 17.4., 25. 4. in 8. 5. 2019. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja. Delavnica Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja, 3. 4. 2019. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BOČKAJ, Brigita. 2019. Dostop do podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente Fakultete za družbene vede pri predmetu Študije življenjskega poteka, 1. 4. 2019. Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente Fakultete za varnostne vede, 1. 3. 2019. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BOČKAJ, Brigita. 2019. Dostop do podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za študente Fakultete za družbene vede pri predmetu Sociologija družin, 27. 02. 2019. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2019. Sekundarna raba družboslovnih raziskovalnih podatkov hranjenih v Arhivu družboslovnih podatkov. Delavnica za doktorske študente Pedagoške fakultete UM, 17. 1. 2019. Karierni center Univerze v Mariboru, [lecture ADP]


2018

VIPAVC BRVAR, Irena. 2018. Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov. Delavnica za doktorske študente Pedagoške fakultete UM, 13. 12. 2018. Karierni center Univerze v Mariboru, Maribor. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2018. Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanja za magistrske študente. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana. [lecture ADP]


DOLINAR, Maja; ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja. 2018. Razvoj smernic za predajo in arhiviranje kvalitativnih podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov. Konferenca “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 20. 9.–21. 9. 2018. Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena; BEZJAK, Sonja. 2018. Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke, hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov. Predavanje za dijake, 12. in 13. 9. 2018. UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena; BUCKLEY, Jennifer. 2018. How to Find and Access data in Europe. Workshop at GSERM Summer School, 22 and 29. August 2018. Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena; BUCKLEY, Jennifer. 2018. How to Find and Access data in Europe - Introductionary workshop. Workshop at the Ljubljana Doctoral Summer School, 18. July 2018. Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2018. Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki v družboslovju. Predavanje za doktorske študente, 19. 6. 2018. Fakulteta za družbene vede; = Faculty of Social Sciences, Ljubljana, Slovenia. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2018. Dostop do podatkovnih virov v arhivih podatkov in njihova uporaba. Predavanje za študente Filozofske fakultete. Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [lecture ADP]


2017

VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Access to social science and official statistics data. Lecture for the FELU doctoral students in the framework of the Research Skills course, 25. October 2017. Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Dostop do podatkovnih virov v arhivih podatkov in njihova uporaba. Predavanje za študente podiplomskega študija, 25. 10. 2017. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


SLAVEC, Ana. 2017. Uporaba podatkovnih virov ADP in napredne funkcije Excela. Uporaba IT za raziskovanje baz podatkov, 26. 6. 2017. Transparency International Slovenia, društvo za etičnost javnega delovanja Integriteta, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Dostop do podatkovnih virov v arhivih podatkov in njihova uporaba. Predavanje za študente psihologije (FF, UL), 28. 3. 2017. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


SLAVEC, Ana. 2017. Uporaba podatkovnih virov ADP. Predavanje za študente Fakultete za management Univerze na Primorskem, 21. 3. in 10. 5. 2017. Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP: primer človekove pravice in javna varnost. Predstavitev za študente Fakultete za varnostne vede, UM, Ljubljana, 24. 2. 2017. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Research Data Management. Seminar for PhD students, 5 January 2017. Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. [lecture ADP]


2016

BEZJAK, Sonja. 2016. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 19.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Priprava podatkov in dokumentacije za digitalno skrbništvo. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Predaja raziskovalnih podatkov v ADP. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP na temo samomora. Predavanje za študente Filozofske fakultete, 9. november 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP, v povezanih institucijah in mednarodnih bazah. Predavanje pri predmetu Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne metode, FVV UM, 28. oktober 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2016. Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. ADP delavnica za knjižničarje: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26.10.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Življenjski krog in načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. ADP delavnica za knjižničarje: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26.10.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Podatkovne storitve v knjižnicah. ADP delavnica za knjižničarje: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26.10.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Delo z raziskovalci na področju podatkovnih storitev. ADP delavnica za knjižničarje: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26.10.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2016. Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene: Uvodna predstavitev. ADP delavnica za pedagoge: Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena; BOLKO, Irena. 2016. Viri za poučevanje na popisnih mikropodatkih. ADP delavnica za pedagoge: Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja. 2016. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop. Predanje na Raziskovalnem kolegiju, 11. maj 2016. Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Uporaba podatkovnih virov. Predavanje za študente psihologije (FF, UL), 30. - 31. marec 2016. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP, v povezanih institucijah in mednarodnih bazah. Predavanje za študente Fakultete za varnostne vede, UM, 1. marec 2016. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. PID Non-User Stories: ADP – Slovenian Social Science Data Archives. Predavanje na konferenci CESSDA PID, 18. februar 2016. CESSDA, Cologne, Germany. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Predstavitev ADP: Podatkovni viri in njihova uporaba pri izboru in prijavi magistrskega dela. Srečanje za študente 2. stopnje, FDV, UL, 2. februar 2016. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja. 2016. Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, Uvod. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


PANČUR, Andrej. 2016. Historična besedila: Dolgoročna hramba raziskovalnih podatkov na Inštitutu za novejšo zgodovino, DARIAH-SI. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Priprava podatkov in dokumentacije za digitalno skrbništvo. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Predaja raziskovalnih podatkov v ADP. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 12. januar 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


2015

VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in drugih podatkovnih bazah: primer migracije. Predavanje za študente Fakultete za družeben vede, UL, 18. december 2015. Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. ADP delavnica za raziskovalce in študente: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, 15. december 2015. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in mednarodnih bazah. Predavanje za študente Filozofske fakultete, UL, 10. december 2015. Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP, v povezanih institucijah in mednarodnih bazah. Predavanje za dodiplomske študente Fakultete za varnostne vede, UM, 6. november 2015. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Predavanje za dijake Prve gimnazije v Mariboru, UKM, 17. junij 2015. Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Na kratko o dostopu do raziskovalnih podatkov. Predavanje za študente psihologije (FF, UL), 1. - 2. april 2015. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana. [lecture ADP]


KOČAR, Sebastian. 2015. Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili. Vsebina datoteke ADS 2010PUF, spremenljivke in tematske skupine, drugi ADS in sorodni podatki. Predavanje pri predmetu Trg delovne sile in zaposlovanje, Fakulteta za družbene vede, 16. marec 2015. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2015. Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce, Sekundarna raba podatkov, metapodatki in mikropodatki. Predavanje pri predmetu Trg delovne sile in zaposlovanje, Fakulteta za družbene vede, 16. marec 2015. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza: Kaj študentu ponuja ADP. Predavanje za dodiplomske študente Fakultete za varnostne vede, UM, 27. februar 2015. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana. [lecture ADP]


2014

ŠTEBE, Janez. 2014. Vse, kar morajo predstojniki raziskovalnih centrov nujno vedeti o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov. Seja Znanstvenega sveta FDV, 18. december 2014. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena; BEZJAK, Sonja. 2014. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza: Kaj uporabniku ponuja ADP. Predavanje za študente Filozofske fakultete UM in dijaki Prve gimnazije Maribor, 16. december 2014. Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza: Kaj študentu ponuja ADP. Predavanje za študente Fakultete za varnostne vede, UM, 11. november 2014. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


BEZJAK, Sonja. 2014. Odprti podatki v luči novega okvirnega programa Obzorje 2020. Ravnanje z raziskovalnimi podatki v družboslovju, 5. november 2014. Knjižnica ZRS UP, Koper, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Priprava, izročitev in spravilo raziskovalnih podatkov. Ravnanje z raziskovalnimi podatki v družboslovju, 5. november 2014. Knjižnica ZRS UP, Koper, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza: Kaj študentu ponuja ADP. Predavanje za študente Filozofske fakultete UL, 16. oktober 2014. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Podatki raziskav so več kot samo tabele. Predavanje za študente 2. letnika Visoke poslovne šole na Ekonomski fakulteti, 2. oktober 2014. Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija. [lecture ADP]


KOČAR, Sebastian. 2014. Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili. Vsebina datoteke ADS 2010PUF, spremenljivke in tematske skupine, drugi ADS in sorodni podatki. Predavanje za študente FDV, 26. maj 2014. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2014. Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce. Sekundarna raba podatkov, metapodatki in mikropodatki. Predavanje za študente FDV, 26. maj 2014. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Kaj raziskovalcu ponuja ADP. Predavanje za študente Filozofske fakultete UM. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Kaj raziskovalcu ponuja ADP, 5. maj 2014. Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija. [lecture ADP]


KOČAR, Sebastian. 2014. Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili. Vsebina datoteke ADS 2010PUF, spremenljivke in tematske skupine, drugi ADS in sorodni podatki, možne teme raziskovanja. Delavnica ADP. Predstavitev Arhiva družboslovnih podatkov in uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili, 22. april 2014. Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Kranj. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2014. Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce. Sekundarna raba podatkov, metapodatki, mikropodatki in Nesstar. Delavnica. Predstavitev Arhiva družboslovnih podatkov in uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili, 22. april 2014. Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Kranj. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Uporaba gradiv Evropske družboslovne raziskave. Predavanje pri predmetu Evropska stališča in vrednote (FDV, UL). 20. marec 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Na kratko o dostopu do podatkov za sekundarne analize. Predavanje za študente psihologije (Filozofska fakulteta, UL). Na kratko o dostopu do podatkov za sekundarne analize, 18. marec 2014. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2014. Uvodna predstavitev delavnice. Arhiv družboslovnih podatkov in dostop do podatkov, pomen vključitve mikropodatkov v študijski proces in cilji z vidika ADP. Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


KOČAR, Sebastian. 2014. Podatkovni viri za raziskovanje na področju trga dela. Anketa o delovni sili 2010 PUF, serija raziskav ADS in druge sorodne raziskave. Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


2013

VIPAVC BRVAR, Irena; BEZJAK, Sonja; OJSTERŠEK, Maja. 2013. Ravnanje z raziskovalnimi podatki. Delavnica ADP. Ravnanje z raziskovalnimi podatki, 18. december 2013. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez; LUŽAR, Sanja. 2013. Delovanje Arhiva družboslovnih podatkov. Predstavitev za študente sociologije. Predavanje pri predmetu Sodobne družbe, FDV UL, 10. december 2013. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Dostop do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Delavnica ADP. Dostop do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih, 4. december 2013. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov. Predavanje pri predmetu Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne metode, FVV UM, 12. november 2013. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Sekundarna analiza podatkov in podatki medijskih raziskav. Predavanje pri predmetu Komunikološki raziskovalni seminar, FDV UL, 24. oktober 2013. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov. Predavanje pri predmetu Sociologija kulture, FF UL, 23. oktober 2013. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Priprava podatkov in dokumentacije. Strategija priprave podatkovnih datotek in dokumentacije. Predavanja na Diplomskem seminarju IVSP,FDV UL, 16. -17. oktober 2013. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov. Predavanje za študente 1. letnika psihologije FF UL, 25. marec 2013. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Delavnica ADP. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, 6. marec 2013. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


2012

VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Podatkovni viri in njihova uporaba pri izboru in prijavi magistrskega dela. Seminar o postopkih in poteku prijave magistrskega dela na drugi stopnji bolonjskega študija, 10. december 2012. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov. Arhiv družboslovnih podatkov in sekundarna analiza podatkov, 12. november 2012. Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar. Delavnica ADP. Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar, 3. april 2012. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Podatkovni viri in njihova uporaba pri izboru in prijavi magistrskega dela (ADP). Seminar o postopkih in poteku prijave magistrskega dela na drugi stopnji bolonjskega študija, 14. februar 2012. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar. Predavanje za študente, FUDŠ UNG. 4. januar 2012. Fakulteta za uporabne družbene študije, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija. [lecture ADP]


2009

ŠTEBE, Janez. 2009. Načrtovanje in izdelava seminarskih/diplomskih nalog s podporo družboslovnih arhivov podatkov. Motivacijski seminar za študente in delavnica, 2009. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


ŠTEBE, Janez. 2009. Načrtovanje in izdelava seminarskih/diplomskih nalog s podporo družboslovnih arhivov podatkov. Motivacijski seminar za študente in delavnica, 2009. Ljubljana, Slovenija. [lecture ADP]


2001

ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena. 2001. How to take advantage of existing information about studies when populating a new data archive: the ADP's experience. A data Odyssey / IASSIST/IFDO 2001, Amsterdam 14-19 May 2001. IASSIST, Amsterdam. [lecture ADP]


UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si