Stališča o korupciji 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUP05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP05_V1
Glavni avtor(ji):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hočevar, Janko
 • Adam, Frane
 • Makarovič, Matej
 • Tomšič, Matevž
 • Cucin, Patricija
 • Prešeren, Jana
 • Kristan, Emanuela
 • Dolžan, Primož
 • Pajek, Robert
 • Borlak, Barbara
 • Turnšek, Hana
Izdelal datoteko podatkov:
ARAGON - Aragon d.o.o. (Ljubljana; december 2005)

Finančna podpora:

Komisija za preprečevanje korupcije

Serija:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, referendum o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije, strankarske preference, percepcija dohodka, demografija

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
RAVNANJA IN OCENE VERJETNOSTI KORUPCIJE
VZROKI ZA KORUPCIJO
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
SUBJEKTIVNA ZAZNAVA KORUPCIJE
SEZNANJENOST S PREDLOGOM O RAZPISU REFERENDUMA


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, razširjenost korupcije, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave, tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, oceni stanja v gospodarstvu, volilnih preferencah, aktualni referendumski pobudi o ukinitvi KPK, percepciji dohodka ter zaupanju v ustanove. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora. Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 13. - 22. december 2005
Čas izdelave: 2005-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje države

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Aragon d.o.o.

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUP05 - Stališča o korupciji 2005 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 131
 • število enot: 1002

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

D1 SPOL

Vrednost 13 Frekvenca
1 Moški 422
2 Ženski 580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2 Kakšno izobrazbo imate?

Kakšno izobrazbo imate?

Vrednost 22 Frekvenca
1 osnovna šola 127
2 končana poklicna šola 103
3 končana srednja šola 474
4 končana višja ali visoka 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

L_ROJ Najprej pa nam zaupajte vašo letnico rojstva!

Povejte mi še: katerega leta ste rojeni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0 17 87 56.248 16.388

Vrednosti spremenljivk od 17 do 87

D1 SPOL

Vrednost 1131 Frekvenca
1 Moški 422
2 Ženski 580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2 Kakšno izobrazbo imate?

Kakšno izobrazbo imate?

Vrednost 2130 Frekvenca
1 osnovna šola 127
2 končana poklicna šola 103
3 končana srednja šola 474
4 končana višja ali visoka 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

L_ROJ Najprej pa nam zaupajte vašo letnico rojstva!

Povejte mi še: katerega leta ste rojeni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0 17 87 56.248 16.388

Vrednosti spremenljivk od 17 do 87

V1 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste zadovoljni ali nezadovoljni z razvojem demokracije v Sloveniji?

Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste zadovoljni ali nezadovoljni z razvojem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 4128 Frekvenca
1 zadovoljni 365
2 nezadovoljni 580
3 ne vem, b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2 Ali lahko rečete, da redni dohodek zadostuje za preživljanje vas in vaše družine, ali da ne zadostuje?

Ali lahko rečete, da redni dohodek zadostuje za preživljanje vas in vaše družine, ali da ne zadostuje?

Vrednost 5127 Frekvenca
1 v celoti zadostuje 223
2 v precejšnji meri zadostuje 237
3 le v manjši meri zadostuje 323
4 sploh ne zadostuje 191
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 23
6 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 Kako ocenjujete stanje gospodarstva v teh dneh v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je zel

Kako ocenjujete stanje gospodarstva v teh dneh v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je zelo slabo, 5 pomeni, da je zelo dobro, 3 pa je nekje vmes.

Vrednost 6126 Frekvenca
1 zelo slabo 96
2 slabo 175
3 niti dobro, niti slabo 601
4 dobro 114
5 zelo dobro 9
6 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 Kaj naj naredi človek, ki potrebuje neko dovoljenje od države, če mu uradnik reče: bodite potrpežljivi, počakajte

Kaj naj naredi človek, ki potrebuje neko dovoljenje od države, če mu uradnik reče: "bodite potrpežljivi, počakajte"

Vrednost 7125 Frekvenca
1 naj počaka, se bo že uredilo 336
2 naj ponudi uradniku napitnino, da bi takoj dobil, k 33
3 naj uporabi zveze 184
4 naj napiše pismo predstojniku urada 222
5 naj naredi brez dovoljenja to, kar namerava 50
6 nič se ne da narediti 138
7 ne vem, b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 Kako velik problem je korupcija v današnji Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je korupcija

Kako velik problem je korupcija v današnji Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je korupcija zelo majhen problem, 5 da je korupcija zelo velik problem, 3 pa je nekje vmes.

Vrednost 8124 Frekvenca
1 zelo majhen problem 19
2 majhen problem 52
3 niti velik niti majhen problem 308
4 velik problem 312
5 zelo velik problem 287
6 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6 Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah?

Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah?

Vrednost 9123 Frekvenca
1 skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega 30
2 to počne le nekaj javnih uslužbencev 409
3 to počne kar precej javnih uslužbencev 419
4 to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 102
5 ne vem, b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7 Na čem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno ...

Na čem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno ...

Vrednost 10122 Frekvenca
1 na tistem, kar ste prebrali v časopisih in slišali na tele 271
2 na tistem, kar ljudje na splošno govorijo o javnih uslužbe 57
3 na izkušnja in pripovedovanjih tistih, ki jim zaupate 148
4 na vaših osebnih izkušnjah 269
5 na vsem od navedenega 213
6 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 Kaj menite, ali je v primerjavi z obdobjem pred letom 90 korupcija v današnji Sloveniji...

Kaj menite, ali je v primerjavi z obdobjem pred letom 90 korupcija v današnji Sloveniji...

Vrednost 11121 Frekvenca
1 močno narasla 369
2 nekoliko narasla 293
3 ostala na isti ravni 183
4 nekoliko upadla 90
5 močno upadla 18
6 ne vem, b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9_1 ... zdravniki in drugi delavci v zdravstvu Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

zdravniki in drugi delavci v zdravstvu

Vrednost 12120 Frekvenca
1 je verjetno 623
2 ni verjetno 344
3 ne vem, b.o. 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_2 ... sodniki in sodni uslužbenci Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

sodniki in sodni uslužbenci

Vrednost 13119 Frekvenca
1 je verjetno 472
2 ni verjetno 426
3 ne vem, b.o. 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_3 ... odvetniki in notarji Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

odvetniki in notarji

Vrednost 14118 Frekvenca
1 je verjetno 575
2 ni verjetno 353
3 ne vem, b.o. 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_4 ... policisti Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

policisti

Vrednost 15117 Frekvenca
1 je verjetno 471
2 ni verjetno 445
3 ne vem, b.o. 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_5 ... cariniki Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

cariniki

Vrednost 16116 Frekvenca
1 je verjetno 456
2 ni verjetno 422
3 ne vem, b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_6 ... davčni uslužbenci Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

davčni uslužbenci

Vrednost 17115 Frekvenca
1 je verjetno 436
2 ni verjetno 464
3 ne vem, b.o. 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_7 ... učitelji in profesorji Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

učitelji in profesorji

Vrednost 18114 Frekvenca
1 je verjetno 376
2 ni verjetno 551
3 ne vem, b.o. 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_8 ... poslanci Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

poslanci

Vrednost 19113 Frekvenca
1 je verjetno 489
2 ni verjetno 382
3 ne vem, b.o. 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_9 ... uradniki na ministrstvih Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

uradniki na ministrstvih

Vrednost 20112 Frekvenca
1 je verjetno 464
2 ni verjetno 361
3 ne vem, b.o. 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_10 ... zaposleni na občinskih upravah in v upravnih enotah Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

zaposleni na občinskih upravah in v upravnih enotah

Vrednost 21111 Frekvenca
1 je verjetno 533
2 ni verjetno 404
3 ne vem, b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9_11 ... inšpektorji inšpekcijskih služb Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

inšpektorji inšpekcijskih služb

Vrednost 22110 Frekvenca
1 je verjetno 558
2 ni verjetno 356
3 ne vem, b.o. 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10 Kaj menite, kateri je najpomembnejši vzrok za korupcijo v Sloveniji? Iz navedenih možnih vzrokov izberite poglavitni raz Kaj menite, kateri je najpomembnejši vzrok za korupcijo v Sloveniji? Iz navedenih možnih vzrokov izberite poglavitni razlog...

1. navedba

Vrednost 23109 Frekvenca
1 pomanjkljiva zakonodaja 192
2 prenizke kazni 180
3 neučinkovit pregon korupcije 281
4 zapletenost upravnih in podobnih postopkov 82
5 državljani ne izražajo želje, da bi se borili proti kor 52
6 gre za ustaljene navade 129
7 drugo (Vpisi Kaj!) 65
8 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V10A Kateri drug razlog? Kaj menite, kateri je najpomembnejši vzrok za korupcijo v Sloveniji? Iz navedenih možnih vzrokov izberite poglavitni razlog...

2. navedba

Vrednost 24108 Frekvenca
IZKORISTEK DRUGIH LJUDI, KI VIDIJO V TEM NEKO KORIST ZASE. 1
Korupcija je zato, ker nobenih vrednot ni več v ljudeh, nobenega poštenja. 1
Neunčinkovit pregon in državljani smo ovce. 1
POVSOD BI SE NAŠLO NEKAJ VSE TI DEJAVNIKI VPLIVAJO NA KORUPCIJO IN GOSPODARSKI INTERESI TUDI. 1
Prenizke plače. 1
RAZLOG JE V TEM DA USLUŽBENCI LAHKO TA DENAR SKRIJEJO IN PROBLEM SPELJEJO NA DRUG NAČIN. 1
VSE OD NAVEDENEGA 1
Vse našteto. 1
Zakonodaja se ne izvaja. 1
balkanska morala 1
brezposelnost, mamila, nimajo denarja za mamila pa morajo sprejemati tudi drugje denar 1
celotna morala je prenizka 1
da imajo nekateri preveč denarja 1
da se ne preganja, ni uspešno in pomanjlkiva zakonodaja 1
delavce je treba ustrezno plačat, nadzirat, 1
državljani se bojijo korupcije 1
gre za pokvarjenost ljudi, od vlade pa do nizkega uradnika, je vprašanje osebne morale 1
ker vrh to pusti (vlada) 1
koripcija se je preveč razširila 1
korup. sploh ni problem 1
kriva vlada. ni volje za preganjanje korupcije. 1
lakomnost tistih, ki imajo mo žnost 1
ljudje ne vedo kako bi to drugače storili 1
ljudje radi videjo da se dela po zakonu, ce se ne dela, pride do podkupovenj 1
ljudje z denarjem so udeleženci korupcije, revni si tega ne morejo privoščiti in so prisiljeni čakati 1
malce vsega 1
naša oblast 1
neprave kazne, denar vsak najde 1
neprimerna vzgoja 1
neustrezna vlada 1
nikoli zadovoljni s svojo plačo, hočejo več 1
nizki dohodki 1
orenize plqce 1
podkupljivost, z denarjem vse dobiš 1
pohlep 1
pohlepnost 1
pomankljiva zakonodaja in prenizke kazni 1
posamezniki hočejo izpeljati nelegalne posle in rabijo kritje 1
premajhen nadzor 1
premajhne plače 2
premajhne plače imajo tisti, ki prejemajo podkupnino 1
premajhne plače nekaterih in pohlep nekaterih, nekateri vzamejo nekaj, ker imajo premajhne dejansko plače, ampak teh ni velliko 1
premejhna kontrola 1
prenizek osebni dohodek 1
prenizke plače 1
priložnost za zaslužek 1
prvi trije 1
prvi štirje 1
transparentnost uprave. 1
utaja papirjev,... 1
več razlogov 1
vsakega po malem 1
vse 2
vse od navedenega 1
vse od navedenega in poikvarjenost 1
vse od navedenih 1
vse od naštetega 1
vse skupaj 2
vse to,predvsempa pohlep, v korupcijo se spuščajo tisti, ki jim to ni potrebno 1
vsega malo 1
če imajo priliko kradejo 1
človeška sebičnost nima meje 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65

V11A Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: obisku zdravnika ali pri srečanju z drugimi zdravstven

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "obisku zdravnika ali pri srečanju z drugimi zdravstvenimi delavci"

Vrednost 25107 Frekvenca
1 DA 185
2 NE 817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

1. navedba

Vrednost 26106 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 80
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 86
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 13
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 823

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_A Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

2. navedba

Vrednost 27105 Frekvenca
Oboje (1 in 2). 1
denar in poznanstva 1
oboje 1
oboje od naštetega 1
oboje, uporaba zvez in denar ali darila 1
oboje. denar in darila, veze in poznastva 1
poznastva in denar ter darila 1
vse od navedenega 1
zveze in darila 2
zveze in poznastva ter darila in denar 1
zveze in poznastva ter denar 1
zveze ter denar in darila 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13

V13A Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 28104 Frekvenca
1 DA 90
2 NE 95
Sysmiss 817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
185 817

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11B Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri izobraževanju, pri vpisu v šolo in opravljanju izp

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri izobraževanju, pri vpisu v šolo in opravljanju izpitov"

Vrednost 29103 Frekvenca
1 DA 57
2 NE 945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B Ali je pri tem šlo za ... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 30102 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 35
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 17
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 3
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 947

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_B Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 31101 Frekvenca
darilain zveze 1
oboje 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3

V13B Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 32100 Frekvenca
1 DA 32
2 NE 25
Sysmiss 945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11C Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri odmeri in plačilu davka

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri odmeri in plačilu davka"

Vrednost 3399 Frekvenca
1 DA 21
2 NE 981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12C Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 3498 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 4
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 6
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 6
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 986

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_C Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 3597 Frekvenca
na eni strani so dali podporo po drugi strani pa so enkrat več vzeli 1
ne 1
ne pove 1
ne ve 1
oboje 1
protiusluga 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6

V13C Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 3696 Frekvenca
1 DA 10
2 NE 11
Sysmiss 981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11D Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja"

Vrednost 3795 Frekvenca
1 DA 39
2 NE 963
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12D Ali je pri tem šlo za... Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja"

Vrednost 3894 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 21
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 15
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 1
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 963
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_D Kaj drugo? Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja"

Kaj drugega?

Vrednost 3993 Frekvenca
denar in darila ter se kaj drugega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1

V13D Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 4092 Frekvenca
1 DA 24
2 NE 15
Sysmiss 963
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11E Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri uveljavljanju pravice do pokojnine, ali pa do razl

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri uveljavljanju pravice do pokojnine, ali pa do različnih podpor in doklad, tudi pri uveljavljanju podpore za nezaposlene"

Vrednost 4191 Frekvenca
1 DA 66
2 NE 936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12E Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 4290 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 29
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 21
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 8
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_E Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 4389 Frekvenca
izkrivljanje postopka 1
ne samo čakala sem osem mesecev na papirje iz ljubljane 1
ne vem, ne bo povedal 1
razne večerjice in podobno,usluge 1
to zgleda, da je bla praksa v sloveniji, da je politika skozi prste gledala, podjetje ni odvajalo od plač prispevka za pokojnino, ko je prišlo do stečaja bi morala država odvajati dolg 1
vse od naštetega 1
zavajanje, oz. netočno podajanje predpisov...oseba je bila prikrajšana za pokojnino 1
zveze in denar 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8

V13E Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 4488 Frekvenca
1 DA 37
2 NE 29
Sysmiss 936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11F Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku privatizacije ali denacionalizacije'

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku privatizacije ali denacionalizacije"

Vrednost 4587 Frekvenca
1 DA 41
2 NE 961
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12F Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 4686 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 20
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 8
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 9
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 961
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_F Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 4785 Frekvenca
STARI OZ. NOVI LASTNIKI SOSE 5 LET TOŽILI IN DOBILI BLOK 1
interpretacija zakona 1
mož je vedel da gre firma v stečaj in je želel na svoje,želel je stroj za odpravnino,ki je bil manj vreden kot odpravnina,stroja ni dobil,ni pa bil smatran za tehnološki višek,do dva dni pred rojstnim d.,nakar so ga dali na zavod,brez odpravnine 1
ne bom povedala 1
nerešeni postopki 1
po zakonu 1
prikrivanje podatkov 1
so nas naokol prenesel, so dali obveznice za vračilo zemlje vendar so jo nato naprej za masten denar prodali občine 1
zveze in poznastva ter denar 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9

V13F Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 4884 Frekvenca
1 DA 25
2 NE 16
Sysmiss 961
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11G Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri carinskih postopkih

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri carinskih postopkih"

Vrednost 4983 Frekvenca
1 DA 52
2 NE 950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12G Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 5082 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 26
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 25
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 1
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 950

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_G Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 5181 Frekvenca
če kej pripelješ čez meje pa ne smeš pa so kaar spustili 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1

V13G Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 5280 Frekvenca
1 DA 32
2 NE 20
Sysmiss 950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 950

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11H Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri policijskih postopkih

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri policijskih postopkih"

Vrednost 5379 Frekvenca
1 DA 61
2 NE 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12H Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 5478 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 42
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 10
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 5
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_H Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 5577 Frekvenca
napačno kaznovani 1
ne ve 1
ne ve točno kaj 1
obljube 1
spregledal policst prekršek 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5

V13H Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 5676 Frekvenca
1 DA 30
2 NE 31
Sysmiss 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11I Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku na sodišču pri katerem je bil udeležen so

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku na sodišču pri katerem je bil udeležen sodnik ali tožilec"

Vrednost 5775 Frekvenca
1 DA 54
2 NE 948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12I Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 5874 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 27
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 15
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 6
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 954

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_I Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 5973 Frekvenca
ne ve 1
podkupljena sodnica 1
pristranskost 1
sum na korupcijo,izterjava,denar sem dala a je vse zadrzala izterjevalka,zelo slabe izkušnje imam s sodnimi izterjevalci 1
veze in poznanstva in tudi darila 1
zapletenost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6

V13I Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 6072 Frekvenca
1 DA 41
2 NE 13
Sysmiss 948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11J Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku na sodišču pri katerem so sodelovali drug

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku na sodišču pri katerem so sodelovali drugi delavci sodišča, tudi zaposleni v zemljiški knjigi"

Vrednost 6171 Frekvenca
1 DA 49
2 NE 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12J Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 6270 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 30
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 13
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 4
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 955

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_J Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 6369 Frekvenca
eno in drugo, denar in darila v času jugoslavije je blo to 1
kr neki, ga tudi slučajno ne zastopm kaj s tem misli 1
ne more zaupat 1
sodnica je bila podkupljena 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4

V13J Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 6468 Frekvenca
1 DA 32
2 NE 17
Sysmiss 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 953

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11K Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku odvetniške pisarne ali notariata

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku odvetniške pisarne ali notariata"

Vrednost 6567 Frekvenca
1 DA 67
2 NE 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12K Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 6666 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 22
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 32
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 9
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_K Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 6765 Frekvenca
denar 1
denar je bilo treba dat 1
grob odnos izkoriščevalski 1
imeli so sorodniki te tezave, se ne spomni kaj je tocno blo 1
in zveze in denar 1
ne ve ali je šlo,mogoče če bi plačala, bi šlo hitreje 1
notarska storitev in postopek okoli nje 1
odvetni, ki ste smo ga rabli za tožbo proti drugi osebi, je bla od obtoženca podkupljena 1
sam si je vzel odvetnik toliko kot je hotel vem pa da znesek ni bil pravilen 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9

V13K Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 6864 Frekvenca
1 DA 38
2 NE 29
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67 935

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11L Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku na občinskem uradu ali uradu upravne enot

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku na občinskem uradu ali uradu upravne enote"

Vrednost 6963 Frekvenca
1 DA 87
2 NE 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12L Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 7062 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 56
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 22
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 6
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 918

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_L Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 7161 Frekvenca
majhen kraj in favšija 1
ne vem 1
ne želi povedati 1
vse od navedenega 1
zavrnjena prošnja brez ustrezne obrazložitve.neki o točkovanju 1
zveze in denar 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6

V13L Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 7260 Frekvenca
1 DA 45
2 NE 42
Sysmiss 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11M Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku inšpekcijske službe

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku inšpekcijske službe"

Vrednost 7359 Frekvenca
1 DA 44
2 NE 958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12M Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Vrednost 7458 Frekvenca
1 uporabo zvez in poznanstev 24
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 15
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 5
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44 958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12_M Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Vrednost 7557 Frekvenca
PODKUPLJENI S HRANO 1
ne morem povedat 1
ne ve točno 1
nič nisem ponudila in nisopremaknili nikamor 1
pritožba 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5

V13M Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Vrednost 7656 Frekvenca
1 DA 26
2 NE 18
Sysmiss 958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44 958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11X Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo na kakšnem drugem področju, ki ga nismo našteli "Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo na kakšnem drugem področju, ki ga nismo našteli"

Vrednost 7755 Frekvenca
1 DA (katero?, vpiši) 36
2 NE 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11XX Katero? "Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo na kakšnem drugem področju, ki ga nismo našteli"

Katero?

Vrednost 7854 Frekvenca
JAVNA PODJETJA. 1
NE BOM POVEDAL 1
PRI ZAPOSLOVANJU PRI ODNOSIH Z ZAPOSLENIMI. 1
PROMETNA NESREČA 1
Pri izkanju službe. 1
SKLENITEV POSLA, PODKUPNINA 1
Upravno in pravno področje. 1
V GRADEBNIŠTVU 1
ZA PRIZIDEK 1
ZAVAROVALNIŠTVO 1
da na invalidski komisiji 1
glede zemljisca, nemoremo ga kupiti 1
gospodarstvo 1
javni zavod za kulturo 1
mehanik pri menjavi gume 1
nakupo prodajne pgodbe, pri nakupu poslovnih prostorov. 1
ne pove 1
ne ve na katerem podrocju tocno 1
odkkup delnic 1
odkup zemljišča pri skladu kmetijskih sodišč 1
pri javnih razpisih 1
pri javnih uslužbencih 1
pri nakupu stanovnja 1
pri prodaji knjig in pri svetu knjige 1
pri zaposlovanju 1
s telemachom 1
se ne spomni 1
stecaj podjetja 1
v gospodarstvu 1
v službi 1
v stilu iskanja službe 1
zaposlovanje 1
zaposlovanje po poznanstvih. 1
zaradi službe, če nimaš veze in ne podkupiš ne dobiš službe 1
študentki kljub ŠOU 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35

V13 Kdo je po vašem mnenju bolj kriv ali tisti, ki podkupnino daje, ali tisti, ki jo sprejema?

Kdo je po vašem mnenju bolj kriv ali tisti, ki podkupnino daje, ali tisti, ki jo sprejema?

Vrednost 7953 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 99
2 tisti, ki jo sprejme 303
3 oba enako 573
4 nobeden ni kriv 15
5 ne vem, nimam mnenja, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V14_1 ... vladi v celoti Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

vladi v celoti

Vrednost 8052 Frekvenca
1 najmanj zaupa 162
2 196
3 nekaj vmes 413
4 150
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ne pozna/b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_2 ... predsedniku vlade Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

predsedniku vlade

Vrednost 8151 Frekvenca
1 najmanj zaupa 150
2 154
3 nekaj vmes 321
4 190
5 najbolj zaupa 177
6 ne vem/ne pozna/b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_3 v14c državnemu zboru Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

državnemu zboru

Vrednost 8250 Frekvenca
1 najmanj zaupa 162
2 224
3 nekaj vmes 423
4 139
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ne pozna/b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_4 v14d predsedniku republike Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

predsedniku republike

Vrednost 8349 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 65
3 nekaj vmes 281
4 293
5 najbolj zaupa 281
6 ne vem/ne pozna/b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_5 v14e političnim strankam Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

političnim strankam

Vrednost 8448 Frekvenca
1 najmanj zaupa 271
2 288
3 nekaj vmes 360
4 46
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ne pozna/b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_6 v14f sodiščem Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

sodiščem

Vrednost 8547 Frekvenca
1 najmanj zaupa 119
2 167
3 nekaj vmes 411
4 193
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ne pozna/b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_7 v14g policiji Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

policiji

Vrednost 8646 Frekvenca
1 najmanj zaupa 82
2 146
3 nekaj vmes 419
4 244
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ne pozna/b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_8 v14h vojski Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

vojski

Vrednost 8745 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 76
3 nekaj vmes 308
4 327
5 najbolj zaupa 197
6 ne vem/ne pozna/b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_9 v14i organom občinske uprave in upravnih enot Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

organom občinske uprave in upravnih enot

Vrednost 8844 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 157
3 nekaj vmes 452
4 235
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ne pozna/b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_10 v14j inšpekcijskim službam Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

inšpekcijskim službam

Vrednost 8943 Frekvenca
1 najmanj zaupa 99
2 172
3 nekaj vmes 448
4 179
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ne pozna/b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_11 v14k cerkvi in duhovščini Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

cerkvi in duhovščini

Vrednost 9042 Frekvenca
1 najmanj zaupa 297
2 184
3 nekaj vmes 286
4 136
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_12 v14l banki Slovenije Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

banki Slovenije

Vrednost 9141 Frekvenca
1 najmanj zaupa 56
2 72
3 nekaj vmes 318
4 322
5 najbolj zaupa 219
6 ne vem/ne pozna/b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_13 v14m ustavnemu sodišču Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

ustavnemu sodišču

Vrednost 9240 Frekvenca
1 najmanj zaupa 84
2 108
3 nekaj vmes 358
4 281
5 najbolj zaupa 139
6 ne vem/ne pozna/b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_14 v14n slovenskemu šolstvu Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

slovenskemu šolstvu

Vrednost 9339 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 92
3 nekaj vmes 386
4 349
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ne pozna/b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_15 v14o slovenskemu zdravstvu Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

slovenskemu zdravstvu

Vrednost 9438 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 124
3 nekaj vmes 399
4 298
5 najbolj zaupa 135
6 ne vem/ne pozna/b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_16 v14p časopisom, televiziji, radiu Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

časopisom, televiziji, radiu

Vrednost 9537 Frekvenca
1 najmanj zaupa 81
2 148
3 nekaj vmes 437
4 238
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ne pozna/b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_17 V14r Komisija za preprečevanje korupcije Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

Komisija za preprečevanje korupcije

Vrednost 9636 Frekvenca
1 najmanj zaupa 144
2 160
3 nekaj vmes 308
4 212
5 najbolj zaupa 151
6 ne vem/ne pozna/b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15X1 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Vrednost 9735 Frekvenca
1 v državnih organi na nacionalni ravni 536
2 ali v organih na ravni občine 303
3 ne ve, se ne more odločiti 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15X2 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Vrednost 9834 Frekvenca
1 v velikih občinah 670
2 ali v majhnih podeželskih občinah 195
3 ne ve, se ne more odločiti 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15X3 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Vrednost 9933 Frekvenca
1 v velikih podjetjih in ustanovah 730
2 ali v majhnih podjetjih in ustanovah 143
3 ne ve, se ne more odločiti 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15X4 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Vrednost 10032 Frekvenca
1 v okoljih, kjer se ljudje poznajo 535
2 ali v okoljih, kjer se ljudje ne poznajo in prevladujejo 380
3 na 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15X5 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Vrednost 10131 Frekvenca
1 v javnih podjetjih 620
2 ali v zasebnih podjetjih 227
3 ne ve, se ne more odločiti 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15 Ali bi prijavili primer korupcije, če bi zanj izvedeli?

Ali bi prijavili primer korupcije, če bi zanj izvedeli?

Vrednost 10230 Frekvenca
1 da 596
2 ne 293
3 ne vem, b.o. 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V16 Komu bi prijavili primer korupcije?

Komu bi prijavili primer korupcije?

Vrednost 10329 Frekvenca
1 policiji 229
2 državnemu tožilstvu 41
3 sodišču 16
4 komisiji za preprečevanje korupcije 191
5 uradu za preprečevanje pranja denarja 16
6 medijem (časopisom, radiu, televiziji) 69
7 drugo (Vpisi Kaj!) 19
8 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V16A Komu? Komu bi prijavili primer korupcije?

Drugo?

Vrednost 10428 Frekvenca
anonimno bi prijavil na urad za preprečevanje korupcije 1
inšpekciji 1
inšpekcijska sl 1
inšpekcijskim službam ali policiji, odvisnio od primera 1
komisija za korupcijo ter tozilstvu 1
komisiji in uradu 1
minister za pravosodje 1
na inspektorat. ker na komisijo se ne da pridet zraven. 1
na občino, županu 1
na tajno stevilko (cigava?) 1
na več krajev skupaj 1
odvisno, če bi bilo njemu v korist. moral pa bi razmisliti komu in se pozanimati. verjetno bi prijavil na več strani. 1
pri predsednikuvlade 1
prijavila bi nekomu kjer nebi bila tako izpostavljena, kjer nebi bilo objavljeno moje ime in priimek, kjer bi se primer obravnaval in bi bilo v ospredju tisto kar sem jaz prijavila ne pa jaz ki sem to prijavila. 1
tistemu ki to ponudi 1
ustrezni inspekciji 1
varuhu človekovih pravic 1
večim institucijam, bi blo bol sigurno 1
zasebne agencije 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19

V17 Kateri je najpomembnejši razlog, da ne bi prijavili primera korupcije?

Kateri je najpomembnejši razlog, da ne bi prijavili primera korupcije?

Vrednost 10527 Frekvenca
1 ker ne veste kje bi prijavili 11
2 ker primera ne bi bilo mogoče dokazati 67
3 ker je to pri nas nekaj običajnega 11
4 ker preiskave tako ali tako ne bi sprožili 57
5 ker bi vas skrbelo zaradi morebitnih maščevalnih ukrepo 97
6 drugo (Vpisi Kaj!) 49
7 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V17A Kateri? Kateri je najpomembnejši razlog, da ne bi prijavili primera korupcije?

Drugo?

Vrednost 10626 Frekvenca
Izgubljal bi čas zaradi udeležbe v postopkih. 1
KER TO NI MOJA STVAR 1
KER TO NI V POVEZAVI Z MENOJ NE BI POVEDALA NAPREJ 1
PREPUSTILA BI TO DRUGIM. 1
SE MI NE BI DAL 1
SODIŠČA SO NESPOSOBNA SPELJATI STVAR DO KONCA, KLJUB DOKAZOM. 1
Stvar je preveč zapletena. 1
ZATO ORGANI KI MORAJO UGOTOVITI 1
ce se ne bi tikalo nje osebno se ne bi hotela vmesavati. 1
dokazi in maščevalni ukrepi 1
izguba časa 1
ker bi potem bil sam kaznovan 1
ker bi sam tudi rad kdaj to koristil ko bi kaj rabil 1
ker bi trajalo prevec casa 1
ker imamo službe ki to vejo in so dolžni to prijavit,pa ker se to potem predolgo zavleče in iz tega nič ni 1
ker je kot bumerang, ti si grd 1
ker ne bi bilo nobene koristi 1
ker ne bi imela nic od tega 1
ker ne bi mogel dokazati in zaradi maščevanja 1
ker ne maram biti špijun. 1
ker nebi nič dosegel, saj bi me še zaprli zardai tega, ker bi vložil prijavo 1
ker nisem izdajalka 1
ker nisem tožibaba 1
ker se je odmaknil na stranski tir, ga ničveč ne zanima, ker si najbolj sam v zosu 1
ker se mi nebi dalo ukvarjati s tem 1
ker se ne bi izpostavljala 1
ker se ne mara vmešavati 1
ker so drugi za to tu 1
ker so potem sami problemi 1
ker ta dejavna povezujem s področja zdravstva, bi sodelovala 1
ker to ne bi bila moja stvar 1
ne bi brez dokazov 1
ne bi hotela imeti opravka s sodiščem 1
ne bi se nič spremenilo. 1
ne vem kako bi se potema vse skupaj izteklo 1
nihče me ne bi vzel resno 1
nocem met opravka s tem 1
nočem met opravka s tem 1
odgovora 2 in 5 1
upokojenka,nima možnosti 1
v glavnem nastrada tisti, ki prijavi 1
vse od navedenih primerov 1
vse od naštetega 2
zaradi dolgih sodnih postopkov 1
zaradi tega ker bi bila korupcija sprejemljiva. 1
zaradi tega, ker nisem pristojen za to 1
če nisem osebno v tem potem nebi. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48

V18_1 sodišča Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

sodišča

Vrednost 10725 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 101
2 195
3 nekaj vmes 428
4 184
5 močno so pripomogle 65
6 ne vem/ne pozna/b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_2 vlada Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

vlada

Vrednost 10824 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 158
2 230
3 nekaj vmes 370
4 142
5 močno so pripomogle 67
6 ne vem/ne pozna/b.o. 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_3 policija Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

policija

Vrednost 10923 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 75
2 156
3 nekaj vmes 441
4 216
5 močno so pripomogle 80
6 ne vem/ne pozna/b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_4 Komisija za preprečevanje korupcije Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

Komisija za preprečevanje korupcije

Vrednost 11022 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 106
2 109
3 nekaj vmes 275
4 302
5 močno so pripomogle 172
6 ne vem/ne pozna/b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_5 urad za preprečevanje pranja denarja Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

urad za preprečevanje pranja denarja

Vrednost 11121 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 111
2 149
3 nekaj vmes 349
4 224
5 močno so pripomogle 98
6 ne vem/ne pozna/b.o. 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_6 državno tožilstvo Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

državno tožilstvo

Vrednost 11220 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 79
2 151
3 nekaj vmes 423
4 243
5 močno so pripomogle 65
6 ne vem/ne pozna/b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_7 odvetniške pisarne in notariati Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

odvetniške pisarne in notariati

Vrednost 11319 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 174
2 263
3 nekaj vmes 383
4 97
5 močno so pripomogle 28
6 ne vem/ne pozna/b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_8 občinska uprava in upravne enote Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

občinska uprava in upravne enote

Vrednost 11418 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 126
2 252
3 nekaj vmes 416
4 112
5 močno so pripomogle 33
6 ne vem/ne pozna/b.o. 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_9 zdravstvene ustanove Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

zdravstvene ustanove

Vrednost 11517 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 115
2 162
3 nekaj vmes 421
4 176
5 močno so pripomogle 68
6 ne vem/ne pozna/b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_10 mediji (tisk, radio in tv) Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

mediji (tisk, radio in tv)

Vrednost 11616 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 37
2 81
3 nekaj vmes 299
4 385
5 močno so pripomogle 179
6 ne vem/ne pozna/b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_11 inšpekcijske službe Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

inšpekcijske službe

Vrednost 11715 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 95
2 182
3 nekaj vmes 419
4 193
5 močno so pripomogle 72
6 ne vem/ne pozna/b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21A Ali ste slišali za pobudo ene izmed slovenskih izven parlamentarnih strank, da se o ukinitvi Komisije za preprečevanje k

Ali ste slišali za pobudo ene izmed slovenskih izven parlamentarnih strank, da se o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije razpiše referendum?

Vrednost 11814 Frekvenca
1 DA 809
2 NE 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21B Kako pa bi se vi opredelili na referendumu o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije, če bi do njega res prišlo?

Kako pa bi se vi opredelili na referendumu o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije, če bi do njega res prišlo?

Vrednost 11913 Frekvenca
1 glasoval bi za ukinitev 127
2 glasoval bi proti ukinitvi 583
3 referenduma se ne bi udeležil 215
4 ne vem, ne morem se odločiti 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21C_R Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v državni zbor. Za katero stranko bi najverjetneje volili?

Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v državni zbor. za katero stranko bi najverjetneje volili?

Vrednost 12012 Frekvenca
2 DESUS - Demokratska stranka upokojencev Slovenije 20
3 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 172
4 NSI - Nova Slovenija - krščansko-ljudska stranka 20
5 SLS -Slovenska ljudska stranka 26
6 SNS – Slovenska nacionalna stranka 29
7 SDS - Slovenska demokratska stranka 207
8 SD- Socialni demokrati 92
9 SMS - Stranka mladih Slovenije 5
10 drugo (Vpisi Kaj!) 83
1 ne vem, b.o. 348
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
654 348

Vrednosti spremenljivk od 2 do 10

V21CO Katero? Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v državni zbor. za katero stranko bi najverjetneje volili?

Drugo?

Vrednost 12111 Frekvenca
Franci Kek, Naprej Slovenija 1
NOVA SLOVENIJA 1
Nobeno. 1
Zelene Slovenije 1
aktivna slovenija 2
eno od levosredinski. ne ve katero. 1
izven parlamentarno stranko, za osebo, lahko da bi blo v stilu posameznika, ki ima neodvisno listo 1
janša 1
je ni 1
junijska lista 1
kacinovo 1
kmečka ljudska stranka 1
komunistična partija 1
mladi slovenija 1
nacionalnostranko 1
najbrž se ne bi udeležil 1
ne bi se udeležila 1
ne bi sla na volitve 1
ne bi udelezil. nobeno. 1
ne bi udeležila 1
ne bi volil nobene stranke 1
ne bi volil za nobeno slovensko stranko 1
ne bi volila 3
ne bi šel 1
ne bi šel na volitve 2
ne bi šla 3
ne bi šla na volitve 3
ne bi šla volit 2
ne hodi 1
ne želi povedati 1
nebi se udeležil volitev, ker je država propadla in nima pomena 1
nebi se udeležila volitev 1
nebi šel volit 1
nebi šli na volitve 1
nikoli več ne bom šel volit 1
njegova tajna 1
nobeeno 1
nobena 1
nobena ni dobra 1
nobene 2
nobene od teh. 1
nobene. se ne bi udelezila volitev. vse so iste. 1
nobeno 6
nobeno!!! 1
nobeno, ker ne gre na volitve. 1
nobeno, ne bi se udeležil 1
samo jelinčiča in ne njegove stranke 1
se ne bi udeležil volitev 1
sms 1
stranka PS - slabo se je slisalo 1
stranka mladih 2
stranka zelenih 1
stranko mladih 1
tam kjer bi bilo vec zensk, odvisno od programa 1
to jeosebna stvar 1
volitev se ne bi udelezil. nobeno! 1
volitev se ne bi udelezili 1
za NOBENO, VSI SO SE MI "ZASRALI! 1
za nobeno 4
za nobeno, sploh ne bi šla na volitve 1
za nobeno. 1
združena lista 2
združeno listo 1
združil bi LDS in SD, ni strankarskki človek, v vsaki stranki je nekja slabega in dobrega, drugače pa se nagiba bolj na levo 1
zelene slovenije 1
zeleni slovenije 1
zlsd 1
če bi bila kaka nova stranka, bi volil. mogoče bi volil za LDS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88

D3 Še vprašanje o zaposlenosti, ali ste...

Še vprašanje o zaposlenosti, ali ste

Vrednost 12210 Frekvenca
1 zaposlen v gospodarstvu 245
2 zaposlen v negospodarstvu 167
3 samozaposlen 29
4 kmet 12
5 gospodinja 12
6 upokojenec 372
7 študent, dijak 85
8 brezposeln 67
9 drugo (Vpisi Kaj!)... 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D3O Kaj, drugo? Še vprašanje o zaposlenosti, ali ste

Kaj drugega?

Vrednost 1239 Frekvenca
Javni sektor-mediji. 1
Ne želi odgovoriti. 1
delavka 1
drzavna sluzba 1
invalid tretje stopnje, dobivam nadomestilo 1
javna dela 1
javna uprava 1
mediji 1
osebni skrbnik(negujem starega očeta) 1
privat firma 1
v javnem sektorju 2
zavarovalništvo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13

DOH Ali bi za svoj mesečni NETO dohodek v primerjavi s povprečnim slovenskim mesečnim dohodkom, ki znaša približno 176.000 S

Ali bi za svoj mesečni NETO dohodek v primerjavi s povprečnim slovenskim mesečnim dohodkom, ki znaša približno 176.000 SIT, dejali, da je…

Vrednost 1248 Frekvenca
1 mnogo manjši 314
2 deloma manjši 207
3 približno enak 154
4 deloma višji 182
5 mnogo višji 61
6 brez dohodka 65
7 brez odgovora 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

OMREZNA OMREZNA SKUPINA

Vrednost 1257 Frekvenca
1 291
2 243
3 146
4 101
5 136
7 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

RAZRED Velikost naselja

Vrednost 1266 Frekvenca
1 manj kot 500 321
2 nad 500 do 4000 245
3 nad 4000 do 50000 240
4 nad 50000 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DATUM Datum izvedbe raziskave

Vrednost 1275 Frekvenca
20051213 149
20051214 131
20051215 9
20051216 54
20051217 135
20051218 141
20051220 135
20051221 131
20051222 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 20051213 do 20051222

STAR_R Starostni razredi

Vrednost 1284 Frekvenca
1 18 do 29 let 162
2 30 do 45 let 252
3 46 do 60 let 313
4 več kot 61 let 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0 0.285 4.561 0.998 0.933

Vrednosti spremenljivk od 0.28489975 do 4.5607516

REG_SU Regija

Vrednost 1302 Frekvenca
1 Pomurska 63
2 Podravska 140
3 Koroška 41
4 Savinjska 124
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 25
7 Jugovzhodna Slovenija 61
8 Osrednja Slovenija 285
9 Gorenjska 102
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 62
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Vrednost 1311 Frekvenca
2005 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 2005 do 2005

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. ARAGON (2005). KORUP05 - Stališča o korupciji 2005 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Povezane objave

 1. ARAGON d.o.o. (2006). KORUP05 - Stališča o korupciji 2005 - poročilo [ostalo gradivo] (SI).
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2006). Stališča o korupciji 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUP05. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP05_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si