Stališča o korupciji 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUP05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP05_V1
Main author(s):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Co-workers:
 • Hočevar, Janko
 • Adam, Frane
 • Makarovič, Matej
 • Tomšič, Matevž
 • Cucin, Patricija
 • Prešeren, Jana
 • Kristan, Emanuela
 • Dolžan, Primož
 • Pajek, Robert
 • Borlak, Barbara
 • Turnšek, Hana
Data file producer:
ARAGON - Aragon d.o.o. (Ljubljana; december 2005)

Funding agency:

Komisija za preprečevanje korupcije

Project number:

no information

Series:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, referendum o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije, strankarske preference, percepcija dohodka, demografija

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
RAVNANJA IN OCENE VERJETNOSTI KORUPCIJE
VZROKI ZA KORUPCIJO
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
SUBJEKTIVNA ZAZNAVA KORUPCIJE
SEZNANJENOST S PREDLOGOM O RAZPISU REFERENDUMA


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, razširjenost korupcije, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave, tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, oceni stanja v gospodarstvu, volilnih preferencah, aktualni referendumski pobudi o ukinitvi KPK, percepciji dohodka ter zaupanju v ustanove. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora. Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Methodology


Collection date: 13. - 22. december 2005
Date of production: 2005-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje države

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Aragon d.o.o.

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUP05 - Stališča o korupciji 2005 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 131
 • number of units: 1002

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

D1 SPOL

Value 13 Frequency
1 Moški 422
2 Ženski 580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

D2 Kakšno izobrazbo imate?

Kakšno izobrazbo imate?

Value 22 Frequency
1 osnovna šola 127
2 končana poklicna šola 103
3 končana srednja šola 474
4 končana višja ali visoka 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 4

L_ROJ Najprej pa nam zaupajte vašo letnico rojstva!

Povejte mi še: katerega leta ste rojeni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0 17 87 56.248 16.388

Valid range from 17 to 87

D1 SPOL

Value 1131 Frequency
1 Moški 422
2 Ženski 580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

D2 Kakšno izobrazbo imate?

Kakšno izobrazbo imate?

Value 2130 Frequency
1 osnovna šola 127
2 končana poklicna šola 103
3 končana srednja šola 474
4 končana višja ali visoka 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 4

L_ROJ Najprej pa nam zaupajte vašo letnico rojstva!

Povejte mi še: katerega leta ste rojeni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0 17 87 56.248 16.388

Valid range from 17 to 87

V1 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste zadovoljni ali nezadovoljni z razvojem demokracije v Sloveniji?

Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste zadovoljni ali nezadovoljni z razvojem demokracije v Sloveniji?

Value 4128 Frequency
1 zadovoljni 365
2 nezadovoljni 580
3 ne vem, b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 57

Valid range from 1 to 2

V2 Ali lahko rečete, da redni dohodek zadostuje za preživljanje vas in vaše družine, ali da ne zadostuje?

Ali lahko rečete, da redni dohodek zadostuje za preživljanje vas in vaše družine, ali da ne zadostuje?

Value 5127 Frequency
1 v celoti zadostuje 223
2 v precejšnji meri zadostuje 237
3 le v manjši meri zadostuje 323
4 sploh ne zadostuje 191
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 23
6 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 5

Valid range from 1 to 5

V3 Kako ocenjujete stanje gospodarstva v teh dneh v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je zel

Kako ocenjujete stanje gospodarstva v teh dneh v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je zelo slabo, 5 pomeni, da je zelo dobro, 3 pa je nekje vmes.

Value 6126 Frequency
1 zelo slabo 96
2 slabo 175
3 niti dobro, niti slabo 601
4 dobro 114
5 zelo dobro 9
6 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 7

Valid range from 1 to 5

V4 Kaj naj naredi človek, ki potrebuje neko dovoljenje od države, če mu uradnik reče: bodite potrpežljivi, počakajte

Kaj naj naredi človek, ki potrebuje neko dovoljenje od države, če mu uradnik reče: "bodite potrpežljivi, počakajte"

Value 7125 Frequency
1 naj počaka, se bo že uredilo 336
2 naj ponudi uradniku napitnino, da bi takoj dobil, k 33
3 naj uporabi zveze 184
4 naj napiše pismo predstojniku urada 222
5 naj naredi brez dovoljenja to, kar namerava 50
6 nič se ne da narediti 138
7 ne vem, b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 39

Valid range from 1 to 6

V5 Kako velik problem je korupcija v današnji Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je korupcija

Kako velik problem je korupcija v današnji Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je korupcija zelo majhen problem, 5 da je korupcija zelo velik problem, 3 pa je nekje vmes.

Value 8124 Frequency
1 zelo majhen problem 19
2 majhen problem 52
3 niti velik niti majhen problem 308
4 velik problem 312
5 zelo velik problem 287
6 ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 24

Valid range from 1 to 5

V6 Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah?

Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah?

Value 9123 Frequency
1 skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega 30
2 to počne le nekaj javnih uslužbencev 409
3 to počne kar precej javnih uslužbencev 419
4 to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 102
5 ne vem, b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 42

Valid range from 1 to 4

V7 Na čem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno ...

Na čem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno ...

Value 10122 Frequency
1 na tistem, kar ste prebrali v časopisih in slišali na tele 271
2 na tistem, kar ljudje na splošno govorijo o javnih uslužbe 57
3 na izkušnja in pripovedovanjih tistih, ki jim zaupate 148
4 na vaših osebnih izkušnjah 269
5 na vsem od navedenega 213
6 ne vem, b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 44

Valid range from 1 to 5

V8 Kaj menite, ali je v primerjavi z obdobjem pred letom 90 korupcija v današnji Sloveniji...

Kaj menite, ali je v primerjavi z obdobjem pred letom 90 korupcija v današnji Sloveniji...

Value 11121 Frequency
1 močno narasla 369
2 nekoliko narasla 293
3 ostala na isti ravni 183
4 nekoliko upadla 90
5 močno upadla 18
6 ne vem, b.o. 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 49

Valid range from 1 to 5

V9_1 ... zdravniki in drugi delavci v zdravstvu Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

zdravniki in drugi delavci v zdravstvu

Value 12120 Frequency
1 je verjetno 623
2 ni verjetno 344
3 ne vem, b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 35

Valid range from 1 to 2

V9_2 ... sodniki in sodni uslužbenci Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

sodniki in sodni uslužbenci

Value 13119 Frequency
1 je verjetno 472
2 ni verjetno 426
3 ne vem, b.o. 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 104

Valid range from 1 to 2

V9_3 ... odvetniki in notarji Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

odvetniki in notarji

Value 14118 Frequency
1 je verjetno 575
2 ni verjetno 353
3 ne vem, b.o. 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 74

Valid range from 1 to 2

V9_4 ... policisti Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

policisti

Value 15117 Frequency
1 je verjetno 471
2 ni verjetno 445
3 ne vem, b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 86

Valid range from 1 to 2

V9_5 ... cariniki Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

cariniki

Value 16116 Frequency
1 je verjetno 456
2 ni verjetno 422
3 ne vem, b.o. 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 124

Valid range from 1 to 2

V9_6 ... davčni uslužbenci Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

davčni uslužbenci

Value 17115 Frequency
1 je verjetno 436
2 ni verjetno 464
3 ne vem, b.o. 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 102

Valid range from 1 to 2

V9_7 ... učitelji in profesorji Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

učitelji in profesorji

Value 18114 Frequency
1 je verjetno 376
2 ni verjetno 551
3 ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 75

Valid range from 1 to 2

V9_8 ... poslanci Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

poslanci

Value 19113 Frequency
1 je verjetno 489
2 ni verjetno 382
3 ne vem, b.o. 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 131

Valid range from 1 to 2

V9_9 ... uradniki na ministrstvih Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

uradniki na ministrstvih

Value 20112 Frequency
1 je verjetno 464
2 ni verjetno 361
3 ne vem, b.o. 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 177

Valid range from 1 to 2

V9_10 ... zaposleni na občinskih upravah in v upravnih enotah Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

zaposleni na občinskih upravah in v upravnih enotah

Value 21111 Frequency
1 je verjetno 533
2 ni verjetno 404
3 ne vem, b.o. 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 65

Valid range from 1 to 2

V9_11 ... inšpektorji inšpekcijskih služb Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni dolžnosti dolžne storiti?

inšpektorji inšpekcijskih služb

Value 22110 Frequency
1 je verjetno 558
2 ni verjetno 356
3 ne vem, b.o. 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 88

Valid range from 1 to 2

V10 Kaj menite, kateri je najpomembnejši vzrok za korupcijo v Sloveniji? Iz navedenih možnih vzrokov izberite poglavitni raz Kaj menite, kateri je najpomembnejši vzrok za korupcijo v Sloveniji? Iz navedenih možnih vzrokov izberite poglavitni razlog...

1. navedba

Value 23109 Frequency
1 pomanjkljiva zakonodaja 192
2 prenizke kazni 180
3 neučinkovit pregon korupcije 281
4 zapletenost upravnih in podobnih postopkov 82
5 državljani ne izražajo želje, da bi se borili proti kor 52
6 gre za ustaljene navade 129
7 drugo (Vpisi Kaj!) 65
8 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 21

Valid range from 1 to 7

V10A Kateri drug razlog? Kaj menite, kateri je najpomembnejši vzrok za korupcijo v Sloveniji? Iz navedenih možnih vzrokov izberite poglavitni razlog...

2. navedba

Value 24108 Frequency
IZKORISTEK DRUGIH LJUDI, KI VIDIJO V TEM NEKO KORIST ZASE. 1
Korupcija je zato, ker nobenih vrednot ni več v ljudeh, nobenega poštenja. 1
Neunčinkovit pregon in državljani smo ovce. 1
POVSOD BI SE NAŠLO NEKAJ VSE TI DEJAVNIKI VPLIVAJO NA KORUPCIJO IN GOSPODARSKI INTERESI TUDI. 1
Prenizke plače. 1
RAZLOG JE V TEM DA USLUŽBENCI LAHKO TA DENAR SKRIJEJO IN PROBLEM SPELJEJO NA DRUG NAČIN. 1
VSE OD NAVEDENEGA 1
Vse našteto. 1
Zakonodaja se ne izvaja. 1
balkanska morala 1
brezposelnost, mamila, nimajo denarja za mamila pa morajo sprejemati tudi drugje denar 1
celotna morala je prenizka 1
da imajo nekateri preveč denarja 1
da se ne preganja, ni uspešno in pomanjlkiva zakonodaja 1
delavce je treba ustrezno plačat, nadzirat, 1
državljani se bojijo korupcije 1
gre za pokvarjenost ljudi, od vlade pa do nizkega uradnika, je vprašanje osebne morale 1
ker vrh to pusti (vlada) 1
koripcija se je preveč razširila 1
korup. sploh ni problem 1
kriva vlada. ni volje za preganjanje korupcije. 1
lakomnost tistih, ki imajo mo žnost 1
ljudje ne vedo kako bi to drugače storili 1
ljudje radi videjo da se dela po zakonu, ce se ne dela, pride do podkupovenj 1
ljudje z denarjem so udeleženci korupcije, revni si tega ne morejo privoščiti in so prisiljeni čakati 1
malce vsega 1
naša oblast 1
neprave kazne, denar vsak najde 1
neprimerna vzgoja 1
neustrezna vlada 1
nikoli zadovoljni s svojo plačo, hočejo več 1
nizki dohodki 1
orenize plqce 1
podkupljivost, z denarjem vse dobiš 1
pohlep 1
pohlepnost 1
pomankljiva zakonodaja in prenizke kazni 1
posamezniki hočejo izpeljati nelegalne posle in rabijo kritje 1
premajhen nadzor 1
premajhne plače 2
premajhne plače imajo tisti, ki prejemajo podkupnino 1
premajhne plače nekaterih in pohlep nekaterih, nekateri vzamejo nekaj, ker imajo premajhne dejansko plače, ampak teh ni velliko 1
premejhna kontrola 1
prenizek osebni dohodek 1
prenizke plače 1
priložnost za zaslužek 1
prvi trije 1
prvi štirje 1
transparentnost uprave. 1
utaja papirjev,... 1
več razlogov 1
vsakega po malem 1
vse 2
vse od navedenega 1
vse od navedenega in poikvarjenost 1
vse od navedenih 1
vse od naštetega 1
vse skupaj 2
vse to,predvsempa pohlep, v korupcijo se spuščajo tisti, ki jim to ni potrebno 1
vsega malo 1
če imajo priliko kradejo 1
človeška sebičnost nima meje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65

V11A Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: obisku zdravnika ali pri srečanju z drugimi zdravstven

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "obisku zdravnika ali pri srečanju z drugimi zdravstvenimi delavci"

Value 25107 Frequency
1 DA 185
2 NE 817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12A Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

1. navedba

Value 26106 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 80
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 86
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 13
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 823

Valid range from 1 to 3

V12_A Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

2. navedba

Value 27105 Frequency
Oboje (1 in 2). 1
denar in poznanstva 1
oboje 1
oboje od naštetega 1
oboje, uporaba zvez in denar ali darila 1
oboje. denar in darila, veze in poznastva 1
poznastva in denar ter darila 1
vse od navedenega 1
zveze in darila 2
zveze in poznastva ter darila in denar 1
zveze in poznastva ter denar 1
zveze ter denar in darila 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13

V13A Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 28104 Frequency
1 DA 90
2 NE 95
Sysmiss 817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 817

Valid range from 1 to 2

V11B Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri izobraževanju, pri vpisu v šolo in opravljanju izp

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri izobraževanju, pri vpisu v šolo in opravljanju izpitov"

Value 29103 Frequency
1 DA 57
2 NE 945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12B Ali je pri tem šlo za ... Ali je pri tem šlo za...

Value 30102 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 35
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 17
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 3
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 947

Valid range from 1 to 3

V12_B Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 31101 Frequency
darilain zveze 1
oboje 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3

V13B Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 32100 Frequency
1 DA 32
2 NE 25
Sysmiss 945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 945

Valid range from 1 to 2

V11C Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri odmeri in plačilu davka

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri odmeri in plačilu davka"

Value 3399 Frequency
1 DA 21
2 NE 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12C Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 3498 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 4
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 6
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 6
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 986

Valid range from 1 to 3

V12_C Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 3597 Frequency
na eni strani so dali podporo po drugi strani pa so enkrat več vzeli 1
ne 1
ne pove 1
ne ve 1
oboje 1
protiusluga 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

V13C Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 3696 Frequency
1 DA 10
2 NE 11
Sysmiss 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 981

Valid range from 1 to 2

V11D Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja"

Value 3795 Frequency
1 DA 39
2 NE 963
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12D Ali je pri tem šlo za... Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja"

Value 3894 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 21
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 15
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 1
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 963
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 965

Valid range from 1 to 3

V12_D Kaj drugo? Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja"

Kaj drugega?

Value 3993 Frequency
denar in darila ter se kaj drugega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1

V13D Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 4092 Frequency
1 DA 24
2 NE 15
Sysmiss 963
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 963

Valid range from 1 to 2

V11E Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri uveljavljanju pravice do pokojnine, ali pa do razl

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri uveljavljanju pravice do pokojnine, ali pa do različnih podpor in doklad, tudi pri uveljavljanju podpore za nezaposlene"

Value 4191 Frequency
1 DA 66
2 NE 936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12E Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 4290 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 29
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 21
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 8
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 944

Valid range from 1 to 3

V12_E Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 4389 Frequency
izkrivljanje postopka 1
ne samo čakala sem osem mesecev na papirje iz ljubljane 1
ne vem, ne bo povedal 1
razne večerjice in podobno,usluge 1
to zgleda, da je bla praksa v sloveniji, da je politika skozi prste gledala, podjetje ni odvajalo od plač prispevka za pokojnino, ko je prišlo do stečaja bi morala država odvajati dolg 1
vse od naštetega 1
zavajanje, oz. netočno podajanje predpisov...oseba je bila prikrajšana za pokojnino 1
zveze in denar 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8

V13E Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 4488 Frequency
1 DA 37
2 NE 29
Sysmiss 936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 936

Valid range from 1 to 2

V11F Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku privatizacije ali denacionalizacije'

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku privatizacije ali denacionalizacije"

Value 4587 Frequency
1 DA 41
2 NE 961
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12F Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 4686 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 20
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 8
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 9
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 961
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 965

Valid range from 1 to 3

V12_F Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 4785 Frequency
STARI OZ. NOVI LASTNIKI SOSE 5 LET TOŽILI IN DOBILI BLOK 1
interpretacija zakona 1
mož je vedel da gre firma v stečaj in je želel na svoje,želel je stroj za odpravnino,ki je bil manj vreden kot odpravnina,stroja ni dobil,ni pa bil smatran za tehnološki višek,do dva dni pred rojstnim d.,nakar so ga dali na zavod,brez odpravnine 1
ne bom povedala 1
nerešeni postopki 1
po zakonu 1
prikrivanje podatkov 1
so nas naokol prenesel, so dali obveznice za vračilo zemlje vendar so jo nato naprej za masten denar prodali občine 1
zveze in poznastva ter denar 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9

V13F Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 4884 Frequency
1 DA 25
2 NE 16
Sysmiss 961
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 961

Valid range from 1 to 2

V11G Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri carinskih postopkih

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri carinskih postopkih"

Value 4983 Frequency
1 DA 52
2 NE 950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12G Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 5082 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 26
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 25
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 1
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 950

Valid range from 1 to 3

V12_G Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 5181 Frequency
če kej pripelješ čez meje pa ne smeš pa so kaar spustili 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1

V13G Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 5280 Frequency
1 DA 32
2 NE 20
Sysmiss 950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 950

Valid range from 1 to 2

V11H Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri policijskih postopkih

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri policijskih postopkih"

Value 5379 Frequency
1 DA 61
2 NE 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12H Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 5478 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 42
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 10
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 5
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 945

Valid range from 1 to 3

V12_H Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 5577 Frequency
napačno kaznovani 1
ne ve 1
ne ve točno kaj 1
obljube 1
spregledal policst prekršek 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5

V13H Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 5676 Frequency
1 DA 30
2 NE 31
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 941

Valid range from 1 to 2

V11I Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku na sodišču pri katerem je bil udeležen so

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku na sodišču pri katerem je bil udeležen sodnik ali tožilec"

Value 5775 Frequency
1 DA 54
2 NE 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12I Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 5874 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 27
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 15
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 6
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 954

Valid range from 1 to 3

V12_I Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 5973 Frequency
ne ve 1
podkupljena sodnica 1
pristranskost 1
sum na korupcijo,izterjava,denar sem dala a je vse zadrzala izterjevalka,zelo slabe izkušnje imam s sodnimi izterjevalci 1
veze in poznanstva in tudi darila 1
zapletenost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

V13I Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 6072 Frequency
1 DA 41
2 NE 13
Sysmiss 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 948

Valid range from 1 to 2

V11J Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku na sodišču pri katerem so sodelovali drug

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku na sodišču pri katerem so sodelovali drugi delavci sodišča, tudi zaposleni v zemljiški knjigi"

Value 6171 Frequency
1 DA 49
2 NE 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12J Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 6270 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 30
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 13
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 4
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 955

Valid range from 1 to 3

V12_J Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 6369 Frequency
eno in drugo, denar in darila v času jugoslavije je blo to 1
kr neki, ga tudi slučajno ne zastopm kaj s tem misli 1
ne more zaupat 1
sodnica je bila podkupljena 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4

V13J Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 6468 Frequency
1 DA 32
2 NE 17
Sysmiss 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 953

Valid range from 1 to 2

V11K Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku odvetniške pisarne ali notariata

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku odvetniške pisarne ali notariata"

Value 6567 Frequency
1 DA 67
2 NE 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12K Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 6666 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 22
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 32
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 9
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 939

Valid range from 1 to 3

V12_K Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 6765 Frequency
denar 1
denar je bilo treba dat 1
grob odnos izkoriščevalski 1
imeli so sorodniki te tezave, se ne spomni kaj je tocno blo 1
in zveze in denar 1
ne ve ali je šlo,mogoče če bi plačala, bi šlo hitreje 1
notarska storitev in postopek okoli nje 1
odvetni, ki ste smo ga rabli za tožbo proti drugi osebi, je bla od obtoženca podkupljena 1
sam si je vzel odvetnik toliko kot je hotel vem pa da znesek ni bil pravilen 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9

V13K Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 6864 Frequency
1 DA 38
2 NE 29
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 935

Valid range from 1 to 2

V11L Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku na občinskem uradu ali uradu upravne enot

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku na občinskem uradu ali uradu upravne enote"

Value 6963 Frequency
1 DA 87
2 NE 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12L Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 7062 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 56
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 22
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 6
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 918

Valid range from 1 to 3

V12_L Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 7161 Frequency
majhen kraj in favšija 1
ne vem 1
ne želi povedati 1
vse od navedenega 1
zavrnjena prošnja brez ustrezne obrazložitve.neki o točkovanju 1
zveze in denar 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

V13L Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 7260 Frequency
1 DA 45
2 NE 42
Sysmiss 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 915

Valid range from 1 to 2

V11M Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: pri postopku inšpekcijske službe

Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: "pri postopku inšpekcijske službe"

Value 7359 Frequency
1 DA 44
2 NE 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V12M Ali je pri tem šlo za... Ali je pri tem šlo za...

Value 7458 Frequency
1 uporabo zvez in poznanstev 24
2 denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti prob 15
3 drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 5
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 958

Valid range from 1 to 3

V12_M Kaj drugo? Ali je pri tem šlo za...

Kaj drugega?

Value 7557 Frequency
PODKUPLJENI S HRANO 1
ne morem povedat 1
ne ve točno 1
nič nisem ponudila in nisopremaknili nikamor 1
pritožba 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5

V13M Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Ali je bila zahteva nedvoumno izražena?

Value 7656 Frequency
1 DA 26
2 NE 18
Sysmiss 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 958

Valid range from 1 to 2

V11X Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo na kakšnem drugem področju, ki ga nismo našteli "Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo na kakšnem drugem področju, ki ga nismo našteli"

Value 7755 Frequency
1 DA (katero?, vpiši) 36
2 NE 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V11XX Katero? "Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo na kakšnem drugem področju, ki ga nismo našteli"

Katero?

Value 7854 Frequency
JAVNA PODJETJA. 1
NE BOM POVEDAL 1
PRI ZAPOSLOVANJU PRI ODNOSIH Z ZAPOSLENIMI. 1
PROMETNA NESREČA 1
Pri izkanju službe. 1
SKLENITEV POSLA, PODKUPNINA 1
Upravno in pravno področje. 1
V GRADEBNIŠTVU 1
ZA PRIZIDEK 1
ZAVAROVALNIŠTVO 1
da na invalidski komisiji 1
glede zemljisca, nemoremo ga kupiti 1
gospodarstvo 1
javni zavod za kulturo 1
mehanik pri menjavi gume 1
nakupo prodajne pgodbe, pri nakupu poslovnih prostorov. 1
ne pove 1
ne ve na katerem podrocju tocno 1
odkkup delnic 1
odkup zemljišča pri skladu kmetijskih sodišč 1
pri javnih razpisih 1
pri javnih uslužbencih 1
pri nakupu stanovnja 1
pri prodaji knjig in pri svetu knjige 1
pri zaposlovanju 1
s telemachom 1
se ne spomni 1
stecaj podjetja 1
v gospodarstvu 1
v službi 1
v stilu iskanja službe 1
zaposlovanje 1
zaposlovanje po poznanstvih. 1
zaradi službe, če nimaš veze in ne podkupiš ne dobiš službe 1
študentki kljub ŠOU 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35

V13 Kdo je po vašem mnenju bolj kriv ali tisti, ki podkupnino daje, ali tisti, ki jo sprejema?

Kdo je po vašem mnenju bolj kriv ali tisti, ki podkupnino daje, ali tisti, ki jo sprejema?

Value 7953 Frequency
1 tisti, ki jo daje 99
2 tisti, ki jo sprejme 303
3 oba enako 573
4 nobeden ni kriv 15
5 ne vem, nimam mnenja, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 12

Valid range from 1 to 4

V14_1 ... vladi v celoti Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

vladi v celoti

Value 8052 Frequency
1 najmanj zaupa 162
2 196
3 nekaj vmes 413
4 150
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ne pozna/b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 1

Valid range from 1 to 5

V14_2 ... predsedniku vlade Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

predsedniku vlade

Value 8151 Frequency
1 najmanj zaupa 150
2 154
3 nekaj vmes 321
4 190
5 najbolj zaupa 177
6 ne vem/ne pozna/b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 5

V14_3 v14c državnemu zboru Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

državnemu zboru

Value 8250 Frequency
1 najmanj zaupa 162
2 224
3 nekaj vmes 423
4 139
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ne pozna/b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 11

Valid range from 1 to 5

V14_4 v14d predsedniku republike Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

predsedniku republike

Value 8349 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 65
3 nekaj vmes 281
4 293
5 najbolj zaupa 281
6 ne vem/ne pozna/b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 16

Valid range from 1 to 5

V14_5 v14e političnim strankam Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

političnim strankam

Value 8448 Frequency
1 najmanj zaupa 271
2 288
3 nekaj vmes 360
4 46
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ne pozna/b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 20

Valid range from 1 to 5

V14_6 v14f sodiščem Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

sodiščem

Value 8547 Frequency
1 najmanj zaupa 119
2 167
3 nekaj vmes 411
4 193
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ne pozna/b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 25

Valid range from 1 to 5

V14_7 v14g policiji Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

policiji

Value 8646 Frequency
1 najmanj zaupa 82
2 146
3 nekaj vmes 419
4 244
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ne pozna/b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 12

Valid range from 1 to 5

V14_8 v14h vojski Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

vojski

Value 8745 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 76
3 nekaj vmes 308
4 327
5 najbolj zaupa 197
6 ne vem/ne pozna/b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 41

Valid range from 1 to 5

V14_9 v14i organom občinske uprave in upravnih enot Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

organom občinske uprave in upravnih enot

Value 8844 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 157
3 nekaj vmes 452
4 235
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ne pozna/b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 14

Valid range from 1 to 5

V14_10 v14j inšpekcijskim službam Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

inšpekcijskim službam

Value 8943 Frequency
1 najmanj zaupa 99
2 172
3 nekaj vmes 448
4 179
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ne pozna/b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 36

Valid range from 1 to 5

V14_11 v14k cerkvi in duhovščini Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

cerkvi in duhovščini

Value 9042 Frequency
1 najmanj zaupa 297
2 184
3 nekaj vmes 286
4 136
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 18

Valid range from 1 to 5

V14_12 v14l banki Slovenije Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

banki Slovenije

Value 9141 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 72
3 nekaj vmes 318
4 322
5 najbolj zaupa 219
6 ne vem/ne pozna/b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 15

Valid range from 1 to 5

V14_13 v14m ustavnemu sodišču Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

ustavnemu sodišču

Value 9240 Frequency
1 najmanj zaupa 84
2 108
3 nekaj vmes 358
4 281
5 najbolj zaupa 139
6 ne vem/ne pozna/b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 32

Valid range from 1 to 5

V14_14 v14n slovenskemu šolstvu Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

slovenskemu šolstvu

Value 9339 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 92
3 nekaj vmes 386
4 349
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ne pozna/b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 15

Valid range from 1 to 5

V14_15 v14o slovenskemu zdravstvu Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

slovenskemu zdravstvu

Value 9438 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 124
3 nekaj vmes 399
4 298
5 najbolj zaupa 135
6 ne vem/ne pozna/b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 5

Valid range from 1 to 5

V14_16 v14p časopisom, televiziji, radiu Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

časopisom, televiziji, radiu

Value 9537 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 148
3 nekaj vmes 437
4 238
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ne pozna/b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 5

V14_17 V14r Komisija za preprečevanje korupcije Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma zaupate, 3 pa je nekje vmes.

Komisija za preprečevanje korupcije

Value 9636 Frequency
1 najmanj zaupa 144
2 160
3 nekaj vmes 308
4 212
5 najbolj zaupa 151
6 ne vem/ne pozna/b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 27

Valid range from 1 to 5

V15X1 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Value 9735 Frequency
1 v državnih organi na nacionalni ravni 536
2 ali v organih na ravni občine 303
3 ne ve, se ne more odločiti 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 163

Valid range from 1 to 2

V15X2 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Value 9834 Frequency
1 v velikih občinah 670
2 ali v majhnih podeželskih občinah 195
3 ne ve, se ne more odločiti 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 137

Valid range from 1 to 2

V15X3 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Value 9933 Frequency
1 v velikih podjetjih in ustanovah 730
2 ali v majhnih podjetjih in ustanovah 143
3 ne ve, se ne more odločiti 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 129

Valid range from 1 to 2

V15X4 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Value 10032 Frequency
1 v okoljih, kjer se ljudje poznajo 535
2 ali v okoljih, kjer se ljudje ne poznajo in prevladujejo 380
3 na 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 87

Valid range from 1 to 2

V15X5 Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije:

Value 10131 Frequency
1 v javnih podjetjih 620
2 ali v zasebnih podjetjih 227
3 ne ve, se ne more odločiti 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 155

Valid range from 1 to 2

V15 Ali bi prijavili primer korupcije, če bi zanj izvedeli?

Ali bi prijavili primer korupcije, če bi zanj izvedeli?

Value 10230 Frequency
1 da 596
2 ne 293
3 ne vem, b.o. 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 113

Valid range from 1 to 2

V16 Komu bi prijavili primer korupcije?

Komu bi prijavili primer korupcije?

Value 10329 Frequency
1 policiji 229
2 državnemu tožilstvu 41
3 sodišču 16
4 komisiji za preprečevanje korupcije 191
5 uradu za preprečevanje pranja denarja 16
6 medijem (časopisom, radiu, televiziji) 69
7 drugo (Vpisi Kaj!) 19
8 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 421

Valid range from 1 to 7

V16A Komu? Komu bi prijavili primer korupcije?

Drugo?

Value 10428 Frequency
anonimno bi prijavil na urad za preprečevanje korupcije 1
inšpekciji 1
inšpekcijska sl 1
inšpekcijskim službam ali policiji, odvisnio od primera 1
komisija za korupcijo ter tozilstvu 1
komisiji in uradu 1
minister za pravosodje 1
na inspektorat. ker na komisijo se ne da pridet zraven. 1
na občino, županu 1
na tajno stevilko (cigava?) 1
na več krajev skupaj 1
odvisno, če bi bilo njemu v korist. moral pa bi razmisliti komu in se pozanimati. verjetno bi prijavil na več strani. 1
pri predsednikuvlade 1
prijavila bi nekomu kjer nebi bila tako izpostavljena, kjer nebi bilo objavljeno moje ime in priimek, kjer bi se primer obravnaval in bi bilo v ospredju tisto kar sem jaz prijavila ne pa jaz ki sem to prijavila. 1
tistemu ki to ponudi 1
ustrezni inspekciji 1
varuhu človekovih pravic 1
večim institucijam, bi blo bol sigurno 1
zasebne agencije 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19

V17 Kateri je najpomembnejši razlog, da ne bi prijavili primera korupcije?

Kateri je najpomembnejši razlog, da ne bi prijavili primera korupcije?

Value 10527 Frequency
1 ker ne veste kje bi prijavili 11
2 ker primera ne bi bilo mogoče dokazati 67
3 ker je to pri nas nekaj običajnega 11
4 ker preiskave tako ali tako ne bi sprožili 57
5 ker bi vas skrbelo zaradi morebitnih maščevalnih ukrepo 97
6 drugo (Vpisi Kaj!) 49
7 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 710

Valid range from 1 to 6

V17A Kateri? Kateri je najpomembnejši razlog, da ne bi prijavili primera korupcije?

Drugo?

Value 10626 Frequency
Izgubljal bi čas zaradi udeležbe v postopkih. 1
KER TO NI MOJA STVAR 1
KER TO NI V POVEZAVI Z MENOJ NE BI POVEDALA NAPREJ 1
PREPUSTILA BI TO DRUGIM. 1
SE MI NE BI DAL 1
SODIŠČA SO NESPOSOBNA SPELJATI STVAR DO KONCA, KLJUB DOKAZOM. 1
Stvar je preveč zapletena. 1
ZATO ORGANI KI MORAJO UGOTOVITI 1
ce se ne bi tikalo nje osebno se ne bi hotela vmesavati. 1
dokazi in maščevalni ukrepi 1
izguba časa 1
ker bi potem bil sam kaznovan 1
ker bi sam tudi rad kdaj to koristil ko bi kaj rabil 1
ker bi trajalo prevec casa 1
ker imamo službe ki to vejo in so dolžni to prijavit,pa ker se to potem predolgo zavleče in iz tega nič ni 1
ker je kot bumerang, ti si grd 1
ker ne bi bilo nobene koristi 1
ker ne bi imela nic od tega 1
ker ne bi mogel dokazati in zaradi maščevanja 1
ker ne maram biti špijun. 1
ker nebi nič dosegel, saj bi me še zaprli zardai tega, ker bi vložil prijavo 1
ker nisem izdajalka 1
ker nisem tožibaba 1
ker se je odmaknil na stranski tir, ga ničveč ne zanima, ker si najbolj sam v zosu 1
ker se mi nebi dalo ukvarjati s tem 1
ker se ne bi izpostavljala 1
ker se ne mara vmešavati 1
ker so drugi za to tu 1
ker so potem sami problemi 1
ker ta dejavna povezujem s področja zdravstva, bi sodelovala 1
ker to ne bi bila moja stvar 1
ne bi brez dokazov 1
ne bi hotela imeti opravka s sodiščem 1
ne bi se nič spremenilo. 1
ne vem kako bi se potema vse skupaj izteklo 1
nihče me ne bi vzel resno 1
nocem met opravka s tem 1
nočem met opravka s tem 1
odgovora 2 in 5 1
upokojenka,nima možnosti 1
v glavnem nastrada tisti, ki prijavi 1
vse od navedenih primerov 1
vse od naštetega 2
zaradi dolgih sodnih postopkov 1
zaradi tega ker bi bila korupcija sprejemljiva. 1
zaradi tega, ker nisem pristojen za to 1
če nisem osebno v tem potem nebi. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48

V18_1 sodišča Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

sodišča

Value 10725 Frequency
1 sploh niso pripomogle 101
2 195
3 nekaj vmes 428
4 184
5 močno so pripomogle 65
6 ne vem/ne pozna/b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 29

Valid range from 1 to 5

V18_2 vlada Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

vlada

Value 10824 Frequency
1 sploh niso pripomogle 158
2 230
3 nekaj vmes 370
4 142
5 močno so pripomogle 67
6 ne vem/ne pozna/b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 35

Valid range from 1 to 5

V18_3 policija Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

policija

Value 10923 Frequency
1 sploh niso pripomogle 75
2 156
3 nekaj vmes 441
4 216
5 močno so pripomogle 80
6 ne vem/ne pozna/b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 34

Valid range from 1 to 5

V18_4 Komisija za preprečevanje korupcije Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

Komisija za preprečevanje korupcije

Value 11022 Frequency
1 sploh niso pripomogle 106
2 109
3 nekaj vmes 275
4 302
5 močno so pripomogle 172
6 ne vem/ne pozna/b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 38

Valid range from 1 to 5

V18_5 urad za preprečevanje pranja denarja Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

urad za preprečevanje pranja denarja

Value 11121 Frequency
1 sploh niso pripomogle 111
2 149
3 nekaj vmes 349
4 224
5 močno so pripomogle 98
6 ne vem/ne pozna/b.o. 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 71

Valid range from 1 to 5

V18_6 državno tožilstvo Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

državno tožilstvo

Value 11220 Frequency
1 sploh niso pripomogle 79
2 151
3 nekaj vmes 423
4 243
5 močno so pripomogle 65
6 ne vem/ne pozna/b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 41

Valid range from 1 to 5

V18_7 odvetniške pisarne in notariati Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

odvetniške pisarne in notariati

Value 11319 Frequency
1 sploh niso pripomogle 174
2 263
3 nekaj vmes 383
4 97
5 močno so pripomogle 28
6 ne vem/ne pozna/b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 57

Valid range from 1 to 5

V18_8 občinska uprava in upravne enote Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

občinska uprava in upravne enote

Value 11418 Frequency
1 sploh niso pripomogle 126
2 252
3 nekaj vmes 416
4 112
5 močno so pripomogle 33
6 ne vem/ne pozna/b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 63

Valid range from 1 to 5

V18_9 zdravstvene ustanove Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

zdravstvene ustanove

Value 11517 Frequency
1 sploh niso pripomogle 115
2 162
3 nekaj vmes 421
4 176
5 močno so pripomogle 68
6 ne vem/ne pozna/b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 5

V18_10 mediji (tisk, radio in tv) Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

mediji (tisk, radio in tv)

Value 11616 Frequency
1 sploh niso pripomogle 37
2 81
3 nekaj vmes 299
4 385
5 močno so pripomogle 179
6 ne vem/ne pozna/b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 21

Valid range from 1 to 5

V18_11 inšpekcijske službe Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle.

inšpekcijske službe

Value 11715 Frequency
1 sploh niso pripomogle 95
2 182
3 nekaj vmes 419
4 193
5 močno so pripomogle 72
6 ne vem/ne pozna/b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 41

Valid range from 1 to 5

V21A Ali ste slišali za pobudo ene izmed slovenskih izven parlamentarnih strank, da se o ukinitvi Komisije za preprečevanje k

Ali ste slišali za pobudo ene izmed slovenskih izven parlamentarnih strank, da se o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije razpiše referendum?

Value 11814 Frequency
1 DA 809
2 NE 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V21B Kako pa bi se vi opredelili na referendumu o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije, če bi do njega res prišlo?

Kako pa bi se vi opredelili na referendumu o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije, če bi do njega res prišlo?

Value 11913 Frequency
1 glasoval bi za ukinitev 127
2 glasoval bi proti ukinitvi 583
3 referenduma se ne bi udeležil 215
4 ne vem, ne morem se odločiti 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 77

Valid range from 1 to 3

V21C_R Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v državni zbor. Za katero stranko bi najverjetneje volili?

Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v državni zbor. za katero stranko bi najverjetneje volili?

Value 12012 Frequency
2 DESUS - Demokratska stranka upokojencev Slovenije 20
3 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 172
4 NSI - Nova Slovenija - krščansko-ljudska stranka 20
5 SLS -Slovenska ljudska stranka 26
6 SNS – Slovenska nacionalna stranka 29
7 SDS - Slovenska demokratska stranka 207
8 SD- Socialni demokrati 92
9 SMS - Stranka mladih Slovenije 5
10 drugo (Vpisi Kaj!) 83
1 ne vem, b.o. 348
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 348

Valid range from 2 to 10

V21CO Katero? Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v državni zbor. za katero stranko bi najverjetneje volili?

Drugo?

Value 12111 Frequency
Franci Kek, Naprej Slovenija 1
NOVA SLOVENIJA 1
Nobeno. 1
Zelene Slovenije 1
aktivna slovenija 2
eno od levosredinski. ne ve katero. 1
izven parlamentarno stranko, za osebo, lahko da bi blo v stilu posameznika, ki ima neodvisno listo 1
janša 1
je ni 1
junijska lista 1
kacinovo 1
kmečka ljudska stranka 1
komunistična partija 1
mladi slovenija 1
nacionalnostranko 1
najbrž se ne bi udeležil 1
ne bi se udeležila 1
ne bi sla na volitve 1
ne bi udelezil. nobeno. 1
ne bi udeležila 1
ne bi volil nobene stranke 1
ne bi volil za nobeno slovensko stranko 1
ne bi volila 3
ne bi šel 1
ne bi šel na volitve 2
ne bi šla 3
ne bi šla na volitve 3
ne bi šla volit 2
ne hodi 1
ne želi povedati 1
nebi se udeležil volitev, ker je država propadla in nima pomena 1
nebi se udeležila volitev 1
nebi šel volit 1
nebi šli na volitve 1
nikoli več ne bom šel volit 1
njegova tajna 1
nobeeno 1
nobena 1
nobena ni dobra 1
nobene 2
nobene od teh. 1
nobene. se ne bi udelezila volitev. vse so iste. 1
nobeno 6
nobeno!!! 1
nobeno, ker ne gre na volitve. 1
nobeno, ne bi se udeležil 1
samo jelinčiča in ne njegove stranke 1
se ne bi udeležil volitev 1
sms 1
stranka PS - slabo se je slisalo 1
stranka mladih 2
stranka zelenih 1
stranko mladih 1
tam kjer bi bilo vec zensk, odvisno od programa 1
to jeosebna stvar 1
volitev se ne bi udelezil. nobeno! 1
volitev se ne bi udelezili 1
za NOBENO, VSI SO SE MI "ZASRALI! 1
za nobeno 4
za nobeno, sploh ne bi šla na volitve 1
za nobeno. 1
združena lista 2
združeno listo 1
združil bi LDS in SD, ni strankarskki človek, v vsaki stranki je nekja slabega in dobrega, drugače pa se nagiba bolj na levo 1
zelene slovenije 1
zeleni slovenije 1
zlsd 1
če bi bila kaka nova stranka, bi volil. mogoče bi volil za LDS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88

D3 Še vprašanje o zaposlenosti, ali ste...

Še vprašanje o zaposlenosti, ali ste

Value 12210 Frequency
1 zaposlen v gospodarstvu 245
2 zaposlen v negospodarstvu 167
3 samozaposlen 29
4 kmet 12
5 gospodinja 12
6 upokojenec 372
7 študent, dijak 85
8 brezposeln 67
9 drugo (Vpisi Kaj!)... 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 9

D3O Kaj, drugo? Še vprašanje o zaposlenosti, ali ste

Kaj drugega?

Value 1239 Frequency
Javni sektor-mediji. 1
Ne želi odgovoriti. 1
delavka 1
drzavna sluzba 1
invalid tretje stopnje, dobivam nadomestilo 1
javna dela 1
javna uprava 1
mediji 1
osebni skrbnik(negujem starega očeta) 1
privat firma 1
v javnem sektorju 2
zavarovalništvo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13

DOH Ali bi za svoj mesečni NETO dohodek v primerjavi s povprečnim slovenskim mesečnim dohodkom, ki znaša približno 176.000 S

Ali bi za svoj mesečni NETO dohodek v primerjavi s povprečnim slovenskim mesečnim dohodkom, ki znaša približno 176.000 SIT, dejali, da je…

Value 1248 Frequency
1 mnogo manjši 314
2 deloma manjši 207
3 približno enak 154
4 deloma višji 182
5 mnogo višji 61
6 brez dohodka 65
7 brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 19

Valid range from 1 to 6

OMREZNA OMREZNA SKUPINA

Value 1257 Frequency
1 291
2 243
3 146
4 101
5 136
7 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 7

RAZRED Velikost naselja

Value 1266 Frequency
1 manj kot 500 321
2 nad 500 do 4000 245
3 nad 4000 do 50000 240
4 nad 50000 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 4

DATUM Datum izvedbe raziskave

Value 1275 Frequency
20051213 149
20051214 131
20051215 9
20051216 54
20051217 135
20051218 141
20051220 135
20051221 131
20051222 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 20051213 to 20051222

STAR_R Starostni razredi

Value 1284 Frequency
1 18 do 29 let 162
2 30 do 45 let 252
3 46 do 60 let 313
4 več kot 61 let 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 4

W Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0 0.285 4.561 0.998 0.933

Valid range from 0.28489975 to 4.5607516

REG_SU Regija

Value 1302 Frequency
1 Pomurska 63
2 Podravska 140
3 Koroška 41
4 Savinjska 124
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 25
7 Jugovzhodna Slovenija 61
8 Osrednja Slovenija 285
9 Gorenjska 102
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 62
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 12

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Value 1311 Frequency
2005 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 2005 to 2005

Materials of the Study

 1. ARAGON (2005). KORUP05 - Stališča o korupciji 2005 [vprašalnik].

Study Results Materials

 1. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Related Publications

 1. ARAGON d.o.o. (2006). KORUP05 - Stališča o korupciji 2005 - poročilo [ostalo gradivo] (SI).
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2006). Stališča o korupciji 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUP05. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP05_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si