Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP89
Glavni avtor(ji):
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Mach, Bogdan W.
 • Henrichsen, Bjørn
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Zaslavskaja, Tatyana
 • Scheuch, Erwin K.
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln, Nemčija; 1989)

Finančna podpora:

A: Science Research Foundation, Centralna banka Avstrije, Ministrstvo za znanost in zaziskovanje, vlada dežele Štajerske; GB: Sainsbury Family Charitable Trusts; USA: National Science Foundation; NIRL: Nuffield Foundations; N: Norwegian Council for Science and the Humanities, Norwegian Council for Applied Social Research. Za ostale države podatki o financiranju niso na voljo.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stališča o delu, odnos do prostega časa, delovna etika, predanost delu, odtujenost, samozaposlovanje, delo v javnem sektorju, delo v zasebnem sektorju, delo za polni delovni čas, delo za polovični delovni čas, "job sharing", razdelitev dobička, velika podjetja, mala podjetja, zadovoljstvo z delom, sindikati, kolektivni interesi delavcev, managerji, dopolnilno delo, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
odnos do dela
odnos do prostega časa
pomen dela za človeka
organiziranost dela
zadovoljstvo z delom
kolektivni interesi delavcev
dopolnilno delo
demografija


Povzetek:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Modul ''stališča o delu'' vsebuje podatke iz naslednjih držav: Avstrije, Velike Britanije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Norveške, Severne Irske, Nizozemske, Združenih držav Amerike in Zvezne republike Nemčije. Vprašanja se dotikajo treh glavnih sklopov: (1.) splošna stališča do dela in prostega časa (delovni in prosti čas, delovna etika in predanost delu, pomen dela za občutek samospoštovanja in občutek odtujenosti zaradi nezaposlenosti), (2.) organiziranost dela (stališča glede samozaposlevanja, delo v javnem oziroma zasebnem sektorju, delo za polni oziroma polovični delovni čas, "job sharing", razdelitev dobička, delo v velikih oziroma malih podjetjih in stališča glede napredovanja), (3.) zadovoljstvo z delom, kolektivni intesesi delavcev in dopolnilno delo (značilnosti oziroma kvalitete dela, sindikatov, delodajalcev, managerjev, kolektivnih interesov in informiranosti o razpoložljivih dopolnilnem delu, vključno z razlogom zakaj je to potrebno).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1989
Čas izdelave: 1989
Država: Avstrija, Irska, Italija, Izrael, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Severna Irska, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstrije (vključene so tudi mladoletne osebe stare od 16 do 18 let), Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije (izključeni so prebivalci škotskega višavja in otokov), ZRN, ZDA (neinstitucionalizirane osebe, ki govorijo angleščino), Nizozemske (starost 16 in več), Severne Irske in Izraela.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung und Dr. Fessel + GFK - Institut für Marktforschung (Wien); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden, und Analysen (Mannheim); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); NL: SCP - Sociaal en Cultureel Planbureau (Rijkswijk); IRL: SSRC - Social Science Research Center, University College (Dublin); N: NSD - Norwegian Social Science Data Sevice (Bergen); IL: Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University (Tel Aviv)

Tip vzorca:

večstopenjski verjetnostni vzorec

Način zbiranja podatkov:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uteževanje:

A, GB, N, NIRL: uteževanje; D, I, NL, USA: brez uteževanja; H, IRL, IL: ni podatka

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP89 - podatki [datoteka podatkov], 1989

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 154
 • število enot: 14733

Spremenljivke

V1 STUDY NUMBER

Vrednost 13 Frekvenca
1840 14773
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14773 1840 1840 1840 0

Vrednosti spremenljivk od 1840 do 1840

V2 RESPONDENT NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14773 200001 1201130.0 678100 319208

Vrednosti spremenljivk od 200001 do 1201133

V3 COUNTRY

Vrednost 31 Frekvenca
2 D 1575
3 GB 1297
4 USA 1453
5 A 1997
6 H 1000
7 NL 1690
8 I 1028
9 IRL 972
10 NIRL 780
11 N 1848
12 IS 1133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14773 2 12 6.72605 3.19626

Vrednosti spremenljivk od 2 do 12

V1 STUDY NUMBER

Vrednost 1154 Frekvenca
1840 14773
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14773 1840 1840 1840 0

Vrednosti spremenljivk od 1840 do 1840

V2 RESPONDENT NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14773 200001 1201130.0 678100 319208

Vrednosti spremenljivk od 200001 do 1201133

V3 COUNTRY

Vrednost 3152 Frekvenca
2 D 1575
3 GB 1297
4 USA 1453
5 A 1997
6 H 1000
7 NL 1690
8 I 1028
9 IRL 972
10 NIRL 780
11 N 1848
12 IS 1133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14773 2 12 6.72605 3.19626

Vrednosti spremenljivk od 2 do 12

V4 TIME IN PAID JOB

Vrednost 4151 Frekvenca
1 MUCH MORE TIME 1120
2 A BIT MORE TIME 1802
3 SAME TIME AS NOW 4964
4 A BIT LESS TIME 2228
5 MUCH LESS TIME 669
8 CANT CHOOSE, NOT APPLY 3411
9 NA 579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10783 1 5 2.95586 1.01761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 TIME DOING HOUSEHOLD WRK

Vrednost 5150 Frekvenca
1 MUCH MORE TIME 424
2 A BIT MORE TIME 2068
3 SAME TIME AS NOW 6721
4 A BIT LESS TIME 2467
5 MUCH LESS TIME 1374
8 CANT CHOOSE, NOT APPLY 1272
9 NA 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13054 1 5 3.17611 0.931341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6 TIME WITH FAMILY

Vrednost 6149 Frekvenca
1 MUCH MORE TIME 2902
2 A BIT MORE TIME 4500
3 SAME TIME AS NOW 5680
4 A BIT LESS TIME 250
5 MUCH LESS TIME 67
8 CANT CHOOSE, NOT APPLY 938
9 NA 436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13399 1 5 2.25965 0.832326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7 TIME WITH FRIENDS

Vrednost 7148 Frekvenca
1 MUCH MORE TIME 1460
2 A BIT MORE TIME 5172
3 SAME TIME AS NOW 6578
4 A BIT LESS TIME 422
5 MUCH LESS TIME 162
8 CANT CHOOSE, NOT APPLY 506
9 NA 473
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13794 1 5 2.46745 0.769624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V8 TIME IN LEISURE ACTIV.

Vrednost 8147 Frekvenca
1 MUCH MORE TIME 2451
2 A BIT MORE TIME 5572
3 SAME TIME AS NOW 5204
4 A BIT LESS TIME 378
5 MUCH LESS TIME 145
8 CANT CHOOSE, NOT APPLY 647
9 NA 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13750 1 5 2.28684 0.824242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 TIME TO RELAX

Vrednost 9146 Frekvenca
1 MUCH MORE TIME 2241
2 A BIT MORE TIME 4334
3 SAME TIME AS NOW 6442
4 A BIT LESS TIME 625
5 MUCH LESS TIME 237
8 CANT CHOOSE, NOT APPLY 511
9 NA 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13879 1 5 2.44398 0.873139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V10 JOB JUST FOR THE MONEY

Vrednost 10145 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1146
2 AGREE 2894
3 NEITHER NOR 2108
4 DISAGREE 5652
5 STRONGLY DISAGREE 2288
8 CANT CHOOSE, DK 384
9 NA 301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14088 1 5 3.35789 1.20567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11 JOB EVEN WITHOUT PAY

Vrednost 11144 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1856
2 AGREE 6401
3 NEITHER NOR 1728
4 DISAGREE 2456
5 STRONGLY DISAGREE 1120
8 CANT CHOOSE, DK 859
9 NA 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13561 1 5 2.60055 1.1711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12 WORK MOST IMP. ACTIVITY

Vrednost 12143 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2316
2 AGREE 4534
3 NEITHER NOR 2737
4 DISAGREE 3541
5 STRONGLY DISAGREE 1127
8 CANT CHOOSE, DK 331
9 NA 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14255 1 5 2.76352 1.21522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13 RESP.S DOMESTIC DUTIES

Vrednost 13142 Frekvenca
1 YES, MAINLY RESP. 6771
2 YES, EQUALLY RESP. 2711
3 NO, SOMEONE ELSE 4950
8 CANT CHOOSE, DK 0
9 NA 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14432 1 3 1.87382 0.89235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 PAY1:DURATION OF EMPLMT

Vrednost 14141 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 6833
1 FIRST IMPORTANT 1423
2 SECOND IMPORTANT 1987
3 THIRD IMPORTANT 2955
8 CANT CHOOSE 854
9 721
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13198 0 3 1.08062 1.248

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V15 PAY1:QUAL.OF EMPL.S WRK

Vrednost 15140 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 2238
1 FIRST IMPORTANT 7155
2 SECOND IMPORTANT 2568
3 THIRD IMPORTANT 1262
8 CANT CHOOSE 859
9 691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13223 0 3 1.21584 0.835873

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V16 PAY1:EMPL.S EXPERIENCE

Vrednost 16139 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 4596
1 FIRST IMPORTANT 1596
2 SECOND IMPORTANT 4292
3 THIRD IMPORTANT 2709
8 CANT CHOOSE 865
9 715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13193 0 3 1.38763 1.15969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V17 PAY1:STANDARD RATE

Vrednost 17138 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 10207
1 FIRST IMPORTANT 1195
2 SECOND IMPORTANT 753
3 THIRD IMPORTANT 1048
8 CANT CHOOSE 848
9 722
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13203 0 3 0.442702 0.914932

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V18 PAY1:EMPLOYEES AGE

Vrednost 18137 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 12014
1 FIRST IMPORTANT 101
2 SECOND IMPORTANT 399
3 THIRD IMPORTANT 689
8 CANT CHOOSE 840
9 730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13203 0 3 0.224646 0.740117

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V19 PAY1:EMPLOYEES SEX

Vrednost 19136 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 12028
1 FIRST IMPORTANT 34
2 SECOND IMPORTANT 64
3 THIRD IMPORTANT 155
8 CANT CHOOSE 794
9 NA 1698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12281 0 3 0.0510545 0.36689

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V20 PAY1:EMPL.S FAM. DUTIES

Vrednost 20135 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 11217
1 FIRST IMPORTANT 308
2 SECOND IMPORTANT 673
3 THIRD IMPORTANT 1007
8 CANT CHOOSE 837
9 731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13205 0 3 0.354033 0.887828

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V21 PAY1:EMPL.S EDUC. QUAL.

Vrednost 21134 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 6982
1 FIRST IMPORTANT 1394
2 SECOND IMPORTANT 2115
3 THIRD IMPORTANT 2703
8 CANT CHOOSE 855
9 724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13194 0 3 1.04085 1.22776

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V22 CONFLICT MANAGEMT. EMPL.

Vrednost 22133 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1917
2 AGREE 5373
3 NEITHER NOR 2580
4 DISAGREE 3191
5 STRONGLY DISAGREE 794
8 CANT CHOOSE, DK 757
9 NA 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13855 1 5 2.6804 1.13963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V23 WORKERS NEED TRADE UNION

Vrednost 23132 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2929
2 AGREE 5835
3 NEITHER NOR 2466
4 DISAGREE 2022
5 STRONGLY DISAGREE 615
8 CANT CHOOSE, DK 759
9 NA 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13867 1 5 2.39129 1.10383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24 IMPORTANT: JOB SECURITY

Vrednost 24131 Frekvenca
1 VERY IMPORTANT 8496
2 IMPORTANT 4919
3 NEITHER NOR 621
4 NOT IMPORTANT 227
5 NOT IMPORTANT AT ALL 72
8 CANT CHOOSE, DK 225
9 NA 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14335 1 5 1.49738 0.701393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V25 IMPORTANT: HIGH INCOME

Vrednost 25130 Frekvenca
1 VERY IMPORTANT 3678
2 IMPORTANT 7829
3 NEITHER NOR 2184
4 NOT IMPORTANT 566
5 NOT IMPORTANT AT ALL 55
8 CANT CHOOSE, DK 210
9 NA 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14312 1 5 1.98624 0.776025

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 IMPORTANT: ADVANCEMENT

Vrednost 26129 Frekvenca
1 VERY IMPORTANT 4544
2 IMPORTANT 7083
3 NEITHER NOR 1779
4 NOT IMPORTANT 694
5 NOT IMPORTANT AT ALL 121
8 CANT CHOOSE, DK 293
9 NA 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14221 1 5 1.9287 0.843428

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V27 IMPORTANT: LEISURE TIME

Vrednost 27128 Frekvenca
1 VERY IMPORTANT 1659
2 IMPORTANT 5206
3 NEITHER NOR 4373
4 NOT IMPORTANT 2549
5 NOT IMPORTANT AT ALL 381
8 CANT CHOOSE, DK 319
9 NA 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14168 1 5 2.63206 0.993979

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 IMPORTANT: INTERESTG JOB

Vrednost 28127 Frekvenca
1 VERY IMPORTANT 7025
2 IMPORTANT 6419
3 NEITHER NOR 678
4 NOT IMPORTANT 197
5 NOT IMPORTANT AT ALL 34
8 CANT CHOOSE, DK 196
9 NA 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14353 1 5 1.59235 0.668398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V29 IMP.: INDEPENDENT WORK

Vrednost 29126 Frekvenca
1 VERY IMPORTANT 4747
2 IMPORTANT 6558
3 NEITHER NOR 2102
4 NOT IMPORTANT 801
5 NOT IMPORTANT AT ALL 93
8 CANT CHOOSE, DK 275
9 NA 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14301 1 5 1.94658 0.871025

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30 IMP.: JOB HELPS PEOPLE

Vrednost 30125 Frekvenca
1 VERY IMPORTANT 3303
2 IMPORTANT 6810
3 NEITHER NOR 3035
4 NOT IMPORTANT 897
5 NOT IMPORTANT AT ALL 170
8 CANT CHOOSE, DK 327
9 NA 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14215 1 5 2.14323 0.886256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31 IMP.: JOB USEFUL F. SOC.

Vrednost 31124 Frekvenca
1 VERY IMPORTANT 3672
2 IMPORTANT 6849
3 NEITHER NOR 2721
4 NOT IMPORTANT 799
5 NOT IMPORTANT AT ALL 171
8 CANT CHOOSE, DK 345
9 NA 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14212 1 5 2.08162 0.881132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V32 IMP.:FLEXIBLE WRKG HOURS

Vrednost 32123 Frekvenca
1 VERY IMPORTANT 2532
2 IMPORTANT 5200
3 NEITHER NOR 3654
4 NOT IMPORTANT 2298
5 NOT IMPORTANT AT ALL 473
8 CANT CHOOSE, DK 380
9 NA 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14157 1 5 2.50413 1.06437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V33 PROBLEM: LACK OF CONTACT

Vrednost 33122 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 8755
1 WOULD BE THE WORST 1054
2 NEXT WORST THING 1561
3 THIRD WORST THING 1803
8 CANT CHOOSE, DK 804
9 796
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13173 0 3 0.727625 1.12094

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V34 PROBLEM:NOT ENOUGH MONEY

Vrednost 34121 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 1770
1 WOULD BE THE WORST 7394
2 NEXT WORST THING 2598
3 THIRD WORST THING 1431
8 CANT CHOOSE, DK 816
9 764
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13193 0 3 1.27969 0.828719

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V35 PROBLEM: NO SELF-CONFIDENCE

Vrednost 35120 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 5528
1 WOULD BE THE WORST 2255
2 NEXT WORST THING 2908
3 THIRD WORST THING 2477
8 CANT CHOOSE, DK 810
9 795
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13168 0 3 1.17725 1.16695

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V36 PROBLEM:LOSS OF RESPECT

Vrednost 36119 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 10955
1 WOULD BE THE WORST 259
2 NEXT WORST THING 815
3 THIRD WORST THING 1140
8 CANT CHOOSE, DK 797
9 807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13169 0 3 0.403144 0.94014

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V37 PROBLEM: FAMILY TENSIONS

Vrednost 37118 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 6206
1 WOULD BE THE WORST 1368
2 NEXT WORST THING 3169
3 THIRD WORST THING 2437
8 CANT CHOOSE, DK 801
9 792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13180 0 3 1.13938 1.19649

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V38 PROBL.:NO JOB EXPERIENCE

Vrednost 38117 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 9869
1 WOULD BE THE WORST 459
2 NEXT WORST THING 1141
3 THIRD WORST THING 1701
8 CANT CHOOSE, DK 797
9 806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13170 0 3 0.595596 1.09049

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V39 PROBLEM: TOO MUCH TIME

Vrednost 39116 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 10528
1 WOULD BE THE WORST 414
2 NEXT WORST THING 711
3 THIRD WORST THING 1526
8 CANT CHOOSE, DK 795
9 799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13179 0 3 0.486683 1.02594

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40 PREFER:EMPL. SELF-EMPL.

Vrednost 40115 Frekvenca
1 BEING AN EMPLOYEE 6685
2 BEING SELF-EMPLOYED 6267
8 CANT CHOOSE, DK 1640
9 NA 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12952 1 2 1.48386 0.499759

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V41 PREFER:SMALL LARGE FIRM

Vrednost 41114 Frekvenca
1 WRKG IN SMALL FIRM 7817
2 WRKG IN LARGE FIRM 4338
8 CANT CHOOSE, DK 2386
9 NA 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12155 1 2 1.35689 0.479102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V42 PREFER:INDUSTRY SERVICE

Vrednost 42113 Frekvenca
1 MANUFACTURING INDUSTRY 3998
2 OFFICE, SALES OR ... 8327
8 CANT CHOOSE, DK 2237
9 NA 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12325 1 2 1.67562 0.468162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V43 PREFER: PRIV. GOV.,CIVIL

Vrednost 43112 Frekvenca
1 WRKG PRIVATE BUSINESS 7297
2 FOR GOVERNMENT OR CIVIL 4841
8 CANT CHOOSE, DK 2331
9 NA 304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12138 1 2 1.39883 0.489678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44 GOVNMT: PROVIDE JOB

Vrednost 44111 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 6061
2 PROBABLY SHOULD BE 4906
3 PROBABLY SHOULD NOT BE 1930
4 DEFINITELY SHOULD NOT BE 1066
8 CANT CHOOSE, DK 608
9 NA 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13963 1 4 1.85684 0.925874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V45 GOVNMT: UNEMPLOYMENT PAY

Vrednost 45110 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 5511
2 PROBABLY SHOULD BE 5834
3 PROBABLY SHOULD NOT BE 1626
4 DEFINITELY SHOULD NOT BE 796
8 CANT CHOOSE, DK 762
9 NA 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13767 1 4 1.83344 0.849707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V46 10 HRS OR MORE IN JOB

Vrednost 46109 Frekvenca
1 YES, 10 HRS OR MORE 7862
2 NO, LESS 10 HOURS 462
3 NO PAID WORK 6361
8 CANT CHOOSE, DK 0
9 NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14685 1 3 1.89779 0.978855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V47 LIKE TO HAVE PAID JOB

Vrednost 47108 Frekvenca
1 YES, FULL-TIME 750
2 YES, PART-TIME 964
3 YES, WITH LESS 675
4 NO, WOULDNT LIKE 4224
0 NAP C 1 IN V46, DK 7915
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6613 1 4 3.26614 1.08051

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V48 EASY TO FIND ACC. JOB 1

Vrednost 48107 Frekvenca
1 VERY EASY 96
2 FAIRLY EASY 310
3 NEITHER NOR 328
4 FAIRLY DIFFICULT 824
5 VERY DIFFICULT 852
0 NAP C 4,0 IN V47 11974
8 CANT CHOOSE 157
9 NA 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2410 1 5 3.84066 1.15664

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V49 HOW HARD R WORKS AT JOB

Vrednost 49106 Frekvenca
1 ONLY HARD AS NEEDED 922
2 HARD, NO INTERFERENCE 3183
3 INTERF. W. PRIV. LIFE 3474
0 NAP C 2,3 IN V46; DONT WORK 6789
8 CANT CHOOSE 237
9 NA 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7579 1 3 2.33672 0.683158

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V50 MORE PAY LESS WRKG HOURS

Vrednost 50105 Frekvenca
1 WORK LONGER, EARN MORE 1906
2 WORK SAME, EARN SAME 4801
3 WORK LESS, EARN LESS 520
0 NAP C 2,3 IN V46 6789
8 CANT CHOOSE 563
9 NA 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7227 1 3 1.80822 0.546761

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V51 PAY2:DURATION OF EMPLMT

Vrednost 51104 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 3194
1 MOST IMPORTANT 1140
2 SECOND MOST IMPORTANT 1247
3 THIRD MOST IMPORTANT 1535
7 CANT CHOOSE 248
8 NA 637
9 NAP C 2,3 IN V46 6772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7116 0 3 1.15781 1.20923

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V52 PAY2:QUAL.OF EMPL.S WRK

Vrednost 52103 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 1928
1 MOST IMPORTANT 3165
2 SECOND MOST IMPORTANT 1291
3 THIRD MOST IMPORTANT 741
7 CANT CHOOSE 252
8 NA 624
9 NAP C 2,3 IN V46 6772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7125 0 3 1.1186 0.924037

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V53 PAY2:EMPL.S EXPERIENCE

Vrednost 53102 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 2626
1 MOST IMPORTANT 801
2 SECOND MOST IMPORTANT 2282
3 THIRD MOST IMPORTANT 1406
7 CANT CHOOSE 253
8 NA 633
9 NAP C 2,3 IN V46 6772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7115 0 3 1.34687 1.16624

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V54 PAY2:STANDARD RATE

Vrednost 54101 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 5210
1 MOST IMPORTANT 803
2 SECOND MOST IMPORTANT 473
3 THIRD MOST IMPORTANT 641
7 CANT CHOOSE 241
8 NA 633
9 NAP C 2,3 IN V46 6772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7127 0 3 0.515224 0.960349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V55 PAY2:EMPLOYEES AGE

Vrednost 55100 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 6360
1 MOST IMPORTANT 111
2 SECOND MOST IMPORTANT 262
3 THIRD MOST IMPORTANT 388
7 CANT CHOOSE 242
8 NA 638
9 NAP C 2,3 IN V46 6772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7121 0 3 0.252633 0.767723

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V56 PAY2:EMPLOYEES SEX

Vrednost 5699 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 5729
1 MOST IMPORTANT 29
2 SECOND MOST IMPORTANT 48
3 THIRD MOST IMPORTANT 89
7 CANT CHOOSE 185
8 NA 392
9 NAP, NOT AVAILABLE 8301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5895 0 3 0.066497 0.411065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V57 PAY2:EMPL.S FAM. DUTIES

Vrednost 5798 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 6449
1 MOST IMPORTANT 81
2 SECOND MOST IMPORTANT 213
3 THIRD MOST IMPORTANT 379
7 CANT CHOOSE 241
8 NA 638
9 NAP C 2,3 IN V46 6772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7122 0 3 0.230834 0.746147

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V58 PAY2:EMPL.S EDUC. QUAL.

Vrednost 5897 Frekvenca
0 ITEM NOT CHOSEN 4049
1 MOST IMPORTANT 802
2 SECOND MOST IMPORTANT 948
3 THIRD MOST IMPORTANT 1327
7 CANT CHOOSE 244
8 NA 631
9 NAP C 2,3 IN V46 6772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7126 0 3 0.937272 1.20099

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V59 STATEMT: SECURE JOB

Vrednost 5996 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2380
2 AGREE 3059
3 NEITHER AGREE NOR DISAGREE 1142
4 DISAGREE 809
5 STRONGLY DISAGREE 252
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE 141
9 NA 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7642 1 5 2.14865 1.07664

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V60 STATEMT: HIGH INCOME

Vrednost 6095 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 336
2 AGREE 1431
3 NEITHER AGREE NOR DISAGREE 2507
4 DISAGREE 2614
5 STRONGLY DISAGREE 795
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE 85
9 NA 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7683 1 5 3.27346 1.02013

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V61 STATEMT:GOOD OPPORTUNIT.

Vrednost 6194 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 426
2 AGREE 1480
3 NEITHER AGREE NOR DISAGREE 2031
4 DISAGREE 2566
5 STRONGLY DISAGREE 1055
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE 193
9 NA 240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7558 1 5 3.31013 1.10594

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V62 STMT:LOT OF LEISURE TIME

Vrednost 6293 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 372
2 AGREE 2086
3 NEITHER AGREE NOR DISAGREE 2056
4 DISAGREE 2447
5 STRONGLY DISAGREE 754
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE 52
9 NA 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7715 1 5 3.14582 1.07249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V63 STMT:INTERESTING JOB

Vrednost 6392 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1885
2 AGREE 3919
3 NEITHER AGREE NOR DISAGREE 1207
4 DISAGREE 549
5 STRONGLY DISAGREE 187
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE 31
9 NA 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7747 1 5 2.12663 0.940166

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V64 STMT:INDEPENDENT WORK

Vrednost 6491 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2090
2 AGREE 3760
3 NEITHER AGREE NOR DISAGREE 907
4 DISAGREE 752
5 STRONGLY DISAGREE 224
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE 39
9 NA 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7733 1 5 2.12841 1.01039

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V65 STMT: HELP OTHER PEOPLE

Vrednost 6590 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1573
2 AGREE 3406
3 NEITHER AGREE NOR DISAGREE 1451
4 DISAGREE 948
5 STRONGLY DISAGREE 310
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE 83
9 NA 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7688 1 5 2.35172 1.06109

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V66 STMT: USEFUL TO SOCIETY

Vrednost 6689 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1779
2 AGREE 3533
3 NEITHER AGREE NOR DISAGREE 1424
4 DISAGREE 681
5 STRONGLY DISAGREE 218
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE 135
9 NA 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7635 1 5 2.21755 0.99301

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V67 STMT: FLEXIBLE WRKG HRS

Vrednost 6788 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 953
2 AGREE 1998
3 NEITHER AGREE NOR DISAGREE 1161
4 DISAGREE 2165
5 STRONGLY DISAGREE 1440
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE 53
9 NA 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7717 1 5 3.14786 1.32597

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V68 HOME FROM WORK EXHAUSTED

Vrednost 6887 Frekvenca
1 ALWAYS 552
2 OFTEN 2272
3 SOMETIMES 3774
4 HARDLY EVER 866
5 NEVER 299
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE,DK 32
9 NA 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7763 1 5 2.7537 0.884395

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69 HARD PHYSICAL WORK

Vrednost 6986 Frekvenca
1 ALWAYS 517
2 OFTEN 1171
3 SOMETIMES 1797
4 HARDLY EVER 1762
5 NEVER 2514
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE,DK 40
9 NA 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7761 1 5 3.59077 1.26146

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V70 STRESSFUL WORK

Vrednost 7085 Frekvenca
1 ALWAYS 532
2 OFTEN 1854
3 SOMETIMES 3436
4 HARDLY EVER 1145
5 NEVER 775
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE,DK 50
9 NA 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7742 1 5 2.9712 1.03051

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71 BORED AT WORK

Vrednost 7184 Frekvenca
1 ALWAYS 79
2 OFTEN 309
3 SOMETIMES 1578
4 HARDLY EVER 2279
5 NEVER 3518
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE,DK 34
9 NA 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7763 1 5 4.13977 0.942249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V72 WRK IN DANGRS CONDITIONS

Vrednost 7283 Frekvenca
1 ALWAYS 348
2 OFTEN 534
3 SOMETIMES 1362
4 HARDLY EVER 1366
5 NEVER 4112
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE,DK 85
9 NA 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7722 1 5 4.08262 1.17662

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V73 UNHEALTHY CONDITIONS

Vrednost 7382 Frekvenca
1 ALWAYS 316
2 OFTEN 491
3 SOMETIMES 1359
4 HARDLY EVER 1442
5 NEVER 4045
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE,DK 137
9 NA 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7653 1 5 4.09878 1.151

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V74 PHYS. UNPLEASANT COND.

Vrednost 7481 Frekvenca
1 ALWAYS 359
2 OFTEN 750
3 SOMETIMES 1499
4 HARDLY EVER 1446
5 NEVER 3626
0 NAP C 2,3 IN V46; NA 6782
8 CANT CHOOSE,DK 121
9 NA 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7680 1 5 3.94141 1.21466

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V75 DESIGN OF WORKING DAY

Vrednost 7580 Frekvenca
1 DESIGN, PLAN MOST DAY 2900
2 DESIGN, PLAN PART DAY 2992
3 NOT DESIGN, PLAN 1874
0 NAP C 2,3 IN V46 6782
8 CANT CHOOSE,DK 2
9 NA 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7766 1 3 1.86789 0.772887

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V76 EASY TO FIND ACC. JOB 2

Vrednost 7679 Frekvenca
1 VERY EASY 646
2 FAIRLY EASY 1925
3 NEITHER NOR 1696
4 FAIRLY DIFFICULT 1923
5 VERY DIFFICULT 1251
0 NAP C 2,3 IN V46 6782
8 CANT CHOOSE 367
9 NA 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7441 1 5 3.16234 1.22912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V77 REL.: MANAGEMT EMPL

Vrednost 7778 Frekvenca
1 VERY GOOD 1797
2 QUITE GOOD 3553
3 NEITHER GOOD NOR BAD 1459
4 QUITE BAD 404
5 VERY BAD 119
0 NAP C 2,3 IN V46 6782
8 CANT CHOOSE 339
9 NA 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7332 1 5 2.11279 0.893277

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V78 REL.: COLLEAGUES

Vrednost 7877 Frekvenca
1 VERY GOOD 2831
2 QUITE GOOD 3583
3 NEITHER GOOD NOR BAD 769
4 QUITE BAD 82
5 VERY BAD 28
0 NAP C 2,3 IN V46 6782
8 CANT CHOOSE 335
9 NA 363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7293 1 5 1.75127 0.715091

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V79 SATISFIED IN JOB

Vrednost 7976 Frekvenca
1 COMPLETELY SATISFIED 1046
2 VERY SATISFIED 2106
3 FAIRLY SATISFIED 3427
4 NEITHER NOR 772
5 FAIRLY DISSATISFIED 306
6 VERY DISSATISFIED 75
7 COMPLETELY DISSATISFIED 44
0 NAP C 2,3 IN V46,NAV 6782
8 CANT CHOOSE 44
9 NA 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7776 1 7 2.68969 1.07088

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V80 R. SUPERVISES

Vrednost 8075 Frekvenca
1 YES 2847
2 NO 6852
0 NAP C 2, 3 IN V46,NA 4808
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9699 1 2 1.70646 0.455405

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V81 NUMBER OF SUPERVISED

Vrednost 8174 Frekvenca
1 263
2 320
3 211
4 193
5 154
6 115
7 54
8 75
9 28
10 114
11 9
12 67
13 7
14 21
15 65
16 14
17 8
18 15
19 8
20 92
21 5
22 10
23 10
24 4
25 36
26 3
27 3
28 5
29 1
30 43
32 3
33 1
34 1
35 10
36 3
38 1
39 1
40 36
42 1
44 1
45 9
46 1
48 1
50 36
54 2
60 18
62 1
65 6
67 1
70 4
72 3
75 3
79 1
80 8
90 4
93 2
95 1
96 3
99 39
100 12
115 2
120 2
130 1
150 5
152 1
175 1
180 2
190 1
200 6
220 1
250 3
300 4
303 1
333 1
470 1
500 1
600 1
0 NAP C 2,0 IN V80 12339
998 DK 1
999 NA 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2200 1 600 16.2068 35.8946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

V82 SECOND JOB

Vrednost 8273 Frekvenca
1 OTHER REG PAID WORK 323
2 SOMETIMES OT PAID WRK 1247
3 NO OTHER PAID WORK 5068
0 NAP C 2,3 IN V46 8000
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6638 1 3 2.71482 0.54883

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V83 HOURS WEEK IN 2ND JOB

Vrednost 8372 Frekvenca
1 36
2 60
3 53
4 56
5 70
6 43
7 15
8 61
9 10
10 102
11 3
12 20
13 6
14 11
15 44
16 9
17 3
18 4
20 48
21 1
22 1
23 2
24 3
25 15
26 1
28 2
30 17
33 1
35 5
38 1
39 2
40 15
42 2
45 2
47 2
48 2
50 6
56 1
58 1
60 3
65 1
72 3
80 1
89 1
0 NAP C 3,0 IN V82 13859
98 4
99 NA 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 1 89 11.6805 12.063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V84 EMPLOYEES AT RS WORKPLACE

Vrednost 8471 Frekvenca
1 978
2 1229
3 940
4 890
5 593
6 92
7 215
0 NAP, NAV 9450
8 40
9 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4937 1 7 3.00547 1.60219

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V85 SEX OF RESPONDENT

Vrednost 8570 Frekvenca
1 MALE 6778
2 FEMALE 7983
9 NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14761 1 2 1.54082 0.498348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V86 AGE OF RESPONDENT

Vrednost 8669 Frekvenca
14 12
15 36
16 93
17 94
18 260
19 269
20 273
21 292
22 284
23 291
24 308
25 291
26 299
27 316
28 338
29 295
30 314
31 314
32 261
33 295
34 332
35 283
36 297
37 288
38 290
39 276
40 308
41 229
42 279
43 285
44 239
45 265
46 248
47 230
48 258
49 220
50 240
51 224
52 205
53 192
54 189
55 205
56 211
57 184
58 193
59 184
60 197
61 183
62 197
63 171
64 201
65 235
66 252
67 182
68 200
69 183
70 170
71 117
72 155
73 109
74 125
75 106
76 104
77 63
78 82
79 83
80 47
81 52
82 50
83 39
84 20
85 30
86 17
87 17
88 19
89 53
90 6
93 1
95 1
98 1
99 NA, REFUSED 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14757 14 98 44.2749 17.7574

Vrednosti spremenljivk od 14 do 99

V87 MARITAL STATUS

Vrednost 8768 Frekvenca
1 MARRIED 9180
2 WIDOWED 1234
3 DIVORCED 834
4 SEPARATED 162
5 NEVER MARRIED 3339
9 NA 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14749 1 5 2.13526 1.65598

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V88 STEADY LIFE PARTNER

Vrednost 8867 Frekvenca
1 YES 373
2 NO 2962
0 NAV 11438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3335 1 2 1.88816 0.315222

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V89 CURRENT EMPLOYMENT STATUS

Vrednost 8966 Frekvenca
1 FULL-TIME, MAIN JOB 6602
2 PART-TIME, MAIN JOB 1215
3 LESS THAN PART-TIME 224
4 HELPING FAMILY MEM. 30
5 UNEMPLOYED 473
6 STUDENT, AT SCHOOL 587
7 RETIRED 2102
8 HOUSEWIFE, -MAN 2972
9 PERM. DISABLED, SICK 188
10 OTHER NOT IN LABOUR 351
99 NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14744 1 10 4.02896 3.20157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V90 WORKING HOURS

Vrednost 9065 Frekvenca
1 6
2 9
3 17
4 23
5 13
6 28
7 10
8 39
9 22
10 94
11 11
12 65
13 16
14 21
15 88
16 41
17 21
18 71
19 28
20 275
21 30
22 43
23 29
24 76
25 137
26 20
27 27
28 47
29 6
30 243
31 9
32 82
33 36
34 25
35 244
36 189
37 710
38 523
39 209
40 1709
41 28
42 177
43 59
44 61
45 406
46 39
47 22
48 152
49 24
50 448
51 8
52 26
53 4
54 24
55 131
56 32
57 6
58 13
59 1
60 306
61 4
62 9
63 7
64 6
65 54
66 6
67 2
68 7
69 1
70 84
72 16
73 3
75 23
76 2
77 1
78 3
80 53
81 1
82 1
83 1
84 13
85 5
86 1
89 6
90 7
91 2
95 95 HOURS AND MORE 45
0 NAP 6799
98 DONT KNOW 7
99 NA, NO HOURS 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7622 1 95 39.1421 14.0119

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V91 RESP:OCCUPATION

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10301 1 999 310.424 305.41

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V92 OCCUPATION II DERIVED

Vrednost 9263 Frekvenca
1 1480
2 769
3 1801
4 957
5 1284
6 466
7 2337
8 315
0 4679
98 199
99 486
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9409 1 8 4.28781 2.22651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V93 INDUSTRIAL SECTOR I

Vrednost 9362 Frekvenca
0 NAV
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7001 1 937 173.852 256.608

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V94 INDUSTRIAL SECTOR II

Vrednost 9461 Frekvenca
1 AGRIC,FOREST,FISHG 471
2 IND.:MINING,ENERGY 507
3 IND.:BUILDG.,CONSTR. 530
4 IND.:CHEMICAL 108
5 IND.:MANUFACTURING 976
6 TRANSPORT,COMMUNICATION 429
7 TRADE, RETAIL 927
8 DISTR.,PERS. SERVICES 979
9 BANKG.,INSURE,FINANCE 398
10 PUBLIC ADMINISTRATION 495
11 HEALTH 374
12 CULTURE,EDUCATION,RECREAT. 481
13 OTHER 321
0 NAV 7560
98 INADEQUAT DESCR, NOT STATED 56
99 NA, DONT KNOW 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6996 1 13 6.84291 3.37832

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V95 RESP: PROFESSIONAL GROUP

Vrednost 9560 Frekvenca
1 198
2 650
3 1258
4 710
5 1242
6 1116
7 399
8 420
9 187
10 86
11 6
12 153
13 127
14 25
15 24
0 NAV 8037
99 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6601 1 15 5.14725 2.65481

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V96 PRIVATE VS PUBLIC SECT.

Vrednost 9659 Frekvenca
1 WRKS FOR GOVERNMENT 3186
2 NATIONALIZED INDUSTRY 114
3 PRIVATE SECTOR 5563
0 NAV 4685
8 SELF EMPLOYED 597
9 NA 628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8863 1 3 2.26819 0.95672

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V97 RESP:SELF EMPLOYED

Vrednost 9758 Frekvenca
1 SELF EMPLOYED 1027
2 self-empl. with employees 256
3 FOR SOMEONE SELSE 9661
0 NAP 3317
9 NA 512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10944 1 3 2.78893 0.595178

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V98 TRADE UNION MEMBERSHIP

Vrednost 9857 Frekvenca
1 MEMBER 3442
2 NOT MEMBER 8822
0 NAV 2121
7 REFUSED 3
8 DK 185
9 NA 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12264 1 2 1.71934 0.449339

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V99 UNEMPLOYMENT I

Vrednost 9956 Frekvenca
1 YES 755
2 NO 2928
0 NAV 10878
8 DK 1
9 NA 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3683 1 2 1.795 0.403753

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V100 EDUCATION I

Vrednost 10055 Frekvenca
0 NO FORMAL SCHOOLING 35
1 1 YEAR 10
2 2 YEARS 15
3 33
4 51
5 228
6 342
7 637
8 2389
9 1019
10 2474
11 1817
12 1897
13 1021
14 823
15 385
16 453
17 230
18 249
19 90
20 20 YEARS 102
21 21
22 22 YEARS 20
23 15
24 12
25 7
26 2
27 2
29 1
95 STILL AT SCHOOL 32
96 AT COLLEGE,UNIV 83
98 DK 1
99 NA 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14495 0 96 11.4909 8.15868

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V101 EDUCATION II

Vrednost 10154 Frekvenca
1 109
2 1449
3 5131
4 2607
5 1901
6 800
7 893
8 488
9 94
0 NAV 1301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13472 1 9 4.01826 1.61647

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V102 PARTY AFFILIATION I

Vrednost 10253 Frekvenca
1 FAR LEFT 65
2 LEFT 2811
3 CENTER 2346
4 RIGHT 1965
5 FAR RIGHT 56
6 OTHER,NO SPECIFIC. 119
7 NO PARTY 451
0 NAV 5757
8 DK 52
9 NA 1151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7813 1 7 3.16601 1.30636

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V103 PARTY AFF COUNTRY SPEC

Vrednost 10352 Frekvenca
1 1963
2 1633
3 594
4 331
5 304
6 827
7 264
8 6
9 4
94 6
95 113
96 90
0 NAV 7584
97 397
98 16
99 641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6135 1 96 5.98011 16.9053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V104 STRENGTH OF PARTY AFFILIATION

Vrednost 10451 Frekvenca
1 582
2 1255
3 1099
4 175
0 NAV 11615
8 8
9 17
98 17
99 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3111 1 4 2.27869 0.829399

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V105 VOTE LAST ELECTION I

Vrednost 10550 Frekvenca
1 3
2 962
3 80
4 892
5 2
6 14
7 12
0 NAV 12511
8 185
9 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1965 1 7 3.00916 1.05641

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V106 VOTE LAST ELECTION II

Vrednost 10649 Frekvenca
1 820
2 937
3 80
4 97
5 2
6 3
95 14
96 12
0 NAV 12511
97 185
98 87
99 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1965 1 96 2.96794 10.7421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V107 LEFT RIGHT SCALE

Vrednost 10748 Frekvenca
1 123
2 690
3 662
4 1247
5 631
6 603
7 220
8 134
9 54
10 22
0 NAV 10055
98 267
99 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4386 1 10 4.23347 1.76103

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V108 RELIGION

Vrednost 10847 Frekvenca
10 CATHOLIC 6133
20 JEWISH 1162
30 MOSLEM 11
40 BAPTIST 321
41 METHODIST 235
42 LUTHERAN 154
43 PRESBYTERIAN 316
44 ANGL ICAN,C OF E 662
45 URC 19
46 EPISCOPAL 43
48 185
49 PROT. N ELSEWHERE 1513
50 NO CHRISTIAN DENOM 0
51 HINDU 4
52 BUDDHIST 1
53 SIKH 2
60 11
90 NONE 1829
91 NO DENOMINATION 138
92 OTHER CHRISTIAN 125
93 OTHER NON-CHRIST. 5
0 NAP 1848
97 REFUSED 12
98 DK 0
99 NA 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12869 10 93 33.6129 29.1045

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V109 CHURCH ATTENDANCE

Vrednost 10946 Frekvenca
1 ONCE WEEK 3196
2 2-3 TIMES A MONTH 992
3 ONCE A MONTH 554
4 SEVERAL T. A YEAR 1700
5 LESS 2389
6 NEVER 2771
0 NAP 3055
7 REFUSED 2
8 16
9 NA; DK 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11602 1 6 3.63842 1.9748

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V110 SUBJECTIVE SOCIAL CLASS

Vrednost 11045 Frekvenca
1 LOWER CLASS 683
2 WORKING CLASS 2996
3 1121
4 MIDDLE CLASS 4543
5 UPPER MIDDLE 954
6 UPPER CLASS 189
0 NAV 3981
8 DK 172
9 NA 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10486 1 6 3.25329 1.20067

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V111 TYPE OF HOUSING

Vrednost 11144 Frekvenca
1 OWN HOUSE 6374
2 PAYS RENT 1723
3 PUBLIC OR SUBSIDIZED 1099
4 RENT FROM EMPLOYER 36
5 RENT HOUS.ASSOC,SUBTENANT 44
6 RENT OTHER 95
0 NAV 5332
8 DK 8
9 NA 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9371 1 6 1.49941 0.875661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V112 SPOUSE PARTNER:EDUCATION I

Vrednost 11243 Frekvenca
1 1 YEAR 3
2 2 YEARS 6
3 12
4 20
5 9
6 146
7 68
8 294
9 167
10 263
11 270
12 507
13 131
14 172
15 146
16 148
17 68
18 59
19 28
20 44
21 8
22 6
23 3
24 3
25 4
26 4
27 1
30 1
31 1
32 1
35 35 YEARS 1
95 STILL AT SCHOOL 0
96 NO FORMAL SCHOOLING 10
0 NAV 11922
98 DK 3
99 NA 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2604 1 96 11.9531 6.39794

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V113 SPOUSE PARTNER:EDUCATION II

Vrednost 11342 Frekvenca
1 32
2 1007
3 1297
4 694
5 352
6 237
7 93
0 NAV 11042
98 3
99 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3712 1 7 3.37985 1.30526