Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - slovenska Istra

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISTRAS15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ISTRAS15_V1
Main author(s):
  • Bufon, Milan
  • Sedmak, Mateja
  • Rameša, Martina
  • Medarić, Zorana
  • Zadel, Maja
Data file producer:
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2015)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P6-0279 (ARRS)

Series:
  • MIGR/Migracije

    Raziskave pokrivajo podobno tematiko zato so združene v serijo Migracije. Teme, ki jih pokrivajo raziskave so: čezmejno sodelovanje, čezmejne vezi, vpliv Schengena, mejni režim, državne meje, priseljevanje in odseljevanje, večkulturnost, etnično mešane družine, družbeno-kulturna povezanost, zaposlovanje oz. delo v sosednjih državah, turizem, spremljanje tujih medijev.

Study Content

Keywords ADP: obmejna območja, čezmejni stiki, schengenski prostor, Evropska Unija, Slovenija, Hrvaška, Istra, manjšine, italijanska manjšina, multikulturnost, etnično mešane družine

Keywords ELSST:
MANJŠINA, EVROPSKA UNIJA, KULTURA, NARODNA IDENTITETA, NARODNA KULTURA, KULTURNA INTERAKCIJA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
SPREMEMBA MEJNEGA REŽIMA
INTENZIVNOST ČEZMEJNIH VEZI
NARODNE SKUPNOSTI IN DRUŽBENO-KULTURNA POVEZANOST
VEČKULTURNOST
ETNIČNO MEŠANE DRUŽINE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Na obmejnem območju Istre je bila izvedena študija primera (poglobljena terenska raziskava) med pripadniki italijanske narodne manjšine v slovenski Istri. Namen študije je bil spoznati življenje manjšine v obmejnem, kulturno mešanem območju Istre, opredeliti intenzivnost čezmejnih stikov ob slovensko-hrvaški meji ter prepoznati vlogo manjšine pri vzdrževanju raznovrstnih stikov s Slovenijo, vlogo različnih medijev pri informiranju o manjšinskih vprašanjih, predvideno vlogo slovenskih obmejnih območij in slovenske in italijanske manjšine po vstopu Slovenije v EU in pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije (RS) v schengenski prostor in Hrvaške (RH) v Evropsko Unijo na nadaljnji razvoj odnosov med obema državama. Sočasno je bila izvedena enaka študija med pripadniki italijanske narodne manjšine v hrvaški Istri (glej raziskavo ADP - IDNo: ISTRAH15).

Methodology


Collection date: november 2015 - december 2015
Date of production: 2015
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Obmejno območje slovenske Istre

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Pripadniki italijanske manjšine v slovenski Istri.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Neverjetnostno: s pomočjo respondentov

Prve kontakte respondentov so raziskovalci pridobili preko osebnih socialnih omrežij in stikov, ki so jim jih posredovale manjšinske organizacije. V nadaljevanju je bila uporabljena metoda snežne kepe, torej so nadaljnje anketirance predlagali anketirani sami. Rezultati predstavljajo mnenja točno določene populacije, ki pa zaradi metode vzorčenja ne predstavlja reprezentativnega vzorca pripadnikov italijanske narodne manjšine v Sloveniji. Kljub omejitvam so rezultati raziskave lahko privzeti kot podroben vpogled v mnenja aktivnejših pripadnikov italijanske manjšine.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - slovenska Istra [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Bufon, Milan; Sedmak, Mateja; Rameša, Martina; Medarić, Zorana; Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 194
  • number of units: 124

License: ccbync

Version: 1. april 2022

Variable list

Q1 Država anketiranja

Prosim, označite, kje trenutno živite

Value 13 Frequency
1 Slovenija 124
2 Hrvaška 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 1

Valid range from 1 to 2

Q3 Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Hrvaško, po vstopu Hrvaške v EU,

Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Hrvaško, po vstopu Hrvaške v EU,

Value 22 Frequency
1 Izboljšali 28
2 Ostali nespremenjeni 59
3 Poslabšali 27
4 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 10 1 3

Valid range from 1 to 3

Q4 Kakšni so po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Italijo, po vstopu Slovenije v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Kakšni so po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Italijo, po vstopu Slovenije v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole?

Value 31 Frequency
1 Izboljšali 69
2 Ostali nespremenjeni 40
3 Poslabšali 8
4 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 7 1 3

Valid range from 1 to 3

Q1 Država anketiranja

Prosim, označite, kje trenutno živite

Value 1194 Frequency
1 Slovenija 124
2 Hrvaška 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 1

Valid range from 1 to 2

Q3 Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Hrvaško, po vstopu Hrvaške v EU,

Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Hrvaško, po vstopu Hrvaške v EU,

Value 2193 Frequency
1 Izboljšali 28
2 Ostali nespremenjeni 59
3 Poslabšali 27
4 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 10 1 3

Valid range from 1 to 3

Q4 Kakšni so po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Italijo, po vstopu Slovenije v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Kakšni so po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Italijo, po vstopu Slovenije v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole?

Value 3192 Frequency
1 Izboljšali 69
2 Ostali nespremenjeni 40
3 Poslabšali 8
4 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 7 1 3

Valid range from 1 to 3

Q5a Vstop SLO v "Schengen" ima lahko velik vpliv na različna področja: Na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-italijanski meji ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob njej. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje

Value 4191 Frequency
1 Nič 12
2 Malo 43
3 Precej 57
4 Zelo 12
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 4

Valid range from 1 to 4

Q5b Vstop SLO v "Schengen" ima lahko velik vpliv na različna področja: Na razvijanje osebnih stikov Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-italijanski meji ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob njej. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: na razvijanje osebnih stikov

Value 5190 Frequency
1 Nič 13
2 Malo 51
3 Precej 45
4 Zelo 14
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q5c Vstop SLO v "Schengen" ima lahko velik vpliv na različna področja: Na možnosti za delo na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-italijanski meji ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob njej. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: na možnosti za delo na drugi strani meje

Value 6189 Frequency
1 Nič 9
2 Malo 24
3 Precej 58
4 Zelo 32
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q5d Vstop SLO v "Schengen" ima lahko velik vpliv na različna področja: Na možnosti za študij na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-italijanski meji ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob njej. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: na možnosti za študij na drugi strani meje

Value 7188 Frequency
1 Nič 7
2 Malo 25
3 Precej 59
4 Zelo 32
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q5e Vstop SLO v "Schengen" ima lahko velik vpliv na različna področja: Na možnosti za nakupe, oskrbo na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-italijanski meji ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob njej. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: na možnosti za nakupe, oskrbo na drugi strani meje

Value 8187 Frequency
1 Nič 3
2 Malo 19
3 Precej 45
4 Zelo 57
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 4

Valid range from 1 to 4

Q5f Vstop SLO v "Schengen" ima lahko velik vpliv na različna področja: Na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-italijanski meji ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob njej. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje

Value 9186 Frequency
1 Nič 6
2 Malo 30
3 Precej 53
4 Zelo 34
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q5g Vstop SLO v "Schengen" ima lahko velik vpliv na različna področja: Na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-italijanski meji ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob njej. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje

Value 10185 Frequency
1 Nič 10
2 Malo 53
3 Precej 48
4 Zelo 13
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 4

Valid range from 1 to 4

Q6a Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje

Value 11184 Frequency
1 Nič 17
2 Malo 61
3 Precej 36
4 Zelo 7
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 1 4

Valid range from 1 to 4

Q6b Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na razvijanje osebnih stikov Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na razvijanje osebnih stikov

Value 12183 Frequency
1 Nič 14
2 Malo 64
3 Precej 36
4 Zelo 7
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 1 4

Valid range from 1 to 4

Q6c Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na možnosti za delo na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na možnosti za delo na drugi strani meje

Value 13182 Frequency
1 Nič 13
2 Malo 49
3 Precej 41
4 Zelo 17
-1 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 4 1 4

Valid range from 1 to 4

Q6d Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na možnosti za študij na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na možnosti za študij na drugi strani meje

Value 14181 Frequency
1 Nič 8
2 Malo 46
3 Precej 49
4 Zelo 18
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 1 4

Valid range from 1 to 4

Q6e Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na možnosti za nakupe, oskrbo na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na možnosti za nakupe, oskrbo na drugi strani meje

Value 15180 Frequency
1 Nič 6
2 Malo 37
3 Precej 47
4 Zelo 30
-1 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 4 1 4

Valid range from 1 to 4

Q6f Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje

Value 16179 Frequency
1 Nič 9
2 Malo 36
3 Precej 45
4 Zelo 30
-1 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 4 1 4

Valid range from 1 to 4

Q6g Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje

Value 17178 Frequency
1 Nič 12
2 Malo 56
3 Precej 45
4 Zelo 7
-1 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 4 1 4

Valid range from 1 to 4

Q9a Ali imate znance v Italiji? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ali imate znance v Italiji ali na Hrvaškem? V Italiji

Value 18177 Frequency
1 Da 115
2 Ne 9
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Q9b Ali imate znance na Hrvaškem? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ali imate znance v Italiji ali na Hrvaškem? Na Hrvaškem

Value 19176 Frequency
1 Da 106
2 Ne 17
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 2

Valid range from 1 to 2

Q10a_t Kje v Italiji Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q9a in/ali Q9b izbrali 1 - Da.

Če da, v katerih krajih na drugi strani meje živijo vaši znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? V Italiji (navesti kraj/kraje)

Value 20175 Frequency
Bagnoli della Rosandra 1
Brescia, Milano, Bergamo 1
Cividale del Friuli, Milano 1
Emilia Romagna 1
Friuli 3
Friuli Venezia Giulia 1
Friuli Venezia Giulia, Emiglia Romagna, Campania 1
Friuli Venezia Giulia, Roma, Napoli 1
Friuli Venezia Giulia, Veneto 1
Friuli, Lombardia, Liguria 1
Litorale (Primorska) 1
Milano 1
Napoli 1
Nord 1
Nord Bolzano 1
Nord Italia (Severna Italija) 1
Opicina 1
Padova 1
Ravenna, Trieste 1
Roma 1
Sagrado, Treviso 1
San dona di Piave, Reggio Emiglia 1
Sgonico, Trieste, Cervignano del Friuli 1
Sistiana 1
Torino 1
Torino, Trieste 1
Torino,Trieste 1
Toscana 1
Trieste 28
Trieste e dintorni (in okolica) 1
Trieste, Bologna, Milano 1
Trieste, Bologna, Pesaro 1
Trieste, Como, Milano, Caserta 1
Trieste, Friuli Venezia Giulia 1
Trieste, Gorizia, Udine 2
Trieste, Monfalcone 2
Trieste, Montedoro 1
Trieste, Muggia 1
Trieste, Muggia, Gorizia 1
Trieste, Pordenone, Padova 1
Trieste, Roma 1
Trieste, Roma, Parma 1
Trieste, Torino 1
Trieste, Trento 1
Trieste, Udine 1
Trieste, Udine, Verona 1
Trieste, Venezia 3
Trieste, Venezia, Padova, Verona, Brescia, Bergamo 1
Udine 2
Udine, Tolmezo, Bolzano 1
Venezia 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 0

Q10b_t Kje na Hrvaškem Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q9a in/ali Q9b izbrali 1 - Da.

Če da, v katerih krajih na drugi strani meje živijo vaši znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? Na Hrvaškem (navesti kraj/kraje)

Value 21174 Frequency
Buie (Buje) 8
Buie (Buje), Umago (Umag) 4
Buie (Buje), Umago (Umag), Castelvenere, Cittanova, Pago 1
Buie (Buje), Umago (Umag), Zagabria 1
Buie (Buje),Umago (Umag),Verteneglio 1
Buie (Buje)se 1
Buie (Buje)se, Pola (Pula) 1
Cittanova (Novigrad) 1
Croazia (Hrvaška) 1
Dignano (Vodnjan),Parenzo (Poreč) (Poreč) 1
Fiume (Rijeka) 3
Imago, Buie (Buje), Pola, Fiume (Rijeka) 1
Istria (Istra) 7
Istria (Istra), Dalmazia (Dalmacija) 2
Istria (Istra), Fiume (Rijeka) 1
Istria (Istra), Pola (Pula) 1
Istria (Istra), Valle (Bale) 1
Istria (Istra), Zagabria (Zagreb) 1
Momiano (Momjan), Umago (Umag), Fiume (Rijeka) 1
Parenzo (Poreč) 4
Parenzo (Poreč), Fiume (Rijeka) 1
Parenzo (Poreč), Umago (Umag) 1
Parenzo (Poreč), Umago (Umag), Zagabria 1
Pola (Pula) 3
Pola (Pula), Fiume (Rijeka) 1
Pola (Pula), Rovigno (Rovinj) 1
Pola (Pula),Fiume (Rijeka) 1
Rovigno (Rovinj) (Rovinj) 1
Rovigno (Rovinj), Buie (Buje) 1
Rovigno (Rovinj), Parenzo (Poreč), Zagabria (Zagreb) 1
Rovigno (Rovinj), Umago (Umag), Fiume (Rijeka) 1
Rovigno (Rovinj), Umago (Umag), Momiano, Buie (Buje), Gimino, Galisiana 1
Rozzo (Roč) 1
Salvore, Umago (Umag), Pola (Pula) 1
Spalato (Split) 1
Torre (Tar) 1
Umago (Umag) 8
Umago (Umag), Buie (Buje) 3
Umago (Umag), Buie (Buje), Fiume (Rijeka) 1
Umago (Umag), Buie (Buje), Petrovia (Petrovija) 1
Umago (Umag), Buie (Buje), Pola (Pula) 1
Umago (Umag), Buie (Buje), Pola (Pula), Fiume (Rijeka) 1
Umago (Umag), Cittanova (Novigrad) 1
Umago (Umag), Fiume (Rijeka) 1
Umago (Umag), Montona (Motovun) 1
Umago (Umag), Parenzo (Poreč), Fiume (Rijeka) 2
Umago (Umag), Parenzo (Poreč), Pola, Rovigno (Rovinj), Fiume (Rijeka) 1
Umago (Umag), Stridone (Zrenj), Salvore (Savudrija) 1
Umago (Umag),Fiume (Rijeka),Parenzo (Poreč) 1
Umago (Umag),Rovigno (Rovinj) 1
Valle (Bale), Rovigno (Rovinj) 1
Veglia (Krk) 1
Verteneglio (Brtonigla) 1
Vodice 1
Zagabria (Zagreb) 2
Zara (Zadar) 1
Zara (Zadar), Umago (Umag), Parenzo (Poreč) (Poreč) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 0

Q13 Ali kdo iz vaše družine dela v sosednjih državah?

Ali kdo iz vaše družine ali sorodstva dela v kateri izmed sosednjih držav (lahko tudi občasno, honorarno, formalno ali neformalno)?

Value 22173 Frequency
1 Ne 84
2 Da 39
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 2

Valid range from 1 to 2

Q13_2_t Kje?

Ali kdo iz vaše družine ali sorodstva dela v kateri izmed sosednjih držav (lahko tudi občasno, honorarno, formalno ali neformalno)? Da. Kje?

Value 23172 Frequency
Emilia Romagna 2
Fiume (rIJEKA) 1
Gorizia 1
Italia 3
Monfalcone 3
Padova, Vicenza 1
Roma 1
Rovigno (Rovinj) 1
Trieste 17
Udine 2
Umago (Umag) 1
Venezia, Parenzo (Poreč) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 0

Q14a_1 Razumejo italijansko: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi italijanski jezik

Value 24171 Frequency
0 Ne 1
1 Da 123
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_2 Razumejo italijansko: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner italijanski jezik

Value 25170 Frequency
0 Ne 16
1 Da 87
99 Nimam/ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 21 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_3 Razumejo italijansko: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši italijanski jezik

Value 26169 Frequency
0 Ne 9
1 Da 103
99 Nimam/ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 12 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_4 Razumejo italijansko: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci italijanski jezik

Value 27168 Frequency
0 Ne 15
1 Da 78
99 Nimam/ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 31 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_5 Razumejo italijansko: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši italijanski jezik

Value 28167 Frequency
0 Ne 26
1 Da 75
99 Nimam/ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 23 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_6 Razumejo italijansko: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki italijanski jezik

Value 29166 Frequency
0 Ne 30
1 Da 55
99 Nimam/ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 39 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_1 Razumejo hrvaško: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi hrvaški jezik

Value 30165 Frequency
0 Ne 29
1 Da 95
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_2 Razumejo hrvaško: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner hrvaški jezik

Value 31164 Frequency
0 Ne 36
1 Da 67
99 Nimam/ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 21 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_3 Razumejo hrvaško: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši hrvaški jezik

Value 32163 Frequency
0 Ne 36
1 Da 76
99 Nimam/ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 12 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_4 Razumejo hrvaško: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci hrvaški jezik

Value 33162 Frequency
0 Ne 68
1 Da 25
99 Nimam/ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 31 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_5 Razumejo hrvaško: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši hrvaški jezik

Value 34161 Frequency
0 Ne 61
1 Da 40
99 Nimam/ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 23 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_6 Razumejo hrvaško: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki hrvaški jezik

Value 35160 Frequency
0 Ne 73
1 Da 12
99 Nimam/ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 39 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_1 Razumejo slovensko: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi slovenski jezik

Value 36159 Frequency
0 Ne 4
1 Da 120
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_2 Razumejo slovensko: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner slovenski jezik

Value 37158 Frequency
0 Ne 15
1 Da 88
99 Nimam/ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 21 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_3 Razumejo slovensko: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši slovenski jezik

Value 38157 Frequency
0 Ne 16
1 Da 96
99 Nimam/ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 12 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_4 Razumejo slovensko: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci slovenski jezik

Value 39156 Frequency
0 Ne 16
1 Da 77
99 Nimam/ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 31 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_5 Razumejo slovensko: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši slovenski jezik

Value 40155 Frequency
0 Ne 38
1 Da 63
99 Nimam/ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 23 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_6 Razumejo slovensko: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki slovenski jezik

Value 41154 Frequency
0 Ne 34
1 Da 51
99 Nimam/ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 39 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_1 Govorijo: italijansko: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi italijanski jezik

Value 42153 Frequency
0 Ne 2
1 Da 122
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_2 Govorijo: italijansko: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner italijanski jezik

Value 43152 Frequency
0 Ne 21
1 Da 83
99 Nimam/ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 20 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_3 Govorijo: italijansko: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši italijanski jezik

Value 44151 Frequency
0 Ne 12
1 Da 100
99 Nimam/ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 12 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_4 Govorijo: italijansko: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci italijanski jezik

Value 45150 Frequency
0 Ne 17
1 Da 77
99 Nimam/ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 30 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_5 Govorijo: italijansko: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši italijanski jezik

Value 46149 Frequency
0 Ne 30
1 Da 72
99 Nimam/ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 22 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_6 Govorijo: italijansko: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki italijanski jezik

Value 47148 Frequency
0 Ne 34
1 Da 53
99 Nimam/ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 37 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_1 Govorijo: hrvaško: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi hrvaški jezik

Value 48147 Frequency
0 Ne 55
1 Da 69
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_2 Govorijo: hrvaško: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner hrvaški jezik

Value 49146 Frequency
0 Ne 43
1 Da 61
99 Nimam/ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 20 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_3 Govorijo: hrvaško: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši hrvaški jezik

Value 50145 Frequency
0 Ne 53
1 Da 59
99 Nimam/ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 12 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_4 Govorijo: hrvaško: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci hrvaški jezik

Value 51144 Frequency
0 Ne 75
1 Da 19
99 Nimam/ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 30 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_5 Govorijo: hrvaško: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši hrvaški jezik

Value 52143 Frequency
0 Ne 74
1 Da 28
99 Nimam/ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 22 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_6 Govorijo: hrvaško: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki hrvaški jezik

Value 53142 Frequency
0 Ne 79
1 Da 8
99 Nimam/ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 37 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_1 Govorijo: slovensko: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi slovenski jezik

Value 54141 Frequency
0 Ne 6
1 Da 118
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_2 Govorijo: slovensko: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner slovenski jezik

Value 55140 Frequency
0 Ne 20
1 Da 84
99 Nimam/ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 20 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_3 Govorijo: slovensko: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši slovenski jezik

Value 56139 Frequency
0 Ne 24
1 Da 88
99 Nimam/ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 12 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_4 Govorijo: slovensko: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci slovenski jezik

Value 57138 Frequency
0 Ne 19
1 Da 75
99 Nimam/ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 30 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_5 Govorijo: slovensko: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši slovenski jezik

Value 58137 Frequency
0 Ne 51
1 Da 51
99 Nimam/ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 22 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_6 Govorijo: slovensko: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki slovenski jezik

Value 59136 Frequency
0 Ne 38
1 Da 49
99 Nimam/ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 37 0 1

Valid range from 0 to 1

Q16a Mediji: Italija - radio

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Italije - radio

Value 60135 Frequency
1 Redno 48
2 Občasno 60
3 Nikoli 15
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16b Mediji: Italija - TV

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Italije - TV

Value 61134 Frequency
1 Redno 107
2 Občasno 13
3 Nikoli 3
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16c Mediji: Italija - tisk

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Italije – časopis/revija

Value 62133 Frequency
1 Redno 60
2 Občasno 58
3 Nikoli 5
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16d Mediji: Hrvaška - radio

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? S Hrvaške - radio

Value 63132 Frequency
1 Redno 6
2 Občasno 47
3 Nikoli 71
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16e Mediji: Hrvaška - TV

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? S Hrvaške - TV

Value 64131 Frequency
1 Redno 8
2 Občasno 49
3 Nikoli 65
-1 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16f Mediji: Hrvaška - tisk

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? S Hrvaške - časopis/revija

Value 65130 Frequency
1 Redno 5
2 Občasno 33
3 Nikoli 50
-1 Brez odgovora 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 36 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16g Mediji: Slovenija - radio

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Slovenije - radio

Value 66129 Frequency
1 Redno 75
2 Občasno 46
3 Nikoli 3
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16h Mediji: Slovenija - TV

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Slovenije - TV

Value 67128 Frequency
1 Redno 79
2 Občasno 36
3 Nikoli 8
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16i Mediji: Slovenija - tisk

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Slovenije - časopis/revija

Value 68127 Frequency
1 Redno 63
2 Občasno 54
3 Nikoli 6
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 3

Valid range from 1 to 3

Q17a Ali člani vašega gospodinjstva obiskujete kulturne prireditve (gledališče, kino,…) v sosednji državi? Italija

Ali člani vašega gospodinjstva obiskujete kulturne prireditve (gledališče, kino,…) v sosednji državi? V Italiji

Value 69126 Frequency
1 Redno 16
2 Občasno 90
3 Nikoli 18
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 3

Valid range from 1 to 3

Q17b Ali člani vašega gospodinjstva obiskujete kulturne prireditve (gledališče, kino,…) v sosednji državi? Hrvaška

Ali člani vašega gospodinjstva obiskujete kulturne prireditve (gledališče, kino,…) v sosednji državi? Na Hrvaškem

Value 70125 Frequency
1 Redno 2
2 Občasno 52
3 Nikoli 69
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 3

Valid range from 1 to 3

Q18a Kako pogosto člani vašega gospodinjstva obiskujete kraje na drugi strani meje? Italija

Kako pogosto člani vašega gospodinjstva obiskujete kraje na drugi strani meje? V Italiji

Value 71124 Frequency
1 Vsak dan 8
2 2-3X tedensko 20
3 2-3X mesečno 56
4 Nekajkrat letno 39
5 Nikoli 1
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q18b Kako pogosto člani vašega gospodinjstva obiskujete kraje na drugi strani meje? Hrvaška

Kako pogosto člani vašega gospodinjstva obiskujete kraje na drugi strani meje? Na Hrvaškem

Value 72123 Frequency
1 Vsak dan 2
2 2-3X tedensko 4
3 2-3X mesečno 41
4 Nekajkrat letno 71
5 Nikoli 5
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 5

Valid range from 1 to 5

Q19a_1 Razlogi za obisk: Delo Italija Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Delo v Italiji

Value 73122 Frequency
0 Ne 4
1 Da 43
-1 Brez odgovora 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 77 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19a_2 Razlogi za obisk: Delo Hrvaška Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Delo na Hrvaškem

Value 74121 Frequency
0 Ne 36
1 Da 11
-1 Brez odgovora 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 77 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19b_1 Razlogi za obisk: Nakupi Italija Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Nakupi v Italiji

Value 75120 Frequency
0 Ne 0
1 Da 118
-1 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 6 1 1

Valid range from 0 to 1

Q19b_2 Razlogi za obisk: Nakupi Hrvaška Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Nakupi na Hrvaškem

Value 76119 Frequency
0 Ne 109
1 Da 9
-1 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 6 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19c_1 Razlogi za obisk: Obisk sorodnikov / znancev Italija Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Obisk sorodnikov/znancev v Italiji

Value 77118 Frequency
0 Ne 28
1 Da 81
-1 Brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 15 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19c_2 Razlogi za obisk: Obisk sorodnikov / znancev Hrvaška Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Obisk sorodnikov/znancev na Hrvaškem

Value 78117 Frequency
0 Ne 33
1 Da 76
-1 Brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 15 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19d_1 Razlogi za obisk: Obisk kulturnih prireditev Italija Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Obisk kulturnih prireditev v Italiji

Value 79116 Frequency
0 Ne 7
1 Da 73
-1 Brez odgovora 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 44 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19d_2 Razlogi za obisk: Obisk kulturnih prireditev Hrvaška Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Obisk kulturnih prireditev na Hrvaškem

Value 80115 Frequency
0 Ne 41
1 Da 39
-1 Brez odgovora 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 44 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19e_1 Razlogi za obisk: Izleti, dopusti, obisk gostilne Italija Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Izleti, dopust, obisk gostilne v Italiji

Value 81114 Frequency
0 Ne 22
1 Da 88
-1 Brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 14 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19e_2 Razlogi za obisk: Izleti, dopusti, obisk gostilne Hrvaška Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Izleti, dopust, obisk gostilne na Hrvaškem

Value 82113 Frequency
0 Ne 18
1 Da 92
-1 Brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 14 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19f_1 Razlogi za obisk: Šolanje Italija Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Šolanje v Italiji

Value 83112 Frequency
0 Ne 4
1 Da 26
-1 Brez odgovora 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 94 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19f_2 Razlogi za obisk: Šolanje Hrvaška Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Šolanje na Hrvaškem

Value 84111 Frequency
0 Ne 22
1 Da 8
-1 Brez odgovora 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 94 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19g_1 Razlogi za obisk: Drugo Italija Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Drugo v Italiji

Value 85110 Frequency
0 Ne 8
1 Da 18
-1 Brez odgovora 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 98 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19g_2 Razlogi za obisk: Drugo Hrvaška Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Drugo na Hrvaškem

Value 86109 Frequency
0 Ne 16
1 Da 10
-1 Brez odgovora 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 98 0 1

Valid range from 0 to 1

Q19g_t Drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija. Izključeni so bili tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Drugo:

Value 87108 Frequency
Affari (poslovno) 1
Possiedo una casa (imam hišo) 1
Sport-allenamento (šport-trening) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 0

Q21a Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Pod nobenim pogojem se ne bi preselili

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Pod nobenim pogojem se ne bi preselil

Value 88107 Frequency
0 Ne 56
1 Da 67
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 0 1

Valid range from 0 to 1

Q21b Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Italija

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? V Italiji

Value 89106 Frequency
0 Ne 85
1 Da 38
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 0 1

Valid range from 0 to 1

Q21b_t Kje,Italija

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Kje v Italiji

Value 90105 Frequency
Carso (Kras) 1
Citta d`Arte 1
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia 1
Friuli Venezia Giulia 4
Genoa 1
Grado 1
Milano 2
Milano, Roma 1
Muggia 2
Napoli 1
Nord 1
Opicina 1
Pisa 1
Predazzo 1
Roma 2
Torino 1
Toscana 1
Trieste 6
Veneto 1
Veneto, Lombardia, Toscana 1
Venezia 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 0

Q21c Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Hrvaška

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Na Hrvaškem

Value 91104 Frequency
0 Ne 96
1 Da 27
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 0 1

Valid range from 0 to 1

Q21c_t Kje, Hrvaška

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Kje na Hrvaškem

Value 92103 Frequency
Buie (Buje) 1
Cittanova (Novigrad) 1
Croazia (Hrvaška) 1
Dalmazia (Dalmacija) 2
Fiume (Rijeka), Pola (Pula) 1
Istria (Istra) 6
Istria (Istra), Dalmazia (Dalmacija) 2
Pago (Pag) 1
Parenzo (Poreč) 2
Pola (Pula) 3
Rovigno (Rovinj) 1
Salvore (Savudrija) 1
Spalato (Split) 1
Umago (Umag) 1
Zagabria (Zagreb) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 0

Q22a S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Italija

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? V Italiji

Value 93102 Frequency
0 Ne 80
1 Da 41
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 0 1

Valid range from 0 to 1

Q22a_t Italija?

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? V Italiji:

Value 94101 Frequency
Friuli Venezia Giulia 4
Muggia 1
Muggia, Trieste 2
Quelli vicini (tisti bližnji) 1
Roma 1
Trieste 13
Trieste ed intorni 1
Trieste, Gorizia 1
Trieste, Muggia, Dolina 1
Trieste, Veneto 1
? 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 1

Q22b S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Hrvaška

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Na Hrvaškem

Value 95100 Frequency
0 Ne 81
1 Da 40
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 0 1

Valid range from 0 to 1

Q22b_t Hrvaška

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Na Hrvaškem:

Value 9699 Frequency
Buie (Buje) 3
Buie (Buje), Pola (Pula) 1
Buie (Buje), Umago (Umag) 3
Buie (Buje), Umago (Umag), Cittanova (Novigrad) 2
Istra, Dalmazia (Dalmacija) 1
Istria (Istra) 6
Istria (Istra), Dalmazia (Dalmacija) 3
Parenzo (Poreč) 1
Umago (Umag) 5
Umago (Umag) (Umag), Buie (Buje) 1
Umago, Buie (Buje) 1
Umago, Parenzo (Poreč) 1
Zagabria (Zagreb) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 0

Q22d Brez odgovora/ne vem

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Brez odgovora/ne vem

Value 9798 Frequency
0 Ne 57
1 Da 64
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 0 1

Valid range from 0 to 1

Q24 Kako pomemben dejavnik čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo je italijanska narodna skupnost v Sloveniji? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Kako pomemben dejavnik čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo je italijanska narodna skupnost v Sloveniji?

Value 9897 Frequency
1 Zelo pomemben 71
2 Precej pomemben 35
3 Malo pomemben 15
4 Ni pomemben 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 4

Valid range from 1 to 4

Q25a Vloga narodne skupnosti na: Gospodarstvo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij Gospodarstvo

Value 9996 Frequency
1 Zelo 23
2 Precej 35
3 Malo 53
4 Nič 12
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q25b Vloga narodne skupnosti na: Kultura Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij Kultura

Value 10095 Frequency
1 Zelo 82
2 Precej 38
3 Malo 4
4 Nič 0
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 0 1 3

Valid range from 1 to 4

Q25c Vloga narodne skupnosti na: Medsebojno sporazumevanje in spoznavanje Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij Medsebojno sporazumevanje in spoznavanje

Value 10194 Frequency
1 Zelo 67
2 Precej 47
3 Malo 9
4 Nič 0
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 3

Valid range from 1 to 4

Q25d Vloga narodne skupnosti na: Odpravljanje meddržavnih konfliktov Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij Odpravljanje meddržavnih konfliktov

Value 10293 Frequency
1 Zelo 44
2 Precej 32
3 Malo 34
4 Nič 12
-1 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2 1 4

Valid range from 1 to 4

Q25e Vloga narodne skupnosti na: Drugo: Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij Drugo

Value 10392 Frequency
1 Zelo 8
2 Precej 5
3 Malo 0
4 Nič 12
-1 Brez odgovora 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 99 1 4

Valid range from 1 to 4

Q25e_t Drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij Drugo (navesti):

Value 10491 Frequency
Collaborazione progetti comuni (sodelovanje preko skupnih projektov) 1
Collaborazione transfrontaliera (čezmejno povezovanje) 1
Istruzione (študij) 1
Lavoro e studio (delo in študij) 1
Mantenimento delle tradizioni (ohranjanje običajev) 1
Rapporti umani (medosebni odnosi) 1
Scuola (šola) 2
Scuola universit? (šola, univerza) 1
Scuola, lavoro (šola, delo) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 0

Q26 Ali menite, da se je položaj italijanske narodne skupnosti v Sloveniji po vstopu Slovenije v EU Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ali menite, da se je položaj italijanske narodne skupnosti v Sloveniji po vstopu Slovenije v EU

Value 10590 Frequency
1 Izboljšal 39
2 Ostal nespremenjen 63
3 Poslabšal 13
4 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 9 1 3

Valid range from 1 to 3

Q27 Ali se je po vašem mnenju povezanost italijanske narodne skupnosti v Sloveniji z Italijo po vstopu Slovenije v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole med Slovenijo in Italijo? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Ali se je po vašem mnenju povezanost italijanske narodne skupnosti v Sloveniji z Italijo po vstopu Slovenije v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole med Slovenijo in Italijo?

Value 10689 Frequency
1 Povečala 40
2 Ostala nespremenjena 72
3 Zmanjšala 4
4 Ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 8 1 3

Valid range from 1 to 3

Q32 Kako ocenjujete, da je vstop Hrvaške v EU vplival na povezanost italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem s tisto v Sloveniji?

Kako ocenjujete, da je vstop Hrvaške v EU vplival na povezanost italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem s tisto v Sloveniji?

Value 10788 Frequency
1 Povečala 23
2 Ostala nespremenjena 87
3 Zmanjšala 5
4 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 9 1 3

Valid range from 1 to 3

Q33a Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v političnem pogledu.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v političnem pogledu.

Value 10887 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 5
2 Se ne strinjam 6
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 28
4 Se strinjam 48
5 Popolnoma se strinjam 32
6 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 5 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33b Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v finančnem pogledu.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v finančnem pogledu.

Value 10986 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 4
2 Se ne strinjam 4
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 14
4 Se strinjam 62
5 Popolnoma se strinjam 38
6 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33c Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v kulturnem pogledu (povezovanje na področju kulture, jezika).

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v kulturnem pogledu (povezovanje na področju kulture, jezika).

Value 11085 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 4
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 9
4 Se strinjam 61
5 Popolnoma se strinjam 47
6 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33d Za boljše družbeno povezovanje bi morala Italija v večji meri podpirati kulturne ustanove v obmejnih območjih Italije, na katere bi se lahko navezovali Italijani v Istri.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Za boljše družbeno povezovanje bi morala Italija v večji meri podpirati kulturne ustanove v obmejnih območjih Italije, na katere bi se lahko navezovali Italijani v Istri.

Value 11184 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 1
2 Se ne strinjam 8
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 22
4 Se strinjam 51
5 Popolnoma se strinjam 38
6 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 4 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33e Prav bi bilo, da bi imeli pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri več pravic pri zaposlovanju v Italiji kot pripadniki drugih narodnosti.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Prav bi bilo, da bi imeli pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri več pravic pri zaposlovanju v Italiji kot pripadniki drugih narodnosti.

Value 11283 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 9
2 Se ne strinjam 27
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 22
4 Se strinjam 36
5 Popolnoma se strinjam 25
6 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 5 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33f Pravice italijanske narodne skupnosti v Istri in pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji bi morale biti enake.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Pravice italijanske narodne skupnosti v Istri in pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji bi morale biti enake.

Value 11382 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 4
2 Se ne strinjam 1
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 14
4 Se strinjam 52
5 Popolnoma se strinjam 50
6 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 1 5

Valid range from 1 to 5

Q34a Strinjanje: Slovenija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v političnem pogledu. Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Slovenija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v političnem pogledu.

Value 11481 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 4
2 Se ne strinjam 3
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 22
4 Se strinjam 58
5 Popolnoma se strinjam 32
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 5 1 5

Valid range from 1 to 5

Q34b Strinjanje: Slovenija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v finančnem pogledu. Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Slovenija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v finančnem pogledu.

Value 11580 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 3
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 22
4 Se strinjam 62
5 Popolnoma se strinjam 30
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 5 1 5

Valid range from 1 to 5

Q34c Strinjanje: Slovenija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v kulturnem pogledu. Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Slovenija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v kulturnem pogledu.

Value 11679 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 0
2 Se ne strinjam 1
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 14
4 Se strinjam 70
5 Popolnoma se strinjam 36
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 2 5

Valid range from 1 to 5

Q34d Strinjanje: Pravice italijanske narodne skupnosti v Istri bi morale biti enake tako v Sloveniji kot na Hrvaškem Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri Q1 izbrali 1 - Slovenija.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Pravice italijanske narodne skupnosti v Istri bi morale biti enake tako v Sloveniji kot na Hrvaškem

Value 11778 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 0
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 10
4 Se strinjam 62
5 Popolnoma se strinjam 48
-1 Brez odgovora 0
6 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 5

Valid range from 1 to 5

Q36a Informiranje: iz medijev italijanske narodne skupnosti v Istri

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz medijev italijanske narodne skupnosti v Istri

Value 11877 Frequency
1 Redno 66
2 Občasno 48
3 Nikoli 8
-1 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36b Informiranje: iz slovenskih medijev

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz slovenskih medijev

Value 11976 Frequency
1 Redno 25
2 Občasno 62
3 Nikoli 35
-1 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36c Informiranje: iz hrvaških medijev

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz hrvaških medijev

Value 12075 Frequency
1 Redno 7
2 Občasno 40
3 Nikoli 72
-1 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 5 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36d Informiranje: iz italijanskih medijev

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz italijanskih medijev

Value 12174 Frequency
1 Redno 31
2 Občasno 51
3 Nikoli 38
-1 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 4 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36e Informiranje: iz interneta

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz interneta

Value 12273 Frequency
1 Redno 41
2 Občasno 39
3 Nikoli 41
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36f Informiranje: iz pogovorov z znanci, prijatelji ipd.

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz pogovorov z znanci, prijatelji ipd.

Value 12372 Frequency
1 Redno 52
2 Občasno 57
3 Nikoli 11
-1 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 4 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36g Informiranje: drugje

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Drugo (navesti)

Value 12471 Frequency
1 Redno 1
2 Občasno 5
3 Nikoli 11
-1 Brez odgovora 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 107 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36g_t Drugje, kje

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Drugo (navesti):

Value 12570 Frequency
Facebook 1
quotidiani (dnevni časopisi) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 0

Q37 Bi lahko rekli, da imate na splošno v okolju, v katerem živite

Bi lahko rekli, da imate na splošno v okolju, v katerem živite:

Value 12669 Frequency
1 V večji meri stike s slovensko govorečimi osebami 35
2 V večji meri stike s hrvaško govorečimi osebami 1
3 V večji meri stike z italijansko govorečimi osebami 36
4 V enaki meri stike s slovensko in italijansko govorečimi ose 41
5 V enaki meri stike s hrvaško in italijansko govorečimi oseba 3
6 V enaki meri z italijansko, slovensko in hrvaško govorečimi 7
7 Drugo 0
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 6

Valid range from 1 to 7

Q37_7_t Drugo: (tekst)

Bi lahko rekli, da imate na splošno v okolju, v katerem živite: Drugo:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Q38 Kako strpno se vam zdi okolje v katerem živite do pripadnikov italijanske narodne skupnosti?

Kako strpno se vam zdi okolje v katerem živite do pripadnikov italijanske narodne skupnosti?

Value 12867 Frequency
1 Zelo nestrpno 3
2 Precej nestrpno 34
3 Ne strpno ne nestrpno 22
4 Precej strpno 39
5 Zelo strpno 24
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2 1 5

Valid range from 1 to 5

Q39a Govorite italijansko: s kolegi v službi

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? S kolegi v službi

Value 12966 Frequency
1 Vedno 80
2 Pogosto 18
3 Občasno 15
4 Nikoli 8
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39b Govorite italijansko: s prijatelji

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? S prijatelji

Value 13065 Frequency
1 Vedno 43
2 Pogosto 72
3 Občasno 8
4 Nikoli 0
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 3

Valid range from 1 to 4

Q39c Govorite italijansko: v ožjem družinskem krogu

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? V ožjem družinskem krogu

Value 13164 Frequency
1 Vedno 87
2 Pogosto 22
3 Občasno 8
4 Nikoli 6
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39d Govorite italijansko: med sorodniki

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? Med sorodniki

Value 13263 Frequency
1 Vedno 70
2 Pogosto 33
3 Občasno 12
4 Nikoli 8
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39e Govorite italijansko: s prodajalci v trgovini

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? S prodajalci v trgovini

Value 13362 Frequency
1 Vedno 4
2 Pogosto 18
3 Občasno 76
4 Nikoli 25
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39f Govorite italijansko: z osebjem v občinskih uradih

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? Z osebjem v občinskih uradih

Value 13461 Frequency
1 Vedno 4
2 Pogosto 10
3 Občasno 47
4 Nikoli 61
-1 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39g Govorite italijansko: z osebjem v banki

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? Z osebjem v banki

Value 13560 Frequency
1 Vedno 4
2 Pogosto 7
3 Občasno 42
4 Nikoli 69
-1 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39h Govorite italijansko: z natakarjem v baru ali gostilni

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? Z natakarjem v baru ali gostilni

Value 13659 Frequency
1 Vedno 4
2 Pogosto 18
3 Občasno 72
4 Nikoli 29
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q40 Ali vam je bilo v zadnjem letu kdaj neprijetno uporabljati italijanski jezik v vašem okolju?

Ali vam je bilo v zadnjem letu kdaj neprijetno uporabljati italijanski jezik v vašem okolju?

Value 13758 Frequency
1 Pogosto 7
2 Občasno 22
3 Redko 21
4 Nikoli 69
5 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 5 1 4

Valid range from 1 to 4

Q41a Strinjanje: Primerno je, da se v italijanska kulturna društva v Istri vključujejo tudi pripadniki drugih jezikovnih skupin.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Primerno je, da se v italijanska kulturna društva v Istri vključujejo tudi pripadniki drugih jezikovnih skupin.

Value 13857 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 8
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 25
4 Se strinjam 67
5 Popolnoma se strinjam 15
-1 Brez odgovora 0
6 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 6 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41b Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na kulturni ravni.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na kulturni ravni.

Value 13956 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 0
2 Se ne strinjam 8
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 26
4 Se strinjam 67
5 Popolnoma se strinjam 14
-1 Brez odgovora 0
6 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 9 2 5

Valid range from 1 to 5

Q41c Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na športni ravni.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na športni ravni.

Value 14055 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 11
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 32
4 Se strinjam 56
5 Popolnoma se strinjam 7
-1 Brez odgovora 0
6 Ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 16 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41d Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na izobraževalni ravni

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na izobraževalni ravni.

Value 14154 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 14
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 21
4 Se strinjam 53
5 Popolnoma se strinjam 19
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 14 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41e Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na gospodarski ravni.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na gospodarski ravni.

Value 14253 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 8
2 Se ne strinjam 33
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 42
4 Se strinjam 25
5 Popolnoma se strinjam 5
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 11 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41f Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na politični ravni.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na politični ravni.

Value 14352 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 0
2 Se ne strinjam 24
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 45
4 Se strinjam 37
5 Popolnoma se strinjam 8
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 10 2 5

Valid range from 1 to 5

Q41g Strinjanje: Bolj kot zavzemanje za ločene pravice za pripadnike italijanske manjšine se mi zdi pomembno, da je italijanska narodna skupnost v Istri bolje integrirana v družbeno življenje svojega okolja

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Bolj kot zavzemanje za ločene pravice za pripadnike italijanske manjšine se mi zdi pomembno, da je italijanska narodna skupnost v Istri bolje integrirana v družbeno življenje svojega okolja.

Value 14451 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 4
2 Se ne strinjam 16
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 38
4 Se strinjam 38
5 Popolnoma se strinjam 16
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 12 1 5

Valid range from 1 to 5

Q42 Za prebivalce območja, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri, je znanje italijanščine:

Za prebivalce območja, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri, je znanje italijanščine:

Value 14550 Frequency
1 Obvezno 70
2 Potrebno, a ne obvezno 43
3 Ni ne obvezno ne potrebno 9
-1 Brez odgovora 1
4 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q43 Poučevanje italijanščine v šolah na območju, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri, je po vašem mnenju:

Poučevanje italijanščine v šolah na območju, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri, je po vašem mnenju:

Value 14649 Frequency
1 Obvezno 109
2 Potrebno, a ne obvezno 10
3 Ni ne obvezno ne potrebno 2
-1 Brez odgovora 1
4 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3 1 3

Valid range from 1 to 3

Q44 V kolikšni meri ste zadovoljni z dejanskim uresničevanjem manjšinskih pravic na dvojezičnem območju v vašem okolju?

V kolikšni meri ste zadovoljni z dejanskim uresničevanjem manjšinskih pravic na dvojezičnem območju v vašem okolju (npr. uporaba jezika v šolstvu, policiji, sodišču, občini, dvojezični napisi, itd.)?

Value 14748 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 19
2 Nisem zadovoljen 56
3 Niti zadovoljen niti nezadovoljen 27
4 Sem zadovoljen 15
5 Sem zelo zadovoljen 5
6 Ne vem 2
7 Ne spremljam/me ne zanima 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122