Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM062
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM062_V1
Glavni avtor(ji):
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Kovačič, Matej
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

socialne razmere, osebna sreča, optimizem–pesimizem, zadovoljstvo z materialnim standardom družine, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, razumevanje vloge države, podpora vladi, odgovornost države, ocena vlade, zanimanje za politiko, korupcija, vrednote, zaupanje, zaupanje v institucije, vrednotenje svobode, enakosti in varnosti, nacionalni ponos, izvori socialnih konfliktov, odnos do politike, odnos do strank in volitev, strankarske simpatije, ugledni politiki, prosti čas, dopustovanje, ukvarjanje s športom, družabne igre, soglašanje s trditvami o športu, zaupanje v sočloveka, ocena zdravstvenega stanja, pereči problemi v Sloveniji, ideje in predlogi za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, pogled na družbo, partizanstvo, domobranstvo, najljubša glasbena zvrst, čas poslušanja glasbe preko medijev, obiskovanje glasbenih koncertov, aktivno ukvarjanje z glasbo, spremljanje množičnih medijev (radio, televizija, časopis), ocena objektivnosti poročanja medijev, demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija


Povzetek:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev dveh mednarodnih raziskav: Vloga države (Role of government, ISSP 2006) ter Prosti čas in šport (Leisure and sport, ISSP 2007). Zajeta so razna področja; osebni intervju je vključeval vprašanja glede socialnih razmer, z zadovoljstvom politike države, z zanimanjem za politiko, odnosom do politike ipd. Drugi del se je nanašal na prosti čas, dopustovanje, športom, družabnimi igrami, glasbo. Primerjalne raziskave: ADP - IDNo: SJM973, ADP - IDNo: SJM051, ADP - IDNo: SJM062.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2006 - november 2006
Čas izdelave: 2006
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007) [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 362
 • število enot: 1003

Spremenljivke

ID ID

ID. Id

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1000 1
1001 1
1002 1
1003 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1003

V101 Če bi imeli možnost izbrati deželo v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo?

v1.01. OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, OCENA SOCIALNIH RAZMER Če bi imeli možnost izbrati deželo v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 634
2 verjetno bi izbral Slovenijo 266
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 43
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 32
8 ne vem 25
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102A kako živijo ljudje v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

a. kako živijo ljudje

Vrednost 31 Frekvenca
1 danes dosti slabše 52
2 danes slabše 330
3 približno enake 358
4 danes boljše 223
5 danes dosti boljše 24
8 ne vem 13
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID ID

ID. Id

Vrednost 1362 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1000 1
1001 1
1002 1
1003 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1003

V101 Če bi imeli možnost izbrati deželo v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo?

v1.01. OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, OCENA SOCIALNIH RAZMER Če bi imeli možnost izbrati deželo v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo?

Vrednost 2361 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 634
2 verjetno bi izbral Slovenijo 266
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 43
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 32
8 ne vem 25
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102A kako živijo ljudje v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

a. kako živijo ljudje

Vrednost 3360 Frekvenca
1 danes dosti slabše 52
2 danes slabše 330
3 približno enake 358
4 danes boljše 223
5 danes dosti boljše 24
8 ne vem 13
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102B demokratičnost odločanja v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.b. demokratičnost odločanja

Vrednost 4359 Frekvenca
1 danes dosti slabše 32
2 danes slabše 190
3 približno enake 427
4 danes boljše 255
5 danes dosti boljše 35
8 ne vem 57
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102C spoštovanje človekovih pravic in svoboščin v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.c. spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 5358 Frekvenca
1 danes dosti slabše 56
2 danes slabše 246
3 približno enake 415
4 danes boljše 209
5 danes dosti boljše 36
8 ne vem 35
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102D spoštovanje dela v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.d. spoštovanje dela

Vrednost 6357 Frekvenca
1 danes dosti slabše 96
2 danes slabše 422
3 približno enake 296
4 danes boljše 145
5 danes dosti boljše 9
8 ne vem 30
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102E možnost dobiti stanovanje v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.e. možnost dobiti stanovanje

Vrednost 7356 Frekvenca
1 danes dosti slabše 207
2 danes slabše 437
3 približno enake 164
4 danes boljše 84
5 danes dosti boljše 14
8 ne vem 91
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102F možnost dobiti zaposlitev v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.f. možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 8355 Frekvenca
1 danes dosti slabše 234
2 danes slabše 462
3 približno enake 168
4 danes boljše 98
5 danes dosti boljše 10
8 ne vem 24
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102G zakonitost v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.g. zakonitost

Vrednost 9354 Frekvenca
1 danes dosti slabše 49
2 danes slabše 218
3 približno enake 481
4 danes boljše 149
5 danes dosti boljše 12
8 ne vem 84
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102H možnost izobraževanja v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.h. možnost izobraževanja

Vrednost 10353 Frekvenca
1 danes dosti slabše 15
2 danes slabše 105
3 približno enake 283
4 danes boljše 437
5 danes dosti boljše 123
8 ne vem 30
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102I kulturno življenje v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.i. kulturno življenje

Vrednost 11352 Frekvenca
1 danes dosti slabše 12
2 danes slabše 71
3 približno enake 380
4 danes boljše 414
5 danes dosti boljše 81
8 ne vem 39
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102J možnost imeti, preživljati otroke v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.j. možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 12351 Frekvenca
1 danes dosti slabše 95
2 danes slabše 447
3 približno enake 292
4 danes boljše 106
5 danes dosti boljše 25
8 ne vem 28
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102K zdravstveno varstvo v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.k. zdravstveno varstvo

Vrednost 13350 Frekvenca
1 danes dosti slabše 68
2 danes slabše 298
3 približno enake 380
4 danes boljše 189
5 danes dosti boljše 38
8 ne vem 23
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102L vpliv stroke na vladne odločitve v1.02.a Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše ali dosti slabše?

v1.02.l. vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 14349 Frekvenca
1 danes dosti slabše 80
2 danes slabše 270
3 približno enake 375
4 danes boljše 110
5 danes dosti boljše 10
8 ne vem 146
9 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103 Izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh

v1.03. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 15348 Frekvenca
0 sploh nisem srečen 15
1 1 5
2 2 14
3 3 15
4 4 33
5 5 194
6 6 115
7 7 148
8 8 216
9 9 108
10 zelo sem srečen 126
88 ne vem 5
99 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V104 Kako bi opredelili sebe ...pesimist...optimist?

v1.04. Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Vrednost 16347 Frekvenca
0 pesimist 13
1 1 8
2 2 17
3 3 33
4 4 31
5 5 204
6 6 94
7 7 137
8 8 202
9 9 98
10 optimist 148
88 ne vem 15
99 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V105 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

v1.05. Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Vrednost 17346 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 11
1 1 6
2 2 16
3 3 51
4 4 65
5 5 221
6 6 109
7 7 175
8 8 199
9 9 74
10 zelo zadovoljen 73
88 ne vem 2
99 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V106 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli

v1.06. Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Vrednost 18345 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 203
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 427
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 326
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 24
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 11
6 da živite v revščini 5
8 ne vem 5
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V107 Kako zadovoljni na sploh ste z delovanjem demokracije v Sloveniji?

v1.07. Kako zadovoljni na sploh ste z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 19344 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 58
1 1 22
2 2 59
3 3 99
4 4 96
5 5 275
6 6 108
7 7 116
8 8 70
9 9 19
10 izredno zadovoljen 19
88 ne vem 54
99 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V201 Ali treba zakone upoštevati brez izjeme, ali pa obstajajo določene izjemne situacije

v2.01. RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE Če govorimo na splošno, ali bi vi rekli, da je treba zakone upoštevati brez izjeme, ali pa obstajajo določene izjemne situacije, v katerih bi moral človek ravnati po svoji vesti, pa čeprav bi pri tem prekršil zakone?

Vrednost 20343 Frekvenca
1 zakone je treba ubogati brez izjeme 393
2 v izjemnih situacijah je treba poslušati svojo vest 553
8 ne vem 49
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202A organiziranje javnih zborovanj v protest proti oblasti v2.02.a. Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, kadar te ukrepe odločno odklanjajo. Prosimo vas, da nam na osnovi dane lestvice poveste, v kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljene naštete protestne akcije.

a. organiziranje javnih zborovanj v protest proti oblasti

Vrednost 21342 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoljeno 198
2 dovoljeno 589
3 ni dovoljeno 99
4 v nobenem primeru ni dovoljeno 34
8 ne vem 75
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202B organiziranje protestnih pohodov ali demonstracij v2.02.a. Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, kadar te ukrepe odločno odklanjajo. Prosimo vas, da nam na osnovi dane lestvice poveste, v kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljene naštete protestne akcije.

v2.02.b. organiziranje protestnih pohodov ali demonstracij

Vrednost 22341 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoljeno 173
2 dovoljeno 626
3 ni dovoljeno 103
4 v nobenem primeru ni dovoljeno 24
8 ne vem 68
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202C organiziranje štrajka delavcev proti vladi v2.02.a. Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, kadar te ukrepe odločno odklanjajo. Prosimo vas, da nam na osnovi dane lestvice poveste, v kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljene naštete protestne akcije.

v2.02.c. organiziranje štrajka delavcev proti vladi po celi državi

Vrednost 23340 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoljeno 210
2 dovoljeno 554
3 ni dovoljeno 148
4 v nobenem primeru ni dovoljeno 23
8 ne vem 58
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203A prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore v2.03.a. Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na ljudi, ki hočejo nasilno zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...

a. prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore

Vrednost 24339 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovolili 72
2 dovolili 388
3 ne dovolili 347
4 v nobenem primeru dovolili 106
8 ne vem 84
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203B objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore v2.03.a. Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na ljudi, ki hočejo nasilno zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...

v2.03.b. objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore

Vrednost 25338 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovolili 124
2 dovolili 581
3 ne dovolili 175
4 v nobenem primeru dovolili 42
8 ne vem 76
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V204 Tudi sodišča se lahko motijo. Kaj je po vaši oceni slabše?

v2.04. Tudi sodišča se lahko motijo. Kaj je po vaši oceni slabše?

Vrednost 26337 Frekvenca
1 obsoditi nedolžno osebo, ali 669
2 oprostiti krivo osebo 154
8 ne vem, neodločen 172
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V205A zmanjšanje izdatkov države (proračuna) v2.05.a. Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporočate ali odsvetujete.

a. zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Vrednost 27336 Frekvenca
1 močno priporočam 370
2 do neke mere priporočam 389
3 niti priporočam niti odsvetujem 101
4 do neke mere odsvetujem 49
5 močno odsvetujem 23
8 ne vem 63
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V205B financiranje programov zaposlovanja v2.05.a. Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporočate ali odsvetujete.

v2.05.b. financiranje programov zaposlovanja

Vrednost 28335 Frekvenca
1 močno priporočam 437
2 do neke mere priporočam 420
3 niti priporočam niti odsvetujem 58
4 do neke mere odsvetujem 33
5 močno odsvetujem 21
8 ne vem 27
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V205C manj zakonskih predpisov za gospodarstvo v2.05.a. Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporočate ali odsvetujete.

v2.05.c. manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Vrednost 29334 Frekvenca
1 močno priporočam 179
2 do neke mere priporočam 385
3 niti priporočam niti odsvetujem 201
4 do neke mere odsvetujem 93
5 močno odsvetujem 27
8 ne vem 107
9 b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V205D podpora industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije v2.05.a. Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporočate ali odsvetujete.

v2.05.d. podpora industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Vrednost 30333 Frekvenca
1 močno priporočam 470
2 do neke mere priporočam 380
3 niti priporočam niti odsvetujem 65
4 do neke mere odsvetujem 16
5 močno odsvetujem 8
8 ne vem 54
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V205E podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta v2.05.a. Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporočate ali odsvetujete.

v2.05.e. podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Vrednost 31332 Frekvenca
1 močno priporočam 369
2 do neke mere priporočam 296
3 niti priporočam niti odsvetujem 124
4 do neke mere odsvetujem 125
5 močno odsvetujem 40
8 ne vem 43
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V205F skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta v2.05.a. Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporočate ali odsvetujete.

v2.05.f. skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Vrednost 32331 Frekvenca
1 močno priporočam 206
2 do neke mere priporočam 305
3 niti priporočam niti odsvetujem 214
4 do neke mere odsvetujem 150
5 močno odsvetujem 70
8 ne vem 51
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206A za varstvo okolja v2.06.a. Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje manj ali več denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli ?veliko več?, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

a. za varstvo okolja

Vrednost 33330 Frekvenca
1 veliko več denarja 167
2 nekaj več 484
3 kot doslej 296
4 nekaj manj 22
5 veliko manj denarja 4
8 ne vem 27
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206B za zdravstvo v2.06.a. Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje manj ali več denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli ?veliko več?, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

v2.06.b. za zdravstvo

Vrednost 34329 Frekvenca
1 veliko več denarja 299
2 nekaj več 502
3 kot doslej 168
4 nekaj manj 17
5 veliko manj denarja 3
8 ne vem 10
9 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206C za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj v2.06.a. Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje manj ali več denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli ?veliko več?, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

v2.06.c. za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Vrednost 35328 Frekvenca
1 veliko več denarja 85
2 nekaj več 290
3 kot doslej 454
4 nekaj manj 99
5 veliko manj denarja 47
8 ne vem 22
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206D za izobraževanje v2.06.a. Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje manj ali več denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli ?veliko več?, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

v2.06.d. za izobraževanje

Vrednost 36327 Frekvenca
1 veliko več denarja 270
2 nekaj več 522
3 kot doslej 176
4 nekaj manj 18
5 veliko manj denarja 1
8 ne vem 13
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206E za vojsko in obrambo v2.06.a. Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje manj ali več denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli ?veliko več?, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

v2.06.e. za vojsko in obrambo

Vrednost 37326 Frekvenca
1 veliko več denarja 20
2 nekaj več 105
3 kot doslej 346
4 nekaj manj 286
5 veliko manj denarja 226
8 ne vem 15
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206F za pokojnine v2.06.a. Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje manj ali več denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli ?veliko več?, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

v2.06.f. za pokojnine

Vrednost 38325 Frekvenca
1 veliko več denarja 192
2 nekaj več 405
3 kot doslej 338
4 nekaj manj 35
5 veliko manj denarja 7
8 ne vem 19
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206G za podporo nezaposlenim v2.06.a. Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje manj ali več denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli ?veliko več?, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

v2.06.g. za podporo nezaposlenim

Vrednost 39324 Frekvenca
1 veliko več denarja 109
2 nekaj več 294
3 kot doslej 362
4 nekaj manj 151
5 veliko manj denarja 63
8 ne vem 18
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206H za kulturo in umetnost v2.06.a. Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje manj ali več denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli ?veliko več?, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

v2.06.h. za kulturo in umetnost

Vrednost 40323 Frekvenca
1 veliko več denarja 79
2 nekaj več 282
3 kot doslej 492
4 nekaj manj 87
5 veliko manj denarja 32
8 ne vem 26
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V207A zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

a. zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Vrednost 41322 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 470
2 delno odgovorna 405
3 v glavnem ni odgovorna 92
4 v nobenem primeru ni odgovorna 23
8 ne vem 12
9 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V207B nadzorovati cene v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

v2.07.b. nadzorovati cene

Vrednost 42321 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 475
2 delno odgovorna 365
3 v glavnem ni odgovorna 116
4 v nobenem primeru ni odgovorna 19
8 ne vem 26
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207C zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

v2.07.c. zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 43320 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 758
2 delno odgovorna 219
3 v glavnem ni odgovorna 17
4 v nobenem primeru ni odgovorna 3
8 ne vem 4
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207D zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

v2.07.d. zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Vrednost 44319 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 646
2 delno odgovorna 315
3 v glavnem ni odgovorna 33
4 v nobenem primeru ni odgovorna 3
8 ne vem 5
9 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207E pomagati industriji, da si zagotovi razvoj v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

v2.07.e. pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Vrednost 45318 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 482
2 delno odgovorna 438
3 v glavnem ni odgovorna 54
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
8 ne vem 20
9 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207F zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

v2.07.f. zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 46317 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 256
2 delno odgovorna 554
3 v glavnem ni odgovorna 139
4 v nobenem primeru ni odgovorna 29
8 ne vem 20
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207G znižati razlike med revnimi in bogatimi v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

v2.07.g. znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 47316 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 536
2 delno odgovorna 362
3 v glavnem ni odgovorna 78
4 v nobenem primeru ni odgovorna 13
8 ne vem 11
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207H zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

v2.07.h. zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Vrednost 48315 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 710
2 delno odgovorna 260
3 v glavnem ni odgovorna 15
4 v nobenem primeru ni odgovorna 4
8 ne vem 12
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207I zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

v2.07.i. zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Vrednost 49314 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 430
2 delno odgovorna 489
3 v glavnem ni odgovorna 59
4 v nobenem primeru ni odgovorna 10
8 ne vem 13
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207J strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija v2.07.a. Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

v2.07.j. strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Vrednost 50313 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 634
2 delno odgovorna 302
3 v glavnem ni odgovorna 41
4 v nobenem primeru ni odgovorna 5
8 ne vem 17
9 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V208A zagotavljanje zdravstvene oskrbe za bolne v2.08.a. Kaj mislite, kako uspešna je danes slovenska vlada na vsakem od navedenih področij?

a. zagotavljanje zdravstvene oskrbe za bolne

Vrednost 51312 Frekvenca
1 zelo uspešna 21
2 uspešna 334
3 niti uspešna, niti neuspešna 414
4 neuspešna 173
5 zelo neuspešna 28
8 ne vem 29
9 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208B zagotavljanje primernega življenjskega standarda za ostarele v2.08.a. Kaj mislite, kako uspešna je danes slovenska vlada na vsakem od navedenih področij?

v2.08.b. zagotavljanje primernega življenjskega standarda za ostarele

Vrednost 52311 Frekvenca
1 zelo uspešna 15
2 uspešna 303
3 niti uspešna, niti neuspešna 423
4 neuspešna 186
5 zelo neuspešna 26
8 ne vem 44
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208C spoprijemanje s pojavi, ki ogrožajo varnost Slovenije v2.08.a. Kaj mislite, kako uspešna je danes slovenska vlada na vsakem od navedenih področij?

v2.08.c. spoprijemanje s pojavi, ki ogrožajo varnost Slovenije

Vrednost 53310 Frekvenca
1 zelo uspešna 21
2 uspešna 343
3 niti uspešna, niti neuspešna 381
4 neuspešna 140
5 zelo neuspešna 22
8 ne vem 84
9 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208D omejevanje kriminala v2.08.a. Kaj mislite, kako uspešna je danes slovenska vlada na vsakem od navedenih področij?

v2.08.d. omejevanje kriminala

Vrednost 54309 Frekvenca
1 zelo uspešna 10
2 uspešna 179
3 niti uspešna, niti neuspešna 341
4 neuspešna 359
5 zelo neuspešna 68
8 ne vem 41
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208E boj proti brezposelnosti v2.08.a. Kaj mislite, kako uspešna je danes slovenska vlada na vsakem od navedenih področij?

v2.08.e. boj proti brezposelnosti

Vrednost 55308 Frekvenca
1 zelo uspešna 8
2 uspešna 135
3 niti uspešna, niti neuspešna 341
4 neuspešna 402
5 zelo neuspešna 81
8 ne vem 32
9 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208F varovanje okolja v2.08.a. Kaj mislite, kako uspešna je danes slovenska vlada na vsakem od navedenih področij?

v2.08.f. varovanje okolja

Vrednost 56307 Frekvenca
1 zelo uspešna 9
2 uspešna 239
3 niti uspešna, niti neuspešna 456
4 neuspešna 219
5 zelo neuspešna 30
8 ne vem 43
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208G preprečevanje povečanja neenakosti med ljudmi v2.08.a. Kaj mislite, kako uspešna je danes slovenska vlada na vsakem od navedenih področij?

v2.08.g. preprečevanje povečanja neenakosti med ljudmi

Vrednost 57306 Frekvenca
1 zelo uspešna 6
2 uspešna 94
3 niti uspešna, niti neuspešna 325
4 neuspešna 405
5 zelo neuspešna 115
8 ne vem 47
9 b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208H zaščita osnovnih pravic delavcev in zaposlenih v2.08.a. Kaj mislite, kako uspešna je danes slovenska vlada na vsakem od navedenih področij?

v2.08.h. zaščita osnovnih pravic delavcev in zaposlenih

Vrednost 58305 Frekvenca
1 zelo uspešna 13
2 uspešna 136
3 niti uspešna, niti neuspešna 349
4 neuspešna 341
5 zelo neuspešna 110
8 ne vem 47
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208I pospešena gradnja neprofitnih stanovanj v2.08.a. Kaj mislite, kako uspešna je danes slovenska vlada na vsakem od navedenih področij?

v2.08.i. pospešena gradnja neprofitnih stanovanj

Vrednost 59304 Frekvenca
1 zelo uspešna 14
2 uspešna 145
3 niti uspešna, niti neuspešna 345
4 neuspešna 278
5 zelo neuspešna 93
8 ne vem 121
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2O9A pripreti ljudi za daljši čas, ne da bi proti njim sprožila sodne postopke v2.09.a. Denimo, da bi vlada menila, da obstaja verjetnost terorističnega napada. Kaj menite, ali naj bi v takšnem primeru imela oblast (policija, tožilstvo itd.) pravico...

a. pripreti ljudi za daljši čas, ne da bi proti njim sprožila sodne postopke

Vrednost 60303 Frekvenca
1 zagotovo bi morala imeti pravico 235
2 verjetno bi morala imeti pravico 317
3 verjetno ne bi smela imeti pravice 228
4 zagotovo ne bi smela imeti pravice 154
8 ne vem 61
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209B prisluškovati telefonskim pogovorom prebivalcev v2.09.a. Denimo, da bi vlada menila, da obstaja verjetnost terorističnega napada. Kaj menite, ali naj bi v takšnem primeru imela oblast (policija, tožilstvo itd.) pravico...

v2.09.b. prisluškovati telefonskim pogovorom prebivalcev

Vrednost 61302 Frekvenca
1 zagotovo bi morala imeti pravico 101
2 verjetno bi morala imeti pravico 248
3 verjetno ne bi smela imeti pravice 300
4 zagotovo ne bi smela imeti pravice 304
8 ne vem 42
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209C naključno ustavljati in preiskovati ljudi na cesti v2.09.a. Denimo, da bi vlada menila, da obstaja verjetnost terorističnega napada. Kaj menite, ali naj bi v takšnem primeru imela oblast (policija, tožilstvo itd.) pravico...

v2.09.c. naključno ustavljati in preiskovati ljudi na cesti

Vrednost 62301 Frekvenca
1 zagotovo bi morala imeti pravico 125
2 verjetno bi morala imeti pravico 298
3 verjetno ne bi smela imeti pravice 269
4 zagotovo ne bi smela imeti pravice 262
8 ne vem 40
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V210 Kaj bi vi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

v2.10. Kaj bi vi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Vrednost 63300 Frekvenca
1 zelo me zanima 43
2 kar precej me zanima 143
3 nekoliko me zanima 293
4 le malo me zanima 318
5 čisto nič me ne zanima 196
8 ne vem 4
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211A Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar počne vlada. v2.11.a. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

a. Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar počne vlada.

Vrednost 64299 Frekvenca
1 močno se strinjam 357
2 se strinjam 360
3 niti strinjam - niti ne strinjam 142
4 ne strinjam se 99
5 sploh se ne strinjam 28
8 ne vem 9
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211B Povprečen državljan ima precejšen vpliv na politiko. v2.11.a. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

v2.11.b. Povprečen državljan ima precejšen vpliv na politiko.

Vrednost 65298 Frekvenca
1 močno se strinjam 21
2 se strinjam 80
3 niti strinjam - niti ne strinjam 181
4 ne strinjam se 454
5 sploh se ne strinjam 240
8 ne vem 20
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211C Zdi se mi, da imam precej dobro predstavo o pomembnih političnih problemih, ki nas čakajo v Slo. v2.11.a. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

v2.11.c. Zdi se mi, da imam precej dobro predstavo o pomembnih političnih problemih, ki nas čakajo v Sloveniji.

Vrednost 66297 Frekvenca
1 močno se strinjam 52
2 se strinjam 268
3 niti strinjam - niti ne strinjam 282
4 ne strinjam se 266
5 sploh se ne strinjam 79
8 ne vem 48
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211D Mislim, da je večina ljudi bolje seznanjena s političnimi zadevami in dogajanji kot jaz. v2.11.a. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

v2.11.d. Mislim, da je večina ljudi bolje seznanjena s političnimi zadevami in dogajanji kot jaz.

Vrednost 67296 Frekvenca
1 močno se strinjam 108
2 se strinjam 367
3 niti strinjam - niti ne strinjam 250
4 ne strinjam se 205
5 sploh se ne strinjam 35
8 ne vem 32
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211E Ljudje, ki so bili izvoljeni za poslance, si prizadevajo izpolniti predvolilne obljube. v2.11.a. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

v2.11.e. Ljudje, ki so bili izvoljeni za poslance, si prizadevajo izpolniti predvolilne obljube.

Vrednost 68295 Frekvenca
1 močno se strinjam 22
2 se strinjam 189
3 niti strinjam - niti ne strinjam 297
4 ne strinjam se 317
5 sploh se ne strinjam 135
8 ne vem 37
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211F Večini državnih uslužbencev lahko zaupamo, da delajo to, kar je najbolje za državo. v2.11.a. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

v2.11.f. Večini državnih uslužbencev lahko zaupamo, da delajo to, kar je najbolje za državo.

Vrednost 69294 Frekvenca
1 močno se strinjam 20
2 se strinjam 227
3 niti strinjam - niti ne strinjam 297
4 ne strinjam se 292
5 sploh se ne strinjam 124
8 ne vem 35
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212A Davki za ljudi, ki imajo visoke dohodke so... v2.12.a. Kako bi vi na splošno ocenili davke danes v Sloveniji? (Mislimo na vse davke skupaj, vključno z obveznimi prispevki od plač, dohodnino, davkom na dodano vrednost idr.)

a. Najprej za ljudi, ki imajo visoke dohodke. Ali bi rekli, da so zanje davki danes ...

Vrednost 70293 Frekvenca
1 dosti previsoki 38
2 previsoki 101
3 približno ustrezni 236
4 prenizki 400
5 dosti prenizki 146
8 ne vem 76
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212B Davki za tiste, ki imajo srednje visoke dohodke so...

v2.12.b. Nato za tiste, ki imajo srednje visoke dohodke. Ali so zanje davki danes ...

Vrednost 71292 Frekvenca
1 dosti previsoki 54
2 previsoki 359
3 približno ustrezni 457
4 prenizki 52
5 dosti prenizki 3
8 ne vem 72
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212C Davki za tiste, ki imajo nizke visoke dohodke so...

v2.12.c. Na koncu pa še za ljudi, ki imajo nizke dohodke. Ali so zanje davki danes...

Vrednost 72291 Frekvenca
1 dosti previsoki 432
2 previsoki 408
3 približno ustrezni 92
4 prenizki 8
5 dosti prenizki 7
8 ne vem 49
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V213A Le malo je ljudi, ki jim lahko popolnoma zaupam. v2.13.a. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami:

a. Le malo je ljudi, ki jim lahko popolnoma zaupam.

Vrednost 73290 Frekvenca
1 močno se strinjam 219
2 se strinjam 482
3 niti strinjam - niti ne strinjam 150
4 ne strinjam se 127
5 sploh se ne strinjam 19
8 ne vem 5
9 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V213B Če nisi previden, te bodo drugi ljudje izkoristili. v2.13.a. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami:

v2.13.b. Če nisi previden, te bodo drugi ljudje izkoristili.

Vrednost 74289 Frekvenca
1 močno se strinjam 300
2 se strinjam 493
3 niti strinjam - niti ne strinjam 127
4 ne strinjam se 69
5 sploh se ne strinjam 5
8 ne vem 8
9 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V214A Kako pogosto vas drugi prosijo, da s svojim vplivom pomagate rešiti pomembne zadeve v njihovo korist? v2.14.a. So ljudje, ki imajo tak položaj v družbi (zveze in poznanstva), da se drugi na njih obračajo po pomoč pri reševanju svojih problemov. Kako pa vi?

a. Kako pogosto vas drugi prosijo, da s svojim vplivom pomagate rešiti pomembne zadeve v njihovo korist?

Vrednost 75288 Frekvenca
1 nikoli 204
2 redko 271
3 včasih 377
4 pogosto 133
8 ne vem 13
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V214B Ali so ljudje, ki jih vi lahko prosite, da bi vam s svojim vplivom pomagali rešiti pomembne zadeve v vašo korist?

v2.14.b. In še, ali so ljudje, ki jih vi lahko prosite, da bi vam s svojim vplivom pomagali rešiti pomembne zadeve v vašo korist?

Vrednost 76287 Frekvenca
1 ne, ni takšnih ljudi 190
2 da, vendar le malo ljudi 345
3 da, nekaj ljudi 392
4 da, veliko ljudi 45
8 ne vem 25
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V215 Kako pogosto po vaši oceni javni uslužbenci obravnavajo ljudi kot ste vi enakopravno in pošteno?

v2.15. Kako pogosto po vaši oceni javni uslužbenci obravnavajo ljudi kot ste vi enakopravno in pošteno?

Vrednost 77286 Frekvenca
1 skoraj vedno 110
2 pogosto 258
3 včasih 314
4 redko 200
5 skoraj nikoli 60
8 ne vem 55
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V216 Ali menite, da je odnos javnih uslužbencev do ljudi pri nas odvisen od tega, koga ti ljudje poznajo?

v2.16. Ali menite, da je odnos javnih uslužbencev do ljudi pri nas odvisen od tega, koga ti ljudje poznajo?

Vrednost 78285 Frekvenca
1 da, zagotovo je odvisen od tega, koga poznajo 344
2 verjetno da 450
3 verjetno ne 119
4 ne, zagotovo ni odvisen od tega, koga poznajo 29
8 ne vem 55
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V217 Približno koliko politikov v Sloveniji je po vašem mnenju vpletenih v korupcijo?

v2.17. Približno koliko politikov v Sloveniji je po vašem mnenju vpletenih v korupcijo?

Vrednost 79284 Frekvenca
1 skoraj nobeden 5
2 malo 55
3 nekaj 313
4 kar precej 404
5 skoraj vsi 96
8 ne vem 126
9 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V218 In približno koliko javnih uslužbencev v Sloveniji je po vašem mnenju vpletenih v korupcijo?

v2.18. In približno koliko javnih uslužbencev v Sloveniji je po vašem mnenju vpletenih v korupcijo?

Vrednost 80283 Frekvenca
1 skoraj nobeden 9
2 malo 113
3 nekaj 387
4 kar precej 304
5 skoraj vsi 39
8 ne vem 146
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V219 Kako pogosto se je vam ali članom vaše ožje družine v 5 letih zgodilo, da vam je javni uslužbenec dal vedeti, da želi po

v2.19. Kako pogosto se je vam ali članom vaše ožje družine (v zadnjih petih letih) zgodilo, da vam je javni uslužbenec dal vedeti, da želi podkupnino oziroma protiuslugo za opravljeno storitev?

Vrednost 81282 Frekvenca
1 nikoli 757
2 redko 126
3 občasno 49
4 pogosto 8
5 zelo pogosto 3
8 ne vem 49
9 b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V301A družina v3.01.a. VREDNOTE, ZAUPANJE, IDENTITETE Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

a. družina

Vrednost 82281 Frekvenca
1 zelo pomembna 872
2 precej pomembna 115
3 ne preveč pomembna 12
4 sploh ni pomembna 1
8 ne vem 1
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301B prijatelji v3.01.a. VREDNOTE, ZAUPANJE, IDENTITETE Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

v3.01.b. prijatelji

Vrednost 83280 Frekvenca
1 zelo pomembna 589
2 precej pomembna 367
3 ne preveč pomembna 40
4 sploh ni pomembna 5
8 ne vem 0
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301C prosti čas v3.01.a. VREDNOTE, ZAUPANJE, IDENTITETE Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

v3.01.c. prosti čas

Vrednost 84279 Frekvenca
1 zelo pomembna 466
2 precej pomembna 400
3 ne preveč pomembna 115
4 sploh ni pomembna 13
8 ne vem 4
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301D politika v3.01.a. VREDNOTE, ZAUPANJE, IDENTITETE Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

v3.01.d. politika

Vrednost 85278 Frekvenca
1 zelo pomembna 27
2 precej pomembna 121
3 ne preveč pomembna 499
4 sploh ni pomembna 350
8 ne vem 4
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301E delo v3.01.a. VREDNOTE, ZAUPANJE, IDENTITETE Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

v3.01.e. delo

Vrednost 86277 Frekvenca
1 zelo pomembna 435
2 precej pomembna 478
3 ne preveč pomembna 71
4 sploh ni pomembna 15
8 ne vem 1
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301F vera v3.01.a. VREDNOTE, ZAUPANJE, IDENTITETE Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

v3.01.f. vera

Vrednost 87276 Frekvenca
1 zelo pomembna 148
2 precej pomembna 257
3 ne preveč pomembna 280
4 sploh ni pomembna 304
8 ne vem 8
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3O2A narod v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

a. narod

Vrednost 88275 Frekvenca
1 zelo negativen 16
2 negativen 38
3 niti - niti 201
4 pozitiven 588
5 zelo pozitiven 132
8 ne vem 21
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3O2B socializem v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.b. socializem

Vrednost 89274 Frekvenca
1 zelo negativen 35
2 negativen 152
3 niti - niti 380
4 pozitiven 299
5 zelo pozitiven 54
8 ne vem 73
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302C ukinitev smrtne kazni v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.c. ukinitev smrtne kazni

Vrednost 90273 Frekvenca
1 zelo negativen 69
2 negativen 159
3 niti - niti 198
4 pozitiven 361
5 zelo pozitiven 147
8 ne vem 57
9 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302D globalizacija v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.d. globalizacija

Vrednost 91272 Frekvenca
1 zelo negativen 47
2 negativen 191
3 niti - niti 365
4 pozitiven 199
5 zelo pozitiven 22
8 ne vem 167
9 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302E pravica do splava v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.e. pravica do splava

Vrednost 92271 Frekvenca
1 zelo negativen 55
2 negativen 129
3 niti - niti 181
4 pozitiven 423
5 zelo pozitiven 164
8 ne vem 41
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302F internet v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.f. internet

Vrednost 93270 Frekvenca
1 zelo negativen 9
2 negativen 34
3 niti - niti 138
4 pozitiven 460
5 zelo pozitiven 284
8 ne vem 67
9 b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302G slovensko domobranstvo v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.g. slovensko domobranstvo

Vrednost 94269 Frekvenca
1 zelo negativen 146
2 negativen 218
3 niti - niti 306
4 pozitiven 180
5 zelo pozitiven 30
8 ne vem 106
9 b.o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302H verouk v šolah v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.h. verouk v šolah

Vrednost 95268 Frekvenca
1 zelo negativen 215
2 negativen 309
3 niti - niti 212
4 pozitiven 189
5 zelo pozitiven 41
8 ne vem 28
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302I sindikalne pravice delavcev v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.i. sindikalne pravice delavcev

Vrednost 96267 Frekvenca
1 zelo negativen 10
2 negativen 41
3 niti - niti 146
4 pozitiven 556
5 zelo pozitiven 199
8 ne vem 42
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302J slovenski partizani v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.j. slovenski partizani

Vrednost 97266 Frekvenca
1 zelo negativen 20
2 negativen 73
3 niti - niti 331
4 pozitiven 368
5 zelo pozitiven 105
8 ne vem 93
9 b.o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302K enakost med spoloma v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.k. enakost med spoloma

Vrednost 98265 Frekvenca
1 zelo negativen 18
2 negativen 33
3 niti - niti 119
4 pozitiven 495
5 zelo pozitiven 310
8 ne vem 21
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302L majhne socialne razlike v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.l. majhne socialne razlike

Vrednost 99264 Frekvenca
1 zelo negativen 22
2 negativen 44
3 niti - niti 158
4 pozitiven 527
5 zelo pozitiven 202
8 ne vem 42
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302M kapitalizem v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.m. kapitalizem

Vrednost 100263 Frekvenca
1 zelo negativen 75
2 negativen 277
3 niti - niti 363
4 pozitiven 135
5 zelo pozitiven 16
8 ne vem 127
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302N liberalizem v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.n. liberalizem

Vrednost 101262 Frekvenca
1 zelo negativen 33
2 negativen 126
3 niti - niti 398
4 pozitiven 200
5 zelo pozitiven 50
8 ne vem 183
9 b.o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302P Evropa v3.02.a. Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos.

v3.02.p. Evropa

Vrednost 102261 Frekvenca
1 zelo negativen 19
2 negativen 66
3 niti - niti 283
4 pozitiven 457
5 zelo pozitiven 103
8 ne vem 68
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303A družini in sorodnikom v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

a. družini in sorodnikom

Vrednost 103260 Frekvenca
1 sploh nič 8
2 le malo 41
3 precej 294
4 v celoti 655
8 ne vem 2
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303B cerkvi in duhovnikom v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.b. cerkvi in duhovnikom

Vrednost 104259 Frekvenca
1 sploh nič 373
2 le malo 359
3 precej 189
4 v celoti 45
8 ne vem 26
9 b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303D televiziji, časopisom, radiu v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.d. televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 105258 Frekvenca
1 sploh nič 80
2 le malo 550
3 precej 338
4 v celoti 21
8 ne vem 8
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303E šolam, izobraževalnim ustanovam v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.e. šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 106257 Frekvenca
1 sploh nič 10
2 le malo 158
3 precej 669
4 v celoti 136
8 ne vem 20
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303F sindikatom v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.f. sindikatom

Vrednost 107256 Frekvenca
1 sploh nič 90
2 le malo 412
3 precej 341
4 v celoti 54
8 ne vem 94
9 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303G bogu v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.g. bogu

Vrednost 108255 Frekvenca
1 sploh nič 321
2 le malo 227
3 precej 234
4 v celoti 157
8 ne vem 42
9 b.o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303H političnim strankam v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.h. političnim strankam

Vrednost 109254 Frekvenca
1 sploh nič 378
2 le malo 511
3 precej 72
4 v celoti 3
8 ne vem 32
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303I državnemu zboru v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.i. državnemu zboru

Vrednost 110253 Frekvenca
1 sploh nič 267
2 le malo 520
3 precej 161
4 v celoti 7
8 ne vem 40
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303J predsedniku republike v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.j. predsedniku republike

Vrednost 111252 Frekvenca
1 sploh nič 161
2 le malo 432
3 precej 303
4 v celoti 70
8 ne vem 29
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303K vladi Republike Slovenije v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.k. vladi Republike Slovenije

Vrednost 112251 Frekvenca
1 sploh nič 180
2 le malo 481
3 precej 264
4 v celoti 35
8 ne vem 33
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303L predsedniku vlade v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.l. predsedniku vlade

Vrednost 113250 Frekvenca
1 sploh nič 202
2 le malo 446
3 precej 269
4 v celoti 42
8 ne vem 36
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303M vojski v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.m. vojski

Vrednost 114249 Frekvenca
1 sploh nič 172
2 le malo 397
3 precej 329
4 v celoti 51
8 ne vem 44
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303N sodiščem v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.n. sodiščem

Vrednost 115248 Frekvenca
1 sploh nič 143
2 le malo 444
3 precej 335
4 v celoti 41
8 ne vem 31
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303O policiji v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.o. policiji

Vrednost 116247 Frekvenca
1 sploh nič 123
2 le malo 426
3 precej 369
4 v celoti 46
8 ne vem 30
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303P bankam v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.p. bankam

Vrednost 117246 Frekvenca
1 sploh nič 57
2 le malo 317
3 precej 493
4 v celoti 103
8 ne vem 26
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303R gospodarstvu, podjetjem v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.r. gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 118245 Frekvenca
1 sploh nič 39
2 le malo 391
3 precej 468
4 v celoti 44
8 ne vem 51
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303S slovenskemu tolarju v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.s. slovenskemu tolarju

Vrednost 119244 Frekvenca
1 sploh nič 61
2 le malo 243
3 precej 469
4 v celoti 161
8 ne vem 56
9 b.o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303U organizaciji NATO v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.u. organizaciji NATO

Vrednost 120243 Frekvenca
1 sploh nič 151
2 le malo 381
3 precej 303
4 v celoti 47
8 ne vem 110
9 b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303V Evropski uniji (EU) v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.v. Evropski uniji (EU)

Vrednost 121242 Frekvenca
1 sploh nič 56
2 le malo 331
3 precej 445
4 v celoti 85
8 ne vem 76
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303Z Organizaciji združenih narodov (OZN) v3.03.a. Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v3.03.z. Organizaciji združenih narodov (OZN)

Vrednost 122241 Frekvenca
1 sploh nič 79
2 le malo 369
3 precej 375
4 v celoti 68
8 ne vem 102
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V304A na slovensko zgodovino v3.04.a. Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni ?prav nič nisem ponosen?, 5 pa ?zelo sem ponosen?.

a. na slovensko zgodovino

Vrednost 123240 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 19
2 2 52
3 3 272
4 4 372
5 zelo sem ponosen 262
8 ne vem 19
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304B na demokratske institucije v Sloveniji v3.04.a. Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni ?prav nič nisem ponosen?, 5 pa ?zelo sem ponosen?.

v3.04.b. na demokratske institucije v Sloveniji

Vrednost 124239 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 35
2 2 130
3 3 501
4 4 201
5 zelo sem ponosen 48
8 ne vem 80
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304C na gospodarske uspehe Slovenije v3.04.a. Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni ?prav nič nisem ponosen?, 5 pa ?zelo sem ponosen?.

v3.04.c. na gospodarske uspehe Slovenije

Vrednost 125238 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 30
2 2 93
3 3 428
4 4 329
5 zelo sem ponosen 81
8 ne vem 33
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304D na socialno varnost in socialne pravice v Sloveniji v3.04.a. Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni ?prav nič nisem ponosen?, 5 pa ?zelo sem ponosen?.

v3.04.d. na socialno varnost in socialne pravice v Sloveniji

Vrednost 126237 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 68
2 2 201
3 3 468
4 4 195
5 zelo sem ponosen 40
8 ne vem 24
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304E na slovenske uspehe v športu v3.04.a. Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni ?prav nič nisem ponosen?, 5 pa ?zelo sem ponosen?.

v3.04.e. na slovenske uspehe v športu

Vrednost 127236 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 11
2 2 54
3 3 188
4 4 415
5 zelo sem ponosen 305
8 ne vem 18
9 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304F na osamosvojitev Slovenije v3.04.a. Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni ?prav nič nisem ponosen?, 5 pa ?zelo sem ponosen?.

v3.04.f. na osamosvojitev Slovenije

Vrednost 128235 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 6
2 2 20
3 3 106
4 4 298
5 zelo sem ponosen 555
8 ne vem 11
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304G na možnosti političnega soodločanja v Slovenij v3.04.a. Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni ?prav nič nisem ponosen?, 5 pa ?zelo sem ponosen?.

v3.04.g. na možnosti političnega soodločanja v Sloveniji

Vrednost 129234 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 69
2 2 158
3 3 415
4 4 224
5 zelo sem ponosen 60
8 ne vem 63
9 b.o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304H na strpnost znotraj slovenske družbe v3.04.a. Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni ?prav nič nisem ponosen?, 5 pa ?zelo sem ponosen?.

v3.04.h. na strpnost znotraj slovenske družbe

Vrednost 130233 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 92
2 2 227
3 3 417
4 4 174
5 zelo sem ponosen 32
8 ne vem 52
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304I na kulturo v Sloveniji v3.04.a. Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni ?prav nič nisem ponosen?, 5 pa ?zelo sem ponosen?.

v3.04.i. na kulturo v Sloveniji

Vrednost 131232 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 13
2 2 75
3 3 370
4 4 389
5 zelo sem ponosen 124
8 ne vem 23
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V305 Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

v3.05. Katera od naslednjih dveh trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

Vrednost 132231 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 545
2 bi ocenil/a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike 339
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 68
8 ne vem 45
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306 Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

v3.06. Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

Vrednost 133230 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 297
2 bi ocenil/a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega 581
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 72
8 ne vem 47
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307 Pomembni sta tako enakost kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

v3.07. Pomembni sta tako enakost kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

Vrednost 134229 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike, ali 293
2 bi ocenil/a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega 588
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 66
8 ne vem 47
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V308A med revnimi in bogatimi v3.08.a. V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

a. med revnimi in bogatimi

Vrednost 135228 Frekvenca
1 zelo ostri spori 74
2 ostri 298
3 niso preveč ostri 489
4 ni teh sporov 95
8 ne vem 42
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308B med nezaposlenimi in zaposlenimi v3.08.a. V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

v3.08.b. med nezaposlenimi in zaposlenimi

Vrednost 136227 Frekvenca
1 zelo ostri spori 48
2 ostri 252
3 niso preveč ostri 487
4 ni teh sporov 161
8 ne vem 47
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308C med vodstvi podjetij in delavci v3.08.a. V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

v3.08.c. med vodstvi podjetij in delavci

Vrednost 137226 Frekvenca
1 zelo ostri spori 94
2 ostri 438
3 niso preveč ostri 388
4 ni teh sporov 33
8 ne vem 45
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308D med mladimi in starimi v3.08.a. V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

v3.08.d. med mladimi in starimi

Vrednost 138225 Frekvenca
1 zelo ostri spori 39
2 ostri 208
3 niso preveč ostri 575
4 ni teh sporov 149
8 ne vem 28
9 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308E med moškimi in ženskami v3.08.a. V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

v3.08.e. med moškimi in ženskami

Vrednost 139224 Frekvenca
1 zelo ostri spori 17
2 ostri 108
3 niso preveč ostri 625
4 ni teh sporov 211
8 ne vem 36
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308F med Slovenci in priseljenci v3.08.a. V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

v3.08.f. med Slovenci in priseljenci

Vrednost 140223 Frekvenca
1 zelo ostri spori 111
2 ostri 384
3 niso preveč ostri 411
4 ni teh sporov 55
8 ne vem 37
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308G med političnimi levičarji in političnimi desničarji v3.08.a. V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

v3.08.g. med političnimi levičarji in političnimi desničarj

Vrednost 141222 Frekvenca
1 zelo ostri spori 154
2 ostri 446
3 niso preveč ostri 235
4 ni teh sporov 26
8 ne vem 133
9 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308H med vernimi in nevernimi v3.08.a. V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

v3.08.h. med vernimi in nevernimi

Vrednost 142221 Frekvenca
1 zelo ostri spori 63
2 ostri 235
3 niso preveč ostri 465
4 ni teh sporov 181
8 ne vem 55
9 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V401 Ali je pomembno kdo je na oblasti...

v4.01. ODNOS DO POLITIKE, STRANK IN VOLITVE Nekateri ljudje trdijo, da je pomembno, kdo je na oblasti, drugi pa pravijo, da to ni pomembno. Prosimo vas, da izrazite svoje stališče s pomočjo spodnje lestvice.

Vrednost 143220 Frekvenca
1 Pomembno je, kdo je na oblasti. 479
2 2 198
3 3 136
4 4 70
5 Ni pomembno, kdo je na oblasti. 86
8 ne vem 22
9 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V402 Ali je pomembno koga ljudje volijo?

v4.02. Nekateri pravijo, da ni pomembno, koga ljudje volijo, saj se stvari zaradi tega ne bodo spremenile, drugi pa pravijo, da se glede na to, koga voliš, stvari lahko spremenijo. Kam bi vi uvrstili sami sebe?

Vrednost 144219 Frekvenca
1 Ni pomembno, koga ljudje volijo, saj se ne bo nič spremenilo. 75
2 2 72
3 3 151
4 4 259
5 To, kdo bo izvoljen, vpliva na stvari. 417
8 ne vem 23
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403 Ali običajno zase mislite, da ste blizu kaki določeni politični stranki?

v4.03. Ali običajno zase mislite, da ste blizu kaki določeni politični stranki?

Vrednost 145218 Frekvenca
1 da 206
2 ne 725
8 ne vem PRESKOK NA 4.05 48
9 b.o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V404 Katera stranka je to?

v4.04. Katera stranka je to?

Vrednost 146217 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 40
3 SLS 15
4 SNS 7
5 SDS 50
6 NSI 14
7 SD 38
8 SMS 3
9 ZELENI 3
96 druga 2
88 ni navedel stranke, ne vem 48
99 b.o. 775

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V405A DESUS v4.05.a. Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosimo, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni.

a. Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Vrednost 147216 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 252
1 1 89
2 2 74
3 3 104
4 4 51
5 5 155
6 6 32
7 7 30
8 8 25
9 9 7
10 zelo sem naklonjen 35
98 ne pozna 80
99 b.o. 69

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V405B LDS

v4.05.b. Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Vrednost 148215 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 250
1 1 78
2 2 69
3 3 100
4 4 76
5 5 117
6 6 45
7 7 50
8 8 23
9 9 20
10 zelo sem naklonjen 28
98 ne pozna 77
99 b.o. 70

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V405C SLS

v4.05.c. SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Vrednost 149214 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 246
1 1 84
2 2 93
3 3 107
4 4 88
5 5 124
6 6 48
7 7 24
8 8 14
9 9 10
10 zelo sem naklonjen 15
98 ne pozna 73
99 b.o. 77

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V405D SNS

v4.05.d. Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Vrednost 150213 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 279
1 1 109
2 2 107
3 3 105
4 4 60
5 5 101
6 6 30
7 7 20
8 8 15
9 9 10
10 zelo sem naklonjen 14
98 ne pozna 78
99 b.o. 75

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V405E SDS

v4.05.e. Slovenska demokratska stranka (SDS)

Vrednost 151212 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 229
1 1 84
2 2 76
3 3 86
4 4 71
5 5 117
6 6 46
7 7 37
8 8 46
9 9 22
10 zelo sem naklonjen 40
98 ne pozna 73
99 b.o. 76

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V405F NSI

v4.05.f. Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Vrednost 152211 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 314
1 1 99
2 2 73
3 3 83
4 4 54
5 5 106
6 6 37
7 7 28
8 8 35
9 9 12
10 zelo sem naklonjen 15
98 ne pozna 72
99 b.o. 75

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V405G SD

v4.05.g. Socialni demokrati (SD)

Vrednost 153210 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 230
1 1 64
2 2 70
3 3 94
4 4 82
5 5 133
6 6 47
7 7 39
8 8 43
9 9 20
10 zelo sem naklonjen 29
98 ne pozna 78
99 b.o. 74

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406A Andreju Bajuku v4.06.a. Sedaj pa vam bomo navedli imena politikov, ki so v preteklosti, ali ki sedaj opravljajo pomembne politične vloge v Sloveniji. Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste jim ali jim niste naklonjeni.

a. Andreju Bajuku

Vrednost 154209 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 309
1 1 108
2 2 88
3 3 87
4 4 83
5 5 95
6 6 38
7 7 31
8 8 29
9 9 9
10 zelo sem naklonjen 17
98 ne pozna 52
99 b.o. 57

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406B Janezu Drnovšku

v4.06.b. Janezu Drnovšku

Vrednost 155208 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 118
1 1 38
2 2 60
3 3 70
4 4 72
5 5 142
6 6 81
7 7 85
8 8 119
9 9 47
10 zelo sem naklonjen 99
98 ne pozna 27
99 b.o. 45

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406C Janezu Janši

v4.06.c. Janezu Janši

Vrednost 156207 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 189
1 1 59
2 2 61
3 3 92
4 4 83
5 5 111
6 6 84
7 7 68
8 8 69
9 9 42
10 zelo sem naklonjen 61
98 ne pozna 32
99 b.o. 52

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406D Zmagu Jelinčiču

v4.06.d. Zmagu Jelinčiču

Vrednost 157206 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 223
1 1 91
2 2 107
3 3 114
4 4 86
5 5 115
6 6 41
7 7 44
8 8 45
9 9 15
10 zelo sem naklonjen 38
98 ne pozna 33
99 b.o. 51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406E Milanu Kučanu

v4.06.e. Milanu Kučanu

Vrednost 158205 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 130
1 1 39
2 2 59
3 3 61
4 4 45
5 5 115
6 6 69
7 7 78
8 8 96
9 9 79
10 zelo sem naklonjen 158
98 ne pozna 27
99 b.o. 47

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406F Borutu Pahorju

v4.06.f. Borutu Pahorju

Vrednost 159204 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 127
1 1 26
2 2 64
3 3 90
4 4 93
5 5 129
6 6 71
7 7 70
8 8 102
9 9 56
10 zelo sem naklonjen 76
98 ne pozna 41
99 b.o. 58

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406G Lojzetu Peterletu

v4.06.g. Lojzetu Peterletu

Vrednost 160203 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 164
1 1 55
2 2 75
3 3 89
4 4 90
5 5 134
6 6 77
7 7 62
8 8 81
9 9 32
10 zelo sem naklonjen 49
98 ne pozna 38
99 b.o. 57

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406H Janezu Podobniku

v4.06.h. Janezu Podobniku

Vrednost 161202 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 225
1 1 97
2 2 93
3 3 105
4 4 96
5 5 118
6 6 49
7 7 42
8 8 26
9 9 15
10 zelo sem naklonjen 24
98 ne pozna 49
99 b.o. 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406I Janezu Potočniku

v4.06.i. Janezu Potočniku

Vrednost 162201 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 144
1 1 45
2 2 54
3 3 74
4 4 68
5 5 117
6 6 54
7 7 52
8 8 70
9 9 40
10 zelo sem naklonjen 63
98 ne pozna 160
99 b.o. 62

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406J Antonu Ropu

v4.06.j. Antonu Ropu

Vrednost 163200 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 236
1 1 77
2 2 125
3 3 93
4 4 100
5 5 117
6 6 55
7 7 30
8 8 25
9 9 15
10 zelo sem naklonjen 16
98 ne pozna 48
99 b.o. 66

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406K Jelku Kacinu

v4.06.k. Jelku Kacinu

Vrednost 164199 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 219
1 1 76
2 2 98
3 3 99
4 4 101
5 5 115
6 6 49
7 7 45
8 8 46
9 9 18
10 zelo sem naklonjen 20
98 ne pozna 52
99 b.o. 65

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406L Karlu Erjavcu

v4.06.l. Karlu Erjavcu

Vrednost 165198 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 205
1 1 83
2 2 110
3 3 111
4 4 86
5 5 114
6 6 34
7 7 30
8 8 29
9 9 6
10 zelo sem naklonjen 15
98 ne pozna 117
99 b.o. 63

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406M Barbari Brezigar

v4.06.m. Barbari Brezigar

Vrednost 166197 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 199
1 1 62
2 2 73
3 3 97
4 4 88
5 5 122
6 6 58
7 7 52
8 8 63
9 9 26
10 zelo sem naklonjen 43
98 ne pozna 59
99 b.o. 61

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V406N Jožetu Mencingerju

v4.06.n. Jožetu Mencingerju

Vrednost 167196 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 145
1 1 50
2 2 55
3 3 84
4 4 74
5 5 114
6 6 60
7 7 55
8 8 77
9 9 44
10 zelo sem naklonjen 43
98 ne pozna 133
99 b.o. 69

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V407A Mnogo ljudi med obstoječimi strankami v Sloveniji ne najde prave zase. v4.07.a. Navedli vam bomo nekaj trditev o strankah v Sloveniji, vi pa povejte, ali se z njimi strinjate, ali ne?

a. Mnogo ljudi med obstoječimi strankami v Sloveniji ne najde prave zase.

Vrednost 168195 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 272
2 2 221
3 3 229
4 4 79
5 sploh se ne strinjam 79
8 ne vem 110
9 b.o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V407B Sam osebno nimam težav, zlahka se opredelim med obstoječimi strankami za tisto, ki ustreza mojim pogledom in interesom.

v4.07.b. Sam osebno nimam težav, zlahka se opredelim med obstoječimi strankami za tisto, ki ustreza mojim pogledom in interesom.

Vrednost 169194 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 261
2 2 172
3 3 161
4 4 118
5 sploh se ne strinjam 166
8 ne vem 100
9 b.o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V407C V Sloveniji je preveč strank; sorodne stranke bi se morale združiti.

v4.07.c. V Sloveniji je preveč strank; sorodne stranke bi se morale združiti.

Vrednost 170193 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 370
2 2 200
3 3 169
4 4 66
5 sploh se ne strinjam 85
8 ne vem 91
9 b.o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V408A 1. oseba: v4.08.a. Ali nam lahko navedete dve osebi iz političnega življenja Slovenije, ki imata med ljudmi največji ugled? (anketar le vpiši imena)

a. prva oseba:

Vrednost 171192 Frekvenca
1 Drnovšek Janez 234
2 Janša Janez 103
3 Pahor Borut 52
4 Kučan Milan 307
5 Bajuk Andrej 5
6 Jelinčič Zmago 14
7 Peterle Lojze 42
8 Podobnik Janez 6
13 Kacin Jelko 5
14 Mencinger Jože 3
15 Rop Anton 1
18 Peče Sašo 1
23 Hanžek Matjaž 1
24 Potočnik Janez 18
25 Brezigar Barbara 4
27 Pučnik Jože 1
28 Türk Danilo 1
32 Erjavec Karl 1
34 Stanovnik Janez 2
35 Janković Zoran 14
36 Popovič Boris 1
66 lokalno ime 3
96 drugo 11
88 ne vem 117
99 b.o. 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

V408B 2. oseba:

v4.08.b. druga oseba:

Vrednost 172191 Frekvenca
1 Drnovšek Janez 231
2 Janša Janez 117
3 Pahor Borut 73
4 Kučan Milan 119
5 Bajuk Andrej 12
6 Jelinčič Zmago 14
7 Peterle Lojze 66
8 Podobnik Janez 2
10 Arhar France 2
12 Cukjati France 2
13 Kacin Jelko 19
14 Mencinger Jože 9
15 Rop Anton 6
17 Rupel Dimitrij 1
20 Drobnič Janez 1
24 Potočnik Janez 30
25 Brezigar Barbara 10
26 Bučar France 5
27 Pučnik Jože 3
33 Pozsonec Marija 1
34 Stanovnik Janez 1
35 Janković Zoran 15
36 Popovič Boris 1
66 lokalno ime 2
96 drugo 19
88 ne vem 163
99 b.o. 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

V409A 3. oseba: v4.09.a. Ali lahko navedete še tretjo in četrto osebo iz političnega življenja?

a. tretja oseba:

Vrednost 173190 Frekvenca
1 Drnovšek Janez 49
2 Janša Janez 101
3 Pahor Borut 85
4 Kučan Milan 50
5 Bajuk Andrej 13
6 Jelinčič Zmago 29
7 Peterle Lojze 45
8 Podobnik Janez 5
9 Podobnik Marjan 1
12 Cukjati France 2
13 Kacin Jelko 30
14 Mencinger Jože 15
15 Rop Anton 10
16 Potrč Miran 1
17 Rupel Dimitrij 5
19 Rupar Pavle 1
20 Drobnič Janez 1
22 Rode Franc 1
24 Potočnik Janez 19
25 Brezigar Barbara 13
26 Bučar France 1
31 Pukšič Franc 1
32 Erjavec Karl 3
34 Stanovnik Janez 1
35 Janković Zoran 12
66 lokalno ime 1
96 drugo 27
88 ne vem 308
99 b.o. 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

V409B 4. oseba:

v4.09.b. četrta oseba:

Vrednost 174189 Frekvenca
1 Drnovšek Janez 29
2 Janša Janez 41
3 Pahor Borut 65
4 Kučan Milan 20
5 Bajuk Andrej 16
6 Jelinčič Zmago 34
7 Peterle Lojze 48
8 Podobnik Janez 6
10 Arhar France 2
11 Bavčar Igor 1
12 Cukjati France 3
13 Kacin Jelko 29
14 Mencinger Jože 15
15 Rop Anton 16
16 Potrč Miran 1
17 Rupel Dimitrij 4
18 Peče Sašo 1
21 Brejc Miha 2
22 Rode Franc 1
23 Hanžek Matjaž 1
24 Potočnik Janez 24
25 Brezigar Barbara 12
26 Bučar France 1
27 Pučnik Jože 2
32 Erjavec Karl 9
34 Stanovnik Janez 1
35 Janković Zoran 9
36 Popovič Boris 2
66 lokalno ime 6
96 drugo 22
88 ne vem 383
99 b.o. 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V410A 1. oseba: v4.10.a. Ali lahko navedete še dva slovenska politika, ki imata sedaj med ljudmi najmanjši ugled?

a. prva oseba:

Vrednost 175188 Frekvenca
1 Drnovšek Janez 28
2 Janša Janez 52
3 Pahor Borut 4
4 Kučan Milan 9
5 Bajuk Andrej 81
6 Jelinčič Zmago 135
7 Peterle Lojze 7
8 Podobnik Janez 20
9 Podobnik Marjan 15
10 Arhar France 2
12 Cukjati France 1
13 Kacin Jelko 48
14 Mencinger Jože 1
15 Rop Anton 34
16 Potrč Miran 1
17 Rupel Dimitrij 25
18 Peče Sašo 10
19 Rupar Pavle 48
20 Drobnič Janez 13
23 Hanžek Matjaž 2
25 Brezigar Barbara 5
30 Jurij Aurelio 4
32 Erjavec Karl 29
36 Popovič Boris 1
66 lokalno ime 1
96 drugo 23
88 ne vem 289
99 b.o. 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

V410B 2. oseba:

v4.10.b. druga oseba:

Vrednost 176187 Frekvenca
1 Drnovšek Janez 11
2 Janša Janez 21
3 Pahor Borut 3
4 Kučan Milan 3
5 Bajuk Andrej 54
6 Jelinčič Zmago 58
7 Peterle Lojze 10
8 Podobnik Janez 31
9 Podobnik Marjan 9
10 Arhar France 1
11 Bavčar Igor 1
12 Cukjati France 2
13 Kacin Jelko 40
14 Mencinger Jože 2
15 Rop Anton 48
16 Potrč Miran 5
17 Rupel Dimitrij 14
18 Peče Sašo 23
19 Rupar Pavle 30
20 Drobnič Janez 16
22 Rode Franc 1
23 Hanžek Matjaž 2
24 Potočnik Janez 4
25 Brezigar Barbara 5
26 Bučar France 1
30 Jurij Aurelio 1
32 Erjavec Karl 19
35 Janković Zoran 1
36 Popovič Boris 4
66 lokalno ime 1
96 drugo 40
88 ne vem 387
99 b.o. 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V501A gledate TV, DVD, video v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

a. gledate TV, DVD, video

Vrednost 177186 Frekvenca
1 vsak dan 618
2 večkrat na teden 269
3 večkrat na mesec 70
4 večkrat na leto ali manj pogosto 33
5 nikoli 12
8 ne vem 0
9 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501B greste v kino v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.b. greste v kino

Vrednost 178185 Frekvenca
1 vsak dan 0
2 večkrat na teden 7
3 večkrat na mesec 84
4 večkrat na leto ali manj pogosto 403
5 nikoli 505
8 ne vem 1
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501C nakupujete (za zabavo) v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.c. nakupujete (za zabavo)

Vrednost 179184 Frekvenca
1 vsak dan 24
2 večkrat na teden 82
3 večkrat na mesec 204
4 večkrat na leto ali manj pogosto 304
5 nikoli 383
8 ne vem 4
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501D berete knjige v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.d. berete knjige

Vrednost 180183 Frekvenca
1 vsak dan 91
2 večkrat na teden 149
3 večkrat na mesec 206
4 večkrat na leto ali manj pogosto 337
5 nikoli 216
8 ne vem 2
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501E obiskujete kulturne prireditve (koncerte, gledališče, razstave, …) v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.e. obiskujete kulturne prireditve (koncerte, gledališče, razstave)

Vrednost 181182 Frekvenca
1 vsak dan 0
2 večkrat na teden 28
3 večkrat na mesec 172
4 večkrat na leto ali manj pogosto 501
5 nikoli 299
8 ne vem 0
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501F se srečujete s sorodniki (ki ne živijo v vašem gospodinjstvu) v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.f. se srečujete s sorodniki (ki ne živijo v vašem gospodinjstvu)

Vrednost 182181 Frekvenca
1 vsak dan 37
2 večkrat na teden 226
3 večkrat na mesec 469
4 večkrat na leto ali manj pogosto 252
5 nikoli 18
8 ne vem 0
9 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501G se srečujete s prijatelji v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.g. se srečujete s prijatelji

Vrednost 183180 Frekvenca
1 vsak dan 156
2 večkrat na teden 352
3 večkrat na mesec 360
4 večkrat na leto ali manj pogosto 118
5 nikoli 15
8 ne vem 1
9 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501H igrate karte ali druge družabne igre v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.h. igrate karte ali druge družabne igre

Vrednost 184179 Frekvenca
1 vsak dan 13
2 večkrat na teden 82
3 večkrat na mesec 188
4 večkrat na leto ali manj pogosto 320
5 nikoli 397
8 ne vem 0
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501I poslušate glasbo v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.i. poslušate glasbo

Vrednost 185178 Frekvenca
1 vsak dan 629
2 večkrat na teden 210
3 večkrat na mesec 82
4 večkrat na leto ali manj pogosto 51
5 nikoli 29
8 ne vem 0
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501J se ukvarjate s športom, telovadbo, se sprehajate, ... v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.j. se ukvarjate s športom, telovadbo, se sprehajate, ...

Vrednost 186177 Frekvenca
1 vsak dan 198
2 večkrat na teden 313
3 večkrat na mesec 191
4 večkrat na leto ali manj pogosto 114
5 nikoli 185
8 ne vem 0
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501K obiskujete športne prireditve kot gledalec v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.k. obiskujete športne prireditve kot gledalec

Vrednost 187176 Frekvenca
1 vsak dan 5
2 večkrat na teden 31
3 večkrat na mesec 132
4 večkrat na leto ali manj pogosto 335
5 nikoli 498
8 ne vem 0
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501L se ukvarjate z ročnimi deli (šivanje, delo z lesom, …) v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.l. se ukvarjate z ročnimi deli (šivanje, delo z lesom,)

Vrednost 188175 Frekvenca
1 vsak dan 58
2 večkrat na teden 89
3 večkrat na mesec 160
4 večkrat na leto ali manj pogosto 221
5 nikoli 470
8 ne vem 3
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501M uporabljate internet, računalnik v5.01.a. PROSTI ČAS IN ŠPORT Vprašanja, ki sledijo, so povezana z vašim prostim časom, to je takrat, kadar se ne ukvarjate s kakšnim delom, z opravili v gospodinjstvu, ali pa s kakšno drugo dejavnostjo, ki jo morate opraviti. Kako pogosto počnete naštete stvari v vašem prostem času?

v5.01.m. uporabljate internet, računalnik

Vrednost 189174 Frekvenca
1 vsak dan 339
2 večkrat na teden 139
3 večkrat na mesec 69
4 večkrat na leto ali manj pogosto 49
5 nikoli 405
8