ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 15.09.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST

Study ID Title of the study
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
CESTE70 Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji 1970
CESTE94 Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji
CESTE97 Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del
DCESTE06 Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest
DOPUST01 Dopustovanja
TURKIT15 Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015: Pričakovanja, karakteristike in motivacija za potovanje