Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 06.07.2018

Seznam raziskav za področje POLITIKA - mednarodna politika in organizacije

ID raziskave Naslov raziskave, vsebinska področja Dostop
CCEB Evrobarometer držav kandidatk: Informacija o seriji
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij ni na voljo   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Podatki niso na voljo
CCEB041 Evrobarometer držav kandidatk, 2004.1; februar - marec 2004
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB035 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.5; november - december 2003
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB034 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.4; oktober - november 2003
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB033 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.3; junij - julij 2003
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB032 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.2; maj 2003
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB031Y Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi
serija: CCEB, vsebinsko področje: DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE, POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB031 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - april 2003: Nove evropske države in kultura
serija: CCEB, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, POLITIKA, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB023 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.3; oktober - november 2002: Nove evropske države, znanost in tehnologija ter kmetijstvo
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB022 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.2; september - oktober 2002
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB021 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.1; marec - april 2002: Družbene razmere v državah kandidatkah
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CCEB011 Evrobarometer držav kandidatk 2001.1; oktober 2001
serija: CCEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CEEB Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope: Informacija o seriji
serija: CEEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ZA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CEEB1 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 1: Javno mnenje v Srednji in Vzhodni Evropi, 1990
serija: CEEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ZA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CEEB8 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 8: Evropska unija, 1997
serija: CEEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ZA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CEEB7 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 7: Evropska unija, 1996
serija: CEEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ZA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CEEB6 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 6: Ekonomski in politični trendi, 1995
serija: CEEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ZA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CEEB5 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 5: Evropska unija, 1994
serija: CEEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ZA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CEEB4 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 4: Politične in ekonomske spremembe, 1993
serija: CEEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ZA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CEEB3 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 3: Politična dezintegracija, 1992
serija: CEEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ZA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CEEB2 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 2: Aktualne zadeve in mediji, 1991
serija: CEEB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ZA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CENI95SL Centralno evropska nacionalna identiteta: Dodatek ISSP 1995 Nacionalni identiteti
vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij ni na voljo   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Podatki niso na voljo
CVSV Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe
serija: CVSV, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: Ni podatka
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CVSVPR09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave
serija: CVSV, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ORC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
CVSVRC09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva
serija: CVSV, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ORC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EB Evrobarometer: Informacije o seriji
serija: EB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EB682 Evrobarometer 68.2: Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november–december 2007
serija: EB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EB681 Evrobarometer 68.1: Evropski parlament in uporaba medijev, september-november 2007
serija: EB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EB673 Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007
serija: EB, vsebinsko področje: POLITIKA, ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, ZDRAVSTVO, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EB631 Evrobarometer 63.1; januar - februar 2005: Znanost in tehnologija, družbene vrednote in javne službe
serija: EB, vsebinsko področje: POLITIKA, ZNANOST IN TEHNIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EB621 Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe
serija: EB, vsebinsko področje: NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja, POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, NARAVNO OKOLJE, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EB62 Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport
serija: EB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, izdelal: EC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EU97 Stališča o pridruževanju Evropski uniji: Vprašalnik za mnenjske voditelje
serija: EU, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij ni na voljo   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Podatki niso na voljo
EUACC00 Mnenjska raziskava o priključitvi k EU
vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: GRAL-ITEO
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EUIND_06 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006: Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb
serija: EUIND, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: GFK SLOVENIJA
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EUIND02 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2001-2002: Kumulativna datoteka prvih treh izvedb
serija: EUIND, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: GRAL-ITEO
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
EUPRID01 Pridruževanje Evropski uniji
serija: ODZIV, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CATI
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
serija: SJM, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE, POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost, POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba, POLITIKA - volitve, DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport, POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, DELO IN ZAPOSLOVANJE, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, ZDRAVSTVO, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SJM092 Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
serija: SJM, CSES, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SJM07 Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici
serija: SJM, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SJM033 Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic
serija: SJM, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SJM021 Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO
serija: SJM, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SJM011 Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih
serija: SJM, EU, vsebinsko področje: POLITIKA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SJM994 Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji
serija: SJM, EU, PB, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SJM971 Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji
serija: SJM, EU, CSES, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SJM945 Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi
serija: SJM, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SK90 Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije
vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ORC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SLOOBR89 Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1989: Stališča študentov prvih letnikov visokih šol v Sloveniji glede vojaških, obrambnih in obramboslovnih poklicev
serija: SLOOBR, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ORC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SLOOBR85 Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1985
serija: SLOOBR, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ORC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SUTR1405 Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope
serija: SUTR, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: FUDS
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SUTR1305 Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope
serija: SUTR, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: FUDS
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SUTR1205 Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope
serija: SUTR, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: FUDS
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SUTR1105 Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope
serija: SUTR, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: FUDS
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SUTR1005 Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope
serija: SUTR, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: FUDS
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SUTR0905 Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope
serija: SUTR, vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: FUDS
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
SV91 Slovenski vojak: Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji
vsebinsko področje: POLITIKA, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: ORC
Opis raziskave - osnovni bibliografski podatki o raziskavi   Kodirna knjiga z imeni in opisi spremenljivk in kategorij   Z raziskavo povezana ostala gradiva in objave   Snemi podatke
Legenda ikon:  Opis - ikona  opis raziskave   Opis podatkov - ikona  opis podatkov   Povezana gradiva - ikona  povezana gradiva in objave   Snemi podatke - Nesstar  snemi podatke 

UNI-FDV'CESSDA coretrust_logo

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si