Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0202
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0202_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; februar 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o udeleževanju referendumov, volitev, mnenje o e-volitvah, najprimernejši kandidat za predsednika države, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, poznavanje uspešnih slovenskih podjetij

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o elektronskih volitvah in poznavanje uspešnih slovenskih podjetij.

Methodology


Collection date: 25. - 27. februar 2002
Date of production: 2002-02;
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0202 - Politbarometer PB2/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 72
 • number of units: 974

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2002-02-15 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 2002-02-15 2002-02-15

q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 343
2 NEZADOVOLJNI 535
3 ne vem, b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 96

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 576
2 NEZADOVOLJNI 377
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 21

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 172 Frequency
2002-02-15 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 2002-02-15 2002-02-15

q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 271 Frequency
1 ZADOVOLJNI 343
2 NEZADOVOLJNI 535
3 ne vem, b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 96

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 370 Frequency
1 ZADOVOLJNI 576
2 NEZADOVOLJNI 377
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 21

Valid range from 1 to 3

q481a ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 469 Frequency
1 da, podpiram 506
2 ne, ne podpiram 333
3 ne vem, b.o. 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 135

Valid range from 1 to 3

v1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 568 Frequency
1 zelo neuspešno 84
2 . 192
3 nekje vmes 468
4 . 157
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 50

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 667 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 137
3 nekje vmes 280
4 . 290
5 zelo uspešno 155
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 55

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 766 Frequency
1 zelo neuspešno 98
2 . 266
3 nekje vmes 393
4 . 110
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 86

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 865 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 . 113
3 nekje vmes 293
4 . 320
5 zelo uspešno 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 113

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 964 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 . 49
3 nekje vmes 166
4 . 332
5 zelo uspešno 334
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 57

Valid range from 1 to 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1063 Frequency
1 zelo neuspešno 108
2 . 220
3 nekje vmes 291
4 . 165
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 163

Valid range from 1 to 6

v8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1162 Frequency
1 zelo neuspešno 53
2 . 134
3 nekje vmes 218
4 . 293
5 zelo uspešno 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 178

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1261 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 190
3 nekje vmes 381
4 . 117
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 184
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 185

Valid range from 1 to 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1360 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 150
3 nekje vmes 334
4 . 148
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 266
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 267

Valid range from 1 to 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1459 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 179
3 nekje vmes 286
4 . 224
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 171
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 172

Valid range from 1 to 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1558 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 219
3 nekje vmes 315
4 . 126
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 207
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 208

Valid range from 1 to 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1657 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 196
3 nekje vmes 291
4 . 177
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 183

Valid range from 1 to 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1756 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 108
3 nekje vmes 275
4 . 241
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 281
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 284

Valid range from 1 to 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1855 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 177
3 nekje vmes 334
4 . 168
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 200

Valid range from 1 to 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1954 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 139
3 nekje vmes 291
4 . 199
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 250
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 253

Valid range from 1 to 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2053 Frequency
1 zelo neuspešno 126
2 . 195
3 nekje vmes 293
4 . 149
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 187
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 190

Valid range from 1 to 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2152 Frequency
1 zelo neuspešno 64
2 . 137
3 nekje vmes 334
4 . 186
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 214
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 217

Valid range from 1 to 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2251 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 146
3 nekje vmes 307
4 . 127
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 306
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 309

Valid range from 1 to 6

m18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2350 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 121
3 nekje vmes 291
4 . 253
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 207

Valid range from 1 to 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2449 Frequency
1 zelo neuspešno 77
2 . 165
3 nekje vmes 290
4 . 210
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 160

Valid range from 1 to 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2548 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 120
3 nekje vmes 254
4 . 286
5 zelo uspešno 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 163
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 166

Valid range from 1 to 6

m19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2647 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 118
3 nekje vmes 321
4 . 143
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 300
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 303

Valid range from 1 to 6

m17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2746 Frequency
1 zelo neuspešno 21
2 . 60
3 nekje vmes 222
4 . 267
5 zelo uspešno 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 266
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 269

Valid range from 1 to 6

eb1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2845 Frequency
1 koristilo bi ji 469
2 ne bi ji koristilo 336
3 ne vem, b.o. 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 169

Valid range from 1 to 3

ebref ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2944 Frequency
1 glasoval bi za vstop 503
2 glasoval bi proti vstopu 301
3 ne ve, b.o. 169
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 170

Valid range from 1 to 3

ebref2 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO REFERNDUM O ČLA

V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO REFERNDUM O ČLANSTVU SLOVENIJE V EU. ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Value 3043 Frequency
1 da, bom se udeležil 788
2 ne, ne bom se udeležil 95
3 ne ve, b.o. 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 91

Valid range from 1 to 3

nato1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 3142 Frequency
1 strinja se 427
2 ne strinja se 378
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 169

Valid range from 1 to 3

nato3 ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS N

ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS NA VRHUNSKEM SREČANJU NATA V PRAGI POVABLJENA V NATO ALI NE?

Value 3241 Frequency
1 da, bo povabljena 443
2 ne, ne bo povabljena 312
3 ne vem 218
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 219

Valid range from 1 to 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3340 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 175
3 nekaj vmes 411
4 . 206
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 53

Valid range from 1 to 6

i2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3439 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 129
3 nekaj vmes 266
4 . 297
5 najbolj zaupa 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 50

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3538 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 189
3 nekaj vmes 425
4 . 167
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 86

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3637 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 58
3 nekaj vmes 178
4 . 335
5 najbolj zaupa 306
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 51

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3736 Frequency
1 najmanj zaupa 145
2 . 296
3 nekaj vmes 365
4 . 60
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 98

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3835 Frequency
1 najmanj zaupa 112
2 . 244
3 nekaj vmes 347
4 . 165
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 78

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3934 Frequency
1 najmanj zaupa 102
2 . 189
3 nekaj vmes 368
4 . 199
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 51

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4033 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 117
3 nekaj vmes 322
4 . 282
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 93

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4132 Frequency
1 najmanj zaupa 270
2 . 235
3 nekaj vmes 236
4 . 109
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 73

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4231 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 110
3 nekaj vmes 339
4 . 337
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 62

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4330 Frequency
1 najmanj zaupa 23
2 . 71
3 nekaj vmes 277
4 . 374
5 najbolj zaupa 173
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 56

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4429 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 145
3 nekaj vmes 368
4 . 283
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 44

Valid range from 1 to 6

i20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Value 4528 Frequency
1 najmanj zaupa 303
2 . 221
3 nekaj vmes 204
4 . 137
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 60

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4627 Frequency
1 da 753
2 ne 165
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 56

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4726 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 217
3 NSI - krscanska ljudska stranka 24
4 SLS -slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 17
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 52
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 51
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 333
Sysmiss 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
420 554

Valid range from 0 to 9

w3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4825 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 72
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SLS - slovenska ljudska stranka 13
5 SMS - stranka mladih Slovenije 13
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 25
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 21
9 drugo 14
0 ne vem, b.o. 360
Sysmiss 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 786

Valid range from 0 to 9

q625a LETOS BODO PREDSEDNIŠKE IN LOKALNE VOLIT

LETOS BODO PREDSEDNIŠKE IN LOKALNE VOLITVE. ALI SE JIH NAMERAVATE UDELEŽITI?

Value 4924 Frequency
1 DA, OBOJIH 767
2 SAMO PREDSEDNIŠKIH 60
3 SAMO LOKALNIH 7
4 NOBENIH 72
5 še ne vem, b.o. 65
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 68

Valid range from 1 to 5

q625b KAJ BI REKLI ZASE? ALI SE NA SPLOŠNO UDE

KAJ BI REKLI ZASE? ALI SE NA SPLOŠNO UDELEŽUJETE REFERENDUMOV IN VOLITEV, ALI NE?

Value 5023 Frequency
1 običajno se jih udeležim 764
2 običajno se jih ne udeležim 96
3 včasih se jih udeležim, včasih pa ne 100
4 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 14

Valid range from 1 to 4

q625c KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA SE NE UDELEŽUJE

KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA SE NE UDELEŽUJETE REFERENDUMOV IN VOLITEV?

Value 5122 Frequency
1 POLITIKA ME NE ZANIMA 30
2 NE VERJAMEM, DA LAHKO S SVOJIM GLASOM KAJ SPREMENIM 38
3 OSEBNI RAZLOGI 18
4 drugo 9
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 879

Valid range from 1 to 5

q625d ALI SICER ZAUPATE V PRAVILNOST PREŠTEVAN

ALI SICER ZAUPATE V PRAVILNOST PREŠTEVANJA GLASOV NA VOLITVAH, ALI NE?

Value 5221 Frequency
1 da 754
2 ne 151
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 69

Valid range from 1 to 3

q625e SODOBNE TEHNOLOGIJE IN KOMUNIKACIJE ODPI

SODOBNE TEHNOLOGIJE IN KOMUNIKACIJE ODPIRAJO NOVE MOŽNOSTI IZVAJANJA DIREKTNE DEMOKRACIJE. NA ELEKTRONSKIH VOLITVAH BI LAHKO SVOJ GLAS ODDALI OD DOMA. KAKO GLEDATE NA TO?

Value 5320 Frequency
1 TO SE MI ZDI DOBRODOŠLO 391
2 TO SE MI ZDI NEPOTREBNO 81
3 NE ZAUPAM TAKEMU NAČINU VOLITEV, RAJE LASTNOROČNO ODDAM SVOJ VOLILNI LISTIČ 417
4 drugo 21
5 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 64

Valid range from 1 to 5

q602a_1 NAJPRIMERNEJSI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDAT MILANU KUČANU, KAR POMENI, DA NE MORE VEČ KANDIDIRATI. KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 5419 Frequency
1 Kucan 25
2 Drnovsek 212
3 Jansa 6
4 Pahor 31
5 Bajuk 5
6 Jelincic 9
7 Arhar 49
8 Mencinger 24
9 Rop 6
10 Rupel 5
11 But 0
12 Brezigar 37
13 Kmecl 0
66 drugo 47
77 ne vem, b.o. 512
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 518

Valid range from 1 to 66

q602b_1 NAJPRIMERNEJSI ZA MANDATARJA

KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA, VKOLIKOR BI SE DRNOVŠEK ODLOČIL KANDIDIRATI ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Value 5518 Frequency
1 Kucan 4
2 Drnovsek 11
3 Jansa 17
4 Pahor 55
5 Bajuk 7
6 Jelincic 9
7 Arhar 34
8 Mencinger 5
9 Rop 93
10 Rupel 10
11 But 0
12 Brezigar 8
13 Kmecl 0
66 drugo 62
77 ne vem, b.o. 647
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
315 659

Valid range from 1 to 66

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5617 Frequency
1 prej levo 309
2 v sredino 115
3 prej desno 189
4 b.o. 357
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
613 361

Valid range from 1 to 4

upod1 IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VE

IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Value 5716 Frequency
1 Mercator 94
2 Lek 163
3 Krka 131
4 Gorenje 77
5 Petrol 39
6 Istrabenz 7
7 Telekom 42
8 Mobitel 9
9 Simobil 0
10 Union 28
11 Laško 52
12 Merkur 4
13 Luka Koper 13
14 Interspar 2
15 Mura 4
16 Revoz 7
66 drugo 124
77 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 178

Valid range from 1 to 77

upod2 IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VE

IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Value 5815 Frequency
1 Mercator 40
2 Lek 137
3 Krka 122
4 Gorenje 37
5 Petrol 49
6 Istrabenz 17
7 Telekom 17
8 Mobitel 12
9 Simobil 2
10 Union 35
11 Laško 62
12 Merkur 7
13 Luka Koper 10
14 Interspar 12
15 Mura 9
16 Revoz 8
66 drugo 98
77 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
674 300

Valid range from 1 to 77

upod3 IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VE

IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Value 5914 Frequency
1 Mercator 35
2 Lek 49
3 Krka 67
4 Gorenje 29
5 Petrol 51
6 Istrabenz 6
7 Telekom 11
8 Mobitel 9
9 Simobil 0
10 Union 35
11 Laško 61
12 Merkur 2
13 Luka Koper 14
14 Interspar 2
15 Mura 6
16 Revoz 16
66 drugo 96
77 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 485

Valid range from 1 to 77

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6013 Frequency
12 1
14 1
16 1
18 2
19 3
20 5
21 6
22 4
23 11
24 5
25 4
26 6
27 12
28 11
29 6
30 11
31 13
32 16
33 14
34 9
35 11
36 17
37 15
38 14
39 18
40 18
41 21
42 18
43 13
44 14
45 17
46 11
47 15
48 14
49 11
50 9
51 21
52 21
53 26
54 18
55 12
56 22
57 24
58 16
59 23
60 17
61 14
62 13
63 23
64 15
65 21
66 21
67 17
68 15
69 18
70 13
71 12
72 14
73 18
74 16
75 21
76 22
77 13
78 8
79 20
80 15
81 14
82 22
83 23
84 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 12 84 55.057 17.352

Valid range from 0 to 84

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6112 Frequency
1 OSNOVNA 190
2 KONČANA POKLICNA 146
3 KONČANA SREDNJA 437
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 200
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6211 Frequency
1 NA PODEŽELJU 336
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 347
3 V VEČJEM MESTU 113
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 175
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 3

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6310 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 271
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 181
3 SAMOZAPOSLEN 43
4 KMET 17
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 313
7 ŠTUDENT, DIJAK 85
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1

Valid range from 1 to 9

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 649 Frequency
1 sem veren 471
2 nisem veren 310
3 nekaj vmes... 168
4 zavrnil odg.,b.o. 23
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 25

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 658 Frequency
1 moški 417
2 ženska 557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

Valid range from 1 to 2

qi ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 667 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 908
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 59
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 7

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

Value 676 Frequency
30 ->30 214
45 30 - 45 262
60 46 - 60 242
99 61 -> 255
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1

Valid range from 30 to 99

wskup Str. preference

Value 685 Frequency
1 DESUS 11
2 LDS 289
3 NSI 36
4 SLS 39
5 SMS 30
6 SNS 27
7 SDS 77
8 ZLSD 72
9 drugo 27
0 ne vem 360
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
608 366

Valid range from 1 to 9

omr Omrezna skupina

Value 694 Frequency
1 01 - Ljubljana 293
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 238
3 03 - Celje, Trbovlje 137
4 04 - Kranj 91
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 128
7 07 - Novo Mesto, Krsko 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

Valid range from 1 to 7

regija

Value 703 Frequency
1 POMURSKA 53
2 PODRAVSKA 149
3 KOROSKA 35
4 SAVINJSKA 113
5 GORENJSKA 86
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 278
8 SPOD. POSAVSKA 36
9 DOLENJSKA 51
10 GORISKA 57
11 OBALNO-KRASKA 58
12 KRASKA 25
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 11

Valid range from 1 to 12

velnas Velikost naselja

Value 712 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 320
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 158
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 65
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 113
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 123
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

Valid range from 1 to 6

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0 0.411 2.604 1 0.579

Valid range from 0.410811526764879 to 2.60446670123418

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0202. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0202_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si