Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0202
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0202_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; februar 2002)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o udeleževanju referendumov, volitev, mnenje o e-volitvah, najprimernejši kandidat za predsednika države, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, poznavanje uspešnih slovenskih podjetij

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o elektronskih volitvah in poznavanje uspešnih slovenskih podjetij.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. - 27. februar 2002
Čas izdelave: 2002-02;
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0202 - Politbarometer PB2/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 72
 • število enot: 974

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2002-02-15 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 2002-02-15 2002-02-15

q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 343
2 NEZADOVOLJNI 535
3 ne vem, b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 576
2 NEZADOVOLJNI 377
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 172 Frekvenca
2002-02-15 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 2002-02-15 2002-02-15

q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 271 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 343
2 NEZADOVOLJNI 535
3 ne vem, b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 370 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 576
2 NEZADOVOLJNI 377
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481a ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 469 Frekvenca
1 da, podpiram 506
2 ne, ne podpiram 333
3 ne vem, b.o. 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 568 Frekvenca
1 zelo neuspešno 84
2 . 192
3 nekje vmes 468
4 . 157
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 667 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 137
3 nekje vmes 280
4 . 290
5 zelo uspešno 155
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 766 Frekvenca
1 zelo neuspešno 98
2 . 266
3 nekje vmes 393
4 . 110
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 865 Frekvenca
1 zelo neuspešno 48
2 . 113
3 nekje vmes 293
4 . 320
5 zelo uspešno 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 964 Frekvenca
1 zelo neuspešno 36
2 . 49
3 nekje vmes 166
4 . 332
5 zelo uspešno 334
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1063 Frekvenca
1 zelo neuspešno 108
2 . 220
3 nekje vmes 291
4 . 165
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1162 Frekvenca
1 zelo neuspešno 53
2 . 134
3 nekje vmes 218
4 . 293
5 zelo uspešno 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1261 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 190
3 nekje vmes 381
4 . 117
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 184
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1360 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 150
3 nekje vmes 334
4 . 148
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 266
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1459 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 179
3 nekje vmes 286
4 . 224
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 171
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1558 Frekvenca
1 zelo neuspešno 89
2 . 219
3 nekje vmes 315
4 . 126
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 207
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1657 Frekvenca
1 zelo neuspešno 100
2 . 196
3 nekje vmes 291
4 . 177
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1756 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 108
3 nekje vmes 275
4 . 241
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 281
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1855 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 177
3 nekje vmes 334
4 . 168
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1954 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 139
3 nekje vmes 291
4 . 199
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 250
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 2053 Frekvenca
1 zelo neuspešno 126
2 . 195
3 nekje vmes 293
4 . 149
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 187
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2152 Frekvenca
1 zelo neuspešno 64
2 . 137
3 nekje vmes 334
4 . 186
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 214
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2251 Frekvenca
1 zelo neuspešno 61
2 . 146
3 nekje vmes 307
4 . 127
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 306
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
665 309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2350 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 121
3 nekje vmes 291
4 . 253
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2449 Frekvenca
1 zelo neuspešno 77
2 . 165
3 nekje vmes 290
4 . 210
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2548 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 120
3 nekje vmes 254
4 . 286
5 zelo uspešno 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 163
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2647 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 118
3 nekje vmes 321
4 . 143
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 300
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
671 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2746 Frekvenca
1 zelo neuspešno 21
2 . 60
3 nekje vmes 222
4 . 267
5 zelo uspešno 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 266
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

eb1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2845 Frekvenca
1 koristilo bi ji 469
2 ne bi ji koristilo 336
3 ne vem, b.o. 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ebref ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2944 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 503
2 glasoval bi proti vstopu 301
3 ne ve, b.o. 169
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ebref2 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO REFERNDUM O ČLA

V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO REFERNDUM O ČLANSTVU SLOVENIJE V EU. ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 3043 Frekvenca
1 da, bom se udeležil 788
2 ne, ne bom se udeležil 95
3 ne ve, b.o. 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

nato1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 3142 Frekvenca
1 strinja se 427
2 ne strinja se 378
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

nato3 ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS N

ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS NA VRHUNSKEM SREČANJU NATA V PRAGI POVABLJENA V NATO ALI NE?

Vrednost 3241 Frekvenca
1 da, bo povabljena 443
2 ne, ne bo povabljena 312
3 ne vem 218
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3340 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 175
3 nekaj vmes 411
4 . 206
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3439 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 129
3 nekaj vmes 266
4 . 297
5 najbolj zaupa 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3538 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 189
3 nekaj vmes 425
4 . 167
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3637 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 58
3 nekaj vmes 178
4 . 335
5 najbolj zaupa 306
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3736 Frekvenca
1 najmanj zaupa 145
2 . 296
3 nekaj vmes 365
4 . 60
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3835 Frekvenca
1 najmanj zaupa 112
2 . 244
3 nekaj vmes 347
4 . 165
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3934 Frekvenca
1 najmanj zaupa 102
2 . 189
3 nekaj vmes 368
4 . 199
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4033 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 117
3 nekaj vmes 322
4 . 282
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4132 Frekvenca
1 najmanj zaupa 270
2 . 235
3 nekaj vmes 236
4 . 109
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4231 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 110
3 nekaj vmes 339
4 . 337
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4330 Frekvenca
1 najmanj zaupa 23
2 . 71
3 nekaj vmes 277
4 . 374
5 najbolj zaupa 173
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4429 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 145
3 nekaj vmes 368
4 . 283
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Vrednost 4528 Frekvenca
1 najmanj zaupa 303
2 . 221
3 nekaj vmes 204
4 . 137
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4627 Frekvenca
1 da 753
2 ne 165
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4726 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 217
3 NSI - krscanska ljudska stranka 24
4 SLS -slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 17
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 52
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 51
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 333
Sysmiss 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
420 554

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4825 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 72
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SLS - slovenska ljudska stranka 13
5 SMS - stranka mladih Slovenije 13
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 25
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 21
9 drugo 14
0 ne vem, b.o. 360
Sysmiss 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 786

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

q625a LETOS BODO PREDSEDNIŠKE IN LOKALNE VOLIT

LETOS BODO PREDSEDNIŠKE IN LOKALNE VOLITVE. ALI SE JIH NAMERAVATE UDELEŽITI?

Vrednost 4924 Frekvenca
1 DA, OBOJIH 767
2 SAMO PREDSEDNIŠKIH 60
3 SAMO LOKALNIH 7
4 NOBENIH 72
5 še ne vem, b.o. 65
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q625b KAJ BI REKLI ZASE? ALI SE NA SPLOŠNO UDE

KAJ BI REKLI ZASE? ALI SE NA SPLOŠNO UDELEŽUJETE REFERENDUMOV IN VOLITEV, ALI NE?

Vrednost 5023 Frekvenca
1 običajno se jih udeležim 764
2 običajno se jih ne udeležim 96
3 včasih se jih udeležim, včasih pa ne 100
4 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q625c KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA SE NE UDELEŽUJE

KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA SE NE UDELEŽUJETE REFERENDUMOV IN VOLITEV?

Vrednost 5122 Frekvenca
1 POLITIKA ME NE ZANIMA 30
2 NE VERJAMEM, DA LAHKO S SVOJIM GLASOM KAJ SPREMENIM 38
3 OSEBNI RAZLOGI 18
4 drugo 9
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q625d ALI SICER ZAUPATE V PRAVILNOST PREŠTEVAN

ALI SICER ZAUPATE V PRAVILNOST PREŠTEVANJA GLASOV NA VOLITVAH, ALI NE?

Vrednost 5221 Frekvenca
1 da 754
2 ne 151
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q625e SODOBNE TEHNOLOGIJE IN KOMUNIKACIJE ODPI

SODOBNE TEHNOLOGIJE IN KOMUNIKACIJE ODPIRAJO NOVE MOŽNOSTI IZVAJANJA DIREKTNE DEMOKRACIJE. NA ELEKTRONSKIH VOLITVAH BI LAHKO SVOJ GLAS ODDALI OD DOMA. KAKO GLEDATE NA TO?

Vrednost 5320 Frekvenca
1 TO SE MI ZDI DOBRODOŠLO 391
2 TO SE MI ZDI NEPOTREBNO 81
3 NE ZAUPAM TAKEMU NAČINU VOLITEV, RAJE LASTNOROČNO ODDAM SVOJ VOLILNI LISTIČ 417
4 drugo 21
5 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q602a_1 NAJPRIMERNEJSI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDAT MILANU KUČANU, KAR POMENI, DA NE MORE VEČ KANDIDIRATI. KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 5419 Frekvenca
1 Kucan 25
2 Drnovsek 212
3 Jansa 6
4 Pahor 31
5 Bajuk 5
6 Jelincic 9
7 Arhar 49
8 Mencinger 24
9 Rop 6
10 Rupel 5
11 But 0
12 Brezigar 37
13 Kmecl 0
66 drugo 47
77 ne vem, b.o. 512
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

q602b_1 NAJPRIMERNEJSI ZA MANDATARJA

KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA, VKOLIKOR BI SE DRNOVŠEK ODLOČIL KANDIDIRATI ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Vrednost 5518 Frekvenca
1 Kucan 4
2 Drnovsek 11
3 Jansa 17
4 Pahor 55
5 Bajuk 7
6 Jelincic 9
7 Arhar 34
8 Mencinger 5
9 Rop 93
10 Rupel 10
11 But 0
12 Brezigar 8
13 Kmecl 0
66 drugo 62
77 ne vem, b.o. 647
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
315 659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5617 Frekvenca
1 prej levo 309
2 v sredino 115
3 prej desno 189
4 b.o. 357
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
613 361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

upod1 IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VE

IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Vrednost 5716 Frekvenca
1 Mercator 94
2 Lek 163
3 Krka 131
4 Gorenje 77
5 Petrol 39
6 Istrabenz 7
7 Telekom 42
8 Mobitel 9
9 Simobil 0
10 Union 28
11 Laško 52
12 Merkur 4
13 Luka Koper 13
14 Interspar 2
15 Mura 4
16 Revoz 7
66 drugo 124
77 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 77

upod2 IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VE

IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Vrednost 5815 Frekvenca
1 Mercator 40
2 Lek 137
3 Krka 122
4 Gorenje 37
5 Petrol 49
6 Istrabenz 17
7 Telekom 17
8 Mobitel 12
9 Simobil 2
10 Union 35
11 Laško 62
12 Merkur 7
13 Luka Koper 10
14 Interspar 12
15 Mura 9
16 Revoz 8
66 drugo 98
77 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
674 300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 77

upod3 IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VE

IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Vrednost 5914 Frekvenca
1 Mercator 35
2 Lek 49
3 Krka 67
4 Gorenje 29
5 Petrol 51
6 Istrabenz 6
7 Telekom 11
8 Mobitel 9
9 Simobil 0
10 Union 35
11 Laško 61
12 Merkur 2
13 Luka Koper 14
14 Interspar 2
15 Mura 6
16 Revoz 16
66 drugo 96
77 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 77

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6013 Frekvenca
12 1
14 1
16 1
18 2
19 3
20 5
21 6
22 4
23 11
24 5
25 4
26 6
27 12
28 11
29 6
30 11
31 13
32 16
33 14
34 9
35 11
36 17
37 15
38 14
39 18
40 18
41 21
42 18
43 13
44 14
45 17
46 11
47 15
48 14
49 11
50 9
51 21
52 21
53 26
54 18
55 12
56 22
57 24
58 16
59 23
60 17
61 14
62 13
63 23
64 15
65 21
66 21
67 17
68 15
69 18
70 13
71 12
72 14
73 18
74 16
75 21
76 22
77 13
78 8
79 20
80 15
81 14
82 22
83 23
84 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 12 84 55.057 17.352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6112 Frekvenca
1 OSNOVNA 190
2 KONČANA POKLICNA 146
3 KONČANA SREDNJA 437
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 200
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6211 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 336
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 347
3 V VEČJEM MESTU 113
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 175
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6310 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 271
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 181
3 SAMOZAPOSLEN 43
4 KMET 17
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 313
7 ŠTUDENT, DIJAK 85
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 649 Frekvenca
1 sem veren 471
2 nisem veren 310
3 nekaj vmes... 168
4 zavrnil odg.,b.o. 23
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 658 Frekvenca
1 moški 417
2 ženska 557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

qi ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 667 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 908
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 59
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

Vrednost 676 Frekvenca
30 ->30 214
45 30 - 45 262
60 46 - 60 242
99 61 -> 255
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup Str. preference

Vrednost 685 Frekvenca
1 DESUS 11
2 LDS 289
3 NSI 36
4 SLS 39
5 SMS 30
6 SNS 27
7 SDS 77
8 ZLSD 72
9 drugo 27
0 ne vem 360
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

omr Omrezna skupina

Vrednost 694 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 293
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 238
3 03 - Celje, Trbovlje 137
4 04 - Kranj 91
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 128
7 07 - Novo Mesto, Krsko 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

regija

Vrednost 703 Frekvenca
1 POMURSKA 53
2 PODRAVSKA 149
3 KOROSKA 35
4 SAVINJSKA 113
5 GORENJSKA 86
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 278
8 SPOD. POSAVSKA 36
9 DOLENJSKA 51
10 GORISKA 57
11 OBALNO-KRASKA 58
12 KRASKA 25
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

velnas Velikost naselja

Vrednost 712 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 320
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 158
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 65
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 113
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 123
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0 0.411 2.604 1 0.579

Vrednosti spremenljivk od 0.410811526764879 do 2.60446670123418

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0202. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0202_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si