Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: STUDEN83
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUDEN83_V1
Glavni avtor(ji):
  • Makarovič, Jan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kozmik, Vera
  • Omladič, Vesna
Izdelal datoteko podatkov:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1983)

Finančna podpora:

Raziskovalni inštitut FSPN

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stalno prebivališče, navedba zaključene srednje šole, uspeh ob zaključku srednje šole, leto vpisa v prvi letnik FSPN, status v šolskem letu 1981/82, vpisana smer na FSPN, vpisan letnik na FSPN, navedba zakonskega stanu, ocena razmer v družini, stopnja dokončane šolske izobrazbe staršev, zaposlitev staršev, ocena položaja staršev, ocena skupnega povprečnega dohodka staršev, število članov družine, izjava o prejemanju štipendije, navedba vira in zneska štipendije, ocena datuma razrešitve prošnje za štipendijo, navedba ukrepov ob nerazrešeni prošnji, navedba drugih denarnih virov in njihova višina, ocena števila ur porabljenih za pridobivanje dohodkov, ocena višine razpoložljivih denarnih sredstev, ocena uspešnosti pokrivanja potreb z denarnimi sredstvi, ocena dodatnih denarnih sredstev ob pomanjkanju tekočih, navedba prebivališča v šolskem letu 1982/83, navedba prebivališča tistih, ki so že imeli status študenta 1981/82, prehranjevanje študentov s statusom iz leta 1981/82, prostor za študirnje in učenje študentov s statusom iz leta 1981/82, preskrba s študijsko literaturo študentov iz leta 1981/82, navedba povprečne ocene študentov s statusom iz leta 1981/82, mnenje o različnih vplivih na študijske rezultate, ocena redne udeležbe na predavanjih v študentov letu 1981/81, ocena povprečnega števila ur porabljenega za predavanje, ocena povprečnega števila ur porabljenega za vaje, stališče o primeru izobraževanja, kjer izobrazba ne bi doprinesla k višjemu dohodku

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, ŠTUDENT, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, OSIP (IZOBRAŽEVANJE), SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Vsebinska področja ADP
SPLOŠNA STRUKTURA ŠTUDENTOV
SOCIALNI STATUS ŠTUDENTOV
DOHODKI in IZDATKI ŠTUDENTOV
RAZMERE, AKTIVNOSTI in MOTIVACIJE ŠTUDENTOV
PROBLEM SOCIALNE NEENAKOSTI
PROBLEM PREDIZOBRAZBE ŠTUDENTOV
POGOJENOST OCEN in OSIP


Povzetek:

Raziskava, ki se je ukvarjala s problemom družbene neenakosti pri študentih, je idejno izvirala z Ekonomske fakultete Borisa Kidriča v Ljubljani. V začetku študijskega leta 1981/82, s katero so želeli osvetliti predvsem socialno-ekonomski položaj svojih študentov, so jo izvedli kar ob vpisu novih študentov na Ekonomsko fakulteto. Pri tem so izhajali iz predpostavke, da je v zaostrenih gospodarskih razmerah prihajalo do ogroženosti študentov. Saj so dohodki študentov ustrezali le za sprotno "iz roke v usta" preživljanje. Ker pa je študent ekonomsko odvisen od svojih staršev, ker živi v tujem kraju in se mora prehranjevati drugje, je bilo treba upoštevati, da so zato študentove (z)možnosti za varčevanje zelo majhne. Spodbudni zgled je naslednje leto posnela tudi naša fakulteta (FSPN), saj nam ni bilo vseeno v kakšnih razmerah živijo in delajo naši študentje. Narejen je bil večji sociološki poudarek na celotni raziskavi in sicer je bil v ospredje postavljen predvsem problem družbene neenakosti. Po drugi strani pa so nas zanimale materialne razmere študentov in faktorji povezani s študijskim uspehom, ki vplivata na splošno študijsko uspešnost. Osnovni problem je potemtakem, kako družbena neenakost vpliva na pridobivanje visokošolske izobrazbe, kar je hkrati proces obnavljanja neenakosti. S praktičnega vidika pa nas je zanimalo tudi preprečevanje obnavljanja neenakosti, pri čemer imajo pomembno vlogo zlasti štipendije. Raziskava pa je bila izvedena še tako, da so bili podatki primerljivi s podatki Ekonomske fakultete Borisa Kidriča.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1.9. 1982 - 30.9. 1982
Čas izdelave: 1983
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ni podatka
Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija: Vsi ki so se v šolskem letu 1982/83 vpisali v isti ali višji letnike katerih koli smer Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Izključeni:

Vsi tisti študentje, ki so izgubili status študenta zaradi različnih razlogov ali pa pavzirajo ali pa so prekinili študentski status zaradi služenja vojaškega roka.

Zbiranje podatkov je opravil:

Raziskovalni inštitut FSPN

Tip vzorca:

Vzorec predstavlja celotno populacijo študentov, ki so se vpisali na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v študijskem letu 1982/83 za vse razpisane smeri, prvič v prvi, drugi, tretji, četrti letnik ali absolvent in vse tiste, ki so se vpisali ponovno v isti letnik.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa. , ki jo študentje dobijo ob vpisu v letnik Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: STUDEN83 - datoteka s podatki [datoteka podatkov], 1983

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 79
  • število enot: 926

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
STUDEN83

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
STUDEN83

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Makarovič, Jan (1983). STUDEN83 - vprašalnik [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Makarovič, Jan (1983). Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN.
  2. Glas, Miroslav (1981). Socialno-ekonomski položaj študentov Ekonomske fakultete Borisa Kidriča v Ljubljani : raziskovalna naloga.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, J. (2001). Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: STUDEN83. https://doi.org/10.17898/ADP_STUDEN83_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si