Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN

Basic Study Information

ADP - IDNo: STUDEN83
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUDEN83_V1
Main author(s):
  • Makarovič, Jan
Co-workers:
  • Kozmik, Vera
  • Omladič, Vesna
Data file producer:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1983)

Funding agency:

Raziskovalni inštitut FSPN

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

stalno prebivališče, navedba zaključene srednje šole, uspeh ob zaključku srednje šole, leto vpisa v prvi letnik FSPN, status v šolskem letu 1981/82, vpisana smer na FSPN, vpisan letnik na FSPN, navedba zakonskega stanu, ocena razmer v družini, stopnja dokončane šolske izobrazbe staršev, zaposlitev staršev, ocena položaja staršev, ocena skupnega povprečnega dohodka staršev, število članov družine, izjava o prejemanju štipendije, navedba vira in zneska štipendije, ocena datuma razrešitve prošnje za štipendijo, navedba ukrepov ob nerazrešeni prošnji, navedba drugih denarnih virov in njihova višina, ocena števila ur porabljenih za pridobivanje dohodkov, ocena višine razpoložljivih denarnih sredstev, ocena uspešnosti pokrivanja potreb z denarnimi sredstvi, ocena dodatnih denarnih sredstev ob pomanjkanju tekočih, navedba prebivališča v šolskem letu 1982/83, navedba prebivališča tistih, ki so že imeli status študenta 1981/82, prehranjevanje študentov s statusom iz leta 1981/82, prostor za študirnje in učenje študentov s statusom iz leta 1981/82, preskrba s študijsko literaturo študentov iz leta 1981/82, navedba povprečne ocene študentov s statusom iz leta 1981/82, mnenje o različnih vplivih na študijske rezultate, ocena redne udeležbe na predavanjih v študentov letu 1981/81, ocena povprečnega števila ur porabljenega za predavanje, ocena povprečnega števila ur porabljenega za vaje, stališče o primeru izobraževanja, kjer izobrazba ne bi doprinesla k višjemu dohodku

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, ŠTUDENT, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, OSIP (IZOBRAŽEVANJE), SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Topic Classification ADP
SPLOŠNA STRUKTURA ŠTUDENTOV
SOCIALNI STATUS ŠTUDENTOV
DOHODKI in IZDATKI ŠTUDENTOV
RAZMERE, AKTIVNOSTI in MOTIVACIJE ŠTUDENTOV
PROBLEM SOCIALNE NEENAKOSTI
PROBLEM PREDIZOBRAZBE ŠTUDENTOV
POGOJENOST OCEN in OSIP


Abstract:

Raziskava, ki se je ukvarjala s problemom družbene neenakosti pri študentih, je idejno izvirala z Ekonomske fakultete Borisa Kidriča v Ljubljani. V začetku študijskega leta 1981/82, s katero so želeli osvetliti predvsem socialno-ekonomski položaj svojih študentov, so jo izvedli kar ob vpisu novih študentov na Ekonomsko fakulteto. Pri tem so izhajali iz predpostavke, da je v zaostrenih gospodarskih razmerah prihajalo do ogroženosti študentov. Saj so dohodki študentov ustrezali le za sprotno "iz roke v usta" preživljanje. Ker pa je študent ekonomsko odvisen od svojih staršev, ker živi v tujem kraju in se mora prehranjevati drugje, je bilo treba upoštevati, da so zato študentove (z)možnosti za varčevanje zelo majhne. Spodbudni zgled je naslednje leto posnela tudi naša fakulteta (FSPN), saj nam ni bilo vseeno v kakšnih razmerah živijo in delajo naši študentje. Narejen je bil večji sociološki poudarek na celotni raziskavi in sicer je bil v ospredje postavljen predvsem problem družbene neenakosti. Po drugi strani pa so nas zanimale materialne razmere študentov in faktorji povezani s študijskim uspehom, ki vplivata na splošno študijsko uspešnost. Osnovni problem je potemtakem, kako družbena neenakost vpliva na pridobivanje visokošolske izobrazbe, kar je hkrati proces obnavljanja neenakosti. S praktičnega vidika pa nas je zanimalo tudi preprečevanje obnavljanja neenakosti, pri čemer imajo pomembno vlogo zlasti štipendije. Raziskava pa je bila izvedena še tako, da so bili podatki primerljivi s podatki Ekonomske fakultete Borisa Kidriča.

Methodology


Collection date: 1.9. 1982 - 30.9. 1982
Date of production: 1983
Country: Slovenija
Geographic coverage: no information
Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija: Vsi ki so se v šolskem letu 1982/83 vpisali v isti ali višji letnike katerih koli smer Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Excluded:

Vsi tisti študentje, ki so izgubili status študenta zaradi različnih razlogov ali pa pavzirajo ali pa so prekinili študentski status zaradi služenja vojaškega roka.

Data collected by:

Raziskovalni inštitut FSPN

Sampling procedure:

Vzorec predstavlja celotno populacijo študentov, ki so se vpisali na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v študijskem letu 1982/83 za vse razpisane smeri, prvič v prvi, drugi, tretji, četrti letnik ali absolvent in vse tiste, ki so se vpisali ponovno v isti letnik.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa. , ki jo študentje dobijo ob vpisu v letnik Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STUDEN83 - datoteka s podatki [datoteka podatkov], 1983

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 79
  • number of units: 926

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
STUDEN83

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
STUDEN83

Materials of the Study

  1. Makarovič, Jan (1983). STUDEN83 - vprašalnik [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Makarovič, Jan (1983). Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN.
  2. Glas, Miroslav (1981). Socialno-ekonomski položaj študentov Ekonomske fakultete Borisa Kidriča v Ljubljani : raziskovalna naloga.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Makarovič, J. (2001). Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: STUDEN83. https://doi.org/10.17898/ADP_STUDEN83_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si