Mladina, 2000

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLA00
Glavni avtor(ji):
 • Miheljak, Vlado
 • Ule, Mirjana
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rener, Tanja
 • Mencin Čeplak, Metka
 • Tivadar, Blanka
 • Kuhar, Metka
Izdelal datoteko podatkov:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Serija:
 • MLA/Mladina

  Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

znanje jezikov, uporaba interneta, uporaba mobitela, pripravljenost preseliti se iz države, vrednote, stališče glede razlik v dohodkih, liberalno - egalitarno skrajnosti, zanimanje za razna področja, moralna stališča, doživljanje šole, emocionalna in instrumentalna starševska podpora, stališča glede šolskega uspeha, doseženi učni uspeh, samopodoba, nakupovalne preference, nakupovalne navade, odnos do nakupovanja, samoocena vpliva na nakupovalne odločitve v družini, samorazumevanje razlogov za nakupovalne odločitve, seznanjenost s ponudbo oblek, prijateljstvo, socialna omrežja - koga bi zaprosil za pomoč v stiski, podpora protestnim aktivnostim, zaupanje osebam in inštitucijam, zadovoljstvo z demokracijo, zanimanje za politiko, vključenost v politiko, pogostost pogovorov o politiki, politične preference, levo-desna samouvrstitev, upravičenost institucionaliziranega nasilja, starost ob mejnikih odraščanja, ocena materialnega položaja družine, depresivna občutja, stališča glede evropskega združevanja, ocena razumevanja s starši, odnos do vloge spolov in družine, pričakovano imetje otrok, odnos do marginalnih skupin, pričakovanja glede šolanja in poklicne prihodnosti, poraba časa, spol, leto rojstva, lastna izobrazba, izobrazba staršev, odnos do dela, viri preživljanja, sestava gospodinjstva, veroizpoved, religioznost, narodnost, tip naselja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
vrednote, problemi in stališča mladih
nakupovanje


Povzetek:

Namen raziskave je prikazati splošno podobo mlajše generacije v Sloveniji. Poudarek tokratne raziskave je na političnih stališčih in odnosu do politike ter demokracije po desetih letih od prehoda, nakupovalnih navadah ter socialnih stikih. Poleg tega so zajeta običajna področja navad, aktivnosti in preživljanja časa, vrednot, odnosa do šole in staršev ter ocenjevanja problemov mladih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20 oktober 2000 - 28 november 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacije za raziskavo Mladina 2000 so prebivalci, ki imajo stalno bivališče na ozemlju Republike Slovenije in so stari v razponu od dopolnjenih 16 let do dopolnjenih 29 let na dan 20. okotober 2000.

Izključeni:

Zaradi praktičnih razlogov izvedbe ankete so bili izpuščeni vsi "institucionalizirani" prebivalci, med njimi tudi tisti, ki so na služenju vojaškega roka, v bolnišnici ali zaporu ipd.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za socialno psihologijo

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Glede na dobljen izplen iz anket po okoliših (PSU) smo naknadno uravnotežili podatke z uteževanjem, tako da smo najprej korigirali različne verjetnosti sodelovanja po PSU. V drugem koraku smo popravili odstopanja vzorčnega okvira ter stopenj sodelovanja od populacijskih kriterijskih vrednosti po kombinaciji stratifikacijskih spremenljivk regije in tipa naselja. Nazadnje smo s pomočjo poststratifikacijskih uteži korigirali še manjša odstopanja glede na starostne kategorije, o katerih smo imeli podatke tudi na vzorčnem seznamu in po spolu, kjer smo upoštevali ustrezne populacijske vrednosti iz Centralnega registra prebivalcev Slovenije.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

MLA00 - Mladina, 2000 [datoteka podatkov], 2002

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 432
 • število enot: 1262

Spremenljivke

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1804 1
1805 1
1806 1
1807 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1807

ID id

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1804 1
1805 1
1806 1
1807 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1807

ZUR zacetek ura

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Vrednost 31 Frekvenca
7 3
8 16
9 51
10 104
11 80
12 66
13 78
14 113
15 164
16 188
17 166
18 130
19 61
20 28
21 9
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 1424 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1804 1
1805 1
1806 1
1807 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1807

ID id

ID

Vrednost 2423 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1804 1
1805 1
1806 1
1807 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1807

ZUR zacetek ura

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Vrednost 3422 Frekvenca
7 3
8 16
9 51
10 104
11 80
12 66
13 78
14 113
15 164
16 188
17 166
18 130
19 61
20 28
21 9
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

ZMINUT zacetek minut

MIN1 in minut

Vrednost 4421 Frekvenca
0 211
1 3
2 11
57 4
58 9
59 5
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

Q1 angleski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V1. angleški

Vrednost 5420 Frekvenca
1 nič ne obvladam 118
2 zelo slabo 84
3 slabo 308
4 dobro 562
5 zelo dobro 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2 nemski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V2. nemški

Vrednost 6419 Frekvenca
1 nič ne obvladam 388
2 zelo slabo 203
3 slabo 328
4 dobro 279
5 zelo dobro 62
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3 italijanski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V3. italijanski

Vrednost 7418 Frekvenca
1 nič ne obvladam 934
2 zelo slabo 118
3 slabo 82
4 dobro 70
5 zelo dobro 50
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4 francoski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V4. francoski

Vrednost 8417 Frekvenca
1 nič ne obvladam 1176
2 zelo slabo 43
3 slabo 20
4 dobro 14
5 zelo dobro 3
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5 madzarski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V5. madžarski

Vrednost 9416 Frekvenca
1 nič ne obvladam 1228
2 zelo slabo 14
3 slabo 5
4 dobro 5
5 zelo dobro 3
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6 spanski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V6. španski

Vrednost 10415 Frekvenca
1 nič ne obvladam 1146
2 zelo slabo 61
3 slabo 27
4 dobro 11
5 zelo dobro 2
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7 jezik iz bivse Jug. Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V7. kak jezik s področja nekdanje Jugoslavije (srbski, hrvaški, bosanski, makedonski)

Vrednost 11414 Frekvenca
1 nič ne obvladam 110
2 zelo slabo 94
3 slabo 358
4 dobro 458
5 zelo dobro 235
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8 drug jezik Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V8. drug jezik, kateri?.............

Vrednost 12413 Frekvenca
1 nič ne obvladam 300
2 zelo slabo 12
3 slabo 23
4 dobro 7
5 zelo dobro 5
" " 915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9 zame najbolj velja

V9. Ali zase lahko rečeš, da... Izberi eno možnost, ki zate najbolj velja:

Vrednost 13412 Frekvenca
1 zelo dobro se izražam, pisno in ustno 188
2 dobro se izražam, a sem včasih malo neroden/dna 500
3 srednje dobro se izražam, včasih mi zmanjka pravih besed 450
4 občutek imam, da se večkrat ne morem izraziti, kot bi hotel/a 85
5 z izražanjem imam kar precejšnje težave 11
6 ne vem, ne morem oceniti 25
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10 osebni racunalnik Kako pogosto uporabljaš našteto? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali redno? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor)

V10. osebni računalnik

Vrednost 14411 Frekvenca
1 nikoli 220
2 redko 204
3 včasih 240
4 pogosto 277
5 redno 319
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11 gsm aparat (mobitel) Kako pogosto uporabljaš našteto? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali redno? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor)

V11. gsm aparat (mobitel)

Vrednost 15410 Frekvenca
1 nikoli 147
2 redko 97
3 včasih 130
4 pogosto 293
5 redno 595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12 internet za deskanje Kako pogosto uporabljaš našteto? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali redno? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor)

V12. internet za deskanje

Vrednost 16409 Frekvenca
1 nikoli 583
2 redko 179
3 včasih 213
4 pogosto 153
5 redno 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13 internet za el. posto Kako pogosto uporabljaš našteto? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali redno? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor)

V13. internet za elektronsko pošto

Vrednost 17408 Frekvenca
1 nikoli 657
2 redko 182
3 včasih 137
4 pogosto 126
5 redno 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14 za igranje igric V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V14. za igranje igric

Vrednost 18407 Frekvenca
1 nikoli 273
2 redko 532
3 pogosto 245
9 ne uporabljam os. računalnika 207
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q15 za pisanje V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V15. za pisanje

Vrednost 19406 Frekvenca
1 nikoli 73
2 redko 281
3 pogosto 695
9 ne uporabljam os. računalnika 208
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16 za risanje, grafiko V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V16. za risanje, grafiko

Vrednost 20405 Frekvenca
1 nikoli 446
2 redko 420
3 pogosto 183
9 ne uporabljam os. računalnika 208
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q17 za gledanje filmov, poslusanje glasbe V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V17. za gledanje filmov, poslušanje glasbe

Vrednost 21404 Frekvenca
1 nikoli 491
2 redko 320
3 pogosto 238
9 ne uporabljam os. računalnika 211
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q18 za internet V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V18. za internet

Vrednost 22403 Frekvenca
1 nikoli 352
2 redko 276
3 pogosto 420
9 ne uporabljam os. računalnika 207
5 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q19 za programiranje V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V19. za programiranje

Vrednost 23402 Frekvenca
1 nikoli 777
2 redko 184
3 pogosto 90
9 ne uporabljam os. računalnika 208
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q20 za kaj drugega, kaj? V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V20. za kaj drugega, kaj?................

Vrednost 24401 Frekvenca
1 nikoli 199
2 redko 20
3 pogosto 42
9 ne uporabljam os. računalnika 161
" " 840

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q21 v drugi kraj lastne drzave Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti....

V21. v drugi kraj lastne države

Vrednost 25400 Frekvenca
1 da 805
2 ne 312
3 ne vem 144
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22 v drugo drzavo Evrope Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti....

V22. v drugo državo Evrope

Vrednost 26399 Frekvenca
1 da 605
2 ne 448
3 ne vem 205
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q23 na drugi kontinent Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti....

V23. na drugi kontinent

Vrednost 27398 Frekvenca
1 da 454
2 ne 588
3 ne vem 215
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24 grobo krsene clovekove pravice Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če ...

V24. bi bile v lastni državi grobo kršene človekove pravice

Vrednost 28397 Frekvenca
1 da 620
2 ne 322
3 ne vem 318
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25 bi drzavi resno grozila vojna Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če ...

V25. bi lastni državi resno grozila vojna ali bi bila v vojni

Vrednost 29396 Frekvenca
1 da 568
2 ne 472
3 ne vem 221
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q26 hudo ekonomsko krizo in revscino Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če ...

V26. bi lastna država zapadla v hudo ekonomsko krizo in revščino

Vrednost 30395 Frekvenca
1 da 566
2 ne 357
3 ne vem 336
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q27 boljse zivljenjske priloznosti Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če ...

V27. bi ti to nudilo boljše življenjske priložnosti, kot jih imam doma

Vrednost 31394 Frekvenca
1 da 661
2 ne 341
3 ne vem 258
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q28 resnicno prijateljstvo Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V28. resnično prijateljstvo

Vrednost 32393 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 2
2 malo pomembna 6
3 srednje pomembna 39
4 dokaj pomembna 236
5 zelo pomembna 978
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29 svet lepega, narava, umetnost Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V29. svet lepega, narava, umetnost

Vrednost 33392 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 18
2 malo pomembna 69
3 srednje pomembna 315
4 dokaj pomembna 481
5 zelo pomembna 379
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q30 zdravje Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V30. zdravje

Vrednost 34391 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 2
2 malo pomembna 4
3 srednje pomembna 28
4 dokaj pomembna 139
5 zelo pomembna 1088
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31 red in stabilnost v druzbi Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V31. red in stabilnost v družbi

Vrednost 35390 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 5
2 malo pomembna 29
3 srednje pomembna 173
4 dokaj pomembna 566
5 zelo pomembna 489
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32 vznemirljivo zivljenje Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V32. vznemirljivo življenje

Vrednost 36389 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 31
2 malo pomembna 111
3 srednje pomembna 456
4 dokaj pomembna 409
5 zelo pomembna 251
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q33 materialne dobrine Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V33. materialne dobrine

Vrednost 37388 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 25
2 malo pomembna 112
3 srednje pomembna 422
4 dokaj pomembna 453
5 zelo pomembna 246
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q34 varnost naroda pred sovrazniki Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V34. varnost mojega naroda pred sovražniki

Vrednost 38387 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 21
2 malo pomembna 49
3 srednje pomembna 191
4 dokaj pomembna 395
5 zelo pomembna 604
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q35 uspeh v soli, poklicu Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V35. uspeh v šoli, poklicu

Vrednost 39386 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 5
2 malo pomembna 21
3 srednje pomembna 112
4 dokaj pomembna 452
5 zelo pomembna 672
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q36 kreativnost, originalnost Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V36. kreativnost, originalnost, fantazija

Vrednost 40385 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 33
2 malo pomembna 109
3 srednje pomembna 399
4 dokaj pomembna 427
5 zelo pomembna 292
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q37 mir v svetu brezkonfliktov Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V37. mir v svetu brez vojnih konfliktov

Vrednost 41384 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 13
2 malo pomembna 25
3 srednje pomembna 119
4 dokaj pomembna 275
5 zelo pomembna 827
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q38 vzdrzevanje tradicionalnih vrednot Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V38. vzdrževanje tradicionalnih vrednot

Vrednost 42383 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 25
2 malo pomembna 129
3 srednje pomembna 372
4 dokaj pomembna 467
5 zelo pomembna 266
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q39 druzinsko zivljenje Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V39. družinsko življenje

Vrednost 43382 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 6
2 malo pomembna 17
3 srednje pomembna 97
4 dokaj pomembna 267
5 zelo pomembna 872
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q40 varovanje narave Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V40. varovanje narave

Vrednost 44381 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 6
2 malo pomembna 16
3 srednje pomembna 150
4 dokaj pomembna 391
5 zelo pomembna 695
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q41 biti avtoriteta, voditelj Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V41. biti avtoriteta, voditelj

Vrednost 45380 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 120
2 malo pomembna 319
3 srednje pomembna 460
4 dokaj pomembna 270
5 zelo pomembna 87
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q42 imeti moc nad drugimi Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V42. imeti moč nad drugimi

Vrednost 46379 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 312
2 malo pomembna 394
3 srednje pomembna 362
4 dokaj pomembna 140
5 zelo pomembna 52
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q43 ziveti v miru sam s seboj Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V43. živeti v miru sam s seboj

Vrednost 47378 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 64
2 malo pomembna 102
3 srednje pomembna 180
4 dokaj pomembna 292
5 zelo pomembna 619
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q44 svoboda delovanja in misljenja Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V44. svoboda delovanja in mišljenja

Vrednost 48377 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 5
2 malo pomembna 17
3 srednje pomembna 112
4 dokaj pomembna 308
5 zelo pomembna 818
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q45 ohranjanje reda v drzavi KAJ OD NAŠTETEGA SE TI ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? Naštete 4 cilje razvrsti po pomembnosti od 1 do 4 tako, da daš najbolj pomembnemu cilju številko 1, drugemu najbolj pomembnemu številko 2 itd.; pomembno je, da dva cilja ne smeta imeti iste razvrstitve oz. iste številke.

V45. ohranjanje reda v državi

Vrednost 49376 Frekvenca
1 1 - najbolj pomemben 359
2 2 - 357
3 3 - 362
4 4 - najmanj pomemben 180
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q46 ljudem vec besede pri odlocitvah KAJ OD NAŠTETEGA SE TI ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? Naštete 4 cilje razvrsti po pomembnosti od 1 do 4 tako, da daš najbolj pomembnemu cilju številko 1, drugemu najbolj pomembnemu številko 2 itd.; pomembno je, da dva cilja ne smeta imeti iste razvrstitve oz. iste številke.

V46. dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi

Vrednost 50375 Frekvenca
1 1 - najbolj pomemben 398
2 2 - 398
3 3 - 314
4 4 - najmanj pomemben 149
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q47 borba proti narascanju cen KAJ OD NAŠTETEGA SE TI ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? Naštete 4 cilje razvrsti po pomembnosti od 1 do 4 tako, da daš najbolj pomembnemu cilju številko 1, drugemu najbolj pomembnemu številko 2 itd.; pomembno je, da dva cilja ne smeta imeti iste razvrstitve oz. iste številke.

V47. borba proti naraščanju cen

Vrednost 51374 Frekvenca
1 1 - najbolj pomemben 130
2 2 - 182
3 3 - 262
4 4 - najmanj pomemben 683
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q48 zascita svobode govora

V48. zaščita svobode govora

Vrednost 52373 Frekvenca
1 najbolj pomemben 373
2 2 322
3 3 319
4 najmanj pomemben 244
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q49 razlike osebnih dohodkov v SLO

V49. Kakšne naj bi bile po tvojem razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji? Ali bi bilo treba te razlike zmanjšati, povečati ali pa so takšne razlike, kakršne so sedaj, primerne? (obkroži en odgovor)

Vrednost 53372 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 77
2 sedanje razlike so primerne 117
3 razlike naj se zmanjšajo 873
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 100
9 ne vem 91
5 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q50 bliznja trditev

V50. Katera od naslednjih dveh trditev je bližja tvojemu mnenju?

Vrednost 54371 Frekvenca
1 Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati prvo ali drugo, bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša: pomembneje je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. 619
2 Gotovo sta pomembni tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je enakost pomembnejša: pomembneje je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 634
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q51 Vojska in vojaske stvari Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V51. Vojska in vojaške stvari

Vrednost 55370 Frekvenca
1 nič 500
2 malo 352
3 srednje 249
4 precej 100
5 zelo 60
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q52 sport in rekreacija Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V52. Šport in športni dogodki, rekreacija

Vrednost 56369 Frekvenca
1 nič 34
2 malo 134
3 srednje 408
4 precej 376
5 zelo 310
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q53 sola in izobrazevanje Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V53. Šola in izobraževanje

Vrednost 57368 Frekvenca
1 nič 21
2 malo 86
3 srednje 332
4 precej 495
5 zelo 325
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q54 Samoizobrazevanje Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V54. Samoizobraževanje

Vrednost 58367 Frekvenca
1 nič 27
2 malo 91
3 srednje 349
4 precej 479
5 zelo 315
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q55 Sluzba, poklic Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V55. Služba, poklic

Vrednost 59366 Frekvenca
1 nič 17
2 malo 33
3 srednje 158
4 precej 456
5 zelo 586
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q56 Tehnika Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V56. Tehnika in tehnični dosežki

Vrednost 60365 Frekvenca
1 nič 67
2 malo 263
3 srednje 421
4 precej 314
5 zelo 195
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q57 Politika Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V57. Politika in politični dogodki

Vrednost 61364 Frekvenca
1 nič 310
2 malo 434
3 srednje 321
4 precej 148
5 zelo 47
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q58 Zabava in razvedrilo Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V58. Zabava in razvedrilo

Vrednost 62363 Frekvenca
1 nič 2
2 malo 32
3 srednje 244
4 precej 528
5 zelo 454
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q59 Vera Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V59. Vera in versko življenje

Vrednost 63362 Frekvenca
1 nič 291
2 malo 363
3 srednje 380
4 precej 168
5 zelo 59
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q60 Spolnost Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V60. Spolnost in ljubezen

Vrednost 64361 Frekvenca
1 nič 1
2 malo 19
3 srednje 192
4 precej 514
5 zelo 536
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q61 Prijateljstvo Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V61. Prijateljstvo

Vrednost 65360 Frekvenca
1 nič 1
2 malo 3
3 srednje 60
4 precej 332
5 zelo 863
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q62 Zunanji videz Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V62. Skrb za svoj izgled, zunanji videz

Vrednost 66359 Frekvenca
1 nič 12
2 malo 47
3 srednje 395
4 precej 540
5 zelo 267
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q63 Druzinsko zivljenje Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V63. Družinsko življenje, zakon, otroci

Vrednost 67358 Frekvenca
1 nič 28
2 malo 70
3 srednje 165
4 precej 356
5 zelo 640
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q64 Znanost Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V64. Znanost in znanstveni dosežki

Vrednost 68357 Frekvenca
1 nič 68
2 malo 248
3 srednje 469
4 precej 333
5 zelo 143
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q65 Umetnost in kultura Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V65. Umetnost in kultura

Vrednost 69356 Frekvenca
1 nič 82
2 malo 305
3 srednje 510
4 precej 251
5 zelo 111
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q66 Nacionalna preteklost Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V66. Nacionalna preteklost in usoda lastnega naroda

Vrednost 70355 Frekvenca
1 nič 61
2 malo 260
3 srednje 528
4 precej 290
5 zelo 121
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q67 Nakupovanje Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V67. Nakupovanje

Vrednost 71354 Frekvenca
1 nič 73
2 malo 238
3 srednje 501
4 precej 322
5 zelo 126
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q68 Uzivanje hrane Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V68. Uživanje hrane, pijače

Vrednost 72353 Frekvenca
1 nič 15
2 malo 128
3 srednje 484
4 precej 396
5 zelo 237
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q69 Potovanja Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V69. Potovanja

Vrednost 73352 Frekvenca
1 nič 18
2 malo 116
3 srednje 315
4 precej 400
5 zelo 411
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q70 samomor Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V70. samomor

Vrednost 74351 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 358
2 2 141
3 3 134
4 4 96
5 5 241
6 6 67
7 7 77
8 8 75
9 9 22
10 10-vedno lahko upravičimo 45
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q71 splav Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V71. splav

Vrednost 75350 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 142
2 2 84
3 3 89
4 4 68
5 5 252
6 6 74
7 7 101
8 8 184
9 9 98
10 10-vedno lahko upravičimo 167
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q72 homoseksualnost Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V72. homoseksualnost

Vrednost 76349 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 191
2 2 83
3 3 102
4 4 79
5 5 195
6 6 47
7 7 72
8 8 106
9 9 97
10 10-vedno lahko upravičimo 283
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q73 prostitucija Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V73. prostitucija

Vrednost 77348 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 262
2 2 141
3 3 167
4 4 114
5 5 220
6 6 86
7 7 99
8 8 60
9 9 25
10 10-vedno lahko upravičimo 80
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q74 evtanazija Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V74. evtanazija (končati življenje neozdravljivo bolnega)

Vrednost 78347 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 141
2 2 71
3 3 70
4 4 47
5 5 219
6 6 65
7 7 136
8 8 153
9 9 109
10 10-vedno lahko upravičimo 241
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q75 locitev Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V75. ločitev

Vrednost 79346 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 66
2 2 43
3 3 71
4 4 63
5 5 302
6 6 73
7 7 125
8 8 175
9 9 98
10 10-vedno lahko upravičimo 243
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q76 V soli se imam zelo lepo Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V76. V šoli se imam/sem se imel/a zelo lepo.

Vrednost 80345 Frekvenca
1 sploh ne velja 16
2 ne velja 42
3 srednje velja 334
4 velja 541
5 zelo velja 311
9 nisem obiskoval/a srednje šole 9
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q77 Ucitelji me premalo cenijo Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V77. Občutek imam/sem imel/a, da me učitelji/ce premalo cenijo.

Vrednost 81344 Frekvenca
1 sploh ne velja 214
2 ne velja 481
3 srednje velja 365
4 velja 144
5 zelo velja 41
9 nisem obiskoval/a srednje šole 9
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q78 Zadovoljen z ucnim uspehom Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V78. Zadovoljen/na sem (bil/a) s svojim učnim uspehom.

Vrednost 82343 Frekvenca
1 sploh ne velja 40
2 ne velja 167
3 srednje velja 392
4 velja 457
5 zelo velja 189
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q79 Ne nadaljevati solanja, kjer zelim Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V79. Bojim se/bal/a sem se, da zaradi učnega uspeha ne bom mogel/la nadaljevati šolanja, kjer želim/sem želel/a.

Vrednost 83342 Frekvenca
1 sploh ne velja 300
2 ne velja 454
3 srednje velja 275
4 velja 164
5 zelo velja 52
99 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q80 Starsi prevec zahtevajo Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V80. Starši v zvezi s šolo preveč zahtevajo/so zahtevali od mene.

Vrednost 84341 Frekvenca
1 sploh ne velja 396
2 ne velja 495
3 srednje velja 233
4 velja 93
5 zelo velja 29
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q81 Sprosceno vzdusje v razredu Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V81. V mojem razredu/letniku je (bilo) vzdušje zelo sproščeno.

Vrednost 85340 Frekvenca
1 sploh ne velja 32
2 ne velja 73
3 srednje velja 258
4 velja 549
5 zelo velja 333
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q82 Ucitelji so pravicni Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V82. Učitelji/ce so (bili) pravični/e do mene.

Vrednost 86339 Frekvenca
1 sploh ne velja 27
2 ne velja 84
3 srednje velja 464
4 velja 545
5 zelo velja 125
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q83 Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V83. V razredu/letniku se počutim/sem se počutil/a zelo osamljen/a.

Vrednost 87338 Frekvenca
1 sploh ne velja 659
2 ne velja 486
3 srednje velja 67
4 velja 26
5 zelo velja 8
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q84 sola me spravlja v slabo voljo Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V84. Misel na šolo me (je) običajno spravlja/spravila v slabo voljo.

Vrednost 88337 Frekvenca
1 sploh ne velja 263
2 ne velja 440
3 srednje velja 369
4 velja 126
5 zelo velja 47
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q85 Starsi me imajo radi V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? Oceni vsako trditev zopet na lestvici od 1 do 5. Če ne živiš več pri starših, oceni, koliko so veljale, ko si še živel/a pri starših. (pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu) Trditve

V85. Imam občutek, da me imajo starši zelo radi.

Vrednost 89336 Frekvenca
1 sploh ne velja 1
2 ne velja 9
3 srednje velja 101
4 velja 471
5 zelo velja 677
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q86 Zastarse je spricevalo pomembno V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? Oceni vsako trditev zopet na lestvici od 1 do 5. Če ne živiš več pri starših, oceni, koliko so veljale, ko si še živel/a pri starših. (pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu) Trditve

V86. Za moje starše je (bilo) spričevalo zelo pomembno.

Vrednost 90335 Frekvenca
1 sploh ne velja 56
2 ne velja 192
3 srednje velja 473
4 velja 370
5 zelo velja 170
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q87 V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? Oceni vsako trditev zopet na lestvici od 1 do 5. Če ne živiš več pri starših, oceni, koliko so veljale, ko si še živel/a pri starših. (pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu) Trditve

V87. Starši imajo/so imeli velike načrte za mojo prihodnost.

Vrednost 91334 Frekvenca
1 sploh ne velja 106
2 ne velja 343
3 srednje velja 459
4 velja 266
5 zelo velja 85
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q88 Doma se ne pocutim dobro V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? Oceni vsako trditev zopet na lestvici od 1 do 5. Če ne živiš več pri starših, oceni, koliko so veljale, ko si še živel/a pri starših. (pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu) Trditve

V88. Doma se ne počutim/se nisem počutil dobro.

Vrednost 92333 Frekvenca
1 sploh ne velja 615
2 ne velja 390
3 srednje velja 166
4 velja 61
5 zelo velja 27
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q89 solski uspeh vpliva na nadaljnjege solan V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V89. Šolski uspeh odločilno vpliva na možnosti nadaljnjega šolanja.

Vrednost 93332 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 20
2 ne strinjam se 51
3 srednje se strinjam 187
4 strinjam se 552
5 v celoti se strinjam 453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q90 Ucitelji so bolj naklonjeni uspesnim uce V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V90. Učitelji in učiteljice so izrazito bolj naklonjeni v šoli uspešnim učenkam in učencem.

Vrednost 94331 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 137
3 srednje se strinjam 424
4 strinjam se 497
5 v celoti se strinjam 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q91 Uspesnejsi ucenci niso bolj V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V91. Uspešnejši učenci in učenke niso nujno bolj inteligentni od manj uspešnih.

Vrednost 95330 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 74
3 srednje se strinjam 240
4 strinjam se 587
5 v celoti se strinjam 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q92 uspeha ne mores izboljsati na isti soli V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V92. Slabega šolskega uspeha ne moreš bistveno izboljšati na isti šoli, pa če si še tako prizadevaš.

Vrednost 96329 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 115
2 ne strinjam se 520
3 srednje se strinjam 395
4 strinjam se 181
5 v celoti se strinjam 50
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q93 tezko je najti pravega prijatelja V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V93. V razredu je težko najti pravega prijatelja in prijateljico, ker vsi tekmujejo med seboj za boljši uspeh.

Vrednost 97328 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 403
2 ne strinjam se 610
3 srednje se strinjam 170
4 strinjam se 66
5 v celoti se strinjam 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q94 pomoc v soli

V94. Imaš oz. si imel/a med sošolkami ali sošolci koga, ki ti (je) pomaga(l/), če imaš(si imel/a) težave v šoli?

Vrednost 98327 Frekvenca
1 da 1151
2 ne 110
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q95 ucni uspeh

V95. Kakšen je bil tvoj učni uspeh v zadnjem šolskem/študijskem letu?

Vrednost 99326 Frekvenca
1 odličen 58
2 prav dober 250
3 dober 418
4 zadosten 123
5 nezadosten 20
6 bil/a sem neocenjen/a. 5
7 ponavljal/a sem ali pavziral/a. 34
8 ne hodim v šolo (delam ipd.) 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q96 Uzivam, ce sem opazen Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V96. Uživam, če sem opažen/a in spoštovan/a.

Vrednost 100325 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 61
2 2 155
3 3 501
4 4 370
5 5-povsem se strinjam 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q97 narediti vtis na druge Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V97. Pomembno mi je, da naredim vtis na druge.

Vrednost 101324 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 71
2 2 190
3 3 481
4 4 380
5 5-povsem se strinjam 139
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q98 Dobra postava Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V98. Dobra postava je ključ do uspeha na mnogih življenjskih področjih.

Vrednost 102323 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 209
2 2 379
3 3 406
4 4 196
5 5-povsem se strinjam 70
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q99 tekmovanje z drugimi Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V99. Potrebujem tekmovanje z drugimi, da preverim, kako dober/ra sem.

Vrednost 103322 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 314
2 2 333
3 3 355
4 4 188
5 5-povsem se strinjam 71
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q100 rad sem boljsi od tekmecev Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V100. Sem zelo ambiciozen/na in sem rad/a vedno boljši/a od tekmecev, naj bo v poklicu, športu ali prostem času.

Vrednost 104321 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 212
2 2 310
3 3 415
4 4 243
5 5-povsem se strinjam 81
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q101 narediti kariero Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V101. V življenju želim napredovati in narediti kariero.

Vrednost 105320 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 26
2 2 75
3 3 257
4 4 491
5 5-povsem se strinjam 413
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102 kupim kaj novega Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V102. Kadar kupim kaj novega, sem srečen/na.

Vrednost 106319 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 29
2 2 114
3 3 291
4 4 414
5 5-povsem se strinjam 414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103 nova moda Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V103. Kadar pride do nove mode, potem mi moje stare stvari niso več všeč.

Vrednost 107318 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 457
2 2 381
3 3 266
4 4 88
5 5-povsem se strinjam 69
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q104 zasebnost Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V104. Rad/a imam svojo zasebnost.

Vrednost 108317 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 19
2 2 43
3 3 166
4 4 389
5 5-povsem se strinjam 646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q105 ne zrediti se Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V105. Zelo pazim, da se ne zredim.

Vrednost 109316 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 355
2 2 299
3 3 375
4 4 158
5 5-povsem se strinjam 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106 Rad sem poseben Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V106. Rad/a sem poseben/na in različen/na od vseh drugih.

Vrednost 110315 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 262
2 2 317
3 3 382
4 4 198
5 5-povsem se strinjam 101
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q107 Brez tekmovalnosti ni uspesne druzbe Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V107. Brez tekmovalnosti ni uspešne družbe.

Vrednost 111314 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 216
2 2 258
3 3 364
4 4 299
5 5-povsem se strinjam 122
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q108 sodelovati z drugimi Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V108. Dobro se počutim, kadar sodelujem z drugimi.

Vrednost 112313 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 10
2 2 21
3 3 169
4 4 648
5 5-povsem se strinjam 414
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q109 sreca ljudi okrog mene Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V109. Moja sreča je zelo odvisna od sreče ljudi okrog mene.

Vrednost 113312 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 62
2 2 146
3 3 364
4 4 432
5 5-povsem se strinjam 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q110 Moja teza je ravno pravsnja Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V110. Moja telesna teža je ravno pravšnja ali celo prenizka.

Vrednost 114311 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 160
2 2 219
3 3 319
4 4 334
5 5-povsem se strinjam 230
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111 odpovedati dejavnostim Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V111. Pripravljen/a sem se odpovedati dejavnostim, v katerih uživam, če se moja družina ne bi strinjala z njimi.

Vrednost 115310 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 375
2 2 310
3 3 346
4 4 150
5 5-povsem se strinjam 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q112 stabilne in urejene stvari Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V112. Rad/a imam, da so stvari stabilne in urejene. Spremembe me begajo.

Vrednost 116309 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 94
2 2 293
3 3 395
4 4 342
5 5-povsem se strinjam 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q113 imam dobre lastnosti Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V113. Prepričan/a sem, da imam veliko dobrih lastnosti.

Vrednost 117308 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 7
2 2 56
3 3 525
4 4 509
5 5-povsem se strinjam 159
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q114 Zadovoljena zunanjost Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V114. Zadovoljen/na sem s svojo zunanjostjo.

Vrednost 118307 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 22
2 2 77
3 3 514
4 4 502
5 5-povsem se strinjam 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q115 ni vredno ziveti Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V115. Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti.

Vrednost 119306 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 827
2 2 274
3 3 91
4 4 51
5 5-povsem se strinjam 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q116 bolj zaupati vase Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V116. Če bi bolj zaupal/a vase, bi bilo moje življenje lažje.

Vrednost 120305 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 198
2 2 271
3 3 381
4 4 247
5 5-povsem se strinjam 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q117 najti svojo pot Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V117. V življenju je pomembno, da sam/a najdeš svojo pot.

Vrednost 121304 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 4
2 2 24
3 3 134
4 4 491
5 5-povsem se strinjam 607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q118 Rad bi shujsal Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V118. Rad/a bi shujšal/a.

Vrednost 122303 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 559
2 2 228
3 3 195
4 4 140
5 5-povsem se strinjam 138
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q119 nocem izstopati Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V119. V življenju nočem izstopati v nobenem pogledu.

Vrednost 123302 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 161
2 2 340
3 3 530
4 4 159
5 5-povsem se strinjam 70
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q120 tvegane stvari me navdusujejo Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V120. Čim bolj so stvari tvegane, tem bolj me navdušujejo.

Vrednost 124301 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 116
2 2 248
3 3 491
4 4 297
5 5-povsem se strinjam 109
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q121 Rad tekmujem Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V121. Rad/a tekmujem z drugimi.

Vrednost 125300 Frekvenca
1 1-sploh se ne strinjam 228
2 2 310
3 3 450
4 4 204
5 5-povsem se strinjam 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122 q122 Nekatere izdelke kupujemo raje kot druge. Kaj ti osebno najraje kupuješ? Naštej največ tri stvari.

V122.

Vrednost 126299 Frekvenca
0 0
" " 1262

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q123 q123 Nekatere izdelke kupujemo raje kot druge. Kaj ti osebno najraje kupuješ? Naštej največ tri stvari.

V123.

Vrednost 127298 Frekvenca
0 0
" " 1262

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q124 q124 Nekatere izdelke kupujemo raje kot druge. Kaj ti osebno najraje kupuješ? Naštej največ tri stvari.

V124.

Vrednost 128297 Frekvenca
0 0
" " 1262

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

Q126 obleke in obutev Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

126. obleke in obutev

Vrednost 129296 Frekvenca
1 nikoli 7
2 redko 125
3 včasih 506
4 pogosto 508
5 zelo pogosto 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q127 knjige Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V127. knjige

Vrednost 130295 Frekvenca
1 nikoli 240
2 redko 499
3 včasih 322
4 pogosto 149
5 zelo pogosto 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q128 CD-je, kasete Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V128. CD-je, kasete (audio, video), DVD filme....

Vrednost 131294 Frekvenca
1 nikoli 109
2 redko 277
3 včasih 393
4 pogosto 329
5 zelo pogosto 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q129 sportno opremo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V129. športno opremo

Vrednost 132293 Frekvenca
1 nikoli 150
2 redko 388
3 včasih 397
4 pogosto 248
5 zelo pogosto 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q130 glasbeno opremo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V130. glasbeno opremo

Vrednost 133292 Frekvenca
1 nikoli 299
2 redko 481
3 včasih 309
4 pogosto 114
5 zelo pogosto 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q131 racunalnisko opremo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V131. računalniško opremo

Vrednost 134291 Frekvenca
1 nikoli 536
2 redko 340
3 včasih 216
4 pogosto 130
5 zelo pogosto 38
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q132 revije Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V132. revije

Vrednost 135290 Frekvenca
1 nikoli 83
2 redko 274
3 včasih 418
4 pogosto 349
5 zelo pogosto 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q133 kozmetiko Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V133. kozmetiko

Vrednost 136289 Frekvenca
1 nikoli 196
2 redko 275
3 včasih 339
4 pogosto 340
5 zelo pogosto 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q134 zabavo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V134. zabavo: kino, koncerte ipd.

Vrednost 137288 Frekvenca
1 nikoli 75
2 redko 205
3 včasih 413
4 pogosto 376
5 zelo pogosto 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q135 pijaco v bistrojih Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V135. kavo, čaj, pijačo v bistrojih, gostilnah in drugje

Vrednost 138287 Frekvenca
1 nikoli 27
2 redko 159
3 včasih 318
4 pogosto 415
5 zelo pogosto 343

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q136 hrano v gostilnah Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V136. hrano v gostilnah, bistrojih, fastfoodih in drugje

Vrednost 139286 Frekvenca
1 nikoli 48
2 redko 354
3 včasih 477
4 pogosto 265
5 zelo pogosto 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q137 cigarete Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V137. cigarete

Vrednost 140285 Frekvenca
1 nikoli 775
2 redko 80
3 včasih 69
4 pogosto 113
5 zelo pogosto 223
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q138 prevoz Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V138. prevoz : vozovnice, bencin ipd.

Vrednost 141284 Frekvenca
1 nikoli 89
2 redko 114
3 včasih 150
4 pogosto 478
5 zelo pogosto 431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q139 najemnino za sobo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V139. najemnino za sobo, stanovanje

Vrednost 142283 Frekvenca
1 nikoli 1038
2 redko 36
3 včasih 29
4 pogosto 69
5 zelo pogosto 89
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q140 opremljanje stanovanja Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V140. opremljanje stanovanja

Vrednost 143282 Frekvenca
1 nikoli 495
2 redko 285
3 včasih 283
4 pogosto 138
5 zelo pogosto 60
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q141 dopolnilno izobrazevanje Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V141. dopolnilno izobraževanje ali usposabljanje (npr. jezikovni tečaji, umetniški tečaji, vozniški izpit ipd.)

Vrednost 144281 Frekvenca
1 nikoli 410
2 redko 387
3 včasih 282
4 pogosto 123
5 zelo pogosto 58
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q142 pocitnice Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V142. počitnice, potovanja, izlete

Vrednost 145280 Frekvenca
1 nikoli 82
2 redko 217
3 včasih 518
4 pogosto 329
5 zelo pogosto 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q143 pogosto kupujes se kaj drugega? Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V143. si (zelo) pogosto kupuješ še kaj drugega? ....................

Vrednost 146279 Frekvenca
1 nikoli 179
2 redko 19
3 včasih 27
4 pogosto 21
5 zelo pogosto 31
" " 984

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q144 nakupe prepustim drugemu Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V144. Če je le mogoče, nakupe prepustim komu drugemu.

Vrednost 147278 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 404
2 To zame redko drži 308
3 To zame drži včasih 337
4 To zame drži pogosto 139
5 To zame vedno drži 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q145 kupim, ceprav nakupa nisem nacrtoval Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V145. Ko vidim kaj, kar mi je zelo všeč, kupim, čeprav nakupa nisem načrtoval/a.

Vrednost 148277 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 58
2 To zame redko drži 221
3 To zame drži včasih 378
4 To zame drži pogosto 413
5 To zame vedno drži 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q146 Najraje nakupujem sam Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V146. Najraje nakupujem sam/a.

Vrednost 149276 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 196
2 To zame redko drži 272
3 To zame drži včasih 274
4 To zame drži pogosto 296
5 To zame vedno drži 222
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q147 Nakupovanje je nacin sprostitve Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V147. Nakupovanje je zame tudi način sprostitve in popestritve neprijaznega vsakdanjika.

Vrednost 150275 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 225
2 To zame redko drži 266
3 To zame drži včasih 338
4 To zame drži pogosto 271
5 To zame vedno drži 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q148 Nakupovanje mi je v uzitek Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V148. Nakupovanje mi je v užitek, zato si zanj rad/a vzamem čas.

Vrednost 151274 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 204
2 To zame redko drži 257
3 To zame drži včasih 341
4 To zame drži pogosto 282
5 To zame vedno drži 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q149 Nakupovanje v dobri druzbi je zabavnov Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V149. Nakupovanje v dobri družbi je zelo zabavno.

Vrednost 152273 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 79
2 To zame redko drži 165
3 To zame drži včasih 288
4 To zame drži pogosto 427
5 To zame vedno drži 303
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q150 Nakupujem takrat, kadar moram Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V150. Nakupujem samo takrat, kadar zares moram.

Vrednost 153272 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 177
2 To zame redko drži 361
3 To zame drži včasih 352
4 To zame drži pogosto 235
5 To zame vedno drži 135
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q151 primerjam cene in kvaliteto Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V151. Preden se odločim za nakup nečesa, v različnih trgovinah primerjam cene in kvaliteto.

Vrednost 154271 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 110
2 To zame redko drži 188
3 To zame drži včasih 319
4 To zame drži pogosto 391
5 To zame vedno drži 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q152 nakupujem s partnerjem Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V152. Rad/a nakupujem skupaj s partnerjem/ko, prijateljem/ico ali drugimi bližnjimi.

Vrednost 155270 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 61
2 To zame redko drži 122
3 To zame drži včasih 321
4 To zame drži pogosto 460
5 To zame vedno drži 295
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q153 ogledujem stvari Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V153. Rad/a pomerjam ali si ogledujem stvari, tudi če si jih ne nameravam kupiti.

Vrednost 156269 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 362
2 To zame redko drži 319
3 To zame drži včasih 240
4 To zame drži pogosto 227
5 To zame vedno drži 114
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q154 ogledujem stvari, sanjarim jih bom nekoc Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V154. Rad/a si ogledujem stvari, načrtujem in sanjarim o tem, da si jih bom nekoč kupila.

Vrednost 157268 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 149
2 To zame redko drži 277
3 To zame drži včasih 363
4 To zame drži pogosto 321
5 To zame vedno drži 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q155 nezadovoljen s svojo postavo Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V155. Ko pomerjam kopalke, sem nezadovoljen/na s svojo postavo, ki jo gledam v ogledalu.

Vrednost 158267 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 337
2 To zame redko drži 298
3 To zame drži včasih 349
4 To zame drži pogosto 176
5 To zame vedno drži 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q156 Vsak nakup dobro premislim in pretehtam Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V156. Vsak nakup dobro premislim in pretehtam.

Vrednost 159266 Frekvenca
1 To zame sploh ne drži 112
2 To zame redko drži 228
3 To zame drži včasih 461
4 To zame drži pogosto 325
5 To zame vedno drži 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q157 znamke avtomobila S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V157. blagovne znamke avtomobila

Vrednost 160265 Frekvenca
1 sploh ne vplivam 260
2 malo vplivam 331
3 dokaj vplivam 320
4 močno vplivam 231
5 zelo močno, odločilno vplivam 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q158 hrane in pijace S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V158. hrane in pijače

Vrednost 161264 Frekvenca
1 sploh ne vplivam 56
2 malo vplivam 188
3 dokaj vplivam 504
4 močno vplivam 365
5 zelo močno, odločilno vplivam 147
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q159 skupnih pocitnic S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V159. skupnih počitnic, dopusta

Vrednost 162263 Frekvenca
1 sploh ne vplivam 205
2 malo vplivam 200
3 dokaj vplivam 382
4 močno vplivam 315
5 zelo močno, odločilno vplivam 152
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q160 glasbene opreme S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V160. glasbene, TV oz. video opreme

Vrednost 163262 Frekvenca
1 sploh ne vplivam 132
2 malo vplivam 211
3 dokaj vplivam 376
4 močno vplivam 361
5 zelo močno, odločilno vplivam 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q161 racunalnika S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V161. računalnika, računalniške opreme

Vrednost 164261 Frekvenca
1 sploh ne vplivam 345
2 malo vplivam 202
3 dokaj vplivam 213
4 močno vplivam 245
5 zelo močno, odločilno vplivam 252
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q162 pohistva S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V162. pohištva, stanovanjske opreme

Vrednost 165260 Frekvenca
1 sploh ne vplivam 135
2 malo vplivam 264
3 dokaj vplivam 415
4 močno vplivam 284
5 zelo močno, odločilno vplivam 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q163 bele tehnike S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V163. bele tehnike (pralni, pomivalni, sušilni stroj, hladilnik, štedilnik)

Vrednost 166259 Frekvenca
1 sploh ne vplivam 306
2 malo vplivam 301
3 dokaj vplivam 293
4 močno vplivam 213
5 zelo močno, odločilno vplivam 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q164 cesa drugega? S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V164. česa drugega? ....................

Vrednost 167258 Frekvenca
1 sploh ne vplivam 126
2 malo vplivam 9
3 dokaj vplivam 20
4 močno vplivam 30
5 zelo močno, odločilno vplivam 18
" " 1058

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q165 ugled znamke oblacila S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V165. ugled blagovne znamke oblačila

Vrednost 168257 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 203
2 malo vpliva 364
3 dokaj vpliva 445
4 močno vpliva 191
5 zelo močno, odločilno vpliva 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q166 cena oblacila S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V166. cena oblačila

Vrednost 169256 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 37
2 malo vpliva 146
3 dokaj vpliva 509
4 močno vpliva 418
5 zelo močno, odločilno vpliva 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q167 mnenje tvojega partnerja S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V167. mnenje tvojega fanta/dekleta oz partnerja/partnerice

Vrednost 170255 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 112
2 malo vpliva 265
3 dokaj vpliva 463
4 močno vpliva 325
5 zelo močno, odločilno vpliva 92
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q168 mnenje dobrega prijatelja S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V168. mnenje dobrega prijatelja/ice

Vrednost 171254 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 88
2 malo vpliva 285
3 dokaj vpliva 519
4 močno vpliva 304
5 zelo močno, odločilno vpliva 65
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q169 mnenje tvoje mame S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V169. mnenje tvoje mame

Vrednost 172253 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 288
2 malo vpliva 412
3 dokaj vpliva 355
4 močno vpliva 157
5 zelo močno, odločilno vpliva 49
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q170 udobno pocutje v oblacilu S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V170. udobno počutje v oblačilu

Vrednost 173252 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 3
2 malo vpliva 14
3 dokaj vpliva 120
4 močno vpliva 539
5 zelo močno, odločilno vpliva 585
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q171 reklame za oblacila S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V171. oglasi, reklame za oblačila

Vrednost 174251 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 275
2 malo vpliva 590
3 dokaj vpliva 303
4 močno vpliva 72
5 zelo močno, odločilno vpliva 19
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q172 modnost S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V172. modnost, modernost

Vrednost 175250 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 130
2 malo vpliva 309
3 dokaj vpliva 460
4 močno vpliva 281
5 zelo močno, odločilno vpliva 81
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q173 blago iz katerega je sesito S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V173. blago oz. material iz katerega je sešito

Vrednost 176249 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 31
2 malo vpliva 187
3 dokaj vpliva 412
4 močno vpliva 410
5 zelo močno, odločilno vpliva 220
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q174 udobnost (spremenljivke ni v datoteki) S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V174. udobnost

Vrednost 177248 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 0
2 malo vpliva 0
3 dokaj vpliva 0
4 močno vpliva 0
5 zelo močno, odločilno vpliva 0
" " 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q175 da je primerno za v sluzbo, solo S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V175. da je primerno za v službo, šolo

Vrednost 178247 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 49
2 malo vpliva 91
3 dokaj vpliva 341
4 močno vpliva 544
5 zelo močno, odločilno vpliva 234
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q176 z novostmi v oblacenju S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V176. z novostmi, modo v oblačenju

Vrednost 179246 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen/a 83
2 malo sem seznanjen/a 293
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 495
4 dobro sem seznanjen/a 316
5 zelo dobro sem seznanjen/a 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q177 s cenami oblek S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V177. s cenami oblek

Vrednost 180245 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen/a 57
2 malo sem seznanjen/a 272
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 512
4 dobro sem seznanjen/a 357
5 zelo dobro sem seznanjen/a 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q178 kje so trgovine z oblekami S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V178. kje so trgovine z oblekami

Vrednost 181244 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen/a 21
2 malo sem seznanjen/a 85
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 337
4 dobro sem seznanjen/a 575
5 zelo dobro sem seznanjen/a 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q179 z blagovnimi znamkami oblek S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V179. z blagovnimi znamkami oblek

Vrednost 182243 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen/a 37
2 malo sem seznanjen/a 159
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 422
4 dobro sem seznanjen/a 494
5 zelo dobro sem seznanjen/a 149
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q180 z imeni modnih kreatorjev S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V180. z imeni modnih kreatorjev oblačil

Vrednost 183242 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen/a 206
2 malo sem seznanjen/a 431
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 360
4 dobro sem seznanjen/a 207
5 zelo dobro sem seznanjen/a 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q181 lahko recem, da

V181. V mladosti so prijatelji, posebej najboljši prijatelji, zelo pomembni. Ali zase lahko rečeš, da: (izberi en odgovor)

Vrednost 184241 Frekvenca
1 imam najboljšega prijatelja/prijatelj(POJDI NA VPRAŠANJE ŠT. V182) 868
2 imam prijatelje/ice, ne pa tudi najboljšega prijatelja/ico (OBKROŽI ŠTEVILKO 9 POD NASLEDNJO TABELO, ŠT. 9 V VPRAŠANJU V186 IN NADALJUJ Z VPRAŠANJEM V187) 388
3 nimam prijateljev (OBKROŽI ŠTEVILKO 9 POD NASLEDNJO TABELO, ŠT. 9 V VPRAŠANJU V186 IN NADALJUJ Z VPRAŠANJEM V187) 5
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q182 mu popolnoma zaupas Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

V182. mu/ji popolnoma zaupaš

Vrednost 185240 Frekvenca
1 da 742
2 ne 4
3 ne povsem 122
9 nima najboljše/ga prijatelja/ice 387
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q183 mu poves vse Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

V183. mu/ji poveš vse, ne skrivaš ničesar

Vrednost 186239 Frekvenca
1 da 560
2 ne 52
3 ne povsem 254
9 nima najboljše/ga prijatelja/ice 387
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q184 lahko vedno prosis za pomoc Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

V184. ga/jo lahko vedno prosiš za pomoč

Vrednost 187238 Frekvenca
1 da 819
2 ne 12
3 ne povsem 34
9 nima najboljše/ga prijatelja/ice 387
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q185 zelo pogosto druzis Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

V185. se z njim/njo zelo pogosto družiš

Vrednost 188237 Frekvenca
1 da 718
2 ne 30
3 ne povsem 119
9 nima najboljše/ga prijatelja/ice 388
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q186 najboljsi prijatelj

V186. Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica?

Vrednost 189236 Frekvenca
1 vrstnik (lahko tudi mlajši ali starejši od tebe) 363
2 vrstnica (lahko tudi mlajša ali starejša od tebe) 335
3 mama 14
4 oče 3
5 brat, sestra 29
6 kak drug sorodnik/ca 21
7 sodelavec/ka 30
8 nekdo drug 67
9 nima najboljšega prijatelja/ice 390
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q187 otresti skrbi Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V187. če bi se želel/a otresti skrbi

Vrednost 190235 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 464
2 poklicni svetovalec/ka 8
3 prijatelj/ica 368
4 mama 224
5 sestra, brat 82
6 oče 23
7 drug sorodnik/ca 5
8 sodelavec/ka 13
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q188 slabo v soli Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V188. če bi ti šlo slabo v šoli

Vrednost 191234 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 164
2 poklicni svetovalec/ka 58
3 prijatelj/ica 404
4 mama 332
5 sestra, brat 108
6 oče 52
7 drug sorodnik/ca 11
8 sodelavec/ka 18
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 101
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q189 zalosten Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V189. če bi bil/a žalosten/a, potrt/a

Vrednost 192233 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 536
2 poklicni svetovalec/ka 2
3 prijatelj/ica 398
4 mama 130
5 sestra, brat 62
6 oče 10
7 drug sorodnik/ca 6
8 sodelavec/ka 6
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 110
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q190 sprejeti pomembno odlocitev Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V190. če bi moral/a sprejeti kako pomembno odločitev

Vrednost 193232 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 438
2 poklicni svetovalec/ka 23
3 prijatelj/ica 133
4 mama 332
5 sestra, brat 52
6 oče 175
7 drug sorodnik/ca 5
8 sodelavec/ka 9
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 88
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q191 probleme v sluzbi Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V191. če bi imel/a probleme v službi

Vrednost 194231 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 281
2 poklicni svetovalec/ka 85
3 prijatelj/ica 176
4 mama 133
5 sestra, brat 40
6 oče 117
7 drug sorodnik/ca 14
8 sodelavec/ka 310
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 79
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q192 zaupati intimna obcutja Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V192. če bi si želela zaupati intimna občutja

Vrednost 195230 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 733
2 poklicni svetovalec/ka 7
3 prijatelj/ica 361
4 mama 35
5 sestra, brat 29
6 oče 5
7 drug sorodnik/ca 5
8 sodelavec/ka 4
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 80
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q193 zelel zabave Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V193. če bi si želel/a zabave in razvedrila

Vrednost 196229 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 446
2 poklicni svetovalec/ka 7
3 prijatelj/ica 719
4 mama 14
5 sestra, brat 35
6 oče 2
7 drug sorodnik/ca 9
8 sodelavec/ka 4
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 22
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q194 biti tak, kot res si Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V194. če bi si želel/a biti tak/a, kot res si

Vrednost 197228 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 451
2 poklicni svetovalec/ka 7
3 prijatelj/ica 379
4 mama 81
5 sestra, brat 74
6 oče 15
7 drug sorodnik/ca 5
8 sodelavec/ka 0
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 239
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q195 izkljucili iz sole Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V195. če bi te izključili iz šole

Vrednost 198227 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 158
2 poklicni svetovalec/ka 116
3 prijatelj/ica 156
4 mama 512
5 sestra, brat 57
6 oče 126
7 drug sorodnik/ca 21
8 sodelavec/ka 4
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 86
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q196 izgubil sluzbo Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V196. če bi izgubil/a službo

Vrednost 199226 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 374
2 poklicni svetovalec/ka 139
3 prijatelj/ica 137
4 mama 249
5 sestra, brat 36
6 oče 149
7 drug sorodnik/ca 16
8 sodelavec/ka 49
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 86
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q197 huda zivljenjska stiska Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V197. če bi bil/a v hudi življenjski stiski

Vrednost 200225 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 370
2 poklicni svetovalec/ka 32
3 prijatelj/ica 141
4 mama 449
5 sestra, brat 66
6 oče 150
7 drug sorodnik/ca 15
8 sodelavec/ka 3
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 32
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q198 zmanjka denarja Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V198. če bi ti zmanjka/lo denarja

Vrednost 201224 Frekvenca
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 264
2 poklicni svetovalec/ka 6
3 prijatelj/ica 94
4 mama 443
5 sestra, brat 64
6 oče 320
7 drug sorodnik/ca 21
8 sodelavec/ka 11
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 38
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q199 Zbiranje podpisov Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V199. Zbiranje podpisov; peticije z določenimi zahtevami do zakonodajne ali izvršne oblasti

Vrednost 202223 Frekvenca
1 naj bo dovoljeno 1170
2 naj bo prepovedano 87
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q200 grafiti Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V200. Pisanje različnih parol, gesel po zidovih (grafiti)

Vrednost 203222 Frekvenca
1 naj bo dovoljeno 607
2 naj bo prepovedano 652
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q201 Blokade prometa Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V201. Blokade ali motnje prometa kot oblika političnega protesta in pritiska

Vrednost 204221 Frekvenca
1 naj bo dovoljeno 549
2 naj bo prepovedano 708
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q202 Zasedba javnih ustanov Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V202. Zasedba javnih ustanov kot oblika političnega protesta in pritiska

Vrednost 205220 Frekvenca
1 naj bo dovoljeno 511
2 naj bo prepovedano 744
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q203 Neplacevanje davkov Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V203. Neplačevanje davkov, pristojbin, naročnin itd. kot oblika državljanske nepokorščine

Vrednost 206219 Frekvenca
1 naj bo dovoljeno 346
2 naj bo prepovedano 913
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q204 Zasedba gradbisc Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V204. Zasedba gradbišč kot protest proti posegu v prostor

Vrednost 207218 Frekvenca
1 naj bo dovoljeno 693
2 naj bo prepovedano 564
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q205 kontrola za javni red in mir Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V205. Neformalna (strankarska ali državljanska) organizacija kontrole in skrbi za javni red in mir

Vrednost 208217 Frekvenca
1 naj bo dovoljeno 816
2 naj bo prepovedano 442
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q206 starsem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V206. staršem

Vrednost 209216 Frekvenca
1 nič 11
2 malo 49
3 srednje 205
4 precej 571
5 popolnoma 425
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q207 bratom in sestram V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V207. bratom in sestram

Vrednost 210215 Frekvenca
1 nič 66
2 malo 75
3 srednje 229
4 precej 504
5 popolnoma 311
" " 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q208 profesorjem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V208. profesorjem

Vrednost 211214 Frekvenca
1 nič 188
2 malo 378
3 srednje 536
4 precej 147
5 popolnoma 9
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q209 solam V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V209. šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 212213 Frekvenca
1 nič 115
2 malo 275
3 srednje 575
4 precej 280
5 popolnoma 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q210 ekoloskim gibanjem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V210. ekološkim gibanjem

Vrednost 213212 Frekvenca
1 nič 123
2 malo 292
3 srednje 632
4 precej 195
5 popolnoma 17
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q211 predsedniku drzave V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V211. predsedniku države

Vrednost 214211 Frekvenca
1 nič 215
2 malo 297
3 srednje 505
4 precej 207
5 popolnoma 37
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q212 politicnim strankam V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V212. političnim strankam

Vrednost 215210 Frekvenca
1 nič 407
2 malo 600
3 srednje 235
4 precej 20
5 popolnoma 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q213 vodilnim politikom V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V213. vodilnim politikom

Vrednost 216209 Frekvenca
1 nič 373
2 malo 565
3 srednje 281
4 precej 41
5 popolnoma 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q214 bogu V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V214. bogu

Vrednost 217208 Frekvenca
1 nič 384
2 malo 278
3 srednje 295
4 precej 177
5 popolnoma 122
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q215 medijem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V215. medijem (časopisom, televiziji)

Vrednost 218207 Frekvenca
1 nič 99
2 malo 385
3 srednje 578
4 precej 188
5 popolnoma 11
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q216 prijateljem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V216. prijateljem

Vrednost 219206 Frekvenca
1 nič 4
2 malo 20
3 srednje 158
4 precej 728
5 popolnoma 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q217 duhovnikom in cerkvi V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V217. duhovnikom in cerkvi

Vrednost 220205 Frekvenca
1 nič 454
2 malo 330
3 srednje 318
4 precej 130
5 popolnoma 27
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q218 sodiscem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V218. sodiščem

Vrednost 221204 Frekvenca
1 nič 103
2 malo 272
3 srednje 578
4 precej 274
5 popolnoma 35
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q219 slovenski vojski V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V219. slovenski vojski

Vrednost 222203 Frekvenca
1 nič 135
2 malo 294
3 srednje 549
4 precej 243
5 popolnoma 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q220 evropski uniji V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V220. evropski uniji

Vrednost 223202 Frekvenca
1 nič 177
2 malo 346
3 srednje 563
4 precej 163
5 popolnoma 11
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221 Nato paktu V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V221. Nato paktu

Vrednost 224201 Frekvenca
1 nič 194
2 malo 330
3 srednje 541
4 precej 168
5 popolnoma 27
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q222 demokracija v SLO

V222. Če ocenjuješ na splošno, kako si zadovoljen/zadovoljns stanjem demokracije v Sloveniji? Oceni na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh nisi zadovoljen/a, 5 da si povsem zadovoljen/na, 3 pa je nekje vmes. (označi eno številko)

Vrednost 225200 Frekvenca
1 1- sploh nisem zadovoljen/na 70
2 2 211
3 3 712
4 4 240
5 5- sem povsem zadovoljen/na 28
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223 ali je bolje?

V223. V politiki imajo različne stranke pogosto različne nazore o tem, kako naj voditelj stranke opravlja svojo vlogo. Ali je po tvojem mnenju bolje....

Vrednost 226199 Frekvenca
1 da voditelj stranke trdno zagovarja svoja prepričanja, čeprav drugi s tem ne soglašajo ali 157
2 da voditelj stranke sodeluje tudi z drugače mislečimi, pa čeprav to pomeni sklepanje kompromisov glede nekaterih pomembnih načel? 919
9 ne vem 182
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q224 naloga vlade

V224. Kaj je po tvojem mnenju bolj pomembna naloga vlade?

Vrednost 227198 Frekvenca
1 ohranjanje reda v družbi 473
2 spoštovanje svobode posameznika 634
9 ne vem 155
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q225 ali bi kandidiral?

V225. Če bi videl/a dobre možnosti za uresničitev svojih pogledov in vizij, ali bi kandidiral/a za kakšno politično funkcijo?

Vrednost 228197 Frekvenca
1 da 269
2 ne 725
9 ne vem 267
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q226 na drzavnozborskih volitvah V nekaterih državah potekajo razprave o morebitnem nižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice. Kolikšna naj bo po tvojem mnenju starost za volilno pravico ...? (vpiši najnižjo starostno mejo oz. leta za vsako vrsto odločanja posebej. Če se anketiranec ne more odločiti, pusti prazno)

V226. na državnozborskih volitvah

Vrednost 229196 Frekvenca
13 1
14 2
15 6
16 36
17 15
18 836
19 8
20 151
21 71
22 11
23 9
24 3
25 30
30 24
35 11
40 10
45 1
50 2
70 1
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 13 do 70

Q227 na obcinskih volitvah V nekaterih državah potekajo razprave o morebitnem nižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice. Kolikšna naj bo po tvojem mnenju starost za volilno pravico ...? (vpiši najnižjo starostno mejo oz. leta za vsako vrsto odločanja posebej. Če se anketiranec ne more odločiti, pusti prazno)

V227. na občinskih volitvah

Vrednost 230195 Frekvenca
10 3
12 1
14 3
15 16
16 106
17 37
18 830
19 12
20 108
21 39
22 8
23 5
24 4
25 18
28 1
30 22
34 1
35 6
36 1
40 4
50 2
90 1
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 10 do 90

Q228 na predsedniskih volitvah V nekaterih državah potekajo razprave o morebitnem nižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice. Kolikšna naj bo po tvojem mnenju starost za volilno pravico ...? (vpiši najnižjo starostno mejo oz. leta za vsako vrsto odločanja posebej. Če se anketiranec ne more odločiti, pusti prazno)

V228. na predsedniških volitvah

Vrednost 231194 Frekvenca
14 1
15 5
16 29
17 15
18 805
19 7
20 165
21 76
22 12
23 6
24 10
25 32
30 26
35 4
37 1
40 18
45 7
50 8
60 2
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 14 do 60

Q229 na referendumu z lokalnimi vprasanji V nekaterih državah potekajo razprave o morebitnem nižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice. Kolikšna naj bo po tvojem mnenju starost za volilno pravico ...? (vpiši najnižjo starostno mejo oz. leta za vsako vrsto odločanja posebej. Če se anketiranec ne more odločiti, pusti prazno)

V229. na referendumu z lokalnimi vprašanji

Vrednost 232193 Frekvenca
7 1
10 2
12 1
14 12
15 28
16 138
17 35
18 744
19 14
20 117
21 37
22 12
23 6
24 6
25 26
26 1
27 1
29 1
30 26
35 3
36 1
38 1
40 9
56 1
70 1
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 7 do 70

Q230 na referendumu s politicnimi vprasanji V nekaterih državah potekajo razprave o morebitnem nižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice. Kolikšna naj bo po tvojem mnenju starost za volilno pravico ...? (vpiši najnižjo starostno mejo oz. leta za vsako vrsto odločanja posebej. Če se anketiranec ne more odločiti, pusti prazno)

V230. na referendumu s političnimi vprašanji

Vrednost 233192 Frekvenca
7 1
14 3
15 8
16 34
17 19
18 788
19 10
20 154
21 71
22 17
23 12
24 7
25 46
26 1
27 1
28 1
30 29
32 1
33 1
35 5
39 1
40 9
50 2
70 2
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 7 do 70

Q231 moje zanimanje za politiko

V231. Kako bi ocenil/a svoj interes za politiko? Je tvoje zanimanje za politiko...

Vrednost 234191 Frekvenca
1 nikakršno 223
2 majhno 491
3 srednje 432
4 močno 100
5 zelo močno 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q232 politiki se ne ukvarjajo, kaj menijo lju Naštel/a bom nekaj izjav; ti pa povej za vsako od njih na lestvici od 1 do 5, koliko ustreza tvojim mnenjem o politiki. 1 pomeni, da sploh ne ustreza, 5 da ustreza popolnoma, 3 pa je nekje vmes. (obkroži eno številko pri vsaki izjavi) Izjave

V232. Ne verjamem, da se politiki veliko ukvarjajo s tem, kaj menijo ljudje kot sem jaz.

Vrednost 235190 Frekvenca
1 1-Sploh ne ustreza 49
2 2 196
3 3 411
4 4 342
5 5-Popolnoma ustreza 262
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q233 razumem se na politiko Naštel/a bom nekaj izjav; ti pa povej za vsako od njih na lestvici od 1 do 5, koliko ustreza tvojim mnenjem o politiki. 1 pomeni, da sploh ne ustreza, 5 da ustreza popolnoma, 3 pa je nekje vmes. (obkroži eno številko pri vsaki izjavi) Izjave

V233. Precej se razumem na politiko.

Vrednost 236189 Frekvenca
1 1-Sploh ne ustreza 388
2 2 417
3 3 318
4 4 117
5 5-Popolnoma ustreza 20
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q234 ni vpliva na to, kaj pocne oblast Naštel/a bom nekaj izjav; ti pa povej za vsako od njih na lestvici od 1 do 5, koliko ustreza tvojim mnenjem o politiki. 1 pomeni, da sploh ne ustreza, 5 da ustreza popolnoma, 3 pa je nekje vmes. (obkroži eno številko pri vsaki izjavi) Izjave

V234. Ljudje, kot sem jaz, itak nimajo nobenega vpliva na to, kaj počne oblast.

Vrednost 237188 Frekvenca
1 1-Sploh ne ustreza 69
2 2 263
3 3 336
4 4 289
5 5-Popolnoma ustreza 299
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q235 samo izvolitev, in ne mnenje volilcev Naštel/a bom nekaj izjav; ti pa povej za vsako od njih na lestvici od 1 do 5, koliko ustreza tvojim mnenjem o politiki. 1 pomeni, da sploh ne ustreza, 5 da ustreza popolnoma, 3 pa je nekje vmes. (obkroži eno številko pri vsaki izjavi) Izjave

V235. Politiki so tako ali tako zainteresirani za to, da so izvoljeni, in ne za to, kaj volivci resnično želijo.

Vrednost 238187 Frekvenca
1 1-Sploh ne ustreza 28
2 2 125
3 3 387
4 4 434
5 5-Popolnoma ustreza 285
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q236 politika je prevec komplicirana Naštel/a bom nekaj izjav; ti pa povej za vsako od njih na lestvici od 1 do 5, koliko ustreza tvojim mnenjem o politiki. 1 pomeni, da sploh ne ustreza, 5 da ustreza popolnoma, 3 pa je nekje vmes. (obkroži eno številko pri vsaki izjavi) Izjave

V236. Včasih se mi zdi politika vse preveč komplicirana, da bi jo normalen človek razumel.

Vrednost 239186 Frekvenca
1 1-Sploh ne ustreza 74
2 2 215
3 3 391
4 4 350
5 5-Popolnoma ustreza 229
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q237 samo nekaj mocnih, ostali nimajo vpliva Naštel/a bom nekaj izjav; ti pa povej za vsako od njih na lestvici od 1 do 5, koliko ustreza tvojim mnenjem o politiki. 1 pomeni, da sploh ne ustreza, 5 da ustreza popolnoma, 3 pa je nekje vmes. (obkroži eno številko pri vsaki izjavi) Izjave

V237. Pri nas je zgolj nekaj močnih, vsi ostali nimajo nobenega vpliva na to, kaj oblast počne.

Vrednost 240185 Frekvenca
1 1-Sploh ne ustreza 26
2 2 148
3 3 484
4 4 409
5 5-Popolnoma ustreza 191
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q238 S starsi Kako pogosto se pogovarjaš o politiki z osebami, ki jih bom sedaj naštel/a? Ali zelo redko, redko, pogosto, zelo pogosto, ali pa nimaš stikov s temi osebami? (obkroži eno številko v vsaki vrstici)

V238. S starši

Vrednost 241184 Frekvenca
1 zelo redko 297
2 redko 582
3 pogosto 268
4 zelo pogosto 102
9 nimam stikov s temi osebami 11
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q239 Z intimnim partnerjem Kako pogosto se pogovarjaš o politiki z osebami, ki jih bom sedaj naštel/a? Ali zelo redko, redko, pogosto, zelo pogosto, ali pa nimaš stikov s temi osebami? (obkroži eno številko v vsaki vrstici)

V239. Z intimnim partnerjem (fant, dekle, mož, žena)

Vrednost 242183 Frekvenca
1 zelo redko 440
2 redko 474
3 pogosto 184
4 zelo pogosto 70
9 nimam stikov s temi osebami 90
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q241 S prijatelji Kako pogosto se pogovarjaš o politiki z osebami, ki jih bom sedaj naštel/a? Ali zelo redko, redko, pogosto, zelo pogosto, ali pa nimaš stikov s temi osebami? (obkroži eno številko v vsaki vrstici)

V241. S prijatelji, družbo

Vrednost 243182 Frekvenca
1 zelo redko 311
2 redko 583
3 pogosto 272
4 zelo pogosto 84
9 nimam stikov s temi osebami 7
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q242 S sosolci Kako pogosto se pogovarjaš o politiki z osebami, ki jih bom sedaj naštel/a? Ali zelo redko, redko, pogosto, zelo pogosto, ali pa nimaš stikov s temi osebami? (obkroži eno številko v vsaki vrstici)

V242. S sošolci, študijskimi kolegi

Vrednost 244181 Frekvenca
1 zelo redko 387
2 redko 487
3 pogosto 183
4 zelo pogosto 55
9 nimam stikov s temi osebami 144
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q243 S sodelavci Kako pogosto se pogovarjaš o politiki z osebami, ki jih bom sedaj naštel/a? Ali zelo redko, redko, pogosto, zelo pogosto, ali pa nimaš stikov s temi osebami? (obkroži eno številko v vsaki vrstici)

V243. S sodelavci in sodelavkami

Vrednost 245180 Frekvenca
1 zelo redko 285
2 redko 395
3 pogosto 200
4 zelo pogosto 67
9 nimam stikov s temi osebami 292
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q244 volil bi

V244. Predpostavimo, da bi bile v nedeljo volitve in da imaš ti volilno pravico. Katero stranko bi volil/a? (vpiši ime samo ene izbrane stranke) ................

Vrednost 246179 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 1
2 Liberalna demokracija Slovenije 309
3 Nova Slovenija 14
4 Slovenska nacionalna stranka 36
5 SLS+SKD 29
6 Social demokratska stranka 105
7 Stranka mladih Slovenije 114
8 Združena lista socialnih demokratov 68
9 ne vem 380
0 zagotovo ne bi šel/šla na volitve 201
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q245 volil nebi

V245. In katere stranke zagotovo ne bi volil/a? (vpiši ime samo ene stranke)............

Vrednost 247178 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 51
2 Liberalna demokracija Slovenije 93
3 Nova Slovenija 112
4 Slovenska nacionalna stranka 87
5 SLS+SKD 156
6 Social demokratska stranka 133
7 Stranka mladih Slovenije 20
8 Združena lista socialnih demokratov 19
9 ne vem 416
0 zagotovo ne bi šel/šla na volitve 165
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q246 najblizja ocetu Katera politična stranka pa je po tvojem mnenju najbližja tvojim staršem oz. katero stranko bi volili, če bi bile volitve?

V246. očetu:..............

Vrednost 248177 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 14
2 Liberalna demokracija Slovenije 297
3 Nova Slovenija 29
4 Slovenska nacionalna stranka 10
5 SLS+SKD 55
6 Social demokratska stranka 104
7 Stranka mladih Slovenije 5
8 Združena lista socialnih demokratov 58
9 ne vem 647
0 ne bi, ni volil 3
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q247 najblizja materi Katera politična stranka pa je po tvojem mnenju najbližja tvojim staršem oz. katero stranko bi volili, če bi bile volitve?

V247. materi:.............

Vrednost 249176 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 18
2 Liberalna demokracija Slovenije 342
3 Nova Slovenija 37
4 Slovenska nacionalna stranka 8
5 SLS+SKD 65
6 Social demokratska stranka 81
7 Stranka mladih Slovenije 12
8 Združena lista socialnih demokratov 63
9 ne vem 623
0 0
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q248 LDS Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V248. LDS

Vrednost 250175 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 154
2 2 185
3 3 348
4 4 394
5 5-najboljša ocena 133
" " 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q249 SDS Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V249. SDS

Vrednost 251174 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 231
2 2 348
3 3 425
4 4 155
5 5-najboljša ocena 54
" " 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q250 SLS+SKD Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V250. SLS+SKD

Vrednost 252173 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 364
2 2 467
3 3 304
4 4 60
5 5-najboljša ocena 12
" " 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q251 SNS Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V251. SNS

Vrednost 253172 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 318
2 2 429
3 3 335
4 4 94
5 5-najboljša ocena 30
" " 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q252 NSi Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V252. NSi

Vrednost 254171 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 397
2 2 399
3 3 279
4 4 105
5 5-najboljša ocena 30
" " 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q253 ZLSD Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V253. ZLSD

Vrednost 255170 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 183
2 2 333
3 3 434
4 4 217
5 5-najboljša ocena 39
" " 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q254 Borut Pahor Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V254. Borut Pahor

Vrednost 256169 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 156
2 2 297
3 3 431
4 4 269
5 5-najboljša ocena 59
" " 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q255 Andrej Bajuk Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V255. Andrej Bajuk

Vrednost 257168 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 463
2 2 386
3 3 257
4 4 87
5 5-najboljša ocena 22
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q256 Zmago Jelincic Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V256. Zmago Jelinčič

Vrednost 258167 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 351
2 2 398
3 3 315
4 4 111
5 5-najboljša ocena 42
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q257 Franc Zagozen Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V257. Franc Zagožen

Vrednost 259166 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 331
2 2 503
3 3 316
4 4 45
5 5-najboljša ocena 7
" " 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q258 Janez Drnovsek Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V258. Janez Drnovšek

Vrednost 260165 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 145
2 2 157
3 3 354
4 4 417
5 5-najboljša ocena 150
" " 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q259 Milan Kucan Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V259. Milan Kučan

Vrednost 261164 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 117
2 2 145
3 3 316
4 4 427
5 5-najboljša ocena 220
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q259A Janez Jansa Kako - na splošno - ceniš posamezne slovenske politične stranke in posamezne izpostavljene politike? Oceni na lestvici od 1 do 5 vsako stranko oz. vsako osebo posebej. Pri tem je 1 najslabša možna ocena in 5 najboljša možna ocena. (v vsaki vrstici označi ustrezno številko)

V259a. Janez Janša

Vrednost 262163 Frekvenca
1 1-najslabša ocena 145
2 2 157
3 3 175
4 4 112
5 5-najboljša ocena 31
" " 642

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q260 lastno stalisce?

V260. Mnogi ljudje razmišljajo o političnih stališčih kot o "levih" ali o "desnih". Tu imava lestvico, ki se razteza od 0 do 10, torej od "levih" do "desnih" stališč, pogledov. Na točki 5 je sredina. Kaj sodiš o svojih lastnih stališčih? Kam bi jih uvrstil/a na tej lestvici? (označi ustrezno številko)

Vrednost 263162 Frekvenca
0 0-levo 24
1 1 42
2 2 72
3 3 112
4 4 121
5 5 408
6 6 68
7 7 45
8 8 39
9 9 29
10 10-desno 11
99 ne vem, ne razumem 286
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q261 uporaba nasilja pred pritiski priseljenc Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V261. uporaba nasilnih sredstev za obrambo svojega naroda pred pritiski priseljencev

Vrednost 264161 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 157
2 2 143
3 3 160
4 4 143
5 5 238
6 6 104
7 7 109
8 8 106
9 9 32
10 10-vedno lahko upravičimo 63
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q262 nasilno upiranje skodljivim posegom v ok Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V262. nasilno upiranje ekološko škodljivim posegom v okolje

Vrednost 265160 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 123
2 2 103
3 3 114
4 4 110
5 5 198
6 6 98
7 7 139
8 8 189
9 9 74
10 10-vedno lahko upravičimo 113
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q263 smrtna kazen Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V263. smrtna kazen

Vrednost 266159 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 291
2 2 170
3 3 121
4 4 78
5 5 226
6 6 76
7 7 82
8 8 96
9 9 58
10 10-vedno lahko upravičimo 62
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q264 uporaba nasilja za obrambo delavskih pra Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V264. uporaba nasilnih sredstev za obrambo delavskih pravic in dostojanstva

Vrednost 267158 Frekvenca
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 182
2 2 134
3 3 169
4 4 113
5 5 292
6 6 97
7 7 120
8 8 84
9 9 29
10 10-vedno lahko upravičimo 39
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q265 iti v disko Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V265. prvič iti v disko

Vrednost 268157 Frekvenca
6 1
7 1
8 1
9 2
10 13
11 11
12 40
13 112
14 295
15 368
16 243
17 90
18 50
19 7
20 8
21 2
22 1
23 1
24 1
25 1
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 6 do 25

Q266 zasluziti denar Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V266. zaslužiti denar za lastno preživljanje

Vrednost 269156 Frekvenca
10 1
12 2
13 8
14 26
15 60
16 77
17 77
18 213
19 135
20 160
21 49
22 72
23 79
24 72
25 121
26 46
27 21
28 13
29 2
30 12
32 1
40 1
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 10 do 40

Q267 zakljuciti solanje Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V267. zaključiti šolanje

Vrednost 270155 Frekvenca
13 1
14 3
15 19
16 9
17 52
18 215
19 150
20 67
21 31
22 64
23 81
24 137
25 166
26 82
27 47
28 36
29 16
30 34
31 5
32 2
33 4
34 2
35 5
40 2
50 1
60 1
80 1
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 13 do 80

Q268 Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V268. biti sposoben/a sam/a si kuhati

Vrednost 271154 Frekvenca
7 1
8 2
9 6
52 2
60 2
70 1
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 7 do 70

Q269 prvi spolni odnosi Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V269. prvi spolni odnosi

Vrednost 272153 Frekvenca
8 1
10 2
12 3
13 19
14 55
15 117
16 217
17 294
18 279
19 99
20 69
21 16
22 9
23 14
24 7
25 11
26 2
27 3
28 1
30 1
" " 41

Vrednosti spremenljivk od 8 do 30

Q270 prvic se redno zaposliti Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V270. prvič se redno zaposliti

Vrednost 273152 Frekvenca
15 7
16 10
17 21
18 144
19 165
20 137
21 66
22 77
23 86
24 106
25 172
26 104
27 63
28 29
29 9
30 24
31 1
32 1
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 15 do 32

Q271 porociti se Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V271. poročiti se

Vrednost 274151 Frekvenca
15 1
17 3
18 13
19 13
20 31
21 17
22 26
23 49
24 64
25 161
26 103
27 101
28 123
29 33
30 263
31 7
32 30
33 20
34 1
35 44
37 1
40 6
50 1
" " 152

Vrednosti spremenljivk od 15 do 50

Q272 s partnerjem skupaj ziveti Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V272. s partnerjem/partnerko skupaj živeti

Vrednost 275150 Frekvenca
14 1
15 2
16 2
17 9
18 30
19 47
20 96
21 53
22 88
23 111
24 98
25 206
26 108
27 104
28 102
29 27
30 97
31 5
32 6
33 7
34 2
35 10
40 2
50 2
" " 49

Vrednosti spremenljivk od 14 do 50

Q273 prvic postati oce/mati Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V273. prvič postati oče/mati

Vrednost 276149 Frekvenca
15 1
16 5
17 4
18 16
19 18
20 25
21 35
22 37
23 40
24 57
25 144
26 108
27 118
28 136
29 67
30 248
31 23
32 32
33 27
34 5
35 36
36 4
40 3
41 1
" " 72

Vrednosti spremenljivk od 15 do 41

Q274 domov, kadar zelis Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V274. odhajati in prihajati domov, kadar želiš

Vrednost 277148 Frekvenca
1 1
10 5
12 1
13 9
14 31
15 69
16 139
17 165
18 383
19 140
20 160
21 25
22 33
23 11
24 18
25 17
26 2
27 4
28 2
29 1
30 6
35 2
40 1
60 2
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

Q275 odseliti se od starsev Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V275. odseliti se od staršev

Vrednost 278147 Frekvenca
1 1
13 2
14 4
15 1
16 3
17 14
18 70
19 55
20 114
21 35
22 73
23 96
24 121
25 204
26 82
27 63
28 58
29 16
30 76
31 2
32 5
33 2
35 5
40 2
" " 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

Q276 odlocati o izgledu Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V276. sam odločati o svojem izgledu, oblačenju

Vrednost 279146 Frekvenca
3 1
4 1
5 3
6 5
7 5
8 8
9 4
10 63
11 11
12 77
13 87
14 154
15 282
16 197
17 96
18 148
19 35
20 45
21 8
22 5
23 2
24 1
25 4
28 1
30 2
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 3 do 30

Q277 prvic se zaljubiti Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile naštete situacije oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo? (v okenca na koncu vrstic vpiši starosti; za situacije, za katere meni, da jih ne bo doživel/a, vpiši številko 0)

V277. prvič se zaljubiti

Vrednost 280145 Frekvenca
1 1
2 1
3 4
4 8
5 22
6 37
7 55
8 18
9 10
10 77
11 39
12 100
13 102
14 175
15 215
16 157
17 95
18 63
19 27
20 6
22 3
23 4
24 1
25 5
26 4
27 1
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

Q278 materialni polozaj

V278. Kako ocenjuješ materialni položaj svoje družine glede na slovensko povprečje? (obkroži en odgovor)

Vrednost 281144 Frekvenca
1 visoko nadpovprečen 4
2 nadpovprečen 121
3 povprečen 981
4 podpovprečen 101
5 visoko podpovprečen 8
9 ne znam oceniti, ne želim povedati 46
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q279 zivljenje Zdaj pa nas zanima, kako doživljaš svoje življenje. Oceni svoje osebno doživljanje na lestvici od 1 do 7. Najprej povej, kako zanimivo oz. dolgočasno je tvoje življenje, nato kako smiselno oz. nesmiselno se ti zdi in še, kako osamljeno oz. družabno je. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V279. dolgočasno

Vrednost 282143 Frekvenca
1 1-dolgočasno 8
2 2 9
3 3 17
4 4 100
5 5 286
6 6 501
7 7-zanimivo 335
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q280 zivljenje Zdaj pa nas zanima, kako doživljaš svoje življenje. Oceni svoje osebno doživljanje na lestvici od 1 do 7. Najprej povej, kako zanimivo oz. dolgočasno je tvoje življenje, nato kako smiselno oz. nesmiselno se ti zdi in še, kako osamljeno oz. družabno je. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V280. nesmiselno

Vrednost 283142 Frekvenca
1 1-dolgočasno 8
2 2 10
3 3 27
4 4 94
5 5 199
6 6 484
7 7-zanimivo 435
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q281 zivljenje Zdaj pa nas zanima, kako doživljaš svoje življenje. Oceni svoje osebno doživljanje na lestvici od 1 do 7. Najprej povej, kako zanimivo oz. dolgočasno je tvoje življenje, nato kako smiselno oz. nesmiselno se ti zdi in še, kako osamljeno oz. družabno je. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V281. osamljeno

Vrednost 284141 Frekvenca
1 1-dolgočasno 2
2 2 16
3 3 37
4 4 63
5 5 164
6 6 522
7 7-zanimivo 453
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q282 mladim odpira moznosti Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V282. Združevanje Evrope bo ravno mladim ljudem odpiralo velike možnosti.

Vrednost 285140 Frekvenca
1 sploh ne drži 38
2 malo drži 229
3 niti ne drži niti drži 422
4 precej drži 503
5 popolnoma drži 64
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q283 izboljsanje zivljenjskih pogojev Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V283. Združena Evropa bo dolgoročno izboljšala življenjske pogoje vseh ljudi.

Vrednost 286139 Frekvenca
1 sploh ne drži 93
2 malo drži 329
3 niti ne drži niti drži 556
4 precej drži 249
5 popolnoma drži 25
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q284 ljudje se bodo boljse razumeli Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V284. V združeni Evropi se bodo ljudje boljše razumeli.

Vrednost 287138 Frekvenca
1 sploh ne drži 131
2 malo drži 400
3 niti ne drži niti drži 572
4 precej drži 141
5 popolnoma drži 10
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q285 zdruzevanje zame nima pomena Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V285. Ne verjamem, da bo evropsko združevanje imelo velik pomen za mene osebno.

Vrednost 288137 Frekvenca
1 sploh ne drži 66
2 malo drži 314
3 niti ne drži niti drži 440
4 precej drži 360
5 popolnoma drži 74
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q286 kulture se bodo pomesale Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V286. V Združeni Evropi se bodo kulture tako pomešale, da človek ne bo več vedel, od kod izhaja.

Vrednost 289136 Frekvenca
1 sploh ne drži 313
2 malo drži 438
3 niti ne drži niti drži 294
4 precej drži 169
5 popolnoma drži 41
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q287 tezje bom nasel delo Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V287. V Združeni Evropi bom težje našel/našla delovno mesto, ker bo konkurenca narasla.

Vrednost 290135 Frekvenca
1 sploh ne drži 95
2 malo drži 346
3 niti ne drži niti drži 440
4 precej drži 308
5 popolnoma drži 64
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q288 ne bo se vec govorilo slovensko Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V288. Sčasoma se bodo jeziki toliko pomešali, da se sploh ne bo več govorilo slovensko.

Vrednost 291134 Frekvenca
1 sploh ne drži 461
2 malo drži 373
3 niti ne drži niti drži 238
4 precej drži 152
5 popolnoma drži 31
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q289 pridobili bodo le mocni Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V289. Od združevanja svetovnega gospodarstva bodo pridobili le tisti, ki so že sedaj močni.

Vrednost 292133 Frekvenca
1 sploh ne drži 41
2 malo drži 150
3 niti ne drži niti drži 332
4 precej drži 596
5 popolnoma drži 136
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q290 tezje uresnicevanje osebnih interesov Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V290. Kolikor večji oz. bolj kompleksni so gospodarski prostori na svetu, tem bolj omejene so možnosti, da uresničim svoje osebne interese.

Vrednost 293132 Frekvenca
1 sploh ne drži 83
2 malo drži 277
3 niti ne drži niti drži 652
4 precej drži 210
5 popolnoma drži 27
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q291 mocno bo vplivalo na moje zivljenje Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V291. Evropsko združevanje bo gotovo močno vplivalo na moje življenje.

Vrednost 294131 Frekvenca
1 sploh ne drži 170
2 malo drži 466
3 niti ne drži niti drži 421
4 precej drži 165
5 popolnoma drži 30
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q292 pretveza za uveljavljanje lastnih intere Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V292. Evropsko združevanje bo mnogim ljudem služilo le kot pretveza za uveljavljanje lastnih interesov.

Vrednost 295130 Frekvenca
1 sploh ne drži 47
2 malo drži 265
3 niti ne drži niti drži 549
4 precej drži 335
5 popolnoma drži 57
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q293 prevec razlicni interesi posameznih drza Za vsako našteto trditev posebej povej, koliko po tvojem mnenju drži. Ali sploh ne drži, malo drži, niti ne drži niti drži, precej drži ali pa popolnoma drži? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V293. Celovito svetovno gospodarstvo ne bo nikoli delovalo, ker so interesi posameznih držav preveč različni.

Vrednost 296129 Frekvenca
1 sploh ne drži 33
2 malo drži 209
3 niti ne drži niti drži 445
4 precej drži 463
5 popolnoma drži 103
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q294 SLO ne bo enakopravna velikimi Naštel/a ti bom nekaj trditev v zvezi z Evropsko unijo in Natom, ti pa s številkami od 1 do 5 oceni, koliko se z njimi strinjaš? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko). Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se niti strinjaš, niti ne strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V294. Majhne države, kot je Slovenija, tudi v bodoči združeni Evropi ne bodo nikoli povsem enakopravne z velikimi.

Vrednost 297128 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 24
2 ne strinjam se 130
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 266
4 strinjam se 596
5 v celoti se strinjam 202
9 ne vem 42
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q295 vkljuciti v Zvezo Nato Naštel/a ti bom nekaj trditev v zvezi z Evropsko unijo in Natom, ti pa s številkami od 1 do 5 oceni, koliko se z njimi strinjaš? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko). Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se niti strinjaš, niti ne strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V295. Menim, da se mora Slovenija čimprej vključiti v Zvezo Nato.

Vrednost 298127 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 106
2 ne strinjam se 224
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 442
4 strinjam se 307
5 v celoti se strinjam 72
9 ne vem 108
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q296 izgubila samostojnost Naštel/a ti bom nekaj trditev v zvezi z Evropsko unijo in Natom, ti pa s številkami od 1 do 5 oceni, koliko se z njimi strinjaš? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko). Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se niti strinjaš, niti ne strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V296. Slovenija bi z vstopom v Evropsko unijo izgubila težko pridobljeno samostojnost in neodvisnost.

Vrednost 299126 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 92
2 ne strinjam se 377
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 397
4 strinjam se 254
5 v celoti se strinjam 46
9 ne vem 94
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q297 vseeno za clanstvo v EU Naštel/a ti bom nekaj trditev v zvezi z Evropsko unijo in Natom, ti pa s številkami od 1 do 5 oceni, koliko se z njimi strinjaš? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko). Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se niti strinjaš, niti ne strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V297. Za prihodnost Slovenije je povsem vseeno ali bo postala članica EU ali ne.

Vrednost 300125 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 132
2 ne strinjam se 501
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 338
4 strinjam se 163
5 v celoti se strinjam 24
9 ne vem 100
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q298 varnost brez vstopa v Nato Naštel/a ti bom nekaj trditev v zvezi z Evropsko unijo in Natom, ti pa s številkami od 1 do 5 oceni, koliko se z njimi strinjaš? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko). Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se niti strinjaš, niti ne strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V298. Slovenija si lahko zagotovi varnost tudi brez vstopa v Nato.

Vrednost 301124 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 47
2 ne strinjam se 263
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 420
4 strinjam se 338
5 v celoti se strinjam 87
9 ne vem 105
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q299 vecji stroski obrambe Naštel/a ti bom nekaj trditev v zvezi z Evropsko unijo in Natom, ti pa s številkami od 1 do 5 oceni, koliko se z njimi strinjaš? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko). Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se niti strinjaš, niti ne strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V299. Vstop v Nato bo predvsem povečal stroške obrambe.

Vrednost 302123 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 12
2 ne strinjam se 85
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 241
4 strinjam se 560
5 v celoti se strinjam 215
9 ne vem 145
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q300 bolje denar za zascito gosp. Naštel/a ti bom nekaj trditev v zvezi z Evropsko unijo in Natom, ti pa s številkami od 1 do 5 oceni, koliko se z njimi strinjaš? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko). Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se niti strinjaš, niti ne strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V300. Bilo bi pametneje, če bi Slovenija denar, ki je namenjen za prilagajanje evropskemu trgu, uporabila za zaščito slovenskega gospodarstva in kmetijstva.

Vrednost 303122 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 20
2 ne strinjam se 138
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 353
4 strinjam se 450
5 v celoti se strinjam 224
9 ne vem 75
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q301 SLO je ekonomsko dovolj razvita Naštel/a ti bom nekaj trditev v zvezi z Evropsko unijo in Natom, ti pa s številkami od 1 do 5 oceni, koliko se z njimi strinjaš? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko). Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se niti strinjaš, niti ne strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V301. Slovenija je ekonomsko dovolj razvita, da lahko preživi tudi brez EU.

Vrednost 304121 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 61
2 ne strinjam se 273
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 441
4 strinjam se 297
5 v celoti se strinjam 80
9 ne vem 107
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q302 samostojnost je vredna vec Naštel/a ti bom nekaj trditev v zvezi z Evropsko unijo in Natom, ti pa s številkami od 1 do 5 oceni, koliko se z njimi strinjaš? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko). Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se niti strinjaš, niti ne strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V302. Samostojna Slovenija je vredna več kot vse morebitne koristi od vključevanja v EU.

Vrednost 305120 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 53
2 ne strinjam se 212
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 497
4 strinjam se 266
5 v celoti se strinjam 87
9 ne vem 145
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q303 gospodarski polozaj SLO

V303. Če gledaš v celoti, ali misliš, da bi bil splošni gospodarski položaj v Sloveniji po vstopu v Evropsko unijo boljši, slabši ali enak, kot je danes? (obkroži en odgovor)

Vrednost 306119 Frekvenca
1 boljši 321
2 slabši 251
3 približno enak kot danes 497
9 ne vem 190
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q304 ljudje kot jaz Katera od naštetih skupin bi po tvojem mnenju z vstopom Slovenije v EU pridobila in katera izgubila? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V304. ljudje kot jaz

Vrednost 307118 Frekvenca
1 izgubili 99
2 brez sprememb 611
3 pridobili 350
9 ne vem 200
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q305 upokojenci Katera od naštetih skupin bi po tvojem mnenju z vstopom Slovenije v EU pridobila in katera izgubila? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V305. upokojenci

Vrednost 308117 Frekvenca
1 izgubili 203
2 brez sprememb 614
3 pridobili 114
9 ne vem 329
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q306 zaposleni v privatnih podjetjih Katera od naštetih skupin bi po tvojem mnenju z vstopom Slovenije v EU pridobila in katera izgubila? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V306. zaposleni v privatnih podjetjih

Vrednost 309116 Frekvenca
1 izgubili 332
2 brez sprememb 285
3 pridobili 389
9 ne vem 252
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q307 mladi Katera od naštetih skupin bi po tvojem mnenju z vstopom Slovenije v EU pridobila in katera izgubila? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V307. mladi

Vrednost 310115 Frekvenca
1 izgubili 89
2 brez sprememb 324
3 pridobili 663
9 ne vem 181
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q308 brezposelni Katera od naštetih skupin bi po tvojem mnenju z vstopom Slovenije v EU pridobila in katera izgubila? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V308. brezposelni

Vrednost 311114 Frekvenca
1 izgubili 207
2 brez sprememb 368
3 pridobili 458
9 ne vem 225
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q309 kmetje Katera od naštetih skupin bi po tvojem mnenju z vstopom Slovenije v EU pridobila in katera izgubila? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V309. kmetje

Vrednost 312113 Frekvenca
1 izgubili 710
2 brez sprememb 209
3 pridobili 144
9 ne vem 197
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q310 zaposleni v javnih/drzavnih podjetjih Katera od naštetih skupin bi po tvojem mnenju z vstopom Slovenije v EU pridobila in katera izgubila? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V310. zaposleni v javnih/državnih podjetjih

Vrednost 313112 Frekvenca
1 izgubili 145
2 brez sprememb 480
3 pridobili 393
9 ne vem 241
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q311 z mamo se razumem Kako ocenjuješ svoje razumevanje (komunikacijo) z mamo in očetom? Kot zelo dobro, dobro, srednjo, slabo ali neznosno? (pri vsakem staršu obkroži eno številko)

V311. z mamo se razumem:

Vrednost 314111 Frekvenca
1 zelo dobro 590
2 dobro 485
3 srednje 145
4 slabo 22
5 neznosno 2
6 nimam stikov 10
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q312 z ocetom se razumem Kako ocenjuješ svoje razumevanje (komunikacijo) z mamo in očetom? Kot zelo dobro, dobro, srednjo, slabo ali neznosno? (pri vsakem staršu obkroži eno številko)

V312. z očetom se razumem:

Vrednost 315110 Frekvenca
1 zelo dobro 408
2 dobro 474
3 srednje 192
4 slabo 52
5 neznosno 5
6 nimam stikov 94
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q313 deliti gospodinjska dela Danes se veliko govori o spremenjenih vlogah moških in žensk. Prosimo te, da nam za vsako navedeno trditev poveš, v kolikšni meri z njo soglašaš. Pri tem številka 1 pomeni, da z njo sploh ne soglašaš, številka 5, da povsem soglašaš, 3 je pa nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V313. Mož in žena si morata enakomerno deliti gospodinjska dela.

Vrednost 316109 Frekvenca
1 1-sploh ne soglašam 27
2 2 115
3 3 268
4 4 333
5 5-povsem soglašam 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q314 izobrazba je bolj pomembna za fante Danes se veliko govori o spremenjenih vlogah moških in žensk. Prosimo te, da nam za vsako navedeno trditev poveš, v kolikšni meri z njo soglašaš. Pri tem številka 1 pomeni, da z njo sploh ne soglašaš, številka 5, da povsem soglašaš, 3 je pa nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V314. Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fante kot za dekleta.

Vrednost 317108 Frekvenca
1 1-sploh ne soglašam 878
2 2 183
3 3 159
4 4 28
5 5-povsem soglašam 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q315 enake moznosti za dodelitev otrok Danes se veliko govori o spremenjenih vlogah moških in žensk. Prosimo te, da nam za vsako navedeno trditev poveš, v kolikšni meri z njo soglašaš. Pri tem številka 1 pomeni, da z njo sploh ne soglašaš, številka 5, da povsem soglašaš, 3 je pa nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V315. Matere in očetje naj imajo enake možnosti za dodelitev otrok ob razvezah.

Vrednost 318107 Frekvenca
1 1-sploh ne soglašam 38
2 2 61
3 3 227
4 4 300
5 5-povsem soglašam 635
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q316 vzgoja otrok istospolnih partnerjev Danes se veliko govori o spremenjenih vlogah moških in žensk. Prosimo te, da nam za vsako navedeno trditev poveš, v kolikšni meri z njo soglašaš. Pri tem številka 1 pomeni, da z njo sploh ne soglašaš, številka 5, da povsem soglašaš, 3 je pa nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V316. Istospolni partnerji lahko prav tako dobro vzgajajo svoje otroke kot raznospolni partnerji.

Vrednost 319106 Frekvenca
1 1-sploh ne soglašam 360
2 2 250
3 3 305
4 4 203
5 5-povsem soglašam 140
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q317 bos imel otroke?

V317. Ali misliš, da boš imel/a otroke?

Vrednost 320105 Frekvenca
1 da 871
2 ne 12
3 že imam otroke, koliko? 245
4 o tem ne razmišljam 78
5 ne vem 53
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q317O koliko

V317o Koliko otrok?

Vrednost 321104 Frekvenca
1 154
2 81
3 10
" " 1017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q318 sodno kaznovani Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V318. ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Vrednost 322103 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 539
" " 723

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q319 druge rase Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V319. ljudje druge rase

Vrednost 323102 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 89
" " 1173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q320 politicni skrajnezi Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V320. politični skrajneži

Vrednost 324101 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 761
" " 501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q321 pijanci Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V321. pijanci

Vrednost 325100 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 920
" " 342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q322 custveno nestabilni ljudje Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V322. čustveno nestabilni ljudje

Vrednost 32699 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 528
" " 734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q323 muslimani Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V323. muslimani

Vrednost 32798 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 240
" " 1022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q324 priseljenci Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V324. priseljenci, tuji delavci

Vrednost 32897 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 209
" " 1053

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q325 ljudje z aidsom Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V325. ljudje z aidsom

Vrednost 32996 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 313
" " 949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q326 narkomani Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V326. narkomani

Vrednost 33095 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 952
" " 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q327 homoseksualci Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V327. homoseksualci

Vrednost 33194 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 495
" " 767

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q328 Romi Naštel/a bom različne skupine ljudi. Povej prosim, katere od njih ne bi želel/a imeti za sosede. (obkroži vse ustrezne odgovore)

V328. Romi

Vrednost 33293 Frekvenca
1 ne bi jih želel/a za sosede 622
" " 640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q329 brez zaposlitve Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V329. Bojim se, da se ne bom mogel/la zaposliti.

Vrednost 33392 Frekvenca
1 sploh ne velja 264
2 ne velja 337
3 srednje velja 284
4 velja 174
5 zelo velja 72
9 se ne nanaša 130
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q330 Osamljenost Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V330. Osamljenost

Vrednost 33491 Frekvenca
1 sploh ne velja 359
2 ne velja 556
3 srednje velja 215
4 velja 85
5 zelo velja 29
9 se ne nanaša 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q331 odvisnost od drog Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V331. Bojim se, da bi bil/a odvisen/na od drog.

Vrednost 33590 Frekvenca
1 sploh ne velja 863
2 ne velja 282
3 srednje velja 41
4 velja 30
5 zelo velja 27
9 se ne nanaša 18
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q332 Pomanjkanje prostega casa Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V332. Pomanjkanje prostega časa

Vrednost 33689 Frekvenca
1 sploh ne velja 113
2 ne velja 250
3 srednje velja 425
4 velja 300
5 zelo velja 171
9 se ne nanaša 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q333 neuspeh v soli, sluzbi, poklicu Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V333. Strah pred neuspehom v šoli, službi, poklicu

Vrednost 33788 Frekvenca
1 sploh ne velja 158
2 ne velja 386
3 srednje velja 465
4 velja 181
5 zelo velja 60
9 se ne nanaša 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q334 Strah pred izgubo zaposlitve Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V334. Strah pred izgubo zaposlitve

Vrednost 33887 Frekvenca
1 sploh ne velja 163
2 ne velja 299
3 srednje velja 313
4 velja 221
5 zelo velja 81
9 se ne nanaša 178
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q335 Spolnost Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V335. Spolnost

Vrednost 33986 Frekvenca
1 sploh ne velja 375
2 ne velja 443
3 srednje velja 263
4 velja 114
5 zelo velja 48
9 se ne nanaša 17
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q336 Pomanjkanje denarja Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V336. Pomanjkanje denarja

Vrednost 34085 Frekvenca
1 sploh ne velja 94
2 ne velja 253
3 srednje velja 489
4 velja 289
5 zelo velja 135
9 se ne nanaša 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q337 Bolezen, invalidnost Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V337. Bolezen, invalidnost

Vrednost 34184 Frekvenca
1 sploh ne velja 176
2 ne velja 252
3 srednje velja 307
4 velja 259
5 zelo velja 250
9 se ne nanaša 17
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q338 Stanovanjski problem Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V338. Stanovanjski problem

Vrednost 34283 Frekvenca
1 sploh ne velja 266
2 ne velja 324
3 srednje velja 258
4 velja 241
5 zelo velja 147
9 se ne nanaša 25
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q339 Tezave z otroskim varstvom Naštel/a bom nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih povej, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

V339. Težave z otroškim varstvom

Vrednost 34382 Frekvenca
1 sploh ne velja 226
2 ne velja 247
3 srednje velja 219
4 velja 99
5 zelo velja 54
9 se ne nanaša 414
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q340 ucenje Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V340. učenje in priprava na šolo

Vrednost 34481 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 235
2 1-2 uri 277
3 več kot 2 uri 189
4 ne delam tega 163
9 se ne nanaša 396
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q341 ukvarjanje z racunalnikom Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V341. ukvarjanje z računalnikom

Vrednost 34580 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 432
2 1-2 uri 219
3 več kot 2 uri 274
4 ne delam tega 225
9 se ne nanaša 111
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q342 sluzbene obveznosti Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V342. službene obveznosti izven 8-urnega delovnika, dodatno honorarno delo

Vrednost 34679 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 188
2 1-2 uri 126
3 več kot 2 uri 195
4 ne delam tega 405
9 se ne nanaša 344
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q343 gledanje TV Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V343. gledanje TV

Vrednost 34778 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 372
2 1-2 uri 554
3 več kot 2 uri 312
4 ne delam tega 20
9 se ne nanaša 3
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q344 prihod v solo/na delo Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V344. prihod v šolo/na delo in odhod iz šole/z dela

Vrednost 34877 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 797
2 1-2 uri 237
3 več kot 2 uri 117
4 ne delam tega 31
9 se ne nanaša 75
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q345 gospodinjska opravila Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V345. gospodinjska opravila, delo na kmetiji, na vrtu

Vrednost 34976 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 467
2 1-2 uri 342
3 več kot 2 uri 310
4 ne delam tega 106
9 se ne nanaša 33
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q346 ukvarjanje z otroki Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V346. ukvarjanje z lastnimi otroki, z mlajšimi brati in sestrami

Vrednost 35075 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 234
2 1-2 uri 115
3 več kot 2 uri 260
4 ne delam tega 216
9 se ne nanaša 436
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q347 nakupovanje Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V347. nakupovanje

Vrednost 35174 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 856
2 1-2 uri 225
3 več kot 2 uri 101
4 ne delam tega 61
9 se ne nanaša 15
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q348 druzenje s prijatelji Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V348. druženje s prijatelji/cami

Vrednost 35273 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 333
2 1-2 uri 459
3 več kot 2 uri 448
4 ne delam tega 15
9 se ne nanaša 6
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q349 druzenje s partnerjem Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) porabiš za naštete dejavnosti? Manj kot 1 uro, 1-2 uri, več kot 2 uri ali tega ne delaš? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V349. druženje s fantom/dekletom, možem/ženo

Vrednost 35372 Frekvenca
1 manj kot 1 uro 106
2 1-2 uri 215
3 več kot 2 uri 735
4 ne delam tega 64
9 se ne nanaša 138
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q350 obiskujem sorodnike Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V350. obiskujem sorodnike

Vrednost 35471 Frekvenca
1 nikoli 28
2 redko 454
3 včasih 518
4 pogosto 233
5 zelo pogosto 27
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q351 hodim na izlete Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V351. hodim na izlete z družino

Vrednost 35570 Frekvenca
1 nikoli 185
2 redko 557
3 včasih 398
4 pogosto 112
5 zelo pogosto 9
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q352 pisem dnevnik Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V352. pišem dnevnik, pesmi, pisma, berem

Vrednost 35669 Frekvenca
1 nikoli 382
2 redko 384
3 včasih 277
4 pogosto 169
5 zelo pogosto 49
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q353 ukvarjam se z glasbo Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V353. ukvarjam se z glasbo (igram, pojem, plešem), gledališčem, likovno umetnostjo ipd.

Vrednost 35768 Frekvenca
1 nikoli 535
2 redko 328
3 včasih 189
4 pogosto 131
5 zelo pogosto 79
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q354 hodim v kino Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V354. hodim v kino, gledališče, na koncerte

Vrednost 35867 Frekvenca
1 nikoli 99
2 redko 360
3 včasih 476
4 pogosto 275
5 zelo pogosto 51
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q355 se izobrazujem Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V355. se izobražujem (jeziki, ples, računalništvo, glasba, likovno ustvarjanje, šolanje ob delu)

Vrednost 35966 Frekvenca
1 nikoli 322
2 redko 378
3 včasih 288
4 pogosto 198
5 zelo pogosto 75
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q356 ukvarjam se s sportom Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V356. ukvarjam se s športom

Vrednost 36065 Frekvenca
1 nikoli 133
2 redko 312
3 včasih 406
4 pogosto 271
5 zelo pogosto 140
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q357 sodelujem v humanitarnih dejavnostih Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V357. sodelujem v humanitarnih dejavnostih

Vrednost 36164 Frekvenca
1 nikoli 634
2 redko 417
3 včasih 159
4 pogosto 42
5 zelo pogosto 9
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q358 politicne aktivnosti Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V358. politične aktivnosti

Vrednost 36263 Frekvenca
1 nikoli 1065
2 redko 150
3 včasih 35
4 pogosto 8
5 zelo pogosto 3
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q359 lenarim Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? (za vsako dejavnost obkroži ustrezno številko)

V359. lenarim

Vrednost 36362 Frekvenca
1 nikoli 160
2 redko 318
3 včasih 494
4 pogosto 207
5 zelo pogosto 78
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D1 spol Prosimo te, da na koncu odgovoriš še na nekaj splošnih vprašanj.

D1. Katerega spola si?

Vrednost 36461 Frekvenca
1 ženski 616
2 moški 646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2 rojstvo

D2. Katerega leta si rojen/a?

Vrednost 36560 Frekvenca
70 20
71 88
72 87
73 110
74 108
75 74
76 91
77 86
78 87
79 81
80 97
81 82
82 94
83 102
84 55
86 1

Vrednosti spremenljivk od 70 do 86

D3 jaz Navedi zadnjo šolo, ki si jo končal/a ti, tvoj oče in tvoja mati, redno ali izredno?

D3. JAZ

Vrednost 36659 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 7
2 dokončana osnovna šola 255
3 nedokončana poklicna ali srednja šola 48
4 dokončana 2- , 2 in pol ali 3-letna poklicna šola 267
5 dokončana 4-letna srednja šola 503
6 nedokončana višja, visoka šola ali akademija 47
7 dokončana 2-letna višja šola 38
8 dokončana visoka šola, fakulteta 94
9 dokončan magisterij, doktorat znanosti 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D4 oce Navedi zadnjo šolo, ki si jo končal/a ti, tvoj oče in tvoja mati, redno ali izredno?

D4. OČE OZ. SKRBNIK

Vrednost 36758 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 59
2 dokončana osnovna šola 206
3 nedokončana poklicna ali srednja šola 38
4 dokončana 2- , 2 in pol ali 3-letna poklicna šola 438
5 dokončana 4-letna srednja šola 252
6 nedokončana višja, visoka šola ali akademija 36
7 dokončana 2-letna višja šola 55
8 dokončana visoka šola, fakulteta 121
9 dokončan magisterij, doktorat znanosti 21
" " 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D5 mati Navedi zadnjo šolo, ki si jo končal/a ti, tvoj oče in tvoja mati, redno ali izredno?

D5. MATI OZ. SKRBNICA

Vrednost 36857 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 63
2 dokončana osnovna šola 302
3 nedokončana poklicna ali srednja šola 54
4 dokončana 2- , 2 in pol ali 3-letna poklicna šola 287
5 dokončana 4-letna srednja šola 325
6 nedokončana višja, visoka šola ali akademija 34
7 dokončana 2-letna višja šola 71
8 dokončana visoka šola, fakulteta 101
9 dokončan magisterij, doktorat znanosti 9
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D6 aktivnost

D6. Kakšna je tvoja prevladujoča delovna aktivnost?

Vrednost 36956 Frekvenca
1 zaposlen/a za poln delovni čas 551
2 zaposlen/a za skrajšan delovni čas 24
3 brezposeln/a 82
4 samozaposlen/a 27
5 osnovnošolec/ka 1
6 dijak/inja dvoinpolletne nižje poklicne šole 7
7 dijak/inja triletne srednje poklicne šole 55
8 dijak/inja štiriletne strokovne ali tehniške šole 117
9 dijak/inja splošne ali strokovne gimnazije 85
10 študent/ka, ki pavzira 28
11 izredni/a študent/ka (samo študenti, ki niso v delovnem razmerju) 43
12 redni/a študent/ka (tudi absolventi s statusom študenta) 198
13 kmetovalec/ka, delam na kmetiji 9
14 drugo 33
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

D7 status

D7. Kakšen je tvoj osnovni zaposlitveni status? (obkroži en odgovor)

Vrednost 37055 Frekvenca
1 redno zaposlen/a za določen čas ------ DEM 17 220
2 redno zaposlen/a za nedoločen čas ------ DEM 17 360
3 sem samozaposlen/a (tudi kmetovalci) ------- DEM 17 37
4 imam redno honorarno delo ------- DEM 17 97
5 nimam rednega dela ------- DEM 18 528
9 drugo 13
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D8 z veseljem Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D8. Delo opravljam z veseljem.

Vrednost 37154 Frekvenca
1 sploh ne velja 4
2 ne velja 21
3 srednje velja 142
4 velja 355
5 zelo velja 196
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9 prenizko placilo Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D9. Za opravljeno delo prejemam prenizko plačilo.

Vrednost 37253 Frekvenca
1 sploh ne velja 43
2 ne velja 152
3 srednje velja 200
4 velja 197
5 zelo velja 121
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D10 moznosti za napredovanje Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D10. Imam velike možnosti za napredovanje.

Vrednost 37352 Frekvenca
1 sploh ne velja 48
2 ne velja 179
3 srednje velja 247
4 velja 180
5 zelo velja 61
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11 Delo je dolgocasno Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D11. Delo je dolgočasno in ne nudi nikakršnega izziva.

Vrednost 37451 Frekvenca
1 sploh ne velja 255
2 ne velja 273
3 srednje velja 125
4 velja 49
5 zelo velja 13
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D12 dobri odnosi z nadrejenimi Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D12. Imam dobre odnose z nadrejenimi.

Vrednost 37550 Frekvenca
1 sploh ne velja 8
2 ne velja 37
3 srednje velja 131
4 velja 379
5 zelo velja 158
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13 slabo se pocutim Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D13. V službi se slabo počutim zaradi slabega vzdušja v kolektivu oz. v moji delovni skupini.

Vrednost 37649 Frekvenca
1 sploh ne velja 235
2 ne velja 363
3 srednje velja 94
4 velja 20
5 zelo velja 5
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D14 Delo je zahtevno Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D14. Delo je preveč zahtevno in naporno.

Vrednost 37748 Frekvenca
1 sploh ne velja 135
2 ne velja 313
3 srednje velja 180
4 velja 76
5 zelo velja 14
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D15 Delovni cas mi ustreza Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D15. Delovni čas mi ustreza.

Vrednost 37847 Frekvenca
1 sploh ne velja 48
2 ne velja 85
3 srednje velja 165
4 velja 296
5 zelo velja 125
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D16 Delo je cenjeno Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D16. Delo, ki ga opravljam, je cenjeno.

Vrednost 37946 Frekvenca
1 sploh ne velja 34
2 ne velja 114
3 srednje velja 282
4 velja 232
5 zelo velja 56
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D17 Moje pravice so pogosto krsene Kako doživljaš svoje poklicno delo oz. službo? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. 1 pomeni, da sploh ne velja, 2, da zelo velja, 3, da srednje velja, 4, da velja in 5, da zelo velja. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko)

D17. Moje pravice na delovnem mestu so pogosto kršene.

Vrednost 38045 Frekvenca
1 sploh ne velja 185
2 ne velja 331
3 srednje velja 122
4 velja 57
5 zelo velja 19
9 nisem obiskoval srednje šole 10
" " 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D18 z redno placo Danes imamo ljudje različne vire dohodkov. Kako se preživljaš ti? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

D18. z redno plačo oz. rednim honorarjem (tudi dohodki samozaposlenih, kmetovalcev)

Vrednost 38144 Frekvenca
1 da 675
2 ne 579
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D19 s stipendijo Danes imamo ljudje različne vire dohodkov. Kako se preživljaš ti? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

D19. s štipendijo

Vrednost 38243 Frekvenca
1 da 196
2 ne 1058
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D20 z dohodki iz obcasnega dela Danes imamo ljudje različne vire dohodkov. Kako se preživljaš ti? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

D20. z dohodki iz občasnega dela, dela prek študentskega servisa, ipd. (tudi dohodki od nudenja inštrukcij)

Vrednost 38342 Frekvenca
1 da 465
2 ne 784
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D21 s socialnimi prejemki Danes imamo ljudje različne vire dohodkov. Kako se preživljaš ti? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

D21. s socialnimi prejemki (denarno nadomestilo, socialna pomoč, invalidnina, pokojnina po starših ipd., otroški dodatki)

Vrednost 38441 Frekvenca
1 da 341
2 ne 912
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D22 starsi Danes imamo ljudje različne vire dohodkov. Kako se preživljaš ti? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

D22. starši oz. skrbniki me vzdržujejo v celoti oz. v večji meri

Vrednost 38540 Frekvenca
1 da 536
2 ne 713
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D23 partner Danes imamo ljudje različne vire dohodkov. Kako se preživljaš ti? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

D23. partner/ka me vzdržuje v celoti oz. v večji meri

Vrednost 38639 Frekvenca
1 da 76
2 ne 1174
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D24 zepnine, darilo Danes imamo ljudje različne vire dohodkov. Kako se preživljaš ti? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

D24. občasno prejemam denar od staršev oz. sorodnikov v obliki žepnine, kot darilo ipd.

Vrednost 38738 Frekvenca
1 da 696
2 ne 554
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D25 druge vire dohodkov Danes imamo ljudje različne vire dohodkov. Kako se preživljaš ti? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

D25. imam druge vire dohodkov, katere?.............

Vrednost 38837 Frekvenca
1 da 33
2 ne 504
" " 725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D26 dohodki

D26. Oceni, kolikšni so približno tvoji povprečni skupni čisti mesečni dohodki v denarju. Seštej vse oblike dohodkov. SIT

Vrednost 38936 Frekvenca
1 4
2 3
3 8
350 2
380 1
600 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 600

D2700

D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

Vrednost 39035 Frekvenca
1 mati 922
2 oče 16
3 očim 0
4 krušna mati 1
5 bratje/sestre 7
6 rejniki 0
7 partner/ka 266
8 lastni otroci 4
9 drugi sorodniki 11
10 nihče od naštetih 2
11 živim sam/a 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

D2701 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

1. odgovor:

Vrednost 39134 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 775
3 očim 18
4 krušna mati 2
5 bratje/sestre 77
6 rejniki 1
7 partner/ka 16
8 lastni otroci 186
9 drugi sorodniki 21
10 nihče od naštetih 1
" " 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2702 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

2. odgovor:

Vrednost 39233 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 0
3 očim 0
4 krušna mati 0
5 bratje/sestre 596
6 rejniki 0
7 partner/ka 43
8 lastni otroci 15
9 drugi sorodniki 68
10 nihče od naštetih 2
" " 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2703 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

3. odgovor:

Vrednost 39332 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 0
3 očim 0
4 krušna mati 0
5 bratje/sestre 0
6 rejniki 1
7 partner/ka 30
8 lastni otroci 27
9 drugi sorodniki 88
10 nihče od naštetih 0
" " 1116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2704 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

4. odgovor:

Vrednost 39431 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 0
3 očim 0
4 krušna mati 0
5 bratje/sestre 0
6 rejniki 0
7 partner/ka 0
8 lastni otroci 10
9 drugi sorodniki 1
10 nihče od naštetih 0
" " 1251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2705 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

5. odgovor:

Vrednost 39530 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 0
3 očim 0
4 krušna mati 0
5 bratje/sestre 0
6 rejniki 0
7 partner/ka 0
8 lastni otroci 0
9 drugi sorodniki 1
10 nihče od naštetih 0
" " 1261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2706 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

6. odgovor:

Vrednost 39629 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 0
3 očim 0
4 krušna mati 0
5 bratje/sestre 0
6 rejniki 0
7 partner/ka 0
8 lastni otroci 0
9 drugi sorodniki 0
10 nihče od naštetih 0
0 0
" " 1262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2707 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

7. odgovor:

Vrednost 39728 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 0
3 očim 0
4 krušna mati 0
5 bratje/sestre 0
6 rejniki 0
7 partner/ka 0
8 lastni otroci 0
9 drugi sorodniki 0
10 nihče od naštetih 0
0 0
" " 1262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2708 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

8. odgovor:

Vrednost 39827 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 0
3 očim 0
4 krušna mati 0
5 bratje/sestre 0
6 rejniki 0
7 partner/ka 0
8 lastni otroci 0
9 drugi sorodniki 0
10 nihče od naštetih 0
0 0
" " 1262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2709 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

9. odgovor:

Vrednost 39926 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 0
3 očim 0
4 krušna mati 0
5 bratje/sestre 0
6 rejniki 0
7 partner/ka 0
8 lastni otroci 0
9 drugi sorodniki 0
10 nihče od naštetih 0
0 0
" " 1262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2710 D27. S kom živiš skupaj v družini? (obkroži vse, ki pridejo v poštev)

10. odgovor:

Vrednost 40025 Frekvenca
1 mati 0
2 oče 0
3 očim 0
4 krušna mati 0
5 bratje/sestre 0
6 rejniki 0
7 partner/ka 0
8 lastni otroci 0
9 drugi sorodniki 0
10 nihče od naštetih 0
0 0
" " 1262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D28 bog?

D28. Kako pomemben je bog v tvojem življenju? Izrazi svoj odgovor na lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 10 pa, da je zelo pomemben. (obkroži ustrezno številko)

Vrednost 40124 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 265
2 2 150
3 3 117
4 4 71
5 5 187
6 6 74
7 7 97
8 8 77
9 9 70
10 je zelo pomemben 115
99 ne vem 36
15 1
26 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D29 veroizpoved

D29. Kateri veroizpovedi pripadaš? (obkroži en odgovor)

Vrednost 40223 Frekvenca
1 katoliški veroizpovedi 909
2 evangeličanski veroizpovedi 3
3 islamski veroizpovedi 26
4 pravoslavni veroizpovedi 37
5 neki drugi veroizpovedi 11
6 brez verske pripadnosti 276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D30 bogosluzje

D30. Kako pogosto hodiš v cerkev, k molitvi, maši oz. bogoslužju? (obkroži en odgovor)

Vrednost 40322 Frekvenca
1 redno, večkrat na teden 13
2 redno, vsak teden 123
3 vsaj enkrat ali dvakrat na mesec 153
4 grem nekajkrat na leto 274
5 samo enkrat ali dvakrat letno ob velikih verskih praznikih 377
6 nikoli 319
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D31 odnos do religije

D31. Katera od naslednjih trditev najbolje opiše tvoj osebni odnos do religije? (obkroži en odgovor)

Vrednost 40421 Frekvenca
1 prepričan vernik sem in sprejemam vse, kar uči moja vera 97
2 religiozen/a sem, čeprav ne sprejemam vsega, kar me uči moja vera 390
3 dosti premišljujem o tem, vendar si nisem na jasnem, ali verujem ali ne 213
4 do religije sem indiferenten/a (religija me ne privlači in ne zanima) 111
5 nisem religiozen/a, čeprav nimam nič proti religiji 403
6 nisem religiozen/a in sem nasprotnik/ca religije 40
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D32 v boga V kaj od naštetega veruješ? (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

D32. v boga

Vrednost 40520 Frekvenca
1 da 662
2 ne 390
9 ne vem 209
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D33 v zivljenje po smrti V kaj od naštetega veruješ? (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

D33. v življenje po smrti

Vrednost 40619 Frekvenca
1 da 424
2 ne 549
9 ne vem 288
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D34 da imajo ljudje duso V kaj od naštetega veruješ? (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

D34. da imajo ljudje dušo

Vrednost 40718 Frekvenca
1 da 905
2 ne 170
9 ne vem 186
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D35 da obstaja hudic V kaj od naštetega veruješ? (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

D35. da obstaja hudič

Vrednost 40817 Frekvenca
1 da 253
2 ne 750
9 ne vem 257
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D36 da obstaja pekel V kaj od naštetega veruješ? (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

D36. da obstaja pekel

Vrednost 40916 Frekvenca
1 da 225
2 ne 758
9 ne vem 278
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D37 da obstajajo nebesa V kaj od naštetega veruješ? (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

D37. da obstajajo nebesa

Vrednost 41015 Frekvenca
1 da 332
2 ne 643
9 ne vem 285
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D38 v greh V kaj od naštetega veruješ? (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

D38. v greh

Vrednost 41114 Frekvenca
1 da 610
2 ne 454
9 ne vem 196
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D39 narodnost

D39. Katere narodnosti si?

Vrednost 41213 Frekvenca
1 Slovenec/ka 1161
2 Pripadnik/ca drugega bivšega jugoslovanskega naroda 68
3 Drugo. 9
4 Nacionalno neopredeljen/a 7
5 Več nacionalnosti 14
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D40 nacionalna ponosnost?

D40. Ali lahko zase rečeš, da si ponosen, ponosna, da si Slovenec/Slovenka oz. na svojo nacionalno pripadnost?

Vrednost 41312 Frekvenca
1 da 1123
2 ne 33
9 ne vem 103
3 1
5 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D41 izhajam iz? Od kod izhajaš in kje živiš sedaj?:

D41. izhajam iz:

Vrednost 41411 Frekvenca
1 tipičnega podeželskega okolja 570
2 tipičnega okolja majhnih slovenskih mest 399
3 tipičnega mestnega okolja večjih slovenskih mest 292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D42 sedaj zivim? Od kod izhajaš in kje živiš sedaj?:

D42. sedaj ivim v:

Vrednost 41510 Frekvenca
1 tipičnega podeželskega okolja 555
2 tipičnega okolja majhnih slovenskih mest 376
3 tipičnega mestnega okolja večjih slovenskih mest 328
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUR konec ura

URA2 Konec intervjuja ob uri

Vrednost 4169 Frekvenca
8 5
9 17
10 53
11 109
12 73
13 68
14 81
15 123
16 174
17 190
18 157
19 118
20 62
21 24
22 6
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 8 do 22

KMINUT konec minut

MIN2 in minut

Vrednost 4178 Frekvenca
0 121
1 9
2 15
57 3
58 9
59 6
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

A1 okolis

A1. ANKETNI OKOLIŠ:

Vrednost 4187 Frekvenca
1 7
2 8
3 9
177 8
178 7
179 6
180 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 180

A2 st. anketiranca

A2. ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA:

Vrednost 4196 Frekvenca
1 1
2 1
4 1
1783 1
1784 1
1785 1
1786 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1786

A3 st. obiskov

A3. ŠTEVILO OBISKOV:

Vrednost 4205 Frekvenca
1 926
2 247
3 57
4 20
5 1
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4 cas trajanja

A4. ČAS TRAJANJA RAZGOVORA:

Vrednost 4214 Frekvenca
1 do 45 minut 127
2 45 minut do 1 ure 619
3 1 ura do 1,15 ure 402
4 1,15 ure do 1,30 ure 81
5 1,30 ure do 1,45 ure 8
6 1,45 ure do 2 ure 6
7 več kot 2 uri 4
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

DATUM datum

A5. dan anketiranja:

Vrednost 4223 Frekvenca
1 11
2 79
3 63
29 61
30 114
31 60
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

MESEC mesec

A6. mesec anketiranja:

Vrednost 4232 Frekvenca
10 716
11 544
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 10 do 11

A8 st. anketarja

A8. ŠTEVILKA ANKETARJA:

Vrednost 4241 Frekvenca
1 16
2 8
3 8
140 7
141 14
165 1
193 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 193

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Miheljak, Vlado (2000). MLA00 - Mladina, 2000 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. urednik Vlado Miheljak in Mirjana Nastran Ule ...et al. (2002). MLADINA 2000 : slovenska mladina na prehodu v tretje tisočletje ; [Maribor] : Aristej, 2002.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

Opis

opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Miheljak, V., Ule, M. (2001). Mladina, 2000 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MLA00. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/mla00/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si