Mladina, 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA00_V1
Main author(s):
 • Miheljak, Vlado
 • Ule, Mirjana
Co-workers:
 • Rener, Tanja
 • Mencin Čeplak, Metka
 • Tivadar, Blanka
 • Kuhar, Metka
Data file producer:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Project number:

no information

Series:
 • MLA/Mladina

  Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Study Content

Keywords:

znanje jezikov, uporaba interneta, uporaba mobitela, pripravljenost preseliti se iz države, vrednote, stališče glede razlik v dohodkih, liberalno - egalitarno skrajnosti, zanimanje za razna področja, moralna stališča, doživljanje šole, emocionalna in instrumentalna starševska podpora, stališča glede šolskega uspeha, doseženi učni uspeh, samopodoba, nakupovalne preference, nakupovalne navade, odnos do nakupovanja, samoocena vpliva na nakupovalne odločitve v družini, samorazumevanje razlogov za nakupovalne odločitve, seznanjenost s ponudbo oblek, prijateljstvo, socialna omrežja - koga bi zaprosil za pomoč v stiski, podpora protestnim aktivnostim, zaupanje osebam in inštitucijam, zadovoljstvo z demokracijo, zanimanje za politiko, vključenost v politiko, pogostost pogovorov o politiki, politične preference, levo-desna samouvrstitev, upravičenost institucionaliziranega nasilja, starost ob mejnikih odraščanja, ocena materialnega položaja družine, depresivna občutja, stališča glede evropskega združevanja, ocena razumevanja s starši, odnos do vloge spolov in družine, pričakovano imetje otrok, odnos do marginalnih skupin, pričakovanja glede šolanja in poklicne prihodnosti, poraba časa, spol, leto rojstva, lastna izobrazba, izobrazba staršev, odnos do dela, viri preživljanja, sestava gospodinjstva, veroizpoved, religioznost, narodnost, tip naselja

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , MLADOST, MLADINSKA KULTURA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, DRUŽBENA OPORA, PROSTOČASNA DEJAVNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
vrednote, problemi in stališča mladih
nakupovanje


Abstract:

Namen raziskave je prikazati splošno podobo mlajše generacije v Sloveniji. Poudarek tokratne raziskave je na političnih stališčih in odnosu do politike ter demokracije po desetih letih od prehoda, nakupovalnih navadah ter socialnih stikih. Poleg tega so zajeta običajna področja navad, aktivnosti in preživljanja časa, vrednot, odnosa do šole in staršev ter ocenjevanja problemov mladih.

Methodology


Collection date: 20 oktober 2000 - 28 november 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacije za raziskavo Mladina 2000 so prebivalci, ki imajo stalno bivališče na ozemlju Republike Slovenije in so stari v razponu od dopolnjenih 16 let do dopolnjenih 29 let na dan 20. okotober 2000.

Excluded:

Zaradi praktičnih razlogov izvedbe ankete so bili izpuščeni vsi "institucionalizirani" prebivalci, med njimi tudi tisti, ki so na služenju vojaškega roka, v bolnišnici ali zaporu ipd.

Data collected by:

Center za socialno psihologijo

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Glede na dobljen izplen iz anket po okoliših (PSU) smo naknadno uravnotežili podatke z uteževanjem, tako da smo najprej korigirali različne verjetnosti sodelovanja po PSU. V drugem koraku smo popravili odstopanja vzorčnega okvira ter stopenj sodelovanja od populacijskih kriterijskih vrednosti po kombinaciji stratifikacijskih spremenljivk regije in tipa naselja. Nazadnje smo s pomočjo poststratifikacijskih uteži korigirali še manjša odstopanja glede na starostne kategorije, o katerih smo imeli podatke tudi na vzorčnem seznamu in po spolu, kjer smo upoštevali ustrezne populacijske vrednosti iz Centralnega registra prebivalcev Slovenije.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLA00 - Mladina, 2000 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 432
 • number of units: 1262

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1804 1
1805 1
1806 1
1807 1

Valid range from 1 to 1807

ID id

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1804 1
1805 1
1806 1
1807 1

Valid range from 1 to 1807

ZUR zacetek ura

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 31 Frequency
7 3
8 16
9 51
10 104
11 80
12 66
13 78
14 113
15 164
16 188
17 166
18 130
19 61
20 28
21 9
" " 6

Valid range from 7 to 21

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 1424 Frequency
1 1
2 1
3 1
1804 1
1805 1
1806 1
1807 1

Valid range from 1 to 1807

ID id

ID

Value 2423 Frequency
1 1
2 1
3 1
1804 1
1805 1
1806 1
1807 1

Valid range from 1 to 1807

ZUR zacetek ura

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 3422 Frequency
7 3
8 16
9 51
10 104
11 80
12 66
13 78
14 113
15 164
16 188
17 166
18 130
19 61
20 28
21 9
" " 6

Valid range from 7 to 21

ZMINUT zacetek minut

MIN1 in minut

Value 4421 Frequency
0 211
1 3
2 11
57 4
58 9
59 5
" " 6

Valid range from 0 to 59

Q1 angleski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V1. angleški

Value 5420 Frequency
1 nič ne obvladam 118
2 zelo slabo 84
3 slabo 308
4 dobro 562
5 zelo dobro 189

Valid range from 1 to 5

Q2 nemski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V2. nemški

Value 6419 Frequency
1 nič ne obvladam 388
2 zelo slabo 203
3 slabo 328
4 dobro 279
5 zelo dobro 62
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q3 italijanski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V3. italijanski

Value 7418 Frequency
1 nič ne obvladam 934
2 zelo slabo 118
3 slabo 82
4 dobro 70
5 zelo dobro 50
" " 8

Valid range from 1 to 5

Q4 francoski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V4. francoski

Value 8417 Frequency
1 nič ne obvladam 1176
2 zelo slabo 43
3 slabo 20
4 dobro 14
5 zelo dobro 3
" " 6

Valid range from 1 to 5

Q5 madzarski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V5. madžarski

Value 9416 Frequency
1 nič ne obvladam 1228
2 zelo slabo 14
3 slabo 5
4 dobro 5
5 zelo dobro 3
" " 7

Valid range from 1 to 5

Q6 spanski Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V6. španski

Value 10415 Frequency
1 nič ne obvladam 1146
2 zelo slabo 61
3 slabo 27
4 dobro 11
5 zelo dobro 2
" " 15

Valid range from 1 to 5

Q7 jezik iz bivse Jug. Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V7. kak jezik s področja nekdanje Jugoslavije (srbski, hrvaški, bosanski, makedonski)

Value 11414 Frequency
1 nič ne obvladam 110
2 zelo slabo 94
3 slabo 358
4 dobro 458
5 zelo dobro 235
" " 7

Valid range from 1 to 5

Q8 drug jezik Katere jezike poleg slovenskega dobro govoriš? Oceni, kako dobro je tvoje znanje tujih jezikov. Jih ne obvladaš, jih govoriš zelo slabo, slabo, dobro ali zelo dobro? (pri vsakem obkroži ustrezno številko)

V8. drug jezik, kateri?.............

Value 12413 Frequency
1 nič ne obvladam 300
2 zelo slabo 12
3 slabo 23
4 dobro 7
5 zelo dobro 5
" " 915

Valid range from 1 to 5

Q9 zame najbolj velja

V9. Ali zase lahko rečeš, da... Izberi eno možnost, ki zate najbolj velja:

Value 13412 Frequency
1 zelo dobro se izražam, pisno in ustno 188
2 dobro se izražam, a sem včasih malo neroden/dna 500
3 srednje dobro se izražam, včasih mi zmanjka pravih besed 450
4 občutek imam, da se večkrat ne morem izraziti, kot bi hotel/a 85
5 z izražanjem imam kar precejšnje težave 11
6 ne vem, ne morem oceniti 25
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q10 osebni racunalnik Kako pogosto uporabljaš našteto? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali redno? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor)

V10. osebni računalnik

Value 14411 Frequency
1 nikoli 220
2 redko 204
3 včasih 240
4 pogosto 277
5 redno 319
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q11 gsm aparat (mobitel) Kako pogosto uporabljaš našteto? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali redno? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor)

V11. gsm aparat (mobitel)

Value 15410 Frequency
1 nikoli 147
2 redko 97
3 včasih 130
4 pogosto 293
5 redno 595

Valid range from 1 to 5

Q12 internet za deskanje Kako pogosto uporabljaš našteto? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali redno? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor)

V12. internet za deskanje

Value 16409 Frequency
1 nikoli 583
2 redko 179
3 včasih 213
4 pogosto 153
5 redno 134

Valid range from 1 to 5

Q13 internet za el. posto Kako pogosto uporabljaš našteto? Nikoli, redko, včasih, pogosto ali redno? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor)

V13. internet za elektronsko pošto

Value 17408 Frequency
1 nikoli 657
2 redko 182
3 včasih 137
4 pogosto 126
5 redno 161

Valid range from 1 to 5

Q14 za igranje igric V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V14. za igranje igric

Value 18407 Frequency
1 nikoli 273
2 redko 532
3 pogosto 245
9 ne uporabljam os. računalnika 207
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q15 za pisanje V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V15. za pisanje

Value 19406 Frequency
1 nikoli 73
2 redko 281
3 pogosto 695
9 ne uporabljam os. računalnika 208
" " 6

Valid range from 1 to 3

Q16 za risanje, grafiko V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V16. za risanje, grafiko

Value 20405 Frequency
1 nikoli 446
2 redko 420
3 pogosto 183
9 ne uporabljam os. računalnika 208
" " 6

Valid range from 1 to 3

Q17 za gledanje filmov, poslusanje glasbe V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V17. za gledanje filmov, poslušanje glasbe

Value 21404 Frequency
1 nikoli 491
2 redko 320
3 pogosto 238
9 ne uporabljam os. računalnika 211
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q18 za internet V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V18. za internet

Value 22403 Frequency
1 nikoli 352
2 redko 276
3 pogosto 420
9 ne uporabljam os. računalnika 207
5 1
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q19 za programiranje V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V19. za programiranje

Value 23402 Frequency
1 nikoli 777
2 redko 184
3 pogosto 90
9 ne uporabljam os. računalnika 208
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q20 za kaj drugega, kaj? V kolikšni meri uporabljaš osebni računalnik za naslednje aktivnosti? Nikoli, redko ali pogosto? (v vsaki vrstici obkroži ustrezen odgovor) namen

V20. za kaj drugega, kaj?................

Value 24401 Frequency
1 nikoli 199
2 redko 20
3 pogosto 42
9 ne uporabljam os. računalnika 161
" " 840

Valid range from 1 to 3

Q21 v drugi kraj lastne drzave Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti....

V21. v drugi kraj lastne države

Value 25400 Frequency
1 da 805
2 ne 312
3 ne vem 144
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q22 v drugo drzavo Evrope Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti....

V22. v drugo državo Evrope

Value 26399 Frequency
1 da 605
2 ne 448
3 ne vem 205
" " 4

Valid range from 1 to 2

Q23 na drugi kontinent Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti....

V23. na drugi kontinent

Value 27398 Frequency
1 da 454
2 ne 588
3 ne vem 215
" " 4

Valid range from 1 to 2

Q24 grobo krsene clovekove pravice Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če ...

V24. bi bile v lastni državi grobo kršene človekove pravice

Value 28397 Frequency
1 da 620
2 ne 322
3 ne vem 318
" " 2

Valid range from 1 to 2

Q25 bi drzavi resno grozila vojna Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če ...

V25. bi lastni državi resno grozila vojna ali bi bila v vojni

Value 29396 Frequency
1 da 568
2 ne 472
3 ne vem 221
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q26 hudo ekonomsko krizo in revscino Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če ...

V26. bi lastna država zapadla v hudo ekonomsko krizo in revščino

Value 30395 Frequency
1 da 566
2 ne 357
3 ne vem 336
" " 2

Valid range from 1 to 2

Q27 boljse zivljenjske priloznosti Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če ...

V27. bi ti to nudilo boljše življenjske priložnosti, kot jih imam doma

Value 31394 Frequency
1 da 661
2 ne 341
3 ne vem 258
" " 2

Valid range from 1 to 2

Q28 resnicno prijateljstvo Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V28. resnično prijateljstvo

Value 32393 Frequency
1 sploh ni pomembna 2
2 malo pomembna 6
3 srednje pomembna 39
4 dokaj pomembna 236
5 zelo pomembna 978
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q29 svet lepega, narava, umetnost Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V29. svet lepega, narava, umetnost

Value 33392 Frequency
1 sploh ni pomembna 18
2 malo pomembna 69
3 srednje pomembna 315
4 dokaj pomembna 481
5 zelo pomembna 379
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q30 zdravje Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V30. zdravje

Value 34391 Frequency
1 sploh ni pomembna 2
2 malo pomembna 4
3 srednje pomembna 28
4 dokaj pomembna 139
5 zelo pomembna 1088
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q31 red in stabilnost v druzbi Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V31. red in stabilnost v družbi

Value 35390 Frequency
1 sploh ni pomembna 5
2 malo pomembna 29
3 srednje pomembna 173
4 dokaj pomembna 566
5 zelo pomembna 489
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q32 vznemirljivo zivljenje Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V32. vznemirljivo življenje

Value 36389 Frequency
1 sploh ni pomembna 31
2 malo pomembna 111
3 srednje pomembna 456
4 dokaj pomembna 409
5 zelo pomembna 251
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q33 materialne dobrine Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V33. materialne dobrine

Value 37388 Frequency
1 sploh ni pomembna 25
2 malo pomembna 112
3 srednje pomembna 422
4 dokaj pomembna 453
5 zelo pomembna 246
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q34 varnost naroda pred sovrazniki Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V34. varnost mojega naroda pred sovražniki

Value 38387 Frequency
1 sploh ni pomembna 21
2 malo pomembna 49
3 srednje pomembna 191
4 dokaj pomembna 395
5 zelo pomembna 604
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q35 uspeh v soli, poklicu Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V35. uspeh v šoli, poklicu

Value 39386 Frequency
1 sploh ni pomembna 5
2 malo pomembna 21
3 srednje pomembna 112
4 dokaj pomembna 452
5 zelo pomembna 672
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q36 kreativnost, originalnost Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V36. kreativnost, originalnost, fantazija

Value 40385 Frequency
1 sploh ni pomembna 33
2 malo pomembna 109
3 srednje pomembna 399
4 dokaj pomembna 427
5 zelo pomembna 292
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q37 mir v svetu brezkonfliktov Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V37. mir v svetu brez vojnih konfliktov

Value 41384 Frequency
1 sploh ni pomembna 13
2 malo pomembna 25
3 srednje pomembna 119
4 dokaj pomembna 275
5 zelo pomembna 827
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q38 vzdrzevanje tradicionalnih vrednot Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V38. vzdrževanje tradicionalnih vrednot

Value 42383 Frequency
1 sploh ni pomembna 25
2 malo pomembna 129
3 srednje pomembna 372
4 dokaj pomembna 467
5 zelo pomembna 266
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q39 druzinsko zivljenje Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V39. družinsko življenje

Value 43382 Frequency
1 sploh ni pomembna 6
2 malo pomembna 17
3 srednje pomembna 97
4 dokaj pomembna 267
5 zelo pomembna 872
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q40 varovanje narave Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V40. varovanje narave

Value 44381 Frequency
1 sploh ni pomembna 6
2 malo pomembna 16
3 srednje pomembna 150
4 dokaj pomembna 391
5 zelo pomembna 695
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q41 biti avtoriteta, voditelj Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V41. biti avtoriteta, voditelj

Value 45380 Frequency
1 sploh ni pomembna 120
2 malo pomembna 319
3 srednje pomembna 460
4 dokaj pomembna 270
5 zelo pomembna 87
" " 5

Valid range from 1 to 5

Q42 imeti moc nad drugimi Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V42. imeti moč nad drugimi

Value 46379 Frequency
1 sploh ni pomembna 312
2 malo pomembna 394
3 srednje pomembna 362
4 dokaj pomembna 140
5 zelo pomembna 52
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q43 ziveti v miru sam s seboj Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V43. živeti v miru sam s seboj

Value 47378 Frequency
1 sploh ni pomembna 64
2 malo pomembna 102
3 srednje pomembna 180
4 dokaj pomembna 292
5 zelo pomembna 619
" " 5

Valid range from 1 to 5

Q44 svoboda delovanja in misljenja Naštel/a bom nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Povej za vsako od njih posebej, kako pomembna je za tvoje življenje. Ali sploh ni pomembna, je malo pomembna, srednje pomembna, dokaj pomembna, ali je zelo pomembna. (obkroži en odgovor v vsaki vrsti)

V44. svoboda delovanja in mišljenja

Value 48377 Frequency
1 sploh ni pomembna 5
2 malo pomembna 17
3 srednje pomembna 112
4 dokaj pomembna 308
5 zelo pomembna 818
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q45 ohranjanje reda v drzavi KAJ OD NAŠTETEGA SE TI ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? Naštete 4 cilje razvrsti po pomembnosti od 1 do 4 tako, da daš najbolj pomembnemu cilju številko 1, drugemu najbolj pomembnemu številko 2 itd.; pomembno je, da dva cilja ne smeta imeti iste razvrstitve oz. iste številke.

V45. ohranjanje reda v državi

Value 49376 Frequency
1 1 - najbolj pomemben 359
2 2 - 357
3 3 - 362
4 4 - najmanj pomemben 180
" " 3

Valid range from 1 to 4

Q46 ljudem vec besede pri odlocitvah KAJ OD NAŠTETEGA SE TI ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? Naštete 4 cilje razvrsti po pomembnosti od 1 do 4 tako, da daš najbolj pomembnemu cilju številko 1, drugemu najbolj pomembnemu številko 2 itd.; pomembno je, da dva cilja ne smeta imeti iste razvrstitve oz. iste številke.

V46. dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi

Value 50375 Frequency
1 1 - najbolj pomemben 398
2 2 - 398
3 3 - 314
4 4 - najmanj pomemben 149
" " 3

Valid range from 1 to 4

Q47 borba proti narascanju cen KAJ OD NAŠTETEGA SE TI ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? Naštete 4 cilje razvrsti po pomembnosti od 1 do 4 tako, da daš najbolj pomembnemu cilju številko 1, drugemu najbolj pomembnemu številko 2 itd.; pomembno je, da dva cilja ne smeta imeti iste razvrstitve oz. iste številke.

V47. borba proti naraščanju cen

Value 51374 Frequency
1 1 - najbolj pomemben 130
2 2 - 182
3 3 - 262
4 4 - najmanj pomemben 683
" " 4

Valid range from 1 to 4

Q48 zascita svobode govora

V48. zaščita svobode govora

Value 52373 Frequency
1 najbolj pomemben 373
2 2 322
3 3 319
4 najmanj pomemben 244
" " 4

Valid range from 1 to 4

Q49 razlike osebnih dohodkov v SLO

V49. Kakšne naj bi bile po tvojem razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji? Ali bi bilo treba te razlike zmanjšati, povečati ali pa so takšne razlike, kakršne so sedaj, primerne? (obkroži en odgovor)

Value 53372 Frequency
1 razlike naj se povečajo 77
2 sedanje razlike so primerne 117
3 razlike naj se zmanjšajo 873
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 100
9 ne vem 91
5 1
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q50 bliznja trditev

V50. Katera od naslednjih dveh trditev je bližja tvojemu mnenju?

Value 54371 Frequency
1 Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati prvo ali drugo, bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša: pomembneje je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. 619
2 Gotovo sta pomembni tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je enakost pomembnejša: pomembneje je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 634
" " 9

Valid range from 1 to 2

Q51 Vojska in vojaske stvari Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V51. Vojska in vojaške stvari

Value 55370 Frequency
1 nič 500
2 malo 352
3 srednje 249
4 precej 100
5 zelo 60
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q52 sport in rekreacija Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V52. Šport in športni dogodki, rekreacija

Value 56369 Frequency
1 nič 34
2 malo 134
3 srednje 408
4 precej 376
5 zelo 310
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q53 sola in izobrazevanje Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V53. Šola in izobraževanje

Value 57368 Frequency
1 nič 21
2 malo 86
3 srednje 332
4 precej 495
5 zelo 325
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q54 Samoizobrazevanje Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V54. Samoizobraževanje

Value 58367 Frequency
1 nič 27
2 malo 91
3 srednje 349
4 precej 479
5 zelo 315
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q55 Sluzba, poklic Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V55. Služba, poklic

Value 59366 Frequency
1 nič 17
2 malo 33
3 srednje 158
4 precej 456
5 zelo 586
" " 12

Valid range from 1 to 5

Q56 Tehnika Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V56. Tehnika in tehnični dosežki

Value 60365 Frequency
1 nič 67
2 malo 263
3 srednje 421
4 precej 314
5 zelo 195
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q57 Politika Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V57. Politika in politični dogodki

Value 61364 Frequency
1 nič 310
2 malo 434
3 srednje 321
4 precej 148
5 zelo 47
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q58 Zabava in razvedrilo Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V58. Zabava in razvedrilo

Value 62363 Frequency
1 nič 2
2 malo 32
3 srednje 244
4 precej 528
5 zelo 454
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q59 Vera Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V59. Vera in versko življenje

Value 63362 Frequency
1 nič 291
2 malo 363
3 srednje 380
4 precej 168
5 zelo 59
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q60 Spolnost Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V60. Spolnost in ljubezen

Value 64361 Frequency
1 nič 1
2 malo 19
3 srednje 192
4 precej 514
5 zelo 536
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q61 Prijateljstvo Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V61. Prijateljstvo

Value 65360 Frequency
1 nič 1
2 malo 3
3 srednje 60
4 precej 332
5 zelo 863
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q62 Zunanji videz Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V62. Skrb za svoj izgled, zunanji videz

Value 66359 Frequency
1 nič 12
2 malo 47
3 srednje 395
4 precej 540
5 zelo 267
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q63 Druzinsko zivljenje Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V63. Družinsko življenje, zakon, otroci

Value 67358 Frequency
1 nič 28
2 malo 70
3 srednje 165
4 precej 356
5 zelo 640
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q64 Znanost Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V64. Znanost in znanstveni dosežki

Value 68357 Frequency
1 nič 68
2 malo 248
3 srednje 469
4 precej 333
5 zelo 143
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q65 Umetnost in kultura Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V65. Umetnost in kultura

Value 69356 Frequency
1 nič 82
2 malo 305
3 srednje 510
4 precej 251
5 zelo 111
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q66 Nacionalna preteklost Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V66. Nacionalna preteklost in usoda lastnega naroda

Value 70355 Frequency
1 nič 61
2 malo 260
3 srednje 528
4 precej 290
5 zelo 121
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q67 Nakupovanje Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V67. Nakupovanje

Value 71354 Frequency
1 nič 73
2 malo 238
3 srednje 501
4 precej 322
5 zelo 126
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q68 Uzivanje hrane Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V68. Uživanje hrane, pijače

Value 72353 Frequency
1 nič 15
2 malo 128
3 srednje 484
4 precej 396
5 zelo 237
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q69 Potovanja Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko si zainteresiran/a za vsako od navedenih področij. Ocena1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko) Področje

V69. Potovanja

Value 73352 Frequency
1 nič 18
2 malo 116
3 srednje 315
4 precej 400
5 zelo 411
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q70 samomor Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V70. samomor

Value 74351 Frequency
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 358
2 2 141
3 3 134
4 4 96
5 5 241
6 6 67
7 7 77
8 8 75
9 9 22
10 10-vedno lahko upravičimo 45
" " 5

Valid range from 1 to 10

Q71 splav Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V71. splav

Value 75350 Frequency
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 142
2 2 84
3 3 89
4 4 68
5 5 252
6 6 74
7 7 101
8 8 184
9 9 98
10 10-vedno lahko upravičimo 167
" " 4

Valid range from 1 to 10

Q72 homoseksualnost Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V72. homoseksualnost

Value 76349 Frequency
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 191
2 2 83
3 3 102
4 4 79
5 5 195
6 6 47
7 7 72
8 8 106
9 9 97
10 10-vedno lahko upravičimo 283
" " 7

Valid range from 1 to 10

Q73 prostitucija Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V73. prostitucija

Value 77348 Frequency
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 262
2 2 141
3 3 167
4 4 114
5 5 220
6 6 86
7 7 99
8 8 60
9 9 25
10 10-vedno lahko upravičimo 80
" " 7

Valid range from 1 to 10

Q74 evtanazija Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V74. evtanazija (končati življenje neozdravljivo bolnega)

Value 78347 Frequency
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 141
2 2 71
3 3 70
4 4 47
5 5 219
6 6 65
7 7 136
8 8 153
9 9 109
10 10-vedno lahko upravičimo 241
" " 11

Valid range from 1 to 10

Q75 locitev Za vsako od naslednjih stvari oceni na lestvici od 1 do 10, ali jo lahko po tvojem mnenju vedno upravičimo ali je nikoli ne moremo upravičiti ali pa gre za nekaj vmesnega? (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)...........

V75. ločitev

Value 79346 Frequency
1 1-nikoli ne moremo upravičiti 66
2 2 43
3 3 71
4 4 63
5 5 302
6 6 73
7 7 125
8 8 175
9 9 98
10 10-vedno lahko upravičimo 243
" " 4

Valid range from 1 to 10

Q76 V soli se imam zelo lepo Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V76. V šoli se imam/sem se imel/a zelo lepo.

Value 80345 Frequency
1 sploh ne velja 16
2 ne velja 42
3 srednje velja 334
4 velja 541
5 zelo velja 311
9 nisem obiskoval/a srednje šole 9
" " 9

Valid range from 1 to 5

Q77 Ucitelji me premalo cenijo Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V77. Občutek imam/sem imel/a, da me učitelji/ce premalo cenijo.

Value 81344 Frequency
1 sploh ne velja 214
2 ne velja 481
3 srednje velja 365
4 velja 144
5 zelo velja 41
9 nisem obiskoval/a srednje šole 9
" " 9

Valid range from 1 to 5

Q78 Zadovoljen z ucnim uspehom Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V78. Zadovoljen/na sem (bil/a) s svojim učnim uspehom.

Value 82343 Frequency
1 sploh ne velja 40
2 ne velja 167
3 srednje velja 392
4 velja 457
5 zelo velja 189
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q79 Ne nadaljevati solanja, kjer zelim Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V79. Bojim se/bal/a sem se, da zaradi učnega uspeha ne bom mogel/la nadaljevati šolanja, kjer želim/sem želel/a.

Value 83342 Frequency
1 sploh ne velja 300
2 ne velja 454
3 srednje velja 275
4 velja 164
5 zelo velja 52
99 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q80 Starsi prevec zahtevajo Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V80. Starši v zvezi s šolo preveč zahtevajo/so zahtevali od mene.

Value 84341 Frequency
1 sploh ne velja 396
2 ne velja 495
3 srednje velja 233
4 velja 93
5 zelo velja 29
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q81 Sprosceno vzdusje v razredu Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V81. V mojem razredu/letniku je (bilo) vzdušje zelo sproščeno.

Value 85340 Frequency
1 sploh ne velja 32
2 ne velja 73
3 srednje velja 258
4 velja 549
5 zelo velja 333
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q82 Ucitelji so pravicni Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V82. Učitelji/ce so (bili) pravični/e do mene.

Value 86339 Frequency
1 sploh ne velja 27
2 ne velja 84
3 srednje velja 464
4 velja 545
5 zelo velja 125
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q83 Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V83. V razredu/letniku se počutim/sem se počutil/a zelo osamljen/a.

Value 87338 Frequency
1 sploh ne velja 659
2 ne velja 486
3 srednje velja 67
4 velja 26
5 zelo velja 8
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q84 sola me spravlja v slabo voljo Pomisli na srednjo šolo, ki si jo obiskoval/a oziroma na tisto, ki jo sedaj obiskuješ. Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri velja zate. Ali sploh ne velja, ne velja, srednje velja, velja, ali zelo velja? (v vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko, če ni nikoli obiskoval srednje šole obkroži št. 99 pod tabelo in nadaljuj z naslednjim sklopom vprašanj) Trditve

V84. Misel na šolo me (je) običajno spravlja/spravila v slabo voljo.

Value 88337 Frequency
1 sploh ne velja 263
2 ne velja 440
3 srednje velja 369
4 velja 126
5 zelo velja 47
9 nisem obiskoval/a srednje šole 15
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q85 Starsi me imajo radi V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? Oceni vsako trditev zopet na lestvici od 1 do 5. Če ne živiš več pri starših, oceni, koliko so veljale, ko si še živel/a pri starših. (pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu) Trditve

V85. Imam občutek, da me imajo starši zelo radi.

Value 89336 Frequency
1 sploh ne velja 1
2 ne velja 9
3 srednje velja 101
4 velja 471
5 zelo velja 677
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q86 Zastarse je spricevalo pomembno V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? Oceni vsako trditev zopet na lestvici od 1 do 5. Če ne živiš več pri starših, oceni, koliko so veljale, ko si še živel/a pri starših. (pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu) Trditve

V86. Za moje starše je (bilo) spričevalo zelo pomembno.

Value 90335 Frequency
1 sploh ne velja 56
2 ne velja 192
3 srednje velja 473
4 velja 370
5 zelo velja 170
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q87 V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? Oceni vsako trditev zopet na lestvici od 1 do 5. Če ne živiš več pri starših, oceni, koliko so veljale, ko si še živel/a pri starših. (pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu) Trditve

V87. Starši imajo/so imeli velike načrte za mojo prihodnost.

Value 91334 Frequency
1 sploh ne velja 106
2 ne velja 343
3 srednje velja 459
4 velja 266
5 zelo velja 85
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q88 Doma se ne pocutim dobro V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? Oceni vsako trditev zopet na lestvici od 1 do 5. Če ne živiš več pri starših, oceni, koliko so veljale, ko si še živel/a pri starših. (pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu) Trditve

V88. Doma se ne počutim/se nisem počutil dobro.

Value 92333 Frequency
1 sploh ne velja 615
2 ne velja 390
3 srednje velja 166
4 velja 61
5 zelo velja 27
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q89 solski uspeh vpliva na nadaljnjege solan V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V89. Šolski uspeh odločilno vpliva na možnosti nadaljnjega šolanja.

Value 93332 Frequency
1 sploh se ne strinjam 20
2 ne strinjam se 51
3 srednje se strinjam 187
4 strinjam se 552
5 v celoti se strinjam 453

Valid range from 1 to 5

Q90 Ucitelji so bolj naklonjeni uspesnim uce V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V90. Učitelji in učiteljice so izrazito bolj naklonjeni v šoli uspešnim učenkam in učencem.

Value 94331 Frequency
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 137
3 srednje se strinjam 424
4 strinjam se 497
5 v celoti se strinjam 183

Valid range from 1 to 5

Q91 Uspesnejsi ucenci niso bolj V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V91. Uspešnejši učenci in učenke niso nujno bolj inteligentni od manj uspešnih.

Value 95330 Frequency
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 74
3 srednje se strinjam 240
4 strinjam se 587
5 v celoti se strinjam 340

Valid range from 1 to 5

Q92 uspeha ne mores izboljsati na isti soli V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V92. Slabega šolskega uspeha ne moreš bistveno izboljšati na isti šoli, pa če si še tako prizadevaš.

Value 96329 Frequency
1 sploh se ne strinjam 115
2 ne strinjam se 520
3 srednje se strinjam 395
4 strinjam se 181
5 v celoti se strinjam 50
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q93 tezko je najti pravega prijatelja V kolikšni meri se strinjaš z vsako od naštetih trditev o pomenu šolskega uspeha? Oceni za vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 2, da se ne strinjaš, 3, da se srednje strinjaš, 4, da se strinjaš in 5, da se v celoti strinjaš (pri vsaki trditvi označi stopnjo strinjanja) Trditve

V93. V razredu je težko najti pravega prijatelja in prijateljico, ker vsi tekmujejo med seboj za boljši uspeh.

Value 97328 Frequency
1 sploh se ne strinjam 403
2 ne strinjam se 610
3 srednje se strinjam 170
4 strinjam se 66
5 v celoti se strinjam 14

Valid range from 1 to 5

Q94 pomoc v soli

V94. Imaš oz. si imel/a med sošolkami ali sošolci koga, ki ti (je) pomaga(l/), če imaš(si imel/a) težave v šoli?

Value 98327 Frequency
1 da 1151
2 ne 110
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q95 ucni uspeh

V95. Kakšen je bil tvoj učni uspeh v zadnjem šolskem/študijskem letu?

Value 99326 Frequency
1 odličen 58
2 prav dober 250
3 dober 418
4 zadosten 123
5 nezadosten 20
6 bil/a sem neocenjen/a. 5
7 ponavljal/a sem ali pavziral/a. 34
8 ne hodim v šolo (delam ipd.) 353

Valid range from 1 to 8

Q96 Uzivam, ce sem opazen Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V96. Uživam, če sem opažen/a in spoštovan/a.

Value 100325 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 61
2 2 155
3 3 501
4 4 370
5 5-povsem se strinjam 175

Valid range from 1 to 5

Q97 narediti vtis na druge Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V97. Pomembno mi je, da naredim vtis na druge.

Value 101324 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 71
2 2 190
3 3 481
4 4 380
5 5-povsem se strinjam 139
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q98 Dobra postava Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V98. Dobra postava je ključ do uspeha na mnogih življenjskih področjih.

Value 102323 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 209
2 2 379
3 3 406
4 4 196
5 5-povsem se strinjam 70
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q99 tekmovanje z drugimi Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V99. Potrebujem tekmovanje z drugimi, da preverim, kako dober/ra sem.

Value 103322 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 314
2 2 333
3 3 355
4 4 188
5 5-povsem se strinjam 71
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q100 rad sem boljsi od tekmecev Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V100. Sem zelo ambiciozen/na in sem rad/a vedno boljši/a od tekmecev, naj bo v poklicu, športu ali prostem času.

Value 104321 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 212
2 2 310
3 3 415
4 4 243
5 5-povsem se strinjam 81
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q101 narediti kariero Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V101. V življenju želim napredovati in narediti kariero.

Value 105320 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 26
2 2 75
3 3 257
4 4 491
5 5-povsem se strinjam 413
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q102 kupim kaj novega Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V102. Kadar kupim kaj novega, sem srečen/na.

Value 106319 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 29
2 2 114
3 3 291
4 4 414
5 5-povsem se strinjam 414

Valid range from 1 to 5

Q103 nova moda Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V103. Kadar pride do nove mode, potem mi moje stare stvari niso več všeč.

Value 107318 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 457
2 2 381
3 3 266
4 4 88
5 5-povsem se strinjam 69
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q104 zasebnost Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V104. Rad/a imam svojo zasebnost.

Value 108317 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 19
2 2 43
3 3 166
4 4 389
5 5-povsem se strinjam 646

Valid range from 1 to 5

Q105 ne zrediti se Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V105. Zelo pazim, da se ne zredim.

Value 109316 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 355
2 2 299
3 3 375
4 4 158
5 5-povsem se strinjam 72
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q106 Rad sem poseben Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V106. Rad/a sem poseben/na in različen/na od vseh drugih.

Value 110315 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 262
2 2 317
3 3 382
4 4 198
5 5-povsem se strinjam 101
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q107 Brez tekmovalnosti ni uspesne druzbe Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V107. Brez tekmovalnosti ni uspešne družbe.

Value 111314 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 216
2 2 258
3 3 364
4 4 299
5 5-povsem se strinjam 122
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q108 sodelovati z drugimi Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V108. Dobro se počutim, kadar sodelujem z drugimi.

Value 112313 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 10
2 2 21
3 3 169
4 4 648
5 5-povsem se strinjam 414
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q109 sreca ljudi okrog mene Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V109. Moja sreča je zelo odvisna od sreče ljudi okrog mene.

Value 113312 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 62
2 2 146
3 3 364
4 4 432
5 5-povsem se strinjam 258

Valid range from 1 to 5

Q110 Moja teza je ravno pravsnja Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V110. Moja telesna teža je ravno pravšnja ali celo prenizka.

Value 114311 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 160
2 2 219
3 3 319
4 4 334
5 5-povsem se strinjam 230
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q111 odpovedati dejavnostim Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V111. Pripravljen/a sem se odpovedati dejavnostim, v katerih uživam, če se moja družina ne bi strinjala z njimi.

Value 115310 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 375
2 2 310
3 3 346
4 4 150
5 5-povsem se strinjam 82

Valid range from 1 to 5

Q112 stabilne in urejene stvari Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V112. Rad/a imam, da so stvari stabilne in urejene. Spremembe me begajo.

Value 116309 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 94
2 2 293
3 3 395
4 4 342
5 5-povsem se strinjam 138

Valid range from 1 to 5

Q113 imam dobre lastnosti Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V113. Prepričan/a sem, da imam veliko dobrih lastnosti.

Value 117308 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 7
2 2 56
3 3 525
4 4 509
5 5-povsem se strinjam 159
" " 6

Valid range from 1 to 5

Q114 Zadovoljena zunanjost Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V114. Zadovoljen/na sem s svojo zunanjostjo.

Value 118307 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 22
2 2 77
3 3 514
4 4 502
5 5-povsem se strinjam 147

Valid range from 1 to 5

Q115 ni vredno ziveti Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V115. Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti.

Value 119306 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 827
2 2 274
3 3 91
4 4 51
5 5-povsem se strinjam 19

Valid range from 1 to 5

Q116 bolj zaupati vase Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V116. Če bi bolj zaupal/a vase, bi bilo moje življenje lažje.

Value 120305 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 198
2 2 271
3 3 381
4 4 247
5 5-povsem se strinjam 165

Valid range from 1 to 5

Q117 najti svojo pot Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V117. V življenju je pomembno, da sam/a najdeš svojo pot.

Value 121304 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 4
2 2 24
3 3 134
4 4 491
5 5-povsem se strinjam 607

Valid range from 1 to 5

Q118 Rad bi shujsal Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V118. Rad/a bi shujšal/a.

Value 122303 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 559
2 2 228
3 3 195
4 4 140
5 5-povsem se strinjam 138
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q119 nocem izstopati Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V119. V življenju nočem izstopati v nobenem pogledu.

Value 123302 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 161
2 2 340
3 3 530
4 4 159
5 5-povsem se strinjam 70
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q120 tvegane stvari me navdusujejo Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V120. Čim bolj so stvari tvegane, tem bolj me navdušujejo.

Value 124301 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 116
2 2 248
3 3 491
4 4 297
5 5-povsem se strinjam 109
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q121 Rad tekmujem Sedaj nas zanimajo tvoja stališča do različnih življenjskih področij. S številkami od 1 do 5 označi stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami. 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 da se povsem strinjaš, 3 pa je nekje vmes. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V121. Rad/a tekmujem z drugimi.

Value 125300 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 228
2 2 310
3 3 450
4 4 204
5 5-povsem se strinjam 71

Valid range from 1 to 5

Q122 q122 Nekatere izdelke kupujemo raje kot druge. Kaj ti osebno najraje kupuješ? Naštej največ tri stvari.

V122.

Value 126299 Frequency
0 0
" " 1262

Valid range from 999 to -999

Q123 q123 Nekatere izdelke kupujemo raje kot druge. Kaj ti osebno najraje kupuješ? Naštej največ tri stvari.

V123.

Value 127298 Frequency
0 0
" " 1262

Valid range from 999 to -999

Q124 q124 Nekatere izdelke kupujemo raje kot druge. Kaj ti osebno najraje kupuješ? Naštej največ tri stvari.

V124.

Value 128297 Frequency
0 0
" " 1262

Valid range from 999 to -999

Q126 obleke in obutev Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

126. obleke in obutev

Value 129296 Frequency
1 nikoli 7
2 redko 125
3 včasih 506
4 pogosto 508
5 zelo pogosto 115

Valid range from 1 to 5

Q127 knjige Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V127. knjige

Value 130295 Frequency
1 nikoli 240
2 redko 499
3 včasih 322
4 pogosto 149
5 zelo pogosto 52

Valid range from 1 to 5

Q128 CD-je, kasete Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V128. CD-je, kasete (audio, video), DVD filme....

Value 131294 Frequency
1 nikoli 109
2 redko 277
3 včasih 393
4 pogosto 329
5 zelo pogosto 154

Valid range from 1 to 5

Q129 sportno opremo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V129. športno opremo

Value 132293 Frequency
1 nikoli 150
2 redko 388
3 včasih 397
4 pogosto 248
5 zelo pogosto 79

Valid range from 1 to 5

Q130 glasbeno opremo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V130. glasbeno opremo

Value 133292 Frequency
1 nikoli 299
2 redko 481
3 včasih 309
4 pogosto 114
5 zelo pogosto 59

Valid range from 1 to 5

Q131 racunalnisko opremo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V131. računalniško opremo

Value 134291 Frequency
1 nikoli 536
2 redko 340
3 včasih 216
4 pogosto 130
5 zelo pogosto 38
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q132 revije Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V132. revije

Value 135290 Frequency
1 nikoli 83
2 redko 274
3 včasih 418
4 pogosto 349
5 zelo pogosto 138

Valid range from 1 to 5

Q133 kozmetiko Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V133. kozmetiko

Value 136289 Frequency
1 nikoli 196
2 redko 275
3 včasih 339
4 pogosto 340
5 zelo pogosto 112

Valid range from 1 to 5

Q134 zabavo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V134. zabavo: kino, koncerte ipd.

Value 137288 Frequency
1 nikoli 75
2 redko 205
3 včasih 413
4 pogosto 376
5 zelo pogosto 192

Valid range from 1 to 5

Q135 pijaco v bistrojih Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V135. kavo, čaj, pijačo v bistrojih, gostilnah in drugje

Value 138287 Frequency
1 nikoli 27
2 redko 159
3 včasih 318
4 pogosto 415
5 zelo pogosto 343

Valid range from 1 to 5

Q136 hrano v gostilnah Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V136. hrano v gostilnah, bistrojih, fastfoodih in drugje

Value 139286 Frequency
1 nikoli 48
2 redko 354
3 včasih 477
4 pogosto 265
5 zelo pogosto 118

Valid range from 1 to 5

Q137 cigarete Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V137. cigarete

Value 140285 Frequency
1 nikoli 775
2 redko 80
3 včasih 69
4 pogosto 113
5 zelo pogosto 223
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q138 prevoz Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V138. prevoz : vozovnice, bencin ipd.

Value 141284 Frequency
1 nikoli 89
2 redko 114
3 včasih 150
4 pogosto 478
5 zelo pogosto 431

Valid range from 1 to 5

Q139 najemnino za sobo Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V139. najemnino za sobo, stanovanje

Value 142283 Frequency
1 nikoli 1038
2 redko 36
3 včasih 29
4 pogosto 69
5 zelo pogosto 89
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q140 opremljanje stanovanja Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V140. opremljanje stanovanja

Value 143282 Frequency
1 nikoli 495
2 redko 285
3 včasih 283
4 pogosto 138
5 zelo pogosto 60
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q141 dopolnilno izobrazevanje Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V141. dopolnilno izobraževanje ali usposabljanje (npr. jezikovni tečaji, umetniški tečaji, vozniški izpit ipd.)

Value 144281 Frequency
1 nikoli 410
2 redko 387
3 včasih 282
4 pogosto 123
5 zelo pogosto 58
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q142 pocitnice Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V142. počitnice, potovanja, izlete

Value 145280 Frequency
1 nikoli 82
2 redko 217
3 včasih 518
4 pogosto 329
5 zelo pogosto 116

Valid range from 1 to 5

Q143 pogosto kupujes se kaj drugega? Kako pogosto si kupuješ spodaj naštete stvari: nikoli, redko, včasih, pogosto ali zelo pogosto? Zanimajo nas samo stvari, ki jih kupuješ sam. Pri tem pa ni pomembno, kje oz. od koga dobiš denar zanje. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V143. si (zelo) pogosto kupuješ še kaj drugega? ....................

Value 146279 Frequency
1 nikoli 179
2 redko 19
3 včasih 27
4 pogosto 21
5 zelo pogosto 31
" " 984

Valid range from 1 to 5

Q144 nakupe prepustim drugemu Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V144. Če je le mogoče, nakupe prepustim komu drugemu.

Value 147278 Frequency
1 To zame sploh ne drži 404
2 To zame redko drži 308
3 To zame drži včasih 337
4 To zame drži pogosto 139
5 To zame vedno drži 75

Valid range from 1 to 5

Q145 kupim, ceprav nakupa nisem nacrtoval Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V145. Ko vidim kaj, kar mi je zelo všeč, kupim, čeprav nakupa nisem načrtoval/a.

Value 148277 Frequency
1 To zame sploh ne drži 58
2 To zame redko drži 221
3 To zame drži včasih 378
4 To zame drži pogosto 413
5 To zame vedno drži 191

Valid range from 1 to 5

Q146 Najraje nakupujem sam Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V146. Najraje nakupujem sam/a.

Value 149276 Frequency
1 To zame sploh ne drži 196
2 To zame redko drži 272
3 To zame drži včasih 274
4 To zame drži pogosto 296
5 To zame vedno drži 222
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q147 Nakupovanje je nacin sprostitve Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V147. Nakupovanje je zame tudi način sprostitve in popestritve neprijaznega vsakdanjika.

Value 150275 Frequency
1 To zame sploh ne drži 225
2 To zame redko drži 266
3 To zame drži včasih 338
4 To zame drži pogosto 271
5 To zame vedno drži 163

Valid range from 1 to 5

Q148 Nakupovanje mi je v uzitek Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V148. Nakupovanje mi je v užitek, zato si zanj rad/a vzamem čas.

Value 151274 Frequency
1 To zame sploh ne drži 204
2 To zame redko drži 257
3 To zame drži včasih 341
4 To zame drži pogosto 282
5 To zame vedno drži 179

Valid range from 1 to 5

Q149 Nakupovanje v dobri druzbi je zabavnov Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V149. Nakupovanje v dobri družbi je zelo zabavno.

Value 152273 Frequency
1 To zame sploh ne drži 79
2 To zame redko drži 165
3 To zame drži včasih 288
4 To zame drži pogosto 427
5 To zame vedno drži 303
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q150 Nakupujem takrat, kadar moram Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V150. Nakupujem samo takrat, kadar zares moram.

Value 153272 Frequency
1 To zame sploh ne drži 177
2 To zame redko drži 361
3 To zame drži včasih 352
4 To zame drži pogosto 235
5 To zame vedno drži 135
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q151 primerjam cene in kvaliteto Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V151. Preden se odločim za nakup nečesa, v različnih trgovinah primerjam cene in kvaliteto.

Value 154271 Frequency
1 To zame sploh ne drži 110
2 To zame redko drži 188
3 To zame drži včasih 319
4 To zame drži pogosto 391
5 To zame vedno drži 253

Valid range from 1 to 5

Q152 nakupujem s partnerjem Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V152. Rad/a nakupujem skupaj s partnerjem/ko, prijateljem/ico ali drugimi bližnjimi.

Value 155270 Frequency
1 To zame sploh ne drži 61
2 To zame redko drži 122
3 To zame drži včasih 321
4 To zame drži pogosto 460
5 To zame vedno drži 295
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q153 ogledujem stvari Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V153. Rad/a pomerjam ali si ogledujem stvari, tudi če si jih ne nameravam kupiti.

Value 156269 Frequency
1 To zame sploh ne drži 362
2 To zame redko drži 319
3 To zame drži včasih 240
4 To zame drži pogosto 227
5 To zame vedno drži 114
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q154 ogledujem stvari, sanjarim jih bom nekoc Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V154. Rad/a si ogledujem stvari, načrtujem in sanjarim o tem, da si jih bom nekoč kupila.

Value 157268 Frequency
1 To zame sploh ne drži 149
2 To zame redko drži 277
3 To zame drži včasih 363
4 To zame drži pogosto 321
5 To zame vedno drži 152

Valid range from 1 to 5

Q155 nezadovoljen s svojo postavo Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V155. Ko pomerjam kopalke, sem nezadovoljen/na s svojo postavo, ki jo gledam v ogledalu.

Value 158267 Frequency
1 To zame sploh ne drži 337
2 To zame redko drži 298
3 To zame drži včasih 349
4 To zame drži pogosto 176
5 To zame vedno drži 102

Valid range from 1 to 5

Q156 Vsak nakup dobro premislim in pretehtam Sledi nekaj trditev, ki opisujejo odnos do nakupovanja. Za vsako povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate sploh ne drži, 2, da redko drži, 3, da drži včasih, 4, da drži pogosto, 5 pa, da zate vedno drži. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Trditve

V156. Vsak nakup dobro premislim in pretehtam.

Value 159266 Frequency
1 To zame sploh ne drži 112
2 To zame redko drži 228
3 To zame drži včasih 461
4 To zame drži pogosto 325
5 To zame vedno drži 136

Valid range from 1 to 5

Q157 znamke avtomobila S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V157. blagovne znamke avtomobila

Value 160265 Frequency
1 sploh ne vplivam 260
2 malo vplivam 331
3 dokaj vplivam 320
4 močno vplivam 231
5 zelo močno, odločilno vplivam 120

Valid range from 1 to 5

Q158 hrane in pijace S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V158. hrane in pijače

Value 161264 Frequency
1 sploh ne vplivam 56
2 malo vplivam 188
3 dokaj vplivam 504
4 močno vplivam 365
5 zelo močno, odločilno vplivam 147
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q159 skupnih pocitnic S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V159. skupnih počitnic, dopusta

Value 162263 Frequency
1 sploh ne vplivam 205
2 malo vplivam 200
3 dokaj vplivam 382
4 močno vplivam 315
5 zelo močno, odločilno vplivam 152
" " 7

Valid range from 1 to 5

Q160 glasbene opreme S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V160. glasbene, TV oz. video opreme

Value 163262 Frequency
1 sploh ne vplivam 132
2 malo vplivam 211
3 dokaj vplivam 376
4 močno vplivam 361
5 zelo močno, odločilno vplivam 183

Valid range from 1 to 5

Q161 racunalnika S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V161. računalnika, računalniške opreme

Value 164261 Frequency
1 sploh ne vplivam 345
2 malo vplivam 202
3 dokaj vplivam 213
4 močno vplivam 245
5 zelo močno, odločilno vplivam 252
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q162 pohistva S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V162. pohištva, stanovanjske opreme

Value 165260 Frequency
1 sploh ne vplivam 135
2 malo vplivam 264
3 dokaj vplivam 415
4 močno vplivam 284
5 zelo močno, odločilno vplivam 164

Valid range from 1 to 5

Q163 bele tehnike S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V163. bele tehnike (pralni, pomivalni, sušilni stroj, hladilnik, štedilnik)

Value 166259 Frequency
1 sploh ne vplivam 306
2 malo vplivam 301
3 dokaj vplivam 293
4 močno vplivam 213
5 zelo močno, odločilno vplivam 149

Valid range from 1 to 5

Q164 cesa drugega? S številkami od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri vplivaš v vašem gospodinjstvu na nakup naštetih izdelkov? Pri tem ocena 1 pomeni, da na našteto sploh ne vplivaš, 2, da malo, 3, da dokaj, 4, da močno in 5, da zelo močno, odločilno vplivaš. Če česa od naštetega v gospodinjstvu še niste kupovali, oceni, kolikšen meniš, da bi bil tvoj vpliv, če bi to nameravali kupiti. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) Na nakup ..........

V164. česa drugega? ....................

Value 167258 Frequency
1 sploh ne vplivam 126
2 malo vplivam 9
3 dokaj vplivam 20
4 močno vplivam 30
5 zelo močno, odločilno vplivam 18
" " 1058

Valid range from 1 to 5

Q165 ugled znamke oblacila S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V165. ugled blagovne znamke oblačila

Value 168257 Frequency
1 sploh ne vpliva 203
2 malo vpliva 364
3 dokaj vpliva 445
4 močno vpliva 191
5 zelo močno, odločilno vpliva 59

Valid range from 1 to 5

Q166 cena oblacila S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V166. cena oblačila

Value 169256 Frequency
1 sploh ne vpliva 37
2 malo vpliva 146
3 dokaj vpliva 509
4 močno vpliva 418
5 zelo močno, odločilno vpliva 153

Valid range from 1 to 5

Q167 mnenje tvojega partnerja S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V167. mnenje tvojega fanta/dekleta oz partnerja/partnerice

Value 170255 Frequency
1 sploh ne vpliva 112
2 malo vpliva 265
3 dokaj vpliva 463
4 močno vpliva 325
5 zelo močno, odločilno vpliva 92
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q168 mnenje dobrega prijatelja S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V168. mnenje dobrega prijatelja/ice

Value 171254 Frequency
1 sploh ne vpliva 88
2 malo vpliva 285
3 dokaj vpliva 519
4 močno vpliva 304
5 zelo močno, odločilno vpliva 65
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q169 mnenje tvoje mame S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V169. mnenje tvoje mame

Value 172253 Frequency
1 sploh ne vpliva 288
2 malo vpliva 412
3 dokaj vpliva 355
4 močno vpliva 157
5 zelo močno, odločilno vpliva 49
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q170 udobno pocutje v oblacilu S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V170. udobno počutje v oblačilu

Value 173252 Frequency
1 sploh ne vpliva 3
2 malo vpliva 14
3 dokaj vpliva 120
4 močno vpliva 539
5 zelo močno, odločilno vpliva 585
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q171 reklame za oblacila S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V171. oglasi, reklame za oblačila

Value 174251 Frequency
1 sploh ne vpliva 275
2 malo vpliva 590
3 dokaj vpliva 303
4 močno vpliva 72
5 zelo močno, odločilno vpliva 19
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q172 modnost S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V172. modnost, modernost

Value 175250 Frequency
1 sploh ne vpliva 130
2 malo vpliva 309
3 dokaj vpliva 460
4 močno vpliva 281
5 zelo močno, odločilno vpliva 81
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q173 blago iz katerega je sesito S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V173. blago oz. material iz katerega je sešito

Value 176249 Frequency
1 sploh ne vpliva 31
2 malo vpliva 187
3 dokaj vpliva 412
4 močno vpliva 410
5 zelo močno, odločilno vpliva 220
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q174 udobnost (spremenljivke ni v datoteki) S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V174. udobnost

Value 177248 Frequency
1 sploh ne vpliva 0
2 malo vpliva 0
3 dokaj vpliva 0
4 močno vpliva 0
5 zelo močno, odločilno vpliva 0
" " 0

Valid range from 1 to 5

Q175 da je primerno za v sluzbo, solo S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu oblačil naštete stvari. 1 pomeni, da sploh ne vpliva; 2, da malo vpliva; 3, da dokaj vpliva; 4, da močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V175. da je primerno za v službo, šolo

Value 178247 Frequency
1 sploh ne vpliva 49
2 malo vpliva 91
3 dokaj vpliva 341
4 močno vpliva 544
5 zelo močno, odločilno vpliva 234
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q176 z novostmi v oblacenju S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V176. z novostmi, modo v oblačenju

Value 179246 Frequency
1 sploh nisem seznanjen/a 83
2 malo sem seznanjen/a 293
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 495
4 dobro sem seznanjen/a 316
5 zelo dobro sem seznanjen/a 74

Valid range from 1 to 5

Q177 s cenami oblek S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V177. s cenami oblek

Value 180245 Frequency
1 sploh nisem seznanjen/a 57
2 malo sem seznanjen/a 272
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 512
4 dobro sem seznanjen/a 357
5 zelo dobro sem seznanjen/a 65

Valid range from 1 to 5

Q178 kje so trgovine z oblekami S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V178. kje so trgovine z oblekami

Value 181244 Frequency
1 sploh nisem seznanjen/a 21
2 malo sem seznanjen/a 85
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 337
4 dobro sem seznanjen/a 575
5 zelo dobro sem seznanjen/a 244

Valid range from 1 to 5

Q179 z blagovnimi znamkami oblek S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V179. z blagovnimi znamkami oblek

Value 182243 Frequency
1 sploh nisem seznanjen/a 37
2 malo sem seznanjen/a 159
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 422
4 dobro sem seznanjen/a 494
5 zelo dobro sem seznanjen/a 149
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q180 z imeni modnih kreatorjev S številkami od 1 do 5 oceni, kako dobro si seznanjen/a z naštetimi stvarmi. Pri tem ocena 1 pomeni, da sploh nisi seznanjen/a, 2, da si malo, 3, da si zadovoljivo, 4, da si dobro in ocena 5, da si zelo dobro seznanjen/a. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko)

V180. z imeni modnih kreatorjev oblačil

Value 183242 Frequency
1 sploh nisem seznanjen/a 206
2 malo sem seznanjen/a 431
3 zadovoljivo sem seznanjen/a 360
4 dobro sem seznanjen/a 207
5 zelo dobro sem seznanjen/a 59

Valid range from 1 to 5

Q181 lahko recem, da

V181. V mladosti so prijatelji, posebej najboljši prijatelji, zelo pomembni. Ali zase lahko rečeš, da: (izberi en odgovor)

Value 184241 Frequency
1 imam najboljšega prijatelja/prijatelj(POJDI NA VPRAŠANJE ŠT. V182) 868
2 imam prijatelje/ice, ne pa tudi najboljšega prijatelja/ico (OBKROŽI ŠTEVILKO 9 POD NASLEDNJO TABELO, ŠT. 9 V VPRAŠANJU V186 IN NADALJUJ Z VPRAŠANJEM V187) 388
3 nimam prijateljev (OBKROŽI ŠTEVILKO 9 POD NASLEDNJO TABELO, ŠT. 9 V VPRAŠANJU V186 IN NADALJUJ Z VPRAŠANJEM V187) 5
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q182 mu popolnoma zaupas Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

V182. mu/ji popolnoma zaupaš

Value 185240 Frequency
1 da 742
2 ne 4
3 ne povsem 122
9 nima najboljše/ga prijatelja/ice 387
" " 7

Valid range from 1 to 3

Q183 mu poves vse Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

V183. mu/ji poveš vse, ne skrivaš ničesar

Value 186239 Frequency
1 da 560
2 ne 52
3 ne povsem 254
9 nima najboljše/ga prijatelja/ice 387
" " 9

Valid range from 1 to 3

Q184 lahko vedno prosis za pomoc Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

V184. ga/jo lahko vedno prosiš za pomoč

Value 187238 Frequency
1 da 819
2 ne 12
3 ne povsem 34
9 nima najboljše/ga prijatelja/ice 387
" " 10

Valid range from 1 to 3

Q185 zelo pogosto druzis Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

V185. se z njim/njo zelo pogosto družiš

Value 188237 Frequency
1 da 718
2 ne 30
3 ne povsem 119
9 nima najboljše/ga prijatelja/ice 388
" " 7

Valid range from 1 to 3

Q186 najboljsi prijatelj

V186. Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica?

Value 189236 Frequency
1 vrstnik (lahko tudi mlajši ali starejši od tebe) 363
2 vrstnica (lahko tudi mlajša ali starejša od tebe) 335
3 mama 14
4 oče 3
5 brat, sestra 29
6 kak drug sorodnik/ca 21
7 sodelavec/ka 30
8 nekdo drug 67
9 nima najboljšega prijatelja/ice 390
" " 9

Valid range from 1 to 8

Q187 otresti skrbi Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V187. če bi se želel/a otresti skrbi

Value 190235 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 464
2 poklicni svetovalec/ka 8
3 prijatelj/ica 368
4 mama 224
5 sestra, brat 82
6 oče 23
7 drug sorodnik/ca 5
8 sodelavec/ka 13
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 76

Valid range from 1 to 9

Q188 slabo v soli Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V188. če bi ti šlo slabo v šoli

Value 191234 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 164
2 poklicni svetovalec/ka 58
3 prijatelj/ica 404
4 mama 332
5 sestra, brat 108
6 oče 52
7 drug sorodnik/ca 11
8 sodelavec/ka 18
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 101
" " 14

Valid range from 1 to 9

Q189 zalosten Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V189. če bi bil/a žalosten/a, potrt/a

Value 192233 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 536
2 poklicni svetovalec/ka 2
3 prijatelj/ica 398
4 mama 130
5 sestra, brat 62
6 oče 10
7 drug sorodnik/ca 6
8 sodelavec/ka 6
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 110
" " 2

Valid range from 1 to 9

Q190 sprejeti pomembno odlocitev Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V190. če bi moral/a sprejeti kako pomembno odločitev

Value 193232 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 438
2 poklicni svetovalec/ka 23
3 prijatelj/ica 133
4 mama 332
5 sestra, brat 52
6 oče 175
7 drug sorodnik/ca 5
8 sodelavec/ka 9
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 88
" " 7

Valid range from 1 to 9

Q191 probleme v sluzbi Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V191. če bi imel/a probleme v službi

Value 194231 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 281
2 poklicni svetovalec/ka 85
3 prijatelj/ica 176
4 mama 133
5 sestra, brat 40
6 oče 117
7 drug sorodnik/ca 14
8 sodelavec/ka 310
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 79
" " 26

Valid range from 1 to 9

Q192 zaupati intimna obcutja Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V192. če bi si želela zaupati intimna občutja

Value 195230 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 733
2 poklicni svetovalec/ka 7
3 prijatelj/ica 361
4 mama 35
5 sestra, brat 29
6 oče 5
7 drug sorodnik/ca 5
8 sodelavec/ka 4
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 80
" " 3

Valid range from 1 to 9

Q193 zelel zabave Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V193. če bi si želel/a zabave in razvedrila

Value 196229 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 446
2 poklicni svetovalec/ka 7
3 prijatelj/ica 719
4 mama 14
5 sestra, brat 35
6 oče 2
7 drug sorodnik/ca 9
8 sodelavec/ka 4
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 22
" " 3

Valid range from 1 to 9

Q194 biti tak, kot res si Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V194. če bi si želel/a biti tak/a, kot res si

Value 197228 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 451
2 poklicni svetovalec/ka 7
3 prijatelj/ica 379
4 mama 81
5 sestra, brat 74
6 oče 15
7 drug sorodnik/ca 5
8 sodelavec/ka 0
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 239
" " 11

Valid range from 1 to 9

Q195 izkljucili iz sole Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V195. če bi te izključili iz šole

Value 198227 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 158
2 poklicni svetovalec/ka 116
3 prijatelj/ica 156
4 mama 512
5 sestra, brat 57
6 oče 126
7 drug sorodnik/ca 21
8 sodelavec/ka 4
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 86
" " 26

Valid range from 1 to 9

Q196 izgubil sluzbo Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V196. če bi izgubil/a službo

Value 199226 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 374
2 poklicni svetovalec/ka 139
3 prijatelj/ica 137
4 mama 249
5 sestra, brat 36
6 oče 149
7 drug sorodnik/ca 16
8 sodelavec/ka 49
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 86
" " 26

Valid range from 1 to 9

Q197 huda zivljenjska stiska Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V197. če bi bil/a v hudi življenjski stiski

Value 200225 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 370
2 poklicni svetovalec/ka 32
3 prijatelj/ica 141
4 mama 449
5 sestra, brat 66
6 oče 150
7 drug sorodnik/ca 15
8 sodelavec/ka 3
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 32
" " 3

Valid range from 1 to 9

Q198 zmanjka denarja Najprej ti bom naštel/a nekaj oseb, potem pa nekaj pomembnih življenjskih situacij. Tebe prosim, da za vsako situacijo poveš, katero od naštetih oseb bi prosil/a za pomoč, če bi se znašel/ znašla v njej. (v vsaki vrstici izberi samo eno osebo) Situacije:

V198. če bi ti zmanjka/lo denarja

Value 201224 Frequency
1 moj fant/dekle oz. partner/ica 264
2 poklicni svetovalec/ka 6
3 prijatelj/ica 94
4 mama 443
5 sestra, brat 64
6 oče 320
7 drug sorodnik/ca 21
8 sodelavec/ka 11
9 nikogar ne bi zaprosil/a za pomoč 38
" " 2

Valid range from 1 to 9

Q199 Zbiranje podpisov Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V199. Zbiranje podpisov; peticije z določenimi zahtevami do zakonodajne ali izvršne oblasti

Value 202223 Frequency
1 naj bo dovoljeno 1170
2 naj bo prepovedano 87
" " 5

Valid range from 1 to 2

Q200 grafiti Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V200. Pisanje različnih parol, gesel po zidovih (grafiti)

Value 203222 Frequency
1 naj bo dovoljeno 607
2 naj bo prepovedano 652
" " 4

Valid range from 1 to 2

Q201 Blokade prometa Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V201. Blokade ali motnje prometa kot oblika političnega protesta in pritiska

Value 204221 Frequency
1 naj bo dovoljeno 549
2 naj bo prepovedano 708
" " 5

Valid range from 1 to 2

Q202 Zasedba javnih ustanov Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V202. Zasedba javnih ustanov kot oblika političnega protesta in pritiska

Value 205220 Frequency
1 naj bo dovoljeno 511
2 naj bo prepovedano 744
" " 7

Valid range from 1 to 2

Q203 Neplacevanje davkov Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V203. Neplačevanje davkov, pristojbin, naročnin itd. kot oblika državljanske nepokorščine

Value 206219 Frequency
1 naj bo dovoljeno 346
2 naj bo prepovedano 913
" " 3

Valid range from 1 to 2

Q204 Zasedba gradbisc Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V204. Zasedba gradbišč kot protest proti posegu v prostor

Value 207218 Frequency
1 naj bo dovoljeno 693
2 naj bo prepovedano 564
" " 4

Valid range from 1 to 2

Q205 kontrola za javni red in mir Naštel/a bom nekaj oblik dejavnosti posameznikov in interesnih skupin. Oceni za vsako od njih, ali naj bo v demokratično organizirani družbi dovoljena ali prepovedana. (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V205. Neformalna (strankarska ali državljanska) organizacija kontrole in skrbi za javni red in mir

Value 208217 Frequency
1 naj bo dovoljeno 816
2 naj bo prepovedano 442
" " 4

Valid range from 1 to 2

Q206 starsem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V206. staršem

Value 209216 Frequency
1 nič 11
2 malo 49
3 srednje 205
4 precej 571
5 popolnoma 425
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q207 bratom in sestram V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V207. bratom in sestram

Value 210215 Frequency
1 nič 66
2 malo 75
3 srednje 229
4 precej 504
5 popolnoma 311
" " 76

Valid range from 1 to 5

Q208 profesorjem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V208. profesorjem

Value 211214 Frequency
1 nič 188
2 malo 378
3 srednje 536
4 precej 147
5 popolnoma 9
" " 5

Valid range from 1 to 5

Q209 solam V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V209. šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 212213 Frequency
1 nič 115
2 malo 275
3 srednje 575
4 precej 280
5 popolnoma 17

Valid range from 1 to 5

Q210 ekoloskim gibanjem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V210. ekološkim gibanjem

Value 213212 Frequency
1 nič 123
2 malo 292
3 srednje 632
4 precej 195
5 popolnoma 17
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q211 predsedniku drzave V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V211. predsedniku države

Value 214211 Frequency
1 nič 215
2 malo 297
3 srednje 505
4 precej 207
5 popolnoma 37
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q212 politicnim strankam V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V212. političnim strankam

Value 215210 Frequency
1 nič 407
2 malo 600
3 srednje 235
4 precej 20
5 popolnoma 0

Valid range from 1 to 5

Q213 vodilnim politikom V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V213. vodilnim politikom

Value 216209 Frequency
1 nič 373
2 malo 565
3 srednje 281
4 precej 41
5 popolnoma 2

Valid range from 1 to 5

Q214 bogu V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V214. bogu

Value 217208 Frequency
1 nič 384
2 malo 278
3 srednje 295
4 precej 177
5 popolnoma 122
" " 6

Valid range from 1 to 5

Q215 medijem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V215. medijem (časopisom, televiziji)

Value 218207 Frequency
1 nič 99
2 malo 385
3 srednje 578
4 precej 188
5 popolnoma 11
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q216 prijateljem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V216. prijateljem

Value 219206 Frequency
1 nič 4
2 malo 20
3 srednje 158
4 precej 728
5 popolnoma 351

Valid range from 1 to 5

Q217 duhovnikom in cerkvi V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V217. duhovnikom in cerkvi

Value 220205 Frequency
1 nič 454
2 malo 330
3 srednje 318
4 precej 130
5 popolnoma 27
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q218 sodiscem V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V218. sodiščem

Value 221204 Frequency
1 nič 103
2 malo 272
3 srednje 578
4 precej 274
5 popolnoma 35
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q219 slovenski vojski V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V219. slovenski vojski

Value 222203 Frequency
1 nič 135
2 malo 294
3 srednje 549
4 precej 243
5 popolnoma 41

Valid range from 1 to 5

Q220 evropski uniji V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V220. evropski uniji

Value 223202 Frequency
1 nič 177
2 malo 346
3 srednje 563
4 precej 163
5 popolnoma 11
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q221 Nato paktu V kolikšni meri zaupaš naštetim? Nič, malo, srednje, precej ali popolnoma? (v vsaki vrstici obkroži eno številko)

V221. Nato paktu

Value 224201 Frequency
1 nič 194
2 malo 330
3 srednje 541
4 precej 168
5 popolnoma 27
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q222 demokracija v SLO

V222. Če ocenjuješ na splošno, kako si zadovoljen/zadovoljns stanjem demokracije v Sloveniji? Oceni na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh nisi zadovoljen/a, 5 da si povsem zadovoljen/na, 3 pa je nekje vmes. (označi eno številko)

Value 225200 Frequency
1 1- sploh nisem zadovoljen/na 70
2 2 211
3 3 712
4 4 240
5 5- sem povsem zadovoljen/na 28
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q223 ali je bolje?

V223. V politiki imajo različne stranke pogosto različne nazore o tem, kako naj voditelj stranke opravlja svojo vlogo. Ali je po tvojem mnenju bolje....

Value 226199 Frequency
1 da voditelj stranke trdno zagovarja svoja prepričanja, čeprav drugi s tem ne soglašajo ali 157
2 da voditelj stranke sodeluje tudi z drugače mislečimi, pa čeprav to pomeni sklepanje kompromisov glede nekaterih pomembnih načel? 919
9 ne vem 182
" " 4

Valid range from 1 to 2

Q224 naloga vlade

V224. Kaj je po tvojem mnenju bolj pomembna naloga vlade?

Value 227198 Frequency
1 ohranjanje reda v družbi 473
2 spoštovanje svobode posameznika 634
9 ne vem 155
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q225 ali bi kandidiral?

V225. Če bi videl/a dobre možnosti za uresničitev svojih pogledov in vizij, ali bi kandidiral/a za kakšno politično funkcijo?

Value 228197 Frequency
1 da 269
2 ne 725
9 ne vem 267
" " 2

Valid range from 1 to 2

Q226 na drzavnozborskih volitvah V nekaterih državah potekajo razprave o morebitnem nižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice. Kolikšna naj bo po tvojem mnenju starost za volilno pravico ...? (vpiši najnižjo starostno mejo oz. leta za vsako vrsto odločanja posebej. Če se anketiranec ne more odločiti, pusti prazno)

V226. na državnozborskih volitvah

Value 229196 Frequency
13 1
14 2
15 6
16 36
17 15
18 836
19 8
20 151
21 71
22 11
23 9
24 3
25 30
30 24
35 11
40 10
45 1
50 2
70 1
" " 34

Valid range from 13 to 70

Q227 na obcinskih volitvah V nekaterih državah potekajo razprave o morebitnem nižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice. Kolikšna naj bo po tvojem mnenju starost za volilno pravico ...? (vpiši najnižjo starostno mejo oz. leta za vsako vrsto odločanja posebej. Če se anketiranec ne more odločiti, pusti prazno)

V227. na občinskih volitvah

Value 230195 Frequency
10 3
12 1
14 3
15 16
16 106
17 37
18 830
19 12
20 108
21 39
22 8
23 5
24 4
25 18