Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1311
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1311_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Podgornik, Nevenka
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomskega položaja ljudi, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Gospodarstvo
Razvoj in delo


Povzetek:

Osrednja tema sta tokrat razvoj in delo, v kar je vključeno posplošeno zaupanje, lastništvo gospodarstva, predlogi izboljšav in izobraževanje oz. selitev za bolje plačano službo. V aktualno-političnem delu raziskave se napoveduje volilna udeležba, strankarska razmerja, preverja se podpora trenutni vladi, mnenje o boju proti davčnim neplačnikom in delu na črno, mednarodni finančni pomoči ter stališča o visokem šolstvu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 11. november 2013 - 14. november 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 24
 • število enot: 903

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 335
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 137
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 47
2 Podravska 136
3 Koroška 35
4 Savinjska 116
5 Zasavska 15
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 22
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Večini ljudi lahko zaupamo 180
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 707
3 Ne vem (anketar ne bere) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj Naselje

Vrednost 124 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 335
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 137
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 223 Frekvenca
1 Pomurska 47
2 Podravska 136
3 Koroška 35
4 Savinjska 116
5 Zasavska 15
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 22
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 322 Frekvenca
1 Večini ljudi lahko zaupamo 180
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 707
3 Ne vem (anketar ne bere) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna?

2. Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna?

Vrednost 421 Frekvenca
1 Večina ljudi, ki jih poznate, rada pomaga drug drugemu 566
2 Večina ljudi, ki jih poznate, misli le nase in na lastno korist 295
3 Ne vem (anketar ne bere) 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

3. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Vrednost 520 Frekvenca
1 Da je večina gospodarstva v zasebni lasti ali 639
2 Da je večina gospodarstva v državni lasti 163
3 Ne vem (anketar ne bere) 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo?

4. Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje?

Vrednost 619 Frekvenca
1 Da 253
2 Ne 244
3 Ni zaposlen in ni podjetnik 403
4 Brez odgovora (anketar ne bere) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_1 Se dodatno usposabljati? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

5.a) se dodatno usposabljati?

Vrednost 718 Frekvenca
1 Da 753
2 Ne 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_2 Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

5.b) začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

Vrednost 817 Frekvenca
1 Da 507
2 Ne 396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_3 Se preseliti v drugo regijo? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

5.c) se preseliti v drugo regijo?

Vrednost 916 Frekvenca
1 Da 363
2 Ne 540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_4 Se preseliti v drugo državo? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

5.d) se preseliti v drugo državo?

Vrednost 1015 Frekvenca
1 Da 377
2 Ne 526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor?

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor?

Vrednost 1114 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 76
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 82
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 1
4 Pozitivna Slovenija– PS 21
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 14
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 30
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 23
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 2
9 Državljanska lista - DL 5
11 drugo (anketar ne bere) 27
13 nobene (anketar ne bere) 351
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 70
12 ne vem (anketar ne bere) 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 201 1 99 17.933 27.412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q7 Ali podpirate sedanjo vlado?

7. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1213 Frekvenca
1 Da 216
2 Ne 594
3 Ne vem (anketar ne bere) 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Se vam zdi davek na nepremičnine, kot ga predlaga vlada, potreben?

8. Se vam zdi davek na nepremičnine, kot ga predlaga vlada, potreben?

Vrednost 1312 Frekvenca
1 Da 239
2 Ne 600
3 Ne vem (anketar ne bere) 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 V zadnjem času je vlada zaostrila boj proti davčnim neplačnikom in delu na črno. Se vam zdi, da bo ta poteza pomembno prispevala k izboljšanju finančnega položaja v državi?

9. V zadnjem času je vlada zaostrila boj proti davčnim neplačnikom in delu na črno. Se vam zdi, da bo ta poteza pomembno prispevala k izboljšanju finančnega položaja v državi?

Vrednost 1411 Frekvenca
1 Da 359
2 Ne 499
3 Ne vem (anketar ne bere) 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Ali verjamete, da lahko Slovenija svoje finančne težave reši sama, brez mednarodne pomoči?

10. Ali verjamete, da lahko Slovenija svoje finančne težave reši sama, brez mednarodne pomoči?

Vrednost 1510 Frekvenca
1 Da 373
2 Ne 469
3 Ne vem (anketar ne bere) 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 S katerim od naslednjih stališč glede visokega šolstva v Sloveniji se bolj strinjate?

11. S katerim od naslednjih stališč glede visokega šolstva v Sloveniji se bolj strinjate?

Vrednost 169 Frekvenca
1 Brezplačen redni študij naj bo omogočen SAMO ŠE NA JAVNIH univerzah v Ljubljani, Mariboru in Kopru 234
2 Brezplačen redni študij je treba še naprej omogočati TUDI NA DRUGIH fakultetah in visokih šolah po Sloveniji 592
3 Ne vem (anketar ne bere) 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 In s katerim od naslednjih stališč se bolj strinjate:

12. In s katerim od naslednjih stališč se bolj strinjate:

Vrednost 178 Frekvenca
1 Na Univerzi v Ljubljani si večinoma prizadevajo za dobro celotnega slovenskega visokega šolstva 323
2 Na Univerzi v Ljubljani si večinoma prizadevajo za varovanje lastnih in zasebnih interesov 367
3 Ne vem (anketar ne bere) 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Vrednost 187 Frekvenca
1 M 446
2 Ž 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 196 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 61
2 Poklicna 126
3 Srednja 374
4 Višja, visoka ali več 336
9 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 205 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 156
2 od 500 - 1000 386
3 nad 1000 - 2000 199
4 nad 2000 EUR 21
5 nima dohodkov 80
9 b.o. (anketar ne bere) 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 20 1925 1995 1965.161 16.892

Vrednosti spremenljivk od 1925 do 1995

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 20 18 88 47.839 16.892

Vrednosti spremenljivk od 18 do 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 232 Frekvenca
1 18-34 let 242
2 35-54 let 307
3 55 in več 334
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Vrednost 241 Frekvenca
0.114140566714991 11
0.128604467227008 12
0.164644811172477 20
0.17272601282976 1
0.174300970970747 11
0.183250709177658 22
0.18550861303676 17
0.196388402072819 7
0.206472251724583 23
0.230420959317735 23
0.246120255594323 1
0.251424636118343 14
0.259619919226329 22
0.264334401677852 19
0.27730863141339 1
0.279837199516452 12
0.283285183404448 9
0.297830875348942 23
0.315298188802357 9
0.351869612154442 9
0.369936871873141 13
0.396458553754076 7
0.403657912339504 12
0.416815297874483 28
0.438630648963186 3
0.454809470922052 9
0.54131987540809 6
0.56492058714214 11
0.581564473082136 17
0.609915967476132 14
0.612186297349754 19
0.636507363034159 18
0.655260363352136 4
0.669820995393489 1
0.689762587309807 21
0.780839899744149 9
0.781087273287364 1
0.819165581840955 2
0.822214815163362 2
0.826634934492591 6
0.838891689528065 10
0.879787985869512 21
0.883062877909212 26
0.931386170590038 3
0.933691720586454 15
0.945196102471708 5
0.982854530749877 35
0.994964666900914 18
1.05200920002545 8
1.09278802952454 5
1.10740192489458 21
1.17403170186905 8
1.19239948263049 2
1.23126620424075 4
1.23584942651223 16
1.25092559472935 2
1.32005168987193 1
1.32280508036637 9
1.34350042757684 7
1.34682612373145 10
1.39245635135378 17
1.41293190274546 1
1.41774220404387 13
1.48732873135275 1
1.51749602332359 14
1.58247378698369 12
1.59739859424019 15
1.66876703080465 1
1.75162389466156 1
1.78300497476867 4
1.88023330441763 4
1.88488762721643 7
1.98413491682292 8
2.08798091297175 1
2.12374071776105 4
2.12538797078351 1
2.23556463077383 20
2.28267745063777 9
2.39471728150624 1
2.41655290091342 6
2.57193849513119 6
2.7227786517292 2
2.75811148631039 3
2.90333769794035 5
3.10761956470164 6
3.19461466318497 1
3.2712488519182 7
3.4858149692973 1
3.59943645435336 1
3.97850438214596 3
4.04418449197861 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0.114 4.044 1 0.926

Vrednosti spremenljivk od 0.114140566714991 do 4.04418449197861

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1311 - SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA NOVEMBER 2013 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Razvoj in delo«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, November 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Podgornik, N. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1311. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1311_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si