Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1311
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1311_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Podgornik, Nevenka
 • Suklan, Jana
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomskega položaja ljudi, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSKI SISTEM, VARNOST PRI DELU

Topic Classification CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Gospodarstvo
Razvoj in delo


Abstract:

Osrednja tema sta tokrat razvoj in delo, v kar je vključeno posplošeno zaupanje, lastništvo gospodarstva, predlogi izboljšav in izobraževanje oz. selitev za bolje plačano službo. V aktualno-političnem delu raziskave se napoveduje volilna udeležba, strankarska razmerja, preverja se podpora trenutni vladi, mnenje o boju proti davčnim neplačnikom in delu na črno, mednarodni finančni pomoči ter stališča o visokem šolstvu.

Methodology


Collection date: 11. november 2013 - 14. november 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 24
 • number of units: 903

Version: november 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 335
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 137
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 47
2 Podravska 136
3 Koroška 35
4 Savinjska 116
5 Zasavska 15
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 22
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 31 Frequency
1 Večini ljudi lahko zaupamo 180
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 707
3 Ne vem (anketar ne bere) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 16

Valid range from 1 to 2

tip_kraj Naselje

Value 124 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 335
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 137
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 223 Frequency
1 Pomurska 47
2 Podravska 136
3 Koroška 35
4 Savinjska 116
5 Zasavska 15
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 22
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 322 Frequency
1 Večini ljudi lahko zaupamo 180
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 707
3 Ne vem (anketar ne bere) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 16

Valid range from 1 to 2

q2 Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna?

2. Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna?

Value 421 Frequency
1 Večina ljudi, ki jih poznate, rada pomaga drug drugemu 566
2 Večina ljudi, ki jih poznate, misli le nase in na lastno korist 295
3 Ne vem (anketar ne bere) 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 42

Valid range from 1 to 2

q3 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

3. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Value 520 Frequency
1 Da je večina gospodarstva v zasebni lasti ali 639
2 Da je večina gospodarstva v državni lasti 163
3 Ne vem (anketar ne bere) 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 101

Valid range from 1 to 2

q4 Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo?

4. Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje?

Value 619 Frequency
1 Da 253
2 Ne 244
3 Ni zaposlen in ni podjetnik 403
4 Brez odgovora (anketar ne bere) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 406

Valid range from 1 to 2

q5_1 Se dodatno usposabljati? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

5.a) se dodatno usposabljati?

Value 718 Frequency
1 Da 753
2 Ne 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q5_2 Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

5.b) začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

Value 817 Frequency
1 Da 507
2 Ne 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q5_3 Se preseliti v drugo regijo? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

5.c) se preseliti v drugo regijo?

Value 916 Frequency
1 Da 363
2 Ne 540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q5_4 Se preseliti v drugo državo? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

5.d) se preseliti v drugo državo?

Value 1015 Frequency
1 Da 377
2 Ne 526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor?

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor?

Value 1114 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 76
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 82
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 1
4 Pozitivna Slovenija– PS 21
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 14
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 30
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 23
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 2
9 Državljanska lista - DL 5
11 drugo (anketar ne bere) 27
13 nobene (anketar ne bere) 351
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 70
12 ne vem (anketar ne bere) 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 201 1 99 17.933 27.412

Valid range from 1 to 99

q7 Ali podpirate sedanjo vlado?

7. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1213 Frequency
1 Da 216
2 Ne 594
3 Ne vem (anketar ne bere) 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 93

Valid range from 1 to 2

q8 Se vam zdi davek na nepremičnine, kot ga predlaga vlada, potreben?

8. Se vam zdi davek na nepremičnine, kot ga predlaga vlada, potreben?

Value 1312 Frequency
1 Da 239
2 Ne 600
3 Ne vem (anketar ne bere) 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 64

Valid range from 1 to 2

q9 V zadnjem času je vlada zaostrila boj proti davčnim neplačnikom in delu na črno. Se vam zdi, da bo ta poteza pomembno prispevala k izboljšanju finančnega položaja v državi?

9. V zadnjem času je vlada zaostrila boj proti davčnim neplačnikom in delu na črno. Se vam zdi, da bo ta poteza pomembno prispevala k izboljšanju finančnega položaja v državi?

Value 1411 Frequency
1 Da 359
2 Ne 499
3 Ne vem (anketar ne bere) 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 45

Valid range from 1 to 2

q10 Ali verjamete, da lahko Slovenija svoje finančne težave reši sama, brez mednarodne pomoči?

10. Ali verjamete, da lahko Slovenija svoje finančne težave reši sama, brez mednarodne pomoči?

Value 1510 Frequency
1 Da 373
2 Ne 469
3 Ne vem (anketar ne bere) 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 61

Valid range from 1 to 2

q11 S katerim od naslednjih stališč glede visokega šolstva v Sloveniji se bolj strinjate?

11. S katerim od naslednjih stališč glede visokega šolstva v Sloveniji se bolj strinjate?

Value 169 Frequency
1 Brezplačen redni študij naj bo omogočen SAMO ŠE NA JAVNIH univerzah v Ljubljani, Mariboru in Kopru 234
2 Brezplačen redni študij je treba še naprej omogočati TUDI NA DRUGIH fakultetah in visokih šolah po Sloveniji 592
3 Ne vem (anketar ne bere) 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 77

Valid range from 1 to 2

q12 In s katerim od naslednjih stališč se bolj strinjate:

12. In s katerim od naslednjih stališč se bolj strinjate:

Value 178 Frequency
1 Na Univerzi v Ljubljani si večinoma prizadevajo za dobro celotnega slovenskega visokega šolstva 323
2 Na Univerzi v Ljubljani si večinoma prizadevajo za varovanje lastnih in zasebnih interesov 367
3 Ne vem (anketar ne bere) 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 213

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Value 187 Frequency
1 M 446
2 Ž 457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 196 Frequency
1 Osnovna ali manj 61
2 Poklicna 126
3 Srednja 374
4 Višja, visoka ali več 336
9 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 6

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 205 Frequency
1 Pod 500 EUR 156
2 od 500 - 1000 386
3 nad 1000 - 2000 199
4 nad 2000 EUR 21
5 nima dohodkov 80
9 b.o. (anketar ne bere) 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 61

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 20 1925 1995 1965.161 16.892

Valid range from 1925 to 1995

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 20 18 88 47.839 16.892

Valid range from 18 to 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 232 Frequency
1 18-34 let 242
2 35-54 let 307
3 55 in več 334
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 20

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Value 241 Frequency
0.114140566714991 11
0.128604467227008 12
0.164644811172477 20
0.17272601282976 1
0.174300970970747 11
0.183250709177658 22
0.18550861303676 17
0.196388402072819 7
0.206472251724583 23
0.230420959317735 23
0.246120255594323 1
0.251424636118343 14
0.259619919226329 22
0.264334401677852 19
0.27730863141339 1
0.279837199516452 12
0.283285183404448 9
0.297830875348942 23
0.315298188802357 9
0.351869612154442 9
0.369936871873141 13
0.396458553754076 7
0.403657912339504 12
0.416815297874483 28
0.438630648963186 3
0.454809470922052 9
0.54131987540809 6
0.56492058714214 11
0.581564473082136 17
0.609915967476132 14
0.612186297349754 19
0.636507363034159 18
0.655260363352136 4
0.669820995393489 1
0.689762587309807 21
0.780839899744149 9
0.781087273287364 1
0.819165581840955 2
0.822214815163362 2
0.826634934492591 6
0.838891689528065 10
0.879787985869512 21
0.883062877909212 26
0.931386170590038 3
0.933691720586454 15
0.945196102471708 5
0.982854530749877 35
0.994964666900914 18
1.05200920002545 8
1.09278802952454 5
1.10740192489458 21
1.17403170186905 8
1.19239948263049 2
1.23126620424075 4
1.23584942651223 16
1.25092559472935 2
1.32005168987193 1
1.32280508036637 9
1.34350042757684 7
1.34682612373145 10
1.39245635135378 17
1.41293190274546 1
1.41774220404387 13
1.48732873135275 1
1.51749602332359 14
1.58247378698369 12
1.59739859424019 15
1.66876703080465 1
1.75162389466156 1
1.78300497476867 4
1.88023330441763 4
1.88488762721643 7
1.98413491682292 8
2.08798091297175 1
2.12374071776105 4
2.12538797078351 1
2.23556463077383 20
2.28267745063777 9
2.39471728150624 1
2.41655290091342 6
2.57193849513119 6
2.7227786517292 2
2.75811148631039 3
2.90333769794035 5
3.10761956470164 6
3.19461466318497 1
3.2712488519182 7
3.4858149692973 1
3.59943645435336 1
3.97850438214596 3
4.04418449197861 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0.114 4.044 1 0.926

Valid range from 0.114140566714991 to 4.04418449197861

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1311 - SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA NOVEMBER 2013 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2013). »Razvoj in delo«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, November 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Podgornik, N. and Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1311. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1311_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si