Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0210
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0210_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kurdija, Slavko
  • Falle, Rebeka
  • Filej, Živa
  • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; oktober 2002)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, spremljanje predvolilnih oddaj, spremljanje predvolilnega dogajanja, spremljanje rezultatov predvolilnih anket, pogovor o volilni tematiki, ocena lastnosti kandidata, pomembne pri izbiri, najprimernejši kandidat za predsednika države

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje volilne namere glede predsedniških volitev in vprašanja o spremljanju predvolilnih oddaj in dogajanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. - 23. oktober 2002
Čas izdelave: 2002-10
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0210 - Politbarometer PB10/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 75
  • število enot: 1021

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2002-10-15 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 2002-10-15 2002-10-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 443
2 NEZADOVOLJNI 484
3 ne vem, b.o. 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 624
2 NEZADOVOLJNI 368
3 ne vem, b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 175 Frekvenca
2002-10-15 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 2002-10-15 2002-10-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 274 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 443
2 NEZADOVOLJNI 484
3 ne vem, b.o. 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 373 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 624
2 NEZADOVOLJNI 368
3 ne vem, b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 472 Frekvenca
1 da, podpiram 550
2 ne, ne podpiram 372
3 ne vem, b.o. 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 571 Frekvenca
1 zelo neuspešno 67
2 . 147
3 nekje vmes 548
4 . 198
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 670 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 120
3 nekje vmes 300
4 . 355
5 zelo uspešno 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 769 Frekvenca
1 zelo neuspešno 77
2 . 227
3 nekje vmes 472
4 . 158
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 868 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 98
3 nekje vmes 328
4 . 352
5 zelo uspešno 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 967 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 53
3 nekje vmes 136
4 . 373
5 zelo uspešno 398
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1066 Frekvenca
1 zelo neuspešno 67
2 . 215
3 nekje vmes 419
4 . 153
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1165 Frekvenca
1 zelo neuspešno 100
2 . 170
3 nekje vmes 355
4 . 202
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1264 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 165
3 nekje vmes 385
4 . 175
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1363 Frekvenca
1 zelo neuspešno 81
2 . 203
3 nekje vmes 337
4 . 215
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1462 Frekvenca
1 zelo neuspešno 81
2 . 217
3 nekje vmes 393
4 . 134
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 175
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1561 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 219
3 nekje vmes 391
4 . 174
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1660 Frekvenca
1 zelo neuspešno 21
2 . 83
3 nekje vmes 333
4 . 271
5 zelo uspešno 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 255
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1759 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 139
3 nekje vmes 371
4 . 245
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 174
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1858 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 151
3 nekje vmes 352
4 . 233
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 184
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1957 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 179
3 nekje vmes 399
4 . 196
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 153
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2056 Frekvenca
1 zelo neuspešno 73
2 . 181
3 nekje vmes 347
4 . 207
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2155 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 163
3 nekje vmes 361
4 . 164
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 248
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2254 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 118
3 nekje vmes 328
4 . 310
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 162
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2353 Frekvenca
1 zelo neuspešno 88
2 . 217
3 nekje vmes 303
4 . 224
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2452 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 116
3 nekje vmes 309
4 . 329
5 zelo uspešno 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2551 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 100
3 nekje vmes 346
4 . 198
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 315
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2650 Frekvenca
1 zelo neuspešno 22
2 . 41
3 nekje vmes 218
4 . 335
5 zelo uspešno 184
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 217
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2749 Frekvenca
1 koristilo bi ji 627
2 ne bi ji koristilo 239
3 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2848 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 681
2 glasoval bi proti vstopu 211
3 ne ve, b.o. 127
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 2947 Frekvenca
1 da 901
2 ne 59
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO6A VSE KAŽE, DA BO V PRIHODNJEM MESECU SLOV

VSE KAŽE, DA BO V PRIHODNJEM MESECU SLOVENIJA DOBILA POVABILO ZA ČLANSTVO V ZVEZI NATO. ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 3046 Frekvenca
1 bilo bi dobro 482
2 ne bi bilo dobro 347
3 ne vem, b.o. 191
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 3145 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 496
2 glasoval bi proti vstopu 343
3 ne vem, b.o. 179
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3244 Frekvenca
1 da 855
2 ne 92
3 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3343 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 153
3 nekaj vmes 439
4 . 246
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3442 Frekvenca
1 najmanj zaupa 63
2 . 121
3 nekaj vmes 281
4 . 335
5 najbolj zaupa 192
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3541 Frekvenca
1 najmanj zaupa 56
2 . 175
3 nekaj vmes 478
4 . 229
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3640 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 66
3 nekaj vmes 154
4 . 368
5 najbolj zaupa 360
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3739 Frekvenca
1 najmanj zaupa 122
2 . 300
3 nekaj vmes 444
4 . 74
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3838 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 272
3 nekaj vmes 376
4 . 158
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3937 Frekvenca
1 najmanj zaupa 73
2 . 178
3 nekaj vmes 407
4 . 257
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4036 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 130
3 nekaj vmes 351
4 . 301
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4135 Frekvenca
1 najmanj zaupa 231
2 . 230
3 nekaj vmes 280
4 . 140
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4234 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 127
3 nekaj vmes 372
4 . 349
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4333 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 . 57
3 nekaj vmes 291
4 . 429
5 najbolj zaupa 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4432 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 91
3 nekaj vmes 343
4 . 403
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4531 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 196
3 nekaj vmes 414
4 . 232
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4630 Frekvenca
1 najmanj zaupa 44
2 . 136
3 nekaj vmes 373
4 . 339
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4729 Frekvenca
1 da 816
2 ne 156
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4828 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 234
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SLS -slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 24
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 78
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 51
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 361
Sysmiss 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 566

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4927 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 89
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SLS - slovenska ljudska stranka 12
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 19
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 38
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 342
Sysmiss 461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 803

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5026 Frekvenca
1 prej levo 296
2 v sredino 173
3 prej desno 214
4 b.o. 329
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q646A BLIŽA SE DATUM VOLITEV. ZANIMA NAS, ALI

BLIŽA SE DATUM VOLITEV. ZANIMA NAS, ALI GLEDATE PREDVOLILNE TV ODDAJE?

Vrednost 5125 Frekvenca
1 da 543
2 ne 238
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q646B NADALJE, ALI POSLUŠATE PREDVOLILNE RADIJ

NADALJE, ALI POSLUŠATE PREDVOLILNE RADIJSKE ODDAJE?

Vrednost 5224 Frekvenca
1 da 318
2 ne 466
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q646C ALI PREBIRATE ČASOPISNE ČLANKE VEZANE NA

ALI PREBIRATE ČASOPISNE ČLANKE VEZANE NA LETOŠNJE PREDSEDNIŠKE VOLITVE?

Vrednost 5323 Frekvenca
1 da 403
2 ne 375
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q646D ALI SPREMLJATE OGLAŠEVANJE KANDIDATOV PR

ALI SPREMLJATE OGLAŠEVANJE KANDIDATOV PREKO PLAKATOV?

Vrednost 5422 Frekvenca
1 da 437
2 ne 345
3 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q646E ALI SPREMLJATE ANKETE, KI NAPOVEDUJEJO R

ALI SPREMLJATE ANKETE, KI NAPOVEDUJEJO REZULTATE PREDSEDNIŠKIH VOLITEV?

Vrednost 5521 Frekvenca
1 da 501
2 ne 279
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q646F ZANIMA NAS ŠE, ALI SE O LETOŠNJIH VOLITV

ZANIMA NAS ŠE, ALI SE O LETOŠNJIH VOLITVAH POGOVARJATE S SVOJIMI PRIJATELJI IN ZNANCI?

Vrednost 5620 Frekvenca
1 da 472
2 ne 311
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q647 KAJ SE VAM ZDI PRI IZBIRI MED KANDIDATI

KAJ SE VAM ZDI PRI IZBIRI MED KANDIDATI NAJBOLJ POMEMBNO? ALI JE TO...

Vrednost 5719 Frekvenca
1 OSEBNOST KANDIDATA IN NJEGOVO DOSEDANJE DELO 598
2 NJEGOVA STRANKARSKA PRIPADNOST 32
3 PREPRIČLJIVOST NJEGOVEGA MEDIJSKEGA NASTOPA 94
4 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q640E V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽ

V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽNIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NAVEDENIH BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Vrednost 5818 Frekvenca
1 DR. FRANCE ARHAR 68
2 DR. ANTON BEBLER 22
3 BARBARA BREZIGAR 202
4 DR. FRANCE BUČAR 74
5 JURE CEKUTA 2
6 DR. GORAZD DREVENŠEK 5
7 DR. JANEZ DRNOVŠEK 402
8 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 42
9 DR. LEV KREFT 24
10 drugo 2
11 nobenega 28
12 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q640F NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERI OD NAVEDENIH KANDIDATOV VAM JE NAJBLIŽJI

Vrednost 5917 Frekvenca
1 dr. france arhar 9
2 dr. anton bebeler 2
3 barbara brezigar 12
4 dr. france bučar 4
5 jure cekuta 0
6 dr. gorazd drevenšek 0
7 dr. janez drnovšek 31
8 zmago jelinčič plemeniti 8
9 dr. lev kreft 5
10 drugo 0
11 nobenega 20
12 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 930

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q641_1 DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG IN BI

DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG IN BI MORALI IZBIRATI MED DR. DRNOVŠKOM IN BARBARO BREZIGAR? KOGA BI VI PREJ PODPLI?

Vrednost 6016 Frekvenca
1 drnovšek 157
2 brezigar 145
3 nobenega 38
4 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
340 681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q644_1 ALI SE BOSTE UDELEŽILI LETOŠNJIH JESENSKIH VOLITEV?

ALI SE BOSTE UDELEŽILI LETOŠNJIH JESENSKIH VOLITEV?

Vrednost 6115 Frekvenca
1 da 706
2 ne 42
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6214 Frekvenca
12 2
14 2
15 1
17 1
18 1
19 3
20 4
21 7
22 2
23 4
24 8
25 5
26 6
27 11
28 5
29 14
30 11
31 17
32 15
33 11
34 13
35 13
36 12
37 10
38 7
39 10
40 13
41 16
42 18
43 14
44 23
45 8
46 17
47 16
48 17
49 15
50 20
51 18
52 17
53 20
54 16
55 23
56 16
57 21
58 23
59 18
60 23
61 18
62 21
63 19
64 24
65 25
66 19
67 21
68 19
69 22
70 20
71 18
72 12
73 15
74 17
75 18
76 14
77 19
78 16
79 22
80 10
81 21
82 17
83 20
84 21
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 6 12 84 56.207 17.185

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6313 Frekvenca
1 OSNOVNA 168
2 KONČANA POKLICNA 138
3 KONČANA SREDNJA 479
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 227
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6412 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 337
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 360
3 V VEČJEM MESTU 143
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 173
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6511 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 283
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 187
3 SAMOZAPOSLEN 52
4 KMET 16
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 308
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 4
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6610 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 66
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 139
3 NE, TO ME NE SKRBI 263
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 679 Frekvenca
1 sem veren 476
2 nisem veren 330
3 nekaj vmes... 171
4 zavrnil odg.,b.o. 37
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 688 Frekvenca
1 moški 449
2 ženska 572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 697 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 951
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 65
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 706 Frekvenca
30 ->30 240
45 30 - 45 309
60 46 - 60 258
99 61 -> 208
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 6

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 715 Frekvenca
1 DESUS 13
2 LDS 323
3 NSI 34
4 SLS 32
5 SMS 17
6 SNS 43
7 SDS 116
8 ZLSD 71
9 drugo 24
0 ne vem 342
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
673 348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 724 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 302
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 242
3 03 - Celje, Trbovlje 159
4 04 - Kranj 108
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 134
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA REGIJA

Vrednost 733 Frekvenca
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 156
3 KOROSKA 35
4 SAVINJSKA 136
5 GORENJSKA 105
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 293
8 SPOD. POSAVSKA 22
9 DOLENJSKA 55
10 GORISKA 64
11 OBALNO-KRASKA 49
12 KRASKA 27
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 742 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 335
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 186
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 54
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 118
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 138
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 0 0.395 3.356 1.001 0.693

Vrednosti spremenljivk od 0.394894028744748 do 3.3562424877665

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0210. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0210_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si