Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0210
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0210_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Kurdija, Slavko
  • Falle, Rebeka
  • Filej, Živa
  • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; oktober 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, spremljanje predvolilnih oddaj, spremljanje predvolilnega dogajanja, spremljanje rezultatov predvolilnih anket, pogovor o volilni tematiki, ocena lastnosti kandidata, pomembne pri izbiri, najprimernejši kandidat za predsednika države

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje volilne namere glede predsedniških volitev in vprašanja o spremljanju predvolilnih oddaj in dogajanj.

Methodology


Collection date: 21. - 23. oktober 2002
Date of production: 2002-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0210 - Politbarometer PB10/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 75
  • number of units: 1021

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-10-15 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 2002-10-15 2002-10-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 443
2 NEZADOVOLJNI 484
3 ne vem, b.o. 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 94

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 624
2 NEZADOVOLJNI 368
3 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 29

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 175 Frequency
2002-10-15 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 2002-10-15 2002-10-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 274 Frequency
1 ZADOVOLJNI 443
2 NEZADOVOLJNI 484
3 ne vem, b.o. 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 94

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 373 Frequency
1 ZADOVOLJNI 624
2 NEZADOVOLJNI 368
3 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 29

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 472 Frequency
1 da, podpiram 550
2 ne, ne podpiram 372
3 ne vem, b.o. 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 99

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 571 Frequency
1 zelo neuspešno 67
2 . 147
3 nekje vmes 548
4 . 198
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 37

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 670 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 120
3 nekje vmes 300
4 . 355
5 zelo uspešno 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 29

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 769 Frequency
1 zelo neuspešno 77
2 . 227
3 nekje vmes 472
4 . 158
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 63

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 868 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 98
3 nekje vmes 328
4 . 352
5 zelo uspešno 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 86

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 967 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 53
3 nekje vmes 136
4 . 373
5 zelo uspešno 398
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 32

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1066 Frequency
1 zelo neuspešno 67
2 . 215
3 nekje vmes 419
4 . 153
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 141

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1165 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 170
3 nekje vmes 355
4 . 202
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 146

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1264 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 165
3 nekje vmes 385
4 . 175
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 222

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1363 Frequency
1 zelo neuspešno 81
2 . 203
3 nekje vmes 337
4 . 215
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 134

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1462 Frequency
1 zelo neuspešno 81
2 . 217
3 nekje vmes 393
4 . 134
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 175
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 178

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1561 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 219
3 nekje vmes 391
4 . 174
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 130

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1660 Frequency
1 zelo neuspešno 21
2 . 83
3 nekje vmes 333
4 . 271
5 zelo uspešno 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 255
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 260

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1759 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 139
3 nekje vmes 371
4 . 245
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 174
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 177

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1858 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 151
3 nekje vmes 352
4 . 233
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 184
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 191

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1957 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 179
3 nekje vmes 399
4 . 196
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 153
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 156

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2056 Frequency
1 zelo neuspešno 73
2 . 181
3 nekje vmes 347
4 . 207
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 173

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2155 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 163
3 nekje vmes 361
4 . 164
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 248
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 251

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2254 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 118
3 nekje vmes 328
4 . 310
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 162
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 167

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2353 Frequency
1 zelo neuspešno 88
2 . 217
3 nekje vmes 303
4 . 224
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 113

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2452 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 116
3 nekje vmes 309
4 . 329
5 zelo uspešno 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 129

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2551 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 100
3 nekje vmes 346
4 . 198
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 315
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 319

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2650 Frequency
1 zelo neuspešno 22
2 . 41
3 nekje vmes 218
4 . 335
5 zelo uspešno 184
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 217
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 221

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2749 Frequency
1 koristilo bi ji 627
2 ne bi ji koristilo 239
3 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 155

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2848 Frequency
1 glasoval bi za vstop 681
2 glasoval bi proti vstopu 211
3 ne ve, b.o. 127
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 129

Valid range from 1 to 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 2947 Frequency
1 da 901
2 ne 59
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 61

Valid range from 1 to 3

NATO6A VSE KAŽE, DA BO V PRIHODNJEM MESECU SLOV

VSE KAŽE, DA BO V PRIHODNJEM MESECU SLOVENIJA DOBILA POVABILO ZA ČLANSTVO V ZVEZI NATO. ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 3046 Frequency
1 bilo bi dobro 482
2 ne bi bilo dobro 347
3 ne vem, b.o. 191
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 192

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 3145 Frequency
1 glasoval bi za vstop 496
2 glasoval bi proti vstopu 343
3 ne vem, b.o. 179
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 182

Valid range from 1 to 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 3244 Frequency
1 da 855
2 ne 92
3 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 74

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3343 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 153
3 nekaj vmes 439
4 . 246
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 34

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3442 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 121
3 nekaj vmes 281
4 . 335
5 najbolj zaupa 192
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 29

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3541 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 175
3 nekaj vmes 478
4 . 229
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 40

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3640 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 66
3 nekaj vmes 154
4 . 368
5 najbolj zaupa 360
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 28

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3739 Frequency
1 najmanj zaupa 122
2 . 300
3 nekaj vmes 444
4 . 74
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 73

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3838 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 272
3 nekaj vmes 376
4 . 158
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 75

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3937 Frequency
1 najmanj zaupa 73
2 . 178
3 nekaj vmes 407
4 . 257
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 39

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4036 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 130
3 nekaj vmes 351
4 . 301
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 79

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4135 Frequency
1 najmanj zaupa 231
2 . 230
3 nekaj vmes 280
4 . 140
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 79

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4234 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 127
3 nekaj vmes 372
4 . 349
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 39

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4333 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 57
3 nekaj vmes 291
4 . 429
5 najbolj zaupa 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 35

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4432 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 91
3 nekaj vmes 343
4 . 403
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 46

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4531 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 196
3 nekaj vmes 414
4 . 232
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 27

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4630 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 136
3 nekaj vmes 373
4 . 339
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 36

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4729 Frequency
1 da 816
2 ne 156
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 49

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4828 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 234
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SLS -slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 24
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 78
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 51
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 361
Sysmiss 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 566

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4927 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 89
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SLS - slovenska ljudska stranka 12
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 19
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 38
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 342
Sysmiss 461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 803

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5026 Frequency
1 prej levo 296
2 v sredino 173
3 prej desno 214
4 b.o. 329
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 338

Valid range from 1 to 4

Q646A BLIŽA SE DATUM VOLITEV. ZANIMA NAS, ALI

BLIŽA SE DATUM VOLITEV. ZANIMA NAS, ALI GLEDATE PREDVOLILNE TV ODDAJE?

Value 5125 Frequency
1 da 543
2 ne 238
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 240

Valid range from 1 to 3

Q646B NADALJE, ALI POSLUŠATE PREDVOLILNE RADIJ

NADALJE, ALI POSLUŠATE PREDVOLILNE RADIJSKE ODDAJE?

Value 5224 Frequency
1 da 318
2 ne 466
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 237

Valid range from 1 to 3

Q646C ALI PREBIRATE ČASOPISNE ČLANKE VEZANE NA

ALI PREBIRATE ČASOPISNE ČLANKE VEZANE NA LETOŠNJE PREDSEDNIŠKE VOLITVE?

Value 5323 Frequency
1 da 403
2 ne 375
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 243

Valid range from 1 to 3

Q646D ALI SPREMLJATE OGLAŠEVANJE KANDIDATOV PR

ALI SPREMLJATE OGLAŠEVANJE KANDIDATOV PREKO PLAKATOV?

Value 5422 Frequency
1 da 437
2 ne 345
3 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 239

Valid range from 1 to 3

Q646E ALI SPREMLJATE ANKETE, KI NAPOVEDUJEJO R

ALI SPREMLJATE ANKETE, KI NAPOVEDUJEJO REZULTATE PREDSEDNIŠKIH VOLITEV?

Value 5521 Frequency
1 da 501
2 ne 279
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 241

Valid range from 1 to 3

Q646F ZANIMA NAS ŠE, ALI SE O LETOŠNJIH VOLITV

ZANIMA NAS ŠE, ALI SE O LETOŠNJIH VOLITVAH POGOVARJATE S SVOJIMI PRIJATELJI IN ZNANCI?

Value 5620 Frequency
1 da 472
2 ne 311
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 238

Valid range from 1 to 3

Q647 KAJ SE VAM ZDI PRI IZBIRI MED KANDIDATI

KAJ SE VAM ZDI PRI IZBIRI MED KANDIDATI NAJBOLJ POMEMBNO? ALI JE TO...

Value 5719 Frequency
1 OSEBNOST KANDIDATA IN NJEGOVO DOSEDANJE DELO 598
2 NJEGOVA STRANKARSKA PRIPADNOST 32
3 PREPRIČLJIVOST NJEGOVEGA MEDIJSKEGA NASTOPA 94
4 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 297

Valid range from 1 to 4

Q640E V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽ

V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽNIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NAVEDENIH BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Value 5818 Frequency
1 DR. FRANCE ARHAR 68
2 DR. ANTON BEBLER 22
3 BARBARA BREZIGAR 202
4 DR. FRANCE BUČAR 74
5 JURE CEKUTA 2
6 DR. GORAZD DREVENŠEK 5
7 DR. JANEZ DRNOVŠEK 402
8 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 42
9 DR. LEV KREFT 24
10 drugo 2
11 nobenega 28
12 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 150

Valid range from 1 to 12

Q640F NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERI OD NAVEDENIH KANDIDATOV VAM JE NAJBLIŽJI

Value 5917 Frequency
1 dr. france arhar 9
2 dr. anton bebeler 2
3 barbara brezigar 12
4 dr. france bučar 4
5 jure cekuta 0
6 dr. gorazd drevenšek 0
7 dr. janez drnovšek 31
8 zmago jelinčič plemeniti 8
9 dr. lev kreft 5
10 drugo 0
11 nobenega 20
12 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 930

Valid range from 1 to 12

Q641_1 DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG IN BI

DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG IN BI MORALI IZBIRATI MED DR. DRNOVŠKOM IN BARBARO BREZIGAR? KOGA BI VI PREJ PODPLI?

Value 6016 Frequency
1 drnovšek 157
2 brezigar 145
3 nobenega 38
4 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 681

Valid range from 1 to 4

Q644_1 ALI SE BOSTE UDELEŽILI LETOŠNJIH JESENSKIH VOLITEV?

ALI SE BOSTE UDELEŽILI LETOŠNJIH JESENSKIH VOLITEV?

Value 6115 Frequency
1 da 706
2 ne 42
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 273

Valid range from 1 to 2

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6214 Frequency
12 2
14 2
15 1
17 1
18 1
19 3
20 4
21 7
22 2
23 4
24 8
25 5
26 6
27 11
28 5
29 14
30 11
31 17
32 15
33 11
34 13
35 13
36 12
37 10
38 7
39 10
40 13
41 16
42 18
43 14
44 23
45 8
46 17
47 16
48 17
49 15
50 20
51 18
52 17
53 20
54 16
55 23
56 16
57 21
58 23
59 18
60 23
61 18
62 21
63 19
64 24
65 25
66 19
67 21
68 19
69 22
70 20
71 18
72 12
73 15
74 17
75 18
76 14
77 19
78 16
79 22
80 10
81 21
82 17
83 20
84 21
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 6 12 84 56.207 17.185

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6313 Frequency
1 OSNOVNA 168
2 KONČANA POKLICNA 138
3 KONČANA SREDNJA 479
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 227
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 9

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6412 Frequency
1 NA PODEŽELJU 337
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 360
3 V VEČJEM MESTU 143
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 173
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 8

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6511 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 283
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 187
3 SAMOZAPOSLEN 52
4 KMET 16
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 308
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 4
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 6

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6610 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 66
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 139
3 NE, TO ME NE SKRBI 263
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 553

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 679 Frequency
1 sem veren 476
2 nisem veren 330
3 nekaj vmes... 171
4 zavrnil odg.,b.o. 37
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 44

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 688 Frequency
1 moški 449
2 ženska 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 697 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 951
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 65
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 5

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 706 Frequency
30 ->30 240
45 30 - 45 309
60 46 - 60 258
99 61 -> 208
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 6

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 715 Frequency
1 DESUS 13
2 LDS 323
3 NSI 34
4 SLS 32
5 SMS 17
6 SNS 43
7 SDS 116
8 ZLSD 71
9 drugo 24
0 ne vem 342
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 348

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 724 Frequency
1 01 - Ljubljana 302
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 242
3 03 - Celje, Trbovlje 159
4 04 - Kranj 108
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 134
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA REGIJA

Value 733 Frequency
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 156
3 KOROSKA 35
4 SAVINJSKA 136
5 GORENJSKA 105
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 293
8 SPOD. POSAVSKA 22
9 DOLENJSKA 55
10 GORISKA 64
11 OBALNO-KRASKA 49
12 KRASKA 27
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 8

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 742 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 335
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 186
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 54
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 118
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 138
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 0 0.395 3.356 1.001 0.693

Valid range from 0.394894028744748 to 3.3562424877665

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0210. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0210_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si