Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja

Basic Study Information

ADP - IDNo: VTPOD14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VTPOD14_V1
Main author(s):
  • Adam, Frane
  • Gojkovič, Uroš
  • Hafner, Ana
  • Ivančič, Angelca
  • Pustovrh, Toni
  • Zajc, Jožica
Data file producer:
IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0342 (Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)
N5-0007 (Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Study Content

Keywords:

majhna visokotehnološka podjetja, srednja visokotehnološka podjetja, organizacijska kultura, socialni kapital, prenos znanja, akademsko podjetništvo, inovativnost, intelektualna lastnina

Keywords ELSST:
SOCIALNI KAPITAL, PODJETJE, PODJETJE, ORGANIZACIJA, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
pomen raziskovalno-razvojne dejavnosti in percepcija podjetja
povezovanje in prenos znanja (socialni kapital)
notranja organizacija ter organizacijska kultura
epistemološka skupnost
vključevanje novih članov
poslovna uspešnost


Abstract:

Raziskava proučuje povezavo organizacijske kulture, socialnega kapitala in prenosa znanja v okviru majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij. Na temelju predpostavk in izhodišč, ki so bila temeljito obdelana v sklopu programske skupine in temeljnega projekta, je bil izdelan vprašalnik za polstrukturirani intervju, s katerim je bilo opravljenih enajst intervjujev s predstavniki enajstih majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij (VTP). Raziskava izhaja iz dveh hipotez. Prva pravi, da glede organizacijske strukturiranosti in organizacijske (poslovne) kulture obstajajo – v percepciji respondentov – razlike med VTP in drugimi podjetji. Druga pa pravi, da imajo VTP več stikov z akademskimi institucijami kot z drugimi podjetji. Vprašalnik vsebuje šest tematskih sklopov: pomen raziskovalno-razvojne dejavnosti (RRD) in percepcija podjetja, povezovanje oz. tip omrežij in prenos znanja, epistemološka skupnost, notranja organizacija dela in organizacijska kultura, vključevanje novih članov ter ocena poslovne uspešnosti. V raziskavi so uporabljeni tudi drugi podatkovni (sekundarni) viri, tako domači, kot mednarodni.

Methodology


Collection date: julij 2013 - december 2013
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Majhna in srednje velika visokotehnološka podjetja (najmanj 10 in največ 249 zaposlenih).

Excluded: no information
Data collected by:

Inštitut za razvojne in strateške analize

Sampling procedure:

Neslučajen vzorec, vzorčenje po principu snežene kepe. Podjetja, ki so predmet raziskave, se ukvarjajo zlasti z dvema področjema, z razvijanjem programske in strojne opreme ter izdelovanjem natančnih merilnih inštrumentov. Izbrana so bila na podlagi poizvedovanj v različnih bazah in člankih v medijih. Čeprav vsa izbrana podjetja v prvi fazi niso dovolila, da bi z njimi naredili intervjuje, ali pa se je bilo težko dogovoriti, da bi bili ti opravljeni v doglednem času, je bila posebna pozornost namenjena temu, da je realiziran vzorec vključeval podjetja iz različnih vej gospodarstva (storitve, proizvodnja) in podjetja različnih velikosti.

Mode of data collection:

Poglobljeni osebni intervju

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Za dostop do podatkov se obrnite na Arhiv družboslovnih podatkov.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: VTPOD14 - Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja, 2014 [povzetki intervjujev]

File ID: F1

Format: *.pdf - GRAFIČNA

  • number of variables: 6
  • number of units: 11

Version: april 2015

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Adam, F., Gojkovič, U., Hafner, A., Ivančič, A., Pustovrh, T. and Zajc, J. (2015). Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: VTPOD14. https://doi.org/10.17898/ADP_VTPOD14_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si