Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB733
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2012

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: nacionalna identiteta, evropska identiteta, elektromagnetna polja, zdravje, država rojstva, tujina, manjšine, družbene skupine, delo v tujini, vpliv elektromagnetnih polj na zdravje

Keywords ELSST:
IDENTITETA, DRUŽINA, MATERNI JEZIK, ZDRAVJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
DRUŽBA IN KULTURA - Kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NACIONALNA IN EVROPSKA IDENTITETA
ELEKTROMAGNETNA POLJA IN ZDRAVJE


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj dveh glavnih tem: nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje. Prvi prvem sklopu respondenti odgovarjajo o tem, kako se identificirajo z njihovo trenutno državo bivanja in državo rojstva, kaj za njih pomeni biti Evropejec ter kako pomembna je za njih ta identiteta. Odgovarjajo na vprašanja o svojih povezavah z drugimi državami, vključujoč njihove družinske člane in prijatelje v tujini ter življenje, počitnice in delo v tujini. Vprašani so po maternem jeziku in znanju drugih jezikov, ali bi se preselili v tujino v naslednjih desetih letih, ali čutijo pripadnost do druge države in zakaj, ter če se identificirajo s katero večinsko ali manjšinsko družbeno skupino. Drugi sklop vprašanj sprašuje anketirance o ozaveščenosti glede elektromagnetnih polj in njihovem vplivu na zdravje, zaskrbljenosti glede teh polj, o tem ali jih javne organizacije učinkovito ščitijo pred elektromagnetnimi polji ter kako bi lahko EU posredovala za zmanjšanje zdravstvenih tveganj. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter regiji bivanja.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Belgija: 14. marec 2010 - 01. april 2010, Bolgarija: 12. marec 2010 - 21. marec 2010, Ciper: 13. marec 2010 - 29. marec 2010, Češka: 13. marec 2010 - 28. marec 2010, Danska: 15. marec 2010 - 30. marec 2010, Estonija: 12. marec 2010 - 29. marec 2010, Finska: 15. marec 2010 - 31. marec 2010, Francija: 12. marec 2010 - 29. marec 2010, Grčija: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Irska: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Italija: 12. marec 2010 - 27. marec 2010, Latvija: 13. marec 2010 - 29. marec 2010, Litva: 12. marec 2010 - 25. marec 2010, Luksemburg: 12. marec 2010 - 26. marec 2010, Madžarska: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Malta: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Nemčija: 12. marec 2010 - 30. marec 2010, Nizozemska: 12. marec 2010 - 30. marec 2010, Poljska: 13. marec 2010 - 29. marec 2010, Portugalska: 16. marec 2010 - 29. marec 2010, Romunija: 12. marec 2010 - 23. marec 2010, Severna Irska: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Slovaška: 13. marec 2010 - 28. marec 2010, Slovenija: 12. marec 2010 - 29. marec 2010, Španija: 16. marec 2010 - 29. marec 2010, Švedska: 12. marec 2010 - 30. marec 2010, Velika Britanija: 12. marec 2010 - 28. marec 2010
Date of production: 2012
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11430.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11430.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11430.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11430.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11430.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11430.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5233: Eurobarometer 73.3 (Mar-Apr 2010) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 613
  • number of units: 26602

Version: 3.0.0, doi:10.4232/1.11430

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5233 26602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 5233 to 5233

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5233 26602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 5233 to 5233

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.0 (2012-08-31) 26602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1613 Frequency
5233 26602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 5233 to 5233

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2612 Frequency
5233 26602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 5233 to 5233

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3611 Frequency
3.0.0 (2012-08-31) 26602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4610 Frequency
733 Eurobarometer 73.3 26602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 733 to 733

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 1000001 42001093 21495516.285 14108546.37

Valid range from 1000001 to 42001093

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6608 Frequency
1 France 1008
2 Belgium 1030
3 The Netherlands 1000
4 Germany West 990
5 Italy 1038
6 Luxembourg 520
7 Denmark 1026
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1026
10 Northern Ireland 303
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1024
14 Germany East 491
16 Finland 1001
17 Sweden 1015
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 507
20 Czech Republic 1000
21 Estonia 1000
22 Hungary 1030
23 Latvia 1005
24 Lithuania 1016
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1030
28 Slovenia 1015
29 Bulgaria 1001
30 Romania 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7607 Frequency
AT 1000
BE 1030
BG 1001
CY 507
CZ 1000
DE-E 491
DE-W 990
DK 1026
EE 1000
ES 1004
FI 1001
FR 1008
GB-GBN 1026
GB-NIR 303
GR 1000
HU 1030
IE 1000
IT 1038
LT 1016
LU 520
LV 1005
MT 500
NL 1000
PL 1000
PT 1024
RO 1022
SE 1015
SI 1015
SK 1030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0.326 3.234 1 0.311

Valid range from 0.3264 to 3.234

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9605 Frequency
0 Other 25273
1 United Kingdom 1329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 2.508 0.05 0.256

Valid range from 0 to 2.508297

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11603 Frequency
0 Other 25121
1 Germany 1481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 3.472 0.0557 0.269

Valid range from 0 to 3.471882

v13 NATION GROUP EU6

Value 13601 Frequency
0 Other 21016
1 EU6 5586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 4.917 0.21 0.543

Valid range from 0 to 4.916513

v15 NATION GROUP EU9

Value 15599 Frequency
0 Other 17661
1 EU9 8941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 5.859 0.336 0.722

Valid range from 0 to 5.858996

v17 NATION GROUP EU10

Value 17597 Frequency
0 Other 16661
1 EU10 9941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 6.278 0.374 0.771

Valid range from 0 to 6.277933

v19 NATION GROUP EU12

Value 19595 Frequency
0 Other 14633
1 EU12 11969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 6.317 0.45 0.804

Valid range from 0 to 6.316535

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21593 Frequency
0 Other 14142
1 EU12+ 12460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 6.268 0.468 0.806

Valid range from 0 to 6.268267

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23591 Frequency
0 Other 23586
1 EU NMS 3 3016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 3.611 0.113 0.357

Valid range from 0 to 3.610765

v25 NATION GROUP EU15

Value 25589 Frequency
0 Other 11126
1 EU15 15476
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 7.32 0.582 0.928

Valid range from 0 to 7.320434

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27587 Frequency
0 Other 17499
1 EU NMS 10 9103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 8.872 0.342 0.982

Valid range from 0 to 8.871723

v29 NATION GROUP EU25

Value 29585 Frequency
0 Other 2023
1 EU25 24579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 9.736 0.924 1.215

Valid range from 0 to 9.735869

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31583 Frequency
0 Other 24579
1 AC (BG RO) 2023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 2.089 0.076 0.299

Valid range from 0 to 2.088852

v33 NATION GROUP EU27

Value 33581 Frequency
0 Other 0
1 EU27 26602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0.0169 9.894 1 1.211

Valid range from 0.01693 to 9.89404

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35579 Frequency
0 Other 15476
1 EU NMS 12 11126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 7.746 0.418 0.94

Valid range from 0 to 7.746468

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 37577 Frequency
0 Other 11444
1 EURO ZONE 2009 15158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 8.693 0.57 1.013

Valid range from 0 to 8.693342

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 39575 Frequency
0 Other 15158
1 NON EURO ZONE 2009 11444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 0 7.715 0.43 0.944

Valid range from 0 to 7.715499

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 258.922 151313.172 15293.375 18520.228

Valid range from 258.922028 to 151313.171875

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 42572 Frequency
0 Not mentioned 25592
1 Mentioned 1010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 43571 Frequency
0 Not mentioned 25577
1 Mentioned 1025
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 44570 Frequency
0 Not mentioned 25135
1 Mentioned 1467
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 45569 Frequency
0 Not mentioned 25600
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 46568 Frequency
0 Not mentioned 25617
1 Mentioned 985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 47567 Frequency
0 Not mentioned 25527
1 Mentioned 1075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 48566 Frequency
0 Not mentioned 25627
1 Mentioned 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 49565 Frequency
0 Not mentioned 25507
1 Mentioned 1095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 50564 Frequency
0 Not mentioned 26244
1 Mentioned 358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 51563 Frequency
0 Not mentioned 25579
1 Mentioned 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 52562 Frequency
0 Not mentioned 25499
1 Mentioned 1103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 53561 Frequency
0 Not mentioned 25279
1 Mentioned 1323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 54560 Frequency
0 Not mentioned 25591
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 55559 Frequency
0 Not mentioned 25599
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 56558 Frequency
0 Not mentioned 25592
1 Mentioned 1010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 57557 Frequency
0 Not mentioned 26104
1 Mentioned 498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 58556 Frequency
0 Not mentioned 25600
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 59555 Frequency
0 Not mentioned 25600
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 60554 Frequency
0 Not mentioned 25563
1 Mentioned 1039
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 61553 Frequency
0 Not mentioned 25589
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 62552 Frequency
0 Not mentioned 25573
1 Mentioned 1029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 63551 Frequency
0 Not mentioned 26106
1 Mentioned 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 64550 Frequency
0 Not mentioned 25550
1 Mentioned 1052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 65549 Frequency
0 Not mentioned 25565
1 Mentioned 1037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 66548 Frequency
0 Not mentioned 25584
1 Mentioned 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 67547 Frequency
0 Not mentioned 25578
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 68546 Frequency
0 Not mentioned 25541
1 Mentioned 1061
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 69545 Frequency
0 Not mentioned 26518
1 Mentioned 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v70 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 70544 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2139
2 Student 2189
3 Unemployed, temporarily not working 2229
4 Retired, unable to work 7654
5 Farmer 279
6 Fisherman 15
7 Professional (lawyer, etc.) 323
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 799
9 Business proprietors, etc. 485
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 657
11 General management, etc. 253
12 Middle management, etc. 1582
13 Employed position, at desk 2119
14 Employed position, travelling 875
15 Employed position, service job 1772
16 Supervisor 199
17 Skilled manual worker 2133
18 Unskilled manual worker, etc. 900
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 1 to 18

v71 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 71543 Frequency
1 Farmer 400
2 Fisherman 9
3 Professional (lawyer, etc.) 80
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 307
5 Business proprietors, etc. 165
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 316
7 General management, etc. 272
8 Middle management, etc. 1054
9 Employed position, at desk 1559
10 Employed position, travelling 601
11 Employed position, service job 1584
12 Supervisor 216
13 Skilled manual worker 2786
14 Unskilled manual worker, etc. 2170
15 Never did any paid work 2692
99 Inap. (not 1 to 4 in V70) 12391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14211 12391

Valid range from 1 to 15

v72 D7 MARITAL STATUS

Value 72542 Frequency
1 (Re-)Married: without children 6534
2 (Re-)Married: w children of this marriage 7393
3 (Re-)Married: w children of previous marriage 125
4 (Re-)Married: w children of this marriage + previous 97
5 Single living w partner: without children 1528
6 Single living w partner: w children of this union 722
7 Single living w partner: w children of previous union 139
8 Single living w partner: w children of this union + previous 69
9 Single: without children 4643
10 Single: w children 520
11 Divorced/Separated: without children 1304
12 Divorced/Separated: w children 676
13 Widow: without children 2039
14 Widow: w children 367
15 Other (SPONT.) 415
97 Refusal (SPONT.) 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26571 31

Valid range from 1 to 15

v73 D7 MARITAL STATUS (REC)

Value 73541 Frequency
1 (Re-)Married (1-4) 14149
2 Single living with partner (5-8) 2458
3 Single (9-10) 5163
4 Divorced or separated (11-12) 1980
5 Widow (13-14) 2406
6 Other (SPONT.) 415
7 Refusal (SPONT.) 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26571 31

Valid range from 1 to 6

v74 D11 AGE EXACT

Value 74540 Frequency
15 15 years 232
97 97 years 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0 15 97

Valid range from 15 to 97

v75 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Value 75539 Frequency
1 15 - 24 years 3205
2 25 - 39 years 6356
3 40 - 54 years 6770
4 55 years and older 10271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 1 to 4

v76 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Value 76538 Frequency
1 15 - 24 years 3205
2 25 - 34 years 3976
3 35 - 44 years 4654
4 45 - 54 years 4496
5 55 - 64 years 4561
6 65 years and older 5710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 1 to 6

v77 QB1 NATIONAL IDENTITY: BE CHRISTIAN

Value 77537 Frequency
0 Not mentioned 23748
1 Mentioned 2854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v78 QB1 NATIONAL IDENTITY: CULTURAL TRADITIONS

Value 78536 Frequency
0 Not mentioned 17840
1 Mentioned 8762
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v79 QB1 NATIONAL IDENTITY: PLACE OF BIRTH

Value 79535 Frequency
0 Not mentioned 13862
1 Mentioned 12740
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v80 QB1 NATIONAL IDENTITY: PARENTAGE

Value 80534 Frequency
0 Not mentioned 21477
1 Mentioned 5125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v81 QB1 NATIONAL IDENTITY: FEEL NATIONALITY

Value 81533 Frequency
0 Not mentioned 16255
1 Mentioned 10347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v82 QB1 NATIONAL IDENTITY: COUNTRY LANGUAGE

Value 82532 Frequency
0 Not mentioned 14013
1 Mentioned 8534
9 Inap. (2, 6, 12, 16 or 25 in V6) 4055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22547 4055

Valid range from 0 to 1

v83 QB1 NATIONAL IDENTITY: OFFICIAL LANGUAGE

Value 83531 Frequency
0 Not mentioned 3099
1 Mentioned 956
9 Inap. (not 2, 6, 12, 16 or 25 in V6) 22547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4055 22547

Valid range from 0 to 1

v84 QB1 NATIONAL IDENTITY: CITIZENS RIGHTS

Value 84530 Frequency
0 Not mentioned 17930
1 Mentioned 8672
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v85 QB1 NATIONAL IDENTITY: BEEN BROUGHT UP

Value 85529 Frequency
0 Not mentioned 19214
1 Mentioned 7388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v86 QB1 NATIONAL IDENTITY: PARTICIPATION

Value 86528 Frequency
0 Not mentioned 25668
1 Mentioned 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v87 QB1 NATIONAL IDENTITY: OTHERS

Value 87527 Frequency
0 Not mentioned 26360
1 Mentioned 242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v88 QB1 NATIONAL IDENTITY: NONE

Value 88526 Frequency
0 Not mentioned 26436
1 Mentioned 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v89 QB1 NATIONAL IDENTITY: DK

Value 89525 Frequency
0 Not mentioned 26313
1 Mentioned 289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v90 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: COMMON HISTORY

Value 90524 Frequency
0 Not mentioned 22263
1 Mentioned 4339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v91 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: GEOGRAPHY

Value 91523 Frequency
0 Not mentioned 20418
1 Mentioned 6184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v92 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: DEMOCRATIC VALUES

Value 92522 Frequency
0 Not mentioned 17719
1 Mentioned 8883
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v93 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: SOCIAL PROTECTION

Value 93521 Frequency
0 Not mentioned 22445
1 Mentioned 4157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v94 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: COMMON CULTURE

Value 94520 Frequency
0 Not mentioned 21216
1 Mentioned 5386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v95 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: RELIGIOUS HERITAGE

Value 95519 Frequency
0 Not mentioned 25348
1 Mentioned 1254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v96 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: COMMON CURRENCY

Value 96518 Frequency
0 Not mentioned 16783
1 Mentioned 9819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v97 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: SYMBOLS

Value 97517 Frequency
0 Not mentioned 23301
1 Mentioned 3301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v98 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: OTHERS

Value 98516 Frequency
0 Not mentioned 26410
1 Mentioned 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v99 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: NONE/NO IDENTITY

Value 99515 Frequency
0 Not mentioned 25827
1 Mentioned 775
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v100 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: DK

Value 100514 Frequency
0 Not mentioned 25108
1 Mentioned 1494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v101 QB3 BEING EUROPEAN - PERSONAL IMPORTANCE

Value 101513 Frequency
1 Matters a lot to you 4931
2 Matters somewhat to you 10607
3 Does not matter much to you 6844
4 Does not matter at all to you 3687
5 DK 533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26069 533

Valid range from 1 to 4

v102 QB4 CNTRY OF BIRTH: RESPONDENT

Value 102512 Frequency
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 24879
2 Another EU member country 901
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 339
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 43
5 Oth country outside Europe 412
7 Refusal (SPONT.) 9
8 DK 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 28

Valid range from 1 to 5

v103 QB4 CNTRY OF BIRTH: MOTHER

Value 103511 Frequency
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 24043
2 Another EU member country 1301
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 564
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 37
5 Oth country outside Europe 612
7 Refusal (SPONT.) 14
8 DK 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26557 45

Valid range from 1 to 5

v104 QB4 CNTRY OF BIRTH: FATHER

Value 104510 Frequency
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 23952
2 Another EU member country 1285
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 611
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 33
5 Oth country outside Europe 622
7 Refusal (SPONT.) 26
8 DK 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26503 99

Valid range from 1 to 5

v105 QB4 CNTRY OF BIRTH: GRANDMOTHER MOTHER

Value 105509 Frequency
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 23183
2 Another EU member country 1708
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 707
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 32
5 Oth country outside Europe 628
7 Refusal (SPONT.) 46
8 DK 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26258 344

Valid range from 1 to 5

v106 QB4 CNTRY OF BIRTH: GRANDFATHER MOTHER

Value 106508 Frequency
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 23108
2 Another EU member country 1689
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 710
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 26
5 Oth country outside Europe 608
7 Refusal (SPONT.) 60
8 DK 401
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26141 461

Valid range from 1 to 5

v107 QB4 CNTRY OF BIRTH: GRANDMOTHER FATHER

Value 107507 Frequency
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 23037
2 Another EU member country 1622
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 727
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 23
5 Oth country outside Europe 622
7 Refusal (SPONT.) 64
8 DK 507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26031 571

Valid range from 1 to 5

v108 QB4 CNTRY OF BIRTH: GRANDFATHER FATHER

Value 108506 Frequency
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 22964
2 Another EU member country 1615
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 742
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 30
5 Oth country outside Europe 617
7 Refusal (SPONT.) 67
8 DK 567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25968 634

Valid range from 1 to 5

v109 QB5 CNTRY CITIZENSHIP OF GRANDPARENTS

Value 109505 Frequency
1 1 grandparent 434
2 2 grandparents 1737
3 3 grandparents 1128
4 4 grandparents 20924
5 None 1894
6 DK 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26117 485

Valid range from 1 to 5

v110 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: RELATIVES LIVING ABROAD

Value 110504 Frequency
1 Yes 8740
2 No 17785
7 Refusal (SPONT.) 38
8 DK 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26525 77

Valid range from 1 to 2

v111 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: FRIENDS LIVING ABROAD

Value 111503 Frequency
1 Yes 12014
2 No 14508
7 Refusal (SPONT.) 36
8 DK 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26522 80

Valid range from 1 to 2

v112 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: FRIENDS MOVED FR ABROAD

Value 112502 Frequency
1 Yes 7525
2 No 18977
7 Refusal (SPONT.) 34
8 DK 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26502 100

Valid range from 1 to 2

v113 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: PARTNER DIFF CITIZENSHIP

Value 113501 Frequency
1 Yes 2059
2 No 24385
7 Refusal (SPONT.) 75
8 DK 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26444 158

Valid range from 1 to 2

v114 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: FLUENT IN LANGUAGE

Value 114500 Frequency
1 Yes 12014
2 No 14504
7 Refusal (SPONT.) 29
8 DK 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26518 84

Valid range from 1 to 2

v115 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: WORKED ABROAD

Value 115499 Frequency
1 Yes 3724
2 No 22828
7 Refusal (SPONT.) 22
8 DK 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26552 50

Valid range from 1 to 2

v116 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: STUDIED ABROAD

Value 116498 Frequency
1 Yes 2149
2 No 24408
7 Refusal (SPONT.) 30
8 DK 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26557 45

Valid range from 1 to 2

v117 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: LIVED ABROAD

Value 117497 Frequency
1 Yes 2805
2 No 23751
7 Refusal (SPONT.) 31
8 DK 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26556 46

Valid range from 1 to 2

v118 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: PROPERTIES ABROAD

Value 118496 Frequency
1 Yes 733
2 No 25759
7 Refusal (SPONT.) 70
8 DK 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26492 110

Valid range from 1 to 2

v119 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: REGULAR HOLIDAYS

Value 119495 Frequency
1 Yes 5640
2 No 20883
7 Refusal (SPONT.) 38
8 DK 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26523 79

Valid range from 1 to 2

v120 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: REGULAR INFORMATION

Value 120494 Frequency
1 Yes 10488
2 No 16018
7 Refusal (SPONT.) 24
8 DK 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26506 96

Valid range from 1 to 2

v121 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: REGULAR EATING HABITS

Value 121493 Frequency
1 Yes 8846
2 No 17543
7 Refusal (SPONT.) 46
8 DK 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26389 213

Valid range from 1 to 2

v122 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: GERMAN

Value 122492 Frequency
0 Not mentioned 24142
1 Mentioned 2460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v123 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ENGLISH

Value 123491 Frequency
0 Not mentioned 24233
1 Mentioned 2369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v124 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ARABIC

Value 124490 Frequency
0 Not mentioned 26524
1 Mentioned 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v125 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: BULGARIAN

Value 125489 Frequency
0 Not mentioned 25673
1 Mentioned 929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v126 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: CATALAN

Value 126488 Frequency
0 Not mentioned 26521
1 Mentioned 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v127 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: CHINESE

Value 127487 Frequency
0 Not mentioned 26579
1 Mentioned 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v128 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: DANISH

Value 128486 Frequency
0 Not mentioned 25610
1 Mentioned 992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v129 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: SPANISH

Value 129485 Frequency
0 Not mentioned 25670
1 Mentioned 932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v130 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ESTONIAN

Value 130484 Frequency
0 Not mentioned 25767
1 Mentioned 835
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v131 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: FINNISH

Value 131483 Frequency
0 Not mentioned 25630
1 Mentioned 972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v132 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: FRENCH

Value 132482 Frequency
0 Not mentioned 25100
1 Mentioned 1502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v133 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: GREEK

Value 133481 Frequency
0 Not mentioned 25121
1 Mentioned 1481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v134 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: HUNGARIAN

Value 134480 Frequency
0 Not mentioned 25396
1 Mentioned 1206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v135 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ITALIAN

Value 135479 Frequency
0 Not mentioned 25473
1 Mentioned 1129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v136 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: LATVIAN

Value 136478 Frequency
0 Not mentioned 25876
1 Mentioned 726
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v137 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: LITHUANIAN

Value 137477 Frequency
0 Not mentioned 25716
1 Mentioned 886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v138 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: LUXEMBOURGISH

Value 138476 Frequency
0 Not mentioned 26277
1 Mentioned 325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v139 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: MALTESE

Value 139475 Frequency
0 Not mentioned 26117
1 Mentioned 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v140 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: DUTCH

Value 140474 Frequency
0 Not mentioned 25087
1 Mentioned 1515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v141 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: POLISH

Value 141473 Frequency
0 Not mentioned 25476
1 Mentioned 1126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v142 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: PORTUGUESE

Value 142472 Frequency
0 Not mentioned 25516
1 Mentioned 1086
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v143 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ROMANIAN

Value 143471 Frequency
0 Not mentioned 25599
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v144 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: RUSSIAN

Value 144470 Frequency
0 Not mentioned 26003
1 Mentioned 599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v145 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: SLOVAK

Value 145469 Frequency
0 Not mentioned 25646
1 Mentioned 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v146 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: SLOVENIAN

Value 146468 Frequency
0 Not mentioned 25680
1 Mentioned 922
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v147 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: SWEDISH

Value 147467 Frequency
0 Not mentioned 25606
1 Mentioned 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v148 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: CZECH

Value 148466 Frequency
0 Not mentioned 25621
1 Mentioned 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v149 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: TURKISH

Value 149465 Frequency
0 Not mentioned 26485
1 Mentioned 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v150 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: OTHER

Value 150464 Frequency
0 Not mentioned 26214
1 Mentioned 388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v151 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: NONE

Value 151463 Frequency
0 Not mentioned 26602
1 Mentioned (not ment.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v152 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: DK

Value 152462 Frequency
0 Not mentioned 26427
1 Mentioned 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 0

Valid range from 0 to 1

v153 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: FRIULIAN

Value 153461 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v154 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: INDIAN/HINDI

Value 154460 Frequency
0 Not mentioned 382
1 Mentioned 6
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v155 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: YIDDISH

Value 155459 Frequency
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v156 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: CROATIAN

Value 156458 Frequency
0 Not mentioned 349
1 Mentioned 39
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v157 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: KURDISH

Value 157457 Frequency
0 Not mentioned 379
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v158 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: PERSIAN/IRANIAN

Value 158456 Frequency
0 Not mentioned 379
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v159 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: THAI

Value 159455 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v160 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: UKRAINIAN

Value 160454 Frequency
0 Not mentioned 371
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v161 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: INDONESIAN

Value 161453 Frequency
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v162 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SERBIAN

Value 162452 Frequency
0 Not mentioned 368
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v163 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: BOSNIAN

Value 163451 Frequency
0 Not mentioned 375
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v164 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: JAPANESE

Value 164450 Frequency
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v165 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ALBANIAN

Value 165449 Frequency
0 Not mentioned 381
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v166 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: YUGOSLAVIAN

Value 166448 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v167 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ROMA

Value 167447 Frequency
0 Not mentioned 360
1 Mentioned 28
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v168 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: MACEDONIAN

Value 168446 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v169 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ZULU

Value 169445 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v170 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SWAHILI

Value 170444 Frequency
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v171 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SOMALI

Value 171443 Frequency
0 Not mentioned 383
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v172 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: FARSI

Value 172442 Frequency
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v173 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: NORWEGIAN

Value 173441 Frequency
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v174 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: LATIN

Value 174440 Frequency
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v175 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: IRISH

Value 175439 Frequency
0 Not mentioned 380
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v176 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: MOLDAVAN

Value 176438 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v177 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: BELORUSSIAN

Value 177437 Frequency
0 Not mentioned 384
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v178 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ARMENIAN

Value 178436 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v179 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: CREOLE

Value 179435 Frequency
0 Not mentioned 383
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v180 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: HEBREW

Value 180434 Frequency
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v181 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: LINGALA

Value 181433 Frequency
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v182 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SURINAAMS

Value 182432 Frequency
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v183 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: BERBERE

Value 183431 Frequency
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v184 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: URDU

Value 184430 Frequency
0 Not mentioned 382
1 Mentioned 6
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v185 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TAMIL

Value 185429 Frequency
0 Not mentioned 384
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v186 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: PAPIAMENTU

Value 186428 Frequency
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v187 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ARAMESE

Value 187427 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v188 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: AZERBAIJANI

Value 188426 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v189 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: KINYARWANDA

Value 189425 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v190 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TOGOLESE

Value 190424 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v191 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TSHILUBA

Value 191423 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v192 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: WOLOF

Value 192422 Frequency
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v193 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: AFRICAN

Value 193421 Frequency
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v194 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: NEPALESE

Value 194420 Frequency
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v195 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: CHECHEN

Value 195419 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v196 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ICELANDIC

Value 196418 Frequency
0 Not mentioned 383
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v197 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: FAROESE

Value 197417 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v198 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: LEBANESE

Value 198416 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v199 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: PAKISTANI

Value 199415 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v200 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SINHALESE

Value 200414 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v201 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: IGBO

Value 201413 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v202 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: GUJARATI

Value 202412 Frequency
0 Not mentioned 381
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v203 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TURKMEN

Value 203411 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v204 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SERBO-CROATIAN

Value 204410 Frequency
0 Not mentioned 356
1 Mentioned 32
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v205 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TIGRINYA

Value 205409 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v206 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: MONTENEGRIN

Value 206408 Frequency
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v207 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: VLAHI

Value 207407 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 26214

Valid range from 0 to 1

v208 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: JAMAICAN

Value 208406 Frequency
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1