Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB733
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2012

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: nacionalna identiteta, evropska identiteta, elektromagnetna polja, zdravje, država rojstva, tujina, manjšine, družbene skupine, delo v tujini, vpliv elektromagnetnih polj na zdravje
Ključne besede ELSST:
IDENTITETA, DRUŽINA, MATERNI JEZIK, ZDRAVJE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
DRUŽBA IN KULTURA - Kulturna in nacionalna identiteta
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NACIONALNA IN EVROPSKA IDENTITETA
ELEKTROMAGNETNA POLJA IN ZDRAVJE


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj dveh glavnih tem: nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje. Prvi prvem sklopu respondenti odgovarjajo o tem, kako se identificirajo z njihovo trenutno državo bivanja in državo rojstva, kaj za njih pomeni biti Evropejec ter kako pomembna je za njih ta identiteta. Odgovarjajo na vprašanja o svojih povezavah z drugimi državami, vključujoč njihove družinske člane in prijatelje v tujini ter življenje, počitnice in delo v tujini. Vprašani so po maternem jeziku in znanju drugih jezikov, ali bi se preselili v tujino v naslednjih desetih letih, ali čutijo pripadnost do druge države in zakaj, ter če se identificirajo s katero večinsko ali manjšinsko družbeno skupino. Drugi sklop vprašanj sprašuje anketirance o ozaveščenosti glede elektromagnetnih polj in njihovem vplivu na zdravje, zaskrbljenosti glede teh polj, o tem ali jih javne organizacije učinkovito ščitijo pred elektromagnetnimi polji ter kako bi lahko EU posredovala za zmanjšanje zdravstvenih tveganj. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter regiji bivanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Belgija: 14. marec 2010 - 01. april 2010, Bolgarija: 12. marec 2010 - 21. marec 2010, Ciper: 13. marec 2010 - 29. marec 2010, Češka: 13. marec 2010 - 28. marec 2010, Danska: 15. marec 2010 - 30. marec 2010, Estonija: 12. marec 2010 - 29. marec 2010, Finska: 15. marec 2010 - 31. marec 2010, Francija: 12. marec 2010 - 29. marec 2010, Grčija: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Irska: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Italija: 12. marec 2010 - 27. marec 2010, Latvija: 13. marec 2010 - 29. marec 2010, Litva: 12. marec 2010 - 25. marec 2010, Luksemburg: 12. marec 2010 - 26. marec 2010, Madžarska: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Malta: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Nemčija: 12. marec 2010 - 30. marec 2010, Nizozemska: 12. marec 2010 - 30. marec 2010, Poljska: 13. marec 2010 - 29. marec 2010, Portugalska: 16. marec 2010 - 29. marec 2010, Romunija: 12. marec 2010 - 23. marec 2010, Severna Irska: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Slovaška: 13. marec 2010 - 28. marec 2010, Slovenija: 12. marec 2010 - 29. marec 2010, Španija: 16. marec 2010 - 29. marec 2010, Švedska: 12. marec 2010 - 30. marec 2010, Velika Britanija: 12. marec 2010 - 28. marec 2010
Čas izdelave: 2012
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11430.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11430.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11430.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11430.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11430.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11430.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5233: Eurobarometer 73.3 (Mar-Apr 2010) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 613
  • število enot: 26602

Verzija: 3.0.0, doi:10.4232/1.11430

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5233 26602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 5233 do 5233

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5233 26602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 5233 do 5233

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.0 (2012-08-31) 26602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1613 Frekvenca
5233 26602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 5233 do 5233

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2612 Frekvenca
5233 26602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 5233 do 5233

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3611 Frekvenca
3.0.0 (2012-08-31) 26602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4610 Frekvenca
733 Eurobarometer 73.3 26602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 733 do 733

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 1000001 42001093 21495516.285 14108546.37

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001093

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6608 Frekvenca
1 France 1008
2 Belgium 1030
3 The Netherlands 1000
4 Germany West 990
5 Italy 1038
6 Luxembourg 520
7 Denmark 1026
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1026
10 Northern Ireland 303
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1024
14 Germany East 491
16 Finland 1001
17 Sweden 1015
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 507
20 Czech Republic 1000
21 Estonia 1000
22 Hungary 1030
23 Latvia 1005
24 Lithuania 1016
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1030
28 Slovenia 1015
29 Bulgaria 1001
30 Romania 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7607 Frekvenca
AT 1000
BE 1030
BG 1001
CY 507
CZ 1000
DE-E 491
DE-W 990
DK 1026
EE 1000
ES 1004
FI 1001
FR 1008
GB-GBN 1026
GB-NIR 303
GR 1000
HU 1030
IE 1000
IT 1038
LT 1016
LU 520
LV 1005
MT 500
NL 1000
PL 1000
PT 1024
RO 1022
SE 1015
SI 1015
SK 1030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0.326 3.234 1 0.311

Vrednosti spremenljivk od 0.3264 do 3.234

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9605 Frekvenca
0 Other 25273
1 United Kingdom 1329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 2.508 0.05 0.256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.508297

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11603 Frekvenca
0 Other 25121
1 Germany 1481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 3.472 0.0557 0.269

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.471882

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13601 Frekvenca
0 Other 21016
1 EU6 5586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 4.917 0.21 0.543

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.916513

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15599 Frekvenca
0 Other 17661
1 EU9 8941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 5.859 0.336 0.722

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.858996

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17597 Frekvenca
0 Other 16661
1 EU10 9941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 6.278 0.374 0.771

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.277933

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19595 Frekvenca
0 Other 14633
1 EU12 11969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 6.317 0.45 0.804

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.316535

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21593 Frekvenca
0 Other 14142
1 EU12+ 12460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 6.268 0.468 0.806

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.268267

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23591 Frekvenca
0 Other 23586
1 EU NMS 3 3016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 3.611 0.113 0.357

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.610765

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25589 Frekvenca
0 Other 11126
1 EU15 15476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 7.32 0.582 0.928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.320434

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27587 Frekvenca
0 Other 17499
1 EU NMS 10 9103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 8.872 0.342 0.982

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.871723

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29585 Frekvenca
0 Other 2023
1 EU25 24579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 9.736 0.924 1.215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.735869

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31583 Frekvenca
0 Other 24579
1 AC (BG RO) 2023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 2.089 0.076 0.299

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.088852

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33581 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 26602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0.0169 9.894 1 1.211

Vrednosti spremenljivk od 0.01693 do 9.89404

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35579 Frekvenca
0 Other 15476
1 EU NMS 12 11126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 7.746 0.418 0.94

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.746468

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 37577 Frekvenca
0 Other 11444
1 EURO ZONE 2009 15158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 8.693 0.57 1.013

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.693342

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 39575 Frekvenca
0 Other 15158
1 NON EURO ZONE 2009 11444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 0 7.715 0.43 0.944

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.715499

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 258.922 151313.172 15293.375 18520.228

Vrednosti spremenljivk od 258.922028 do 151313.171875

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 42572 Frekvenca
0 Not mentioned 25592
1 Mentioned 1010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 43571 Frekvenca
0 Not mentioned 25577
1 Mentioned 1025
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 44570 Frekvenca
0 Not mentioned 25135
1 Mentioned 1467
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 45569 Frekvenca
0 Not mentioned 25600
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 46568 Frekvenca
0 Not mentioned 25617
1 Mentioned 985
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 47567 Frekvenca
0 Not mentioned 25527
1 Mentioned 1075
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 48566 Frekvenca
0 Not mentioned 25627
1 Mentioned 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 49565 Frekvenca
0 Not mentioned 25507
1 Mentioned 1095
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 50564 Frekvenca
0 Not mentioned 26244
1 Mentioned 358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 51563 Frekvenca
0 Not mentioned 25579
1 Mentioned 1023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 52562 Frekvenca
0 Not mentioned 25499
1 Mentioned 1103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 53561 Frekvenca
0 Not mentioned 25279
1 Mentioned 1323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 54560 Frekvenca
0 Not mentioned 25591
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 55559 Frekvenca
0 Not mentioned 25599
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 56558 Frekvenca
0 Not mentioned 25592
1 Mentioned 1010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 57557 Frekvenca
0 Not mentioned 26104
1 Mentioned 498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 58556 Frekvenca
0 Not mentioned 25600
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 59555 Frekvenca
0 Not mentioned 25600
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 60554 Frekvenca
0 Not mentioned 25563
1 Mentioned 1039
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 61553 Frekvenca
0 Not mentioned 25589
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 62552 Frekvenca
0 Not mentioned 25573
1 Mentioned 1029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 63551 Frekvenca
0 Not mentioned 26106
1 Mentioned 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 64550 Frekvenca
0 Not mentioned 25550
1 Mentioned 1052
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 65549 Frekvenca
0 Not mentioned 25565
1 Mentioned 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 66548 Frekvenca
0 Not mentioned 25584
1 Mentioned 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 67547 Frekvenca
0 Not mentioned 25578
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 68546 Frekvenca
0 Not mentioned 25541
1 Mentioned 1061
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 69545 Frekvenca
0 Not mentioned 26518
1 Mentioned 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 70544 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2139
2 Student 2189
3 Unemployed, temporarily not working 2229
4 Retired, unable to work 7654
5 Farmer 279
6 Fisherman 15
7 Professional (lawyer, etc.) 323
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 799
9 Business proprietors, etc. 485
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 657
11 General management, etc. 253
12 Middle management, etc. 1582
13 Employed position, at desk 2119
14 Employed position, travelling 875
15 Employed position, service job 1772
16 Supervisor 199
17 Skilled manual worker 2133
18 Unskilled manual worker, etc. 900
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v71 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 71543 Frekvenca
1 Farmer 400
2 Fisherman 9
3 Professional (lawyer, etc.) 80
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 307
5 Business proprietors, etc. 165
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 316
7 General management, etc. 272
8 Middle management, etc. 1054
9 Employed position, at desk 1559
10 Employed position, travelling 601
11 Employed position, service job 1584
12 Supervisor 216
13 Skilled manual worker 2786
14 Unskilled manual worker, etc. 2170
15 Never did any paid work 2692
99 Inap. (not 1 to 4 in V70) 12391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14211 12391

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v72 D7 MARITAL STATUS

Vrednost 72542 Frekvenca
1 (Re-)Married: without children 6534
2 (Re-)Married: w children of this marriage 7393
3 (Re-)Married: w children of previous marriage 125
4 (Re-)Married: w children of this marriage + previous 97
5 Single living w partner: without children 1528
6 Single living w partner: w children of this union 722
7 Single living w partner: w children of previous union 139
8 Single living w partner: w children of this union + previous 69
9 Single: without children 4643
10 Single: w children 520
11 Divorced/Separated: without children 1304
12 Divorced/Separated: w children 676
13 Widow: without children 2039
14 Widow: w children 367
15 Other (SPONT.) 415
97 Refusal (SPONT.) 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26571 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v73 D7 MARITAL STATUS (REC)

Vrednost 73541 Frekvenca
1 (Re-)Married (1-4) 14149
2 Single living with partner (5-8) 2458
3 Single (9-10) 5163
4 Divorced or separated (11-12) 1980
5 Widow (13-14) 2406
6 Other (SPONT.) 415
7 Refusal (SPONT.) 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26571 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v74 D11 AGE EXACT

Vrednost 74540 Frekvenca
15 15 years 232
97 97 years 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0 15 97

Vrednosti spremenljivk od 15 do 97

v75 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Vrednost 75539 Frekvenca
1 15 - 24 years 3205
2 25 - 39 years 6356
3 40 - 54 years 6770
4 55 years and older 10271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v76 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Vrednost 76538 Frekvenca
1 15 - 24 years 3205
2 25 - 34 years 3976
3 35 - 44 years 4654
4 45 - 54 years 4496
5 55 - 64 years 4561
6 65 years and older 5710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v77 QB1 NATIONAL IDENTITY: BE CHRISTIAN

Vrednost 77537 Frekvenca
0 Not mentioned 23748
1 Mentioned 2854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 QB1 NATIONAL IDENTITY: CULTURAL TRADITIONS

Vrednost 78536 Frekvenca
0 Not mentioned 17840
1 Mentioned 8762
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 QB1 NATIONAL IDENTITY: PLACE OF BIRTH

Vrednost 79535 Frekvenca
0 Not mentioned 13862
1 Mentioned 12740
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 QB1 NATIONAL IDENTITY: PARENTAGE

Vrednost 80534 Frekvenca
0 Not mentioned 21477
1 Mentioned 5125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 QB1 NATIONAL IDENTITY: FEEL NATIONALITY

Vrednost 81533 Frekvenca
0 Not mentioned 16255
1 Mentioned 10347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 QB1 NATIONAL IDENTITY: COUNTRY LANGUAGE

Vrednost 82532 Frekvenca
0 Not mentioned 14013
1 Mentioned 8534
9 Inap. (2, 6, 12, 16 or 25 in V6) 4055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22547 4055

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 QB1 NATIONAL IDENTITY: OFFICIAL LANGUAGE

Vrednost 83531 Frekvenca
0 Not mentioned 3099
1 Mentioned 956
9 Inap. (not 2, 6, 12, 16 or 25 in V6) 22547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4055 22547

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QB1 NATIONAL IDENTITY: CITIZENS RIGHTS

Vrednost 84530 Frekvenca
0 Not mentioned 17930
1 Mentioned 8672
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 QB1 NATIONAL IDENTITY: BEEN BROUGHT UP

Vrednost 85529 Frekvenca
0 Not mentioned 19214
1 Mentioned 7388
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 QB1 NATIONAL IDENTITY: PARTICIPATION

Vrednost 86528 Frekvenca
0 Not mentioned 25668
1 Mentioned 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 QB1 NATIONAL IDENTITY: OTHERS

Vrednost 87527 Frekvenca
0 Not mentioned 26360
1 Mentioned 242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 QB1 NATIONAL IDENTITY: NONE

Vrednost 88526 Frekvenca
0 Not mentioned 26436
1 Mentioned 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 QB1 NATIONAL IDENTITY: DK

Vrednost 89525 Frekvenca
0 Not mentioned 26313
1 Mentioned 289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: COMMON HISTORY

Vrednost 90524 Frekvenca
0 Not mentioned 22263
1 Mentioned 4339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: GEOGRAPHY

Vrednost 91523 Frekvenca
0 Not mentioned 20418
1 Mentioned 6184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: DEMOCRATIC VALUES

Vrednost 92522 Frekvenca
0 Not mentioned 17719
1 Mentioned 8883
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: SOCIAL PROTECTION

Vrednost 93521 Frekvenca
0 Not mentioned 22445
1 Mentioned 4157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: COMMON CULTURE

Vrednost 94520 Frekvenca
0 Not mentioned 21216
1 Mentioned 5386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: RELIGIOUS HERITAGE

Vrednost 95519 Frekvenca
0 Not mentioned 25348
1 Mentioned 1254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: COMMON CURRENCY

Vrednost 96518 Frekvenca
0 Not mentioned 16783
1 Mentioned 9819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: SYMBOLS

Vrednost 97517 Frekvenca
0 Not mentioned 23301
1 Mentioned 3301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: OTHERS

Vrednost 98516 Frekvenca
0 Not mentioned 26410
1 Mentioned 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: NONE/NO IDENTITY

Vrednost 99515 Frekvenca
0 Not mentioned 25827
1 Mentioned 775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QB2 EUROP IDENTITY ELEM: DK

Vrednost 100514 Frekvenca
0 Not mentioned 25108
1 Mentioned 1494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QB3 BEING EUROPEAN - PERSONAL IMPORTANCE

Vrednost 101513 Frekvenca
1 Matters a lot to you 4931
2 Matters somewhat to you 10607
3 Does not matter much to you 6844
4 Does not matter at all to you 3687
5 DK 533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26069 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QB4 CNTRY OF BIRTH: RESPONDENT

Vrednost 102512 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 24879
2 Another EU member country 901
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 339
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 43
5 Oth country outside Europe 412
7 Refusal (SPONT.) 9
8 DK 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v103 QB4 CNTRY OF BIRTH: MOTHER

Vrednost 103511 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 24043
2 Another EU member country 1301
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 564
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 37
5 Oth country outside Europe 612
7 Refusal (SPONT.) 14
8 DK 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26557 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v104 QB4 CNTRY OF BIRTH: FATHER

Vrednost 104510 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 23952
2 Another EU member country 1285
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 611
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 33
5 Oth country outside Europe 622
7 Refusal (SPONT.) 26
8 DK 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26503 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v105 QB4 CNTRY OF BIRTH: GRANDMOTHER MOTHER

Vrednost 105509 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 23183
2 Another EU member country 1708
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 707
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 32
5 Oth country outside Europe 628
7 Refusal (SPONT.) 46
8 DK 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26258 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v106 QB4 CNTRY OF BIRTH: GRANDFATHER MOTHER

Vrednost 106508 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 23108
2 Another EU member country 1689
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 710
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 26
5 Oth country outside Europe 608
7 Refusal (SPONT.) 60
8 DK 401
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26141 461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v107 QB4 CNTRY OF BIRTH: GRANDMOTHER FATHER

Vrednost 107507 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 23037
2 Another EU member country 1622
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 727
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 23
5 Oth country outside Europe 622
7 Refusal (SPONT.) 64
8 DK 507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26031 571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v108 QB4 CNTRY OF BIRTH: GRANDFATHER FATHER

Vrednost 108506 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY) or place part of it today 22964
2 Another EU member country 1615
3 Country in Europe, incl. Turkey, but not EU 742
4 USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand 30
5 Oth country outside Europe 617
7 Refusal (SPONT.) 67
8 DK 567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25968 634

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v109 QB5 CNTRY CITIZENSHIP OF GRANDPARENTS

Vrednost 109505 Frekvenca
1 1 grandparent 434
2 2 grandparents 1737
3 3 grandparents 1128
4 4 grandparents 20924
5 None 1894
6 DK 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26117 485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v110 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: RELATIVES LIVING ABROAD

Vrednost 110504 Frekvenca
1 Yes 8740
2 No 17785
7 Refusal (SPONT.) 38
8 DK 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26525 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v111 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: FRIENDS LIVING ABROAD

Vrednost 111503 Frekvenca
1 Yes 12014
2 No 14508
7 Refusal (SPONT.) 36
8 DK 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26522 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v112 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: FRIENDS MOVED FR ABROAD

Vrednost 112502 Frekvenca
1 Yes 7525
2 No 18977
7 Refusal (SPONT.) 34
8 DK 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26502 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v113 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: PARTNER DIFF CITIZENSHIP

Vrednost 113501 Frekvenca
1 Yes 2059
2 No 24385
7 Refusal (SPONT.) 75
8 DK 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26444 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v114 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: FLUENT IN LANGUAGE

Vrednost 114500 Frekvenca
1 Yes 12014
2 No 14504
7 Refusal (SPONT.) 29
8 DK 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26518 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v115 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: WORKED ABROAD

Vrednost 115499 Frekvenca
1 Yes 3724
2 No 22828
7 Refusal (SPONT.) 22
8 DK 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26552 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v116 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: STUDIED ABROAD

Vrednost 116498 Frekvenca
1 Yes 2149
2 No 24408
7 Refusal (SPONT.) 30
8 DK 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26557 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v117 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: LIVED ABROAD

Vrednost 117497 Frekvenca
1 Yes 2805
2 No 23751
7 Refusal (SPONT.) 31
8 DK 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26556 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v118 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: PROPERTIES ABROAD

Vrednost 118496 Frekvenca
1 Yes 733
2 No 25759
7 Refusal (SPONT.) 70
8 DK 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26492 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v119 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: REGULAR HOLIDAYS

Vrednost 119495 Frekvenca
1 Yes 5640
2 No 20883
7 Refusal (SPONT.) 38
8 DK 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26523 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v120 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: REGULAR INFORMATION

Vrednost 120494 Frekvenca
1 Yes 10488
2 No 16018
7 Refusal (SPONT.) 24
8 DK 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26506 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v121 QB6 FOREIGN CONNECTIONS: REGULAR EATING HABITS

Vrednost 121493 Frekvenca
1 Yes 8846
2 No 17543
7 Refusal (SPONT.) 46
8 DK 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26389 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v122 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: GERMAN

Vrednost 122492 Frekvenca
0 Not mentioned 24142
1 Mentioned 2460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ENGLISH

Vrednost 123491 Frekvenca
0 Not mentioned 24233
1 Mentioned 2369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ARABIC

Vrednost 124490 Frekvenca
0 Not mentioned 26524
1 Mentioned 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: BULGARIAN

Vrednost 125489 Frekvenca
0 Not mentioned 25673
1 Mentioned 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: CATALAN

Vrednost 126488 Frekvenca
0 Not mentioned 26521
1 Mentioned 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: CHINESE

Vrednost 127487 Frekvenca
0 Not mentioned 26579
1 Mentioned 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: DANISH

Vrednost 128486 Frekvenca
0 Not mentioned 25610
1 Mentioned 992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: SPANISH

Vrednost 129485 Frekvenca
0 Not mentioned 25670
1 Mentioned 932
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ESTONIAN

Vrednost 130484 Frekvenca
0 Not mentioned 25767
1 Mentioned 835
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: FINNISH

Vrednost 131483 Frekvenca
0 Not mentioned 25630
1 Mentioned 972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: FRENCH

Vrednost 132482 Frekvenca
0 Not mentioned 25100
1 Mentioned 1502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: GREEK

Vrednost 133481 Frekvenca
0 Not mentioned 25121
1 Mentioned 1481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: HUNGARIAN

Vrednost 134480 Frekvenca
0 Not mentioned 25396
1 Mentioned 1206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ITALIAN

Vrednost 135479 Frekvenca
0 Not mentioned 25473
1 Mentioned 1129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: LATVIAN

Vrednost 136478 Frekvenca
0 Not mentioned 25876
1 Mentioned 726
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: LITHUANIAN

Vrednost 137477 Frekvenca
0 Not mentioned 25716
1 Mentioned 886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: LUXEMBOURGISH

Vrednost 138476 Frekvenca
0 Not mentioned 26277
1 Mentioned 325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: MALTESE

Vrednost 139475 Frekvenca
0 Not mentioned 26117
1 Mentioned 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: DUTCH

Vrednost 140474 Frekvenca
0 Not mentioned 25087
1 Mentioned 1515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: POLISH

Vrednost 141473 Frekvenca
0 Not mentioned 25476
1 Mentioned 1126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: PORTUGUESE

Vrednost 142472 Frekvenca
0 Not mentioned 25516
1 Mentioned 1086
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: ROMANIAN

Vrednost 143471 Frekvenca
0 Not mentioned 25599
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: RUSSIAN

Vrednost 144470 Frekvenca
0 Not mentioned 26003
1 Mentioned 599
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: SLOVAK

Vrednost 145469 Frekvenca
0 Not mentioned 25646
1 Mentioned 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: SLOVENIAN

Vrednost 146468 Frekvenca
0 Not mentioned 25680
1 Mentioned 922
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: SWEDISH

Vrednost 147467 Frekvenca
0 Not mentioned 25606
1 Mentioned 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: CZECH

Vrednost 148466 Frekvenca
0 Not mentioned 25621
1 Mentioned 981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: TURKISH

Vrednost 149465 Frekvenca
0 Not mentioned 26485
1 Mentioned 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: OTHER

Vrednost 150464 Frekvenca
0 Not mentioned 26214
1 Mentioned 388
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: NONE

Vrednost 151463 Frekvenca
0 Not mentioned 26602
1 Mentioned (not ment.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QB7A LANGUAGE MOTHER TONGUE: DK

Vrednost 152462 Frekvenca
0 Not mentioned 26427
1 Mentioned 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: FRIULIAN

Vrednost 153461 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: INDIAN/HINDI

Vrednost 154460 Frekvenca
0 Not mentioned 382
1 Mentioned 6
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: YIDDISH

Vrednost 155459 Frekvenca
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: CROATIAN

Vrednost 156458 Frekvenca
0 Not mentioned 349
1 Mentioned 39
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: KURDISH

Vrednost 157457 Frekvenca
0 Not mentioned 379
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: PERSIAN/IRANIAN

Vrednost 158456 Frekvenca
0 Not mentioned 379
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: THAI

Vrednost 159455 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: UKRAINIAN

Vrednost 160454 Frekvenca
0 Not mentioned 371
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: INDONESIAN

Vrednost 161453 Frekvenca
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SERBIAN

Vrednost 162452 Frekvenca
0 Not mentioned 368
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: BOSNIAN

Vrednost 163451 Frekvenca
0 Not mentioned 375
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: JAPANESE

Vrednost 164450 Frekvenca
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ALBANIAN

Vrednost 165449 Frekvenca
0 Not mentioned 381
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: YUGOSLAVIAN

Vrednost 166448 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ROMA

Vrednost 167447 Frekvenca
0 Not mentioned 360
1 Mentioned 28
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: MACEDONIAN

Vrednost 168446 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ZULU

Vrednost 169445 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SWAHILI

Vrednost 170444 Frekvenca
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SOMALI

Vrednost 171443 Frekvenca
0 Not mentioned 383
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: FARSI

Vrednost 172442 Frekvenca
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: NORWEGIAN

Vrednost 173441 Frekvenca
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: LATIN

Vrednost 174440 Frekvenca
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: IRISH

Vrednost 175439 Frekvenca
0 Not mentioned 380
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: MOLDAVAN

Vrednost 176438 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: BELORUSSIAN

Vrednost 177437 Frekvenca
0 Not mentioned 384
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ARMENIAN

Vrednost 178436 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: CREOLE

Vrednost 179435 Frekvenca
0 Not mentioned 383
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: HEBREW

Vrednost 180434 Frekvenca
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: LINGALA

Vrednost 181433 Frekvenca
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SURINAAMS

Vrednost 182432 Frekvenca
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: BERBERE

Vrednost 183431 Frekvenca
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: URDU

Vrednost 184430 Frekvenca
0 Not mentioned 382
1 Mentioned 6
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TAMIL

Vrednost 185429 Frekvenca
0 Not mentioned 384
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: PAPIAMENTU

Vrednost 186428 Frekvenca
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ARAMESE

Vrednost 187427 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: AZERBAIJANI

Vrednost 188426 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: KINYARWANDA

Vrednost 189425 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TOGOLESE

Vrednost 190424 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TSHILUBA

Vrednost 191423 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: WOLOF

Vrednost 192422 Frekvenca
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: AFRICAN

Vrednost 193421 Frekvenca
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: NEPALESE

Vrednost 194420 Frekvenca
0 Not mentioned 385
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: CHECHEN

Vrednost 195419 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: ICELANDIC

Vrednost 196418 Frekvenca
0 Not mentioned 383
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: FAROESE

Vrednost 197417 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: LEBANESE

Vrednost 198416 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: PAKISTANI

Vrednost 199415 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SINHALESE

Vrednost 200414 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: IGBO

Vrednost 201413 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: GUJARATI

Vrednost 202412 Frekvenca
0 Not mentioned 381
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v203 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TURKMEN

Vrednost 203411 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v204 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: SERBO-CROATIAN

Vrednost 204410 Frekvenca
0 Not mentioned 356
1 Mentioned 32
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v205 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: TIGRINYA

Vrednost 205409 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v206 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: MONTENEGRIN

Vrednost 206408 Frekvenca
0 Not mentioned 386
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 26214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v207 QB7A MOTHER TONGUE OTHER: VLAHI

Vrednost 207407 Frekvenca
0 Not mentioned 387
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V150) 26214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon