Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: LJPU08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LJPU08_V1
Glavni avtor(ji):
 • Uršič, Matjaž
 • Kos, Drago
 • Zavratnik, Simona
 • Hočevar, Marjan
 • Trček, Franc
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Anže Zorman
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo , Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

7. okvirni program EU (FP7)

Serija:
 • CIVITAS Elan/Čistejši in boljši promet v mestih

  Vsaka sprememba v prometni ureditvi v mestu pomembno vpliva na družbeno-gospodarski razvoj posameznih mestnih četrti, zlasti v mestnem središču, ki je še posebej občutljivo zaradi svoje specifične družbeno-zgodovinske prostorske ureditve. V tem kontekstu ima preoblikovanje posameznih prometnih infrastruktur ali uvedba omejevalnih ukrepov za določene vrste prometa na posameznih območjih lahko tudi negativen vpliv na razvoj mesta. Serija raziskav CIVITAS Elan je usmerjena v iskanje oz. analizo možnih načinov izboljševanja prometne ureditve v Ljubljani. V raziskavi so bili anketiranci na specifičnih območjih povprašani o mnenjih in stališčih, ki so povezana z urejanjem prometa v Ljubljani in okolici. Pri tem je bilo željeno ugotoviti najprimernejše načine urejanja prometa, prednosti in slabosti uvajanja novih in posodabljanja starih prometnih ureditev v mestu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

javni promet, Ljubljana, ljubljanski potniški promet, zgoščevalna taksa, mobilnost, parkirišče, parkiraj in se odpelji, avtomobilizacija

Ključne besede ELSST:
MESTO, URBANI PROSTOR, OBNOVA MESTA, PREDMESTJE , NAČRTOVANJE PROMETA, NAČRTOVANJE, PARKIRIŠČE, MESTO, URBANI PROSTOR, OBNOVA MESTA, PREDMESTJE , NAČRTOVANJE PROMETA, NAČRTOVANJE, PARKIRIŠČE

Vsebinska področja CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
Vsebinsko področja CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Vsebinska področja ADP
Ocena prometne ureditve v Ljubljani
Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami javnega prevoza (in gradnjo velikih projektov)
Promet in funkcionalnost
Stanje in razvoj kolesarjenja v mestu
Dostavni promet
Izboljšanje delovanja javnega prometa - ukrepi CIVITAS Elan
Enotna vozovnica
Zastoji in plačevanje nadomestila za uporabo cestnega omrežja v mestnem središču - "Congestion charging"
Rumeni pasovi
Obveščanje, vključevanje javnosti, akterji, odločanje
Splošni vtis anketirancev o Ljubljančanih in vrednote


Povzetek:

Gre za prvo izmed dveh raziskav, ki sta bili izvedeni v okviru analize “Spreminjanja ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji”. Izhodišče raziskave temelji na preverjanju zmožnosti ohranjanja dosedanje relativno visoke kakovosti življenja v mestu ob hkratnem vzpodbujanju trajnostnih prometnih rešitev. S tem namenom je bilo potrebno prometne ukrepe, ki naj bi bili implementirani v prihodnosti podvreči podrobnim preverjanjem oz. oceniti stopnjo legitimizacije projektnih ukrepov med prebivalci, ki bodo spremembe v prometni ureditvi najbolj občutili. Ključni cilj raziskave javnega mnenja o spreminjanju ureditve javnega prometa v Ljubljani in ljubljanski regiji zato ni orientiran na uspešnost neposredne implementacije formalnih, institucionalnih ukrepov v prostoru, ki se po določenem časovnem obdobju lahko izkažejo za zgrešene, temveč iskanje načinov za doseganje konsenza med različnimi interesnimi skupinami, ki poleg oblasti (lokalne in državne) in kapitalskih struktur vključujejo tudi navadne državljane. Raziskava poleg splošnega preverjanja javnega mnenja glede sprejemanja novih izboljšav v prometni ureditvi na koridorju, med drugim analizira tudi mnenja relevantnih družbenih skupin ter omogoča povratne (feedback) informacije o možnih izboljšavah predvidenih ukrepov, anticipira možne konflikte, ki se utegnejo pojaviti med implementacijo prometnih dopolnitev in z pozivom k sodelovanju izdvaja del mnenjskih voditeljev po posameznih lokacijah, ki bodo nadaljnje vključeni v proces izboljševanja prometne ureditve na koridorju CIVITAS ELAN. Raziskava je sestavljena iz 12 tematskih sklopov (Ocena prometne ureditve v Ljubljani, Zadovoljstvo uporabnikov LPP, Promet in funcionalnost, Stanje in razvoj kolesarjenja, Dostavni promet, Ukrepi Civitas Elan, Enotna vozovnica, Zgoščevalne takse, Rumeni pasovi, Obveščanje javnosti, Percepcija mesta Ljubljane, Demografija).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. december 2008 - 15. december 2008
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Del Ljubljane, Trzina, Kamnika in Domžal

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci na raziskovalnem območju.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo

Tip vzorca:

Naključni vzorec, kjer so med potencialne anketirance bila vključena vsa gospodinjstva na določnem območju, in je bil primeren predvsem zaradi geografsko omejenega območja koridorja, kjer živi le omejeno število ljudi, na katere bodo imele spremembe prometne infrastrukture največji vpliv. Da bi bila zagotovljena dovolj visoko reprezentativnost oz. enakomerno porazdelitev vseh družbenih skupin, ki živijo na območju koridorja je v vsakem gospodinjstvu vprašalnik izpolnila polnoletna oseba, ki je imela zadnja rojstni dan.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: LJPU08 - Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008 [datoteka podatkov]

ID datoteke: LJPU08_P1_SL_V1_R4

Format: *.sav - SPSS WIN 7.0

 • število spremenljivk: 254
 • število enot: 1069

Spremenljivke

Enota Vzorčna enota

Vzorčna enota

Vrednost 13 Frekvenca
1 BS 94
2 Rotunda 50
3 Brinje 56
4 Kadeljeva ploščad 61
5 Plava laguna 65
6 Stadion 60
7 Parmova 63
8 RTV 47
9 Tivoli (TR3) 61
10 Filozofska fakulteta 57
11 Stara Ljubljana 27
12 Trnovo 71
13 Murgle 71
14 Sibirija 46
15 Rakova Jelša 72
16 Trzin 49
17 Domžale 34
18 Kamnik 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 0 1 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V1_0a Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za pešce?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 1 - pešce

Vrednost 22 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 42
2 Neustrezna 136
3 Niti-niti 303
4 Ustrezna 525
5 Zelo ustrezna 42
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 21 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_0b Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za otroke?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 2 - otroke

Vrednost 31 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 116
2 Neustrezna 307
3 Niti-niti 343
4 Ustrezna 242
5 Zelo ustrezna 16
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 45 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Enota Vzorčna enota

Vzorčna enota

Vrednost 1249 Frekvenca
1 BS 94
2 Rotunda 50
3 Brinje 56
4 Kadeljeva ploščad 61
5 Plava laguna 65
6 Stadion 60
7 Parmova 63
8 RTV 47
9 Tivoli (TR3) 61
10 Filozofska fakulteta 57
11 Stara Ljubljana 27
12 Trnovo 71
13 Murgle 71
14 Sibirija 46
15 Rakova Jelša 72
16 Trzin 49
17 Domžale 34
18 Kamnik 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 0 1 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V1_0a Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za pešce?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 1 - pešce

Vrednost 2248 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 42
2 Neustrezna 136
3 Niti-niti 303
4 Ustrezna 525
5 Zelo ustrezna 42
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 21 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_0b Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za otroke?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 2 - otroke

Vrednost 3247 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 116
2 Neustrezna 307
3 Niti-niti 343
4 Ustrezna 242
5 Zelo ustrezna 16
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 45 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_0c Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za kolesarje?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 3 - kolesarje

Vrednost 4246 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 113
2 Neustrezna 328
3 Niti-niti 320
4 Ustrezna 251
5 Zelo ustrezna 21
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 36 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_0d Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za uporabnike avtobusov?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 4 - uporabnike avtobusov

Vrednost 5245 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 50
2 Neustrezna 190
3 Niti-niti 325
4 Ustrezna 423
5 Zelo ustrezna 46
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 35 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_0e Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za avtomobiliste?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 5 - avtomobiliste

Vrednost 6244 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 90
2 Neustrezna 277
3 Niti-niti 320
4 Ustrezna 303
5 Zelo ustrezna 28
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 51 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_0f Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za uporabnike vlakov?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 6 - uporabnike vlakov

Vrednost 7243 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 68
2 Neustrezna 248
3 Niti-niti 330
4 Ustrezna 317
5 Zelo ustrezna 28
Sysmiss 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 78 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_0g Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za hendikepirane osebe?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 7 - hendikepirane osebe

Vrednost 8242 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 222
2 Neustrezna 423
3 Niti-niti 293
4 Ustrezna 65
5 Zelo ustrezna 9
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 57 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_0h Kakšna se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani za druge udeležence v prometu (npr. rolerji)?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 8 - druge udeležence v prometu (npr. rolerji)

Vrednost 9241 Frekvenca
1 Zelo neustrezna 176
2 Neustrezna 375
3 Niti-niti 331
4 Ustrezna 106
5 Zelo ustrezna 13
Sysmiss 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 68 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_1a Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo preredke vožnje mestnih avtobusov.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 1 preredke vožnje mestnih avtobusov

Vrednost 10240 Frekvenca
1 Da 186
2 Ne 880
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1b Pri prometu v Ljubljani me najbolj moti neučinkovit javni potniški promet.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 2 neučinkovit javni potniški promet

Vrednost 11239 Frekvenca
1 Da 237
2 Ne 829
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1c Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo slabo urejene kolesarske steze.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 3 slabo urejene kolesarske steze

Vrednost 12238 Frekvenca
1 Da 278
2 Ne 787
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1d Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo slabo povezane proge mestnih avtobusov.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 4 slabo povezane proge mestnih avtobusov

Vrednost 13237 Frekvenca
1 Da 102
2 Ne 964
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1e Pri prometu v Ljubljani me najbolj moti nevarna vožnja udeležencev v prometu.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 5 nevarna vožnja udeležencev v prometu

Vrednost 14236 Frekvenca
1 Da 298
2 Ne 767
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1f Pri prometu v Ljubljani me najbolj moti slabo prilagojen javni potniški promet za hendikepirane.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 6 slabo prilagojen javni potniški promet za hendikepirane

Vrednost 15235 Frekvenca
1 Da 93
2 Ne 972
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1g Pri prometu v Ljubljani me najbolj moti preredka mreža postajališč javnega potniškega prometa.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 7 preredka mreža postajališc javnega potniškega prometa

Vrednost 16234 Frekvenca
1 Da 25
2 Ne 1041
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1h Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo zastoji, gneča na cesti.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 8 zastoji, gneča na cesti

Vrednost 17233 Frekvenca
1 Da 677
2 Ne 388
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1i Pri prometu v Ljubljani me najbolj moti neurejen promet za pešce.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 9 neurejen promet za pešce

Vrednost 18232 Frekvenca
1 Da 52
2 Ne 1014
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1j Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo previsoke kazni za voznike.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 10 previsoke kazni za voznike

Vrednost 19231 Frekvenca
1 Da 60
2 Ne 1006
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1k Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo umazani avtobusi.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 11 umazani avtobusi

Vrednost 20230 Frekvenca
1 Da 29
2 Ne 1037
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1l Pri prometu v Ljubljani me najbolj moti onesnaževanje zraka.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 12 onesnaževanje zraka

Vrednost 21229 Frekvenca
1 Da 227
2 Ne 839
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1m Pri prometu v Ljubljani me najbolj moti hrup.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 13 hrup

Vrednost 22228 Frekvenca
1 Da 105
2 Ne 961
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1n Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo previsoke cene javnega potniškega prometa.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 14 previsoke cene javnega potniškega prometa

Vrednost 23227 Frekvenca
1 Da 175
2 Ne 890
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1o Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo porevisoke cene parkiranja.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 15 previsoke cene parkiranja

Vrednost 24226 Frekvenca
1 Da 217
2 Ne 848
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1p Pri prometu v Ljubljani me najbolj moti pomanjkanje parkirišč.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 16 pomanjkanje parkirišč

Vrednost 25225 Frekvenca
1 Da 489
2 Ne 577
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1r Pri prometu v Ljubljani me najbolj moti način kaznovanja nepravilnega parkiranja.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 17 način kaznovanja nepravilnega parkiranja

Vrednost 26224 Frekvenca
1 Da 83
2 Ne 983
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1s Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo prenizke kazni za voznike.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 18 prenizke kazni za voznike

Vrednost 27223 Frekvenca
1 Da 33
2 Ne 1033
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1t Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo druge stvari.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 9 drugo

Vrednost 28222 Frekvenca
1 Da 73
2 Ne 993
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_1tx Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo sledeče druge stvari:

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) Sledeče druge stvari:

Vrednost 29221 Frekvenca
2, 4 in 14 so medsebojno vzročno povezane ker ni enotnih vozovnic 1
Da MOL noče poslušati, kako na Trnovski parkirajo vozači, mi pa nimamo kje naše. Dopise MOL, župan in njegovi ignorirajo. 1
Da ni center (od bavarskega dvora) zaprt za promet. 1
Da vsak kmet pride v Ljubljano. 1
Kolesarji 1
Napačno parkirani avti - na pločniku! 1
Nemogoče se je odločit le za 3 moteče izbire - vse, kar je označeno, je po moje najbolj moteče. 1
Neprijazni vozniki. 1
Neustrezen način plačevanja vožnje z mestnimi avtobusi (posledično obvezen vstop in gneča pri prednjih vratih). Izmed mest, ki jih poznam (Ljubljana, Koper, Dunaj, Munchen, Oslo, Bochum, Bielefeld, Reka) je Ljubljana edina, kjer se avtobusi plačujejo le p 1
Neučinkovita kontrola prometa 1
Parkiranje na kolesarskih stezah. 1
Parkiranje po zelenicah! Kontrola! 1
Povezava vlak-avtobus. 1
Prehitri in prehrupni divji vozniki 1
Premalo avotbusov 1
Preredka 9 1
Preveč avtomobilov, premalo stimuliran javni prevoz. 1
Prezgod. konec javnega mestnega prometa. 1
Samo občasno nepravilno parkiranje 1
Slaba pretočnost prometa. 1
Slabo izpeljane ceste Z-V (Celovška-Zaloška), pa tudi S-J; premalo možnosti za Z ali več notranjih ringov v mestu 1
Visoke kazni za kolesarje, ko pa je pormet tako neurejen, da greš brez prekrška že težko čez mesto! 1
Vozni režim. 1
Za vsako vožnjo z avtobusom potreben nov žeton. 1
divjanje z rolerji, kolesi po pločnikih 1
dosledno odstranjevanje nepravilno parkiranih avtomobilov 1
inšpekcija na ulicah 1
kolesarji v peš coni! 1
kolesarska steza na pločnikih 1
nekaznovanje voznikov 1
neurejena zakonodaja v prometu za uslužbence hitrih pošt 1
neustrezne ureditve prometa za hendikepirane (npr parkirni prostori…) 1
ni policije na cestah 1
ni rumenega pasu zajavni promet 1
od 0.00-05.00 slabo urejen 1
okoren javni potniški promet 1
pajki 1
pakriranje avtomobilov na pločnikih za pešče in kolesarje 1
parkiranje avtomobilov na pločnikih in kolesarskih stezah povsod po Ljubljani 1
parkiranje do 15min bi moralo biti brezplačno in omogočeno na še dodatnik površinah 1
parkiranje izven parkirišč (npr zelenice, pločniki) 1
parkiranje na kol. progah in pločnikih 1
parkiranje v centru za stanovalce v povezavi z ostalimi 1
plačilo parkiranja za invalide 1
plačilo parkirnine 1
premalo kolesarskih stez 1
premalo parkirišč za mestne stanovalce 1
premalo stimulacije za uporabo mestnega potniškega prometa (avtobusov) 1
prepolni avtobusi 1
prestopanje v zidanem mostu 1
prevelika invazija avtomobilov v Ljubljano 1
preveč avtomobilov 1
preveč parkirišč zunanjih 1
preveč taxi služb 1
previsoki avtobusi 1
promet v mesto 1
rolerji 1
rolerji na Trgu Republike! 1
samovolja voznikov avtomobilov 1
slaba signalizacija 1
slabo redarstvo, policija ne upošteva klicev prebivalcev, ko jim javimo o nepravilnem parkiranju ali sumljiva dejanja (predvidena kraja)…Zaparkirani pločniki, garažne hiše se ne uporabljajo ,ker so predrage in zato nastane kaos na parkiriščih, ki so namen 1
slabo upoštevanje različnih potreb različnih ljudi in živali (skupin) pri ureditvi prometa 1
ukiniti postajališča Šumi. Premajhna kontrola in nekaznovanje prekrškov. 1
usklajenost vlak, avtobus 1
velikorkrat vozniki avtobusov vozijo kot da imajo v avbotusu krompir, ne ljudi. Neustrezen tempo vožnje, preveč zaletavanja. 1
vozni red vlakov 1
vožnja avtomobilov po pasovih za avtobuse 1
vožnja enojcev 1
vožnja kolesarjev po nasprotni strani 1
vožnja po avtobusnem pasu in oviranje oavtobusa 1
zaparkirane javne površine (pločniki, kolesarske steze,...) 1
zaparkirani pločniki 1
žetoni za avtobus oz. enkratna vozovnica 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73

V1_1tx_r Pri prometu v Ljubljani me najbolj motijo sledeče druge stvari:

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) Sledeče druge stvari:

Vrednost 30220 Frekvenca
1 Sporno vedenje udeležencev v prometu 13
2 Sporne prakse parkiranja 21
3 Nedosledno in neučinkovito delovanje policije in mestnega re 7
4 Slaba prometna ureditev 12
5 Neučinkovit javni potniški promet 19
6 Vse 1
Sysmiss 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 996 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_1u Pri prometu v Ljubljani me nič ne moti.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.) 20 nic me ne moti

Vrednost 31219 Frekvenca
1 Da 2
2 Ne 1064
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_2a Kako pogosto uporabljate mestni avtobus?

1.2 KAKO POGOSTO UPORABLJATE JAVNI PREVOZ? (V vsaki vrstici označite en odgovor.) 1 - mestni avtobus

Vrednost 32218 Frekvenca
1 Vsak dan 154
2 Nekajkrat tedensko 187
3 Nekajkrat mesečno 248
4 Nekajkrat letno 306
5 Ne uporabljam 167
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2b Kako pogosto uporabljate vlak?

1.2 KAKO POGOSTO UPORABLJATE JAVNI PREVOZ? (V vsaki vrstici označite en odgovor.) 2 - vlak

Vrednost 33217 Frekvenca
1 Vsak dan 16
2 Nekajkrat tedensko 22
3 Nekajkrat mesečno 73
4 Nekajkrat letno 364
5 Ne uporabljam 549
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 45 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2c Kako pogosto uporabljate medkrajevni (primestni) avtobus?

1.2 KAKO POGOSTO UPORABLJATE JAVNI PREVOZ? (V vsaki vrstici označite en odgovor.) 3 – medkrajevni (primestni) avtobus

Vrednost 34216 Frekvenca
1 Vsak dan 4
2 Nekajkrat tedensko 17
3 Nekajkrat mesečno 45
4 Nekajkrat letno 274
5 Ne uporabljam 674
Sysmiss 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 55 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2d Kako pogosto uporabljate taksi?

1.2 KAKO POGOSTO UPORABLJATE JAVNI PREVOZ? (V vsaki vrstici označite en odgovor.) 4 - taksi

Vrednost 35215 Frekvenca
1 Vsak dan 3
2 Nekajkrat tedensko 27
3 Nekajkrat mesečno 181
4 Nekajkrat letno 506
5 Ne uporabljam 312
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 40 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3a Ale se vam zdi potrebno v Ljubljani in ljubljanski regiji izboljšati železniški promet?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 1 – izboljšati železniški promet

Vrednost 36214 Frekvenca
1 Popolnoma nepotrebno 12
2 Nepotrebno 50
3 Niti-niti 191
4 Potrebno 419
5 Zelo potrebno 346
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 51 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3b Ale se vam zdi potrebno v Ljubljani in ljubljanski regiji izboljšati mestni avtobustni promet?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 2 – izboljšati mestni avtobusni promet

Vrednost 37213 Frekvenca
1 Popolnoma nepotrebno 5
2 Nepotrebno 43
3 Niti-niti 173
4 Potrebno 421
5 Zelo potrebno 403
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 24 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3c Ale se vam zdi potrebno v Ljubljani in ljubljanski regiji izboljšati medkrajevni (primestni) promet?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 3 – izboljšati medkrajevni (primestni) avtobus 1 – izboljšati železniški promet

Vrednost 38212 Frekvenca
1 Popolnoma nepotrebno 6
2 Nepotrebno 59
3 Niti-niti 307
4 Potrebno 406
5 Zelo potrebno 221
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 70 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3d Ale se vam zdi potrebno v Ljubljani in ljubljanski regiji uvesti tramvaj ali lahko železnico?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 4 - uvesti tramvaj ali lahko železnico

Vrednost 39211 Frekvenca
1 Popolnoma nepotrebno 108
2 Nepotrebno 137
3 Niti-niti 171
4 Potrebno 286
5 Zelo potrebno 322
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 45 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3e Ale se vam zdi potrebno v Ljubljani in ljubljanski regiji urediti in razširiti površine za pešce?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 5 - urediti in razširiti površine za pešce

Vrednost 40210 Frekvenca
1 Popolnoma nepotrebno 14
2 Nepotrebno 94
3 Niti-niti 248
4 Potrebno 412
5 Zelo potrebno 263
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 38 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3f Ale se vam zdi potrebno v Ljubljani in ljubljanski regiji urediti omrežje kolesarskih poti v mestu?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 6 – urediti omrežje kolesarskih poti v mestu

Vrednost 41209 Frekvenca
1 Popolnoma nepotrebno 10
2 Nepotrebno 44
3 Niti-niti 125
4 Potrebno 442
5 Zelo potrebno 415
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 33 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3g Ale se vam zdi potrebno v Ljubljani in ljubljanski regiji urediti omrežje regionalnih kolesarskih poti?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 7 – urediti omrežje regionalnih kolesarskih poti

Vrednost 42208 Frekvenca
1 Popolnoma nepotrebno 9
2 Nepotrebno 61
3 Niti-niti 202
4 Potrebno 386
5 Zelo potrebno 355
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 56 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3h Ale se vam zdi potrebno v Ljubljani in ljubljanski regiji urediti kaj drugega?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 8 – drugo:

Vrednost 43207 Frekvenca
1 Da 81
2 Ne 979
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_3hx V Ljubljani in ljubljanski regiji je potrebno urediti:

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) V Ljubljani in ljubljanski regiji je potrebno urediti:

Vrednost 44206 Frekvenca
Izboljšati kulturo udeležencev v prometu. 1
Izboljšati parkirni režim 1
Izboljšati pretočnost križišč: zeleni val, zelena luč za zavijanje v levo; npr: križišče Barjanska in C.dveh cesarjev; promet iz in v nakupovalno središče Rudnik! 1
Izdati dovolilnico za parkiranje se enemu družinskemu članu-sedaj je do nje upravičen samo lastnik stanovanja (živimo v centru Ljubljane) 1
Kolesarjem prepovedati voziti po poeš conah - so velika nevarnost za pešce in predvsem za otroke. 1
Kolesarji naj ne vozijo v obratni smeri! 1
Mestni avtob. promet ni lahko tudi po obvoznici - izogne se gneče npr. za pot in Trnovega do Fužin - sedaj avtobus potrebuje 1 URO! 1
Mestni avtobusni promet Ljubljane razširiti do okoliških krajev. 1
Mestni promet vezati z Domžalam. 1
Mopediste spraviti s kolesarskih stez in pločnikov. 1
Obnavljati zunanja stopnišča, podhode, tekoča stopnišča (+luči). 1
Obroč "vlak" okoli Ljubljane. 1
Periferna parkirišč več in ustrezno poceni mestni promet 1
Pločnike na vseh cestah. 1
Podzemna železnica. 1
Ponovna ureditev trolejbusov in ne tramvajev. 1
Povečati pretočnost prometa. 1
Premalo zelenih površin, pregost promet, zapreti dvosmerne cestice-ulice Bežigrada vsaj v eno smer. 1
Strogo nuditi stoječi promet (parkiranje): višje in dosledne kazni za nepravilno parkiranje avtomobilov (npr. na kolesarskih stecah, pločnikih...). Dosledno kaznovati voznike, ki delajo prekrške (vožnja skozi rdeči semafor...). 1
Umakniti parkiranje avtomobile s peščevih in kolesarskih poti. 1
Ureditei zelenice oz. nasade (dreves...) ob vseh možnih poteh; tudi več manjših površin s klopcami - vsi nimamo Tivolija/Rožnika na dosegu - predvsem starejši/bolni bi radi posedeli v zelenem okolju n 1
Urediti dostavo pri nas na Trnovski vozijo kamioni v Mercator po enosmerni in nato se po slepi Vogel, ki sta obe izdatno zaparkirani, namesto iz Trnovskega pristana, ki je glavna dvosmerna cesta. 1
Urediti omrežje za rolanje. 1
Uvestni red pri parkiranju. 1
Visoki robovi prehodi med dvema pločnikoma za invalide 1
Vozači naj za parkiranje v rezidenčnih ulicah plačajo (npr. v Trnovski). 1
Za invalide. 1
Zagotoviti, da se vozači v Ljubljano ne bi vozili z avtomobili. Zagotoviti učinkovitekši javni promet, ki bi omogočal manjšo uporabo avtomobilov v mestu in s tem manjšo potrebo po parkiriščih in manj onasnaževanja. 1
Zmanjšati ali odpraviti arhitetkotnske ovire na površinah za pešče in omogočiti hendikepiranim osebam samostojneje gibanje ter vključitev v vsakdanje življenje v mestu. 1
Zmanjšati število avtomobilov. 1
avtomobili prevoč koristijo rumene pasove 1
dograditi cestno in železniško infrastrukturo 1
izbiljšati primestni železniški promet 1
izboljšati dostopnost za hendikepirane 1
izboljšati ponudbo P+R 1
izkoreninit parkiranje na površinah za pešce - pa jih ne bo treba širit 1
možnosti za hendikepirane (neurejeni pločniki) 1
osvetliti kolesarske in pešpoti (kjer ni javna rastvetljava tako močna) npr Jurčkova c., Park ivoli 1
parkiranje 1
parkirišča 1
parkirišča pred centrom 1
podzemna 1
podzemna od Kamnika do Ljubljane 1
podzemna železnica 1
poostriti nadzor prometne policije 1
posodobitev železnic in infrastrukture v Sloveniji 1
posodobiti LPP 1
poti za rolerje 1
poudarek javnemu prevozu pred osebnimi avtomobili 1
prepoved oz taksa za vožnjo enojcev (50% vsega prometa). 1
promet spraviti pod zemljo 1
rolerje 1
steze za rolarje 1
ureditev poti za invalide 1
urediti avtobusne linije iz smeri Bežigrad (okraj Brinje) do BTC-ja, krajšo pot, sedaj je potrebno presedati na več a vtobusov in vožnja traja predolgo, se pravi skrajšati pot časovno - novo linjo! 1
urediti boljšo pretočnost prometa 1
urediti brezplačna parkirišča 1
urediti cestno omrežje, predvsem semaforizacijo, ki bi omogočila boljšo pretočnost vozil 1
urediti klančine na pločnikih (brez robnikov) 1
urediti klančnine na pločnikih za vozičke 1
urediti parkirišča v centru 1
urediti pločnike (predvsem po Cesti dveh cesarjev) 1
urediti poti za rolerje 1
urediti prometni režim 1
urediti več parkirišč 1
urediti več parkirišč za stanovalce mesta Ljubljana 1
urediti več parkirnih hiš po bolj ugodnih cenah, 2urediti rumeni pas za avtobuse 1
urediti čim večje število javnih parkirišč 1
uvesti manjše avtobuse 1
uvesti podzemno železnico 1
uvesti zeleni val na semaforjih in ne "umirjenost prometa" na način, ki je sedaj v veljavi!!! 1
varovanje koles! 1
vse to med seboj ustrezno uskladiti 1
za ljudi, k iniso iz Ljubljane urediti drugačni prometni režim. 1
zagotoviti parkirišča izven mesta 1
zapreti za ves promet mestno središče 1
zgraditi ceste 1
zgraditi lastniške garažne hiše za stanovalce v centru 1
zmanjšati cene LPP 1
Če bo urejen rumeni pas za avtobuse, ni potrebe po tramvajih, sicer pa bi bilo to dobro, hkrati še manj onesnaženja. 1
Če stanovalci parkirajo na modri coni, ker drugje ni prostora ne sme biti kazni. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81

V1_3hx_r V Ljubljani in ljubljanski regiji je potrebno urediti:

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) V Ljubljani in ljubljanski regiji je potrebno urediti:

Vrednost 45205 Frekvenca
1 Izboljšati pogoje za parkiranje 15
2 Urediti problematične prakse parkiranja 5
3 Izboljšati sredstva jp 19
4 Urediti dostop vozačev v center 3
5 Izboljšati cestno infrastrukturo in prometno ureditev 22
6 Urediti pogoje za rabo koles, rolerjev in vozičkov 17
Sysmiss 988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 988 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_4a V kolikšni meri podpirate gradnjo športnega, nakupovalnega in poslovnega centra (Bežigrajski stadion)?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 1 - športni, nakupovalni in poslovni center Bežigrajski stadion

Vrednost 46204 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 151
2 Ne podpiram 149
3 Niti-niti 210
4 Podpiram 321
5 Zelo podpiram 192
99 Ne poznam 30
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 46 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4b V kolikšni meri podpirate gradnjo nove železniške postaje (PCL) "Emoniko" z nakupovalnim, bivalnim, zabaviščnim in poslovnim centrom?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 2 - novo železniško postajo (PCL) »Emoniko« z nakupovalnim, bivalnim, zabavišcnim in poslovnim centrom

Vrednost 47203 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 63
2 Ne podpiram 87
3 Niti-niti 161
4 Podpiram 404
5 Zelo podpiram 303
99 Ne poznam 24
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 51 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4c V kolikšni meri podpirate izgradnjo tramvajskih prog?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 3 - izgradnjo tramvajskih prog

Vrednost 48202 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 102
2 Ne podpiram 141
3 Niti-niti 179
4 Podpiram 260
5 Zelo podpiram 327
99 Ne poznam 37
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 60 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4d V kolikšni meri podpirate poglobitev železniških tirov skozi mesto?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 4 - poglobitev železniških tirov skozi mesto

Vrednost 49201 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 62
2 Ne podpiram 104
3 Niti-niti 180
4 Podpiram 276
5 Zelo podpiram 347
99 Ne poznam 59
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 100 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4e V kolikšni meri podpirate izgradnjo projekta Šmartinka, ki bi povezala BTC s središčem mesta?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 5 - izgradnjo projekta Šmartinka, ki bi povezala BTC s središcem mesta

Vrednost 50200 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 39
2 Ne podpiram 93
3 Niti-niti 245
4 Podpiram 349
5 Zelo podpiram 177
99 Ne poznam 136
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 166 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4f V kolikšni meri podpirate gradnjo garažne hiše pod gradom, v grajskem hribu?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 6 - garažno hišo pod gradom, v grajskem hribu

Vrednost 51199 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 109
2 Ne podpiram 133
3 Niti-niti 204
4 Podpiram 316
5 Zelo podpiram 244
99 Ne poznam 35
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 63 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4g V kolikšni meri podpirate gradnjo garažne hiše pod Plečnikovo tržnico?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 7 - garažno hišo pod Plecnikovo tržnico

Vrednost 52198 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 279
2 Ne podpiram 202
3 Niti-niti 182
4 Podpiram 208
5 Zelo podpiram 154
99 Ne poznam 22
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 44 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4h V kolikšni meri podpirate gradnjo garažne hiše na Ajdovščini?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 8 - garažno hišo na Ajdovšcini

Vrednost 53197 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 81
2 Ne podpiram 67
3 Niti-niti 204
4 Podpiram 387
5 Zelo podpiram 195
99 Ne poznam 97
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 135 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4i V kolikšni meri podpirate gradnjo garažne hiše pod Kongresnim trgom?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 9 - garažno hišo pod Kongresnim trgom

Vrednost 54196 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 89
2 Ne podpiram 98
3 Niti-niti 127
4 Podpiram 442
5 Zelo podpiram 257
99 Ne poznam 32
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 56 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4j V kolikšni meri podpirate gradnjo športnega, nakupovalnega in poslovnega centra Stožice?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 10 - športni, nakupovalni in poslovni center Stožice

Vrednost 55195 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 107
2 Ne podpiram 112
3 Niti-niti 231
4 Podpiram 310
5 Zelo podpiram 211
99 Ne poznam 64
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 98 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4k V kolikšni meri podpirate gradnjo islamskega centra (džamije) na Parmovi?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 11 - islamski center (džamijo) na Parmovi

Vrednost 56194 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 199
2 Ne podpiram 118
3 Niti-niti 271
4 Podpiram 296
5 Zelo podpiram 154
99 Ne poznam 17
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 31 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4l V kolikšni meri podpirate gradnjo plavalnega centra Ilirija v Tivoliju?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 12 - plavalni center Ilirija v Tivoliju

Vrednost 57193 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 8
2 Ne podpiram 23
3 Niti-niti 92
4 Podpiram 439
5 Zelo podpiram 452
99 Ne poznam 35
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 55 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4m V kolikšni meri podpirate rušitev starega in gradno novega Kolizeja?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 13 – rušitev starega in gradnjo novega Kolizeja

Vrednost 58192 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 96
2 Ne podpiram 122
3 Niti-niti 220
4 Podpiram 311
5 Zelo podpiram 236
99 Ne poznam 62
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 84 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4n V kolikšni meri podpirate gradnjo bivalnega in zabaviščnega kinokompleksa Šumi?

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 14 - gradnja bivalnega in zabaviščnega kinokompleksa Šumi

Vrednost 59191 Frekvenca
1 Sploh ne podpiram 127
2 Ne podpiram 180
3 Niti-niti 282
4 Podpiram 261
5 Zelo podpiram 116
99 Ne poznam 86
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 103 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5vo_a Kako ste zadovoljni s hitrostjo nakupa vozovnic za mestni avtobus?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 1 – hitrost nakupa (mestni avtobus)

Vrednost 60190 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 45
2 Nisem zadovoljen/a 60
3 Niti-niti 233
4 Zadovoljen/a 273
5 Popolnoma zadovoljen/a 226
Sysmiss 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 232 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5vo_b Kako ste zadovoljni s ceno vozovnic za mestni avtobus?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 2 – cena vozovnice (mestni avtobus)

Vrednost 61189 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 157
2 Nisem zadovoljen/a 196
3 Niti-niti 280
4 Zadovoljen/a 155
5 Popolnoma zadovoljen/a 50
Sysmiss 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 231 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5vo_c Kako ste zadovoljni z načinom nakupa vozovnic za mestni avtobus?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 3 – način nakupa (mestni avtobus)

Vrednost 62188 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 77
2 Nisem zadovoljen/a 108
3 Niti-niti 247
4 Zadovoljen/a 248
5 Popolnoma zadovoljen/a 147
Sysmiss 242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 242 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5vo_d Kako ste zadovoljni s hitrostjo nakupa vozovnic za medkrajevni (primestni) avtobus?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 1 – hitrost nakupa (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 63187 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 7
2 Nisem zadovoljen/a 39
3 Niti-niti 114
4 Zadovoljen/a 93
5 Popolnoma zadovoljen/a 51
Sysmiss 765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
304 765 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5vo_e Kako ste zadovoljni s ceno vozovnic za medkrajevni (primestni) avtobus?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 2 – cena vozovnice (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 64186 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 79
2 Nisem zadovoljen/a 75
3 Niti-niti 97
4 Zadovoljen/a 40
5 Popolnoma zadovoljen/a 10
Sysmiss 768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 768 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5vo_f Kako ste zadovoljni z načinom nakupa vozovnic za medkrajevni (primestni) avtobus?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 3 – način nakupa (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 65185 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 17
2 Nisem zadovoljen/a 37
3 Niti-niti 112
4 Zadovoljen/a 85
5 Popolnoma zadovoljen/a 44
Sysmiss 774
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
295 774 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5vo_g Kako ste zadovoljni s hitrostjo nakupa vozovnic za vlak?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 1 – hitrost nakupa (vlak)

Vrednost 66184 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 29
2 Nisem zadovoljen/a 75
3 Niti-niti 121
4 Zadovoljen/a 130
5 Popolnoma zadovoljen/a 81
Sysmiss 633
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
436 633 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5vo_h Kako ste zadovoljni s ceno vozovnic za vlak?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 2 – cena vozovnice (vlak)

Vrednost 67183 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 56
2 Nisem zadovoljen/a 92
3 Niti-niti 153
4 Zadovoljen/a 100
5 Popolnoma zadovoljen/a 35
Sysmiss 633
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
436 633 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5vo_i Kako ste zadovoljni z načinom nakupa vozovnic za vlak?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 3 – način nakupa (vlak)

Vrednost 68182 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 39
2 Nisem zadovoljen/a 67
3 Niti-niti 137
4 Zadovoljen/a 123
5 Popolnoma zadovoljen/a 63
Sysmiss 640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 640 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5os_a Kako ste zadovoljni z urejenostjo osebja na mestnih avtobusih?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 4 - urejenost (mestni avtobus)

Vrednost 69181 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 14
2 Nisem zadovoljen/a 57
3 Niti-niti 309
4 Zadovoljen/a 330
5 Popolnoma zadovoljen/a 124
Sysmiss 235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 235 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5os_b Kako ste zadovoljni s prijaznostjo osebja na mestnih avtobusih?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 5 - prijaznost (mestni avtobus)

Vrednost 70180 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 43
2 Nisem zadovoljen/a 119
3 Niti-niti 327
4 Zadovoljen/a 257
5 Popolnoma zadovoljen/a 94
Sysmiss 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 229 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5os_c Kako ste zadovoljni z informiranostjo za mestne avtobuse?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 6 - informiranost (mestni avtobus)

Vrednost 71179 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 34
2 Nisem zadovoljen/a 104
3 Niti-niti 319
4 Zadovoljen/a 281
5 Popolnoma zadovoljen/a 92
Sysmiss 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 239 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5os_d Kako ste zadovoljni z urejenostjo osebja na medkrajevnih (primestnih) avtobusih?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 4 - urejenost (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 72178 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 1
2 Nisem zadovoljen/a 28
3 Niti-niti 120
4 Zadovoljen/a 121
5 Popolnoma zadovoljen/a 28
Sysmiss 771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
298 771 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5os_e Kako ste zadovoljni s prijaznostjo osebja na medkrajevnih (primestnih) avtobusih?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 5 - prijaznost (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 73177 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 4
2 Nisem zadovoljen/a 32
3 Niti-niti 123
4 Zadovoljen/a 117
5 Popolnoma zadovoljen/a 24
Sysmiss 769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 769 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5os_f Kako ste zadovoljni z informiranostjo za medkrajevne (primestne) avtobuse?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 6 - informiranost (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 74176 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 8
2 Nisem zadovoljen/a 35
3 Niti-niti 118
4 Zadovoljen/a 111
5 Popolnoma zadovoljen/a 27
Sysmiss 770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
299 770 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5os_g Kako ste zadovoljni z urejenostjo osebja na vlakih?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 4 - urejenost (vlak)

Vrednost 75175 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 7
2 Nisem zadovoljen/a 43
3 Niti-niti 132
4 Zadovoljen/a 170
5 Popolnoma zadovoljen/a 84
Sysmiss 633
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
436 633 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5os_h Kako ste zadovoljni s prijaznostjo osebja na vlakih?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 5 - prijaznost (vlak)

Vrednost 76174 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 9
2 Nisem zadovoljen/a 47
3 Niti-niti 145
4 Zadovoljen/a 162
5 Popolnoma zadovoljen/a 72
Sysmiss 634
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
435 634 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5os_i Kako ste zadovoljni z informiranostjo za vlak?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 6 - informiranost (vlak)

Vrednost 77173 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 17
2 Nisem zadovoljen/a 45
3 Niti-niti 137
4 Zadovoljen/a 158
5 Popolnoma zadovoljen/a 77
Sysmiss 635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
434 635 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_a Kako ste zadovoljni s hitrostjo prevoza mestnih avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 7 – hitrost (mestni avtobus)

Vrednost 78172 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 113
2 Nisem zadovoljen/a 208
3 Niti-niti 303
4 Zadovoljen/a 172
5 Popolnoma zadovoljen/a 44
Sysmiss 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 229 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_b Kako ste zadovoljni s točnostjo mestnih avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 8 - točnost (mestni avtobus)

Vrednost 79171 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 128
2 Nisem zadovoljen/a 252
3 Niti-niti 265
4 Zadovoljen/a 159
5 Popolnoma zadovoljen/a 41
Sysmiss 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 224 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_c Kako ste zadovoljni z videzom in čistočo mestnih avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 9 - videz in čistoča (mestni avtobus)

Vrednost 80170 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 69
2 Nisem zadovoljen/a 194
3 Niti-niti 335
4 Zadovoljen/a 208
5 Popolnoma zadovoljen/a 37
Sysmiss 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 226 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_d Kako ste zadovoljni z udobjem mestnih avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 10 - udobje (mestni avtobus)

Vrednost 81169 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 76
2 Nisem zadovoljen/a 203
3 Niti-niti 326
4 Zadovoljen/a 206
5 Popolnoma zadovoljen/a 31
Sysmiss 227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 227 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_e Kako ste zadovoljni z voznim redom mestnih avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 11 – vozni red (mestni avtobus)

Vrednost 82168 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 110
2 Nisem zadovoljen/a 208
3 Niti-niti 295
4 Zadovoljen/a 188
5 Popolnoma zadovoljen/a 38
Sysmiss 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 230 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_f Kako ste zadovoljni s hitrostjo prevoza medkrajevnih (primestnih) avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 7 – hitrost (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 83167 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 27
2 Nisem zadovoljen/a 77
3 Niti-niti 117
4 Zadovoljen/a 68
5 Popolnoma zadovoljen/a 12
Sysmiss 768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 768 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_g Kako ste zadovoljni s točnostjo medkrajevnih (primestnih) avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 8 - točnost (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 84166 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 13
2 Nisem zadovoljen/a 58
3 Niti-niti 120
4 Zadovoljen/a 89
5 Popolnoma zadovoljen/a 19
Sysmiss 770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
299 770 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_h Kako ste zadovoljni z videzom in čistočo medkrajevnih (primestnih) avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 9 - videz in čistoča (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 85165 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 9
2 Nisem zadovoljen/a 56
3 Niti-niti 141
4 Zadovoljen/a 83
5 Popolnoma zadovoljen/a 10
Sysmiss 770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
299 770 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_i Kako ste zadovoljni z udobjem medkrajevnih (primestnih) avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 10 - udobje (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 86164 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 11
2 Nisem zadovoljen/a 59
3 Niti-niti 128
4 Zadovoljen/a 88
5 Popolnoma zadovoljen/a 14
Sysmiss 769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 769 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_j Kako ste zadovoljni z voznim redom medkrajevnih (primestnih) avtobusov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 11 – vozni red (medkrajevni (primestni) avtobus)

Vrednost 87163 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 31
2 Nisem zadovoljen/a 64
3 Niti-niti 131
4 Zadovoljen/a 67
5 Popolnoma zadovoljen/a 6
Sysmiss 770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
299 770 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_k Kako ste zadovoljni s hitrostjo prevoza vlakov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 7 – hitrost (vlak)

Vrednost 88162 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 77
2 Nisem zadovoljen/a 86
3 Niti-niti 127
4 Zadovoljen/a 100
5 Popolnoma zadovoljen/a 44
Sysmiss 635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
434 635 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_l Kako ste zadovoljni s točnostjo vlakov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 8 - točnost (vlak)

Vrednost 89161 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 41
2 Nisem zadovoljen/a 43
3 Niti-niti 121
4 Zadovoljen/a 147
5 Popolnoma zadovoljen/a 82
Sysmiss 635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
434 635 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_m Kako ste zadovoljni z videzom in čistočo vlakov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 9 - videz in čistoča (vlak)

Vrednost 90160 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 43
2 Nisem zadovoljen/a 83
3 Niti-niti 157
4 Zadovoljen/a 125
5 Popolnoma zadovoljen/a 25
Sysmiss 636
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
433 636 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_n Kako ste zadovoljni z udobjem vlakov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 10 - udobje (vlak)

Vrednost 91159 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 25
2 Nisem zadovoljen/a 66
3 Niti-niti 132
4 Zadovoljen/a 159
5 Popolnoma zadovoljen/a 51
Sysmiss 636
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
433 636 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5pr_o Kako ste zadovoljni z voznim redom vlakov?

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) 11 – vozni red (vlak)

Vrednost 92158 Frekvenca
1 Sploh nisem zadovljen/a 70
2 Nisem zadovoljen/a 86
3 Niti-niti 153
4 Zadovoljen/a 92
5 Popolnoma zadovoljen/a 33
Sysmiss 635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
434 635 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_0a Kateri način prevoza običajno izberete za obisk starega mestnega jedra Ljubljana?

2.0 KATERI NAČIN PREVOZA OBIČAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 1 - obisk starega mestnega jedra Ljubljane

Vrednost 93157 Frekvenca
1 Avtobus 215
2 Taksi 12
3 Avtomobil 145
4 Vlak 10
5 Kolo 139
6 Peš 493
99 Ne opravljam te aktivnosti. 18
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 55 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_0b Kateri način prevoza običajno izberete za nakupovanje v mestnem središču?

2.0 KATERI NAČIN PREVOZA OBIČAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 2 - nakupovanje v mestnem središču

Vrednost 94156 Frekvenca
1 Avtobus 236
2 Taksi 7
3 Avtomobil 208
4 Vlak 2
5 Kolo 118
6 Peš 374
99 Ne opravljam te aktivnosti. 85
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 124 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_0c Kateri način prevoza običajno izberete za nakupovanje v nakupovalnih središčih na obrobju mesta?

2.0 KATERI NAČIN PREVOZA OBIČAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 3 - nakupovanje v nakupovalnih središčih na obrobju mesta

Vrednost 95155 Frekvenca
1 Avtobus 145
2 Taksi 6
3 Avtomobil 779
4 Vlak 3
5 Kolo 34
6 Peš 19
99 Ne opravljam te aktivnosti. 63
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 83 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_0d Kateri način prevoza običajno izberete za obiskovanje mestnih parkov in zelenih površin?

2.0 KATERI NAČIN PREVOZA OBIČAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 4 - obiskovanje mestnih parkov in zelenih površin

Vrednost 96154 Frekvenca
1 Avtobus 72
2 Taksi 0
3 Avtomobil 182
4 Vlak 4
5 Kolo 164
6 Peš 530
99 Ne opravljam te aktivnosti. 82
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 117 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_0e Kateri način prevoza običajno izberete za uporabo športnih površin v Ljubljani?

2.0 KATERI NAČIN PREVOZA OBIČAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 5 - uporaba športnih površin v Ljubljani

Vrednost 97153 Frekvenca
1 Avtobus 67
2 Taksi 3
3 Avtomobil 268
4 Vlak 3
5 Kolo 157
6 Peš 242
99 Ne opravljam te aktivnosti. 288
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 329 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_0f Kateri način prevoza običajno izberete za opravke v uradih, pri zdravniku ipd.?

2.0 KATERI NAČIN PREVOZA OBIČAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 6 - opravki v uradih, pri zdravniku ipd.

Vrednost 98152 Frekvenca
1 Avtobus 286
2 Taksi 46
3 Avtomobil 358
4 Vlak 9
5 Kolo 108
6 Peš 208
99 Ne opravljam te aktivnosti. 21
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 54 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_0g Kateri način prevoza običajno izberete za obiskovanje prijateljev?

2.0 KATERI NAČIN PREVOZA OBIČAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 7 – obiskovanje prijateljev

Vrednost 99151 Frekvenca
1 Avtobus 171
2 Taksi 20
3 Avtomobil 590
4 Vlak 3
5 Kolo 106
6 Peš 122
99 Ne opravljam te aktivnosti. 17
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 57 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_1 Kakšno prevozno sredstvo običajno uporabljate za prihod na delo (v šolo)?

2.1 KAKŠNO PREVOZNO SREDSTVO OBIČAJNO UPORABLJATE ZA PRIHOD NA DELO (V ŠOLO)? (Označite en odgovor.)

Vrednost 100150 Frekvenca
1 Avtomobil 352
2 Kolo 97
3 Motorno koli, skuter, moped 2
4 Avtobus 103
5 Vlak 18
6 Taksi 0
7 Hodim peš 120
8 Enakovredno uporabljam dva ali več načinov prevoza. 76
9 Drugo 1
10 Delam doma. 20
99 Nisem zaposlen, ne hodim v šolo. 275
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 280 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V2_1x Običajno uporabljam za prihod na delo (v šolo) naslednji način prevoza:

2.1 KAKŠNO PREVOZNO SREDSTVO OBIČAJNO UPORABLJATE ZA PRIHOD NA DELO (V ŠOLO)? (Označite en odgovor.)

Vrednost 101149 Frekvenca
Avto + hodim peš 1
Avto - Vlak - Mestni avtobus - Medkrajevni avtobus 1
Avto, avtobus 1
Avto, kolo 3
Avtobus, avtomobil 1
Avtobus, hodim peš 1
Avtobus, vlak, avto 1
Avtomobil + vlak 1
Avtomobil, kolo 1
Kolo + peš (pozimi, dež...) 1
Kolo, avtobus 2
Kolo, avtombus, peš 1
Kolo, hodim peš 1
Kolo, peš 1
Kolo, peš, avtobus 1
Pes in mestni avtobus 1
Peš + kolo 1
Peš, avtobus 1
Večinoma delam doma; za prevoz v službo nekajkrat na teden (v Kopru) se peljem v avtomobilu kot sopo 1
avto (pozimi), kolo (poleti) 1
avto in avtobus 1
avto in kolo 2
avto, kolo 4
avto, kolo, avtobus 1
avto, peš 2
avto, vlak 1
avto/avtobus 1
avtobus, avto, peš 1
avtobus, hodim peš 2
avtobus, kolo 2
avtobus, kolo, vlak 1
avtobus, peš 1
avtobus, peš, tudi kolo 1
avtobus, vlak 1
avtobus-pozimi, kolo-poleti 1
avtomobil in vlak 1
avtomobil, avtobus 4
avtomobil, kolo 1
avtomobil, kolo, peš 1
avtomobil, peš 1
hodim peš, avtobus 1
hodim peš, avtomobil, kolo 1
kolo + avtobus + avto 1
kolo ali peš, le če dežuje avtobus 1
kolo in avto 1
kolo in avtobus 1
kolo, avto 2
kolo, avtobus 3
kolo, avtobus, peš 1
kolo, hodim peš, avtobus 1
kolo, peš 3
kolo, peš, avto 1
kolo, peš, avtobus 1
kolo-avtobus 1
peš in avto 1
peš in kolo 1
peš+kolo 1
peš, avto 1
peš, kolo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 0

V2_1x_r Običajno uporabljam za prihod na delo (v šolo) naslednji način prevoza:

2.1 KAKŠNO PREVOZNO SREDSTVO OBIČAJNO UPORABLJATE ZA PRIHOD NA DELO (V ŠOLO)? (Označite en odgovor.)

Vrednost 102148 Frekvenca
1 Peš + kolo 10
2 Peš + avto 6
3 Peš + avtobus 7
4 Kolo + avto 15
5 Kolo + avtobus 10
6 Avto + avtobus 8
7 Ostalo 10
8 Kolo + peš + avtobus 8
9 Vlak + avto 3
Sysmiss 992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 992 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_2_1 Ali imate na delovnem mestu zagotovljeno parkirišče za vaš avtomobil?

2.2.1 ALI IMATE NA DELOVNEM MESTU ZAGOTOVLJENO PARKIRIŠCE ZA VAŠ AVTOMOBIL? (Oznacite en odgovor.)

Vrednost 103147 Frekvenca
1 Imam službeno parkirišče, ki ga plačuje delodajalec. 195
2 Imam službeno parkirišče, ki ga plačujem sam. 18
3 Najemam zasebno parkirno mesto v bližini službe. 4
4 Nimam zagotovljenega parkirnega mesta, parkiram, kjer najdem 125
5 Parkiram, kjer najdem prostor, če ne gre drugače tudi na plo 28
6 Drugo. 17
Sysmiss 682
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
387 682 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_2_1x Drugo (avto):

2.2.1 ALI IMATE NA DELOVNEM MESTU ZAGOTOVLJENO PARKIRIŠCE ZA VAŠ AVTOMOBIL? (Označite en odgovor.)Drugo:

Vrednost 104146 Frekvenca
Brezplačno parkirno mesto ob službi, samo za uslužbence. 1
Brezplačno službeno parkirišče. 1
Imam ga za opravljanje dela 1
Imamo brezplačen parkirni prostor. 1
Imamo lastno - službeno parkirišče. 1
Imamo prosta prakirišča, ki so zjutraj še prosta. 1
Imamo urejeno brezplačno parkirišče. 1
Mesečno plačujem parkiranje na javnem parkirišču. 1
Nimam zagotovljenega parkirišča, ker imam službo v središču mesta na Wolfovi, pomeni za stebrički. 1
Parkiram na ženinem parkirišču, ki pa P pod 1 1
Parkirišče v službi. 1
Pripelje me mož, nimam parkirišča, zato se voziva skupaj. 1
Sem terenska 1
Služ. park., last delodajalca. 1
brezplačno parkirišče (BTC) 1
delo na terenu 1
fakulteta 1
imam brezplačno parkirišče 1
imam službemo parkirišče, ki je v lasti podjetja 1
imam službeni avto doma in sem vedno na terenu 1
ne rabim 1
parkiram na parkirišču, ki je last podjetja - javnega zavoda 1
parkirišče je last inštitucije 1
službeno parkirišče, če sem pravočasno v službi, drugače pa kje najdem parkirno mesto 1
službo imam izven ljubljane, parkirišče zagotovljeno v okviru firme 1
uporabljam urejeno parkirišče 1
urejeno parkiriče tivoli 1
urejeno parkirišče (izven Ljubljane) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28 0

V2_2_1xr Drugo (avto):

2.2.1 ALI IMATE NA DELOVNEM MESTU ZAGOTOVLJENO PARKIRIŠCE ZA VAŠ AVTOMOBIL? (Označite en odgovor.)Drugo:

Vrednost 105145 Frekvenca
1 Brezplačno parkirno mesto 5
2 Uporabljam urejeno parkirišče 4
3 Delo na terenu 4
4 Ostalo 4
Sysmiss 1052
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 1052 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_2_2 Ali se na delo (v šolo) z avtomobilom običajno vozite sami ali vas je več?

2.2.2 ALI SE NA DELO (V ŠOLO) Z AVTOMOBILOM OBIČAJNO VOZITE SAMI ALI VAS JE VEČ? (Označite en odgovor.)

Vrednost 106144 Frekvenca
1 V avtu sem sam. 294
2 V avtu sva dva. 69
3 V avtu smo trije. 16
4 V avtu smo več kot trije. 9
Sysmiss 681
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 681 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_2_3 Kateri je glavni razlog za prevoz na delo (v šolo) s kolesom?

2.2.3 KATERI JE GLAVNI RAZLOG ZA PREVOZ NA DELO (V ŠOLO) S KOLESOM? (Označite en odgovor.)

Vrednost 107143 Frekvenca
1 Ker je ta način najhitrejši. 70
2 Nimam avtomobila. 2
3 Kolo uporabljam zaradi ekoloških razlogov. 9
4 Delodajalec ne spodbuja uporabe avtomobila. 0
5 Prihranim pri denarju. 5
6 Ni težav s parkiranjem. 10
7 Zaradi zdravja, rekreacije. 14
9 Drugo. 12
Sysmiss 947
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
110 959 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_2_3x Drugo (kolo):

2.2.3 KATERI JE GLAVNI RAZLOG ZA PREVOZ NA DELO (V ŠOLO) S KOLESOM? (Označite en odgovor.) Drugo:

Vrednost 108142 Frekvenca
1+5+6+7 1
3+5+6+7 1
Ker je to najbolj racionalno (živim tako blizu, da se z avtom ne splača, s kolesom pa se še malo razg 1
Najbolj optimalen. 1
Odgovor 1, 3, 6 1
Točka 1, 3, 6. 1
Točka 3 in veselja 1
Več razlogov; hitreje, ni težav s parkiranjem, prihranim 1
Vse zgoraj našteto. 1
razlogi so 1, 3, 6, 7 1
udobnost, dostopnost, koristnost… 1
zaradi parkiranja in tudi zdravja 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12

V2_2_3xr Drugo (kolo):

2.2.3 KATERI JE GLAVNI RAZLOG ZA PREVOZ NA DELO (V ŠOLO) S KOLESOM? (Označite en odgovor.) Drugo:

Vrednost 109141 Frekvenca
1 Več razlogov obenem 9
2 Prikladnost rabe 3
Sysmiss 1057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 1057 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_3 Kolikokrat morate prestopiti pri vožnji na delo (v šolo)?

2.3 KOLIKOKRAT MORATE PRESTOPITI PRI VOŽNJI NA DELO (V ŠOLO)? (Označite en odgovor.)

Vrednost 110140 Frekvenca
1 Ni mi treba prestopiti. 330
2 Moram prestopiti večkrat. 82
3 Običajno ne uporabljam javnega prevoza. 295
4 Del poti se pripeljem z avtom in nato prestopim na mestni av 5
5 Delam doma. 31
99 Nisem zaposlen. 274
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 326 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_3x Pri vožnji na delo (v šolo) moram prestopiti:

2.3 KOLIKOKRAT MORATE PRESTOPITI PRI VOŽNJI NA DELO (V ŠOLO)? (Označite en odgovor.) Drugo:

Vrednost 111139 Frekvenca
1 30
1x 1
2 44
2 ali 3 (odvisno od številke, ki prej pride) 1
2x 2
3 3
3x 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 0

V2_3_r Kolikokrat morate prestopiti pri voznji na delo (v solo)?

2.3 KOLIKOKRAT MORATE PRESTOPITI PRI VOŽNJI NA DELO (V ŠOLO)? (Označite en odgovor.) Drugo:

Vrednost 112138 Frekvenca
1 Ni mi treba prestopiti. 330
2 1x 31
3 2x 47
4 3x 4
5 Obicajno ne uporabljam javnega prevoza. 295
6 Del poti se pripeljem z avtom in nato prestopim na mestni av 5
7 Delam doma. 31
99 Nisem zaposlen. 274
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 52 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V2_4 Kako daleč je od vašega stalnega bivališča do kraja zaposlitve (šole)?

2.4 KAKO DALEČ JE OD VAŠEGA STALNEGA BIVALIŠČA DO KRAJA ZAPOSLITVE (ŠOLE)? (Označite en odgovor ali navedite v kilometrih.)

Vrednost 113137 Frekvenca
1 Navedite v km. 738
2 Delam doma. 39
99 Ne hodim v službo (šolo), sem v upokoju. 273
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 292 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_4x Do kraja zaposlitve (šole) je km:

2.4 KAKO DALEČ JE OD VAŠEGA STALNEGA BIVALIŠCA DO KRAJA ZAPOSLITVE (ŠOLE)? (Označite en odgovor ali navedite v kilometrih.)Drugo:

Vrednost 114136 Frekvenca
0 5
0,05 1
0,1 2
0,15 1
0,2 6
0,3 3
0,4 1
0,5 12
0,6 km 1
0,7 3
1 75
1 - 30 km 1
1 km 3
1 km - 2 1
1,2 3
1,3 1
1,4 1
1,5 13
1,5 km 2
1,6 km 1
1-1,5 1
10 36
10 km 4
10 min zmerne hoje (1 km?). 1
10-15 1
100 4
100 km (Koper) 1
105 1
11 3
110 3
12 15
120 1
13 3
13 km 1
130 2
14 6
15 30
15 km 5
15-20 km 1
150 1
16 2
17 4
18 5
19 1
2 69
2 KM 1
2 km 2
2,3 1
2,5 2
2,5 km 2
2,5-3 1
2-10 1
2-3 3
2-4 1
20 15
200 3
210 1
22 8
23 2
24 5
25 28
25 KM 1
25 km 5
26 2
27 3
2km 1
3 62
3 km 9
3,2 1
3,5 3
3,5 km 1
3-4 2
3-7 km 1
30 20
30 km 1
35 2
36 1
4 41
4 km 1
4,5 2
4-5 1
40 4
5 65
5 KM 1
5 km 3
5,3 1
5,5 1
5-6 1
5-7 1
50 2
500 1
500m (0,5) 1
55 1
56 1
6 24
6 km 1
60 2
65 1
7 21
7-10 1
70 1
8 9
8-9 km 1
80 2
9 6
9 km 1
900 m 1
Odvisno od dneva do dneva, toda vsak dan pribl. 100km 1
cca 35km 1
cca 4 km 1
cca. 10 1
po Sloveniji 1
približno 4 km 1
terensko delo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 0

V2_4_r Kako dalec je od vasega stalege bivalisca do kraja zaposlitve (sole)?

2.4 KAKO DALEČ JE OD VAŠEGA STALNEGA BIVALIŠCA DO KRAJA ZAPOSLITVE (ŠOLE)? (Označite en odgovor ali navedite v kilometrih.)Drugo:

Vrednost 115135 Frekvenca
1 Do 2 km 217
2 3 - 5 km 199