Projekt Nova Gorica 2000: Sociološka in urbanistična vprašanja razvoja mesta

Basic Study Information

ADP - IDNo: NG82
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NG82_V1
Main author(s):
  • Mlinar, Zdravko
Data file producer:
CLSDO - Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1982)

Funding agency:

Skupščina občine Nova Gorica

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

socialna neenakost, združeno delo in bivalno okolje, samostojnost pri delu, struktura stanovalcev, industrija in spalna naselja, prevoz na delo, časovna organizacija dela v mestu, delovni in prosti čas, čas kot vrednota, ritem življenja v mestu, časovna dinamika prehodov čez mejo, značaj mesta, proces izgrajevanja mesta, dinamika mesta, mestne dejavnosti, priljubljenost mesta, splošno zadovoljstvo z mestom, osebna navezanost na mesto, občutek pripadnosti, prihodnja dinamika rasti mesta, mestno jedro, enakomernejša porazdelitev naselij, problemi mesta, reševanje posameznih problemov mesta, urejenost prostorov, lokalna ali širša družbena usmeritev, dosedanje naseljevanje, suburbanizacija, zgoščanje naseljevanja, željeni način bivanja, bivalno okolje, stiki z naravo, sekundarna bivališča, izbira in oblikovanje bivališča, oprema stanovanja, individualnost v bivalnem okolju, arhitektonske ovire, kolektivno bivanje, dijaški domovi, samski domovi, dom za ostarele, rast mesta, stiki med prebivalci, poznavanje ljudi, osamljenost v mestu, prijateljski odnosi, zbližanje med prebivalci, družabno življenje, spoznavanje ob priselitvi, zanimanje za urbanistično problematiko, vpliv na oblikovanje in razvoj mesta, informiranje prebivalcev, informiranje o urbanističnih zadevah, prizadevanja občanov, sodelovanje občanov, javne razprave, akcija urbanistov za zbližanje z občani, pripravljenost za prostovoljne akcije, samoprispevki, kolektivne akcije, ožji in širši cilji, vloga hišne samouprave, vloga krajevnih skupnosti, hišna samouprava

Keywords ELSST:
URBANI PROSTOR, URBANIZACIJA, URBANO OBMOČJE, MESTO, DRUŽBENO OKOLJE

Topic Classification ADP
MESTO KOT DELOVNO in BIVALNO OKOLJE
MESTO V ZAVESTI OBČANOV
ODNOS PREBIVALCEV DO NAČINA NASELITVE in BIVANJA V MESTU
INDIVIDUALNOST in DRUŽBENOST V MESTNEM PROSTORU
POVEZANOST in DRUŽENJE STANOVALCEV
URBANIZEM IN SAMOUPRAVLJANJE
SODELOVANJE OBČANOV; STANJE in MOŽNOSTI
VLOGA HIŠNE SAMOUPRAVE in KRAJEVNIH SKUPNOSTI
PREDVIDEVANJE, PLANIRANJE in PROJEKTIRANJE
HUMANIZACIJA ŽIVLJENJA V MESTU


Abstract:

Projekt Nova Gorica 2000 je bila obširna raziskava, katere namen je osvetliti odnos prebivalcev do urbanističnih vprašanj. Zato v raziskavi obravnavana sloba subjektivnih sil v usmerjanju urbanega razvoja. In sicer je šlo za področje samoupravljanja politike, urbanizma in znanosti družboslovnega raziskovanja. Delo je potekalo v dveh fazah. Najprej se opravi anketna raziskava, s katero so avtorji pridobili vpogled v to, kako občani sami doživljajo in kakšen odnos imajo do oblikovanja svojega mestnega okolja (ta del je bil dokončan februarja 1981). Druga faza, ki se bila izvedena jeseni 1982, pa je na osnovi dopolnilno zbranih informacij razširila tako teoretične predpostavke, prav tako pa z vidika ubranističnega planiranja in družbenega delovanja prinesla nova spoznanja in zavest novogoričanov. Empirično pa je naše delo doživljajo primerjave s tem, kako ljudje percipirajo svoje mesto in svoje ožje bivalno, stanovanjsko okolje.

Methodology


Collection date: začetek maja, 1980
Date of production: 1982
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ožje mestno območje Nove Gorice

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci z ožjega mestnega območja, starejši od 18 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Uporabljen je bil splošen, dvoodstoten reprezentativen vzorec, v kateremu je bilo skupno zajetih 340 anketirancev. Za analizo podrobnosti in razlik med krajevnimi skupnostmi, so dodatno uporabili še stratificiran vzorec, v katerem so povečali število anketirancev v manjših krajevnih skupnostih, tako da je v celoti vključeval 416 anketirancev. Anketirance so izbrali na podlagi volilnih spiskov, ki so bili dostopni na skupnosti krajevnih skupnosti.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
NG82

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
NG82

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Mlinar, Zdravko (1981). Prostorska organizacija in razvojne težnje v mestu Nova Gorica..
  2. Mlinar, Zdravko (1983). Humanizacija mesta: sociološke razsežnosti urbanizma in samoupravljanje v Novi Gorici. (sociološka in politološka knjižnica, 15).
  3. Mlinar, Zdravko (1981). Raziskovanje in usmerjanje razvoja občin; Teorija in praksa, let. 18, št. 8, str. 873-883..

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Mlinar, Z. (2001). Projekt Nova Gorica 2000: Sociološka in urbanistična vprašanja razvoja mesta [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: NG82. https://doi.org/10.17898/ADP_NG82_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si