Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA84
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA84_V1
Main author(s):
  • Makarovič, Jan
Co-workers:
  • Seme, Jožica
Data file producer:
RIFSPN, CLSDO - Raziskovalni inštitut FSPN, Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij
Skupnost za zaposlovanje občine Velenje

Place; date:

Ljubljana; 1984

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
  • VELENJE2000/Velenje

    V okviru projekta "Velenje 2000" so poleg analize arhitekturnih, ekonomskih, socialnih in družbenih vidikov življenja v mestu želeli ugotoviti, kako na probleme razvoja velenjske občine gledajo prebivalci.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo s šolanjem na srednji šoli, prejemanje štipendije, zadovoljstvo s poklicem, ustreznost delovnega mesta glede na doseženo izobrazbo, dohodek, samoaktualizacija oziroma možnosti izražanja idej in sposobnosti v poklicu, vključenost v organizacije in organe, vplivi na družbene spremembe v svojem okolju, pomembnost vrednot za posameznika, preživljanje prostega čas, kulturna opremljenost posameznikovega doma (radio, televizija, slovarji, leksikoni, fotoaparat, umetniške slike,...), stališča o delu kot vrednoti, odnos do dela, narodnost staršev, izobrazba staršev, problemi v osebnem življenju posameznika (v ožjem okolju, v velenjski občini ali širši družbi), vpliv staršev, šole, poklicne svetovalnice in drugih pri posameznikovi izbiri poklica

Keywords ELSST:
MLADOST, DRUŽBENA STALIŠČA, ZAPOSLOVANJE MLADIH, NAPREDOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZADOVOLJSTVO, PROSTOČASNA DEJAVNOST, VREDNOTA, MLADOST, DRUŽBENA STALIŠČA, ZAPOSLOVANJE MLADIH, NAPREDOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZADOVOLJSTVO, PROSTOČASNA DEJAVNOST, VREDNOTA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
izobraževanje po osnovni šoli
zaposlitev
stanovanjska problematika
vključenost v organizacije
družbena participacija
prosti čas


Abstract:

V raziskavo je bila zajeta celotna generacija mladine, ki je končala osnovno šolo v občini Velenje, v letu 1977. Raziskovalci so se za omenjeno generacijo odločili, ker je bila to najstarejša generacija za katero je skupnost za zaposlovanje imelo zbrano dokumentacijo in ker je ta generacija po sedmih letih dovolj napredovala v šolanju in poklicu, da so lahko dobili informacije o šolanju in zaposlovanju ter poklicnemu napredovanju. Raziskava je izvedena v okviru širšega projekta "Velenje 2000". Namen raziskave je usmerjati razvoj v skladu s potrebami in težnjami ljudi. Vprašanja se nanašajo na posameznikovo izobraževanje po osnovni šoli, na samoaktualizacijo v času šolanja in kasneje v poklicu, na ustreznost zaposlitve glede na izobrazbo in dohodek, na zadovoljstvo s poklicem, na stanovanjsko problematiko, prav tako so zajeta vprašanja o vrednotah, o preživljanju prostega časa, o kulturni opremljenosti doma, mnenje glede stališč ter o problemih, ki jih čutijo posamezniki v osebnem življenju, v ožjem ali širšem okolju.

Methodology


Collection date: konec leta 1983 - pomlad 1984
Date of production: 1984
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje velenjske občine.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki, ki so zaključili osnovno šolo v velenjski občini v letu 1977.

Excluded: no information
Data collected by:

Raziskovalni inštitut FSPN, Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Univerza v Ljubljani in Skupnost za zaposlovanje občine Velenje

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Ni podatka.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLA84 - Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine : Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 247
  • number of units: 552

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
MLA84

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
MLA84

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Due to certain reasons the Slovenian Social Science Data Archives was not able to gain Licence agreement from the author. If you hold copyrights please contact us.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Makarovič, Jan in skupina: Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Raziskovalni inštitut FSPN, Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij [izdelava], 1984. Slovenija, Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2007. ADP - IDNo: MLA84.https://doi.org/10.17898/ADP_MLA84_V1

COBISS.SI
Publication date: 2007
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si