Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLA84
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA84_V1
Glavni avtor(ji):
  • Makarovič, Jan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Seme, Jožica
Izdelal datoteko podatkov:
RIFSPN, CLSDO - Raziskovalni inštitut FSPN, Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij
Skupnost za zaposlovanje občine Velenje

Kraj; datum:

Ljubljana; 1984

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • VELENJE2000/Velenje

    V okviru projekta "Velenje 2000" so poleg analize arhitekturnih, ekonomskih, socialnih in družbenih vidikov življenja v mestu želeli ugotoviti, kako na probleme razvoja velenjske občine gledajo prebivalci.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo s šolanjem na srednji šoli, prejemanje štipendije, zadovoljstvo s poklicem, ustreznost delovnega mesta glede na doseženo izobrazbo, dohodek, samoaktualizacija oziroma možnosti izražanja idej in sposobnosti v poklicu, vključenost v organizacije in organe, vplivi na družbene spremembe v svojem okolju, pomembnost vrednot za posameznika, preživljanje prostega čas, kulturna opremljenost posameznikovega doma (radio, televizija, slovarji, leksikoni, fotoaparat, umetniške slike,...), stališča o delu kot vrednoti, odnos do dela, narodnost staršev, izobrazba staršev, problemi v osebnem življenju posameznika (v ožjem okolju, v velenjski občini ali širši družbi), vpliv staršev, šole, poklicne svetovalnice in drugih pri posameznikovi izbiri poklica

Ključne besede ELSST:
MLADOST, DRUŽBENA STALIŠČA, ZAPOSLOVANJE MLADIH, NAPREDOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZADOVOLJSTVO, PROSTOČASNA DEJAVNOST, VREDNOTA, MLADOST, DRUŽBENA STALIŠČA, ZAPOSLOVANJE MLADIH, NAPREDOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZADOVOLJSTVO, PROSTOČASNA DEJAVNOST, VREDNOTA

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
izobraževanje po osnovni šoli
zaposlitev
stanovanjska problematika
vključenost v organizacije
družbena participacija
prosti čas


Povzetek:

V raziskavo je bila zajeta celotna generacija mladine, ki je končala osnovno šolo v občini Velenje, v letu 1977. Raziskovalci so se za omenjeno generacijo odločili, ker je bila to najstarejša generacija za katero je skupnost za zaposlovanje imelo zbrano dokumentacijo in ker je ta generacija po sedmih letih dovolj napredovala v šolanju in poklicu, da so lahko dobili informacije o šolanju in zaposlovanju ter poklicnemu napredovanju. Raziskava je izvedena v okviru širšega projekta "Velenje 2000". Namen raziskave je usmerjati razvoj v skladu s potrebami in težnjami ljudi. Vprašanja se nanašajo na posameznikovo izobraževanje po osnovni šoli, na samoaktualizacijo v času šolanja in kasneje v poklicu, na ustreznost zaposlitve glede na izobrazbo in dohodek, na zadovoljstvo s poklicem, na stanovanjsko problematiko, prav tako so zajeta vprašanja o vrednotah, o preživljanju prostega časa, o kulturni opremljenosti doma, mnenje glede stališč ter o problemih, ki jih čutijo posamezniki v osebnem življenju, v ožjem ali širšem okolju.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: konec leta 1983 - pomlad 1984
Čas izdelave: 1984
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje velenjske občine.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki, ki so zaključili osnovno šolo v velenjski občini v letu 1977.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Raziskovalni inštitut FSPN, Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Univerza v Ljubljani in Skupnost za zaposlovanje občine Velenje

Tip vzorca:

Zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Ni podatka.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLA84 - Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine : Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 247
  • število enot: 552

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
MLA84

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
MLA84

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, Jan in skupina: Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Raziskovalni inštitut FSPN, Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij [izdelava], 1984. Slovenija, Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2007. ADP - IDNo: MLA84.https://doi.org/10.17898/ADP_MLA84_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si