Delovnopravna zakonodaja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DELOZA01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DELOZA01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

socialni položaj delavcev, pravice delavcev, odpuščanje delavcev iz osebnih razlogov

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
socialni položaj delavcev v zadnjih letih
priprava novega zakona o delovnih razmerjih in pravice delavcev
odpuščanje delavcev iz osebnih razlogov
praznovanje praznika dela


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti mnenja anketiranih o socialnem položaju delavcev v zadnjih letih, v primerjavi s tistim pred osamosvojitvijo; stališča anketiranih do aktualnega vprašanja priprave novega zakona o delovnih razmerjih, ki predvideva obveznosti zaradi svojega vedenja, pomanjkanja znanja oziroma zmožnosti (možnosti odpusta iz osebnih razlogov).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21 april 2001 - 22 april 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DELOZA01 - Delovnopravna zakonodaja [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 29
  • število enot: 514

Spremenljivke

DATE

Vrednosti spremenljivk od 2001-04-21 do 2001-04-22

DQ300 Še nekaj sploših vprašanj o vašem gospodinjstvu in o vas, ki jih potrebujemo samo za statistične analize...Nam lahko poveste...koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Vrednost 22 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 1 28
2 2 40
3 3 73
4 4 96
5 5 28
6 6 15
7 7 4
8 8 in več 1
SYSMISS 229

DQ320 Koliko otrok, starih do 19 let, živi v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 31 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
0 noben 118
1 eden 68
2 dva 57
3 trije ali več 14
SYSMISS 257

DATE

Vrednosti spremenljivk od 2001-04-21 do 2001-04-22

DQ300 Še nekaj sploših vprašanj o vašem gospodinjstvu in o vas, ki jih potrebujemo samo za statistične analize...Nam lahko poveste...koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Vrednost 228 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 1 28
2 2 40
3 3 73
4 4 96
5 5 28
6 6 15
7 7 4
8 8 in več 1
SYSMISS 229

DQ320 Koliko otrok, starih do 19 let, živi v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 327 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
0 noben 118
1 eden 68
2 dva 57
3 trije ali več 14
SYSMISS 257

DQ322 Koliko od teh pa jih hodi v osnovno šolo?

Vrednost 426 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
0 noben 67
1 eden 55
2 dva 14
3 trije ali več 3
SYSMISS 375

DQ321 Koliko pa je star najmlajši otrok?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
139 0 19 9.89209 5.98027

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
514 1935 1983 1960.45 13.3657

Vrednosti spremenljivk od 1935 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 723 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 60
2 februar 71
3 marec 76
4 april 69
5 maj 30
6 junij 19
7 julij 16
8 avgust 32
9 september 23
10 oktober 39
11 november 47
12 december 31
98 1

DEL_AKT Ste trenutno zaposleni ali kaj drugega?

Vrednost 822 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 ZAPOSLEN (PRI DELODAJALCU) 293
2 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 6
3 OBRTNIK, 0
4 SAMOSTOJNI PODJETNIK 17
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 1
6 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 1
8 NEZAPOSLEN 34
9 UPOKOJENEC 85
10 osnovnošolec 0
11 SREDNJEŠOLCI 23
12 študent 35
13 VAJENCI 0
14 KMETOVALEC/kmetovalka, DELA-POMAGA NA KMETIJI 13
15 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 3
16 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
17 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 1
97 drugo... vpiši 1
98 1

GOSPA ALI BI ZASE REKLI, DA STE KMEČKA GOSPODINJA ALI NE?

Vrednost 921 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 8
2 ne 3
SYSMISS 503

TR_ZAP Kakšna

Vrednost 1020 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 FUNKCIONARJI, DIREKTORJI, MENEDŽERJI 21
2 STROKOVNJAKI 59
3 TEHNIKI, STROKOVNI SODELAVCI 74
4 URADNIKI 34
5 STORITVE IN PRODAJA 44
6 KMETJE, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI 1
7 DELAVCI 160
8 VOJAŠKI POKLICI (ČASTNIKI, PODČASTNIKI) 1
9 SAMOSTOJNI PODJETNIK 2
10 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 0
11 OBRTNIK, 0
12 NEZAPOSLEN 0
13 KMETOVALEC/KMETOVALKA, DELA-POMAGA NA KMETIJI 2
14 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 1
15 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
16 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid 0
17 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
18 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
19 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
97 NE VEŠ KAJ- VPIŠI 0
98 3
SYSMISS 112

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 1119 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 15
2 osnovna šola 93
3 poklicna šola 130
4 štiriletna srednja šola 178
5 višja šola 45
6 visoka šola 49
7 magisterij 2
8 doktorat 1
98 1

X3_DOD1 Ste se kdaj šolali za višjo izobrazbo, kot jo imate dokončano?

Vrednost 1218 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 ni se šolal 102
2 šola se sedaj 36
3 šolal se je v preteklosti 20
98 1
SYSMISS 355

X3_DOD2 Za pridobitev katere izobrazbe

Vrednost 1317 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 višja šola 12
2 visoka 38
3 magisterij 5
4 doktorat 1
5 specializacija 0
SYSMISS 458

X3_DOD3 Koliko letnikov ste končali?

Vrednost 1416 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
0 nobenega 6
1 enega 7
2 dva 3
3 tri 0
4 štiri 2
5 pet 0
6 samo še diploma 2
SYSMISS 494

ZSTAN Kaj pa vaš zakonski stan?

Vrednost 1515 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 samski 74
2 izvenzakonska zveza 20
3 poročen 154
4 ločen(a) 11
5 vdovec,vdova 13
SYSMISS 242

SDOH1 Še vprašanje o vaših dohodkih... je vaš osebni povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 100.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 1614 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 manjši 210
2 točno 100.000 SIT 44
3 večji 192
5 nimam dohodka 23
4 ne želim odgovoriti 13
98 8
99 1
SYSMISS 23

SDOH2 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 50.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 1713 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 manjši 35
2 točno 50.000 SIT 20
3 večji 155
4 ne želim odgovoriti 0
SYSMISS 304

SDOH3 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 150.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 1812 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 manjši 81
2 točno 150.000 SIT 25
3 večji 80
4 ne želim odgovoriti 1
98 4
99 1
SYSMISS 322

SDOH4 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 200.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 1911 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 manjši 36
2 točno 200.000 SIT 12
3 večji 29
4 ne želim odgovoriti 2
98 1
SYSMISS 434

SGOSP Kdo v vašem gospodinjstvu opravi večino nakupov v trgovini?

Vrednost 2010 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 v glavnem jaz 81
2 jaz in nekdo drug 71
3 nekdo drug 105
SYSMISS 257

DGOSP Ali ste vi tisti, ki v vašem gospodinjstvu največ prispeva k družinskemu prihodku?

Vrednost 219 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 v glavnem jaz 77
2 jaz in drugi približno enako 73
3 nekdo drug 85
99 1
SYSMISS 278

SPOL SPOL

Vrednost 228 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 moški 270
2 ženski 244

DELZ Še nekaj vprašanj o trenutno aktualnem dogajanju. Kakšen je po vašem mnenju socialni položaj delavcev v Sloveniji v zadnjih letih v primerjavi s tistim pred osamosvojitvijo?

Vrednost 237 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 dosti slabši 235
2 nekoliko slabši 143
3 enak 43
4 nekoliko boljši 50
5 dosti boljši 9
99 34

DELZ1 V pripravi je nov Zakon o delovnih razmerjih. Menite da bi moral nov zakon delavcem podeliti več pravic, ohraniti dosedanje, ali jih zmanjšati?

Vrednost 246 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 več pravic 327
2 ohraniti dosedanje 149
3 manj pravic 10
99 28

DELZ2 Nova delovnopravna zakonodaja predvideva, da bi delodajalec lahko odpustil delavca, če ta ni sposoben izvrševati delovnih obveznosti zaradi svojega vedenja, pomanjkanja znanja oziroma zmožnosti. Se s tem predlogom bolj strinjate ali bolj ne strinjate?

Vrednost 255 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 bolj strinjam 235
2 bolj ne strinjam 239
99 ne vem 40

DELZ4 Na koncu nas zanima še, ali praznujete praznik dela?

Vrednost 264 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 Da, praznujem 369
2 Ne 141
99 4

P_REG2

Vrednost 273 Frekvenca
1 Ljubljana 76
2 Osr.Sl 5000+ 35
3 Osr.Sl do 5000 36
4 Maribor 20
5 Štajerska 5000+ 24
6 Štajerska do 5000 59
7 Celje,Velenje 23
8 Savinjska 5000+ 9
9 Savinjska do 5000 18
10 Kranj 13
11 Gorenjska 5000+ 13
12 Gorenjska do 5000 21
14 Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina 13
15 Goriška do 5000 25
16 Koper 0
17 Primorska 5000+ 24
18 Primorska do 5000 10
22 Novo mesto 0
23 Dolenjska 5000+ 18
24 Dolenjska do 5000 38
26 Prekmurje 5000+ 15
27 Prekmurje do 5000 24

WRAKIN1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
514 0.276731 3.23347 1 0.402698

Vrednosti spremenljivk od 0.276731 do 3.23347

REGIJA

Vrednost 291 Frekvenca
1 Osrednja Slovenija 147
2 Štajerska 103
3 Savinjska 50
4 Gorenjska 47
5 Goriška 38
6 Primorska 34
7 Dolenjska 56
8 Prekmurje 39

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). DELOZA01 - Delovnopravna zakonodaja [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Delovnopravna zakonodaja: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Delovnopravna zakonodaja [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DELOZA01. https://doi.org/10.17898/ADP_DELOZA01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si