Delovnopravna zakonodaja

Basic Study Information

ADP - IDNo: DELOZA01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DELOZA01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

socialni položaj delavcev, pravice delavcev, odpuščanje delavcev iz osebnih razlogov

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELOVNI ČAS, DELOVNE RAZMERE, DELOVNO RAZMERJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
socialni položaj delavcev v zadnjih letih
priprava novega zakona o delovnih razmerjih in pravice delavcev
odpuščanje delavcev iz osebnih razlogov
praznovanje praznika dela


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti mnenja anketiranih o socialnem položaju delavcev v zadnjih letih, v primerjavi s tistim pred osamosvojitvijo; stališča anketiranih do aktualnega vprašanja priprave novega zakona o delovnih razmerjih, ki predvideva obveznosti zaradi svojega vedenja, pomanjkanja znanja oziroma zmožnosti (možnosti odpusta iz osebnih razlogov).

Methodology


Collection date: 21 april 2001 - 22 april 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 65 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 65 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DELOZA01 - Delovnopravna zakonodaja [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 29
  • number of units: 514

Variable list

DATE

Valid range from 2001-04-21 to 2001-04-22

DQ300 Še nekaj sploših vprašanj o vašem gospodinjstvu in o vas, ki jih potrebujemo samo za statistične analize...Nam lahko poveste...koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Value 22 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 1 28
2 2 40
3 3 73
4 4 96
5 5 28
6 6 15
7 7 4
8 8 in več 1
SYSMISS 229

DQ320 Koliko otrok, starih do 19 let, živi v vašem gospodinjstvu?

Value 31 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
0 noben 118
1 eden 68
2 dva 57
3 trije ali več 14
SYSMISS 257

DATE

Valid range from 2001-04-21 to 2001-04-22

DQ300 Še nekaj sploših vprašanj o vašem gospodinjstvu in o vas, ki jih potrebujemo samo za statistične analize...Nam lahko poveste...koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Value 228 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 1 28
2 2 40
3 3 73
4 4 96
5 5 28
6 6 15
7 7 4
8 8 in več 1
SYSMISS 229

DQ320 Koliko otrok, starih do 19 let, živi v vašem gospodinjstvu?

Value 327 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
0 noben 118
1 eden 68
2 dva 57
3 trije ali več 14
SYSMISS 257

DQ322 Koliko od teh pa jih hodi v osnovno šolo?

Value 426 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
0 noben 67
1 eden 55
2 dva 14
3 trije ali več 3
SYSMISS 375

DQ321 Koliko pa je star najmlajši otrok?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 0 19 9.89209 5.98027

Valid range from 0 to 19

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 1935 1983 1960.45 13.3657

Valid range from 1935 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 723 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 60
2 februar 71
3 marec 76
4 april 69
5 maj 30
6 junij 19
7 julij 16
8 avgust 32
9 september 23
10 oktober 39
11 november 47
12 december 31
98 1

DEL_AKT Ste trenutno zaposleni ali kaj drugega?

Value 822 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 ZAPOSLEN (PRI DELODAJALCU) 293
2 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 6
3 OBRTNIK, 0
4 SAMOSTOJNI PODJETNIK 17
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 1
6 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 1
8 NEZAPOSLEN 34
9 UPOKOJENEC 85
10 osnovnošolec 0
11 SREDNJEŠOLCI 23
12 študent 35
13 VAJENCI 0
14 KMETOVALEC/kmetovalka, DELA-POMAGA NA KMETIJI 13
15 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 3
16 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
17 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 1
97 drugo... vpiši 1
98 1

GOSPA ALI BI ZASE REKLI, DA STE KMEČKA GOSPODINJA ALI NE?

Value 921 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 8
2 ne 3
SYSMISS 503

TR_ZAP Kakšna

Value 1020 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 FUNKCIONARJI, DIREKTORJI, MENEDŽERJI 21
2 STROKOVNJAKI 59
3 TEHNIKI, STROKOVNI SODELAVCI 74
4 URADNIKI 34
5 STORITVE IN PRODAJA 44
6 KMETJE, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI 1
7 DELAVCI 160
8 VOJAŠKI POKLICI (ČASTNIKI, PODČASTNIKI) 1
9 SAMOSTOJNI PODJETNIK 2
10 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 0
11 OBRTNIK, 0
12 NEZAPOSLEN 0
13 KMETOVALEC/KMETOVALKA, DELA-POMAGA NA KMETIJI 2
14 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 1
15 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
16 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid 0
17 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
18 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
19 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
97 NE VEŠ KAJ- VPIŠI 0
98 3
SYSMISS 112

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 1119 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 15
2 osnovna šola 93
3 poklicna šola 130
4 štiriletna srednja šola 178
5 višja šola 45
6 visoka šola 49
7 magisterij 2
8 doktorat 1
98 1

X3_DOD1 Ste se kdaj šolali za višjo izobrazbo, kot jo imate dokončano?

Value 1218 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 ni se šolal 102
2 šola se sedaj 36
3 šolal se je v preteklosti 20
98 1
SYSMISS 355

X3_DOD2 Za pridobitev katere izobrazbe

Value 1317 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 višja šola 12
2 visoka 38
3 magisterij 5
4 doktorat 1
5 specializacija 0
SYSMISS 458

X3_DOD3 Koliko letnikov ste končali?

Value 1416 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
0 nobenega 6
1 enega 7
2 dva 3
3 tri 0
4 štiri 2
5 pet 0
6 samo še diploma 2
SYSMISS 494

ZSTAN Kaj pa vaš zakonski stan?

Value 1515 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 samski 74
2 izvenzakonska zveza 20
3 poročen 154
4 ločen(a) 11
5 vdovec,vdova 13
SYSMISS 242

SDOH1 Še vprašanje o vaših dohodkih... je vaš osebni povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 100.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 1614 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 manjši 210
2 točno 100.000 SIT 44
3 večji 192
5 nimam dohodka 23
4 ne želim odgovoriti 13
98 8
99 1
SYSMISS 23

SDOH2 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 50.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 1713 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 manjši 35
2 točno 50.000 SIT 20
3 večji 155
4 ne želim odgovoriti 0
SYSMISS 304

SDOH3 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 150.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 1812 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 manjši 81
2 točno 150.000 SIT 25
3 večji 80
4 ne želim odgovoriti 1
98 4
99 1
SYSMISS 322

SDOH4 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 200.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 1911 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 manjši 36
2 točno 200.000 SIT 12
3 večji 29
4 ne želim odgovoriti 2
98 1
SYSMISS 434

SGOSP Kdo v vašem gospodinjstvu opravi večino nakupov v trgovini?

Value 2010 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 v glavnem jaz 81
2 jaz in nekdo drug 71
3 nekdo drug 105
SYSMISS 257

DGOSP Ali ste vi tisti, ki v vašem gospodinjstvu največ prispeva k družinskemu prihodku?

Value 219 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 v glavnem jaz 77
2 jaz in drugi približno enako 73
3 nekdo drug 85
99 1
SYSMISS 278

SPOL SPOL

Value 228 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 moški 270
2 ženski 244

DELZ Še nekaj vprašanj o trenutno aktualnem dogajanju. Kakšen je po vašem mnenju socialni položaj delavcev v Sloveniji v zadnjih letih v primerjavi s tistim pred osamosvojitvijo?

Value 237 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 dosti slabši 235
2 nekoliko slabši 143
3 enak 43
4 nekoliko boljši 50
5 dosti boljši 9
99 34

DELZ1 V pripravi je nov Zakon o delovnih razmerjih. Menite da bi moral nov zakon delavcem podeliti več pravic, ohraniti dosedanje, ali jih zmanjšati?

Value 246 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 več pravic 327
2 ohraniti dosedanje 149
3 manj pravic 10
99 28

DELZ2 Nova delovnopravna zakonodaja predvideva, da bi delodajalec lahko odpustil delavca, če ta ni sposoben izvrševati delovnih obveznosti zaradi svojega vedenja, pomanjkanja znanja oziroma zmožnosti. Se s tem predlogom bolj strinjate ali bolj ne strinjate?

Value 255 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 bolj strinjam 235
2 bolj ne strinjam 239
99 ne vem 40

DELZ4 Na koncu nas zanima še, ali praznujete praznik dela?

Value 264 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 Da, praznujem 369
2 Ne 141
99 4

P_REG2

Value 273 Frequency
1 Ljubljana 76
2 Osr.Sl 5000+ 35
3 Osr.Sl do 5000 36
4 Maribor 20
5 Štajerska 5000+ 24
6 Štajerska do 5000 59
7 Celje,Velenje 23
8 Savinjska 5000+ 9
9 Savinjska do 5000 18
10 Kranj 13
11 Gorenjska 5000+ 13
12 Gorenjska do 5000 21
14 Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina 13
15 Goriška do 5000 25
16 Koper 0
17 Primorska 5000+ 24
18 Primorska do 5000 10
22 Novo mesto 0
23 Dolenjska 5000+ 18
24 Dolenjska do 5000 38
26 Prekmurje 5000+ 15
27 Prekmurje do 5000 24

WRAKIN1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 0.276731 3.23347 1 0.402698

Valid range from 0.276731 to 3.23347

REGIJA

Value 291 Frequency
1 Osrednja Slovenija 147
2 Štajerska 103
3 Savinjska 50
4 Gorenjska 47
5 Goriška 38
6 Primorska 34
7 Dolenjska 56
8 Prekmurje 39

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). DELOZA01 - Delovnopravna zakonodaja [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Delovnopravna zakonodaja: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Delovnopravna zakonodaja [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DELOZA01. https://doi.org/10.17898/ADP_DELOZA01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si