Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA10_V1
Main author(s):
 • Lavrič, Miran
Co-workers:
 • Flere, Sergej
 • Tavčar Krajnc, Marina
 • Klanjšek, Rudi
 • Musil, Bojan
 • Naterer, Andrej
 • Kirbiš, Andrej
 • Divjak, Marko
 • Lešek, Petra
Data file producer:
FF - Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Maribor, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Urad za mladino Republike Slovenije

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

virtualizacija, prostovoljne dejavnosti, študentsko delo, zaposlenost, prosti čas, kultura, zdravje, stanovanjske razmere, mobilnost, znanje jezikov, uporaba interneta, uporaba mobilnega telefona, stališča glede preseljevanja, vrednote, interesi, doživljanje šole, učni uspeh, odtujenost, časovna orientacija, prijatelji, zadovoljstvo z demokracijo, zanimanje za politiko, politična participacija, pričakovanja o šolanju, mejniki odraščanja, odnosi s starši, pričakovanja o poklicni prihodnosti, vloga spolov, vloga družine, religioznost, socialna izključenost, politično stališče, zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , MLADOST, MLADINSKA KULTURA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ZDRAVJE, ZAPOSLOVANJE MLADIH, PROSTI ČAS

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
Demografske spremembe
Izobraževanje in usposabljanje
Zaposlovanje in podjetništvo
Participacija
Ustvarjalnost, kultura, prosti čas
Virtualizacija vsakodnevnega življenja
Vrednote in vizije prihodnosti
Osebnostne značilnosti in religioznost


Abstract:

Osnovni namen raziskave je bil ustvariti celovito sliko o življenju mladih (med 15. in 29. letom) v Sloveniji. Študija predstavlja konceptualno in metodološko nadaljevanje tradicije raziskovanja mladih v Sloveniji, z nekaterimi dodelavami. Kot osnova za oblikovanje metodološkega pristopa so bile uporabljene že opravljene študije mladih v Nemčiji (Hurrelmann et al., 2002, 2006), ter pristopi in koncepti, ki se pojavljajo v dosedanjem raziskovanju mladih v Sloveniji od leta 1985 naprej. Glavni obravnavani problemski sklopi so naslednji: demografske spremembe in medgeneracijsko sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje, ustvarjalnost, kultura, prosti čas, virtualizacija vsakodnevnega življenja, zaposlovanje in podjetništvo, trajnostni način družbenega delovanja, bivanjske in stanovanjske razmere, zdravje in dobro počutje, participacija in socialna vključenost, prostovoljne dejavnosti, mobilnost mladih in globalizacija.

Methodology


Collection date: julij 2010 - september 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Vsi prebivalci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so bili na dan 26. 7. 2010 stari med 15 in 29 let.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so osebe na zdravljenju v bolnišnicah in podobno.

Data collected by:

Interstat d.o.o.

Sampling procedure:

Slučajno (verjetnostno) vzorčenje. Vzorčenje je potekalo na osnovi podatkov Centralnega registra prebivalcev Slovenije, ciljna populacija pa je bila predhodno stratificirana glede na 12 statističnih regij in 6 tipov naselja (1: nekmečko naselje pod 2.000 prebivalcev, 2: kmečko naselje pod 2.000 prebivalcev; 3: naselje med 2.000 in 10.000 prebivalcev, 4: naselje nad 10.000 prebivalcev, 5: Maribor, 6: Ljubljana). To pomeni, da je bilo znotraj vsake statistične regije vzorčeno na osnovi vseh zastopanih tipov naselja (skupaj 46 stratumov). Izbor oseb/vzorčnih enot v vzorec je bil izveden s pomočjo dvostopenjskega vzorčenja. Na prvi stopnji je bilo na osnovi Skupnih popisnih okolišev (Cluster of Enumeration Areas – CEA) izbranih 200 primarnih vzorčnih enot (Primary Sampling Unit – PSU) oz. vzorčnih točk, s katerimi za namen izdelave vzorcev razpolagajo na Statističnem uradu Republike Slovenije. Primarne vzorčne enote (PSU) so bile izbrane naključno, z verjetnostjo, sorazmerno velikosti CEA glede na definicijo ciljne populacije ter predhodno stratificirano po regijah in tipih naselja. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsake od izbranih primarnih vzorčnih enot (PSU) z enostavnim naključnim vzorčenjem izbranih 10 oseb/vzorčnih enot. Vzorec je torej sestavljen iz 2.000 oseb (200 PSU x 10 oseb = 2.000 oseb). Ker je bilo na zahtevo naročnika potrebno zagotoviti najmanj 1.200 izpolnjenih anket, je bil ob pričakovani 60-odstotni stopnji odzivnosti (realizacije) potreben nekoliko večji vzorec, torej vsaj 2.000 oseb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Samoizpolnjevalna anketa.

Weighting:

Ker so bile osebe izbrane z različnimi verjetnostmi, pa tudi zaradi nesodelovanja, zavrnitev in drugih »napak«, demografske karakteristike realiziranega vzorca nekoliko odstopajo od karakteristik ciljne populacije. Zaradi boljše reprezentativnosti vzorca je zato podatke potrebno utežiti in jih na ta način približati podatkom celotne ciljne populacije. Uteži dajo nekaterim elementom v vzorcu večjo težo kot drugim in obratno. Reprezentativnost vzorca je zagotovljena na podlagi spola, starosti (tri starostne skupine: 15-18, 19-24, 25-29), tipa naselja in statistične regije. Najprej je bila izvedena poststratifikacija na osnovi kombinacije spola in treh starostnih skupin, nato pa so bile z ranking metodo uteži prilagojene še glede na tip naselja in statistično regijo. Iz podatkov je razvidno, da so odstopanja vzorca od ciljne populacije razmeroma majhna, kar potrjuje tudi majhen razpon med utežmi – najmanjša utež namreč znaša 0,69, največja pa le 1,92.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLA10 - Mladina 2010 [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 396
 • number of units: 1257

Variable list

id ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0 1 1680 639.889 380

Valid range from 1 to 1680

sifra_an ŠIFRA ANKETARJA

ŠIFRA ANKETARJA

Value 22 Frequency
1 15
2 30
4 15
5 14
7 11
8 11
9 6
10 8
11 14
12 13
13 13
14 11
15 11
16 10
17 10
18 13
20 7
21 6
22 7
24 30
25 12
26 12
27 11
28 12
29 7
30 16
31 7
32 16
33 9
34 27
35 13
36 7
37 3
38 5
40 25
41 13
42 14
44 12
45 8
46 7
47 10
48 7
49 8
50 14
51 18
52 15
54 7
55 5
56 10
57 15
58 6
59 8
60 14
61 6
62 16
63 18
64 19
65 41
66 11
67 14
69 12
70 13
71 14
72 6
73 6
74 18
75 14
76 7
77 5
78 5
79 11
80 6
81 12
84 6
85 13
88 11
89 9
90 18
91 8
94 12
95 8
96 8
98 4
100 12
101 15
102 10
103 15
104 7
105 3
106 8
107 4
108 9
109 2
110 6
111 8
112 5
113 5
114 12
115 1
116 8
117 6
118 7
119 10
120 7
121 10
122 6
123 10
124 10
125 10
126 6
127 10
128 4
129 8
130 9
131 10
132 8
133 11
200 2
201 2
202 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 1 to 202

st_vz_en ŠTEVILKA VZORCNE ENOTE

ŠTEVILKA VZORCNE ENOTE

Value 31 Frequency
46 9
108 7
183 10
199 10
258 5
266 7
327 3
374 6
398 4
462 7
579 7
600 6
612 8
635 4
675 3
682 9
949 6
1008 6
1047 6
1069 8
1154 7
1172 8
1201 6
1217 6
1236 8
1264 8
1285 8
1294 10
1386 5
1471 7
1504 1
1563 7
1611 10
1853 6
1910 6
1983 1
2052 9
2123 9
2199 10
2271 6
2343 6
2405 6
2449 8
2506 5
2560 7
2606 7
2620 7
2630 6
2802 6
2958 6
3051 5
3092 10
3159 8
3260 2
3366 6
3457 7
3459 10
3570 7
3617 9
3654 6
3676 3
3702 8
3707 9
3714 8
3780 9
3832 6
3949 6
4077 7
4158 6
4179 2
4245 7
4258 5
4340 4
4385 3
4612 6
4630 8
4710 3
4789 6
4831 9
5017 7
5018 7
5228 7
5302 8
5389 8
5496 10
5571 4
5708 10
5732 7
5816 7
5869 4
5935 7
6044 2
6225 8
6269 7
6349 5
6483 6
6509 8
6538 8
6663 6
6734 10
6813 9
6882 5
6964 8
7031 8
7105 8
7327 7
7416 8
7468 7
7479 7
7499 9
7527 6
7603 7
7620 6
7908 5
8074 5
8162 7
8302 9
8315 7
8341 6
8453 9
8480 4
8497 7
8569 5
8637 10
8661 7
8763 5
8799 6
8932 8
8941 7
8950 7
8979 9
9033 6
9056 5
9082 9
9126 3
9217 6
9612 5
9701 10
9736 9
9805 6
10071 7
10108 8
10382 6
10413 9
10415 8
10459 8
10696 8
10739 4
10824 4
10834 9
10896 4
10932 6
11026 9
11142 6
11169 9
11230 4
11237 4
11242 6
11339 3
11381 7
11419 7
11436 8
11565 8
11608 1
11778 4
11843 5
11869 8
11976 2
12070 10
12097 6
12185 4
12260 6
12279 8
12402 6
12417 8
12510 8
12562 6
12581 7
12676 9
12720 7
12790 6
12795 6
13092 4
13299 9
13369 10
13414 10
13423 7
13498 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 46 to 13498

id ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0 1 1680 639.889 380

Valid range from 1 to 1680

sifra_an ŠIFRA ANKETARJA

ŠIFRA ANKETARJA

Value 2395 Frequency
1 15
2 30
4 15
5 14
7 11
8 11
9 6
10 8
11 14
12 13
13 13
14 11
15 11
16 10
17 10
18 13
20 7
21 6
22 7
24 30
25 12
26 12
27 11
28 12
29 7
30 16
31 7
32 16
33 9
34 27
35 13
36 7
37 3
38 5
40 25
41 13
42 14
44 12
45 8
46 7
47 10
48 7
49 8
50 14
51 18
52 15
54 7
55 5
56 10
57 15
58 6
59 8
60 14
61 6
62 16
63 18
64 19
65 41
66 11
67 14
69 12
70 13
71 14
72 6
73 6
74 18
75 14
76 7
77 5
78 5
79 11
80 6
81 12
84 6
85 13
88 11
89 9
90 18
91 8
94 12
95 8
96 8
98 4
100 12
101 15
102 10
103 15
104 7
105 3
106 8
107 4
108 9
109 2
110 6
111 8
112 5
113 5
114 12
115 1
116 8
117 6
118 7
119 10
120 7
121 10
122 6
123 10
124 10
125 10
126 6
127 10
128 4
129 8
130 9
131 10
132 8
133 11
200 2
201 2
202 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 1 to 202

st_vz_en ŠTEVILKA VZORCNE ENOTE

ŠTEVILKA VZORCNE ENOTE

Value 3394 Frequency
46 9
108 7
183 10
199 10
258 5
266 7
327 3
374 6
398 4
462 7
579 7
600 6
612 8
635 4
675 3
682 9
949 6
1008 6
1047 6
1069 8
1154 7
1172 8
1201 6
1217 6
1236 8
1264 8
1285 8
1294 10
1386 5
1471 7
1504 1
1563 7
1611 10
1853 6
1910 6
1983 1
2052 9
2123 9
2199 10
2271 6
2343 6
2405 6
2449 8
2506 5
2560 7
2606 7
2620 7
2630 6
2802 6
2958 6
3051 5
3092 10
3159 8
3260 2
3366 6
3457 7
3459 10
3570 7
3617 9
3654 6
3676 3
3702 8
3707 9
3714 8
3780 9
3832 6
3949 6
4077 7
4158 6
4179 2
4245 7
4258 5
4340 4
4385 3
4612 6
4630 8
4710 3
4789 6
4831 9
5017 7
5018 7
5228 7
5302 8
5389 8
5496 10
5571 4
5708 10
5732 7
5816 7
5869 4
5935 7
6044 2
6225 8
6269 7
6349 5
6483 6
6509 8
6538 8
6663 6
6734 10
6813 9
6882 5
6964 8
7031 8
7105 8
7327 7
7416 8
7468 7
7479 7
7499 9
7527 6
7603 7
7620 6
7908 5
8074 5
8162 7
8302 9
8315 7
8341 6
8453 9
8480 4
8497 7
8569 5
8637 10
8661 7
8763 5
8799 6
8932 8
8941 7
8950 7
8979 9
9033 6
9056 5
9082 9
9126 3
9217 6
9612 5
9701 10
9736 9
9805 6
10071 7
10108 8
10382 6
10413 9
10415 8
10459 8
10696 8
10739 4
10824 4
10834 9
10896 4
10932 6
11026 9
11142 6
11169 9
11230 4
11237 4
11242 6
11339 3
11381 7
11419 7
11436 8
11565 8
11608 1
11778 4
11843 5
11869 8
11976 2
12070 10
12097 6
12185 4
12260 6
12279 8
12402 6
12417 8
12510 8
12562 6
12581 7
12676 9
12720 7
12790 6
12795 6
13092 4
13299 9
13369 10
13414 10
13423 7
13498 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 46 to 13498

id_nasl ID NASLOVA

ID NASLOVA

Value 4393 Frequency
1 130
2 136
3 134
4 128
5 124
6 130
7 119
8 119
9 119
10 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 1 to 10

regija STATISTIČNA REGIJA

STATISTIČNA REGIJA

Value 5392 Frequency
1 Pomurska 85
2 Podravska 208
3 Koroška 43
4 Savinjska 171
5 Zasavska 30
6 Spodnjeposavska 40
7 Jugovzhodna Slovenija 95
8 Osrednjeslovenska 310
9 Gorenjska 133
10 Goriška 29
11 Obalno-Kraška 77
12 Notranjsko-Kraška 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0 1 12

Valid range from 1 to 12

tip_nas TIP NASELJA

TIP NASELJA

Value 6391 Frequency
1 Nekmečka naselja < 2000 oseb 386
2 Kmečka naselja < 2000 oseb 363
3 Naselja od 2000 do 10000 oseb 185
4 Naselja > 10000 oseb 154
5 Maribor 27
6 Ljubljana 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0 1 6

Valid range from 1 to 6

ura_pric URA PRIČETKA ANKETIRANJA

URA PRIČETKA ANKETIRANJA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

ura_konc URA KONCA ANKETIRANJA

URA KONCA ANKETIRANJA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

datum_an DATUM ANKETIRANJA

DATUM ANKETIRANJE

Value 9388 Frequency
2010-07-23 1
2010-07-26 1
2010-07-27 2
2010-07-28 16
2010-07-29 18
2010-07-30 28
2010-07-31 26
2010-08-01 5
2010-08-02 34
2010-08-03 26
2010-08-04 36
2010-08-05 24
2010-08-06 31
2010-08-07 30
2010-08-08 13
2010-08-09 46
2010-08-10 37
2010-08-11 39
2010-08-12 24
2010-08-13 23
2010-08-14 22
2010-08-15 9
2010-08-16 39
2010-08-17 35
2010-08-18 39
2010-08-19 22
2010-08-20 18
2010-08-21 19
2010-08-22 6
2010-08-23 37
2010-08-24 29
2010-08-25 25
2010-08-26 23
2010-08-27 21
2010-08-28 13
2010-08-29 3
2010-08-30 4
2010-08-31 10
2010-09-01 10
2010-09-02 10
2010-09-03 10
2010-09-04 11
2010-09-05 4
2010-09-06 8
2010-09-07 8
2010-09-08 6
2010-09-09 17
2010-09-10 18
2010-09-11 3
2010-09-12 2
2010-09-13 6
2010-09-14 13
2010-09-15 15
2010-09-16 18
2010-09-17 7
2010-09-18 12
2010-09-19 7
2010-09-20 7
2010-09-21 15
2010-09-22 27
2010-09-23 7
2010-09-24 8
2010-09-25 3
2010-09-26 2
2010-09-27 5
2010-09-28 14
2010-09-29 10
2010-09-30 16
2010-10-01 16
2010-10-02 21
2010-10-03 17
2010-10-04 15
2010-10-05 18
2010-10-06 11
2010-10-07 7
2010-10-08 2
2010-10-14 1
2010-10-26 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 2010-07-23 2010-10-26

v1 PRAVIJO, DA MLADI STOJIJO MED OTROŠTVOM IN ODRASLOSTJO. POVEJ NAM, KAKO SE TI PRAV SEDAJ POČUTIŠ.

1. PRAVIJO, DA MLADI STOJIJO MED OTROŠTVOM IN ODRASLOSTJO. POVEJ NAM, KAKO SE TI PRAV SEDAJ POČUTIŠ. PROSIM OCENI S POMOČJO SPODNJE LESTVICE.

Value 10387 Frequency
1 Počutim se kot otrok 9
2 2 4
3 3 9
4 4 32
5 5 156
6 6 179
7 7 315
8 8 314
9 9 100
10 Počutim se kot odrasel 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 1 to 10

v2 KAKO HITRO BI RAD/A POSTAL/A ODRASEL/A?

2. KAKO HITRO BI RAD/A POSTAL/A ODRASEL/A? PROSIM OCENI S POMOČJO SPODNJE LESTVICE.

Value 11386 Frequency
1 Zelo počasi 79
2 2 36
3 3 88
4 4 100
5 5 231
6 6 191
7 7 203
8 8 147
9 9 73
10 Zelo hitro 108
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1256 1

Valid range from 1 to 10

v3 DO KOLIKO LET STAROSTI SE PO TVOJEM MNENJU NEKDO LAHKO ŠTEJE ZA MLADOSTNIKA?

3. DO KOLIKO LET STAROSTI SE PO TVOJEM MNENJU NEKDO LAHKO ŠTEJE ZA MLADOSTNIKA?

Value 12385 Frequency
0 Ne morem oceniti 0
10 2
11 1
14 6
15 24
16 46
17 27
18 238
19 36
20 216
21 59
22 46
23 49
24 39
25 216
26 31
27 17
28 20
29 13
30 96
33 1
35 14
40 7
45 1
50 7
99 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1212 45

Valid range from 0 to 50

v4 ZASLUŽITI DENAR ZA LASTNO PREŽIVETJE. KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SO SE TI ZGODILE NAŠTETE SITUACIJE OZ. KOLIKO MENIŠ, DA BOŠ STAR/A, KO SE TI BODO ZGODILE? ČE MENIŠ, DA KATERE SITUACIJE NE BOŠ DOŽIVEL, TO POVEJ.

4. Zaslužiti denar za lastno preživetje.

Value 13384 Frequency
0 Situacije ne bom doživel/a 0
15 52
16 48
17 35
18 122
19 57
20 150
21 40
22 65
23 89
24 97
25 240
26 72
27 57
28 37
29 6
30 32
32 1
35 4
99 Ne morem oceniti 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 53

Valid range from 0 to 35

v5 ZAKLJUČITI ŠOLANJE. KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SO SE TI ZGODILE NAŠTETE SITUACIJE OZ. KOLIKO MENIŠ, DA BOŠ STAR/A, KO SE TI BODO ZGODILE? ČE MENIŠ, DA KATERE SITUACIJE NE BOŠ DOŽIVEL, TO POVEJ.

5. Zaključiti šolanje.

Value 14383 Frequency
0 Situacije ne bom doživel/a 2
14 2
15 5
16 2
17 12
18 83
19 68
20 80
21 33
22 53
23 119
24 213
25 264
26 119
27 73
28 35
29 10
30 37
31 1
32 1
33 1
36 1
40 1
45 1
50 1
99 Ne morem oceniti 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1217 40

Valid range from 0 to 50

v6 PRVI SPOLNI ODNOSI KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SO SE TI ZGODILE NAŠTETE SITUACIJE OZ. KOLIKO MENIŠ, DA BOŠ STAR/A, KO SE TI BODO ZGODILE? ČE MENIŠ, DA KATERE SITUACIJE NE BOŠ DOŽIVEL, TO POVEJ.

6. Prvi spolni odnosi.

Value 15382 Frequency
0 Situacije ne bom doživel/a 4
12 1
13 11
14 43
15 116
16 242
17 292
18 287
19 57
20 79
21 15
22 7
23 7
24 1
25 3
26 2
27 2
28 2
30 1
36 1
99 Ne morem oceniti 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1173 84

Valid range from 0 to 36

v7 PRVIČ SE REDNO ZAPOSLITI. KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SO SE TI ZGODILE NAŠTETE SITUACIJE OZ. KOLIKO MENIŠ, DA BOŠ STAR/A, KO SE TI BODO ZGODILE? ČE MENIŠ, DA KATERE SITUACIJE NE BOŠ DOŽIVEL, TO POVEJ.

7. Prvič se redno zaposliti.

Value 16381 Frequency
0 Situacije ne bom doživel/a 5
15 1
16 1
17 10
18 57
19 46
20 103
21 44
22 67
23 85
24 119
25 294
26 149
27 97
28 57
29 13
30 41
31 1
32 5
33 1
34 1
35 1
36 1
99 Ne morem oceniti 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 58

Valid range from 0 to 36

v8 POROČITI SE. KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SO SE TI ZGODILE NAŠTETE SITUACIJE OZ. KOLIKO MENIŠ, DA BOŠ STAR/A, KO SE TI BODO ZGODILE? ČE MENIŠ, DA KATERE SITUACIJE NE BOŠ DOŽIVEL, TO POVEJ.

8. Poročiti se.

Value 17380 Frequency
0 Situacije ne bom doživel/a 88
18 2
19 1
20 12
21 4
22 17
23 11
24 23
25 134
26 64
27 76
28 129
29 42
30 363
31 10
32 21
33 14
34 5
35 58
37 1
38 1
40 7
45 1
50 3
99 Ne morem oceniti 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1087 170

Valid range from 0 to 50

v9 S PARTNERJEM / PARTNERKO SKUPAJ ŽIVETI. KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SO SE TI ZGODILE NAŠTETE SITUACIJE OZ. KOLIKO MENIŠ, DA BOŠ STAR/A, KO SE TI BODO ZGODILE? ČE MENIŠ, DA KATERE SITUACIJE NE BOŠ DOŽIVEL, TO POVEJ.

9. S partnerjem / partnerko skupaj ţiveti.

Value 18379 Frequency
0 Situacije ne bom doživel/a 10
14 1
15 1
16 4
17 6
18 20
19 23
20 62
21 22
22 64
23 56
24 79
25 248
26 94
27 91
28 131
29 13
30 191
31 4
32 9
33 9
34 2
35 22
38 1
40 3
99 Ne morem oceniti 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1166 91

Valid range from 0 to 40

v10 PRVIČ POSTATI OČE / MATI. KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SO SE TI ZGODILE NAŠTETE SITUACIJE OZ. KOLIKO MENIŠ, DA BOŠ STAR/A, KO SE TI BODO ZGODILE? ČE MENIŠ, DA KATERE SITUACIJE NE BOŠ DOŽIVEL, TO POVEJ.

10. Prvič postati oče / mati.

Value 19378 Frequency
0 Situacije ne bom doživel/a 26
17 1
18 2
19 7
20 15
21 5
22 21
23 19
24 41
25 120
26 76
27 96
28 151
29 62
30 339
31 33
32 46
33 18
34 6
35 54
36 5
37 1
40 7
45 1
99 Ne morem oceniti 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1152 105

Valid range from 0 to 45

v11 ODSELITI SE OD STARŠEV. KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SO SE TI ZGODILE NAŠTETE SITUACIJE OZ. KOLIKO MENIŠ, DA BOŠ STAR/A, KO SE TI BODO ZGODILE? ČE MENIŠ, DA KATERE SITUACIJE NE BOŠ DOŽIVEL, TO POVEJ.

11. Odseliti se od staršev.

Value 20377 Frequency
0 Situacije ne bom doživel/a 32
14 1
15 1
16 5
18 52
19 44
20 95
21 36
22 55
23 57
24 85
25 243
26 98
27 83
28 79
29 22
30 145
31 5
32 8
33 3
34 1
35 11
36 1
40 1
99 Ne morem oceniti 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 94

Valid range from 0 to 40

v12 V SLOVENIJI BO V BLIŽNJI PRIHODNOSTI VSE VEČ STAREJŠIH IN MANJ MLADIH. ALI MENIŠ, DA:?

12. V SLOVENIJI BO V BLIŽNJI PRIHODNOSTI VSE VEČ STAREJŠIH IN MANJ MLADIH. ALI MENIŠ, DA:

Value 21376 Frequency
1 To sploh ni problem 57
2 Je to manjši problem 219
3 Je to velik problem 600
4 Je to zelo velik problem 359
99 Ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1235 22

Valid range from 1 to 4

v13 KAKO BI OCENIL/A DANAŠNJI ODNOS MED MLADIMI IN STAREJŠIMI?

13. KAKO BI OCENIL/A DANAŠNJI ODNOS MED MLADIMI IN STAREJŠIMI?

Value 22375 Frequency
1 Bolj harmoničen (mladi in starejši se dobro razumejo) 401
2 Bolj napet (mladi in starejši se bolj slabo razumejo) 839
99 Ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1240 17

Valid range from 1 to 2

v14 O MLADIH SE GOVORI NA RAZLIČNE NAČINE. V NADALJEVANJU SO NEKATERA STALIŠČA. IZBERI TISTO, S KATERIM SE NAJBOLJ STRINJAŠ.

14. O MLADIH SE GOVORI NA RAZLIČNE NAČINE. V NADALJEVANJU SO NEKATERA STALIŠČA. IZBERI TISTO, S KATERIM SE NAJBOLJ STRINJAŠ.

Value 23374 Frequency
1 Na mlade se v naši družbi gleda kot na kriminalce, samo ker 141
2 Mladi v naši družbi stalno doživljajo nezaupanje in to negat 641
3 Naša družba daje enake možnosti mlajšim in starejšim in med 349
4 Naša družba naredi veliko za mladino in mladi povsod čutijo 103
99 Ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1234 23

Valid range from 1 to 4

v15 ALI MENIŠ, DA JE V NAŠI DRUŽBI BOLJE POSKRBLJENO ZA MLADE ALI ZA STAREJŠE?

15. ALI MENIŠ, DA JE V NAŠI DRUŽBI BOLJE POSKRBLJENO ZA MLADE ALI ZA STAREJŠE?

Value 24373 Frequency
1 Mnogo bolje je poskrbljeno za starejše 155
2 Nekoliko bolje je poskrbljeno za starejše 346
3 Približno enako dobro je poskrbljeno za mlade kot za starejš 579
4 Nekoliko bolje je poskrbljeno za mlade 137
5 Mnogo bolje je poskrbljeno za mlade 27
99 Ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1244 13

Valid range from 1 to 5

v16 KAKO SE BODO ODNOSI MED MLADIMI IN STAREJŠIMI PO TVOJI OCENI V PRIHODNJE RAZVIJALI?

16. KAKO SE BODO ODNOSI MED MLADIMI IN STAREJŠIMI PO TVOJI OCENI V PRIHODNJE RAZVIJALI?

Value 25372 Frequency
1 Poslabšali se bodo 299
2 Ne bodo se bistveno spremenili 801
3 Izboljšali se bodo 143
99 Ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 14

Valid range from 1 to 3

v17 KAKO JE DANES S PORAZDELITVIJO BLAGINJE MED GENERACIJAMI? KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV PO TVOJEM MNENJU NAJBOLJ VELJA?

17. KAKO JE DANES S PORAZDELITVIJO BLAGINJE MED GENERACIJAMI? KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV PO TVOJEM MNENJU NAJBOLJ VELJA?

Value 26371 Frequency
1 Blaginja je med mladimi in starejšimi pravično razdeljena 415
2 Mlajši ljudje bi morali zmanjšati svoje zahteve v korist sta 291
3 Starejši ljudje bi morali zmanjšati svoje zahteve v korist m 486
99 Ne vem, b.o. 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1192 65

Valid range from 1 to 3

v18 KAKŠEN JE BIL TVOJ UČNI USPEH V ZADNJEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE?

18. KAKŠEN JE BIL TVOJ UČNI USPEH V ZADNJEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE?

Value 27370 Frequency
1 Nezadosten 7
2 Zadosten 68
3 Dober 347
4 Prav dober 428
5 Odličen 398
6 Nisem (še) končal/a osnovne šole 2
99 Ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 7

Valid range from 1 to 6

v19 KAKŠEN JE BIL TVOJ UČNI USPEH V ZADNJEM LETNIKU SREDNJE ŠOLE?

19. KAKŠEN JE BIL TVOJ UČNI USPEH V ZADNJEM LETNIKU SREDNJE ŠOLE?

Value 28369 Frequency
1 Nezadosten 5
2 Zadosten 84
3 Dober 454
4 Prav dober 374
5 Odličen 130
6 Nisem (še) končal/a srednje šole 197
99 Ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1244 13

Valid range from 1 to 6

v20 V ŠOLI SE IMAM / SEM SE IMEL/A ZELO LEPO. POMISLI NA SREDNJO ŠOLO, KI SI JO OBISKOVAL/A ALI JO OBISKUJEŠ SEDAJ. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE. ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA?

20. V šoli se imam / sem se imel/a zelo lepo.

Value 29368 Frequency
1 Sploh ne velja 21
2 Ne velja 62
3 Srednje velja 331
4 Velja 554
5 Zelo velja 267
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1235 22

Valid range from 1 to 5

v21 STARŠI V ZVEZI S ŠOLO PREVEČ ZAHTEVAJO / SO ZAHTEVALI OD MENE. POMISLI NA SREDNJO ŠOLO, KI SI JO OBISKOVAL/A ALI JO OBISKUJEŠ SEDAJ. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE. ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA?

21. Starši v zvezi s šolo preveč zahtevajo / so zahtevali od mene.

Value 30367 Frequency
1 Sploh ne velja 198
2 Ne velja 424
3 Srednje velja 428
4 Velja 137
5 Zelo velja 47
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1234 23

Valid range from 1 to 5

v22 V MOJEM RAZREDU / LETNIKU JE (BILO) VZDUŠJE ZELO SPROŠČENO. POMISLI NA SREDNJO ŠOLO, KI SI JO OBISKOVAL/A ALI JO OBISKUJEŠ SEDAJ. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE. ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA?

22. V mojem razredu / letniku je (bilo) vzdušje zelo sproščeno.

Value 31366 Frequency
1 Sploh ne velja 26
2 Ne velja 92
3 Srednje velja 295
4 Velja 475
5 Zelo velja 346
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1234 23

Valid range from 1 to 5

v23 UČITELJI SPOŠTUJEJO / SO SPOŠTOVALI MNENJA NAS UČENCEV IN NAS VZPODBUJAJO / SO NAS VZPODBUJALI, DA JIH PRI POUKU IZRAZIMO. POMISLI NA SREDNJO ŠOLO, KI SI JO OBISKOVAL/A ALI JO OBISKUJEŠ SEDAJ. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE. ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA?

23. Učitelji spoštujejo / so spoštovali mnenja nas učencev in nas vzpodbujajo / so nas vzpodbujali, da jih pri pouku izrazimo.

Value 32365 Frequency
1 Sploh ne velja 77
2 Ne velja 188
3 Srednje velja 507
4 Velja 364
5 Zelo velja 99
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1235 22

Valid range from 1 to 5

V23_99 NISEM OBISKOVAL/A SREDNJE ŠOLE POMISLI NA SREDNJO ŠOLO, KI SI JO OBISKOVAL/A ALI JO OBISKUJEŠ SEDAJ. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE. ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA?

99 – nisem obiskoval/a srednje šole

Value 33364 Frequency
99 Nisem obiskoval/a srednje šole 22
Sysmiss 1235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1235

Valid range from 99 to 99

v24 ANGLEŠKI KATERE JEZIKE, POLEG SLOVENSKEGA, DOBRO GOVORIŠ? OCENI, KAKO DOBRO JE TVOJE ZNANJE TUJIH JEZIKOV. JIH NE OBVLADAŠ, JIH GOVORIŠ ZELO SLABO, SLABO, DOBRO ALI ZELO DOBRO?

24. Angleški

Value 34363 Frequency
1 Ga ne obvladam 59
2 Govorim zelo slabo 65
3 Govorim slabo 205
4 Govorim dobro 606
5 Govorim zelo dobro 320
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 5

v25 NEMŠKI KATERE JEZIKE, POLEG SLOVENSKEGA, DOBRO GOVORIŠ? OCENI, KAKO DOBRO JE TVOJE ZNANJE TUJIH JEZIKOV. JIH NE OBVLADAŠ, JIH GOVORIŠ ZELO SLABO, SLABO, DOBRO ALI ZELO DOBRO?

25. Nemški

Value 35362 Frequency
1 Ga ne obvladam 404
2 Govorim zelo slabo 246
3 Govorim slabo 309
4 Govorim dobro 212
5 Govorim zelo dobro 78
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1249 8

Valid range from 1 to 5

v26 ITALIJANSKI KATERE JEZIKE, POLEG SLOVENSKEGA, DOBRO GOVORIŠ? OCENI, KAKO DOBRO JE TVOJE ZNANJE TUJIH JEZIKOV. JIH NE OBVLADAŠ, JIH GOVORIŠ ZELO SLABO, SLABO, DOBRO ALI ZELO DOBRO?

26. Italijanski

Value 36361 Frequency
1 Ga ne obvladam 954
2 Govorim zelo slabo 117
3 Govorim slabo 87
4 Govorim dobro 46
5 Govorim zelo dobro 26
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1230 27

Valid range from 1 to 5

v27 FRANCOSKI KATERE JEZIKE, POLEG SLOVENSKEGA, DOBRO GOVORIŠ? OCENI, KAKO DOBRO JE TVOJE ZNANJE TUJIH JEZIKOV. JIH NE OBVLADAŠ, JIH GOVORIŠ ZELO SLABO, SLABO, DOBRO ALI ZELO DOBRO?

27. Francoski

Value 37360 Frequency
1 Ga ne obvladam 1129
2 Govorim zelo slabo 41
3 Govorim slabo 37
4 Govorim dobro 17
5 Govorim zelo dobro 6
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1230 27

Valid range from 1 to 5

v28 MADŽARSKI KATERE JEZIKE, POLEG SLOVENSKEGA, DOBRO GOVORIŠ? OCENI, KAKO DOBRO JE TVOJE ZNANJE TUJIH JEZIKOV. JIH NE OBVLADAŠ, JIH GOVORIŠ ZELO SLABO, SLABO, DOBRO ALI ZELO DOBRO?

28. Madžarski

Value 38359 Frequency
1 Ga ne obvladam 1198
2 Govorim zelo slabo 15
3 Govorim slabo 9
4 Govorim dobro 6
5 Govorim zelo dobro 1
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1229 28

Valid range from 1 to 5

v29 ŠPANSKI KATERE JEZIKE, POLEG SLOVENSKEGA, DOBRO GOVORIŠ? OCENI, KAKO DOBRO JE TVOJE ZNANJE TUJIH JEZIKOV. JIH NE OBVLADAŠ, JIH GOVORIŠ ZELO SLABO, SLABO, DOBRO ALI ZELO DOBRO?

29. Španski

Value 39358 Frequency
1 Ga ne obvladam 931
2 Govorim zelo slabo 132
3 Govorim slabo 85
4 Govorim dobro 65
5 Govorim zelo dobro 18
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1231 26

Valid range from 1 to 5

v30 JEZIK S PODROČJA BIVŠE JUGOSLAVIJE KATERE JEZIKE, POLEG SLOVENSKEGA, DOBRO GOVORIŠ? OCENI, KAKO DOBRO JE TVOJE ZNANJE TUJIH JEZIKOV. JIH NE OBVLADAŠ, JIH GOVORIŠ ZELO SLABO, SLABO, DOBRO ALI ZELO DOBRO?

30. Jezik s področja bivše Jugoslavije (Srbski, Hrvaški, Bosanski, Makedonski, Albanski)

Value 40357 Frequency
1 Ga ne obvladam 185
2 Govorim zelo slabo 181
3 Govorim slabo 360
4 Govorim dobro 320
5 Govorim zelo dobro 195
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1241 16

Valid range from 1 to 5

v31 DRUGI JEZIK KATERE JEZIKE, POLEG SLOVENSKEGA, DOBRO GOVORIŠ? OCENI, KAKO DOBRO JE TVOJE ZNANJE TUJIH JEZIKOV. JIH NE OBVLADAŠ, JIH GOVORIŠ ZELO SLABO, SLABO, DOBRO ALI ZELO DOBRO?

31. Drugi jezik

Value 41356 Frequency
1 Ga ne obvladam 1
2 Govorim zelo slabo 11
3 Govorim slabo 9
4 Govorim dobro 10
5 Govorim zelo dobro 5
Sysmiss 1221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 1221

Valid range from 1 to 5

v31_text KATERI DRUGI JEZIK KATERE JEZIKE, POLEG SLOVENSKEGA, DOBRO GOVORIŠ? OCENI, KAKO DOBRO JE TVOJE ZNANJE TUJIH JEZIKOV. JIH NE OBVLADAŠ, JIH GOVORIŠ ZELO SLABO, SLABO, DOBRO ALI ZELO DOBRO?

KATERI DRUGI JEZIK

Value 42355 Frequency
2 Estonski 1
3 Japonski 3
4 Kitajski 2
5 Korejski 1
6 Latinski 5
7 Nizozemski 1
8 Poljski 3
9 Portugalski 4
10 Romunski 1
11 Ruski 12
12 Švedski 3
13 Ukrajinski 1
1 1220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 1220

Valid range from 2 to 13

v32 ALI SI DO SEDAJ MORDA DEL SVOJEGA IZOBRAŽEVANJA ŽE OPRAVLJAL/A V TUJINI?

32. ALI SI DOSEDAJ MORDA DEL SVOJEGA IZOBRAŽEVANJA ŽE OPRAVLJAL/A V TUJINI?

Value 43354 Frequency
1 Ne 1084
2 Da, skupno do 7 dni 39
3 Da, skupno en teden do en mesec 56
4 Da, skupno 1 do 3 mesece 28
5 Da, skupno 3 do 6 mesecev 18
6 Da, skupno več kot 6 mesecev 28
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 4

Valid range from 1 to 6

v33 ALI NAMERAVAŠ V PRIHODNOSTI DEL SV0JEGA IZOBRAŽEVANJA OPRAVLJATI V TUJINI?

33. ALI NAMERAVAŠ V PRIHODNOSTI DEL SV0JEGA IZOBRAŽEVANJA OPRAVLJATI V TUJINI?

Value 44353 Frequency
1 Zagotovo ne 309
2 Verjetno ne 317
3 Mogoče 403
4 Verjetno da 120
5 Zagotovo da 93
99 Ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 15

Valid range from 1 to 5

v34 PRIPRAVA NA VOZNIŠKI IZPIT (KATEREKOLI KATEGORIJE) SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA IN JIH UVRŠČAMO V OKVIR NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŽEVANJ SI SE UDELEŽIL/A V ZADNJIH 12 MESECIH GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA?

34. Priprava na vozniški izpit (katerekoli kategorije)

Value 45352 Frequency
1 Nobenkrat 873
2 Enkrat 275
3 2-3krat 51
4 Več kot 3krat 52
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 6

Valid range from 1 to 4

v35 TUJI JEZIK (EDEN ALI VEČ). SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA IN JIH UVRŠČAMO V OKVIR NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŢEVANJ SI SE UDELEŢIL/A V ZADNJIH 12 MESECIH GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA?

35. Tuji jezik (eden ali več).

Value 46351 Frequency
1 Nobenkrat 997
2 Enkrat 140
3 2-3krat 61
4 Več kot 3krat 56
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 3

Valid range from 1 to 4

v36 RAČUNALNIŠTVO. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA IN JIH UVRŠČAMO V OKVIR NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŢEVANJ SI SE UDELEŢIL/A V ZADNJIH 12 MESECIH GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA?

36. Računalništvo.

Value 47350 Frequency
1 Nobenkrat 1043
2 Enkrat 120
3 2-3krat 38
4 Več kot 3krat 50
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 6

Valid range from 1 to 4

v37 SPECIFIČNA ZNANJA S PODROČJA, S KATERIM SE POKLICNO UKVARJAM ALI SE BOM UKVARJAL/A. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA IN JIH UVRŠČAMO V OKVIR NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŢEVANJ SI SE UDELEŢIL/A V ZADNJIH 12 MESECIH GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA?

37. Specifična znanja s področja, s katerim se poklicno ukvarjam ali se bom ukvarjal/a.

Value 48349 Frequency
1 Nobenkrat 738
2 Enkrat 201
3 2-3krat 155
4 Več kot 3krat 157
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 6

Valid range from 1 to 4

v38 KULTURA, UMETNOST. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA IN JIH UVRŠČAMO V OKVIR NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŢEVANJ SI SE UDELEŢIL/A V ZADNJIH 12 MESECIH GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA?

38. Kultura, umetnost.

Value 49348 Frequency
1 Nobenkrat 932
2 Enkrat 135
3 2-3krat 95
4 Več kot 3krat 87
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1249 8

Valid range from 1 to 4

v39 DRUGO: SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA IN JIH UVRŠČAMO V OKVIR NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŢEVANJ SI SE UDELEŢIL/A V ZADNJIH 12 MESECIH GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA?

39. Drugo

Value 50347 Frequency
1 Nobenkrat 0
2 Enkrat 10
3 2-3krat 12
4 Več kot 3krat 26
Sysmiss 1209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 1209

Valid range from 1 to 4

v39_text DRUGO OBISKAL/A SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA IN JIH UVRŠČAMO V OKVIR NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŢEVANJ SI SE UDELEŢIL/A V ZADNJIH 12 MESECIH GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA?

DRUGO OBISKAL/A

Value 51346 Frequency
2 Animator,skavti 1
3 Arhitektura 1
4 duhovnost in osebna rast 1
5 fitnes 1
6 gasilci 1
7 gasilstvo 2
8 Inštrukcije 1
9 Izpit za čoln 1
10 jahanje 1
11 joga 1
12 karate 1
13 Klub za iskanje zaposlitve. 1
14 Materinska šola 1
15 mehke veščine 1
16 mladinsko delo 1
17 mladinsko delo seminarji 1
18 pasja šola 1
19 petje v zboru 1
20 ples 1
21 plezanje-tečaj 1
22 poker 1
23 Salsa 1
24 Sejem (strojništvo) 1
25 seminar o življenju,odnos do ljudi 1
26 skavti 1
27 snemanje,igranje inštrumentov 1
28 šport 10
29 Šport 1
30 šport - atletika 1
31 šport,karate 1
32 Športno izobraževanje. 1
33 športno plezanje 1
34 tečaj harmonike 1
35 Tečaj nohtov 1
36 tečaj za gasilca 1
37 tečaj za starše 1
38 Tečaj za uporabo fitofarmecevtskih sredstev 1
39 učenje harmonike 1
40 vaditeljski tečaj-gimnastika 1
1 1208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 1208

Valid range from 2 to 40

v39_t_r REKODIRANA SPREMENLJIVKA v39_text SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA IN JIH UVRŠČAMO V OKVIR NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŢEVANJ SI SE UDELEŢIL/A V ZADNJIH 12 MESECIH GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA?

REKODIRANA SPREMENLJIVKA v39_text

Value 52345 Frequency
1 Športni tečaj 20
2 Tečaj na podočju dohovne in osebe rasti 2
3 Glasbena šola 1
4 Plesni tečaji 2
5 Tečaj harmonike 2
6 Tečaj za gasilca 4
7 Tečaj za uporabo fitofarmacevtskih sredstev 1
8 Šola za starše 2
9 Izdelava nohtov 1
10 Skavti 2
11 Izpit za čoln 1
12 Tečaj jahanja 1
13 Mladinsko delo 2
14 Pasja šola 1
15 Zborovsko petje 1
16 Klub za iskanje zaposlitve 1
17 Tečaj pokra 1
18 Drugo/ne spada v kategorijo 4
Sysmiss 1208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 1208

Valid range from 1 to 18

v40 KAKOVOST IZVEDBE FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA (SREDNJA ŠOLA, FAKULTETA…), KI SI SE GA NAZADNJE UDELEŽIL/A ALI SE GA UDELEŽUJEŠ. SEDAJ NAS ZANIMA TVOJE ZADOVOLJSTVO Z IZOBRAŢEVANJEM. S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEZADOVLJEN/A IN 5 ZELO ZADOVOLJEN/A, IZRAZI SVOJO POVPREČNO STOPNJO ZADOVOLJSTVA Z NASLEDNJIMI VIDIKI.

40. Kakovost izvedbe formalnega izobraževanja (srednja šola, fakulteta…), ki si se ga nazadnje udeležil/a ali se ga udeležuješ.

Value 53344 Frequency
1 Zelo nezadovljen/a 27
2 Pretežno nezadovoljen/a 79
3 Nekje vmes 470
4 Pretežno zadovoljen/a 514
5 Zelo zadovoljen/a 123
99 Se ne nanaša, b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1213 44

Valid range from 1 to 5

v41 KAKOVOST IZVEDBE NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA, KI SI SE GA UDELEŽEVAL/A ALI SE GA UDELEŽUJEŠ. SEDAJ NAS ZANIMA TVOJE ZADOVOLJSTVO Z IZOBRAŢEVANJEM. S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEZADOVLJEN/A IN 5 ZELO ZADOVOLJEN/A, IZRAZI SVOJO POVPREČNO STOPNJO ZADOVOLJSTVA Z NASLEDNJIMI VIDIKI.

41. Kakovost izvedbe neformalnega izobraževanja, ki si se ga udeleţeval/a ali se ga udeleţuješ.

Value 54343 Frequency
1 Zelo nezadovljen/a 29
2 Pretežno nezadovoljen/a 78
3 Nekje vmes 404
4 Pretežno zadovoljen/a 401
5 Zelo zadovoljen/a 190
99 Se ne nanaša, b.o. 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1102 155

Valid range from 1 to 5

v42 INFORMIRANJE O PONUDBI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA V TEBI DOSTOPNI OKOLICI. SEDAJ NAS ZANIMA TVOJE ZADOVOLJSTVO Z IZOBRAŢEVANJEM. S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEZADOVLJEN/A IN 5 ZELO ZADOVOLJEN/A, IZRAZI SVOJO POVPREČNO STOPNJO ZADOVOLJSTVA Z NASLEDNJIMI VIDIKI.

42. Informiranje o ponudbi neformalnega izobraţevanja v tebi dostopni okolici.

Value 55342 Frequency
1 Zelo nezadovljen/a 70
2 Pretežno nezadovoljen/a 199
3 Nekje vmes 509
4 Pretežno zadovoljen/a 300
5 Zelo zadovoljen/a 106
99 Se ne nanaša, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 73

Valid range from 1 to 5

v43 ALI MENIŠ, DA V TVOJEM OKOLJU OBSTAJA POTREBA ŠE PO KAKŠNI VRSTI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA? PROSIM NAVEDI VSE VRSTE TEČAJEV IN DRUGIH OBLIK NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA, KI PO TVOJI OCENI V TVOJEM OKOLJU MANJKAJO.

43. ALI MENIŠ, DA V TVOJEM OKOLJU OBSTAJA POTREBA ŠE PO KAKŠNI VRSTI NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA? PROSIM NAVEDI VSE VRSTE TEČAJEV IN DRUGIH OBLIK NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA, KI PO TVOJI OCENI V TVOJEM OKOLJU MANJKAJO.

Value 56341 Frequency
1 -plesni tečaj,- računalništvo 1
4 Ni potrebe po nobeni vrsti izobraževanja 330
6 Amaterska gledališka skupina. 1
7 antropološke smeri,pohodništvo,šport 1
8 Beizbool 1
9 Bi bilo potrebno,ne znam pa opredeliti kaj. 1
10 Bolj življensko izobraževanje,psihologija,filozofija 1
11 Borilne veščine,nogomet. 1
12 Brezplačni računalniški tečaji in programiranja 1
13 Cerkvene aktivnosti-skavti. 1
14 Cirkuške veščine 1
15 Da, občasno. 1
16 Da, potreba po izobraževanju na področjih jezikov in računal 1
17 Da,saj nimamo nobenih izobraževanj 1
18 Da.Izobraževanje na osebnostni ravni. 1
19 delavnice glede oseb z potrebnimi potrebami 1
20 Delavnice na temo živali 1
21 delavnice za osebno rast 1
22 DELAVNICE: Internet za starejše. 1
23 diskoteka 1
24 Dobro poskrbljeno. 1
25 Dodatne jezikovne spretnosti tujih jezikov. 1
26 Dodatno izobraževanje tujega jezika. 1
27 Dom za zbiranje mladine. 1
28 Ekologija 1
29 Finančno izobraževanje. 1
30 Folklora 1
31 Fotografski,športni,jezikovni tečaji. 1
32 Frizersko obraževanje. 1
33 Glasbene dejavnosti 1
34 Inštrukcije za matematiko 1
35 Interaktivne stvari,delavnice (povezovanje tehnologije-račun 1
36 Izobraževanje glede iskanja službe, pisanja življenjepisov. 1
37 Izobraževanje glede moderiranja v strojništvu. 1
38 Izobraževanje o gobarstvu 1
39 Izobraževanje o možnosti zaposlitve. 1
40 Izobraževanje s področja varovanja okolja,recikliranje ipd. 1
41 Izobraževanje s področja zdravja, varnosti na cesti. 1
42 Izobraževanje tujih jezikov za zaposlene-izredna oblika 1
43 Izpit o okoljevarstvu. 1
44 JA ( ankentiranka meni,da manjkajo še kakšne vrste neformaln 1
45 Jeziki, računalništvo. 1
46 Jezikovni tečaji 1
47 Jezikovni tečaji drugih jezikov (ne angleščine in nemščine), 1
48 Jezikovni tečaji za finančno manj sposobne 1
49 Jezikovni tečaji,plesna šola za odrasle 1
50 Jezikovni tečaji. 2
51 Kakšni tečaji za delo s stroji. 1
52 Kino, delavnice za otroke, igrišča. 1
53 Klub mladih. 1
54 Kmetijso izobraževanje, sistem vodstva države. 1
55 Košarkarsko igrišče,igrišče za odbojko,nogomet. 1
56 Kuharski tečaj, slaščičarski tečaj, kulinarični tečaj. 1
57 Kuharski tečaj,več tujih jezikov 1
58 Kuharski tečaj. 1
59 Kuharski tečaji, tečaj italjanščine, joga, učenje glasbil iz 1
60 Kuharski tečaji,umetnostne delavnice. 1
61 Kuharski;ročne spretnosti 1
62 Kultura in umetnost-kakšno izobraževanje. 1
63 Kultura, glasba. 1
64 Kultura, umetnost. 1
65 Kultura,ravnanje z okoljem 1
66 Kultura. 1
67 Kulturna izobraževanja 1
68 Kulturne delavnice. 1
69 Kulturne in športne aktivnosti. 1
70 Kulturno izobraževanje, informatika. Poklicno uismerjeno izo 1
71 Kulturno izobraževanje,informatika,poklicno usmerjeno izbobr 1
72 Kulturno področje. 1
73 Lahko bi bilo več česarkoli. 1
74 Lahko bi ustanovili kakšno zanimivo izobraževanje 1
75 Lako bi bilo,ne vem pa točno kaj. 1
76 Mali nogomet. 1
77 Manjka kaj za zabavo mladih. 1
78 Manjka klub ljudi,klub pacientov 1
79 Manjka raznih tečajev. 1
80 Manjkajo predavanja glede zaposlovanja. 1
81 Manjkajo športne prireditve za mlade. 1
82 manjkajo tečaji podjetništva, o spolnosti, denarju in odnosi 1
83 Meni da je dovolj tečajev neformalnega izobraževanja. 1
84 Menim,da je v Mariboru dovolj neformalnega izobraževanja,mog 1
85 Mislim da je veliko potreba po neformalnem izobraževanju. 1
86 Mislim,da obstaja potreba po izobraževanju,na področju dela 1
87 Mladinska društva. 1
88 Mladinski centri 1
89 Možnostii izobraževanja za več tujih jezikov 1
90 Na kulturnem področju. 1
91 Na področju kmetijstva (koristne inf.) 1
92 Narovoslovni tečaji-biologija. Več jezikovnih tečajev- franc 1
93 Ne 1
94 Ne ker prebivam večino časa v Ljubljani. 1
95 Nekoga ki takih stvari ne pozna bi bil lahko bolj obveščen. 1
96 Ni dovolj ponudb. 1
97 ni posebne potrebe 1
98 Ni potrebe. 1
99 Nič,ker je večina v novem mestu. 1
100 Nogometni klub 1
101 Nogometno društvo 1
102 Notranja oprema 1
103 Nudenje prve pomoči. 1
104 Obstaja potreba. Društva za mlade, šport. 1
105 Osnovna šola. 1
106 Osveščanje o alkoholu. 1
107 Pedagoški tečaji v zvezi s starševstvom. 1
108 Plavalni tečaj,plezanje 1
109 Plavanje z dojenčki 1
110 Plesne delavnice,zbirni centri za mlade. 1
111 Plesne delavnice. 1
112 Plesni tečaji, organizirana srečanja za mlade starše, računa 1
113 Plesni tečaji, tečaj tujih jezikov, organizacija poučnih eks 1
114 Plesni tečaji,gledališče 1
115 Po fotografiji,ker to študiram in se vozim v sežano 1
116 Področje računalništva, treningi posameznih športov. 1
117 Pokčicno usposabljanje. 1
118 Poklicno usposabljanje. 1
119 Poletna šola za otroke da nebi bili prepuščeni sami sebi med 1
120 Pomankanje športnih dejavnosti. 1
121 Porodniški tečaji,športni tečaji,kuharski tečaji. 1
122 Potreba je predvsem za tuje jezike in tehnične stvari. 1
123 Potreba po strokovnem izobraževanju (vse v Ljubljani) npr. A 1
124 Praksa na določenih področjih v katere se usmeriš. 1
125 Predavanja mladim o alkoholu in težavah. 1
126 predavanja o poklicu 1
127 predavanja o službi 2
128 Predvsem kulturno izobraževanje. 1
129 Predvsem premalo izobraževanja na podočju varčevanja,prežive 1
130 Premalo kulturnega izobraževanja (PLESNI TEČAJI) ,koncertov. 1
131 Premalo propagande za določene stvari, aktivnosti glede izob 1
132 Premalo športnih aktivnosti 1
133 Premalo tečajev-jezikovnih, plesnih, izobraževalnih. 1
134 Približati takšne možnosti kot jih ima ljubljana tudi manjši 1
135 Priprava na izpit. 1
136 Prosto programiranje. 1
137 Računalniški tečaj. 1
138 računalniški tečaji 1
139 Računalniški tečaji 1
140 računalniški tečaji jezikovni tečaji šprtno 1
141 Računalniški tečaji,športna društva,mladinska društva za pov 1
142 Računalništvo 4
143 Računalništvo za starejše, socialne vsebine za mladostnike, 1
144 Računalništvo, tuji jeziki. 1
145 Računalništvo,grafično oblikovanje 1
146 Računalništvo,jeziki (npr. angl.) 1
147 Računalništvo,menedžment,socializacija 1
148 Računalništvo,tuji jezik. 1
149 Računalništvo. 4
150 Različne kulturne dejavnosti. 1
151 Razni tečaji iz področja umetnosti (risanje, glasba). 1
152 Razni tečaji za delo s stroji. 1
153 Rekreacija 1
154 Reševanje konfliktov, šola za starše, vzgojo, tečaji za neza 1
155 solo petje 1
156 Splošni tečaji izobraževanja. 1
157 Stvari v zvezi s športom. 1
158 Šiviljski tečaj 1
159 Šola tujih jezikov, aktivnosti s katerimi se lahko zamotijo 1
160 Šola življenja 1
161 Špiortna izobrazba. 1
162 šport 2
163 šport,tečaji jezikov,glasbene šole 1
164 športi klub (košarka,splošni športi) 1
165 športne aktivnosti 1
166 Športne aktivnosti,jezikovni tečaji. 1
167 Športne aktivnosti. 1
168 športne in kulturne dejavnosti 1
169 športne in kulturne dejavnosti,jezikovni tečaji 1
170 Športni objekti, pošta 1
171 Športno igrišče. 1
172 Športno rekreativni krožki. 1
173 Študij na daljavo v Kranju (okolici). 1
174 tačaji za računalniške programe 1
175 Tečaj bontona za otroke in odrasle. 1
176 Tečaj iz področja ekologiji,več pozornosti kulturi,več pozor 1
177 Tečaj jezikov. 1
178 Tečaj knjigovodstva 1
179 Tečaj koncentracije, učnih navad in bonton. 1
180 Tečaj kuhanja (slaćčičarstvo). 1
181 Tečaj lepega vedenja. 1
182 tečaj masaže 1
183 Tečaj masaže, prdikura. 1
184 Tečaj mehaništva 1
185 Tečaj nordijske hoje. 1
186 Tečaj o financah. 1
187 Tečaj plavanja za otroke, tečaj za osebnostno rast odraslih. 1
188 Tečaj podjetništva. 1
189 Tečaj potapljanja. 1
190 Tečaj prve pomoči 2
191 Tečaj računalniškega krožka,francoski jezik 1
192 Tečaj računalništva, plesni tečaj, tečaj slovenskega jezika. 1
193 Tečaj računalništva. 1
194 Tečaj računalništva. Tečaj za invalidne da bi se lahko izobr 1
195 Tečaj ruščine. Švedščine, norveščine, mečevanje 8-12 st. 1
196 Tečaj španščine 1
197 Tečaj tujih jezikov 2
198 Tečaj tujih jezikov-katerega koli 1
199 Tečaj tujih jezikov. 3
200 Tečaj za opravljanje izpita za varjenje, strojniške delavnic 1
201 Tečaj za vizažista ipd 1
202 Tečaji jezikov,itd 1
203 Tečaji kuhanja, plesni tečaji, PRAVI tečaj prve pomoči,... 1
204 Tečaji maserstva. 1
205 Tečaji računalništva in tujih jezikov. 1
206 tečaji ročnih del (mladi in samostojno življenje) 1
207 tečaji tujega jezika 1
208 Tečaji tujega jezika. 2
209 Tečaji tujih jezikov, npr. Ruščine 1
210 Tečaji tujih jezikov, plesni tečaji, računalništvo 1
211 Tečaji tujih jezikov, potopisna predavanja, fotografske dela 1
212 Tečaji tujih jezikov, računalčniški tečaji,... 1
213 Tečaji tujih jezikov, računalništva, tečaji povezani s šport 1
214 Tečaji tujih jezikov,umetnost (risanje,slikarstvo,naravoslov 1
215 Tečaji tujih jezikov. 3
216 Tečaji varne vožnje. 1
217 tečaji z dodatnim izobraževanjem 1
218 Tečaji za angleški in nemški jezik. 1
219 Tečaji za tuje jezike, delavnice za umetnost. 1
220 tečaji, predavanja o življenju (pomen pozitivnega življenja) 1
221 Tečaji,tuji jezikov,tečaji hitrega branja 1
222 Tečak slovensine,računalnistva ta tujce-brezplačen 1
223 tehničo izobraževanje 1
224 Tehnika, računalništvo. 1
225 tuji jezik 1
226 Tuji jezik (italijanščina) 1
227 tuji jezik,ustvarjalne delavnice 1
228 tuji jeziki 2
229 Tuji jeziki 1
230 Tuji jeziki, ples, računalniški tečaji. 1
231 Tuji jeziki, plesni tečaji. 1
232 Tuji jeziki,računalništvo. 1
233 Tuji jeziki;svetovalnice za pomoč starejšim pri izpolnjevanj 1
234 Tuji jeziki. 1
235 Tuji severni jeziki-ruščina ipd. 1
236 Turizem 1
237 Učenje tujih jezikov 1
238 Učenje tujih jezikov,glasbene delavnice 1
239 Učenje vzhodnih jezikov. 1
240 Učenje za potrebe dela, vseživljensko učenje, učenje tuijih 1
241 umetniška smer 1
242 umetniške delavnice 1
243 Umetnost. 1
244 Usmerjanje v poklicne dejavnosti po končani srednji šoli. 1
245 ustvarjalni krožki 1
246 varna vožnja 1
247 Varna vožnja 1
248 Varstvo okolja. 1
249 Več bi lahko naredili za mladino. 1
250 Več druženj,delavnic (da bi se mladi bolj poznali) 1
251 več izmenjav študentom,tečaji tujih jezikov 1
252 Več jezikoslovja. 1
253 Več kulturnih, športnih aktivnosti. 1
254 Več majhnih društev za mlade. 1
255 Več poudarka jezikom. 1
256 Več praktičnega izobraževanja. 1
257 Več promocije zdravega življenja, boj proti drogam in alkoho 1
258 Več promocije,bolj približat ljudem 1
259 Več srednjih šol. 1
260 Več špornih dejavnosti. 1
261 Več športa,kino 1
262 več športnih aktivnosti 1
263 Več športnih dejavnosti,tečaj tujih jezikov,računalništvo 1
264 Več tečajev športa, tujih jezikov, drugih ročnih spretnosti. 1
265 Večja ponudba na vseh področjih 1
266 Vrtnarska šola. 1
267 Vse po malem,kuharski tečaji. 1
268 Vsega je dovolj,vendar ni dovolj reklame. 1
269 Zakonodajne novosti,računalniški tečaji,podjetniško usmerjen 1
270 Zaželjenih ni bilo več tujih različnih tečajev 1
271 Zbirališča za mlade. 1
2 2 1
3 9 1
5 Ne vem, b.o. 641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
614 643

Valid range from 1 to 271

v44 KAKO POGOSTO MENIŠ, DA SE BOŠ V SVOJEM ŽIVLJENJU POSLUŽEVAL/A RAZLIČNIH OBLIK NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA?

44. KAKO POGOSTO MENIŠ, DA SE BOŠ V SVOJEM ŽIVLJENJU POSLUŽEVAL/A RAZLIČNIH OBLIK NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA?

Value 57340 Frequency
1 Milsim, da sploh ne 101
2 Bolj redko (povprečno vsaj 1x na 10 let) 320
3 Občasno (povprečno vsaj 1x na 5 let) 460
4 Pogosto (povprečno vsaj 1x na 2 leti) 237
5 Zelo pogosto (povprečno vsaj 1x na leto) 125
99 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1256 1

Valid range from 1 to 99

v45 ČE ODMISLIŠ MOREBITNO POČITNIKOVANJE NA HRVAŠKI OBALI IN NAKUPOVANJE V BLIŽINI (DO 50KM) MEJE, KOLIKOKRAT SI V ZADNJIH 12 MESECIH POTOVAL V TUJINO?

45. ČE ODMISLIŠ MOREBITNO POČITNIKOVANJE NA HRVAŠKI OBALI IN NAKUPOVANJE V BLIŽINI (DO 50KM) MEJE, KOLIKOKRAT SI V ZADNJIH 12 MESECIH POTOVAL V TUJINO?

Value 58339 Frequency
1 Nobenkrat 305
2 1-2krat 512
3 3-5krat 290
4 6-10krat 68
5 Več kot 10krat 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 1 to 5

v46 ČE ODMISLIŠ MOREBITNO POČITNIKOVANJE NA HRVAŠKI OBALI IN NAKUPOVANJE V BLIŽINI (DO 50KM) MEJE, PRIBLIŽNO KOLIKO ČASA SI PO TVOJI OCENI SKUPNO PREBIL V TUJINI V ZADNJIH 12 MESECIH?

46. ČE ODMISLIŠ MOREBITNO POČITNIKOVANJE NA HRVAŠKI OBALI IN NAKUPOVANJE V BLIŢINI (DO 50KM) MEJE, PRIBLIŢNO KOLIKO ČASA SI PO TVOJI OCENI SKUPNO PREBIL V TUJINI V ZADNJIH 12 MESECIH?

Value 59338 Frequency
1 Nič 23
2 Do 7 dni 414
3 7 dni do 1 mesec 374
4 1 do 2 meseca 71
5 Več kot 2 meseca 44
Sysmiss 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 331

Valid range from 1 to 5

v47 V DRUGI KRAJ LASTNE DRŽAVE. ČE BI TI TO NUDILO BOLJŠE USTVARJALNE IN SPLOH ŽIVLJENJSKE MOŽNOSTI, ALI BI SE BIL/A PRIPRAVLJEN/A ZA DALJ ČASA ALI TRAJNO PRESELITI?

47. V drugi kraj lastne drţave.

Value 60337 Frequency
1 Da 295
2 Ne 842
3 Ne vem 110
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1247 10

Valid range from 1 to 3

v48 V DRUGO DRŽAVO EVROPE. ČE BI TI TO NUDILO BOLJŠE USTVARJALNE IN SPLOH ŽIVLJENJSKE MOŽNOSTI, ALI BI SE BIL/A PRIPRAVLJEN/A ZA DALJ ČASA ALI TRAJNO PRESELITI?

48. V drugo drţavo Evrope.

Value 61336 Frequency
1 Da 349
2 Ne 699
3 Ne vem 198
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 11

Valid range from 1 to 3

v49 NA DRUGI KONTINENT. ČE BI TI TO NUDILO BOLJŠE USTVARJALNE IN SPLOH ŽIVLJENJSKE MOŽNOSTI, ALI BI SE BIL/A PRIPRAVLJEN/A ZA DALJ ČASA ALI TRAJNO PRESELITI?

49. Na drugi kontinent.

Value 62335 Frequency
1 Da 572
2 Ne 443
3 Ne vem 235
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 7

Valid range from 1 to 3

v50 SPREJETI DELO, KI ZAHTEVA NOVE VEŠČINE IN ZNANJA. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ ALI NE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE STRINJAŠ, 2, DA SE NE STRINJAŠ, 3, DA SE NITI STRINJAŠ, NITI SE NE STRINJAŠ, 4, DA SE STRINJAŠ IN 5, DA SE POPOLNOMA STRINJAŠ. DA BI SE IZOGNIL/A NEZAPOSLENOSTI, BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

50. Sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja.

Value 63334 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 19
2 Se ne strinjam 46
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 126
4 Se strinjam 582
5 Popolnoma se strinjam 478
99 Ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 6

Valid range from 1 to 5

v51 SPREJETI NIŽJI POLOŽAJ ZA NIŽJE PLAČILO. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ ALI NE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE STRINJAŠ, 2, DA SE NE STRINJAŠ, 3, DA SE NITI STRINJAŠ, NITI SE NE STRINJAŠ, 4, DA SE STRINJAŠ IN 5, DA SE POPOLNOMA STRINJAŠ. DA BI SE IZOGNIL/A NEZAPOSLENOSTI, BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

51. Sprejeti nižji položaj za nižje plačilo.

Value 64333 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 162
2 Se ne strinjam 266
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 363
4 Se strinjam 322
5 Popolnoma se strinjam 138
99 Ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 6

Valid range from 1 to 5

v52 SPREJETI ZAČASNO ZAPOSLITEV. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ ALI NE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE STRINJAŠ, 2, DA SE NE STRINJAŠ, 3, DA SE NITI STRINJAŠ, NITI SE NE STRINJAŠ, 4, DA SE STRINJAŠ IN 5, DA SE POPOLNOMA STRINJAŠ. DA BI SE IZOGNIL/A NEZAPOSLENOSTI, BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

52. Sprejeti začasno zaposlitev.

Value 65332 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 26
2 Se ne strinjam 57
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 172
4 Se strinjam 648
5 Popolnoma se strinjam 349
99 Ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 5

Valid range from 1 to 5

v53 SPREJETI DELO V ODDALJENEM KRAJU. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ ALI NE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE STRINJAŠ, 2, DA SE NE STRINJAŠ, 3, DA SE NITI STRINJAŠ, NITI SE NE STRINJAŠ, 4, DA SE STRINJAŠ IN 5, DA SE POPOLNOMA STRINJAŠ. DA BI SE IZOGNIL/A NEZAPOSLENOSTI, BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

53. Sprejeti delo v oddaljenem kraju.

Value 66331 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 41
2 Se ne strinjam 105
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 301
4 Se strinjam 526
5 Popolnoma se strinjam 278
99 Ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 6

Valid range from 1 to 5

v54 VARNOST ZAPOSLITVE. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŢBO OZIROMA ZAPOSLITEV? ALI SPLOH NI POMEMBNA, JE MALO POMEMBNA, SREDNJE POMEMBNA, DOKAJ POMEMBNA, ALI JE ZELO POMEMBNA?

54. Varnost zaposlitve.

Value 67330 Frequency
1 Sploh ni pomembna 17
2 Malo pomembna 45
3 Srednje pomembna 152
4 Dokaj pomembna 404
5 Zelo pomembna 637
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 5

v55 DOBER ZASLUŽEK. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŢBO OZIROMA ZAPOSLITEV? ALI SPLOH NI POMEMBNA, JE MALO POMEMBNA, SREDNJE POMEMBNA, DOKAJ POMEMBNA, ALI JE ZELO POMEMBNA?

55. Dober zaslužek.

Value 68329 Frequency
1 Sploh ni pomembna 3
2 Malo pomembna 20
3 Srednje pomembna 139
4 Dokaj pomembna 520
5 Zelo pomembna 573
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 5

v56 VELIKO MOŽNOSTI ZA NAPREDOVANJE. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŢBO OZIROMA ZAPOSLITEV? ALI SPLOH NI POMEMBNA, JE MALO POMEMBNA, SREDNJE POMEMBNA, DOKAJ POMEMBNA, ALI JE ZELO POMEMBNA?

56. Veliko možnosti za napredovanje.

Value 69328 Frequency
1 Sploh ni pomembna 6
2 Malo pomembna 36
3 Srednje pomembna 207
4 Dokaj pomembna 498
5 Zelo pomembna 509
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1256 1

Valid range from 1 to 5

v57 ZANIMIVO DELO. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŢBO OZIROMA ZAPOSLITEV? ALI SPLOH NI POMEMBNA, JE MALO POMEMBNA, SREDNJE POMEMBNA, DOKAJ POMEMBNA, ALI JE ZELO POMEMBNA?

57. Zanimivo delo.

Value 70327 Frequency
1 Sploh ni pomembna 3
2 Malo pomembna 18
3 Srednje pomembna 80
4 Dokaj pomembna 359
5 Zelo pomembna 794
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 3

Valid range from 1 to 5

v58 DA LAHKO DELAŠ SAMOSTOJNO. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŢBO OZIROMA ZAPOSLITEV? ALI SPLOH NI POMEMBNA, JE MALO POMEMBNA, SREDNJE POMEMBNA, DOKAJ POMEMBNA, ALI JE ZELO POMEMBNA?

58. Da lahko delaš samostojno.

Value 71326 Frequency
1 Sploh ni pomembna 22
2 Malo pomembna 47
3 Srednje pomembna 294
4 Dokaj pomembna 417
5 Zelo pomembna 475
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 5

v59 DA PRI SVOJEM DELU LAHKO POMAGAŠ DRUGIM. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŢBO OZIROMA ZAPOSLITEV? ALI SPLOH NI POMEMBNA, JE MALO POMEMBNA, SREDNJE POMEMBNA, DOKAJ POMEMBNA, ALI JE ZELO POMEMBNA?

59. Da pri svojem delu lahko pomagaš drugim.

Value 72325 Frequency
1 Sploh ni pomembna 25
2 Malo pomembna 82
3 Srednje pomembna