Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 09.08.2019

Seznam raziskav, ki jih je izdelal ISU

ID raziskave Naslov raziskave
DPS70 Anketa o družbenem položaju Slovencev, 1970
DR75 Problemi razvoja Slovenije, 1975
MKS62 Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962
MLA70 Študentje in sodobna družba
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
PD80 Pomen dela, 1980
SSMYS74 Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si