ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 11.03.2021

List of studies that were produced by ISU

Study ID Title of the study
DPS70 Anketa o družbenem položaju Slovencev, 1970
DR75 Problemi razvoja Slovenije, 1975
MKS62 Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962
MLA70 Študentje in sodobna družba
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
PD80 Pomen dela, 1980
SSMYS74 Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si