ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 08.01.2020

List of studies that were produced by ISU

Study ID Title of the study
DPS70 Anketa o družbenem položaju Slovencev, 1970
DR75 Problemi razvoja Slovenije, 1975
MKS62 Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962
MLA70 Študentje in sodobna družba
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
PD80 Pomen dela, 1980
SSMYS74 Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si