Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 16.10.2019

Seznam raziskav, ki jih je izdelal ISU

ID raziskave Naslov raziskave
DPS70 Anketa o družbenem položaju Slovencev, 1970
DR75 Problemi razvoja Slovenije, 1975
MKS62 Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962
MLA70 Študentje in sodobna družba
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
PD80 Pomen dela, 1980
SSMYS74 Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si