Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: STUDMB04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUDMB04_V1
Main author(s):
 • Flere, Sergej
Co-workers:
 • Fištravec, Andrej
 • Lavrič, Miran
 • Tavčar Krajnc, Martina
 • Klenovšek, Tomaž
 • Klajnšek, Rudi
Data file producer:
PefMB - Pedagoška fakulteta v MB, Univerza v Mariboru (Maribor; april 2004)

Funding agency:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Project number:

no information

Series:
 • STUDMB/Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002

  Raziskava Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru je serija petih anketnih raziskav in je bila načrtovana predvsem kot osnova za vodenje študentske politike študentske organizacije Univerze v Mariboru. Raziskava se izvaja na letni ravni. Temeljni namen raziskave je definiranje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi.

Study Content

Keywords:

dohodki študenta, poraba študenta, odnos do posameznih družbenih skupin, problemi mladih, zanimanje za politiko, prosti čas, vrednote, pogoji študija, študijski material in študijska literatura, obiskovanje študijskih predavanj, izpitno pedagoška problematika, socialni pogoji študija, zadovoljstno s študijskim procesom, uporaba interneta, tiskani mediji, radio in televizija, študij v tujini, javna podoba ŠOUM, študentski boni, zaposlitvene možnosti, etnična distanca, stereotipi, duhovnost, obiskovanje verskih obredov, fakulteta študija, demografija

Keywords ELSST:
ŠTUDENT, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, PROSTI ČAS, RABA INTERNETA, SUBKULTURA, ŽIVLJENJSKI SLOG, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
demografska značilnosti obravnavane populacije
splošni pogoji študija
socialni pogoji študija
način življenja in stališča
verska prepričanja, religioznost
informiranost študentov


Abstract:

Temeljni namen raziskave je ugotavljanje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi, ter umeščanje dobljenih rezultatov v širše družbene razmere in procese. Rezultati raziskave naj bi služili predvsem kot osnova za oblikovanje študentske politike Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki bo celostno reševala študentsko problematiko. Posebnost tokratne raziskave je nekoliko obsežnejši vprašalnik, v katerem so dodana vprašanja o medijski pokritosti študentskega prostora ter o javni podobi dejavnosti ŠOUM.

Methodology


Collection date: april 2004 - maj 2004
Date of production: april 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Maribor

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Redni in izredni študentje dodiplomskega študija na Univerzi v Mariboru, vpisani v študijskem letu 2003/2004.

Excluded:

Redni in izredni študentje Univerze v Mariboru z absolvenstkim stažem.

Data collected by:

Oddelek za sociologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje. Kvotni vzorec. Za prvi del raziskave so osnovni skupek tvorili redno vpisani študentje in študentke v študijskem letu 2003/2004. V osnovnem skupku rednih študentov, ki je bil izhodišče za oblikovanje vzorca, niso bili zastopani absolventi. Vzorec je bil uresničevan tako, da so skupine po 25 študentk in študentov posameznih letnikov z rednim statusom na posameznih fakultetah oz. visokih šolah tvorili eno skupino anketirancev. Skupki so določeni tako, da se tendenčno ujemajo z osnovnimi proporci med študenti, vpisanimi leta 2003/2004. Kvotni kriteriji so bili vpisana fakulteta, v kateri se uresničuje redni status, spol in letnik študija. Izjemoma so bila dovoljena tudi določena odstopanja znotraj vsakega skupka, kar zadeva posamezne kvotne kriterije. Velikost realiziranega vzorca študentov je bila 983 statističnih enot – posameznikov, študentk in študentov vpisanih v redni ali izredni študij v študijskem letu 2003/2004. V vzorec je bila tokrat prvič vključena tudi Fakulteta za policijsko-varnostne vede.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Uteži korigirajo odstopanja od populacijskih kriterijskih vrednosti po stratifikacijski spremenljivki spol.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STUDMB04 - Družbeni profil študentov UMB [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 287
 • number of units: 983

Variable list

utez_sp

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 0 0.934 1.103 1 0.0822

Valid range from 0.934 to 1.103

v1 Ce bi lahko še enkrat izbiral študij, ali bi se odlocil enako?

Value 22 Frequency
1 Da 459
3 Ne 176
2 Ne vem 338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 637.125 348 345.716 1 3

Valid range from 1 to 3

v2_1 Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija?

Value 31 Frequency
1 Moje lastne poklicne zelje 746
2 Poklic oceta 11
3 Poklic matere 2
4 Nasveti starsev 44
5 Nasveti strokovnjakov 15
6 Medijske informacije 23
7 Odlocitve prijateljev/znancev 22
8 Nezmoznost vpisa na kako drugo fakulteto 65
9 Blizina kraja studija 19
10 Drugo 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 970.619 12 12.222 1 10

Valid range from 1 to 10

utez_sp

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 0 0.934 1.103 1 0.0822

Valid range from 0.934 to 1.103

v1 Ce bi lahko še enkrat izbiral študij, ali bi se odlocil enako?

Value 2286 Frequency
1 Da 459
3 Ne 176
2 Ne vem 338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 637.125 348 345.716 1 3

Valid range from 1 to 3

v2_1 Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija?

Value 3285 Frequency
1 Moje lastne poklicne zelje 746
2 Poklic oceta 11
3 Poklic matere 2
4 Nasveti starsev 44
5 Nasveti strokovnjakov 15
6 Medijske informacije 23
7 Odlocitve prijateljev/znancev 22
8 Nezmoznost vpisa na kako drugo fakulteto 65
9 Blizina kraja studija 19
10 Drugo 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 970.619 12 12.222 1 10

Valid range from 1 to 10

v2_2 Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija?

Value 4284 Frequency
1 Moje lastne poklicne zelje 0
2 Poklic oceta 26
3 Poklic matere 10
4 Nasveti starsev 64
5 Nasveti strokovnjakov 55
6 Medijske informacije 65
7 Odlocitve prijateljev/znancev 27
8 Nezmoznost vpisa na kako drugo fakulteto 53
9 Blizina kraja studija 83
10 Drugo 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
402 399.326 581 583.515 2 10

Valid range from 1 to 10

v2_3 Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija?

Value 5283 Frequency
1 Moje lastne poklicne zelje 3
2 Poklic oceta 0
3 Poklic matere 4
4 Nasveti starsev 5
5 Nasveti strokovnjakov 10
6 Medijske informacije 18
7 Odlocitve prijateljev/znancev 16
8 Nezmoznost vpisa na kako drugo fakulteto 21
9 Blizina kraja studija 86
10 Drugo 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 176.604 806 806.237 1 10

Valid range from 1 to 10

v3 Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?

Value 6282 Frequency
1 Redno 299
2 Zelo pogosto 280
3 Pogosto 280
4 Redko 91
5 Zelo redko 25
6 Sploh ne 5
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 979.87 3 2.971

Valid range from 1 to 6

v4 Povprecna ocena

Value 7281 Frequency
1 6 do 7 186
2 7 do 8 521
3 8 do 9 232
4 9 do 10 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 972.421 10 10.42 1 4

Valid range from 1 to 4

v5_1 Kje se najpogosteje učiš?

Value 8280 Frequency
1 Doma 728
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 211
3 V UKM 23
4 V fakultetnih knjižnicah 6
5 Drugje 10
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 977.767 5 5.074

Valid range from 1 to 5

v5_2 Kje se najpogosteje učiš?

Value 9279 Frequency
1 Doma 4
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 120
3 V UKM 58
4 V fakultetnih knjižnicah 33
5 Drugje 8
Sysmiss 760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 222.713 760 760.128

Valid range from 1 to 5

v6 Kateri študijski material uporabljaš?

Value 10278 Frequency
1 Zapiske 268
2 Učbenike in priročnike 117
3 Učbenike, priročnike in zapiske 590
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 974.796 8 8.045

Valid range from 1 to 3

v7 Zapiske si pripravljam sam.

Value 11277 Frequency
1 Ne 77
2 Da, delno 582
3 Da, v celoti 291
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 948.573 33 34.268

Valid range from 1 to 3

v8 Zapiske si priskrbim.

Value 12276 Frequency
1 Ne 119
2 Da, delno 668
3 Da, v celoti 124
Sysmiss 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 909.781 72 73.06

Valid range from 1 to 3

v9 Učbenike in priročnike si kupujem.

Value 13275 Frequency
1 Ne 478
2 Da, delno 369
3 Da, v celoti 50
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 896.198 86 86.643

Valid range from 1 to 3

v10 Učbenike in priročnike si fotokopiram.

Value 14274 Frequency
1 Ne 96
2 Da, delno 652
3 Da, v celoti 164
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 909.194 71 73.647

Valid range from 1 to 3

v11 Učbenike in priročnike si izposojam v knjižnici.

Value 15273 Frequency
1 Ne 214
2 Da, delno 600
3 Da, v celoti 96
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 908.34 73 74.501

Valid range from 1 to 3

v12 Ali tvoji prihodki omogočajo nakup študijske literature in opreme?

Value 16272 Frequency
1 Da, v celoti 116
2 Da, delno 436
3 Ne 425
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 976.833 6 6.008

Valid range from 1 to 3

v13 S kakovostjo predavanj profesorjev sem:

Value 17271 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 21
2 Pretežno nezadovoljen 177
3 Pretežno zadovoljen 738
4 Zelo zadovoljen 44
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 979.973 3 2.868

Valid range from 1 to 4

v14 Z razumljivostjo predavanj profesorjev sem:

Value 18270 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 23
2 Pretežno nezadovoljen 224
3 Pretežno zadovoljen 686
4 Zelo zadovoljen 48
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 980.907 2 1.934

Valid range from 1 to 4

v15 S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti:

Value 19269 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 38
2 Pretežno nezadovoljen 265
3 Pretežno zadovoljen 512
4 Zelo zadovoljen 161
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 975.833 7 7.008

Valid range from 1 to 4

v16 S celotnim odnosom profesorjev do študentov sem:

Value 20268 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 36
2 Pretežno nezadovoljen 264
3 Pretežno zadovoljen 570
4 Zelo zadovoljen 108
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 977.767 5 5.074

Valid range from 1 to 4

v17 S potekom vaj in seminarjev:

Value 21267 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 47
2 Pretežno nezadovoljen 254
3 Pretežno zadovoljen 586
4 Zelo zadovoljen 90
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 976.767 6 6.074

Valid range from 1 to 4

v18 S pridobljenim znanjem med samim študijem:

Value 22266 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 36
2 Pretežno nezadovoljen 244
3 Pretežno zadovoljen 614
4 Zelo zadovoljen 83
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 976.664 6 6.177

Valid range from 1 to 4

v19 S storitvami s strani referata za študijske zadeve sem:

Value 23265 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 126
2 Pretežno nezadovoljen 303
3 Pretežno zadovoljen 408
4 Zelo zadovoljen 138
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 974.796 8 8.045

Valid range from 1 to 4

v20 S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu:

Value 24264 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 164
2 Pretežno nezadovoljen 279
3 Pretežno zadovoljen 411
4 Zelo zadovoljen 123
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 976.73 6 6.111

Valid range from 1 to 4

v21 Ali si del študija že opravljal-a v tujini?

Value 25263 Frequency
1 Da 15
2 Ne 958
3 1
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 973.031 10 9.81

Valid range from 1 to 2

v22 Ali nameravaš del študija opravljati v tujini?

Value 26262 Frequency
1 Da 98
2 Mogoče 484
3 Ne 390
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 971.928 11 10.913

Valid range from 1 to 3

v23 Za koliko mesecev bi sel na studij v tujino?

Value 27261 Frequency
1 Tri mesece 186
2 Sest mesecev 245
3 Devet mesecev 40
4 Dvanajst mesecev 55
5 Ne vem 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
526 527.516 457 455.325 1 4

Valid range from 1 to 4

v24 V kateri evropski državi bi študiral?

Value 28260 Frequency
1 Avstrija 56
2 Nemcija 155
3 Svica 12
4 Portugalska 3
5 Nizozemska 29
6 Spanija 50
7 Italija 17
8 Velika Britanija 215
9 ZDA 82
10 Skandinavske dezele 24
11 Francija 26
12 Drugo 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 742.677 241 240.164 1 12

Valid range from 1 to 12

v25 Ali poznaš kreditni sistem študija?

Value 29259 Frequency
1 Da 352
2 Ne 607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 958.838 24 24.003 1 2

Valid range from 1 to 2

v26_1 Od kod dobiš informacije o študiju v tujini?

Value 30258 Frequency
1 Od prijateljev in znancev 378
2 Iz študentskih časopisov, revij 307
3 Iz drugih časopisov in revij 23
4 Preko radia ali televizije 29
5 Preko interneta 82
6 Preko univerze 19
7 Iz raznih oglasov 30
8 Od nikoder 79
9 Drugo 5
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 951.962 31 30.879

Valid range from 1 to 9

v26_2 Od kod dobiš informacije o študiju v tujini?

Value 31257 Frequency
1 Od prijateljev in znancev 2
2 Iz študentskih časopisov, revij 149
3 Iz drugih časopisov in revij 44
4 Preko radia ali televizije 51
5 Preko interneta 181
6 Preko univerze 63
7 Iz raznih oglasov 66
8 Od nikoder 9
9 Drugo 2
Sysmiss 416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 561.041 416 421.8

Valid range from 1 to 9

v26_3 Od kod dobiš informacije o študiju v tujini?

Value 32256 Frequency
1 Od prijateljev in znancev 0
2 Iz študentskih časopisov, revij 1
3 Iz drugih časopisov in revij 8
4 Preko radia ali televizije 19
5 Preko interneta 67
6 Preko univerze 98
7 Iz raznih oglasov 123
8 Od nikoder 3
9 Drugo 0
Sysmiss 664
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 316.734 664 666.107

Valid range from 1 to 9

v27 Ali meniš, da so štipendije za študij v tujini dovolj velike?

Value 33255 Frequency
1 Da 26
3 Ne 354
2 Ne vem 575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 378.477 603 604.364 1 3

Valid range from 1 to 3

v28 Poznam pravice in dolžnosti študenta.

Value 34254 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 53
2 Pretežno se ne strinjam 245
3 Pretežno se strinjam 596
4 Pretežno se strinjam 81
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 974.458 8 8.383

Valid range from 1 to 4

v29 V fakultetni knjižnici je dovolj študijskega gradiva.

Value 35253 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 143
2 Pretežno se ne strinjam 325
3 Pretežno se strinjam 418
4 Pretežno se strinjam 90
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 975.392 7 7.449

Valid range from 1 to 4

v30 V UKM je dovolj študijskega gradiva.

Value 36252 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 41
2 Pretežno se ne strinjam 179
3 Pretežno se strinjam 477
4 Pretežno se strinjam 275
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 971.553 11 11.288

Valid range from 1 to 4

v31 Študij me dejansko usposablja za poklic.

Value 37251 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 66
2 Pretežno se ne strinjam 292
3 Pretežno se strinjam 471
4 Pretežno se strinjam 144
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 972.421 10 10.42

Valid range from 1 to 4

v32 Študij je indelektualno premalo zahteven.

Value 38250 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 312
2 Pretežno se ne strinjam 411
3 Pretežno se strinjam 205
4 Pretežno se strinjam 42
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 969.178 13 13.663

Valid range from 1 to 4

v33 Morali bi uvesti ocenjevanje profesorjev s strani študentov.

Value 39249 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 137
2 Pretežno se ne strinjam 250
3 Pretežno se strinjam 321
4 Pretežno se strinjam 262
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 969.178 13 13.663

Valid range from 1 to 4

v34 Želim več razprave s profesorji.

Value 40248 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 40
2 Pretežno se ne strinjam 215
3 Pretežno se strinjam 481
4 Pretežno se strinjam 232
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 967.075 15 15.766

Valid range from 1 to 4

v35 Premalo je predavanj ljudi z veliko praktičnimi izkušnjami.

Value 41247 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 41
2 Pretežno se ne strinjam 160
3 Pretežno se strinjam 372
4 Pretežno se strinjam 402
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 974.355 8 8.486

Valid range from 1 to 4

v36 Študenti imamo dovolj informacij o študiju v tujini.

Value 42246 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 231
2 Pretežno se ne strinjam 452
3 Pretežno se strinjam 253
4 Pretežno se strinjam 39
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 974.458 8 8.383

Valid range from 1 to 4

v37_1 Ali meniš, da boš imel-a težave pri zaposlovanju?

Value 43245 Frequency
1 Da, ker za moj poklic ni povpraševanja 181
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali 302
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev 121
4 Ne, ker je moj poklic iskan 213
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva 36
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 29
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal-a 95
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 879.653 101 103.188

Valid range from 1 to 6

v37_2 Ali meniš, da boš imel-a težave pri zaposlovanju?

Value 44244 Frequency
1 Da, ker za moj poklic ni povpraševanja 1
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali 48
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev 188
4 Ne, ker je moj poklic iskan 25
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva 35
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 18
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal-a 32
Sysmiss 636
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
315 309.42 668 673.421

Valid range from 1 to 6

v38 Kje bi najbolj zelel opravljati svoje poklicno delo?

Value 45243 Frequency
1 V drzavni sluzbi 514
2 V manjsem podjetju 118
3 V velikem podjetju 183
4 V svobodnem statusu 133
5 Drugo 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 972.252 10 10.589 1 5

Valid range from 1 to 5

v39 Ali bi po dokončanem študiju šel/šla v tujino?

Value 46242 Frequency
1 Ne, niti za daljši čas niti za vedno 186
2 Ne za vedno, bi pa za daljši čas 383
3 Šel/šla bi za vedno, če bi imel-a priložnost 170
4 Šel/šla bi za vedno ne glede na vse 19
5 O tem nisem razmišljal-a 221
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 758.598 225 224.243

Valid range from 1 to 4

v40 Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije.

Value 47241 Frequency
1 Da 426
2 Ne 256
3 Ne vem 296
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
682 684.131 301 298.71

Valid range from 1 to 2

v41 Preseliti se v večje slovensko mesto.

Value 48240 Frequency
1 Da 521
2 Ne 248
3 Ne vem 208
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 769.614 214 213.227

Valid range from 1 to 2

v42 Preseliti se v tujino.

Value 49239 Frequency
1 Da 389
2 Ne 314
3 Ne vem 275
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 706.214 280 276.627

Valid range from 1 to 2

v43 Nadaljevati s podiplomskim študijem.

Value 50238 Frequency
1 Da 740
2 Ne 89
3 Ne vem 147
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 827.278 154 155.563

Valid range from 1 to 2

v44 Odpovedati se družini.

Value 51237 Frequency
1 Da 60
2 Ne 806
3 Ne vem 109
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 864.202 117 118.639

Valid range from 1 to 2

v45 Dopolnilno se izobraževati.

Value 52236 Frequency
1 Da 868
2 Ne 39
3 Ne vem 72
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 906.824 76 76.017

Valid range from 1 to 2

v46 Odpovedati se moralnim nacelom

Value 53235 Frequency
1 Da 45
2 Ne 819
3 Ne vem 111
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 864.7 119 118.141

Valid range from 1 to 2

v47 Spremeniti smer študija.

Value 54234 Frequency
1 Da 397
2 Ne 316
3 Ne vem 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 714.812 270 268.029 1 2

Valid range from 1 to 2

v48 Delati zunaj svojega poklica.

Value 55233 Frequency
1 Da 514
2 Ne 219
3 Ne vem 244
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 737.445 250 245.396

Valid range from 1 to 2

v49 Politično se angažirati.

Value 56232 Frequency
1 Da 255
2 Ne 425
3 Ne vem 295
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 683.821 303 299.02

Valid range from 1 to 2

v50 Skupni prihodki

Value 57231 Frequency
1 do 30.000 SIT 328
2 30.001-50.000 SIT 390
3 50.001-60.000 SIT 101
4 60.001-70.000 SIT 53
5 70.001-80.000 SIT 38
6 80.001-90.000 SIT 19
7 90.001-100.000 SIT 19
8 100.001-125.000 SIT 12
9 125.001-150.000 SIT 6
10 150.001-200.000 SIT 2
11 200.000 ali več sit 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 974.965 8 7.876 1 11

Valid range from 1 to 11

v51 Štipendija

Value 58230 Frequency
1 Nič 514
2 Do 15.000 SIT 17
3 15.001 do 30.000 SIT 106
4 30.001 do 40.000 SIT 185
5 40.001 do 50.000 SIT 109
6 Nad 50.000 SIT 26
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 956.735 26 26.106

Valid range from 1 to 6

v52 Starši in drugi svojci

Value 59229 Frequency
1 Nič 144
2 Do 15.000 SIT 408
3 15.001 do 30.000 SIT 232
4 30.001 do 40.000 SIT 84
5 40.001 do 50.000 SIT 46
6 Nad 50.000 SIT 46
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 959.772 23 23.069

Valid range from 1 to 6

v53 Delo prek študentskega servisa

Value 60228 Frequency
1 Nič 510
2 Do 15.000 SIT 197
3 15.001 do 30.000 SIT 109
4 30.001 do 40.000 SIT 45
5 40.001 do 50.000 SIT 28
6 Nad 50.000 SIT 51
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 939.74 43 43.101

Valid range from 1 to 6

v54 Drugo delo

Value 61227 Frequency
1 Nič 742
2 Do 15.000 SIT 114
3 15.001 do 30.000 SIT 40
4 30.001 do 40.000 SIT 5
5 40.001 do 50.000 SIT 2
6 Nad 50.000 SIT 18
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 921.59 62 61.251

Valid range from 1 to 6

v55 Drugi prihodki

Value 62226 Frequency
1 Nič 715
2 Do 15.000 SIT 138
3 15.001 do 30.000 SIT 29
4 30.001 do 40.000 SIT 11
5 40.001 do 50.000 SIT 7
6 Nad 50.000 SIT 23
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 923.355 60 59.486

Valid range from 1 to 6

v56 Katero štipendijo prejemaš?

Value 63225 Frequency
1 Kadrovska stipendija 71
2 Republiska stipendija 278
3 Zoisova stipendija 77
4 Neka druga 18
5 Studijski kredit 1
6 Ne prejemam stipendije 447
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 444.426 538 538.415

Valid range from 1 to 5

v57_1 Preko katerega študentskega servisa delaš?

Value 64224 Frequency
1 AS Asistent 38
2 Ergre 4
3 Formica 18
4 SS Maribor 548
5 SS Ljubljana 40
6 SS Celje 45
7 T.B. Mobilija 3
8 CMOK Kranj 38
9 Pomurski SS 5
10 Drugo 121
11 Koroski SS 9
12 IMPOS 4
13 SS Velenje 4
14 SS Celje 2
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 878.813 104 104.028

Valid range from 1 to 14

v57_2 Preko katerega študentskega servisa delaš?

Value 65223 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 3
3 Formica 2
4 SS Maribor 27
5 SS Ljubljana 20
6 SS Celje 26
7 T.B. Mobilija 3
8 CMOK Kranj 8
9 Pomurski SS 6
10 Drugo 29
11 Koroski SS 0
12 IMPOS 2
13 SS Velenje 0
14 SS Celje 2
Sysmiss 855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 126.819 855 856.022

Valid range from 1 to 14

v57_3 Preko katerega študentskega servisa delaš?

Value 66222 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 0
3 Formica 1
4 SS Maribor 4
5 SS Ljubljana 3
6 SS Celje 2
7 T.B. Mobilija 0
8 CMOK Kranj 4
9 Pomurski SS 1
10 Drugo 8
11 Koroski SS 0
12 IMPOS 0
13 SS Velenje 0
14 SS Celje 0
Sysmiss 960
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 23.341 960 959.5

Valid range from 1 to 14

v57_4 Preko katerega študentskega servisa delaš?

Value 67221 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 0
3 Formica 0
4 SS Maribor 1
5 SS Ljubljana 1
6 SS Celje 0
7 T.B. Mobilija 0
8 CMOK Kranj 0
9 Pomurski SS 0
10 Drugo 0
11 Koroski SS 0
12 IMPOS 0
13 SS Velenje 0
14 SS Celje 0
Sysmiss 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 2.206 981 980.635

Valid range from 1 to 14

v57_5 Preko katerega študentskega servisa delaš?

Value 68220 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 0
3 Formica 0
4 SS Maribor 0
5 SS Ljubljana 1
6 SS Celje 0
7 T.B. Mobilija 0
8 CMOK Kranj 0
9 Pomurski SS 0
10 Drugo 0
11 Koroski SS 0
12 IMPOS 0
13 SS Velenje 0
14 SS Celje 0
Sysmiss 982
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1.103 982 981.738

Valid range from 1 to 14

v58 Stanovanje

Value 69219 Frequency
1 Nič 501
2 Do 5.000 SIT 12
3 5.001 do 10.000 SIT 24
4 10.001 do 20.000 SIT 224
5 20.001 do 30.000 SIT 153
6 30.001 do 40.000 SIT 40
7 nad 40.000 SIT 11
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 964.273 18 18.568

Valid range from 1 to 7

v59 Prevoz

Value 70218 Frequency
1 Nič 70
2 Do 5.000 SIT 204
3 5.001 do 10.000 SIT 287
4 10.001 do 20.000 SIT 276
5 20.001 do 30.000 SIT 101
6 30.001 do 40.000 SIT 24
7 nad 40.000 SIT 8
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 969.619 13 13.222

Valid range from 1 to 7

v60 Prehrana

Value 71217 Frequency
1 Nič 47
2 Do 5.000 SIT 297
3 5.001 do 10.000 SIT 389
4 10.001 do 20.000 SIT 199
5 20.001 do 30.000 SIT 35
6 30.001 do 40.000 SIT 5
7 nad 40.000 SIT 4
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 975.899 7 6.942

Valid range from 1 to 7

v61 Oblačila in obutev

Value 72216 Frequency
1 Nič 66
2 Do 5.000 SIT 246
3 5.001 do 10.000 SIT 380
4 10.001 do 20.000 SIT 205
5 20.001 do 30.000 SIT 48
6 30.001 do 40.000 SIT 12
7 nad 40.000 SIT 10
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 966.413 16 16.428

Valid range from 1 to 7

v62 Razvedrilo, potovanja

Value 73215 Frequency
1 Nič 278
2 Do 5.000 SIT 344
3 5.001 do 10.000 SIT 206
4 10.001 do 20.000 SIT 77
5 20.001 do 30.000 SIT 23
6 30.001 do 40.000 SIT 13
7 nad 40.000 SIT 13
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 953.294 29 29.547

Valid range from 1 to 7

v63 Šport

Value 74214 Frequency
1 Nič 481
2 Do 5.000 SIT 323
3 5.001 do 10.000 SIT 113
4 10.001 do 20.000 SIT 32
5 20.001 do 30.000 SIT 8
6 30.001 do 40.000 SIT 2
7 nad 40.000 SIT 2
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 960.677 22 22.164

Valid range from 1 to 7

v64 Študijska literatura

Value 75213 Frequency
1 Nič 151
2 Do 5.000 SIT 518
3 5.001 do 10.000 SIT 208
4 10.001 do 20.000 SIT 65
5 20.001 do 30.000 SIT 15
6 30.001 do 40.000 SIT 5
7 nad 40.000 SIT 4
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 965.31 17 17.531

Valid range from 1 to 7

v65 Sredstva za osebno nego

Value 76212 Frequency
1 Nič 73
2 Do 5.000 SIT 605
3 5.001 do 10.000 SIT 237
4 10.001 do 20.000 SIT 46
5 20.001 do 30.000 SIT 8
6 30.001 do 40.000 SIT 2
7 nad 40.000 SIT 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 970.487 12 12.354

Valid range from 1 to 7

v66 Obštudijsko izobraževanje

Value 77211 Frequency
1 Nič 726
2 Do 5.000 SIT 167
3 5.001 do 10.000 SIT 44
4 10.001 do 20.000 SIT 12
5 20.001 do 30.000 SIT 3
6 30.001 do 40.000 SIT 1
7 nad 40.000 SIT 2
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 954.97 28 27.871

Valid range from 1 to 7

v67 Alkoholne pijače

Value 78210 Frequency
1 Nič 507
2 Do 5.000 SIT 335
3 5.001 do 10.000 SIT 94
4 10.001 do 20.000 SIT 20
5 20.001 do 30.000 SIT 8
6 30.001 do 40.000 SIT 3
7 nad 40.000 SIT 4
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 970.656 12 12.185

Valid range from 1 to 7

v68 Cigarete

Value 79209 Frequency
1 Nič 771
2 Do 5.000 SIT 130
3 5.001 do 10.000 SIT 46
4 10.001 do 20.000 SIT 14
5 20.001 do 30.000 SIT 4
6 30.001 do 40.000 SIT 3
7 nad 40.000 SIT 2
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 969.553 13 13.288

Valid range from 1 to 7

v69 Drugi odhodki

Value 80208 Frequency
1 Nič 437
2 Do 5.000 SIT 294
3 5.001 do 10.000 SIT 114
4 10.001 do 20.000 SIT 39
5 20.001 do 30.000 SIT 14
6 30.001 do 40.000 SIT 6
7 nad 40.000 SIT 5
Sysmiss 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 908.898 74 73.943

Valid range from 1 to 7

v70_1 Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljaš?

Value 81207 Frequency
1 Vlak 246
2 Avtobus 187
3 Lasten avtomobil 403
4 Prisedem se v drug avtomobil 99
5 Kolo 16
6 Drugo 22
7 Avto-štop 0
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 972.318 10 10.523

Valid range from 1 to 7

v70_2 Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljaš?

Value 82206 Frequency
1 Vlak 1
2 Avtobus 55
3 Lasten avtomobil 69
4 Prisedem se v drug avtomobil 159
5 Kolo 42
6 Drugo 23
7 Avto-štop 0
Sysmiss 634
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 346.613 634 636.228

Valid range from 1 to 7

v71 Kolikokrat na mesec se prehranjuješ s študentskimi boni? - študijsko leto

Value 83205 Frequency
1 Nobenkrat 55
2 1-5krat 300
3 6-10krat 213
4 11-15krat 189
5 Več kot 15krat 222
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 978.936 4 3.905

Valid range from 1 to 5

v72 Ali ti zadošča mesečno število bonov?

Value 84204 Frequency
1 Da 815
2 Ne 148
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 962.978 20 19.863

Valid range from 1 to 2

v73 Kako ocenjuješ delo ŠOUM?

Value 85203 Frequency
1 Slabo 100
2 Srednje, mešano 219
3 Dobro 393
4 Zelo dobro 77
5 Ne vem, nimam ocene 192
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 789.073 194 193.768

Valid range from 1 to 4

v74 ŠOUM potreben/nepotreben

Value 86202 Frequency
1 39
2 63
3 289
4 218
5 349
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 958.176 25 24.665

Valid range from 1 to 5

v75 ŠOUM dela slabo/dela dobro

Value 87201 Frequency
1 66
2 103
3 457
4 268
5 64
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 958.007 25 24.834

Valid range from 1 to 5

v76 ŠOUM dela pošteno/dela nepošteno

Value 88200 Frequency
1 109
2 125
3 405
4 235
5 82
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 956.139 27 26.702

Valid range from 1 to 5

v77 ŠOUM zastopa politične interese/ne zastopa politične interese študentov

Value 89199 Frequency
1 100
2 141
3 379
4 223
5 115
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 958.007 25 24.834

Valid range from 1 to 5

v78 ŠOUM člani skrbijo zase/za študente

Value 90198 Frequency
1 132
2 165
3 337
4 216
5 105
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 955.205 28 27.636

Valid range from 1 to 5

v79 Študentski All stars

Value 91197 Frequency
1 Slabo 26
2 Dobro 324
3 Zelo dobro 171
4 Ne poznam 445
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 966.155 17 16.686

Valid range from 1 to 4

v80 Študentski kulturni tabor

Value 92196 Frequency
1 Slabo 36
2 Dobro 260
3 Zelo dobro 65
4 Ne poznam 604
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 965.39 18 17.451

Valid range from 1 to 4

v81 Študentska delovna brigada

Value 93195 Frequency
1 Slabo 34
2 Dobro 237
3 Zelo dobro 116
4 Ne poznam 577
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 964.287 19 18.554

Valid range from 1 to 4

v82 Štukfest

Value 94194 Frequency
1 Slabo 35
2 Dobro 367
3 Zelo dobro 293
4 Ne poznam 266
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 961.316 22 21.525

Valid range from 1 to 4

v83 SCIM

Value 95193 Frequency
1 Slabo 30
2 Dobro 189
3 Zelo dobro 80
4 Ne poznam 662
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 961.316 22 21.525

Valid range from 1 to 4

v84 Nesov tek

Value 96192 Frequency
1 Slabo 27
2 Dobro 258
3 Zelo dobro 186
4 Ne poznam 492
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 963.353 20 19.488

Valid range from 1 to 4

v85 Šteko-čistilna akcija

Value 97191 Frequency
1 Slabo 44
2 Dobro 226
3 Zelo dobro 162
4 Ne poznam 526
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 958.345 25 24.496

Valid range from 1 to 4

v86 Sredine študentske diskoteke

Value 98190 Frequency
1 Slabo 89
2 Dobro 402
3 Zelo dobro 243
4 Ne poznam 231
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 965.221 18 17.62

Valid range from 1 to 4

v87 Lampiončkove igre

Value 99189 Frequency
1 Slabo 37
2 Dobro 271
3 Zelo dobro 457
4 Ne poznam 202
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 967.089 16 15.752

Valid range from 1 to 4

v88 Dan boja proti AIDS-u

Value 100188 Frequency
1 Slabo 30
2 Dobro 341
3 Zelo dobro 376
4 Ne poznam 216
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 963.522 20 19.319

Valid range from 1 to 4

v89 ŠOU ROCK

Value 101187 Frequency
1 Slabo 35
2 Dobro 299
3 Zelo dobro 210
4 Ne poznam 416
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 960.551 23 22.29

Valid range from 1 to 4

v90 Etno festival

Value 102186 Frequency
1 Slabo 45
2 Dobro 272
3 Zelo dobro 123
4 Ne poznam 514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 954.44 29 28.401 1 4

Valid range from 1 to 4

v91 Univerzitetno brucovanje

Value 103185 Frequency
1 Slabo 71
2 Dobro 338
3 Zelo dobro 406
4 Ne poznam 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 967.427 16 15.414 1 4

Valid range from 1 to 4

v92 Cyber.Student

Value 104184 Frequency
1 Sploh ne poznam 419
2 Slabo poznam 367
3 Dobro poznam 120
4 Zelo dobro poznam 68
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 974.031 9 8.81

Valid range from 1 to 4

v93 PIP

Value 105183 Frequency
1 Sploh ne poznam 395
2 Slabo poznam 392
3 Dobro poznam 137
4 Zelo dobro poznam 49
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 973.097 10 9.744

Valid range from 1 to 4

v94 ESN

Value 106182 Frequency
1 Sploh ne poznam 352
2 Slabo poznam 419
3 Dobro poznam 166
4 Zelo dobro poznam 35
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 971.928 11 10.913

Valid range from 1 to 4

v95 Izobraževalni seminarji ŠOUM

Value 107181 Frequency
1 Sploh ne poznam 360
2 Slabo poznam 460
3 Dobro poznam 131
4 Zelo dobro poznam 20
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 970.994 12 11.847

Valid range from 1 to 4

v96 UŠZM

Value 108180 Frequency
1 Sploh ne poznam 283
2 Slabo poznam 386
3 Dobro poznam 244
4 Zelo dobro poznam 60
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 972.862 10 9.979

Valid range from 1 to 4

v97 MARŠ

Value 109179 Frequency
1 Sploh ne poznam 231
2 Slabo poznam 487
3 Dobro poznam 205
4 Zelo dobro poznam 50
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 973.097 10 9.744

Valid range from 1 to 4

v98 ŠO FOV

Value 110178 Frequency
1 Sploh ne poznam 577
2 Slabo poznam 269
3 Dobro poznam 76
4 Zelo dobro poznam 44
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 965.545 17 17.296

Valid range from 1 to 4

v99 Gaudeamus

Value 111177 Frequency
1 Sploh ne poznam 114
2 Slabo poznam 242
3 Dobro poznam 459
4 Zelo dobro poznam 158
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 972.928 10 9.913

Valid range from 1 to 4

v100 Štuk

Value 112176 Frequency
1 Sploh ne poznam 90
2 Slabo poznam 140
3 Dobro poznam 418
4 Zelo dobro poznam 325
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 973.031 10 9.81

Valid range from 1 to 4

v101 BEST

Value 113175 Frequency
1 Sploh ne poznam 649
2 Slabo poznam 241
3 Dobro poznam 57
4 Zelo dobro poznam 24
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 971.06 12 11.781

Valid range from 1 to 4

v102 Akademija

Value 114174 Frequency
1 Sploh ne poznam 210
2 Slabo poznam 229
3 Dobro poznam 318
4 Zelo dobro poznam 215
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 971.928 11 10.913

Valid range from 1 to 4

v103 Kibla

Value 115173 Frequency
1 Sploh ne poznam 337
2 Slabo poznam 387
3 Dobro poznam 172
4 Zelo dobro poznam 75
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 971.163 12 11.678

Valid range from 1 to 4

v104 Društvo mladih Osmica

Value 116172 Frequency
1 Sploh ne poznam 465
2 Slabo poznam 351
3 Dobro poznam 118
4 Zelo dobro poznam 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 970.994 12 11.847 1 4

Valid range from 1 to 4

v105 Zavod za mladinsko popotništvo

Value 117171 Frequency
1 Sploh ne poznam 681
2 Slabo poznam 241
3 Dobro poznam 36
4 Zelo dobro poznam 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 970.06 13 12.781 1 4

Valid range from 1 to 4

v106 Študentsko izobraževalno društvo Viva

Value 118170 Frequency
1 Sploh ne poznam 655
2 Slabo poznam 259
3 Dobro poznam 47
4 Zelo dobro poznam 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 972.928 10 9.913 1 4

Valid range from 1 to 4

v107 Solidarnostni sklad ŠOUM

Value 119169 Frequency
1 Sploh ne poznam 541
2 Slabo poznam 323
3 Dobro poznam 73
4 Zelo dobro poznam 31
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 968.192 15 14.649

Valid range from 1 to 4

v108 Študentsko kulturno društvo ŠOUM

Value 120168 Frequency
1 Sploh ne poznam 409
2 Slabo poznam 392
3 Dobro poznam 142
4 Zelo dobro poznam 29
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 971.994 11 10.847

Valid range from 1 to 4

v109 Zdrava zabava-festival športa (oktober)

Value 121167 Frequency
1 Ne poznam 331
2 Se ne udelezujem 523
3 Sem opazovalec 93
4 Aktivno sodelujem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 976.833 6 6.008 1 4

Valid range from 1 to 4

v110 Zdrava zabava-rolanje po mestu (junij)

Value 122166 Frequency
1 Ne poznam 351
2 Se ne udelezujem 553
3 Sem opazovalec 63
4 Aktivno sodelujem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 977.767 5 5.074 1 4

Valid range from 1 to 4

v111 Zvezde malega nogometa (marec)

Value 123165 Frequency
1 Ne poznam 327
2 Se ne udelezujem 515
3 Sem opazovalec 132
4 Aktivno sodelujem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 976.833 6 6.008 1 4

Valid range from 1 to 4

v112 Študentski All stars (april)

Value 124164 Frequency
1 Ne poznam 310
2 Se ne udelezujem 487
3 Sem opazovalec 166
4 Aktivno sodelujem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 973.862 9 8.979 1 4

Valid range from 1 to 4

v113 Maraton aerobike

Value 125163 Frequency
1 Ne poznam 343
2 Se ne udelezujem 553
3 Sem opazovalec 53
4 Aktivno sodelujem 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 976.664 6 6.177 1 4

Valid range from 1 to 4

v114 Tek mladih po Mariboru (maj)

Value 126162 Frequency
1 Ne poznam 319
2 Se ne udelezujem 544
3 Sem opazovalec 90
4 Aktivno sodelujem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 976.664 6 6.177 1 4

Valid range from 1 to 4

v115 Ali se zanimas za politiko

Value 127161 Frequency
1 Zelo se zanimam 42
2 Se zanimam 239
3 Malo se zanimam 457
4 Me sploh ne zanima 243
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 980.635 2 2.206

Valid range from 1 to 4

v116 Ali se ti zdi dobra ideja, da bi mladi dobili volilno pravico že s 16 leti?

Value 128160 Frequency
1 To je dobra ideja 67
2 To ni dobra ideja 667
3 Mi je vseeno 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 979.87 3 2.971 1 3

Valid range from 1 to 3

v117 Kako pogosto spremljaš na TV oddaje, ki se ukvarjajo s političnimi vprašanji?

Value 129159 Frequency
1 Skoraj vsak dan 43
2 Pogosto 237
3 Samo občasno 583
4 Nikoli 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 980.635 2 2.206 1 4

Valid range from 1 to 4

v118 Kako bi ocenil-a svojo politično orientacijo?

Value 130158 Frequency
1 levo 44
2 2 32
3 3 83
4 4 89
5 5 92
6 6 52
7 7 52
8 8 45
9 9 12
10 desno 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 527.47 459 455.371 1 10

Valid range from 1 to 10

v119 Za mladinske interese in mlade

Value 131157 Frequency
1 Nikoli 563
2 Občasno 361
3 Pogosto 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 972.862 10 9.979 1 3

Valid range from 1 to 3

v120 Za varovanje okolja in varstvo živali

Value 132156 Frequency
1 Nikoli 474
2 Občasno 416
3 Pogosto 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 974.73 8 8.111 1 3

Valid range from 1 to 3

v121 Za varnost in urejenost kraja, kjer bivam

Value 133155 Frequency
1 Nikoli 444
2 Občasno 407
3 Pogosto 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 970.994 12 11.847 1 3

Valid range from 1 to 3

v122 Za revne in socialno šibke ljudi

Value 134154 Frequency
1 Nikoli 521
2 Občasno 398
3 Pogosto 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 973.627 9 9.214 1 3

Valid range from 1 to 3

v123 Za družbene in politične spremembe v Sloveniji

Value 135153 Frequency
1 Nikoli 756
2 Občasno 193
3 Pogosto 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 971.928 11 10.913 1 3

Valid range from 1 to 3

v124 Spoštovati zakone in državno ureditev.

Value 136152 Frequency
1 Nepomembno 10
2 2 33
3 3 91
4 4 168
5 5 242
6 6 217
7 Zelo pomembno 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 973.627 9 9.214 1 7

Valid range from 1 to 7

v125 Imeti visok življenjski standard.

Value 137151 Frequency
1 Nepomembno 14
2 2 24
3 3 85
4 4 262
5 5 276
6 6 171
7 Zelo pomembno 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 974.73 8 8.111 1 7

Valid range from 1 to 7

v126 Imeti družbeno moc in vpliv.

Value 138150 Frequency
1 Nepomembno 40
2 2 52
3 3 180
4 4 243
5 5 245
6 6 119
7 Zelo pomembno 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 972.524 10 10.317 1 7

Valid range from 1 to 7

v127 Razviti lastno fantazijo in ustvarjalnost.

Value 139149 Frequency
1 Nepomembno 10
2 2 28
3 3 69
4 4 154
5 5 204
6 6 236
7 Zelo pomembno 274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 974.561 8 8.28 1 7

Valid range from 1 to 7

v128 Težiti k varnosti.

Value 140148 Frequency
1 Nepomembno 4
2 2 17
3 3 35
4 4 97
5 5 217
6 6 309
7 Zelo pomembno 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 976.664 6 6.177 1 7

Valid range from 1 to 7

v129 Pomagati socialno nemocnim in družbenim manjšinam.

Value 141147 Frequency
1 Nepomembno 9
2 2 24
3 3 69
4 4 173
5 5 251
6 6 230
7 Zelo pomembno 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 975.392 7 7.449 1 7

Valid range from 1 to 7

v130 Dajati na razpolago sebe in svoje sposobnosti.

Value 142146 Frequency
1 Nepomembno 9
2 2 18
3 3 53
4 4 190
5 5 318
6 6 230
7 Zelo pomembno 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 973.458 9 9.383 1 7

Valid range from 1 to 7

v131 Biti priden in ambiciozen.

Value 143145 Frequency
1 Nepomembno 4
2 2 8
3 3 27
4 4 114
5 5 205
6 6 293
7 Zelo pomembno 325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 975.73 7 7.111 1 7

Valid range from 1 to 7

v132 V prostem casu se ukvarjati s športom.

Value 144144 Frequency
1 Nepomembno 8
2 2 26
3 3 46
4 4 130
5 5 189
6 6 246
7 Zelo pomembno 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 977.598 5 5.243 1 7

Valid range from 1 to 7

v133 Tolerirati tudi mnenja, s katerimi se ne strinjam.

Value 145143 Frequency
1 Nepomembno 13
2 2 20
3 3 68
4 4 173
5 5 251
6 6 235
7 Zelo pomembno 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 969.788 13 13.053 1 7

Valid range from 1 to 7

v134 Biti politicno dejaven.

Value 146142 Frequency
1 Nepomembno 161
2 2 148