Alpe - Jadran regije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: AA
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AA_V1
Glavni avtor(ji):
  • Traar, Kurt
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Reiterer, F. Albert
  • Wedenig, Franz
  • Gehmacher, Ernst
  • Toš, Niko
  • Lokar, Alessio
Izdelal datoteko podatkov:
IT - IT-Institut, Dunaj
UW - Univerza na Dunaju, Dunaj
ARGE Alpen-Adria - Arbeitsgemeinschaft der Regionen der Ostalpen, Gradec
SIAA - Slovenski inštitut za preučevanje prostora Alpe-Jadran, Celovec
RIFSPN - Raziskovalni inštitut Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Univerza v Ljubljani
C.INT.I. - C.INT.I., Univerza v Vidmu

Kraj; datum:

Dunaj, Gradec in Celovec, Avstrija, Videm, Italija, Ljubljana, Slovenija; 1990

Finančna podpora:

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Dunaj, Avstrija

Vsebina raziskave

Ključne besede:

regionalna pripadnost, poznavanje Alpe-Jadran, sodelovanje, zgodovina, Koroška, Slovenija, Furlanija, regionalna delovna skupnost, nacionalna pripadnost, znanje jezika

Ključne besede ELSST:
REGIONALNO GOSPODARSTVO, NARODNA IDENTITETA, NARODNA KULTURA, MEDNARODNO SODELOVANJE, KULTURNA IDENTITETA, ZGODOVINA

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Vsebinsko področja CERIF
Kulturna antropologija, etnologija
Vsebinska področja ADP
odnosi in sodelovanje v območju
zgodovinske ovire
lastnosti prebivalcev regij
nacionalna in regijska pripadnost
obiskovanje sosednjih regij
znanje jezikov in njihova uporaba
spremljanje množičnih medijev


Povzetek:

Cilj je bil raziskati regionalno in nacionalno identiteto prebivalcev Koroške, Slovenije in Furlanije-Julijske krajine. Prav tako se je preverjalo, kakšen je odnos in kolikšno je sodelovanje med njimi. Zanimalo nas je, kateri zgodovinski dogodki so vplivali oz. kako so vplivali na odnos med izbranimi narodi znotraj prostora Alpe-Jadran.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 26. junij 1990 - 26. julij 1990
Čas izdelave: 1990
Država: Slovenija, Avstrija, Italija
Geografsko pokritje:

območja Ljubljane, Tržiča, Novega mesta in Nove Gorice

ozemlje Koroške

ozemlje Furlanije - Julijske krajine

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci izbranih področij Slovenije, Koroške in Furlanije-Julijske krajine.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Raziskovalci sami in njihovi kolegi.

Tip vzorca:

Naključni vzorec znotraj namensko izbranih naselij.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: AA - Alpe - Jadran regije [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 232
  • število enot: 650

Verzija: oktober 2014

Dodatna pojasnila:

Izvedena je bila osnovna logična kontrola, vendar so določene vrednosti še vedno nepojasnjene. Urejene so bile manjkajoče vrednosti v skladu z vsebino vrednosti.

Spremenljivke

v1 Identifikacijska številka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0 1 2000 112.871 98.404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2000

v2 Regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Koroška 201
2 Furlanija 249
3 Slovenija 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v3 Ime občine

Ali vi živite tukaj v __________________________

Vrednost 31 Frekvenca
1 Kötschach - Mauthen 50
2 Villach 50
3 Klagenfurt 51
4 Bleiburg 50
5 Tolmezzo 50
6 Udine 50
7 Trieste 50
8 Gorizia 99
9 Nova Gorica 50
10 Tržič 50
11 Novo mesto 50
12 Ljubljana 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v1 Identifikacijska številka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0 1 2000 112.871 98.404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2000

v2 Regija

Vrednost 2231 Frekvenca
1 Koroška 201
2 Furlanija 249
3 Slovenija 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v3 Ime občine

Ali vi živite tukaj v __________________________

Vrednost 3230 Frekvenca
1 Kötschach - Mauthen 50
2 Villach 50
3 Klagenfurt 51
4 Bleiburg 50
5 Tolmezzo 50
6 Udine 50
7 Trieste 50
8 Gorizia 99
9 Nova Gorica 50
10 Tržič 50
11 Novo mesto 50
12 Ljubljana 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4 1a. Od kdaj živite v tej občini?

Od kdaj živite v tej občini?

Vrednost 4229 Frekvenca
1 od rojstva 324
2 preseljen 198
3 neznana vrednost 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
522 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5 1a. V katerem kraju ste se rodili?

V katerem kraju ste se rodili?

Vrednost 5228 Frekvenca
1 znotraj regije 303
3 izven regije 108
2 neznana vrednost 213
99 manjkajoča vrednost 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7 2. Regionalna pripadnost: 1. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Vrednost 6227 Frekvenca
1 mesto 206
2 pokrajina 52
3 republika 203
4 država 145
5 Srednjeevropejec 11
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 3
7 Evropejec 21
9 ni rangirano 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
641 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v8 2. Regionalna pripadnost: 2. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Vrednost 7226 Frekvenca
1 mesto 117
2 pokrajina 105
3 republika 164
4 država 136
5 Srednjeevropejec 25
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 18
7 Evropejec 47
9 ni rangirano 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9 2. Regionalna pripadnost: 3. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Vrednost 8225 Frekvenca
1 mesto 48
2 pokrajina 48
3 republika 90
4 država 118
5 Srednjeevropejec 71
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 51
7 Evropejec 120
9 ni rangirano 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
546 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v10 2. Regionalna pripadnost: 4. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Vrednost 9224 Frekvenca
1 mesto 38
2 pokrajina 18
3 republika 32
4 država 62
5 Srednjeevropejec 86
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 84
7 Evropejec 110
9 ni rangirano 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
430 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v11 2. Regionalna pripadnost: 5. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Vrednost 10223 Frekvenca
1 mesto 19
2 pokrajina 22
3 republika 19
4 država 30
5 Srednjeevropejec 67
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 92
7 Evropejec 61
9 ni rangirano 340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
310 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v12 2. Regionalna pripadnost: 6. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Vrednost 11222 Frekvenca
1 mesto 22
2 pokrajina 16
3 republika 14
4 država 8
5 Srednjeevropejec 45
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 61
7 Evropejec 62
9 ni rangirano 422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 422

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v13 3. Kaj pomeni za vas prostor Alpe-Jadran?

Sedaj pa malo drugače: kaj pomeni za vas prostor Alpe-Jadran? Ali je to za vas geografski, politični ali gospodarski pojem?

Vrednost 12221 Frekvenca
1 geografski pojem 221
2 politični pojem 50
3 gospodarski pojem 163
4 politično/gospodarski pojem 30
5 gospodarsko/kulturen pojem 11
6 geografsko/gospodarski pojem 73
7 drugo 30
8 vse troje 50
9 ne vem/brez odgovora 8
99 manjkajoča vrednost 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
628 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v14 4. Alpe-Jadran: skupna zgodovina

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Dežele prostora Alpe-Jadran sicer res imajo skupno zgodovino, vendar pa se zelo razlikujejo med seboj.

Vrednost 13220 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 256
2 113
3 niti soglašam, niti ne soglašam 135
4 39
5 sploh ne soglašam 56
6 ne morem oceniti 51
99 manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v15 4. Alpe-Jadran: geografska oznaka

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Prostor Alpe-Jadran je danes samo še geografska oznaka za dežele med Alpami in Jadranskim morjem.

Vrednost 14219 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 177
2 69
3 niti soglašam, niti ne soglašam 113
4 78
5 sploh ne soglašam 161
6 ne morem oceniti 52
99 manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v16 4. Alpe-Jadran: podobna kultura

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Dežele Alpe-Jadran imajo podobno kulturo, kljub različnim jezikom, ki jih ljudje govore v tem prostoru.

Vrednost 15218 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 224
2 110
3 niti soglašam, niti ne soglašam 133
4 47
5 sploh ne soglašam 92
6 ne morem oceniti 39
99 manjkajoča vrednost 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
645 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v17 4. Alpe-Jadran: nadregionalno sodelovanje

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Med deželami Alpe-Jadran obstoja nadregionalno sodelovanje, na primer v zvezi z zaščito okolja ter prometom.

Vrednost 16217 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 183
2 110
3 niti soglašam, niti ne soglašam 89
4 41
5 sploh ne soglašam 78
6 ne morem oceniti 146
99 manjkajoča vrednost 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v18 4. Alpe-Jadran: ponemčenje področij

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Pojem "prostor Alpe-Jadran" je obremenjen: saj je šlo za poskus ponemčenja področij ob Severnem Jadranu.

Vrednost 17216 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 61
2 52
3 niti soglašam, niti ne soglašam 65
4 79
5 sploh ne soglašam 212
6 ne morem oceniti 181
99 manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19 4. Alpe-Jadran: proč od Rima

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? S poudarjanjem "ideje Alpe-Jadran" se skušajo posamezne dežele ločiti od njihove skupne države in v bodočnosti hoditi po bolj samostojni poti. In sicer takole: - V Furlaniji je to gibanje "proč od Rima"

Vrednost 18215 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 66
2 48
3 niti soglašam, niti ne soglašam 70
4 65
5 sploh ne soglašam 197
6 ne morem oceniti 204
99 manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20 4. Alpe-Jadran: proč od Beograda

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? S poudarjanjem "ideje Alpe-Jadran" se skušajo posamezne dežele ločiti od njihove skupne države in v bodočnosti hoditi po bolj samostojni poti. In sicer takole: - V Sloveniji je to gibanje "proč od Beograda".

Vrednost 19214 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 225
2 97
3 niti soglašam, niti ne soglašam 70
4 21
5 sploh ne soglašam 119
6 ne morem oceniti 118
99 manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v21 4. Alpe-Jadran: proč od Dunaja

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? S poudarjanjem "ideje Alpe-Jadran" se skušajo posamezne dežele ločiti od njihove skupne države in v bodočnosti hoditi po bolj samostojni poti. In sicer takole: - Na Koroškem je to "gibanje-proč-od Dunaja"

Vrednost 20213 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 48
2 34
3 niti soglašam, niti ne soglašam 78
4 50
5 sploh ne soglašam 250
6 ne morem oceniti 189
99 manjkajoča vrednost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v22 5. Sodelovanje: zaščita okolja

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Sodelovanje, ki sega preko mej, na področju zaščite okolja v zvezi z onesnaževanjem voda in zraka.

Vrednost 21212 Frekvenca
1 pomemben 595
2 32
3 ne kaj dosti pomemben 12
4 1
5 nepomemben 2
6 nimam mnenja 6
99 manjkajoča vrednost 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v23 5. Sodelovanje: jedrska zaščita

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Sodelovanje, ki sega preko mej, pri pripravi zaščitnih ukrepov pri nesrečah reaktorjev v atomskih elektrarnah, ki so v teh deželah ali blizu mej teh dežel.

Vrednost 22211 Frekvenca
1 pomemben 563
2 37
3 ne kaj dosti pomemben 20
4 5
5 nepomemben 11
6 nimam mnenja 14
99 manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v24 5. Sodelovanje: regionalni gospodarski promet

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Skupno načrtovanje prometa, da bi oživili regionalni gospodarski promet (načrtovanje boljših prometnih povezav med deželami prostora Alpe-Jadran)

Vrednost 23210 Frekvenca
1 pomemben 460
2 66
3 ne kaj dosti pomemben 62
4 19
5 nepomemben 14
6 nimam mnenja 28
99 manjkajoča vrednost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25 5. Sodelovanje: mednarodni promet težkih bremen

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Skupno načrtovanje prometa, da bi uredili mednarodni promet težkih bremen.

Vrednost 24209 Frekvenca
1 pomemben 433
2 65
3 ne kaj dosti pomemben 74
4 18
5 nepomemben 25
99 manjkajoča vrednost 0
6 nimam mnenja 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v26 5. Okrepljeni kulturni stiki iz Furlanije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni kulturni stiki (gledališke predstave, koncerti) iz Furlanije

Vrednost 25208 Frekvenca
1 pomemben 230
2 77
3 ne kaj dosti pomemben 61
4 7
5 nepomemben 14
6 nimam mnenja 11
99 manjkajoča vrednost 1
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v27 5. Okrepljeni kulturni stiki iz Slovenije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni kulturni stiki (gledališke predstave, koncerti) iz Slovenije

Vrednost 26207 Frekvenca
1 pomemben 207
2 60
3 ne kaj dosti pomemben 96
4 32
5 nepomemben 28
6 nimam mnenja 27
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v28 5. Okrepljeni kulturni stiki iz Avstrijske Koroške

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni kulturni stiki (gledališke predstave, koncerti) iz Avstrijske Koroške

Vrednost 27206 Frekvenca
1 pomemben 223
2 81
3 ne kaj dosti pomemben 84
4 26
5 nepomemben 13
6 nimam mnenja 21
99 manjkajoča vrednost 1
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v29 5. Okrepljeni športni stiki iz Furlanije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni športni stiki (npr. skupne nogometne tekme) iz Furlanije

Vrednost 28205 Frekvenca
1 pomemben 191
2 75
3 ne kaj dosti pomemben 83
4 10
5 nepomemben 28
6 nimam mnenja 12
99 manjkajoča vrednost 2
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v30 5. Okrepljeni športni stiki iz Slovenije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni športni stiki (npr. skupne nogometne tekme) iz Slovenije

Vrednost 29204 Frekvenca
1 pomemben 188
2 55
3 ne kaj dosti pomemben 89
4 23
5 nepomemben 69
6 nimam mnenja 26
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v31 5. Okrepljeni športni stiki iz Avstrijske Koroške

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni športni stiki (npr. skupne nogometne tekme) iz Avstrijske Koroške

Vrednost 30203 Frekvenca
1 pomemben 197
2 71
3 ne kaj dosti pomemben 95
4 16
5 nepomemben 50
6 nimam mnenja 20
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v32 5. Več turistov iz Furlanije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na področju turizma: več turistov iz Furlanije

Vrednost 31202 Frekvenca
1 pomemben 248
2 67
3 ne kaj dosti pomemben 52
4 10
5 nepomemben 19
6 nimam mnenja 5
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v33 5. Več turistov iz Slovenije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na področju turizma: več turistov iz Slovenije

Vrednost 32201 Frekvenca
1 pomemben 201
2 63
3 ne kaj dosti pomemben 101
4 21
5 nepomemben 44
6 nimam mnenja 20
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v34 5. Več turistov iz Avstrijske Koroške

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na področju turizma: več turistov iz Avstrijske Koroške

Vrednost 33200 Frekvenca
1 pomemben 228
2 89
3 ne kaj dosti pomemben 100
4 8
5 nepomemben 11
6 nimam mnenja 13
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v35 5. Več podjetij iz Furlanije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na gospodarskem področju: da podjetniki iz Furlanije-Julijske krajine odprejo več podjetij v drugih dveh regijah prostora Alpe-Jadran

Vrednost 34199 Frekvenca
1 pomemben 154
2 80
3 ne kaj dosti pomemben 60
4 14
5 nepomemben 68
6 nimam mnenja 25
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v36 5. Več podjetij iz Slovenije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na gospodarskem področju: da podjetniki iz Slovenije odprejo več podjetij v drugih dveh regijah prostora Alpe-Jadran

Vrednost 35198 Frekvenca
1 pomemben 99
2 52
3 ne kaj dosti pomemben 102
4 30
5 nepomemben 111
6 nimam mnenja 56
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v37 5. Več podjetij iz Avstrijske Koroške

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na gospodarskem področju: da podjetniki iz Avstrijske Koroške odprejo več podjetij v drugih dveh regijah prostora Alpe-Jadran

Vrednost 36197 Frekvenca
1 pomemben 181
2 72
3 ne kaj dosti pomemben 96
4 16
5 nepomemben 30
6 nimam mnenja 54
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v38 6. Zgodovina: Avstro-Ogrska monarhija

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Čas Avstro-Ogrske monarhije do leta 1918

Vrednost 37196 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 169
2 41
3 ne obremenjuje preveč 107
4 59
5 nič ne obremenjuje 189
6 nimam mnenja 81
99 manjkajoča vrednost 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
646 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v39 6. Zgodovina: 1. svetovna vojna med Avstrijo in Italijo

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Prva svetovna vojna med Avstrijo in Italijo.

Vrednost 38195 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 149
2 60
3 ne obremenjuje preveč 107
4 85
5 nič ne obremenjuje 175
6 nimam mnenja 73
99 manjkajoča vrednost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v40 6. Zgodovina: italijanska okupacija Slo. med 2. svetovno vojno

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Italijanska okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno.

Vrednost 39194 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 105
2 73
3 ne obremenjuje preveč 136
4 57
5 nič ne obremenjuje 129
6 nimam mnenja 145
99 manjkajoča vrednost 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
645 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v41 6. Zgodovina: nemška okupacija Slo. med leti 1941-1945

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Nemška okupacija Slovenije med leti 1941-1945.

Vrednost 40193 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 147
2 99
3 ne obremenjuje preveč 135
4 58
5 nič ne obremenjuje 102
6 nimam mnenja 108
99 manjkajoča vrednost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v42 6. Zgodovina: jugoslovanski partizani na Koroškem

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Jugoslovanski partizani na Koroškem med 2. svetovno vojno.

Vrednost 41192 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 142
2 77
3 ne obremenjuje preveč 146
4 51
5 nič ne obremenjuje 74
6 nimam mnenja 157
99 manjkajoča vrednost 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v43 6. Zgodovina: jugoslovanski partizani v Trstu

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Jugoslovanski partizani med 2. svetovno vojno na področju Trsta

Vrednost 42191 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 113
2 85
3 ne obremenjuje preveč 126
4 51
5 nič ne obremenjuje 90
6 nimam mnenja 183
99 manjkajoča vrednost 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v44 6. Zgodovina: jugoslovanske zahteve po Koroški

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Južnoslovanske in jugoslovanske zahteve po Koroški po prvi in po drugi svetovni vojni.

Vrednost 43190 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 152
2 106
3 ne obremenjuje preveč 123
4 43
5 nič ne obremenjuje 95
6 nimam mnenja 130
99 manjkajoča vrednost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v45 6. Zgodovina: jugoslovanske zahteve po Trstu

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Jugoslovanske zahteve po Trstu po drugi svetovni vojni.

Vrednost 44189 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 137
2 101
3 ne obremenjuje preveč 130
4 43
5 nič ne obremenjuje 93
6 nimam mnenja 144
99 manjkajoča vrednost 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v46 6. Zgodovina: izseljevanje koroških Slovencev

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Izseljevanje koroških Slovencev v času nacionalizma

Vrednost 45188 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 134
2 70
3 ne obremenjuje preveč 123
4 50
5 nič ne obremenjuje 82
6 nimam mnenja 189
99 manjkajoča vrednost 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v47 6. Zgodovina: izseljevanje Nemcev iz Jugoslavije

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Izseljevanje Nemcev iz Jugoslavije po 2. svetovni vojni.

Vrednost 46187 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 99
2 61
3 ne obremenjuje preveč 105
4 63
5 nič ne obremenjuje 118
6 nimam mnenja 197
99 manjkajoča vrednost 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v48 6. Zgodovina: italijanska okupacija Slo. po 1. svetovni vojni

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Italijanska zasedba dela Slovenije po prvi svetovni vojni

Vrednost 47186 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 30
2 23
3 ne obremenjuje preveč 45
4 29
5 nič ne obremenjuje 47
6 nimam mnenja 29
99 manjkajoča vrednost 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v49 6. Zgodovina: DRUGO: dogodki 2. svetovne vojne

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Vrednost 48185 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 5
2 3
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 2
9 respondent ni podal tega odgovora 640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v50 6. Zgodovina: DRUGO: Izgon Korošcev

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Vrednost 49184 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 6
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 644

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v51 6. Zgodovina: DRUGO: specifični problemi manjšin

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Vrednost 50183 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 6
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 644

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v52 6. Zgodovina: DRUGO: drugi dogodki

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Vrednost 51182 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 2
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v53 6. Zgodovina: DRUGO: obramba Koroške

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Vrednost 52181 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 4
2 1
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v54 6. Zgodovina: DRUGO: splošni problemi manjšin

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Vrednost 53180 Frekvenca
1 zelo obremenjuje 2
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v55 6a. Problem: monarhija

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 54179 Frekvenca
0 ni izbrano 642
1 izbrano 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 6a. Problem: obnašanje Nemcev med 2. svetovno vojno

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 55178 Frekvenca
0 ni izbrano 615
1 izbrano 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 6a. Problem: obnašanje Italijanov

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 56177 Frekvenca
0 ni izbrano 632
1 izbrano 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 6a. Problem: obnašanje Jugoslovanov

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 57176 Frekvenca
0 ni izbrano 569
1 izbrano 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 6a. Problem: obnašanje Koroških Nemcev

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 58175 Frekvenca
0 ni izbrano 627
1 izbrano 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 6a. Problem: obnašanje manjšin

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 59174 Frekvenca
0 ni izbrano 643
1 izbrano 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 6a. Problem: drugi dogodki

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 60173 Frekvenca
0 ni izbrano 645
1 izbrano 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 6a. Problem: noben dogodek

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 61172 Frekvenca
0 ni izbrano 454
1 izbrano 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 6a. Problem: vsi dogodki

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 62171 Frekvenca
0 ni izbrano 647
1 izbrano 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 6a. Problem: dogodki 1. svetovne vojne

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 63170 Frekvenca
0 ni izbrano 628
1 izbrano 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 6a. Problem: dogodki 2. svetovne vojne

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Vrednost 64169 Frekvenca
0 ni izbrano 636
1 izbrano 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 7. Korošec: pošten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - pošten

Vrednost 65168 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 188
2 167
3 niti, niti 179
4 29
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v67 7. Korošec: bogat

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - bogat

Vrednost 66167 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 73
2 159
3 niti, niti 289
4 46
5 sploh se ne strinjam 2
99 manjkajoča vrednost 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v68 7. Korošec: priden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - priden

Vrednost 67166 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 246
2 205
3 niti, niti 108
4 10
5 sploh se ne strinjam 1
99 manjkajoča vrednost 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
570 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v69 7. Korošec: podjeten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - podjeten

Vrednost 68165 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 169
2 225
3 niti, niti 146
4 27
5 sploh se ne strinjam 2
99 manjkajoča vrednost 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v70 7. Korošec: pogumen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - pogumen

Vrednost 69164 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 121
2 133
3 niti, niti 258
4 49
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v71 7. Korošec: varčen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - varčen

Vrednost 70163 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 224
2 176
3 niti, niti 137
4 24
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v72 7. Korošec: miroljuben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - miroljuben

Vrednost 71162 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 122
2 158
3 niti, niti 231
4 44
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
570 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v73 7. Korošec: gospodovalen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - gospodovalen

Vrednost 72161 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 48
2 116
3 niti, niti 251
4 77
5 sploh se ne strinjam 76
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v74 7. Korošec: zvest domovini

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - zvest domovini

Vrednost 73160 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 323
2 153
3 niti, niti 81
4 7
5 sploh se ne strinjam 3
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v75 7. Korošec: hladen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - hladen

Vrednost 74159 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 74
2 123
3 niti, niti 197
4 97
5 sploh se ne strinjam 75
99 manjkajoča vrednost 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
566 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v76 7. Korošec: pripravljen pomagati

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - pripravljen pomagati

Vrednost 75158 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 147
2 192
3 niti, niti 182
4 33
5 sploh se ne strinjam 14
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v77 7. Korošec: družaben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - družaben

Vrednost 76157 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 174
2 157
3 niti, niti 164
4 52
5 sploh se ne strinjam 20
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v78 7. Korošec: gostobeseden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - gostobeseden

Vrednost 77156 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 68
2 120
3 niti, niti 231
4 112
5 sploh se ne strinjam 37
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v79 7. Korošec: optimističen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - optimističen

Vrednost 78155 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 79
2 160
3 niti, niti 253
4 57
5 sploh se ne strinjam 19
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v80 7. Korošec: discipliniran

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - discipliniran

Vrednost 79154 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 221
2 189
3 niti, niti 124
4 28
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v81 7. Korošec: demokratičen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - demokratičen

Vrednost 80153 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 130
2 162
3 niti, niti 206
4 55
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v82 7. Slovenec: pošten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - pošten

Vrednost 81152 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 127
2 173
3 niti, niti 202
4 52
5 sploh se ne strinjam 14
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v83 7. Slovenec: bogat

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - bogat

Vrednost 82151 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 16
2 42
3 niti, niti 231
4 190
5 sploh se ne strinjam 89
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v84 7. Slovenec: priden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - priden

Vrednost 83150 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 129
2 201
3 niti, niti 173
4 49
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v85 7. Slovenec: podjeten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - podjeten

Vrednost 84149 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 103
2 206
3 niti, niti 185
4 53
5 sploh se ne strinjam 21
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v86 7. Slovenec: pogumen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - pogumen

Vrednost 85148 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 96
2 163
3 niti, niti 262
4 36
5 sploh se ne strinjam 11
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v87 7. Slovenec: varčen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - varčen

Vrednost 86147 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 147
2 195
3 niti, niti 143
4 66
5 sploh se ne strinjam 16
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v88 7. Slovenec: miroljuben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - miroljuben

Vrednost 87146 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 116
2 176
3 niti, niti 218
4 44
5 sploh se ne strinjam 14
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v89 7. Slovenec: gospodovalen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - gospodovalen

Vrednost 88145 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 42
2 85
3 niti, niti 271
4 106
5 sploh se ne strinjam 64
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v90 7. Slovenec: zvest domovini

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - zvest domovini

Vrednost 89144 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 272
2 171
3 niti, niti 89
4 26
5 sploh se ne strinjam 9
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v91 7. Slovenec: hladen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - hladen

Vrednost 90143 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 46
2 107
3 niti, niti 239
4 113
5 sploh se ne strinjam 62
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v92 7. Slovenec: pripravljen pomagati

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - pripravljen pomagati

Vrednost 91142 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 126
2 180
3 niti, niti 191
4 54
5 sploh se ne strinjam 16
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v93 7. Slovenec: družaben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - družaben

Vrednost 92141 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 136
2 175
3 niti, niti 162
4 71
5 sploh se ne strinjam 23
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v94 7. Slovenec: gostobeseden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - gostobeseden

Vrednost 93140 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 64
2 95
3 niti, niti 264
4 101
5 sploh se ne strinjam 44
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v95 7. Slovenec: optimističen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - optimističen

Vrednost 94139 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 57
2 123
3 niti, niti 249
4 105
5 sploh se ne strinjam 34
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v96 7. Slovenec: discipliniran

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - discipliniran

Vrednost 95138 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 102
2 165
3 niti, niti 193
4 72
5 sploh se ne strinjam 36
99 manjkajoča vrednost 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v97 7. Slovenec: demokratičen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - demokratičen

Vrednost 96137 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 92
2 150
3 niti, niti 240
4 62
5 sploh se ne strinjam 23
99 manjkajoča vrednost 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v98 7. Furlan: pošten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - pošten

Vrednost 97136 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 159
2 138
3 niti, niti 166
4 58
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v99 7. Furlan: bogat

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - bogat

Vrednost 98135 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 37
2 135
3 niti, niti 267
4 73
5 sploh se ne strinjam 24
99 manjkajoča vrednost 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v100 7. Furlan: priden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - priden

Vrednost 99134 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 189
2 175
3 niti, niti 124
4 41
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v101 7. Furlan: podjeten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - podjeten

Vrednost 100133 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 141
2 204
3 niti, niti 146
4 29
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v102 7. Furlan: pogumen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - pogumen

Vrednost 101132 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 65
2 131
3 niti, niti 216
4 86
5 sploh se ne strinjam 37
99 manjkajoča vrednost 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v103 7. Furlan: varčen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - varčen

Vrednost 102131 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 159
2 157
3 niti, niti 157
4 44
5 sploh se ne strinjam 18
99 manjkajoča vrednost 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v104 7. Furlan: miroljuben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - miroljuben

Vrednost 103130 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 130
2 176
3 niti, niti 176
4 42
5 sploh se ne strinjam 10
99 manjkajoča vrednost 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
534 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v105 7. Furlan: gospodovalen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - gospodovalen

Vrednost 104129 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 26
2 89
3 niti, niti 217
4 101
5 sploh se ne strinjam 103
99 manjkajoča vrednost 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v106 7. Furlan: zvest domovini

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - zvest domovini

Vrednost 105128 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 218
2 181
3 niti, niti 106
4 23
5 sploh se ne strinjam 7
99 manjkajoča vrednost 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v107 7. Furlan: hladen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - hladen

Vrednost 106127 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 29
2 65
3 niti, niti 181
4 152
5 sploh se ne strinjam 109
99 manjkajoča vrednost 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v108 7. Furlan: pripravljen pomagati

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - pripravljen pomagati

Vrednost 107126 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 139
2 177
3 niti, niti 160
4 41
5 sploh se ne strinjam 18
99 manjkajoča vrednost 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v109 7. Furlan: družaben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - družaben

Vrednost 108125 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 160
2 166
3 niti, niti 134
4 42
5 sploh se ne strinjam 34
99 manjkajoča vrednost 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v110 7. Furlan: gostobeseden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - gostobeseden

Vrednost 109124 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 186
2 115
3 niti, niti 115
4 81
5 sploh se ne strinjam 39
99 manjkajoča vrednost 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v111 7. Furlan: optimističen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - optimističen

Vrednost 110123 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 103
2 152
3 niti, niti 200
4 51
5 sploh se ne strinjam 27
99 manjkajoča vrednost 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
533 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v112 7. Furlan: discipliniran

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - discipliniran

Vrednost 111122 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 73
2 148
3 niti, niti 194
4 88
5 sploh se ne strinjam 33
99 manjkajoča vrednost 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v113 7. Furlan: demokratičen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - demokratičen

Vrednost 112121 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 126
2 181
3 niti, niti 198
4 23
5 sploh se ne strinjam 8
99 manjkajoča vrednost 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v114 8. Kako pogosto ste bili v Furlaniji? Sedaj pa nekaj čisto drugega: kako pogosto ste v zadnjih treh letih bili v obeh sosednjih državah?

Kako pogosto ste bili v Furlaniji-Julijski krajini v Italiji, v Trstu, v Gorici...?

Vrednost 113120 Frekvenca
1 še nikoli 81
2 enkrat 30
3 dvakrat do štirikrat 87
4 petkrat do desetkrat 75
5 več kot desetkrat 126
99 manjkajoča vrednost 2
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v115 8. Kako pogosto ste bili v Sloveniji? Sedaj pa nekaj čisto drugega: kako pogosto ste v zadnjih treh letih bili v obeh sosednjih državah?

Kako pogosto ste bili v Sloveniji?

Vrednost 114119 Frekvenca
1 še nikoli 87
2 enkrat 51
3 dvakrat do štirikrat 87
4 petkrat do desetkrat 71
5 več kot desetkrat 152
99 manjkajoča vrednost 2
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v116 8. Kako pogosto ste bili na Koroškem? Sedaj pa nekaj čisto drugega: kako pogosto ste v zadnjih treh letih bili v obeh sosednjih državah?

Kako pogosto ste bili na Avstrijskem Koroškem?

Vrednost 115118 Frekvenca
1 še nikoli 115
2 enkrat 63
3 dvakrat do štirikrat 124
4 petkrat do desetkrat 71
5 več kot desetkrat 76
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v117 8a. V Furlaniji: potoval skozi

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - potoval sem skozi Furlanijo, skozi Trst, Gorico

Vrednost 116117 Frekvenca
0 ni izbrano 198
1 izbrano 203
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 8a. V Furlaniji: nakupovalno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - nakupovalno potovanje

Vrednost 117116 Frekvenca
0 ni izbrano 144
1 izbrano 257
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 8a. V Furlaniji: kratek izlet

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - kratek izlet, da bi tam jedli in pili

Vrednost 118115 Frekvenca
0 ni izbrano 240
1 izbrano 161
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 8a. V Furlaniji: kulturna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki kulturni prireditvi

Vrednost 119114 Frekvenca
0 ni izbrano 331
1 izbrano 70
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 8a. V Furlaniji: športna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki športni prireditvi

Vrednost 120113 Frekvenca
0 ni izbrano 363
1 izbrano 38
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 8a. V Furlaniji: romanje

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - romanje, božja pot

Vrednost 121112 Frekvenca
0 ni izbrano 373
1 izbrano 28
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 8a. V Furlaniji: poletne počitnice

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na poletne počitnice

Vrednost 122111 Frekvenca
0 ni izbrano 335
1 izbrano 66
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 8a. V Furlaniji: zimske počitnice

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na zimske počitnice

Vrednost 123110 Frekvenca
0 ni izbrano 376
1 izbrano 25
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 8a. V Furlaniji: obiski

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

Vrednost 124109 Frekvenca
0 ni izbrano 328
1 izbrano 73
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 8a. V Furlaniji: poslovno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - poslovno potovanje

Vrednost 125108 Frekvenca
0 ni izbrano 357
1 izbrano 44
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 8b. V Sloveniji: potoval skozi

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - potoval sem skozi Slovenijo

Vrednost 126107 Frekvenca
0 ni izbrano 264
1 izbrano 186
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 8b. V Sloveniji: nakupovalno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - nakupovalno potovanje

Vrednost 127106 Frekvenca
0 ni izbrano 248
1 izbrano 202
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 8b. V Sloveniji: kratek izlet

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - kratek izlet, da bi tam jedli in pili

Vrednost 128105 Frekvenca
0 ni izbrano 180
1 izbrano 270
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 8b. V Sloveniji: kulturna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki kulturni prireditvi

Vrednost 129104 Frekvenca
0 ni izbrano 393
1 izbrano 57
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 8b. V Sloveniji: športna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki športni prireditvi

Vrednost 130103 Frekvenca
0 ni izbrano 395
1 izbrano 55
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 8b. V Sloveniji: romanje

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - romanje, božja pot

Vrednost 131102 Frekvenca
0 ni izbrano 402
1 izbrano 48
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 8b. V Sloveniji: poletne počitnice

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na poletne počitnice

Vrednost 132101 Frekvenca
0 ni izbrano 287
1 izbrano 163
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 8b. V Sloveniji: zimske počitnice

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na zimske počitnice

Vrednost 133100 Frekvenca
0 ni izbrano 430
1 izbrano 20
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 8b. V Sloveniji: obiski

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

Vrednost 13499 Frekvenca
0 ni izbrano 346
1 izbrano 104
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 8b. V Sloveniji: poslovno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - poslovno potovanje

Vrednost 13598 Frekvenca
0 ni izbrano 425
1 izbrano 25
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 8c. Na Koroškem: potoval skozi

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - potoval sem skozi Avstrijsko Koroško

Vrednost 13697 Frekvenca
0 ni izbrano 281
1 izbrano 168
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 8c. Na Koroškem: nakupovalno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - nakupovalno potovanje

Vrednost 13796 Frekvenca
0 ni izbrano 284
1 izbrano 165
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 8c. Na Koroškem: kratek izlet

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - kratek izlet, da bi tam jedli in pili

Vrednost 13895 Frekvenca
0 ni izbrano 274
1 izbrano 175
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 8c. Na Koroškem: kulturna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki kulturni prireditvi

Vrednost 13994 Frekvenca
0 ni izbrano 402
1 izbrano 47
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 8c. Na Koroškem: športna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki športni prireditvi

Vrednost 14093 Frekvenca
0 ni izbrano 405
1 izbrano 44
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 8c. Na Koroškem: romanje

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - romanje, božja pot

Vrednost 14192 Frekvenca
0 ni izbrano 410
1 izbrano 39
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 8c. Na Koroškem: poletne počitnice

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na poletne počitnice

Vrednost 14291 Frekvenca
0 ni izbrano 399
1 izbrano 50
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 8c. Na Koroškem: zimske počitnice

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na zimske počitnice

Vrednost 14390 Frekvenca
0 ni izbrano 401
1 izbrano 48
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 8c. Na Koroškem: obiski

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

Vrednost 14489 Frekvenca
0 ni izbrano 398
1 izbrano 51
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 8c. Na Koroškem: poslovno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - poslovno potovanje

Vrednost 14588 Frekvenca
0 ni izbrano 415
1 izbrano 34
9999 vrednosti niso relevantne 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 9a. Iz Furlanije: športne prireditve Tukaj imamo listo raznih prireditev, na katere so prišli gosti iz Avstrijske Koroške ali tudi iz Furlanije-Julijske krajine. Ali se spomnite kakšne takšne prireditve, ki ste jo obiskali v zadnjih treh letih?

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - športne prireditve

Vrednost 14687 Frekvenca
0 ni izbrano 308
1 izbrano 93
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 9a. Iz Furlanije: plesne prireditve

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - plesne prireditve/skupine glasbenikov

Vrednost 14786 Frekvenca
0 ni izbrano 295
1 izbrano 106
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 9a. Iz Furlanije: zborovski koncerti

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - petje, zborovske koncerte

Vrednost 14885 Frekvenca
0 ni izbrano 308
1 izbrano 93
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 9a. Iz Furlanije: gledališke predstave

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - gledališke predstave

Vrednost 14984 Frekvenca
0 ni izbrano 357
1 izbrano 44
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 9a. Iz Furlanije: cerkvene prireditve

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - cerkvene prireditve (bogoslužje)

Vrednost 15083 Frekvenca
0 ni izbrano 366
1 izbrano 35
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 9a. Iz Furlanije: srečanje pesnikov

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - srečanje pesnikov, pisateljev, literarni večeri ipd.

Vrednost 15182 Frekvenca
0 ni izbrano 382
1 izbrano 19
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 9a. Iz Furlanije: razstave

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - razstave

Vrednost 15281 Frekvenca
0 ni izbrano 348
1 izbrano 53
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 9a. Iz Furlanije: filmske predstave

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - filmske predstave

Vrednost 15380 Frekvenca
0 ni izbrano 382
1 izbrano 19
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 9a. Iz Furlanije: znanstvene prireditve

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - znanstvene prireditve (predavanja itd)

Vrednost 15479 Frekvenca
0 ni izbrano 372
1 izbrano 29
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 9a. Iz Furlanije: javne razprave

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - javne razprave

Vrednost 15578 Frekvenca
0 ni izbrano 378
1 izbrano 23
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 9a. Iz Furlanije: drugo

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - drugo, prosimo povejte kaj: _________________

Vrednost 15677 Frekvenca
0 ni izbrano 383
1 izbrano 18
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 9a. Iz Furlanije: nič od tega

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - nič od tega

Vrednost 15776 Frekvenca
0 ni izbrano 216
1 izbrano 185
9999 vrednosti niso relevantne 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 9b. Iz Slovenije: športne prireditve

Gostje so prišli iz Slovenije na: - športne prireditve

Vrednost 15875 Frekvenca
0 ni izbrano 350
1 izbrano 100
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 9b. Iz Slovenije: plesne prireditve

Gostje so prišli iz Slovenije na: - plesne prireditve/skupine glasbenikov

Vrednost 15974 Frekvenca
0 ni izbrano 321
1 izbrano 129
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 9b. Iz Slovenije: zborovski koncerti

Gostje so prišli iz Slovenije na: - petje, zborovski koncerti

Vrednost 16073 Frekvenca
0 ni izbrano 314
1 izbrano 136
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 9b. Iz Slovenije: gledališke predstave

Gostje so prišli iz Slovenije na: - gledališke predstave

Vrednost 16172 Frekvenca
0 ni izbrano 411
1 izbrano 39
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 9b. Iz Slovenije: cerkvene prireditve

Gostje so prišli iz Slovenije na: - cerkvene prireditve (bogoslužje)

Vrednost 16271 Frekvenca
0 ni izbrano 405
1 izbrano 45
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 9b. Iz Slovenije: srečanje pesnikov

Gostje so prišli iz Slovenije na: - srečanja pesnikov, pisateljev, literarni večeri ipd.

Vrednost 16370 Frekvenca
0 ni izbrano 432
1 izbrano 18
9999 vrednosti niso relevantne 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 9b. Iz Slovenije: razstave

Gostje so prišli iz Slovenije na: - razstave

Vrednost 16469