Alpe - Jadran regije

Basic Study Information

ADP - IDNo: AA
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AA_V1
Main author(s):
  • Traar, Kurt
Co-workers:
  • Reiterer, F. Albert
  • Wedenig, Franz
  • Gehmacher, Ernst
  • Toš, Niko
  • Lokar, Alessio
Data file producer:
IT - IT-Institut, Dunaj
UW - Univerza na Dunaju, Dunaj
ARGE Alpen-Adria - Arbeitsgemeinschaft der Regionen der Ostalpen, Gradec
SIAA - Slovenski inštitut za preučevanje prostora Alpe-Jadran, Celovec
RIFSPN - Raziskovalni inštitut Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Univerza v Ljubljani
C.INT.I. - C.INT.I., Univerza v Vidmu

Place; date:

Dunaj, Gradec in Celovec, Avstrija, Videm, Italija, Ljubljana, Slovenija; 1990

Funding agency:

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Dunaj, Avstrija

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

regionalna pripadnost, poznavanje Alpe-Jadran, sodelovanje, zgodovina, Koroška, Slovenija, Furlanija, regionalna delovna skupnost, nacionalna pripadnost, znanje jezika

Keywords ELSST:
REGIONALNO GOSPODARSTVO, NARODNA IDENTITETA, NARODNA KULTURA, MEDNARODNO SODELOVANJE, KULTURNA IDENTITETA, ZGODOVINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Kulturna antropologija, etnologija
Topic Classification ADP
odnosi in sodelovanje v območju
zgodovinske ovire
lastnosti prebivalcev regij
nacionalna in regijska pripadnost
obiskovanje sosednjih regij
znanje jezikov in njihova uporaba
spremljanje množičnih medijev


Abstract:

Cilj je bil raziskati regionalno in nacionalno identiteto prebivalcev Koroške, Slovenije in Furlanije-Julijske krajine. Prav tako se je preverjalo, kakšen je odnos in kolikšno je sodelovanje med njimi. Zanimalo nas je, kateri zgodovinski dogodki so vplivali oz. kako so vplivali na odnos med izbranimi narodi znotraj prostora Alpe-Jadran.

Methodology


Collection date: 26. junij 1990 - 26. julij 1990
Date of production: 1990
Country: Slovenija, Avstrija, Italija
Geographic coverage:

območja Ljubljane, Tržiča, Novega mesta in Nove Gorice

ozemlje Koroške

ozemlje Furlanije - Julijske krajine

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci izbranih področij Slovenije, Koroške in Furlanije-Julijske krajine.

Excluded: no information
Data collected by:

Raziskovalci sami in njihovi kolegi.

Sampling procedure:

Naključni vzorec znotraj namensko izbranih naselij.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: AA - Alpe - Jadran regije [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 232
  • number of units: 650

Version: oktober 2014

Additional information:

Izvedena je bila osnovna logična kontrola, vendar so določene vrednosti še vedno nepojasnjene. Urejene so bile manjkajoče vrednosti v skladu z vsebino vrednosti.

Variable list

v1 Identifikacijska številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0 1 2000 112.871 98.404

Valid range from 1 to 2000

v2 Regija

Value 22 Frequency
1 Koroška 201
2 Furlanija 249
3 Slovenija 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 3

v3 Ime občine

Ali vi živite tukaj v __________________________

Value 31 Frequency
1 Kötschach - Mauthen 50
2 Villach 50
3 Klagenfurt 51
4 Bleiburg 50
5 Tolmezzo 50
6 Udine 50
7 Trieste 50
8 Gorizia 99
9 Nova Gorica 50
10 Tržič 50
11 Novo mesto 50
12 Ljubljana 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 12

v1 Identifikacijska številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0 1 2000 112.871 98.404

Valid range from 1 to 2000

v2 Regija

Value 2231 Frequency
1 Koroška 201
2 Furlanija 249
3 Slovenija 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 3

v3 Ime občine

Ali vi živite tukaj v __________________________

Value 3230 Frequency
1 Kötschach - Mauthen 50
2 Villach 50
3 Klagenfurt 51
4 Bleiburg 50
5 Tolmezzo 50
6 Udine 50
7 Trieste 50
8 Gorizia 99
9 Nova Gorica 50
10 Tržič 50
11 Novo mesto 50
12 Ljubljana 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 12

v4 1a. Od kdaj živite v tej občini?

Od kdaj živite v tej občini?

Value 4229 Frequency
1 od rojstva 324
2 preseljen 198
3 neznana vrednost 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
522 128

Valid range from 1 to 2

v5 1a. V katerem kraju ste se rodili?

V katerem kraju ste se rodili?

Value 5228 Frequency
1 znotraj regije 303
3 izven regije 108
2 neznana vrednost 213
99 manjkajoča vrednost 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 239

Valid range from 1 to 3

v7 2. Regionalna pripadnost: 1. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Value 6227 Frequency
1 mesto 206
2 pokrajina 52
3 republika 203
4 država 145
5 Srednjeevropejec 11
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 3
7 Evropejec 21
9 ni rangirano 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
641 9

Valid range from 1 to 7

v8 2. Regionalna pripadnost: 2. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Value 7226 Frequency
1 mesto 117
2 pokrajina 105
3 republika 164
4 država 136
5 Srednjeevropejec 25
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 18
7 Evropejec 47
9 ni rangirano 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 38

Valid range from 1 to 7

v9 2. Regionalna pripadnost: 3. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Value 8225 Frequency
1 mesto 48
2 pokrajina 48
3 republika 90
4 država 118
5 Srednjeevropejec 71
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 51
7 Evropejec 120
9 ni rangirano 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 104

Valid range from 1 to 7

v10 2. Regionalna pripadnost: 4. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Value 9224 Frequency
1 mesto 38
2 pokrajina 18
3 republika 32
4 država 62
5 Srednjeevropejec 86
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 84
7 Evropejec 110
9 ni rangirano 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
430 220

Valid range from 1 to 7

v11 2. Regionalna pripadnost: 5. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Value 10223 Frequency
1 mesto 19
2 pokrajina 22
3 republika 19
4 država 30
5 Srednjeevropejec 67
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 92
7 Evropejec 61
9 ni rangirano 340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
310 340

Valid range from 1 to 7

v12 2. Regionalna pripadnost: 6. mesto

Človek se lahko počuti kot ______________, kot Slovenec, kot Jugoslovan ali kot Evropejec. Tukaj imam listo različnih pripadnosti. Povejte mi, prosim, kako vi občutite samega sebe na prvem mestu, na drugem, na tretjem... mestu. Uvrstite naštete pripadnosti v neko zaporedje glede na to, kako pomembne so za vas osebno.

Value 11222 Frequency
1 mesto 22
2 pokrajina 16
3 republika 14
4 država 8
5 Srednjeevropejec 45
6 prebivalec prostora Alpe-Jadran 61
7 Evropejec 62
9 ni rangirano 422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 422

Valid range from 1 to 7

v13 3. Kaj pomeni za vas prostor Alpe-Jadran?

Sedaj pa malo drugače: kaj pomeni za vas prostor Alpe-Jadran? Ali je to za vas geografski, politični ali gospodarski pojem?

Value 12221 Frequency
1 geografski pojem 221
2 politični pojem 50
3 gospodarski pojem 163
4 politično/gospodarski pojem 30
5 gospodarsko/kulturen pojem 11
6 geografsko/gospodarski pojem 73
7 drugo 30
8 vse troje 50
9 ne vem/brez odgovora 8
99 manjkajoča vrednost 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
628 22

Valid range from 1 to 8

v14 4. Alpe-Jadran: skupna zgodovina

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Dežele prostora Alpe-Jadran sicer res imajo skupno zgodovino, vendar pa se zelo razlikujejo med seboj.

Value 13220 Frequency
1 popolnoma soglašam 256
2 113
3 niti soglašam, niti ne soglašam 135
4 39
5 sploh ne soglašam 56
6 ne morem oceniti 51
99 manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 6

v15 4. Alpe-Jadran: geografska oznaka

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Prostor Alpe-Jadran je danes samo še geografska oznaka za dežele med Alpami in Jadranskim morjem.

Value 14219 Frequency
1 popolnoma soglašam 177
2 69
3 niti soglašam, niti ne soglašam 113
4 78
5 sploh ne soglašam 161
6 ne morem oceniti 52
99 manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 6

v16 4. Alpe-Jadran: podobna kultura

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Dežele Alpe-Jadran imajo podobno kulturo, kljub različnim jezikom, ki jih ljudje govore v tem prostoru.

Value 15218 Frequency
1 popolnoma soglašam 224
2 110
3 niti soglašam, niti ne soglašam 133
4 47
5 sploh ne soglašam 92
6 ne morem oceniti 39
99 manjkajoča vrednost 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
645 5

Valid range from 1 to 6

v17 4. Alpe-Jadran: nadregionalno sodelovanje

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Med deželami Alpe-Jadran obstoja nadregionalno sodelovanje, na primer v zvezi z zaščito okolja ter prometom.

Value 16217 Frequency
1 popolnoma soglašam 183
2 110
3 niti soglašam, niti ne soglašam 89
4 41
5 sploh ne soglašam 78
6 ne morem oceniti 146
99 manjkajoča vrednost 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 3

Valid range from 1 to 6

v18 4. Alpe-Jadran: ponemčenje področij

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? Pojem "prostor Alpe-Jadran" je obremenjen: saj je šlo za poskus ponemčenja področij ob Severnem Jadranu.

Value 17216 Frequency
1 popolnoma soglašam 61
2 52
3 niti soglašam, niti ne soglašam 65
4 79
5 sploh ne soglašam 212
6 ne morem oceniti 181
99 manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 6

v19 4. Alpe-Jadran: proč od Rima

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? S poudarjanjem "ideje Alpe-Jadran" se skušajo posamezne dežele ločiti od njihove skupne države in v bodočnosti hoditi po bolj samostojni poti. In sicer takole: - V Furlaniji je to gibanje "proč od Rima"

Value 18215 Frequency
1 popolnoma soglašam 66
2 48
3 niti soglašam, niti ne soglašam 70
4 65
5 sploh ne soglašam 197
6 ne morem oceniti 204
99 manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 6

v20 4. Alpe-Jadran: proč od Beograda

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? S poudarjanjem "ideje Alpe-Jadran" se skušajo posamezne dežele ločiti od njihove skupne države in v bodočnosti hoditi po bolj samostojni poti. In sicer takole: - V Sloveniji je to gibanje "proč od Beograda".

Value 19214 Frequency
1 popolnoma soglašam 225
2 97
3 niti soglašam, niti ne soglašam 70
4 21
5 sploh ne soglašam 119
6 ne morem oceniti 118
99 manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 6

v21 4. Alpe-Jadran: proč od Dunaja

Dežele prostora Alpe-Jadran so imele več stoletij stične točke. Kaj je po vašem mnenju ostalo od teh skupnih točk? Prebral vam bom različna mnenja o tem. Prosim vas, da mi za vsako od teh mnenj poveste, ali z njim soglašate ali ne soglašate? S poudarjanjem "ideje Alpe-Jadran" se skušajo posamezne dežele ločiti od njihove skupne države in v bodočnosti hoditi po bolj samostojni poti. In sicer takole: - Na Koroškem je to "gibanje-proč-od Dunaja"

Value 20213 Frequency
1 popolnoma soglašam 48
2 34
3 niti soglašam, niti ne soglašam 78
4 50
5 sploh ne soglašam 250
6 ne morem oceniti 189
99 manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 1

Valid range from 1 to 6

v22 5. Sodelovanje: zaščita okolja

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Sodelovanje, ki sega preko mej, na področju zaščite okolja v zvezi z onesnaževanjem voda in zraka.

Value 21212 Frequency
1 pomemben 595
2 32
3 ne kaj dosti pomemben 12
4 1
5 nepomemben 2
6 nimam mnenja 6
99 manjkajoča vrednost 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 2

Valid range from 1 to 6

v23 5. Sodelovanje: jedrska zaščita

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Sodelovanje, ki sega preko mej, pri pripravi zaščitnih ukrepov pri nesrečah reaktorjev v atomskih elektrarnah, ki so v teh deželah ali blizu mej teh dežel.

Value 22211 Frequency
1 pomemben 563
2 37
3 ne kaj dosti pomemben 20
4 5
5 nepomemben 11
6 nimam mnenja 14
99 manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 1 to 6

v24 5. Sodelovanje: regionalni gospodarski promet

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Skupno načrtovanje prometa, da bi oživili regionalni gospodarski promet (načrtovanje boljših prometnih povezav med deželami prostora Alpe-Jadran)

Value 23210 Frequency
1 pomemben 460
2 66
3 ne kaj dosti pomemben 62
4 19
5 nepomemben 14
6 nimam mnenja 28
99 manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 1

Valid range from 1 to 6

v25 5. Sodelovanje: mednarodni promet težkih bremen

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Skupno načrtovanje prometa, da bi uredili mednarodni promet težkih bremen.

Value 24209 Frequency
1 pomemben 433
2 65
3 ne kaj dosti pomemben 74
4 18
5 nepomemben 25
99 manjkajoča vrednost 0
6 nimam mnenja 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 35

Valid range from 1 to 99

v26 5. Okrepljeni kulturni stiki iz Furlanije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni kulturni stiki (gledališke predstave, koncerti) iz Furlanije

Value 25208 Frequency
1 pomemben 230
2 77
3 ne kaj dosti pomemben 61
4 7
5 nepomemben 14
6 nimam mnenja 11
99 manjkajoča vrednost 1
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 250

Valid range from 1 to 6

v27 5. Okrepljeni kulturni stiki iz Slovenije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni kulturni stiki (gledališke predstave, koncerti) iz Slovenije

Value 26207 Frequency
1 pomemben 207
2 60
3 ne kaj dosti pomemben 96
4 32
5 nepomemben 28
6 nimam mnenja 27
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 1 to 6

v28 5. Okrepljeni kulturni stiki iz Avstrijske Koroške

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni kulturni stiki (gledališke predstave, koncerti) iz Avstrijske Koroške

Value 27206 Frequency
1 pomemben 223
2 81
3 ne kaj dosti pomemben 84
4 26
5 nepomemben 13
6 nimam mnenja 21
99 manjkajoča vrednost 1
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 202

Valid range from 1 to 6

v29 5. Okrepljeni športni stiki iz Furlanije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni športni stiki (npr. skupne nogometne tekme) iz Furlanije

Value 28205 Frequency
1 pomemben 191
2 75
3 ne kaj dosti pomemben 83
4 10
5 nepomemben 28
6 nimam mnenja 12
99 manjkajoča vrednost 2
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 251

Valid range from 1 to 6

v30 5. Okrepljeni športni stiki iz Slovenije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni športni stiki (npr. skupne nogometne tekme) iz Slovenije

Value 29204 Frequency
1 pomemben 188
2 55
3 ne kaj dosti pomemben 89
4 23
5 nepomemben 69
6 nimam mnenja 26
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 1 to 6

v31 5. Okrepljeni športni stiki iz Avstrijske Koroške

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Okrepljeni športni stiki (npr. skupne nogometne tekme) iz Avstrijske Koroške

Value 30203 Frequency
1 pomemben 197
2 71
3 ne kaj dosti pomemben 95
4 16
5 nepomemben 50
6 nimam mnenja 20
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 1 to 6

v32 5. Več turistov iz Furlanije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na področju turizma: več turistov iz Furlanije

Value 31202 Frequency
1 pomemben 248
2 67
3 ne kaj dosti pomemben 52
4 10
5 nepomemben 19
6 nimam mnenja 5
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 1 to 6

v33 5. Več turistov iz Slovenije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na področju turizma: več turistov iz Slovenije

Value 32201 Frequency
1 pomemben 201
2 63
3 ne kaj dosti pomemben 101
4 21
5 nepomemben 44
6 nimam mnenja 20
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 1 to 6

v34 5. Več turistov iz Avstrijske Koroške

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na področju turizma: več turistov iz Avstrijske Koroške

Value 33200 Frequency
1 pomemben 228
2 89
3 ne kaj dosti pomemben 100
4 8
5 nepomemben 11
6 nimam mnenja 13
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 1 to 6

v35 5. Več podjetij iz Furlanije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na gospodarskem področju: da podjetniki iz Furlanije-Julijske krajine odprejo več podjetij v drugih dveh regijah prostora Alpe-Jadran

Value 34199 Frequency
1 pomemben 154
2 80
3 ne kaj dosti pomemben 60
4 14
5 nepomemben 68
6 nimam mnenja 25
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 1 to 6

v36 5. Več podjetij iz Slovenije

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na gospodarskem področju: da podjetniki iz Slovenije odprejo več podjetij v drugih dveh regijah prostora Alpe-Jadran

Value 35198 Frequency
1 pomemben 99
2 52
3 ne kaj dosti pomemben 102
4 30
5 nepomemben 111
6 nimam mnenja 56
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 1 to 6

v37 5. Več podjetij iz Avstrijske Koroške

Na katerih področjih naj bi dežele prostora Alpe-Jadran sodelovale bolj kot doslej? Prosim vas, da nam ob vsakem od teh predlogov poveste, ali je za vas pomemben (1), ne kaj dosti pomemben (3) ali nepomemben (5). Oceno 6 pa dajte tedaj, kadar o nekem predlogu nimate svojega mnenja. Na gospodarskem področju: da podjetniki iz Avstrijske Koroške odprejo več podjetij v drugih dveh regijah prostora Alpe-Jadran

Value 36197 Frequency
1 pomemben 181
2 72
3 ne kaj dosti pomemben 96
4 16
5 nepomemben 30
6 nimam mnenja 54
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 1 to 6

v38 6. Zgodovina: Avstro-Ogrska monarhija

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Čas Avstro-Ogrske monarhije do leta 1918

Value 37196 Frequency
1 zelo obremenjuje 169
2 41
3 ne obremenjuje preveč 107
4 59
5 nič ne obremenjuje 189
6 nimam mnenja 81
99 manjkajoča vrednost 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
646 4

Valid range from 1 to 6

v39 6. Zgodovina: 1. svetovna vojna med Avstrijo in Italijo

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Prva svetovna vojna med Avstrijo in Italijo.

Value 38195 Frequency
1 zelo obremenjuje 149
2 60
3 ne obremenjuje preveč 107
4 85
5 nič ne obremenjuje 175
6 nimam mnenja 73
99 manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 1

Valid range from 1 to 6

v40 6. Zgodovina: italijanska okupacija Slo. med 2. svetovno vojno

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Italijanska okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno.

Value 39194 Frequency
1 zelo obremenjuje 105
2 73
3 ne obremenjuje preveč 136
4 57
5 nič ne obremenjuje 129
6 nimam mnenja 145
99 manjkajoča vrednost 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
645 5

Valid range from 1 to 6

v41 6. Zgodovina: nemška okupacija Slo. med leti 1941-1945

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Nemška okupacija Slovenije med leti 1941-1945.

Value 40193 Frequency
1 zelo obremenjuje 147
2 99
3 ne obremenjuje preveč 135
4 58
5 nič ne obremenjuje 102
6 nimam mnenja 108
99 manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 1

Valid range from 1 to 6

v42 6. Zgodovina: jugoslovanski partizani na Koroškem

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Jugoslovanski partizani na Koroškem med 2. svetovno vojno.

Value 41192 Frequency
1 zelo obremenjuje 142
2 77
3 ne obremenjuje preveč 146
4 51
5 nič ne obremenjuje 74
6 nimam mnenja 157
99 manjkajoča vrednost 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 3

Valid range from 1 to 6

v43 6. Zgodovina: jugoslovanski partizani v Trstu

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Jugoslovanski partizani med 2. svetovno vojno na področju Trsta

Value 42191 Frequency
1 zelo obremenjuje 113
2 85
3 ne obremenjuje preveč 126
4 51
5 nič ne obremenjuje 90
6 nimam mnenja 183
99 manjkajoča vrednost 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 2

Valid range from 1 to 6

v44 6. Zgodovina: jugoslovanske zahteve po Koroški

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Južnoslovanske in jugoslovanske zahteve po Koroški po prvi in po drugi svetovni vojni.

Value 43190 Frequency
1 zelo obremenjuje 152
2 106
3 ne obremenjuje preveč 123
4 43
5 nič ne obremenjuje 95
6 nimam mnenja 130
99 manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 1

Valid range from 1 to 6

v45 6. Zgodovina: jugoslovanske zahteve po Trstu

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Jugoslovanske zahteve po Trstu po drugi svetovni vojni.

Value 44189 Frequency
1 zelo obremenjuje 137
2 101
3 ne obremenjuje preveč 130
4 43
5 nič ne obremenjuje 93
6 nimam mnenja 144
99 manjkajoča vrednost 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 2

Valid range from 1 to 6

v46 6. Zgodovina: izseljevanje koroških Slovencev

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Izseljevanje koroških Slovencev v času nacionalizma

Value 45188 Frequency
1 zelo obremenjuje 134
2 70
3 ne obremenjuje preveč 123
4 50
5 nič ne obremenjuje 82
6 nimam mnenja 189
99 manjkajoča vrednost 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 2

Valid range from 1 to 6

v47 6. Zgodovina: izseljevanje Nemcev iz Jugoslavije

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Izseljevanje Nemcev iz Jugoslavije po 2. svetovni vojni.

Value 46187 Frequency
1 zelo obremenjuje 99
2 61
3 ne obremenjuje preveč 105
4 63
5 nič ne obremenjuje 118
6 nimam mnenja 197
99 manjkajoča vrednost 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 7

Valid range from 1 to 6

v48 6. Zgodovina: italijanska okupacija Slo. po 1. svetovni vojni

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Italijanska zasedba dela Slovenije po prvi svetovni vojni

Value 47186 Frequency
1 zelo obremenjuje 30
2 23
3 ne obremenjuje preveč 45
4 29
5 nič ne obremenjuje 47
6 nimam mnenja 29
99 manjkajoča vrednost 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 447

Valid range from 1 to 6

v49 6. Zgodovina: DRUGO: dogodki 2. svetovne vojne

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Value 48185 Frequency
1 zelo obremenjuje 5
2 3
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 2
9 respondent ni podal tega odgovora 640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 640

Valid range from 1 to 6

v50 6. Zgodovina: DRUGO: Izgon Korošcev

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Value 49184 Frequency
1 zelo obremenjuje 6
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 644

Valid range from 1 to 6

v51 6. Zgodovina: DRUGO: specifični problemi manjšin

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Value 50183 Frequency
1 zelo obremenjuje 6
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 644

Valid range from 1 to 6

v52 6. Zgodovina: DRUGO: drugi dogodki

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Value 51182 Frequency
1 zelo obremenjuje 2
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 648

Valid range from 1 to 6

v53 6. Zgodovina: DRUGO: obramba Koroške

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Value 52181 Frequency
1 zelo obremenjuje 4
2 1
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 645

Valid range from 1 to 6

v54 6. Zgodovina: DRUGO: splošni problemi manjšin

Na odnose med narodi in narodnostmi na prostoru Alpe-Jadran je vplivala zgodovina v tem stoletju. Tukaj imam izbor pomembnih zgodovinskih dogodkov. Za vsak dogodek mi, prosim, povejte, če po vašem mnenju obremenjuje odnose med Slovenijo in sosednjimi deželami. Drugi zgodovinski dogodki:

Value 53180 Frequency
1 zelo obremenjuje 2
3 ne obremenjuje preveč 0
5 nič ne obremenjuje 0
6 nimam mnenja 0
9 respondent ni podal tega odgovora 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 648

Valid range from 1 to 6

v55 6a. Problem: monarhija

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 54179 Frequency
0 ni izbrano 642
1 izbrano 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v56 6a. Problem: obnašanje Nemcev med 2. svetovno vojno

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 55178 Frequency
0 ni izbrano 615
1 izbrano 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v57 6a. Problem: obnašanje Italijanov

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 56177 Frequency
0 ni izbrano 632
1 izbrano 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v58 6a. Problem: obnašanje Jugoslovanov

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 57176 Frequency
0 ni izbrano 569
1 izbrano 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v59 6a. Problem: obnašanje Koroških Nemcev

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 58175 Frequency
0 ni izbrano 627
1 izbrano 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v60 6a. Problem: obnašanje manjšin

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 59174 Frequency
0 ni izbrano 643
1 izbrano 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v61 6a. Problem: drugi dogodki

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 60173 Frequency
0 ni izbrano 645
1 izbrano 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v62 6a. Problem: noben dogodek

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 61172 Frequency
0 ni izbrano 454
1 izbrano 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v63 6a. Problem: vsi dogodki

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 62171 Frequency
0 ni izbrano 647
1 izbrano 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v64 6a. Problem: dogodki 1. svetovne vojne

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 63170 Frequency
0 ni izbrano 628
1 izbrano 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v65 6a. Problem: dogodki 2. svetovne vojne

Kateri od teh dogodkov so za vas osebno problem?

Value 64169 Frequency
0 ni izbrano 636
1 izbrano 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 0

Valid range from 0 to 1

v66 7. Korošec: pošten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - pošten

Value 65168 Frequency
1 popolnoma se strinjam 188
2 167
3 niti, niti 179
4 29
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 81

Valid range from 1 to 5

v67 7. Korošec: bogat

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - bogat

Value 66167 Frequency
1 popolnoma se strinjam 73
2 159
3 niti, niti 289
4 46
5 sploh se ne strinjam 2
99 manjkajoča vrednost 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 81

Valid range from 1 to 5

v68 7. Korošec: priden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - priden

Value 67166 Frequency
1 popolnoma se strinjam 246
2 205
3 niti, niti 108
4 10
5 sploh se ne strinjam 1
99 manjkajoča vrednost 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 80

Valid range from 1 to 5

v69 7. Korošec: podjeten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - podjeten

Value 68165 Frequency
1 popolnoma se strinjam 169
2 225
3 niti, niti 146
4 27
5 sploh se ne strinjam 2
99 manjkajoča vrednost 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 81

Valid range from 1 to 5

v70 7. Korošec: pogumen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - pogumen

Value 69164 Frequency
1 popolnoma se strinjam 121
2 133
3 niti, niti 258
4 49
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v71 7. Korošec: varčen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - varčen

Value 70163 Frequency
1 popolnoma se strinjam 224
2 176
3 niti, niti 137
4 24
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v72 7. Korošec: miroljuben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - miroljuben

Value 71162 Frequency
1 popolnoma se strinjam 122
2 158
3 niti, niti 231
4 44
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 80

Valid range from 1 to 5

v73 7. Korošec: gospodovalen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - gospodovalen

Value 72161 Frequency
1 popolnoma se strinjam 48
2 116
3 niti, niti 251
4 77
5 sploh se ne strinjam 76
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v74 7. Korošec: zvest domovini

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - zvest domovini

Value 73160 Frequency
1 popolnoma se strinjam 323
2 153
3 niti, niti 81
4 7
5 sploh se ne strinjam 3
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v75 7. Korošec: hladen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - hladen

Value 74159 Frequency
1 popolnoma se strinjam 74
2 123
3 niti, niti 197
4 97
5 sploh se ne strinjam 75
99 manjkajoča vrednost 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 84

Valid range from 1 to 5

v76 7. Korošec: pripravljen pomagati

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - pripravljen pomagati

Value 75158 Frequency
1 popolnoma se strinjam 147
2 192
3 niti, niti 182
4 33
5 sploh se ne strinjam 14
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v77 7. Korošec: družaben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - družaben

Value 76157 Frequency
1 popolnoma se strinjam 174
2 157
3 niti, niti 164
4 52
5 sploh se ne strinjam 20
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v78 7. Korošec: gostobeseden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - gostobeseden

Value 77156 Frequency
1 popolnoma se strinjam 68
2 120
3 niti, niti 231
4 112
5 sploh se ne strinjam 37
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v79 7. Korošec: optimističen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - optimističen

Value 78155 Frequency
1 popolnoma se strinjam 79
2 160
3 niti, niti 253
4 57
5 sploh se ne strinjam 19
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v80 7. Korošec: discipliniran

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - discipliniran

Value 79154 Frequency
1 popolnoma se strinjam 221
2 189
3 niti, niti 124
4 28
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v81 7. Korošec: demokratičen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN KOROŠEC - demokratičen

Value 80153 Frequency
1 popolnoma se strinjam 130
2 162
3 niti, niti 206
4 55
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v82 7. Slovenec: pošten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - pošten

Value 81152 Frequency
1 popolnoma se strinjam 127
2 173
3 niti, niti 202
4 52
5 sploh se ne strinjam 14
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v83 7. Slovenec: bogat

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - bogat

Value 82151 Frequency
1 popolnoma se strinjam 16
2 42
3 niti, niti 231
4 190
5 sploh se ne strinjam 89
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v84 7. Slovenec: priden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - priden

Value 83150 Frequency
1 popolnoma se strinjam 129
2 201
3 niti, niti 173
4 49
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v85 7. Slovenec: podjeten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - podjeten

Value 84149 Frequency
1 popolnoma se strinjam 103
2 206
3 niti, niti 185
4 53
5 sploh se ne strinjam 21
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v86 7. Slovenec: pogumen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - pogumen

Value 85148 Frequency
1 popolnoma se strinjam 96
2 163
3 niti, niti 262
4 36
5 sploh se ne strinjam 11
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v87 7. Slovenec: varčen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - varčen

Value 86147 Frequency
1 popolnoma se strinjam 147
2 195
3 niti, niti 143
4 66
5 sploh se ne strinjam 16
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v88 7. Slovenec: miroljuben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - miroljuben

Value 87146 Frequency
1 popolnoma se strinjam 116
2 176
3 niti, niti 218
4 44
5 sploh se ne strinjam 14
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v89 7. Slovenec: gospodovalen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - gospodovalen

Value 88145 Frequency
1 popolnoma se strinjam 42
2 85
3 niti, niti 271
4 106
5 sploh se ne strinjam 64
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v90 7. Slovenec: zvest domovini

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - zvest domovini

Value 89144 Frequency
1 popolnoma se strinjam 272
2 171
3 niti, niti 89
4 26
5 sploh se ne strinjam 9
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v91 7. Slovenec: hladen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - hladen

Value 90143 Frequency
1 popolnoma se strinjam 46
2 107
3 niti, niti 239
4 113
5 sploh se ne strinjam 62
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v92 7. Slovenec: pripravljen pomagati

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - pripravljen pomagati

Value 91142 Frequency
1 popolnoma se strinjam 126
2 180
3 niti, niti 191
4 54
5 sploh se ne strinjam 16
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v93 7. Slovenec: družaben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - družaben

Value 92141 Frequency
1 popolnoma se strinjam 136
2 175
3 niti, niti 162
4 71
5 sploh se ne strinjam 23
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v94 7. Slovenec: gostobeseden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - gostobeseden

Value 93140 Frequency
1 popolnoma se strinjam 64
2 95
3 niti, niti 264
4 101
5 sploh se ne strinjam 44
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v95 7. Slovenec: optimističen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - optimističen

Value 94139 Frequency
1 popolnoma se strinjam 57
2 123
3 niti, niti 249
4 105
5 sploh se ne strinjam 34
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v96 7. Slovenec: discipliniran

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - discipliniran

Value 95138 Frequency
1 popolnoma se strinjam 102
2 165
3 niti, niti 193
4 72
5 sploh se ne strinjam 36
99 manjkajoča vrednost 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 82

Valid range from 1 to 5

v97 7. Slovenec: demokratičen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN SLOVENEC - demokratičen

Value 96137 Frequency
1 popolnoma se strinjam 92
2 150
3 niti, niti 240
4 62
5 sploh se ne strinjam 23
99 manjkajoča vrednost 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 83

Valid range from 1 to 5

v98 7. Furlan: pošten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - pošten

Value 97136 Frequency
1 popolnoma se strinjam 159
2 138
3 niti, niti 166
4 58
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 114

Valid range from 1 to 5

v99 7. Furlan: bogat

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - bogat

Value 98135 Frequency
1 popolnoma se strinjam 37
2 135
3 niti, niti 267
4 73
5 sploh se ne strinjam 24
99 manjkajoča vrednost 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 114

Valid range from 1 to 5

v100 7. Furlan: priden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - priden

Value 99134 Frequency
1 popolnoma se strinjam 189
2 175
3 niti, niti 124
4 41
5 sploh se ne strinjam 6
99 manjkajoča vrednost 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 115

Valid range from 1 to 5

v101 7. Furlan: podjeten

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - podjeten

Value 100133 Frequency
1 popolnoma se strinjam 141
2 204
3 niti, niti 146
4 29
5 sploh se ne strinjam 15
99 manjkajoča vrednost 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 115

Valid range from 1 to 5

v102 7. Furlan: pogumen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - pogumen

Value 101132 Frequency
1 popolnoma se strinjam 65
2 131
3 niti, niti 216
4 86
5 sploh se ne strinjam 37
99 manjkajoča vrednost 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 115

Valid range from 1 to 5

v103 7. Furlan: varčen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - varčen

Value 102131 Frequency
1 popolnoma se strinjam 159
2 157
3 niti, niti 157
4 44
5 sploh se ne strinjam 18
99 manjkajoča vrednost 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 115

Valid range from 1 to 5

v104 7. Furlan: miroljuben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - miroljuben

Value 103130 Frequency
1 popolnoma se strinjam 130
2 176
3 niti, niti 176
4 42
5 sploh se ne strinjam 10
99 manjkajoča vrednost 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
534 116

Valid range from 1 to 5

v105 7. Furlan: gospodovalen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - gospodovalen

Value 104129 Frequency
1 popolnoma se strinjam 26
2 89
3 niti, niti 217
4 101
5 sploh se ne strinjam 103
99 manjkajoča vrednost 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 114

Valid range from 1 to 5

v106 7. Furlan: zvest domovini

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - zvest domovini

Value 105128 Frequency
1 popolnoma se strinjam 218
2 181
3 niti, niti 106
4 23
5 sploh se ne strinjam 7
99 manjkajoča vrednost 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 115

Valid range from 1 to 5

v107 7. Furlan: hladen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - hladen

Value 106127 Frequency
1 popolnoma se strinjam 29
2 65
3 niti, niti 181
4 152
5 sploh se ne strinjam 109
99 manjkajoča vrednost 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 114

Valid range from 1 to 5

v108 7. Furlan: pripravljen pomagati

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - pripravljen pomagati

Value 107126 Frequency
1 popolnoma se strinjam 139
2 177
3 niti, niti 160
4 41
5 sploh se ne strinjam 18
99 manjkajoča vrednost 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 115

Valid range from 1 to 5

v109 7. Furlan: družaben

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - družaben

Value 108125 Frequency
1 popolnoma se strinjam 160
2 166
3 niti, niti 134
4 42
5 sploh se ne strinjam 34
99 manjkajoča vrednost 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 114

Valid range from 1 to 5

v110 7. Furlan: gostobeseden

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - gostobeseden

Value 109124 Frequency
1 popolnoma se strinjam 186
2 115
3 niti, niti 115
4 81
5 sploh se ne strinjam 39
99 manjkajoča vrednost 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 114

Valid range from 1 to 5

v111 7. Furlan: optimističen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - optimističen

Value 110123 Frequency
1 popolnoma se strinjam 103
2 152
3 niti, niti 200
4 51
5 sploh se ne strinjam 27
99 manjkajoča vrednost 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 117

Valid range from 1 to 5

v112 7. Furlan: discipliniran

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - discipliniran

Value 111122 Frequency
1 popolnoma se strinjam 73
2 148
3 niti, niti 194
4 88
5 sploh se ne strinjam 33
99 manjkajoča vrednost 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 114

Valid range from 1 to 5

v113 7. Furlan: demokratičen

Tukaj imam listo različnih lastnosti. Kako bi vi opisali tipičnega Korošca, tipičnega Slovenca, tipičnega prebivalca Furlanije? TIPIČEN FURLAN - demokratičen

Value 112121 Frequency
1 popolnoma se strinjam 126
2 181
3 niti, niti 198
4 23
5 sploh se ne strinjam 8
99 manjkajoča vrednost 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 114

Valid range from 1 to 5

v114 8. Kako pogosto ste bili v Furlaniji? Sedaj pa nekaj čisto drugega: kako pogosto ste v zadnjih treh letih bili v obeh sosednjih državah?

Kako pogosto ste bili v Furlaniji-Julijski krajini v Italiji, v Trstu, v Gorici...?

Value 113120 Frequency
1 še nikoli 81
2 enkrat 30
3 dvakrat do štirikrat 87
4 petkrat do desetkrat 75
5 več kot desetkrat 126
99 manjkajoča vrednost 2
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 251

Valid range from 1 to 5

v115 8. Kako pogosto ste bili v Sloveniji? Sedaj pa nekaj čisto drugega: kako pogosto ste v zadnjih treh letih bili v obeh sosednjih državah?

Kako pogosto ste bili v Sloveniji?

Value 114119 Frequency
1 še nikoli 87
2 enkrat 51
3 dvakrat do štirikrat 87
4 petkrat do desetkrat 71
5 več kot desetkrat 152
99 manjkajoča vrednost 2
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 202

Valid range from 1 to 5

v116 8. Kako pogosto ste bili na Koroškem? Sedaj pa nekaj čisto drugega: kako pogosto ste v zadnjih treh letih bili v obeh sosednjih državah?

Kako pogosto ste bili na Avstrijskem Koroškem?

Value 115118 Frequency
1 še nikoli 115
2 enkrat 63
3 dvakrat do štirikrat 124
4 petkrat do desetkrat 71
5 več kot desetkrat 76
99 manjkajoča vrednost 0
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 1 to 5

v117 8a. V Furlaniji: potoval skozi

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - potoval sem skozi Furlanijo, skozi Trst, Gorico

Value 116117 Frequency
0 ni izbrano 198
1 izbrano 203
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v118 8a. V Furlaniji: nakupovalno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - nakupovalno potovanje

Value 117116 Frequency
0 ni izbrano 144
1 izbrano 257
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v119 8a. V Furlaniji: kratek izlet

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - kratek izlet, da bi tam jedli in pili

Value 118115 Frequency
0 ni izbrano 240
1 izbrano 161
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v120 8a. V Furlaniji: kulturna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki kulturni prireditvi

Value 119114 Frequency
0 ni izbrano 331
1 izbrano 70
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v121 8a. V Furlaniji: športna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki športni prireditvi

Value 120113 Frequency
0 ni izbrano 363
1 izbrano 38
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v122 8a. V Furlaniji: romanje

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - romanje, božja pot

Value 121112 Frequency
0 ni izbrano 373
1 izbrano 28
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v123 8a. V Furlaniji: poletne počitnice

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na poletne počitnice

Value 122111 Frequency
0 ni izbrano 335
1 izbrano 66
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v124 8a. V Furlaniji: zimske počitnice

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na zimske počitnice

Value 123110 Frequency
0 ni izbrano 376
1 izbrano 25
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v125 8a. V Furlaniji: obiski

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

Value 124109 Frequency
0 ni izbrano 328
1 izbrano 73
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v126 8a. V Furlaniji: poslovno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat v Furlaniji, v Trstu, Gorici: kaj vse ste tam počeli? - poslovno potovanje

Value 125108 Frequency
0 ni izbrano 357
1 izbrano 44
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v127 8b. V Sloveniji: potoval skozi

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - potoval sem skozi Slovenijo

Value 126107 Frequency
0 ni izbrano 264
1 izbrano 186
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v128 8b. V Sloveniji: nakupovalno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - nakupovalno potovanje

Value 127106 Frequency
0 ni izbrano 248
1 izbrano 202
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v129 8b. V Sloveniji: kratek izlet

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - kratek izlet, da bi tam jedli in pili

Value 128105 Frequency
0 ni izbrano 180
1 izbrano 270
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v130 8b. V Sloveniji: kulturna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki kulturni prireditvi

Value 129104 Frequency
0 ni izbrano 393
1 izbrano 57
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v131 8b. V Sloveniji: športna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki športni prireditvi

Value 130103 Frequency
0 ni izbrano 395
1 izbrano 55
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v132 8b. V Sloveniji: romanje

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - romanje, božja pot

Value 131102 Frequency
0 ni izbrano 402
1 izbrano 48
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v133 8b. V Sloveniji: poletne počitnice

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na poletne počitnice

Value 132101 Frequency
0 ni izbrano 287
1 izbrano 163
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v134 8b. V Sloveniji: zimske počitnice

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na zimske počitnice

Value 133100 Frequency
0 ni izbrano 430
1 izbrano 20
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v135 8b. V Sloveniji: obiski

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

Value 13499 Frequency
0 ni izbrano 346
1 izbrano 104
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v136 8b. V Sloveniji: poslovno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat v Sloveniji: kaj vse ste tam počeli? - poslovno potovanje

Value 13598 Frequency
0 ni izbrano 425
1 izbrano 25
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v137 8c. Na Koroškem: potoval skozi

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - potoval sem skozi Avstrijsko Koroško

Value 13697 Frequency
0 ni izbrano 281
1 izbrano 168
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v138 8c. Na Koroškem: nakupovalno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - nakupovalno potovanje

Value 13796 Frequency
0 ni izbrano 284
1 izbrano 165
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v139 8c. Na Koroškem: kratek izlet

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - kratek izlet, da bi tam jedli in pili

Value 13895 Frequency
0 ni izbrano 274
1 izbrano 175
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v140 8c. Na Koroškem: kulturna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki kulturni prireditvi

Value 13994 Frequency
0 ni izbrano 402
1 izbrano 47
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v141 8c. Na Koroškem: športna prireditev

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - sodelovanje pri neki športni prireditvi

Value 14093 Frequency
0 ni izbrano 405
1 izbrano 44
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v142 8c. Na Koroškem: romanje

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - romanje, božja pot

Value 14192 Frequency
0 ni izbrano 410
1 izbrano 39
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v143 8c. Na Koroškem: poletne počitnice

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na poletne počitnice

Value 14291 Frequency
0 ni izbrano 399
1 izbrano 50
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v144 8c. Na Koroškem: zimske počitnice

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - potovanje na zimske počitnice

Value 14390 Frequency
0 ni izbrano 401
1 izbrano 48
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v145 8c. Na Koroškem: obiski

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

Value 14489 Frequency
0 ni izbrano 398
1 izbrano 51
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v146 8c. Na Koroškem: poslovno potovanje

Če ste bili vsaj enkrat na Avstrijskem Koroškem: kaj vse ste tam počeli? - poslovno potovanje

Value 14588 Frequency
0 ni izbrano 415
1 izbrano 34
9999 vrednosti niso relevantne 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 201

Valid range from 0 to 1

v147 9a. Iz Furlanije: športne prireditve Tukaj imamo listo raznih prireditev, na katere so prišli gosti iz Avstrijske Koroške ali tudi iz Furlanije-Julijske krajine. Ali se spomnite kakšne takšne prireditve, ki ste jo obiskali v zadnjih treh letih?

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - športne prireditve

Value 14687 Frequency
0 ni izbrano 308
1 izbrano 93
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v148 9a. Iz Furlanije: plesne prireditve

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - plesne prireditve/skupine glasbenikov

Value 14786 Frequency
0 ni izbrano 295
1 izbrano 106
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v149 9a. Iz Furlanije: zborovski koncerti

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - petje, zborovske koncerte

Value 14885 Frequency
0 ni izbrano 308
1 izbrano 93
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v150 9a. Iz Furlanije: gledališke predstave

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - gledališke predstave

Value 14984 Frequency
0 ni izbrano 357
1 izbrano 44
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v151 9a. Iz Furlanije: cerkvene prireditve

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - cerkvene prireditve (bogoslužje)

Value 15083 Frequency
0 ni izbrano 366
1 izbrano 35
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v152 9a. Iz Furlanije: srečanje pesnikov

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - srečanje pesnikov, pisateljev, literarni večeri ipd.

Value 15182 Frequency
0 ni izbrano 382
1 izbrano 19
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v153 9a. Iz Furlanije: razstave

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - razstave

Value 15281 Frequency
0 ni izbrano 348
1 izbrano 53
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v154 9a. Iz Furlanije: filmske predstave

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - filmske predstave

Value 15380 Frequency
0 ni izbrano 382
1 izbrano 19
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v155 9a. Iz Furlanije: znanstvene prireditve

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - znanstvene prireditve (predavanja itd)

Value 15479 Frequency
0 ni izbrano 372
1 izbrano 29
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v156 9a. Iz Furlanije: javne razprave

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - javne razprave

Value 15578 Frequency
0 ni izbrano 378
1 izbrano 23
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v157 9a. Iz Furlanije: drugo

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - drugo, prosimo povejte kaj: _________________

Value 15677 Frequency
0 ni izbrano 383
1 izbrano 18
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v158 9a. Iz Furlanije: nič od tega

Gostje so prišli iz Furlanije-Julijske krajine, iz Trsta, Gorice: - nič od tega

Value 15776 Frequency
0 ni izbrano 216
1 izbrano 185
9999 vrednosti niso relevantne 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 249

Valid range from 0 to 1

v159 9b. Iz Slovenije: športne prireditve

Gostje so prišli iz Slovenije na: - športne prireditve

Value 15875 Frequency
0 ni izbrano 350
1 izbrano 100
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v160 9b. Iz Slovenije: plesne prireditve

Gostje so prišli iz Slovenije na: - plesne prireditve/skupine glasbenikov

Value 15974 Frequency
0 ni izbrano 321
1 izbrano 129
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v161 9b. Iz Slovenije: zborovski koncerti

Gostje so prišli iz Slovenije na: - petje, zborovski koncerti

Value 16073 Frequency
0 ni izbrano 314
1 izbrano 136
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v162 9b. Iz Slovenije: gledališke predstave

Gostje so prišli iz Slovenije na: - gledališke predstave

Value 16172 Frequency
0 ni izbrano 411
1 izbrano 39
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v163 9b. Iz Slovenije: cerkvene prireditve

Gostje so prišli iz Slovenije na: - cerkvene prireditve (bogoslužje)

Value 16271 Frequency
0 ni izbrano 405
1 izbrano 45
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v164 9b. Iz Slovenije: srečanje pesnikov

Gostje so prišli iz Slovenije na: - srečanja pesnikov, pisateljev, literarni večeri ipd.

Value 16370 Frequency
0 ni izbrano 432
1 izbrano 18
9999 vrednosti niso relevantne 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 200

Valid range from 0 to 1

v165 9b. Iz Slovenije: razstave

Gostje so prišli iz Slovenije na: - razstave

Value 16469 Frequency
0 ni izbrano 403
1 izbrano 47
9999 vrednosti niso relevantne 200