Eksperiment o korporativnem ugledu, porabniških stereotipih in zaupanju, 2019

Basic Study Information

ADP - IDNo: EKUPSZ19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EKUPSZ19_V1
Main author(s):
  • Gidaković, Petar
  • Žabkar, Vesna
Data file producer:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; julij 2019)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

N5-0084 (ARRS)

Series:
  • BLAGZNAM/Blagovne znamke

    Raziskave v seriji Blagovne znamke so bile izvedene v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe" (N5-0084), katerega namen je proučiti, kako različne vrste porabniških stereotipov v zvezi z blagovnimi znamkami (država izvora, tipični kupci znamke, znamka sama) vplivajo na nakupno vedenje porabnikov. Stereotipe, skladno z modelom vsebine stereotipov (angl. Stereotype content model) opredelimo kot zaznave topline in kompetentnosti objekta (znamke, kupca, države). Raziskave so bile izvedene na prebivalcih Združenega Kraljestva (APSBZ19 in EKUPSZ19) v starosti od 18 do 90 let oziroma prebivalcih ZDA (AUKZ19), v starosti nad 18 let, ki sodelujejo na spletnem panelu Prolific Academic.

Study Content

Keywords ADP: korporativni ugled, zaznave porabnikov, zaupanje v blagovne znamke, vtis kompetentnosti, vtis topline, model vsebine stereotipov, eksperiment

Keywords ELSST:
BLAGOVNA ZNAMKA

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - Poraba in navade porabnikov
Topic Classification CERIF
Trženje
Topic Classification ADP
STEREOTIPI
UGLED
OSEBNOSTNE RAZLIKE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe", katerega namen je proučiti, kako različne vrste porabniških stereotipov v zvezi z blagovnimi znamkami (država izvora, tipični kupci znamke, znamka sama) vplivajo na nakupno vedenje porabnikov. Stereotipe, skladno z modelom vsebine stereotipov (angl. Stereotype content model) opredelimo kot zaznave topline in kompetentnosti objekta (znamke, kupca, države). Ta eksperiment se osredotoča na porabniške stereotipe v zvezi s korporativno blagovno znamko in poskuša odgovoriti na vprašanje, kako dimenzije korporativnega ugleda (naravnanost k odjemalcem, dober delodajalec, družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, kakovost izdelkov in storitev ter finančno močno in zanesljivo podjetje) vplivajo na zaznave topline oziroma kompetentnosti. Poleg tega pa je cilj raziskave tudi preveriti, kako zaznave topline in kompetentnosti prenašajo (mediacija) vplive dimenzij korporativnega ugleda na zaupanje porabnika do korporativne znamke. Za potrebe preverjanja konceptualnega modela je bil oblikovan eksperiment, pri katerem so raziskovalci manipulirali informacije v predstavitvi namišljenega telekomunikacijskega podjetja. Manipulacija informacij se je nanašala na posamezne dimenzije korporativnega ugleda. Kontrolni skupini niso bile podane informacije v zvezi z dimenzijami korporativnega ugleda, v ostalih petih skupinah pa je bil opis podjetja pripravljen tako, da je vseboval pozitivno informacijo o posamezni dimenziji korporativnega ugleda, kar pomeni, da je bil raziskovalni načrt eno-faktorski s šestimi skupinami udeležencev.

Methodology


Collection date: 25. julij 2019 - 26. julij 2019
Date of production: 2019-07
Country: Združeno kraljestvo
Geographic coverage:

Združeno kraljestvo

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Prebivalci Združenega kraljestva stari od 18 do 90 let, ki sodelujejo na spletnem panelu Prolific Academic.

Excluded: no information
Data collected by:

Gidaković, Petar

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Vzorčni okvir je bil spletni panel Prolific Academic, na katerem so v prvem koraku avtorji določili kriterije (prebivalci Združenega kraljestva stari od 18 do 90 let) za izbor potencialnih respondentov. Panel je podal oceno, da kriterijem ustreza 20.256 aktivnih panelistov (to so tisti, ki so v zadnjih 90 dneh sodelovali v kakšni anketi), katerim je bilo v drugem koraku na njihov uporabniški račun na spletni strani panela Prolific Academic prikazano vabilo za sodelovanje v anketi. Tisti, ki dobivajo obvestila o novih anketah preko e-pošte, so bili povabljeni tudi preko omenjenega kanala. Respondenti so se sami odločili za sodelovanje, posledično vzorec ni reprezentativen.

Mode of data collection:

Spletni eksperiment

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Experiment about corporate reputation, consumer stereotypes and trust, 2019 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Gidaković, Petar; Žabkar, Vesna

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 75
  • number of units: 266

License: ccby

Version: marec 2020

Variable list

Consent CONSENT FOR PERSONAL DATA PROCESSING FOR THE PURPOSES OF THE SCIENTIFIC-RESEARCH PROJECT (GDPR)

CONSENT FOR PERSONAL DATA PROCESSING FOR THE PURPOSES OF THE SCIENTIFIC-RESEARCH PROJECT (GDPR)

Value 13 Frequency
1 I agree 266
2 I disagree 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 2

Group Experimental group

Experimental group

Value 22 Frequency
1 Control 42
2 Customer orientation 49
3 Good employer 44
4 Soc.& env. responsability 40
5 Reliable and financially strong company 46
6 Product and service quality 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 6

BFam Have you ever heard of telecommunications provider B-Linked before reading about in this survey?

BFam - Have you ever heard of telecommunications provider B-Linked before reading about in this survey?

Value 31 Frequency
1 No 250
2 Yes 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 2

Consent CONSENT FOR PERSONAL DATA PROCESSING FOR THE PURPOSES OF THE SCIENTIFIC-RESEARCH PROJECT (GDPR)

CONSENT FOR PERSONAL DATA PROCESSING FOR THE PURPOSES OF THE SCIENTIFIC-RESEARCH PROJECT (GDPR)

Value 175 Frequency
1 I agree 266
2 I disagree 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 2

Group Experimental group

Experimental group

Value 274 Frequency
1 Control 42
2 Customer orientation 49
3 Good employer 44
4 Soc.& env. responsability 40
5 Reliable and financially strong company 46
6 Product and service quality 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 6

BFam Have you ever heard of telecommunications provider B-Linked before reading about in this survey?

BFam - Have you ever heard of telecommunications provider B-Linked before reading about in this survey?

Value 373 Frequency
1 No 250
2 Yes 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 2

WTP1 Its very likely that I would buy services of this company. WTP - Do you agree or disagree with following statements?

Its very likely that I would buy services of this company.

Value 472 Frequency
1 Strongly disagree 9
2 Disagree 43
3 Neutral 38
4 Agree 129
5 Strongly agree 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

WTP2 I would purchase services of this company the next time I need such services. WTP - Do you agree or disagree with following statements?

I would purchase services of this company the next time I need such services.

Value 571 Frequency
1 Strongly disagree 7
2 Disagree 37
3 Neutral 37
4 Agree 130
5 Strongly agree 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

WTP3 I would definitely try services from this company. WTP - Do you agree or disagree with following statements?

I would definitely try services from this company.

Value 670 Frequency
1 Strongly disagree 7
2 Disagree 28
3 Neutral 27
4 Agree 111
5 Strongly agree 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

BT1 I trust B-Linked. BT - Do you agree or disagree with following statements?

I trust B-Linked.

Value 769 Frequency
1 Strongly disagree 8
2 Disagree 5
3 Somewhat disagree 27
4 Neutral 132
5 Somewhat agree 57
6 Agree 30
7 Strongly agree 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BT2 I would feel comfortable depending on B-Linked. BT - Do you agree or disagree with following statements?

I would feel comfortable depending on B-Linked.

Value 868 Frequency
1 Strongly disagree 6
2 Disagree 14
3 Somewhat disagree 28
4 Neutral 95
5 Somewhat agree 73
6 Agree 40
7 Strongly agree 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BT3 I would rely on B-Linked to deliver on its brand promise. BT - Do you agree or disagree with following statements?

I would rely on B-Linked to deliver on its brand promise.

Value 967 Frequency
1 Strongly disagree 4
2 Disagree 7
3 Somewhat disagree 13
4 Neutral 90
5 Somewhat agree 67
6 Agree 71
7 Strongly agree 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

ATTCH1 Please select "Somewhat agree"

Please select "Somewhat agree"

Value 1066 Frequency
1 Strongly disagree 0
2 Disagree 0
3 Somewhat disagree 0
4 Neutral 0
5 Somewhat agree 266
6 Agree 0
7 Strongly agree 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BW1 If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked... warm BW - If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked...

Warm

Value 1165 Frequency
0 Not at all 1
100 Extremely 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 0 100

Valid range from 0 to 100

BW2 If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked... good-natured BW - If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked...

Good-natured

Value 1264 Frequency
0 Not at all 3
100 Extremely 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 0 100

Valid range from 0 to 100

BW3 If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked... friendly BW - If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked...

Friendly

Value 1363 Frequency
0 Not at all 2
100 Extremely 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 0 100

Valid range from 0 to 100

BW4 If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked... kind BW - If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked...

Kind

Value 1462 Frequency
0 Not at all 3
100 Extremely 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 0 100

Valid range from 0 to 100

BC1 If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked... competent BC - If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked...

Competent

Value 1561 Frequency
0 Not at all 1
100 Extremely 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 0 100

Valid range from 0 to 100

BC2 If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked... intelligent BC - If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked...

Intelligent

Value 1660 Frequency
0 Not at all 1
100 Extremely 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 0 100

Valid range from 0 to 100

BC3 If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked... efficient BC - If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked...

Efficient

Value 1759 Frequency
0 Not at all 2
100 Extremely 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 0 100

Valid range from 0 to 100

BC4 If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked... capable BC - If B-Linked appeared in the UK market, what you think, how would UK consumers see B-Linked...

Capable

Value 1858 Frequency
0 Not at all 0
100 Extremely 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 1 100

Valid range from 0 to 100

CO1 B-Linked has employees who treat customers courteously. CO - Do you disagree or agree that B-Linked...

... has employees who treat customers courteously.

Value 1957 Frequency
1 Strongly disagree 0
2 Disagree 3
3 Somewhat disagree 5
4 Neutral 93
5 Somewhat agree 87
6 Agree 61
7 Strongly agree 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

CO2 B-Linked has employees who are concerned about customer needs. CO - Do you disagree or agree that B-Linked...

... has employees who are concerned about customer needs.

Value 2056 Frequency
1 Strongly disagree 0
2 Disagree 3
3 Somewhat disagree 6
4 Neutral 91
5 Somewhat agree 88
6 Agree 60
7 Strongly agree 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

CO3 B-Linked is concerned about its customers. CO - Do you disagree or agree that B-Linked...

... is concerned about its customers.

Value 2155 Frequency
1 Strongly disagree 0
2 Disagree 4
3 Somewhat disagree 7
4 Neutral 72
5 Somewhat agree 97
6 Agree 66
7 Strongly agree 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

GE1 B-Linked looks like a good company to work for. GE - Do you disagree or agree that B-Linked...

... looks like a good company to work for.

Value 2254 Frequency
1 Strongly disagree 0
2 Disagree 1
3 Somewhat disagree 6
4 Neutral 71
5 Somewhat agree 90
6 Agree 71
7 Strongly agree 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

GE2 B-Linked seems to treat its people well. GE - Do you disagree or agree that B-Linked...

... seems to treat its people well.

Value 2353 Frequency
1 Strongly disagree 1
2 Disagree 2
3 Somewhat disagree 1
4 Neutral 93
5 Somewhat agree 74
6 Agree 71
7 Strongly agree 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

GE3 B-Linked seems to have excellent leadership. GE - Do you disagree or agree that B-Linked...

... seems to have excellent leadership.

Value 2452 Frequency
1 Strongly disagree 0
2 Disagree 3
3 Somewhat disagree 3
4 Neutral 95
5 Somewhat agree 71
6 Agree 74
7 Strongly agree 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

SER1 B-Linked seems to make an effort to create new jobs. SER - Do you disagree or agree that B-Linked...

... seems to make an effort to create new jobs.

Value 2551 Frequency
1 Strongly disagree 1
2 Disagree 5
3 Somewhat disagree 4
4 Neutral 105
5 Somewhat agree 84
6 Agree 60
7 Strongly agree 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

SER2 B-Linked seems to be environmentally responsible. SER - Do you disagree or agree that B-Linked...

... seems to be environmentally responsible.

Value 2650 Frequency
1 Strongly disagree 2
2 Disagree 6
3 Somewhat disagree 17
4 Neutral 134
5 Somewhat agree 61
6 Agree 36
7 Strongly agree 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

SER3 B-Linked would reduce its profits to ensure a clean environment. SER - Do you disagree or agree that B-Linked...

... would reduce its profits to ensure a clean environment.

Value 2749 Frequency
1 Strongly disagree 2
2 Disagree 15
3 Somewhat disagree 28
4 Neutral 152
5 Somewhat agree 40
6 Agree 22
7 Strongly agree 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

SER4 B-Linked supports good causes that benefit society. SER - Do you disagree or agree that B-Linked...

... supports good causes that benefit society.

Value 2848 Frequency
1 Strongly disagree 3
2 Disagree 7
3 Somewhat disagree 16
4 Neutral 127
5 Somewhat agree 71
6 Agree 35
7 Strongly agree 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

RFSC1 B-Linked tends to outperform competitors. RFSC - Do you disagree or agree that B-Linked...

... tends to outperform competitors.

Value 2947 Frequency
1 Strongly disagree 1
2 Disagree 10
3 Somewhat disagree 19
4 Neutral 126
5 Somewhat agree 60
6 Agree 45
7 Strongly agree 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

RFSC2 B-Linked seems to recognize and take advantage of market opportunities. RFSC - Do you disagree or agree that B-Linked...

... seems to recognize and take advantage of market opportunities.

Value 3046 Frequency
1 Strongly disagree 0
2 Disagree 3
3 Somewhat disagree 5
4 Neutral 60
5 Somewhat agree 92
6 Agree 83
7 Strongly agree 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

RFSC3 B-Linked looks like it has strong prospects for future growth. RFSC - Do you disagree or agree that B-Linked...

... looks like it has strong prospects for future growth.

Value 3145 Frequency
1 Strongly disagree 0
2 Disagree 1
3 Somewhat disagree 8
4 Neutral 45
5 Somewhat agree 85
6 Agree 93
7 Strongly agree 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

RFSC4 B-Linked is a top competitor in its market. RFSC - Do you disagree or agree that B-Linked...

... is a top competitor in its market.

Value 3244 Frequency
1 Strongly disagree 3
2 Disagree 18
3 Somewhat disagree 26
4 Neutral 79
5 Somewhat agree 80
6 Agree 50
7 Strongly agree 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

PSQ1 B-Linked is a strong, reliable company. PSQ - Do you disagree or agree that B-Linked...

... is a strong, reliable company.

Value 3343 Frequency
1 Strongly disagree 2
2 Disagree 5
3 Somewhat disagree 10
4 Neutral 85
5 Somewhat agree 83
6 Agree 62
7 Strongly agree 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

PSQ2 B-Linked develops innovative products and services. PSQ - Do you disagree or agree that B-Linked...

... develops innovative products and services.

Value 3442 Frequency
1 Strongly disagree 1
2 Disagree 4
3 Somewhat disagree 12
4 Neutral 64
5 Somewhat agree 97
6 Agree 65
7 Strongly agree 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

PSQ3 B-Linked offers high quality products and services. PSQ - Do you disagree or agree that B-Linked...

... offers high quality products and services.

Value 3541 Frequency
1 Strongly disagree 1
2 Disagree 3
3 Somewhat disagree 4
4 Neutral 86
5 Somewhat agree 85
6 Agree 72
7 Strongly agree 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

PSQ4 B-Linked offers products and services that are a good value for the money. PSQ - Do you disagree or agree that B-Linked...

... offers products and services that are a good value for the money.

Value 3640 Frequency
1 Strongly disagree 2
2 Disagree 3
3 Somewhat disagree 5
4 Neutral 126
5 Somewhat agree 73
6 Agree 46
7 Strongly agree 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

CK1 Compared to the average person, I do not know much about telecommunication services. CK - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

Compared to the average person, I do not know much about telecommunication services.

Value 3739 Frequency
1 Strongly disagree 13
2 Disagree 66
3 Neutral 84
4 Agree 88
5 Strongly agree 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

CK2 I am very familiar with telecommunication services. CK - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I am very familiar with telecommunication services.

Value 3838 Frequency
1 Strongly disagree 23
2 Disagree 63
3 Neutral 63
4 Agree 104
5 Strongly agree 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

CK3 I am not skilled at utilizing telecommunication services. CK - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I am not skilled at utilizing telecommunication services.

Value 3937 Frequency
1 Strongly disagree 14
2 Disagree 55
3 Neutral 61
4 Agree 110
5 Strongly agree 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

CK4 I am very interested in telecommunication services. CK - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I am very interested in telecommunication services.

Value 4036 Frequency
1 Strongly disagree 24
2 Disagree 82
3 Neutral 90
4 Agree 58
5 Strongly agree 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

CK5 I use a lot of telecommunication services. CK - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I use a lot of telecommunication services.

Value 4135 Frequency
1 Strongly disagree 12
2 Disagree 41
3 Neutral 55
4 Agree 132
5 Strongly agree 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

CK6 My friends use telecommunication services a lot. CK - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

My friends use telecommunication services a lot.

Value 4234 Frequency
1 Strongly disagree 9
2 Disagree 19
3 Neutral 48
4 Agree 137
5 Strongly agree 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

CK7 I read articles related to telecommunication services all the time. CK - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I read articles related to telecommunication services all the time.

Value 4333 Frequency
1 Strongly disagree 88
2 Disagree 106
3 Neutral 42
4 Agree 27
5 Strongly agree 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

ATTCH2 Please select "Strongly disagree"

Please select "Strongly disagree"

Value 4432 Frequency
1 Strongly disagree 266
2 Disagree 0
3 Neutral 0
4 Agree 0
5 Strongly agree 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 5

BESC1 I have a special bond with the brands that I like. You are approaching the end of the questionnaire. For the last part we would like you to focus on yourself. BESC - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I have a special bond with the brands that I like.

Value 4531 Frequency
1 Strongly disagree 32
2 Disagree 44
3 Somewhat disagree 32
4 Neutral 38
5 Somewhat agree 72
6 Agree 39
7 Strongly agree 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BESC2 I consider my favorite brands to be a part of myself. You are approaching the end of the questionnaire. For the last part we would like you to focus on yourself. BESC - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I consider my favourite brands to be a part of myself.

Value 4630 Frequency
1 Strongly disagree 41
2 Disagree 55
3 Somewhat disagree 41
4 Neutral 41
5 Somewhat agree 56
6 Agree 26
7 Strongly agree 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BESC3 I often feel a personal connection between my brands and me. You are approaching the end of the questionnaire. For the last part we would like you to focus on yourself. BESC - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I often feel a personal connection between my brands and me.

Value 4729 Frequency
1 Strongly disagree 37
2 Disagree 44
3 Somewhat disagree 39
4 Neutral 52
5 Somewhat agree 64
6 Agree 24
7 Strongly agree 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BESC4 Part of me is defined by important brands in my life. You are approaching the end of the questionnaire. For the last part we would like you to focus on yourself. BESC - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

Part of me is defined by important brands in my life.

Value 4828 Frequency
1 Strongly disagree 47
2 Disagree 58
3 Somewhat disagree 49
4 Neutral 42
5 Somewhat agree 51
6 Agree 13
7 Strongly agree 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BESC5 I feel as if I have a close personal connection with the brands I most prefer. You are approaching the end of the questionnaire. For the last part we would like you to focus on yourself. BESC - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I feel as if I have a close personal connection with the brands I most prefer.

Value 4927 Frequency
1 Strongly disagree 36
2 Disagree 44
3 Somewhat disagree 34
4 Neutral 38
5 Somewhat agree 76
6 Agree 32
7 Strongly agree 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BESC6 I can identify with important brands in my life. You are approaching the end of the questionnaire. For the last part we would like you to focus on yourself. BESC - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

I can identify with important brands in my life.

Value 5026 Frequency
1 Strongly disagree 29
2 Disagree 35
3 Somewhat disagree 29
4 Neutral 41
5 Somewhat agree 90
6 Agree 32
7 Strongly agree 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BESC7 There are links between the brands that I prefer and how I view myself. You are approaching the end of the questionnaire. For the last part we would like you to focus on yourself. BESC - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

There are links between the brands that I prefer and how I view myself.

Value 5125 Frequency
1 Strongly disagree 28
2 Disagree 42
3 Somewhat disagree 27
4 Neutral 45
5 Somewhat agree 84
6 Agree 31
7 Strongly agree 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

BESC8 My favorite brands are an important indication of who I am. You are approaching the end of the questionnaire. For the last part we would like you to focus on yourself. BESC - To what extent do you disagree or agree with the following statements?

My favourite brands are an important indication of who I am.

Value 5224 Frequency
1 Strongly disagree 38
2 Disagree 53
3 Somewhat disagree 41
4 Neutral 32
5 Somewhat agree 73
6 Agree 21
7 Strongly agree 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 7

EDU What is your current educational level?

EDU - What is your current educational level?

Value 5323 Frequency
1 Degree or equivalent 141
2 Higher education 29
3 A Level or equivalent 57
4 GCSEs grades A*-C or equivalent 35
5 Other qualifications 3
6 No qualification 1
7 Don't know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 6

XAGE Your age in years

XSTARleta - How old are you?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 18 71 34.673 11.236

Valid range from 18 to 71

XGENDER Your gender is:

XSPOL - Your gender is:

Value 5521 Frequency
1 Male 79
2 Female 182
4 Other 3
3 Prefer not to say 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
264 2

Valid range from 1 to 4

XGend_tx Other:

Other:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 3 -2 -2 -2 0

Valid range from -2 to -2

XINCOME What was your total personal income after taxes for the most recent calendar year (January through December)?

XDOH - What was your total personal income after taxes for the most recent calendar year (January through December)? (Please include income received by all members of your household and from all sources, including salaries, pensions, interest, dividends, bonuses, capital gains, and profits.)

Value 5719 Frequency
1 Less than GBP 5,000 28
2 GBP 5,001 – GBP 9,999 14
3 GBP 10,000 – GBP 14,999 32
4 GBP 15,000 – GBP 19,999 27
5 GBP 20,000 – GBP 24,999 42
6 GBP 25,000 – GBP 29,999 27
7 GBP 30,000 – GBP 34,999 26
8 GBP 35,000 – GBP 39,999 16
9 GBP 40,000 – GBP 44,999 16
10 GBP 45,000 - GBP 49,999 11
11 more than 50,000 GBP' 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Valid range from 1 to 11

PID_r Online panel respondents ID number

Online panel respondents ID number

Value 5818 Frequency
Zakrita vrednost 266
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

IntTime Interview time

Interview time

Value 5917 Frequency
0:02:59,99 1
0:03:01,00 1
0:03:04,00 1
0:03:07,00 1
0:03:07,99 2
0:03:09,99 1
0:03:11,00 1
0:03:12,00 1
0:03:12,99 1
0:03:14,00 1
0:03:14,99 1
0:03:16,99 2
0:03:17,00 1
0:03:18,00 1
0:03:18,99 1
0:03:19,99 1
0:03:20,00 1
0:03:20,99 3
0:03:23,99 1
0:03:25,99 2
0:03:26,00 1
0:03:26,99 2
0:03:27,99 1
0:03:28,99 2
0:03:29,00 1
0:03:30,00 1
0:03:31,99 1
0:03:33,99 2
0:03:34,00 1
0:03:36,99 1
0:03:38,00 1
0:03:38,99 1
0:03:39,99 1
0:03:41,00 1
0:03:41,99 1
0:03:43,00 2
0:03:43,99 1
0:03:49,00 1
0:03:50,99 1
0:03:51,99 1
0:03:52,00 1
0:03:52,99 1
0:03:54,00 2
0:03:54,99 2
0:03:55,00 1
0:03:57,00 1
0:03:57,99 2
0:04:00,99 1
0:04:01,99 1
0:04:05,00 1
0:04:05,99 1
0:04:07,99 1
0:04:08,99 1
0:04:09,99 1
0:04:10,99 2
0:04:11,00 3
0:04:11,99 2
0:04:13,00 1
0:04:14,99 1
0:04:16,00 2
0:04:16,99 1
0:04:17,00 1
0:04:17,99 4
0:04:18,99 1
0:04:20,00 1
0:04:22,00 1
0:04:23,00 1
0:04:24,00 4
0:04:24,99 1
0:04:25,00 1
0:04:25,99 1
0:04:26,00 1
0:04:27,00 1
0:04:33,99 2
0:04:34,00 1
0:04:36,00 2
0:04:37,99 1
0:04:38,00 2
0:04:38,99 2
0:04:40,00 1
0:04:41,00 1
0:04:41,99 2
0:04:43,00 1
0:04:43,99 1
0:04:44,99 1
0:04:46,00 1
0:04:48,00 1
0:04:48,99 2
0:04:49,99 2
0:04:50,99 1
0:04:52,00 1
0:04:52,99 2
0:04:53,00 1
0:04:54,00 1
0:04:55,00 1
0:04:56,00 2
0:04:59,00 2
0:05:02,00 2
0:05:04,00 1
0:05:05,00 2
0:05:08,00 1
0:05:08,99 1
0:05:10,00 1
0:05:12,00 2
0:05:13,99 2
0:05:15,00 1
0:05:16,99 2
0:05:17,00 1
0:05:19,99 2
0:05:21,00 1
0:05:21,99 1
0:05:27,99 1
0:05:34,99 3
0:05:35,00 1
0:05:35,99 1
0:05:36,99 1
0:05:37,00 1
0:05:39,00 1
0:05:39,99 1
0:05:40,99 2
0:05:41,00 1
0:05:43,99 1
0:05:45,00 1
0:05:47,00 1
0:05:48,00 2
0:05:51,99 1
0:05:55,99 1
0:05:56,99 1
0:05:57,00 1
0:05:57,99 1
0:05:59,00 1
0:05:59,99 1
0:06:01,00 1
0:06:04,00 1
0:06:06,99 1
0:06:09,00 1
0:06:12,00 1
0:06:14,00 1
0:06:14,99 1
0:06:15,99 1
0:06:18,99 1
0:06:21,00 1
0:06:23,99 1
0:06:29,00 1
0:06:30,00 1
0:06:30,99 1
0:06:32,99 1
0:06:33,99 1
0:06:41,00 2
0:06:42,00 1
0:06:42,99 1
0:06:44,00 1
0:06:44,99 1
0:06:45,99 2
0:06:46,00 1
0:06:49,00 1
0:06:53,00 1
0:06:57,00 1
0:06:57,99 1
0:06:58,99 2
0:07:00,99 1
0:07:05,00 3
0:07:06,00 1
0:07:06,99 2
0:07:08,00 1
0:07:13,00 1
0:07:15,99 1
0:07:17,99 1
0:07:20,99 1
0:07:22,99 1
0:07:23,00 1
0:07:25,99 1
0:07:27,00 2
0:07:33,99 1
0:07:35,99 2
0:07:38,00 1
0:07:40,00 1
0:07:41,99 1
0:07:43,99 1
0:07:48,99 1
0:07:52,00 2
0:07:56,00 1
0:07:58,00 1
0:08:17,00 1
0:08:27,00 1
0:08:36,99 1
0:08:37,99 1
0:08:43,99 1
0:08:50,00 1
0:08:56,00 1
0:09:01,00 1
0:09:02,00 1
0:09:16,00 1
0:09:17,99 1
0:09:21,99 1
0:09:28,00 1
0:09:28,99 1
0:09:29,99 3
0:09:34,00 1
0:09:49,00 1
0:09:58,00 1
0:10:11,00 1
0:10:38,00 1
0:10:59,00 1
0:11:15,00 1
0:11:47,99 1
0:12:25,00 1
0:12:39,99 1
0:12:47,99 1
0:13:43,00 1
0:13:58,99 1
0:14:05,00 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0

Group12 Experimental group recoded

Experimental group recoded

Value 6016 Frequency
0 Control group 42
1 Customer orientation 49
Sysmiss 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 175

Valid range from 0 to 1

Group13 Experimental group recoded

Experimental group recoded

Value 6115 Frequency
0 Control group 42
1 Good employer 44
Sysmiss 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 180

Valid range from 0 to 1

Group14 Experimental group recoded

Experimental group recoded

Value 6214 Frequency
0 Control group 42
1 Social and enviromental responsability 40
Sysmiss 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 184

Valid range from 0 to 1

Group15 Experimental group recoded

Experimental group recoded

Value 6313 Frequency
0 Control group 42
1 Reliable and finacially strong company 46
Sysmiss 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 178

Valid range from 0 to 1

Group16 Experimental group recoded

Experimental group recoded

Value 6412 Frequency
0 Control group 42
1 Product and service quality 45
Sysmiss 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 179

Valid range from 0 to 1

Knowled Factor scores from CFA for construct of Category knowledge (CK)

Factor scores from CFA for construct of Category knowledge (CK)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 0.787 3.612 2.346 0.544

Valid range from 0.78676133294215 to 3.61170399199992

BrEngaSC Factor scores from CFA for construct of Brand engagement in self-concept (BESC)

Factor scores from CFA for construct of Brand engagement in self-concept (BESC)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 1.104 7.066 3.795 1.489

Valid range from 1.10408736597777 to 7.06598825805908

PSqual Factor scores from CFA for construct of Prodcut and service quality (PSQ)

Factor scores from CFA for construct of Prodcut and service quality (PSQ)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 2.004 7.468 5.343 0.922

Valid range from 2.00429408757706 to 7.46770410029863

RFstCo Factor scores from CFA for construct of Reliable and finacially strong company (RFSC)

Factor scores from CFA for construct of Reliable and finacially strong company (RFSC)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 1.69 5.856 4.35 0.704

Valid range from 1.69038091448882 to 5.85604998917927

SEresp Factor scores from CFA for construct of Social and enviromental responsability (SER)

Factor scores from CFA for construct of Social and enviromental responsability (SER)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 1.148 5.474 3.614 0.653

Valid range from 1.14759984959412 to 5.4738434239966

Employer Factor scores from CFA for construct of Good employer (GE)

Factor scores from CFA for construct of Good employer (GE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 1.969 7.135 5.103 0.867

Valid range from 1.96880483266575 to 7.13457432930526

CustOri Factor scores from CFA for construct of Customer orientation (CO)

Factor scores from CFA for construct of Customer orientation (CO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 1.802 6.523 4.634 0.834

Valid range from 1.80153635775131 to 6.52345472974106

Competen Factor scores from CFA for construct of Competence (BC)

Factor scores from CFA for construct of Competence (BC)

Value 724 Frequency
0 Not at all
100 Extremely
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 2.089 93.659

Valid range from 0 to 100

Warmth Factor scores from CFA for construct of Warmth (BW)

Factor scores from CFA for construct of Warmth (BW)

Value 733 Frequency
0 Not at all
100 Extremely
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 2.707 95.105

Valid range from 0 to 100

Trust Factor scores from CFA for construct of Trust (BT)

Factor scores from CFA for construct of Trust (BT)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 1.079 6.795 4.412 0.969

Valid range from 1.0792682125436 to 6.79488894082649

WTP Factor scores from CFA for construct of Willingness to purchase (WTP)

Factor scores from CFA for construct of Willingness to purchase (WTP)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 0 1.055 5.093 3.744 0.888

Valid range from 1.05501163138805 to 5.09347423771606

Materials of the Study

  1. Gidaković, Petar in Žabkar, Vesna (2019). EKUPSZ19 - Survey about attitudes toward companies [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Gidaković, Petar in Žabkar, Vesna (2020). Warmth and competence matter!: but how do they come about? Prispevek na konferenci (AMA Winter Academic Conference, 2020).

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Gidaković, P. and Žabkar, V. (2020). Eksperiment o korporativnem ugledu, porabniških stereotipih in zaupanju, 2019 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EKUPSZ19. https://doi.org/10.17898/ADP_EKUPSZ19_V1

COBISS.SI
Publication date: 2020
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si