Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0812
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0812_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, imenovanje kandidatov za veleposlanike, imenovane Dimitrija Rupla za odposlanca za zunanje zadeve, oddaja Blejskega otoka v najem cerkvi, mnenje o podpori ustanovitve t. im. Jambrekove univerze, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, upoštevanje slovenske vlade, odločbe sodišča o položaju t. im. izbrisanih, občutek osebne sreče

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o neimenovanju ambasadorjev, o D. Ruplu kot posebnemu odposlancu, o najemu Blejskega otoka s strani RKC, o novi univerzi ter o vplivu krize na ravnanje z denarjem.

Methodology


Collection date: 8. december 2008 - 10. december 2008
Date of production: 2008-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0812 - Politbarometer PB12/08 [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 55
 • number of units: 943

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2008-12-14 943
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 2008-12-14 2008-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 384
2 ni zadovoljen 506
3 ne vem, b.o. 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 53

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 540
2 ni zadovoljen 385
3 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 18

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 155 Frequency
2008-12-14 943
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 2008-12-14 2008-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 254 Frequency
1 zadovoljen 384
2 ni zadovoljen 506
3 ne vem, b.o. 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 53

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 353 Frequency
1 zadovoljen 540
2 ni zadovoljen 385
3 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 18

Valid range from 1 to 3

Q481D ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 452 Frequency
1 da, podpiram 522
2 ne, ne podpiram 300
3 ne vem, b.o. 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 121

Valid range from 1 to 3

I1_1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 551 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 . 134
3 nekaj vmes 401
4 . 236
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 34

Valid range from 1 to 6

I2_1 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 650 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 . 138
3 nekaj vmes 303
4 . 261
5 najbolj zaupa 139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 21

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 749 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 138
3 nekaj vmes 386
4 . 243
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 80

Valid range from 1 to 6

I4_1 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 848 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 108
3 nekaj vmes 202
4 . 279
5 najbolj zaupa 251
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 8

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 947 Frequency
1 najmanj zaupa 112
2 . 268
3 nekaj vmes 430
4 . 74
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 48

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1046 Frequency
1 najmanj zaupa 178
2 . 267
3 nekaj vmes 306
4 . 126
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 50

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 1145 Frequency
1 najmanj zaupa 87
2 . 185
3 nekaj vmes 353
4 . 242
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 18

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 1244 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 126
3 nekaj vmes 321
4 . 269
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 68

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1343 Frequency
1 najmanj zaupa 285
2 . 192
3 nekaj vmes 228
4 . 152
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 25

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 1442 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 94
3 nekaj vmes 286
4 . 356
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 43

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 1541 Frequency
1 najmanj zaupa 24
2 . 111
3 nekaj vmes 345
4 . 341
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 49

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 1640 Frequency
1 najmanj zaupa 90
2 . 179
3 nekaj vmes 373
4 . 218
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 8

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1739 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 145
3 nekaj vmes 420
4 . 239
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 59

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 1838 Frequency
1 najmanj zaupa 118
2 . 231
3 nekaj vmes 303
4 . 157
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 98

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 1937 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 131
3 nekaj vmes 346
4 . 240
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 112

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2036 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 188
3 nekaj vmes 318
4 . 220
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 79

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2135 Frequency
1 najmanj zaupa 83
2 . 179
3 nekaj vmes 370
4 . 234
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 14

Valid range from 1 to 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2234 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 156
3 nekaj vmes 442
4 . 207
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 70

Valid range from 1 to 6

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2333 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 87
3 nekaj vmes 249
4 . 400
5 najbolj zaupa 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 22

Valid range from 1 to 6

I28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 2432 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 199
3 nekaj vmes 316
4 . 220
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 54

Valid range from 1 to 6

I29 POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM IN

POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? UPORABITE ISTO LESTVICO OD 1 DO 5. RAČUNSKEMU SODIŠČU IN IGORJU ŠOLTESU?

Value 2531 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 141
3 nekaj vmes 244
4 . 216
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 206

Valid range from 1 to 6

I16_1 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠ

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 2630 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 112
3 nekaj vmes 278
4 . 325
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 78

Valid range from 1 to 6

I27_1 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN D

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Value 2729 Frequency
1 najmanj zaupa 113
2 . 167
3 nekaj vmes 243
4 . 242
5 najbolj zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 55

Valid range from 1 to 6

I30 IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIR

IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 2828 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 96
3 nekaj vmes 216
4 . 291
5 najbolj zaupa 190
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 97

Valid range from 1 to 6

W20B SEPTEMBRA LETOS SO BILE VOLITVE V DRŽAVN

SEPTEMBRA LETOS SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 2927 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 50
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 33
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SDS - slovenska demokratska stranka 150
5 SLS - slovenska ljudska stranka 26
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 SD - socialni demokrati 289
8 ZARES - nova stranka 50
9 drugo stranko 12
10 LIPA - stranka 5
99 ni volil 142
0 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 140

Valid range from 0 to 99

Q750 KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE

KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE VOLILI TO STRANKO?

Value 3026 Frequency
1 V ZADNJIH DNEH 82
2 V ZADNJEM MESECU 90
3 OD ZAČETKA LETOŠNJEGA LETA 91
4 ŽE DALJ ČASA SEM ODLOČEN 391
5 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 289

Valid range from 1 to 5

Q751 KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM

KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI ALI NISTE ZADOVOLJNI ?

Value 3125 Frequency
1 zadovoljen 589
2 ni zadovoljen 294
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 60

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3224 Frequency
1 da 748
2 ne 159
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 4

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3323 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 32
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 21
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SDS - slovenska demokratska stranka 138
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 31
7 SD - socialni demokrati 219
8 ZARES - nova stranka 80
9 drugo stranko 7
10 LIPA - stranka 2
0 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
562 381

Valid range from 0 to 10

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3422 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 16
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 7
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 31
5 SLS - slovenska ljudska stranka 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 4
7 SD - socialni demokrati 37
8 ZARES - nova stranka 28
9 drugo stranko 4
10 LIPA - stranka 0
0 ne vem, b.o. 237
Sysmiss 571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 808

Valid range from 0 to 10

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3521 Frequency
1 prej levo 358
2 v sredino 226
3 prej desno 172
4 b.o. 183
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 187

Valid range from 1 to 4

Q902A KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA DA

KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA DANILA TÜRKA, DA ZADRŽI IMENOVANJE NEKATERIH KANDIDATOV ZA VELEPOSLANIKE? ALI NJEGOVO ODLOČITEV...

Value 3620 Frequency
1 ODOBRAVATE 602
2 NE ODOBRAVATE 222
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 119

Valid range from 1 to 3

Q902B KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA VL

KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA VLADE BORUTA PAHORJA, DA DIMITRIJA RUPLA IMENUJE KOT POSEBNEGA ODPOSLANCA ZA ZUNANJE ZADEVE? ALI TO ODLOČITEV...

Value 3719 Frequency
1 ODOBRAVATE 221
2 NE ODOBRAVATE 661
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 61

Valid range from 1 to 3

Q902C KAKO PA OCENJUJETE ODLOČITEV BIVŠEGA MIN

KAKO PA OCENJUJETE ODLOČITEV BIVŠEGA MINISTRA SIMONITIJA, DA ODDA BLEJSKI OTOK V NAJEM CERKVI? ALI TO ODLOČITEV...

Value 3818 Frequency
1 ODOBRAVATE 170
2 NE ODOBRAVATE 665
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 108

Valid range from 1 to 3

Q902D IN ŠE, ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE

IN ŠE, ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ODLOČITEV BIVŠE MINISTRICE MOJCE KUCLER DOLINAR, DA PODPRE USTANOVITEV NOVE, T.I. JAMBREKOVE UNIVERZE?

Value 3917 Frequency
1 ODOBRAVATE 200
2 NE ODOBRAVATE 464
3 ne vem, b.o. 275
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
664 279

Valid range from 1 to 3

Q903 V ZADNJEM ČASU JE PRECEJ GOVORA O SVETOV

V ZADNJEM ČASU JE PRECEJ GOVORA O SVETOVNI GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIZI. POVEJTE, ALI BO TO KAJ VPLIVALO NA VAŠE RAVNANJE Z DENARJEM?

Value 4016 Frequency
1 BO VPLIVALO 613
2 NE BO PREVEČ VPLIVALO 293
3 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 37

Valid range from 1 to 3

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE Ž

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?:

Value 4115 Frequency
1 da, dolžna 499
2 ne, ni dolžna 250
3 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 194

Valid range from 1 to 3

Q770 ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE

ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE OBČUTKE OSEBNE (DRUŽINSKE) SREČE, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KAKO SREČNO/SREČNEGA SE POČUTITE, PRI ČEMER 1 POMENI DA NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 4214 Frequency
1 nisem srečen 31
2 . 48
3 nekaj vmes 264
4 . 416
5 zelo srečen 170
6 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 14

Valid range from 1 to 6

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 4313 Frequency
16 1
19 2
20 1
21 2
22 2
23 4
24 6
25 3
26 1
27 9
28 4
29 10
30 15
31 11
32 10
33 10
34 11
35 12
36 10
37 19
38 15
39 17
40 19
41 20
42 25
43 17
44 11
45 22
46 25
47 26
48 25
49 21
50 21
51 20
52 16
53 26
54 21
55 21
56 13
57 15
58 17
59 14
60 12
61 18
62 16
63 20
64 16
65 19
66 16
67 16
68 16
69 16
70 19
71 11
72 8
73 10
74 7
75 15
76 10
77 12
78 8
79 10
80 10
81 9
82 7
83 10
84 14
85 13
86 10
87 5
88 7
89 4
90 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 1 16 90 55.288 16.707

Valid range from 0 to 90

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4412 Frequency
1 OSNOVNA 124
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 402
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 284
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 2

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 4511 Frequency
1 NA PODEŽELJU 333
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 315
3 V VEČJEM MESTU 144
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 150
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 1

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 4610 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 233
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 154
3 SAMOZAPOSLEN 38
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 407
7 ŠTUDENT, DIJAK 54
8 BREZPOSELN 34
9 DRUGO... 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 479 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 52
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 99
3 NE, TO ME NE SKRBI 234
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 556
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
385 558

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 488 Frequency
1 sem veren 444
2 nisem veren 305
3 nekaj vmes... 169
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 25

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 497 Frequency
1 moški 362
2 ženska 581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 506 Frequency
Zakrita vrednost 943
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0

REGIJA Regija

Value 515 Frequency
1 POMURSKA 56
2 PODRAVSKA 137
3 KOROŠKA 35
4 SAVINJSKA 104
5 GORENJSKA 105
6 ZASAVSKA 27
7 OSREDNJA 236
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 60
10 GORIŠKA 50
11 OBALNO-KRAŠKA 41
12 KRAŠKA 50
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 8

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 524 Frequency
1 ->500 332
2 500-4000 231
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 173
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0

Valid range from 0 to 4

RSTAR STAROST

Value 533 Frequency
30 ->30 115
45 31 - 45 211
60 46 - 60 276
99 61 -> 340
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 542 Frequency
1 DESUS 48
2 LDS 28
3 NSI 17
4 SDS 169
5 SLS 23
6 SNS 35
7 SD 256
8 ZARES 108
9 drugo 11
10 LIPA 2
0 ne vem 237
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 246

Valid range from 1 to 10

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0 0.307 4.096 1.001 0.874

Valid range from 0.3071661 to 4.095548

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0812. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0812_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si