Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0812
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0812_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, imenovanje kandidatov za veleposlanike, imenovane Dimitrija Rupla za odposlanca za zunanje zadeve, oddaja Blejskega otoka v najem cerkvi, mnenje o podpori ustanovitve t. im. Jambrekove univerze, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, upoštevanje slovenske vlade, odločbe sodišča o položaju t. im. izbrisanih, občutek osebne sreče

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o neimenovanju ambasadorjev, o D. Ruplu kot posebnemu odposlancu, o najemu Blejskega otoka s strani RKC, o novi univerzi ter o vplivu krize na ravnanje z denarjem.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 8. december 2008 - 10. december 2008
Čas izdelave: 2008-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0812 - Politbarometer PB12/08 [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 55
 • število enot: 943

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2008-12-14 943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 2008-12-14 2008-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 384
2 ni zadovoljen 506
3 ne vem, b.o. 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 540
2 ni zadovoljen 385
3 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 155 Frekvenca
2008-12-14 943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 2008-12-14 2008-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 254 Frekvenca
1 zadovoljen 384
2 ni zadovoljen 506
3 ne vem, b.o. 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 353 Frekvenca
1 zadovoljen 540
2 ni zadovoljen 385
3 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481D ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 452 Frekvenca
1 da, podpiram 522
2 ne, ne podpiram 300
3 ne vem, b.o. 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1_1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 551 Frekvenca
1 najmanj zaupa 81
2 . 134
3 nekaj vmes 401
4 . 236
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2_1 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 650 Frekvenca
1 najmanj zaupa 81
2 . 138
3 nekaj vmes 303
4 . 261
5 najbolj zaupa 139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 749 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 138
3 nekaj vmes 386
4 . 243
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4_1 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 848 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 108
3 nekaj vmes 202
4 . 279
5 najbolj zaupa 251
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 947 Frekvenca
1 najmanj zaupa 112
2 . 268
3 nekaj vmes 430
4 . 74
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 1046 Frekvenca
1 najmanj zaupa 178
2 . 267
3 nekaj vmes 306
4 . 126
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 1145 Frekvenca
1 najmanj zaupa 87
2 . 185
3 nekaj vmes 353
4 . 242
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 1244 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 126
3 nekaj vmes 321
4 . 269
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1343 Frekvenca
1 najmanj zaupa 285
2 . 192
3 nekaj vmes 228
4 . 152
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 1442 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 94
3 nekaj vmes 286
4 . 356
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 1541 Frekvenca
1 najmanj zaupa 24
2 . 111
3 nekaj vmes 345
4 . 341
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 1640 Frekvenca
1 najmanj zaupa 90
2 . 179
3 nekaj vmes 373
4 . 218
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1739 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 145
3 nekaj vmes 420
4 . 239
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 1838 Frekvenca
1 najmanj zaupa 118
2 . 231
3 nekaj vmes 303
4 . 157
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 1937 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 131
3 nekaj vmes 346
4 . 240
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2036 Frekvenca
1 najmanj zaupa 63
2 . 188
3 nekaj vmes 318
4 . 220
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2135 Frekvenca
1 najmanj zaupa 83
2 . 179
3 nekaj vmes 370
4 . 234
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2234 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 156
3 nekaj vmes 442
4 . 207
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2333 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 87
3 nekaj vmes 249
4 . 400
5 najbolj zaupa 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 2432 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 199
3 nekaj vmes 316
4 . 220
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I29 POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM IN

POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? UPORABITE ISTO LESTVICO OD 1 DO 5. RAČUNSKEMU SODIŠČU IN IGORJU ŠOLTESU?

Vrednost 2531 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 141
3 nekaj vmes 244
4 . 216
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16_1 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠ

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 2630 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 112
3 nekaj vmes 278
4 . 325
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I27_1 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN D

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Vrednost 2729 Frekvenca
1 najmanj zaupa 113
2 . 167
3 nekaj vmes 243
4 . 242
5 najbolj zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I30 IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIR

IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 2828 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 96
3 nekaj vmes 216
4 . 291
5 najbolj zaupa 190
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W20B SEPTEMBRA LETOS SO BILE VOLITVE V DRŽAVN

SEPTEMBRA LETOS SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 2927 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 50
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 33
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SDS - slovenska demokratska stranka 150
5 SLS - slovenska ljudska stranka 26
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 SD - socialni demokrati 289
8 ZARES - nova stranka 50
9 drugo stranko 12
10 LIPA - stranka 5
99 ni volil 142
0 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 140

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q750 KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE

KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE VOLILI TO STRANKO?

Vrednost 3026 Frekvenca
1 V ZADNJIH DNEH 82
2 V ZADNJEM MESECU 90
3 OD ZAČETKA LETOŠNJEGA LETA 91
4 ŽE DALJ ČASA SEM ODLOČEN 391
5 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
654 289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q751 KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM

KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI ALI NISTE ZADOVOLJNI ?

Vrednost 3125 Frekvenca
1 zadovoljen 589
2 ni zadovoljen 294
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3224 Frekvenca
1 da 748
2 ne 159
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3323 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 32
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 21
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SDS - slovenska demokratska stranka 138
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 31
7 SD - socialni demokrati 219
8 ZARES - nova stranka 80
9 drugo stranko 7
10 LIPA - stranka 2
0 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
562 381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3422 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 16
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 7
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 31
5 SLS - slovenska ljudska stranka 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 4
7 SD - socialni demokrati 37
8 ZARES - nova stranka 28
9 drugo stranko 4
10 LIPA - stranka 0
0 ne vem, b.o. 237
Sysmiss 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3521 Frekvenca
1 prej levo 358
2 v sredino 226
3 prej desno 172
4 b.o. 183
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q902A KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA DA

KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA DANILA TÜRKA, DA ZADRŽI IMENOVANJE NEKATERIH KANDIDATOV ZA VELEPOSLANIKE? ALI NJEGOVO ODLOČITEV...

Vrednost 3620 Frekvenca
1 ODOBRAVATE 602
2 NE ODOBRAVATE 222
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q902B KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA VL

KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA VLADE BORUTA PAHORJA, DA DIMITRIJA RUPLA IMENUJE KOT POSEBNEGA ODPOSLANCA ZA ZUNANJE ZADEVE? ALI TO ODLOČITEV...

Vrednost 3719 Frekvenca
1 ODOBRAVATE 221
2 NE ODOBRAVATE 661
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q902C KAKO PA OCENJUJETE ODLOČITEV BIVŠEGA MIN

KAKO PA OCENJUJETE ODLOČITEV BIVŠEGA MINISTRA SIMONITIJA, DA ODDA BLEJSKI OTOK V NAJEM CERKVI? ALI TO ODLOČITEV...

Vrednost 3818 Frekvenca
1 ODOBRAVATE 170
2 NE ODOBRAVATE 665
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q902D IN ŠE, ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE

IN ŠE, ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ODLOČITEV BIVŠE MINISTRICE MOJCE KUCLER DOLINAR, DA PODPRE USTANOVITEV NOVE, T.I. JAMBREKOVE UNIVERZE?

Vrednost 3917 Frekvenca
1 ODOBRAVATE 200
2 NE ODOBRAVATE 464
3 ne vem, b.o. 275
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
664 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q903 V ZADNJEM ČASU JE PRECEJ GOVORA O SVETOV

V ZADNJEM ČASU JE PRECEJ GOVORA O SVETOVNI GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIZI. POVEJTE, ALI BO TO KAJ VPLIVALO NA VAŠE RAVNANJE Z DENARJEM?

Vrednost 4016 Frekvenca
1 BO VPLIVALO 613
2 NE BO PREVEČ VPLIVALO 293
3 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE Ž

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?:

Vrednost 4115 Frekvenca
1 da, dolžna 499
2 ne, ni dolžna 250
3 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q770 ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE

ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE OBČUTKE OSEBNE (DRUŽINSKE) SREČE, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KAKO SREČNO/SREČNEGA SE POČUTITE, PRI ČEMER 1 POMENI DA NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 4214 Frekvenca
1 nisem srečen 31
2 . 48
3 nekaj vmes 264
4 . 416
5 zelo srečen 170
6 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 4313 Frekvenca
16 1
19 2
20 1
21 2
22 2
23 4
24 6
25 3
26 1
27 9
28 4
29 10
30 15
31 11
32 10
33 10
34 11
35 12
36 10
37 19
38 15
39 17
40 19
41 20
42 25
43 17
44 11
45 22
46 25
47 26
48 25
49 21
50 21
51 20
52 16
53 26
54 21
55 21
56 13
57 15
58 17
59 14
60 12
61 18
62 16
63 20
64 16
65 19
66 16
67 16
68 16
69 16
70 19
71 11
72 8
73 10
74 7
75 15
76 10
77 12
78 8
79 10
80 10
81 9
82 7
83 10
84 14
85 13
86 10
87 5
88 7
89 4
90 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 1 16 90 55.288 16.707

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 4412 Frekvenca
1 OSNOVNA 124
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 402
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 284
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 4511 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 333
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 315
3 V VEČJEM MESTU 144
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 150
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 4610 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 233
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 154
3 SAMOZAPOSLEN 38
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 407
7 ŠTUDENT, DIJAK 54
8 BREZPOSELN 34
9 DRUGO... 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 479 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 52
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 99
3 NE, TO ME NE SKRBI 234
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 556
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
385 558

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 488 Frekvenca
1 sem veren 444
2 nisem veren 305
3 nekaj vmes... 169
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 497 Frekvenca
1 moški 362
2 ženska 581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 506 Frekvenca
Zakrita vrednost 943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0

REGIJA Regija

Vrednost 515 Frekvenca
1 POMURSKA 56
2 PODRAVSKA 137
3 KOROŠKA 35
4 SAVINJSKA 104
5 GORENJSKA 105
6 ZASAVSKA 27
7 OSREDNJA 236
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 60
10 GORIŠKA 50
11 OBALNO-KRAŠKA 41
12 KRAŠKA 50
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 524 Frekvenca
1 ->500 332
2 500-4000 231
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 173
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

RSTAR STAROST

Vrednost 533 Frekvenca
30 ->30 115
45 31 - 45 211
60 46 - 60 276
99 61 -> 340
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 542 Frekvenca
1 DESUS 48
2 LDS 28
3 NSI 17
4 SDS 169
5 SLS 23
6 SNS 35
7 SD 256
8 ZARES 108
9 drugo 11
10 LIPA 2
0 ne vem 237
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0 0.307 4.096 1.001 0.874

Vrednosti spremenljivk od 0.3071661 do 4.095548

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0812. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0812_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si