Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004: Mednarodna primerjalna študija

Basic Study Information

ADP - IDNo: HRMSI04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HRMSI04_V1
Main author(s):
 • Svetlik, Ivan
Co-workers:
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Ignjatović, Miroljub
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra
 • Kohont, Andrej
 • Kopač, Anja
 • Mesner Andolšek, Dana
 • Nadoh, Jana
 • Pavlin, Samo
 • Stanojević, Miroslav
 • Trbanc, Martina
Data file producer:
CPOČV - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2004)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0193 (None)

Series:
 • HRM/Upravljanje človeških virov

  Omrežje CRANFILED na projektu Primerjalnega upravljanja človeških virov (Comparative Human Resource Management - CRANET) je leta 1989 ustanovilo pet drž ustanoviteljic, vključenih v edinstven in pomemben raziskovalni projekt na področju upravljanja človeških virov. Projekt koordinira Cranfield School of Management iz Velike Britanije. V raziskavo Cranet je danes vključenih več kot 30 držav po vsem svetu in je največja in najbolj reprezentativna neodvisna raziskava na svojem področju. Cilji raziskave Cranet so: nuditi podatke o Upravljanju človeških virov za strokovnjake, oblikovalce javnih politik in akademike; nadzirati vpliv EU na raznovrstnost prakse na področju upravljanja človeških virov; priskrbeti konkretne kazalce za delo v različnih državah; medčasovni nadzor približevanja ali oddaljevanja "Evropeizacije" dela na specifičnih področjih upravljanja človeških virov; dokazovanje premika v politiki uslužbencev v smeri "Strateškega upravljanja človeških virov". Slovenija sodeluje v raziskavi od leta 2001.

Study Content

Keywords:

služba za kadrovske vire, služba za človeške vire, strategija in politika podjetja, praksa kadrovanja, pridobivanje in izbira kadrov, metode izbire, ranljive skupine, fleksibilne oblike dela, izobraževanje in razvoj zaposlenih, uspešnost usposabljanja, načini usposabljanja, razvoj menedžmenta, ocenjevanje delovne uspešnosti, usklajevanje delovnega in družinskega življenja, porast/krčenje števila zaposlenih, nadomestila in ugodnosti, plače, odnosi in komunikacije z zaposlenimi, sindikati, svet delavcev, načini sporočanja, mednarodne primerjave

Keywords ELSST:
ČLOVEŠKI VIRI, PODJETJE, PODJETJE, KADROVSKA POLITIKA, IZBOR KADROV, EVROPSKA UNIJA, ZAPOSLITEV

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
Upravljanje kadrov/človeških virov v organizaciji
Strategija in politika podjetja
Praksa kadrovanja
Fleksibilne oblike dela
Razvoj zaposlenih
Nadomestila in ugodnosti
Odnosi in komunikacije z zaposlenimi
Podatki o organizaciji
Osebni podatki


Abstract:

Namen mednarodne primerjalne študije Upravljanje človeških virov je zbrati podatke o stanju na področju upravljanja s človeškimi viri v Sloveniji in primerjava zbranih podatkov s stanjem v Evropski uniji in v tranzicijskih državah. Daje nam podatke o upravljanju s človeškimi viri v slovenskih organizacijah, ki zaposlujejo večje število delavcev (praviloma 200) v vseh sektorjih gospodarstva, v javnih zavodih in v državni upravi. Raziskava je nastala v sodelovanju s Cranfield network (CRANET), ki jo koordinira Cranfield University, Scholl of Management. Podatki v raziskavi so pridobljeni s pomočjo standardiziranega vprašalnika z večino vprašanj zaprtega tipa. Na vprašanja so praviloma odgovarjali vodje služb za kadrovske/človeške vire. Ker gre za del mednarodne raziskave je mogoča primerljivost med posameznimi članicami CRANETA in primerjava z drugimi organizacijami v Sloveniji oz. "benchmarking upravljanja človeških virov". Slovenske podatke glede upravljanja s človeškimi viri lahko primerjamo z mednarodnimi podatki za skupino držav Evropske unije, nekaterimi tranzicijskimi državami in nekaterimi bolj razvitimi državami sveta.

Methodology


Collection date: februar, 2004 - marec, 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

organizacija

Universe:

Ciljna populacija so organizacije z 200 in več zaposlenimi in organizacije, ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti (1999) sodijo v skupino dejavnosti javne uprave (SKD 75.1) in javnih zavodov in zaposlujejo 100 ali več oseb.

Excluded:

Organizacije z manjšim številom zaposlenih.

Data collected by:

Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Centre for European Human Resource Management

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, pokrita cela populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: HRMSI04 - Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004 : Mednarodna primerjalna študija [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 335
 • number of units: 161

Variable list

COUNTRY country

Value 13 Frequency
1 United Kingdom 0
2 France 0
3 Germany W 0
4 Sweden 0
5 Spain 0
6 Denmark 0
7 The Netherlands 0
8 Italy 0
9 Norway 0
10 Switzerland 0
11 Turkey 0
12 Ireland 0
13 Portugal 0
14 Finland 0
15 Germany E 0
16 Greece 0
17 Czech Republic 0
18 Austria 0
19 Belgium 0
20 Bulgaria 0
21 Japan 0
22 Hungary 0
23 Australia 0
24 New Zealand 0
25 Greek Cypriot 0
26 Poland 0
27 Israel 0
28 USA 0
29 Canada 0
30 Tunisia 0
32 South Africa 0
33 N Ireland 0
34 Taiwan 0
35 Northern Cyprus 0
36 Estonia 0
37 Slovenia 161
38 Iceland 0
39 India 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 1 to 39

SFA Del večje skupine

Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije?

Value 22 Frequency
0 Ne 87
1 Da 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 0 to 1

SFB Odgovarjate v imenu celotne skupine

Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine?

Value 31 Frequency
0 Ne 50
1 Da 24
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 87

Valid range from 0 to 1

COUNTRY country

Value 1335 Frequency
1 United Kingdom 0
2 France 0
3 Germany W 0
4 Sweden 0
5 Spain 0
6 Denmark 0
7 The Netherlands 0
8 Italy 0
9 Norway 0
10 Switzerland 0
11 Turkey 0
12 Ireland 0
13 Portugal 0
14 Finland 0
15 Germany E 0
16 Greece 0
17 Czech Republic 0
18 Austria 0
19 Belgium 0
20 Bulgaria 0
21 Japan 0
22 Hungary 0
23 Australia 0
24 New Zealand 0
25 Greek Cypriot 0
26 Poland 0
27 Israel 0
28 USA 0
29 Canada 0
30 Tunisia 0
32 South Africa 0
33 N Ireland 0
34 Taiwan 0
35 Northern Cyprus 0
36 Estonia 0
37 Slovenia 161
38 Iceland 0
39 India 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 1 to 39

SFA Del večje skupine

Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije?

Value 2334 Frequency
0 Ne 87
1 Da 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 0 to 1

SFB Odgovarjate v imenu celotne skupine

Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine?

Value 3333 Frequency
0 Ne 50
1 Da 24
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 87

Valid range from 0 to 1

S1V1A1 Moški v oddelku za kadre

Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire? _____Moški

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 6 0 16 0.994 1.853

Valid range from 0 to 16

S1V1A2 Ženske v oddelku za kadre

Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire? _____ Ženske

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 6 1 84 4.948 9.001

Valid range from 1 to 84

S1V1A3 Nimamo oddelka za kadre

Nimamo oddelka za kadre/človeške vire

Value 6330 Frequency
1 Nimamo oddelka za kadre. 4
Sysmiss 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 157

Valid range from 1 to 1

S1V2 Vodja oddelka za kadre član ožjega kolegija uprave

Če imate oddelek za kadre/človeške vire, ali je vodja tega oddelka član ožjega kolegija direktorjev/uprave (ali drugega ustreznega organa)?

Value 7329 Frequency
0 Ne 50
1 Da 101
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 10

Valid range from 0 to 1

S1V3 Od kod je bil rekrutiran najvišji vodja oddelka za kadre (Prosimo, izberite le en odgovor.)

Od kod je bil rekrutiran najvišji vodja oddelka za kadre/človeške vire?

Value 8328 Frequency
1 Iz oddelka za kadre 56
2 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov v organizaciji 44
3 Iz vrst kadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 38
4 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 14
5 Drugo 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 9

Valid range from 1 to 5

S1V4A Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Plače

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? A. Plače

Value 9327 Frequency
1 Se je povečala 18
2 Se je zmanjšala 3
3 Je enaka 54
4 Ne uporabljamo 83
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 3

Valid range from 1 to 4

S1V4B Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Pokojnine

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? B. Pokojnine

Value 10326 Frequency
1 Se je povečala 16
2 Se je zmanjšala 1
3 Je enaka 46
4 Ne uporabljamo 93
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 98

Valid range from 1 to 3

S1V4C Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Ugodnosti

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? C. Ugodnosti

Value 11325 Frequency
1 Se je povečala 13
2 Se je zmanjšala 3
3 Je enaka 57
4 Ne uporabljamo 81
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 88

Valid range from 1 to 3

S1V4D Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Usposabljanje in razvoj

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? D. Usposabljanje in razvoj

Value 12324 Frequency
1 Se je povečala 84
2 Se je zmanjšala 7
3 Je enaka 51
4 Ne uporabljamo 11
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 19

Valid range from 1 to 3

S1V4E Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Zaposlovanje v druge organizacije/zmanjševanj št. zaposlenih

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? E. Zaposlovanje v druge organizacije/ zmanjševanje števila zaposlenih

Value 13323 Frequency
1 Se je povečala 29
2 Se je zmanjšala 9
3 Je enaka 42
4 Ne uporabljamo 75
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 81

Valid range from 1 to 3

S1V4F Sprememba uporabe zunanjih storitev za - kadrovski informacijski sistem

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? F. Kadrovski informacijski sistem

Value 14322 Frequency
1 Se je povečala 54
2 Se je zmanjšala 2
3 Je enaka 70
4 Ne uporabljamo 30
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 35

Valid range from 1 to 3

S1V4G Sprememba uporabe zunanjih storitev za - Drugo

Kako se je v zadnjih treh letih spremenila uporaba zunanjih storitev za naslednja področja? G. Drugo; prosimo, navedite

Value 15321 Frequency
1 Se je povečala 1
2 Se je zmanjšala 0
3 Je enaka 2
4 Ne uporabljamo 4
Sysmiss 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 158

Valid range from 1 to 3

S1V5A Opredeljeno poslanstvo

Ali vaša organizacija ima: A. Opredeljeno poslanstvo

Value 16320 Frequency
1 Da, napisano 139
2 Da, nenapisano 13
3 Ne 6
4 Ne vem 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 3

Valid range from 1 to 3

S1V5B Poslovno strategijo

Ali vaša organizacija ima: B. Poslovno strategijo

Value 17319 Frequency
1 Da, napisano 147
2 Da, nenapisano 9
3 Ne 4
4 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 1

Valid range from 1 to 3

S1V5C Strategijo za kadre/človeške vire

Ali vaša organizacija ima: C. Strategijo za kadre/človeške vire

Value 18318 Frequency
1 Da, napisano 101
2 Da, nenapisano 43
3 Ne 16
4 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 1

Valid range from 1 to 3

S1V5D Opredeljene organizacijske vrednote

Ali vaša organizacija ima: D. Opredeljene organizacijske vrednote

Value 19317 Frequency
1 Da, napisano 86
2 Da, nenapisano 35
3 Ne 32
4 Ne vem 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 8

Valid range from 1 to 3

S1V6 V kateri fazi je oseba, odgovorna za kadre vključena v razvoj poslovne strategije podjetja?

Če imate poslovno strategijo podjetja, v kateri fazi je oseba, odgovorna za kadre/ človeške vire, vključena v njen razvoj?

Value 20316 Frequency
1 Od začetka 86
2 Naknadno posvetovanje 17
3 Pri izvajanju 41
4 Ni konzultirana 10
11111 2
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 7

Valid range from 1 to 4

S1V7A Odgovornost za plačo in ugodnost

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? A. Plača in ugodnosti

Value 21315 Frequency
1 Linijski vodje 52
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 60
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 37
4 Oddelek za človeške vire 5
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 7

Valid range from 1 to 4

S1V7B Odgovornost za pridobivanje in izbiro kadrov

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? B. Pridobivanje in izbira kadrov

Value 22314 Frequency
1 Linijski vodje 23
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 60
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 72
4 Oddelek za človeške vire 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 1

Valid range from 1 to 4

S1V7C Odgovornost za usposabljanje in razvoj

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? C. Usposabljanje in razvoj

Value 23313 Frequency
1 Linijski vodje 24
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 54
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 70
4 Oddelek za človeške vire 10
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 3

Valid range from 1 to 4

S1V7D Odgovornost za industrijske odnose

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? D. Odnosi z zaposlenimi/sindikati/sveti delavcev

Value 24312 Frequency
1 Linijski vodje 35
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 33
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 49
4 Oddelek za človeške vire 40
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 4

Valid range from 1 to 4

S1V7E Odgovornost za porast/krčenje št. zaposlenih

Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih? E. Porast/krčenje števila zaposlenih

Value 25311 Frequency
1 Linijski vodje 30
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 70
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskim vodjem 51
4 Oddelek za človeške vire 8
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 2

Valid range from 1 to 4

S1V8A Kateri izzivi bodo v naslednjih treh letih najpomembnejši za zaposlene?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Value 26310 Frequency
100 General references to Personnel Function 1
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 1
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 4
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 3
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 6
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 1
303 Recruitment/retention (managerial staff) 3
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 1
305 Selection 2
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 3
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 1
600 General reference to training or development (non-specified 16
601 Competence development 5
602 Further training and education 3
603 Apprenticeship training 2
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 2
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 1
607 Preparing line managers of HR responsibilities 1
608 Identification of training needs and development of specific 2
609 Career planning (and identifying potential) 1
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 1
612 Training and development leading to recognised national/prof 3
613 Multi skilling 1
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 2
800 References to Motivation 1
801 References to company culture 2
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 1
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 1
805 References to Communication 5
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 6
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 0
904 References to Quality programmes and Customer Care 2
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 3
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 15
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 1
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 1
1402 References to dealing with mergers/takeovers 2
1403 Restructuring/Rationalisation 2
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 2
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 1
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 1
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 1
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 1
2100 References to legislation 2
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 2
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 43

Valid range from 100 to 2300

S1V8B Kateri izzivi bodo v naslednjih treh letih najpomembnejši?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Value 27309 Frequency
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 3
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 2
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 1
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 1
202 References to succession planning or promotions 1
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 1
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 1
305 Selection 2
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 4
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 2
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 1
600 General reference to training or development (non-specified 15
601 Competence development 5
602 Further training and education 3
603 Apprenticeship training 1
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 3
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 1
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 1
608 Identification of training needs and development of specific 1
609 Career planning (and identifying potential) 1
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 2
612 Training and development leading to recognised national/prof 1
613 Multi skilling 3
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 2
701 Performance Management 1
800 References to Motivation 5
801 References to company culture 3
802 References to management styles and theories 1
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 1
805 References to Communication 2
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 2
900 General references to efficiency and productivity 3
901 Reduction of Absenteeism 1
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 0
904 References to Quality programmes and Customer Care 1
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 5
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 1
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 1
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 1
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 5
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 1
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 1
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 1
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 1
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 1
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 2
2001 Minimum wage legislation 1
2100 References to legislation 2
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 60

Valid range from 100 to 2300

S1V8C Kateri izzivi bodo v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Value 28308 Frequency
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 1
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 1
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 2
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 2
303 Recruitment/retention (managerial staff) 1
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 0
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 4
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 1
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 6
601 Competence development 2
602 Further training and education 4
603 Apprenticeship training 0
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 0
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 1
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 0
608 Identification of training needs and development of specific 1
609 Career planning (and identifying potential) 3
610 Retraining 1
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 1
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 1
701 Performance Management 1
800 References to Motivation 3
801 References to company culture 4
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 1
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 2
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 1
903 Management of Change 1
904 References to Quality programmes and Customer Care 1
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 2
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 1
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 1
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 3
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 2
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 1
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 2
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 0
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 103

Valid range from 100 to 2300

S1V8D Pomembni izzivi v naslednjih treh letih?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Value 29307 Frequency
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 1
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 0
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 1
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 0
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 1
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 0
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 1
601 Competence development 3
602 Further training and education 0
603 Apprenticeship training 0
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 0
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 2
608 Identification of training needs and development of specific 0
609 Career planning (and identifying potential) 1
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 0
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 1
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 0
800 References to Motivation 0
801 References to company culture 1
802 References to management styles and theories 1
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 1
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 0
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 2
903 Management of Change 1
904 References to Quality programmes and Customer Care 0
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 0
1003 Redeployment 1
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 2
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 2
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 1
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 138

Valid range from 100 to 2300

S1V8E Pomembni izzivi v naslednjih treh letih?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Value 30306 Frequency
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 0
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 0
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 0
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 0
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 0
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 1
601 Competence development 0
602 Further training and education 1
603 Apprenticeship training 1
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 1
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 0
608 Identification of training needs and development of specific 0
609 Career planning (and identifying potential) 0
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 0
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 0
800 References to Motivation 3
801 References to company culture 0
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 1
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 0
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 1
904 References to Quality programmes and Customer Care 0
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 0
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 0
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 0
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 0
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 152

Valid range from 100 to 2300

S1V8F Pomembni izzivi v naslednjih treh letih?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Value 31305 Frequency
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 0
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 0
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 0
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 0
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 0
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 0
601 Competence development 0
602 Further training and education 0
603 Apprenticeship training 0
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 1
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 0
608 Identification of training needs and development of specific 0
609 Career planning (and identifying potential) 0
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 0
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 0
800 References to Motivation 0
801 References to company culture 0
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 0
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 0
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 0
904 References to Quality programmes and Customer Care 0
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 0
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 0
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 0
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 0
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 160

Valid range from 100 to 2300

S1V8G Pomembni izzivi v naslednjih treh letih?

Kateri izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.)

Value 32304 Frequency
100 General references to Personnel Function 0
101 Computerisation of some or all of the Personnel function 0
102 Improve the performance and standing of the HR function/Pers 0
103 Decentralisation with particular reference to the Personnel 0
104 Development and implementation of personnel strategy 0
105 Other Personnel Function 0
200 General references to Manpower Planning 0
201 Development of strategies to deal with demographic changes a 0
202 References to succession planning or promotions 0
203 Other Workforce Planning 0
300 General reference to recruitment & retention 0
301 Recruitment marketing- (D= "Personalmarketing") (image marke 0
302 Retention issues only 0
303 Recruitment/retention (managerial staff) 0
304 Recruitment/retention (non-managerial staff) 0
305 Selection 0
306 Other Recruitment 0
400 General reference to pay and benefits 0
401 Benefit policies/pensions 0
402 Introduce/modify use of performance related pay 0
403 Employee share options/profit sharing 0
404 Harmonisation of terms and conditions between different cate 0
405 Decentralisation of Pay conditions 0
406 Other Pay and Benefits 0
500 Job evaluation and job definitions 0
600 General reference to training or development (non-specified 0
601 Competence development 0
602 Further training and education 0
603 Apprenticeship training 0
604 Training and/or development programmes aimed at Managerial S 0
605 Training and/or development programmes aimed at Senior Manag 0
606 Training and /or development programmes aimed at non-manager 0
607 Preparing line managers of HR responsibilities 0
608 Identification of training needs and development of specific 0
609 Career planning (and identifying potential) 0
610 Retraining 0
611 Training/ retraining with specific reference to new technolo 0
612 Training and development leading to recognised national/prof 0
613 Multi skilling 0
614 Other Training & Development 0
615 self development 0
700 Performance Appraisal 0
701 Performance Management 0
800 References to Motivation 0
801 References to company culture 0
802 References to management styles and theories 0
803 Empowerment of staff 0
804 Team work, job enrichment, job rotation, etc. 0
805 References to Communication 0
806 References to Industrial relations 0
807 Development/implementation of equal opportunities policies 0
809 Creating a balanced relationship between working life and fa 0
810 Other Employee Relations 0
900 General references to efficiency and productivity 0
901 Reduction of Absenteeism 0
902 References to flexible working practices 0
903 Management of Change 0
904 References to Quality programmes and Customer Care 0
905 Other Efficiency, Productivity and Flexibility 0
1000 References to adjustment of the workforce 0
1001 Reference to staff increases 0
1002 References to staff reductions/Redundancies 1
1003 Redeployment 0
1004 Other Workforce Adjustments (increases and/or reductions) 0
1100 Working Time 0
1101 Working time and older workers 0
1102 Working time: 35 hour week 0
1200 General reference to Health and Safety and The Working Envir 0
1201 Stress Management 0
1300 General reference to Internationalisation and the European U 0
1301 Recruitment and/or development of staff for internationalisa 0
1302 Social Chapter 0
1303 Working Time Directive 0
1304 The EURO 0
1400 General reference to organisational development 0
1401 General references to company strategy and objectives (inclu 0
1402 References to dealing with mergers/takeovers 0
1403 Restructuring/Rationalisation 0
1404 Decentralisation 0
1405 Government review changes 0
1406 Reference to compulsive competitive tendering (UK specific) 0
1407 Gaining national quality awards eg. ISO9000, BS5750, IIP 0
1408 Other Business and Organisation Development 0
1409 Preparing for growth 0
1410 Dealing with change (include general reference to constant c 0
1500 Recruitment and Training (as a joint objective) 0
1501 Recruitment and Development of professional/technical staff 0
1600 Reference to dealing with issues as a result of flatter stru 0
1700 Objectives under review/unknown 0
1800 Other 0
1900 Illegible 0
2000 General reference to government intervention of any kind 0
2001 Minimum wage legislation 0
2100 References to legislation 0
2200 References to corporate social responsibility 0
2300 Reference to HRM input to corporate strategy 0
Sysmiss 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 160

Valid range from 100 to 2300

S1V9 Oblika kadrovskega informacijskega sistema

Kakšno obliko kadrovskega informacijskega sistema (računalniško podprtega) imate?

Value 33303 Frequency
1 Nimamo računalniško podprtega kadrovskega informacijskega si 14
2 V glavnem neodvisen od drugih področij 59
3 V glavnem prepleten v širši informacijski sistem za upravlja 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 1 to 3

S1V10A Dostop do kadrovskega informacijskega sistema preko svetovnega spleta

Če uporabljate kadrovski informacijski sistem, kako dostopate do njega? A. Preko svetovnega spleta

Value 34302 Frequency
0 Ne 99
1 Da 5
11111 1
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 57

Valid range from 0 to 1

S1V10B Dostop do kadrovskega informacijskega sistema preko notranjega omrežja

Če uporabljate kadrovski informacijski sistem, kako dostopate do njega? B. Preko notranjega omrežja (lokalni strežnik organizacije)

Value 35301 Frequency
0 Ne 2
1 Da 145
11111 1
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 14

Valid range from 0 to 1

S1V11 Stopnja spletne podpore pri upravljanju kadrov

Če je upravljanje kadrov/človeških virov pri vas elektronsko podprto, prosimo označite, na kateri od spodaj navedenih stopenj uporabljate spletno podporo:

Value 36300 Frequency
1 Enosmerno komuniciranje: (npr. objava informacij za splošno obveščenost). 109
2 B. Enosmerno komuniciranje, vendar zaposlenim omogoča dostop do nekaterih osebnih informacij (npr. razporeditev dela, tekoči dodatki in ugodnosti). 21
3 C. Dvosmerno komuniciranje: zaposleni lahko ažurira osnovne osebne informacije npr. podatke o svoji banki. 2
4 D. Dvosmerno komuniciranje: zaposleni lahko izvaja kompleksne operacije (transakcije) in izbira podatke (na primer sestava dodatkov in ugodnosti), ki jih sistem lahko preračunava, odobri/odkloni in potrdi zaposlenemu. 1
5 E. Drugo; če vaš sistem omogoča bolj kompleksne operacije, jih prosimo opišite spodaj: 0
6 Ne vem 7
11111 1
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 21

Valid range from 1 to 6

S1V12A Področje na katerem uporabljate kadrovski informacijski sistem - Individualni osebni podatki

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? A. Individualni osebni podatki

Value 37299 Frequency
0 Ne 3
1 Da 144
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 14

Valid range from 0 to 1

S1V12B IS za plače

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? B. Plače

Value 38298 Frequency
0 Ne 11
1 Da 136
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 14

Valid range from 0 to 1

S1V12C IS za ugodnosti

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? C. Ugodnosti

Value 39297 Frequency
0 Ne 68
1 Da 67
9 Ne vem 7
11111 2
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 26

Valid range from 0 to 1

S1V12D IS za registracijo časa in prisotnosti na delu

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? D. Registracija časa in prisotnosti na delu

Value 40296 Frequency
0 Ne 50
1 Da 96
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 15

Valid range from 0 to 1

S1V12E IS za pridobivanje in izbiro kadrov

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? E. Pridobivanje in izbira kadrov

Value 41295 Frequency
0 Ne 102
1 Da 41
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 18

Valid range from 0 to 1

S1V12F IS za usposabljanje in razvoj

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? F. Usposabljanje in razvoj

Value 42294 Frequency
0 Ne 59
1 Da 86
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
145 16

Valid range from 0 to 1

S1V12G IS za ocenjevanje delovne uspešnosti

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? G. Ocenjevanje delovne uspešnosti

Value 43293 Frequency
0 Ne 77
1 Da 69
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 15

Valid range from 0 to 1

S1V12H IS za načrtovanje kariere/nasledstva

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? H. Načrtovanje kariere/nasledstva

Value 44292 Frequency
0 Ne 124
1 Da 21
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
145 16

Valid range from 0 to 1

S1V12I IS za urnike dela

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? I. Urniki dela

Value 45291 Frequency
0 Ne 81
1 Da 63
9 Ne vem 1
11111 2
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 17

Valid range from 0 to 1

S1V12J IS za zdravje in varnost

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? J. Zdravje in varnost

Value 46290 Frequency
0 Ne 60
1 Da 82
9 Ne vem 2
11111 2
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 19

Valid range from 0 to 1

S1V12K Drugo

Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem? K. Drugo; prosimo, navedite

Value 47289 Frequency
1 Drugo 1
Sysmiss 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 160

Valid range from 1 to 1

S1V13 V kolikšni meri ta sistem ustreza vašim trenutnim potrebam?

V kolikšni meri ta sistem ustreza vašim trenutnim potrebam?

Value 48288 Frequency
1 Sploh ne 1
2 V majhni meri 52
3 V veliki meri 83
4 V celoti 10
11111 2
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 15

Valid range from 1 to 4

S2V1A Sprememba v številu zaposlenih

Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih?

Value 49287 Frequency
1 Se je povečalo 73
2 Je ostalo enako 30
3 Se je zmanjšalo 56
4 Ne vem 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 2

Valid range from 1 to 4

S2V1B Povečanje števila zaposlenih %

Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih? Se je povečalo za ____%

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 88 1 500 29.562 70.714

Valid range from 1 to 500

S2V1C Zmanjšanje števila zaposlenih %

Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih? Se je zmanjšalo za ___%

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 107 1 50 13.704 11.556

Valid range from 1 to 50

S2V2A Zmanjšanje zaradi zamrznitve zaposlovanja (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? A. Zamrznitev zaposlovanja

Value 52284 Frequency
0 Ne 21
1 Da 33
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 107

Valid range from 0 to 9

S2V2B Zmanjšanje zaradi predčasnega upokojevanja (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?B. Predčasno upokojevanje

Value 53283 Frequency
0 Ne 24
1 Da 29
9 Ne vem 0
11111 1
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 108

Valid range from 0 to 9

S2V2C Zmanjšanje zaradi prostovoljnih presežkov (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? C. Prostovoljni presežki

Value 54282 Frequency
0 Ne 20
1 Da 34
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 107

Valid range from 0 to 9

S2V2D Zmanjšanje zaradi prisilnih presežkov (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? D. Prisilni presežki

Value 55281 Frequency
0 Ne 35
1 Da 16
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 110

Valid range from 0 to 9

S2V2E Zmanjšanje zaradi notranje prerazporeditve (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? E. Prerazporeditev v okviru organizacije (prezaposlitev)

Value 56280 Frequency
0 Ne 13
1 Da 42
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 106

Valid range from 0 to 9

S2V2F Zmanjšanje zaradi nepodaljševanje delovnega razmerja za določen čas (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? F. Nepodaljševanje delovnega razmerja za določen čas

Value 57279 Frequency
0 Ne 10
1 Da 44
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 107

Valid range from 0 to 9

S2V2G Zmanjšanje zaradi prenosa posameznih dejavnosti na druge izvajalce (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? G. Prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce-outsourcing

Value 58278 Frequency
0 Ne 28
1 Da 25
9 Ne vem 0
11111 2
Sysmiss 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 108

Valid range from 0 to 9

S2V2H Zmanjšanje zaradi drugih razlogov (Označite za vsako metodo.)

Če se je število zaposlenih zmanjšalo, ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? H. Drugo; prosimo, navedite

Value 59277 Frequency
1 Drugo 3
Sysmiss 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 158

Valid range from 1 to 1

S2V2XA Odstotek zmanjšanja števila zaposlenih zaradi prenosa posameznih dejavnosti na druge izvajalce

Če ste v zadnjih treh letih uporabljali prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing) za zmanjševanje števila zaposlenih, za kakšen odstotek ste na ta način zmanjšali obseg zaposlenih?

Value 60276 Frequency
1 0-5% 20
2 6-10% 3
3 11-20% 2
4 21-50% 0
5 >50% 0
6 Ne vem 0
Sysmiss 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 136

Valid range from 1 to 6

S2V3A Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Value 61275 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 103
2 Kadrovske agencije/svetovalci 15
3 Z oglaševanjem 24
4 Na podlagi ustnih priporočil 9
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 3
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 2
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 0
8 Drugo 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 5

Valid range from 0 to 8

S2V3A_1 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Value 62274 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 3
3 Z oglaševanjem 15
4 Na podlagi ustnih priporočil 4
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 6
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 2
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 0
8 Drugo 1
Sysmiss 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 130

Valid range from 0 to 8

S2V3A_2 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Value 63273 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 2
4 Na podlagi ustnih priporočil 4
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 6
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 1
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 2
8 Drugo 0
Sysmiss 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 146

Valid range from 0 to 8

S2V3A_3 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Value 64272 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 1
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 2
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 5
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 1
8 Drugo 0
Sysmiss 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 152

Valid range from 0 to 8

S2V3A_4 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Value 65271 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 1
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 1
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 1
8 Drugo 0
Sysmiss 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 158

Valid range from 0 to 8

S2V3A_5 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto vodje (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Vodje

Value 66270 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 0
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 1
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 0
8 Drugo 0
Sysmiss 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 160

Valid range from 0 to 8

S2V3B Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Value 67269 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 36
2 Kadrovske agencije/svetovalci 20
3 Z oglaševanjem 72
4 Na podlagi ustnih priporočil 9
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 4
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 8
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 8
8 Drugo 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 4

Valid range from 0 to 8

S2V3B_1 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Value 68268 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 3
3 Z oglaševanjem 17
4 Na podlagi ustnih priporočil 7
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 7
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 9
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 11
8 Drugo 0
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 107

Valid range from 0 to 8

S2V3B_2 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Value 69267 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 1
4 Na podlagi ustnih priporočil 6
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 7
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 10
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 8
8 Drugo 0
Sysmiss 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 129

Valid range from 0 to 8

S2V3B_3 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Value 70266 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 5
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 5
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 8
8 Drugo 0
Sysmiss 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 143

Valid range from 0 to 8

S2V3B_4 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto strokovnjakov/tehnikov (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Strokovnjaki/tehniki

Value 71265 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 0
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 3
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 4
8 Drugo 0
Sysmiss 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 154

Valid range from 0 to 8

S2V3C Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto administrativnih/režijskih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Administrativni/režijski delavci

Value 72264 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 49
2 Kadrovske agencije/svetovalci 8
3 Z oglaševanjem 51
4 Na podlagi ustnih priporočil 13
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 8
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 12
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 2
8 Drugo 2
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
145 16

Valid range from 0 to 8

S2V3C_1 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto administrativnih/režijskih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Administrativni/režijski delavci

Value 73263 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 8
4 Na podlagi ustnih priporočil 5
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 8
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 9
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 2
8 Drugo 0
Sysmiss 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 129

Valid range from 0 to 8

S2V3C_2 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto administrativnih/režijskih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Administrativni/režijski delavci

Value 74262 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 1
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 2
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 8
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 2
8 Drugo 0
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 148

Valid range from 0 to 8

S2V3C_3 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto administrativnih/režijskih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Administrativni/režijski delavci

Value 75261 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 0
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 1
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 1
8 Drugo 0
Sysmiss 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 159

Valid range from 0 to 8

S2V3D Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto proizvodnih/fizičnih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Proizvodni/fizični delavci

Value 76260 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 23
2 Kadrovske agencije/svetovalci 23
3 Z oglaševanjem 52
4 Na podlagi ustnih priporočil 11
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 3
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 18
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 3
8 Drugo 2
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 26

Valid range from 0 to 8

S2V3D_1 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto proizvodnih/fizičnih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Proizvodni/fizični delavci

Value 77259 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 7
4 Na podlagi ustnih priporočil 11
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 3
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 3
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 7
8 Drugo 0
Sysmiss 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 130

Valid range from 0 to 8

S2V3D_2 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto proizvodnih/fizičnih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Proizvodni/fizični delavci

Value 78258 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 2
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 2
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 3
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 1
8 Drugo 1
Sysmiss 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 152

Valid range from 0 to 8

S2V3D_3 Kako običajno zapolnite prazno delovno mesto proizvodnih/fizičnih delavcev (Prosimo, označite le eno možnost za vsako kategorijo zaposlenih.)

Prosimo, za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih označite, kako običajno zapolnite prazno delovno mesto za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. Proizvodni/fizični delavci

Value 79257 Frequency
0 Ne 0
1 Iz organizacije 0
2 Kadrovske agencije/svetovalci 0
3 Z oglaševanjem 0
4 Na podlagi ustnih priporočil 0
5 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije 0
6 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za is 4
7 Neposredno iz izobraževalne institucije 0
8 Drugo 0
Sysmiss 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 157

Valid range from 0 to 8

S2V4A1 Intervju pred komisijo za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. A. Intervju pred komisijo - Vodje

Value 80256 Frequency
1 Da 96
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 65

Valid range from 1 to 1

S2V4A2 Intervju pred komisijo za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. A. Intervju pred komisijo - strokovnjaki/tehniki

Value 81255 Frequency
1 Da 89
Sysmiss 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 72

Valid range from 1 to 1

S2V4A3 Intervju pred komisijo za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. A. Intervju pred komisijo - Administrativni/režijski delavci

Value 82254 Frequency
1 Da 44
Sysmiss 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 117

Valid range from 1 to 1

S2V4A4 Intervju pred komisijo za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. A. Intervju pred komisijo - Proizvodni/fizični delavci

Value 83253 Frequency
1 Da 34
Sysmiss 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 127

Valid range from 1 to 1

S2V4B1 Individualni intervju za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. B. Individualni intervju - Vodje

Value 84252 Frequency
1 Da 115
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 46

Valid range from 1 to 1

S2V4B2 Individualni intervju za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. B. Individualni intervju - Strokovnjaki/tehniki

Value 85251 Frequency
1 Da 113
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 48

Valid range from 1 to 1

S2V4B3 Individualni intervju za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. B. Individualni intervju - Administrativni/režijski delavci

Value 86250 Frequency
1 Da 111
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 50

Valid range from 1 to 1

S2V4B4 Individualni intervju za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. B. Individualni intervju - Proizvodni/fizični delavci

Value 87249 Frequency
1 Da 99
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 62

Valid range from 1 to 1

S2V4C1 Obrazec za prijavo za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. C. Obrazec za prijavo - Vodje

Value 88248 Frequency
1 Da 60
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 101

Valid range from 1 to 1

S2V4C2 Obrazec za prijavo za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. C. Obrazec za prijavo - Strokovnjaki/tehniki

Value 89247 Frequency
1 Da 74
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 87

Valid range from 1 to 1

S2V4C3 Obrazec za prijavo za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. C. Obrazec za prijavo - Administrativni/režijski delavci

Value 90246 Frequency
1 Da 77
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 84

Valid range from 1 to 1

S2V4C4 Obrazec za prijavo za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. C. Obrazec za prijavo - Proizvodni/fizični delavci

Value 91245 Frequency
1 Da 72
Sysmiss 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 89

Valid range from 1 to 1

S2V4D1 Psihometrični test za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. D. Psihometrični test - Vodje

Value 92244 Frequency
1 Da 47
Sysmiss 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 114

Valid range from 1 to 1

S2V4D2 Psihometrični test za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. D. Psihometrični test - Strokovnjaki/tehniki

Value 93243 Frequency
1 Da 42
Sysmiss 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 119

Valid range from 1 to 1

S2V4D3 Psihometrični test za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. D. Psihometrični test - Administrativni/režijski delavci

Value 94242 Frequency
1 Da 29
Sysmiss 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 132

Valid range from 1 to 1

S2V4D4 Psihometrični test za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. D. Psihometrični test - Proizvodni/fizični delavci

Value 95241 Frequency
1 Da 18
Sysmiss 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 143

Valid range from 1 to 1

S2V4E1 Ocenjevalni center za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. E. Ocenjevalni center - Vodje

Value 96240 Frequency
1 Da 7
Sysmiss 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 154

Valid range from 1 to 1

S2V4E2 Ocenjevalni center za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. E. Ocenjevalni center - Strokovnjaki/tehniki

Value 97239 Frequency
1 Da 2
Sysmiss 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 159

Valid range from 1 to 1

S2V4E3 Ocenjevalni center za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. E. Ocenjevalni center - Administrativni/režijski delavci

Value 98238 Frequency
1 Da 1
Sysmiss 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 160

Valid range from 1 to 1

S2V4E4 Ocenjevalni center za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. E. Ocenjevalni center - Proizvodni/fizični delavci

Value 99237 Frequency
1 Da 1
Sysmiss 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 160

Valid range from 1 to 1

S2V4F1 Grafologija za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. F. Grafologija - Vodje

Value 100236 Frequency
1 Da 2
Sysmiss 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 159

Valid range from 1 to 1

S2V4F2 Grafologija za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. F. Grafologija - Strokovnjaki/tehniki

Value 101235 Frequency
1 Da 1
Sysmiss 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 160

Valid range from 1 to 1

S2V4F3 Grafologija za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. F. Grafologija - Administrativni/režijski delavci

Value 102234 Frequency
1 Da 0
Sysmiss 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 161

Valid range from 1 to 1

S2V4F4 Grafologija za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. F. Grafologija - Proizvodni/fizični delavci

Value 103233 Frequency
1 Da 0
Sysmiss 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 161

Valid range from 1 to 1

S2V4G1 Reference za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. G. Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - Vodje

Value 104232 Frequency
1 Da 116
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 45

Valid range from 1 to 1

S2V4G2 Reference za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. G. Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - Strokovnjaki/tehniki

Value 105231 Frequency
1 Da 113
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 48

Valid range from 1 to 1

S2V4G3 Reference za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. G. Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - Administrativni/režijski delavci

Value 106230 Frequency
1 Da 68
Sysmiss 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 93

Valid range from 1 to 1

S2V4G4 Reference za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. G. Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - Proizvodni/fizični delavci

Value 107229 Frequency
1 Da 47
Sysmiss 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 114

Valid range from 1 to 1

S2V4H1 Drugo za vodje (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. H. Drugo; prosimo, navedite - Vodje

Value 108228 Frequency
1 Da 1
Sysmiss 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 160

Valid range from 1 to 1

S2V4H2 Drugo za strokovnjake/tehnike (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. H. Drugo; prosimo, navedite - Strokovnjaki/tehniki

Value 109227 Frequency
1 Da 2
Sysmiss 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 159

Valid range from 1 to 1

S2V4H3 Drugo za administrativne/režijske delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. H. Drugo; prosimo, navedite - Administrativni/režijski delavci

Value 110226 Frequency
1 Da 2
Sysmiss 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 159

Valid range from 1 to 1

S2V4H4 Drugo za proizvodne/fizične delavce (Prosimo, označite vse kar ustreza.)

Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate. H. Drugo; prosimo, navedite - Proizvodni/fizični delavci

Value 111225 Frequency
1 Da 1
Sysmiss 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 160

Valid range from 1 to 1

S2V5A Akcijski programi za etnične manjšine

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: A. Etnične manjšine

Value 112224 Frequency
0 Ne 161
1 Da 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 0 to 1

S2V5B Akcijski programi za starejše delavce

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: B. Starejši delavci (stari 50 let in več)

Value 113223 Frequency
0 Ne 146
1 Da 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 0 to 1

S2V5C Akcijski programi za invalide

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: C. Invalidi

Value 114222 Frequency
0 Ne 117
1 Da 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 0 to 1

S2V5D Akcijski programi za ženske

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: D. Ženske

Value 115221 Frequency
0 Ne 157
1 Da 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 0 to 1

S2V5E Akcijski programi za druge

Ali ima vaša organizacija akcijske programe, ki so osredotočeni na katero od naslednjih skupin: E. Drugo; prosimo, navedite

Value 116220 Frequency
0 Ne 0
1 Da 0
Sysmiss 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 161

Valid range from 0 to 1

S2V6A Delo med vikendom v %

Prosimo, označite približni delež tistih, ki delajo v vaši organizaciji v naslednjih oblikah dela. A. Delo med vikendom (delo v soboto in/ali v nedeljo)

Value 117219 Frequency
1 Ne uporabljamo 32
2 0 - 5% 43
3 6-10% 28
4 11-20% 19
5 21-50% 26
6 >50% 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 0

Valid range from 1 to 6

S2V6B Delo v izmenah v %

Prosimo, označite približni delež tistih, ki delajo v vaši organizaciji v naslednjih oblikah dela. B. Delo v izmenah (delo v časovnih blokih, ki vključujejo tudi čas zunaj običajnih delovnih ur)

Value 118218 Frequency
1 Ne uporabljamo 27
2 0 - 5% 16
3 6-10% 13
4 11-20% 20
5 21-50% 47
6 >50% 37
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 1

Valid range from 1 to 6

S2V6C Nadurno delo v %

Prosimo, označite približni delež tistih, ki delajo v vaši organizaciji v naslednjih oblikah dela. C. Nadurno delo (dodaten čas, ki presega običajni delovni čas zaposlenega, dodan k delovnemu dnevu ali izmeni)

Value 119217 Frequency
1 Ne uporabljamo 14
2 0 - 5% 51
3 6-10% 34