Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1412
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1412_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

igre na srečo, igralništvo v Sloveniji, igralniške dejavnosti, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Igre na srečo


Povzetek:

V aktualnih političnih vprašanjih je predstavljeno, kakšne možnosti bi imele posamezne stranke na morebitnih volitvah, kot vedno pa je bila merjena tudi trenutna podpora vladi. Preverjalo se je tudi razširjenost korupcije v različnih sektorjih. Anketi je bil tokrat dodan tematski sklop o igrah na srečo, pri čemer se je ugotavljalo stališče o igrah na srečo, kakšne igralnice bi Slovenija potrebovala, kdo ima od njih največ koristi ter mnenje in izkušnje s psihoterapevtskim svetovanjem.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 15. december 2014 - 17. december 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1412 - Slovenski utrip 11/2014: Igre na srečo [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 28
 • število enot: 913

Verzija: oktober 2015

Dodatna pojasnila:

Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

Spremenljivke

stat_reg Statistična regija

Vrednost 13 Frekvenca
1 Pomurska 46
2 Podravska 140
3 Koroška 32
4 Savinjska 121
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se najbolj strinjate? So za vas osebno igre na srečo...

Vrednost 22 Frekvenca
1 predvsem vir zabave 200
2 predvsem upanje, da zadenete dobitek 266
3 nekoristno početje 384
4 ne vem, drugo (ne beri) 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 Ima od LEGALNEGA igralništva Slovenija v seštevku po vašem mnenju več koristi ali več škode?

Vrednost 31 Frekvenca
1 več koristi 557
2 več škode 237
3 drugo (ne beri) 19
4 ne vem (ne beri). 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 128 Frekvenca
1 Pomurska 46
2 Podravska 140
3 Koroška 32
4 Savinjska 121
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se najbolj strinjate? So za vas osebno igre na srečo...

Vrednost 227 Frekvenca
1 predvsem vir zabave 200
2 predvsem upanje, da zadenete dobitek 266
3 nekoristno početje 384
4 ne vem, drugo (ne beri) 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 Ima od LEGALNEGA igralništva Slovenija v seštevku po vašem mnenju več koristi ali več škode?

Vrednost 326 Frekvenca
1 več koristi 557
2 več škode 237
3 drugo (ne beri) 19
4 ne vem (ne beri). 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko izbirali med dvema možnostma?

Vrednost 425 Frekvenca
1 Veliko majhnih igralnic in igralnih salonov, ki so dostopne 412
2 Velik turistično-igralniški center, ki je edini v državi. 345
3 Ne vem (ne beri) 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Kako na vaše osebno počutje vpliva čas božično-novoletnih praznikov? Bi rekli, da se počutite…

Vrednost 524 Frekvenca
1 bolje kot običajno 314
2 slabše kot običajno 117
3 enako kot običajno 475
4 ne vem (ne beri) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q5 So psihoterapevtske storitve danes dovolj dostopne ljudem?

Vrednost 623 Frekvenca
1 da 456
2 ne 315
3 ne vem (ne beri) 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Ali ste sami že kdaj koristili psihoterapevtsko pomoč oziroma svetovanje?

Vrednost 722 Frekvenca
1 da 162
2 ne 751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Ali ocenjujete, da vam je bilo to v pomoč?

Vrednost 821 Frekvenca
1 da 129
2 ne 27
-2 manjkajoča vrednost 751
3 ne vem, ne morem oceniti (ne beri) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ste kdaj razmišljali, da bi koristili tako pomoč?

Vrednost 920 Frekvenca
1 Da, večkrat 21
2 Da, pomislil(a) sem že na to 678
3 Ne 10
4 Ne vem, b.o.(ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q9 Ali poznate koga, ki je kdaj koristil psihoterapevtsko pomoč?

Vrednost 1019 Frekvenca
1 Da 491
2 Ne 394
3 Ne vem, se ne spomnim (ne beri) 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Zakaj ljudje v Sloveniji po vašem mnenju ne koristijo psihoterapevtske pomoči bolj pogosto? Katera od možnosti se vam zdi najbolj verjetna?

Vrednost 1118 Frekvenca
1 Ker za to nimajo potrebe 51
2 Ker je taka pomoč premalo dostopna 142
3 Ker jih skrbi, kaj bi si o njih mislili drugi 544
4 Iz drugih razlogov 127
5 Ne vem (ne beri) 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q11 Na katero področje po vašem mnenju spada področje psihoterapevtskega svetovanja?

Vrednost 1217 Frekvenca
1 Izključno v zdravstvene organizacije, ker gre za čisto zdrav 334
2 Usposobljeni svetovalci lahko to nudijo tudi izven zdravstve 537
3 Ne vem, ne morem oceniti (ne beri) 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1316 Frekvenca
1 Da 347
2 Ne 446
3 Ne vem, b.o. (ne beri) 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1415 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 48
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 94
3 Pozitivna Slovenija– PS 6
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 12
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 28
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 19
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 1
8 Državljanska lista - DL 1
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 137
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 1
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 0
12 Solidarnost 0
13 Združena levica 43
14 ne vem (anketar ne bere) 186
15 nobene (anketar ne bere) 250
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 66
17 drugo (anketar ne bere) 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
390 523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

q14 Ste bili vi ali pa kdo, ki ga poznate, v zadnjih petih letih kdaj v zdravstvu, šolstvu, sodstvu, državni, občinski upravi prisiljeni ponuditi pristojnemu posamezniku plačilo ali kakšno drugo uslugo, da bi se vaš primer hitreje ali ustrezneje reševal

Vrednost 1514 Frekvenca
1 Da 95
2 Ne 807
3 Brez odgovora (ne beri) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q15_1 Je bilo to v… (možnih je VEČ ODGOVOROV) - v zdravstvu

Vrednost 1613 Frekvenca
0 38
1 v zdravstvu 57
2 v šolstvu 0
3 v sodstvu 0
4 v državni upravi 0
5 v občinski upravi 0
6 drugje (ne beri) 0
7 nikjer (ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

q15_2 v šolstvu

Vrednost 1712 Frekvenca
0 83
1 v zdravstvu 0
2 v šolstvu 12
3 v sodstvu 0
4 v državni upravi 0
5 v občinski upravi 0
6 drugje (ne beri) 0
7 nikjer (ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

q15_3 v sodstvu

Vrednost 1811 Frekvenca
0 84
1 v zdravstvu 0
2 v šolstvu 0
3 v sodstvu 11
4 v državni upravi 0
5 v občinski upravi 0
6 drugje (ne beri) 0
7 nikjer (ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

q15_4 v državni upravi

Vrednost 1910 Frekvenca
0 70
1 v zdravstvu 0
2 v šolstvu 0
3 v sodstvu 0
4 v državni upravi 25
5 v občinski upravi 0
6 drugje (ne beri) 0
7 nikjer (ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

q15_5 v občinski upravi

Vrednost 209 Frekvenca
0 68
1 v zdravstvu 0
2 v šolstvu 0
3 v sodstvu 0
4 v državni upravi 0
5 v občinski upravi 27
6 drugje (ne beri) 0
7 nikjer (ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

q15_6 drugje (ne beri)

Vrednost 218 Frekvenca
0 91
1 v zdravstvu 0
2 v šolstvu 0
3 v sodstvu 0
4 v državni upravi 0
5 v občinski upravi 0
6 drugje (ne beri) 4
7 nikjer (ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

q15_7 nikjer (ne beri)

Vrednost 227 Frekvenca
0 95
1 v zdravstvu 0
2 v šolstvu 0
3 v sodstvu 0
4 v državni upravi 0
5 v občinski upravi 0
6 drugje (ne beri) 0
7 nikjer (ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

Spol Spol?

Vrednost 236 Frekvenca
1 M 445
2 Ž 468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 245 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 82
2 Poklicna 115
3 Srednja 407
4 Višja, visoka ali več 302
9 Brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 254 Frekvenca
1923 2
1928 3
1929 1
1930 5
1931 6
1932 6
1933 5
1934 4
1935 4
1936 4
1937 4
1938 9
1939 10
1940 12
1941 8
1942 14
1943 18
1944 10
1945 17
1946 18
1947 16
1948 16
1949 21
1950 24
1951 21
1952 13
1953 21
1954 15
1955 21
1956 19
1957 17
1958 18
1959 13
1960 18
1961 16
1962 14
1963 20
1964 14
1965 26
1966 10
1967 13
1968 10
1969 11
1970 13
1971 16
1972 13
1973 11
1974 7
1975 16
1976 11
1977 13
1978 20
1979 18
1980 18
1981 14
1982 14
1983 16
1984 16
1985 10
1986 13
1987 11
1988 13
1989 15
1990 16
1991 8
1992 12
1993 8
1994 9
1995 11
1996 8
-2 manjkajoča vrednost 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 16

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1996

STAROST starost

Vrednost 263 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 16 18 91 50.111 17.299

Vrednosti spremenljivk od 18 do 91

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 272 Frekvenca
1 18-34 let 212
2 35-54 let 290
3 55 in več 395
-2 manjkajoča vrednost 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0 0.389 3.448 1 0.724

Vrednosti spremenljivk od 0.388677234654507 do 3.44819616685457

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1412 - SLOVENSKI UTRIP – DECEMBER 2014, IGRE NA SREČO [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Igre na srečo, psihoterapija in korupcija«, SLOVENSKI UTRIP.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

OPOMBA: Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Besednjak Valič, T. (2015). Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1412. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1412_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si