Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0510
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0510_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; oktober 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, referendum o novem zakonu o RTV, reforme za konkurenčnejše gospodarstvo, ukinitev urada za preprečevanje korupcije, informiranost o strukturnih ali kohezijskih skladih

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o Zakonu o RTV ter o predlogih novih gospodarskih reform.

Methodology


Collection date: 17. oktober 2005 - 19. oktober 2005
Date of production: 2005-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0510 - Politbarometer PB10/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 82
 • number of units: 822

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2005-10-15 822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 2005-10-15 2005-10-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 320
2 ni zadovoljen 453
3 ne vem, b.o. 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 49

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 482
2 ni zadovoljen 310
3 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 30

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 182 Frequency
2005-10-15 822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 2005-10-15 2005-10-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 281 Frequency
1 zadovoljen 320
2 ni zadovoljen 453
3 ne vem, b.o. 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 49

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 380 Frequency
1 zadovoljen 482
2 ni zadovoljen 310
3 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 30

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 479 Frequency
1 da, podpiram 370
2 ne, ne podpiram 334
3 ne vem, b.o. 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 118

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 578 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 135
3 nekje vmes 409
4 . 157
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 37

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 677 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 114
3 nekje vmes 289
4 . 218
5 zelo uspešno 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 45

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 776 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 201
3 nekje vmes 350
4 . 121
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 62

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 875 Frequency
1 zelo neuspešno 82
2 . 137
3 nekje vmes 276
4 . 171
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 97
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 98

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 974 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 194
3 nekje vmes 324
4 . 121
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 99

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1073 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 105
3 nekje vmes 225
4 . 289
5 zelo uspešno 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 47

Valid range from 1 to 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1172 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 209
3 nekje vmes 265
4 . 124
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 124

Valid range from 1 to 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1271 Frequency
1 zelo neuspešno 179
2 . 203
3 nekje vmes 231
4 . 99
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 93

Valid range from 1 to 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1370 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 163
3 nekje vmes 296
4 . 128
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 139

Valid range from 1 to 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1469 Frequency
1 zelo neuspešno 136
2 . 204
3 nekje vmes 239
4 . 89
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 143

Valid range from 1 to 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1568 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 134
3 nekje vmes 246
4 . 171
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 149

Valid range from 1 to 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1667 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 126
3 nekje vmes 286
4 . 163
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 161
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 162

Valid range from 1 to 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1766 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 116
3 nekje vmes 286
4 . 171
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 134

Valid range from 1 to 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 1865 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 . 174
3 nekje vmes 295
4 . 151
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 96

Valid range from 1 to 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 1964 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 114
3 nekje vmes 238
4 . 205
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 150
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 151

Valid range from 1 to 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2063 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 77
3 nekje vmes 271
4 . 202
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 213
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
608 214

Valid range from 1 to 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2162 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 113
3 nekje vmes 246
4 . 243
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 90

Valid range from 1 to 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2261 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 71
3 nekje vmes 230
4 . 167
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 283
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 284

Valid range from 1 to 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2360 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 125
3 nekje vmes 265
4 . 204
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 101
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 102

Valid range from 1 to 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2459 Frequency
1 zelo neuspešno 112
2 . 167
3 nekje vmes 224
4 . 181
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 83

Valid range from 1 to 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2558 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 95
3 nekje vmes 245
4 . 170
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
624 198

Valid range from 1 to 6

M20_1 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 2657 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 91
3 nekje vmes 234
4 . 97
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 357
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
463 359

Valid range from 1 to 6

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJ

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 2756 Frequency
1 zelo neuspešno 23
2 . 57
3 nekje vmes 210
4 . 154
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 360
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 362

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2855 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 164
3 nekaj vmes 347
4 . 177
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 25

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2954 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 137
3 nekaj vmes 285
4 . 210
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 25

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3053 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 166
3 nekaj vmes 398
4 . 135
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 42

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3152 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 78
3 nekaj vmes 235
4 . 324
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 30

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3251 Frequency
1 najmanj zaupa 124
2 . 225
3 nekaj vmes 354
4 . 50
5 najbolj zaupa 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 64

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3350 Frequency
1 najmanj zaupa 152
2 . 220
3 nekaj vmes 268
4 . 120
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 46

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3449 Frequency
1 najmanj zaupa 106
2 . 160
3 nekaj vmes 306
4 . 180
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 32

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3548 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 76
3 nekaj vmes 281
4 . 264
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 90

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3647 Frequency
1 najmanj zaupa 213
2 . 190
3 nekaj vmes 204
4 . 120
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 49

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3746 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 99
3 nekaj vmes 273
4 . 292
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 42

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3845 Frequency
1 najmanj zaupa 18
2 . 52
3 nekaj vmes 267
4 . 307
5 najbolj zaupa 141
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 37

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3944 Frequency
1 najmanj zaupa 24
2 . 97
3 nekaj vmes 344
4 . 270
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 47

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4043 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 144
3 nekaj vmes 347
4 . 218
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 25

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4142 Frequency
1 najmanj zaupa 28
2 . 76
3 nekaj vmes 316
4 . 288
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 75

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 4241 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 137
3 nekaj vmes 270
4 . 195
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 91

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4340 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 95
3 nekaj vmes 291
4 . 242
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 89

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4439 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 135
3 nekaj vmes 288
4 . 184
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 111

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4538 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 116
3 nekaj vmes 345
4 . 222
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 31

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4637 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 163
3 nekaj vmes 383
4 . 133
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 82

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4736 Frequency
1 najmanj zaupa 21
2 . 50
3 nekaj vmes 189
4 . 330
5 najbolj zaupa 155
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 77

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 4835 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 130
3 nekaj vmes 263
4 . 244
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 57

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 4934 Frequency
1 najmanj zaupa 107
2 . 143
3 nekaj vmes 233
4 . 179
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 86

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5033 Frequency
1 da 571
2 ne 214
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 37

Valid range from 1 to 3

w2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5132 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 90
3 NSI - krscanska ljudska stranka 11
4 SDS - slovenska demokratska stranka 162
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 22
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 58
9 drugo stranko 7
0 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
367 455

Valid range from 0 to 9

w3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5231 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 35
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 45
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 20
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 320
Sysmiss 370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 690

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5330 Frequency
1 prej levo 229
2 v sredino 167
3 prej desno 144
4 b.o. 280
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 282

Valid range from 1 to 4

q802an 25. SEPTEMBRA JE POTEKAL REFERENDUM O NO

25. SEPTEMBRA JE POTEKAL REFERENDUM O NOVEM ZAKONU O RTV. VELIKO DRŽAVLJANOV SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NI MOGLO ALI NI HOTELO UDELEŽITI TEGA REFERENDUMA. KAJ PA VI? ALI STE SE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?

Value 5429 Frequency
1 da, sem se udeležil 404
2 ne, nisem se udeležil 410
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 8

Valid range from 1 to 3

q802bn IN KAKO STE GLASOVALI, ALI STE GLASOVALI

IN KAKO STE GLASOVALI, ALI STE GLASOVALI ZA NOVI ZAKON, ALI PROTI NOVEMU ZAKONU?

Value 5528 Frequency
1 za 168
2 proti 192
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
360 462

Valid range from 1 to 3

q795bn V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJA

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH ZAKONA O RTV. ALI BO UVELJAVITEV TEGA ZAKONA POVEČALA, OHRANILA V ISTI MERI ALI ZMANJŠALA VPLIV POLITIKE NA JAVNO RTV?

Value 5627 Frequency
1 povečal 331
2 ohranil v enaki meri 181
3 zmanjšal 115
4 ne vem, ne poznam, b.o. 193
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
627 195

Valid range from 1 to 4

q805 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, O TEM, DA JE

ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, O TEM, DA JE VLADA PRIPRAVILA PREDLOG REFORM, KI NAJ BI PO PREDVIDEVANJIH PRIPOMOGLE K IZBOLJŠANJU KONKURENČNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA?

Value 5726 Frequency
1 da, slišal 513
2 ne, ni slišal 281
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 28

Valid range from 1 to 3

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI N

ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Value 5825 Frequency
1 v glavnem podpira 210
2 v glavnem ne podpira 196
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 416

Valid range from 1 to 3

q807_1 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE ELEMENTE PREDV

NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE ELEMENTE PREDVIDENE REFORME, VI PA ZA VSAKEGA NAŠTETEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA

Value 5924 Frequency
1 da 526
2 ne 207
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 89

Valid range from 1 to 3

q807_2 ...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

Value 6023 Frequency
1 da 691
2 ne 61
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 70

Valid range from 1 to 3

q807_3 ...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Value 6122 Frequency
1 da 612
2 ne 99
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 111

Valid range from 1 to 3

q807_4 ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 6221 Frequency
1 da 202
2 ne 489
3 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 131

Valid range from 1 to 3

q807_5 ...NEKAJ VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE O

...NEKAJ VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Value 6320 Frequency
1 da 167
2 ne 577
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 78

Valid range from 1 to 3

q808 NA POBUDO SNS TEČE V PARLAMENTU RAZPRAVA

NA POBUDO SNS TEČE V PARLAMENTU RAZPRAVA O ZAKONSKEM PREDLOGU, KI PREDVIDEVA UKINITEV URADA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE. POOBLASTILA TEGA URADA NAJ BI SE V BODOČE PRENESLA NA NIVO PARLAMENTARNE KOMISIJE. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI ALI NE?

Value 6419 Frequency
1 da, slišal 492
2 ne, ni slišal 284
3 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 46

Valid range from 1 to 3

q809 ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE ALI NE?

ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE ALI NE?

Value 6518 Frequency
1 da, odobrava 125
2 ne, ne odobrava 333
3 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 364

Valid range from 1 to 3

q755 ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STR

ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STRUKTURNE ALI KOHEZIJSKE SKLADE?

Value 6617 Frequency
1 da 351
2 ne 447
3 b.o. 17
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 24

Valid range from 1 to 3

q756 ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

Value 6716 Frequency
1 da, ve 138
2 ne, ne ve 209
3 b.o. 4
Sysmiss 471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 475

Valid range from 1 to 3

q757 ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE

ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE IZVAJA S PODPORO EVROPSKE UNIJE?

Value 6815 Frequency
1 da 316
2 ne 479
3 b.o. 20
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 27

Valid range from 1 to 3

q758 KATERI.....?

KATERI.....?

Value 6914 Frequency
6.okvirni program 1
CADR )Tolmin 1
CESTE, OBCINE 1
CISTILNA NAPRAVA 1
GRADNJA HOTELOV, TURISTICNIH OBJEKTOV 1
RAZVOJ KMETIJSTVA 2
VEM (vse na enem mestu) 1
avtoceste 7
avtoceste, zeleznice v bodoce 1
avtoceste, èistilne naprave 1
avtocestni odsek na Dorenjskem, 1
brezposelnost'podpiranje z denarno pomocjo 1
ceste 6
ceste , ekologija 1
ceste železnice 1
ceste, kmetijstvo 1
ceste, posojila 1
cestni promet 1
cestni, èistline naprave 1
ciscenje odpadnih vod 1
cistilna naprava v celju 1
cominios - za podroèje šolstva, evropski projekt št. 6 na p 1
delitev regij 1
denar iz evropskih skladov 1
drobno gospodarstvo 1
drugi tir-ceste 1
ekologija 6
ekoloske cistilne naprave 2
ekološki, kmetijski projekti 1
ekujs 1
elektrarne 1
eno regijo vec regij 1
erasmus 1
gospodarstvo, kultura 1
gospodarstvo, pospeševanje eko kmetovanja 1
gradbeni projekti 1
gradnja avtocest 1
gradnja avtoceste od trebnjega do hrvaske meje 1
gradnja bazena 1
gradnja cest 3
gradnja mejnega prehoda v gruskovju 1
gradnja turisticnih objektov 1
gradnje cest 1
herkoles 1
hidroelektarna 1
industrijska cona na rakeku 1
infrastruktura, kmetijstvo, cistilne naprave 1
izgradnja drugega tira 1
izgradnja zeleznice 1
izmenjava studentov 1
izobrazevanje 2
izobrazevanje odraslih 1
izobrazevanje za tretje zivljenjske obdobje 1
kanalizacija 1
kmetijske reforme 1
kmetijski 1
kmetijski projekti 4
kmetijstvo 30
krajinski park 1
kultura 2
kulturna dediscina 1
lokalne skupnosti 1
lokalni projekti 1
mentalno zdravje 1
mobilnost studentov, gradnje vodovodnega omrezja, infrastruk 1
narodni park 1
natura 2000 2
nek projekt v Jesenicah 1
nerazvita obmoèja 1
nova gorica-vinorodni okolisi,denarna sredstva 1
obmejno sodelovanje z avstrijo 1
obnova gradu gorièko 1
obnove kulturnih ustanov 1
obvešèanje 1
ohranjanje kulturne dediscine 1
okolje in prostor 6
ozivitev podezelja 1
peti koridor 1
phare 15
planica 1
podpora novemu gospodarstvu 1
pomoè za kmetijstvo, varstvo okolja 1
pospeševanje kmetijstva 1
povecevanje vpliva zensk v znanstveno raziskovalnih ustanova 1
povezava sol z sirokoposlovnimi storitvami 1
projeki izobrazevanja, pomoc kmetom 1
projekt ekologija 1
projekt o prometu 1
projekt v kmetijstvu 4
projekt za rome 1
projekti o kanalizaciji 1
projekti za ceste 1
projekti za kmetijstvo, podpiranje malih podjetij 1
razvoj malega gospodarstva 1
razvoj podezelja 1
regionalizacija 4
regionalni razvoj 1
saniranje voda, kmetijstvo, 1
sapard 5
sociala 1
socrates 2
sofinanciranje 1
studentske izmenjave 1
subvencije kmetom in naravovarstvenikom 1
tehnolosko razvojni center godovic 1
turisticne kmetije 1
turistièna infrastruktura 1
turizem 3
urbanizem 1
usposabljanje zaposlenih 1
v kmetijstvu, kolesarska steza 1
v koèevju gradnja toplovoda 1
varstvo živali 1
varène hiše 1
vinogradništvo, sadjarstvo 1
visokošolski študij 1
vrtec 1
vsi projekti ki potrebujejo podporo 1
za brezposelne 1
za kmetijstvo 3
za kopersko zeleznico 1
za okolje 1
za regionalni razvoj 1
zaposlitve 1
zdruzevanje v grozde, razvoj podezelja 1
ÈISTILNE NAPRAVE V GORNJI RADGONI 1
èistilne naprave 28
èistilne napravne, tovarne 1
šolstvo 5
železnice 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7013 Frequency
19 1
20 2
22 1
23 4
24 3
25 2
26 6
27 7
28 6
29 4
30 7
31 11
32 16
33 11
34 7
35 15
36 8
37 11
38 14
39 16
40 15
41 13
42 22
43 14
44 12
45 15
46 14
47 18
48 11
49 14
50 14
51 12
52 14
53 15
54 22
55 12
56 13
57 14
58 15
59 9
60 16
61 10
62 17
63 18
64 17
65 19
66 11
67 14
68 14
69 15
70 13
71 19
72 11
73 12
74 15
75 5
76 8
77 11
78 20
79 21
80 12
81 14
82 14
83 10
84 9
85 14
86 10
87 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 1 19 87 57.101 17.121

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7112 Frequency
1 OSNOVNA 113
2 KONČANA POKLICNA 110
3 KONČANA SREDNJA 390
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 207
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 2

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7211 Frequency
1 NA PODEŽELJU 299
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 268
3 V VEČJEM MESTU 108
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 146
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 1

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7310 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 200
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 150
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 20
6 UPOKOJENEC 284
7 ŠTUDENT, DIJAK 76
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 6
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 1

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 749 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 49
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 124
3 NE, TO ME NE SKRBI 176
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 473

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 758 Frequency
1 sem veren 386
2 nisem veren 278
3 nekaj vmes... 145
4 zavrnil odg.,b.o. 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 13

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 767 Frequency
1 moški 341
2 ženska 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 0

Valid range from 1 to 2

kraj Kraj

Value 776 Frequency
Zakrita vrednost 822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 0

regija Regija

Value 785 Frequency
1 POMURSKA 28
2 PODRAVSKA 124
3 KORO[KA 32
4 SAVINJSKA 94
5 GORENJSKA 50
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 233
8 SPOD. POSAVSKA 26
9 DOLENJSKA 91
10 GORIŠKA 47
11 OBALNO-KRAŠKA 37
12 KRAŠKA 26
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 13

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 794 Frequency
0 miss 0
1 ->500 250
2 500-4000 209
3 4000-50000 186
4 NAD 50000 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

Value 803 Frequency
30 ->30 160
45 31 - 45 221
60 46 - 60 212
99 61 -> 228
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 1

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 812 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 125
3 NSI 17
4 SDS 207
5 SLS 14
6 SNS 33
7 ZLSD - SD 78
9 drugo 13
0 ne vem 320
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
499 323

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 0 0.232 4.657 1 0.774

Valid range from 0.23244892307512 to 4.65712578380032

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0510. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0510_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si