Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0510
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0510_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; oktober 2005)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, referendum o novem zakonu o RTV, reforme za konkurenčnejše gospodarstvo, ukinitev urada za preprečevanje korupcije, informiranost o strukturnih ali kohezijskih skladih

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o Zakonu o RTV ter o predlogih novih gospodarskih reform.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. oktober 2005 - 19. oktober 2005
Čas izdelave: 2005-10
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0510 - Politbarometer PB10/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 82
 • število enot: 822

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2005-10-15 822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 2005-10-15 2005-10-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 320
2 ni zadovoljen 453
3 ne vem, b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 482
2 ni zadovoljen 310
3 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 182 Frekvenca
2005-10-15 822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 2005-10-15 2005-10-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 281 Frekvenca
1 zadovoljen 320
2 ni zadovoljen 453
3 ne vem, b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 380 Frekvenca
1 zadovoljen 482
2 ni zadovoljen 310
3 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 479 Frekvenca
1 da, podpiram 370
2 ne, ne podpiram 334
3 ne vem, b.o. 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 578 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 135
3 nekje vmes 409
4 . 157
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 677 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 114
3 nekje vmes 289
4 . 218
5 zelo uspešno 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 776 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 201
3 nekje vmes 350
4 . 121
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 875 Frekvenca
1 zelo neuspešno 82
2 . 137
3 nekje vmes 276
4 . 171
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 97
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 974 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 194
3 nekje vmes 324
4 . 121
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1073 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 105
3 nekje vmes 225
4 . 289
5 zelo uspešno 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1172 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 209
3 nekje vmes 265
4 . 124
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1271 Frekvenca
1 zelo neuspešno 179
2 . 203
3 nekje vmes 231
4 . 99
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 1370 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 . 163
3 nekje vmes 296
4 . 128
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 1469 Frekvenca
1 zelo neuspešno 136
2 . 204
3 nekje vmes 239
4 . 89
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
679 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 1568 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 134
3 nekje vmes 246
4 . 171
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
673 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 1667 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 126
3 nekje vmes 286
4 . 163
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 161
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 1766 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 116
3 nekje vmes 286
4 . 171
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 1865 Frekvenca
1 zelo neuspešno 85
2 . 174
3 nekje vmes 295
4 . 151
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 1964 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 114
3 nekje vmes 238
4 . 205
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 150
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
671 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 2063 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 77
3 nekje vmes 271
4 . 202
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 213
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 2162 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 113
3 nekje vmes 246
4 . 243
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 2261 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 . 71
3 nekje vmes 230
4 . 167
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 283
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
538 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 2360 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 . 125
3 nekje vmes 265
4 . 204
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 101
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2459 Frekvenca
1 zelo neuspešno 112
2 . 167
3 nekje vmes 224
4 . 181
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 2558 Frekvenca
1 zelo neuspešno 49
2 . 95
3 nekje vmes 245
4 . 170
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
624 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20_1 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Vrednost 2657 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 91
3 nekje vmes 234
4 . 97
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 357
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
463 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJ

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Vrednost 2756 Frekvenca
1 zelo neuspešno 23
2 . 57
3 nekje vmes 210
4 . 154
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 360
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2855 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 164
3 nekaj vmes 347
4 . 177
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2954 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 137
3 nekaj vmes 285
4 . 210
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3053 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 166
3 nekaj vmes 398
4 . 135
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3152 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 78
3 nekaj vmes 235
4 . 324
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3251 Frekvenca
1 najmanj zaupa 124
2 . 225
3 nekaj vmes 354
4 . 50
5 najbolj zaupa 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3350 Frekvenca
1 najmanj zaupa 152
2 . 220
3 nekaj vmes 268
4 . 120
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3449 Frekvenca
1 najmanj zaupa 106
2 . 160
3 nekaj vmes 306
4 . 180
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3548 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 76
3 nekaj vmes 281
4 . 264
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3647 Frekvenca
1 najmanj zaupa 213
2 . 190
3 nekaj vmes 204
4 . 120
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3746 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 99
3 nekaj vmes 273
4 . 292
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3845 Frekvenca
1 najmanj zaupa 18
2 . 52
3 nekaj vmes 267
4 . 307
5 najbolj zaupa 141
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3944 Frekvenca
1 najmanj zaupa 24
2 . 97
3 nekaj vmes 344
4 . 270
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4043 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 144
3 nekaj vmes 347
4 . 218
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 28
2 . 76
3 nekaj vmes 316
4 . 288
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 4241 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 137
3 nekaj vmes 270
4 . 195
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4340 Frekvenca
1 najmanj zaupa 44
2 . 95
3 nekaj vmes 291
4 . 242
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4439 Frekvenca
1 najmanj zaupa 64
2 . 135
3 nekaj vmes 288
4 . 184
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4538 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 116
3 nekaj vmes 345
4 . 222
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4637 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 163
3 nekaj vmes 383
4 . 133
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 4736 Frekvenca
1 najmanj zaupa 21
2 . 50
3 nekaj vmes 189
4 . 330
5 najbolj zaupa 155
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 4835 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 130
3 nekaj vmes 263
4 . 244
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 4934 Frekvenca
1 najmanj zaupa 107
2 . 143
3 nekaj vmes 233
4 . 179
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5033 Frekvenca
1 da 571
2 ne 214
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5132 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 90
3 NSI - krscanska ljudska stranka 11
4 SDS - slovenska demokratska stranka 162
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 22
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 58
9 drugo stranko 7
0 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
367 455

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5231 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 35
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 45
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 20
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 320
Sysmiss 370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 690

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5330 Frekvenca
1 prej levo 229
2 v sredino 167
3 prej desno 144
4 b.o. 280
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
540 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q802an 25. SEPTEMBRA JE POTEKAL REFERENDUM O NO

25. SEPTEMBRA JE POTEKAL REFERENDUM O NOVEM ZAKONU O RTV. VELIKO DRŽAVLJANOV SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NI MOGLO ALI NI HOTELO UDELEŽITI TEGA REFERENDUMA. KAJ PA VI? ALI STE SE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 5429 Frekvenca
1 da, sem se udeležil 404
2 ne, nisem se udeležil 410
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q802bn IN KAKO STE GLASOVALI, ALI STE GLASOVALI

IN KAKO STE GLASOVALI, ALI STE GLASOVALI ZA NOVI ZAKON, ALI PROTI NOVEMU ZAKONU?

Vrednost 5528 Frekvenca
1 za 168
2 proti 192
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
360 462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q795bn V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJA

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH ZAKONA O RTV. ALI BO UVELJAVITEV TEGA ZAKONA POVEČALA, OHRANILA V ISTI MERI ALI ZMANJŠALA VPLIV POLITIKE NA JAVNO RTV?

Vrednost 5627 Frekvenca
1 povečal 331
2 ohranil v enaki meri 181
3 zmanjšal 115
4 ne vem, ne poznam, b.o. 193
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
627 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q805 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, O TEM, DA JE

ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, O TEM, DA JE VLADA PRIPRAVILA PREDLOG REFORM, KI NAJ BI PO PREDVIDEVANJIH PRIPOMOGLE K IZBOLJŠANJU KONKURENČNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA?

Vrednost 5726 Frekvenca
1 da, slišal 513
2 ne, ni slišal 281
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI N

ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 5825 Frekvenca
1 v glavnem podpira 210
2 v glavnem ne podpira 196
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 416

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_1 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE ELEMENTE PREDV

NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE ELEMENTE PREDVIDENE REFORME, VI PA ZA VSAKEGA NAŠTETEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA

Vrednost 5924 Frekvenca
1 da 526
2 ne 207
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_2 ...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

Vrednost 6023 Frekvenca
1 da 691
2 ne 61
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_3 ...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Vrednost 6122 Frekvenca
1 da 612
2 ne 99
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_4 ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Vrednost 6221 Frekvenca
1 da 202
2 ne 489
3 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_5 ...NEKAJ VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE O

...NEKAJ VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Vrednost 6320 Frekvenca
1 da 167
2 ne 577
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q808 NA POBUDO SNS TEČE V PARLAMENTU RAZPRAVA

NA POBUDO SNS TEČE V PARLAMENTU RAZPRAVA O ZAKONSKEM PREDLOGU, KI PREDVIDEVA UKINITEV URADA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE. POOBLASTILA TEGA URADA NAJ BI SE V BODOČE PRENESLA NA NIVO PARLAMENTARNE KOMISIJE. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI ALI NE?

Vrednost 6419 Frekvenca
1 da, slišal 492
2 ne, ni slišal 284
3 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q809 ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE ALI NE?

ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 6518 Frekvenca
1 da, odobrava 125
2 ne, ne odobrava 333
3 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q755 ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STR

ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STRUKTURNE ALI KOHEZIJSKE SKLADE?

Vrednost 6617 Frekvenca
1 da 351
2 ne 447
3 b.o. 17
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q756 ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

Vrednost 6716 Frekvenca
1 da, ve 138
2 ne, ne ve 209
3 b.o. 4
Sysmiss 471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
347 475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q757 ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE

ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE IZVAJA S PODPORO EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 6815 Frekvenca
1 da 316
2 ne 479
3 b.o. 20
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q758 KATERI.....?

KATERI.....?

Vrednost 6914 Frekvenca
6.okvirni program 1
CADR )Tolmin 1
CESTE, OBCINE 1
CISTILNA NAPRAVA 1
GRADNJA HOTELOV, TURISTICNIH OBJEKTOV 1
RAZVOJ KMETIJSTVA 2
VEM (vse na enem mestu) 1
avtoceste 7
avtoceste, zeleznice v bodoce 1
avtoceste, èistilne naprave 1
avtocestni odsek na Dorenjskem, 1
brezposelnost'podpiranje z denarno pomocjo 1
ceste 6
ceste , ekologija 1
ceste železnice 1
ceste, kmetijstvo 1
ceste, posojila 1
cestni promet 1
cestni, èistline naprave 1
ciscenje odpadnih vod 1
cistilna naprava v celju 1
cominios - za podroèje šolstva, evropski projekt št. 6 na p 1
delitev regij 1
denar iz evropskih skladov 1
drobno gospodarstvo 1
drugi tir-ceste 1
ekologija 6
ekoloske cistilne naprave 2
ekološki, kmetijski projekti 1
ekujs 1
elektrarne 1
eno regijo vec regij 1
erasmus 1
gospodarstvo, kultura 1
gospodarstvo, pospeševanje eko kmetovanja 1
gradbeni projekti 1
gradnja avtocest 1
gradnja avtoceste od trebnjega do hrvaske meje 1
gradnja bazena 1
gradnja cest 3
gradnja mejnega prehoda v gruskovju 1
gradnja turisticnih objektov 1
gradnje cest 1
herkoles 1
hidroelektarna 1
industrijska cona na rakeku 1
infrastruktura, kmetijstvo, cistilne naprave 1
izgradnja drugega tira 1
izgradnja zeleznice 1
izmenjava studentov 1
izobrazevanje 2
izobrazevanje odraslih 1
izobrazevanje za tretje zivljenjske obdobje 1
kanalizacija 1
kmetijske reforme 1
kmetijski 1
kmetijski projekti 4
kmetijstvo 30
krajinski park 1
kultura 2
kulturna dediscina 1
lokalne skupnosti 1
lokalni projekti 1
mentalno zdravje 1
mobilnost studentov, gradnje vodovodnega omrezja, infrastruk 1
narodni park 1
natura 2000 2
nek projekt v Jesenicah 1
nerazvita obmoèja 1
nova gorica-vinorodni okolisi,denarna sredstva 1
obmejno sodelovanje z avstrijo 1
obnova gradu gorièko 1
obnove kulturnih ustanov 1
obvešèanje 1
ohranjanje kulturne dediscine 1
okolje in prostor 6
ozivitev podezelja 1
peti koridor 1
phare 15
planica 1
podpora novemu gospodarstvu 1
pomoè za kmetijstvo, varstvo okolja 1
pospeševanje kmetijstva 1
povecevanje vpliva zensk v znanstveno raziskovalnih ustanova 1
povezava sol z sirokoposlovnimi storitvami 1
projeki izobrazevanja, pomoc kmetom 1
projekt ekologija 1
projekt o prometu 1
projekt v kmetijstvu 4
projekt za rome 1
projekti o kanalizaciji 1
projekti za ceste 1
projekti za kmetijstvo, podpiranje malih podjetij 1
razvoj malega gospodarstva 1
razvoj podezelja 1
regionalizacija 4
regionalni razvoj 1
saniranje voda, kmetijstvo, 1
sapard 5
sociala 1
socrates 2
sofinanciranje 1
studentske izmenjave 1
subvencije kmetom in naravovarstvenikom 1
tehnolosko razvojni center godovic 1
turisticne kmetije 1
turistièna infrastruktura 1
turizem 3
urbanizem 1
usposabljanje zaposlenih 1
v kmetijstvu, kolesarska steza 1
v koèevju gradnja toplovoda 1
varstvo živali 1
varène hiše 1
vinogradništvo, sadjarstvo 1
visokošolski študij 1
vrtec 1
vsi projekti ki potrebujejo podporo 1
za brezposelne 1
za kmetijstvo 3
za kopersko zeleznico 1
za okolje 1
za regionalni razvoj 1
zaposlitve 1
zdruzevanje v grozde, razvoj podezelja 1
ÈISTILNE NAPRAVE V GORNJI RADGONI 1
èistilne naprave 28
èistilne napravne, tovarne 1
šolstvo 5
železnice 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
263

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 7013 Frekvenca
19 1
20 2
22 1
23 4
24 3
25 2
26 6
27 7
28 6
29 4
30 7
31 11
32 16
33 11
34 7
35 15
36 8
37 11
38 14
39 16
40 15
41 13
42 22
43 14
44 12
45 15
46 14
47 18
48 11
49 14
50 14
51 12
52 14
53 15
54 22
55 12
56 13
57 14
58 15
59 9
60 16
61 10
62 17
63 18
64 17
65 19
66 11
67 14
68 14
69 15
70 13
71 19
72 11
73 12
74 15
75 5
76 8
77 11
78 20
79 21
80 12
81 14
82 14
83 10
84 9
85 14
86 10
87 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 1 19 87 57.101 17.121

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7112 Frekvenca
1 OSNOVNA 113
2 KONČANA POKLICNA 110
3 KONČANA SREDNJA 390
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 207
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7211 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 299
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 268
3 V VEČJEM MESTU 108
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 146
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7310 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 200
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 150
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 20
6 UPOKOJENEC 284
7 ŠTUDENT, DIJAK 76
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 6
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 749 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 49
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 124
3 NE, TO ME NE SKRBI 176
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 758 Frekvenca
1 sem veren 386
2 nisem veren 278
3 nekaj vmes... 145
4 zavrnil odg.,b.o. 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 767 Frekvenca
1 moški 341
2 ženska 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj Kraj

Vrednost 776 Frekvenca
Zakrita vrednost 822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 0

regija Regija

Vrednost 785 Frekvenca
1 POMURSKA 28
2 PODRAVSKA 124
3 KORO[KA 32
4 SAVINJSKA 94
5 GORENJSKA 50
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 233
8 SPOD. POSAVSKA 26
9 DOLENJSKA 91
10 GORIŠKA 47
11 OBALNO-KRAŠKA 37
12 KRAŠKA 26
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 794 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 250
2 500-4000 209
3 4000-50000 186
4 NAD 50000 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar STAROST

Vrednost 803 Frekvenca
30 ->30 160
45 31 - 45 221
60 46 - 60 212
99 61 -> 228
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 812 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 125
3 NSI 17
4 SDS 207
5 SLS 14
6 SNS 33
7 ZLSD - SD 78
9 drugo 13
0 ne vem 320
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 0 0.232 4.657 1 0.774

Vrednosti spremenljivk od 0.23244892307512 do 4.65712578380032

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0510. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0510_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si