Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLAALK07
Glavni avtor(ji):
  • Kralj, Ana
  • Lenarčič, Blaž
  • Medarič, Zorana
  • Simčič, Blaž
Izdelal datoteko podatkov:
CRJM UP ZRS - Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper (Koper, Slovenija; 2007)

Finančna podpora:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede:

mladi, zloraba alkohola, pogostost pitja alkoholnih pijač, pijanost, pitje alkoholnih pijač ob različnih priložnostih, posledice pitja alkohola, popularne znamke alkoholnih pijač, prosti čas, pogostost aktivnosti v prostem času, omogočanje prostočasnih aktivnosti, gledanje televizije, uporaba osebnega računalnika, ukvarjanje s športom, zadovoljstvo

Vsebinska področja:

ZDRAVSTVO - zloraba drog, alkohol in kajenje
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Socialna psihologija
RAZŠIRJENOST UPORABE ALKOHOLA MED MLADIMI
ZAZNAVANJE IN POGLED NA PROBLEMATIKO ZLORABE ALKOHOLA
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
DEMOGRAFIJA

Povzetek:

Osrednji cilj raziskovalnega projekta je celovita analiza uporabe in zlorabe alkohola med slovensko mladino s ciljem oblikovati strokovne iztočnice in strategije za učinkovito delovanje na področju preprečevanja zlorabe alkohola med mladimi v Sloveniji. Glavni problemi, ki bodo obravnavani so: razširjenost uporabe/zlorabe alkohola med mladimi, odstotek pivcev mlajših od 15 let, kot eden od bolj tveganih segmentov, temeljni vzroki uporabe/zlorabe alkohola med slovensko mladino, zaznavanje in percepcija problematike zlorabe alkohola med mladimi, vrednotne orientacije mladih v Sloveniji v povezavi z uporabo in zlorabo alkohola, načini preživljanja prostega časa mladih v Sloveniji, potrebe in želje mladih po (aktivnem) preživljanju prostega časa, ter gibalna aktivnost mladih v okviru preživljanja prostega časa.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 2007 - december 2007
Čas izdelave: 2007
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: Učenci in dijaki.

Populacija: Učenke in učenci 8. razredov osnovnih šol ter dijakinje in dijaki 3. letnikov srednjih šol.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper

Tip vzorca: Sistematično slučajno vzorčenje. OSNOVNE ŠOLE: vzorčni okvir je predstavljal seznam osmih razredov (šolsko leto 2007/2008) iz katerega so bili izločeni oddelki z manj kot 11 učencov. Na prvi stopnji so sistematično izbrane osnovne šole, na drugi stopnji pa je naključno izbran oddelek znotraj katerega so anketirani vsi učenci. SREDNJE ŠOLE: vzorčni okvir je predstavljal seznam tretjih letnikov (šolsko leto 2007/2008) iz katerega so bili izločeni oddelki z manj kot 11 učencov. Seznam je bil sortiran po programih (gimnazije, nižje poklicno in srednje izobraževanje, srednje strokovno in drugo tehniško izobraževanje) in regijah. Na prvi stopnji so nato sistematično izbrane srednje šole in program, na drugi stopnji pa oddelek znotraj posamezne šole (z izbranim programom). Anketirani so bili vsi učenci izbranega oddelka.

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

MLAALK07 - Mladi in alkohol v Sloveniji [datoteka podatkov], 2007

ID datoteke: ccby

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 217
  • število enot: 1344

Spremenljivke

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 1 1636 809.882 519.178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1636

sola

Vrednost 22 Frekvenca
1 osnovne sole 710
2 srednje sole 634
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a?

VPR.1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a? (lahko je tudi mešana z brezalkoholnimi pijačami)

Vrednost 31 Frekvenca
1 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
2 pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami, npr. radler, d 656
3 vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami, npr. mišmaš, b 418
4 žgane pjjače (npr. viski, vodka, žganje) 105
5 drugo 9
6 brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1332 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 1 1636 809.882 519.178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1636

sola

Vrednost 2216 Frekvenca
1 osnovne sole 710
2 srednje sole 634
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a?

VPR.1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a? (lahko je tudi mešana z brezalkoholnimi pijačami)

Vrednost 3215 Frekvenca
1 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
2 pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami, npr. radler, d 656
3 vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami, npr. mišmaš, b 418
4 žgane pjjače (npr. viski, vodka, žganje) 105
5 drugo 9
6 brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1332 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_drugo_rec drugo rekodirano

VPR.1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a? (lahko je tudi mešana z brezalkoholnimi pijačami)

Vrednost 4214 Frekvenca
1 Bacardi breezer 3
Sysmiss 1341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 1341 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v2_rec Kje/ob kakšni priložnosti si prvič poskusil/a alkoholno pijačo? Rekodirano

VPR.2 Kje/ob kakšni priložnosti si prvič poskusil/a alkoholno pijačo?

Vrednost 5213 Frekvenca
1 novo leto, božič 128
2 rojstni dnevi, zaave in druga praznovanja 601
3 doma, ponudili so starši ali sorodniki 240
4 v ali po šoli, valeta 25
5 v gostilni, baru, diskoteki 51
6 ob delu - trgatev itd. 36
7 na morju 27
8 brez razloga, kar tako 30
9 ne vem, se ne spomnim in drugo 35
Sysmiss 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1173 171 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v3 Kdo ti je ponudil alkohol, ki si ga prvič poskusil?

VPR.3 Kdo ti je ponudil alkohol, ko si ga prvič poskusil/a?

Vrednost 6212 Frekvenca
2 neka oseba 586
3 nihče mi ga ni ponudil, sam sem ga vzel 599
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
4 brez odgovora 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1185 159 2 3

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

v3kdo_rec Neka oseba - kdo? Rekodirano

VPR.3 Kdo ti je ponudil alkohol, ko si ga prvič poskusil/a?

Vrednost 7211 Frekvenca
1 oče 145
2 mama 29
3 starši 90
4 stric ali teta 27
5 brat ali sestra 17
6 stari starši (dedek, babica) 31
7 prijatelj-ica, sošolec-ka, znanci -ke 133
8 bratranec ali sestrična 10
9 sorodniki 19
10 starejši 8
11 sosed/a 7
12 se ne spominjam 6
13 sam 8
14 natakar 13
15 drugo 17
Sysmiss 784
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
560 784 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v4_2 Koliko si bil star, ko si prvič poskusil pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.4 Koliko si bil/a star/a, ko si prvič poskusil/a naslednje alkoholne pijače?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 329 2 18 10.893 2.862

Vrednosti spremenljivk od 2 do 18

v4_3 Koliko si bil star, ko si prvič poskusil vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.4 Koliko si bil/a star/a, ko si prvič poskusil/a naslednje alkoholne pijače?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 424 2 18 11.069 2.912

Vrednosti spremenljivk od 2 do 18

v4_4 Koliko si bil star, ko si prvič poskusil žgane pijače (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.4 Koliko si bil/a star/a, ko si prvič poskusil/a naslednje alkoholne pijače?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 642 2 18 12.877 2.643

Vrednosti spremenljivk od 2 do 18

v5_1 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.5 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami).

Vrednost 11207 Frekvenca
1 nikoli 534
2 1-2 krat 350
3 3-5 krat 170
4 6-9 krat 60
5 10-19 krat 40
6 20 in večkrat 46
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
7 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 144 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_2 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.5 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami).

Vrednost 12206 Frekvenca
1 nikoli 658
2 1-2 krat 311
3 3-5 krat 125
4 6-9 krat 55
5 10-19 krat 27
6 20 in večkrat 24
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
7 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 144 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_3 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil žgane pijače (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.5 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami).

Vrednost 13205 Frekvenca
1 nikoli 740
2 1-2 krat 238
3 3-5 krat 126
4 6-9 krat 42
5 10-19 krat 28
6 20 in večkrat 26
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
7 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 144 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v6_1 Kolikokrat si v zadnjem letu pil pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.6 Kolikokrat si v zadnjem letu (zadnjih 12 mesecev) pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

Vrednost 14204 Frekvenca
1 nikoli 243
2 1-2 krat 221
3 3-5 krat 166
4 6-9 krat 126
5 10-19 krat 123
6 20-29 krat 96
7 30-39 krat 46
8 40 krat in več 179
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
9 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 144 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v6_2 Kolikokrat si v zadnjem letu pil vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.6 Kolikokrat si v zadnjem letu (zadnjih 12 mesecev) pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

Vrednost 15203 Frekvenca
1 nikoli 352
2 1-2 krat 273
3 3-5 krat 157
4 6-9 krat 102
5 10-19 krat 86
6 20-29 krat 79
7 30-39 krat 35
8 40 krat in več 116
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
9 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 144 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v6_3 Kolikokrat si v zadnjem letu pil žgane pijače (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.6 Kolikokrat si v zadnjem letu (zadnjih 12 mesecev) pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

Vrednost 16202 Frekvenca
1 nikoli 513
2 1-2 krat 183
3 3-5 krat 101
4 6-9 krat 99
5 10-19 krat 96
6 20-29 krat 69
7 30-39 krat 46
8 40 krat in več 93
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
9 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 144 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_1 Kolikokrat si pil pivo v tvojem dosedanjem življenju?

VPR.7 Kolikokrat si pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač v tvojem dosedanjem življenju?

Vrednost 17201 Frekvenca
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
1 nikoli 114
2 1-2 krat 147
3 3-5 krat 145
4 6-9 krat 146
5 10-19 krat 109
6 20-29 krat 91
7 30-39 krat 88
8 40 krat in več 335
9 brez odgovora 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1319 25 0 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

v7_2 Kolikokrat si pil vino v tvojem dosedanjem življenju?

VPR.7 Kolikokrat si pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač v tvojem dosedanjem življenju?

Vrednost 18200 Frekvenca
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
1 nikoli 206
2 1-2 krat 174
3 3-5 krat 148
4 6-9 krat 108
5 10-19 krat 127
6 20-29 krat 90
7 30-39 krat 57
8 40 krat in več 264
9 brez odgovora 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1318 26 0 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

v7_3 Kolikokrat si pil žgane pijače v svojem dosedanjem življenju?

VPR.7 Kolikokrat si pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač v tvojem dosedanjem življenju?

Vrednost 19199 Frekvenca
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
1 nikoli 425
2 1-2 krat 122
3 3-5 krat 103
4 6-9 krat 72
5 10-19 krat 89
6 20-29 krat 76
7 30-39 krat 55
8 40 krat in več 233
9 brez odgovora 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1319 25 0 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

v8 Kolikokrat si že bil/a pijan/a?

VPR.8 Kolikokrat si že bil/a pijan/a?

Vrednost 20198 Frekvenca
1 nikoli 536
2 1-2 krat 201
3 3-5 krat 100
4 6-9 krat 74
5 10-19 krat 80
6 20 in večkrat 202
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
7 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1193 151 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Vrednost 21197 Frekvenca
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
1 nikoli še nisem bil/a pijan/a 536
999 brez odgovora 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 697 2 18 13.509 2.377

Vrednosti spremenljivk od 2 do 18

v10_1 Kako pogosto uporabljaš skupaj alkohol in tobak, cigarete?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Vrednost 22196 Frekvenca
1 nikoli 864
2 občasno 150
3 pogosto 39
4 vedno 118
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 173 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v10_2 Kako pogosto uporabljaš skupaj alkohol in zdravila?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Vrednost 23195 Frekvenca
1 nikoli 1017
2 občasno 79
3 pogosto 11
4 vedno 9
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1116 228 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v10_3 Kako pogosto uporabljaš skupaj alkohol in marihuano?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Vrednost 24194 Frekvenca
1 nikoli 1013
2 občasno 80
3 pogosto 22
4 vedno 17
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1132 212 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v10_4 Kako pogosto uporabljaš skupaj alkohol in ostale droge?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Vrednost 25193 Frekvenca
1 nikoli 1086
2 občasno 25
3 pogosto 2
4 vedno 3
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1116 228 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_1 Kako pogosto uživaš alkohol pred, med ali takoj po pouku?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Vrednost 26192 Frekvenca
1 nikoli 898
2 občasno 157
3 pogosto 20
4 vedno 6
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1081 263 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_2 Kako pogosto uživaš alkohol na družinskih praznovanjih?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Vrednost 27191 Frekvenca
1 nikoli 220
2 občasno 691
3 pogosto 149
4 vedno 75
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1135 209 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_3 Kako pogosto uživaš alkohol, ko greš ven s prijatelji - čez teden?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Vrednost 28190 Frekvenca
1 nikoli 612
2 občasno 320
3 pogosto 109
4 vedno 68
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1109 235 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_4 Kako pogosto uživaš alkohol, ko greš ven s prijatelji - čez vikend?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Vrednost 29189 Frekvenca
1 nikoli 410
2 občasno 309
3 pogosto 193
4 vedno 232
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1144 200 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_5 Kako pogosto uživaš alkohol, ko si sam?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Vrednost 30188 Frekvenca
1 nikoli 855
2 občasno 216
3 pogosto 24
4 vedno 9
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1104 240 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v12_1 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? sam/a

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Vrednost 31187 Frekvenca
1 nikoli 858
2 občasno 243
3 pogosto 17
4 vedno 6
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1124 220 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v12_2 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? s prijatelji

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Vrednost 32186 Frekvenca
1 nikoli 351
2 občasno 360
3 pogosto 249
4 vedno 198
5 nimam 4
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 182 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_3 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? s fantom, punco

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Vrednost 33185 Frekvenca
1 nikoli 620
2 občasno 259
3 pogosto 74
4 vedno 34
5 nimam 139
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1126 218 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_4 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? z bratom/sestro

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Vrednost 34184 Frekvenca
1 nikoli 742
2 občasno 280
3 pogosto 51
4 vedno 15
5 nimam 41
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1129 215 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_5 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? s starši

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Vrednost 35183 Frekvenca
1 nikoli 457
2 občasno 618
3 pogosto 54
4 vedno 8
5 nimam 4
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1141 203 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_6 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? z neznanci

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Vrednost 36182 Frekvenca
1 nikoli 895
2 občasno 175
3 pogosto 37
4 vedno 12
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1119 225 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v12_7 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? z drugimi sorodniki

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Vrednost 37181 Frekvenca
1 nikoli 446
2 občasno 583
3 pogosto 90
4 vedno 19
5 nimam 3
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1141 203 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače? (osnovnošolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Vrednost 38180 Frekvenca
1 v trgovini 96
2 v baru, gostilni, restavraciji 69
3 v disku, klubu 17
4 drugje 298
5 ne pijem alkoholnih pijač 95
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 116
6 brez odgovora 19
Sysmiss 634
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
575 769 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v13drugje_rec drugje_rec (osnovnošolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Vrednost 39179 Frekvenca
1 doma 219
2 pri prijateljih 27
3 na praznovanjih, prireditvah 35
4 drugo 17
Sysmiss 1046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
298 1046 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

vpr13_1 v trgovini (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Vrednost 40178 Frekvenca
0 441
1 193
Sysmiss 710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
634 710 0 1 0.304 0.461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr13_2 v baru, gostilni, restavraciji (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Vrednost 41177 Frekvenca
0 360
1 274
Sysmiss 710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
634 710 0 1 0.432 0.496

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr13_3 v disku, klubu (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Vrednost 42176 Frekvenca
0 474
1 160
Sysmiss 710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
634 710 0 1 0.252 0.435

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr13_4 drugje (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Vrednost 43175 Frekvenca
0 576
1 58
Sysmiss 710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
634 710 0 1 0.0915 0.289

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr13_5 ne pijem alkoholnih pijač (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Vrednost 44174 Frekvenca
0 611
1 23
Sysmiss 710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
634 710 0 1 0.0363 0.187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr13drugjea_rec Drugjea_rec (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Vrednost 45173 Frekvenca
1 doma 35
2 pri prijateljih 7
3 na praznovanjih, prireditvah 7
4 drugo 8
Sysmiss 1287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 1287 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v13_1 Ali so ti v baru, trgovini, disku kdaj zavrnili nakup alkoholnih pijač?

Ali so ti v baru, trgovini, disku kdaj zavrnili nakup alkoholnih pijač?

Vrednost 46172 Frekvenca
1 da 459
2 ne 627
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
3 brez odgovora 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1086 258 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2rec Če da, kolikokrat?Rekodirano Če da.

Kolikokrat?

Vrednost 47171 Frekvenca
1 1x-5x 236
2 6x in več 61
3 ne vem 39
4 redko (opisno) 20
5 pogosto (opisno) 55
6 3
Sysmiss 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
414 930 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v13_3rec Zakaj?Rekodirano

Zakaj?

Vrednost 48170 Frekvenca
1 zaradi mladoletnosti 343
2 ni imel/a osebnega dokumenta 17
3 zaradi preveč popitega alkohola 4
4 ker so kupovali alkohol za domače 6
5 ne vem 11
6 drugo 28
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 935 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v14_1 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da pozabiš na težave v šoli in doma?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 49169 Frekvenca
1 nikoli 678
2 občasno 266
3 pogosto 116
4 vedno 86
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 198 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_2 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da imaš mačka?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 50168 Frekvenca
1 nikoli 731
2 občasno 299
3 pogosto 92
4 vedno 33
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1155 189 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_3 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se počutiš sproščen/a?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 51167 Frekvenca
1 nikoli 468
2 občasno 299
3 pogosto 213
4 vedno 169
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1149 195 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_4 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da spoznavaš nove ljudi?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 52166 Frekvenca
1 nikoli 564
2 občasno 284
3 pogosto 205
4 vedno 97
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1150 194 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_5 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se poškoduješ?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 53165 Frekvenca
1 nikoli 969
2 občasno 154
3 pogosto 18
4 vedno 4
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1145 199 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_6 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da narediš kaj, kar kasneje obžaluješ?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 54164 Frekvenca
1 nikoli 816
2 občasno 263
3 pogosto 57
4 vedno 11
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1147 197 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_7 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se zabavaš?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 55163 Frekvenca
1 nikoli 332
2 občasno 280
3 pogosto 228
4 vedno 325
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1165 179 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_8 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se ne spominjaš, kaj si počel?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 56162 Frekvenca
1 nikoli 798
2 občasno 261
3 pogosto 63
4 vedno 22
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1144 200 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_9 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da bruhaš?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 57161 Frekvenca
1 nikoli 832
2 občasno 272
3 pogosto 30
4 vedno 7
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1141 203 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_10 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da si bolj komunikativen/na?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 58160 Frekvenca
1 nikoli 482
2 občasno 266
3 pogosto 194
4 vedno 205
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1147 197 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_11 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se zapleteš v prepir?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 59159 Frekvenca
1 nikoli 930
2 občasno 165
3 pogosto 39
4 vedno 10
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1144 200 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14_12 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da imaš težave doma, s starši?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Vrednost 60158 Frekvenca
1 nikoli 949
2 občasno 157
3 pogosto 28
4 vedno 12
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 198 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v15_rec_1 Občutek odraslosti, občutek da so frajerji, je moderno

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 61157 Frekvenca
0 914
1 382
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.295 0.456

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_rec_2 Pozaba, pobeg od težav

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 62156 Frekvenca
0 1046
1 250
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.193 0.395

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_rec_3 Sproščenost,zabava

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 63155 Frekvenca
0 782
1 514
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.397 0.489

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_rec_4 Vklop v družbo, povezovanje z ljudmi, komunikacija

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 64154 Frekvenca
0 1102
1 194
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.15 0.357

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_rec_5 Dolgčas

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 65153 Frekvenca
0 1284
1 12
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.00926 0.0958

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_rec_6 So bolj pogumni

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 66152 Frekvenca
0 1277
1 19
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.0147 0.12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_rec_7 Poskušajo nekaj novega (prepovedanega), radovednost, je zanimivo

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 67151 Frekvenca
0 1245
1 50
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1295 49 0 1 0.0386 0.193

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_rec_8 Ker jim je všeč, užitek, imajo dober okus

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 68150 Frekvenca
0 1114
1 182
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.14 0.348

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_red_9 Je tradicija, del okolja in enostavno dostopno

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 69149 Frekvenca
0 1278
1 18
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.0139 0.117

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_rec_10 Drugo (tudi kombinacija dveh odgovorov)

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 70148 Frekvenca
0 1264
1 32
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.0247 0.155

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15_rec_11 Ne vem

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 71147 Frekvenca
0 1239
1 57
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 48 0 1 0.044 0.205

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16_rec Zakaj ti piješ alkoholne pijače (če jih)?Rekodirano

VPR.16 Zakaj ti piješ alkoholne pijače (če jih)?

Vrednost 72146 Frekvenca
1 jih ne pijem, jih pijem zelo malo 371
2 sprostitev, zabava, dobro počutje 372
3 zaradi družbe, v družbi 77
4 za žejo 28
5 okušam, radovednost, dolgčas 76
6 ker so dobrega okusa, so mi všeč, mi paše 188
7 pijem jih ob posebnih priložnostih, za nazdraviti 74
8 ne vem 38
9 drugo 11
10 34
Sysmiss 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1269 75 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v17 Ali tvoji starši pijejo alkoholne pijače?

VPR.17 Ali tvoji starši pijejo alkoholne pijače?

Vrednost 73145 Frekvenca
1 da 994
2 ne 275
3 ne vem 52
4 brez odgovora 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1321 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v18 Si že videl koga od staršev pijanega?

VPR.18 Si že videl koga izmed staršev pijanega?

Vrednost 74144 Frekvenca
1 da 565
2 ne 757
3 brez odgovora 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1322 22 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v19_rec_a Bandidos

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 75143 Frekvenca
0 679
1 595
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 0 1 0.467 0.499

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19_rec_b Laško

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 76142 Frekvenca
0 767
1 507
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 0 1 0.398 0.49

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19_rec_c Union

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 77141 Frekvenca
0 912
1 362
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 0 1 0.284 0.451

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19_rec_d Jegermeister

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 78140 Frekvenca
0 1140
1 134
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 0 1 0.105 0.307

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19_rec_e Bacardi

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 79139 Frekvenca
0 1225
1 49
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 0 1 0.0385 0.192

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19rec_f Trojka

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 80138 Frekvenca
0 1255
1 19
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 0 1 0.0149 0.121

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19rec_g Puschkin

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 81137 Frekvenca
0 1227
1 47
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 0 1 0.0369 0.189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19rec_h Stock

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 82136 Frekvenca
0 1207
1 67
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 0 1 0.0526 0.223

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19rec_i Heineken

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 83135 Frekvenca
0 1215
1 59
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 0 1 0.0463 0.21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19rec_j Malibu

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 84134 Frekvenca
0 1188
1 76
Sysmiss 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1264 80 0 1 0.0601 0.238

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19rec_k Jack Daniels

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 85133 Frekvenca
0 1246
1 27
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 71 0 1 0.0212 0.144

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19rwc_l CC

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 86132 Frekvenca
0 1259
1 14
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 71 0 1 0.011 0.104

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19rec_drugo Drugo

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Vrednost 87131 Frekvenca
0 1134
1 137
Sysmiss 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1271 73 0 1 0.108 0.31

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 Si že daj zavrnil/a alkoholno pijačo, ki so ti jo ponudili vrstniki? Zakaj?

VPR 20 Si že kdaj zavrnil/a alkoholno pijačo, ki so ti jo ponudili vrstniki?

Vrednost 88130 Frekvenca
0 1
1 ne 315
2 da 982
3 brez odgovora 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1298 46 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

v20ker_rec Da, ker.... Rekodirano

VPR 20 Si že kdaj zavrnil/a alkoholno pijačo, ki so ti jo ponudili vrstniki?

Vrednost 89129 Frekvenca
1 mi ni do alkoholnih pijač, niso mi všeč, ne pijem jih, pijem 197
2 mi ni pasalo, nisem bil/a žejn/a 390
3 nisem želel/a, nisem želel/a biti pijan/a, se slabo počutiti 87
4 nisem se dobro počutil/a, jemal/a sem zdravila 47
5 starši ne dovolijo, bojazen pred odzivom domačih, sorodstva 24
6 alkoholne pijače niso zdrave, so škodljive 28
7 sem premlad/a, ne zdi se mi prav 32
8 sem vozil/a 16
9 sem spil/a že preveč alkoholnih pijač, bil/a sem že pijan/a 19
10 niso mi še ponudili alkoholnih pijač 30
11 ker bi lahko bilo kaj zmešano v alkoholno pijačo, nisem pozn 35
12 ker je bila premočna 12
13 ne vem, drugo 43
Sysmiss 384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 384 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v20_1_rec Če da, kako si se ob tem počutil/a? Rekodirano

Če da, kako si se ob tem počutil/a?

Vrednost 90128 Frekvenca
1 pozitivno (dobro, samozavestno, ponosno) 357
2 nevralno 274
3 negativno (slabo, neprijetno, odrinjenega) 110
4 drugo 48
Sysmiss 555
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 555 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v21_rec_1 Komunikativnost

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 91127 Frekvenca
0 727
1 276
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.275 0.447

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21_rec_2 Družabnost

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 92126 Frekvenca
0 856
1 147
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.147 0.354

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21_rec_3 Samozavest

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 93125 Frekvenca
0 931
1 72
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.0718 0.258

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21_rec_4 Sproščenost

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 94124 Frekvenca
0 610
1 393
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.392 0.488

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21_rec_5 Zabava,dobra volja

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 95123 Frekvenca
0 462
1 541
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.539 0.499

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21_rec_6 Vzbujanje pozornosti, odobravanje okolice

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 96122 Frekvenca
0 985
1 18
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.0179 0.133

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21_rec_7 Začasna pozaba problemov

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 97121 Frekvenca
0 789
1 214
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.213 0.41

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21_rec_8 Zdravje

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 98120 Frekvenca
0 962
1 41
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.0409 0.198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21_rec_9 Drugo

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 99119 Frekvenca
0 923
1 80
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.0798 0.271

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21_rec_10 Jih ni

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 100118 Frekvenca
0 867
1 136
Sysmiss 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 341 0 1 0.136 0.343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_1 Slabost, bruhanje, maček, pijanost

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 101117 Frekvenca
0 335
1 839
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.715 0.452

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_2 Škodiš zdravju, bolezni jeter in ledvic, v končni fazi smrt

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 102116 Frekvenca
0 951
1 223
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.19 0.392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_3 Problemi v družini, ločitve

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 103115 Frekvenca
0 1110
1 64
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.0545 0.227

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_4 Agresivnost,prepiranje, nasilje, razbjanje

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 104114 Frekvenca
0 882
1 292
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.249 0.432

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_5 Izguba spomina, slabo zavedanje dejanj, neprimerno vedenje (obžalovanje vedenja)

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 105113 Frekvenca
0 826
1 348
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.296 0.457

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_6 Nesreče, poškodbe

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 106112 Frekvenca
0 939
1 235
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.2 0.4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_7 Alkoholizem, zasvojenost

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 107111 Frekvenca
0 1081
1 93
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.0792 0.27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_8 Čezmeren pogum, bahanje

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 108110 Frekvenca
0 1164
1 10
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.00852 0.0919

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_9 Drugo

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 109109 Frekvenca
0 1109
1 65
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.0554 0.229

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22_rec_10 JIh ni

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Vrednost 110108 Frekvenca
0 1159
1 15
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 170 0 1 0.0128 0.112

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v23_1 Zabava je boljša z alkoholnimi pijačami kot brez njih.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 111107 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 426
2 se ne strinjam 244
3 se niti ne strinjam niti strinjam 242
4 se strinjam 158
5 se popolnoma strinjam 227
6 brez odgovora 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1297 47 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23_2 Alkoholne pijače pijejo ljudje, ki imajo različne probleme.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 112106 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 279
2 se ne strinjam 295
3 se niti ne strinjam niti strinjam 340
4 se strinjam 184
5 se popolnoma strinjam 200
6 brez odgovora 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1298 46 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23_3 S pitjem alkoholnih pijač je človek bolj sproščen.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 113105 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 228
2 se ne strinjam 237
3 se niti ne strinjam niti strinjam 253
4 se strinjam 261
5 se popolnoma strinjam 298
6 brez odgovora 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1277 67 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23_4 Občasno pitje alkoholnih pijač (nekajkrat na mesec) sploh ni škodljivo.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 114104 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 196
2 se ne strinjam 288
3 se niti ne strinjam niti strinjam 254
4 se strinjam 237
5 se popolnoma strinjam 340
6 brez odgovora 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1315 29 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23_5 S pitjem alkoholnih pijač je človek bolj odprt, komunikativen.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 115103 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 214
2 se ne strinjam 174
3 se niti ne strinjam niti strinjam 247
4 se strinjam 294
5 se popolnoma strinjam 378
6 brez odgovora 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1307 37 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23_6 Mladi pijejo alkoholne pijače, ker so v šoli in doma preobremenjeni.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 116102 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 387
2 se ne strinjam 287
3 se niti ne strinjam niti strinjam 302
4 se strinjam 192
5 se popolnoma strinjam 139
6 brez odgovora 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1307 37 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23_7 Pitje alkoholnih pijač škoduje zdravju.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 117101 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 57
2 se ne strinjam 116
3 se niti ne strinjam niti strinjam 179
4 se strinjam 231
5 se popolnoma strinjam 729
6 brez odgovora 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1312 32 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23_8 Mladi pijejo alkoholne pijače, ker mislijo, da so ˝frajerji˝.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 118100 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 182
2 se ne strinjam 146
3 se niti ne strinjam niti strinjam 187
4 se strinjam 280
5 se popolnoma strinjam 515
6 brez odgovora 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1310 34 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23_9 Zabava brez alkoholnih pijač je dolgočasna.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 11999 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 585
2 se ne strinjam 203
3 se niti ne strinjam niti strinjam 223
4 se strinjam 147
5 se popolnoma strinjam 155
6 brez odgovora 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1313 31 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23_10 Pitje alkoholnih pijač je pogost vzrok nasilja v družini.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Vrednost 12098 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 133
2 se ne strinjam 159
3 se niti ne strinjam niti strinjam 268
4 se strinjam 312
5 se popolnoma strinjam 440
6 brez odgovora 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1312 32 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24 Koliko prostega časa na dan imaš?

VPR.24 Koliko prostega časa na dan imaš?

Vrednost 12197 Frekvenca
1 nič 17
2 do 0,5 ure 30
3 od 0,5 do 1 ure 95
4 1 do 2 uri 283
5 2 do 3 ure 376
6 3 do 4 ure 192
7 4 do 5 ur 212
8 5 ur in več 131
9 brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1336 8 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v25_1 Kako pogosto v prostem času...igraš računalniške igre?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 12296 Frekvenca
1 nikoli 151
2 nekajkrat letno 150
3 1-2 krat na mesec 167
4 1 krat na teden 214
5 večkrat tedensko 394
6 vsak dan 245
7 brez odgovora 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1321 23 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_2 Kako pogosto v prostem času...se ukvarjaš s športom?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 12395 Frekvenca
1 nikoli 46
2 nekajkrat letno 73
3 1-2 krat na mesec 112
4 1 krat na teden 255
5 večkrat tedensko 517
6 vsak dan 311
7 brez odgovora 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1314 30 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_3 Kako pogosto v prostem času...bereš knjige?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 12494 Frekvenca
1 nikoli 313
2 nekajkrat letno 345
3 1-2 krat na mesec 240
4 1 krat na teden 158
5 večkrat tedensko 162
6 vsak dan 90
7 brez odgovora 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1308 36 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_4 Kako pogosto v prostem času...uporabljaš internet za zabavo(forumi, klepetalnice)?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 12593 Frekvenca
1 nikoli 147
2 nekajkrat letno 80
3 1-2 krat na mesec 100
4 1 krat na teden 168
5 večkrat tedensko 383
6 vsak dan 448
7 brez odgovora 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1326 18 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_5 Kako pogosto v prostem času...voziš motor za zabavo?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 12692 Frekvenca
1 nikoli 694
2 nekajkrat letno 177
3 1-2 krat na mesec 104
4 1 krat na teden 104
5 večkrat tedensko 153
6 vsak dan 93
7 brez odgovora 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1325 19 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_6 Kako pogosto v prostem času...gledaš TV?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 12791 Frekvenca
1 nikoli 21
2 nekajkrat letno 15
3 1-2 krat na mesec 41
4 1 krat na teden 106
5 večkrat tedensko 399
6 vsak dan 741
7 brez odgovora 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1323 21 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_7 Kako pogosto v prostem času...se družiš s prijatelji?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 12890 Frekvenca
1 nikoli 16
2 nekajkrat letno 29
3 1-2 krat na mesec 41
4 1 krat na teden 143
5 večkrat tedensko 528
6 vsak dan 560
7 brez odgovora 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1317 27 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_8 Kako pogosto v prostem času...se ukvarjaš z umetnostjo?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 12989 Frekvenca
1 nikoli 442
2 nekajkrat letno 180
3 1-2 krat na mesec 109
4 1 krat na teden 182
5 večkrat tedensko 208
6 vsak dan 203
7 brez odgovora 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1324 20 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_9 Kako pogosto v prostem času...greš v lokale na pijačo?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 13088 Frekvenca
1 nikoli 490
2 nekajkrat letno 143
3 1-2 krat na mesec 163
4 1 krat na teden 247
5 večkrat tedensko 230
6 vsak dan 51
7 brez odgovora 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1324 20 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_10 Drugo

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 13187 Frekvenca
1 nikoli 37
2 nekajkrat letno 16
3 1-2 krat na mesec 17
4 1 krat na teden 23
5 večkrat tedensko 70
6 vsak dan 105
7 brez odgovora 1076
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
268 1076 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v25_10d_rekodirano Drugo...kaj? Rekodrano

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Vrednost 13286 Frekvenca
1 poslušanje glasbe 9
2 alkohol, marihuana, pijača 27
3 šport 26
4 druženje s fantom/dekletom, spolnost 12
5 spanje, lenarjenje, dolgčas 23
6 sprehajanje, izleti 18
7 telefoniranje, internet, msn 13
8 učenje 23
9 ukvarjanje z živalmi 6
10 delo 23
11 nakupovanje 5
12 zabava, druženje 23
13 razni hobiji 17
14 drugo 12
Sysmiss 1107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 1107 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v26_rec_1 Druženje s prijatelji, iti ven

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 13385 Frekvenca
0 777
1 213
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.215 0.411

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26_rec_2 Internet, televizija

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 13484 Frekvenca
0 932
1 58
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.0586 0.235

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26_rec_3 Ukvarjanje s športom

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 13583 Frekvenca
0 771
1 219
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.221 0.415

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26_rec_4 Ukvarjanje z drugimi hobiji, tudi branje

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 13682 Frekvenca
0 910
1 80
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.0808 0.273

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26_rec_5 Več počitka, spanje, biti doma

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 13781 Frekvenca
0 963
1 27
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.0273 0.163

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26_rec_6 Potovanja

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 13880 Frekvenca
0 962
1 28
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.0283 0.166

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26_rec_7 Sprehodi, narava, hribi

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 13979 Frekvenca
0 961
1 29
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.0293 0.169

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26_rec_8 Ne vem

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 14078 Frekvenca
0 950
1 40
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.0404 0.197

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26_rec_9 Nič, počnem vse, kar si želim, Sem zadovoljen

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 14177 Frekvenca
0 760
1 230
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.232 0.423

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26_rec_10 Drugo

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Vrednost 14276 Frekvenca
0 860
1 130
Sysmiss 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 354 0 1 0.131 0.338

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v27_rec Zakaj tega ne moreš početi?Rekodirano

VPR.27 Zakaj tega ne moreš početi?

Vrednost 14375 Frekvenca
1 šola 136
2 premalo časa, preobremenjenost, delo doma, omejitve staršev 264
3 premalo možnosti (infrastruktura, neprimerne vremenske razme 67
4 zdravje 8
5 oddaljenost 85
6 finance 39
7 starši ne dovolijo 54
8 starost 10
9 ne ljubi se mi 6
10 drugo 47
Sysmiss 628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
716 628 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v28 Koliko časa na dan povprečno gledaš TV in filme na računalniku?

VPR.28 Koliko časa na dan povprečno gledaš televizijo ali filme na računalniku?

Vrednost 14474 Frekvenca
1 nič 48
2 do 0,5 ure 138
3 od 0,5 do 1 ure 267
4 1 do 2 uri 440
5 2 do 3 ure 265
6 3 do 4 ure 98
7 4 do 5 ur 36
8 5 ur in več 36
9 brez odgovora 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1328 16 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v28_1 Koliko časa na dan povprečno preživiš pred računalnikom?

VPR.28 Koliko časa na dan povprečno preživiš pred računalnikom?

Vrednost 14573 Frekvenca
1 nič 80
2 do 0,5 ure 232
3 od 0,5 do 1 ure 280
4 1 do 2 uri 347
5 2 do 3 ure 192
6 3 do 4 ure 101
7 4 do 5 ur 39
8 5 ur in več 56
9 brez odgovora 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1327 17 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v29 Kako pogosto se ukvarjaš s športom?

VPR.29 Kako pogosto se ukvarjaš s športom?

Vrednost 14672 Frekvenca
1 se ne ukvarjam 55
2 1 krat do nekajkrat letno 57
3 1 do 3 krat na mesec 131
4 1 do 2 krat na teden 444
5 3 do 5 krat na teden 338
6 vsak dan 304
7 brez odgovora 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1329 15 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v30_ure Koliko ur ali minut je to na teden?

VPR.30 Koliko ur ali minut je to povprečno na teden?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1110 234 0 168 8.346 11.612

Vrednosti spremenljivk od 0 do 168

v30_min Koliko ur ali minut je to na teden?

VPR.30 Koliko ur ali minut je to povprečno na teden?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 736 0 700 31.73 33.95

Vrednosti spremenljivk od 0 do 700

v31_1 da se družim s prijatelji

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Vrednost 14969 Frekvenca
0 ne 786
1 da 558
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v31_2 da si oblikujem postavo/shujšam

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Vrednost 15068 Frekvenca
0 ne 892
1 da 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v31_3 ker se po vadbi dobro počutim

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Vrednost 15167 Frekvenca
0 ne 807
1 da 537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v31_4 da se sprostim

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Vrednost 15266 Frekvenca
0 ne 614
1 da 730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v31_5 šport imam rad/a

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Vrednost 15365 Frekvenca
0 ne 640
1 da 704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v31_6 ker so mi tako svetovali starši/učitelj/zdravnik

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Vrednost 15464 Frekvenca
0 ne 1266
1 da 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v31_7 ker se moji vrstniki tudi ukvarjajo s športom

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Vrednost 15563 Frekvenca
0 ne 1214
1 da 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v31_8 drugo

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Vrednost 15662 Frekvenca
0 ne 1193
1 da 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v31drugo_rec drugo Rekodirano

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Vrednost 15761 Frekvenca
1 zabava, preganjanje dolgčasa, všeč mi je 42
2 samozavest, kompetitivnost, dosežki 28
3 kondicija, zdravje, moč 10
4 šola 13
5 starši 5
6 drugo 20
Sysmiss 1226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118 1226 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v32 Ali meniš, da si dovolj gibalno aktiven za svoj razvoj in zdravje?

VPR.32 Ali meniš, da si dovolj gibalno aktiven za svoj razvoj in zdravje:

Vrednost 15860 Frekvenca
1 da, dovolj 838
2 ne, premalo 437
3 ne, preveč 47
4 brez odgovora 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1322 22 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v33_1 sem član/ica športnega društva/kluba v kraju bivanja

VPR.33 Kako se najpogosteje ukvarjaš s športom?

Vrednost 15959 Frekvenca
0 ne 971
1 da 373
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v33_2 sem član/ica športnega društva, ki je organiziran v okviru krožkov na šoli

VPR.33 Kako se najpogosteje ukvarjaš s športom?

Vrednost 16058 Frekvenca
0 ne 1255
1 da 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v33_3 treniram pod individualnim vodstvom trenerja

VPR.33 Kako se najpogosteje ukvarjaš s športom?

Vrednost 16157 Frekvenca
0 ne 1207
1 da 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v33_4 ukvarjam se sam/a

VPR.33 Kako se najpogosteje ukvarjaš s športom?

Vrednost 16256 Frekvenca
0 ne 719
1 da 625
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v33_5 ukvarjam se s prijatelji

VPR.33 Kako se najpogosteje ukvarjaš s športom?

Vrednost 16355 Frekvenca
0 ne 773
1 da 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v33_6 ukvarjam se s starši, brati, sestrami, sorodniki

VPR.33 Kako se najpogosteje ukvarjaš s športom?

Vrednost 16454 Frekvenca
0 ne 1088
1 da 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v33_7 drugo

VPR.33 Kako se najpogosteje ukvarjaš s športom?

Vrednost 16553 Frekvenca
0 ne 1227
1 da 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v33_7dr_re drugo Rekodirano

VPR.33 Kako se najpogosteje ukvarjaš s športom?

Vrednost 16652 Frekvenca
1 se ne ukvarjam 12
2 v šoli 42
3 s psom 6
4 ples 12
5 fitnes 5
6 drugo 38
Sysmiss 1229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
115 1229 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v34rec_1 atletika, gimnastika

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 16751 Frekvenca
0 1200
1 59
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.0469 0.211

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_2 fitness

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 16850 Frekvenca
0 1220
1 39
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.031 0.173

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_3 kolesarjenje

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 16949 Frekvenca
0 1106
1 153
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.122 0.327

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_4 košarka

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17048 Frekvenca
0 1016
1 243
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.193 0.395

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_5 nogomet

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17147 Frekvenca
0 898
1 361
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.287 0.452

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_6 odbojka

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17246 Frekvenca
0 1051
1 208
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.165 0.372

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_7 plavanje

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17345 Frekvenca
0 1174
1 85
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.0675 0.251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_8 ples

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17444 Frekvenca
0 1173
1 86
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.0683 0.252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_9 rokomet

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17543 Frekvenca
0 1213
1 46
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.0365 0.188

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_10 rolanje, drsanje

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17642 Frekvenca
0 1193
1 66
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.0524 0.223

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_11 smučanje, bordanje

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17741 Frekvenca
0 1202
1 57
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.0453 0.208

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_12 tek

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17840 Frekvenca
0 1089
1 170
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.135 0.342

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_13 tenis

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 17939 Frekvenca
0 1225
1 34
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.027 0.162

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_14 borilne veščine (karate, judo, kick-boxing...)

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 18038 Frekvenca
0 1220
1 39
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.031 0.173

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34rec_drugo drugo

VPR.34 Katera je tvoja najljubša športna panoga?

Vrednost 18137 Frekvenca
0 1051
1 208
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 85 0 1 0.165 0.372

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_1 atletika, gimnastika

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 18236 Frekvenca
0 1195
1 25
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.0205 0.142

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_2 fitness

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 18335 Frekvenca
0 1178
1 42
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.0344 0.182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_3 kolesarjenje

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 18434 Frekvenca
0 1063
1 157
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.129 0.335

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_4 košarka

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 18533 Frekvenca
0 1000
1 220
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.18 0.385

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_5 nogomet

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 18632 Frekvenca
0 930
1 290
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.238 0.426

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_6 odbojka

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 18731 Frekvenca
0 1097
1 123
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.101 0.301

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_7 plavanje

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 18830 Frekvenca
0 1193
1 27
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.0221 0.147

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_8 ples

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 18929 Frekvenca
0 1163
1 57
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.0467 0.211

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_9 rokomet

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 19028 Frekvenca
0 1198
1 22
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.018 0.133

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_10 rolanje, drsanje

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 19127 Frekvenca
0 1146
1 74
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.0607 0.239

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_11 smučanje, bordanje

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 19226 Frekvenca
0 1205
1 15
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.0123 0.11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_12 tek

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 19325 Frekvenca
0 1043
1 177
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.145 0.352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_13 tenis

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 19424 Frekvenca
0 1197
1 23
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.0189 0.136

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_14 borilne veščine (karate, judo, kick-boxing...)

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 19523 Frekvenca
0 1180
1 40
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.0328 0.178

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v35rec_drugo drugo

VPR.35 S katero športno panogo se ukvarjaš največ v prostem času?

Vrednost 19622 Frekvenca
0 1104
1 116
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 124 0 1 0.0951 0.293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 Ali meniš, da imaš dovolj možnosti za gibalno in športno udejstvovanje v prostem času?

VPR.36 Ali meniš, da imaš dovolj možnosti za gibalno in športno udejstvovanje v prostem času?

Vrednost 19721 Frekvenca
1 da 1060
2 ne 244
3 brez odgovora 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1304 40 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v36ne_rec Ne, ker rekodirano

VPR.36 Ali meniš, da imaš dovolj možnosti za gibalno in športno udejstvovanje v prostem času?

Vrednost 19820 Frekvenca
1 šola 113
2 premalo časa, preobremenjenost, delo doma, omejitve staršev 57
3 premalo možnosti (infrastruktura, neprimerne vremenske razme 26
4 zdravje 0
5 oddaljenost 20
6 finance 7
7 drugo 9
Sysmiss 1112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 1112 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v37 Oceni, kako pomemben je za tebe šport!

VPR.37 Oceni, kako pomemben je za tebe šport!

Vrednost 19919 Frekvenca
1 življenskega pomena 214
2 zelo pomemben 386
3 pomemben 370
4 srednje pomemben 277
5 nepomemben 42
6 povsem odveč 17
7 brez odgovora 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 38 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v38_1 Oceni, kako si v splošnem zadovoljen s sabo...

VPR.38 Na lestvici od 1 do 5 prosim oceni, kako si

Vrednost 20018 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 34
2 nisem zadovoljen 99
3 nisem niti nezadovoljen niti zadovoljen 259
4 sem zadovoljen 503
5 popolnoma sem zadovoljen 407
6 brez odgovora 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 42 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38_2 Oceni, kako si zadovoljen s svojim zdravjem...

VPR.38 Na lestvici od 1 do 5 prosim oceni, kako si

Vrednost 20117 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 19
2 nisem zadovoljen 62
3 nisem niti nezadovoljen niti zadovoljen 203
4 sem zadovoljen 497
5 popolnoma sem zadovoljen 527
6 brez odgovora 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1308 36 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38_3 Oceni, kako si zadovoljen s finančno situacijo tvoje družine...

VPR.38 Na lestvici od 1 do 5 prosim oceni, kako si

Vrednost 20216 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 36
2 nisem zadovoljen 101
3 nisem niti nezadovoljen niti zadovoljen 236
4 sem zadovoljen 429
5 popolnoma sem zadovoljen 500
6 brez odgovora 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 42 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38_4 Oceni, kako si zadovoljen z življenjem na splošno...

VPR.38 Na lestvici od 1 do 5 prosim oceni, kako si

Vrednost 20315 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 27
2 nisem zadovoljen 64
3 nisem niti nezadovoljen niti zadovoljen 208
4 sem zadovoljen 498
5 popolnoma sem zadovoljen 500
6 brez odgovora 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1297 47 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38_5 Oceni, kako si zadovoljen z odnosom, ki ga imaš s prijatelji...

VPR.38 Na lestvici od 1 do 5 prosim oceni, kako si

Vrednost 20414 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 11
2 nisem zadovoljen 34
3 nisem niti nezadovoljen niti zadovoljen 133
4 sem zadovoljen 410
5 popolnoma sem zadovoljen 709
6 nimam 8
7 brez odgovora 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1297 47 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38_6 Oceni, kako si zadovoljen z odnosom, ki ga imaš s staršem/a...

VPR.38 Na lestvici od 1 do 5 prosim oceni, kako si

Vrednost 20513 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 18
2 nisem zadovoljen 52
3 nisem niti nezadovoljen niti zadovoljen 154
4 sem zadovoljen 387
5 popolnoma sem zadovoljen 681
6 nimam 5
7 brez odgovora 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1292 52 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38_7 Oceni, kako si zadovoljen z odnosom, ki ga imaš z bratom/i, sestro/mi...

VPR.38 Na lestvici od 1 do 5 prosim oceni, kako si

Vrednost 20612 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 38
2 nisem zadovoljen 73
3 nisem niti nezadovoljen niti zadovoljen 165
4 sem zadovoljen 362
5 popolnoma sem zadovoljen 523
6 nimam 140
7 brez odgovora 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1161 183 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38_8 Oceni, kako si zadovoljen s svojim izgledom, zunanjostjo?

VPR.38 Na lestvici od 1 do 5 prosim oceni, kako si

Vrednost 20711 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 55
2 nisem zadovoljen 110
3 nisem niti nezadovoljen niti zadovoljen 267
4 sem zadovoljen 492
5 popolnoma sem zadovoljen 383
6 brez odgovora 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1307 37 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v39 Ali bi za vašo družino rekel/a, da je srečna?

VPR.39 Ali bi za vašo družino rekel/a, da je srečna?

Vrednost 20810 Frekvenca
1 da, zelo srečna 416
2 da, srečna 603
3 niti srečna, niti nesrečna, nekaj vmes 246
4 ne, ni srečna 35
5 ne, sploh ni srečna 9
6 drugo 15
7 brez odgovora 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1309 35 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v39dr drugo

VPR.39 Ali bi za vašo družino rekel/a, da je srečna?

Vrednost 2099 Frekvenca
imam ločene starše 1
kak kdaj 1
ločena starša 1
mama in 1
ne vem 2
odvisno od dneva 1
srečni vendar ločeni starši 1
sta ločena starša 1
starša sta ločena 1
težijo zaradi drog 1
trenutno krizna 1
živim samo z mamo in bratom, smo zelo srečni 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 0

v39dr_rec drugo_rekodirano

VPR.39 Ali bi za vašo družino rekel/a, da je srečna?

Vrednost 2108 Frekvenca
1 ločeni starši 6
2 drugo 7
Sysmiss 1331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 1331 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

spol spol

DEM 1 Spol

Vrednost 2117 Frekvenca
1 moški 728
2 ženski 609
3 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1337 7 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

star leto rojstva

DEM 2 Katerega leta si rojen/a? 19_____

Vrednost 2126 Frekvenca
1985 1
1986 1
1987 4
1988 29
1989 85
1990 443
1991 53
1992 7
1993 18
1994 643
1995 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1311 0

kraj V katerem kraju živiš?

DEM 3 V katerem kraju živiš? ______________

Vrednost 2135 Frekvenca
Zakrita vrednost 1344
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 0

izoboce Najvišja dosežena izobrazba očeta

DEM 4 Prosim, obkroži najvišjo doseženo izobrazbo očeta:

Vrednost 2144 Frekvenca
1 osnovna šola ali manj 118
2 poklicna šola 327
3 srednja šola 481
4 višja, visoka, univerzitetna ali več (magisterij, doktorat) 348
5 brez odgovora 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 70 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

izobmama Najvišja dosežena izobrazba matere

Prosim, obkroži najvišjo doseženo izobrazbo matere:

Vrednost 2153 Frekvenca
1 osnovna šola ali manj 125
2 poklicna šola 267
3 srednja šola 469
4 višja, visoka, univerzitetna ali več (magisterij, doktorat) 433
5 brez odgovora 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1294 50 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sloj Ali bi svojo družino uvrstil med...

DEM 5 Ali bi svojo družino uvrstil med

Vrednost 2162 Frekvenca
1 nižji sloj (revne) 35
2 srednji sloj (niti revne niti bogate) 1150
3 višji sloj (bogate) 114
4 brez odgovora 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1299 45 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

uspeh Tvoj uspeh v šoli v lanskem šolskem letu

DEM 6 Tvoj uspeh v šoli lanskem šolskem letu

Vrednost 2171 Frekvenca
1 nezadosten 15
2 zadosten 148
3 dober 399
4 prav dober 402
5 odličen 354
6 brez odgovora 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1318 26 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Kralj Ana (2007). MLAALK07 - Mladi in alkohol v Sloveniji [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Zalta, Anja et al. (2008). Zloraba alkohola med slovensko mladino.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


Opis

opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

7: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kralj, Ana, Lenarčič, Blaž, Medarič, Zorana in Simčič, Blaž. Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia [datoteka podatkov]. Slovenija, Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper [izdelava], 2007. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2010. ADP - IDNo: MLAALK07.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si