Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLAALK07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAALK07_V1
Main author(s):
  • Kralj, Ana
  • Lenarčič, Blaž
  • Medarič, Zorana
  • Simčič, Blaž
Data file producer:
CRJM UP ZRS - Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper (Koper, Slovenija; 2007)

Funding agency:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

mladi, zloraba alkohola, pogostost pitja alkoholnih pijač, pijanost, pitje alkoholnih pijač ob različnih priložnostih, posledice pitja alkohola, popularne znamke alkoholnih pijač, prosti čas, pogostost aktivnosti v prostem času, omogočanje prostočasnih aktivnosti, gledanje televizije, uporaba osebnega računalnika, ukvarjanje s športom, zadovoljstvo

Keywords ELSST:
PROSTOČASNA DEJAVNOST, MLADOSTNIŠTVO, UŽIVANJE ALKOHOLA PRI MLADOLETNIKIH, ALKOHOLIZEM, UŽIVANJE ALKOHOLA

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - zloraba drog, alkohol in kajenje
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
RAZŠIRJENOST UPORABE ALKOHOLA MED MLADIMI
ZAZNAVANJE IN POGLED NA PROBLEMATIKO ZLORABE ALKOHOLA
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Osrednji cilj raziskovalnega projekta je celovita analiza uporabe in zlorabe alkohola med slovensko mladino s ciljem oblikovati strokovne iztočnice in strategije za učinkovito delovanje na področju preprečevanja zlorabe alkohola med mladimi v Sloveniji. Glavni problemi, ki bodo obravnavani so: razširjenost uporabe/zlorabe alkohola med mladimi, odstotek pivcev mlajših od 15 let, kot eden od bolj tveganih segmentov, temeljni vzroki uporabe/zlorabe alkohola med slovensko mladino, zaznavanje in percepcija problematike zlorabe alkohola med mladimi, vrednotne orientacije mladih v Sloveniji v povezavi z uporabo in zlorabo alkohola, načini preživljanja prostega časa mladih v Sloveniji, potrebe in želje mladih po (aktivnem) preživljanju prostega časa, ter gibalna aktivnost mladih v okviru preživljanja prostega časa.

Methodology


Collection date: september 2007 - december 2007
Date of production: 2007
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Učenci in dijaki.

Universe:

Učenke in učenci 8. razredov osnovnih šol ter dijakinje in dijaki 3. letnikov srednjih šol.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. OSNOVNE ŠOLE: vzorčni okvir je predstavljal seznam osmih razredov (šolsko leto 2007/2008) iz katerega so bili izločeni oddelki z manj kot 11 učencov. Na prvi stopnji so sistematično izbrane osnovne šole, na drugi stopnji pa je naključno izbran oddelek znotraj katerega so anketirani vsi učenci. SREDNJE ŠOLE: vzorčni okvir je predstavljal seznam tretjih letnikov (šolsko leto 2007/2008) iz katerega so bili izločeni oddelki z manj kot 11 učencov. Seznam je bil sortiran po programih (gimnazije, nižje poklicno in srednje izobraževanje, srednje strokovno in drugo tehniško izobraževanje) in regijah. Na prvi stopnji so nato sistematično izbrane srednje šole in program, na drugi stopnji pa oddelek znotraj posamezne šole (z izbranim programom). Anketirani so bili vsi učenci izbranega oddelka.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLAALK07 - Mladi in alkohol v Sloveniji [datoteka podatkov], 2007

File ID: ccby

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 217
  • number of units: 1344

Variable list

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1344 0 1 1636 809.882 519.178

Valid range from 1 to 1636

sola

Value 22 Frequency
1 osnovne sole 710
2 srednje sole 634
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1344 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a?

VPR.1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a? (lahko je tudi mešana z brezalkoholnimi pijačami)

Value 31 Frequency
1 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
2 pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami, npr. radler, d 656
3 vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami, npr. mišmaš, b 418
4 žgane pjjače (npr. viski, vodka, žganje) 105
5 drugo 9
6 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1332 12 1 5

Valid range from 1 to 5

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1344 0 1 1636 809.882 519.178

Valid range from 1 to 1636

sola

Value 2216 Frequency
1 osnovne sole 710
2 srednje sole 634
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1344 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a?

VPR.1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a? (lahko je tudi mešana z brezalkoholnimi pijačami)

Value 3215 Frequency
1 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
2 pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami, npr. radler, d 656
3 vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami, npr. mišmaš, b 418
4 žgane pjjače (npr. viski, vodka, žganje) 105
5 drugo 9
6 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1332 12 1 5

Valid range from 1 to 5

v1_drugo_rec drugo rekodirano

VPR.1 Katera je bila prva alkoholna pijača, ki si jo kadarkoli poskusil/a? (lahko je tudi mešana z brezalkoholnimi pijačami)

Value 4214 Frequency
1 Bacardi breezer 3
Sysmiss 1341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1341 1 1

Valid range from 1 to 1

v2_rec Kje/ob kakšni priložnosti si prvič poskusil/a alkoholno pijačo? Rekodirano

VPR.2 Kje/ob kakšni priložnosti si prvič poskusil/a alkoholno pijačo?

Value 5213 Frequency
1 novo leto, božič 128
2 rojstni dnevi, zaave in druga praznovanja 601
3 doma, ponudili so starši ali sorodniki 240
4 v ali po šoli, valeta 25
5 v gostilni, baru, diskoteki 51
6 ob delu - trgatev itd. 36
7 na morju 27
8 brez razloga, kar tako 30
9 ne vem, se ne spomnim in drugo 35
Sysmiss 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1173 171 1 9

Valid range from 1 to 9

v3 Kdo ti je ponudil alkohol, ki si ga prvič poskusil?

VPR.3 Kdo ti je ponudil alkohol, ko si ga prvič poskusil/a?

Value 6212 Frequency
2 neka oseba 586
3 nihče mi ga ni ponudil, sam sem ga vzel 599
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
4 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1185 159 2 3

Valid range from 2 to 3

v3kdo_rec Neka oseba - kdo? Rekodirano

VPR.3 Kdo ti je ponudil alkohol, ko si ga prvič poskusil/a?

Value 7211 Frequency
1 oče 145
2 mama 29
3 starši 90
4 stric ali teta 27
5 brat ali sestra 17
6 stari starši (dedek, babica) 31
7 prijatelj-ica, sošolec-ka, znanci -ke 133
8 bratranec ali sestrična 10
9 sorodniki 19
10 starejši 8
11 sosed/a 7
12 se ne spominjam 6
13 sam 8
14 natakar 13
15 drugo 17
Sysmiss 784
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 784 1 15

Valid range from 1 to 15

v4_2 Koliko si bil star, ko si prvič poskusil pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.4 Koliko si bil/a star/a, ko si prvič poskusil/a naslednje alkoholne pijače?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 329 2 18 10.893 2.862

Valid range from 2 to 18

v4_3 Koliko si bil star, ko si prvič poskusil vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.4 Koliko si bil/a star/a, ko si prvič poskusil/a naslednje alkoholne pijače?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 424 2 18 11.069 2.912

Valid range from 2 to 18

v4_4 Koliko si bil star, ko si prvič poskusil žgane pijače (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.4 Koliko si bil/a star/a, ko si prvič poskusil/a naslednje alkoholne pijače?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 642 2 18 12.877 2.643

Valid range from 2 to 18

v5_1 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.5 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami).

Value 11207 Frequency
1 nikoli 534
2 1-2 krat 350
3 3-5 krat 170
4 6-9 krat 60
5 10-19 krat 40
6 20 in večkrat 46
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
7 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 144 1 6

Valid range from 1 to 6

v5_2 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.5 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami).

Value 12206 Frequency
1 nikoli 658
2 1-2 krat 311
3 3-5 krat 125
4 6-9 krat 55
5 10-19 krat 27
6 20 in večkrat 24
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
7 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 144 1 6

Valid range from 1 to 6

v5_3 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil žgane pijače (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.5 Kolikokrat si v zadnjem mesecu pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami).

Value 13205 Frequency
1 nikoli 740
2 1-2 krat 238
3 3-5 krat 126
4 6-9 krat 42
5 10-19 krat 28
6 20 in večkrat 26
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
7 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 144 1 6

Valid range from 1 to 6

v6_1 Kolikokrat si v zadnjem letu pil pivo (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.6 Kolikokrat si v zadnjem letu (zadnjih 12 mesecev) pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

Value 14204 Frequency
1 nikoli 243
2 1-2 krat 221
3 3-5 krat 166
4 6-9 krat 126
5 10-19 krat 123
6 20-29 krat 96
7 30-39 krat 46
8 40 krat in več 179
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
9 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 144 1 8

Valid range from 1 to 8

v6_2 Kolikokrat si v zadnjem letu pil vino (tudi mešano z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.6 Kolikokrat si v zadnjem letu (zadnjih 12 mesecev) pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

Value 15203 Frequency
1 nikoli 352
2 1-2 krat 273
3 3-5 krat 157
4 6-9 krat 102
5 10-19 krat 86
6 20-29 krat 79
7 30-39 krat 35
8 40 krat in več 116
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
9 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 144 1 8

Valid range from 1 to 8

v6_3 Kolikokrat si v zadnjem letu pil žgane pijače (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

VPR.6 Kolikokrat si v zadnjem letu (zadnjih 12 mesecev) pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač (tudi mešane z brezalkoholnimi pijačami)?

Value 16202 Frequency
1 nikoli 513
2 1-2 krat 183
3 3-5 krat 101
4 6-9 krat 99
5 10-19 krat 96
6 20-29 krat 69
7 30-39 krat 46
8 40 krat in več 93
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
9 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 144 1 8

Valid range from 1 to 8

v7_1 Kolikokrat si pil pivo v tvojem dosedanjem življenju?

VPR.7 Kolikokrat si pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač v tvojem dosedanjem življenju?

Value 17201 Frequency
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
1 nikoli 114
2 1-2 krat 147
3 3-5 krat 145
4 6-9 krat 146
5 10-19 krat 109
6 20-29 krat 91
7 30-39 krat 88
8 40 krat in več 335
9 brez odgovora 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 25 0 8

Valid range from 0 to 8

v7_2 Kolikokrat si pil vino v tvojem dosedanjem življenju?

VPR.7 Kolikokrat si pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač v tvojem dosedanjem življenju?

Value 18200 Frequency
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
1 nikoli 206
2 1-2 krat 174
3 3-5 krat 148
4 6-9 krat 108
5 10-19 krat 127
6 20-29 krat 90
7 30-39 krat 57
8 40 krat in več 264
9 brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 26 0 8

Valid range from 0 to 8

v7_3 Kolikokrat si pil žgane pijače v svojem dosedanjem življenju?

VPR.7 Kolikokrat si pil/a katero od naštetih alkoholnih pijač v tvojem dosedanjem življenju?

Value 19199 Frequency
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
1 nikoli 425
2 1-2 krat 122
3 3-5 krat 103
4 6-9 krat 72
5 10-19 krat 89
6 20-29 krat 76
7 30-39 krat 55
8 40 krat in več 233
9 brez odgovora 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 25 0 8

Valid range from 0 to 8

v8 Kolikokrat si že bil/a pijan/a?

VPR.8 Kolikokrat si že bil/a pijan/a?

Value 20198 Frequency
1 nikoli 536
2 1-2 krat 201
3 3-5 krat 100
4 6-9 krat 74
5 10-19 krat 80
6 20 in večkrat 202
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
7 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1193 151 1 6

Valid range from 1 to 6

v9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Value 21197 Frequency
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
1 nikoli še nisem bil/a pijan/a 536
999 brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 697 2 18 13.509 2.377

Valid range from 2 to 18

v10_1 Kako pogosto uporabljaš skupaj alkohol in tobak, cigarete?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Value 22196 Frequency
1 nikoli 864
2 občasno 150
3 pogosto 39
4 vedno 118
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1171 173 1 4

Valid range from 1 to 4

v10_2 Kako pogosto uporabljaš skupaj alkohol in zdravila?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Value 23195 Frequency
1 nikoli 1017
2 občasno 79
3 pogosto 11
4 vedno 9
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1116 228 1 4

Valid range from 1 to 4

v10_3 Kako pogosto uporabljaš skupaj alkohol in marihuano?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Value 24194 Frequency
1 nikoli 1013
2 občasno 80
3 pogosto 22
4 vedno 17
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1132 212 1 4

Valid range from 1 to 4

v10_4 Kako pogosto uporabljaš skupaj alkohol in ostale droge?

VPR.9 Koliko si bil/a star/a, ko si bil/a prvič pijan/a?

Value 25193 Frequency
1 nikoli 1086
2 občasno 25
3 pogosto 2
4 vedno 3
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1116 228 1 4

Valid range from 1 to 4

v11_1 Kako pogosto uživaš alkohol pred, med ali takoj po pouku?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Value 26192 Frequency
1 nikoli 898
2 občasno 157
3 pogosto 20
4 vedno 6
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 263 1 4

Valid range from 1 to 4

v11_2 Kako pogosto uživaš alkohol na družinskih praznovanjih?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Value 27191 Frequency
1 nikoli 220
2 občasno 691
3 pogosto 149
4 vedno 75
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1135 209 1 4

Valid range from 1 to 4

v11_3 Kako pogosto uživaš alkohol, ko greš ven s prijatelji - čez teden?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Value 28190 Frequency
1 nikoli 612
2 občasno 320
3 pogosto 109
4 vedno 68
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1109 235 1 4

Valid range from 1 to 4

v11_4 Kako pogosto uživaš alkohol, ko greš ven s prijatelji - čez vikend?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Value 29189 Frequency
1 nikoli 410
2 občasno 309
3 pogosto 193
4 vedno 232
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1144 200 1 4

Valid range from 1 to 4

v11_5 Kako pogosto uživaš alkohol, ko si sam?

VPR.11 Kako pogosto ob naštetih priložnosti uživaš alkohol?

Value 30188 Frequency
1 nikoli 855
2 občasno 216
3 pogosto 24
4 vedno 9
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1104 240 1 4

Valid range from 1 to 4

v12_1 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? sam/a

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Value 31187 Frequency
1 nikoli 858
2 občasno 243
3 pogosto 17
4 vedno 6
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1124 220 1 4

Valid range from 1 to 4

v12_2 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? s prijatelji

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Value 32186 Frequency
1 nikoli 351
2 občasno 360
3 pogosto 249
4 vedno 198
5 nimam 4
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 182 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_3 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? s fantom, punco

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Value 33185 Frequency
1 nikoli 620
2 občasno 259
3 pogosto 74
4 vedno 34
5 nimam 139
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1126 218 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_4 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? z bratom/sestro

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Value 34184 Frequency
1 nikoli 742
2 občasno 280
3 pogosto 51
4 vedno 15
5 nimam 41
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1129 215 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_5 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? s starši

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Value 35183 Frequency
1 nikoli 457
2 občasno 618
3 pogosto 54
4 vedno 8
5 nimam 4
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1141 203 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_6 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? z neznanci

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Value 36182 Frequency
1 nikoli 895
2 občasno 175
3 pogosto 37
4 vedno 12
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1119 225 1 4

Valid range from 1 to 4

v12_7 Kako pogosto uživaš alkohol z navedenimi osebami? z drugimi sorodniki

VPR.12 Kako pogosto piješ alkoholne pijače z navedenimi osebami?

Value 37181 Frequency
1 nikoli 446
2 občasno 583
3 pogosto 90
4 vedno 19
5 nimam 3
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
6 brez odgovora 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1141 203 1 5

Valid range from 1 to 5

v13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače? (osnovnošolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Value 38180 Frequency
1 v trgovini 96
2 v baru, gostilni, restavraciji 69
3 v disku, klubu 17
4 drugje 298
5 ne pijem alkoholnih pijač 95
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 116
6 brez odgovora 19
Sysmiss 634
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 769 1 5

Valid range from 1 to 5

v13drugje_rec drugje_rec (osnovnošolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Value 39179 Frequency
1 doma 219
2 pri prijateljih 27
3 na praznovanjih, prireditvah 35
4 drugo 17
Sysmiss 1046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 1046 1 4

Valid range from 1 to 4

vpr13_1 v trgovini (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Value 40178 Frequency
0 441
1 193
Sysmiss 710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 710 0 1 0.304 0.461

Valid range from 0 to 1

vpr13_2 v baru, gostilni, restavraciji (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Value 41177 Frequency
0 360
1 274
Sysmiss 710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 710 0 1 0.432 0.496

Valid range from 0 to 1

vpr13_3 v disku, klubu (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Value 42176 Frequency
0 474
1 160
Sysmiss 710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 710 0 1 0.252 0.435

Valid range from 0 to 1

vpr13_4 drugje (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Value 43175 Frequency
0 576
1 58
Sysmiss 710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 710 0 1 0.0915 0.289

Valid range from 0 to 1

vpr13_5 ne pijem alkoholnih pijač (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Value 44174 Frequency
0 611
1 23
Sysmiss 710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 710 0 1 0.0363 0.187

Valid range from 0 to 1

vpr13drugjea_rec Drugjea_rec (srednješolci)

VPR.13 Kje najpogosteje dobiš alkoholne pijače?

Value 45173 Frequency
1 doma 35
2 pri prijateljih 7
3 na praznovanjih, prireditvah 7
4 drugo 8
Sysmiss 1287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 1287 1 4

Valid range from 1 to 4

v13_1 Ali so ti v baru, trgovini, disku kdaj zavrnili nakup alkoholnih pijač?

Ali so ti v baru, trgovini, disku kdaj zavrnili nakup alkoholnih pijač?

Value 46172 Frequency
1 da 459
2 ne 627
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
3 brez odgovora 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1086 258 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_2rec Če da, kolikokrat?Rekodirano Če da.

Kolikokrat?

Value 47171 Frequency
1 1x-5x 236
2 6x in več 61
3 ne vem 39
4 redko (opisno) 20
5 pogosto (opisno) 55
6 3
Sysmiss 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
414 930 1 6

Valid range from 1 to 6

v13_3rec Zakaj?Rekodirano

Zakaj?

Value 48170 Frequency
1 zaradi mladoletnosti 343
2 ni imel/a osebnega dokumenta 17
3 zaradi preveč popitega alkohola 4
4 ker so kupovali alkohol za domače 6
5 ne vem 11
6 drugo 28
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 935 1 6

Valid range from 1 to 6

v14_1 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da pozabiš na težave v šoli in doma?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 49169 Frequency
1 nikoli 678
2 občasno 266
3 pogosto 116
4 vedno 86
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 198 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_2 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da imaš mačka?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 50168 Frequency
1 nikoli 731
2 občasno 299
3 pogosto 92
4 vedno 33
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1155 189 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_3 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se počutiš sproščen/a?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 51167 Frequency
1 nikoli 468
2 občasno 299
3 pogosto 213
4 vedno 169
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1149 195 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_4 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da spoznavaš nove ljudi?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 52166 Frequency
1 nikoli 564
2 občasno 284
3 pogosto 205
4 vedno 97
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1150 194 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_5 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se poškoduješ?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 53165 Frequency
1 nikoli 969
2 občasno 154
3 pogosto 18
4 vedno 4
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1145 199 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_6 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da narediš kaj, kar kasneje obžaluješ?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 54164 Frequency
1 nikoli 816
2 občasno 263
3 pogosto 57
4 vedno 11
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1147 197 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_7 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se zabavaš?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 55163 Frequency
1 nikoli 332
2 občasno 280
3 pogosto 228
4 vedno 325
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1165 179 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_8 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se ne spominjaš, kaj si počel?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 56162 Frequency
1 nikoli 798
2 občasno 261
3 pogosto 63
4 vedno 22
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1144 200 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_9 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da bruhaš?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 57161 Frequency
1 nikoli 832
2 občasno 272
3 pogosto 30
4 vedno 7
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1141 203 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_10 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da si bolj komunikativen/na?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 58160 Frequency
1 nikoli 482
2 občasno 266
3 pogosto 194
4 vedno 205
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1147 197 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_11 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da se zapleteš v prepir?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 59159 Frequency
1 nikoli 930
2 občasno 165
3 pogosto 39
4 vedno 10
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1144 200 1 4

Valid range from 1 to 4

v14_12 Kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi, da imaš težave doma, s starši?

VPR.14 Na lestvici oceni prosim kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje:

Value 60158 Frequency
1 nikoli 949
2 občasno 157
3 pogosto 28
4 vedno 12
0 nikoli nisem poskusil/a nobene alkoholne pijače 144
5 brez odgovora 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 198 1 4

Valid range from 1 to 4

v15_rec_1 Občutek odraslosti, občutek da so frajerji, je moderno

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 61157 Frequency
0 914
1 382
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.295 0.456

Valid range from 0 to 1

v15_rec_2 Pozaba, pobeg od težav

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 62156 Frequency
0 1046
1 250
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.193 0.395

Valid range from 0 to 1

v15_rec_3 Sproščenost,zabava

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 63155 Frequency
0 782
1 514
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.397 0.489

Valid range from 0 to 1

v15_rec_4 Vklop v družbo, povezovanje z ljudmi, komunikacija

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 64154 Frequency
0 1102
1 194
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.15 0.357

Valid range from 0 to 1

v15_rec_5 Dolgčas

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 65153 Frequency
0 1284
1 12
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.00926 0.0958

Valid range from 0 to 1

v15_rec_6 So bolj pogumni

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 66152 Frequency
0 1277
1 19
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.0147 0.12

Valid range from 0 to 1

v15_rec_7 Poskušajo nekaj novega (prepovedanega), radovednost, je zanimivo

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 67151 Frequency
0 1245
1 50
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1295 49 0 1 0.0386 0.193

Valid range from 0 to 1

v15_rec_8 Ker jim je všeč, užitek, imajo dober okus

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 68150 Frequency
0 1114
1 182
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.14 0.348

Valid range from 0 to 1

v15_red_9 Je tradicija, del okolja in enostavno dostopno

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 69149 Frequency
0 1278
1 18
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.0139 0.117

Valid range from 0 to 1

v15_rec_10 Drugo (tudi kombinacija dveh odgovorov)

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 70148 Frequency
0 1264
1 32
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.0247 0.155

Valid range from 0 to 1

v15_rec_11 Ne vem

VPR.15 Zakaj meniš, da mladi pijejo alkoholne pijače?

Value 71147 Frequency
0 1239
1 57
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 48 0 1 0.044 0.205

Valid range from 0 to 1

v16_rec Zakaj ti piješ alkoholne pijače (če jih)?Rekodirano

VPR.16 Zakaj ti piješ alkoholne pijače (če jih)?

Value 72146 Frequency
1 jih ne pijem, jih pijem zelo malo 371
2 sprostitev, zabava, dobro počutje 372
3 zaradi družbe, v družbi 77
4 za žejo 28
5 okušam, radovednost, dolgčas 76
6 ker so dobrega okusa, so mi všeč, mi paše 188
7 pijem jih ob posebnih priložnostih, za nazdraviti 74
8 ne vem 38
9 drugo 11
10 34
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1269 75 1 10

Valid range from 1 to 10

v17 Ali tvoji starši pijejo alkoholne pijače?

VPR.17 Ali tvoji starši pijejo alkoholne pijače?

Value 73145 Frequency
1 da 994
2 ne 275
3 ne vem 52
4 brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 23 1 3

Valid range from 1 to 3

v18 Si že videl koga od staršev pijanega?

VPR.18 Si že videl koga izmed staršev pijanega?

Value 74144 Frequency
1 da 565
2 ne 757
3 brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 22 1 2

Valid range from 1 to 2

v19_rec_a Bandidos

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 75143 Frequency
0 679
1 595
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 70 0 1 0.467 0.499

Valid range from 0 to 1

v19_rec_b Laško

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 76142 Frequency
0 767
1 507
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 70 0 1 0.398 0.49

Valid range from 0 to 1

v19_rec_c Union

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 77141 Frequency
0 912
1 362
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 70 0 1 0.284 0.451

Valid range from 0 to 1

v19_rec_d Jegermeister

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 78140 Frequency
0 1140
1 134
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 70 0 1 0.105 0.307

Valid range from 0 to 1

v19_rec_e Bacardi

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 79139 Frequency
0 1225
1 49
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 70 0 1 0.0385 0.192

Valid range from 0 to 1

v19rec_f Trojka

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 80138 Frequency
0 1255
1 19
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 70 0 1 0.0149 0.121

Valid range from 0 to 1

v19rec_g Puschkin

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 81137 Frequency
0 1227
1 47
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 70 0 1 0.0369 0.189

Valid range from 0 to 1

v19rec_h Stock

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 82136 Frequency
0 1207
1 67
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 70 0 1 0.0526 0.223

Valid range from 0 to 1

v19rec_i Heineken

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 83135 Frequency
0 1215
1 59
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 70 0 1 0.0463 0.21

Valid range from 0 to 1

v19rec_j Malibu

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 84134 Frequency
0 1188
1 76
Sysmiss 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1264 80 0 1 0.0601 0.238

Valid range from 0 to 1

v19rec_k Jack Daniels

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 85133 Frequency
0 1246
1 27
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 71 0 1 0.0212 0.144

Valid range from 0 to 1

v19rwc_l CC

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 86132 Frequency
0 1259
1 14
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 71 0 1 0.011 0.104

Valid range from 0 to 1

v19rec_drugo Drugo

VPR.19 Naštej tri "znamke" alkoholnih pijač, ki so trenutno najbolj ˝popularne˝ med tvojimi vrstniki.

Value 87131 Frequency
0 1134
1 137
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1271 73 0 1 0.108 0.31

Valid range from 0 to 1

v20 Si že daj zavrnil/a alkoholno pijačo, ki so ti jo ponudili vrstniki? Zakaj?

VPR 20 Si že kdaj zavrnil/a alkoholno pijačo, ki so ti jo ponudili vrstniki?

Value 88130 Frequency
0 1
1 ne 315
2 da 982
3 brez odgovora 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1298 46 0 2

Valid range from 0 to 2

v20ker_rec Da, ker.... Rekodirano

VPR 20 Si že kdaj zavrnil/a alkoholno pijačo, ki so ti jo ponudili vrstniki?

Value 89129 Frequency
1 mi ni do alkoholnih pijač, niso mi všeč, ne pijem jih, pijem 197
2 mi ni pasalo, nisem bil/a žejn/a 390
3 nisem želel/a, nisem želel/a biti pijan/a, se slabo počutiti 87
4 nisem se dobro počutil/a, jemal/a sem zdravila 47
5 starši ne dovolijo, bojazen pred odzivom domačih, sorodstva 24
6 alkoholne pijače niso zdrave, so škodljive 28
7 sem premlad/a, ne zdi se mi prav 32
8 sem vozil/a 16
9 sem spil/a že preveč alkoholnih pijač, bil/a sem že pijan/a 19
10 niso mi še ponudili alkoholnih pijač 30
11 ker bi lahko bilo kaj zmešano v alkoholno pijačo, nisem pozn 35
12 ker je bila premočna 12
13 ne vem, drugo 43
Sysmiss 384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 384 1 13

Valid range from 1 to 13

v20_1_rec Če da, kako si se ob tem počutil/a? Rekodirano

Če da, kako si se ob tem počutil/a?

Value 90128 Frequency
1 pozitivno (dobro, samozavestno, ponosno) 357
2 nevralno 274
3 negativno (slabo, neprijetno, odrinjenega) 110
4 drugo 48
Sysmiss 555
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 555 1 4

Valid range from 1 to 4

v21_rec_1 Komunikativnost

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 91127 Frequency
0 727
1 276
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.275 0.447

Valid range from 0 to 1

v21_rec_2 Družabnost

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 92126 Frequency
0 856
1 147
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.147 0.354

Valid range from 0 to 1

v21_rec_3 Samozavest

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 93125 Frequency
0 931
1 72
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.0718 0.258

Valid range from 0 to 1

v21_rec_4 Sproščenost

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 94124 Frequency
0 610
1 393
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.392 0.488

Valid range from 0 to 1

v21_rec_5 Zabava,dobra volja

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 95123 Frequency
0 462
1 541
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.539 0.499

Valid range from 0 to 1

v21_rec_6 Vzbujanje pozornosti, odobravanje okolice

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 96122 Frequency
0 985
1 18
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.0179 0.133

Valid range from 0 to 1

v21_rec_7 Začasna pozaba problemov

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 97121 Frequency
0 789
1 214
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.213 0.41

Valid range from 0 to 1

v21_rec_8 Zdravje

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 98120 Frequency
0 962
1 41
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.0409 0.198

Valid range from 0 to 1

v21_rec_9 Drugo

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 99119 Frequency
0 923
1 80
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.0798 0.271

Valid range from 0 to 1

v21_rec_10 Jih ni

VPR.21 Prosimo, naštej tri pozitivne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 100118 Frequency
0 867
1 136
Sysmiss 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 341 0 1 0.136 0.343

Valid range from 0 to 1

v22_rec_1 Slabost, bruhanje, maček, pijanost

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 101117 Frequency
0 335
1 839
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.715 0.452

Valid range from 0 to 1

v22_rec_2 Škodiš zdravju, bolezni jeter in ledvic, v končni fazi smrt

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 102116 Frequency
0 951
1 223
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.19 0.392

Valid range from 0 to 1

v22_rec_3 Problemi v družini, ločitve

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 103115 Frequency
0 1110
1 64
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.0545 0.227

Valid range from 0 to 1

v22_rec_4 Agresivnost,prepiranje, nasilje, razbjanje

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 104114 Frequency
0 882
1 292
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.249 0.432

Valid range from 0 to 1

v22_rec_5 Izguba spomina, slabo zavedanje dejanj, neprimerno vedenje (obžalovanje vedenja)

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 105113 Frequency
0 826
1 348
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.296 0.457

Valid range from 0 to 1

v22_rec_6 Nesreče, poškodbe

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 106112 Frequency
0 939
1 235
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.2 0.4

Valid range from 0 to 1

v22_rec_7 Alkoholizem, zasvojenost

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 107111 Frequency
0 1081
1 93
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.0792 0.27

Valid range from 0 to 1

v22_rec_8 Čezmeren pogum, bahanje

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 108110 Frequency
0 1164
1 10
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.00852 0.0919

Valid range from 0 to 1

v22_rec_9 Drugo

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 109109 Frequency
0 1109
1 65
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.0554 0.229

Valid range from 0 to 1

v22_rec_10 JIh ni

VPR.22 Prosimo, naštej tri negativne vplive/posledice pitja alkoholnih pijač

Value 110108 Frequency
0 1159
1 15
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 170 0 1 0.0128 0.112

Valid range from 0 to 1

v23_1 Zabava je boljša z alkoholnimi pijačami kot brez njih.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 111107 Frequency
1 sploh se ne strinjam 426
2 se ne strinjam 244
3 se niti ne strinjam niti strinjam 242
4 se strinjam 158
5 se popolnoma strinjam 227
6 brez odgovora 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1297 47 1 5

Valid range from 1 to 5

v23_2 Alkoholne pijače pijejo ljudje, ki imajo različne probleme.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 112106 Frequency
1 sploh se ne strinjam 279
2 se ne strinjam 295
3 se niti ne strinjam niti strinjam 340
4 se strinjam 184
5 se popolnoma strinjam 200
6 brez odgovora 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1298 46 1 5

Valid range from 1 to 5

v23_3 S pitjem alkoholnih pijač je človek bolj sproščen.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 113105 Frequency
1 sploh se ne strinjam 228
2 se ne strinjam 237
3 se niti ne strinjam niti strinjam 253
4 se strinjam 261
5 se popolnoma strinjam 298
6 brez odgovora 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1277 67 1 5

Valid range from 1 to 5

v23_4 Občasno pitje alkoholnih pijač (nekajkrat na mesec) sploh ni škodljivo.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 114104 Frequency
1 sploh se ne strinjam 196
2 se ne strinjam 288
3 se niti ne strinjam niti strinjam 254
4 se strinjam 237
5 se popolnoma strinjam 340
6 brez odgovora 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 29 1 5

Valid range from 1 to 5

v23_5 S pitjem alkoholnih pijač je človek bolj odprt, komunikativen.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 115103 Frequency
1 sploh se ne strinjam 214
2 se ne strinjam 174
3 se niti ne strinjam niti strinjam 247
4 se strinjam 294
5 se popolnoma strinjam 378
6 brez odgovora 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1307 37 1 5

Valid range from 1 to 5

v23_6 Mladi pijejo alkoholne pijače, ker so v šoli in doma preobremenjeni.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 116102 Frequency
1 sploh se ne strinjam 387
2 se ne strinjam 287
3 se niti ne strinjam niti strinjam 302
4 se strinjam 192
5 se popolnoma strinjam 139
6 brez odgovora 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1307 37 1 5

Valid range from 1 to 5

v23_7 Pitje alkoholnih pijač škoduje zdravju.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 117101 Frequency
1 sploh se ne strinjam 57
2 se ne strinjam 116
3 se niti ne strinjam niti strinjam 179
4 se strinjam 231
5 se popolnoma strinjam 729
6 brez odgovora 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1312 32 1 5

Valid range from 1 to 5

v23_8 Mladi pijejo alkoholne pijače, ker mislijo, da so ˝frajerji˝.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 118100 Frequency
1 sploh se ne strinjam 182
2 se ne strinjam 146
3 se niti ne strinjam niti strinjam 187
4 se strinjam 280
5 se popolnoma strinjam 515
6 brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1310 34 1 5

Valid range from 1 to 5

v23_9 Zabava brez alkoholnih pijač je dolgočasna.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 11999 Frequency
1 sploh se ne strinjam 585
2 se ne strinjam 203
3 se niti ne strinjam niti strinjam 223
4 se strinjam 147
5 se popolnoma strinjam 155
6 brez odgovora 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1313 31 1 5

Valid range from 1 to 5

v23_10 Pitje alkoholnih pijač je pogost vzrok nasilja v družini.

VPR.23 V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa, da se popolnoma strinjaš.

Value 12098 Frequency
1 sploh se ne strinjam 133
2 se ne strinjam 159
3 se niti ne strinjam niti strinjam 268
4 se strinjam 312
5 se popolnoma strinjam 440
6 brez odgovora 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1312 32 1 5

Valid range from 1 to 5

v24 Koliko prostega časa na dan imaš?

VPR.24 Koliko prostega časa na dan imaš?

Value 12197 Frequency
1 nič 17
2 do 0,5 ure 30
3 od 0,5 do 1 ure 95
4 1 do 2 uri 283
5 2 do 3 ure 376
6 3 do 4 ure 192
7 4 do 5 ur 212
8 5 ur in več 131
9 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1336 8 1 8

Valid range from 1 to 8

v25_1 Kako pogosto v prostem času...igraš računalniške igre?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 12296 Frequency
1 nikoli 151
2 nekajkrat letno 150
3 1-2 krat na mesec 167
4 1 krat na teden 214
5 večkrat tedensko 394
6 vsak dan 245
7 brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 23 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_2 Kako pogosto v prostem času...se ukvarjaš s športom?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 12395 Frequency
1 nikoli 46
2 nekajkrat letno 73
3 1-2 krat na mesec 112
4 1 krat na teden 255
5 večkrat tedensko 517
6 vsak dan 311
7 brez odgovora 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1314 30 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_3 Kako pogosto v prostem času...bereš knjige?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 12494 Frequency
1 nikoli 313
2 nekajkrat letno 345
3 1-2 krat na mesec 240
4 1 krat na teden 158
5 večkrat tedensko 162
6 vsak dan 90
7 brez odgovora 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1308 36 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_4 Kako pogosto v prostem času...uporabljaš internet za zabavo(forumi, klepetalnice)?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 12593 Frequency
1 nikoli 147
2 nekajkrat letno 80
3 1-2 krat na mesec 100
4 1 krat na teden 168
5 večkrat tedensko 383
6 vsak dan 448
7 brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 18 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_5 Kako pogosto v prostem času...voziš motor za zabavo?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 12692 Frequency
1 nikoli 694
2 nekajkrat letno 177
3 1-2 krat na mesec 104
4 1 krat na teden 104
5 večkrat tedensko 153
6 vsak dan 93
7 brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1325 19 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_6 Kako pogosto v prostem času...gledaš TV?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 12791 Frequency
1 nikoli 21
2 nekajkrat letno 15
3 1-2 krat na mesec 41
4 1 krat na teden 106
5 večkrat tedensko 399
6 vsak dan 741
7 brez odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 21 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_7 Kako pogosto v prostem času...se družiš s prijatelji?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 12890 Frequency
1 nikoli 16
2 nekajkrat letno 29
3 1-2 krat na mesec 41
4 1 krat na teden 143
5 večkrat tedensko 528
6 vsak dan 560
7 brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1317 27 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_8 Kako pogosto v prostem času...se ukvarjaš z umetnostjo?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 12989 Frequency
1 nikoli 442
2 nekajkrat letno 180
3 1-2 krat na mesec 109
4 1 krat na teden 182
5 večkrat tedensko 208
6 vsak dan 203
7 brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1324 20 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_9 Kako pogosto v prostem času...greš v lokale na pijačo?

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 13088 Frequency
1 nikoli 490
2 nekajkrat letno 143
3 1-2 krat na mesec 163
4 1 krat na teden 247
5 večkrat tedensko 230
6 vsak dan 51
7 brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1324 20 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_10 Drugo

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 13187 Frequency
1 nikoli 37
2 nekajkrat letno 16
3 1-2 krat na mesec 17
4 1 krat na teden 23
5 večkrat tedensko 70
6 vsak dan 105
7 brez odgovora 1076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 1076 1 6

Valid range from 1 to 6

v25_10d_rekodirano Drugo...kaj? Rekodrano

VPR.25 Kako pogosto v prostem času počneš katero od naštetih reči?

Value 13286 Frequency
1 poslušanje glasbe 9
2 alkohol, marihuana, pijača 27
3 šport 26
4 druženje s fantom/dekletom, spolnost 12
5 spanje, lenarjenje, dolgčas 23
6 sprehajanje, izleti 18
7 telefoniranje, internet, msn 13
8 učenje 23
9 ukvarjanje z živalmi 6
10 delo 23
11 nakupovanje 5
12 zabava, druženje 23
13 razni hobiji 17
14 drugo 12
Sysmiss 1107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 1107 1 14

Valid range from 1 to 14

v26_rec_1 Druženje s prijatelji, iti ven

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 13385 Frequency
0 777
1 213
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.215 0.411

Valid range from 0 to 1

v26_rec_2 Internet, televizija

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 13484 Frequency
0 932
1 58
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.0586 0.235

Valid range from 0 to 1

v26_rec_3 Ukvarjanje s športom

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 13583 Frequency
0 771
1 219
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.221 0.415

Valid range from 0 to 1

v26_rec_4 Ukvarjanje z drugimi hobiji, tudi branje

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 13682 Frequency
0 910
1 80
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.0808 0.273

Valid range from 0 to 1

v26_rec_5 Več počitka, spanje, biti doma

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 13781 Frequency
0 963
1 27
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.0273 0.163

Valid range from 0 to 1

v26_rec_6 Potovanja

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 13880 Frequency
0 962
1 28
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.0283 0.166

Valid range from 0 to 1

v26_rec_7 Sprehodi, narava, hribi

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 13979 Frequency
0 961
1 29
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.0293 0.169

Valid range from 0 to 1

v26_rec_8 Ne vem

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 14078 Frequency
0 950
1 40
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.0404 0.197

Valid range from 0 to 1

v26_rec_9 Nič, počnem vse, kar si želim, Sem zadovoljen

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 14177 Frequency
0 760
1 230
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.232 0.423

Valid range from 0 to 1

v26_rec_10 Drugo

VPR.26 Kaj bi še rad/a počel/a v prostem času, pa tega iz različnih vzrokov ne moreš?

Value 14276 Frequency
0 860
1 130
Sysmiss 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 354 0 1 0.131 0.338

Valid range from 0 to 1

v27_rec Zakaj tega ne moreš početi?Rekodirano

VPR.27 Zakaj tega ne moreš početi?

Value 14375 Frequency
1 šola 136
2 premalo časa, preobremenjenost, delo doma, omejitve staršev 264
3 premalo možnosti (infrastruktura, neprimerne vremenske razme 67
4 zdravje 8
5 oddaljenost 85
6 finance 39
7 starši ne dovolijo 54
8 starost 10
9 ne ljubi se mi 6
10 drugo 47
Sysmiss 628
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 628 1 10

Valid range from 1 to 10

v28 Koliko časa na dan povprečno gledaš TV in filme na računalniku?

VPR.28 Koliko časa na dan povprečno gledaš televizijo ali filme na računalniku?

Value 14474 Frequency
1 nič 48
2 do 0,5 ure 138
3 od 0,5 do 1 ure 267
4 1 do 2 uri 440
5 2 do 3 ure 265
6 3 do 4 ure 98
7 4 do 5 ur 36
8 5 ur in več 36
9 brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1328 16 1 8

Valid range from 1 to 8

v28_1 Koliko časa na dan povprečno preživiš pred računalnikom?

VPR.28 Koliko časa na dan povprečno preživiš pred računalnikom?

Value 14573 Frequency
1 nič 80
2 do 0,5 ure 232
3 od 0,5 do 1 ure 280
4 1 do 2 uri 347
5 2 do 3 ure 192
6 3 do 4 ure 101
7 4 do 5 ur 39
8 5 ur in več 56
9 brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1327 17 1 8

Valid range from 1 to 8

v29 Kako pogosto se ukvarjaš s športom?

VPR.29 Kako pogosto se ukvarjaš s športom?

Value 14672 Frequency
1 se ne ukvarjam 55
2 1 krat do nekajkrat letno 57
3 1 do 3 krat na mesec 131
4 1 do 2 krat na teden 444
5 3 do 5 krat na teden 338
6 vsak dan 304
7 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 15 1 6

Valid range from 1 to 6

v30_ure Koliko ur ali minut je to na teden?

VPR.30 Koliko ur ali minut je to povprečno na teden?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1110 234 0 168 8.346 11.612

Valid range from 0 to 168

v30_min Koliko ur ali minut je to na teden?

VPR.30 Koliko ur ali minut je to povprečno na teden?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
608 736 0 700 31.73 33.95

Valid range from 0 to 700

v31_1 da se družim s prijatelji

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Value 14969 Frequency
0 ne 786
1 da 558
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1344 0 0 1

Valid range from 0 to 1

v31_2 da si oblikujem postavo/shujšam

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Value 15068 Frequency
0 ne 892
1 da 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1344 0 0 1

Valid range from 0 to 1

v31_3 ker se po vadbi dobro počutim

VPR.31 Zakaj se ukvarjaš s športom?

Value 15167 Frequency
0 ne 807
1 da 537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation