Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: FEMAKT16
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_FEMAKT16_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ferko, Tajda
Izdelal datoteko podatkov:
Ferko, Tajda (Ljubljana, Slovenija, Leeds, Anglija; 2016)

Finančna podpora:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

tretji val feminizma, intersekcionalnost, študentska feministična društva, družbene manjšine

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - spol in spolne vloge
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija


Povzetek:

Intersekcionalna perspektiva poudarja, da zatiranje v družbi izhaja iz številnih virov, ki se med seboj prepletajo in drug na drugega učinkujejo. Intersekcionalnost ni zgolj akademski projekt, je tudi del feminističnega aktivizma. Raziskava zajema analizo intersekcionalnosti v povezavi s študentskimi feminističnimi društvi, ki delujejo na 84 univerzah v Veliki Britaniji. Izvedena je bila s pomočjo intervjujev – pogovori z vodilnimi člani študentskih feminističnih društev v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske – in ankete, s katero smo zajeli večji delež članov društev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1, 2) Intervjuji: 13. februar - 19. februar 2016, 3) Anketa: 26. april - 18. maj 2016
Čas izdelave: 2016
Država: Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Geografsko pokritje:

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Enota za analizo:

Posameznik.

Populacija:

Člani 84 študentskih feminističnih društev v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Ferko, Tajda

Tip vzorca:

1, 2) Zajeta celotna populacija. V prvi fazi so bila identificirana študentska feministična društva znotraj univerz v Združenem kraljestvu (N=84). Preko spletnih strani in Facebook skupin so bile pridobljene kontaktne informacije vodilnih članov 70 društev, katerim je bilo preko e-pošte poslano vabilo k sodelovanju. Odzvalo se je 7 društev.

3) Raziskovalka je povabilo k sodelovanju poslala vsem 20 zaprtim Facebook skupinam feminističnih društev.

Način zbiranja podatkov:

1) Osebni intervju.

2) Intervju preko elektronske pošte.

3) Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: FEMAKT16 - Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 13
  • število enot: 152

Verzija: december 2017

Spremenljivke

v1_r University feminist societies

Please name the Student Feminist Society you're a member of:

Vrednost 13 Frekvenca
1 Aberdeen 7
2 Langton 2
3 Kingston 1
4 Lancaster 5
5 Exeter 39
6 Leeds 3
7 East Anglia 5
8 Essex 5
9 Royal Halloway (London) 5
10 Edge Hill 1
11 Glasgow 11
12 Keele 16
13 King's College (London) 9
14 Aberystwyth 2
15 Liverpool 10
16 Bournemouth 6
17 Oxford Brookes 1
18 Edingburgh 1
19 Falmouth 1
20 Kent 5
0 n.a. 10
21 Not a member 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v2 Currently enrolled at University as:

Currently enrolled at University as:

Vrednost 22 Frekvenca
1 Bachelor Student 123
2 Master Student 18
3 PhD Student 9
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v3 Gender identity:

Which of the following best describes your gender identity?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Male 17
2 Female 124
3 Trans male/trans man 0
4 Trans female/trans woman 0
5 Genderqueer/gender non-conforming 10
6 Different identity:Demimale 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_r University feminist societies

Please name the Student Feminist Society you're a member of:

Vrednost 113 Frekvenca
1 Aberdeen 7
2 Langton 2
3 Kingston 1
4 Lancaster 5
5 Exeter 39
6 Leeds 3
7 East Anglia 5
8 Essex 5
9 Royal Halloway (London) 5
10 Edge Hill 1
11 Glasgow 11
12 Keele 16
13 King's College (London) 9
14 Aberystwyth 2
15 Liverpool 10
16 Bournemouth 6
17 Oxford Brookes 1
18 Edingburgh 1
19 Falmouth 1
20 Kent 5
0 n.a. 10
21 Not a member 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v2 Currently enrolled at University as:

Currently enrolled at University as:

Vrednost 212 Frekvenca
1 Bachelor Student 123
2 Master Student 18
3 PhD Student 9
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v3 Gender identity:

Which of the following best describes your gender identity?

Vrednost 311 Frekvenca
1 Male 17
2 Female 124
3 Trans male/trans man 0
4 Trans female/trans woman 0
5 Genderqueer/gender non-conforming 10
6 Different identity:Demimale 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v4 Sexual identity:

Which of the following best describes your sexual identity?

Vrednost 410 Frekvenca
1 Heterosexual or Straight 85
2 Gay or Lesbian 8
3 Bisexual 40
4 Other: Celibate 1
5 Other: Bicurious 1
6 Other: Fluid 1
7 Other: Pansexual 8
8 Other: Queer 3
9 Prefer not to say 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v5 Family's class status:

How would you describe your family's social class status?

Vrednost 59 Frekvenca
1 Working Class 47
2 Middle Class 102
3 Upper Class 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v6 Ethnic group:

What is your ethnic group?

Vrednost 68 Frekvenca
1 White British 130
2 Mixed/Multiple Ethnic Groups 9
3 Asian/Asian British 5
4 Black/African/Caribbean/Black British 3
5 Other: A 1
6 Other: Arab 1
7 Other: Ashkenazi 2
8 Other: Jewish 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7 Religion:

What is your religion?

Vrednost 77 Frekvenca
1 No religion 110
2 Christian 27
3 Buddhist 0
4 Hindu 0
5 Jewish 3
6 Muslim 3
7 Sikh 0
8 Any other religion 1
9 Other:Agnostic 4
10 Other:I believe in something, I'm just not sure what 1
11 Other: Pagan 1
12 Other: The way of the Jedi 1
13 Other: Unitarian 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v8 Disability or leaning difficulty?

Do you have a disability or learning difficulty?

Vrednost 86 Frekvenca
1 Yes 32
2 No 119
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
151 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9 I as intersectional feminist Please indicate your level of agreement with the following statements

I identify as an intersectional feminist.

Vrednost 95 Frekvenca
1 Strongly Agree 82
2 49
3 13
4 7
5 Strongly Disagree 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v10 FS is intersectional

The feminist society I am a member of is intersectional.

Vrednost 104 Frekvenca
1 Strongly Agree 40
2 66
3 33
4 8
5 Strongly Disagree 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v11 The FS I am a member of represents a safe space.

The feminist society I am a member of represents a safe space for members of minorities (LGBT, class, ethnic and religious minorities, persons with disabilities).

Vrednost 113 Frekvenca
1 Strongly Agree 57
2 67
3 16
4 9
5 Strongly Disagree 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12 The wave narrative is still relevant today?

Do you think that when discussing feminism, the 'wave narrative' (First, Second and Third-Wave Feminisms) is still relevant today?

Vrednost 122 Frekvenca
1 Yes 67
2 No 40
3 I don't know 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v13 Students FS related to third-wave feminism?

Have you come across Student Feminist Societies being related to third-wave feminism?

Vrednost 131 Frekvenca
1 Yes 74
2 No 18
3 I don't know 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ferko, T. (2017). Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: FEMAKT16. https://doi.org/10.17898/ADP_FEMAKT16_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2017
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si