Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu

Basic Study Information

ADP - IDNo: FEMAKT16
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_FEMAKT16_V1
Main author(s):
  • Ferko, Tajda
Data file producer:
Ferko, Tajda (Ljubljana, Slovenija, Leeds, Anglija; 2016)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

tretji val feminizma, intersekcionalnost, študentska feministična društva, družbene manjšine

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - spol in spolne vloge
Topic Classification CERIF
Sociologija


Abstract:

Intersekcionalna perspektiva poudarja, da zatiranje v družbi izhaja iz številnih virov, ki se med seboj prepletajo in drug na drugega učinkujejo. Intersekcionalnost ni zgolj akademski projekt, je tudi del feminističnega aktivizma. Raziskava zajema analizo intersekcionalnosti v povezavi s študentskimi feminističnimi društvi, ki delujejo na 84 univerzah v Veliki Britaniji. Izvedena je bila s pomočjo intervjujev – pogovori z vodilnimi člani študentskih feminističnih društev v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske – in ankete, s katero smo zajeli večji delež članov društev.

Methodology


Collection date: 1, 2) Intervjuji: 13. februar - 19. februar 2016, 3) Anketa: 26. april - 18. maj 2016
Date of production: 2016
Country: Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Geographic coverage:

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Unit of analysis:

Posameznik.

Universe:

Člani 84 študentskih feminističnih društev v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Excluded: no information
Data collected by:

Ferko, Tajda

Sampling procedure:

1, 2) Zajeta celotna populacija. V prvi fazi so bila identificirana študentska feministična društva znotraj univerz v Združenem kraljestvu (N=84). Preko spletnih strani in Facebook skupin so bile pridobljene kontaktne informacije vodilnih članov 70 društev, katerim je bilo preko e-pošte poslano vabilo k sodelovanju. Odzvalo se je 7 društev.

3) Raziskovalka je povabilo k sodelovanju poslala vsem 20 zaprtim Facebook skupinam feminističnih društev.

Mode of data collection:

1) Osebni intervju.

2) Intervju preko elektronske pošte.

3) Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: FEMAKT16 - Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 13
  • number of units: 152

Version: december 2017

Variable list

v1_r University feminist societies

Please name the Student Feminist Society you're a member of:

Value 13 Frequency
1 Aberdeen 7
2 Langton 2
3 Kingston 1
4 Lancaster 5
5 Exeter 39
6 Leeds 3
7 East Anglia 5
8 Essex 5
9 Royal Halloway (London) 5
10 Edge Hill 1
11 Glasgow 11
12 Keele 16
13 King's College (London) 9
14 Aberystwyth 2
15 Liverpool 10
16 Bournemouth 6
17 Oxford Brookes 1
18 Edingburgh 1
19 Falmouth 1
20 Kent 5
0 n.a. 10
21 Not a member 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 17

Valid range from 1 to 20

v2 Currently enrolled at University as:

Currently enrolled at University as:

Value 22 Frequency
1 Bachelor Student 123
2 Master Student 18
3 PhD Student 9
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 2

Valid range from 1 to 3

v3 Gender identity:

Which of the following best describes your gender identity?

Value 31 Frequency
1 Male 17
2 Female 124
3 Trans male/trans man 0
4 Trans female/trans woman 0
5 Genderqueer/gender non-conforming 10
6 Different identity:Demimale 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 6

v1_r University feminist societies

Please name the Student Feminist Society you're a member of:

Value 113 Frequency
1 Aberdeen 7
2 Langton 2
3 Kingston 1
4 Lancaster 5
5 Exeter 39
6 Leeds 3
7 East Anglia 5
8 Essex 5
9 Royal Halloway (London) 5
10 Edge Hill 1
11 Glasgow 11
12 Keele 16
13 King's College (London) 9
14 Aberystwyth 2
15 Liverpool 10
16 Bournemouth 6
17 Oxford Brookes 1
18 Edingburgh 1
19 Falmouth 1
20 Kent 5
0 n.a. 10
21 Not a member 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 17

Valid range from 1 to 20

v2 Currently enrolled at University as:

Currently enrolled at University as:

Value 212 Frequency
1 Bachelor Student 123
2 Master Student 18
3 PhD Student 9
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 2

Valid range from 1 to 3

v3 Gender identity:

Which of the following best describes your gender identity?

Value 311 Frequency
1 Male 17
2 Female 124
3 Trans male/trans man 0
4 Trans female/trans woman 0
5 Genderqueer/gender non-conforming 10
6 Different identity:Demimale 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 6

v4 Sexual identity:

Which of the following best describes your sexual identity?

Value 410 Frequency
1 Heterosexual or Straight 85
2 Gay or Lesbian 8
3 Bisexual 40
4 Other: Celibate 1
5 Other: Bicurious 1
6 Other: Fluid 1
7 Other: Pansexual 8
8 Other: Queer 3
9 Prefer not to say 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 9

v5 Family's class status:

How would you describe your family's social class status?

Value 59 Frequency
1 Working Class 47
2 Middle Class 102
3 Upper Class 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 3

v6 Ethnic group:

What is your ethnic group?

Value 68 Frequency
1 White British 130
2 Mixed/Multiple Ethnic Groups 9
3 Asian/Asian British 5
4 Black/African/Caribbean/Black British 3
5 Other: A 1
6 Other: Arab 1
7 Other: Ashkenazi 2
8 Other: Jewish 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 8

v7 Religion:

What is your religion?

Value 77 Frequency
1 No religion 110
2 Christian 27
3 Buddhist 0
4 Hindu 0
5 Jewish 3
6 Muslim 3
7 Sikh 0
8 Any other religion 1
9 Other:Agnostic 4
10 Other:I believe in something, I'm just not sure what 1
11 Other: Pagan 1
12 Other: The way of the Jedi 1
13 Other: Unitarian 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 13

v8 Disability or leaning difficulty?

Do you have a disability or learning difficulty?

Value 86 Frequency
1 Yes 32
2 No 119
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 1

Valid range from 1 to 2

v9 I as intersectional feminist Please indicate your level of agreement with the following statements

I identify as an intersectional feminist.

Value 95 Frequency
1 Strongly Agree 82
2 49
3 13
4 7
5 Strongly Disagree 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 5

v10 FS is intersectional

The feminist society I am a member of is intersectional.

Value 104 Frequency
1 Strongly Agree 40
2 66
3 33
4 8
5 Strongly Disagree 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 5

v11 The FS I am a member of represents a safe space.

The feminist society I am a member of represents a safe space for members of minorities (LGBT, class, ethnic and religious minorities, persons with disabilities).

Value 113 Frequency
1 Strongly Agree 57
2 67
3 16
4 9
5 Strongly Disagree 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 5

v12 The wave narrative is still relevant today?

Do you think that when discussing feminism, the 'wave narrative' (First, Second and Third-Wave Feminisms) is still relevant today?

Value 122 Frequency
1 Yes 67
2 No 40
3 I don't know 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 3

v13 Students FS related to third-wave feminism?

Have you come across Student Feminist Societies being related to third-wave feminism?

Value 131 Frequency
1 Yes 74
2 No 18
3 I don't know 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 0

Valid range from 1 to 3

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Ferko, T. (2017). Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: FEMAKT16. https://doi.org/10.17898/ADP_FEMAKT16_V1

COBISS.SI
Publication date: 2017
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si