V. Dolgotrajno ravnanje

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. 2017. V. Dolgotrajno ravnanje. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/upravljanje/ (DD. mesec leto).

Značilne aktivnosti znotraj dolgotrajnega upravljanja (digitalno skrbništvo) so:

 • Prenos podatkov v najboljši format
 • Prenos podatkov na ustrezen nosilec
 • Varnostne kopije in hranjenje podatkov
 • Zbiranje in izdelava metapodatkov in dokumentacije
 • Ohranjenje in varovanje podatkov

Raziskovalcem so v tej fazi življenjskega kroga podatkov na voljo protokoli/postopki za predajo in arhiviranje, standardi in orodja ter pooblaščena podatkovna središča, ki svetujejo, pomagajo in izvajajo dolgotrajno upravljanje.

V tej fazi življenjskega kroga raziskovalnih podatkov se mora raziskovalec vprašati, kateri podatki iz raziskave imajo dolgotrajno vrednost in naj se hranijo.

Vprašanja, na katera mora raziskovalec odgovoriti že v fazi načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki, sedaj pa jih dejansko uresniči, so naslednja:

 • Katere podatke je potrebno shraniti/uničiti zaradi pogodbenega dogovora, pravnih ali drugih namenov?
 • Kako se odločiti, katere podatke ohraniti?
 • Kakšen je potencial za nadaljnjo rabo podatkov?
 • Kako dolgo naj se podatki hranijo in ohranjajo?
 • Kakšen je dolgoročni načrt ohranjanja podatkov? Kje, torej v katerem repozitoriju oz. arhivu bodo podatki hranjeni?
 • Kako bodo podatki shranjeni in kako bo poskrbljeno za varnostne kopije po raziskovanju?
 • Kako bo poskrbljeno za dostop in varnost?

 

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si