Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1105
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1105_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; maj 2011)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, MEDNARODNA ORGANIZACIJA, VOLITVE , EVROPSKI PARLAMENT, IDENTITETA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Odnos do Evrope


Abstract:

Med aktualnimi vprašanji je bila tokrat osrednja tema referendumski dan, ko se bo odločalo o pokojninski reformi, delu na črno in odprtosti arhivov. Ugotavljalo se je na kolikšno udeležbo je mogoče računati in kakšni naj bi bili referendumski izidi. Anketirance se je povprašalo tudi, kakšne izhode vidijo iz sedanje situacije ter ali se nagibajo k predčasnim volitvam, vztrajanju sedanje vlade do rednih volitev ali k zamenjavi na čelu vlade. Prek primera Maje Makovec Brenčič se je preverjalo tudi, kako ljudje gledajo na iskanje novih imen za vodenje vlade. V rednem vsebinskem delu pa je anketa posvečena Evropi, pri čemer se ugotavlja, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije danes počutijo kot evropski državljani in katerim vidikom Evrope pripisujejo največji pomen. Tako se ugotavlja pomen, v kolikšni meri Evropo danes v slovenskih očeh opredeljujejo evro, demokracija, zgodovina, človekove pravice, kultura, krščanstvo, razsvetljenstvo, zastava, pravo, večnacionalnost, Evropska komisija in Evropski parlament.

Methodology


Collection date: maj 2011
Date of production: 2011-05
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 31
 • number of units: 910

Version: februar 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 328
2 vas (500-1999 prebivalcev) 180
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 143
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 910.372 0 0

Valid range from 1 to 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 22 Frequency
1 Urbano 431
2 Ruralno 479
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 31 Frequency
1 Pomurska 53
2 Podravska 143
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 219
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 131 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 328
2 vas (500-1999 prebivalcev) 180
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 143
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 910.372 0 0

Valid range from 1 to 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 230 Frequency
1 Urbano 431
2 Ruralno 479
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 329 Frequency
1 Pomurska 53
2 Podravska 143
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 219
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Denar Evro

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. a. Denar Evro

Value 428 Frequency
1 povsem nepomembno 27
2 2 32
3 3 173
4 4 231
5 zelo pomembno 447
6 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 5

q1_2 Demokracija

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. b. Demokracija

Value 527 Frequency
1 povsem nepomembno 103
2 2 122
3 3 275
4 4 177
5 zelo pomembno 228
6 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 5

Valid range from 1 to 5

q1_3 Evropska zgodovina

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. c. Evropska zgodovina

Value 626 Frequency
1 povsem nepomembno 71
2 2 145
3 3 324
4 4 219
5 zelo pomembno 126
6 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 25

Valid range from 1 to 5

q1_4 Varovanje človekovih pravic

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. d. Varovanje človekovih pravic

Value 725 Frequency
1 povsem nepomembno 97
2 2 139
3 3 213
4 4 166
5 zelo pomembno 293
6 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 2

Valid range from 1 to 5

q1_5 Evropska kultura

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. e. Evropska kultura

Value 824 Frequency
1 povsem nepomembno 33
2 2 97
3 3 283
4 4 316
5 zelo pomembno 167
6 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 14

Valid range from 1 to 5

q1_6 Krščanstvo

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. f. Krščanstvo

Value 923 Frequency
1 povsem nepomembno 112
2 2 168
3 3 333
4 4 197
5 zelo pomembno 84
6 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 16

Valid range from 1 to 5

q1_7 Razsvetljenstvo

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. g. Razsvetljenstvo

Value 1022 Frequency
1 povsem nepomembno 71
2 2 184
3 3 354
4 4 175
5 zelo pomembno 61
6 ne vem 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 65

Valid range from 1 to 5

q1_8 Evropska zastava

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. h. Evropska zastava

Value 1121 Frequency
1 povsem nepomembno 85
2 2 113
3 3 236
4 4 265
5 zelo pomembno 195
6 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 16

Valid range from 1 to 5

q1_9 Vladavina prava

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. i. Vladavina prava

Value 1220 Frequency
1 povsem nepomembno 81
2 2 128
3 3 292
4 4 220
5 zelo pomembno 162
6 ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 27

Valid range from 1 to 5

q1_10 Večnacionalnost

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. j. Večnacionalnost

Value 1319 Frequency
1 povsem nepomembno 27
2 2 89
3 3 309
4 4 264
5 zelo pomembno 197
6 ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 24

Valid range from 1 to 5

q1_11 Evropska komisija

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. k. Evropska komisija

Value 1418 Frequency
1 povsem nepomembno 80
2 2 140
3 3 341
4 4 233
5 zelo pomembno 91
6 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 25

Valid range from 1 to 5

q1_12 Evropski parlament

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. l. Evropski parlament

Value 1517 Frequency
1 povsem nepomembno 88
2 2 133
3 3 300
4 4 246
5 zelo pomembno 124
6 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 19

Valid range from 1 to 5

q2 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

2. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Value 1616 Frequency
1 Da 596
2 Ne 302
3 Ne vem, brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 12

Valid range from 1 to 2

q3 V nedeljo, 5. junija, bodo hkrati potekali referendum o pokojninski reformi, o preprečevanju dela na črno in omejevanju dostopa do arhivov. Se jih namevate udeležiti...

3. V nedeljo, 5. junija, bodo hkrati potekali referendum o pokojninski reformi, o preprečevanju dela na črno in omejevanju dostopa do arhivov. Se jih namevate udeležiti...

Value 1715 Frequency
1 Zagotovo 574
2 Verjetno 117
3 Sploh ne 190
4 ne vem, brez odgovora 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 29

Valid range from 1 to 3

q4 Boste glasovali za pokojninsko reformo, kot jo je sprejel državni zbor, ali proti njej?

4. Boste glasovali za pokojninsko reformo, kot jo je sprejel državni zbor, ali proti njej?

Value 1814 Frequency
1 Za 240
2 Proti 307
3 ne vem 173
Sysmiss 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 363

Valid range from 1 to 2

q5 Kako pa boste glasovali glede zakona o preprečevanju dela na črno?

5. Kako pa boste glasovali glede zakona o preprečevanju dela na črno?

Value 1913 Frequency
1 Za 202
2 Proti 342
3 ne vem 176
Sysmiss 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 366

Valid range from 1 to 2

q6 In kako glede zakona, ki omejuje dostop do arhivov?

6. In kako glede zakona, ki omejuje dostop do arhivov?

Value 2012 Frequency
1 Za 220
2 Proti 239
3 ne vem 261
Sysmiss 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 451

Valid range from 1 to 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2111 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 86
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 146
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 26
4 ZARES 13
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 19
6 Nova Slovenija- NSI 18
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 32
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 20
9 drugo 29
11 nobene 300
10 ne vem 182
99 ne bi šel na volitve 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 221

Valid range from 1 to 11

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2210 Frequency
1 Da 201
2 Ne 658
3 Ne vem 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 51

Valid range from 1 to 2

q9 V javnosti se pojavljajo različna razmišljanja o izhodu iz sedanje politične situacije. Katera od naslednjih možnosti bi bila po vašem mnenju najboljša za Slovenijo?

9. V javnosti se pojavljajo različna razmišljanja o izhodu iz sedanje politične situacije. Katera od naslednjih možnosti bi bila po vašem mnenju najboljša za Slovenijo?

Value 239 Frequency
1 Predčasne volitve 406
2 Nadaljevanje dela sedanje vlade do rednih volitev 260
3 Ohranitev sedanje koalicije z zamenjavo predsednika vlade 116
4 Drugo 101
5 Ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 27

Valid range from 1 to 4

q10 V javnosti se je med drugim pojavil predlog o imenovanju Maje Makovec Brenčič za predsednico vlade. Katero od naslednjih stališč o tem vam je najbližje?

10. V javnosti se je med drugim pojavil predlog o imenovanju Maje Makovec Brenčič za predsednico vlade. Katero od naslednjih stališč o tem vam je najbližje?

Value 248 Frequency
1 Podpiram predlog 49
2 Ne podpiram predloga 215
3 Zanjo nisem še nikoli prej slišal(a) 587
4 ne vem 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 59

Valid range from 1 to 3

Spol Spol?

11. spol

Value 257 Frequency
1 M 425
2 Ž 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. izobrazba

Value 266 Frequency
1 Osnovna ali manj 80
2 Poklicna 92
3 Srednja 436
4 Višja, visoka ali več 299
9 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 3

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 16 1923 1994 1959.356 15.673

Valid range from 1923 to 1994

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. dohodek

Value 284 Frequency
1 Pod 500 EUR 166
2 od 500 do 1000 401
3 Nad 1000 do 2000 208
4 Nad 2000 EUR 25
5 Nima dohodkov 54
9 brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 56

Valid range from 1 to 5

STAROST Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 16 16 87 50.644 15.673

Valid range from 16 to 87

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Value 302 Frequency
1 18-34 let 157
2 35-54 let 319
3 55 in več 411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 23 1 3

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0 0.158 3.98 1 1.029

Valid range from 0.157831775748732 to 3.97976501305483

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1105. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1105_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si