Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1105
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1105_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; maj 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Odnos do Evrope


Povzetek:

Med aktualnimi vprašanji je bila tokrat osrednja tema referendumski dan, ko se bo odločalo o pokojninski reformi, delu na črno in odprtosti arhivov. Ugotavljalo se je na kolikšno udeležbo je mogoče računati in kakšni naj bi bili referendumski izidi. Anketirance se je povprašalo tudi, kakšne izhode vidijo iz sedanje situacije ter ali se nagibajo k predčasnim volitvam, vztrajanju sedanje vlade do rednih volitev ali k zamenjavi na čelu vlade. Prek primera Maje Makovec Brenčič se je preverjalo tudi, kako ljudje gledajo na iskanje novih imen za vodenje vlade. V rednem vsebinskem delu pa je anketa posvečena Evropi, pri čemer se ugotavlja, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije danes počutijo kot evropski državljani in katerim vidikom Evrope pripisujejo največji pomen. Tako se ugotavlja pomen, v kolikšni meri Evropo danes v slovenskih očeh opredeljujejo evro, demokracija, zgodovina, človekove pravice, kultura, krščanstvo, razsvetljenstvo, zastava, pravo, večnacionalnost, Evropska komisija in Evropski parlament.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 2011
Čas izdelave: 2011-05
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 31
 • število enot: 910

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 328
2 vas (500-1999 prebivalcev) 180
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 143
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 910.372 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 22 Frekvenca
1 Urbano 431
2 Ruralno 479
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 31 Frekvenca
1 Pomurska 53
2 Podravska 143
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 219
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 131 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 328
2 vas (500-1999 prebivalcev) 180
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 143
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 910.372 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 230 Frekvenca
1 Urbano 431
2 Ruralno 479
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 329 Frekvenca
1 Pomurska 53
2 Podravska 143
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 219
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Denar Evro

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. a. Denar Evro

Vrednost 428 Frekvenca
1 povsem nepomembno 27
2 2 32
3 3 173
4 4 231
5 zelo pomembno 447
6 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 Demokracija

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. b. Demokracija

Vrednost 527 Frekvenca
1 povsem nepomembno 103
2 2 122
3 3 275
4 4 177
5 zelo pomembno 228
6 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 Evropska zgodovina

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. c. Evropska zgodovina

Vrednost 626 Frekvenca
1 povsem nepomembno 71
2 2 145
3 3 324
4 4 219
5 zelo pomembno 126
6 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 Varovanje človekovih pravic

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. d. Varovanje človekovih pravic

Vrednost 725 Frekvenca
1 povsem nepomembno 97
2 2 139
3 3 213
4 4 166
5 zelo pomembno 293
6 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 Evropska kultura

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. e. Evropska kultura

Vrednost 824 Frekvenca
1 povsem nepomembno 33
2 2 97
3 3 283
4 4 316
5 zelo pomembno 167
6 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 Krščanstvo

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. f. Krščanstvo

Vrednost 923 Frekvenca
1 povsem nepomembno 112
2 2 168
3 3 333
4 4 197
5 zelo pomembno 84
6 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 Razsvetljenstvo

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. g. Razsvetljenstvo

Vrednost 1022 Frekvenca
1 povsem nepomembno 71
2 2 184
3 3 354
4 4 175
5 zelo pomembno 61
6 ne vem 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 Evropska zastava

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. h. Evropska zastava

Vrednost 1121 Frekvenca
1 povsem nepomembno 85
2 2 113
3 3 236
4 4 265
5 zelo pomembno 195
6 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 Vladavina prava

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. i. Vladavina prava

Vrednost 1220 Frekvenca
1 povsem nepomembno 81
2 2 128
3 3 292
4 4 220
5 zelo pomembno 162
6 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_10 Večnacionalnost

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. j. Večnacionalnost

Vrednost 1319 Frekvenca
1 povsem nepomembno 27
2 2 89
3 3 309
4 4 264
5 zelo pomembno 197
6 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_11 Evropska komisija

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. k. Evropska komisija

Vrednost 1418 Frekvenca
1 povsem nepomembno 80
2 2 140
3 3 341
4 4 233
5 zelo pomembno 91
6 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_12 Evropski parlament

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljuje današnjo Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. l. Evropski parlament

Vrednost 1517 Frekvenca
1 povsem nepomembno 88
2 2 133
3 3 300
4 4 246
5 zelo pomembno 124
6 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

2. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Vrednost 1616 Frekvenca
1 Da 596
2 Ne 302
3 Ne vem, brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 V nedeljo, 5. junija, bodo hkrati potekali referendum o pokojninski reformi, o preprečevanju dela na črno in omejevanju dostopa do arhivov. Se jih namevate udeležiti...

3. V nedeljo, 5. junija, bodo hkrati potekali referendum o pokojninski reformi, o preprečevanju dela na črno in omejevanju dostopa do arhivov. Se jih namevate udeležiti...

Vrednost 1715 Frekvenca
1 Zagotovo 574
2 Verjetno 117
3 Sploh ne 190
4 ne vem, brez odgovora 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4 Boste glasovali za pokojninsko reformo, kot jo je sprejel državni zbor, ali proti njej?

4. Boste glasovali za pokojninsko reformo, kot jo je sprejel državni zbor, ali proti njej?

Vrednost 1814 Frekvenca
1 Za 240
2 Proti 307
3 ne vem 173
Sysmiss 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Kako pa boste glasovali glede zakona o preprečevanju dela na črno?

5. Kako pa boste glasovali glede zakona o preprečevanju dela na črno?

Vrednost 1913 Frekvenca
1 Za 202
2 Proti 342
3 ne vem 176
Sysmiss 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 In kako glede zakona, ki omejuje dostop do arhivov?

6. In kako glede zakona, ki omejuje dostop do arhivov?

Vrednost 2012 Frekvenca
1 Za 220
2 Proti 239
3 ne vem 261
Sysmiss 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2111 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 86
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 146
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 26
4 ZARES 13
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 19
6 Nova Slovenija- NSI 18
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 32
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 20
9 drugo 29
11 nobene 300
10 ne vem 182
99 ne bi šel na volitve 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2210 Frekvenca
1 Da 201
2 Ne 658
3 Ne vem 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 V javnosti se pojavljajo različna razmišljanja o izhodu iz sedanje politične situacije. Katera od naslednjih možnosti bi bila po vašem mnenju najboljša za Slovenijo?

9. V javnosti se pojavljajo različna razmišljanja o izhodu iz sedanje politične situacije. Katera od naslednjih možnosti bi bila po vašem mnenju najboljša za Slovenijo?

Vrednost 239 Frekvenca
1 Predčasne volitve 406
2 Nadaljevanje dela sedanje vlade do rednih volitev 260
3 Ohranitev sedanje koalicije z zamenjavo predsednika vlade 116
4 Drugo 101
5 Ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q10 V javnosti se je med drugim pojavil predlog o imenovanju Maje Makovec Brenčič za predsednico vlade. Katero od naslednjih stališč o tem vam je najbližje?

10. V javnosti se je med drugim pojavil predlog o imenovanju Maje Makovec Brenčič za predsednico vlade. Katero od naslednjih stališč o tem vam je najbližje?

Vrednost 248 Frekvenca
1 Podpiram predlog 49
2 Ne podpiram predloga 215
3 Zanjo nisem še nikoli prej slišal(a) 587
4 ne vem 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol Spol?

11. spol

Vrednost 257 Frekvenca
1 M 425
2 Ž 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. izobrazba

Vrednost 266 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 80
2 Poklicna 92
3 Srednja 436
4 Višja, visoka ali več 299
9 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 16 1923 1994 1959.356 15.673

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1994

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. dohodek

Vrednost 284 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 166
2 od 500 do 1000 401
3 Nad 1000 do 2000 208
4 Nad 2000 EUR 25
5 Nima dohodkov 54
9 brez odgovora 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 16 16 87 50.644 15.673

Vrednosti spremenljivk od 16 do 87

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Vrednost 302 Frekvenca
1 18-34 let 157
2 35-54 let 319
3 55 in več 411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0 0.158 3.98 1 1.029

Vrednosti spremenljivk od 0.157831775748732 do 3.97976501305483

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1105. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1105_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si