Evrobarometer držav kandidatk 2001.1; oktober 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB011
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Mohedano-Brethes, R.
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; oktober 2001)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pričakovanja in zadovoljstvo z življenjem, politična participacija, zaupanje v institucije, nacionalna in evropska identiteta, mednarodne grožnje, zadovoljstvo z demokracijo, evropska valuta, evropske volitve, korupcija v EU, znanje jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, znanje in stališča o procesu širitve, dostop medijev do informacij, informiranost in stališča do EU

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNAŠANJE IN STALIŠČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat prebivalci držav kandidatk odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v državi, znanjem tujih jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalno in evropsko identiteto, politično participacijo in zaupanjem v institucije, informiranostjo ter stališči do EU, znanjem in stališči o procesu širitve ter dostopu medijev do informacij.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. oktober - 28. oktober 2001
Čas izdelave: 2001-10
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB011 - Candidate Countries EB 2001.1; October 2001 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 445
  • število enot: 12077

Verzija: april 2005

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
3978 12077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 3978 do 3978

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 22 Frekvenca
2 2nd edition as of March 20, 2005 0
3 2nd edition as of April 15, 2005 12077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

UNIQID unique respondent id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0 10000011 130001000 71669405.083 37420865.549

Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1445 Frekvenca
3978 12077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 3978 do 3978

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 2444 Frekvenca
2 2nd edition as of March 20, 2005 0
3 2nd edition as of April 15, 2005 12077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

UNIQID unique respondent id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0 10000011 130001000 71669405.083 37420865.549

Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000

COUNTRY Country code

Vrednost 4442 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Republic 1000
4 Estonia 1008
5 Hungary 1024
6 Latvia 1000
7 Lithuania 1000
8 Malta 532
9 Poland 1000
10 Romania 1000
11 Slovakia 1010
12 Slovenia 1003
13 Turkey 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within country analyses and country comparisons)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0 0.335 2.79 1 0.571

Vrednosti spremenljivk od 0.335402676459729 do 2.790303873

WEIGHT2 wrakin2 multiplied by the countries' weight in the population of the total region (to be applied in AC13 analyses)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0 0.0177 11.704 1 1.698

Vrednosti spremenljivk od 0.0177350607453329 do 11.7036241825881

Q1 Life satisfaction

Vrednost 7439 Frekvenca
1 Very satisfied 1124
2 Fairly satisfied 5724
3 Not very satisfied 3675
4 Not at all satisfied 1465
8 DK / no opinion 72
9 NA /refusal 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.A Expectation: Your life in general

Vrednost 8438 Frekvenca
1 the same 5203
2 worse 2683
3 better 3504
8 DK / no opinion 677
9 NA /refusal 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.B Expectation: Economic situation

Vrednost 9437 Frekvenca
1 the same 3909
2 worse 4651
3 better 2432
8 DK / no opinion 1065
9 NA /refusal 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.C Expectation: Financial situation of household

Vrednost 10436 Frekvenca
1 the same 5563
2 worse 3270
3 better 2563
8 DK / no opinion 649
9 NA /refusal 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.D Expectation: Employment situation

Vrednost 11435 Frekvenca
1 the same 3841
2 worse 4997
3 better 1867
8 DK / no opinion 1331
9 NA /refusal 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.E Expectation: Personal job situation

Vrednost 12434 Frekvenca
1 the same 5453
2 worse 1858
3 better 1934
8 DK / no opinion 2470
9 NA /refusal 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3 Change in personal situation - past five years

Vrednost 13433 Frekvenca
1 improved 3597
2 stayed about the same 3386
3 got worse 4940
8 DK / no opinion 143
9 NA /refusal 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4 Change in personal situation - next five years

Vrednost 14432 Frekvenca
1 improve 4547
2 stay about the same 3795
3 get worse 2368
8 DK / no opinion 1327
9 NA /refusal 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5 Mother tongue

Vrednost 15431 Frekvenca
1 Bulgarian 858
2 Greek 500
3 Czech 955
4 Estonian 657
5 Hungarian 1208
6 Latvian 551
7 Lithuanian 903
8 Maltese 520
9 Polish 1053
10 Romanian 891
11 Slovak 895
12 Slovenian 943
13 Turkish 970
14 Russian 777
15 Other 371
98 DK / no opinion 8
99 NA /refusal 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6.1 Spoken lang.- Bulgarian

Vrednost 16430 Frekvenca
1 yes 169
2 no 11789
9 NA /refusal 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.2 Spoken lang.- Greek

Vrednost 17429 Frekvenca
1 yes 43
2 no 11913
9 NA /refusal 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.3 Spoken lang.- Czech

Vrednost 18428 Frekvenca
1 yes 544
2 no 11412
9 NA /refusal 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.4 Spoken lang.- Estonian

Vrednost 19427 Frekvenca
1 yes 192
2 no 11764
9 NA /refusal 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.5 Spoken lang.- Hungarian

Vrednost 20426 Frekvenca
1 yes 176
2 no 11778
9 NA /refusal 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.6 Spoken lang.- Latvian

Vrednost 21425 Frekvenca
1 yes 355
2 no 11601
9 NA /refusal 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.7 Spoken lang.- Lithuanian

Vrednost 22424 Frekvenca
1 yes 139
2 no 11816
9 NA /refusal 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.8 Spoken lang.- Maltese

Vrednost 23423 Frekvenca
1 yes 6
2 no 11950
9 NA /refusal 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.9 Spoken lang.- Polish

Vrednost 24422 Frekvenca
1 yes 371
2 no 11586
9 NA /refusal 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.10 Spoken lang.- Romanian

Vrednost 25421 Frekvenca
1 yes 142
2 no 11815
9 NA /refusal 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.11 Spoken lang.- Slovak

Vrednost 26420 Frekvenca
1 yes 391
2 no 11565
9 NA /refusal 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.12 Spoken lang.- Slovenian

Vrednost 27419 Frekvenca
1 yes 108
2 no 11821
9 NA /refusal 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.13 Spoken lang.- Turkish

Vrednost 28418 Frekvenca
1 yes 183
2 no 11772
9 NA /refusal 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.14 Spoken lang.- Croatian

Vrednost 29417 Frekvenca
1 yes 589
2 no 11366
9 NA /refusal 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.15 Spoken lang.- English

Vrednost 30416 Frekvenca
1 yes 3196
2 no 8763
9 NA /refusal 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.16 Spoken lang.- French

Vrednost 31415 Frekvenca
1 yes 516
2 no 11441
9 NA /refusal 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.17 Spoken lang.- German

Vrednost 32414 Frekvenca
1 yes 1802
2 no 10158
9 NA /refusal 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.18 Spoken lang.- Italian

Vrednost 33413 Frekvenca
1 yes 498
2 no 11460
9 NA /refusal 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.19 Spoken lang.- Russian

Vrednost 34412 Frekvenca
1 yes 3195
2 no 8762
9 NA /refusal 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.20 Spoken lang.- Serbian

Vrednost 35411 Frekvenca
1 yes 269
2 no 11687
9 NA /refusal 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.21 Spoken lang.- Spanish

Vrednost 36410 Frekvenca
1 yes 73
2 no 11882
9 NA /refusal 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.22 Spoken lang.- Other

Vrednost 37409 Frekvenca
1 yes 392
2 no 11526
9 NA /refusal 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.1 Useful lang.- Bulgarian

Vrednost 38408 Frekvenca
1 yes 94
2 no 11921
9 NA /refusal 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.2 Useful lang.- Greek

Vrednost 39407 Frekvenca
1 yes 46
2 no 11953
9 NA /refusal 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.3 Useful lang.- Czech

Vrednost 40406 Frekvenca
1 yes 43
2 no 11955
9 NA /refusal 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.4 Useful lang.- Estonian

Vrednost 41405 Frekvenca
1 yes 246
2 no 11755
9 NA /refusal 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.5 Useful lang.- Hungarian

Vrednost 42404 Frekvenca
1 yes 31
2 no 11980
9 NA /refusal 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.6 Useful lang.- Latvian

Vrednost 43403 Frekvenca
1 yes 239
2 no 11759
9 NA /refusal 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.7 Useful lang.- Lithuanian

Vrednost 44402 Frekvenca
1 yes 51
2 no 11959
9 NA /refusal 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.8 Useful lang.- Maltese

Vrednost 45401 Frekvenca
1 yes 5
2 no 11992
9 NA /refusal 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.9 Useful lang.- Polish

Vrednost 46400 Frekvenca
1 yes 23
2 no 11973
9 NA /refusal 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.10 Useful lang.- Romanian

Vrednost 47399 Frekvenca
1 yes 22
2 no 11972
9 NA /refusal 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.11 Useful lang.- Slovak

Vrednost 48398 Frekvenca
1 yes 54
2 no 11941
9 NA /refusal 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.12 Useful lang.- Slovenian

Vrednost 49397 Frekvenca
1 yes 22
2 no 11951
9 NA /refusal 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.13 Useful lang.- Turkish

Vrednost 50396 Frekvenca
1 yes 67
2 no 11928
9 NA /refusal 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.14 Useful lang.- Arabic

Vrednost 51395 Frekvenca
1 yes 141
2 no 11854
9 NA /refusal 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.15 Useful lang.- Chinese

Vrednost 52394 Frekvenca
1 yes 42
2 no 11953
9 NA /refusal 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.16 Useful lang.- Croatian

Vrednost 53393 Frekvenca
1 yes 51
2 no 11944
9 NA /refusal 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.17 Useful lang.- English

Vrednost 54392 Frekvenca
1 yes 10691
2 no 1325
9 NA /refusal 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.18 Useful lang.- Finnish

Vrednost 55391 Frekvenca
1 yes 129
2 no 11867
9 NA /refusal 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.19 Useful lang.- French

Vrednost 56390 Frekvenca
1 yes 1842
2 no 10158
9 NA /refusal 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.20 Useful lang.- German

Vrednost 57389 Frekvenca
1 yes 6241
2 no 5773
9 NA /refusal 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.21 Useful lang.- Italian

Vrednost 58388 Frekvenca
1 yes 625
2 no 11388
9 NA /refusal 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.22 Useful lang.- Japanese

Vrednost 59387 Frekvenca
1 yes 54
2 no 11943
9 NA /refusal 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.23 Useful lang.- Russian

Vrednost 60386 Frekvenca
1 yes 1404
2 no 10596
9 NA /refusal 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.24 Useful lang.- Serbian

Vrednost 61385 Frekvenca
1 yes 12
2 no 11985
9 NA /refusal 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.25 Useful lang.- Spanish

Vrednost 62384 Frekvenca
1 yes 336
2 no 11661
9 NA /refusal 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.26 Useful lang.- Other

Vrednost 63383 Frekvenca
1 yes 67
2 no 11763
9 NA /refusal 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.1 Visited- Belgium

Vrednost 64382 Frekvenca
1 mentioned 158
2 did not mentioned 11901
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.2 Visited- Denmark

Vrednost 65381 Frekvenca
1 mentioned 153
2 did not mentioned 11904
9 NA /refusal 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.3 Visited- Germany

Vrednost 66380 Frekvenca
1 mentioned 1271
2 did not mentioned 10786
9 NA /refusal 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.4 Visited- Greece

Vrednost 67379 Frekvenca
1 mentioned 559
2 did not mentioned 11499
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.5 Visited- Spain

Vrednost 68378 Frekvenca
1 mentioned 351
2 did not mentioned 11705
9 NA /refusal 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.6 Visited- France

Vrednost 69377 Frekvenca
1 mentioned 492
2 did not mentioned 11566
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.7 Visited- Ireland

Vrednost 70376 Frekvenca
1 mentioned 43
2 did not mentioned 12015
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.8 Visited- Italy

Vrednost 71375 Frekvenca
1 mentioned 1148
2 did not mentioned 10910
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.9 Visited- Luxembourg

Vrednost 72374 Frekvenca
1 mentioned 64
2 did not mentioned 11994
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.10 Visited- The Netherlands

Vrednost 73373 Frekvenca
1 mentioned 228
2 did not mentioned 11830
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.11 Visited- Austria

Vrednost 74372 Frekvenca
1 mentioned 1313
2 did not mentioned 10745
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.12 Visited- Portugal

Vrednost 75371 Frekvenca
1 mentioned 65
2 did not mentioned 11993
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.13 Visited- Finland

Vrednost 76370 Frekvenca
1 mentioned 291
2 did not mentioned 11767
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.14 Visited- Sweden

Vrednost 77369 Frekvenca
1 mentioned 255
2 did not mentioned 11804
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.15 Visited- The UK

Vrednost 78368 Frekvenca
1 mentioned 323
2 did not mentioned 11736
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.16 Visited- Bulgaria

Vrednost 79367 Frekvenca
1 mentioned 119
2 did not mentioned 11940
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.17 Visited- Cyprus

Vrednost 80366 Frekvenca
1 mentioned 54
2 did not mentioned 12005
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.18 Visited- Czech Rep.

Vrednost 81365 Frekvenca
1 mentioned 707
2 did not mentioned 11352
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.19 Visited- Estonia

Vrednost 82364 Frekvenca
1 mentioned 164
2 did not mentioned 11895
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.20 Visited- Hungary

Vrednost 83363 Frekvenca
1 mentioned 760
2 did not mentioned 11299
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.21 Visited- Latvia

Vrednost 84362 Frekvenca
1 mentioned 285
2 did not mentioned 10774
9 NA /refusal 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.22 Visited- Lithuania

Vrednost 85361 Frekvenca
1 mentioned 384
2 did not mentioned 11675
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.23 Visited- Malta

Vrednost 86360 Frekvenca
1 mentioned 31
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.24 Visited- Poland

Vrednost 87359 Frekvenca
1 mentioned 793
2 did not mentioned 11265
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.25 Visited- Romania

Vrednost 88358 Frekvenca
1 mentioned 105
2 did not mentioned 11952
9 NA /refusal 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.26 Visited- Russia

Vrednost 89357 Frekvenca
1 mentioned 572
2 did not mentioned 11486
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.27 Visited- Slovakia

Vrednost 90356 Frekvenca
1 mentioned 423
2 did not mentioned 10625
9 NA /refusal 1029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.28 Visited- Slovenia

Vrednost 91355 Frekvenca
1 mentioned 161
2 did not mentioned 11869
9 NA /refusal 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.29 Visited- Turkey

Vrednost 92354 Frekvenca
1 mentioned 135
2 did not mentioned 10923
9 NA /refusal 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.30 Visited- Switzerland

Vrednost 93353 Frekvenca
1 mentioned 233
2 did not mentioned 11825
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.31 Visited- Liechtenstein

Vrednost 94352 Frekvenca
1 mentioned 47
2 did not mentioned 12011
9 NA /refusal 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.32 Visited- Norway

Vrednost 95351 Frekvenca
1 mentioned 99
2 did not mentioned 11958
9 NA /refusal 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.33 Visited- none of these

Vrednost 96350 Frekvenca
1 mentioned 6921
2 did not mentioned 5101
9 NA /refusal 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.1 Work- Belgium

Vrednost 97349 Frekvenca
1 mentioned 15
2 did not mentioned 12026
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.2 Work- Denmark

Vrednost 98348 Frekvenca
1 mentioned 23
2 did not mentioned 12017
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.3 Work- Germany

Vrednost 99347 Frekvenca
1 mentioned 171
2 did not mentioned 11870
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.4 Work- Greece

Vrednost 100346 Frekvenca
1 mentioned 18
2 did not mentioned 12023
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.5 Work- Spain

Vrednost 101345 Frekvenca
1 mentioned 14
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.6 Work- France

Vrednost 102344 Frekvenca
1 mentioned 18
2 did not mentioned 12023
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.7 Work- Ireland

Vrednost 103343 Frekvenca
1 mentioned 13
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.8 Work- Italy

Vrednost 104342 Frekvenca
1 mentioned 40
2 did not mentioned 12000
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.9 Work- Luxembourg

Vrednost 105341 Frekvenca
1 mentioned 6
2 did not mentioned 12034
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.10 Work- The Netherlands

Vrednost 106340 Frekvenca
1 mentioned 19
2 did not mentioned 12021
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.11 Work- Austria

Vrednost 107339 Frekvenca
1 mentioned 48
2 did not mentioned 11992
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.12 Work- Portugal

Vrednost 108338 Frekvenca
1 mentioned 6
2 did not mentioned 12034
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.13 Work- Finland

Vrednost 109337 Frekvenca
1 mentioned 28
2 did not mentioned 12012
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.14 Work- Sweden

Vrednost 110336 Frekvenca
1 mentioned 25
2 did not mentioned 12015
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.15 Work- The UK

Vrednost 111335 Frekvenca
1 mentioned 33
2 did not mentioned 12007
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.16 Work- Bulgaria

Vrednost 112334 Frekvenca
1 mentioned 6
2 did not mentioned 12035
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.17 Work- Cyprus

Vrednost 113333 Frekvenca
1 mentioned 5
2 did not mentioned 12036
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.18 Work- Czech Rep.

Vrednost 114332 Frekvenca
1 mentioned 46
2 did not mentioned 11995
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.19 Work- Estonia

Vrednost 115331 Frekvenca
1 mentioned 14
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.20 Work- Hungary

Vrednost 116330 Frekvenca
1 mentioned 17
2 did not mentioned 12024
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.21 Work- Latvia

Vrednost 117329 Frekvenca
1 mentioned 18
2 did not mentioned 11023
9 NA /refusal 1036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.22 Work- Lithuania

Vrednost 118328 Frekvenca
1 mentioned 16
2 did not mentioned 12025
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.23 Work- Malta

Vrednost 119327 Frekvenca
1 mentioned 1
2 did not mentioned 12040
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.24 Work- Poland

Vrednost 120326 Frekvenca
1 mentioned 12
2 did not mentioned 12029
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.25 Work- Romania

Vrednost 121325 Frekvenca
1 mentioned 5
2 did not mentioned 12036
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.26 Work- Russia

Vrednost 122324 Frekvenca
1 mentioned 51
2 did not mentioned 11990
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.27 Work- Slovakia

Vrednost 123323 Frekvenca
1 mentioned 10
2 did not mentioned 11020
9 NA /refusal 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.28 Work- Slovenia

Vrednost 124322 Frekvenca
1 mentioned 21
2 did not mentioned 11993
9 NA /refusal 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.29 Work- Turkey

Vrednost 125321 Frekvenca
1 mentioned 11
2 did not mentioned 11030
9 NA /refusal 1036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.30 Work- Switzerland

Vrednost 126320 Frekvenca
1 mentioned 14
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.31 Work- Liechtenstein

Vrednost 127319 Frekvenca
1 mentioned 3
2 did not mentioned 12038
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.32 Work- Norway

Vrednost 128318 Frekvenca
1 mentioned 27
2 did not mentioned 12014
9 NA /refusal 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.33 Work- none of these

Vrednost 129317 Frekvenca
1 mentioned 10531
2 did not mentioned 1494
9 NA /refusal 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9 Discuss political matters...

Vrednost 130316 Frekvenca
1 frequently 2491
2 occasionally 6386
3 never 3105
8 DK / no opinion 87
9 NA /refusal 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10 Persuade friends...

Vrednost 131315 Frekvenca
1 often 1734
2 from time to time 3642
3 rarely 3131
4 never 3379
8 DK / no opinion 162
9 NA /refusal 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.A Freq.- Watching news

Vrednost 132314 Frekvenca
1 every day 8385
2 several times a week 2311
3 once or twice a week 718
4 less often 443
5 never 202
8 DK / no opinion 14
9 NA /refusal 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.B Freq.- Reading news

Vrednost 133313 Frekvenca
1 every day 3684
2 several times a week 2387
3 once or twice a week 2023
4 less often 2308
5 never 1639
8 DK / no opinion 27
9 NA /refusal 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.C Freq.- Listening to news

Vrednost 134312 Frekvenca
1 every day 5747
2 several times a week 2052
3 once or twice a week 1032
4 less often 1823
5 never 1390
8 DK / no opinion 27
9 NA /refusal 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.A Attn - Local politics

Vrednost 135311 Frekvenca
1 no attention at all 1646
2 a little attention 5666
3 a lot of attention 4597
8 DK / no opinion 152
9 NA /refusal 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.B Attn.- Natl. politics

Vrednost 136310 Frekvenca
1 no attention at all 1138
2 a little attention 4997
3 a lot of attention 5810
8 DK / no opinion 116
9 NA /refusal 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.C Attn.- Social issues

Vrednost 137309 Frekvenca
1 no attention at all 695
2 a little attention 4230
3 a lot of attention 7009
8 DK / no opinion 127
9 NA /refusal 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.D Attn.- The EU

Vrednost 138308 Frekvenca
1 no attention at all 2170
2 a little attention 5989
3 a lot of attention 3673
8 DK / no opinion 225
9 NA /refusal 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.E Attn.- Economy

Vrednost 139307 Frekvenca
1 no attention at all 1500
2 a little attention 5223
3 a lot of attention 5152
8 DK / no opinion 175
9 NA /refusal 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.F Attn.- Sport

Vrednost 140306 Frekvenca
1 no attention at all 3855
2 a little attention 4247
3 a lot of attention 3802
8 DK / no opinion 156
9 NA /refusal 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.G Attn.- Environment

Vrednost 141305 Frekvenca
1 no attention at all 1858
2 a little attention 6008
3 a lot of attention 4000
8 DK / no opinion 189
9 NA /refusal 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.H Attn.- Foreign policy

Vrednost 142304 Frekvenca
1 no attention at all 1846
2 a little attention 5082
3 a lot of attention 4969
8 DK / no opinion 157
9 NA /refusal 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.I Attn.- Culture

Vrednost 143303 Frekvenca
1 no attention at all 1792
2 a little attention 5922
3 a lot of attention 4109
8 DK / no opinion 234
9 NA /refusal 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.1 Trust- Written press

Vrednost 144302 Frekvenca
1 tend to trust 6068
2 tend to not trust 4733
8 DK / no opinion 1233
9 NA /refusal 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.2 Trust- Radio

Vrednost 145301 Frekvenca
1 tend to trust 8185
2 tend to not trust 2736
8 DK / no opinion 1121
9 NA /refusal 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.3 Trust- Television

Vrednost 146300 Frekvenca
1 tend to trust 8785
2 tend to not trust 2688
8 DK / no opinion 576
9 NA /refusal 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.4 Trust- Justice

Vrednost 147299 Frekvenca
1 tend to trust 4035
2 tend to not trust 6575
8 DK / no opinion 1406
9 NA /refusal 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.5 Trust- Police

Vrednost 148298 Frekvenca
1 tend to trust 5108
2 tend to not trust 5888
8 DK / no opinion 1030
9 NA /refusal 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.6 Trust- Army

Vrednost 149297 Frekvenca
1 tend to trust 6852
2 tend to not trust 3530
8 DK / no opinion 1638
9 NA /refusal 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.7 Trust- Church

Vrednost 150296 Frekvenca
1 tend to trust 6551
2 tend to not trust 3948
8 DK / no opinion 1508
9 NA /refusal 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.8 Trust- Trade unions

Vrednost 151295 Frekvenca
1 tend to trust 2912
2 tend to not trust 6109
8 DK / no opinion 2964
9 NA /refusal 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.9 Trust- Political parties

Vrednost 152294 Frekvenca
1 tend to trust 1577
2 tend to not trust 8840
8 DK / no opinion 1591
9 NA /refusal 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.10 Trust- Civil service

Vrednost 153293 Frekvenca
1 tend to trust 4367
2 tend to not trust 5747
8 DK / no opinion 1892
9 NA /refusal 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.11 Trust- Big companies

Vrednost 154292 Frekvenca
1 tend to trust 3481
2 tend to not trust 6006
8 DK / no opinion 2511
9 NA /refusal 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.12 Trust- Government

Vrednost 155291 Frekvenca
1 tend to trust 4494
2 tend to not trust 6322
8 DK / no opinion 1198
9 NA /refusal 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.13 Trust- Parliament

Vrednost 156290 Frekvenca
1 tend to trust 3636
2 tend to not trust 7028
8 DK / no opinion 1337
9 NA /refusal 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.14 Trust- NGOs

Vrednost 157289 Frekvenca
1 tend to trust 3916
2 tend to not trust 4811
8 DK / no opinion 3263
9 NA /refusal 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.15 Trust- Charity

Vrednost 158288 Frekvenca
1 tend to trust 5895
2 tend to not trust 3773
8 DK / no opinion 2330
9 NA /refusal 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14 Proud of nationality

Vrednost 159287 Frekvenca
1 very proud 5378
2 fairly proud 4355
3 not very proud 1251
4 not at all proud 567
7 does not feel to be [nationality] 164
8 DK / no opinion 298
9 NA /refusal 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15 Proud of being European

Vrednost 160286 Frekvenca
1 very proud 3317
2 fairly proud 5134
3 not very proud 1387
4 not at all proud 909
7 does not feel to be European 693
8 DK / no opinion 600
9 NA /refusal 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16 Self image- Nationality or European

Vrednost 161285 Frekvenca
1 (NATIONALITY) only 4622
2 (NATIONALITY) and European 5333
3 European and (NATIONALITY) 776
4 European only 440
8 DK / no opinion 822
9 NA /refusal 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.1 Thougths about EU 1.

Vrednost 162284 Frekvenca
1 Integration 308
2 Economy, positive 1900
3 Economy, negative, protectionism 726
4 Factual or neutral 1889
5 Unspecified, negative 599
6 emotional or image positivism 1119
7 Country specific 72
8 "Bright future" 395
9 Loss of independence 251
10 security 192
11 "Colonization" 181
12 Traveling 797
13 Issues - positive 299
14 Issues - negative 104
15 Identity 116
16 Sceptical accession 263
17 Sceptical benefits 457
90 other, positive 54
91 other, negative 96
92 other, undecided 309
95 nothing 306
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 DK / no opinion 0
99 NA 1644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q17.2 Thougths about EU 1.

Vrednost 163283 Frekvenca
1 Integration 108
2 Economy, positive 1102
3 Economy, negative, protectionism 299
4 Factual or neutral 701
5 Unspecified, negative 171
6 emotional or image positivism 549
7 Country specific 37
8 "Bright future" 253
9 Loss of independence 92
10 security 208
11 "Colonization" 119
12 Traveling 638
13 Issues - positive 322
14 Issues - negative 72
15 Identity 123
16 Sceptical accession 98
17 Sceptical benefits 178
90 other, positive 57
91 other, negative 62
92 other, undecided 120
95 nothing 52
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 0
99 no 2nd item mentioned / NA 6716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q17.3 Thougths about EU 1.

Vrednost 164282 Frekvenca
1 Integration 48
2 Economy, positive 386
3 Economy, negative, protectionism 103
4 Factual or neutral 270
5 Unspecified, negative 49
6 emotional or image positivism 225
7 Country specific 30
8 "Bright future" 97
9 Loss of independence 31
10 security 95
11 "Colonization" 42
12 Traveling 278
13 Issues - positive 192
14 Issues - negative 56
15 Identity 63
16 Sceptical accession 22
17 Sceptical benefits 56
90 other, positive 32
91 other, negative 30
92 other, undecided 56
95 nothing 49
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 0
99 no 3rd item mentioned / NA 9867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q18 Image of EU

Vrednost 165281 Frekvenca
1 very negative 565
2 fairly negative 1351
3 neutral 3645
4 fairly positive 4132
5 very positive 1670
8 DK / no opinion 676
9 NA /refusal 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.1 Aware- EU

Vrednost 166280 Frekvenca
1 heard of 11810
2 haven't heard of 153
8 DK / no opinion 99
9 NA /refusal 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.1 Trust- EU

Vrednost 167279 Frekvenca
1 tend to trust 7232
2 tend to not trust 2652
8 DK / no opinion 2028
9 NA /refusal 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.2 Aware- UN

Vrednost 168278 Frekvenca
1 heard of 11338
2 haven't heard of 542
8 DK / no opinion 179
9 NA /refusal 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.2 Trust- UN

Vrednost 169277 Frekvenca
1 tend to trust 7422
2 tend to not trust 2206
8 DK / no opinion 2218
9 NA /refusal 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.3 Aware- NATO

Vrednost 170276 Frekvenca
1 heard of 11604
2 haven't heard of 315
8 DK / no opinion 136
9 NA /refusal 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.3 Trust- NATO

Vrednost 171275 Frekvenca
1 tend to trust 6383
2 tend to not trust 3310
8 DK / no opinion 2149
9 NA /refusal 235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.4 Aware- OSCE

Vrednost 172274 Frekvenca
1 heard of 8142
2 haven't heard of 3388
8 DK / no opinion 526
9 NA /refusal 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.4 Trust- OSCE

Vrednost 173273 Frekvenca
1 tend to trust 5106
2 tend to not trust 1768
8 DK / no opinion 4398
9 NA /refusal 805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.5 Aware- Council of Europe

Vrednost 174272 Frekvenca
1 heard of 8962
2 haven't heard of 2577
8 DK / no opinion 511
9 NA /refusal 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.5 Trust- Council of Europe

Vrednost 175271 Frekvenca
1 tend to trust 5395
2 tend to not trust 1865
8 DK / no opinion 4196
9 NA /refusal 621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.6 Aware- Intl. Court of Justice

Vrednost 176270 Frekvenca
1 heard of 9402
2 haven't heard of 2269
8 DK / no opinion 389
9 NA /refusal 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.6 Trust- Intl. Court of Justice

Vrednost 177269 Frekvenca
1 tend to trust 6705
2 tend to not trust 1539
8 DK / no opinion 3129
9 NA /refusal 704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.7 Aware- European Court of Human Rights

Vrednost 178268 Frekvenca
1 heard of 9691
2 haven't heard of 1969
8 DK / no opinion 391
9 NA /refusal 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.7 Trust- European Court of Human Rights

Vrednost 179267 Frekvenca
1 tend to trust 7202
2 tend to not trust 1377
8 DK / no opinion 3056
9 NA /refusal 442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.1 Aware- European Parliament

Vrednost 180266 Frekvenca
1 heard of 8830
2 haven't heard of 2760
8 DK / no opinion 458
9 NA /refusal 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.1 Trust- European Parliament

Vrednost 181265 Frekvenca
1 tend to trust 5232
2 tend to not trust 1793
8 DK / no opinion 4399
9 NA /refusal 653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.2 Aware- European Commission

Vrednost 182264 Frekvenca
1 heard of 7393
2 haven't heard of 4057
8 DK / no opinion 594
9 NA /refusal 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.2 Trust- European Commission

Vrednost 183263 Frekvenca
1 tend to trust 4391
2 tend to not trust 1662
8 DK / no opinion 5056
9 NA /refusal 968
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.3 Aware- Council of Ministers

Vrednost 184262 Frekvenca
1 heard of 6316
2 haven't heard of 5017
8 DK / no opinion 710
9 NA /refusal 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.3 Trust- Council of Ministers

Vrednost 185261 Frekvenca
1 tend to trust 3646
2 tend to not trust 1634
8 DK / no opinion 5633
9 NA /refusal 1164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.4 Aware- Court of Justice

Vrednost 186260 Frekvenca
1 heard of 6149
2 haven't heard of 5148
8 DK / no opinion 745
9 NA /refusal 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.4 Trust- Court of Justice

Vrednost 187259 Frekvenca
1 tend to trust 4234
2 tend to not trust 1326
8 DK / no opinion 5478
9 NA /refusal 1039
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.5 Aware- Ombudsman

Vrednost 188258 Frekvenca
1 heard of 4631
2 haven't heard of 6566
8 DK / no opinion 845
9 NA /refusal 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.5 Trust- Ombudsman

Vrednost 189257 Frekvenca
1 tend to trust 3191
2 tend to not trust 1192
8 DK / no opinion 6063
9 NA /refusal 1631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.6 Aware- Central Bank

Vrednost 190256 Frekvenca
1 heard of 7493
2 haven't heard of 3976
8 DK / no opinion 576
9 NA /refusal 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.6 Trust- Central Bank

Vrednost 191255 Frekvenca
1 tend to trust 4426
2 tend to not trust 1630
8 DK / no opinion 5042
9 NA /refusal 979
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.7 Aware- Court of Auditors

Vrednost 192254 Frekvenca
1 heard of 3653
2 haven't heard of 7507
8 DK / no opinion 878
9 NA /refusal 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.7 Trust- Court of Auditors

Vrednost 193253 Frekvenca
1 tend to trust 2324
2 tend to not trust 1226
8 DK / no opinion 6804
9 NA /refusal 1723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.8 Aware- Committee of the Regions

Vrednost 194252 Frekvenca
1 heard of 3261
2 haven't heard of 7827
8 DK / no opinion 955
9 NA /refusal 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.8 Trust- Committee of the Regions

Vrednost 195251 Frekvenca
1 tend to trust 2148
2 tend to not trust 1241
8 DK / no opinion 6980
9 NA /refusal 1708
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.9 Aware- Social and Economic Committee

Vrednost 196250 Frekvenca
1 heard of 3907
2 haven't heard of 7213
8 DK / no opinion 923
9 NA /refusal 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.9 Trust- Social and Economic Committee

Vrednost 197249 Frekvenca
1 tend to trust 2567
2 tend to not trust 1236
8 DK / no opinion 6666
9 NA /refusal 1608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q20 Knowledge about EU

Vrednost 198248 Frekvenca
0 DK / no opinion 0
1 knows nothing at all 976
2 1559
3 2073
4 1803
5 2505
6 1198
7 855
8 521
9 190
10 knows a lot 175
98 DK / no opinion 190
99 NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12077 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q21 Aware of country's bid

Vrednost 199247 Frekvenca
1