Evrobarometer držav kandidatk 2001.1; oktober 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB011
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Co-workers:
  • Mohedano-Brethes, R.
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; oktober 2001)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

pričakovanja in zadovoljstvo z življenjem, politična participacija, zaupanje v institucije, nacionalna in evropska identiteta, mednarodne grožnje, zadovoljstvo z demokracijo, evropska valuta, evropske volitve, korupcija v EU, znanje jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, znanje in stališča o procesu širitve, dostop medijev do informacij, informiranost in stališča do EU

Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, DEMOKRACIJA, EVROPSKA UNIJA, IDENTITETA, KORUPCIJA, DRUŽBENA STALIŠČA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNAŠANJE IN STALIŠČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Topic Classification ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat prebivalci držav kandidatk odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v državi, znanjem tujih jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalno in evropsko identiteto, politično participacijo in zaupanjem v institucije, informiranostjo ter stališči do EU, znanjem in stališči o procesu širitve ter dostopu medijev do informacij.

Methodology


Collection date: 1. oktober - 28. oktober 2001
Date of production: 2001-10
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB011 - Candidate Countries EB 2001.1; October 2001 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 445
  • number of units: 12077

Version: april 2005

Variable list

ZANR ZA Study Number

Value 13 Frequency
3978 12077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 3978 to 3978

EDITION ZA Edition ID

Value 22 Frequency
2 2nd edition as of March 20, 2005 0
3 2nd edition as of April 15, 2005 12077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 2 to 3

UNIQID unique respondent id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0 10000011 130001000 71669405.083 37420865.549

Valid range from 10000011 to 130001000

ZANR ZA Study Number

Value 1445 Frequency
3978 12077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 3978 to 3978

EDITION ZA Edition ID

Value 2444 Frequency
2 2nd edition as of March 20, 2005 0
3 2nd edition as of April 15, 2005 12077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 2 to 3

UNIQID unique respondent id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0 10000011 130001000 71669405.083 37420865.549

Valid range from 10000011 to 130001000

COUNTRY Country code

Value 4442 Frequency
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Republic 1000
4 Estonia 1008
5 Hungary 1024
6 Latvia 1000
7 Lithuania 1000
8 Malta 532
9 Poland 1000
10 Romania 1000
11 Slovakia 1010
12 Slovenia 1003
13 Turkey 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 13

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within country analyses and country comparisons)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0 0.335 2.79 1 0.571

Valid range from 0.335402676459729 to 2.790303873

WEIGHT2 wrakin2 multiplied by the countries' weight in the population of the total region (to be applied in AC13 analyses)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0 0.0177 11.704 1 1.698

Valid range from 0.0177350607453329 to 11.7036241825881

Q1 Life satisfaction

Value 7439 Frequency
1 Very satisfied 1124
2 Fairly satisfied 5724
3 Not very satisfied 3675
4 Not at all satisfied 1465
8 DK / no opinion 72
9 NA /refusal 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q2.A Expectation: Your life in general

Value 8438 Frequency
1 the same 5203
2 worse 2683
3 better 3504
8 DK / no opinion 677
9 NA /refusal 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q2.B Expectation: Economic situation

Value 9437 Frequency
1 the same 3909
2 worse 4651
3 better 2432
8 DK / no opinion 1065
9 NA /refusal 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q2.C Expectation: Financial situation of household

Value 10436 Frequency
1 the same 5563
2 worse 3270
3 better 2563
8 DK / no opinion 649
9 NA /refusal 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q2.D Expectation: Employment situation

Value 11435 Frequency
1 the same 3841
2 worse 4997
3 better 1867
8 DK / no opinion 1331
9 NA /refusal 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q2.E Expectation: Personal job situation

Value 12434 Frequency
1 the same 5453
2 worse 1858
3 better 1934
8 DK / no opinion 2470
9 NA /refusal 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q3 Change in personal situation - past five years

Value 13433 Frequency
1 improved 3597
2 stayed about the same 3386
3 got worse 4940
8 DK / no opinion 143
9 NA /refusal 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q4 Change in personal situation - next five years

Value 14432 Frequency
1 improve 4547
2 stay about the same 3795
3 get worse 2368
8 DK / no opinion 1327
9 NA /refusal 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q5 Mother tongue

Value 15431 Frequency
1 Bulgarian 858
2 Greek 500
3 Czech 955
4 Estonian 657
5 Hungarian 1208
6 Latvian 551
7 Lithuanian 903
8 Maltese 520
9 Polish 1053
10 Romanian 891
11 Slovak 895
12 Slovenian 943
13 Turkish 970
14 Russian 777
15 Other 371
98 DK / no opinion 8
99 NA /refusal 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 99

Q6.1 Spoken lang.- Bulgarian

Value 16430 Frequency
1 yes 169
2 no 11789
9 NA /refusal 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.2 Spoken lang.- Greek

Value 17429 Frequency
1 yes 43
2 no 11913
9 NA /refusal 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.3 Spoken lang.- Czech

Value 18428 Frequency
1 yes 544
2 no 11412
9 NA /refusal 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.4 Spoken lang.- Estonian

Value 19427 Frequency
1 yes 192
2 no 11764
9 NA /refusal 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.5 Spoken lang.- Hungarian

Value 20426 Frequency
1 yes 176
2 no 11778
9 NA /refusal 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.6 Spoken lang.- Latvian

Value 21425 Frequency
1 yes 355
2 no 11601
9 NA /refusal 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.7 Spoken lang.- Lithuanian

Value 22424 Frequency
1 yes 139
2 no 11816
9 NA /refusal 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.8 Spoken lang.- Maltese

Value 23423 Frequency
1 yes 6
2 no 11950
9 NA /refusal 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.9 Spoken lang.- Polish

Value 24422 Frequency
1 yes 371
2 no 11586
9 NA /refusal 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.10 Spoken lang.- Romanian

Value 25421 Frequency
1 yes 142
2 no 11815
9 NA /refusal 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.11 Spoken lang.- Slovak

Value 26420 Frequency
1 yes 391
2 no 11565
9 NA /refusal 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.12 Spoken lang.- Slovenian

Value 27419 Frequency
1 yes 108
2 no 11821
9 NA /refusal 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.13 Spoken lang.- Turkish

Value 28418 Frequency
1 yes 183
2 no 11772
9 NA /refusal 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.14 Spoken lang.- Croatian

Value 29417 Frequency
1 yes 589
2 no 11366
9 NA /refusal 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.15 Spoken lang.- English

Value 30416 Frequency
1 yes 3196
2 no 8763
9 NA /refusal 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.16 Spoken lang.- French

Value 31415 Frequency
1 yes 516
2 no 11441
9 NA /refusal 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.17 Spoken lang.- German

Value 32414 Frequency
1 yes 1802
2 no 10158
9 NA /refusal 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.18 Spoken lang.- Italian

Value 33413 Frequency
1 yes 498
2 no 11460
9 NA /refusal 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.19 Spoken lang.- Russian

Value 34412 Frequency
1 yes 3195
2 no 8762
9 NA /refusal 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.20 Spoken lang.- Serbian

Value 35411 Frequency
1 yes 269
2 no 11687
9 NA /refusal 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.21 Spoken lang.- Spanish

Value 36410 Frequency
1 yes 73
2 no 11882
9 NA /refusal 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q6.22 Spoken lang.- Other

Value 37409 Frequency
1 yes 392
2 no 11526
9 NA /refusal 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.1 Useful lang.- Bulgarian

Value 38408 Frequency
1 yes 94
2 no 11921
9 NA /refusal 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.2 Useful lang.- Greek

Value 39407 Frequency
1 yes 46
2 no 11953
9 NA /refusal 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.3 Useful lang.- Czech

Value 40406 Frequency
1 yes 43
2 no 11955
9 NA /refusal 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.4 Useful lang.- Estonian

Value 41405 Frequency
1 yes 246
2 no 11755
9 NA /refusal 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.5 Useful lang.- Hungarian

Value 42404 Frequency
1 yes 31
2 no 11980
9 NA /refusal 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.6 Useful lang.- Latvian

Value 43403 Frequency
1 yes 239
2 no 11759
9 NA /refusal 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.7 Useful lang.- Lithuanian

Value 44402 Frequency
1 yes 51
2 no 11959
9 NA /refusal 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.8 Useful lang.- Maltese

Value 45401 Frequency
1 yes 5
2 no 11992
9 NA /refusal 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.9 Useful lang.- Polish

Value 46400 Frequency
1 yes 23
2 no 11973
9 NA /refusal 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.10 Useful lang.- Romanian

Value 47399 Frequency
1 yes 22
2 no 11972
9 NA /refusal 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.11 Useful lang.- Slovak

Value 48398 Frequency
1 yes 54
2 no 11941
9 NA /refusal 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.12 Useful lang.- Slovenian

Value 49397 Frequency
1 yes 22
2 no 11951
9 NA /refusal 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.13 Useful lang.- Turkish

Value 50396 Frequency
1 yes 67
2 no 11928
9 NA /refusal 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.14 Useful lang.- Arabic

Value 51395 Frequency
1 yes 141
2 no 11854
9 NA /refusal 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.15 Useful lang.- Chinese

Value 52394 Frequency
1 yes 42
2 no 11953
9 NA /refusal 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.16 Useful lang.- Croatian

Value 53393 Frequency
1 yes 51
2 no 11944
9 NA /refusal 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.17 Useful lang.- English

Value 54392 Frequency
1 yes 10691
2 no 1325
9 NA /refusal 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.18 Useful lang.- Finnish

Value 55391 Frequency
1 yes 129
2 no 11867
9 NA /refusal 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.19 Useful lang.- French

Value 56390 Frequency
1 yes 1842
2 no 10158
9 NA /refusal 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.20 Useful lang.- German

Value 57389 Frequency
1 yes 6241
2 no 5773
9 NA /refusal 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.21 Useful lang.- Italian

Value 58388 Frequency
1 yes 625
2 no 11388
9 NA /refusal 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.22 Useful lang.- Japanese

Value 59387 Frequency
1 yes 54
2 no 11943
9 NA /refusal 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.23 Useful lang.- Russian

Value 60386 Frequency
1 yes 1404
2 no 10596
9 NA /refusal 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.24 Useful lang.- Serbian

Value 61385 Frequency
1 yes 12
2 no 11985
9 NA /refusal 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.25 Useful lang.- Spanish

Value 62384 Frequency
1 yes 336
2 no 11661
9 NA /refusal 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q7.26 Useful lang.- Other

Value 63383 Frequency
1 yes 67
2 no 11763
9 NA /refusal 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.1 Visited- Belgium

Value 64382 Frequency
1 mentioned 158
2 did not mentioned 11901
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.2 Visited- Denmark

Value 65381 Frequency
1 mentioned 153
2 did not mentioned 11904
9 NA /refusal 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.3 Visited- Germany

Value 66380 Frequency
1 mentioned 1271
2 did not mentioned 10786
9 NA /refusal 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.4 Visited- Greece

Value 67379 Frequency
1 mentioned 559
2 did not mentioned 11499
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.5 Visited- Spain

Value 68378 Frequency
1 mentioned 351
2 did not mentioned 11705
9 NA /refusal 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.6 Visited- France

Value 69377 Frequency
1 mentioned 492
2 did not mentioned 11566
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.7 Visited- Ireland

Value 70376 Frequency
1 mentioned 43
2 did not mentioned 12015
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.8 Visited- Italy

Value 71375 Frequency
1 mentioned 1148
2 did not mentioned 10910
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.9 Visited- Luxembourg

Value 72374 Frequency
1 mentioned 64
2 did not mentioned 11994
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.10 Visited- The Netherlands

Value 73373 Frequency
1 mentioned 228
2 did not mentioned 11830
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.11 Visited- Austria

Value 74372 Frequency
1 mentioned 1313
2 did not mentioned 10745
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.12 Visited- Portugal

Value 75371 Frequency
1 mentioned 65
2 did not mentioned 11993
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.13 Visited- Finland

Value 76370 Frequency
1 mentioned 291
2 did not mentioned 11767
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.14 Visited- Sweden

Value 77369 Frequency
1 mentioned 255
2 did not mentioned 11804
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.15 Visited- The UK

Value 78368 Frequency
1 mentioned 323
2 did not mentioned 11736
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.16 Visited- Bulgaria

Value 79367 Frequency
1 mentioned 119
2 did not mentioned 11940
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.17 Visited- Cyprus

Value 80366 Frequency
1 mentioned 54
2 did not mentioned 12005
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.18 Visited- Czech Rep.

Value 81365 Frequency
1 mentioned 707
2 did not mentioned 11352
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.19 Visited- Estonia

Value 82364 Frequency
1 mentioned 164
2 did not mentioned 11895
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.20 Visited- Hungary

Value 83363 Frequency
1 mentioned 760
2 did not mentioned 11299
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.21 Visited- Latvia

Value 84362 Frequency
1 mentioned 285
2 did not mentioned 10774
9 NA /refusal 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.22 Visited- Lithuania

Value 85361 Frequency
1 mentioned 384
2 did not mentioned 11675
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.23 Visited- Malta

Value 86360 Frequency
1 mentioned 31
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.24 Visited- Poland

Value 87359 Frequency
1 mentioned 793
2 did not mentioned 11265
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.25 Visited- Romania

Value 88358 Frequency
1 mentioned 105
2 did not mentioned 11952
9 NA /refusal 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.26 Visited- Russia

Value 89357 Frequency
1 mentioned 572
2 did not mentioned 11486
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.27 Visited- Slovakia

Value 90356 Frequency
1 mentioned 423
2 did not mentioned 10625
9 NA /refusal 1029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.28 Visited- Slovenia

Value 91355 Frequency
1 mentioned 161
2 did not mentioned 11869
9 NA /refusal 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.29 Visited- Turkey

Value 92354 Frequency
1 mentioned 135
2 did not mentioned 10923
9 NA /refusal 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.30 Visited- Switzerland

Value 93353 Frequency
1 mentioned 233
2 did not mentioned 11825
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.31 Visited- Liechtenstein

Value 94352 Frequency
1 mentioned 47
2 did not mentioned 12011
9 NA /refusal 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.32 Visited- Norway

Value 95351 Frequency
1 mentioned 99
2 did not mentioned 11958
9 NA /refusal 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8A.33 Visited- none of these

Value 96350 Frequency
1 mentioned 6921
2 did not mentioned 5101
9 NA /refusal 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.1 Work- Belgium

Value 97349 Frequency
1 mentioned 15
2 did not mentioned 12026
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.2 Work- Denmark

Value 98348 Frequency
1 mentioned 23
2 did not mentioned 12017
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.3 Work- Germany

Value 99347 Frequency
1 mentioned 171
2 did not mentioned 11870
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.4 Work- Greece

Value 100346 Frequency
1 mentioned 18
2 did not mentioned 12023
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.5 Work- Spain

Value 101345 Frequency
1 mentioned 14
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.6 Work- France

Value 102344 Frequency
1 mentioned 18
2 did not mentioned 12023
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.7 Work- Ireland

Value 103343 Frequency
1 mentioned 13
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.8 Work- Italy

Value 104342 Frequency
1 mentioned 40
2 did not mentioned 12000
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.9 Work- Luxembourg

Value 105341 Frequency
1 mentioned 6
2 did not mentioned 12034
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.10 Work- The Netherlands

Value 106340 Frequency
1 mentioned 19
2 did not mentioned 12021
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.11 Work- Austria

Value 107339 Frequency
1 mentioned 48
2 did not mentioned 11992
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.12 Work- Portugal

Value 108338 Frequency
1 mentioned 6
2 did not mentioned 12034
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.13 Work- Finland

Value 109337 Frequency
1 mentioned 28
2 did not mentioned 12012
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.14 Work- Sweden

Value 110336 Frequency
1 mentioned 25
2 did not mentioned 12015
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.15 Work- The UK

Value 111335 Frequency
1 mentioned 33
2 did not mentioned 12007
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.16 Work- Bulgaria

Value 112334 Frequency
1 mentioned 6
2 did not mentioned 12035
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.17 Work- Cyprus

Value 113333 Frequency
1 mentioned 5
2 did not mentioned 12036
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.18 Work- Czech Rep.

Value 114332 Frequency
1 mentioned 46
2 did not mentioned 11995
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.19 Work- Estonia

Value 115331 Frequency
1 mentioned 14
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.20 Work- Hungary

Value 116330 Frequency
1 mentioned 17
2 did not mentioned 12024
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.21 Work- Latvia

Value 117329 Frequency
1 mentioned 18
2 did not mentioned 11023
9 NA /refusal 1036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.22 Work- Lithuania

Value 118328 Frequency
1 mentioned 16
2 did not mentioned 12025
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.23 Work- Malta

Value 119327 Frequency
1 mentioned 1
2 did not mentioned 12040
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.24 Work- Poland

Value 120326 Frequency
1 mentioned 12
2 did not mentioned 12029
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.25 Work- Romania

Value 121325 Frequency
1 mentioned 5
2 did not mentioned 12036
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.26 Work- Russia

Value 122324 Frequency
1 mentioned 51
2 did not mentioned 11990
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.27 Work- Slovakia

Value 123323 Frequency
1 mentioned 10
2 did not mentioned 11020
9 NA /refusal 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.28 Work- Slovenia

Value 124322 Frequency
1 mentioned 21
2 did not mentioned 11993
9 NA /refusal 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.29 Work- Turkey

Value 125321 Frequency
1 mentioned 11
2 did not mentioned 11030
9 NA /refusal 1036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.30 Work- Switzerland

Value 126320 Frequency
1 mentioned 14
2 did not mentioned 12027
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.31 Work- Liechtenstein

Value 127319 Frequency
1 mentioned 3
2 did not mentioned 12038
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.32 Work- Norway

Value 128318 Frequency
1 mentioned 27
2 did not mentioned 12014
9 NA /refusal 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q8B.33 Work- none of these

Value 129317 Frequency
1 mentioned 10531
2 did not mentioned 1494
9 NA /refusal 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q9 Discuss political matters...

Value 130316 Frequency
1 frequently 2491
2 occasionally 6386
3 never 3105
8 DK / no opinion 87
9 NA /refusal 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q10 Persuade friends...

Value 131315 Frequency
1 often 1734
2 from time to time 3642
3 rarely 3131
4 never 3379
8 DK / no opinion 162
9 NA /refusal 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q11.A Freq.- Watching news

Value 132314 Frequency
1 every day 8385
2 several times a week 2311
3 once or twice a week 718
4 less often 443
5 never 202
8 DK / no opinion 14
9 NA /refusal 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q11.B Freq.- Reading news

Value 133313 Frequency
1 every day 3684
2 several times a week 2387
3 once or twice a week 2023
4 less often 2308
5 never 1639
8 DK / no opinion 27
9 NA /refusal 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q11.C Freq.- Listening to news

Value 134312 Frequency
1 every day 5747
2 several times a week 2052
3 once or twice a week 1032
4 less often 1823
5 never 1390
8 DK / no opinion 27
9 NA /refusal 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q12.A Attn - Local politics

Value 135311 Frequency
1 no attention at all 1646
2 a little attention 5666
3 a lot of attention 4597
8 DK / no opinion 152
9 NA /refusal 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q12.B Attn.- Natl. politics

Value 136310 Frequency
1 no attention at all 1138
2 a little attention 4997
3 a lot of attention 5810
8 DK / no opinion 116
9 NA /refusal 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q12.C Attn.- Social issues

Value 137309 Frequency
1 no attention at all 695
2 a little attention 4230
3 a lot of attention 7009
8 DK / no opinion 127
9 NA /refusal 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q12.D Attn.- The EU

Value 138308 Frequency
1 no attention at all 2170
2 a little attention 5989
3 a lot of attention 3673
8 DK / no opinion 225
9 NA /refusal 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q12.E Attn.- Economy

Value 139307 Frequency
1 no attention at all 1500
2 a little attention 5223
3 a lot of attention 5152
8 DK / no opinion 175
9 NA /refusal 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q12.F Attn.- Sport

Value 140306 Frequency
1 no attention at all 3855
2 a little attention 4247
3 a lot of attention 3802
8 DK / no opinion 156
9 NA /refusal 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q12.G Attn.- Environment

Value 141305 Frequency
1 no attention at all 1858
2 a little attention 6008
3 a lot of attention 4000
8 DK / no opinion 189
9 NA /refusal 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q12.H Attn.- Foreign policy

Value 142304 Frequency
1 no attention at all 1846
2 a little attention 5082
3 a lot of attention 4969
8 DK / no opinion 157
9 NA /refusal 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q12.I Attn.- Culture

Value 143303 Frequency
1 no attention at all 1792
2 a little attention 5922
3 a lot of attention 4109
8 DK / no opinion 234
9 NA /refusal 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.1 Trust- Written press

Value 144302 Frequency
1 tend to trust 6068
2 tend to not trust 4733
8 DK / no opinion 1233
9 NA /refusal 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.2 Trust- Radio

Value 145301 Frequency
1 tend to trust 8185
2 tend to not trust 2736
8 DK / no opinion 1121
9 NA /refusal 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.3 Trust- Television

Value 146300 Frequency
1 tend to trust 8785
2 tend to not trust 2688
8 DK / no opinion 576
9 NA /refusal 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.4 Trust- Justice

Value 147299 Frequency
1 tend to trust 4035
2 tend to not trust 6575
8 DK / no opinion 1406
9 NA /refusal 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.5 Trust- Police

Value 148298 Frequency
1 tend to trust 5108
2 tend to not trust 5888
8 DK / no opinion 1030
9 NA /refusal 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.6 Trust- Army

Value 149297 Frequency
1 tend to trust 6852
2 tend to not trust 3530
8 DK / no opinion 1638
9 NA /refusal 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.7 Trust- Church

Value 150296 Frequency
1 tend to trust 6551
2 tend to not trust 3948
8 DK / no opinion 1508
9 NA /refusal 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.8 Trust- Trade unions

Value 151295 Frequency
1 tend to trust 2912
2 tend to not trust 6109
8 DK / no opinion 2964
9 NA /refusal 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.9 Trust- Political parties

Value 152294 Frequency
1 tend to trust 1577
2 tend to not trust 8840
8 DK / no opinion 1591
9 NA /refusal 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.10 Trust- Civil service

Value 153293 Frequency
1 tend to trust 4367
2 tend to not trust 5747
8 DK / no opinion 1892
9 NA /refusal 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.11 Trust- Big companies

Value 154292 Frequency
1 tend to trust 3481
2 tend to not trust 6006
8 DK / no opinion 2511
9 NA /refusal 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.12 Trust- Government

Value 155291 Frequency
1 tend to trust 4494
2 tend to not trust 6322
8 DK / no opinion 1198
9 NA /refusal 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.13 Trust- Parliament

Value 156290 Frequency
1 tend to trust 3636
2 tend to not trust 7028
8 DK / no opinion 1337
9 NA /refusal 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.14 Trust- NGOs

Value 157289 Frequency
1 tend to trust 3916
2 tend to not trust 4811
8 DK / no opinion 3263
9 NA /refusal 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q13.15 Trust- Charity

Value 158288 Frequency
1 tend to trust 5895
2 tend to not trust 3773
8 DK / no opinion 2330
9 NA /refusal 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q14 Proud of nationality

Value 159287 Frequency
1 very proud 5378
2 fairly proud 4355
3 not very proud 1251
4 not at all proud 567
7 does not feel to be [nationality] 164
8 DK / no opinion 298
9 NA /refusal 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q15 Proud of being European

Value 160286 Frequency
1 very proud 3317
2 fairly proud 5134
3 not very proud 1387
4 not at all proud 909
7 does not feel to be European 693
8 DK / no opinion 600
9 NA /refusal 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q16 Self image- Nationality or European

Value 161285 Frequency
1 (NATIONALITY) only 4622
2 (NATIONALITY) and European 5333
3 European and (NATIONALITY) 776
4 European only 440
8 DK / no opinion 822
9 NA /refusal 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q17.1 Thougths about EU 1.

Value 162284 Frequency
1 Integration 308
2 Economy, positive 1900
3 Economy, negative, protectionism 726
4 Factual or neutral 1889
5 Unspecified, negative 599
6 emotional or image positivism 1119
7 Country specific 72
8 "Bright future" 395
9 Loss of independence 251
10 security 192
11 "Colonization" 181
12 Traveling 797
13 Issues - positive 299
14 Issues - negative 104
15 Identity 116
16 Sceptical accession 263
17 Sceptical benefits 457
90 other, positive 54
91 other, negative 96
92 other, undecided 309
95 nothing 306
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 DK / no opinion 0
99 NA 1644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 99

Q17.2 Thougths about EU 1.

Value 163283 Frequency
1 Integration 108
2 Economy, positive 1102
3 Economy, negative, protectionism 299
4 Factual or neutral 701
5 Unspecified, negative 171
6 emotional or image positivism 549
7 Country specific 37
8 "Bright future" 253
9 Loss of independence 92
10 security 208
11 "Colonization" 119
12 Traveling 638
13 Issues - positive 322
14 Issues - negative 72
15 Identity 123
16 Sceptical accession 98
17 Sceptical benefits 178
90 other, positive 57
91 other, negative 62
92 other, undecided 120
95 nothing 52
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 0
99 no 2nd item mentioned / NA 6716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 99

Q17.3 Thougths about EU 1.

Value 164282 Frequency
1 Integration 48
2 Economy, positive 386
3 Economy, negative, protectionism 103
4 Factual or neutral 270
5 Unspecified, negative 49
6 emotional or image positivism 225
7 Country specific 30
8 "Bright future" 97
9 Loss of independence 31
10 security 95
11 "Colonization" 42
12 Traveling 278
13 Issues - positive 192
14 Issues - negative 56
15 Identity 63
16 Sceptical accession 22
17 Sceptical benefits 56
90 other, positive 32
91 other, negative 30
92 other, undecided 56
95 nothing 49
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 0
99 no 3rd item mentioned / NA 9867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 99

Q18 Image of EU

Value 165281 Frequency
1 very negative 565
2 fairly negative 1351
3 neutral 3645
4 fairly positive 4132
5 very positive 1670
8 DK / no opinion 676
9 NA /refusal 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.1 Aware- EU

Value 166280 Frequency
1 heard of 11810
2 haven't heard of 153
8 DK / no opinion 99
9 NA /refusal 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.1 Trust- EU

Value 167279 Frequency
1 tend to trust 7232
2 tend to not trust 2652
8 DK / no opinion 2028
9 NA /refusal 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.2 Aware- UN

Value 168278 Frequency
1 heard of 11338
2 haven't heard of 542
8 DK / no opinion 179
9 NA /refusal 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.2 Trust- UN

Value 169277 Frequency
1 tend to trust 7422
2 tend to not trust 2206
8 DK / no opinion 2218
9 NA /refusal 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.3 Aware- NATO

Value 170276 Frequency
1 heard of 11604
2 haven't heard of 315
8 DK / no opinion 136
9 NA /refusal 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.3 Trust- NATO

Value 171275 Frequency
1 tend to trust 6383
2 tend to not trust 3310
8 DK / no opinion 2149
9 NA /refusal 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.4 Aware- OSCE

Value 172274 Frequency
1 heard of 8142
2 haven't heard of 3388
8 DK / no opinion 526
9 NA /refusal 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.4 Trust- OSCE

Value 173273 Frequency
1 tend to trust 5106
2 tend to not trust 1768
8 DK / no opinion 4398
9 NA /refusal 805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.5 Aware- Council of Europe

Value 174272 Frequency
1 heard of 8962
2 haven't heard of 2577
8 DK / no opinion 511
9 NA /refusal 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.5 Trust- Council of Europe

Value 175271 Frequency
1 tend to trust 5395
2 tend to not trust 1865
8 DK / no opinion 4196
9 NA /refusal 621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.6 Aware- Intl. Court of Justice

Value 176270 Frequency
1 heard of 9402
2 haven't heard of 2269
8 DK / no opinion 389
9 NA /refusal 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.6 Trust- Intl. Court of Justice

Value 177269 Frequency
1 tend to trust 6705
2 tend to not trust 1539
8 DK / no opinion 3129
9 NA /refusal 704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.7 Aware- European Court of Human Rights

Value 178268 Frequency
1 heard of 9691
2 haven't heard of 1969
8 DK / no opinion 391
9 NA /refusal 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.7 Trust- European Court of Human Rights

Value 179267 Frequency
1 tend to trust 7202
2 tend to not trust 1377
8 DK / no opinion 3056
9 NA /refusal 442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.1 Aware- European Parliament

Value 180266 Frequency
1 heard of 8830
2 haven't heard of 2760
8 DK / no opinion 458
9 NA /refusal 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.1 Trust- European Parliament

Value 181265 Frequency
1 tend to trust 5232
2 tend to not trust 1793
8 DK / no opinion 4399
9 NA /refusal 653
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.2 Aware- European Commission

Value 182264 Frequency
1 heard of 7393
2 haven't heard of 4057
8 DK / no opinion 594
9 NA /refusal 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.2 Trust- European Commission

Value 183263 Frequency
1 tend to trust 4391
2 tend to not trust 1662
8 DK / no opinion 5056
9 NA /refusal 968
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.3 Aware- Council of Ministers

Value 184262 Frequency
1 heard of 6316
2 haven't heard of 5017
8 DK / no opinion 710
9 NA /refusal 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.3 Trust- Council of Ministers

Value 185261 Frequency
1 tend to trust 3646
2 tend to not trust 1634
8 DK / no opinion 5633
9 NA /refusal 1164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.4 Aware- Court of Justice

Value 186260 Frequency
1 heard of 6149
2 haven't heard of 5148
8 DK / no opinion 745
9 NA /refusal 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.4 Trust- Court of Justice

Value 187259 Frequency
1 tend to trust 4234
2 tend to not trust 1326
8 DK / no opinion 5478
9 NA /refusal 1039
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.5 Aware- Ombudsman

Value 188258 Frequency
1 heard of 4631
2 haven't heard of 6566
8 DK / no opinion 845
9 NA /refusal 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.5 Trust- Ombudsman

Value 189257 Frequency
1 tend to trust 3191
2 tend to not trust 1192
8 DK / no opinion 6063
9 NA /refusal 1631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.6 Aware- Central Bank

Value 190256 Frequency
1 heard of 7493
2 haven't heard of 3976
8 DK / no opinion 576
9 NA /refusal 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.6 Trust- Central Bank

Value 191255 Frequency
1 tend to trust 4426
2 tend to not trust 1630
8 DK / no opinion 5042
9 NA /refusal 979
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.7 Aware- Court of Auditors

Value 192254 Frequency
1 heard of 3653
2 haven't heard of 7507
8 DK / no opinion 878
9 NA /refusal 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.7 Trust- Court of Auditors

Value 193253 Frequency
1 tend to trust 2324
2 tend to not trust 1226
8 DK / no opinion 6804
9 NA /refusal 1723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.8 Aware- Committee of the Regions

Value 194252 Frequency
1 heard of 3261
2 haven't heard of 7827
8 DK / no opinion 955
9 NA /refusal 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.8 Trust- Committee of the Regions

Value 195251 Frequency
1 tend to trust 2148
2 tend to not trust 1241
8 DK / no opinion 6980
9 NA /refusal 1708
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.9 Aware- Social and Economic Committee

Value 196250 Frequency
1 heard of 3907
2 haven't heard of 7213
8 DK / no opinion 923
9 NA /refusal 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.9 Trust- Social and Economic Committee

Value 197249 Frequency
1 tend to trust 2567
2 tend to not trust 1236
8 DK / no opinion 6666
9 NA /refusal 1608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 1 to 9

Q20 Knowledge about EU

Value 198248 Frequency
0 DK / no opinion 0
1 knows nothing at all 976
2 1559
3 2073
4 1803
5 2505
6 1198
7 855
8 521
9 190
10 knows a lot 175
98 DK / no opinion 190
99 NA 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12077 0

Valid range from 0 to 99

Q21 Aware of country's bid

Value 199247 Frequency
1 Yes 11243
2 No 611
8 DK / no opinion 212
9 NA /refusal 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation