Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020

Basic Study Information

ADP - IDNo: MEDJUG20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDJUG20_V1
Main author(s):
 • Amon Prodnik, Jernej
 • Kaluža, Jernej
Data file producer:
CDK - Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2020)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J5-1793 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: novinarstvo, Jugoslavija, socializem, novinarstvo v socializmu, zgodovina novinarstva, mediji, uporaba medijev, zgodovina medijev, množični mediji, kolektivni spomin

Keywords ELSST:
NOVINARSTVO, CENZURA, SPOMIN

Topic Classification CESSDA
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
DRUŽBA IN KULTURA - Kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
UPORABA MEDIJEV
ZAUPANJE V MEDIJE IN NOVINARSTVO
DOJEMANJE JUGOSLOVANSKE DRUŽBE
REFLEKSIJA


Abstract:

V raziskavi jih je zanimalo, kako so posameznice in posamezniki v socialistični Jugoslaviji v vsakdanjem kontekstu uporabljali medije, ter kako je ta uporaba prispevala k tvorjenju kolektivnih imaginarijev v jugoslovanski družbi. Osrednji namen je pridobivanje prvoosebnih informacij o tem, kako in katere medije so intervjuvanci in intervjuvanke uporabljali, kako so dojemali novinarje in novinarsko poročanje, koliko so mu zaupali, v kakšni meri so bili do medijskih vsebin kritični in kako so v povezavi z mediji dojemali širšo jugoslovansko družbo. Cilj raziskave je pridobivanje prvoosebnega vpogleda v prakse občinstev skozi raziskovanje spomina ter s tem omogočiti boljše razumevanje delovanja medijev v tem obdobju. Raziskava je potekala v študijskem letu 2019/2020 v okviru predmeta Zgodovina novinarstva na dodiplomskem programu Novinarstvo (Fakulteta za družbene vede).

Methodology


Collection date: 8. maj 2020 - 12. avgust 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Jugoslavija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Posameznice in posamezniki rojeni med leti 1940 in 1955, ki so (v veliki večini) živeli v Socialistični republiki Sloveniji kot sestavnem delu Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Excluded:

Spraševalke in spraševalci so prejeli izrecna navodila glede intervjuvank oz. intervjuvanih. V neverjetnostnem vzorcu so bili izključeni vsi, ki niso ustrezali zgoraj omenjenim pogojem.

Data collected by:

Fakulteta za družbene vede. Podatke so zbirali študenti in študentke pri predmetu Zgodovina novinarstva (dodiplomski program Novinarstvo) v študijskem letu 2019/20. Po abecednem vrstnem redu: Babič, Vid; Batič, Jakob; Belca, Tijana; Bezlaj, Vanesa; Bohinc, Luka; Bošnjak, Črtomir; Bravec, Sabina; Čačič, Tara; Fidler, Zala; Jesenovec, Julija; Kerič, Brina; Kliček, Gašper; Klobasa, Klara; Kočevar Novinec, Alja; Kramperšek, Zala; Kurnik, Luka; Lokajner Andoljšek, Nika; Lorbek, Tjaša; Molan, Nejc; Murovec, Jakob; Novak, Katja; Peterman, Tina; Plantan, Nika; Robežnik-Gale, Kristina Marjeta; Sobočan, Anja, Sorčan, Eva; Steiner, Veronika; Škapin, Eva; Špes, Ana Marija; Winkler Milovanović, Rebecca; Žagar, Nika.

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Spraševalke oz. spraševalci so izvajali intervjuje s svojimi sorodniki (oz. v primeru, ko to ni bilo mogoče, z drugimi osebami), ki so se rodili med leti 1940 in 1955 in so (v veliki večini primerov) živeli v Socialistični republiki Sloveniji kot sestavnemu delu Socialistične federativne republike Jugoslavije. Najpogosteje so bili intervjuvanci stari starši študentov, v nekaterih primerih so intervjuje izvedli z drugimi starejšimi osebami, ki so ustrezale temu kriteriju. Cilj je bila dostopnost in bližina intervjuvanca, da bi bil dostop spraševalk oz. spraševalcev do intervjuvancev in informacij čim manj omejen.

Mode of data collection:

Osebni intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 11 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 12 [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 13 [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 14 [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 15 [Podatkovna datoteka]

File ID: F15

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 16 [Podatkovna datoteka]

File ID: F16

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 17 [Podatkovna datoteka]

File ID: F17

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 18 [Podatkovna datoteka]

File ID: F18

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 19 [Podatkovna datoteka]

File ID: F19

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 20 [Podatkovna datoteka]

File ID: F20

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 21 [Podatkovna datoteka]

File ID: F21

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 22 [Podatkovna datoteka]

File ID: F22

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 23 [Podatkovna datoteka]

File ID: F23

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 24 [Podatkovna datoteka]

File ID: F24

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 25 [Podatkovna datoteka]

File ID: F25

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 26 [Podatkovna datoteka]

File ID: F26

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 27 [Podatkovna datoteka]

File ID: F27

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 28 [Podatkovna datoteka]

File ID: F28

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 29 [Podatkovna datoteka]

File ID: F29

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 30 [Podatkovna datoteka]

File ID: F30

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020. Intervju 31 [Podatkovna datoteka]

File ID: F31

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. junij 2021

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

 1. Amon Prodnik, Jernej (2020). MEDJUG20 - Matrica za vodenje intervjuja [Vprašalnik].
 2. Amon Prodnik, Jernej (2020). MEDJUG20 - Raziskava pri predmetu Zgodovina novinarstva na Fakulteti za družbene vede - Vabilo [Ostalo gradivo].
 3. Amon Prodnik, Jernej (2020). MEDJUG20 - Navodila za ureditev demografskih podatkov v transkriptu [Ostalo gradivo].
 4. Amon Prodnik, Jernej (2020). MEDJUG20 - Intervju - Raziskava Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji [Ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Amon Prodnik, J. and Kaluža, J. (2021). Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MEDJUG20. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDJUG20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021