Odprti podatki: Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki

Basic Study Information

ADP - IDNo: ODPP11
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ODPP11_V1
Main author(s):
 • Štebe, Janez
 • Bezjak, Sonja
 • Lužar, Sanja
 • Vipavc Brvar, Irena
Data file producer:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-1018 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Study Content

Keywords:

odprti dostop, življenjski krog podatkov, ravnanje z raziskovalnimi podatki, skrb za podatke, ponovna uporaba, Slovenija

Keywords ELSST:
ZNANOST, PODATKI, NAČIN ZBIRANJA PODATKOV, KAKOVOST, METODOLOGIJA ZBIRANJA PODATKOV, METODOLOGIJA

Topic Classification CESSDA
ZNANOST IN TEHNIKA
Topic Classification CERIF
Raziskovalna metodologija v znanosti
Topic Classification ADP
ustvarjanje podatkov
dodana vrednost podatkov
spravilo/dolgoročna hramba podatkov
iskanje, dostop in ponovna uporaba podatkov
izbor, vrednotenje kakovosti in uporabnosti podatkov


Abstract:

V okviru projekta Odprti podatki je bil pripravljen pregled stanja na področju skrbi za raziskovalne podatke v Sloveniji. Identificirani so bili problemi, postopki in rešitve v različnih fazah življenjskega kroga ustvarjanja, vrednotenja, shranjevanja, objavljanja ter uporabe raziskovalnih podatkov. Pri pripravi nacionalnega načrta in zaključkov na tem področju so bile uporabljene izkušnje in specifike različnih akterjev na različnih inštitucijah. Raziskovanje problematike se je navezovalo na različne faze raziskovalnih podatkov in akterjev, ki so ob tem prisotni. V ta namen je bilo opravljenih 22 intervjujev s slovenskimi strokovnjaki z različnih znanstvenih področij, ki so ustvarjalci, skrbniki ali uporabniki podatkov, zanimanje pa je bilo usmerjeno v to, kakšni so potenciali v prihodnosti. Poleg ugotavljanja, kakšno je stanje v Sloveniji, je bil eden izmed temeljnih ciljev prve faze projekta Odprti podatki poskus identifikacije nastavkov bodočega, bolj izpopolnjenega sistema dostopa do raziskovalnih podatkov.

Methodology


Collection date: 31. marec 2011 - 12. julij 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osnovna zahteva je bila pokriti več različnih znanstvenih disciplin in spoznati različne faze življenjskega kroga podatkov. Zato je bilo treba ustvariti nabor sodelujočih, ki prihajajo z različnih raziskovalnih okolij, tako s področja naravoslovja, tehnike, humanistike ter družboslovja in imajo s podatki različne izkušnje - kot ustvarjalci, skrbniki ali uporabniki.

Excluded: no information
Data collected by:

Arhiv družboslovnih podatkov

Sampling procedure:

Neslučajno vzorčenje. Namensko vzorčenje. Prvi korak pri izboru intervjuvancev je bil sestanek s predstavniki raziskovalnih inštitutov, ki ga je januarja 2011 organiziralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Sestanka se je udeležilo okoli 30 udeležencev, ki so na seznam vpisali svoje kontaktne podatke. Ti so predstavljali prvi vir za pripravo seznama potencialnih intervjuvancev. Drugi potencialni intervjuvanci so bili iskani z namiznim raziskovanjem, tretji pa preko osebnih poznanstev in s priporočili drugih. Izoblikoval se je seznam 85 oseb, ki so bile potencialno zanimive za sodelovanje. Na koncu je bilo izbranih 47 kandidatov, ki so pokrili različna raziskovalna področja. Po pisnem povabilu so nekateri sodelovanje zavrnili, drugi so bili po izpolnitvi kvote predstavnikov z njihovega področja izpuščeni, tretji pa so bili po priporočilih intervjuvancev dodatno vključeni, če so jih le-ti označili za kompetentne na določenem področju, ki še ni bilo pokrito.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 1 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 2 [datoteka podatkov]

File ID: F2

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 3 [datoteka podatkov]

File ID: F3

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 0

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 4 [datoteka podatkov]

File ID: F4

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 0

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 5 [datoteka podatkov]

File ID: F5

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 6 [datoteka podatkov]

File ID: F6

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 7 [datoteka podatkov]

File ID: F7

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 8 [datoteka podatkov]

File ID: F8

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 9 [datoteka podatkov]

File ID: F9

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 10 [datoteka podatkov]

File ID: F10

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 11 [datoteka podatkov]

File ID: F11

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 12 [datoteka podatkov]

File ID: F12

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 13 [datoteka podatkov]

File ID: F13

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 14 [datoteka podatkov]

File ID: F14

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 15 [datoteka podatkov]

File ID: F15

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 16 [datoteka podatkov]

File ID: F16

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 17 [datoteka podatkov]

File ID: F17

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 18 [datoteka podatkov]

File ID: F18

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 19 [datoteka podatkov]

File ID: F19

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 20 [datoteka podatkov]

File ID: F20

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 21 [datoteka podatkov]

File ID: F21

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Title of Data file: Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 22 [datoteka podatkov]

File ID: F22

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

Version: julij 2016

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

 1. Arhiv družboslovnih podatkov (2011). Intervju: stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Štebe, Janez, Sonja Bezjak, Sanja Lužar in Irena Vipavc Brvar. (2013). Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

5 - raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih vzorcih

  How to CITE this study?

Štebe, Janez, Sonja Bezjak, Sanja Lužar in Irena Vipavc Brvar. Odprti podatki: Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: ODPP11.https://doi.org/10.17898/ADP_ODPP11_V1

COBISS.SI
Publication date: 2016
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si