Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. 2017. Življenjski krog podatkov. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/ (DD. mesec leto).

Življenjski krog podatkov

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Podatki imajo običajno daljšo življenjsko dobo kot projekt, v katerem so bili zbrani ali ustvarjeni. 

Življenjski krog raziskovalnih podatkov prikazuje posamezne faze razvoja raziskovalnih podatkov, od začetne konceptualizacije raziskovalnega problema, zbiranja raziskovalnih podatkov (primarnih in sekundarnih), obdelave in analize podatkov, objave raziskovalnih rezultatov in raziskovalnih podatkov, dolgoročnega upravljanja z raziskovalnimi podatki do druge rabe raziskovalnih podatkov s strani tretjih oseb.

V nadaljevanju predstavljamo podrobneje vsako od faz življenjskega kroga podatkov in navajamo priporočila o ravnanju z raziskovalnimi podatki v vsaki od faz z namenom zagotavljanja kakovosti in trajne uporabnosti podatkov tudi po zaključku projekta.

1. faza: Načrtovanje in iskanje 

 

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si