Življenjski krog podatkov

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. 2017. Življenjski krog podatkov. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/ (DD. mesec leto).

Podatki imajo običajno daljšo življenjsko dobo kot projekt, v katerem so bili zbrani ali ustvarjeni. 

Življenjski krog raziskovalnih podatkov prikazuje posamezne faze razvoja raziskovalnih podatkov, od začetne konceptualizacije raziskovalnega problema, zbiranja raziskovalnih podatkov (primarnih in sekundarnih), obdelave in analize podatkov, objave raziskovalnih rezultatov in raziskovalnih podatkov, dolgoročnega upravljanja z raziskovalnimi podatki do druge rabe raziskovalnih podatkov s strani tretjih oseb.

V nadaljevanju predstavljamo podrobneje vsako od faz življenjskega kroga podatkov in navajamo priporočila o ravnanju z raziskovalnimi podatki v vsaki od faz z namenom zagotavljanja kakovosti in trajne uporabnosti podatkov tudi po zaključku projekta.

1. faza: Načrtovanje in iskanje 

 

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si