Evrobarometer držav kandidatk, 2003.5; november - december 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB035
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; december 2003)

Finančna podpora:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

osebne in družbene vrednote, pomembnost družine, politične vrednote, EU kot sinonim za demokracijo, razlike med EU in ZDA, zaznane osnovne kulturne razlike, prostovoljne družbene aktivnosti, pripravljenost učiti se tujih jezikov, navezanost na državo, značilnosti delavnih državljanov, zaposlitveni status, poraba časa, čas porabljen na plačano, neplačano in prostovoljno delo, razlike med spoloma, razlike med sektorji, čas porabljen za gospodinjska dela, finančni pritiski, mnenja o zaposlitvi za polovičen čas, ugodnosti na delavnem mestu, prosti čas, imeti dostop do otroškega varstva, zgodnja upokojitev, upokojitev in pokojnine, vzgoja, tečaji in izobraževanje odraslih, vseživljensko učenje, zadovoljstvo z razmerami na delavnem mestu, nevarnost izgube zaposlitve, splošna vloga starih staršev in skrb za otroke, finančne prioritete Evropejcev, pogledi na finance in finančne storitve, finančni izdelki in storitve, ki jih uporabljajo Evropejci, čekovna knjižica, kreditna kartica, življenjsko zavarovanje, zasebni pokojninski načrt, delnice, dividende, hipoteka, dolgoročno posojilo za nakup avtomobila, uporaba računalniških orodij za finančne storitve, razlogi za ne-uporabo elektronskih plačilnih metod, mednarodna trgovina in finančne storitve, preferenčni načini plačila, elektronska denarnica, primerjava bremenitev in odlik bančnih storitev, bančno in finančno poslovanje, kredit, zadolženost, zaupanje v telefonske in internetne bančne storitve, zaščita potrošnika

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI
IZRABA ČASA
IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
DELOVNO MESTO
UPOKOJITEV
FINANČNE STORITVE
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi z vrednostnimi orientacijami in identitetami, finančnimi storitvami ter porabo časa: želje in zadovoljstvo (glede na razpoložljivi čas) v službi, pri učenju, družini, gospodinjstvu in drugih aktivnostih; preference glede na upokojitev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 24. november - 24. december 2003
Čas izdelave: 2003-12
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB035 - Candidate Countries Eurobarometer, 2003.5; November - December 2003: Identities and Values in the Ascending and Candidate Countries [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 519
  • število enot: 12082

Verzija: januar 2006

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
4240 12082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0

Vrednosti spremenljivk od 4240 do 4240

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1st edition as of January 25, 2006 12082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Vrednost 31 Frekvenca
1 oct. - nov. 2003 12082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1519 Frekvenca
4240 12082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0

Vrednosti spremenljivk od 4240 do 4240

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 2518 Frekvenca
1 1st edition as of January 25, 2006 12082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Vrednost 3517 Frekvenca
1 oct. - nov. 2003 12082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

CCEB TECHVAR: Eurobarometer number

Vrednost 4516 Frekvenca
1 CC-EB 2003.5 12082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID TECHVAR: Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0 1 4400 547.679 369.068

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4400

UNIQID TECHVAR: Unique respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0 10000011 130001037 71743636.572 37418392.146

Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001037

COUNTRY TECHVAR: Country

Vrednost 7513 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1000
5 Hungary 1015
6 Latvia 1005
7 Lithuania 1017
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1042
11 Slovakia 1000
12 Slovenia 1003
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WEIGHT1 TECHVAR: Weight country

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0 0.338 2.682 1 0.613

Vrednosti spremenljivk od 0.338324286167568 do 2.682267399

WEIGHT2 TECHVAR: Weight CC13

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 0 0.0201 11.058 1 1.594

Vrednosti spremenljivk od 0.0201000216238908 do 11.0583961735306

W_2004 TECHVAR: Weight member countries 2004

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9040 3042 0.0332 11.794 1 1.689

Vrednosti spremenljivk od 0.0331602212687502 do 11.7936149735205

Q0 TECHVAR: Respondent status

Vrednost 11509 Frekvenca
1 citizen 6583
2 permanent resident 496
0 INAP - 1, 3, 9, 11, 12 in COUNTRY 5003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7079 5003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_1 Personal values: Family

Vrednost 12508 Frekvenca
1 mentioned 9811
2 not mentioned 2247
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12058 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_2 Personal values: Partner

Vrednost 13507 Frekvenca
1 mentioned 2190
2 not mentioned 9862
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12052 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_3 Personal values: Friendship

Vrednost 14506 Frekvenca
1 mentioned 2796
2 not mentioned 9257
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12053 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_4 Personal values: Work

Vrednost 15505 Frekvenca
1 mentioned 4113
2 not mentioned 7940
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12053 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_5 Personal values: Studies

Vrednost 16504 Frekvenca
1 mentioned 1679
2 not mentioned 10375
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12054 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_6 Personal values: Holidays

Vrednost 17503 Frekvenca
1 mentioned 904
2 not mentioned 11149
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12053 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_7 Personal values: Culture

Vrednost 18502 Frekvenca
1 mentioned 321
2 not mentioned 11731
8 DK / no opinion 23
9 NA/refusal 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12052 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_8 Personal values: Sport

Vrednost 19501 Frekvenca
1 mentioned 605
2 not mentioned 11446
8 DK / no opinion 23
9 NA/refusal 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12051 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_9 Personal values: Religion

Vrednost 20500 Frekvenca
1 mentioned 1652
2 not mentioned 10399
8 DK / no opinion 24
9 NA/refusal 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12051 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_10 Personal values: Politics

Vrednost 21499 Frekvenca
1 mentioned 230
2 not mentioned 11819
8 DK / no opinion 24
9 NA/refusal 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12049 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_11 Personal values: Health

Vrednost 22498 Frekvenca
1 mentioned 7589
2 not mentioned 4466
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12055 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_12 Personal values: Sexuality

Vrednost 23497 Frekvenca
1 mentioned 294
2 not mentioned 11758
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12052 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_13 Personal values: Money

Vrednost 24496 Frekvenca
1 mentioned 2998
2 not mentioned 9053
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12051 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1_14 Personal values: Other

Vrednost 25495 Frekvenca
1 mentioned 79
2 not mentioned 11909
8 DK / no opinion 25
9 NA/refusal 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11988 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_1 Socio-political values: Rule of Law

Vrednost 26494 Frekvenca
1 among top3 2845
2 other 9107
8 DK / no opinion 107
9 NA/refusal 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11952 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_2 Socio-political values: Respect for human life

Vrednost 27493 Frekvenca
1 among top3 5257
2 other 6698
8 DK / no opinion 103
9 NA/refusal 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11955 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_3 Socio-political values: Human rights

Vrednost 28492 Frekvenca
1 among top3 5513
2 other 6448
8 DK / no opinion 100
9 NA/refusal 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11961 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_4 Socio-political values: Individual freedom

Vrednost 29491 Frekvenca
1 among top3 2480
2 other 9472
8 DK / no opinion 106
9 NA/refusal 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11952 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_5 Socio-political values: Democracy

Vrednost 30490 Frekvenca
1 among top3 2235
2 other 9716
8 DK / no opinion 108
9 NA/refusal 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11951 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_6 Socio-political values: Peace

Vrednost 31489 Frekvenca
1 among top3 6914
2 other 5049
8 DK / no opinion 98
9 NA/refusal 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11963 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_7 Socio-political values: Equality

Vrednost 32488 Frekvenca
1 among top3 1792
2 other 10165
8 DK / no opinion 102
9 NA/refusal 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11957 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_8 Socio-political values: Solidarity

Vrednost 33487 Frekvenca
1 among top3 1534
2 other 10416
8 DK / no opinion 109
9 NA/refusal 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11950 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_9 Socio-political values: Tolerance

Vrednost 34486 Frekvenca
1 among top3 2189
2 other 9759
8 DK / no opinion 109
9 NA/refusal 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11948 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_10 Socio-political values: Religion

Vrednost 35485 Frekvenca
1 among top3 1797
2 other 10159
8 DK / no opinion 100
9 NA/refusal 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11956 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_11 Socio-political values: Self-fulfilment

Vrednost 36484 Frekvenca
1 among top3 1563
2 other 10384
8 DK / no opinion 109
9 NA/refusal 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11947 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_12 Socio-political values: Respect for other cultures

Vrednost 37483 Frekvenca
1 among top3 609
2 other 11338
8 DK / no opinion 111
9 NA/refusal 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11947 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2A_13 Socio-political values: None of these

Vrednost 38482 Frekvenca
1 among top3 45
2 other 11916
8 DK / no opinion 99
9 NA/refusal 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11961 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_1 Values in [COUNTRY]: Rule of Law

Vrednost 39481 Frekvenca
1 among top3 2722
2 other 8790
8 DK / no opinion 439
9 NA/refusal 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11512 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_2 Values in [COUNTRY]: Respect for human life

Vrednost 40480 Frekvenca
1 among top3 2120
2 other 9398
8 DK / no opinion 435
9 NA/refusal 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11518 564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_3 Values in [COUNTRY]: Human rights

Vrednost 41479 Frekvenca
1 among top3 2891
2 other 8627
8 DK / no opinion 434
9 NA/refusal 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11518 564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_4 Values in [COUNTRY]: Individual freedom

Vrednost 42478 Frekvenca
1 among top3 2012
2 other 9503
8 DK / no opinion 437
9 NA/refusal 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11515 567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_5 Values in [COUNTRY]: Democracy

Vrednost 43477 Frekvenca
1 among top3 3587
2 other 7927
8 DK / no opinion 440
9 NA/refusal 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11514 568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_6 Values in [COUNTRY]: Peace

Vrednost 44476 Frekvenca
1 among top3 5784
2 other 5736
8 DK / no opinion 432
9 NA/refusal 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11520 562

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_7 Values in [COUNTRY]: Equality

Vrednost 45475 Frekvenca
1 among top3 1054
2 other 10464
8 DK / no opinion 434
9 NA/refusal 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11518 564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_8 Values in [COUNTRY]: Solidarity

Vrednost 46474 Frekvenca
1 among top3 1605
2 other 9912
8 DK / no opinion 437
9 NA/refusal 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11517 565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_9 Values in [COUNTRY]: Tolerance

Vrednost 47473 Frekvenca
1 among top3 1416
2 other 10096
8 DK / no opinion 438
9 NA/refusal 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11512 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_10 Values in [COUNTRY]: Religion

Vrednost 48472 Frekvenca
1 among top3 2649
2 other 8870
8 DK / no opinion 433
9 NA/refusal 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11519 563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_11 Values in [COUNTRY]: Self-fulfilment

Vrednost 49471 Frekvenca
1 among top3 978
2 other 10533
8 DK / no opinion 440
9 NA/refusal 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11511 571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_12 Values in [COUNTRY]: Respect for other cultures

Vrednost 50470 Frekvenca
1 among top3 1904
2 other 9606
8 DK / no opinion 443
9 NA/refusal 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11510 572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B1_13 Values in [COUNTRY]: None of these

Vrednost 51469 Frekvenca
1 among top3 885
2 other 10636
8 DK / no opinion 430
9 NA/refusal 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11521 561

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_1 Values in EU: Rule of Law

Vrednost 52468 Frekvenca
1 among top3 3490
2 other 7071
8 DK / no opinion 1300
9 NA/refusal 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10561 1521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_2 Values in EU: Respect for human life

Vrednost 53467 Frekvenca
1 among top3 2365
2 other 8200
8 DK / no opinion 1294
9 NA/refusal 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10565 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_3 Values in EU: Human rights

Vrednost 54466 Frekvenca
1 among top3 5579
2 other 4998
8 DK / no opinion 1288
9 NA/refusal 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10577 1505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_4 Values in EU: Individual freedom

Vrednost 55465 Frekvenca
1 among top3 2027
2 other 8537
8 DK / no opinion 1298
9 NA/refusal 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10564 1518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_5 Values in EU: Democracy

Vrednost 56464 Frekvenca
1 among top3 4289
2 other 6282
8 DK / no opinion 1290
9 NA/refusal 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10571 1511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_6 Values in EU: Peace

Vrednost 57463 Frekvenca
1 among top3 3708
2 other 6864
8 DK / no opinion 1291
9 NA/refusal 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10572 1510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_7 Values in EU: Equality

Vrednost 58462 Frekvenca
1 among top3 1640
2 other 8927
8 DK / no opinion 1295
9 NA/refusal 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10567 1515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_8 Values in EU: Solidarity

Vrednost 59461 Frekvenca
1 among top3 1671
2 other 8889
8 DK / no opinion 1301
9 NA/refusal 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10560 1522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_9 Values in EU: Tolerance

Vrednost 60460 Frekvenca
1 among top3 1158
2 other 9403
8 DK / no opinion 1298
9 NA/refusal 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10561 1521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_10 Values in EU: Religion

Vrednost 61459 Frekvenca
1 among top3 489
2 other 10075
8 DK / no opinion 1296
9 NA/refusal 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10564 1518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_11 Values in EU: Self-fulfilment

Vrednost 62458 Frekvenca
1 among top3 799
2 other 9760
8 DK / no opinion 1301
9 NA/refusal 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10559 1523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_12 Values in EU: Respect for other cultures

Vrednost 63457 Frekvenca
1 among top3 1720
2 other 8841
8 DK / no opinion 1302
9 NA/refusal 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10561 1521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B2_13 Values in EU: None of these

Vrednost 64456 Frekvenca
1 among top3 306
2 other 10287
8 DK / no opinion 1267
9 NA/refusal 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10593 1489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_1 Values in US: Rule of Law

Vrednost 65455 Frekvenca
1 among top3 3104
2 other 6846
8 DK / no opinion 1799
9 NA/refusal 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9950 2132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_2 Values in US: Respect for human life

Vrednost 66454 Frekvenca
1 among top3 1492
2 other 8460
8 DK / no opinion 1793
9 NA/refusal 337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9952 2130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_3 Values in US: Human rights

Vrednost 67453 Frekvenca
1 among top3 3558
2 other 6401
8 DK / no opinion 1789
9 NA/refusal 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9959 2123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_4 Values in US: Individual freedom

Vrednost 68452 Frekvenca
1 among top3 3240
2 other 6711
8 DK / no opinion 1795
9 NA/refusal 336
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9951 2131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_5 Values in US: Democracy

Vrednost 69451 Frekvenca
1 among top3 4080
2 other 5881
8 DK / no opinion 1787
9 NA/refusal 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9961 2121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_6 Values in US: Peace

Vrednost 70450 Frekvenca
1 among top3 1705
2 other 8250
8 DK / no opinion 1792
9 NA/refusal 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9955 2127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_7 Values in US: Equality

Vrednost 71449 Frekvenca
1 among top3 1247
2 other 8705
8 DK / no opinion 1797
9 NA/refusal 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9952 2130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_8 Values in US: Solidarity

Vrednost 72448 Frekvenca
1 among top3 1116
2 other 8832
8 DK / no opinion 1796
9 NA/refusal 338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9948 2134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_9 Values in US: Tolerance

Vrednost 73447 Frekvenca
1 among top3 1123
2 other 8827
8 DK / no opinion 1798
9 NA/refusal 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9950 2132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_10 Values in US: Religion

Vrednost 74446 Frekvenca
1 among top3 814
2 other 9136
8 DK / no opinion 1795
9 NA/refusal 337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9950 2132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_11 Values in US: Self-fulfilment

Vrednost 75445 Frekvenca
1 among top3 2116
2 other 7838
8 DK / no opinion 1795
9 NA/refusal 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9954 2128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_12 Values in US: Respect for other cultures

Vrednost 76444 Frekvenca
1 among top3 1436
2 other 8515
8 DK / no opinion 1796
9 NA/refusal 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9951 2131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B3_13 Values in US: None of these

Vrednost 77443 Frekvenca
1 among top3 788
2 other 9198
8 DK / no opinion 1763
9 NA/refusal 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9986 2096

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_1 Values in Arab World: Rule of Law

Vrednost 78442 Frekvenca
1 among top3 1407
2 other 7654
8 DK / no opinion 2521
9 NA/refusal 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9061 3021

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_2 Values in Arab World: Respect for human life

Vrednost 79441 Frekvenca
1 among top3 1086
2 other 7977
8 DK / no opinion 2522
9 NA/refusal 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9063 3019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_3 Values in Arab World: Human rights

Vrednost 80440 Frekvenca
1 among top3 881
2 other 8185
8 DK / no opinion 2518
9 NA/refusal 498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9066 3016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_4 Values in Arab World: Individual freedom

Vrednost 81439 Frekvenca
1 among top3 828
2 other 8238
8 DK / no opinion 2520
9 NA/refusal 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9066 3016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_5 Values in Arab World: Democracy

Vrednost 82438 Frekvenca
1 among top3 455
2 other 8611
8 DK / no opinion 2518
9 NA/refusal 498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9066 3016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_6 Values in Arab World: Peace

Vrednost 83437 Frekvenca
1 among top3 1105
2 other 7962
8 DK / no opinion 2516
9 NA/refusal 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9067 3015

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_7 Values in Arab World: Equality

Vrednost 84436 Frekvenca
1 among top3 669
2 other 8396
8 DK / no opinion 2518
9 NA/refusal 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9065 3017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_8 Values in Arab World: Solidarity

Vrednost 85435 Frekvenca
1 among top3 1344
2 other 7721
8 DK / no opinion 2519
9 NA/refusal 498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9065 3017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_9 Values in Arab World: Tolerance

Vrednost 86434 Frekvenca
1 among top3 672
2 other 8393
8 DK / no opinion 2521
9 NA/refusal 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9065 3017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_10 Values in Arab World: Religion

Vrednost 87433 Frekvenca
1 among top3 6644
2 other 2441
8 DK / no opinion 2504
9 NA/refusal 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9085 2997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_11 Values in Arab World: Self-fulfilment

Vrednost 88432 Frekvenca
1 among top3 940
2 other 8128
8 DK / no opinion 2519
9 NA/refusal 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9068 3014

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_12 Values in Arab World: Respect for other cultures

Vrednost 89431 Frekvenca
1 among top3 782
2 other 8284
8 DK / no opinion 2518
9 NA/refusal 498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9066 3016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2B4_13 Values in Arab World: None of these

Vrednost 90430 Frekvenca
1 among top3 1058
2 other 8044
8 DK / no opinion 2485
9 NA/refusal 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9102 2980

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q3_1 Agree: Too much state intervention

Vrednost 91429 Frekvenca
1 totally agree 2677
2 tend to agree 3724
3 tend to disagree 3346
4 totally disagree 1592
8 DK / no opinion 677
9 NA/refusal 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11339 743

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_2 Agree: More equality needed

Vrednost 92428 Frekvenca
1 totally agree 3887
2 tend to agree 4253
3 tend to disagree 2150
4 totally disagree 782
8 DK / no opinion 900
9 NA/refusal 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11072 1010

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_3 Agree: Too much tolerance

Vrednost 93427 Frekvenca
1 totally agree 7194
2 tend to agree 3107
3 tend to disagree 991
4 totally disagree 387
8 DK / no opinion 333
9 NA/refusal 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11679 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_4 Agree: Help for criminals

Vrednost 94426 Frekvenca
1 totally agree 1106
2 tend to agree 2632
3 tend to disagree 3572
4 totally disagree 4036
8 DK / no opinion 631
9 NA/refusal 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11346 736

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_5 Agree: More political participation needed

Vrednost 95425 Frekvenca
1 totally agree 4407
2 tend to agree 4545
3 tend to disagree 1564
4 totally disagree 589
8 DK / no opinion 876
9 NA/refusal 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11105 977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6 Agree: Immigrants' contribution to [COUNTRY]

Vrednost 96424 Frekvenca
1 totally agree 859
2 tend to agree 2139
3 tend to disagree 4097
4 totally disagree 3160
8 DK / no opinion 1720
9 NA/refusal 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10255 1827

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_7 Agree: Immigrants threatening way of life

Vrednost 97423 Frekvenca
1 totally agree 1818
2 tend to agree 2602
3 tend to disagree 3643
4 totally disagree 2396
8 DK / no opinion 1500
9 NA/refusal 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10459 1623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_8A Agree: Pro Economic growth

Vrednost 98422 Frekvenca
1 totally agree 1039
2 tend to agree 1525
3 tend to disagree 1855
4 totally disagree 1086
0 NA / INAP - SPLIT 1 - caseno. odd 6074
8 DK / no opinion 503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5505 6577

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_8B Agree: Pro protection of the environment

Vrednost 99421 Frekvenca
1 totally agree 2091
2 tend to agree 2103
3 tend to disagree 961
4 totally disagree 268
0 NA / INAP - SPLIT 2 - caseno. even 6146
8 DK / no opinion 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5423 6659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_9 Agree: Competition for economic prosperity

Vrednost 100420 Frekvenca
1 totally agree 3451
2 tend to agree 4323
3 tend to disagree 1560
4 totally disagree 596
8 DK / no opinion 1823
9 NA/refusal 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9930 2152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4_1 Likelihood activity: Sport

Vrednost 101419 Frekvenca
1 mentioned 3525
2 not mentioned 8303
8 DK / no opinion 193
9 NA/refusal 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11828 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_2 Likelihood activity: Music

Vrednost 102418 Frekvenca
1 mentioned 2319
2 not mentioned 9510
8 DK / no opinion 193
9 NA/refusal 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11829 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_3 Likelihood activity: Arts and culture

Vrednost 103417 Frekvenca
1 mentioned 2308
2 not mentioned 9520
8 DK / no opinion 193
9 NA/refusal 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11828 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_4 Likelihood activity: Club membership

Vrednost 104416 Frekvenca
1 mentioned 1681
2 not mentioned 10146
8 DK / no opinion 192
9 NA/refusal 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11827 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_5 Likelihood activity: Protection of environment

Vrednost 105415 Frekvenca
1 mentioned 3415
2 not mentioned 8415
8 DK / no opinion 192
9 NA/refusal 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11830 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_6 Likelihood activity: Politics

Vrednost 106414 Frekvenca
1 mentioned 958
2 not mentioned 10870
8 DK / no opinion 192
9 NA/refusal 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11828 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_7 Likelihood activity: Religion

Vrednost 107413 Frekvenca
1 mentioned 2108
2 not mentioned 9719
8 DK / no opinion 192
9 NA/refusal 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11827 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_8 Likelihood activity: Helping others

Vrednost 108412 Frekvenca
1 mentioned 5096
2 not mentioned 6732
8 DK / no opinion 194
9 NA/refusal 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11828 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_9 Likelihood activity: Preserving traditions

Vrednost 109411 Frekvenca
1 mentioned 3543
2 not mentioned 8283
8 DK / no opinion 193
9 NA/refusal 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11826 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_10 Likelihood activity: Life long learning

Vrednost 110410 Frekvenca
1 mentioned 2695
2 not mentioned 9130
8 DK / no opinion 195
9 NA/refusal 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11825 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_11 Likelihood activity: Others

Vrednost 111409 Frekvenca
1 mentioned 268
2 not mentioned 11497
8 DK / no opinion 197
9 NA/refusal 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11765 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4_12 Likelihood activity: None of these

Vrednost 112408 Frekvenca
1 mentioned 1052
2 not mentioned 10779
8 DK / no opinion 190
9 NA/refusal 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11831 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5_1 Social activity: Giving up spare time

Vrednost 113407 Frekvenca
1 mentioned 9515
2 not mentioned 820
0 INAP - Not 1 in Q4.1 to Q4.11 1335
8 DK / no opinion 333
9 NA/refusal 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10335 1747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5_2 Social activity: Giving up money

Vrednost 114406 Frekvenca
1 mentioned 3389
2 not mentioned 6934
0 INAP - Not 1 in Q4.1 to Q4.11 1335
8 DK / no opinion 345
9 NA/refusal 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10323 1759

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5_3 Social activity: Other

Vrednost 115405 Frekvenca
1 mentioned 515
2 not mentioned 9758
0 INAP - Not 1 in Q4.1 to Q4.11 1335
8 DK / no opinion 334
9 NA/refusal 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10273 1809

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_1 Likelihood languages: No

Vrednost 116404 Frekvenca
1 mentioned 4566
2 not mentioned 7305
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11871 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_2 Likelihood languages: Holidays abroad

Vrednost 117403 Frekvenca
1 mentioned 2017
2 not mentioned 9860
8 DK / no opinion 146
9 NA/refusal 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11877 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_3 Likelihood languages: Use at work

Vrednost 118402 Frekvenca
1 mentioned 2431
2 not mentioned 9445
8 DK / no opinion 148
9 NA/refusal 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11876 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_4 Likelihood languages: Study abroad

Vrednost 119401 Frekvenca
1 mentioned 1231
2 not mentioned 10641
8 DK / no opinion 151
9 NA/refusal 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11872 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_5 Likelihood languages: Work abroad

Vrednost 120400 Frekvenca
1 mentioned 2616
2 not mentioned 9258
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11874 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_6 Likelihood languages: Better job

Vrednost 121399 Frekvenca
1 mentioned 2912
2 not mentioned 8964
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11876 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_7 Likelihood languages: Personal satisfaction

Vrednost 122398 Frekvenca
1 mentioned 3029
2 not mentioned 8848
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11877 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_8 Likelihood languages: Cultural origins

Vrednost 123397 Frekvenca
1 mentioned 519
2 not mentioned 11354
8 DK / no opinion 151
9 NA/refusal 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11873 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_9 Likelihood languages: Meet people from abroad

Vrednost 124396 Frekvenca
1 mentioned 2447
2 not mentioned 9429
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11876 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_10 Likelihood languages: Understand other cultures

Vrednost 125395 Frekvenca
1 mentioned 2255
2 not mentioned 9619
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11874 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_11 Likelihood languages: Widely spoken language

Vrednost 126394 Frekvenca
1 mentioned 2788
2 not mentioned 9086
8 DK / no opinion 150
9 NA/refusal 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11874 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_12 Likelihood languages: Use the Internet

Vrednost 127393 Frekvenca
1 mentioned 1416
2 not mentioned 10459
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11875 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_13 Likelihood languages: Other

Vrednost 128392 Frekvenca
1 mentioned 154
2 not mentioned 11672
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11826 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_1 Interest: Politics, economics in [COUNRTY]

Vrednost 129391 Frekvenca
1 very interested 2504
2 fairly interested 4964
3 not very interested 3263
4 not at all interested 1254
8 DK / no opinion 44
9 NA/refusal 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11985 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_2 Interest: Politics, economics in EU countries

Vrednost 130390 Frekvenca
1 very interested 1286
2 fairly interested 4298
3 not very interested 4328
4 not at all interested 2026
8 DK / no opinion 86
9 NA/refusal 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11938 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_3 Interest: Politics, economics in rest of the world

Vrednost 131389 Frekvenca
1 very interested 980
2 fairly interested 3669
3 not very interested 4836
4 not at all interested 2426
8 DK / no opinion 105
9 NA/refusal 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11911 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_4 Interest: Arts in [COUNTRY]

Vrednost 132388 Frekvenca
1 very interested 2678
2 fairly interested 5182
3 not very interested 3051
4 not at all interested 1038
8 DK / no opinion 69
9 NA/refusal 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11949 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_5 Interest: Arts in EU countries

Vrednost 133387 Frekvenca
1 very interested 1380
2 fairly interested 4303
3 not very interested 4397
4 not at all interested 1827
8 DK / no opinion 109
9 NA/refusal 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11907 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_6 Interest: Arts in rest of the world

Vrednost 134386 Frekvenca
1 very interested 1231
2 fairly interested 3991
3 not very interested 4573
4 not at all interested 2077
8 DK / no opinion 134
9 NA/refusal 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11872 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_7 Interest: Music in [COUNTRY]

Vrednost 135385 Frekvenca
1 very interested 3221
2 fairly interested 4712
3 not very interested 2732
4 not at all interested 1298
8 DK / no opinion 61
9 NA/refusal 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11963 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_8 Interest: Music in EU countries

Vrednost 136384 Frekvenca
1 very interested 2145
2 fairly interested 4033
3 not very interested 3692
4 not at all interested 2066
8 DK / no opinion 79
9 NA/refusal 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11936 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_9 Interest: Music in rest of the world

Vrednost 137383 Frekvenca
1 very interested 2014
2 fairly interested 3765
3 not very interested 3880
4 not at all interested 2254
8 DK / no opinion 96
9 NA/refusal 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11913 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_10 Interest: Sports in [COUNTRY]

Vrednost 138382 Frekvenca
1 very interested 3797
2 fairly interested 3881
3 not very interested 2614
4 not at all interested 1671
8 DK / no opinion 61
9 NA/refusal 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11963 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_11 Interest: Sports in EU countries

Vrednost 139381 Frekvenca
1 very interested 2599
2 fairly interested 3766
3 not very interested 3301
4 not at all interested 2280
8 DK / no opinion 73
9 NA/refusal 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11946 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_12 Interest: Sports in rest of the world

Vrednost 140380 Frekvenca
1 very interested 2419
2 fairly interested 3501
3 not very interested 3508
4 not at all interested 2495
8 DK / no opinion 88
9 NA/refusal 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11923 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_13 Interest: Lifestyles in [COUNTRY]

Vrednost 141379 Frekvenca
1 very interested 4165
2 fairly interested 5084
3 not very interested 1912
4 not at all interested 681
8 DK / no opinion 175
9 NA/refusal 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11842 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_14 Interest: Lifestyles in EU countries

Vrednost 142378 Frekvenca
1 very interested 2465
2 fairly interested 5054
3 not very interested 3007
4 not at all interested 1280
8 DK / no opinion 207
9 NA/refusal 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11806 276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7_15 Interest: Lifestyles in rest of the world

Vrednost 143377 Frekvenca
1 very interested 2016
2 fairly interested 4689
3 not very interested 3495
4 not at all interested 1581
8 DK / no opinion 228
9 NA/refusal 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11781 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q8_1 Feel closest: Belgium

Vrednost 144376 Frekvenca
1 mentioned 406
2 not mentioned 11273
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11679 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_2 Feel closest: Finland

Vrednost 145375 Frekvenca
1 mentioned 1001
2 not mentioned 10678
8 DK / no opinion 318
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11679 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_3 Feel closest: UK

Vrednost 146374 Frekvenca
1 mentioned 1638
2 not mentioned 10043
8 DK / no opinion 316
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11681 401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_4 Feel closest: Luxembourg

Vrednost 147373 Frekvenca
1 mentioned 160
2 not mentioned 11519
8 DK / no opinion 318
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11679 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_5 Feel closest: Sweden

Vrednost 148372 Frekvenca
1 mentioned 1210
2 not mentioned 10470
8 DK / no opinion 316
9 NA/refusal 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11680 402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_6 Feel closest: Germany

Vrednost 149371 Frekvenca
1 mentioned 2983
2 not mentioned 8698
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11681 401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_7 Feel closest: France

Vrednost 150370 Frekvenca
1 mentioned 1785
2 not mentioned 9896
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11681 401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_8 Feel closest: Ireland

Vrednost 151369 Frekvenca
1 mentioned 599
2 not mentioned 11081
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11680 402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_9 Feel closest: Netherlands

Vrednost 152368 Frekvenca
1 mentioned 803
2 not mentioned 10877
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11680 402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_10 Feel closest: Spain

Vrednost 153367 Frekvenca
1 mentioned 1191
2 not mentioned 10491
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11682 400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_11 Feel closest: Denmark

Vrednost 154366 Frekvenca
1 mentioned 497
2 not mentioned 11184
8 DK / no opinion 316
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11681 401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_12 Feel closest: Greece

Vrednost 155365 Frekvenca
1 mentioned 1697
2 not mentioned 9984
8 DK / no opinion 318
9 NA/refusal 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11681 401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_13 Feel closest: Italy

Vrednost 156364 Frekvenca
1 mentioned 2428
2 not mentioned 9254
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11682 400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_14 Feel closest: Portugal

Vrednost 157363 Frekvenca
1 mentioned 318
2 not mentioned 11361
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11679 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_15 Feel closest: Austria

Vrednost 158362 Frekvenca
1 mentioned 1475
2 not mentioned 10205
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11680 402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_16 Feel closest: Estonia

Vrednost 159361 Frekvenca
1 mentioned 706
2 not mentioned 10029
0 INAP - 4 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 266
9 NA/refusal 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10735 1347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_17 Feel closest: Lithuania

Vrednost 160360 Frekvenca
1 mentioned 750
2 not mentioned 9927
0 INAP - 7 in COUNTRY 1017
8 DK / no opinion 307
9 NA/refusal 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10677 1405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_18 Feel closest: Latvia

Vrednost 161359 Frekvenca
1 mentioned 733
2 not mentioned 9990
0 INAP - 6 in COUNTRY 1005
8 DK / no opinion 275
9 NA/refusal 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10723 1359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_19 Feel closest: Malta

Vrednost 162358 Frekvenca
1 mentioned 216
2 not mentioned 10964
0 INAP - 8 in COUNTRY 500
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11180 902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_20 Feel closest: Poland

Vrednost 163357 Frekvenca
1 mentioned 1101
2 not mentioned 9604
0 INAP - 9 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 291
9 NA/refusal 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10705 1377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_21 Feel closest: Czech Republic

Vrednost 164356 Frekvenca
1 mentioned 1339
2 not mentioned 9417
0 INAP - 3 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 252
9 NA/refusal 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10756 1326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_22 Feel closest: Slovakia

Vrednost 165355 Frekvenca
1 mentioned 522
2 not mentioned 10171
0 INAP - 11 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 304
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10693 1389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_23 Feel closest: Slovenia

Vrednost 166354 Frekvenca
1 mentioned 295
2 not mentioned 10442
0 INAP - 12 in COUNTRY 1003
8 DK / no opinion 295
9 NA/refusal 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10737 1345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_24 Feel closest: Hungary

Vrednost 167353 Frekvenca
1 mentioned 740
2 not mentioned 9942
0 INAP - 5 in COUNTRY 1015
8 DK / no opinion 300
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10682 1400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_25 Feel closest: Cyprus

Vrednost 168352 Frekvenca
1 mentioned 707
2 not mentioned 10473
0 INAP - 2 in COUNTRY 500
8 DK / no opinion 316
9 NA/refusal 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11180 902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_26 Feel closest: Bulgaria

Vrednost 169351 Frekvenca
1 mentioned 328
2 not mentioned 10391
0 INAP - 1 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 279
9 NA/refusal 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10719 1363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_27 Feel closest: Romania

Vrednost 170350 Frekvenca
1 mentioned 376
2 not mentioned 10292
0 INAP - 10 in COUNTRY 1042
8 DK / no opinion 305
9 NA/refusal 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10668 1414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_28 Feel closest: Turkey

Vrednost 171349 Frekvenca
1 mentioned 431
2 not mentioned 10262
0 INAP - 13 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 304
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10693 1389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_29 Feel closest: Switzerland

Vrednost 172348 Frekvenca
1 mentioned 1221
2 not mentioned 10463
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11684 398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_30 Feel closest: Norway

Vrednost 173347 Frekvenca
1 mentioned 789
2 not mentioned 10891
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11680 402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_31 Feel closest: None of these

Vrednost 174346 Frekvenca
1 mentioned 2193
2 not mentioned 9484
8 DK / no opinion 308
9 NA/refusal 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11677 405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8_32 Feel closest: Others

Vrednost 175345 Frekvenca
1 mentioned 634
2 not mentioned 10978
8 DK / no opinion 329
9 NA/refusal 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11612 470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_1 Financial priority: Paying the bills

Vrednost 176344 Frekvenca
1 mentioned 5740
2 not mentioned 3110
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8850 3232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_2 Financial priority: Saving for retirement

Vrednost 177343 Frekvenca
1 mentioned 1071
2 not mentioned 7778
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8849 3233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_3 Financial priority: Paying off debts

Vrednost 178342 Frekvenca
1 mentioned 1577
2 not mentioned 7272
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8849 3233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_4 Financial priority: Buying a house

Vrednost 179341 Frekvenca
1 mentioned 1183
2 not mentioned 7666
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8849 3233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_5 Financial priority: Children/grandchildren

Vrednost 180340 Frekvenca
1 mentioned 1987
2 not mentioned 6862
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8849 3233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_6 Financial priority: Protecting family

Vrednost 181339 Frekvenca
1 mentioned 2736
2 not mentioned 6114
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8850 3232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_7 Financial priority: Savings for emergencies

Vrednost 182338 Frekvenca
1 mentioned 4250
2 not mentioned 4601
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 146
9 NA/refusal 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8851 3231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_8 Financial priority: Living as well as possible

Vrednost 183337 Frekvenca
1 mentioned 3745
2 not mentioned 5111
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 146
9 NA/refusal 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8856 3226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_9 Financial priority: Starting up a business

Vrednost 184336 Frekvenca
1 mentioned 512
2 not mentioned 8337
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8849 3233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q11_10 Financial priority: Other

Vrednost 185335 Frekvenca
1 mentioned 153
2 not mentioned 8643
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 148
9 NA/refusal 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8796 3286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12_1 Personal finances: Enjoyable

Vrednost 186334 Frekvenca
1 mentioned 805
2 not mentioned 7967
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8772 3310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12_2 Personal finances: Interesting

Vrednost 187333 Frekvenca
1 mentioned 1787
2 not mentioned 6986
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8773 3309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12_3 Personal finances: Comforting

Vrednost 188332 Frekvenca
1 mentioned 1244
2 not mentioned 7528
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8772 3310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12_4 Personal finances: Intimidating

Vrednost 189331 Frekvenca
1 mentioned 1979
2 not mentioned 6793
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8772 3310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12_5 Personal finances: Complicated

Vrednost 190330 Frekvenca
1 mentioned 3089
2 not mentioned 5684
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8773 3309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12_6 Personal finances: Dull

Vrednost 191329 Frekvenca
1 mentioned 940
2 not mentioned 7833
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 52