Evrobarometer držav kandidatk, 2003.5; november - december 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB035
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; december 2003)

Funding agency:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Project number:

no information

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

osebne in družbene vrednote, pomembnost družine, politične vrednote, EU kot sinonim za demokracijo, razlike med EU in ZDA, zaznane osnovne kulturne razlike, prostovoljne družbene aktivnosti, pripravljenost učiti se tujih jezikov, navezanost na državo, značilnosti delavnih državljanov, zaposlitveni status, poraba časa, čas porabljen na plačano, neplačano in prostovoljno delo, razlike med spoloma, razlike med sektorji, čas porabljen za gospodinjska dela, finančni pritiski, mnenja o zaposlitvi za polovičen čas, ugodnosti na delavnem mestu, prosti čas, imeti dostop do otroškega varstva, zgodnja upokojitev, upokojitev in pokojnine, vzgoja, tečaji in izobraževanje odraslih, vseživljensko učenje, zadovoljstvo z razmerami na delavnem mestu, nevarnost izgube zaposlitve, splošna vloga starih staršev in skrb za otroke, finančne prioritete Evropejcev, pogledi na finance in finančne storitve, finančni izdelki in storitve, ki jih uporabljajo Evropejci, čekovna knjižica, kreditna kartica, življenjsko zavarovanje, zasebni pokojninski načrt, delnice, dividende, hipoteka, dolgoročno posojilo za nakup avtomobila, uporaba računalniških orodij za finančne storitve, razlogi za ne-uporabo elektronskih plačilnih metod, mednarodna trgovina in finančne storitve, preferenčni načini plačila, elektronska denarnica, primerjava bremenitev in odlik bančnih storitev, bančno in finančno poslovanje, kredit, zadolženost, zaupanje v telefonske in internetne bančne storitve, zaščita potrošnika

Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, MEDNARODNA POLITIKA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
SPLOŠEN RAZVOJ
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI
IZRABA ČASA
IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
DELOVNO MESTO
UPOKOJITEV
FINANČNE STORITVE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi z vrednostnimi orientacijami in identitetami, finančnimi storitvami ter porabo časa: želje in zadovoljstvo (glede na razpoložljivi čas) v službi, pri učenju, družini, gospodinjstvu in drugih aktivnostih; preference glede na upokojitev.

Methodology


Collection date: 24. november - 24. december 2003
Date of production: 2003-12
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB035 - Candidate Countries Eurobarometer, 2003.5; November - December 2003: Identities and Values in the Ascending and Candidate Countries [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 519
  • number of units: 12082

Version: januar 2006

Variable list

ZANR ZA Study Number

Value 13 Frequency
4240 12082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0

Valid range from 4240 to 4240

EDITION ZA Edition ID

Value 22 Frequency
1 1st edition as of January 25, 2006 12082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0

Valid range from 1 to 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Value 31 Frequency
1 oct. - nov. 2003 12082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0

Valid range from 1 to 1

ZANR ZA Study Number

Value 1519 Frequency
4240 12082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0

Valid range from 4240 to 4240

EDITION ZA Edition ID

Value 2518 Frequency
1 1st edition as of January 25, 2006 12082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0

Valid range from 1 to 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Value 3517 Frequency
1 oct. - nov. 2003 12082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0

Valid range from 1 to 1

CCEB TECHVAR: Eurobarometer number

Value 4516 Frequency
1 CC-EB 2003.5 12082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0

Valid range from 1 to 1

ID TECHVAR: Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0 1 4400 547.679 369.068

Valid range from 1 to 4400

UNIQID TECHVAR: Unique respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0 10000011 130001037 71743636.572 37418392.146

Valid range from 10000011 to 130001037

COUNTRY TECHVAR: Country

Value 7513 Frequency
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1000
5 Hungary 1015
6 Latvia 1005
7 Lithuania 1017
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1042
11 Slovakia 1000
12 Slovenia 1003
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0

Valid range from 1 to 14

WEIGHT1 TECHVAR: Weight country

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0 0.338 2.682 1 0.613

Valid range from 0.338324286167568 to 2.682267399

WEIGHT2 TECHVAR: Weight CC13

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 0 0.0201 11.058 1 1.594

Valid range from 0.0201000216238908 to 11.0583961735306

W_2004 TECHVAR: Weight member countries 2004

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9040 3042 0.0332 11.794 1 1.689

Valid range from 0.0331602212687502 to 11.7936149735205

Q0 TECHVAR: Respondent status

Value 11509 Frequency
1 citizen 6583
2 permanent resident 496
0 INAP - 1, 3, 9, 11, 12 in COUNTRY 5003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7079 5003

Valid range from 1 to 2

Q1_1 Personal values: Family

Value 12508 Frequency
1 mentioned 9811
2 not mentioned 2247
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12058 24

Valid range from 1 to 2

Q1_2 Personal values: Partner

Value 13507 Frequency
1 mentioned 2190
2 not mentioned 9862
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12052 30

Valid range from 1 to 2

Q1_3 Personal values: Friendship

Value 14506 Frequency
1 mentioned 2796
2 not mentioned 9257
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12053 29

Valid range from 1 to 2

Q1_4 Personal values: Work

Value 15505 Frequency
1 mentioned 4113
2 not mentioned 7940
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12053 29

Valid range from 1 to 2

Q1_5 Personal values: Studies

Value 16504 Frequency
1 mentioned 1679
2 not mentioned 10375
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12054 28

Valid range from 1 to 2

Q1_6 Personal values: Holidays

Value 17503 Frequency
1 mentioned 904
2 not mentioned 11149
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12053 29

Valid range from 1 to 2

Q1_7 Personal values: Culture

Value 18502 Frequency
1 mentioned 321
2 not mentioned 11731
8 DK / no opinion 23
9 NA/refusal 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12052 30

Valid range from 1 to 2

Q1_8 Personal values: Sport

Value 19501 Frequency
1 mentioned 605
2 not mentioned 11446
8 DK / no opinion 23
9 NA/refusal 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12051 31

Valid range from 1 to 2

Q1_9 Personal values: Religion

Value 20500 Frequency
1 mentioned 1652
2 not mentioned 10399
8 DK / no opinion 24
9 NA/refusal 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12051 31

Valid range from 1 to 2

Q1_10 Personal values: Politics

Value 21499 Frequency
1 mentioned 230
2 not mentioned 11819
8 DK / no opinion 24
9 NA/refusal 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12049 33

Valid range from 1 to 2

Q1_11 Personal values: Health

Value 22498 Frequency
1 mentioned 7589
2 not mentioned 4466
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12055 27

Valid range from 1 to 2

Q1_12 Personal values: Sexuality

Value 23497 Frequency
1 mentioned 294
2 not mentioned 11758
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12052 30

Valid range from 1 to 2

Q1_13 Personal values: Money

Value 24496 Frequency
1 mentioned 2998
2 not mentioned 9053
8 DK / no opinion 22
9 NA/refusal 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12051 31

Valid range from 1 to 2

Q1_14 Personal values: Other

Value 25495 Frequency
1 mentioned 79
2 not mentioned 11909
8 DK / no opinion 25
9 NA/refusal 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11988 94

Valid range from 1 to 2

Q2A_1 Socio-political values: Rule of Law

Value 26494 Frequency
1 among top3 2845
2 other 9107
8 DK / no opinion 107
9 NA/refusal 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11952 130

Valid range from 1 to 2

Q2A_2 Socio-political values: Respect for human life

Value 27493 Frequency
1 among top3 5257
2 other 6698
8 DK / no opinion 103
9 NA/refusal 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11955 127

Valid range from 1 to 2

Q2A_3 Socio-political values: Human rights

Value 28492 Frequency
1 among top3 5513
2 other 6448
8 DK / no opinion 100
9 NA/refusal 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11961 121

Valid range from 1 to 2

Q2A_4 Socio-political values: Individual freedom

Value 29491 Frequency
1 among top3 2480
2 other 9472
8 DK / no opinion 106
9 NA/refusal 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11952 130

Valid range from 1 to 2

Q2A_5 Socio-political values: Democracy

Value 30490 Frequency
1 among top3 2235
2 other 9716
8 DK / no opinion 108
9 NA/refusal 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11951 131

Valid range from 1 to 2

Q2A_6 Socio-political values: Peace

Value 31489 Frequency
1 among top3 6914
2 other 5049
8 DK / no opinion 98
9 NA/refusal 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11963 119

Valid range from 1 to 2

Q2A_7 Socio-political values: Equality

Value 32488 Frequency
1 among top3 1792
2 other 10165
8 DK / no opinion 102
9 NA/refusal 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11957 125

Valid range from 1 to 2

Q2A_8 Socio-political values: Solidarity

Value 33487 Frequency
1 among top3 1534
2 other 10416
8 DK / no opinion 109
9 NA/refusal 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11950 132

Valid range from 1 to 2

Q2A_9 Socio-political values: Tolerance

Value 34486 Frequency
1 among top3 2189
2 other 9759
8 DK / no opinion 109
9 NA/refusal 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11948 134

Valid range from 1 to 2

Q2A_10 Socio-political values: Religion

Value 35485 Frequency
1 among top3 1797
2 other 10159
8 DK / no opinion 100
9 NA/refusal 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11956 126

Valid range from 1 to 2

Q2A_11 Socio-political values: Self-fulfilment

Value 36484 Frequency
1 among top3 1563
2 other 10384
8 DK / no opinion 109
9 NA/refusal 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11947 135

Valid range from 1 to 2

Q2A_12 Socio-political values: Respect for other cultures

Value 37483 Frequency
1 among top3 609
2 other 11338
8 DK / no opinion 111
9 NA/refusal 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11947 135

Valid range from 1 to 2

Q2A_13 Socio-political values: None of these

Value 38482 Frequency
1 among top3 45
2 other 11916
8 DK / no opinion 99
9 NA/refusal 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11961 121

Valid range from 1 to 2

Q2B1_1 Values in [COUNTRY]: Rule of Law

Value 39481 Frequency
1 among top3 2722
2 other 8790
8 DK / no opinion 439
9 NA/refusal 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11512 570

Valid range from 1 to 2

Q2B1_2 Values in [COUNTRY]: Respect for human life

Value 40480 Frequency
1 among top3 2120
2 other 9398
8 DK / no opinion 435
9 NA/refusal 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11518 564

Valid range from 1 to 2

Q2B1_3 Values in [COUNTRY]: Human rights

Value 41479 Frequency
1 among top3 2891
2 other 8627
8 DK / no opinion 434
9 NA/refusal 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11518 564

Valid range from 1 to 2

Q2B1_4 Values in [COUNTRY]: Individual freedom

Value 42478 Frequency
1 among top3 2012
2 other 9503
8 DK / no opinion 437
9 NA/refusal 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11515 567

Valid range from 1 to 2

Q2B1_5 Values in [COUNTRY]: Democracy

Value 43477 Frequency
1 among top3 3587
2 other 7927
8 DK / no opinion 440
9 NA/refusal 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11514 568

Valid range from 1 to 2

Q2B1_6 Values in [COUNTRY]: Peace

Value 44476 Frequency
1 among top3 5784
2 other 5736
8 DK / no opinion 432
9 NA/refusal 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11520 562

Valid range from 1 to 2

Q2B1_7 Values in [COUNTRY]: Equality

Value 45475 Frequency
1 among top3 1054
2 other 10464
8 DK / no opinion 434
9 NA/refusal 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11518 564

Valid range from 1 to 2

Q2B1_8 Values in [COUNTRY]: Solidarity

Value 46474 Frequency
1 among top3 1605
2 other 9912
8 DK / no opinion 437
9 NA/refusal 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11517 565

Valid range from 1 to 2

Q2B1_9 Values in [COUNTRY]: Tolerance

Value 47473 Frequency
1 among top3 1416
2 other 10096
8 DK / no opinion 438
9 NA/refusal 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11512 570

Valid range from 1 to 2

Q2B1_10 Values in [COUNTRY]: Religion

Value 48472 Frequency
1 among top3 2649
2 other 8870
8 DK / no opinion 433
9 NA/refusal 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11519 563

Valid range from 1 to 2

Q2B1_11 Values in [COUNTRY]: Self-fulfilment

Value 49471 Frequency
1 among top3 978
2 other 10533
8 DK / no opinion 440
9 NA/refusal 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11511 571

Valid range from 1 to 2

Q2B1_12 Values in [COUNTRY]: Respect for other cultures

Value 50470 Frequency
1 among top3 1904
2 other 9606
8 DK / no opinion 443
9 NA/refusal 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11510 572

Valid range from 1 to 2

Q2B1_13 Values in [COUNTRY]: None of these

Value 51469 Frequency
1 among top3 885
2 other 10636
8 DK / no opinion 430
9 NA/refusal 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11521 561

Valid range from 1 to 2

Q2B2_1 Values in EU: Rule of Law

Value 52468 Frequency
1 among top3 3490
2 other 7071
8 DK / no opinion 1300
9 NA/refusal 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10561 1521

Valid range from 1 to 2

Q2B2_2 Values in EU: Respect for human life

Value 53467 Frequency
1 among top3 2365
2 other 8200
8 DK / no opinion 1294
9 NA/refusal 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10565 1517

Valid range from 1 to 2

Q2B2_3 Values in EU: Human rights

Value 54466 Frequency
1 among top3 5579
2 other 4998
8 DK / no opinion 1288
9 NA/refusal 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10577 1505

Valid range from 1 to 2

Q2B2_4 Values in EU: Individual freedom

Value 55465 Frequency
1 among top3 2027
2 other 8537
8 DK / no opinion 1298
9 NA/refusal 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10564 1518

Valid range from 1 to 2

Q2B2_5 Values in EU: Democracy

Value 56464 Frequency
1 among top3 4289
2 other 6282
8 DK / no opinion 1290
9 NA/refusal 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10571 1511

Valid range from 1 to 2

Q2B2_6 Values in EU: Peace

Value 57463 Frequency
1 among top3 3708
2 other 6864
8 DK / no opinion 1291
9 NA/refusal 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10572 1510

Valid range from 1 to 2

Q2B2_7 Values in EU: Equality

Value 58462 Frequency
1 among top3 1640
2 other 8927
8 DK / no opinion 1295
9 NA/refusal 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10567 1515

Valid range from 1 to 2

Q2B2_8 Values in EU: Solidarity

Value 59461 Frequency
1 among top3 1671
2 other 8889
8 DK / no opinion 1301
9 NA/refusal 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10560 1522

Valid range from 1 to 2

Q2B2_9 Values in EU: Tolerance

Value 60460 Frequency
1 among top3 1158
2 other 9403
8 DK / no opinion 1298
9 NA/refusal 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10561 1521

Valid range from 1 to 2

Q2B2_10 Values in EU: Religion

Value 61459 Frequency
1 among top3 489
2 other 10075
8 DK / no opinion 1296
9 NA/refusal 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10564 1518

Valid range from 1 to 2

Q2B2_11 Values in EU: Self-fulfilment

Value 62458 Frequency
1 among top3 799
2 other 9760
8 DK / no opinion 1301
9 NA/refusal 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10559 1523

Valid range from 1 to 2

Q2B2_12 Values in EU: Respect for other cultures

Value 63457 Frequency
1 among top3 1720
2 other 8841
8 DK / no opinion 1302
9 NA/refusal 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10561 1521

Valid range from 1 to 2

Q2B2_13 Values in EU: None of these

Value 64456 Frequency
1 among top3 306
2 other 10287
8 DK / no opinion 1267
9 NA/refusal 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10593 1489

Valid range from 1 to 2

Q2B3_1 Values in US: Rule of Law

Value 65455 Frequency
1 among top3 3104
2 other 6846
8 DK / no opinion 1799
9 NA/refusal 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9950 2132

Valid range from 1 to 2

Q2B3_2 Values in US: Respect for human life

Value 66454 Frequency
1 among top3 1492
2 other 8460
8 DK / no opinion 1793
9 NA/refusal 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9952 2130

Valid range from 1 to 2

Q2B3_3 Values in US: Human rights

Value 67453 Frequency
1 among top3 3558
2 other 6401
8 DK / no opinion 1789
9 NA/refusal 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9959 2123

Valid range from 1 to 2

Q2B3_4 Values in US: Individual freedom

Value 68452 Frequency
1 among top3 3240
2 other 6711
8 DK / no opinion 1795
9 NA/refusal 336
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9951 2131

Valid range from 1 to 2

Q2B3_5 Values in US: Democracy

Value 69451 Frequency
1 among top3 4080
2 other 5881
8 DK / no opinion 1787
9 NA/refusal 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9961 2121

Valid range from 1 to 2

Q2B3_6 Values in US: Peace

Value 70450 Frequency
1 among top3 1705
2 other 8250
8 DK / no opinion 1792
9 NA/refusal 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9955 2127

Valid range from 1 to 2

Q2B3_7 Values in US: Equality

Value 71449 Frequency
1 among top3 1247
2 other 8705
8 DK / no opinion 1797
9 NA/refusal 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9952 2130

Valid range from 1 to 2

Q2B3_8 Values in US: Solidarity

Value 72448 Frequency
1 among top3 1116
2 other 8832
8 DK / no opinion 1796
9 NA/refusal 338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9948 2134

Valid range from 1 to 2

Q2B3_9 Values in US: Tolerance

Value 73447 Frequency
1 among top3 1123
2 other 8827
8 DK / no opinion 1798
9 NA/refusal 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9950 2132

Valid range from 1 to 2

Q2B3_10 Values in US: Religion

Value 74446 Frequency
1 among top3 814
2 other 9136
8 DK / no opinion 1795
9 NA/refusal 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9950 2132

Valid range from 1 to 2

Q2B3_11 Values in US: Self-fulfilment

Value 75445 Frequency
1 among top3 2116
2 other 7838
8 DK / no opinion 1795
9 NA/refusal 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9954 2128

Valid range from 1 to 2

Q2B3_12 Values in US: Respect for other cultures

Value 76444 Frequency
1 among top3 1436
2 other 8515
8 DK / no opinion 1796
9 NA/refusal 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9951 2131

Valid range from 1 to 2

Q2B3_13 Values in US: None of these

Value 77443 Frequency
1 among top3 788
2 other 9198
8 DK / no opinion 1763
9 NA/refusal 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9986 2096

Valid range from 1 to 2

Q2B4_1 Values in Arab World: Rule of Law

Value 78442 Frequency
1 among top3 1407
2 other 7654
8 DK / no opinion 2521
9 NA/refusal 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9061 3021

Valid range from 1 to 2

Q2B4_2 Values in Arab World: Respect for human life

Value 79441 Frequency
1 among top3 1086
2 other 7977
8 DK / no opinion 2522
9 NA/refusal 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9063 3019

Valid range from 1 to 2

Q2B4_3 Values in Arab World: Human rights

Value 80440 Frequency
1 among top3 881
2 other 8185
8 DK / no opinion 2518
9 NA/refusal 498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9066 3016

Valid range from 1 to 2

Q2B4_4 Values in Arab World: Individual freedom

Value 81439 Frequency
1 among top3 828
2 other 8238
8 DK / no opinion 2520
9 NA/refusal 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9066 3016

Valid range from 1 to 2

Q2B4_5 Values in Arab World: Democracy

Value 82438 Frequency
1 among top3 455
2 other 8611
8 DK / no opinion 2518
9 NA/refusal 498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9066 3016

Valid range from 1 to 2

Q2B4_6 Values in Arab World: Peace

Value 83437 Frequency
1 among top3 1105
2 other 7962
8 DK / no opinion 2516
9 NA/refusal 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9067 3015

Valid range from 1 to 2

Q2B4_7 Values in Arab World: Equality

Value 84436 Frequency
1 among top3 669
2 other 8396
8 DK / no opinion 2518
9 NA/refusal 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9065 3017

Valid range from 1 to 2

Q2B4_8 Values in Arab World: Solidarity

Value 85435 Frequency
1 among top3 1344
2 other 7721
8 DK / no opinion 2519
9 NA/refusal 498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9065 3017

Valid range from 1 to 2

Q2B4_9 Values in Arab World: Tolerance

Value 86434 Frequency
1 among top3 672
2 other 8393
8 DK / no opinion 2521
9 NA/refusal 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9065 3017

Valid range from 1 to 2

Q2B4_10 Values in Arab World: Religion

Value 87433 Frequency
1 among top3 6644
2 other 2441
8 DK / no opinion 2504
9 NA/refusal 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9085 2997

Valid range from 1 to 2

Q2B4_11 Values in Arab World: Self-fulfilment

Value 88432 Frequency
1 among top3 940
2 other 8128
8 DK / no opinion 2519
9 NA/refusal 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9068 3014

Valid range from 1 to 2

Q2B4_12 Values in Arab World: Respect for other cultures

Value 89431 Frequency
1 among top3 782
2 other 8284
8 DK / no opinion 2518
9 NA/refusal 498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9066 3016

Valid range from 1 to 2

Q2B4_13 Values in Arab World: None of these

Value 90430 Frequency
1 among top3 1058
2 other 8044
8 DK / no opinion 2485
9 NA/refusal 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9102 2980

Valid range from 1 to 2

Q3_1 Agree: Too much state intervention

Value 91429 Frequency
1 totally agree 2677
2 tend to agree 3724
3 tend to disagree 3346
4 totally disagree 1592
8 DK / no opinion 677
9 NA/refusal 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11339 743

Valid range from 1 to 4

Q3_2 Agree: More equality needed

Value 92428 Frequency
1 totally agree 3887
2 tend to agree 4253
3 tend to disagree 2150
4 totally disagree 782
8 DK / no opinion 900
9 NA/refusal 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11072 1010

Valid range from 1 to 4

Q3_3 Agree: Too much tolerance

Value 93427 Frequency
1 totally agree 7194
2 tend to agree 3107
3 tend to disagree 991
4 totally disagree 387
8 DK / no opinion 333
9 NA/refusal 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11679 403

Valid range from 1 to 4

Q3_4 Agree: Help for criminals

Value 94426 Frequency
1 totally agree 1106
2 tend to agree 2632
3 tend to disagree 3572
4 totally disagree 4036
8 DK / no opinion 631
9 NA/refusal 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11346 736

Valid range from 1 to 4

Q3_5 Agree: More political participation needed

Value 95425 Frequency
1 totally agree 4407
2 tend to agree 4545
3 tend to disagree 1564
4 totally disagree 589
8 DK / no opinion 876
9 NA/refusal 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11105 977

Valid range from 1 to 4

Q3_6 Agree: Immigrants' contribution to [COUNTRY]

Value 96424 Frequency
1 totally agree 859
2 tend to agree 2139
3 tend to disagree 4097
4 totally disagree 3160
8 DK / no opinion 1720
9 NA/refusal 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10255 1827

Valid range from 1 to 4

Q3_7 Agree: Immigrants threatening way of life

Value 97423 Frequency
1 totally agree 1818
2 tend to agree 2602
3 tend to disagree 3643
4 totally disagree 2396
8 DK / no opinion 1500
9 NA/refusal 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10459 1623

Valid range from 1 to 4

Q3_8A Agree: Pro Economic growth

Value 98422 Frequency
1 totally agree 1039
2 tend to agree 1525
3 tend to disagree 1855
4 totally disagree 1086
0 NA / INAP - SPLIT 1 - caseno. odd 6074
8 DK / no opinion 503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5505 6577

Valid range from 1 to 4

Q3_8B Agree: Pro protection of the environment

Value 99421 Frequency
1 totally agree 2091
2 tend to agree 2103
3 tend to disagree 961
4 totally disagree 268
0 NA / INAP - SPLIT 2 - caseno. even 6146
8 DK / no opinion 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5423 6659

Valid range from 1 to 4

Q3_9 Agree: Competition for economic prosperity

Value 100420 Frequency
1 totally agree 3451
2 tend to agree 4323
3 tend to disagree 1560
4 totally disagree 596
8 DK / no opinion 1823
9 NA/refusal 329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9930 2152

Valid range from 1 to 4

Q4_1 Likelihood activity: Sport

Value 101419 Frequency
1 mentioned 3525
2 not mentioned 8303
8 DK / no opinion 193
9 NA/refusal 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11828 254

Valid range from 1 to 2

Q4_2 Likelihood activity: Music

Value 102418 Frequency
1 mentioned 2319
2 not mentioned 9510
8 DK / no opinion 193
9 NA/refusal 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11829 253

Valid range from 1 to 2

Q4_3 Likelihood activity: Arts and culture

Value 103417 Frequency
1 mentioned 2308
2 not mentioned 9520
8 DK / no opinion 193
9 NA/refusal 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11828 254

Valid range from 1 to 2

Q4_4 Likelihood activity: Club membership

Value 104416 Frequency
1 mentioned 1681
2 not mentioned 10146
8 DK / no opinion 192
9 NA/refusal 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11827 255

Valid range from 1 to 2

Q4_5 Likelihood activity: Protection of environment

Value 105415 Frequency
1 mentioned 3415
2 not mentioned 8415
8 DK / no opinion 192
9 NA/refusal 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11830 252

Valid range from 1 to 2

Q4_6 Likelihood activity: Politics

Value 106414 Frequency
1 mentioned 958
2 not mentioned 10870
8 DK / no opinion 192
9 NA/refusal 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11828 254

Valid range from 1 to 2

Q4_7 Likelihood activity: Religion

Value 107413 Frequency
1 mentioned 2108
2 not mentioned 9719
8 DK / no opinion 192
9 NA/refusal 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11827 255

Valid range from 1 to 2

Q4_8 Likelihood activity: Helping others

Value 108412 Frequency
1 mentioned 5096
2 not mentioned 6732
8 DK / no opinion 194
9 NA/refusal 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11828 254

Valid range from 1 to 2

Q4_9 Likelihood activity: Preserving traditions

Value 109411 Frequency
1 mentioned 3543
2 not mentioned 8283
8 DK / no opinion 193
9 NA/refusal 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11826 256

Valid range from 1 to 2

Q4_10 Likelihood activity: Life long learning

Value 110410 Frequency
1 mentioned 2695
2 not mentioned 9130
8 DK / no opinion 195
9 NA/refusal 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11825 257

Valid range from 1 to 2

Q4_11 Likelihood activity: Others

Value 111409 Frequency
1 mentioned 268
2 not mentioned 11497
8 DK / no opinion 197
9 NA/refusal 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11765 317

Valid range from 1 to 2

Q4_12 Likelihood activity: None of these

Value 112408 Frequency
1 mentioned 1052
2 not mentioned 10779
8 DK / no opinion 190
9 NA/refusal 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11831 251

Valid range from 1 to 2

Q5_1 Social activity: Giving up spare time

Value 113407 Frequency
1 mentioned 9515
2 not mentioned 820
0 INAP - Not 1 in Q4.1 to Q4.11 1335
8 DK / no opinion 333
9 NA/refusal 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10335 1747

Valid range from 1 to 2

Q5_2 Social activity: Giving up money

Value 114406 Frequency
1 mentioned 3389
2 not mentioned 6934
0 INAP - Not 1 in Q4.1 to Q4.11 1335
8 DK / no opinion 345
9 NA/refusal 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10323 1759

Valid range from 1 to 2

Q5_3 Social activity: Other

Value 115405 Frequency
1 mentioned 515
2 not mentioned 9758
0 INAP - Not 1 in Q4.1 to Q4.11 1335
8 DK / no opinion 334
9 NA/refusal 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10273 1809

Valid range from 1 to 2

Q6_1 Likelihood languages: No

Value 116404 Frequency
1 mentioned 4566
2 not mentioned 7305
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11871 211

Valid range from 1 to 2

Q6_2 Likelihood languages: Holidays abroad

Value 117403 Frequency
1 mentioned 2017
2 not mentioned 9860
8 DK / no opinion 146
9 NA/refusal 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11877 205

Valid range from 1 to 2

Q6_3 Likelihood languages: Use at work

Value 118402 Frequency
1 mentioned 2431
2 not mentioned 9445
8 DK / no opinion 148
9 NA/refusal 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11876 206

Valid range from 1 to 2

Q6_4 Likelihood languages: Study abroad

Value 119401 Frequency
1 mentioned 1231
2 not mentioned 10641
8 DK / no opinion 151
9 NA/refusal 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11872 210

Valid range from 1 to 2

Q6_5 Likelihood languages: Work abroad

Value 120400 Frequency
1 mentioned 2616
2 not mentioned 9258
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11874 208

Valid range from 1 to 2

Q6_6 Likelihood languages: Better job

Value 121399 Frequency
1 mentioned 2912
2 not mentioned 8964
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11876 206

Valid range from 1 to 2

Q6_7 Likelihood languages: Personal satisfaction

Value 122398 Frequency
1 mentioned 3029
2 not mentioned 8848
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11877 205

Valid range from 1 to 2

Q6_8 Likelihood languages: Cultural origins

Value 123397 Frequency
1 mentioned 519
2 not mentioned 11354
8 DK / no opinion 151
9 NA/refusal 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11873 209

Valid range from 1 to 2

Q6_9 Likelihood languages: Meet people from abroad

Value 124396 Frequency
1 mentioned 2447
2 not mentioned 9429
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11876 206

Valid range from 1 to 2

Q6_10 Likelihood languages: Understand other cultures

Value 125395 Frequency
1 mentioned 2255
2 not mentioned 9619
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11874 208

Valid range from 1 to 2

Q6_11 Likelihood languages: Widely spoken language

Value 126394 Frequency
1 mentioned 2788
2 not mentioned 9086
8 DK / no opinion 150
9 NA/refusal 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11874 208

Valid range from 1 to 2

Q6_12 Likelihood languages: Use the Internet

Value 127393 Frequency
1 mentioned 1416
2 not mentioned 10459
8 DK / no opinion 149
9 NA/refusal 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11875 207

Valid range from 1 to 2

Q6_13 Likelihood languages: Other

Value 128392 Frequency
1 mentioned 154
2 not mentioned 11672
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11826 256

Valid range from 1 to 2

Q7_1 Interest: Politics, economics in [COUNRTY]

Value 129391 Frequency
1 very interested 2504
2 fairly interested 4964
3 not very interested 3263
4 not at all interested 1254
8 DK / no opinion 44
9 NA/refusal 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11985 97

Valid range from 1 to 4

Q7_2 Interest: Politics, economics in EU countries

Value 130390 Frequency
1 very interested 1286
2 fairly interested 4298
3 not very interested 4328
4 not at all interested 2026
8 DK / no opinion 86
9 NA/refusal 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11938 144

Valid range from 1 to 4

Q7_3 Interest: Politics, economics in rest of the world

Value 131389 Frequency
1 very interested 980
2 fairly interested 3669
3 not very interested 4836
4 not at all interested 2426
8 DK / no opinion 105
9 NA/refusal 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11911 171

Valid range from 1 to 4

Q7_4 Interest: Arts in [COUNTRY]

Value 132388 Frequency
1 very interested 2678
2 fairly interested 5182
3 not very interested 3051
4 not at all interested 1038
8 DK / no opinion 69
9 NA/refusal 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11949 133

Valid range from 1 to 4

Q7_5 Interest: Arts in EU countries

Value 133387 Frequency
1 very interested 1380
2 fairly interested 4303
3 not very interested 4397
4 not at all interested 1827
8 DK / no opinion 109
9 NA/refusal 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11907 175

Valid range from 1 to 4

Q7_6 Interest: Arts in rest of the world

Value 134386 Frequency
1 very interested 1231
2 fairly interested 3991
3 not very interested 4573
4 not at all interested 2077
8 DK / no opinion 134
9 NA/refusal 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11872 210

Valid range from 1 to 4

Q7_7 Interest: Music in [COUNTRY]

Value 135385 Frequency
1 very interested 3221
2 fairly interested 4712
3 not very interested 2732
4 not at all interested 1298
8 DK / no opinion 61
9 NA/refusal 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11963 119

Valid range from 1 to 4

Q7_8 Interest: Music in EU countries

Value 136384 Frequency
1 very interested 2145
2 fairly interested 4033
3 not very interested 3692
4 not at all interested 2066
8 DK / no opinion 79
9 NA/refusal 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11936 146

Valid range from 1 to 4

Q7_9 Interest: Music in rest of the world

Value 137383 Frequency
1 very interested 2014
2 fairly interested 3765
3 not very interested 3880
4 not at all interested 2254
8 DK / no opinion 96
9 NA/refusal 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11913 169

Valid range from 1 to 4

Q7_10 Interest: Sports in [COUNTRY]

Value 138382 Frequency
1 very interested 3797
2 fairly interested 3881
3 not very interested 2614
4 not at all interested 1671
8 DK / no opinion 61
9 NA/refusal 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11963 119

Valid range from 1 to 4

Q7_11 Interest: Sports in EU countries

Value 139381 Frequency
1 very interested 2599
2 fairly interested 3766
3 not very interested 3301
4 not at all interested 2280
8 DK / no opinion 73
9 NA/refusal 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11946 136

Valid range from 1 to 4

Q7_12 Interest: Sports in rest of the world

Value 140380 Frequency
1 very interested 2419
2 fairly interested 3501
3 not very interested 3508
4 not at all interested 2495
8 DK / no opinion 88
9 NA/refusal 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11923 159

Valid range from 1 to 4

Q7_13 Interest: Lifestyles in [COUNTRY]

Value 141379 Frequency
1 very interested 4165
2 fairly interested 5084
3 not very interested 1912
4 not at all interested 681
8 DK / no opinion 175
9 NA/refusal 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11842 240

Valid range from 1 to 4

Q7_14 Interest: Lifestyles in EU countries

Value 142378 Frequency
1 very interested 2465
2 fairly interested 5054
3 not very interested 3007
4 not at all interested 1280
8 DK / no opinion 207
9 NA/refusal 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11806 276

Valid range from 1 to 4

Q7_15 Interest: Lifestyles in rest of the world

Value 143377 Frequency
1 very interested 2016
2 fairly interested 4689
3 not very interested 3495
4 not at all interested 1581
8 DK / no opinion 228
9 NA/refusal 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11781 301

Valid range from 1 to 4

Q8_1 Feel closest: Belgium

Value 144376 Frequency
1 mentioned 406
2 not mentioned 11273
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11679 403

Valid range from 1 to 2

Q8_2 Feel closest: Finland

Value 145375 Frequency
1 mentioned 1001
2 not mentioned 10678
8 DK / no opinion 318
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11679 403

Valid range from 1 to 2

Q8_3 Feel closest: UK

Value 146374 Frequency
1 mentioned 1638
2 not mentioned 10043
8 DK / no opinion 316
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11681 401

Valid range from 1 to 2

Q8_4 Feel closest: Luxembourg

Value 147373 Frequency
1 mentioned 160
2 not mentioned 11519
8 DK / no opinion 318
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11679 403

Valid range from 1 to 2

Q8_5 Feel closest: Sweden

Value 148372 Frequency
1 mentioned 1210
2 not mentioned 10470
8 DK / no opinion 316
9 NA/refusal 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11680 402

Valid range from 1 to 2

Q8_6 Feel closest: Germany

Value 149371 Frequency
1 mentioned 2983
2 not mentioned 8698
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11681 401

Valid range from 1 to 2

Q8_7 Feel closest: France

Value 150370 Frequency
1 mentioned 1785
2 not mentioned 9896
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11681 401

Valid range from 1 to 2

Q8_8 Feel closest: Ireland

Value 151369 Frequency
1 mentioned 599
2 not mentioned 11081
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11680 402

Valid range from 1 to 2

Q8_9 Feel closest: Netherlands

Value 152368 Frequency
1 mentioned 803
2 not mentioned 10877
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11680 402

Valid range from 1 to 2

Q8_10 Feel closest: Spain

Value 153367 Frequency
1 mentioned 1191
2 not mentioned 10491
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11682 400

Valid range from 1 to 2

Q8_11 Feel closest: Denmark

Value 154366 Frequency
1 mentioned 497
2 not mentioned 11184
8 DK / no opinion 316
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11681 401

Valid range from 1 to 2

Q8_12 Feel closest: Greece

Value 155365 Frequency
1 mentioned 1697
2 not mentioned 9984
8 DK / no opinion 318
9 NA/refusal 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11681 401

Valid range from 1 to 2

Q8_13 Feel closest: Italy

Value 156364 Frequency
1 mentioned 2428
2 not mentioned 9254
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11682 400

Valid range from 1 to 2

Q8_14 Feel closest: Portugal

Value 157363 Frequency
1 mentioned 318
2 not mentioned 11361
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11679 403

Valid range from 1 to 2

Q8_15 Feel closest: Austria

Value 158362 Frequency
1 mentioned 1475
2 not mentioned 10205
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11680 402

Valid range from 1 to 2

Q8_16 Feel closest: Estonia

Value 159361 Frequency
1 mentioned 706
2 not mentioned 10029
0 INAP - 4 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 266
9 NA/refusal 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10735 1347

Valid range from 1 to 2

Q8_17 Feel closest: Lithuania

Value 160360 Frequency
1 mentioned 750
2 not mentioned 9927
0 INAP - 7 in COUNTRY 1017
8 DK / no opinion 307
9 NA/refusal 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10677 1405

Valid range from 1 to 2

Q8_18 Feel closest: Latvia

Value 161359 Frequency
1 mentioned 733
2 not mentioned 9990
0 INAP - 6 in COUNTRY 1005
8 DK / no opinion 275
9 NA/refusal 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10723 1359

Valid range from 1 to 2

Q8_19 Feel closest: Malta

Value 162358 Frequency
1 mentioned 216
2 not mentioned 10964
0 INAP - 8 in COUNTRY 500
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11180 902

Valid range from 1 to 2

Q8_20 Feel closest: Poland

Value 163357 Frequency
1 mentioned 1101
2 not mentioned 9604
0 INAP - 9 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 291
9 NA/refusal 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10705 1377

Valid range from 1 to 2

Q8_21 Feel closest: Czech Republic

Value 164356 Frequency
1 mentioned 1339
2 not mentioned 9417
0 INAP - 3 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 252
9 NA/refusal 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10756 1326

Valid range from 1 to 2

Q8_22 Feel closest: Slovakia

Value 165355 Frequency
1 mentioned 522
2 not mentioned 10171
0 INAP - 11 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 304
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10693 1389

Valid range from 1 to 2

Q8_23 Feel closest: Slovenia

Value 166354 Frequency
1 mentioned 295
2 not mentioned 10442
0 INAP - 12 in COUNTRY 1003
8 DK / no opinion 295
9 NA/refusal 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10737 1345

Valid range from 1 to 2

Q8_24 Feel closest: Hungary

Value 167353 Frequency
1 mentioned 740
2 not mentioned 9942
0 INAP - 5 in COUNTRY 1015
8 DK / no opinion 300
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10682 1400

Valid range from 1 to 2

Q8_25 Feel closest: Cyprus

Value 168352 Frequency
1 mentioned 707
2 not mentioned 10473
0 INAP - 2 in COUNTRY 500
8 DK / no opinion 316
9 NA/refusal 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11180 902

Valid range from 1 to 2

Q8_26 Feel closest: Bulgaria

Value 169351 Frequency
1 mentioned 328
2 not mentioned 10391
0 INAP - 1 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 279
9 NA/refusal 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10719 1363

Valid range from 1 to 2

Q8_27 Feel closest: Romania

Value 170350 Frequency
1 mentioned 376
2 not mentioned 10292
0 INAP - 10 in COUNTRY 1042
8 DK / no opinion 305
9 NA/refusal 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10668 1414

Valid range from 1 to 2

Q8_28 Feel closest: Turkey

Value 171349 Frequency
1 mentioned 431
2 not mentioned 10262
0 INAP - 13 in COUNTRY 1000
8 DK / no opinion 304
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10693 1389

Valid range from 1 to 2

Q8_29 Feel closest: Switzerland

Value 172348 Frequency
1 mentioned 1221
2 not mentioned 10463
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11684 398

Valid range from 1 to 2

Q8_30 Feel closest: Norway

Value 173347 Frequency
1 mentioned 789
2 not mentioned 10891
8 DK / no opinion 317
9 NA/refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11680 402

Valid range from 1 to 2

Q8_31 Feel closest: None of these

Value 174346 Frequency
1 mentioned 2193
2 not mentioned 9484
8 DK / no opinion 308
9 NA/refusal 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11677 405

Valid range from 1 to 2

Q8_32 Feel closest: Others

Value 175345 Frequency
1 mentioned 634
2 not mentioned 10978
8 DK / no opinion 329
9 NA/refusal 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11612 470

Valid range from 1 to 2

Q11_1 Financial priority: Paying the bills

Value 176344 Frequency
1 mentioned 5740
2 not mentioned 3110
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8850 3232

Valid range from 1 to 2

Q11_2 Financial priority: Saving for retirement

Value 177343 Frequency
1 mentioned 1071
2 not mentioned 7778
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8849 3233

Valid range from 1 to 2

Q11_3 Financial priority: Paying off debts

Value 178342 Frequency
1 mentioned 1577
2 not mentioned 7272
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8849 3233

Valid range from 1 to 2

Q11_4 Financial priority: Buying a house

Value 179341 Frequency
1 mentioned 1183
2 not mentioned 7666
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8849 3233

Valid range from 1 to 2

Q11_5 Financial priority: Children/grandchildren

Value 180340 Frequency
1 mentioned 1987
2 not mentioned 6862
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8849 3233

Valid range from 1 to 2

Q11_6 Financial priority: Protecting family

Value 181339 Frequency
1 mentioned 2736
2 not mentioned 6114
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8850 3232

Valid range from 1 to 2

Q11_7 Financial priority: Savings for emergencies

Value 182338 Frequency
1 mentioned 4250
2 not mentioned 4601
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 146
9 NA/refusal 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8851 3231

Valid range from 1 to 2

Q11_8 Financial priority: Living as well as possible

Value 183337 Frequency
1 mentioned 3745
2 not mentioned 5111
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 146
9 NA/refusal 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8856 3226

Valid range from 1 to 2

Q11_9 Financial priority: Starting up a business

Value 184336 Frequency
1 mentioned 512
2 not mentioned 8337
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 147
9 NA/refusal 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8849 3233

Valid range from 1 to 2

Q11_10 Financial priority: Other

Value 185335 Frequency
1 mentioned 153
2 not mentioned 8643
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 148
9 NA/refusal 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8796 3286

Valid range from 1 to 2

Q12_1 Personal finances: Enjoyable

Value 186334 Frequency
1 mentioned 805
2 not mentioned 7967
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8772 3310

Valid range from 1 to 2

Q12_2 Personal finances: Interesting

Value 187333 Frequency
1 mentioned 1787
2 not mentioned 6986
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8773 3309

Valid range from 1 to 2

Q12_3 Personal finances: Comforting

Value 188332 Frequency
1 mentioned 1244
2 not mentioned 7528
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8772 3310

Valid range from 1 to 2

Q12_4 Personal finances: Intimidating

Value 189331 Frequency
1 mentioned 1979
2 not mentioned 6793
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8772 3310

Valid range from 1 to 2

Q12_5 Personal finances: Complicated

Value 190330 Frequency
1 mentioned 3089
2 not mentioned 5684
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8773 3309

Valid range from 1 to 2

Q12_6 Personal finances: Dull

Value 191329 Frequency
1 mentioned 940
2 not mentioned 7833
0 INAP - 1, 10, 13 in COUNTRY 3042
8 DK / no opinion 215
9 NA/refusal 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8773 3309

Valid range from 1 to 2

Q12_7 Personal finances: Depressing