ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 15.09.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - informacijska družba

Study ID Title of the study
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
MPPV16 Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016
MPSS16 Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016