Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1204
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1204_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
Materialna blaginja
Neenakost
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji se ugotavlja, kako prebivalci Slovenije doživljajo današnje gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni standard, kako živijo sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi prinesla prihodnost. Ugotavlja se tudi, kolikšne so danes socialne neenakosti med ljudmi in kolikšen je strah pred izgubo zaposlitve. V sklopu aktualno političnih vprašanj se preverja podpora vladi in strankarske preference, stališče o varčevalnih ukrepih in predlaganem začasnem znižanju plač javnih uslužbencev ter stavki sindikatov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2. april 2012 - 6. april 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 22
 • število enot: 1007

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

tip_kraj naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 333
2 vas (500-1999 prebivalcev) 204
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 168
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 57
2 Podravska 154
3 Koroška 40
4 Savinjska 135
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 36
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 238
9 Gorenjska 102
10 Notranjsko-kraška 27
11 Goriška 67
12 Obalno-kraška 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Vaš materialni standard?

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Vrednost 31 Frekvenca
1 1 78
2 2 152
3 3 507
4 4 216
5 5 50
6 6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj naselje

Vrednost 122 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 333
2 vas (500-1999 prebivalcev) 204
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 168
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 221 Frekvenca
1 Pomurska 57
2 Podravska 154
3 Koroška 40
4 Savinjska 135
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 36
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 238
9 Gorenjska 102
10 Notranjsko-kraška 27
11 Goriška 67
12 Obalno-kraška 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Vaš materialni standard?

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Vrednost 320 Frekvenca
1 1 78
2 2 152
3 3 507
4 4 216
5 5 50
6 6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

2. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Vrednost 419 Frekvenca
1 nižji 173
2 nižji srednji 557
3 višji srednji 251
4 višji 18
5 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

Vrednost 518 Frekvenca
1 veliko slabše 97
2 slabše 374
3 približno enako 410
4 bolje 98
5 veliko bolje 27
6 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji NA SPLOŠNO danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

Vrednost 617 Frekvenca
1 veliko slabše 220
2 slabše 599
3 približno enako 135
4 bolje 28
5 veliko bolje 5
6 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Ali menite, da SE BO v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

Vrednost 716 Frekvenca
1 veliko slabše 186
2 slabše 368
3 približno enako 219
4 bolje 166
5 veliko bolje 15
6 ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 815 Frekvenca
1 da 301
2 ne 632
3 ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 914 Frekvenca
1 SD 118
2 SDS 140
3 LDS 11
4 PS-LZJ 125
5 SLS 36
6 NSI 23
7 Desus 7
8 SNS 7
9 DLGV 21
10 Zares 3
11 drugo 20
13 nobene 228
99 ne bi šel na volitve 95
12 ne vem 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...'.

8. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Vrednost 1013 Frekvenca
1 zaposlen v zasebnem sektorju 308
2 zaposlen v javnem sektorju 210
3 gospodinja 12
4 upokojenec 279
5 študent, dijak 106
6 brezposeln 83
7 drugo 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q9 Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo? ZA ZAPOSLENE (samo odgovora 1 ali 2 pri vprašanju 6):

9. Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

Vrednost 1112 Frekvenca
1 da 179
2 ne 324
3 ne vem 14
6 nisem zaposlen 1
Sysmiss 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Ali menite, da je v Sloveniji potrebno temeljito zmanjšati javno porabo?

10. Ali menite, da je v Sloveniji potrebno temeljito zmanjšati javno porabo?

Vrednost 1211 Frekvenca
1 da 809
2 ne 162
3 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Ali podpirate varčevalne ukrepe, ki jih je predlagala vlada, da bi zmanjšala proračunski primanjkljaj? Jih podpirate, delno podpirate ali ne podpirate?

11. Ali podpirate varčevalne ukrepe, ki jih je predlagala vlada, da bi zmanjšala proračunski primanjkljaj? Jih podpirate, delno podpirate ali ne podpirate?

Vrednost 1310 Frekvenca
1 podpiram 199
2 delno podpiram 442
3 ne podpiram 334
4 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q12 Kakšno je vaše stališče do predlaganega znižanja plač javnih uslužbencev? Katera od naslednjih treh možnosti se vam zdi najbolj primerna?

12. Kakšno je vaše stališče do predlaganega začasnega znižanja plač javnih uslužbencev? Katera od naslednjih treh možnosti se vam zdi najbolj primerna?

Vrednost 149 Frekvenca
1 Vsem javnim uslužbencem je treba sorazmerno znižati plače. 170
2 Plače javnih uslužbencev je treba znižati, a enim za večji o 606
3 Do znižanja plač javnih uslužbencev ne sme priti. 169
4 Ne vem. 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q13 Ali podpirate stavko, ki jo v primeru sprejetja vladnih varčevalnih ukrepov napovedujejo nekateri sindikati?

13. Ali podpirate stavko, ki jo v primeru sprejetja vladnih varčevalnih ukrepov napovedujejo nekateri sindikati?

Vrednost 158 Frekvenca
1 da 495
2 ne 441
3 ne vem 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol spol

14. Spol?

Vrednost 167 Frekvenca
1 moški 514
2 ženske 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb izobrazba

15. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 176 Frekvenca
1 osnovna ali manj 70
2 poklicna 118
3 srednja 439
4 višja, visoka ali več 377
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 185 Frekvenca
1 pod 500 eur 131
2 500 - 1.000 eur 353
3 1.000 - 2.000 eur 183
4 nad 2.000 eur 20
5 nima dohodkov 97
9 brez odgovora 27
Sysmiss 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 leto rojstva

17. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 17 1927 1994 1966.805 16.17

Vrednosti spremenljivk od 1927 do 1994

starost starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 17 18 85 45.195 16.17

Vrednosti spremenljivk od 18 do 85

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 212 Frekvenca
1 18-34 let 336
2 35-54 let 325
3 nad 55 let 329
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0 0.223 3 0.917 0.856

Vrednosti spremenljivk od 0.222934660509288 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1204 - SLOVENSKI UTRIP (april 2012) [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). SUTR1204 - Materialna blaginja in neenakost, Slovenski utrip, April 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1204. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1204_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si