Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1204
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1204_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, BLAGINJA, POLITIČNO STALIŠČE, VOLITVE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
Materialna blaginja
Neenakost
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji se ugotavlja, kako prebivalci Slovenije doživljajo današnje gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni standard, kako živijo sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi prinesla prihodnost. Ugotavlja se tudi, kolikšne so danes socialne neenakosti med ljudmi in kolikšen je strah pred izgubo zaposlitve. V sklopu aktualno političnih vprašanj se preverja podpora vladi in strankarske preference, stališče o varčevalnih ukrepih in predlaganem začasnem znižanju plač javnih uslužbencev ter stavki sindikatov.

Methodology


Collection date: 2. april 2012 - 6. april 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 22
 • number of units: 1007

Version: julij 2014

Variable list

tip_kraj naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 333
2 vas (500-1999 prebivalcev) 204
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 168
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 57
2 Podravska 154
3 Koroška 40
4 Savinjska 135
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 36
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 238
9 Gorenjska 102
10 Notranjsko-kraška 27
11 Goriška 67
12 Obalno-kraška 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Vaš materialni standard?

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Value 31 Frequency
1 1 78
2 2 152
3 3 507
4 4 216
5 5 50
6 6 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 4

Valid range from 1 to 5

tip_kraj naselje

Value 122 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 333
2 vas (500-1999 prebivalcev) 204
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 168
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 221 Frequency
1 Pomurska 57
2 Podravska 154
3 Koroška 40
4 Savinjska 135
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 36
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 238
9 Gorenjska 102
10 Notranjsko-kraška 27
11 Goriška 67
12 Obalno-kraška 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Vaš materialni standard?

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Value 320 Frequency
1 1 78
2 2 152
3 3 507
4 4 216
5 5 50
6 6 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 4

Valid range from 1 to 5

q2 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

2. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Value 419 Frequency
1 nižji 173
2 nižji srednji 557
3 višji srednji 251
4 višji 18
5 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 8

Valid range from 1 to 4

q3 Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

Value 518 Frequency
1 veliko slabše 97
2 slabše 374
3 približno enako 410
4 bolje 98
5 veliko bolje 27
6 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1

Valid range from 1 to 5

q4 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji NA SPLOŠNO danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

Value 617 Frequency
1 veliko slabše 220
2 slabše 599
3 približno enako 135
4 bolje 28
5 veliko bolje 5
6 ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 20

Valid range from 1 to 5

q5 Ali menite, da SE BO v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

Value 716 Frequency
1 veliko slabše 186
2 slabše 368
3 približno enako 219
4 bolje 166
5 veliko bolje 15
6 ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 53

Valid range from 1 to 5

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 815 Frequency
1 da 301
2 ne 632
3 ne vem 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 74

Valid range from 1 to 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 914 Frequency
1 SD 118
2 SDS 140
3 LDS 11
4 PS-LZJ 125
5 SLS 36
6 NSI 23
7 Desus 7
8 SNS 7
9 DLGV 21
10 Zares 3
11 drugo 20
13 nobene 228
99 ne bi šel na volitve 95
12 ne vem 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 173

Valid range from 1 to 99

q8 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...'.

8. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Value 1013 Frequency
1 zaposlen v zasebnem sektorju 308
2 zaposlen v javnem sektorju 210
3 gospodinja 12
4 upokojenec 279
5 študent, dijak 106
6 brezposeln 83
7 drugo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0

Valid range from 1 to 7

q9 Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo? ZA ZAPOSLENE (samo odgovora 1 ali 2 pri vprašanju 6):

9. Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

Value 1112 Frequency
1 da 179
2 ne 324
3 ne vem 14
6 nisem zaposlen 1
Sysmiss 489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 504

Valid range from 1 to 2

q10 Ali menite, da je v Sloveniji potrebno temeljito zmanjšati javno porabo?

10. Ali menite, da je v Sloveniji potrebno temeljito zmanjšati javno porabo?

Value 1211 Frequency
1 da 809
2 ne 162
3 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 36

Valid range from 1 to 2

q11 Ali podpirate varčevalne ukrepe, ki jih je predlagala vlada, da bi zmanjšala proračunski primanjkljaj? Jih podpirate, delno podpirate ali ne podpirate?

11. Ali podpirate varčevalne ukrepe, ki jih je predlagala vlada, da bi zmanjšala proračunski primanjkljaj? Jih podpirate, delno podpirate ali ne podpirate?

Value 1310 Frequency
1 podpiram 199
2 delno podpiram 442
3 ne podpiram 334
4 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 32

Valid range from 1 to 3

q12 Kakšno je vaše stališče do predlaganega znižanja plač javnih uslužbencev? Katera od naslednjih treh možnosti se vam zdi najbolj primerna?

12. Kakšno je vaše stališče do predlaganega začasnega znižanja plač javnih uslužbencev? Katera od naslednjih treh možnosti se vam zdi najbolj primerna?

Value 149 Frequency
1 Vsem javnim uslužbencem je treba sorazmerno znižati plače. 170
2 Plače javnih uslužbencev je treba znižati, a enim za večji o 606
3 Do znižanja plač javnih uslužbencev ne sme priti. 169
4 Ne vem. 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 62

Valid range from 1 to 3

q13 Ali podpirate stavko, ki jo v primeru sprejetja vladnih varčevalnih ukrepov napovedujejo nekateri sindikati?

13. Ali podpirate stavko, ki jo v primeru sprejetja vladnih varčevalnih ukrepov napovedujejo nekateri sindikati?

Value 158 Frequency
1 da 495
2 ne 441
3 ne vem 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 71

Valid range from 1 to 2

Spol spol

14. Spol?

Value 167 Frequency
1 moški 514
2 ženske 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb izobrazba

15. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 176 Frequency
1 osnovna ali manj 70
2 poklicna 118
3 srednja 439
4 višja, visoka ali več 377
9 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 3

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 185 Frequency
1 pod 500 eur 131
2 500 - 1.000 eur 353
3 1.000 - 2.000 eur 183
4 nad 2.000 eur 20
5 nima dohodkov 97
9 brez odgovora 27
Sysmiss 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 223

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 leto rojstva

17. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 17 1927 1994 1966.805 16.17

Valid range from 1927 to 1994

starost starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 17 18 85 45.195 16.17

Valid range from 18 to 85

kstarost starost po kategorijah

Value 212 Frequency
1 18-34 let 336
2 35-54 let 325
3 nad 55 let 329
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 17

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0 0.223 3 0.917 0.856

Valid range from 0.222934660509288 to 3

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1204 - SLOVENSKI UTRIP (april 2012) [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). SUTR1204 - Materialna blaginja in neenakost, Slovenski utrip, April 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1204. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1204_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si