ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 08.01.2020

List of studies that were produced by CMI

Study ID Title of the study
EGOOMR00 Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij
RISGOS00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS98 Raba interneta v Sloveniji, 1998: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS99 Raba interneta v Sloveniji, 1999: Anketa med gospodinjstvi
RISPOD00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med podjetji
RISPOD96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med podjetji
RISPOD97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISPOD98 Raba interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med podjetji, 1998
RISPOD99 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISWWW00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa WWW uporabnikov
RISWWW01 Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW96 Raba interneta v Sloveniji 1996: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW97 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW98 Raba interneta v Sloveniji 1998: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW99 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV00 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001: Anketa med šolskimi zavodi
RISZAV96 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 1996: Anketa med šolskimi zavodi
RISZAV98 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998
RISZAV99 Raba Interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med šolskimi zavodi, 1999
SOCOM00 Socialna opora dijakov Gimnazije Poljane (2000)
SOCOM01 Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (2001)
SOCOM92 Socialna opora študentske vlade UL (1992)
SOCOM98 Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (1998)
SOCOP02 Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije
SOCO_01 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2000-2001)
SOCO_02 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2001-2002)
SOCO_05 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si