Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja

Basic Study Information

ADP - IDNo: GOZD04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_GOZD04_V1
Main author(s):
  • Oršanič, Hrvoje Teo
Co-workers:
  • Kos, Drago
  • Anko, Boštjan
  • Kirn, Andrej
Data file producer:
ZGS - Zavod za gozdove Slovenije (Brežice; 2004)

Funding agency:

Zavod za gozdove Slovenije

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

gozdovi, Posavje, zasebni gozd, interes lastnika zasebnega gozda, varstvo narave, gojitvena in varstvena dela, sečnja, poraba lesa, funkcije v prostoru, krajinski park

Keywords ELSST:
VARSTVO GOZDOV, GOZD , GOZD, NARAVNO OKOLJE, VARSTVO NARAVE, OHRANJANJE VIROV, NARAVNA DEDIŠČINA

Topic Classification CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
gozdarstvo
zasebna lastnina
varstvo narave


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo lastnikov odnos do gozda kot dela lastnine in možnosti ohranjanja narave pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi. Upoštevajo, da so lastnikove odločitve o gospodarjenju s svojim gozdom pomembne tudi za varstvo narave.

Methodology


Collection date: 1.11.2003 - 1.2.2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Posavje; občine Brežice, Krško, Sevnica; deli občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Laško, Radeče, Škocjan (Brežiško GGO).

Unit of analysis:

Posameznik, zasebni lastnik gozda

Universe:

Zasebni lastniki gozdov starejši od 18 let

Excluded: no information
Data collected by:

Za zbiranje podatkov je odgovoren avtor raziskave, za vnos podatkov in pripravo osnovnih izpisov pa zunanji strokovnjaki.

Sampling procedure:

Slučajni izbor

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: GOZD04 - Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 135
  • number of units: 460

Variable list

ID2 A ALI B?

Value 13 Frequency
1 A 245
2 B 60
3 60
Sysmiss 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
365 95

Valid range from 1 to 3

LOKAC LOKACIJA

Spol (kdo največkrat odgovarja na anketna vprašanja)?

Value 22 Frequency
1 Bohor Orlica 131
2 Posavsko hribovje 156
3 Krško,Brežice 75
4 Gorjanci 95
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 3

Valid range from 1 to 4

DAT1 dan

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1 4 31 14.017 6.908

Valid range from 4 to 31

ID2 A ALI B?

Value 1140 Frequency
1 A 245
2 B 60
3 60
Sysmiss 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
365 95

Valid range from 1 to 3

LOKAC LOKACIJA

Spol (kdo največkrat odgovarja na anketna vprašanja)?

Value 2139 Frequency
1 Bohor Orlica 131
2 Posavsko hribovje 156
3 Krško,Brežice 75
4 Gorjanci 95
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 3

Valid range from 1 to 4

DAT1 dan

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1 4 31 14.017 6.908

Valid range from 4 to 31

DAT2 mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1 1 12 6.634 5.219

Valid range from 1 to 12

V1 SPOL

Value 5136 Frequency
1 moski 314
2 zenska 142
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 4

Valid range from 1 to 2

V2 STE LASTNIK GOZDA?

Ali ste lastnik/solastnik (ali oboje) gozda?

Value 6135 Frequency
1 lastnik 330
2 solastnik 118
3 oboje 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 3

V3 STAROST

V kateri starostni kategoriji ste?

Value 7134 Frequency
1 18-30 let 9
2 31-40 let 72
3 41-50 let 87
4 51-60 let 95
5 nad 60 let 196
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 5

V4 KOLIKO GOZDA UPRAVLJATE?

Koliko gozda vsega skupaj upravljate? (vpisati v hektarjih za lastništvo in solastništvo)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0 0 55 5.102 6.113

Valid range from 0 to 55

V5 ODDALJENOST DO VASE BLIZNJE GOZDNE PARCE

Kolikšna je oddaljenost do vaše (lastniške ali solastniške) najbližje gozdne parcele?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2 0 30000 1143.603 2091.689

Valid range from 0 to 30000

V6 IZOBRAZBA

Prosimo vas, da nam poveste kakšno izobrazbo imate? (zaključeno šolanje)

Value 10131 Frequency
1 4 razrede OS, manj 52
2 5-8 razredov OS, nizja gimnazija 187
3 poklicna 118
4 srednja 90
5 visja, visoka 11
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 5

V7 ZAPOSLENOST

Prosimo vas, da nam opišete vaš zaposlitveni status?

Value 11130 Frequency
1 zaposlen 124
2 kmet 44
3 gospodinja 30
4 upokojenec 218
5 student,dijak 0
6 brezposeln 26
7 drugo 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 7

V7_D ZAPOSLENOST - DRUGO

Prosimo vas, da nam opišete vaš zaposlitveni status?

Value 12129 Frequency
4ure polje, 4 ure na traktorju 1
borza 1
brez virov dohodka 1
brezposelna, ni na zavodu 1
brezposelni invalid 1
caka na nemsko pokojnino 1
dodatna s.p. 1
duhovnik 1
invalidska 1
na cakanju 1
na cakanju do upokojitve 1
na zavodu, dobiva soc. pomoc 1
pustila sluzbo 1
s.p. 1
vojni invalid 1
zavod 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16

V8 STEVILO CLANOV GOSPODINJSTVA

Prosimo vas, da nam poveste koliko članov gospodinjstva živi na vaši domačiji? Vključno z anketirancem!

Value 13128 Frequency
1 43
2 76
3 79
4 90
5 67
6 68
7 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 7

V9 ZADOVOLJSTVO S FINANCNO SITUACIJO

Prosimo vas, da ocenite kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu?

Value 14127 Frequency
1 popolnoma nezadovojen 80
2 nezadovoljen 105
3 niti-niti 213
4 zadovoljen 39
5 popolnoma zadovoljen 17
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 6

Valid range from 1 to 5

V10A VETERINAR

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Value 15126 Frequency
1 slabo ugleden 8
2 2 23
3 niti-niti 120
4 4 160
5 zelo ugleden 145
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 4

Valid range from 1 to 5

V10B UCITELJ

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Value 16125 Frequency
1 slabo ugleden 3
2 2 23
3 niti-niti 134
4 4 189
5 zelo ugleden 102
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 9

Valid range from 1 to 5

V10C ZDRAVNIK

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Value 17124 Frequency
1 slabo ugleden 4
2 2 19
3 niti-niti 81
4 4 133
5 zelo ugleden 216
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 7

Valid range from 1 to 5

V10D GOZDAR

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Value 18123 Frequency
1 slabo ugleden 7
2 2 41
3 niti-niti 153
4 4 161
5 zelo ugleden 91
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 7

Valid range from 1 to 5

V10E DUHOVNIK

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Value 19122 Frequency
1 slabo ugleden 42
2 2 59
3 niti-niti 139
4 4 119
5 zelo ugleden 86
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 15

Valid range from 1 to 5

V10F NARAVAOVARSTVENIK

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Value 20121 Frequency
1 slabo ugleden 32
2 2 63
3 niti-niti 178
4 4 99
5 zelo ugleden 61
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
433 27

Valid range from 1 to 5

V10G KMET.POSPESEVALEC

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Value 21120 Frequency
1 slabo ugleden 26
2 2 60
3 niti-niti 147
4 4 148
5 zelo ugleden 68
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 11

Valid range from 1 to 5

V11A NAUCIL O GOZDU-SOLA

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 22119 Frequency
1 nic 166
2 2 114
3 niti-niti 115
4 4 39
5 zelo veliko 23
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 3

Valid range from 1 to 5

V11B NAUCIL O GOZDU-STARSI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 23118 Frequency
1 nic 68
2 2 62
3 niti-niti 138
4 4 139
5 zelo veliko 51
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 5

V11C NAUCIL O GOZDU-ZNANCI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 24117 Frequency
1 nic 157
2 2 102
3 niti-niti 118
4 4 67
5 zelo veliko 13
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 3

Valid range from 1 to 5

V11D NAUCIL O GOZDU-TECAJI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 25116 Frequency
1 nic 402
2 2 7
3 niti-niti 11
4 4 18
5 zelo veliko 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 5

V11E NAUCIL O GOZDU-GOZDARJI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 26115 Frequency
1 nic 176
2 2 56
3 niti-niti 116
4 4 79
5 zelo veliko 31
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 5

V11F NAUCIL O GOZDU-MEDIJI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 27114 Frequency
1 nic 65
2 2 98
3 niti-niti 222
4 4 61
5 zelo veliko 10
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 4

Valid range from 1 to 5

V11G NAUCIL O GOZDU-INTERNET

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 28113 Frequency
1 nic 435
2 2 11
3 niti-niti 6
4 4 3
5 zelo veliko 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 5

V11H NAUCIL O GOZDU-SAMOIZOBRAZEVANJE

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 29112 Frequency
1 nic 340
2 2 24
3 niti-niti 55
4 4 23
5 zelo veliko 14
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 4

Valid range from 1 to 5

V11I NAUCIL O GOZDU-DRUGJE

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 30111 Frequency
1 nic 239
2 2 1
3 niti-niti 4
4 4 1
5 zelo veliko 2
Sysmiss 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 213

Valid range from 1 to 5

V11_D NAUCIL O GOZDU - DRUGO

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Value 31110 Frequency
1 1
delal v gg brezice 1
knjige 1
strugarska sola 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4

V120 VARSTVO NARAVE...?

Na kaj najprej pomislite ob besedah - varstvo narave? (možno več odgovorov)

Value 32109 Frequency
1 usmeritve 56
2 omejitve 64
3 nalozba za bodocnost 289
4 ne vem 49
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 4

V121 VARSTVO NARAVE...?

Na kaj najprej pomislite ob besedah - varstvo narave? (možno več odgovorov)

Value 33108 Frequency
1 usmeritve 0
2 omejitve 9
3 nalozba za bodocnost 26
4 ne vem 1
Sysmiss 424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 424

Valid range from 1 to 4

V122 VARSTVO NARAVE...?

Na kaj najprej pomislite ob besedah - varstvo narave? (možno več odgovorov)

Value 34107 Frequency
1 usmeritve 0
2 omejitve 0
3 nalozba za bodocnost 6
4 ne vem 0
Sysmiss 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 454

Valid range from 1 to 4

V13A VARSTVO NARAVE-SOLA

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 35106 Frequency
1 nic 125
2 2 117
3 niti-niti 122
4 4 72
5 zelo veliko 19
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 5

Valid range from 1 to 5

V13B VARSTVO NARAVE-STARSI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 36105 Frequency
1 nic 76
2 2 92
3 niti-niti 172
4 4 86
5 zelo veliko 28
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 6

Valid range from 1 to 5

V13C VARSTVO NARAVE-ZNANCI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 37104 Frequency
1 nic 149
2 2 119
3 niti-niti 128
4 4 50
5 zelo veliko 6
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
452 8

Valid range from 1 to 5

V13D VARSTVO NARAVE-NARAVOVARSTVENIKI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 38103 Frequency
1 nic 330
2 2 45
3 niti-niti 50
4 4 26
5 zelo veliko 2
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 7

Valid range from 1 to 5

V13E VARSTVO NARAVE-GOZDARJI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 39102 Frequency
1 nic 157
2 2 71
3 niti-niti 137
4 4 72
5 zelo veliko 17
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 6

Valid range from 1 to 5

V13F VARSTVO NARAVE-MEDIJI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 40101 Frequency
1 nic 50
2 2 86
3 niti-niti 205
4 4 89
5 zelo veliko 23
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 7

Valid range from 1 to 5

V13G VARSTVO NARAVE-INTERNET

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 41100 Frequency
1 nic 429
2 2 8
3 niti-niti 7
4 4 2
5 zelo veliko 2
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 12

Valid range from 1 to 5

V13H VARSTVO NARAVE-SAMOIZOBRAZEVANJE

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 4299 Frequency
1 nic 346
2 2 28
3 niti-niti 48
4 4 14
5 zelo veliko 10
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
446 14

Valid range from 1 to 5

V13I VARSTVO NARAVE-DRUGJE

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 4398 Frequency
1 nic 233
2 2 2
3 niti-niti 4
4 4 2
5 zelo veliko 3
Sysmiss 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 216

Valid range from 1 to 5

V13_D VARSTVO NARAVE - DRUGO

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Value 4497 Frequency
kmecki glas 1
lovci 1
predavanja fitoformatevtska 1
predavanja o poljedelstvu 1
sola 1
tecaj fitoformacija 1
tecaji 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7

V14A POMEMBNOST GOZDA KOT VIR DOHODKA OD PROD

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Value 4596 Frequency
1 sploh ni pomemben 243
2 ni pomemben 81
3 niti-niti 49
4 pomemben 66
5 zelo pomemben 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 5

V14B POMEMBNOST GOZDA KOT VIR LESA ZA KURJAVO

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Value 4695 Frequency
1 sploh ni pomemben 40
2 ni pomemben 13
3 niti-niti 22
4 pomemben 40
5 zelo pomemben 344
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 5

V14C POMEMBNOST GOZDA KOT VIR TEHNICNEGA LESA

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Value 4794 Frequency
1 sploh ni pomemben 191
2 ni pomemben 65
3 niti-niti 66
4 pomemben 92
5 zelo pomemben 44
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 5

V14D POMEMBNOST GOZDA KOT VIR PRIDOBIVANJA SA

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Value 4893 Frequency
1 sploh ni pomemben 136
2 ni pomemben 86
3 niti-niti 103
4 pomemben 110
5 zelo pomemben 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 5

V14E POMEMBNOST GOZDA KOT VIR STELJE

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Value 4992 Frequency
1 sploh ni pomemben 236
2 ni pomemben 38
3 niti-niti 37
4 pomemben 85
5 zelo pomemben 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 5

V14F POMEMBNOST GOZDA KOT DRUGI VIRI DOHODKA

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Value 5091 Frequency
1 sploh ni pomemben 243
2 ni pomemben 3
3 niti-niti 2
4 pomemben 0
5 zelo pomemben 1
Sysmiss 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 211

Valid range from 1 to 5

V15 KAKO POGOSTO PREGLEDUJETE GOZD?

Koliko pregledujete svoj gozd?

Value 5190 Frequency
1 vsak dan 9
2 tedensko 18
3 veckrat mesecno 43
4 mesecno 77
5 nekajkrat letno 194
6 enkrat letno 84
7 manj 32
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 3

Valid range from 1 to 7

V16 KAKO POGOSTO IZVAJA SECNJO

Kako pogosto v vašem gozdu sekate?

Value 5289 Frequency
1 vsako leto 295
2 vsakih nekaj let 104
3 enkrat na 10.let 17
4 manj pogosto 9
5 ne sekamo 34
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 5

V1700 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Value 5388 Frequency
1 sadnja gozdnih dreves 54
2 nega mladega gozda 106
3 zascita-podlubniki 6
4 zascita-divjad 1
5 pomladitev gozda 15
6 nicesar 276
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 6

V1701 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Value 5487 Frequency
1 sadnja gozdnih dreves 0
2 nega mladega gozda 24
3 zascita-podlubniki 10
4 zascita-divjad 3
5 pomladitev gozda 3
6 nicesar 3
Sysmiss 417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 417

Valid range from 1 to 6

V1702 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Value 5586 Frequency
1 sadnja gozdnih dreves 0
2 nega mladega gozda 0
3 zascita-podlubniki 6
4 zascita-divjad 3
5 pomladitev gozda 8
6 nicesar 0
Sysmiss 443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 443

Valid range from 1 to 6

V1703 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Value 5685 Frequency
1 sadnja gozdnih dreves 0
2 nega mladega gozda 0
3 zascita-podlubniki 0
4 zascita-divjad 2
5 pomladitev gozda 4
6 nicesar 0
Sysmiss 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 454

Valid range from 1 to 6

V1704 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Value 5784 Frequency
1 sadnja gozdnih dreves 0
2 nega mladega gozda 0
3 zascita-podlubniki 0
4 zascita-divjad 0
5 pomladitev gozda 2
6 nicesar 0
Sysmiss 458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 458

Valid range from 1 to 6

V180000 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 5883 Frequency
1 sam 182
2 druzinski clani 203
3 sosedje,prijatelji 30
4 strojni krozek 1
5 podjetja 13
6 nic od nastetega 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 6

V180001 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 5982 Frequency
1 sam 0
2 druzinski clani 143
3 sosedje,prijatelji 42
4 strojni krozek 0
5 podjetja 5
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 270

Valid range from 1 to 6

V180002 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 6081 Frequency
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 31
4 strojni krozek 1
5 podjetja 2
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 426

Valid range from 1 to 6

V180003 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 6180 Frequency
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 0
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 6

V180004 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 6279 Frequency
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 0
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 6

V190000 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 6378 Frequency
1 sam 84
2 druzinski clani 144
3 sosedje,prijatelji 9
4 strojni krozek 0
5 podjetja 4
6 nic od nastetega 170
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 49

Valid range from 1 to 6

V190001 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 6477 Frequency
1 sam 0
2 druzinski clani 53
3 sosedje,prijatelji 1
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 406

Valid range from 1 to 6

V190002 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 6576 Frequency
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 5
4 strojni krozek 0
5 podjetja 1
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 454

Valid range from 1 to 6

V190003 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 6675 Frequency
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 0
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 6

V190004 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Value 6774 Frequency
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 0
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 6

V20 ALI V SVOJEM GOZDU SEKATE DOVOLJ?

Kaj mislite:

Value 6873 Frequency
1 v svojem gozdu sekam dovolj 315
2 v svojem gozdu bi lahko sekal tudi vec 141
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 4

Valid range from 1 to 2

V2100 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Value 6972 Frequency
1 dokazila o lastnistvu 460
2 meritve prirastka 0
3 cenitve vrednosti 0
4 gojitveni nacrt 0
5 drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 5

V2101 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Value 7071 Frequency
1 dokazila o lastnistvu 0
2 meritve prirastka 12
3 cenitve vrednosti 1
4 gojitveni nacrt 3
5 drugo 0
Sysmiss 444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 444

Valid range from 1 to 5

V2102 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Value 7170 Frequency
1 dokazila o lastnistvu 0
2 meritve prirastka 0
3 cenitve vrednosti 4
4 gojitveni nacrt 2
5 drugo 0
Sysmiss 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 454

Valid range from 1 to 5

V2103 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Value 7269 Frequency
1 dokazila o lastnistvu 0
2 meritve prirastka 0
3 cenitve vrednosti 0
4 gojitveni nacrt 3
5 drugo 0
Sysmiss 457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 457

Valid range from 1 to 5

V2104 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Value 7368 Frequency
1 dokazila o lastnistvu 0
2 meritve prirastka 0
3 cenitve vrednosti 0
4 gojitveni nacrt 0
5 drugo 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 5

V21_D IMA PODATKE - DRUGO

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

V220 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Value 7566 Frequency
1 obnova/gradnja hise 149
2 gradnja gosp.poslopja 110
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 19
5 nakup. gospodinj.pripomockov 2
6 nakup avta 2
7 drugo 126
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
408 52

Valid range from 1 to 7

V221 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Value 7665 Frequency
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 37
3 odplacilo kredita 3
4 nakup kmet.strojev 12
5 nakup. gospodinj.pripomockov 1
6 nakup avta 0
7 drugo 25
Sysmiss 382
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78 382

Valid range from 1 to 7

V222 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Value 7764 Frequency
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 7
5 nakup. gospodinj.pripomockov 0
6 nakup avta 2
7 drugo 5
Sysmiss 446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 446

Valid range from 1 to 7

V223 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Value 7863 Frequency
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 0
5 nakup. gospodinj.pripomockov 3
6 nakup avta 0
7 drugo 1
Sysmiss 456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 456

Valid range from 1 to 7

V224 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Value 7962 Frequency
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 0
5 nakup. gospodinj.pripomockov 0
6 nakup avta 1
7 drugo 1
Sysmiss 458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 458

Valid range from 1 to 7

V225 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Value 8061 Frequency
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 0
5 nakup. gospodinj.pripomockov 0
6 nakup avta 0
7 drugo 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 7

V226 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Value 8160 Frequency
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 0
5 nakup. gospodinj.pripomockov 0
6 nakup avta 0
7 drugo 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 7

V22_D ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA-DR

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Value 8259 Frequency
cebelnjak 1
deske za opaz 1
dokumentacija 1
drva 12
izgradnja poti 1
kurjava 107
kurjava,niso potrebo 1
lesen objekt 1
nakup drugega lesa 1
nakup gozda 1
nakup opeke, grust 1
nakup ovc 1
nakup skropilnice 1
ob mozni smrti, drva 1
obcasni dohodek 1
obnova vinograda 1
placilo dela ** 1
placilo fasade na hi 1
pospravilo po neurju 1
prodaja 9
prodaja lesa 1
prodaja za fasado 1
prodali 1
revirni gozdni red 1
samo za kurjavo 1
vikend 1
vinogradniski sodi 1
za prodajo 4
za tanin 1
zleb za rezervo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158

V23 KAKSNA JE GOZDATOST VASE OKOLICE?

Kakšna je po vašem mnenju gozdnatost vaše okolice?

Value 8358 Frequency
1 premalo gozda 39
2 ravno prav 386
3 prevec gozda 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 3

V24 KAJ MENITE?

Nekateri pravijo, da ima za nas gozd veliko večjo vrednost, kot se jo da izraziti z denarjem, drugi pa menijo, da temu ni tako. Kaj bi rekli vi?

Value 8457 Frequency
1 gozd nima vecje vrednosti od denarja 57
2 ne vem 81
3 gozd ima vecjo vrednost 322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 3

V25 ZE SLISAL ZA RAZLICNE VLOGE GOZDA?

Ali ste že slišali, da ima gozd razen lesnoproizvodnih (ekonomskih) še druge različne vloge (funkcije) v prostoru?

Value 8556 Frequency
1 da, upostevam 274
2 da, ne vem veliko 96
3 nisem slisal 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 3

V26 VAS NARAVOVARSTVO ZANIMA?

Ali vas področje naravovarstva zanima?

Value 8655 Frequency
1 ne zanima me 21
2 ne kaj dosti 74
3 ne vem 77
4 da, zanima me 269
5 da, zelo me zanima 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 5

V27 KAKO POZNA ZAKON O GOZDOVIH?

Prosimo vas da ocenite, kako dobro poznate Zakon o gozdovih?

Value 8754 Frequency
1 sploh ne pozna 119
2 2 122
3 3 164
4 4 41
5 zelo dobro pozna 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 5

V28 KAKO POZNA ZAKON O OHRANJANJU NARAVE?

Prosimo vas da ocenite, kako dobro poznate Zakon o ohranjanju narave?

Value 8853 Frequency
1 sploh ne pozna 149
2 2 129
3 3 140
4 4 34
5 zelo dobro pozna 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 5

V29 ALI SODELUJE Z ZAVODOM ZA GOZDOVE

Ali sodelujete pri gospodarjenju z gozdom z Zavodom za gozdove?

Value 8952 Frequency
1 ne poznam 11
2 ne sodelujem 180
3 obcasno 140
4 redno sodeluje 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 4

V30 ZADOVOLJSTVO S SODELOVANJEM Z ZZG?

Če "sodeluje" - kako ste zadovoljni s sodelovanjem z Zavodom za gozdove?

Value 9051 Frequency
1 zelo nezadovoljen 2
2 nezadovoljen 12
3 ne vem 35
4 zadovoljen 187
5 zelo zadovoljen 35
Sysmiss 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
271 189

Valid range from 1 to 5

V31 NARAVOVARSTVENI PROBLEM - KAM OBRNIL?

Kam bi se najprej obrnili, če bi naleteli na naravovarstven problem?

Value 9150 Frequency
1 krajevna skupnost 71
2 zavod za gozdove 247
3 zavod za varstvo narave 41
4 obcina 66
5 drugo 22
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 13

Valid range from 1 to 5

V31_D KAM OBRNIL - DRUGO

Kam bi se najprej obrnili, če bi naleteli na naravovarstven problem?

Value 9249 Frequency
1smeti, 2bolezen 1
2 in policija 1
inspektor 1
kmetijska pospese** 1
lovci 1
lovska druzina 2
na strokovne sluzbe 1
ne bi nikogar osvesc 1
ne vem 1
odvisno od problema 1
pogovor doma, 1
policija 3
sosedu 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16

V32 UDELEZBA V NARAVOVAR.AKCIJI?

Ali ste se kdaj udeležili kakšne naravovarstvene akcije?

Value 9348 Frequency
1 da 113
2 ne 344
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 3

Valid range from 1 to 2

V33 NARAVOVAR.AKCIJA-NAMEN

Če "DA" - katere?, s kakšnim namenom? (opisno)

Value 9447 Frequency
'odnasanje' smrek 1
ciscenje 11
ciscenje bregov reke krke 1
ciscenje brezine, okolice 1
ciscenje gozda 1
ciscenje kosovnih odpadkov 1
ciscenje okolice 3
ciscenje okolice, zascita voda 1
ciscenje okolja 2
ciscenje potoka, gozda 1
ciscenje smeti 1
ciscenje sore 1
ciscenje v gozdu, drzavni gozd 1
ciscenje z lovci 1
cistilna akcija 67
cistilna akcija smeti 1
cistilna akcija, urejanje poti 1
cistilne akcije 1
cistilni 1
gasenje ognja 1
gozd ni kos za smeticiscenje 1
meritve, spoznavanje lesa 1
nastavljanje valilnic,puscanje 1
obsekovanje za ureditev ceste 1
okreçanje smreke 1
pobiranje odpadkov 1
pogozdovanje, zascita dreves 1
popravilo mostu 1
poti 1
puscanje debel 1
sadnja dreves 1
se ne spomni 1
secnja, ciscenje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112

V34 CLAN NARAVOVAR.DRUSTVA?

Ali ste član kakšnega društva (organizacije), ki se kakorkoli ukvarja z naravovarstvom?

Value 9546 Frequency
1 da 48
2 ne 407
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 5

Valid range from 1 to 2

V35 CLAN NARAVOVAR.DRUSTVA-KATERIH

Če "DA" - katerih? (opisno)

Value 9645 Frequency
bil je v ld 1
cebelarsko drustvo 1
cebelarsko, turisticno 1
cebelarstvo 1
drustvo vinogradnikov 1
gasilsko drustvo 1
ld 6
lovci 1
lovska druzina 17
lovska druzina, konjenisko dr. 1
lovsko drustvo 2
lovstvo 1
pd 1
pgd 1
planinsko 2
planinsko drustvo 1
planinsko, turisticno 1
ribiska druzina 2
ribisko drustvo 1
turisticno drustvo 3
turisticno drustvo, gasilci 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47

V36 V GOZDU KAKSNO NARAVOVAR.DELO?

Ali ste v vašem gozdu že opravljali kakšno delo povezano z naravovarstvom/okoljevarstvom?

Value 9744 Frequency
1 da 86
2 ne 369
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 5

Valid range from 1 to 2

V37 NARAVOVAR.DELO-KATERO

Če "DA" - katero?

Value 9843 Frequency
ciscejnje smeti 1
ciscenje 33
ciscenje gozda 1
ciscenje gozda, vodotokov 1
ciscenje grmovja, cistilna akc 1
ciscenje odpadkov 2
ciscenje smeti 15
ciscenje smeti z lovci spomlad 1
ciscenje smeti, hranjenje div. 1
cisti smeti 1
cistilna akcija 11
gnezdenje 1
hranjenje divjadi 1
krmisce za divjad 1
lubadarja so iztrebli 1
odstran. dreves z lubadarjem 1
pobiranje smeti 1
pogozdovanja 1
popravilo poti 1
posadek, secnja, ciscenje 1
pospravitev smetisca 1
pospravljanje smeti 1
poti 1
pred 15 leti dosajevali 1
pusca 'tanijse' custi 'jasice' 1
smeti so ven pobrali 1
urejanje gozdnih poti 1
urejanje poti, ciscenje 1
zascita propada.drevesnih sort 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86

V38 SESTANEK NARAVOVAR.VSEBINE?

Ali ste se kdaj udeležili kakšnega sestanka v krajevni skupnosti, občini ali kje drugje z naravovarstveno vsebino?

Value 9942 Frequency
1 da 86
2 ne 373
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 2

V39 NARAVOVAR.VSEBINA-KATERA TEMA

Če "DA" - na katero naravovarstveno vsebino je bil sestanek sklican? (opisno)

Value 10041 Frequency
ciscenje 4
ciscenje gozda 1
ciscenje gozdov 1
ciscenje gozdov, kosovni odp 1
ciscenje gozdov, smeti/stediln 1
ciscenje okolice 1
ciscenje smeti 1
cist akc, nega gozda/redcenje 1
cistilna akcija 3
cistilne akcije 1
cistilno akcijo 1
divja odlagalisca smeti 1
divja odlagalisca, sekanje hra 1
gospodarjenje z gozdom 1
gospodarjenje z gozdovi,okolje 1
gozd na splosno 1
gozdarstvo, lovstvo 1
gozdne ceste 1
gozdne poti 1
izobrazevanje o varstvu okolja 1
izobrazevanje skop 3ure letno 1
kmetijstvo 1
kmetijstvo in gozdovi 1
krcenje iglavcev 1
ne spomni se 1
ne ve 1
o ciscenju 1
o gozdnih poteh 1
o gozdovih 2
ohranjanje gozda 1
ohranjanje narave 1
okoljvarstvo (pruh) 1
onesnazevanje voda 1
organizator cistilne akcije 1
pogozditev 1
pogozdovanje 1
pogozdovanje, melioracije 1
povezano z gozdom, okoljem 1
prasicjereja, gozdarstvo 1
predavane-logar 1
predavanje g.Orsanica-pragozd 1
predavanje o gozdarstvu 1
predavanje o gozdovih 1
problematika lovstva 1
problematika zarascanja 1
prostorsko urejanje 1
proti deponiji 1
se ne spomni 4
skop 2
skropljenje 1
smeti, bolezni 1
sodelovanje z lovci 1
splosno 2
splosno gozd 1
sprotna problematika 1
tema o pragozdu 1
urejanje okolja 1
urejevanje okolice 1
varnost gozdov 1
varstvo gozda proti deponiji 1
varstvo rastlin 1
voda oskrba, onesnazevanje 1
vzdrzevanje mladih gozdov 1
za ciscenje gozda, okolice 1
za popis nar.dedisc.bizeljsko 1
zascita drevesnih sadnih sort 1
zascita lesa 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78

V40 STRINJAL Z VKLJUCITVIJO POSESTI V ZAVARO

Ali bi se strinjali z vključitvijo vaše posesti (celotne) v kakšno zavarovano območje - npr. krajinski park?

Value 10140 Frequency
1 da 142
2 ne 176
3 ne vem 141
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 3

V41 če da-KORISTI

Če "DA" - kakšne koristi pričakujete? (navesti odgovore)

Value 10239 Frequency
bodocnost ohranjanja krajine 1
bolj se cuva narava 1
bolj urejena okolica 1
bolj zdravo zivljenje 1
boljsi razvoj, bolj** okolje 1
ceste, dostopi do parcel 1
cimvec divjadi 1
cista narava 1
cistijo travnike, denar 1
cisto okolje in zdravo 1
cistoca 1
cuvanje okolja 1
da bi bil mir noter 1
da bi dobili denar 1
da bi ostal videz slo kot je 1
da bo lepse cuvano 1
da drugi ne bi koristili gozd 1
da ne bi drugi hodili, lovci 1
da se ne poslabsa 1
da se ohrani ravnovesje 1
da se stanje ne poslabsa 1
da se zavaruje 1
denar 2
denarne 1
dobrobit clovestva 1
dohodek s turisticnega vidika 1
dopade se ideja,ne pricakuje 1
drugi bi skrbeli ya gozd 1
druzba ima nekaj od tega 1
financne izboljsave 1
financne, varovanje okolja 1
gozd bi bil bolj zasciten 1
gozdne poti 1
gozdni red, odnos do narave 1
izboljsanje narave 1
je ze krajinski park 1
ker ga je malo nic ne pricakuj 1
manj onesnazevanja 1
manj smeti in çkode v okolju 1
manjsa onesnazenost 1
ne pricakuje koristi 1
ne pricakuje nobenih 1
ne pricakujem koristi 1
ne vem 2
ni uporaben 1
nic 4
nobene 2
nobenih 3
odskodnina 3
ohranitev 2
ohranitev narave 1
ohranitev okolja 1
ohranitev podtalne vode 1
ohranjanje 1
ohranjanje krajine 1
ohranjanje narave 8
ohranjena narava 1
ohranjevanje narave 1
ohrnitev narave 1
olajsave 2
ozivljanje podezelja 1
placilo 1
po dogovoru 1
podpora 1
pomoc pri gospodarjenju 1
pot skozi gozd 1
poti 1
razvoj 1
razvoj turizma 1
splosna korist 1
strokovne nasvete o pogozdovaj 1
subvencije 1
to je bodocnost 1
turizem, varstvo narave 1
ugodnosti 1
upa da bi slo na boljse 1
urejene poti 1
urejenost 2
vec nadzora 1
vecje varovanje narave 1
vecji obisk v gostilni 1
zascita gozda 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104

V42 če NE-POMISLEKI

Če "NE" - kakšne pomisleke imate? (navesti odgovore)

Value 10338 Frequency
bojazen pred omejitvami 1
da ne bi bilo prevec omejitev 1
da ne bi podrzavili 1
dokler je on tega ne bo 1
drugi odlocajo 1
imajo ze dosti zemlje 1
izguba lastnistva 1
ker ima ze tako malo 1
ker ne bi smeli sekati 1
ker ne mores vec sekati 1
ker ni vec v lasti 1
ker vec ne odlocas sam 1
krsi ustavno dolocbo o lstnini 1
kurjava in premalo ga je 1
lastnik 1
lastnistvo 1
malo je 1
manjsanje pravic 1
mocvirnato obmocje 1
na bo tako, kot je do sedaj 1
ne bi bilo koristi 1
ne bi imela drv 1
ne bi mogel z gozdom upravljat 1
ne bi sam odlocal 1
ne bi smel sekat 1
ne bi smeli vec sekati 1
ne bi vec sam odlocal 1
ne mores sekat 2
ne mores sekati 1
ne mores vec sekati,ni v lasti 1
ne odloca vec sam 1
ne odlocas sam 4
ne odlocas ves sam 1
ne razpolagas z njim 1
ne sme sekati 1
ne smes posekat gozd 1
ne smes sekat 4
ne smes sekat na svojem 1
ne smes sekati 3
ne smes vec sam posegat v gozd 1
ne v tem sedanjem sistemu 1
ne ve za pripadajoce pravice 1
ne vem 2
ni drv 2
ni koristi 2
ni potrebe po za** vsega 1
ni pravic, dolznosti pa so 1
ni primeren 1
ni sam gospodar 2
ni v lasti 12
ni vec v lasti 6
ni vec v lasti, ne mores sekat 1
ni vec v uporabi 1
ni vira dohodka 1
nic ne delajo, ni reda 1
nisi lastnik 1
nisi sam gospodar 1
nisi vec gospodar 1
nisi vec lastnik 1
nisi vec sam gospodar 1
nisi vec samostojen pri odloca 1
niso posteni 1
njihov gozd ni tako pomemben 1
okoriscanje 1
omejevanje svobode 1
omejitev sekanja 2
omejitve 15
omejitve lastnine 2
omejitve secnje 1
omejitve sekanja 6
omejitve, diktiranje 1
omrjitve 1
premalo gozda 2
prevec v drzavni lasti 1
problem omejitev 1
samo obveznosti 1
sekati 2
sekati ne smes 1
zaradi bojazni sekanja gozda 1
zasciteno, ne sme se sekat 1
zelo proti 1
zmanjsana svoboda 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134

V43 IMA NASLEDNIKA KI BO SKRBEL ZA GOZD?

Ali imate naslednika, ki bo sposoben skrbeti za vaš gozd?

Value 10437 Frequency
1 da 354
2 ne 100
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 6

Valid range from 1 to 2

V44 RAZVOJ DOMACIJE

Ali imate predstavo, kako naj bi se v bodoče razvijala vaša domačija?

Value 10536 Frequency
1 nimam predstave 176
2 se se odlocam 152
3 imam jasno predstavo 130
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 3

V4500 RAZVOJ DOMACIJE - KAKSEN

Če "DA" - katero?

Value 10635 Frequency
1 kmecki turizem 24
2 ribnik 7
3 biolosko kmetovanje 19
4 drugo 77
Sysmiss 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 333

Valid range from 1 to 4

V4501 RAZVOJ DOMACIJE - KAKSEN

Če "DA" - katero?

Value 10734 Frequency
1 kmecki turizem 0
2 ribnik 0
3 biolosko kmetovanje 6
4 drugo 4
Sysmiss 450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 450

Valid range from 1 to 4

V4502 RAZVOJ DOMACIJE - KAKSEN

Če "DA" - katero?

Value 10833 Frequency
1 kmecki turizem 0
2 ribnik 0
3 biolosko kmetovanje 0
4 drugo 1
Sysmiss 459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 459

Valid range from 1 to 4

V4503 RAZVOJ DOMACIJE - KAKSEN

Če "DA" - katero?

Value 10932 Frequency
1 kmecki turizem 0
2 ribnik 0
3 biolosko kmetovanje 0
4 drugo 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 4

V45_D RAZVOJ DOMACIJE - DRUGO

Če "DA" - katero?

Value 11031 Frequency
'ojora' 1
*** kmetijstvo 1
*********** 1
cebelarstvo 1
dopolnilna dejavnost 1
etnoloski muzej 1
hisa 1
int. kmetovanje 1
kmetija 5
kmetijstvo 5
kmetovanje 18
kmetovanje 'sikjboje' 1
kmetovanje na splosno 1
konjereja 1
kot do sedaj-kmetovanje 1
lesarstvo, ovce 1
mizarstvo 1
obdelovanje lesa 1
obrt 1
ovcereja 1
ovcjereja 1
poljedelstvo 1
propadlo 1
reja koz, kuncev 1
sadjarstvo 1
samonaravno kmetovanje 1
sirjenje 2
solanje 1
tako kot je 2
vinograd 2
vinogradnistvo, zivinoreja 1
vzdrzevanje 1
zaga 1
zelenjava 1
zelim da kmetija ostane 1
zivinoreja 6
zivinoreja, gozdarstvo 1
zivinoreja, vinogradnistvo 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72

V46 POGOVOR S POKLICNIM NARAVOVAR?

Ali ste se kdaj pogovarjali s poklicnim naravovarstvenikom? (z Zavoda za varstvo narave)

Value 11130 Frequency
1 da 34
2 ne 421
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 5

Valid range from 1 to 2

V47 PROBLEM ZA NARAVOVAR. SLUZBO?

Ali ste že naleteli na problem, kjer bi vam prav prišla naravovarstvena služba?

Value 11229 Frequency
1 da 50
2 ne 408
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 2

V48 RAZMISLJA O NAKUPU GOZDA?

Ali razmišljate o nakupu gozda?

Value 11328 Frequency
1 da 60
2 ne 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 2

V49 RAZMISLJA O PRODAJI GOZDA?

Ali razmišljate o prodaji gozda?

Value 11427 Frequency
1 da 13
2 ne 446
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 2

V50 IMA PREDEL, KAMOR RAD ZAHAJA?

Ali imate v vašem gozdu kakšen predel, kamor še posebej radi zahajate?

Value 11526 Frequency
1 da 209
2 ne 249
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 2

V51 CE DA - KAM IN ZAKAJ?

Če "DA" kam in zakaj? (opisno)

Value 11625 Frequency
** gobe ob grabnu 1
**** miren koticek 1
baraka 1
biotska pestrost 1
blizina 1
blizina doma 1
blizu ceste, poleti najraje-svez zrak 1
blizu vinograd 1
borovnice 1
cel gozd 1
celoten gozd 1
celotna 1
cist zrak 1
debela bukev,lep razgled,dobro pocutje 1
del obnavljanega gozde-videni rezultati 1
del, kjer je posadil smreke, svoje delo 1
delcek narave, izstopa, mir 1
delo 1
dobro pocutje 1
dobro pocutje, mir, sreca, potok, izvir 1
dobro se pocuti, opazuje drevesa, zivali 1
dolina 1
dolocen hrib 1
drva, listje, rada sla v gozd 1
dve stavbi v gozdu 1
gaber - redno malicanje 1
gleda koliko denarja bo dobil od dreves 1
gobarjenje, borovnice 1
gobarjenje, sprehod 1
gobe 30
gobe kostanj 1
gobe, borovnice 2
gobe, kostanj 1
gobe, mir 1
gobe, tip gozda-kostanj, najlazji dostop 1
gobisce, smreke 1
gosi, ptici, sprostitev in mir 1
gozdni rob s travnikom, piknik prostor 1
grabem- mir, lepo 1
grabljenje listja, spomini, narava sama 1
grad 1
isce skulpture 1
izvir 1
jasa 1
jurjevanje, sprehod 1
ker se da tam steljo nagrabit 1
klet, vikend 1
kopo zgejo 1
kostanj 2
kostanj, gobe 2
koticek, preza, mir za duso 1
kvaliteten gozd 1
lega 1
lep gozd 1
lep gozd, mir, podrast 1
lep gozd, pikniki 1
lep gozd, sama narava 1
lep kraj, kosi travo, sprostitev 1
lep nasad, svez zrak 1
lep prostor 1
lep razgled 1
lep razgled, ostanki cerkvice sv marjana 1
lepa drevesa, cista narava, urejen gozd 1
lepa lega 1
lepa narava 1
lepa, mogocna drevesa 1
listje grabili 1
listov gozd, sprehod 1
ljubezen do narave, gozda, sprostitev 1
maradi miru, lenarjenja 1
med vinogradom, gozd, miza 1
mir 2
mir in tisina 1
mir lep gozd 1
mir lepa narava 1
mir, dobro pocutje 1
mir, lov 1
mir, pocitek 1
mir, sprostitev 1
mir,opazovanje narave in zivljenja v nje 1
mirno lepo mesto 1
mlade smreke 1
mladi nasadi 1
mravljisce, zaradi bojazni, da dela skod 1
na hrvaski meji, lep razgled 1
na jago 1
na splosno-cel gozd 1
nabira kostanj 1
nabiranje gob, borovnic 1
nabiranje gozdnih sadezev 1
nabiranje smarnic 1
nad smuciscem, travnik ob gozdu 1
nasad smrek 1
nic posebnega, oddih 1
obcuduje del zraven pragozda 1
obora, gobe 1
opazovanje 1
parcela 1
parcela z lepimi bukovimi drevesi 1
pogozdovani del 1
polhi 1
pomiritev na klopi in vodnjak 1
posebej mu je pri srcu, blizina 1
poseben koticek, sprostitev 1
potocek, razgled 1
potok - raki 1
potok, izvir 1
povsod 2
pozgana hisa 1
predel kjer rastejo gobe 1
pregleda gozd 1
preza 1
preza, spomini 1
prostitev, postavljene klopce 1
rad grem v gozd 1
ravnina 1
ravnina, hribcek 1
razgled 3
razgled na krsko polje 1
ribe 1
rob gozda 2
senca sprehod 1
senca, lep gozd 1
skalnat greben 1
smarnice, gobe 1
smrecnja, gobe, divjad, preza 1
smreka/bukev za odpociti zivce 1
smrekce iz mladosti/sadil 1
smreke 1
smrekov gozd 8
smrekov gozd unicen zaradi lubadarja 1
smrekov gozd, pes 1
smrekov gozd, postavil klopce, gobarjenj 1
smrekov gozd, svez zrak 1
smrekov nasad 1
smrekova parcela 1
splosno 2
spomin na otroska leta 1
sprehajalna pot, borovnice, kostanj 1
sprehod s psi 1
sprostitev, dober obcutek 1
sprostitev, gobe 1
sprostitev, piknik, srecanje s prijatelj 1
sprostitev, stor, sprehod 1
stik z naravo 1
streljanje ali sprehajanje 1
tam ko gobe rastejo 1
travnik sredi gozda 1
uzitek 1
v gozd, kupljen pred kratkim 1
v otroçtvu igrali 1
v smrekovo hosto, kjer je zdravo 1
vila v hosti 1
vinograd ob robu 1
voda, lep razgled, sonce 1
voda, razgled, soncna lega, smreke 1
zaradi dela 1
zaradi divjadi 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203

V52 JE V GOZDU POSEBNO DREVO, RASTLINA?

Ali raste v vašem gozdu kakšno posebej izjemno/pomembno drevo ali kakšna posebna rastlina?

Value 11724 Frequency
1 da 41
2 ne 405
3 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 3

V53 VZROK POMEMBNOSTI

Če "DA" - kaj in vzrok pomembnosti/izjemnosti in kje (od koga) ste to izvedeli? (opisno)

Value 11823 Frequency
2 drevesi skors 1
200 let star gaber 1
bela smreka 1
bozicno drevesce 1
bozje drevce 1
bozje drevce, ilex 1
bozje drevce, zimzelen 2
bozje drevesce 1
brek, lesnika 1
brenkula 1
brest 2
brkula, skurs 1
bukev v krakovskem gozdu 1
bukev, 3tedne prej odzene 1
crni javor 1
divja cesnja 1
divja hruska 1
gaber 2zrasceni spleteni veji 1
hermelika 1
hrast dob 2
javor 1
lipa 1
rdece jagode, zelen les 1
sigurno je kaksna rast. zavar. 1
skors 5
skors, kostanj, rdeci bor 1
skors, tisa 1
tisa 3
tise 1
velika jelka, spomini mladost 1
zelo debeli hrasti 1
zlato 'janiks' 'rumenka' 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41

V54 JE V GOZDU OGROZENA ZIVAL?

Ali v vašem gozdu živi/gnezdi/se zadržuje kakšna redka ali ogrožena žival?

Value 11922 Frequency
1 da 22
2 ne 414
3 ne vem 22
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 3

V55 KATERA ZIVAL

Če "DA" - katera? (opisno)

Value 12021 Frequency
******,******* 1
bober 1
brglez, detel 1
golobi, kosi 1
kace belouska 1
kosec 1
kragulj 1
medved, divji prasic 1
moceradi 1
mravljisca 1
navadni jelen 1
podlasica / obrobje 1
poljski zajec 1
raki 1
razlicne vrste ptic 1
rjavi medved 1
skobec 1
veliki kragulj 1
veverice 1
zajci, fazani 1
zajec 1
zolna, detel, kljunac 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22

V56 JE V GOZDU BREZNO, SLAP...?

Ali se v vašem gozdu nahaja kakšno brezno, slap, skalni osamelec ali podoben objekt nežive narave?

Value 12120 Frequency
1 da 52
2 ne 398
3 ne vem 6
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 4

Valid range from 1 to 3

V57 KATERI OBJEKT NEZIVE NARAVE

Če "DA" - katera? (opisno)

Value 12219 Frequency
3 globoka brezna 1
brezna 1
brezna, rupe, precej globoka 1
brezno 8
brezno med skalami 1
brezno z jezerom, kapniki 1
brezno, vcasih mlini na vodo 1
brunarica 1
daljnovod 1
izvir 2
izvir in ponikalnica 1
izvir kvalitetne vode 2
izviri 1
izviri, ponikalnice 1
jama kjer so bili pokopani tal 1
jame pod **** 1
kamnolom 1
kraske jame, vdolbine 1
luknja 1
manjse brezno, ki je zavarovan 1
pecine 1
potocki s skalami 1
potok 2
potok / cista voda 1
skala-zgodba o ajdovi babi 1
skale 6
skale, globeli 1
skale, ostanki kamnoloma 1
skalni osamelec 1
skalni osamelec, stavbe 1
skalovje 1
slap, jama 1
strmina 1
studenec 1
vcasih kopali premog 1
veliko brezno 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52

V58 SE STRINJA Z DOLOCILOM ZA PROST PREHOD S

Ali se strinjate z zakonskim določilom, ki dovoljuje prost prehod drugih ljudi skozi vaš gozd?

Value 12318 Frequency
1 da 345
2 ne 95
3 vseeno mi je 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 3

V59 SE STRINJA Z DOLOCILOM ZA PROSTO NABIRAN

Ali se strinjate z zakonskim določilom, ki dovoljuje prosto nabiranje gozdnih sadežev?

Value 12417 Frequency
1 da 374
2 ne 68
3 vseeno mi je 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 3

V60 SLISAL ZA BIOTSKO PESTROST?

Ali ste že slišali za pojem "biotska pestrost"?

Value 12516 Frequency
1 nisem 398
2 sem, a ne vem, kaj pomeni 36
3 slisal, vem, kaj pomeni 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 3

V61 SLISAL ZA NATURA 2000?

Ali ste že slišali za projekt Natura 2000?

Value 12615 Frequency
1 nisem 413
2 sem, a ne vem, kaj pomeni 37
3 slisal, vem, kaj pomeni 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 1

Valid range from 1 to 3

V6200 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Value 12714 Frequency
1 casopisi,revije 12
2 radio, tv 14
3 predavanje 3
4 drustvo 1
5 drugo 4
Sysmiss 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 426

Valid range from 1 to 5

V6201 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Value 12813 Frequency
1 casopisi,revije 0
2 radio, tv 2
3 predavanje 0
4 drustvo 0
5 drugo 0
Sysmiss 458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 458

Valid range from 1 to 5

V6202 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Value 12912 Frequency
1 casopisi,revije 0
2 radio, tv 0
3 predavanje 1
4 drustvo 0
5 drugo 0
Sysmiss 459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 459

Valid range from 1 to 5

V6203 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Value 13011 Frequency
1 casopisi,revije 0
2 radio, tv 0
3 predavanje 0
4 drustvo 0
5 drugo 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 5

V6204 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Value 13110 Frequency
1 casopisi,revije 0
2 radio, tv 0
3 predavanje 0
4 drustvo 0
5 drugo 0
Sysmiss 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 460

Valid range from 1 to 5

V62_D KJE IZVEDEL ZA PROJEKT-DRUGO?

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Value 1329 Frequency
hohnjec 1
kozjansko 1
od ljudi 1
znanci 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4

V4REC koliko gozda upravlja?

Value 1338 Frequency
1 0 do 1 105
2 1,1 do 5 219
3 5,1 do 15 117
4 15,1 do 30 13
5 30,1 in vec 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 0

Valid range from 1 to 5

V5REC oddaljenost od gozda?

Value 1347 Frequency
1 0 do 100 82
2 101 do 500 164
3 501 do 1500 121
4 1501 do 3000 63
5 3001 in vec 28
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 2

Valid range from 1 to 5

V22REC ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA-DR

<
Value 1356 Frequency
1 b.o. 302
2 cebelnjak 1
3 deske za opaz 1
4 dokumentacija 1
5 drva,kurjava 122
6 izgradnja poti 1
7 kurjava 0
8 kurjava,niso potrebo 0
9 lesen objekt 1
10 nakup drugega lesa 1
11 nakup gozda 1
12 nakup opeke, grust 1
13 nakup ovc 1
14 nakup skropilnice 1
15 ob mozni smrti, drva 0
16 obcasni dohodek 1
17 obnova vinograda 1
18 placilo dela ** 1
19 placilo fasade na hi 1
20 pospravilo po neurju 1
21