Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: GOZD04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_GOZD04_V1
Glavni avtor(ji):
  • Oršanič, Hrvoje Teo
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kos, Drago
  • Anko, Boštjan
  • Kirn, Andrej
Izdelal datoteko podatkov:
ZGS - Zavod za gozdove Slovenije (Brežice; 2004)

Finančna podpora:

Zavod za gozdove Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede:

gozdovi, Posavje, zasebni gozd, interes lastnika zasebnega gozda, varstvo narave, gojitvena in varstvena dela, sečnja, poraba lesa, funkcije v prostoru, krajinski park

Vsebinska področja CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
gozdarstvo
zasebna lastnina
varstvo narave


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo lastnikov odnos do gozda kot dela lastnine in možnosti ohranjanja narave pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi. Upoštevajo, da so lastnikove odločitve o gospodarjenju s svojim gozdom pomembne tudi za varstvo narave.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1.11.2003 - 1.2.2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Posavje; občine Brežice, Krško, Sevnica; deli občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Laško, Radeče, Škocjan (Brežiško GGO).

Enota za analizo:

Posameznik, zasebni lastnik gozda

Populacija:

Zasebni lastniki gozdov starejši od 18 let

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Za zbiranje podatkov je odgovoren avtor raziskave, za vnos podatkov in pripravo osnovnih izpisov pa zunanji strokovnjaki.

Tip vzorca:

Slučajni izbor

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: GOZD04 - Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 135
  • število enot: 460

Spremenljivke

ID2 A ALI B?

Vrednost 13 Frekvenca
1 A 245
2 B 60
3 60
Sysmiss 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
365 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LOKAC LOKACIJA

Spol (kdo največkrat odgovarja na anketna vprašanja)?

Vrednost 22 Frekvenca
1 Bohor Orlica 131
2 Posavsko hribovje 156
3 Krško,Brežice 75
4 Gorjanci 95
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DAT1 dan

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1 4 31 14.017 6.908

Vrednosti spremenljivk od 4 do 31

ID2 A ALI B?

Vrednost 1140 Frekvenca
1 A 245
2 B 60
3 60
Sysmiss 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
365 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LOKAC LOKACIJA

Spol (kdo največkrat odgovarja na anketna vprašanja)?

Vrednost 2139 Frekvenca
1 Bohor Orlica 131
2 Posavsko hribovje 156
3 Krško,Brežice 75
4 Gorjanci 95
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DAT1 dan

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1 4 31 14.017 6.908

Vrednosti spremenljivk od 4 do 31

DAT2 mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1 1 12 6.634 5.219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1 SPOL

Vrednost 5136 Frekvenca
1 moski 314
2 zenska 142
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2 STE LASTNIK GOZDA?

Ali ste lastnik/solastnik (ali oboje) gozda?

Vrednost 6135 Frekvenca
1 lastnik 330
2 solastnik 118
3 oboje 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3 STAROST

V kateri starostni kategoriji ste?

Vrednost 7134 Frekvenca
1 18-30 let 9
2 31-40 let 72
3 41-50 let 87
4 51-60 let 95
5 nad 60 let 196
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 KOLIKO GOZDA UPRAVLJATE?

Koliko gozda vsega skupaj upravljate? (vpisati v hektarjih za lastništvo in solastništvo)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0 0 55 5.102 6.113

Vrednosti spremenljivk od 0 do 55

V5 ODDALJENOST DO VASE BLIZNJE GOZDNE PARCE

Kolikšna je oddaljenost do vaše (lastniške ali solastniške) najbližje gozdne parcele?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2 0 30000 1143.603 2091.689

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30000

V6 IZOBRAZBA

Prosimo vas, da nam poveste kakšno izobrazbo imate? (zaključeno šolanje)

Vrednost 10131 Frekvenca
1 4 razrede OS, manj 52
2 5-8 razredov OS, nizja gimnazija 187
3 poklicna 118
4 srednja 90
5 visja, visoka 11
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7 ZAPOSLENOST

Prosimo vas, da nam opišete vaš zaposlitveni status?

Vrednost 11130 Frekvenca
1 zaposlen 124
2 kmet 44
3 gospodinja 30
4 upokojenec 218
5 student,dijak 0
6 brezposeln 26
7 drugo 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V7_D ZAPOSLENOST - DRUGO

Prosimo vas, da nam opišete vaš zaposlitveni status?

Vrednost 12129 Frekvenca
4ure polje, 4 ure na traktorju 1
borza 1
brez virov dohodka 1
brezposelna, ni na zavodu 1
brezposelni invalid 1
caka na nemsko pokojnino 1
dodatna s.p. 1
duhovnik 1
invalidska 1
na cakanju 1
na cakanju do upokojitve 1
na zavodu, dobiva soc. pomoc 1
pustila sluzbo 1
s.p. 1
vojni invalid 1
zavod 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16

V8 STEVILO CLANOV GOSPODINJSTVA

Prosimo vas, da nam poveste koliko članov gospodinjstva živi na vaši domačiji? Vključno z anketirancem!

Vrednost 13128 Frekvenca
1 43
2 76
3 79
4 90
5 67
6 68
7 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V9 ZADOVOLJSTVO S FINANCNO SITUACIJO

Prosimo vas, da ocenite kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 14127 Frekvenca
1 popolnoma nezadovojen 80
2 nezadovoljen 105
3 niti-niti 213
4 zadovoljen 39
5 popolnoma zadovoljen 17
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10A VETERINAR

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Vrednost 15126 Frekvenca
1 slabo ugleden 8
2 2 23
3 niti-niti 120
4 4 160
5 zelo ugleden 145
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10B UCITELJ

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Vrednost 16125 Frekvenca
1 slabo ugleden 3
2 2 23
3 niti-niti 134
4 4 189
5 zelo ugleden 102
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
451 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10C ZDRAVNIK

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Vrednost 17124 Frekvenca
1 slabo ugleden 4
2 2 19
3 niti-niti 81
4 4 133
5 zelo ugleden 216
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10D GOZDAR

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Vrednost 18123 Frekvenca
1 slabo ugleden 7
2 2 41
3 niti-niti 153
4 4 161
5 zelo ugleden 91
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10E DUHOVNIK

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Vrednost 19122 Frekvenca
1 slabo ugleden 42
2 2 59
3 niti-niti 139
4 4 119
5 zelo ugleden 86
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10F NARAVAOVARSTVENIK

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Vrednost 20121 Frekvenca
1 slabo ugleden 32
2 2 63
3 niti-niti 178
4 4 99
5 zelo ugleden 61
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
433 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10G KMET.POSPESEVALEC

Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic

Vrednost 21120 Frekvenca
1 slabo ugleden 26
2 2 60
3 niti-niti 147
4 4 148
5 zelo ugleden 68
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11A NAUCIL O GOZDU-SOLA

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 22119 Frekvenca
1 nic 166
2 2 114
3 niti-niti 115
4 4 39
5 zelo veliko 23
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11B NAUCIL O GOZDU-STARSI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 23118 Frekvenca
1 nic 68
2 2 62
3 niti-niti 138
4 4 139
5 zelo veliko 51
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11C NAUCIL O GOZDU-ZNANCI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 24117 Frekvenca
1 nic 157
2 2 102
3 niti-niti 118
4 4 67
5 zelo veliko 13
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11D NAUCIL O GOZDU-TECAJI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 25116 Frekvenca
1 nic 402
2 2 7
3 niti-niti 11
4 4 18
5 zelo veliko 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11E NAUCIL O GOZDU-GOZDARJI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 26115 Frekvenca
1 nic 176
2 2 56
3 niti-niti 116
4 4 79
5 zelo veliko 31
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11F NAUCIL O GOZDU-MEDIJI

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 27114 Frekvenca
1 nic 65
2 2 98
3 niti-niti 222
4 4 61
5 zelo veliko 10
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11G NAUCIL O GOZDU-INTERNET

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 28113 Frekvenca
1 nic 435
2 2 11
3 niti-niti 6
4 4 3
5 zelo veliko 3
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11H NAUCIL O GOZDU-SAMOIZOBRAZEVANJE

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 29112 Frekvenca
1 nic 340
2 2 24
3 niti-niti 55
4 4 23
5 zelo veliko 14
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11I NAUCIL O GOZDU-DRUGJE

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 30111 Frekvenca
1 nic 239
2 2 1
3 niti-niti 4
4 4 1
5 zelo veliko 2
Sysmiss 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11_D NAUCIL O GOZDU - DRUGO

Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 31110 Frekvenca
1 1
delal v gg brezice 1
knjige 1
strugarska sola 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4

V120 VARSTVO NARAVE...?

Na kaj najprej pomislite ob besedah - varstvo narave? (možno več odgovorov)

Vrednost 32109 Frekvenca
1 usmeritve 56
2 omejitve 64
3 nalozba za bodocnost 289
4 ne vem 49
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V121 VARSTVO NARAVE...?

Na kaj najprej pomislite ob besedah - varstvo narave? (možno več odgovorov)

Vrednost 33108 Frekvenca
1 usmeritve 0
2 omejitve 9
3 nalozba za bodocnost 26
4 ne vem 1
Sysmiss 424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V122 VARSTVO NARAVE...?

Na kaj najprej pomislite ob besedah - varstvo narave? (možno več odgovorov)

Vrednost 34107 Frekvenca
1 usmeritve 0
2 omejitve 0
3 nalozba za bodocnost 6
4 ne vem 0
Sysmiss 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13A VARSTVO NARAVE-SOLA

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 35106 Frekvenca
1 nic 125
2 2 117
3 niti-niti 122
4 4 72
5 zelo veliko 19
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13B VARSTVO NARAVE-STARSI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 36105 Frekvenca
1 nic 76
2 2 92
3 niti-niti 172
4 4 86
5 zelo veliko 28
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13C VARSTVO NARAVE-ZNANCI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 37104 Frekvenca
1 nic 149
2 2 119
3 niti-niti 128
4 4 50
5 zelo veliko 6
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
452 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13D VARSTVO NARAVE-NARAVOVARSTVENIKI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 38103 Frekvenca
1 nic 330
2 2 45
3 niti-niti 50
4 4 26
5 zelo veliko 2
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13E VARSTVO NARAVE-GOZDARJI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 39102 Frekvenca
1 nic 157
2 2 71
3 niti-niti 137
4 4 72
5 zelo veliko 17
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13F VARSTVO NARAVE-MEDIJI

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 40101 Frekvenca
1 nic 50
2 2 86
3 niti-niti 205
4 4 89
5 zelo veliko 23
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13G VARSTVO NARAVE-INTERNET

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 41100 Frekvenca
1 nic 429
2 2 8
3 niti-niti 7
4 4 2
5 zelo veliko 2
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13H VARSTVO NARAVE-SAMOIZOBRAZEVANJE

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 4299 Frekvenca
1 nic 346
2 2 28
3 niti-niti 48
4 4 14
5 zelo veliko 10
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13I VARSTVO NARAVE-DRUGJE

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 4398 Frekvenca
1 nic 233
2 2 2
3 niti-niti 4
4 4 2
5 zelo veliko 3
Sysmiss 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
244 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13_D VARSTVO NARAVE - DRUGO

Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)

Vrednost 4497 Frekvenca
kmecki glas 1
lovci 1
predavanja fitoformatevtska 1
predavanja o poljedelstvu 1
sola 1
tecaj fitoformacija 1
tecaji 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7

V14A POMEMBNOST GOZDA KOT VIR DOHODKA OD PROD

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Vrednost 4596 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 243
2 ni pomemben 81
3 niti-niti 49
4 pomemben 66
5 zelo pomemben 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14B POMEMBNOST GOZDA KOT VIR LESA ZA KURJAVO

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Vrednost 4695 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 40
2 ni pomemben 13
3 niti-niti 22
4 pomemben 40
5 zelo pomemben 344
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14C POMEMBNOST GOZDA KOT VIR TEHNICNEGA LESA

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Vrednost 4794 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 191
2 ni pomemben 65
3 niti-niti 66
4 pomemben 92
5 zelo pomemben 44
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14D POMEMBNOST GOZDA KOT VIR PRIDOBIVANJA SA

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Vrednost 4893 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 136
2 ni pomemben 86
3 niti-niti 103
4 pomemben 110
5 zelo pomemben 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14E POMEMBNOST GOZDA KOT VIR STELJE

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Vrednost 4992 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 236
2 ni pomemben 38
3 niti-niti 37
4 pomemben 85
5 zelo pomemben 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14F POMEMBNOST GOZDA KOT DRUGI VIRI DOHODKA

Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?

Vrednost 5091 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 243
2 ni pomemben 3
3 niti-niti 2
4 pomemben 0
5 zelo pomemben 1
Sysmiss 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
249 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15 KAKO POGOSTO PREGLEDUJETE GOZD?

Koliko pregledujete svoj gozd?

Vrednost 5190 Frekvenca
1 vsak dan 9
2 tedensko 18
3 veckrat mesecno 43
4 mesecno 77
5 nekajkrat letno 194
6 enkrat letno 84
7 manj 32
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V16 KAKO POGOSTO IZVAJA SECNJO

Kako pogosto v vašem gozdu sekate?

Vrednost 5289 Frekvenca
1 vsako leto 295
2 vsakih nekaj let 104
3 enkrat na 10.let 17
4 manj pogosto 9
5 ne sekamo 34
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1700 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Vrednost 5388 Frekvenca
1 sadnja gozdnih dreves 54
2 nega mladega gozda 106
3 zascita-podlubniki 6
4 zascita-divjad 1
5 pomladitev gozda 15
6 nicesar 276
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1701 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Vrednost 5487 Frekvenca
1 sadnja gozdnih dreves 0
2 nega mladega gozda 24
3 zascita-podlubniki 10
4 zascita-divjad 3
5 pomladitev gozda 3
6 nicesar 3
Sysmiss 417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1702 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Vrednost 5586 Frekvenca
1 sadnja gozdnih dreves 0
2 nega mladega gozda 0
3 zascita-podlubniki 6
4 zascita-divjad 3
5 pomladitev gozda 8
6 nicesar 0
Sysmiss 443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1703 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Vrednost 5685 Frekvenca
1 sadnja gozdnih dreves 0
2 nega mladega gozda 0
3 zascita-podlubniki 0
4 zascita-divjad 2
5 pomladitev gozda 4
6 nicesar 0
Sysmiss 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1704 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?

Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?

Vrednost 5784 Frekvenca
1 sadnja gozdnih dreves 0
2 nega mladega gozda 0
3 zascita-podlubniki 0
4 zascita-divjad 0
5 pomladitev gozda 2
6 nicesar 0
Sysmiss 458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V180000 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 5883 Frekvenca
1 sam 182
2 druzinski clani 203
3 sosedje,prijatelji 30
4 strojni krozek 1
5 podjetja 13
6 nic od nastetega 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V180001 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 5982 Frekvenca
1 sam 0
2 druzinski clani 143
3 sosedje,prijatelji 42
4 strojni krozek 0
5 podjetja 5
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V180002 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 6081 Frekvenca
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 31
4 strojni krozek 1
5 podjetja 2
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V180003 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 6180 Frekvenca
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 0
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V180004 OPRAVLJA SECNJO SAM?

Ali sečnjo v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 6279 Frekvenca
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 0
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V190000 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 6378 Frekvenca
1 sam 84
2 druzinski clani 144
3 sosedje,prijatelji 9
4 strojni krozek 0
5 podjetja 4
6 nic od nastetega 170
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V190001 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 6477 Frekvenca
1 sam 0
2 druzinski clani 53
3 sosedje,prijatelji 1
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V190002 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 6576 Frekvenca
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 5
4 strojni krozek 0
5 podjetja 1
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V190003 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 6675 Frekvenca
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 0
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V190004 OPRAVLJA GOJITVENA DELA SAM?

Ali gojitvena dela v lastnem gozdu opravljate sami ali vam kdo pri tem pomaga?

Vrednost 6774 Frekvenca
1 sam 0
2 druzinski clani 0
3 sosedje,prijatelji 0
4 strojni krozek 0
5 podjetja 0
6 nic od nastetega 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V20 ALI V SVOJEM GOZDU SEKATE DOVOLJ?

Kaj mislite:

Vrednost 6873 Frekvenca
1 v svojem gozdu sekam dovolj 315
2 v svojem gozdu bi lahko sekal tudi vec 141
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2100 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Vrednost 6972 Frekvenca
1 dokazila o lastnistvu 460
2 meritve prirastka 0
3 cenitve vrednosti 0
4 gojitveni nacrt 0
5 drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2101 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Vrednost 7071 Frekvenca
1 dokazila o lastnistvu 0
2 meritve prirastka 12
3 cenitve vrednosti 1
4 gojitveni nacrt 3
5 drugo 0
Sysmiss 444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2102 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Vrednost 7170 Frekvenca
1 dokazila o lastnistvu 0
2 meritve prirastka 0
3 cenitve vrednosti 4
4 gojitveni nacrt 2
5 drugo 0
Sysmiss 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2103 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Vrednost 7269 Frekvenca
1 dokazila o lastnistvu 0
2 meritve prirastka 0
3 cenitve vrednosti 0
4 gojitveni nacrt 3
5 drugo 0
Sysmiss 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2104 IMA PODATKE

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Vrednost 7368 Frekvenca
1 dokazila o lastnistvu 0
2 meritve prirastka 0
3 cenitve vrednosti 0
4 gojitveni nacrt 0
5 drugo 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21_D IMA PODATKE - DRUGO

Katere podatke/informacije o vašem gozdu imate?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0

V220 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Vrednost 7566 Frekvenca
1 obnova/gradnja hise 149
2 gradnja gosp.poslopja 110
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 19
5 nakup. gospodinj.pripomockov 2
6 nakup avta 2
7 drugo 126
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V221 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Vrednost 7665 Frekvenca
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 37
3 odplacilo kredita 3
4 nakup kmet.strojev 12
5 nakup. gospodinj.pripomockov 1
6 nakup avta 0
7 drugo 25
Sysmiss 382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78 382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V222 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Vrednost 7764 Frekvenca
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 7
5 nakup. gospodinj.pripomockov 0
6 nakup avta 2
7 drugo 5
Sysmiss 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V223 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Vrednost 7863 Frekvenca
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 0
5 nakup. gospodinj.pripomockov 3
6 nakup avta 0
7 drugo 1
Sysmiss 456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V224 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Vrednost 7962 Frekvenca
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 0
5 nakup. gospodinj.pripomockov 0
6 nakup avta 1
7 drugo 1
Sysmiss 458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V225 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Vrednost 8061 Frekvenca
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 0
5 nakup. gospodinj.pripomockov 0
6 nakup avta 0
7 drugo 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V226 ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Vrednost 8160 Frekvenca
1 obnova/gradnja hise 0
2 gradnja gosp.poslopja 0
3 odplacilo kredita 0
4 nakup kmet.strojev 0
5 nakup. gospodinj.pripomockov 0
6 nakup avta 0
7 drugo 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V22_D ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA-DR

Za kaj ste nazadnje potrebovali večjo količino lesa?

Vrednost 8259 Frekvenca
cebelnjak 1
deske za opaz 1
dokumentacija 1
drva 12
izgradnja poti 1
kurjava 107
kurjava,niso potrebo 1
lesen objekt 1
nakup drugega lesa 1
nakup gozda 1
nakup opeke, grust 1
nakup ovc 1
nakup skropilnice 1
ob mozni smrti, drva 1
obcasni dohodek 1
obnova vinograda 1
placilo dela ** 1
placilo fasade na hi 1
pospravilo po neurju 1
prodaja 9
prodaja lesa 1
prodaja za fasado 1
prodali 1
revirni gozdni red 1
samo za kurjavo 1
vikend 1
vinogradniski sodi 1
za prodajo 4
za tanin 1
zleb za rezervo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
158

V23 KAKSNA JE GOZDATOST VASE OKOLICE?

Kakšna je po vašem mnenju gozdnatost vaše okolice?

Vrednost 8358 Frekvenca
1 premalo gozda 39
2 ravno prav 386
3 prevec gozda 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V24 KAJ MENITE?

Nekateri pravijo, da ima za nas gozd veliko večjo vrednost, kot se jo da izraziti z denarjem, drugi pa menijo, da temu ni tako. Kaj bi rekli vi?

Vrednost 8457 Frekvenca
1 gozd nima vecje vrednosti od denarja 57
2 ne vem 81
3 gozd ima vecjo vrednost 322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25 ZE SLISAL ZA RAZLICNE VLOGE GOZDA?

Ali ste že slišali, da ima gozd razen lesnoproizvodnih (ekonomskih) še druge različne vloge (funkcije) v prostoru?

Vrednost 8556 Frekvenca
1 da, upostevam 274
2 da, ne vem veliko 96
3 nisem slisal 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26 VAS NARAVOVARSTVO ZANIMA?

Ali vas področje naravovarstva zanima?

Vrednost 8655 Frekvenca
1 ne zanima me 21
2 ne kaj dosti 74
3 ne vem 77
4 da, zanima me 269
5 da, zelo me zanima 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27 KAKO POZNA ZAKON O GOZDOVIH?

Prosimo vas da ocenite, kako dobro poznate Zakon o gozdovih?

Vrednost 8754 Frekvenca
1 sploh ne pozna 119
2 2 122
3 3 164
4 4 41
5 zelo dobro pozna 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V28 KAKO POZNA ZAKON O OHRANJANJU NARAVE?

Prosimo vas da ocenite, kako dobro poznate Zakon o ohranjanju narave?

Vrednost 8853 Frekvenca
1 sploh ne pozna 149
2 2 129
3 3 140
4 4 34
5 zelo dobro pozna 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29 ALI SODELUJE Z ZAVODOM ZA GOZDOVE

Ali sodelujete pri gospodarjenju z gozdom z Zavodom za gozdove?

Vrednost 8952 Frekvenca
1 ne poznam 11
2 ne sodelujem 180
3 obcasno 140
4 redno sodeluje 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V30 ZADOVOLJSTVO S SODELOVANJEM Z ZZG?

Če "sodeluje" - kako ste zadovoljni s sodelovanjem z Zavodom za gozdove?

Vrednost 9051 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 2
2 nezadovoljen 12
3 ne vem 35
4 zadovoljen 187
5 zelo zadovoljen 35
Sysmiss 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
271 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V31 NARAVOVARSTVENI PROBLEM - KAM OBRNIL?

Kam bi se najprej obrnili, če bi naleteli na naravovarstven problem?

Vrednost 9150 Frekvenca
1 krajevna skupnost 71
2 zavod za gozdove 247
3 zavod za varstvo narave 41
4 obcina 66
5 drugo 22
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V31_D KAM OBRNIL - DRUGO

Kam bi se najprej obrnili, če bi naleteli na naravovarstven problem?

Vrednost 9249 Frekvenca
1smeti, 2bolezen 1
2 in policija 1
inspektor 1
kmetijska pospese** 1
lovci 1
lovska druzina 2
na strokovne sluzbe 1
ne bi nikogar osvesc 1
ne vem 1
odvisno od problema 1
pogovor doma, 1
policija 3
sosedu 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16

V32 UDELEZBA V NARAVOVAR.AKCIJI?

Ali ste se kdaj udeležili kakšne naravovarstvene akcije?

Vrednost 9348 Frekvenca
1 da 113
2 ne 344
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33 NARAVOVAR.AKCIJA-NAMEN

Če "DA" - katere?, s kakšnim namenom? (opisno)

Vrednost 9447 Frekvenca
'odnasanje' smrek 1
ciscenje 11
ciscenje bregov reke krke 1
ciscenje brezine, okolice 1
ciscenje gozda 1
ciscenje kosovnih odpadkov 1
ciscenje okolice 3
ciscenje okolice, zascita voda 1
ciscenje okolja 2
ciscenje potoka, gozda 1
ciscenje smeti 1
ciscenje sore 1
ciscenje v gozdu, drzavni gozd 1
ciscenje z lovci 1
cistilna akcija 67
cistilna akcija smeti 1
cistilna akcija, urejanje poti 1
cistilne akcije 1
cistilni 1
gasenje ognja 1
gozd ni kos za smeticiscenje 1
meritve, spoznavanje lesa 1
nastavljanje valilnic,puscanje 1
obsekovanje za ureditev ceste 1
okreçanje smreke 1
pobiranje odpadkov 1
pogozdovanje, zascita dreves 1
popravilo mostu 1
poti 1
puscanje debel 1
sadnja dreves 1
se ne spomni 1
secnja, ciscenje 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112

V34 CLAN NARAVOVAR.DRUSTVA?

Ali ste član kakšnega društva (organizacije), ki se kakorkoli ukvarja z naravovarstvom?

Vrednost 9546 Frekvenca
1 da 48
2 ne 407
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35 CLAN NARAVOVAR.DRUSTVA-KATERIH

Če "DA" - katerih? (opisno)

Vrednost 9645 Frekvenca
bil je v ld 1
cebelarsko drustvo 1
cebelarsko, turisticno 1
cebelarstvo 1
drustvo vinogradnikov 1
gasilsko drustvo 1
ld 6
lovci 1
lovska druzina 17
lovska druzina, konjenisko dr. 1
lovsko drustvo 2
lovstvo 1
pd 1
pgd 1
planinsko 2
planinsko drustvo 1
planinsko, turisticno 1
ribiska druzina 2
ribisko drustvo 1
turisticno drustvo 3
turisticno drustvo, gasilci 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47

V36 V GOZDU KAKSNO NARAVOVAR.DELO?

Ali ste v vašem gozdu že opravljali kakšno delo povezano z naravovarstvom/okoljevarstvom?

Vrednost 9744 Frekvenca
1 da 86
2 ne 369
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V37 NARAVOVAR.DELO-KATERO

Če "DA" - katero?

Vrednost 9843 Frekvenca
ciscejnje smeti 1
ciscenje 33
ciscenje gozda 1
ciscenje gozda, vodotokov 1
ciscenje grmovja, cistilna akc 1
ciscenje odpadkov 2
ciscenje smeti 15
ciscenje smeti z lovci spomlad 1
ciscenje smeti, hranjenje div. 1
cisti smeti 1
cistilna akcija 11
gnezdenje 1
hranjenje divjadi 1
krmisce za divjad 1
lubadarja so iztrebli 1
odstran. dreves z lubadarjem 1
pobiranje smeti 1
pogozdovanja 1
popravilo poti 1
posadek, secnja, ciscenje 1
pospravitev smetisca 1
pospravljanje smeti 1
poti 1
pred 15 leti dosajevali 1
pusca 'tanijse' custi 'jasice' 1
smeti so ven pobrali 1
urejanje gozdnih poti 1
urejanje poti, ciscenje 1
zascita propada.drevesnih sort 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86

V38 SESTANEK NARAVOVAR.VSEBINE?

Ali ste se kdaj udeležili kakšnega sestanka v krajevni skupnosti, občini ali kje drugje z naravovarstveno vsebino?

Vrednost 9942 Frekvenca
1 da 86
2 ne 373
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39 NARAVOVAR.VSEBINA-KATERA TEMA

Če "DA" - na katero naravovarstveno vsebino je bil sestanek sklican? (opisno)

Vrednost 10041 Frekvenca
ciscenje 4
ciscenje gozda 1
ciscenje gozdov 1
ciscenje gozdov, kosovni odp 1
ciscenje gozdov, smeti/stediln 1
ciscenje okolice 1
ciscenje smeti 1
cist akc, nega gozda/redcenje 1
cistilna akcija 3
cistilne akcije 1
cistilno akcijo 1
divja odlagalisca smeti 1
divja odlagalisca, sekanje hra 1
gospodarjenje z gozdom 1
gospodarjenje z gozdovi,okolje 1
gozd na splosno 1
gozdarstvo, lovstvo 1
gozdne ceste 1
gozdne poti 1
izobrazevanje o varstvu okolja 1
izobrazevanje skop 3ure letno 1
kmetijstvo 1
kmetijstvo in gozdovi 1
krcenje iglavcev 1
ne spomni se 1
ne ve 1
o ciscenju 1
o gozdnih poteh 1
o gozdovih 2
ohranjanje gozda 1
ohranjanje narave 1
okoljvarstvo (pruh) 1
onesnazevanje voda 1
organizator cistilne akcije 1
pogozditev 1
pogozdovanje 1
pogozdovanje, melioracije 1
povezano z gozdom, okoljem 1
prasicjereja, gozdarstvo 1
predavane-logar 1
predavanje g.Orsanica-pragozd 1
predavanje o gozdarstvu 1
predavanje o gozdovih 1
problematika lovstva 1
problematika zarascanja 1
prostorsko urejanje 1
proti deponiji 1
se ne spomni 4
skop 2
skropljenje 1
smeti, bolezni 1
sodelovanje z lovci 1
splosno 2
splosno gozd 1
sprotna problematika 1
tema o pragozdu 1
urejanje okolja 1
urejevanje okolice 1
varnost gozdov 1
varstvo gozda proti deponiji 1
varstvo rastlin 1
voda oskrba, onesnazevanje 1
vzdrzevanje mladih gozdov 1
za ciscenje gozda, okolice 1
za popis nar.dedisc.bizeljsko 1
zascita drevesnih sadnih sort 1
zascita lesa 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78

V40 STRINJAL Z VKLJUCITVIJO POSESTI V ZAVARO

Ali bi se strinjali z vključitvijo vaše posesti (celotne) v kakšno zavarovano območje - npr. krajinski park?

Vrednost 10140 Frekvenca
1 da 142
2 ne 176
3 ne vem 141
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41 če da-KORISTI

Če "DA" - kakšne koristi pričakujete? (navesti odgovore)

Vrednost 10239 Frekvenca
bodocnost ohranjanja krajine 1
bolj se cuva narava 1
bolj urejena okolica 1
bolj zdravo zivljenje 1
boljsi razvoj, bolj** okolje 1
ceste, dostopi do parcel 1
cimvec divjadi 1
cista narava 1
cistijo travnike, denar 1
cisto okolje in zdravo 1
cistoca 1
cuvanje okolja 1
da bi bil mir noter 1
da bi dobili denar 1
da bi ostal videz slo kot je 1
da bo lepse cuvano 1
da drugi ne bi koristili gozd 1
da ne bi drugi hodili, lovci 1
da se ne poslabsa 1
da se ohrani ravnovesje 1
da se stanje ne poslabsa 1
da se zavaruje 1
denar 2
denarne 1
dobrobit clovestva 1
dohodek s turisticnega vidika 1
dopade se ideja,ne pricakuje 1
drugi bi skrbeli ya gozd 1
druzba ima nekaj od tega 1
financne izboljsave 1
financne, varovanje okolja 1
gozd bi bil bolj zasciten 1
gozdne poti 1
gozdni red, odnos do narave 1
izboljsanje narave 1
je ze krajinski park 1
ker ga je malo nic ne pricakuj 1
manj onesnazevanja 1
manj smeti in çkode v okolju 1
manjsa onesnazenost 1
ne pricakuje koristi 1
ne pricakuje nobenih 1
ne pricakujem koristi 1
ne vem 2
ni uporaben 1
nic 4
nobene 2
nobenih 3
odskodnina 3
ohranitev 2
ohranitev narave 1
ohranitev okolja 1
ohranitev podtalne vode 1
ohranjanje 1
ohranjanje krajine 1
ohranjanje narave 8
ohranjena narava 1
ohranjevanje narave 1
ohrnitev narave 1
olajsave 2
ozivljanje podezelja 1
placilo 1
po dogovoru 1
podpora 1
pomoc pri gospodarjenju 1
pot skozi gozd 1
poti 1
razvoj 1
razvoj turizma 1
splosna korist 1
strokovne nasvete o pogozdovaj 1
subvencije 1
to je bodocnost 1
turizem, varstvo narave 1
ugodnosti 1
upa da bi slo na boljse 1
urejene poti 1
urejenost 2
vec nadzora 1
vecje varovanje narave 1
vecji obisk v gostilni 1
zascita gozda 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
104

V42 če NE-POMISLEKI

Če "NE" - kakšne pomisleke imate? (navesti odgovore)

Vrednost 10338 Frekvenca
bojazen pred omejitvami 1
da ne bi bilo prevec omejitev 1
da ne bi podrzavili 1
dokler je on tega ne bo 1
drugi odlocajo 1
imajo ze dosti zemlje 1
izguba lastnistva 1
ker ima ze tako malo 1
ker ne bi smeli sekati 1
ker ne mores vec sekati 1
ker ni vec v lasti 1
ker vec ne odlocas sam 1
krsi ustavno dolocbo o lstnini 1
kurjava in premalo ga je 1
lastnik 1
lastnistvo 1
malo je 1
manjsanje pravic 1
mocvirnato obmocje 1
na bo tako, kot je do sedaj 1
ne bi bilo koristi 1
ne bi imela drv 1
ne bi mogel z gozdom upravljat 1
ne bi sam odlocal 1
ne bi smel sekat 1
ne bi smeli vec sekati 1
ne bi vec sam odlocal 1
ne mores sekat 2
ne mores sekati 1
ne mores vec sekati,ni v lasti 1
ne odloca vec sam 1
ne odlocas sam 4
ne odlocas ves sam 1
ne razpolagas z njim 1
ne sme sekati 1
ne smes posekat gozd 1
ne smes sekat 4
ne smes sekat na svojem 1
ne smes sekati 3
ne smes vec sam posegat v gozd 1
ne v tem sedanjem sistemu 1
ne ve za pripadajoce pravice 1
ne vem 2
ni drv 2
ni koristi 2
ni potrebe po za** vsega 1
ni pravic, dolznosti pa so 1
ni primeren 1
ni sam gospodar 2
ni v lasti 12
ni vec v lasti 6
ni vec v lasti, ne mores sekat 1
ni vec v uporabi 1
ni vira dohodka 1
nic ne delajo, ni reda 1
nisi lastnik 1
nisi sam gospodar 1
nisi vec gospodar 1
nisi vec lastnik 1
nisi vec sam gospodar 1
nisi vec samostojen pri odloca 1
niso posteni 1
njihov gozd ni tako pomemben 1
okoriscanje 1
omejevanje svobode 1
omejitev sekanja 2
omejitve 15
omejitve lastnine 2
omejitve secnje 1
omejitve sekanja 6
omejitve, diktiranje 1
omrjitve 1
premalo gozda 2
prevec v drzavni lasti 1
problem omejitev 1
samo obveznosti 1
sekati 2
sekati ne smes 1
zaradi bojazni sekanja gozda 1
zasciteno, ne sme se sekat 1
zelo proti 1
zmanjsana svoboda 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134

V43 IMA NASLEDNIKA KI BO SKRBEL ZA GOZD?

Ali imate naslednika, ki bo sposoben skrbeti za vaš gozd?

Vrednost 10437 Frekvenca
1 da 354
2 ne 100
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44 RAZVOJ DOMACIJE

Ali imate predstavo, kako naj bi se v bodoče razvijala vaša domačija?

Vrednost 10536 Frekvenca
1 nimam predstave 176
2 se se odlocam 152
3 imam jasno predstavo 130
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4500 RAZVOJ DOMACIJE - KAKSEN

Če "DA" - katero?

Vrednost 10635 Frekvenca
1 kmecki turizem 24
2 ribnik 7
3 biolosko kmetovanje 19
4 drugo 77
Sysmiss 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
127 333

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4501 RAZVOJ DOMACIJE - KAKSEN

Če "DA" - katero?

Vrednost 10734 Frekvenca
1 kmecki turizem 0
2 ribnik 0
3 biolosko kmetovanje 6
4 drugo 4
Sysmiss 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4502 RAZVOJ DOMACIJE - KAKSEN

Če "DA" - katero?

Vrednost 10833 Frekvenca
1 kmecki turizem 0
2 ribnik 0
3 biolosko kmetovanje 0
4 drugo 1
Sysmiss 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4503 RAZVOJ DOMACIJE - KAKSEN

Če "DA" - katero?

Vrednost 10932 Frekvenca
1 kmecki turizem 0
2 ribnik 0
3 biolosko kmetovanje 0
4 drugo 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45_D RAZVOJ DOMACIJE - DRUGO

Če "DA" - katero?

Vrednost 11031 Frekvenca
'ojora' 1
*** kmetijstvo 1
*********** 1
cebelarstvo 1
dopolnilna dejavnost 1
etnoloski muzej 1
hisa 1
int. kmetovanje 1
kmetija 5
kmetijstvo 5
kmetovanje 18
kmetovanje 'sikjboje' 1
kmetovanje na splosno 1
konjereja 1
kot do sedaj-kmetovanje 1
lesarstvo, ovce 1
mizarstvo 1
obdelovanje lesa 1
obrt 1
ovcereja 1
ovcjereja 1
poljedelstvo 1
propadlo 1
reja koz, kuncev 1
sadjarstvo 1
samonaravno kmetovanje 1
sirjenje 2
solanje 1
tako kot je 2
vinograd 2
vinogradnistvo, zivinoreja 1
vzdrzevanje 1
zaga 1
zelenjava 1
zelim da kmetija ostane 1
zivinoreja 6
zivinoreja, gozdarstvo 1
zivinoreja, vinogradnistvo 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72

V46 POGOVOR S POKLICNIM NARAVOVAR?

Ali ste se kdaj pogovarjali s poklicnim naravovarstvenikom? (z Zavoda za varstvo narave)

Vrednost 11130 Frekvenca
1 da 34
2 ne 421
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V47 PROBLEM ZA NARAVOVAR. SLUZBO?

Ali ste že naleteli na problem, kjer bi vam prav prišla naravovarstvena služba?

Vrednost 11229 Frekvenca
1 da 50
2 ne 408
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48 RAZMISLJA O NAKUPU GOZDA?

Ali razmišljate o nakupu gozda?

Vrednost 11328 Frekvenca
1 da 60
2 ne 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49 RAZMISLJA O PRODAJI GOZDA?

Ali razmišljate o prodaji gozda?

Vrednost 11427 Frekvenca
1 da 13
2 ne 446
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V50 IMA PREDEL, KAMOR RAD ZAHAJA?

Ali imate v vašem gozdu kakšen predel, kamor še posebej radi zahajate?

Vrednost 11526 Frekvenca
1 da 209
2 ne 249
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51 CE DA - KAM IN ZAKAJ?

Če "DA" kam in zakaj? (opisno)

Vrednost 11625 Frekvenca
** gobe ob grabnu 1
**** miren koticek 1
baraka 1
biotska pestrost 1
blizina 1
blizina doma 1
blizu ceste, poleti najraje-svez zrak 1
blizu vinograd 1
borovnice 1
cel gozd 1
celoten gozd 1
celotna 1
cist zrak 1
debela bukev,lep razgled,dobro pocutje 1
del obnavljanega gozde-videni rezultati 1
del, kjer je posadil smreke, svoje delo 1
delcek narave, izstopa, mir 1
delo 1
dobro pocutje 1
dobro pocutje, mir, sreca, potok, izvir 1
dobro se pocuti, opazuje drevesa, zivali 1
dolina 1
dolocen hrib 1
drva, listje, rada sla v gozd 1
dve stavbi v gozdu 1
gaber - redno malicanje 1
gleda koliko denarja bo dobil od dreves 1
gobarjenje, borovnice 1
gobarjenje, sprehod 1
gobe 30
gobe kostanj 1
gobe, borovnice 2
gobe, kostanj 1
gobe, mir 1
gobe, tip gozda-kostanj, najlazji dostop 1
gobisce, smreke 1
gosi, ptici, sprostitev in mir 1
gozdni rob s travnikom, piknik prostor 1
grabem- mir, lepo 1
grabljenje listja, spomini, narava sama 1
grad 1
isce skulpture 1
izvir 1
jasa 1
jurjevanje, sprehod 1
ker se da tam steljo nagrabit 1
klet, vikend 1
kopo zgejo 1
kostanj 2
kostanj, gobe 2
koticek, preza, mir za duso 1
kvaliteten gozd 1
lega 1
lep gozd 1
lep gozd, mir, podrast 1
lep gozd, pikniki 1
lep gozd, sama narava 1
lep kraj, kosi travo, sprostitev 1
lep nasad, svez zrak 1
lep prostor 1
lep razgled 1
lep razgled, ostanki cerkvice sv marjana 1
lepa drevesa, cista narava, urejen gozd 1
lepa lega 1
lepa narava 1
lepa, mogocna drevesa 1
listje grabili 1
listov gozd, sprehod 1
ljubezen do narave, gozda, sprostitev 1
maradi miru, lenarjenja 1
med vinogradom, gozd, miza 1
mir 2
mir in tisina 1
mir lep gozd 1
mir lepa narava 1
mir, dobro pocutje 1
mir, lov 1
mir, pocitek 1
mir, sprostitev 1
mir,opazovanje narave in zivljenja v nje 1
mirno lepo mesto 1
mlade smreke 1
mladi nasadi 1
mravljisce, zaradi bojazni, da dela skod 1
na hrvaski meji, lep razgled 1
na jago 1
na splosno-cel gozd 1
nabira kostanj 1
nabiranje gob, borovnic 1
nabiranje gozdnih sadezev 1
nabiranje smarnic 1
nad smuciscem, travnik ob gozdu 1
nasad smrek 1
nic posebnega, oddih 1
obcuduje del zraven pragozda 1
obora, gobe 1
opazovanje 1
parcela 1
parcela z lepimi bukovimi drevesi 1
pogozdovani del 1
polhi 1
pomiritev na klopi in vodnjak 1
posebej mu je pri srcu, blizina 1
poseben koticek, sprostitev 1
potocek, razgled 1
potok - raki 1
potok, izvir 1
povsod 2
pozgana hisa 1
predel kjer rastejo gobe 1
pregleda gozd 1
preza 1
preza, spomini 1
prostitev, postavljene klopce 1
rad grem v gozd 1
ravnina 1
ravnina, hribcek 1
razgled 3
razgled na krsko polje 1
ribe 1
rob gozda 2
senca sprehod 1
senca, lep gozd 1
skalnat greben 1
smarnice, gobe 1
smrecnja, gobe, divjad, preza 1
smreka/bukev za odpociti zivce 1
smrekce iz mladosti/sadil 1
smreke 1
smrekov gozd 8
smrekov gozd unicen zaradi lubadarja 1
smrekov gozd, pes 1
smrekov gozd, postavil klopce, gobarjenj 1
smrekov gozd, svez zrak 1
smrekov nasad 1
smrekova parcela 1
splosno 2
spomin na otroska leta 1
sprehajalna pot, borovnice, kostanj 1
sprehod s psi 1
sprostitev, dober obcutek 1
sprostitev, gobe 1
sprostitev, piknik, srecanje s prijatelj 1
sprostitev, stor, sprehod 1
stik z naravo 1
streljanje ali sprehajanje 1
tam ko gobe rastejo 1
travnik sredi gozda 1
uzitek 1
v gozd, kupljen pred kratkim 1
v otroçtvu igrali 1
v smrekovo hosto, kjer je zdravo 1
vila v hosti 1
vinograd ob robu 1
voda, lep razgled, sonce 1
voda, razgled, soncna lega, smreke 1
zaradi dela 1
zaradi divjadi 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203

V52 JE V GOZDU POSEBNO DREVO, RASTLINA?

Ali raste v vašem gozdu kakšno posebej izjemno/pomembno drevo ali kakšna posebna rastlina?

Vrednost 11724 Frekvenca
1 da 41
2 ne 405
3 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V53 VZROK POMEMBNOSTI

Če "DA" - kaj in vzrok pomembnosti/izjemnosti in kje (od koga) ste to izvedeli? (opisno)

Vrednost 11823 Frekvenca
2 drevesi skors 1
200 let star gaber 1
bela smreka 1
bozicno drevesce 1
bozje drevce 1
bozje drevce, ilex 1
bozje drevce, zimzelen 2
bozje drevesce 1
brek, lesnika 1
brenkula 1
brest 2
brkula, skurs 1
bukev v krakovskem gozdu 1
bukev, 3tedne prej odzene 1
crni javor 1
divja cesnja 1
divja hruska 1
gaber 2zrasceni spleteni veji 1
hermelika 1
hrast dob 2
javor 1
lipa 1
rdece jagode, zelen les 1
sigurno je kaksna rast. zavar. 1
skors 5
skors, kostanj, rdeci bor 1
skors, tisa 1
tisa 3
tise 1
velika jelka, spomini mladost 1
zelo debeli hrasti 1
zlato 'janiks' 'rumenka' 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41

V54 JE V GOZDU OGROZENA ZIVAL?

Ali v vašem gozdu živi/gnezdi/se zadržuje kakšna redka ali ogrožena žival?

Vrednost 11922 Frekvenca
1 da 22
2 ne 414
3 ne vem 22
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V55 KATERA ZIVAL

Če "DA" - katera? (opisno)

Vrednost 12021 Frekvenca
******,******* 1
bober 1
brglez, detel 1
golobi, kosi 1
kace belouska 1
kosec 1
kragulj 1
medved, divji prasic 1
moceradi 1
mravljisca 1
navadni jelen 1
podlasica / obrobje 1
poljski zajec 1
raki 1
razlicne vrste ptic 1
rjavi medved 1
skobec 1
veliki kragulj 1
veverice 1
zajci, fazani 1
zajec 1
zolna, detel, kljunac 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22

V56 JE V GOZDU BREZNO, SLAP...?

Ali se v vašem gozdu nahaja kakšno brezno, slap, skalni osamelec ali podoben objekt nežive narave?

Vrednost 12120 Frekvenca
1 da 52
2 ne 398
3 ne vem 6
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V57 KATERI OBJEKT NEZIVE NARAVE

Če "DA" - katera? (opisno)

Vrednost 12219 Frekvenca
3 globoka brezna 1
brezna 1
brezna, rupe, precej globoka 1
brezno 8
brezno med skalami 1
brezno z jezerom, kapniki 1
brezno, vcasih mlini na vodo 1
brunarica 1
daljnovod 1
izvir 2
izvir in ponikalnica 1
izvir kvalitetne vode 2
izviri 1
izviri, ponikalnice 1
jama kjer so bili pokopani tal 1
jame pod **** 1
kamnolom 1
kraske jame, vdolbine 1
luknja 1
manjse brezno, ki je zavarovan 1
pecine 1
potocki s skalami 1
potok 2
potok / cista voda 1
skala-zgodba o ajdovi babi 1
skale 6
skale, globeli 1
skale, ostanki kamnoloma 1
skalni osamelec 1
skalni osamelec, stavbe 1
skalovje 1
slap, jama 1
strmina 1
studenec 1
vcasih kopali premog 1
veliko brezno 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52

V58 SE STRINJA Z DOLOCILOM ZA PROST PREHOD S

Ali se strinjate z zakonskim določilom, ki dovoljuje prost prehod drugih ljudi skozi vaš gozd?

Vrednost 12318 Frekvenca
1 da 345
2 ne 95
3 vseeno mi je 19
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V59 SE STRINJA Z DOLOCILOM ZA PROSTO NABIRAN

Ali se strinjate z zakonskim določilom, ki dovoljuje prosto nabiranje gozdnih sadežev?

Vrednost 12417 Frekvenca
1 da 374
2 ne 68
3 vseeno mi je 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V60 SLISAL ZA BIOTSKO PESTROST?

Ali ste že slišali za pojem "biotska pestrost"?

Vrednost 12516 Frekvenca
1 nisem 398
2 sem, a ne vem, kaj pomeni 36
3 slisal, vem, kaj pomeni 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V61 SLISAL ZA NATURA 2000?

Ali ste že slišali za projekt Natura 2000?

Vrednost 12615 Frekvenca
1 nisem 413
2 sem, a ne vem, kaj pomeni 37
3 slisal, vem, kaj pomeni 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6200 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Vrednost 12714 Frekvenca
1 casopisi,revije 12
2 radio, tv 14
3 predavanje 3
4 drustvo 1
5 drugo 4
Sysmiss 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6201 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Vrednost 12813 Frekvenca
1 casopisi,revije 0
2 radio, tv 2
3 predavanje 0
4 drustvo 0
5 drugo 0
Sysmiss 458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6202 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Vrednost 12912 Frekvenca
1 casopisi,revije 0
2 radio, tv 0
3 predavanje 1
4 drustvo 0
5 drugo 0
Sysmiss 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6203 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Vrednost 13011 Frekvenca
1 casopisi,revije 0
2 radio, tv 0
3 predavanje 0
4 drustvo 0
5 drugo 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6204 KJE IZVEDEL ZA PROJEKT

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Vrednost 13110 Frekvenca
1 casopisi,revije 0
2 radio, tv 0
3 predavanje 0
4 drustvo 0
5 drugo 0
Sysmiss 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V62_D KJE IZVEDEL ZA PROJEKT-DRUGO?

Če "DA"-kje ste za projekt izvedeli?

Vrednost 1329 Frekvenca
hohnjec 1
kozjansko 1
od ljudi 1
znanci 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4

V4REC koliko gozda upravlja?

Vrednost 1338 Frekvenca
1 0 do 1 105
2 1,1 do 5 219
3 5,1 do 15 117
4 15,1 do 30 13
5 30,1 in vec 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5REC oddaljenost od gozda?

Vrednost 1347 Frekvenca
1 0 do 100 82
2 101 do 500 164
3 501 do 1500 121
4 1501 do 3000 63
5 3001 in vec 28
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V22REC ZA KAJ POTREBOVAL VECJO KOLICINO LESA-DR

Vrednost 1356 Frekvenca
1 b.o. 302
2 cebelnjak 1
3 deske za opaz 1
4 dokumentacija 1
5 drva,kurjava 122
6 izgradnja poti 1
7 kurjava 0
8 kurjava,niso potrebo 0
9 lesen objekt 1
10 nakup drugega lesa 1
11 nakup gozda 1
12 nakup opeke, grust 1
13 nakup ovc 1
14 nakup skropilnice 1
15 ob mozni smrti, drva 0
16 obcasni dohodek 1
17 obnova vinograda 1
18 placilo dela ** 1
19 placilo fasade na hi 1