Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR0911
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0911_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

igre na srečo, igralništvo v Sloveniji, igralniške dejavnosti, podpora vladi, strankarske preference, mnenje o aferi Patria, razvoj visokega šolstva

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
igre na srečo


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju pogostosti navad igranja na srečo v Sloveniji in stališčih ter percepciji do samega igranja na srečo. Vključene so strankarsko-politične preference in odnos do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2. november 2009 - 5. november 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 33
 • število enot: 915

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 320
2 vas (500-1999 prebivalcev) 166
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 138
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 133 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 232 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 320
2 vas (500-1999 prebivalcev) 166
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 138
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 331 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 430 Frekvenca
1 Urbano 459
2 Ruralno 456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 529 Frekvenca
1 Pomurska 57
2 Podravska 145
3 Koroška 34
4 Savinjska 119
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 68
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Igrali Loto? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Igrali Loto?

Vrednost 628 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 9
2 Nekajkrat mesečno 131
3 Nekajkrat letno 208
4 Nikoli 567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q1_2 Igrali druge klasične igre kot so npr. 3x3, Astro, Deteljica? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Igrali druge klasične igre kot so npr. 3x3, Astro, Deteljica?

Vrednost 727 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 3
2 Nekajkrat mesečno 19
3 Nekajkrat letno 39
4 Nikoli 854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q1_3 Igrali hitre srečke? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Igrali hitre srečke?

Vrednost 826 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 1
2 Nekajkrat mesečno 33
3 Nekajkrat letno 103
4 Nikoli 778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q1_4 Igrali na igralnih avtomatih ali elektronski ruleti v igralnem salonu? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Igrali na igralnih avtomatih ali elektronski ruleti v igralnem salonu?

Vrednost 925 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 3
3 Nekajkrat letno 20
4 Nikoli 892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q1_5 Igrali na igralnih avtomatih v igralnici? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Igrali na igralnih avtomatih v igralnici?

Vrednost 1024 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 3
3 Nekajkrat letno 21
4 Nikoli 891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q1_6 Igrali ruleto s krupjejem v igralnici? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Igrali ruleto s krupjejem v igralnici?

Vrednost 1123 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 1
3 Nekajkrat letno 13
4 Nikoli 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q1_7 Igrali druge igre v igralnici, npr. karte ali kocke? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Igrali druge igre v igralnici, npr. karte ali kocke?

Vrednost 1222 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 1
3 Nekajkrat letno 7
4 Nikoli 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q1_8 Stavili na športne dogodke? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Stavili na športne dogodke?

Vrednost 1321 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 6
2 Nekajkrat mesečno 14
3 Nekajkrat letno 25
4 Nikoli 870
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q1_9 Igrali karte, biljard, kegljanje, golf in podobno s prijatelji za denar? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Igrali karte, biljard, kegljanje, golf in podobno s prijatelji za denar?

Vrednost 1420 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 1
2 Nekajkrat mesečno 4
3 Nekajkrat letno 12
4 Nikoli 898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q1_10 Igrali igre na srečo preko interneta? 1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli? Kolikokrat ste v preteklih 12 mesecih…

Igrali igre na srečo preko interneta?

Vrednost 1519 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 1
2 Nekajkrat mesečno 1
3 Nekajkrat letno 4
4 Nikoli 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2 S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se najbolj strinjate? So za vas osebno igre na srečo

2. S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se najbolj strinjate? So za vas osebno igre na srečo

Vrednost 1618 Frekvenca
1 Predvsem vir zabave 219
2 Predvsem upanje, da zadenete dobitek 302
3 Nekoristno početje 335
4 Ne vem, drugo 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q3 Ima od legalnega igralništva Slovenija V SEŠTEVKU po vašem mnenju več koristi ali več škode?

3. Ima od legalnega igralništva Slovenija v seštevku po vašem mnenju več koristi ali več škode?

Vrednost 1717 Frekvenca
1 Več koristi 536
2 Več škode 239
3 Drugo 15
4 ne vem 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko izbirali med dvema možnostma?

4. Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko izbirali med dvema možnostma?

Vrednost 1816 Frekvenca
1 VELIKO MAJHNIH igralnic in igralnih salonov, ki nudijo samo 183
2 VELIK IGRALNIŠKI CENTER, ki igralniško ponudbo povezuje z ob 475
3 ne vem, drugo 231
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Ali bi podprli investicijo v velik igralniški center s turistično ponudbo, če bi to pomenilo odpiranje novih delovnih mest?

5. Ali bi podprli investicijo v velik igralniški center s turistično ponudbo, če bi to pomenilo odpiranje novih delovnih mest?

Vrednost 1915 Frekvenca
1 Da 588
2 Ne 259
3 Ne vem, drugo 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2014 Frekvenca
1 DA 422
2 NE 393
3 NE VEM 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2113 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 182
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 150
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 25
4 ZARES 32
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 23
6 Nova Slovenija- NSI 12
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 24
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 49
9 drugo 18
11 nobene 116
99 ne bi šel na volitve 62
10 ne vem 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 Ali menite, da Pahorjeva vlada pri urejanju mejnih vprašanj s Hrvaško ustrezno varuje slovenske nacionalne interese?

8. Ali menite, da Pahorjeva vlada pri urejanju mejnih vprašanj s Hrvaško ustrezno varuje slovenske nacionalne interese?

Vrednost 2212 Frekvenca
1 Da 364
2 Ne 361
3 Ne vem 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Preiskava glede nakupa oklepnikov Patria še vedno poteka. Katera od naslednjih treh možnosti se zdi vam osebno najbolj verjetna:

9. Preiskava glede nakupa oklepnikov Patria še vedno poteka. Katera od naslednjih treh možnosti se zdi vam osebno najbolj verjetna:

Vrednost 2311 Frekvenca
1 Janša je prejel ali vsaj zahteval podkupnino 279
2 Prišlo je do korupcija, vendar Janša v to ni bil vpleten 335
3 Korupcije ni bilo 83
4 Ne vem 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q10 Katera od naslednjih izjav o razvoju visokega šolstva v Sloveniji je vam osebno najbližje?

10. Katera od naslednjih izjav o razvoju visokega šolstva v Sloveniji je vam osebno najbližje?

Vrednost 2410 Frekvenca
1 Slovenija potrebuje čim bolj DOSTOPNO visoko šolstvo 118
2 Slovenija potrebuje čim VEČJI DELEŽ JAVNEGA visokega šolstva 92
3 Slovenija potrebuje čim bolj KAKOVOSTNO visoko šolstvo 667
4 Ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. izobrazba

Vrednost 259 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 88
2 Poklicna 115
3 Srednja 421
4 Višja, visoka ali več 286
9 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol Spol? 12. Spol

Vrednost 268 Frekvenca
1 M 366
2 Ž 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

14. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 3 1925 9999 1983.056 460.984

Vrednosti spremenljivk od 1925 do 9999

q17 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 286 Frekvenca
1 Pod 500 eur 183
2 od 500 do 1000 389
3 Nad 1000 do 2000 181
4 Nad 2000 eur 19
5 Nima dohodkov 63
9 brez odgovora 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

utez Utež glede na spol, izobrazbo in tip kraja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0.341 5.305 1 0.842

Vrednosti spremenljivk od 0.34061892081023 do 5.30498931841001

utez_kor Korigirana utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0.352 3.1 1 0.756

Vrednosti spremenljivk od 0.352006873812771 do 3.10029935778775

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 6 17 84 52.399 14.499

Vrednosti spremenljivk od 17 do 84

kstarost Starost po kategorijah

Vrednost 322 Frekvenca
1 do 30 93
2 31-55 389
3 nad 55 427
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 6 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Regija Goriška regija

Vrednost 331 Frekvenca
1 Goriška 55
2 Drugo 860
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR0911. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0911_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si