Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji, 2017: Analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb – terenska anketa

Basic Study Information

ADP - IDNo: DORGST17
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DORGST17_V1
Main author(s):
 • Kamin, Tanja
 • Ule, Mirjana
 • Živoder, Andreja
 • Berzelak, Jernej
 • Kurdija, Slavko
Co-workers:
 • Avsec, Danica
 • Malnar, Brina
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
UL FDV CSP - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za socialno psihologijo (Ljubljana; 2017)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant

Project number:

L5-7106 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: zdravje, bolezni, darovanje organov, presajanje organov, podporni dejavniki, zaviralni dejavniki, vedenjske spremembe

Keywords ELSST:
PRESADITEV ORGANOV, ZDRAVJE, BOLEZEN, DAROVANJE ORGANOV, PRESEJALNI ZDRAVSTVENI PROGRAM

Topic Classification CESSDA
Javno zdravje
Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
INFORMIRANOST O DAROVANJU ORGANOV
PRIPRAVLJENOST DAROVATI LASTNE ORGANE PO SMRTI
VPIS V REGISTER DAROVALCEV ORGANOV PO SMRTI
PRIPRAVLJENOST DAROVATI ORGANE BLIŽNJIH OSEB
POGOVORI O DAROVANJU ORGANOV
STALIŠČA POVEZANA Z DAROVANJEM ORGANOV
MNENJA O STALIŠČIH DRUGIH DO DAROVANJA ORGANOV
SEZNANJENOST Z DAROVANJEM ORGANOV
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani je v sodelovanju z več organizacijami raziskoval družbene vidike darovanja organov in tkiv v Sloveniji. Na populaciji spletnega panela podjetja Valicon so izvedli pilotno raziskavo z namenom testiranja vprašalnika. Podatke pa so zbrali v okviru raziskave Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot. V terenski anketi je sodelovalo 1076 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vprašanja vključujejo naslednje teme: informiranost o darovanju organov, pripravljenost darovanja organov (lastnih, bližnjih oseb), vpis v register darovalcev organov po smrti, pogovori o darovanju organov, stališča povezana z darovanjem organov, mnenja o stališčih drugih do darovanja, seznanjenost z darovanjem organov. Raziskovalna izhodišča: presaditev organov in tkiv kot oblika metode zdravljenja je pomembno napredovala, tako v stopnji preživelih pacientov po presaditvi, kot tudi v razvijanju novih presaditvenih metod, kar pa poraja veliko nesorazmerje med številom organov, ki so na voljo za presaditev, in številom ljudi, ki čakajo na presaditev. V Sloveniji so stališča na splošno pretežno naklonjena darovanju organov (več kot polovica se strinja), vendar tem naklonjenim stališčem ne sledi tudi vedenje (le 0,22 % Slovencev je uradno registriranih kot darovalcev organov). Z raziskavo »Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb« so avtorji iskali načine, kako zmanjšati razkorak med povpraševanjem in ponudbo organov in tkiv ob pogoju, da presaditev organov ostane v celoti prostovoljna, odvisna od pripravljenosti ljudi za darovanje svojih organov ali organov svojih bližnjih po smrti drugim, ki jih potrebujejo. Avtorji raziskave so pripravili tudi priporočila za načrtovanje programa za doseganje vedenjskih sprememb v slovenski populaciji.

Methodology


Collection date: 30. september 2017 - 22. december 2017
Date of production: 2017
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

Tisti, ki živijo v institucionalnem gospodinjstvu.

Data collected by:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Vzorčenje je izvedel Statistični urad RS, na osnovi Centralnega registra prebivalcev Slovenije (CRP). Z uporabo dvostopenjskega verjetnostnega vzorčenja je bilo v vzorec izbranih 2000 oseb. V prvi fazi je bilo naključno z verjetnostjo, sorazmerno na število prebivalcev na območju, izbranih 200 krajevnih okolij (Enumeration areas – EA), ki so bila predhodno stratificirana glede na regijo in tip naselja. V drugi fazi je bilo znotraj vsakega izbranega krajevnega okolja naključno izbranih 10 oseb.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji, 2017: Analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb - terenska anketa [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Kamin, Tanja; Ule, Mirjana; Berzelak, Jernej; Živoder, Andreja; Kurdija, Slavko

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 273
 • number of units: 1076

License: ccby

Version: 8. junij 2023

Variable list

T101 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 1 odgovor

Value 13 Frequency
1 Na televiziji 738
2 Na radiu 29
3 V časopisu ali reviji 64
4 Na letaku 22
5 Na plakatu 11
6 Na družbenem omrežju 27
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 14
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 13
9 Na kakšni drugi spletni strani 17
10 V kakšnem drugem mediju 3
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 102
88 (ne vem) 22
99 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 36

Valid range from 1 to 11

T102 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 2 odgovor

Value 22 Frequency
1 Na televiziji 42
2 Na radiu 229
3 V časopisu ali reviji 176
4 Na letaku 30
5 Na plakatu 30
6 Na družbenem omrežju 61
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 19
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 24
9 Na kakšni drugi spletni strani 21
10 V kakšnem drugem mediju 2
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 442

Valid range from 1 to 11

T103 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 3 odgovor

Value 31 Frequency
1 Na televiziji 14
2 Na radiu 14
3 V časopisu ali reviji 162
4 Na letaku 28
5 Na plakatu 13
6 Na družbenem omrežju 70
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 24
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 41
9 Na kakšni drugi spletni strani 25
10 V kakšnem drugem mediju 2
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 683

Valid range from 1 to 11

T101 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 1 odgovor

Value 1273 Frequency
1 Na televiziji 738
2 Na radiu 29
3 V časopisu ali reviji 64
4 Na letaku 22
5 Na plakatu 11
6 Na družbenem omrežju 27
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 14
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 13
9 Na kakšni drugi spletni strani 17
10 V kakšnem drugem mediju 3
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 102
88 (ne vem) 22
99 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 36

Valid range from 1 to 11

T102 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 2 odgovor

Value 2272 Frequency
1 Na televiziji 42
2 Na radiu 229
3 V časopisu ali reviji 176
4 Na letaku 30
5 Na plakatu 30
6 Na družbenem omrežju 61
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 19
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 24
9 Na kakšni drugi spletni strani 21
10 V kakšnem drugem mediju 2
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 442

Valid range from 1 to 11

T103 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 3 odgovor

Value 3271 Frequency
1 Na televiziji 14
2 Na radiu 14
3 V časopisu ali reviji 162
4 Na letaku 28
5 Na plakatu 13
6 Na družbenem omrežju 70
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 24
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 41
9 Na kakšni drugi spletni strani 25
10 V kakšnem drugem mediju 2
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 683

Valid range from 1 to 11

T104 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 4 odgovor

Value 4270 Frequency
1 Na televiziji 2
2 Na radiu 1
3 V časopisu ali reviji 8
4 Na letaku 28
5 Na plakatu 33
6 Na družbenem omrežju 42
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 20
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 23
9 Na kakšni drugi spletni strani 27
10 V kakšnem drugem mediju 1
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 891

Valid range from 1 to 11

T105 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 5 odgovor

Value 5269 Frequency
1 Na televiziji 0
2 Na radiu 2
3 V časopisu ali reviji 3
4 Na letaku 5
5 Na plakatu 15
6 Na družbenem omrežju 15
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 17
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 19
9 Na kakšni drugi spletni strani 11
10 V kakšnem drugem mediju 3
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 986

Valid range from 1 to 11

T106 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 6 odgovor

Value 6268 Frequency
1 Na televiziji 0
2 Na radiu 0
3 V časopisu ali reviji 0
4 Na letaku 0
5 Na plakatu 0
6 Na družbenem omrežju 4
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 9
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 10
9 Na kakšni drugi spletni strani 12
10 V kakšnem drugem mediju 2
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1039
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 1039

Valid range from 1 to 11

T107 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 7 odgovor

Value 7267 Frequency
1 Na televiziji 0
2 Na radiu 0
3 V časopisu ali reviji 0
4 Na letaku 1
5 Na plakatu 0
6 Na družbenem omrežju 1
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 3
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 4
9 Na kakšni drugi spletni strani 1
10 V kakšnem drugem mediju 0
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 1066

Valid range from 1 to 11

T108 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 8 odgovor

Value 8266 Frequency
1 Na televiziji 0
2 Na radiu 0
3 V časopisu ali reviji 0
4 Na letaku 0
5 Na plakatu 0
6 Na družbenem omrežju 0
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 0
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 3
9 Na kakšni drugi spletni strani 3
10 V kakšnem drugem mediju 0
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 1070

Valid range from 1 to 11

T109 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 9 odgovor

Value 9265 Frequency
1 Na televiziji 0
2 Na radiu 0
3 V časopisu ali reviji 0
4 Na letaku 0
5 Na plakatu 0
6 Na družbenem omrežju 0
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 0
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 1
9 Na kakšni drugi spletni strani 3
10 V kakšnem drugem mediju 0
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1072
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 1072

Valid range from 1 to 11

T110 Vsebine o darovanju organov:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? 10 odgovor

Value 10264 Frequency
1 Na televiziji 0
2 Na radiu 0
3 V časopisu ali reviji 0
4 Na letaku 0
5 Na plakatu 0
6 Na družbenem omrežju 0
7 Na spletni strani Slovenija-transplant 0
8 Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju 0
9 Na kakšni drugi spletni strani 0
10 V kakšnem drugem mediju 0
11 Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem medi 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1076

Valid range from 1 to 11

T1_dr Vsebine-drug medij:

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? Navedba - drugo

Value 11263 Frequency
družabno srečanje, spontano 1
filmi 1
knjige 2
krvodajalska akcija 2
literatura 1
med pogovori z ljudmi 1
v filmu 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 0

T1a Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: Na televiziji

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? A - Na televiziji

Value 12262 Frequency
0 ni navedel 280
1 navedel 796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1b Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: Na radiu

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? B - Na radiu

Value 13261 Frequency
0 ni navedel 801
1 navedel 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1c Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: V časopisu ali reviji

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? C - V časopisu ali reviji

Value 14260 Frequency
0 ni navedel 663
1 navedel 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1d Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: Na letaku

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? D - Na letaku

Value 15259 Frequency
0 ni navedel 962
1 navedel 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1e Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: Na plakatu

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? E - Na plakatu

Value 16258 Frequency
0 ni navedel 974
1 navedel 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1f Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: Na družbenem omrežju (npr. Facebook ali Twitter)

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? F - Na družbenem omrežju (npr. Facebook ali Twitter)

Value 17257 Frequency
0 ni navedel 856
1 navedel 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1g Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: Na spletni strani Slovenija-transplant

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? G - Na spletni strani Slovenija-transplant

Value 18256 Frequency
0 ni navedel 970
1 navedel 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1h Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? H - Na spletni strani ali spletnem forumu z vsebinami o zdravju

Value 19255 Frequency
0 ni navedel 938
1 navedel 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1i Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: Na kakšni drugi spletni strani

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? I - Na kakšni drugi spletni strani

Value 20254 Frequency
0 ni navedel 956
1 navedel 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1j Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: V kakšnem drugem mediju (navedite, v katerem):

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? J - V kakšnem drugem mediju (prosimo, navedite, v katerem):

Value 21253 Frequency
0 ni navedel 1063
1 navedel 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1k Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem mediju

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? K - Informacij o darovanju organov še ni zasledil v nobenem mediju

Value 22252 Frequency
0 ni navedel 974
1 navedel 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1_DK Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: ne vem

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? - Ne vem

Value 23251 Frequency
0 ni navedel 1054
1 navedel 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T1_NA Zasledil vsebine povezane z darovanjem org. po smrti: b.o.

V katerih izmed medijev, navedenih na kartici T1, ste že kdaj zasledili kakršnekoli vsebine, povezane z darovanjem organov po smrti? - Brez odgovora

Value 24250 Frequency
0 ni navedel 1062
1 navedel 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T201 Informacije o darovanju organov:

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? 1 odgovor

Value 25249 Frequency
1 V osebnem pogovoru z družino ali prijatelji. 421
2 V osebnem pogovoru s prejemnikom organa. 33
3 Na delovnem mestu. 72
4 V šoli ali na fakulteti. 56
5 Pri verskem obredu. 1
6 Na predstavitvi oziroma predavanju. 20
7 Od zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca 48
8 Od katere druge osebe 7
9 Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju 385
88 (ne vem) 19
99 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 33

Valid range from 1 to 9

T202 Informacije o darovanju organov:

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? 2 odgovor

Value 26248 Frequency
1 V osebnem pogovoru z družino ali prijatelji. 49
2 V osebnem pogovoru s prejemnikom organa. 44
3 Na delovnem mestu. 69
4 V šoli ali na fakulteti. 58
5 Pri verskem obredu. 1
6 Na predstavitvi oziroma predavanju. 29
7 Od zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca 48
8 Od katere druge osebe 5
9 Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 773
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
303 773

Valid range from 1 to 9

T203 Informacije o darovanju organov:

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? 3 odgovor

Value 27247 Frequency
1 V osebnem pogovoru z družino ali prijatelji. 8
2 V osebnem pogovoru s prejemnikom organa. 2
3 Na delovnem mestu. 15
4 V šoli ali na fakulteti. 22
5 Pri verskem obredu. 4
6 Na predstavitvi oziroma predavanju. 22
7 Od zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca 38
8 Od katere druge osebe 1
9 Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 964

Valid range from 1 to 9

T204 Informacije o darovanju organov:

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? 4 odgovor

Value 28246 Frequency
1 V osebnem pogovoru z družino ali prijatelji. 1
2 V osebnem pogovoru s prejemnikom organa. 0
3 Na delovnem mestu. 1
4 V šoli ali na fakulteti. 2
5 Pri verskem obredu. 1
6 Na predstavitvi oziroma predavanju. 10
7 Od zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca 19
8 Od katere druge osebe 1
9 Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 1041

Valid range from 1 to 9

T205 Informacije o darovanju organov:

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? 5 odgovor

Value 29245 Frequency
1 V osebnem pogovoru z družino ali prijatelji. 0
2 V osebnem pogovoru s prejemnikom organa. 1
3 Na delovnem mestu. 0
4 V šoli ali na fakulteti. 0
5 Pri verskem obredu. 0
6 Na predstavitvi oziroma predavanju. 0
7 Od zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca 6
8 Od katere druge osebe 0
9 Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1069
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1069

Valid range from 1 to 9

T206 Informacije o darovanju organov:

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? 6 odgovor

Value 30244 Frequency
1 V osebnem pogovoru z družino ali prijatelji. 0
2 V osebnem pogovoru s prejemnikom organa. 0
3 Na delovnem mestu. 0
4 V šoli ali na fakulteti. 0
5 Pri verskem obredu. 0
6 Na predstavitvi oziroma predavanju. 0
7 Od zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca 0
8 Od katere druge osebe 0
9 Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1076

Valid range from 1 to 9

T207 Informacije o darovanju organov:

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? 7 odgovor

Value 31243 Frequency
1 V osebnem pogovoru z družino ali prijatelji. 0
2 V osebnem pogovoru s prejemnikom organa. 0
3 Na delovnem mestu. 0
4 V šoli ali na fakulteti. 0
5 Pri verskem obredu. 0
6 Na predstavitvi oziroma predavanju. 0
7 Od zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca 0
8 Od katere druge osebe 0
9 Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1076

Valid range from 1 to 9

T208 Informacije o darovanju organov:

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? 8 odgovor

Value 32242 Frequency
1 V osebnem pogovoru z družino ali prijatelji. 0
2 V osebnem pogovoru s prejemnikom organa. 0
3 Na delovnem mestu. 0
4 V šoli ali na fakulteti. 0
5 Pri verskem obredu. 0
6 Na predstavitvi oziroma predavanju. 0
7 Od zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca 0
8 Od katere druge osebe 0
9 Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1076

Valid range from 1 to 9

T2_dr Informacije-druga oseba:

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? Navedba_ drugo

Value 33241 Frequency
Novinarja 1
Od zavarovalnih agentov. 1
Rdeči križ 1
Zavod za krvodajalstvo 1
ne ve za ime in priimek iz Lokev je doma 1
novinar 1
od prijateljice, ki je registrirana darovalka organa 1
sosed 1
soseda 1
splošne informacije od naključne osebe 1
stranke pri delu 1
upokojenci 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 0

T2a Informacije o darovanju organov: pogovor z družino, prijatelji

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? A - V osebnem pogovoru z družino ali prijatelji.

Value 34240 Frequency
0 ni navedel 598
1 navedel 478
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2b Informacije o darovanju organov: pogovor s prejemnikom organa

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? B - V osebnem pogovoru s prejemnikom organa.

Value 35239 Frequency
0 ni navedel 996
1 navedel 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2c Informacije o darovanju organov: na delovnem mestu

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? C - Na delovnem mestu.

Value 36238 Frequency
0 ni navedel 919
1 navedel 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2d Informacije o darovanju organov: v šoli, na fakulteti

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? D - V šoli ali na fakulteti.

Value 37237 Frequency
0 ni navedel 938
1 navedel 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2e Informacije o darovanju organov: pri verskem obredu

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? E - Pri verskem obredu.

Value 38236 Frequency
0 ni navedel 1069
1 navedel 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2f Informacije o darovanju organov: na predstavitvi, predavanju

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? F - Na predstavitvi oziroma predavanju.

Value 39235 Frequency
0 ni navedel 995
1 navedel 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2g Informacije o darovanju organov: od zdravnika, zdravstvenega delavca

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? G - Od zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca

Value 40234 Frequency
0 ni navedel 917
1 navedel 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2h Informacije o darovanju organov: Od druge osebe

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? H - Od katere druge osebe (prosimo, navedite, od koga):

Value 41233 Frequency
0 ni navedel 1062
1 navedel 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2i Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju organov iz navedenih virov.

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? I - Nikoli še nisem pridobil kakšnih informacij o darovanju organov iz navedenih virov.

Value 42232 Frequency
0 ni navedel 691
1 navedel 385
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2_DK Pridobil informacije o darov. org po smrti: ne vem

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? - Ne vem

Value 43231 Frequency
0 ni navedel 1057
1 navedel 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T2_NA Pridobil informacije o darov. org po smrti: b.o.

Od katerih oseb oziroma virov, navedenih na kartici T2, ste že kdaj pridobili kakršnekoli informacije o darovanju organov? - Brez odgovora

Value 44230 Frequency
0 ni navedel 1062
1 navedel 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T3 Ali ste že kdaj pred sodelovanjem v tej anketi razmišljali o tem, ali bi po smrti želeli darovati svoje organe ali ne?

Ali ste že kdaj pred sodelovanjem v tej anketi razmišljali o tem, ali bi po smrti želeli darovati svoje organe ali ne?

Value 45229 Frequency
1 da 654
2 ne 398
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 24

Valid range from 1 to 2

T4 Kako verjetno bi bili oziroma ne bi bili pripravljeni darovati svojih organov po smrti za namen presaditve?

Kako verjetno bi bili oziroma ne bi bili pripravljeni darovati svojih organov po smrti za namen presaditve? Ali…

Value 46228 Frequency
1 zagotovo ne 73
2 verjetno ne 63
3 morda ne, morda da 195
4 verjetno da 378
5 zagotovo da 322
8 (ne vem) 34
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 45

Valid range from 1 to 5

T5_1a Pripravljen darovati (pripravljeni): srce Če je T4 = 3 ali 4 ali 5.

Odgovorili ste, da bi bili v splošnem pripravljeni ali morda pripravljeni darovati organe po smrti. Katere izmed posameznih organov oziroma tkiv, navedenih na kartici T5 pa bi bili pripravljeni darovati? A - Srce

Value 47227 Frequency
1 da 803
2 ne 48
7 (preskok) 181
8 (ne vem) 43
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 225

Valid range from 1 to 2

T5_1b Pripravljen darovati (pripravljeni): ledvici Če je T4 = 3 ali 4 ali 5.

Odgovorili ste, da bi bili v splošnem pripravljeni ali morda pripravljeni darovati organe po smrti. Katere izmed posameznih organov oziroma tkiv, navedenih na kartici T5 pa bi bili pripravljeni darovati? B - Ledvici

Value 48226 Frequency
1 da 826
2 ne 28
7 (preskok) 181
8 (ne vem) 36
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 222

Valid range from 1 to 2

T5_1c Pripravljen darovati (pripravljeni): jetra Če je T4 = 3 ali 4 ali 5.

Odgovorili ste, da bi bili v splošnem pripravljeni ali morda pripravljeni darovati organe po smrti. Katere izmed posameznih organov oziroma tkiv, navedenih na kartici T5 pa bi bili pripravljeni darovati? C - Jetra

Value 49225 Frequency
1 da 806
2 ne 47
7 (preskok) 181
8 (ne vem) 33
9 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 223

Valid range from 1 to 2

T5_1d Pripravljen darovati (pripravljeni): kožo Če je T4 = 3 ali 4 ali 5.

Odgovorili ste, da bi bili v splošnem pripravljeni ali morda pripravljeni darovati organe po smrti. Katere izmed posameznih organov oziroma tkiv, navedenih na kartici T5 pa bi bili pripravljeni darovati? D - Kožo

Value 50224 Frequency
1 da 763
2 ne 90
7 (preskok) 181
8 (ne vem) 36
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 223

Valid range from 1 to 2

T5_1e Pripravljen darovati (pripravljeni): pljuča Če je T4 = 3 ali 4 ali 5.

Odgovorili ste, da bi bili v splošnem pripravljeni ali morda pripravljeni darovati organe po smrti. Katere izmed posameznih organov oziroma tkiv, navedenih na kartici T5 pa bi bili pripravljeni darovati? E - Pljuča

Value 51223 Frequency
1 da 795
2 ne 58
7 (preskok) 181
8 (ne vem) 36
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 223

Valid range from 1 to 2

T5_1f Pripravljen darovati (pripravljeni): očesno roženico Če je T4 = 3 ali 4 ali 5.

Odgovorili ste, da bi bili v splošnem pripravljeni ali morda pripravljeni darovati organe po smrti. Katere izmed posameznih organov oziroma tkiv, navedenih na kartici T5 pa bi bili pripravljeni darovati? F - Očesno roženico

Value 52222 Frequency
1 da 774
2 ne 77
7 (preskok) 181
8 (ne vem) 37
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 225

Valid range from 1 to 2

T5_1g Pripravljen darovati (pripravljeni): ahilovo tetivo Če je T4 = 3 ali 4 ali 5.

Odgovorili ste, da bi bili v splošnem pripravljeni ali morda pripravljeni darovati organe po smrti. Katere izmed posameznih organov oziroma tkiv, navedenih na kartici T5 pa bi bili pripravljeni darovati? G - Ahilovo tetivo

Value 53221 Frequency
1 da 781
2 ne 69
7 (preskok) 181
8 (ne vem) 39
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 226

Valid range from 1 to 2

T5_2a Pripravljen darovati (ne_pripravljeni): srce Če je T4 = 1 ali 2.

Odgovorili ste, da v splošnem verjetno ne ali zagotovo ne bi bili pripravljeni darovati organov po smrti. Bi bili morda pripravljeni darovati katerega izmed posameznih organov oziroma tkiv, ki so navedeni na kartici T5? A - Srce

Value 54220 Frequency
1 da 19
2 ne 107
7 (preskok) 940
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 950

Valid range from 1 to 2

T5_2b Pripravljen darovati (ne_pripravljeni): ledvici Če je T4 = 1 ali 2.

Odgovorili ste, da v splošnem verjetno ne ali zagotovo ne bi bili pripravljeni darovati organov po smrti. Bi bili morda pripravljeni darovati katerega izmed posameznih organov oziroma tkiv, ki so navedeni na kartici T5? B - Ledvici

Value 55219 Frequency
1 da 20
2 ne 106
7 (preskok) 940
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 950

Valid range from 1 to 2

T5_2c Pripravljen darovati (ne_pripravljeni): jetra Če je T4 = 1 ali 2.

Odgovorili ste, da v splošnem verjetno ne ali zagotovo ne bi bili pripravljeni darovati organov po smrti. Bi bili morda pripravljeni darovati katerega izmed posameznih organov oziroma tkiv, ki so navedeni na kartici T5? C - Jetra

Value 56218 Frequency
1 da 16
2 ne 109
7 (preskok) 940
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 951

Valid range from 1 to 2

T5_2d Pripravljen darovati (ne_pripravljeni): kožo Če je T4 = 1 ali 2.

Odgovorili ste, da v splošnem verjetno ne ali zagotovo ne bi bili pripravljeni darovati organov po smrti. Bi bili morda pripravljeni darovati katerega izmed posameznih organov oziroma tkiv, ki so navedeni na kartici T5? D - Kožo

Value 57217 Frequency
1 da 17
2 ne 110
7 (preskok) 940
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 949

Valid range from 1 to 2

T5_2e Pripravljen darovati (ne_pripravljeni): pljuča Če je T4 = 1 ali 2.

Odgovorili ste, da v splošnem verjetno ne ali zagotovo ne bi bili pripravljeni darovati organov po smrti. Bi bili morda pripravljeni darovati katerega izmed posameznih organov oziroma tkiv, ki so navedeni na kartici T5? E - Pljuča

Value 58216 Frequency
1 da 14
2 ne 112
7 (preskok) 940
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 950

Valid range from 1 to 2

T5_2f Pripravljen darovati (ne_pripravljeni): očesno roženico Če je T4 = 1 ali 2.

Odgovorili ste, da v splošnem verjetno ne ali zagotovo ne bi bili pripravljeni darovati organov po smrti. Bi bili morda pripravljeni darovati katerega izmed posameznih organov oziroma tkiv, ki so navedeni na kartici T5? F - Očesno roženico

Value 59215 Frequency
1 da 14
2 ne 112
7 (preskok) 940
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 950

Valid range from 1 to 2

T5_2g Pripravljen darovati (ne_pripravljeni): ahilovo tetivo Če je T4 = 1 ali 2.

Odgovorili ste, da v splošnem verjetno ne ali zagotovo ne bi bili pripravljeni darovati organov po smrti. Bi bili morda pripravljeni darovati katerega izmed posameznih organov oziroma tkiv, ki so navedeni na kartici T5? G - Ahilovo tetivo

Value 60214 Frequency
1 da 15
2 ne 110
7 (preskok) 940
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 951

Valid range from 1 to 2

T6a Ali ste kdaj podpisali kartico Rdečega križa Sem darovalec ?

Ali ste kdaj... A - podpisali kartico Rdečega križa "Sem darovalec"?

Value 61213 Frequency
1 da 92
2 ne 956
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 28

Valid range from 1 to 2

T6b Ali ste kdaj podpisali izjavo Sem prostovoljni darovalec?

Ali ste kdaj... B - podpisali izjavo "Sem prostovoljni darovalec", s katero je bila vaša opredelitev vpisana tudi v register darovalcev?

Value 62212 Frequency
1 da 35
2 ne 1007
8 (ne vem) 20
9 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 34

Valid range from 1 to 2

T701 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 1 odgovor

Value 63211 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 21
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 14
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 325
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 22
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 224
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 13
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 12
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 53
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 5
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 34
11 Zaradi drugih razlogov 84
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 34
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 269

Valid range from 1 to 11

T702 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 2 odgovor

Value 64210 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 5
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 8
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 27
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 24
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 107
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 10
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 10
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 35
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 0
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 30
11 Zaradi drugih razlogov 13
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
269 807

Valid range from 1 to 11

T703 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 3 odgovor

Value 65209 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 2
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 1
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 5
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 1
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 15
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 6
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 9
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 18
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 4
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 24
11 Zaradi drugih razlogov 5
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 751
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 986

Valid range from 1 to 11

T704 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 4 odgovor

Value 66208 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 0
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 0
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 0
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 2
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 2
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 5
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 3
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 4
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 4
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 6
11 Zaradi drugih razlogov 1
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 1049

Valid range from 1 to 11

T705 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 5 odgovor

Value 67207 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 0
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 0
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 0
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 0
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 1
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 0
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 2
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 2
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 0
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 4
11 Zaradi drugih razlogov 0
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 832
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 1067

Valid range from 1 to 11

T706 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 6 odgovor

Value 68206 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 0
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 0
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 0
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 0
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 0
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 0
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 0
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 1
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 1
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 0
11 Zaradi drugih razlogov 0
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1074

Valid range from 1 to 11

T707 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 7 odgovor

Value 69205 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 0
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 0
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 0
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 0
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 0
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 0
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 0
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 0
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 0
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 1
11 Zaradi drugih razlogov 0
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1075

Valid range from 1 to 11

T708 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 8 odgovor

Value 70204 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 0
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 0
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 0
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 0
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 0
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 0
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 0
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 0
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 0
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 0
11 Zaradi drugih razlogov 0
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1076

Valid range from 1 to 11

T709 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 9 odgovor

Value 71203 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 0
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 0
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 0
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 0
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 0
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 0
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 0
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 0
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 0
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 0
11 Zaradi drugih razlogov 0
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1076

Valid range from 1 to 11

T710 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 10 odgovor

Value 72202 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 0
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 0
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 0
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 0
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 0
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 0
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 0
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 0
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 0
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 0
11 Zaradi drugih razlogov 0
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1076

Valid range from 1 to 11

T711 Zakaj NE vpisal: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 11 odgovor

Value 73201 Frequency
1 Postopek vpisa je prezapleten. 0
2 Vpis bi mi vzel preveč časa. 0
3 Ne poznam postopka vpisa v register. 0
4 Vpis v register se mi ne zdi potreben. 0
5 O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem r 0
6 Ne želim izzivati usode z vpisom v register. 0
7 Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili 0
8 Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. 0
9 Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. 0
10 Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po mo 0
11 Zaradi drugih razlogov 0
77 (preskok) 235
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1076

Valid range from 1 to 11

T7_dr Zakaj NE vpisal: drugi razlogi: Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. Navedba_drugo

Value 74200 Frequency
Darovalec bi moral biti vsak, ne glede na vpis v register 1
Gospa je menila, da je kartica od Rdečega križa oz. tisto, ki jo ima, dovolj. 1
Gospa se še ni spravila k temu postopku. 1
Gospod se še ni odločil, a je že večkrat o tem razmišljal. 1
Izvedela sem pred kratkim podrobnejšo razlago glede presaditve 1
Ker je bil bolan. 1
Na koga se je potrebno obrniti. 1
Ne zaupa sistemu. 1
Ni bilo možnosti. nihče me ni nikoli vprašal 1
Ni bilo primernega trenutka. 1
Ni se še odločil 1
Ni se še zanimal za to temo. 1
Ni še čutil potrebe po vpisu v register 1
Nihče je o tem nikoli ni povprašal. 1
Nihče me ni vprašal po tem. 1
Nihče me še ni vprašal o tem. 1
Nikoli mi nihče ni ponudil oziroma vprašal če bi bila darovalka. 1
Nikoli ni bila vprašana o tem 1
Nisem vedela, da je vpis v register potreben. Verjetno je dovolj, da svojci poznajo moje želje 1
Nisem še utegnila to uredit 1
Nisem še začel 1
Nobena oseba mi ni znala povedati kako se vpišem v register, čeprav sem se želel vpisati 1
Pomanjkanje informacij 1
Prepričanje 1
Pri zdravniku bi lahko bolj propagirali to idejo 1
Samo zato, ker je še nihče ni nič vprašal o tem. 1
Sem prestar 1
Zaradi bolanih organov. 1
Zaradi starosti 1
Zaradi starosti. 1
Zaradi varnosti zasebnosti in vpogleda v register. 1
Zdi se mi da sem prestara za vpis 1
bi podpisala, če bi me zdravnik vprašal, ko sem tam 1
enostavno se nisem zavzela 1
ima slabo kri - dvom o primernosti 1
ker enostavno ne pridemo do tega 1
ker se moram oglasiti v splošni bolnici SG , pa nikoli si ne vzamem časa 1
ker se tega še nisem lotila 1
ker sem sama prebolela raka na dojki in ko si enkrat tako bolan, ne razmišljaš o tem 1
lenoba 1
misli, da je prestara 1
ne pričakujem da bom kmalu umrla 1
ne spomnem se, nisem bila še pri zdravniku 1
ne vem koliko so moji organi primerni za presaditev po prebolelih boleznih 1
neuporabni organi, ker so vsi nekaj šivani, ker so bili poškodovani 1
ni bilo prilike 1
ni prišlo do prilike, ki bi aktivirala vpis 1
ni se še lotila tega 1
ni si vzel časa 1
ni zagotovila varnosti obdelave podatkov 1
nihče me še ni direktno vprašal ali se želim vpisat 1
nikoli se še nisem pogovarjala z nikomer,ki bi mi predstavil postopek 1
nimam časa, za razmislek, vse skupaj 1
nisem še pogovarjal o tem z družino 1
noben me še nikoli ni nič vprašal o tem, če bi me dejansko nekdo v zdravstvenem domu vprašal o tem, 1
nobenega v zdravstvenem domu ni bilo takrat, ko sem to želela narediti 1
o tem ne želim govorit 1
osebni razlogi 1
ovira je starost 1
pozabila 1
predlagam da vpis avt.velja za vse razen če se kdo izpiše 1
prej ni bilo zanja o tem, zdaj stara 1
premalo imam informacij 1
premalo odločnosti, volje, da bi se vpisal. Če bi prišli na dom, bi se vpisal. 1
premalo se govori o tej temi 1
premalo se ve o tej temi 1
prestara 1
se bolj se moram posvetovati z družino 1
se mi ne da 1
sem prestar 1
si še nisem vzel toliko časa, pogovor s partnerko 1
sladkorna bolnica misli da ne bi vzeli 1
starost 6
strah me je, da se organi ne bi prodajali 1
strah-zloraba darovanja 1
težka odločitev 1
to mi še ni bilo ponujeno, sicer bi se vpisala 1
verjetno sem prestara 1
zaenkrat še o tem nisem razmišljala sploh, se pa nagibam k temu, da postanem darovalka 1
zaradi bojazni da je to dostopno hekerom in da lahko dostopajo do podatkov o registraciji darovalca 1
zaradi bolezni 1
zaradi nevednosti, drugače so pa svojci vedeli, da lahko vzamejo organe, zdaj smo pa presatri 1
zaradi starosti 1
zaradi zdravja 1
zdravje 1
zdravstveni razlogi 1
zelo slabe izkušnje pri uveljavljanju volje proti umetnemu podaljševanju življenja 1
čakam pravi trenutek 1
časovno odlašam s tem 1
če bi bila mlajši, bi gotovo podpisala izjavo o darovanju, tako pa se ji ne zdi potrebno 1
Še ni prišlo do te odločitve 1
še nekako nisem prišel v situacijo, da bi to podpisal 1
še ni aktualno 1
še nisem v takšni situaciji 1
že starejša 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

T7a Zakaj NE vpisal: Postopek vpisa je prezapleten. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. A - Postopek vpisa je prezapleten.

Value 75199 Frequency
0 ni navedel 813
1 navedel 28
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7b Zakaj NE vpisal: Vpis bi mi vzel preveč časa. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. B - Vpis bi mi vzel preveč časa.

Value 76198 Frequency
0 ni navedel 818
1 navedel 23
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7c Zakaj NE vpisal: Ne poznam postopka vpisa v register. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. C - Ne poznam postopka vpisa v register.

Value 77197 Frequency
0 ni navedel 484
1 navedel 357
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7d Zakaj NE vpisal: Vpis v register se mi ne zdi potreben. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. D - Vpis v register se mi ne zdi potreben.

Value 78196 Frequency
0 ni navedel 792
1 navedel 49
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7e Zakaj NE vpisal: O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem razmišljal. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. E - O vpisu v register pred sodelovanjem v tej anketi še nisem razmišljal.

Value 79195 Frequency
0 ni navedel 492
1 navedel 349
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7f Zakaj NE vpisal: Ne želim izzivati usode z vpisom v register. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. F - Ne želim izzivati usode z vpisom v register.

Value 80194 Frequency
0 ni navedel 807
1 navedel 34
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7g Zakaj NE vpisal: Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili moje življenje, če bi bil vpisan v register. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. G - Ne zaupam zdravnikom, da bi naredili vse, da bi rešili moje življenje, če bi bil vpisan v register.

Value 81193 Frequency
0 ni navedel 805
1 navedel 36
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7h Zakaj NE vpisal: Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. H - Nisem dovolj prepričan, da želim darovati organe.

Value 82192 Frequency
0 ni navedel 728
1 navedel 113
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7i Zakaj NE vpisal: Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. I - Vpis v register ne bi bil skladen z željami mojih bližnjih.

Value 83191 Frequency
0 ni navedel 827
1 navedel 14
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7j Zakaj NE vpisal: Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po moji smrti. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. J - Želim, da se o darovanju mojih organov odločijo svojci po moji smrti.

Value 84190 Frequency
0 ni navedel 742
1 navedel 99
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7k Zakaj NE vpisal: Zaradi drugih razlogov, katerih? Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. K - Zaradi drugih razlogov, katerih?

Value 85189 Frequency
0 ni navedel 738
1 navedel 103
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7_DK Razlog nevpisa v register darovalcev organov: ne vem Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. - Ne vem

Value 86188 Frequency
0 ni navedel 807
1 navedel 34
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7_NA Razlog nevpisa v register darovalcev organov: b.o. Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. - Brez odgovora

Value 87187 Frequency
0 ni navedel 841
1 navedel 0
7 se ne nanaša 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 235

Valid range from 0 to 1

T7_NAP Razlog nevpisa v register darovalcev organov: se ne nanaša Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Zaradi katerih razlogov se niste vpisali v register darovalcev organov? Prosimo, preberite vse razloge na kartici T7 in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. - Se ne nanaša

Value 88186 Frequency
0 ni navedel 841
1 navedel 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 0 to 1

T8 Kako verjetno pa se boste v register darovalcev organov vpisali kdaj v prihodnosti? Če je T4 = 3 ali 4 ali 5 IN T6b = 2

Kako verjetno pa se boste v register darovalcev organov vpisali kdaj v prihodnosti? Ali...

Value 89185 Frequency
1 zagotovo ne 64
2 verjetno ne 92
3 morda ne, morda da 375
4 verjetno da 237
5 zagotovo da 51
7 (preskok) 235
8 (ne vem) 21
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 257

Valid range from 1 to 5

T9a Kako verjetno bi bili ali ne bi bili pripravljeni privoliti v darovanje organov vam bližnje osebe? - če bi vedeli, da je ta oseba želela darovati organe po smrti.

Kako verjetno bi bili ali ne bi bili pripravljeni privoliti v darovanje organov vam bližnje osebe, na primer bližnjega svojca ali partnerja, po njeni smrti v naslednjih primerih? Če bi vedeli, da je ta oseba želela darovati organe po smrti.

Value 90184 Frequency
1 zagotovo ne 29
2 verjetno ne 22
3 morda ne, morda da 62
4 verjetno da 311
5 zagotovo da 600
8 (ne vem) 37
9 (b.o.) 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 52

Valid range from 1 to 5

T9b Če bi vedeli, da ta oseba ni želela darovati organov po smrti:

Kako verjetno bi bili ali ne bi bili pripravljeni privoliti v darovanje organov vam bližnje osebe, na primer bližnjega svojca ali partnerja, po njeni smrti v naslednjih primerih? Če bi vedeli, da ta oseba ni želela darovati organov po smrti.

Value 91183 Frequency
1 zagotovo ne 554
2 verjetno ne 221
3 morda ne, morda da 108
4 verjetno da 92
5 zagotovo da 45
8 (ne vem) 42
9 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 56

Valid range from 1 to 5

T9c Če ne bi poznali želje te osebe glede darovanja organov po smrti:

Kako verjetno bi bili ali ne bi bili pripravljeni privoliti v darovanje organov vam bližnje osebe, na primer bližnjega svojca ali partnerja, po njeni smrti v naslednjih primerih? Če ne bi poznali želje te osebe glede darovanja organov po smrti.

Value 92182 Frequency
1 zagotovo ne 119
2 verjetno ne 127
3 morda ne, morda da 298
4 verjetno da 308
5 zagotovo da 137
8 (ne vem) 73
9 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 87

Valid range from 1 to 5

T10 Kako pomembno pa se vam zdi poznati želje vam bližnjih oseb glede darovanja ali ne-darovanja njihovih organov po smrti?

Kako pomembno pa se vam zdi poznati želje vam bližnjih oseb glede darovanja ali ne-darovanja njihovih organov po smrti? Ali se vam zdi to...

Value 93181 Frequency
1 povsem nepomembno 30
2 nepomembno 70
3 niti nepomembno niti pomembno 206
4 pomembno 509
5 zelo pomembno 212
8 (ne vem) 34
9 (b.o.) 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 49

Valid range from 1 to 5

T11a Ali ste se pogovarjali o darovanju organov po smrti: s partnerjem oziroma partnerko?

Ali ste se s katero izmed oseb, ki vam jih bomo našteli, že kdaj pogovarjali o katerikoli temi, povezani z darovanjem organov po smrti? A - S partnerjem oziroma partnerko

Value 94180 Frequency
1 da 295
2 ne 756
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 25

Valid range from 1 to 2

T11b Ali ste se pogovarjali o darovanju organov po smrti: s starši?

Ali ste se s katero izmed oseb, ki vam jih bomo našteli, že kdaj pogovarjali o katerikoli temi, povezani z darovanjem organov po smrti? B - S starši

Value 95179 Frequency
1 da 166
2 ne 888
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 22

Valid range from 1 to 2

T11c Ali ste se pogovarjali o darovanju organov po smrti: z drugimi svojci?

Ali ste se s katero izmed oseb, ki vam jih bomo našteli, že kdaj pogovarjali o katerikoli temi, povezani z darovanjem organov po smrti? C - Z drugimi svojci (npr. otroki, brati ali sestrami)

Value 96178 Frequency
1 da 269
2 ne 790
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 17

Valid range from 1 to 2

T11d Ali ste se pogovarjali o darovanju organov po smrti: s prijatelji?

Ali ste se s katero izmed oseb, ki vam jih bomo našteli, že kdaj pogovarjali o katerikoli temi, povezani z darovanjem organov po smrti? D - S prijatelji

Value 97177 Frequency
1 da 365
2 ne 685
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 26

Valid range from 1 to 2

T11e Ali ste se pogovarjali o darovanju organov po smrti: z zdravstvenimi strokovnjaki?

Ali ste se s katero izmed oseb, ki vam jih bomo našteli, že kdaj pogovarjali o katerikoli temi, povezani z darovanjem organov po smrti? E - Z zdravstvenimi strokovnjaki

Value 98176 Frequency
1 da 136
2 ne 922
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 18

Valid range from 1 to 2

T11f Ali ste se pogovarjali o darovanju organov po smrti: z verskimi voditelji ali duhovniki?

Ali ste se s katero izmed oseb, ki vam jih bomo našteli, že kdaj pogovarjali o katerikoli temi, povezani z darovanjem organov po smrti? F - Z verskimi voditelji ali duhovniki

Value 99175 Frequency
1 da 8
2 ne 1047
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1055 21

Valid range from 1 to 2

T11g Ali ste se pogovarjali o darovanju organov po smrti: z učitelji?

Ali ste se s katero izmed oseb, ki vam jih bomo našteli, že kdaj pogovarjali o katerikoli temi, povezani z darovanjem organov po smrti? G - Z učitelji

Value 100174 Frequency
1 da 42
2 ne 1014
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 20

Valid range from 1 to 2

T11h Ali ste se pogovarjali o darovanju organov po smrti: s sodelavci?

Ali ste se s katero izmed oseb, ki vam jih bomo našteli, že kdaj pogovarjali o katerikoli temi, povezani z darovanjem organov po smrti? H - S sodelavci

Value 101173 Frequency
1 da 202
2 ne 851
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 23

Valid range from 1 to 2

T11i Ali ste se pogovarjali o darovanju organov po smrti: z drugimi osebami?

Ali ste se s katero izmed oseb, ki vam jih bomo našteli, že kdaj pogovarjali o katerikoli temi, povezani z darovanjem organov po smrti? I - Z drugimi osebami

Value 102172 Frequency
1 da 66
2 ne 984
8 (ne vem) 8
9 (b.o.) 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 26

Valid range from 1 to 2

T12a O katerih izmed navedenih tem, povezanih z darovanjem organov po smrti, ste se že kdaj pogovarjali z vašimi svojci? - o vaših željah glede (ne)darovanja vaših organov po smrti. Če je T11a = 1 ali T11b = 1 ali T11c = 1

O katerih izmed navedenih tem, povezanih z darovanjem organov po smrti, ste se že kdaj pogovarjali z vašimi svojci, torej s partnerjem oziroma partnerko, starši, otroki ali drugimi svojci? Ali ste se že kdaj pogovarjali... A - O vaših željah glede darovanja ali nedarovanja vaših organov po smrti.

Value 103171 Frequency
1 da 258
2 ne 184
7 (preskok) 630
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 634

Valid range from 1 to 2

T12b O željah vaših svojcev glede darovanja ali nedarovanja njihovih organov po smrti. Če je T11a = 1 ali T11b = 1 ali T11c = 1

O katerih izmed navedenih tem, povezanih z darovanjem organov po smrti, ste se že kdaj pogovarjali z vašimi svojci, torej s partnerjem oziroma partnerko, starši, otroki ali drugimi svojci? Ali ste se že kdaj pogovarjali... B - O željah vaših svojcev glede darovanja ali nedarovanja njihovih organov po smrti.

Value 104170 Frequency
1 da 225
2 ne 215
7 (preskok) 630
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 636

Valid range from 1 to 2

T12c O drugih temah, povezanih z darovanjem organov. Če je T11a = 1 ali T11b = 1 ali T11c = 1

O katerih izmed navedenih tem, povezanih z darovanjem organov po smrti, ste se že kdaj pogovarjali z vašimi svojci, torej s partnerjem oziroma partnerko, starši, otroki ali drugimi svojci? Ali ste se že kdaj pogovarjali... C - O drugih temah, povezanih z darovanjem organov.

Value 105169 Frequency
1 da 260
2 ne 182
7 (preskok) 630
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 634

Valid range from 1 to 2

T1301 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 1 odgovor

Value 106168 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 139
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 303
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 22
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 91
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 10
6 Ne želim govoriti o smrti. 35
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 15
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 49
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 9
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 191
11 Težko bi začel pogovor o tem. 27
12 Drugi razlogi 32
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 54
99 (b.o.) 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 153

Valid range from 1 to 12

T1302 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 2 odgovor

Value 107167 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 21
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 73
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 24
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 61
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 11
6 Ne želim govoriti o smrti. 48
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 31
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 30
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 8
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 101
11 Težko bi začel pogovor o tem. 21
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
429 647

Valid range from 1 to 12

T1303 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 3 odgovor

Value 108166 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 2
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 11
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 18
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 30
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 9
6 Ne želim govoriti o smrti. 31
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 18
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 12
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 10
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 47
11 Težko bi začel pogovor o tem. 22
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 866

Valid range from 1 to 12

T1304 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 4 odgovor

Value 109165 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 3
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 0
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 4
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 8
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 9
6 Ne želim govoriti o smrti. 11
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 9
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 6
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 9
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 26
11 Težko bi začel pogovor o tem. 12
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 979

Valid range from 1 to 12

T1305 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 5 odgovor

Value 110164 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 0
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 1
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 0
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 1
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 4
6 Ne želim govoriti o smrti. 6
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 6
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 4
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 3
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 17
11 Težko bi začel pogovor o tem. 8
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 1026

Valid range from 1 to 12

T1306 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 6 odgovor

Value 111163 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 0
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 0
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 0
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 0
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 0
6 Ne želim govoriti o smrti. 1
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 4
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 1
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 5
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 6
11 Težko bi začel pogovor o tem. 10
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 1049

Valid range from 1 to 12

T1307 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 7 odgovor

Value 112162 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 0
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 0
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 0
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 0
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 0
6 Ne želim govoriti o smrti. 0
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 1
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 2
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 0
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 6
11 Težko bi začel pogovor o tem. 4
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 1063

Valid range from 1 to 12

T1308 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 8 odgovor

Value 113161 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 0
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 0
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 0
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 1
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 0
6 Ne želim govoriti o smrti. 0
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 0
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 1
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 1
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 1
11 Težko bi začel pogovor o tem. 5
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 1067

Valid range from 1 to 12

T1309 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 9 odgovor

Value 114160 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 0
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 0
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 0
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 0
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 0
6 Ne želim govoriti o smrti. 0
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 0
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 0
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 1
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 1
11 Težko bi začel pogovor o tem. 1
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1073

Valid range from 1 to 12

T1310 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 10 odgovor

Value 115159 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 0
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 0
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 0
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 0
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 0
6 Ne želim govoriti o smrti. 0
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 0
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 0
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 0
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 1
11 Težko bi začel pogovor o tem. 1
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1074

Valid range from 1 to 12

T1311 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 11 odgovor

Value 116158 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 0
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 0
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 0
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 0
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 0
6 Ne želim govoriti o smrti. 0
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 0
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 0
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 0
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 0
11 Težko bi začel pogovor o tem. 1
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1075

Valid range from 1 to 12

T1312 S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. 12 odgovor

Value 117157 Frequency
1 S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. 0
2 Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. 0
3 O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. 0
4 Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o 0
5 občutek imam, da bi s tem izzival usodo. 0
6 Ne želim govoriti o smrti. 0
7 Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. 0
8 Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovo 0
9 Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. 0
10 Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. 0
11 Težko bi začel pogovor o tem. 0
12 Drugi razlogi 0
77 (preskok) 68
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1076

Valid range from 1 to 12

T13_dr S svojci se nisem pogovarjal o željah glede darovanja organov ker: Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. Navedba_drugo

Value 118156 Frequency
Glej odgovor T12a, anketiranka se je pogovarjala s svojci o svojih lastnih željah. 1
anketiranka trdi, da se je pogovarjala s svojci, tako da noben razlog ne velja zanjo 1
brala sem o tem, kako ljudje trpijo, ko darujejo organe, ker še čutijo bolečino, čeprav so klinično 1
gospa pove, da je prestara in tudi je huje bolna, zato več ne more naprej sodelovati v anketi in pro 1
govorili le o darovanju živega živemu 1
imam svoje mnenje o tem! 1
konkretno se še nismo pogovarjali o tej temi 1
ne, ker smo se pogovarjali 1
nimam svojcev, ne žene, ne otrok, ne staršev 1
nimam več svojcev 1
o tem se normalno pogovarjamo 1
o tem smo se pogovarjali 1
preobčutljiva tema; nikoli niso dorekli 1
s svojci se je pogovarjal 1
se je pogovarjal 3
se je pogovarjal s partnerjem 1
se je pogovarjala 1
sem se pogovarjala 2
sem se že pogovarjal o tem 1
smo se pogovarjali 2
smo se pogovarjali o tem 1
smo se pogovarjali, res pa je da o željah svojcev, ne mojih 1
starost 1
v družini imamo prejemnika organov, zato smo se o tem pogovarjali 1
v družini so imeli čakajočega na listi za organ srce, vendar je žal prej umrl in ni dobil darovalca. 1
vera nam to prepoveduje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 0

T13a Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. A - S svojci se mi ni zdelo potrebno pogovarjati o tem.

Value 119155 Frequency
0 ni navedel 843
1 navedel 165
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13b Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. B - Nisem razmišljal, da bi se s svojci pogovarjali o tem.

Value 120154 Frequency
0 ni navedel 620
1 navedel 388
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13c Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. C - O tem bi mi bilo neprijetno govoriti s svojci.

Value 121153 Frequency
0 ni navedel 940
1 navedel 68
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13d Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o tem s svojci ne zdi potrebno pogovarjati. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. D - Darovanje organov je osebna odločitev, zato se mi o tem s svojci ne zdi potrebno pogovarjati.

Value 122152 Frequency
0 ni navedel 816
1 navedel 192
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13e Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Občutek imam, da bi s tem izzival usodo. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. E - Občutek imam, da bi s tem izzival usodo.

Value 123151 Frequency
0 ni navedel 965
1 navedel 43
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13f Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Ne želim govoriti o smrti. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. F - Ne želim govoriti o smrti.

Value 124150 Frequency
0 ni navedel 876
1 navedel 132
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13g Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. G - Mislim, da je svojcem neprijetno govoriti o tem.

Value 125149 Frequency
0 ni navedel 924
1 navedel 84
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13h Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovora. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. H - Mislim, da svojci poznajo moje mnenje o tem tudi brez pogovora.

Value 126148 Frequency
0 ni navedel 903
1 navedel 105
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13i Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. I - Skrbi me, da se svojci z menoj ne bi strinjali.

Value 127147 Frequency
0 ni navedel 962
1 navedel 46
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13j Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. J - Pogovor s svojci ni nikoli nanesel na to temo.

Value 128146 Frequency
0 ni navedel 611
1 navedel 397
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13k Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Težko bi začel pogovor o tem. Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. K - Težko bi začel pogovor o tem.

Value 129145 Frequency
0 ni navedel 896
1 navedel 112
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13l Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: Drugi razlogi Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. L - Drugi razlogi

Value 130144 Frequency
0 ni navedel 975
1 navedel 33
7 se ne nanaša 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 68

Valid range from 0 to 1

T13_DK Zakaj se s svojci niste pogovarjali o vaših željah...: ne vem Če T11a = 2 ali T11b = 2 ali T11c = 2 ALI T12a = 2

Na kartici T13 so navedeni različni razlogi, zaradi katerih se morda s svojci niste pogovarjali o vaših željah glede darovanja vaših organov po smrti. Prosimo, preberite vse razloge in povejte, kateri izmed njih veljajo za vas. - Ne vem