EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EMO00
Glavni avtor(ji):
  • Zapf, Wolfgang
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
WZB - Social Science Research Center Berlin = Raziskovalni center za družbene vede Berlin (Berlin, Germany; 2001)

Finančna podpora:

Ni podatka.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

bivalne razmere, sestava gospodinjstva, družbena aktivnost, prijatelji, življenjski pogoji, dohodek, zdravje, izobrazba in delo, poklic (ISCO), zasebnost, osebna varnost, socialne pravice, indikatorji subjektivne blaginje, zdravstveno zavarovanje, izključenost in vključenost v družbeno življenje, objektivni življenski pogoji, demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
ZDRAVSTVO
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
STANOVANJE
ŽIVLJENJSKI STANDARD
ZDRAVJE
IZOBRAŽEVANJE IN DELO
SOCIALNA POVEZANOST


Povzetek:

Euromodule je raziskovalna iniciativa katere cilj je nadziranje in sistematska analiza trenutnega stanja in spremembe življenjskih pogojev in kvalitete življenja v Evropi v primerjalni perspektivi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1999
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

raziskava v časovnem preseku

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb, druga polovica je bila uporabljena za raziskavo SJM99/1. Raziskavi sta potekali sočasno.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EMO00 - Data for Slovenia - preliminary [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 299
  • število enot: 1012

Spremenljivke

ID case identification

Id

Vrednost 13 Frekvenca
3393 0
3394 0
3395 0
4401 0
4402 0
4403 0
4404 0

Vrednosti spremenljivk od 999 do 4404

COUNTRY

Country

Vrednost 22 Frekvenca
1 Germany 0
2 Slovenia 1012
3 Hungary 0
4 Spain 0
5 Switzerland 0
6 Sweden 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

YEAR year of fieldwork

Year

Vrednost 31 Frekvenca
1999 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

ID case identification

Id

Vrednost 1256 Frekvenca
3393 0
3394 0
3395 0
4401 0
4402 0
4403 0
4404 0

Vrednosti spremenljivk od 999 do 4404

COUNTRY

Country

Vrednost 2255 Frekvenca
1 Germany 0
2 Slovenia 1012
3 Hungary 0
4 Spain 0
5 Switzerland 0
6 Sweden 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

YEAR year of fieldwork

Year

Vrednost 3254 Frekvenca
1999 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V1 number of rooms

V1 How many rooms has your apartment / your house? I mean, without kitchen, bathroom, corridor, storage rooms, and sublet rooms.

Vrednost 4253 Frekvenca
99 no answer 1
0 15
1 56
2 256
3 293
4 199
5 102
6 50
7 20
8 12
9 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1A Switzerland: number of rooms

V1a CH: How many rooms has your apartment / your house? I mean, without kitchen, bathroom, corridor, storage rooms, and sublet rooms.

Vrednost 5252 Frekvenca
99 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V2A amenities: kitchen V2 How is your apartment equipped? Does it have the following amenities?

a) a separate kitchen

Vrednost 6251 Frekvenca
0 no 6
1 yes 1006
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2B amenities: shower V2 How is your apartment equipped? Does it have the following amenities?

b) a bath or shower

Vrednost 7250 Frekvenca
0 no 28
1 yes 984
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2C amenities: toilet V2 How is your apartment equipped? Does it have the following amenities?

c) an indoor flushing toilet

Vrednost 8249 Frekvenca
0 no 24
1 yes 988
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2D amenities: hot water V2 How is your apartment equipped? Does it have the following amenities?

d) hot running water

Vrednost 9248 Frekvenca
0 no 33
1 yes 979
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2E amenities: heating V2 How is your apartment equipped? Does it have the following amenities?

e) central heating or electric storage heaters

Vrednost 10247 Frekvenca
0 no 101
1 yes 911
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2F amenities: balcony V2 How is your apartment equipped? Does it have the following amenities?

f) a place to sit outside, e.g. balcony, terrace or garden

Vrednost 11246 Frekvenca
0 no 89
1 yes 923
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V3 housing conditions

V3 Please tell me, which item on this list applies to the housing conditions of your household?

Vrednost 12245 Frekvenca
1 renter of an apartment, 58
2 renter of a house, 12
3 own or family owned apartment, 252
4 own or family owned house 679
5 other? 11
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 satisfaction: apartment

V4 Please tell me, by means of this list, how satisfied you are - all in all - with your apartment or house? In case you are completely satisfied, please answer "10". If you are completely dissatisfied, please answer "0". If you are neither completely satisfied nor completely dissatisfied, please choose one of the options between "1" and "9".

Vrednost 13244 Frekvenca
0 completely dissatisfied 10
1 1 10
2 2 12
3 3 21
4 4 37
5 5 115
6 6 85
7 7 111
8 8 191
9 9 107
10 completely satisfied 312
99 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V5 people in household

HOUSEHOLD COMPOSITION AND DEMOGRAPHY V5 The next questions refer to your household. How many people live in your household including yourself? We mean everyone who lives here normally even if he/she is absent at the moment, e.g. in the hospital or on vacation. Please also include the children. (excluding paid employees and persons who pay for rent)

Vrednost 14243 Frekvenca
99 no answer 4
1 70
2 186
3 232
4 335
5 104
6 57
7 18
8 1
10 3
11 1
17 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V6 people in household under 18

V6 How many of them are under 18 years?

Vrednost 15242 Frekvenca
99 no answer 10
0 560
1 240
2 166
3 25
4 5
5 2
6 2
8 1
11 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11

V7 gender

V7 Gender

Vrednost 16241 Frekvenca
0 female 572
1 male 440
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V8 age

V8 In which year are you born?

Vrednost 17240 Frekvenca
18 6
19 22
20 29
78 3
79 3
80 4
86 1

Vrednosti spremenljivk od 18 do 86

V8COL age groups

V8col Age groups

Vrednost 18239 Frekvenca
1 till 24 years 143
2 25-34 years 193
3 35-44 years 196
4 45-54 years 163
5 55-64 years 166
6 65 years and older 151
9999 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 parents` citizenship

V9 Were both your parents citizens when you were born?

Vrednost 19238 Frekvenca
1 both citizens 936
2 one non 24
3 both non 46
9 no answer 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9_CH respondent's citizenship

V9 CH: respondents citizenship

Vrednost 20237 Frekvenca
1 Swiss citizenship 0
2 other citizenship 0
3 Swiss + other citizenship 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10 voting

V10 Did you vote in the last general parliamentary election?

Vrednost 21236 Frekvenca
1 yes 763
2 no 228
3 no right to vote [Spain: under age] 14
9 no answer 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10_E voting (general elections March 1996)

V10e in Spain: Could you tell me which party or coalition you voted for at the general elections in March 1996?

Vrednost 22235 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V11_CH Switzerland: Type of community V11 Type of specific

Switzerland

Vrednost 23234 Frekvenca
0 more than 300.000 inhabitants (Zurich) 0
1 100.000 to 299.999 inhabitants 0
2 50.000-99.999 inhabitants 0
3 20.000-49.999 inhabitants 0
4 10.000-19.999 inhabitants 0
5 5.000-9.999 inhabitants 0
6 2.000-4.999 inhabitants 0
7 1.000-1.999 inhabitants 0
8 less than 1.000 inhabitants 0
9 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V11_D1 Germany: Type of community

Germany

Vrednost 24233 Frekvenca
0 500.000 and more inhabitants (without suburbs) 0
1 500.000 and more inhabitants (suburbs) 0
2 100.000-499.999 inhabitants (without suburbs) 0
3 100.000-499.999 inhabitants (suburbs) 0
4 50.000-99.999 inhabitants (without suburbs) 0
5 50.000-99.999 inhabitants (suburbs) 0
6 20.000-49.999 inhabitants 0
7 5.000-19.999 inhabitants 0
8 2.000-4.999 inhabitants 0
9 less than 2.000 inhabitants 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V11_D2 Germany: political size of community

Germany: political size of community

Vrednost 25232 Frekvenca
10 H1 Greater Stockholm Area 0
28 H2 Greater G teborg 0
29 H2 Greater Malm 0
30 H3 Larger cities 0
40 H4 Other Southern Sweden 0
50 H5 Northern cities 0
60 H6 Other Northern Sweden 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V11_E Spain: Type of community

Spain

Vrednost 26231 Frekvenca
1 up to 2000 inhabitants 0
2 2001- 10000 0
3 10001 - 50000 0
4 50001 - 100000 0
5 100001 - 400000 0
6 400001 - 1000000 0
7 more than 1000000 inhabitants 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V11_H Hungary: Type of community

Hungary

Vrednost 27230 Frekvenca
1 Budapest 0
2 more than 100000 inhabitants 0
3 50001-100000 0
4 20001-50000 0
5 10001-20000 0
6 5001-10000 0
7 2001-5000 0
8 1001-2000 0
9 up to 1000 inhabitants 0
99 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11_SLO Slovenia: Type of community

Slovenija

Vrednost 28229 Frekvenca
1 large city 102
2 suburb of large city 91
3 middle-size city 114
4 small city 130
5 village 434
6 rural area 141
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V12A membership: trade union SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

a) trade union

Vrednost 29228 Frekvenca
0 no 725
1 yes 287
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V12B membership: political party SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

b) political party

Vrednost 30227 Frekvenca
0 no 966
1 yes 46
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V12C membership: neighbourhood association SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

c) neighbourhood association

Vrednost 31226 Frekvenca
0 no 0
1 yes 0
9 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V12D membership: environmental association SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

d) environmental association

Vrednost 32225 Frekvenca
0 no 993
1 yes 19
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V12E membership: charity association SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

e) charity association

Vrednost 33224 Frekvenca
0 no 930
1 yes 82
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V12F membership: church related association SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

f) church related association

Vrednost 34223 Frekvenca
0 no 973
1 yes 39
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V12G membership: cultural group SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

g) cultural group like music or theatre group

Vrednost 35222 Frekvenca
0 no 935
1 yes 77
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V12H membership: sports club SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

h) sports club or leisure club

Vrednost 36221 Frekvenca
0 no 867
1 yes 145
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V12I membership: other SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

i) other

Vrednost 37220 Frekvenca
0 no 804
1 yes 208
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V12J membership: none SOCIAL RELATIONS V12 Are you currently a member of an organisation or association? Please look at this list and tell me if you are a member of a:

j) not a member of any organisation or association?

Vrednost 38219 Frekvenca
0 no 593
1 yes 419
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V13 close friends

V13 Thinking now of close friends - not your husband, or wife, or partner, or family members - but people you feel fairly close to. Do you have a close friend with whom you can discuss intimate and important matters?

Vrednost 39218 Frekvenca
0 no 268
1 yes 744
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V14 number close friends

V14 And how many close friends do you have?

Vrednost 40217 Frekvenca
98 does not apply 263
99 no answer 4
1 136
2 202
3 179
4 72
5 79
6 9
7 8
8 6
9 1
10 32
11 1
12 2
15 6
20 8
22 1
30 1
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V15 contact friends

V15 How often do you contact your close friends?

Vrednost 41216 Frekvenca
1 infrequently [Germany, Spain, Switzerland: less often] 22
2 at least once a month 83
3 at least once a week 214
4 nearly daily 429
8 does not apply 263
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V16 people can be trusted

V16 Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you can't be too careful in dealing with people?

Vrednost 42215 Frekvenca
1 can't be too careful 832
2 most people can be trusted 140
9 no answer 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V17A conflicts: rich - poor V17 In all countries there are differences or even conflicts between different social groups. In your opinion, how much conflict is there between...

a) poor and rich people?

Vrednost 43214 Frekvenca
1 no conflicts 82
2 only weak conflicts 406
3 strong conflicts 281
4 very strong conflicts 107
9 no answer 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17B conflicts: unemployed - employed V17 In all countries there are differences or even conflicts between different social groups. In your opinion, how much conflict is there between...

b) the unemployed and people with jobs?

Vrednost 44213 Frekvenca
1 no conflicts 122
2 only weak conflicts 401
3 strong conflicts 258
4 very strong conflicts 72
9 no answer 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17C conflicts: management - workers V17 In all countries there are differences or even conflicts between different social groups. In your opinion, how much conflict is there between...

c) management and workers?

Vrednost 45212 Frekvenca
1 no conflicts 33
2 only weak conflicts 260
3 strong conflicts 415
4 very strong conflicts 171
9 no answer 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17D conflicts: young - old V17 In all countries there are differences or even conflicts between different social groups. In your opinion, how much conflict is there between...

d) young people and older people?

Vrednost 46211 Frekvenca
1 no conflicts 144
2 only weak conflicts 524
3 strong conflicts 206
4 very strong conflicts 54
9 no answer 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17E conflicts: men - women V17 In all countries there are differences or even conflicts between different social groups. In your opinion, how much conflict is there between...

e) men and women?

Vrednost 47210 Frekvenca
1 no conflicts 251
2 only weak conflicts 519
3 strong conflicts 112
4 very strong conflicts 19
9 no answer 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17F conflicts: nationals - foreigners V17 In all countries there are differences or even conflicts between different social groups. In your opinion, how much conflict is there between...

f) and immigrants?

Vrednost 48209 Frekvenca
1 no conflicts 103
2 only weak conflicts 384
3 strong conflicts 295
4 very strong conflicts 109
9 no answer 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17G conflicts: Roma-Non Roma V17 In all countries there are differences or even conflicts between different social groups. In your opinion, how much conflict is there between...

g) Roma-Non Roma; only asked in Hungary

Vrednost 49208 Frekvenca
1 no conflicts 0
2 only weak conflicts 0
3 strong conflicts 0
4 very strong conflicts 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V18 marital status

V18 At present, are you...

Vrednost 50207 Frekvenca
1 single 274
2 married and living with your spouse [Germany: 'married'] 621
3 married but separated from your spouse 12
4 widowed 73
5 or divorced 31
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_D Germany: marital status

V18d At present, are you ... [Germany: 'married']

Vrednost 51206 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V19 living with partner

V19 Do you live with a partner?

Vrednost 52205 Frekvenca
0 no 346
1 yes 616
9 no answer 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V20A necessities: own room STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

a) an apartment in which every household member has his own room

Vrednost 53204 Frekvenca
1 could be renounced 123
2 desirable 554
3 necessary 325
9 no answer 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20B necessities: bath STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

b) WC and bath or shower in the apartment

Vrednost 54203 Frekvenca
1 could be renounced 9
2 desirable 98
3 necessary 905
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20C necessities: garden STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

c) garden, balcony or terrace

Vrednost 55202 Frekvenca
1 could be renounced 168
2 desirable 681
3 necessary 160
9 no answer 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20D necessities: vacation STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

d) one week vacational travel per year

Vrednost 56201 Frekvenca
1 could be renounced 212
2 desirable 504
3 necessary 291
9 no answer 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20E necessities: newspaper STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

e) subscription to a newspaper

Vrednost 57200 Frekvenca
1 could be renounced 342
2 desirable 477
3 necessary 189
9 no answer 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20F necessities: phone STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

f) phone

Vrednost 58199 Frekvenca
1 could be renounced 79
2 desirable 333
3 necessary 600
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20G necessities: new clothes STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

g) to be able to buy new clothes regularly

Vrednost 59198 Frekvenca
1 could be renounced 400
2 desirable 507
3 necessary 97
9 no answer 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20H necessities: replace furniture STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

h) to be able to replace worn-out furniture

Vrednost 60197 Frekvenca
1 could be renounced 359
2 desirable 575
3 necessary 59
9 no answer 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20I necessities: cooked meal STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

i) to have on average one cooked meal per day

Vrednost 61196 Frekvenca
1 could be renounced 9
2 desirable 97
3 necessary 905
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20J necessities: invite friends STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

j) to be able to invite friends for dinner once a month

Vrednost 62195 Frekvenca
1 could be renounced 393
2 desirable 544
3 necessary 63
9 no answer 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20K necessities: take out family STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

k) to be able to take the family out for dinner once a month

Vrednost 63194 Frekvenca
1 could be renounced 410
2 desirable 528
3 necessary 61
9 no answer 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20L necessities: car STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

l) car

Vrednost 64193 Frekvenca
1 could be renounced 86
2 desirable 343
3 necessary 581
9 no answer 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20M necessities: television STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

m) television

Vrednost 65192 Frekvenca
1 could be renounced 83
2 desirable 434
3 necessary 492
9 no answer 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20N necessities: washing machine STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

n) washing machine

Vrednost 66191 Frekvenca
1 could be renounced 11
2 desirable 152
3 necessary 849
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20O necessities: dishwasher STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

o) dishwasher

Vrednost 67190 Frekvenca
1 could be renounced 401
2 desirable 478
3 necessary 130
9 no answer 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20P necessities: save money STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

p) to be able to save at least (50 Euro)* per month

Vrednost 68189 Frekvenca
1 could be renounced 90
2 desirable 648
3 necessary 258
9 no answer 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20Q necessities: private pension plan STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

q) private pension plan

Vrednost 69188 Frekvenca
1 could be renounced 117
2 desirable 501
3 necessary 348
9 no answer 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20R necessities: video-recorder STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

r) video-recorder

Vrednost 70187 Frekvenca
1 could be renounced 704
2 desirable 277
3 necessary 23
9 no answer 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20S necessities: computer STANDARD OF LIVING V20 There are different views/opinions about what one needs for a decent living. What is your opinion: What items on this list should every household in your country be able to afford? What could be renounced, what is desirable but not necessarily needed, and what is absolutely necessary?

s) computer

Vrednost 71186 Frekvenca
1 could be renounced 513
2 desirable 408
3 necessary 80
9 no answer 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21A actual: own room V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

a) an apartment in which every household member has his own room

Vrednost 72185 Frekvenca
1 I have or do it 794
2 I can not afford it 129
3 I don't have or don't do it out of other reasons 89
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21B actual: bath V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

b) WC and bath or shower in the apartment

Vrednost 73184 Frekvenca
1 I have or do it 984
2 I can not afford it 21
3 I don't have or don't do it out of other reasons 7
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21C actual: garden V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

c) garden, balcony or terrace

Vrednost 74183 Frekvenca
1 I have or do it 922
2 I can not afford it 28
3 I don't have or don't do it out of other reasons 62
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21D actual: vacation V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

d) one week vacational travel per year

Vrednost 75182 Frekvenca
1 I have or do it 647
2 I can not afford it 182
3 I don't have or don't do it out of other reasons 183
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21E actual: newspaper V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

e) subscription to a newspaper

Vrednost 76181 Frekvenca
1 I have or do it 711
2 I can not afford it 59
3 I don't have or don't do it out of other reasons 242
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21F actual: phone V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

f) phone

Vrednost 77180 Frekvenca
1 I have or do it 960
2 I can not afford it 24
3 I don't have or don't do it out of other reasons 28
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21G actual: new clothes V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

g) to be able to buy new clothes regularly

Vrednost 78179 Frekvenca
1 I have or do it 420
2 I can not afford it 227
3 I don't have or don't do it out of other reasons 364
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21H actual: replace furniture V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

h) to be able to replace worn-out furniture

Vrednost 79178 Frekvenca
1 I have or do it 362
2 I can not afford it 266
3 I don't have or don't do it out of other reasons 384
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21I actual: cooked meal V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

i) to have on average one cooked meal per day

Vrednost 80177 Frekvenca
1 I have or do it 998
2 I can not afford it 2
3 I don't have or don't do it out of other reasons 12
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21J actual: invite friends V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

j) to be able to invite friends for dinner once a month

Vrednost 81176 Frekvenca
1 I have or do it 427
2 I can not afford it 164
3 I don't have or don't do it out of other reasons 421
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21K actual: take out family V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

k) to be able to take the family out for dinner once a month

Vrednost 82175 Frekvenca
1 I have or do it 405
2 I can not afford it 171
3 I don't have or don't do it out of other reasons 436
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21L actual: car V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

l) car

Vrednost 83174 Frekvenca
1 I have or do it 854
2 I can not afford it 77
3 I don't have or don't do it out of other reasons 81
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21M actual: television V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

m) television

Vrednost 84173 Frekvenca
1 I have or do it 991
2 I can not afford it 6
3 I don't have or don't do it out of other reasons 15
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21N actual: washing machine V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

n) washing machine

Vrednost 85172 Frekvenca
1 I have or do it 990
2 I can not afford it 8
3 I don't have or don't do it out of other reasons 12
9 no answer 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21O actual: dishwasher V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

o) dishwasher

Vrednost 86171 Frekvenca
1 I have or do it 356
2 I can not afford it 190
3 I don't have or don't do it out of other reasons 465
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21P actual: save money V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

p) to be able to save at least (50 Euro)* per month

Vrednost 87170 Frekvenca
1 I have or do it 559
2 I can not afford it 284
3 I don't have or don't do it out of other reasons 168
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21Q actual: private pension plan V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

q) private pension plan

Vrednost 88169 Frekvenca
1 I have or do it 514
2 I can not afford it 125
3 I don't have or don't do it out of other reasons 372
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21R actual: video-recorder V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

r) video-recorder

Vrednost 89168 Frekvenca
1 I have or do it 518
2 I can not afford it 130
3 I don't have or don't do it out of other reasons 363
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21S actual: computer V21 Now if you consider your own living conditions, what do you have or can do? What don't you have or can't do because you cannot afford it? What don't you have or do out of other reasons?

s) computer

Vrednost 90167 Frekvenca
1 I have or do it 392
2 I can not afford it 180
3 I don't have or don't do it out of other reasons 438
9 no answer 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22 social class

V22 If you were asked to choose one of these five names for your social class, which would you say you belong to?

Vrednost 91166 Frekvenca
1 lower class 36
2 working class 317
3 middle class 538
4 upper middle class 78
5 upper class 2
6 none of these classes / refuse classification 0
7 do not know 0
9 no answer 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V23 satisfaction: standard of living

V23 What is about your standard of living? I mean goods and services which one can buy like housing, cloth, food, cars, vacation, travel. How satisfied are you, overall, with your standard of living?

Vrednost 92165 Frekvenca
0 completely dissatisfied 11
1 1 7
2 2 12
3 3 32
4 4 35
5 5 188
6 6 128
7 7 172
8 8 232
9 9 98
10 completely satisfied 95
99 no answer 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V24 household income in Euro

INCOME V24 - Would you please tell me, what the monthly net income of your household is. I mean the total income of all household members, after deduction of taxes and contributions. Please do not forget additional incomes, like for instance housing or child allowances.

Vrednost 93164 Frekvenca
988888 do not know [not available in Germany, Spain and Sweden] 2
999999 no answer 366
0 14
3250 1
3500 2
4000 1
4980 3
5848 0
16959 0

Vrednosti spremenljivk od 999 do 16959

V24_PPP household income in PPP (international $)

V24_ppp Houshold income in Purchasing Power Parities (international U.S. Dollar)

Vrednost 94163 Frekvenca
0 14
9 1
174 1
6975 1
8684 3
5848 0
16959 0

Vrednosti spremenljivk od 9 do 16959

V24EQ equivalent household income in Euro

v24eq equivalent household income in Euro

Vrednost 95162 Frekvenca
0 14
3 1
100 2
2445 1
2490 2
5848 0
16959 0

Vrednosti spremenljivk od 3 do 16959

V24EQPPP equivalent household income in PPP (international $)

V24eqppp equivalent household income in PPP (international $)

Vrednost 96161 Frekvenca
0 14
5 1
174 2
4263 1
4342 2
5848 0
16959 0

Vrednosti spremenljivk od 5 do 16959

V24EQCOL quintiles of equivalent household income in country

v24eqcol quintiles of equivalent household income in country

Vrednost 97160 Frekvenca
1 lowest quintile 126
2 132
3 123
4 128
5 highest quintile 132
9 n.a. 371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24_CH Switzerland: household income in CHF

v24_ch Switzerland: household income in CHF

Vrednost 98159 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V24_H Hungary: household income in Forint

v24_h Hungary: household income in Forint

Vrednost 99158 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V24_SLO Slovenia: household income in thousand Tolars

v24_slo Slovenia: household income in thousand Tolars

Vrednost 100157 Frekvenca
0 14
1 1
20 1
800 1
996 3
5848 0
16959 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16959

V24COMBH Hungary: household income in Forint, combined

v24combh Hungary: household income in Forint, combined

Vrednost 101156 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V24COMCH Switzerland: household income, classified

v24comch Switzerland: household income, classified

Vrednost 102155 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V24EQ_CH Switzerland: equivalent household income in CHF

v24eq_ch Switzerland: equivalent household income in CHF

Vrednost 103154 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V24EQ_D Germany: equivalent household income in DM

v24eq_d Germany: equivalent household income in DM

Vrednost 104153 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V24EQ_E Spain: equivalent household income in Pesetas

v24eq_e Spain: equivalent household income in Pesetas

Vrednost 105152 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V24EQ_H Hungary: equivalent household income in Forint

v24eq_h Hungary: equivalent household income in Forint

Vrednost 106151 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V24EQSLO Slovenia: equivalent household income in Tolars

v24eqslo Slovenia: equivalent household income in Tolars

Vrednost 107150 Frekvenca
0 14
1 1
20 2
489 1
498 2
5848 0
16959 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16959

V25_D Germany: household income without estimates V25 household income, classified

v25_d Germany: household income without estimates

Vrednost 108149 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V25_E Spain: household income, categories

v25_e Spain: household income, categories

Vrednost 109148 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V25_H Hungary: household income, classified

v25_h Hungary: household income, classified

Vrednost 110147 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V25MEAND Germany: household income (DM), means of categories

v25meand Germany: household income (DM), means of categories

Vrednost 111146 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V25MEANE Spain: household income in Pesetas, means of categories

v25meane Spain: household income in Pesetas, means of categories

Vrednost 112145 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V26 household's financial situation

V26 If you compare your household's present financial situation to that of one year ago, would you say the situation today has...

Vrednost 113144 Frekvenca
1 clearly deteriorated, 65
2 deteriorated somewhat, 234
3 remained the same, 492
4 improved somewhat, 178
5 clearly improved? 36
9 no answer 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27 make ends meet

V27 Is your household able to make ends meet...

Vrednost 114143 Frekvenca
1 with great difficulty, 46
2 with some difficulty, 302
3 fairly easily, 602
4 very easily? 26
8 do not know (only asked in Spain) 0
9 no answer 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28 satisfaction: household income

V28 Taking everything into account, how satisfied are you with your household income? Please use the scale from 0 to 10.

Vrednost 115142 Frekvenca
0 completely dissatisfied 31
1 1 14
2 2 28
3 3 58
4 4 68
5 5 229
6 6 147
7 7 188
8 8 162
9 9 26
10 completely satisfied 49
99 no answer 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V29 health problems

HEALTH V29 Are you hampered in your daily activities by any chronic physical or mental health problem, illness or disability?

Vrednost 116141 Frekvenca
0 no 728
1 yes, to some extend 189
2 yes, severely 95
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V30 medicine regularly

V30 Do you need to take medicine regularly? I mean real medicine, not vitamin pills.

Vrednost 117140 Frekvenca
0 no 751
1 yes 261
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V31A anxiety: exhaustion V31 Please answer the following questions simply by saying "yes" or "no".

a) Do you often get spells of complete exhaustion or fatigue?

Vrednost 118139 Frekvenca
0 no 639
1 yes 373
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V31B anxiety: depressed V31 Please answer the following questions simply by saying "yes" or "no".

b) Do you usually feel unhappy or depressed?

Vrednost 119138 Frekvenca
0 no 904
1 yes 108
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V31C anxiety: tremble V31 Please answer the following questions simply by saying "yes" or "no".

c) Do you often shake or tremble?

Vrednost 120137 Frekvenca
0 no 951
1 yes 61
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V31D anxiety: keyed up V31 Please answer the following questions simply by saying "yes" or "no".

d) Are you constantly keyed up and jittery?

Vrednost 121136 Frekvenca
0 no 846
1 yes 166
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V31E anxiety: frightening thoughts V31 Please answer the following questions simply by saying "yes" or "no".

e) Do frightening thoughts again and again come back in your mind?

Vrednost 122135 Frekvenca
0 no 931
1 yes 81
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V32 satisfaction: health

V32 Now I have some questions about your health. All in all, how satisfied are you with your health? Please use the scale from 0 to 10.

Vrednost 123134 Frekvenca
0 completely dissatisfied 16
1 1 10
2 2 13
3 3 34
4 4 43
5 5 191
6 6 100
7 7 175
8 8 240
9 9 116
10 completely satisfied 73
99 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V33 educational degree ISCED 1997

EDUCATION AND WORK V33 What educational degree do you have? Please tell me only the highest general educational degree you have.

Vrednost 124133 Frekvenca
0 ISCED 0: pre-primary education 58
1 ISCED 1: primary education 197
2 ISCED 2: lower secondary education, general, vocational 29
3 ISCED 2A: lower secondary education, general 0
4 ISCED 3C: secondary edu., vocational 0
5 ISCED 3B: secondary edu., general, prep. for ISCED 5B 260
6 ISCED 3A: secondary edu., general, prep.for ISCED 5A 288
7 ISCED 4: post secondary, non tertiary education 30
8 ISCED 5B: first stage of tertiary edu., technical 56
9 ISCED 5A: Tertiary education, university 0
10 ISCED 5A/6: Tertiary education, university/doctorate 91
99 n.a. 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V33_E Spain: educational degree

V33_e

Vrednost 125132 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V33_H Hungary: educational degree

V33_h

Vrednost 126131 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V33_SLO Slovenia: educational degree

V33_slo

Vrednost 127130 Frekvenca
1 incomplete elementary school 58
2 complete elementary school 197
3 incomplete vocational or secondary school 29
4 complete 2 or 3 year vocational school 260
5 complete 4 year secondary school 288
6 incomplete college or university 30
7 complete (2 year) college degree 56
8 complete university degree or academy 91
9 n. a. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V33_CH Switzerland: educational degree, original variable

V33_ch

Vrednost 128129 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V33A_CH Switzerland: educational degree

V33A_ch

Vrednost 129128 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V33A_D Germany: educational degree

V33A_d

Vrednost 130127 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V33A_E Did you go to school?

V33A_e

Vrednost 131126 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V33B_CH Switzerland: ISCED-classification-old version

V33B_ch

Vrednost 132125 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V33B_D Germany: job training / higher education (highest qualification)

V33B_d

Vrednost 133124 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V33C_CH Switzerland: educational degree: ISCED-classification-1997

V33C_ch

Vrednost 134123 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V34 satisfaction: education

V34 How satisfied are you with your education?

Vrednost 135122 Frekvenca
0 completely dissatisfied 27
1 1 13
2 2 18
3 3 44
4 4 43
5 5 179
6 6 118
7 7 154
8 8 182
9 9 89
10 completely satisfied 120
99 no answer 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V35 employment status, respondent

V35 Now we have some questions concerning your occupation. Are you currently working for pay either

Vrednost 136121 Frekvenca
1 full-time, 507
2 part-time, 14
3 or are you only occasionally employed, 19
4 are you not employed at all, 469
5 or are you in military service? 2
6 on leave (child-rearing and other reasons); only asked in Germany 0
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V36 present occupational status / respondent

V36 Please classify your present occupational status

Vrednost 137120 Frekvenca
1 unskilled/semi-skillworker 47
2 skilled worker/foreman 115
3 employee/civil servant, lower level 25
4 employee/civil servant, higher level 322
5 self-employed 26
6 others 4
98 does not apply 472
99 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V36_CH Switzerland: present occupational status / respondent

V36ch Switzerland: present occupational status / respondent

Vrednost 138119 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V36_D Germany: present occupational status / respondent

V36d Germany: present occupational status / respondent

Vrednost 139118 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V36_H Hungary: present occupational status / respondent

V36h Hungary: present occupational status / respondent

Vrednost 140117 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V36_SLO Slovenia: present occupational status / respondent

V36slo Slovenia: present occupational status / respondent

Vrednost 141116 Frekvenca
1 unskilled worker 26
2 semi-skilled worker 21
3 skilled worker 100
4 foreman in manual work 15
5 employee (also civil servant), low qualification 25
6 employee (also civil servant), medium qualification 203
7 employee (also civil servant), high qualification 119
8 entrepreneur with employees 9
9 self-employed 7
10 free profession 4
11 farmer (also helping family members) 6
12 other 4
98 never employed 472
99 n. a. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V37 present job - ISCO 1988

V37 The data are recoded according to the ISCO classification. Respondent s occupation: ILO / ISCO international code

Vrednost 142115 Frekvenca
9998 not employed 0
9999 no answer 0
9997 not classifiable (only CH) 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V37_E Spain: present job: CNO (Clasificacion Nacional de Ocupaciones), 1979. (A TRES DIGITOS)

V37e CNO (Clasificacion Nacional de Ocupaciones), 1979

Vrednost 143114 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V37_SLO Slovenia: present job ISCO-88 sub-major groups

V37slo ISCO 1988 sub-major groups

Vrednost 144113 Frekvenca
1 2
11 2
12 10
97 2
98 1
9998 not employed 474
9999 n.a. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V38 necessary education or training

V38 What type of professional education or training is usually necessary for the job that you do?

Vrednost 145112 Frekvenca
1 no vocational education or particular training 58
2 no vocational education, but fairly lengthy training at the workplace 47
3 no vocational education, but certain courses 17
4 vocational training, non-university 282
5 university education 125
8 not employed 473
9 no answer 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V39 working hours / week

V39 How many hours do you normally work per week?

Vrednost 146111 Frekvenca
98 not employed 474
99 no answer 5
3 1
76 1
80 3
84 1
85 1

Vrednosti spremenljivk od 3 do 85

V39COL working hours / week, categories

V39col Working hours / week, categories

Vrednost 147110 Frekvenca
1 -10 6
2 11-20 17
3 21-30 12
4 31-40 290
5 41-50 153
6 51+ 55
98 not employed 474
99 n. a. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V40 satisfaction: present job

V40 Taking everything into consideration, how satisfied or dissatisfied are you with your present job? Please use the scale from 0 to 10.

Vrednost 148109 Frekvenca
0 completely dissatisfied 13
1 1 1
2 2 10
3 3 19
4 4 18
5 5 77
6 6 53
7 7 101
8 8 123
9 9 47
10 completely satisfied 74
98 not employed 473
99 no answer 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V41 find equivalent job

V41 In case you would lose your present job, how difficult would it be to find an equivalent job?

Vrednost 149108 Frekvenca
1 practically impossible 84
2 difficult 338
3 easy 110
7 does not apply (other reasons) [Spain: do not know] 0
8 not employed 477
9 no answer 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V42 reasons for being not employed

V42 On this list you find several reasons for not being employed. What applies best to your current situation?

Vrednost 150107 Frekvenca
1 retired 234
2 early retirement 34
3 permanently disabled, sick 9
4 in school, university 76
5 retraining 1
6 unemployed 41
7 homemaker 46
8 others 28
98 employed 542
99 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V43 ever employed

V43 Have you ever been employed?

Vrednost 151106 Frekvenca
0 no 138
1 yes 331
8 employed 542
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V44 former occupational status / respondent (presently not employed)

V44 Please classify your last occupational status. The different national categories are condensed into five common categories:

Vrednost 152105 Frekvenca
1 unskilled/semi-skillworker 112
2 skilled worker/foreman 80
3 employee/civil servant, lower level 11
4 employee/ civil servant, higher level 112
5 self-employed 25
6 others 5
98 does not apply 666
99 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V44_CH Switzerland: former occupational status / respondent (presently not employed)

V44ch Switzerland: former occupational status / respondent

Vrednost 153104 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V44_D Germany: former occupational status / respondent (presently not employed)

V44d Germany: former occupational status / respondent

Vrednost 154103 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V44_H Hungary: former occupational status / respondent (presently not employed)

V44h Hungary: former occupational status / respondent

Vrednost 155102 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V44_SLO Slovenia: former occupational status / respondent (presently not employed)

V44slo Slovenia: former occupational status / respondent

Vrednost 156101 Frekvenca
1 unskilled worker 65
2 semi-skilled worker 47
3 skilled worker 65
4 foreman in manual work 15
5 employee (also civil servant), low qualification 11
6 employee (also civil servant), medium qualification 70
7 employee (also civil servant), high qualification 42
8 entrepreneur with employees 3
11 farmer (also helping family members) 22
12 other 5
98 now employed or never been employed 666
99 n. a. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V45 last job - ISCO 1988

V45 Please name your last job.

Vrednost 157100 Frekvenca
9998 not employed or never been employed 0
9999 no answer 0
9997 not classifiable (only CH) 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V45_E Spain: last job: CNO (Clasificacion Nacional de Ocupaciones), 1979. (A TRES DIGITOS)

V45e CNO (Clasificacion Nacional de Ocupaciones), 1979

Vrednost 15899 Frekvenca
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V45_SLO Slovenia: last job ISCO-88 sub-major groups

V45slo ISCO 1988 sub-major groups

Vrednost 15998 Frekvenca
1 1
3 1
11 2
97 113
98 4
9998 now employed or never been employed 563
9999 now answer 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V46 unemployment last 5 years

V46 Have you ever experienced spells of unemployment during the last five years?

Vrednost 16097 Frekvenca
0 no 699
1 yes 173
8 does not apply (never employed) 139
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V47 how often unemployed

V47 How often have you been unemployed during the last five years?

Vrednost 16196 Frekvenca
98 does not apply 780
99 no answer 68
1 134
2 17
3 4
4 2
5 5
10 1
35 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

V48 number of long-term spells

V48 In the last five years, how often have you been unemployed for more than 6 month?

Vrednost 16295 Frekvenca
98 does not apply 775
99 no answer 68
0 42
1 106
2 12
3 2
5 6
8 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V49 satisfaction: neighbourhood

PERSONAL ENVIRONMENT AND PERSONAL SAFETY V49 Overall, how satisfied are you with the neighbourhood in which you live? Please use again this scale (0-10).

Vrednost 16394 Frekvenca
0 completely dissatisfied 10
1 1 3
2 2 20
3 3 27
4 4 25
5 5 121
6 6 73
7 7 129
8 8 232
9 9 149
10 completely satisfied 219
99 no answer 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V50 safety at night

V50 How safe do you feel if you are walking around in this area at night? Do you feel

Vrednost 16493 Frekvenca
1 very unsafe, 18
2 rather unsafe, 92
3 rather safe, 447
4 very safe? 411
9 no answer 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V51A incidents: theft V51 Have you yourself during the last 12 months been subjected to any of the following incidents?

a) get things stolen

Vrednost 16592 Frekvenca
0 no 942
1 yes 70
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V51B incidents: harassed V51 Have you yourself during the last 12 months been subjected to any of the following incidents?

b) be harassed or threatened

Vrednost 16691 Frekvenca
0 no 965
1 yes 47
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V51C incidents: sexually molested V51 Have you yourself during the last 12 months been subjected to any of the following incidents?

c) get sexual molested

Vrednost 16790 Frekvenca
0 no 1005
1 yes 7
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V51D incidents: beaten V51 Have you yourself during the last 12 months been subjected to any of the following incidents?

d) be beaten and hurt

Vrednost 16889 Frekvenca
0 no 1005
1 yes 7
9 no answer 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V52 satisfaction: public safety

V52 And now generally speaking, how satisfied are you with the public safety? Please tell me again by help of this list (0 to 10).

Vrednost 16988 Frekvenca
0 completely dissatisfied 16
1 1 7
2 2 24
3 3 59
4 4 52
5 5 194
6 6 142
7 7 173
8 8 163
9 9 64
10 completely satisfied 81
99 no answer 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V53A complaints: noise V53 Please think about the place where you live now. I mean the immediate neighbourhood of your apartment. Do you have

a) noise

Vrednost 17087 Frekvenca
1 no reasons at all to complain about the following problems 335
2 not so many 392
3 some 198
4 very many 82
9 no answer 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V53B complaints: air pollution V53 Please think about the place where you live now. I mean the immediate neighbourhood of your apartment. Do you have

b) air pollution

Vrednost 17186 Frekvenca
1 no reasons at all to complain about the following problems 426
2 not so many 347
3 some 169
4 very many 55
9 no answer 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V53C complaints: lack of recreation areas V53 Please think about the place where you live now. I mean the immediate neighbourhood of your apartment. Do you have

c) lack of access to recreation areas or greensward

Vrednost 17285 Frekvenca
1 no reasons at all to complain about the following problems 657
2 not so many 175
3 some 99
4 very many 63
9 no answer 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V53D complaints: water quality V53 Please think about the place where you live now. I mean the immediate neighbourhood of your apartment. Do you have

d) water quality

Vrednost 17384 Frekvenca
1 no reasons at all to complain about the following problems 624
2 not so many 203
3 some 98
4 very many 36
9 no answer 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V54 satisfaction: environmental situation

V54 And how satisfied are you, generally speaking, with the environmental situation in our country? Please use the scale from 0 to 10.

Vrednost 17483 Frekvenca
0 completely dissatisfied 9
1 1 3
2 2 22
3 3 44
4 4 56
5 5 213
6 6 175
7 7 213
8 8 141
9 9 34
10 completely satisfied 47
99 no answer 55

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V55A anomia: cannot influence INDICATORS OF SUBJECTIVE WELL-BEING (GLOBAL MEASURES) V55 Now I want to read to you several statements dealing with general problems of life. Please tell me, by help of this list, if you

a) I cannot influence most of today's problems. [Hungary: everyday's problems]

Vrednost 17582 Frekvenca
1 not agree at all with the statement 29
2 somewhat disagree 141
3 somewhat agree 401
4 or completely agree 376
9 no answer 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V55B anomia: feel lonely INDICATORS OF SUBJECTIVE WELL-BEING (GLOBAL MEASURES) V55 Now I want to read to you several statements dealing with general problems of life. Please tell me, by help of this list, if you

b) I often feel lonely.

Vrednost 17681 Frekvenca
1 not agree at all with the statement 349
2 somewhat disagree 476
3 somewhat agree 128
4 or completely agree 33
9 no answer 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V55C anomia: do not enjoy work INDICATORS OF SUBJECTIVE WELL-BEING (GLOBAL MEASURES) V55 Now I want to read to you several statements dealing with general problems of life. Please tell me, by help of this list, if you

c) I don't really enjoy my work.

Vrednost 17780 Frekvenca
1 not agree at all with the statement 324
2 somewhat disagree 404
3 somewhat agree 154
4 or completely agree 51
9 no answer 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V55D anomia: life so complicated INDICATORS OF SUBJECTIVE WELL-BEING (GLOBAL MEASURES) V55 Now I want to read to you several statements dealing with general problems of life. Please tell me, by help of this list, if you

d) Life has become so complicated today that I almost can't find my way.

Vrednost 17879 Frekvenca
1 not agree at all with the statement 294
2 somewhat disagree 457
3 somewhat agree 147
4 or completely agree 73
9 no answer 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V55E anomia: very optimistic INDICATORS OF SUBJECTIVE WELL-BEING (GLOBAL MEASURES) V55 Now I want to read to you several statements dealing with general problems of life. Please tell me, by help of this list, if you

e) I am very optimistic about the future.

Vrednost 17978 Frekvenca
1 not agree at all with the statement 80
2 somewhat disagree 252
3 somewhat agree 411
4 or completely agree 213
9 no answer 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V55F anomia: do things not correct INDICATORS OF SUBJECTIVE WELL-BEING (GLOBAL MEASURES) V55 Now I want to read to you several statements dealing with general problems of life. Please tell me, by help of this list, if you

f) In order to get ahead nowadays you are forced to do things that are not correct.

Vrednost 18077 Frekvenca
1 not agree at all with the statement 149
2 somewhat disagree 316
3 somewhat agree 307
4 or completely agree 127
9 no answer 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V56 satisfaction: life in general

V56 What do you mean, how satisfied are you at present with your life in general?

Vrednost 18176 Frekvenca
0 completely dissatisfied 8
1 1 3
2 2 6
3 3 14
4 4 23
5 5 129
6 6 90
7 7 204
8 8 291
9 9 123
10 completely satisfied 116
99 no answer 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V57 happiness

V57 Taking all things together, how would you say things are these days - would you say you are

Vrednost 18275 Frekvenca
1 very unhappy these days, 17
2 not too happy, 238
3 pretty happy, 615
4 very happy? 94
9 no answer 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58A realized: political participation Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

a) freedom of political participation

Vrednost 18374 Frekvenca
1 not at all realized 24
2 rather not realized 193
3 rather realized 363
4 fully realized 247
9 no answer 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58B realized: choose occupation Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

b) freedom to choose for yourself your occupation

Vrednost 18473 Frekvenca
1 not at all realized 71
2 rather not realized 306
3 rather realized 321
4 fully realized 223
9 no answer 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58C realized: protection of environment Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

c) protection of environment

Vrednost 18572 Frekvenca
1 not at all realized 49
2 rather not realized 495
3 rather realized 284
4 fully realized 50
9 no answer 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58D realized: protection of private property Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

d) protection of private property

Vrednost 18671 Frekvenca
1 not at all realized 43
2 rather not realized 352
3 rather realized 392
4 fully realized 85
9 no answer 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58E realized: just distribution of wealth Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

e) just and fair distribution of wealth

Vrednost 18770 Frekvenca
1 not at all realized 387
2 rather not realized 463
3 rather realized 50
4 fully realized 23
9 no answer 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58F realized: equality of men and women Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

f) equality of men and women

Vrednost 18869 Frekvenca
1 not at all realized 61
2 rather not realized 330
3 rather realized 418
4 fully realized 121
9 no answer 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58G realized: equality of life chances Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

g) equality of life chances regardless of origin

Vrednost 18968 Frekvenca
1 not at all realized 197
2 rather not realized 447
3 rather realized 199
4 fully realized 78
9 no answer 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58H realized: free speech Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

h) freedom of free speech always and everywhere

Vrednost 19067 Frekvenca
1 not at all realized 56
2 rather not realized 223
3 rather realized 415
4 fully realized 236
9 no answer 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58I realized: freedom of religion Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

i) freedom of religion/faith

Vrednost 19166 Frekvenca
1 not at all realized 9
2 rather not realized 79
3 rather realized 409
4 fully realized 419
9 no answer 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58J realized: protection of crime Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

j) protection from crime

Vrednost 19265 Frekvenca
1 not at all realized 95
2 rather not realized 504
3 rather realized 256
4 fully realized 61
9 no answer 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58K realized: social security Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

k) social security

Vrednost 19364 Frekvenca
1 not at all realized 95
2 rather not realized 451
3 rather realized 308
4 fully realized 65
9 no answer 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58L realized: solidarity with poor Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

l) solidarity with the poor and needy

Vrednost 19463 Frekvenca
1 not at all realized 145
2 rather not realized 484
3 rather realized 239
4 fully realized 52
9 no answer 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58M realized: chance to get a job Optional Questions QUALITY OF SOCIETY V58 What do you mean? To what degree the following freedoms, rights, lifechances and securities are realized in

m) chance to get a job [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

Vrednost 19562 Frekvenca
1 not at all realized 314
2 rather not realized 525
3 rather realized 78
4 fully realized 28
9 no answer 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V59 young generation's standard of living

V59 What do you mean? Will today's young generation compared with their parents later have a higher, a lower or the same standard of living? [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

Vrednost 19661 Frekvenca
1 lower standard of living 324
2 same standard of living 115
3 higher standard of living 484
9 no answer 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V60 satisfaction: social security system

V60 How satisfied are you with the health insurance, unemployment insurance, and the pension insurance fund in what is generally called the "social security system"?

Vrednost 19760 Frekvenca
0 completely dissatisfied 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 completely satisfied 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V61 satisfaction: democratic institutions

V61 Taking everything into account, how satisfied are you with the democratic institutions in our country? Please use the scale from 0 to 10.

Vrednost 19859 Frekvenca
0 completely dissatisfied 37
1 1 18
2 2 53
3 3 85
4 4 91
5 5 236
6 6 165
7 7 139
8 8 44
9 9 13
10 completely satisfied 7
99 no answer 124

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V62A Hungary V62 The living conditions among European countries differ quite a lot today, and we would like to get your personal evaluation. Please use these ladders, where the highest field represents very good living conditions and the lowest field stands for very bad living conditions. [In the national surveys living conditions in country> are used as the point of reference. In the harmonized data set the order of countries is coded according to the Hungarian scheme in order to ensure identical labelling of the variables.]

V62a Hungary

Vrednost 19958 Frekvenca
0 very bad living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 very good living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V62B Poland V62 The living conditions among European countries differ quite a lot today, and we would like to get your personal evaluation. Please use these ladders, where the highest field represents very good living conditions and the lowest field stands for very bad living conditions. [In the national surveys living conditions in country> are used as the point of reference. In the harmonized data set the order of countries is coded according to the Hungarian scheme in order to ensure identical labelling of the variables.]

V62b Poland

Vrednost 20057 Frekvenca
0 very bad living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 very good living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V62C France V62 The living conditions among European countries differ quite a lot today, and we would like to get your personal evaluation. Please use these ladders, where the highest field represents very good living conditions and the lowest field stands for very bad living conditions. [In the national surveys living conditions in country> are used as the point of reference. In the harmonized data set the order of countries is coded according to the Hungarian scheme in order to ensure identical labelling of the variables.]

V62c France

Vrednost 20156 Frekvenca
0 very bad living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 very good living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V62D Italy V62 The living conditions among European countries differ quite a lot today, and we would like to get your personal evaluation. Please use these ladders, where the highest field represents very good living conditions and the lowest field stands for very bad living conditions. [In the national surveys living conditions in country> are used as the point of reference. In the harmonized data set the order of countries is coded according to the Hungarian scheme in order to ensure identical labelling of the variables.]

V62d Italy

Vrednost 20255 Frekvenca
0 very bad living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 very good living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V62E Spain V62 The living conditions among European countries differ quite a lot today, and we would like to get your personal evaluation. Please use these ladders, where the highest field represents very good living conditions and the lowest field stands for very bad living conditions. [In the national surveys living conditions in country> are used as the point of reference. In the harmonized data set the order of countries is coded according to the Hungarian scheme in order to ensure identical labelling of the variables.]

V62e Spain

Vrednost 20354 Frekvenca
0 very bad living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 very good living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V62F Netherlands V62 The living conditions among European countries differ quite a lot today, and we would like to get your personal evaluation. Please use these ladders, where the highest field represents very good living conditions and the lowest field stands for very bad living conditions. [In the national surveys living conditions in country> are used as the point of reference. In the harmonized data set the order of countries is coded according to the Hungarian scheme in order to ensure identical labelling of the variables.]

V62f Netherlands

Vrednost 20453 Frekvenca
0 very bad living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 very good living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V62G Switzerland V62 The living conditions among European countries differ quite a lot today, and we would like to get your personal evaluation. Please use these ladders, where the highest field represents very good living conditions and the lowest field stands for very bad living conditions. [In the national surveys living conditions in country> are used as the point of reference. In the harmonized data set the order of countries is coded according to the Hungarian scheme in order to ensure identical labelling of the variables.]

V62g Switzerland

Vrednost 20552 Frekvenca
0 very bad living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 very good living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V62H Germany V62 The living conditions among European countries differ quite a lot today, and we would like to get your personal evaluation. Please use these ladders, where the highest field represents very good living conditions and the lowest field stands for very bad living conditions. [In the national surveys living conditions in country> are used as the point of reference. In the harmonized data set the order of countries is coded according to the Hungarian scheme in order to ensure identical labelling of the variables.]

V62h Germany

Vrednost 20651 Frekvenca
0 very bad living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 very good living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V62I Sweden V62 The living conditions among European countries differ quite a lot today, and we would like to get your personal evaluation. Please use these ladders, where the highest field represents very good living conditions and the lowest field stands for very bad living conditions. [In the national surveys living conditions in country> are used as the point of reference. In the harmonized data set the order of countries is coded according to the Hungarian scheme in order to ensure identical labelling of the variables.]

V62i Sweden

Vrednost 20750 Frekvenca
0 very bad living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 very good living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V63A human relations: nobody cares V63 Please show how much you agree or disagree with each statement:

a) Nobody takes care of what happens to the others.

Vrednost 20849 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 0
3 agree 0
4 strongly agree 0
9 no answer. 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V63B human relations: people are selfish V63 Please show how much you agree or disagree with each statement:

b) People are usually selfish and want to misuse the other.

Vrednost 20948 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 0
3 agree 0
4 strongly agree 0
9 no answer. 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V63C human relations: mutual help to be expected V63 Please show how much you agree or disagree with each statement:

c) If I do good to somebody, I can hope he/she will treat me well similarly.

Vrednost 21047 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 0
3 agree 0
4 strongly agree 0
9 no answer. 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64A integration: respectable occupation EXCLUSION AND INTEGRATION

V64 One may have the feeling to be integrated and included into normal social life or to be rather excluded. In your view how important are the following items for being integrated and included into social life. Are they

Vrednost 21146 Frekvenca
1 unimportant 28
2 not so important 92
3 important 560
4 very important 302
9 no answer 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64B integration: not handicapped EXCLUSION AND INTEGRATION

b) not to be restricted or handicapped in one's working capabilities

Vrednost 21245 Frekvenca
1 unimportant 21
2 not so important 90
3 important 551
4 very important 289
9 no answer 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64C integration: operate a computer EXCLUSION AND INTEGRATION

c) to be able to operate a computer

Vrednost 21344 Frekvenca
1 unimportant 66
2 not so important 184
3 important 496
4 very important 220
9 no answer 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64D integration: foreign language EXCLUSION AND INTEGRATION

d) to master a foreign language

Vrednost 21443 Frekvenca
1 unimportant 32
2 not so important 111
3 important 504
4 very important 337
9 no answer 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64E integration: driver's license EXCLUSION AND INTEGRATION

e) to have a driver's license

Vrednost 21542 Frekvenca
1 unimportant 32
2 not so important 81
3 important 487
4 very important 391
9 no answer 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64F integration: occupational training EXCLUSION AND INTEGRATION

f) to have an occupational training

Vrednost 21641 Frekvenca
1 unimportant 24
2 not so important 107
3 important 572
4 very important 261
9 no answer 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64G integration: having friends EXCLUSION AND INTEGRATION

g) to have friends

Vrednost 21740 Frekvenca
1 unimportant 13
2 not so important 62
3 important 550
4 very important 366
9 no answer 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64H integration: not chronically ill EXCLUSION AND INTEGRATION

h) not to have chronic illness or handicaps

Vrednost 21839 Frekvenca
1 unimportant 24
2 not so important 69
3 important 386
4 very important 512
9 no answer 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64I integration: own family EXCLUSION AND INTEGRATION

i) to have one's own family and children

Vrednost 21938 Frekvenca
1 unimportant 66
2 not so important 206
3 important 490
4 very important 223
9 no answer 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64J integration: voluntary activities EXCLUSION AND INTEGRATION

j) to engage in voluntary activities

Vrednost 22037 Frekvenca
1 unimportant 112
2 not so important 374
3 important 399
4 very important 77
9 no answer 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64K integration: political activities EXCLUSION AND INTEGRATION

k) to engage in political activities

Vrednost 22136 Frekvenca
1 unimportant 284
2 not so important 427
3 important 185
4 very important 50
9 no answer 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64L integration: higher education EXCLUSION AND INTEGRATION

l) to have a higher education

Vrednost 22235 Frekvenca
1 unimportant 34
2 not so important 80
3 important 574
4 very important 300
9 no answer 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64M integration: citizenship EXCLUSION AND INTEGRATION

m) to have the citizenship

Vrednost 22334 Frekvenca
1 unimportant 44
2 not so important 116
3 important 465
4 very important 356
9 no answer 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64N integration: own income EXCLUSION AND INTEGRATION

n) to have one's own personal income [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

Vrednost 22433 Frekvenca
1 unimportant 14
2 not so important 37
3 important 427
4 very important 515
9 no answer 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V66 parents still alive

V66 Are your parents or one of your parents still alive?

Vrednost 22532 Frekvenca
0 no 0
1 yes 0
9 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V67 children

V67 Do you have children?

Vrednost 22631 Frekvenca
0 no 269
1 yes 742
9 no answer 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V68A contact with parents

V68a contact with parents

Vrednost 22730 Frekvenca
1 less often 0
2 several times a year 0
3 at least once a month 0
4 at least once a week 0
5 at least several times a week 0
6 daily 0
7 they/she/he live in the same household 0
8 never; only asked in Hungary 0
98 does not apply (parents not alive anymore) 0
99 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V68B phone contact with parents

V68b phone contact with parents

Vrednost 22829 Frekvenca
1 less often 0
2 several times a year 0
3 at least once a month 0
4 at least once a week 0
5 at least several times a week 0
6 daily 0
7 they/she/he live in the same household 0
8 never; only asked in Hungary 0
98 does not apply (parents not alive anymore) 0
99 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V69A contact with children

V69a contact with children

Vrednost 22928 Frekvenca
1 less often 0
2 several times a year 0
3 at least once a month 0
4 at least once a week 0
5 at least several times a week 0
6 daily 0
7 they live in the same household 0
8 never; only asked in Hungary 0
98 does not apply (no children) 0
99 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V69B phone contact with children

V69b phone contact with children

Vrednost 23027 Frekvenca
1 less often 0
2 several times a year 0
3 at least once a month 0
4 at least once a week 0
5 at least several times a week 0
6 daily 0
7 they live in the same household 0
8 never; only asked in Hungary 0
98 does not apply (no children) 0
99 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V71A optimism: income development OBJECTIVE LIVING CONDITIONS AND SUBJECTIVE WELL-BEING: ADDITIONAL INDICATORS

a) further development of your income

Vrednost 23126 Frekvenca
1 pessimistic about them 0
2 more pessimistic than optimistic 0
3 more optimistic than pessimistic 0
4 optimistic 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V71B optimism: job security OBJECTIVE LIVING CONDITIONS AND SUBJECTIVE WELL-BEING: ADDITIONAL INDICATORS

b) (if employed) security of your job

Vrednost 23225 Frekvenca
1 pessimistic about them 0
2 more pessimistic than optimistic 0
3 more optimistic than pessimistic 0
4 optimistic 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V71C optimism: cost of living OBJECTIVE LIVING CONDITIONS AND SUBJECTIVE WELL-BEING: ADDITIONAL INDICATORS

c) development of your cost of living (clothing, rent etc.)

Vrednost 23324 Frekvenca
1 pessimistic about them 0
2 more pessimistic than optimistic 0
3 more optimistic than pessimistic 0
4 optimistic 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V71D optimism: environmental situation OBJECTIVE LIVING CONDITIONS AND SUBJECTIVE WELL-BEING: ADDITIONAL INDICATORS

d) the environmental situation of where you live

Vrednost 23423 Frekvenca
1 pessimistic about them 0
2 more pessimistic than optimistic 0
3 more optimistic than pessimistic 0
4 optimistic 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V71E optimism: political influence OBJECTIVE LIVING CONDITIONS AND SUBJECTIVE WELL-BEING: ADDITIONAL INDICATORS

e) your opportunities of political influence

Vrednost 23522 Frekvenca
1 pessimistic about them 0
2 more pessimistic than optimistic 0
3 more optimistic than pessimistic 0
4 optimistic 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V71F optimism: occupational carreer OBJECTIVE LIVING CONDITIONS AND SUBJECTIVE WELL-BEING: ADDITIONAL INDICATORS

f) your opportunities to promote in your occupational career

Vrednost 23621 Frekvenca
1 pessimistic about them 0
2 more pessimistic than optimistic 0
3 more optimistic than pessimistic 0
4 optimistic 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V72 optimism: personal future in general

V72 And how do you , in general, evaluate your personal future?

Vrednost 23720 Frekvenca
1 pessimistic 26
2 more pessimistic than optimistic 115
3 more optimistic than pessimistic 377
4 optimistic 376
9 no answer 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73A importance: work V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

a) work

Vrednost 23819 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73B importance: family V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

b) family

Vrednost 23918 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73C importance: income V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

c) income,

Vrednost 24017 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73D importance: love V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

d) love and affection

Vrednost 24116 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73E importance: political influence V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

e) influence on political decisions

Vrednost 24215 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73F importance: succesful career V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

f) successful career

Vrednost 24314 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73G importance: leisure V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

g) leisure time

Vrednost 24413 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73H importance: faith V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

h) faith

Vrednost 24512 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73I importance: health V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

i) health

Vrednost 24611 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73J importance: environment V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

j) protection of natural environment

Vrednost 24710 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73K importance: protection against crime V73 The areas of life which we have talked about so far might be of different importance for the well-being and satisfaction of people. Please tell me for the following areas if they are [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

k) protection against crime

Vrednost 2489 Frekvenca
1 unimportant for your well-being and satisfaction 0
2 not very important 0
3 important, 0
4 very important 0
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V74 course of living conditions

V74 Considering the course of your personal living conditions since 1990 up to now: What picture on this list would be most appropriate? Please give only the number. [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

Vrednost 2498 Frekvenca
9 no answer 0
0 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V75A evaluation: current living conditions V75 Now we would like you to consider your general living conditions once more. On the following scheme you see a series of ladders. The highest fields of every ladder represents the best living conditions you can imagine; the lowest field represents the worst living conditions you can imagine. [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

a) First to your current living conditions. Where, on this ladder, would you locate your current living conditions?

Vrednost 2507 Frekvenca
0 worst living conditions 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0
9 9 0
10 best living conditions 0
99 no answer 0
" " 1012

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V75B evaluation: in five years V75 Now we would like you to consider your general living conditions once more. On the following scheme you see a series of ladders. The highest fields of every ladder represents the best living conditions you can imagine; the lowest field represents the worst living conditions you can imagine. [Remark: in Germany, this question was not included in the 1999 Euromodule survey, but in the larger 1998 German Welfare Survey]

b) What are your personal future expectations? What do you expect, where on the second ladder would you classify the life your will lead in five years from now?

Vrednost 2516 Frekvenca