Odprava administrativnih ovir, 2014

Basic Study Information

ADP - IDNo: OAO14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_OAO14_V1
Main author(s):
  • Bačlija Brajnik, Irena
  • Kalaš, Luka
Data file producer:
DATA - Data d.o.o. (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Operativni program Razvoj človeških virov, Evropski socialni sklad
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarstvo

Project number:

3211-11-000472 (KROP) (Operativni program Razvoj človeških virov, Evropski socialni sklad)

Study Content

Keywords:

administrativne ovire, podjetje, regulacija

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Organizacijske vede
Topic Classification ADP
ADMINISTRATIVNE OVIRE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Pri pripravi raziskave so bila glavna izhodišča usmerjena v alternativno koncepcijo ideološko obremenjenega konstrukta administrativnih ovir in raziskava percepcije podjetij kot ključnih deležnikov, ki s svojim razumevanjem, vedenjem in zavedanjem lahko prispevajo k oblikovanju ukrepov za izboljšanje zakonodajnega in poslovnega okolja. Namen raziskave »Odprava administrativnih ovir« je bil pridobiti kategorizacijo administrativnih ovir ter ugotoviti seznanjenost z ukrepi za odpravo administrativnih ovir. Cilj raziskave je bila konceptualizacija besedne zveze administrativna ovira, ki je nadalje služila tudi kot pomoč pri terminološki klarifikaciji javnopolitičnega področja. V raziskavi je bila pozornost namenjena tudi razjasnitvi tipa bremena (časovno, finančno in ostale oblike), ki ga administrativne ovire povzročajo podjetjem. Raziskava sledi trendom na področju raziskovanja percepcije podjetij in njihovega dojemanja regulacije ter njenih posledic. V mednarodnem okolju tovrstne raziskave dopolnjujejo surove podatke o (ne)uporabi regulatornih mehanizmov in pomenijo doprinos k identifikaciji realnega stanja na področju določene javne politike. Del vsebine vprašalnika in podatkovne datoteke je vezan na poslovno skrivnost in je na vpogled pri avtorju raziskave.

Methodology


Collection date: 10. januar 2014 - 7. junij 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

organizacija

Universe:

182.089 podjetij registriranih v Sloveniji na dan 31. 12. 2012, po podatkih SURS-a (december 2013).

Excluded: no information
Data collected by:

Bačlija Brajnik, Irena

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificiano: proporcionalno. Verjetnostno: sistematično slučajno. Seznam 182.089 podjetij (osnova SURS-ovih podatkov je vpis v AJPES) je bil razdeljen v stratume glede na tri lastnosti podjetij: pravnoorganizacijsko obliko (d.o.o., d.n.o., k.d.d., druge pravne osebe, s.p.), standardno klasifikacijo dejavnosti (13 kategorij) in regijo (12 regij). Najprej je bil izbran nabor podjetij glede na regijo, ki je bil nato znotraj posamezne regije razdeljen glede na pravnoorganizacijske oblike in nato še glede na SKD. Znotraj vsakega stratuma so bila podjetja vzorčena s korakom. Kontakti izbranih enot so bili pridobljeni preko administrativnih virov (PIRS in BIZI.si), pri čemer se je izbrano enoto, katere kontakta ni bilo moč pridobiti nadomestilo z drugo ustrezno enoto. Vzorčenje je izvedla avtorica raziskave.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni. Anketiranci so preko elektronske pošte, v enakomernih časovnih intervalih prejemali sporočila, v katerih je bil poleg spremnega besedila tudi URL naslov, preko katerega so dostopali do vprašalnika.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: OAO14 - Odprava administrativnih ovir, 2014 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 44
  • number of units: 272

Version: september 2017

Variable list

Q1 Kaj razumete pod pojmom ADMINISTRATIVNA OVIRA?

Kaj razumete pod pojmom ADMINISTRATIVNA OVIRA?

Value 13 Frequency
1 POTREBNA REGULACIJA (pravila in postopki, ki so potrebni in 'primerni', s katerimi država skrbi za učinkovito poslovanje vseh) 8
2 POTREBNA REGULACIJA (pravila in postopki, ki so potrebni, a ne služijo svojemu namenu in jih je mogoče izboljšati) 87
3 NEPOTREBNA REGULACIJA (pravila in postopki, ki so nepotrebni in onemogočajo poslovanje podjetja) 155
4 Drugo: 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 20

Valid range from 1 to 4

Q2a […] terja preveč časa/dodatni čas Označite koliko se strinjate s spodnjimi trditvami (1 = sploh se ne strinjam; 10 = popolnoma se strinjam)

ADMINISTRATIVNA OVIRA je nekaj, kar od podjetja terja preveč časa/dodatni čas.

Value 22 Frequency
1 se sploh ne strinjam1 5
2 2 1
3 3 0
4 4 0
5 5 13
6 6 4
7 7 16
8 8 29
9 9 26
10 popolnoma se strinjam10 174
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 4

Valid range from 1 to 10

Q2b […] terja preveč financ/dodatne finance Označite koliko se strinjate s spodnjimi trditvami (1 = sploh se ne strinjam; 10 = popolnoma se strinjam)

ADMINISTRATIVNA OVIRA je nekaj, kar od podjetja terja preveč financ/dodatne finance.

Value 31 Frequency
1 se sploh ne strinjam1 3
2 2 5
3 3 5
4 4 5
5 5 25
6 6 10
7 7 26
8 8 40
9 9 30
10 popolnoma se strinjam10 119
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 4

Valid range from 1 to 10

Q1 Kaj razumete pod pojmom ADMINISTRATIVNA OVIRA?

Kaj razumete pod pojmom ADMINISTRATIVNA OVIRA?

Value 144 Frequency
1 POTREBNA REGULACIJA (pravila in postopki, ki so potrebni in 'primerni', s katerimi država skrbi za učinkovito poslovanje vseh) 8
2 POTREBNA REGULACIJA (pravila in postopki, ki so potrebni, a ne služijo svojemu namenu in jih je mogoče izboljšati) 87
3 NEPOTREBNA REGULACIJA (pravila in postopki, ki so nepotrebni in onemogočajo poslovanje podjetja) 155
4 Drugo: 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 20

Valid range from 1 to 4

Q2a […] terja preveč časa/dodatni čas Označite koliko se strinjate s spodnjimi trditvami (1 = sploh se ne strinjam; 10 = popolnoma se strinjam)

ADMINISTRATIVNA OVIRA je nekaj, kar od podjetja terja preveč časa/dodatni čas.

Value 243 Frequency
1 se sploh ne strinjam1 5
2 2 1
3 3 0
4 4 0
5 5 13
6 6 4
7 7 16
8 8 29
9 9 26
10 popolnoma se strinjam10 174
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 4

Valid range from 1 to 10

Q2b […] terja preveč financ/dodatne finance Označite koliko se strinjate s spodnjimi trditvami (1 = sploh se ne strinjam; 10 = popolnoma se strinjam)

ADMINISTRATIVNA OVIRA je nekaj, kar od podjetja terja preveč financ/dodatne finance.

Value 342 Frequency
1 se sploh ne strinjam1 3
2 2 5
3 3 5
4 4 5
5 5 25
6 6 10
7 7 26
8 8 40
9 9 30
10 popolnoma se strinjam10 119
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 4

Valid range from 1 to 10

Q2c […] je sukcesivne narave Označite koliko se strinjate s spodnjimi trditvami (1 = sploh se ne strinjam; 10 = popolnoma se strinjam)

ADMINISTRATIVNA OVIRA je nekaj, kar od podjetja je sukcesivne narave (ena zahteva vodi v drugo in obremenjuje podjetje).

Value 441 Frequency
1 se sploh ne strinjam1 5
2 2 2
3 3 1
4 4 4
5 5 15
6 6 11
7 7 19
8 8 39
9 9 45
10 popolnoma se strinjam10 127
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 4

Valid range from 1 to 10

Q2d […] prisili/vodi podjetje v komunikacijo z državnimi organi Označite koliko se strinjate s spodnjimi trditvami (1 = sploh se ne strinjam; 10 = popolnoma se strinjam)

ADMINISTRATIVNA OVIRA je nekaj, kar od podjetja prisili/vodi podjetje v komunikacijo z državnimi organi.

Value 540 Frequency
1 se sploh ne strinjam1 11
2 2 2
3 3 13
4 4 9
5 5 33
6 6 27
7 7 21
8 8 34
9 9 32
10 popolnoma se strinjam10 81
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 9

Valid range from 1 to 10

Q2e […] terja preveč nepotrebnega znanja/spretnosti Označite koliko se strinjate s spodnjimi trditvami (1 = sploh se ne strinjam; 10 = popolnoma se strinjam)

ADMINISTRATIVNA OVIRA je nekaj, kar od podjetja terja preveč nepotrebnega znanja/spretnosti (ki niso del standardne dejavnosti podjetja).

Value 639 Frequency
1 se sploh ne strinjam1 6
2 2 5
3 3 7
4 4 7
5 5 18
6 6 18
7 7 16
8 8 31
9 9 26
10 popolnoma se strinjam10 129
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 9

Valid range from 1 to 10

Q3 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 738 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q4 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 837 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q5 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 936 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q6 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1035 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q7 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1134 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q8 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1233 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q9 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1332 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q10 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1431 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q11 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1530 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q12 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1629 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q13 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1728 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q14 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1827 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q15 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 1926 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q16 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 2025 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q17 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 2124 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q18 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 2223 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q19 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 2322 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q20 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 2421 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q21 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 2520 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q22 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 2619 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q23 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 2718 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q24 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 2817 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Q25_1 Opredelite dejavnost: KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.

Value 2916 Frequency
0 ni izbran 169
1 izbran 13
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_2 Opredelite dejavnost: RUDARSTVO Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Rudarstvo.

Value 3015 Frequency
0 ni izbran 181
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_3 Opredelite dejavnost: PREDELOVALNE DEJAVNOSTI Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Predelovalne dejavnosti.

Value 3114 Frequency
0 ni izbran 167
1 izbran 15
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_4 Opredelite dejavnost: GRADBENIŠTVO Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Gradbeništvo.

Value 3213 Frequency
0 ni izbran 138
1 izbran 44
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_5 Opredelite dejavnost: TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Value 3312 Frequency
0 ni izbran 159
1 izbran 23
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_6 Opredelite dejavnost: PROMET IN SKLADIŠČENJE Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Promet in skladiščenje.

Value 3411 Frequency
0 ni izbran 178
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_7 Opredelite dejavnost: GOSTINSTVO Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Gostinstvo.

Value 3510 Frequency
0 ni izbran 172
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_8 Opredelite dejavnost: INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Informacijske in komunikacijske dejavnosti.

Value 369 Frequency
0 ni izbran 160
1 izbran 22
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_9 Opredelite dejavnost: FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Finančne in zavarovalniške dejavnosti.

Value 378 Frequency
0 ni izbran 179
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_10 Opredelite dejavnost: POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Poslovanje z nepremičninami.

Value 387 Frequency
0 ni izbran 175
1 izbran 7
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_11 Opredelite dejavnost: STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

Value 396 Frequency
0 ni izbran 157
1 izbran 25
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_12 Opredelite dejavnost: DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Value 405 Frequency
0 ni izbran 131
1 izbran 51
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q25_13 Opredelite dejavnost: IZOBRAŽEVANJE Prosimo vas, da opredelite dejavnost podjetja.

Izobraževanje.

Value 414 Frequency
0 ni izbran 171
1 izbran 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 90

Valid range from 0 to 1

Q26 Pravnoorganizacijska oblika:

Pravnoorganizacijska oblika:

Value 423 Frequency
1 pravna oseba 82
2 fizična oseba, ki opravlja dejavnost (s.p.) 98
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 92

Valid range from 1 to 2

Q27 Prosimo vas, da opredelite regijo, s katere prihajate.

Prosimo vas, da opredelite regijo, s katere prihajate.

Value 432 Frequency
1 Pomurska regija 13
2 Podravska regija 19
3 Koroška regija 14
4 Savinjska regija 16
5 Zasavska regija 7
6 Spodnjeposavska regija 6
7 Jugovzhodna Slovenija 4
8 Osrednjeslovenska regija 53
9 Gorenjska regija 18
10 Notranjsko - kraška regija 12
11 Goriška regija 7
12 Obalno - kraška regija 15
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 88

Valid range from 1 to 12

Q28 Besedilo vprašanja je zakrito, ker je poslovna skrivnost

[Besedilo vprašanja je zakrito, saj je poslovna skrivnost.]

Value 441 Frequency
0 Podatki so zakriti, ker so poslovna skrivnost 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 0

Valid range from 0 to 0

Materials of the Study

  1. Bačlija Brajnik, Irena in Kalaš, Luka (2014). OAO14 - Odprava administrativnih ovir, 2014 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Kalaš, Luka in Bačlija Brajnik, Irena (2015). Podjetniški vidik administrativnih ovir, 2015.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Bačlija Brajnik, I. and Kalaš, L. (2017). Odprava administrativnih ovir, 2014 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: OAO14. https://doi.org/10.17898/ADP_OAO14_V1

COBISS.SI
Publication date: 2017
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si