PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0103
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0103_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, podpora vladi, zaupanje v institucije, strankarsko opredeljevanje, evropske orientacije, podpora prizadevanju slovenske vlade za vstop v NATO, stališča o beguncih

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
pripravljenost za vstop v NATO
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualna tema meseca je bil odnos do beguncev in tujcev v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 26. marec 2001 - 28. marec 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0103 - Podatki za PBSI01/03 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 57
  • število enot: 947

Spremenljivke

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 367
2 NEZADOVOLJNI 492
3 ne vem,b.o. 85
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 550
2 NEZADOVOLJNI 362
3 ne vem,b.o. 30
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 RAZMERE V SLO.GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Vrednost 31 Frekvenca
1 IZBOLJSUJEJO 208
2 POSLABSUJEJO 405
3 OSTAJAJO ISTE 287
4 ne vem,b.o. 42
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 157 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 367
2 NEZADOVOLJNI 492
3 ne vem,b.o. 85
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 256 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 550
2 NEZADOVOLJNI 362
3 ne vem,b.o. 30
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 RAZMERE V SLO.GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Vrednost 355 Frekvenca
1 IZBOLJSUJEJO 208
2 POSLABSUJEJO 405
3 OSTAJAJO ISTE 287
4 ne vem,b.o. 42
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 454 Frekvenca
1 podpiram 534
2 ne podpiram 273
3 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 553 Frekvenca
1 zelo neuspesno 59
2 . 178
3 nekje vmes 464
4 . 157
5 zelo uspesno 25
6 ne vem 56
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 652 Frekvenca
1 zelo neuspesno 43
2 . 102
3 nekje vmes 262
4 . 339
5 zelo uspesno 129
6 ne vem 64
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 DRZAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 751 Frekvenca
1 zelo neuspesno 79
2 . 226
3 nekje vmes 403
4 . 125
5 zelo uspesno 21
6 ne vem 85
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 PAHOR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 850 Frekvenca
1 zelo neuspesno 33
2 . 90
3 nekje vmes 303
4 . 297
5 zelo uspesno 100
6 ne vem 115
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KUCAN

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 949 Frekvenca
1 zelo neuspesno 28
2 . 68
3 nekje vmes 150
4 . 330
5 zelo uspesno 310
6 ne vem 54
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 OPOZICIJA

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1048 Frekvenca
1 zelo neuspesno 91
2 . 184
3 nekje vmes 361
4 . 97
5 zelo uspesno 19
6 ne vem 188
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 1147 Frekvenca
1 koristilo bi 402
2 ne bi koristilo 345
3 ne vem, b.o. 192
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF NA REFERENDUMU BI GLASOVAL...

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 1246 Frekvenca
1 za vstop 472
2 proti vstopu 300
3 ne ve, b.o. 167
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA?

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 1345 Frekvenca
1 strinja se 503
2 ne strinja se 261
3 neopredeljen 170
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO5 SLO KORISTILO CLANSTVO V NATU

ALI MENITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 1444 Frekvenca
1 koristilo bi 468
2 ne bi koristilo 279
3 ne vem, b.o. 186
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 1543 Frekvenca
1 najmanj zaupa 85
2 . 166
3 nekaj vmes 413
4 . 193
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem 42
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 1642 Frekvenca
1 najmanj zaupa 64
2 . 109
3 nekaj vmes 294
4 . 296
5 najbolj zaupa 132
6 ne vem 41
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1741 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 178
3 nekaj vmes 436
4 . 154
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem 69
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 1840 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 65
3 nekaj vmes 188
4 . 317
5 najbolj zaupa 278
6 ne vem 36
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1939 Frekvenca
1 najmanj zaupa 154
2 . 258
3 nekaj vmes 367
4 . 61
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem 87
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODISCEM

SODIŠČEM?

Vrednost 2038 Frekvenca
1 najmanj zaupa 136
2 . 206
3 nekaj vmes 332
4 . 145
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem 87
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI

POLICIJI?

Vrednost 2137 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 136
3 nekaj vmes 340
4 . 264
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem 44
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI

VOJSKI?

Vrednost 2236 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 84
3 nekaj vmes 309
4 . 294
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem 106
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVSCINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2335 Frekvenca
1 najmanj zaupa 232
2 . 217
3 nekaj vmes 250
4 . 124
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem 61
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2434 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 75
3 nekaj vmes 312
4 . 349
5 najbolj zaupa 121
6 ne vem 45
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 2533 Frekvenca
1 najmanj zaupa 17
2 . 61
3 nekaj vmes 343
4 . 360
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem 41
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODISCU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2632 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 113
3 nekaj vmes 363
4 . 220
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem 151
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16 VARUH CL.PRAVIC

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 2731 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 . 64
3 nekaj vmes 287
4 . 251
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem 206
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W BI SLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 2830 Frekvenca
1 da 701
2 ne 200
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 2929 Frekvenca
1 DESUS 4
2 LDS 203
3 NSI 19
4 SLS+SKD 29
5 SMS 20
6 SNS 12
7 SDS 39
8 ZLSD 76
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 287
Sysmiss 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 534

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 SIMPATIJE

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3028 Frekvenca
1 DESUS 6
2 LDS 93
3 NSI 12
4 SLS+SKD 20
5 SMS 13
6 SNS 11
7 SDS 26
8 ZLSD 24
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 310
Sysmiss 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
211 736

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 OKTOBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3127 Frekvenca
1 DESUS 18
2 LDS 309
3 NSI 34
4 SLS+SKD 38
5 SMS 39
6 SNS 15
7 SDS 64
8 ZLSD 85
0 ne vem, b.o., drugo 184
9 nisem sel na volitve 147
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
602 345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3226 Frekvenca
1 prej levo 268
2 v sredino 156
3 prej desno 160
4 b.o. 351
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
584 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q549A SOLIDARNOST SLO DO PREBEZNIKOV

KAJ MENITE, V KOLIKŠNI MERI JE SLOVENIJA IZKAZALA SOLIDARNOST DO BEGUNCEV OZIROMA PREBEŽNIKOV? SLOVENIJA JE ...

Vrednost 3325 Frekvenca
1 PREMAJHNA MERA SOLIDARNOSTI 97
2 ZADOVOLJIVA MERA SOLIDARNOSTI 555
3 PREVELIKA MERO SOLIDARNOSTI 254
4 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q551A ZASCITA PREGANJANIM ZARADI VERE

ALI MENITE, DA JE POTREBNO ZAGOTOVITI ZAŠČITO TUJCU, KI JE V LASTNI DOMOVINI PREGANJAN ZARADI VERE?

Vrednost 3424 Frekvenca
1 da 669
2 ne 150
3 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q551B ZASCITA PREGANJANIM ZARADI POLITICNEGA PREPRICANJ

KAJ PA MENITE, ALI JE POTREBNO ZAGOTOVITI ZAŠČITO TUJCU, KI JE V LASTNI DOMOVINI PREGANJAN ZARADI POLITIČNEGA PREPRIČANJA?

Vrednost 3523 Frekvenca
1 da 587
2 ne 210
3 ne vem, b.o. 138
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q551C ZASCITA ZARADI SLABIH EKONOMSKIH RAZMER

ALI MENITE, DA JE POTREBNO ZAGOTOVITI ZAŠČITO TUJCU, KI JE ZAPUSTIL SVOJO DRŽAVO ZARADI ZELO SLABIH EKONOMSKIH RAZMER?

Vrednost 3622 Frekvenca
1 da 545
2 ne 268
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q552 IMELI NEG. IZKUSNJE Z BEGUNCI?

ALI STE DO SEDAJ IMELI KAKŠNE NEGATIVNE IZKUŠNJE Z BEGUNCI?

Vrednost 3721 Frekvenca
1 da, imel 52
2 ne, nisem imel 877
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q553 CE SE V VASI SOSESKI ZGRADI DOM ZA BEGUNCE?

ALI BI SE STRINJALI, DA SE V VAŠI SOSESKI ZGRADI DOM ZA BEGUNCE?

Vrednost 3820 Frekvenca
1 da, strinjal bi se 440
2 ne, ne bi se strinjal 403
3 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5541 NA KAKSEN NAcIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJC

NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJCEM, KI SE ZATECEJO K NAM?

Vrednost 3919 Frekvenca
1 Z DENARNIMI PRISPEVKI 165
2 S PROSTOVOLJNIM DELOM 155
3 S PRISPEVKI V BLAGU 496
4 nic od tega 83
5 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5542 NA KAKSEN NAcIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJC

NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJCEM, KI SE ZATECEJO K NAM?

Vrednost 4018 Frekvenca
1 Z DENARNIMI PRISPEVKI 24
2 S PROSTOVOLJNIM DELOM 72
3 S PRISPEVKI V BLAGU 83
4 nic od tega 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 767

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5543 NA KAKSEN NAcIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJC

NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJCEM, KI SE ZATECEJO K NAM?

Vrednost 4117 Frekvenca
1 Z DENARNIMI PRISPEVKI 5
2 S PROSTOVOLJNIM DELOM 1
3 S PRISPEVKI V BLAGU 42
4 nic od tega 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q555 TRGOVINE ODPRTE OB NEDELJAH?

NOVI PRAVILNIK MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO OMOGOČA, DA SO TRGOVINE LAHKO ODPRTE TUDI OB NEDELJAH. ALI SE VAM ZDI TO SPREJEMLJIVO, ALI NE?

Vrednost 4216 Frekvenca
1 sprejemljivo 344
2 ne, ni sprejemljivo 556
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q191 RAZMERJE DRZAVA - CERKEV

V ZVEZI Z REŠEVANJEM RAZMERJA MED DRŽAVO IN CERKVIJO, SE KAŽEJO NASLEDNJE MOŽNOSTI...

Vrednost 4315 Frekvenca
1 SPORAZUM O MEDSEBOJNIH ODNOSIH 49
2 SPORAZUM MED SLO. VLADO IN RKC V SLO 148
3 ODNOS UREDITI Z ZAKONOM 561
4 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 7 10 82 54.677 17.179

Vrednosti spremenljivk od 10 do 82

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 4513 Frekvenca
1 OSNOVNA 178
2 POKLICNA 156
3 SREDNJA 425
4 VISJA,VISOKA 180
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 4612 Frekvenca
1 PODEZELJE 332
2 MANJSI KRAJ 320
3 VECJE MESTO 109
4 LJ ALI MB 180
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 4711 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 290
2 NEGOSPODARSTVO 156
3 SAMOZAPOSLEN 48
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 276
7 STUDENT,DIJAK 85
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 3
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 4810 Frekvenca
1 sem veren 444
2 nisem veren 288
3 nekaj vmes 191
4 zavrnil odg. 16
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 499 Frekvenca
1 moski 388
2 zenska 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 508 Frekvenca
1 dobro, potekal je obicajno, normalno hitro ... 886
2 slabo, potekal je neobicajno pocasi, ni bilo zanimanja za od 52
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 517 Frekvenca
30 ->30 204
45 30 - 45 273
60 46 - 60 244
99 61 -> 219
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 7

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 526 Frekvenca
0 ne vem 310
1 DESUS 10
2 LDS 296
3 NSI 31
4 SLS+SKD 49
5 SMS 33
6 SNS 23
7 SDS 65
8 ZLSD 100
9 drugo 17
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 535 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 305
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 178
3 03 - Celje, Trbovlje 118
4 04 - Kranj 87
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 60
6 70
7 07 - Novo Mesto, Krsko 0
8 77
9 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REGIJA

Vrednost 544 Frekvenca
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 152
3 KOROSKA 25
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 86
6 ZASAVSKA 14
7 OSREDNJA 273
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 45
10 GORISKA 60
11 OBALNO-KRASKA 43
12 KRASKA 34
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 553 Frekvenca
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 319
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 148
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 104
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 127
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 193
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 0 0.408 2.737 0.999 0.575

Vrednosti spremenljivk od 0.40795127344623 do 2.7368808195642

PB Oznaka politbarometra

Vrednost 571 Frekvenca
200103 947
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 0

Vrednosti spremenljivk od 200103 do 200103

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2001). PBSI0103 - Vprašalnik za PBSI01/03 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. (). Javnomnenjske raziskave - Poročila raziskav Politbarometer.
  2. (). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (). PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0103. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0103_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si