PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0103
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0103_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, podpora vladi, zaupanje v institucije, strankarsko opredeljevanje, evropske orientacije, podpora prizadevanju slovenske vlade za vstop v NATO, stališča o beguncih

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
pripravljenost za vstop v NATO
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualna tema meseca je bil odnos do beguncev in tujcev v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 26. marec 2001 - 28. marec 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0103 - Podatki za PBSI01/03 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 57
  • number of units: 947

Variable list

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 367
2 NEZADOVOLJNI 492
3 ne vem,b.o. 85
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 88

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 550
2 NEZADOVOLJNI 362
3 ne vem,b.o. 30
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 35

Valid range from 1 to 3

Q4 RAZMERE V SLO.GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Value 31 Frequency
1 IZBOLJSUJEJO 208
2 POSLABSUJEJO 405
3 OSTAJAJO ISTE 287
4 ne vem,b.o. 42
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 47

Valid range from 1 to 4

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 157 Frequency
1 ZADOVOLJNI 367
2 NEZADOVOLJNI 492
3 ne vem,b.o. 85
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 88

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 256 Frequency
1 ZADOVOLJNI 550
2 NEZADOVOLJNI 362
3 ne vem,b.o. 30
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 35

Valid range from 1 to 3

Q4 RAZMERE V SLO.GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Value 355 Frequency
1 IZBOLJSUJEJO 208
2 POSLABSUJEJO 405
3 OSTAJAJO ISTE 287
4 ne vem,b.o. 42
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 47

Valid range from 1 to 4

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 454 Frequency
1 podpiram 534
2 ne podpiram 273
3 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 140

Valid range from 1 to 3

V1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 553 Frequency
1 zelo neuspesno 59
2 . 178
3 nekje vmes 464
4 . 157
5 zelo uspesno 25
6 ne vem 56
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 64

Valid range from 1 to 6

V2 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 652 Frequency
1 zelo neuspesno 43
2 . 102
3 nekje vmes 262
4 . 339
5 zelo uspesno 129
6 ne vem 64
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 72

Valid range from 1 to 6

V3 DRZAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 751 Frequency
1 zelo neuspesno 79
2 . 226
3 nekje vmes 403
4 . 125
5 zelo uspesno 21
6 ne vem 85
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 93

Valid range from 1 to 6

V10 PAHOR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 850 Frequency
1 zelo neuspesno 33
2 . 90
3 nekje vmes 303
4 . 297
5 zelo uspesno 100
6 ne vem 115
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 124

Valid range from 1 to 6

V5 KUCAN

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 949 Frequency
1 zelo neuspesno 28
2 . 68
3 nekje vmes 150
4 . 330
5 zelo uspesno 310
6 ne vem 54
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 61

Valid range from 1 to 6

V9 OPOZICIJA

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1048 Frequency
1 zelo neuspesno 91
2 . 184
3 nekje vmes 361
4 . 97
5 zelo uspesno 19
6 ne vem 188
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 195

Valid range from 1 to 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 1147 Frequency
1 koristilo bi 402
2 ne bi koristilo 345
3 ne vem, b.o. 192
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 200

Valid range from 1 to 3

EBREF NA REFERENDUMU BI GLASOVAL...

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 1246 Frequency
1 za vstop 472
2 proti vstopu 300
3 ne ve, b.o. 167
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 175

Valid range from 1 to 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA?

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 1345 Frequency
1 strinja se 503
2 ne strinja se 261
3 neopredeljen 170
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 183

Valid range from 1 to 3

NATO5 SLO KORISTILO CLANSTVO V NATU

ALI MENITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 1444 Frequency
1 koristilo bi 468
2 ne bi koristilo 279
3 ne vem, b.o. 186
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 200

Valid range from 1 to 3

I1 VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 1543 Frequency
1 najmanj zaupa 85
2 . 166
3 nekaj vmes 413
4 . 193
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem 42
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 53

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1642 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 109
3 nekaj vmes 294
4 . 296
5 najbolj zaupa 132
6 ne vem 41
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 52

Valid range from 1 to 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1741 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 178
3 nekaj vmes 436
4 . 154
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem 69
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 81

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 1840 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 65
3 nekaj vmes 188
4 . 317
5 najbolj zaupa 278
6 ne vem 36
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 49

Valid range from 1 to 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1939 Frequency
1 najmanj zaupa 154
2 . 258
3 nekaj vmes 367
4 . 61
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem 87
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 99

Valid range from 1 to 6

I6 SODISCEM

SODIŠČEM?

Value 2038 Frequency
1 najmanj zaupa 136
2 . 206
3 nekaj vmes 332
4 . 145
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem 87
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 99

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI

POLICIJI?

Value 2137 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 136
3 nekaj vmes 340
4 . 264
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem 44
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 55

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI

VOJSKI?

Value 2236 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 84
3 nekaj vmes 309
4 . 294
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem 106
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 117

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVSCINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2335 Frequency
1 najmanj zaupa 232
2 . 217
3 nekaj vmes 250
4 . 124
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem 61
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 72

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 2434 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 75
3 nekaj vmes 312
4 . 349
5 najbolj zaupa 121
6 ne vem 45
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 56

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 2533 Frequency
1 najmanj zaupa 17
2 . 61
3 nekaj vmes 343
4 . 360
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem 41
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 53

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODISCU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2632 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 113
3 nekaj vmes 363
4 . 220
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem 151
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 165

Valid range from 1 to 6

I16 VARUH CL.PRAVIC

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 2731 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 64
3 nekaj vmes 287
4 . 251
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem 206
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 220

Valid range from 1 to 6

W BI SLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 2830 Frequency
1 da 701
2 ne 200
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 46

Valid range from 1 to 3

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 2929 Frequency
1 DESUS 4
2 LDS 203
3 NSI 19
4 SLS+SKD 29
5 SMS 20
6 SNS 12
7 SDS 39
8 ZLSD 76
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 287
Sysmiss 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 534

Valid range from 0 to 9

W3 SIMPATIJE

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3028 Frequency
1 DESUS 6
2 LDS 93
3 NSI 12
4 SLS+SKD 20
5 SMS 13
6 SNS 11
7 SDS 26
8 ZLSD 24
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 310
Sysmiss 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
211 736

Valid range from 0 to 9

Q510 OKTOBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3127 Frequency
1 DESUS 18
2 LDS 309
3 NSI 34
4 SLS+SKD 38
5 SMS 39
6 SNS 15
7 SDS 64
8 ZLSD 85
0 ne vem, b.o., drugo 184
9 nisem sel na volitve 147
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
602 345

Valid range from 0 to 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3226 Frequency
1 prej levo 268
2 v sredino 156
3 prej desno 160
4 b.o. 351
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
584 363

Valid range from 1 to 4

Q549A SOLIDARNOST SLO DO PREBEZNIKOV

KAJ MENITE, V KOLIKŠNI MERI JE SLOVENIJA IZKAZALA SOLIDARNOST DO BEGUNCEV OZIROMA PREBEŽNIKOV? SLOVENIJA JE ...

Value 3325 Frequency
1 PREMAJHNA MERA SOLIDARNOSTI 97
2 ZADOVOLJIVA MERA SOLIDARNOSTI 555
3 PREVELIKA MERO SOLIDARNOSTI 254
4 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 41

Valid range from 1 to 4

Q551A ZASCITA PREGANJANIM ZARADI VERE

ALI MENITE, DA JE POTREBNO ZAGOTOVITI ZAŠČITO TUJCU, KI JE V LASTNI DOMOVINI PREGANJAN ZARADI VERE?

Value 3424 Frequency
1 da 669
2 ne 150
3 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 128

Valid range from 1 to 3

Q551B ZASCITA PREGANJANIM ZARADI POLITICNEGA PREPRICANJ

KAJ PA MENITE, ALI JE POTREBNO ZAGOTOVITI ZAŠČITO TUJCU, KI JE V LASTNI DOMOVINI PREGANJAN ZARADI POLITIČNEGA PREPRIČANJA?

Value 3523 Frequency
1 da 587
2 ne 210
3 ne vem, b.o. 138
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 150

Valid range from 1 to 3

Q551C ZASCITA ZARADI SLABIH EKONOMSKIH RAZMER

ALI MENITE, DA JE POTREBNO ZAGOTOVITI ZAŠČITO TUJCU, KI JE ZAPUSTIL SVOJO DRŽAVO ZARADI ZELO SLABIH EKONOMSKIH RAZMER?

Value 3622 Frequency
1 da 545
2 ne 268
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 134

Valid range from 1 to 3

Q552 IMELI NEG. IZKUSNJE Z BEGUNCI?

ALI STE DO SEDAJ IMELI KAKŠNE NEGATIVNE IZKUŠNJE Z BEGUNCI?

Value 3721 Frequency
1 da, imel 52
2 ne, nisem imel 877
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 18

Valid range from 1 to 3

Q553 CE SE V VASI SOSESKI ZGRADI DOM ZA BEGUNCE?

ALI BI SE STRINJALI, DA SE V VAŠI SOSESKI ZGRADI DOM ZA BEGUNCE?

Value 3820 Frequency
1 da, strinjal bi se 440
2 ne, ne bi se strinjal 403
3 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 104

Valid range from 1 to 3

Q5541 NA KAKSEN NAcIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJC

NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJCEM, KI SE ZATECEJO K NAM?

Value 3919 Frequency
1 Z DENARNIMI PRISPEVKI 165
2 S PROSTOVOLJNIM DELOM 155
3 S PRISPEVKI V BLAGU 496
4 nic od tega 83
5 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 48

Valid range from 1 to 5

Q5542 NA KAKSEN NAcIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJC

NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJCEM, KI SE ZATECEJO K NAM?

Value 4018 Frequency
1 Z DENARNIMI PRISPEVKI 24
2 S PROSTOVOLJNIM DELOM 72
3 S PRISPEVKI V BLAGU 83
4 nic od tega 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 767
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 767

Valid range from 1 to 5

Q5543 NA KAKSEN NAcIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJC

NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POMAGATI TUJCEM, KI SE ZATECEJO K NAM?

Value 4117 Frequency
1 Z DENARNIMI PRISPEVKI 5
2 S PROSTOVOLJNIM DELOM 1
3 S PRISPEVKI V BLAGU 42
4 nic od tega 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 899

Valid range from 1 to 5

Q555 TRGOVINE ODPRTE OB NEDELJAH?

NOVI PRAVILNIK MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO OMOGOČA, DA SO TRGOVINE LAHKO ODPRTE TUDI OB NEDELJAH. ALI SE VAM ZDI TO SPREJEMLJIVO, ALI NE?

Value 4216 Frequency
1 sprejemljivo 344
2 ne, ni sprejemljivo 556
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 47

Valid range from 1 to 3

Q191 RAZMERJE DRZAVA - CERKEV

V ZVEZI Z REŠEVANJEM RAZMERJA MED DRŽAVO IN CERKVIJO, SE KAŽEJO NASLEDNJE MOŽNOSTI...

Value 4315 Frequency
1 SPORAZUM O MEDSEBOJNIH ODNOSIH 49
2 SPORAZUM MED SLO. VLADO IN RKC V SLO 148
3 ODNOS UREDITI Z ZAKONOM 561
4 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 189

Valid range from 1 to 4

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 7 10 82 54.677 17.179

Valid range from 10 to 82

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4513 Frequency
1 OSNOVNA 178
2 POKLICNA 156
3 SREDNJA 425
4 VISJA,VISOKA 180
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 8

Valid range from 1 to 4

TIPK PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 4612 Frequency
1 PODEZELJE 332
2 MANJSI KRAJ 320
3 VECJE MESTO 109
4 LJ ALI MB 180
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 6

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 4711 Frequency
1 GOSPODARSTVO 290
2 NEGOSPODARSTVO 156
3 SAMOZAPOSLEN 48
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 276
7 STUDENT,DIJAK 85
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 3
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 10

Valid range from 1 to 9

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 4810 Frequency
1 sem veren 444
2 nisem veren 288
3 nekaj vmes 191
4 zavrnil odg. 16
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 24

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 499 Frequency
1 moski 388
2 zenska 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 508 Frequency
1 dobro, potekal je obicajno, normalno hitro ... 886
2 slabo, potekal je neobicajno pocasi, ni bilo zanimanja za od 52
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 9

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 517 Frequency
30 ->30 204
45 30 - 45 273
60 46 - 60 244
99 61 -> 219
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 7

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 526 Frequency
0 ne vem 310
1 DESUS 10
2 LDS 296
3 NSI 31
4 SLS+SKD 49
5 SMS 33
6 SNS 23
7 SDS 65
8 ZLSD 100
9 drugo 17
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 13

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 535 Frequency
1 01 - Ljubljana 305
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 178
3 03 - Celje, Trbovlje 118
4 04 - Kranj 87
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 60
6 70
7 07 - Novo Mesto, Krsko 0
8 77
9 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 0

Valid range from 1 to 9

REGIJA

Value 544 Frequency
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 152
3 KOROSKA 25
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 86
6 ZASAVSKA 14
7 OSREDNJA 273
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 45
10 GORISKA 60
11 OBALNO-KRASKA 43
12 KRASKA 34
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 14

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 553 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 319
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 148
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 104
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 127
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 193
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 1

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 0 0.408 2.737 0.999 0.575

Valid range from 0.40795127344623 to 2.7368808195642

PB Oznaka politbarometra

Value 571 Frequency
200103 947
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 0

Valid range from 200103 to 200103

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2001). PBSI0103 - Vprašalnik za PBSI01/03 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. (). Javnomnenjske raziskave - Poročila raziskav Politbarometer.
  2. (). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0103. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0103_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si