Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB671
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2007

Funding agency:

Evropska komisija

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z življenjem, kultura in umetnost, pomembnost kulture, uporaba interneta, kulturne aktivnosti, dostopnost kulutre, poznavanje ljudi evropskih držav, evropska kultura, navezanost na določena območja, ohranjanje vrednot, poosebljanje vrednot, kulturne izmenjave, krepitev kulture, podporne institucije, pripravljenost učiti se tujih jezikov, kakovost življenja, ocena finančnega stanja gospodinjstva, skupni mesečni dohodek gospodinjstva, finančna situacija v gospodinjstvu, opremljenost gospodinjstva, revščina, življenjski pogoji, življenje ljudi v pomanjkanju, socialna izključenost, življenjski standard, otroci, dobro počutje otrok, postati brezdomec, pomoč brezdomcem, evropska razvojna pomoč, Evropsko soglasje o razvoju, področja razvojne pomoči, pošiljanje denarja sorodnikom, dodana vrednost EU, Razvojni cilji novega tisočletja, prednostno obravnavenje ukrepov pomoči, razlog selitve, življenje v tujini, selitev v drugo državo, sorodniki v drugi državi, ovire pri preselitvi v tujino

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, DRUŽBENE VREDNOTE, REVŠČINA, DRUŽBENA IZKLJUČENOST, RAZVOJNA POMOČ (MEDNARODNA), STANOVANJSKA MOBILNOST

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
EKONOMSKA POLITIKA, NACIONALNE GOSPODARSKE RAZMERE
POKLIC


Abstract:

V tem krogu raziskava Evrobarometer odstopa od standardnih meril Evrobarometra in anketirance sprašuje o naslednjih temah: (1) kulturnih vrednotah, (2) revščini in socialni izključenosti, (3) razvojni pomoči ter (4) stanovanjski mobilnosti. V prvem delu raziskave s poudarkom na kulturnih vrednotah so anketiranci odgovarjali na vprašanja, ki se nanašajo na pomen in pomembnost kulture, njihov interes in sodelovanje pri kulturnih dejavnostih ter o njihovi nacionalni identiteti. Anketiranci so tudi prepoznavali kulturne vrednote Evrope, kot tudi vrednote drugih držav, pomen in promocijo kulturne izmenjave ter odgovarjali na vprašanje ali bi se učili tujega jezika. V naslednjem tematskem sklopu so anketiranci ocenili svoje osebno finančno stanje in zadrževanje v bližini svojih domov. Ugotavljajo se je tudi zakaj ljudje padejo v revščino ali so izključeni iz družbe. Anketirance se je tudi spraševalo, zakaj ljudje postanejo brezdomci, kakšna je verjetnost, da bi sami postali brezdomci in ali pomagajo brezdomcem. Anketiranci so še ocenili kakovost svojega življenja in določili potrebe pri doseganju dostojnih življenjskih razmer zase in za svoje otroke. V tretjem tematskem sklopu raziskave so anketiranci ocenili svoje poznavanje načrta o razvojni pomoči, o Evropskem soglasju o razvoju in o Razvojnih ciljih novega tisočletja. Anketiranci so še opredeljevali motiviranost držav, ki zagotavljajo razvojno pomoč in imajo za EU dodatno vrednost ter podali svoja mnenja o tem katere organizacije naj bi imele največji vpliv na prednostne naloge razvojne pomoči, katere države in katera vprašanja naj bi bila opredeljena kot taka ki potrebujejo največ pozornosti in pomoči. Zadnji tematski sklop vprašanj v raziskavi se nanaša na stanovanjsko mobilnost in sprašuje anketirance o njihovih selitvah, razlogih za selitev ali za ne selitev, države v katere se nameravajo preseliti, priprave za selitev (vključno s težavami, s katerimi se lahko srečajo) in trajanje njihovega bivanja v kraju. Demografski in drugi pomembni podatki vključujejo še starost, spol, nacionalnost, rojstno poreklo (osebno in starševsko), zakonski stan, levo-desno politično samoopredelitev, poklic, starost ob zaključku izobraževanja, sestavo gospodinjstva, lastništvo stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin. Podatki vključujejo še vrsto in velikost naselja, regijo stalnega prebivališča in jezik anketiranja.

Methodology


Collection date: 14. marec 2007 - 19. marec 2007, Avstrija: 14. februar 2007 - 11. marec 2007,, Belgija: 16. februar 2007 - 15. marec 2007,, Bolgarija: 16. februar 2007 - 1. marec 2007,, Hrvaška: 14. februar 2007 - 8. marec 2007,, Ciper (Republika): 15. februar 2007 - 12. marec 2007,, Češka: 17. februar 2007 - 11. marec 2007,, Danska: 14. februar 2007 - 18. marec 2007,, Estonija: 14. februar 2007 - 25. marec 2007,, Finska: 14. februar 2007 - 13. marec 2007,, Francija: 14. februar 2007 - 13. marec 2007,, Nemčija: 14. februar 2007 - 9. marec 2007,, Velika Britanija: 14. februar 2007 - 11. marec 2007,, Grčija: 14. februar 2007 - 10. marec 2007,, Madžarska: 19. februar 2007 - 14. marec 2007,, Irska (Repbulika): 16. februar 2007 - 17. marec 2007,, Italija: 14. februar 2007 - 13. marec 2007,, Latvija: 16. februar 2007 - 11. marec 2007,, Litva: 15. februar 2007 - 12. marec 2007,, Luksemburg: 14. februar 2007 - 12. marec 2007,, Malta: 14. februar 2007 - 13. marec 2007,, Nizozemska: 21. februar 2007 - 15. marec 2007,, Severna Irska: 14. februar 2007 - 11. marec 2007,, Poljska: 17. februar 2007 - 12. marec 2007,, Portugalska: 14. februar 2007 - 15. marec 2007,, Romunija: 19. februar 2007 - 11. marec 2007,, Slovaška: 18. februar 2007 - 7. marec 2007,, Slovenija: 15. februar 2007 - 13. marec 2007,, Španija: 14. februar 2007 - 15. marec 2007,, Švedska: 16. februar 2007 - 15. marec 2007.
Date of production: 2007
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004, prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter prebivalci držav kandidatk - Hrvaške. Vsi anketiranci so rezidenti ene od naštetih držav, državljani EU. Za dodatna pojasnila glej. http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: GALLUP-Institute

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529.

Access restrictions

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB671 - Evrobarometer 67.1 februar - marec 2007 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 841
  • number of units: 27746

Version: 3.0.1 (2012-07-02), doi:10.4232/1.10983

Variable list

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4529 27746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 4529 to 4529

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Value 22 Frequency
4529 27746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 4529 to 4529

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.1 (2012-07-02) 27746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Value 1841 Frequency
4529 27746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 4529 to 4529

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Value 2840 Frequency
4529 27746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 4529 to 4529

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3839 Frequency
3.0.1 (2012-07-02) 27746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4838 Frequency
671 Eurobarometer 67.1, 2-3 2007 27746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 671 to 671

v5 ID SERIAL NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 1 27746 13873.5 8009.725

Valid range from 1 to 27746

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6836 Frequency
1 France 1031
2 Belgium 1040
3 The Netherlands 1000
4 Germany West 1006
5 Italy 1000
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1008
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1009
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1013
14 Germany East 528
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1040
17 Sweden 1011
18 Austria 1011
19 Cyprus (Republic) 500
20 Czech Republic 1060
21 Estonia 1001
22 Hungary 1000
23 Latvia 1006
24 Lithuania 1029
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1094
28 Slovenia 1015
29 Bulgaria 1009
30 Romania 1028
31 Turkey (not included) 0
32 Croatia 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 1 32

Valid range from 1 to 32

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7835 Frequency
AT 1011
BE 1040
BG 1009
CY 500
CZ 1060
DE-E 528
DE-W 1006
DK 1008
EE 1001
ES 1006
FI 1040
FR 1031
GB-GBN 1009
GB-NIR 301
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1000
IT 1000
LT 1029
LU 500
LV 1006
MT 500
NL 1000
PL 1000
PT 1013
RO 1028
SE 1011
SI 1015
SK 1094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0.261 3.767 1 0.345

Valid range from 0.26079 to 3.767

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9833 Frequency
0 Not United Kingdom 26436
1 United Kingdom 1310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 2.173 0.0472 0.245

Valid range from 0 to 2.17277

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11831 Frequency
0 Not Germany 26212
1 Germany 1534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 4.157 0.0553 0.267

Valid range from 0 to 4.157373

v13 NATION GROUP EURO 6

Value 13829 Frequency
0 Not EURO 6 22169
1 EURO 6 5577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EURO 6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 5.842 0.201 0.544

Valid range from 0 to 5.841568

v15 NATION GROUP EURO 9

Value 15827 Frequency
0 Not EURO 9 18851
1 EURO 9 8895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EURO 9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 6.998 0.321 0.718

Valid range from 0 to 6.997908

v17 NATION GROUP EURO 10

Value 17825 Frequency
0 Not EURO 10 17851
1 EURO 10 9895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EURO 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 7.491 0.357 0.766

Valid range from 0 to 7.490911

v19 NATION GROUP EURO 12

Value 19823 Frequency
0 Not EURO 12 15832
1 EURO 12 11914
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EURO 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 7.543 0.429 0.803

Valid range from 0 to 7.542773

v21 NATION GROUP EURO 12 + EAST GERMANY

Value 21821 Frequency
0 Not EURO 12 + EAST GERMANY 15304
1 EURO 12 + EAST GERMANY 12442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 7.528 0.448 0.807

Valid range from 0 to 7.527603

v23 NATION GROUP EURO NEW 3 (1995)

Value 23819 Frequency
0 Not EURO NEW 3 (1995) 24684
1 EURO NEW 3 (1995) 3062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 4.237 0.11 0.348

Valid range from 0 to 4.236817

v25 NATION GROUP EURO 15

Value 25817 Frequency
0 Not EURO 15 12242
1 EURO 15 15504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EURO 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 8.81 0.559 0.932

Valid range from 0 to 8.809607

v27 NATION GROUP EURO ZONE (2007)

Value 27815 Frequency
0 Not EURO ZONE (2007) 15571
1 EURO ZONE (2007) 12175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v28 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 9.236 0.475 0.912

Valid range from 0 to 9.235585

v29 NATION GROUP EURO NEW 10 (2004)

Value 29813 Frequency
0 Not EURO NEW 10 (2004) 18541
1 EURO NEW 10 (2004) 9205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v30 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 9.086 0.332 0.991

Valid range from 0 to 9.085747

v31 NATION GROUP EURO 25 (2004)

Value 31811 Frequency
0 Not EURO 25 (2004) 3037
1 EURO 25 (2004) 24709
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v32 W14 WEIGHT EURO 25 (2004)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 11.709 0.891 1.228

Valid range from 0 to 11.709064

v33 NATION GROUP AC/CC

Value 33809 Frequency
0 Not AC/CC 24709
1 AC/CC 3037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v34 W15 WEIGHT SPECIAL AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 6 0.11 0.394

Valid range from 0 to 6.000417

v35 NATION GROUP EURO 29 (EURO 25 + BG RO HR)

Value 35807 Frequency
0 Not EURO 29 (EURO 25 + BG RO HR) 0
1 EURO 29 (EURO 25 + BG RO HR) 27746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v36 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + BG RO HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0.0206 12.205 1 1.254

Valid range from 0.020597 to 12.205041

v37 NATION GROUP ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Value 37805 Frequency
0 Not AC2 (BG RO) 25709
1 AC2 (BG RO) 2037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v38 W18 WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 4.634 0.0737 0.301

Valid range from 0 to 4.634106

v39 NATION GROUP CANDIDATE COUNTRIES (HR)

Value 39803 Frequency
0 Not CC2 (HR) 26746
1 CC2 (HR) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v40 W19 WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 1.596 0.036 0.19

Valid range from 0 to 1.59597

v41 NATION GROUP EURO 27 (2007)

Value 41801 Frequency
0 Not EURO 27 (2007) 1000
1 EURO 27 (2007) 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v42 W22 WEIGHT EURO 27 (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 11.877 0.964 1.227

Valid range from 0 to 11.876768

v43 NATION GROUP EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR)

Value 43799 Frequency
0 Not EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR) 0
1 EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR) 27746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v44 W23 WEIGHT EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0.0206 12.205 1 1.254

Valid range from 0.020597 to 12.205041

v45 NATION GROUP EURO NEW 12 (2007)

Value 45797 Frequency
0 Not EURO NEW 12 (2007) 16504
1 EURO NEW 12 (2007) 11242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v46 W24 WEIGHT EURO NEW 12 (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 0 7.895 0.405 0.95

Valid range from 0 to 7.894913

v47 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0 294.365 174429.75 14296.298 17921.994

Valid range from 294.365143 to 174429.75

v48 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 48794 Frequency
0 Not mentioned 26735
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 49793 Frequency
0 Not mentioned 26732
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 50792 Frequency
0 Not mentioned 26210
1 Mentioned 1536
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 51791 Frequency
0 Not mentioned 26740
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 52790 Frequency
0 Not mentioned 26739
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 53789 Frequency
0 Not mentioned 26668
1 Mentioned 1078
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 54788 Frequency
0 Not mentioned 26787
1 Mentioned 959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 55787 Frequency
0 Not mentioned 26689
1 Mentioned 1057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 56786 Frequency
0 Not mentioned 27376
1 Mentioned 370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 57785 Frequency
0 Not mentioned 26731
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 58784 Frequency
0 Not mentioned 26665
1 Mentioned 1081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 59783 Frequency
0 Not mentioned 26439
1 Mentioned 1307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 60782 Frequency
0 Not mentioned 26744
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 61781 Frequency
0 Not mentioned 26751
1 Mentioned 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 62780 Frequency
0 Not mentioned 26692
1 Mentioned 1054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 63779 Frequency
0 Not mentioned 27256
1 Mentioned 490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 64778 Frequency
0 Not mentioned 26682
1 Mentioned 1064
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 65777 Frequency
0 Not mentioned 26742
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 66776 Frequency
0 Not mentioned 26734
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 67775 Frequency
0 Not mentioned 26741
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 68774 Frequency
0 Not mentioned 26702
1 Mentioned 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 69773 Frequency
0 Not mentioned 27250
1 Mentioned 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 70772 Frequency
0 Not mentioned 26702
1 Mentioned 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 71771 Frequency
0 Not mentioned 26656
1 Mentioned 1090
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 72770 Frequency
0 Not mentioned 26722
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 73769 Frequency
0 Not mentioned 26725
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 74768 Frequency
0 Not mentioned 26687
1 Mentioned 1059
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27746 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 75767 Frequency
0 Not mentioned 3
1 Mentioned 997
9 Inap. (not 32 in V6) 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 26746

Valid range from 0 to 1

v76 QA1 FEELING FULFILLED: PRIVATE LIFE

Value 76766 Frequency
1 Totally fulfilled 7702
2 Fairly fulfilled 13780
3 Not very fulfilled 4079
4 Not at all fulfilled 1004
5 Not applicable (SPONT.) 48
6 DK 133
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26613 1133

Valid range from 1 to 5

v77 QA1 FEELING FULFILLED: PROFESSIONAL LIFE

Value 77765 Frequency
1 Totally fulfilled 4424
2 Fairly fulfilled 9603
3 Not very fulfilled 4213
4 Not at all fulfilled 1663
5 Not applicable (SPONT.) 6359
6 DK 484
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26262 1484

Valid range from 1 to 5

v78 QA2 CULTURE CONNOTATION: CIVILIZATION

Value 78764 Frequency
0 Not mentioned 23610
1 Mentioned 3136
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v79 QA2 CULTURE CONNOTATION: KNOWLEDGE/SCIENCE

Value 79763 Frequency
0 Not mentioned 23016
1 Mentioned 3730
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v80 QA2 CULTURE CONNOTATION: EDUCATION/FAMILY

Value 80762 Frequency
0 Not mentioned 22019
1 Mentioned 4727
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v81 QA2 CULTURE CONNOTATION: CUSTOMS/LANGUAGE

Value 81761 Frequency
0 Not mentioned 19913
1 Mentioned 6833
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v82 QA2 CULTURE CONNOTATION: LIFE STYLE

Value 82760 Frequency
0 Not mentioned 21450
1 Mentioned 5296
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v83 QA2 CULTURE CONNOTATION: LEISURE/SPORTS

Value 83759 Frequency
0 Not mentioned 23935
1 Mentioned 2811
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v84 QA2 CULTURE CONNOTATION: ARTS

Value 84758 Frequency
0 Not mentioned 14063
1 Mentioned 12683
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v85 QA2 CULTURE CONNOTATION: LITERATURE

Value 85757 Frequency
0 Not mentioned 20065
1 Mentioned 6681
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v86 QA2 CULTURE CONNOTATION: HISTORY

Value 86756 Frequency
0 Not mentioned 23071
1 Mentioned 3675
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v87 QA2 CULTURE CONNOTATION: VALUES/BELIEFS

Value 87755 Frequency
0 Not mentioned 24283
1 Mentioned 2463
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v88 QA2 CULTURE CONNOTATION: MUSEUMS

Value 88754 Frequency
0 Not mentioned 23190
1 Mentioned 3556
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v89 QA2 CULTURE CONNOTATION: ELITE (NEGATIVE)

Value 89753 Frequency
0 Not mentioned 26496
1 Mentioned 250
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v90 QA2 CULTURE CONNOTATION: NOT INTERESTED

Value 90752 Frequency
0 Not mentioned 26050
1 Mentioned 696
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v91 QA2 CULTURE CONNOTATION: OTHER

Value 91751 Frequency
0 Not mentioned 25173
1 Mentioned 1573
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v92 QA2 CULTURE CONNOTATION: DK

Value 92750 Frequency
0 Not mentioned 25711
1 Mentioned 1035
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v93 QA3 CULTURE - PERSONAL IMPORTANCE

Value 93749 Frequency
1 Very important 7964
2 Fairly important 12053
3 Not very important 4944
4 Not at all important 1424
5 DK 361
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26385 1361

Valid range from 1 to 4

v94 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: BALLET/DANCE/OPERA

Value 94748 Frequency
1 Never in the last twelve months 21878
2 1-2 times 3522
3 3-5 times 736
4 More than 5 times 455
5 DK 155
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26591 1155

Valid range from 1 to 4

v95 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: CINEMA

Value 95747 Frequency
1 Never in the last twelve months 14555
2 1-2 times 5311
3 3-5 times 3300
4 More than 5 times 3465
5 DK 115
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26631 1115

Valid range from 1 to 4

v96 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: THEATRE

Value 96746 Frequency
1 Never in the last twelve months 17616
2 1-2 times 5977
3 3-5 times 1931
4 More than 5 times 1096
5 DK 126
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26620 1126

Valid range from 1 to 4

v97 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: SPORT EVENT

Value 97745 Frequency
1 Never in the last twelve months 15856
2 1-2 times 4544
3 3-5 times 2407
4 More than 5 times 3724
5 DK 215
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26531 1215

Valid range from 1 to 4

v98 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: CONCERT

Value 98744 Frequency
1 Never in the last twelve months 15916
2 1-2 times 6884
3 3-5 times 2374
4 More than 5 times 1424
5 DK 148
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26598 1148

Valid range from 1 to 4

v99 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: PUBLIC LIBRARY

Value 99743 Frequency
1 Never in the last twelve months 16762
2 1-2 times 3176
3 3-5 times 1949
4 More than 5 times 4657
5 DK 202
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26544 1202

Valid range from 1 to 4

v100 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: HIST MONUMENTS

Value 100742 Frequency
1 Never in the last twelve months 12221
2 1-2 times 7771
3 3-5 times 3448
4 More than 5 times 3167
5 DK 139
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26607 1139

Valid range from 1 to 4

v101 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: MUSEUMS/GALLERIES

Value 101741 Frequency
1 Never in the last twelve months 15773
2 1-2 times 6750
3 3-5 times 2315
4 More than 5 times 1743
5 DK 165
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26581 1165

Valid range from 1 to 4

v102 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: TV/RADIO PROGRAMME

Value 102740 Frequency
1 Never in the last twelve months 5091
2 1-2 times 4344
3 3-5 times 3937
4 More than 5 times 13053
5 DK 321
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26425 1321

Valid range from 1 to 4

v103 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: READ A BOOK

Value 103739 Frequency
1 Never in the last twelve months 7523
2 1-2 times 5042
3 3-5 times 3779
4 More than 5 times 10204
5 DK 198
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26548 1198

Valid range from 1 to 4

v104 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: PLAYED MUSIC INSTR

Value 104738 Frequency
0 Not mentioned 24145
1 Mentioned 2601
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v105 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: SUNG

Value 105737 Frequency
0 Not mentioned 22388
1 Mentioned 4358
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v106 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: ACTED

Value 106736 Frequency
0 Not mentioned 25866
1 Mentioned 880
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v107 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: DANCED

Value 107735 Frequency
0 Not mentioned 21728
1 Mentioned 5018
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v108 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: WRITTEN

Value 108734 Frequency
0 Not mentioned 23698
1 Mentioned 3048
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v109 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: HANDCRAFTS

Value 109733 Frequency
0 Not mentioned 16712
1 Mentioned 10034
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v110 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: PHOTOGRAPHY/FILM

Value 110732 Frequency
0 Not mentioned 19785
1 Mentioned 6961
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v111 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: OTHER VISUAL ARTS

Value 111731 Frequency
0 Not mentioned 22935
1 Mentioned 3811
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v112 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: NONE

Value 112730 Frequency
0 Not mentioned 16507
1 Mentioned 10239
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v113 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: OTHER

Value 113729 Frequency
0 Not mentioned 26517
1 Mentioned 229
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v114 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: DK

Value 114728 Frequency
0 Not mentioned 26389
1 Mentioned 357
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v115 QA6 INTERNET USE - FREQUENCY

Value 115727 Frequency
1 Every day 6437
2 Several times a week 3757
3 Once a week 1384
4 1 to 3 times a month 776
5 Less often 1229
6 Never 13056
7 DK 107
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26639 1107

Valid range from 1 to 6

v116 QA7 INTERNET USE: VISIT MUSEUM/LIBRARY

Value 116726 Frequency
0 Not mentioned 9122
1 Mentioned 3232
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v117 QA7 INTERNET USE: SEND/RECEIVE PICTURES

Value 117725 Frequency
0 Not mentioned 7677
1 Mentioned 4677
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v118 QA7 INTERNET USE: PLAY GAMES

Value 118724 Frequency
0 Not mentioned 9193
1 Mentioned 3161
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v119 QA7 INTERNET USE: DOWNLOAD MUSIC

Value 119723 Frequency
0 Not mentioned 9024
1 Mentioned 3330
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v120 QA7 INTERNET USE: CULTURAL EVENT INFO

Value 120722 Frequency
0 Not mentioned 7216
1 Mentioned 5138
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v121 QA7 INTERNET USE: SPORT/LEISURE INFO

Value 121721 Frequency
0 Not mentioned 7516
1 Mentioned 4838
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v122 QA7 INTERNET USE: DOWNLOAD MOVIES/TV

Value 122720 Frequency
0 Not mentioned 10345
1 Mentioned 2009
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v123 QA7 INTERNET USE: EXCHANGE FILES

Value 123719 Frequency
0 Not mentioned 9292
1 Mentioned 3062
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v124 QA7 INTERNET USE: PREPARE HOLIDAYS

Value 124718 Frequency
0 Not mentioned 6993
1 Mentioned 5361
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v125 QA7 INTERNET USE: BUY CULTURAL PROD

Value 125717 Frequency
0 Not mentioned 9012
1 Mentioned 3342
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v126 QA7 INTERNET USE: READ NEWSPAPERS

Value 126716 Frequency
0 Not mentioned 6954
1 Mentioned 5400
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v127 QA7 INTERNET USE: CREATE OWN WEBSITE

Value 127715 Frequency
0 Not mentioned 11217
1 Mentioned 1137
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v128 QA7 INTERNET USE: LISTEN RADIO/MUSIC

Value 128714 Frequency
0 Not mentioned 8775
1 Mentioned 3579
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v129 QA7 INTERNET USE: WATCH TV

Value 129713 Frequency
0 Not mentioned 10898
1 Mentioned 1456
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v130 QA7 INTERNET USE: MAKE PHONE CALLS

Value 130712 Frequency
0 Not mentioned 10498
1 Mentioned 1856
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v131 QA7 INTERNET USE: COMMUNICATE WEBCAM

Value 131711 Frequency
0 Not mentioned 10729
1 Mentioned 1625
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v132 QA7 INTERNET USE: E-MAIL

Value 132710 Frequency
0 Not mentioned 3710
1 Mentioned 8644
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v133 QA7 INTERNET USE: VISIT CHAT ROOMS

Value 133709 Frequency
0 Not mentioned 9417
1 Mentioned 2937
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v134 QA7 INTERNET USE: VISIT BLOGS

Value 134708 Frequency
0 Not mentioned 10613
1 Mentioned 1741
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v135 QA7 INTERNET USE: OTHER

Value 135707 Frequency
0 Not mentioned 11609
1 Mentioned 745
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v136 QA7 INTERNET USE: DK

Value 136706 Frequency
0 Not mentioned 12282
1 Mentioned 72
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12354 15392

Valid range from 0 to 1

v137 QA8 CULTURE BARRIERS: LACK OF INTEREST

Value 137705 Frequency
0 Not mentioned 19515
1 Mentioned 7231
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v138 QA8 CULTURE BARRIERS: LACK OF TIME

Value 138704 Frequency
0 Not mentioned 15582
1 Mentioned 11164
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v139 QA8 CULTURE BARRIERS: TOO EXPENSIVE

Value 139703 Frequency
0 Not mentioned 18639
1 Mentioned 8107
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v140 QA8 CULTURE BARRIERS: LACK OF INFORMATION

Value 140702 Frequency
0 Not mentioned 22656
1 Mentioned 4090
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v141 QA8 CULTURE BARRIERS: CHOICE/QUALITY

Value 141701 Frequency
0 Not mentioned 22063
1 Mentioned 4683
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v142 QA8 CULTURE BARRIERS: LACK OF KNOWLEDGE

Value 142700 Frequency
0 Not mentioned 23572
1 Mentioned 3174
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v143 QA8 CULTURE BARRIERS: NONE

Value 143699 Frequency
0 Not mentioned 24745
1 Mentioned 2001
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v144 QA8 CULTURE BARRIERS: OTHER

Value 144698 Frequency
0 Not mentioned 25627
1 Mentioned 1119
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v145 QA8 CULTURE BARRIERS: DK

Value 145697 Frequency
0 Not mentioned 26332
1 Mentioned 414
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v146 QA9 CULTURAL ACTIVITIES FREE OF CHARGE

Value 146696 Frequency
1 Good thing, gives more people access to culture 21945
2 Not a good thing, free offers are of low quality 2360
3 None of these (SPONT.) 1177
4 DK 1264
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25482 2264

Valid range from 1 to 3

v147 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FAMILY EU

Value 147695 Frequency
0 Not mentioned 19448
1 Mentioned 7298
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v148 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FAMILY NON EU

Value 148694 Frequency
0 Not mentioned 22482
1 Mentioned 4264
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v149 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: TRAVELED ABROAD

Value 149693 Frequency
0 Not mentioned 19090
1 Mentioned 7656
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v150 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FRIENDS EUROPE

Value 150692 Frequency
0 Not mentioned 19170
1 Mentioned 7576
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v151 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FRIENDS NON EUROPE

Value 151691 Frequency
0 Not mentioned 22367
1 Mentioned 4379
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v152 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FOREIGN TV/MOVIES

Value 152690 Frequency
0 Not mentioned 19028
1 Mentioned 7718
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v153 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: INTERNET COMMUNIC

Value 153689 Frequency
0 Not mentioned 22874
1 Mentioned 3872
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v154 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: JOB CONTACTS

Value 154688 Frequency
0 Not mentioned 24254
1 Mentioned 2492
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v155 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FOREIGN CUISINE

Value 155687 Frequency
0 Not mentioned 15533
1 Mentioned 11213
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v156 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FOREIGN NEWSPAPERS

Value 156686 Frequency
0 Not mentioned 23443
1 Mentioned 3303
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v157 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FOREIGN BOOKS

Value 157685 Frequency
0 Not mentioned 24240
1 Mentioned 2506
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v158 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: NONE

Value 158684 Frequency
0 Not mentioned 20435
1 Mentioned 6311
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v159 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: DK

Value 159683 Frequency
0 Not mentioned 26407
1 Mentioned 339
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v160 QA11 ARTS/CULTURE INTEREST - OWN COUNTRY

Value 160682 Frequency
1 Very interested 5490
2 Fairly interested 12715
3 Not very interested 6774
4 Not at all interested 1647
5 DK 120
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26626 1120

Valid range from 1 to 4

v161 QA11 ARTS/CULTURE INTEREST - EUROPE

Value 161681 Frequency
1 Very interested 3668
2 Fairly interested 11244
3 Not very interested 8604
4 Not at all interested 3033
5 DK 197
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26549 1197

Valid range from 1 to 4

v162 QA11 ARTS/CULTURE INTEREST - WORLD

Value 162680 Frequency
1 Very interested 3327
2 Fairly interested 10719
3 Not very interested 8996
4 Not at all interested 3442
5 DK 262
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26484 1262

Valid range from 1 to 4

v163 QA12 INTEREST MEETING PEOPLE FROM EUROPE

Value 163679 Frequency
1 Very interested 5065
2 Fairly interested 11013
3 Not very interested 7228
4 Not at all interested 2953
5 DK 487
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26259 1487

Valid range from 1 to 4

v164 QA13 EUROPEAN CULTURE: CONTINENT OF CULTURE

Value 164678 Frequency
1 Very well 7484
2 Fairly well 12014
3 Fairly badly 3694
4 Very badly 1262
5 DK 2292
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24454 3292

Valid range from 1 to 4

v165 QA13 EUROPEAN CULTURE: DIVERSITY SETS APART

Value 165677 Frequency
1 Very well 6877
2 Fairly well 13556
3 Fairly badly 2742
4 Very badly 567
5 DK 3004
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23742 4004

Valid range from 1 to 4

v166 QA13 EUROPEAN CULTURE: NO COMMON CULTURE

Value 166676 Frequency
1 Very well 4299
2 Fairly well 9972
3 Fairly badly 7659
4 Very badly 2047
5 DK 2769
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23977 3769

Valid range from 1 to 4

v167 QA13 EUROPEAN CULTURE: GLOBAL WIDESPREAD

Value 167675 Frequency
1 Very well 3947
2 Fairly well 11608
3 Fairly badly 5137
4 Very badly 1369
5 DK 4685
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22061 5685

Valid range from 1 to 4

v168 QA13 EUROPEAN CULTURE: HISTORICAL RICHNESS

Value 168674 Frequency
1 Very well 7911
2 Fairly well 12963
3 Fairly badly 2516
4 Very badly 586
5 DK 2770
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23976 3770

Valid range from 1 to 4

v169 QA13 EUROPEAN CULTURE: NO SPECIFIC CULTURE

Value 169673 Frequency
1 Very well 1589
2 Fairly well 6421
3 Fairly badly 9025
4 Very badly 5626
5 DK 4085
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22661 5085

Valid range from 1 to 4

v170 QA13 EUROPEAN CULTURE: GLOBALISATION THREAT

Value 170672 Frequency
1 Very well 5006
2 Fairly well 9495
3 Fairly badly 5946
4 Very badly 2052
5 DK 4247
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22499 5247

Valid range from 1 to 4

v171 QA13 EUROPEAN CULTURE: COMPARED EASY TO SEE

Value 171671 Frequency
1 Very well 4986
2 Fairly well 13292
3 Fairly badly 3623
4 Very badly 869
5 DK 3976
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22770 4976

Valid range from 1 to 4

v172 QA14 ATTACHMENT TO TOWN/VILLAGE

Value 172670 Frequency
1 Very attached 14007
2 Fairly attached 9077
3 Not very attached 2970
4 Not at all attached 634
5 DK 58
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26688 1058

Valid range from 1 to 4

v173 QA14 ATTACHMENT TO REGION

Value 173669 Frequency
1 Very attached 12998
2 Fairly attached 10173
3 Not very attached 2921
4 Not at all attached 553
5 DK 101
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26645 1101

Valid range from 1 to 4

v174 QA14 ATTACHMENT TO COUNTRY

Value 174668 Frequency
1 Very attached 15447
2 Fairly attached 9292
3 Not very attached 1650
4 Not at all attached 305
5 DK 52
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26694 1052

Valid range from 1 to 4

v175 QA14 ATTACHMENT TO EUROPE

Value 175667 Frequency
1 Very attached 5657
2 Fairly attached 11779
3 Not very attached 7250
4 Not at all attached 1705
5 DK 355
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26391 1355

Valid range from 1 to 4

v176 QA14 ATTACHMENT TO THE WORLD

Value 176666 Frequency
1 Very attached 5301
2 Fairly attached 9754
3 Not very attached 8044
4 Not at all attached 2669
5 DK 978
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25768 1978

Valid range from 1 to 4

v177 QA15 EUROPEAN CITIZENSHIP FUTURE FEELING

Value 177665 Frequency
1 (NATIONALITY) only 12024
2 (NATIONALITY) and European 11631
3 European and (NATIONALITY) 1784
4 European only 790
5 DK 517
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26229 1517

Valid range from 1 to 4

v178 QA16 VALUES: RESPECT NATURE/ENVIRONM

Value 178664 Frequency
0 Not mentioned 11782
1 Mentioned 14964
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v179 QA16 VALUES: SOC EQUALITY/SOLIDARITY

Value 179663 Frequency
0 Not mentioned 16465
1 Mentioned 10281
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v180 QA16 VALUES: ENTREPRENEURSHIP

Value 180662 Frequency
0 Not mentioned 24302
1 Mentioned 2444
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v181 QA16 VALUES: CULTURAL DIVERSITY

Value 181661 Frequency
0 Not mentioned 23456
1 Mentioned 3290
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v182 QA16 VALUES: PEACE

Value 182660 Frequency
0 Not mentioned 10128
1 Mentioned 16618
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v183 QA16 VALUES: PROGRESS/INNOVATION

Value 183659 Frequency
0 Not mentioned 23302
1 Mentioned 3444
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v184 QA16 VALUES: FREEDOM OF OPINION

Value 184658 Frequency
0 Not mentioned 18010
1 Mentioned 8736
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v185 QA16 VALUES: TOLERANCE/OPENNESS

Value 185657 Frequency
0 Not mentioned 17251
1 Mentioned 9495
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v186 QA16 VALUES: RESPECT FOR HISTORY

Value 186656 Frequency
0 Not mentioned 22123
1 Mentioned 4623
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v187 QA16 VALUES: NONE

Value 187655 Frequency
0 Not mentioned 26695
1 Mentioned 51
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v188 QA16 VALUES: OTHER

Value 188654 Frequency
0 Not mentioned 26639
1 Mentioned 107
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v189 QA16 VALUES: DK

Value 189653 Frequency
0 Not mentioned 26536
1 Mentioned 210
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 1000

Valid range from 0 to 1

v190 QA17 VALUE EMBDMNT: RESPECT NATURE/ENVIRONM

Value 190652 Frequency
1 Europe 12949
2 Other countries in the world 1959
3 Both 9339
4 DK 2499
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24247 3499

Valid range from 1 to 3

v191 QA17 VALUE EMBDMNT: SOC EQUALITY/SOLIDARITY

Value 191651 Frequency
1 Europe 13896
2 Other countries in the world 1833
3 Both 7807
4 DK 3210
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23536 4210

Valid range from 1 to 3

v192 QA17 VALUE EMBDMNT: ENTREPRENEURSHIP

Value 192650 Frequency
1 Europe 7123
2 Other countries in the world 4174
3 Both 12152
4 DK 3297
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23449 4297

Valid range from 1 to 3

v193 QA17 VALUE EMBDMNT: CULTURAL DIVERSITY

Value 193649 Frequency
1 Europe 8356
2 Other countries in the world 3072
3 Both 12935
4 DK 2383
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24363 3383

Valid range from 1 to 3

v194 QA17 VALUE EMBDMNT: PEACE

Value 194648 Frequency
1 Europe 15147
2 Other countries in the world 1091
3 Both 8254
4 DK 2254
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24492 3254

Valid range from 1 to 3

v195 QA17 VALUE EMBDMNT: PROGRESS/INNOVATION

Value 195647 Frequency
1 Europe 7853
2 Other countries in the world 3719
3 Both 12744
4 DK 2430
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24316 3430

Valid range from 1 to 3