Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB671
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2007

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z življenjem, kultura in umetnost, pomembnost kulture, uporaba interneta, kulturne aktivnosti, dostopnost kulutre, poznavanje ljudi evropskih držav, evropska kultura, navezanost na določena območja, ohranjanje vrednot, poosebljanje vrednot, kulturne izmenjave, krepitev kulture, podporne institucije, pripravljenost učiti se tujih jezikov, kakovost življenja, ocena finančnega stanja gospodinjstva, skupni mesečni dohodek gospodinjstva, finančna situacija v gospodinjstvu, opremljenost gospodinjstva, revščina, življenjski pogoji, življenje ljudi v pomanjkanju, socialna izključenost, življenjski standard, otroci, dobro počutje otrok, postati brezdomec, pomoč brezdomcem, evropska razvojna pomoč, Evropsko soglasje o razvoju, področja razvojne pomoči, pošiljanje denarja sorodnikom, dodana vrednost EU, Razvojni cilji novega tisočletja, prednostno obravnavenje ukrepov pomoči, razlog selitve, življenje v tujini, selitev v drugo državo, sorodniki v drugi državi, ovire pri preselitvi v tujino

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
EKONOMSKA POLITIKA, NACIONALNE GOSPODARSKE RAZMERE
POKLIC


Povzetek:

V tem krogu raziskava Evrobarometer odstopa od standardnih meril Evrobarometra in anketirance sprašuje o naslednjih temah: (1) kulturnih vrednotah, (2) revščini in socialni izključenosti, (3) razvojni pomoči ter (4) stanovanjski mobilnosti. V prvem delu raziskave s poudarkom na kulturnih vrednotah so anketiranci odgovarjali na vprašanja, ki se nanašajo na pomen in pomembnost kulture, njihov interes in sodelovanje pri kulturnih dejavnostih ter o njihovi nacionalni identiteti. Anketiranci so tudi prepoznavali kulturne vrednote Evrope, kot tudi vrednote drugih držav, pomen in promocijo kulturne izmenjave ter odgovarjali na vprašanje ali bi se učili tujega jezika. V naslednjem tematskem sklopu so anketiranci ocenili svoje osebno finančno stanje in zadrževanje v bližini svojih domov. Ugotavljajo se je tudi zakaj ljudje padejo v revščino ali so izključeni iz družbe. Anketirance se je tudi spraševalo, zakaj ljudje postanejo brezdomci, kakšna je verjetnost, da bi sami postali brezdomci in ali pomagajo brezdomcem. Anketiranci so še ocenili kakovost svojega življenja in določili potrebe pri doseganju dostojnih življenjskih razmer zase in za svoje otroke. V tretjem tematskem sklopu raziskave so anketiranci ocenili svoje poznavanje načrta o razvojni pomoči, o Evropskem soglasju o razvoju in o Razvojnih ciljih novega tisočletja. Anketiranci so še opredeljevali motiviranost držav, ki zagotavljajo razvojno pomoč in imajo za EU dodatno vrednost ter podali svoja mnenja o tem katere organizacije naj bi imele največji vpliv na prednostne naloge razvojne pomoči, katere države in katera vprašanja naj bi bila opredeljena kot taka ki potrebujejo največ pozornosti in pomoči. Zadnji tematski sklop vprašanj v raziskavi se nanaša na stanovanjsko mobilnost in sprašuje anketirance o njihovih selitvah, razlogih za selitev ali za ne selitev, države v katere se nameravajo preseliti, priprave za selitev (vključno s težavami, s katerimi se lahko srečajo) in trajanje njihovega bivanja v kraju. Demografski in drugi pomembni podatki vključujejo še starost, spol, nacionalnost, rojstno poreklo (osebno in starševsko), zakonski stan, levo-desno politično samoopredelitev, poklic, starost ob zaključku izobraževanja, sestavo gospodinjstva, lastništvo stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin. Podatki vključujejo še vrsto in velikost naselja, regijo stalnega prebivališča in jezik anketiranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 14. marec 2007 - 19. marec 2007, Avstrija: 14. februar 2007 - 11. marec 2007,, Belgija: 16. februar 2007 - 15. marec 2007,, Bolgarija: 16. februar 2007 - 1. marec 2007,, Hrvaška: 14. februar 2007 - 8. marec 2007,, Ciper (Republika): 15. februar 2007 - 12. marec 2007,, Češka: 17. februar 2007 - 11. marec 2007,, Danska: 14. februar 2007 - 18. marec 2007,, Estonija: 14. februar 2007 - 25. marec 2007,, Finska: 14. februar 2007 - 13. marec 2007,, Francija: 14. februar 2007 - 13. marec 2007,, Nemčija: 14. februar 2007 - 9. marec 2007,, Velika Britanija: 14. februar 2007 - 11. marec 2007,, Grčija: 14. februar 2007 - 10. marec 2007,, Madžarska: 19. februar 2007 - 14. marec 2007,, Irska (Repbulika): 16. februar 2007 - 17. marec 2007,, Italija: 14. februar 2007 - 13. marec 2007,, Latvija: 16. februar 2007 - 11. marec 2007,, Litva: 15. februar 2007 - 12. marec 2007,, Luksemburg: 14. februar 2007 - 12. marec 2007,, Malta: 14. februar 2007 - 13. marec 2007,, Nizozemska: 21. februar 2007 - 15. marec 2007,, Severna Irska: 14. februar 2007 - 11. marec 2007,, Poljska: 17. februar 2007 - 12. marec 2007,, Portugalska: 14. februar 2007 - 15. marec 2007,, Romunija: 19. februar 2007 - 11. marec 2007,, Slovaška: 18. februar 2007 - 7. marec 2007,, Slovenija: 15. februar 2007 - 13. marec 2007,, Španija: 14. februar 2007 - 15. marec 2007,, Švedska: 16. februar 2007 - 15. marec 2007.
Čas izdelave: 2007
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004, prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter prebivalci držav kandidatk - Hrvaške. Vsi anketiranci so rezidenti ene od naštetih držav, državljani EU. Za dodatna pojasnila glej. http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: GALLUP-Institute

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529.

Omejitve dostopa

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4529

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB671 - Evrobarometer 67.1 februar - marec 2007 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 841
  • število enot: 27746

Verzija: 3.0.1 (2012-07-02), doi:10.4232/1.10983

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4529 27746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 4529 do 4529

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Vrednost 22 Frekvenca
4529 27746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 4529 do 4529

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.1 (2012-07-02) 27746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Vrednost 1841 Frekvenca
4529 27746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 4529 do 4529

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Vrednost 2840 Frekvenca
4529 27746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 4529 do 4529

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3839 Frekvenca
3.0.1 (2012-07-02) 27746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4838 Frekvenca
671 Eurobarometer 67.1, 2-3 2007 27746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 671 do 671

v5 ID SERIAL NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 1 27746 13873.5 8009.725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27746

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6836 Frekvenca
1 France 1031
2 Belgium 1040
3 The Netherlands 1000
4 Germany West 1006
5 Italy 1000
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1008
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1009
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1013
14 Germany East 528
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1040
17 Sweden 1011
18 Austria 1011
19 Cyprus (Republic) 500
20 Czech Republic 1060
21 Estonia 1001
22 Hungary 1000
23 Latvia 1006
24 Lithuania 1029
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1094
28 Slovenia 1015
29 Bulgaria 1009
30 Romania 1028
31 Turkey (not included) 0
32 Croatia 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 1 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 32

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7835 Frekvenca
AT 1011
BE 1040
BG 1009
CY 500
CZ 1060
DE-E 528
DE-W 1006
DK 1008
EE 1001
ES 1006
FI 1040
FR 1031
GB-GBN 1009
GB-NIR 301
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1000
IT 1000
LT 1029
LU 500
LV 1006
MT 500
NL 1000
PL 1000
PT 1013
RO 1028
SE 1011
SI 1015
SK 1094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0.261 3.767 1 0.345

Vrednosti spremenljivk od 0.26079 do 3.767

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9833 Frekvenca
0 Not United Kingdom 26436
1 United Kingdom 1310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 2.173 0.0472 0.245

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.17277

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11831 Frekvenca
0 Not Germany 26212
1 Germany 1534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 4.157 0.0553 0.267

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.157373

v13 NATION GROUP EURO 6

Vrednost 13829 Frekvenca
0 Not EURO 6 22169
1 EURO 6 5577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EURO 6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 5.842 0.201 0.544

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.841568

v15 NATION GROUP EURO 9

Vrednost 15827 Frekvenca
0 Not EURO 9 18851
1 EURO 9 8895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EURO 9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 6.998 0.321 0.718

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.997908

v17 NATION GROUP EURO 10

Vrednost 17825 Frekvenca
0 Not EURO 10 17851
1 EURO 10 9895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EURO 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 7.491 0.357 0.766

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.490911

v19 NATION GROUP EURO 12

Vrednost 19823 Frekvenca
0 Not EURO 12 15832
1 EURO 12 11914
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EURO 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 7.543 0.429 0.803

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.542773

v21 NATION GROUP EURO 12 + EAST GERMANY

Vrednost 21821 Frekvenca
0 Not EURO 12 + EAST GERMANY 15304
1 EURO 12 + EAST GERMANY 12442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 7.528 0.448 0.807

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.527603

v23 NATION GROUP EURO NEW 3 (1995)

Vrednost 23819 Frekvenca
0 Not EURO NEW 3 (1995) 24684
1 EURO NEW 3 (1995) 3062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 4.237 0.11 0.348

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.236817

v25 NATION GROUP EURO 15

Vrednost 25817 Frekvenca
0 Not EURO 15 12242
1 EURO 15 15504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EURO 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 8.81 0.559 0.932

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.809607

v27 NATION GROUP EURO ZONE (2007)

Vrednost 27815 Frekvenca
0 Not EURO ZONE (2007) 15571
1 EURO ZONE (2007) 12175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 9.236 0.475 0.912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.235585

v29 NATION GROUP EURO NEW 10 (2004)

Vrednost 29813 Frekvenca
0 Not EURO NEW 10 (2004) 18541
1 EURO NEW 10 (2004) 9205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 9.086 0.332 0.991

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.085747

v31 NATION GROUP EURO 25 (2004)

Vrednost 31811 Frekvenca
0 Not EURO 25 (2004) 3037
1 EURO 25 (2004) 24709
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W14 WEIGHT EURO 25 (2004)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 11.709 0.891 1.228

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.709064

v33 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 33809 Frekvenca
0 Not AC/CC 24709
1 AC/CC 3037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W15 WEIGHT SPECIAL AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 6 0.11 0.394

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.000417

v35 NATION GROUP EURO 29 (EURO 25 + BG RO HR)

Vrednost 35807 Frekvenca
0 Not EURO 29 (EURO 25 + BG RO HR) 0
1 EURO 29 (EURO 25 + BG RO HR) 27746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + BG RO HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0.0206 12.205 1 1.254

Vrednosti spremenljivk od 0.020597 do 12.205041

v37 NATION GROUP ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Vrednost 37805 Frekvenca
0 Not AC2 (BG RO) 25709
1 AC2 (BG RO) 2037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W18 WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 4.634 0.0737 0.301

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.634106

v39 NATION GROUP CANDIDATE COUNTRIES (HR)

Vrednost 39803 Frekvenca
0 Not CC2 (HR) 26746
1 CC2 (HR) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W19 WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 1.596 0.036 0.19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1.59597

v41 NATION GROUP EURO 27 (2007)

Vrednost 41801 Frekvenca
0 Not EURO 27 (2007) 1000
1 EURO 27 (2007) 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W22 WEIGHT EURO 27 (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 11.877 0.964 1.227

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.876768

v43 NATION GROUP EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR)

Vrednost 43799 Frekvenca
0 Not EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR) 0
1 EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR) 27746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W23 WEIGHT EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0.0206 12.205 1 1.254

Vrednosti spremenljivk od 0.020597 do 12.205041

v45 NATION GROUP EURO NEW 12 (2007)

Vrednost 45797 Frekvenca
0 Not EURO NEW 12 (2007) 16504
1 EURO NEW 12 (2007) 11242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W24 WEIGHT EURO NEW 12 (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 0 7.895 0.405 0.95

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.894913

v47 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0 294.365 174429.75 14296.298 17921.994

Vrednosti spremenljivk od 294.365143 do 174429.75

v48 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 48794 Frekvenca
0 Not mentioned 26735
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 49793 Frekvenca
0 Not mentioned 26732
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 50792 Frekvenca
0 Not mentioned 26210
1 Mentioned 1536
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 51791 Frekvenca
0 Not mentioned 26740
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 52790 Frekvenca
0 Not mentioned 26739
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 53789 Frekvenca
0 Not mentioned 26668
1 Mentioned 1078
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 54788 Frekvenca
0 Not mentioned 26787
1 Mentioned 959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 55787 Frekvenca
0 Not mentioned 26689
1 Mentioned 1057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 56786 Frekvenca
0 Not mentioned 27376
1 Mentioned 370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 57785 Frekvenca
0 Not mentioned 26731
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 58784 Frekvenca
0 Not mentioned 26665
1 Mentioned 1081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 59783 Frekvenca
0 Not mentioned 26439
1 Mentioned 1307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 60782 Frekvenca
0 Not mentioned 26744
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 61781 Frekvenca
0 Not mentioned 26751
1 Mentioned 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 62780 Frekvenca
0 Not mentioned 26692
1 Mentioned 1054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 63779 Frekvenca
0 Not mentioned 27256
1 Mentioned 490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 64778 Frekvenca
0 Not mentioned 26682
1 Mentioned 1064
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 65777 Frekvenca
0 Not mentioned 26742
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 66776 Frekvenca
0 Not mentioned 26734
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 67775 Frekvenca
0 Not mentioned 26741
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 68774 Frekvenca
0 Not mentioned 26702
1 Mentioned 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 69773 Frekvenca
0 Not mentioned 27250
1 Mentioned 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 70772 Frekvenca
0 Not mentioned 26702
1 Mentioned 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 71771 Frekvenca
0 Not mentioned 26656
1 Mentioned 1090
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 72770 Frekvenca
0 Not mentioned 26722
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 73769 Frekvenca
0 Not mentioned 26725
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 74768 Frekvenca
0 Not mentioned 26687
1 Mentioned 1059
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 75767 Frekvenca
0 Not mentioned 3
1 Mentioned 997
9 Inap. (not 32 in V6) 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 26746

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 QA1 FEELING FULFILLED: PRIVATE LIFE

Vrednost 76766 Frekvenca
1 Totally fulfilled 7702
2 Fairly fulfilled 13780
3 Not very fulfilled 4079
4 Not at all fulfilled 1004
5 Not applicable (SPONT.) 48
6 DK 133
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26613 1133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v77 QA1 FEELING FULFILLED: PROFESSIONAL LIFE

Vrednost 77765 Frekvenca
1 Totally fulfilled 4424
2 Fairly fulfilled 9603
3 Not very fulfilled 4213
4 Not at all fulfilled 1663
5 Not applicable (SPONT.) 6359
6 DK 484
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26262 1484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v78 QA2 CULTURE CONNOTATION: CIVILIZATION

Vrednost 78764 Frekvenca
0 Not mentioned 23610
1 Mentioned 3136
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 QA2 CULTURE CONNOTATION: KNOWLEDGE/SCIENCE

Vrednost 79763 Frekvenca
0 Not mentioned 23016
1 Mentioned 3730
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 QA2 CULTURE CONNOTATION: EDUCATION/FAMILY

Vrednost 80762 Frekvenca
0 Not mentioned 22019
1 Mentioned 4727
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 QA2 CULTURE CONNOTATION: CUSTOMS/LANGUAGE

Vrednost 81761 Frekvenca
0 Not mentioned 19913
1 Mentioned 6833
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 QA2 CULTURE CONNOTATION: LIFE STYLE

Vrednost 82760 Frekvenca
0 Not mentioned 21450
1 Mentioned 5296
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 QA2 CULTURE CONNOTATION: LEISURE/SPORTS

Vrednost 83759 Frekvenca
0 Not mentioned 23935
1 Mentioned 2811
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QA2 CULTURE CONNOTATION: ARTS

Vrednost 84758 Frekvenca
0 Not mentioned 14063
1 Mentioned 12683
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 QA2 CULTURE CONNOTATION: LITERATURE

Vrednost 85757 Frekvenca
0 Not mentioned 20065
1 Mentioned 6681
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 QA2 CULTURE CONNOTATION: HISTORY

Vrednost 86756 Frekvenca
0 Not mentioned 23071
1 Mentioned 3675
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 QA2 CULTURE CONNOTATION: VALUES/BELIEFS

Vrednost 87755 Frekvenca
0 Not mentioned 24283
1 Mentioned 2463
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 QA2 CULTURE CONNOTATION: MUSEUMS

Vrednost 88754 Frekvenca
0 Not mentioned 23190
1 Mentioned 3556
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 QA2 CULTURE CONNOTATION: ELITE (NEGATIVE)

Vrednost 89753 Frekvenca
0 Not mentioned 26496
1 Mentioned 250
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 QA2 CULTURE CONNOTATION: NOT INTERESTED

Vrednost 90752 Frekvenca
0 Not mentioned 26050
1 Mentioned 696
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QA2 CULTURE CONNOTATION: OTHER

Vrednost 91751 Frekvenca
0 Not mentioned 25173
1 Mentioned 1573
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 QA2 CULTURE CONNOTATION: DK

Vrednost 92750 Frekvenca
0 Not mentioned 25711
1 Mentioned 1035
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 QA3 CULTURE - PERSONAL IMPORTANCE

Vrednost 93749 Frekvenca
1 Very important 7964
2 Fairly important 12053
3 Not very important 4944
4 Not at all important 1424
5 DK 361
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26385 1361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: BALLET/DANCE/OPERA

Vrednost 94748 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 21878
2 1-2 times 3522
3 3-5 times 736
4 More than 5 times 455
5 DK 155
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26591 1155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v95 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: CINEMA

Vrednost 95747 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 14555
2 1-2 times 5311
3 3-5 times 3300
4 More than 5 times 3465
5 DK 115
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26631 1115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: THEATRE

Vrednost 96746 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 17616
2 1-2 times 5977
3 3-5 times 1931
4 More than 5 times 1096
5 DK 126
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26620 1126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: SPORT EVENT

Vrednost 97745 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 15856
2 1-2 times 4544
3 3-5 times 2407
4 More than 5 times 3724
5 DK 215
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26531 1215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v98 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: CONCERT

Vrednost 98744 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 15916
2 1-2 times 6884
3 3-5 times 2374
4 More than 5 times 1424
5 DK 148
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26598 1148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v99 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: PUBLIC LIBRARY

Vrednost 99743 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 16762
2 1-2 times 3176
3 3-5 times 1949
4 More than 5 times 4657
5 DK 202
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26544 1202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v100 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: HIST MONUMENTS

Vrednost 100742 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 12221
2 1-2 times 7771
3 3-5 times 3448
4 More than 5 times 3167
5 DK 139
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26607 1139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: MUSEUMS/GALLERIES

Vrednost 101741 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 15773
2 1-2 times 6750
3 3-5 times 2315
4 More than 5 times 1743
5 DK 165
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26581 1165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: TV/RADIO PROGRAMME

Vrednost 102740 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 5091
2 1-2 times 4344
3 3-5 times 3937
4 More than 5 times 13053
5 DK 321
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26425 1321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA4 CULTURAL ACTIVITIES: READ A BOOK

Vrednost 103739 Frekvenca
1 Never in the last twelve months 7523
2 1-2 times 5042
3 3-5 times 3779
4 More than 5 times 10204
5 DK 198
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26548 1198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: PLAYED MUSIC INSTR

Vrednost 104738 Frekvenca
0 Not mentioned 24145
1 Mentioned 2601
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: SUNG

Vrednost 105737 Frekvenca
0 Not mentioned 22388
1 Mentioned 4358
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: ACTED

Vrednost 106736 Frekvenca
0 Not mentioned 25866
1 Mentioned 880
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: DANCED

Vrednost 107735 Frekvenca
0 Not mentioned 21728
1 Mentioned 5018
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: WRITTEN

Vrednost 108734 Frekvenca
0 Not mentioned 23698
1 Mentioned 3048
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: HANDCRAFTS

Vrednost 109733 Frekvenca
0 Not mentioned 16712
1 Mentioned 10034
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: PHOTOGRAPHY/FILM

Vrednost 110732 Frekvenca
0 Not mentioned 19785
1 Mentioned 6961
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: OTHER VISUAL ARTS

Vrednost 111731 Frekvenca
0 Not mentioned 22935
1 Mentioned 3811
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: NONE

Vrednost 112730 Frekvenca
0 Not mentioned 16507
1 Mentioned 10239
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: OTHER

Vrednost 113729 Frekvenca
0 Not mentioned 26517
1 Mentioned 229
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA5 ARTISTIC ACTIVITIES: DK

Vrednost 114728 Frekvenca
0 Not mentioned 26389
1 Mentioned 357
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA6 INTERNET USE - FREQUENCY

Vrednost 115727 Frekvenca
1 Every day 6437
2 Several times a week 3757
3 Once a week 1384
4 1 to 3 times a month 776
5 Less often 1229
6 Never 13056
7 DK 107
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26639 1107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v116 QA7 INTERNET USE: VISIT MUSEUM/LIBRARY

Vrednost 116726 Frekvenca
0 Not mentioned 9122
1 Mentioned 3232
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA7 INTERNET USE: SEND/RECEIVE PICTURES

Vrednost 117725 Frekvenca
0 Not mentioned 7677
1 Mentioned 4677
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA7 INTERNET USE: PLAY GAMES

Vrednost 118724 Frekvenca
0 Not mentioned 9193
1 Mentioned 3161
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA7 INTERNET USE: DOWNLOAD MUSIC

Vrednost 119723 Frekvenca
0 Not mentioned 9024
1 Mentioned 3330
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA7 INTERNET USE: CULTURAL EVENT INFO

Vrednost 120722 Frekvenca
0 Not mentioned 7216
1 Mentioned 5138
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA7 INTERNET USE: SPORT/LEISURE INFO

Vrednost 121721 Frekvenca
0 Not mentioned 7516
1 Mentioned 4838
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA7 INTERNET USE: DOWNLOAD MOVIES/TV

Vrednost 122720 Frekvenca
0 Not mentioned 10345
1 Mentioned 2009
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA7 INTERNET USE: EXCHANGE FILES

Vrednost 123719 Frekvenca
0 Not mentioned 9292
1 Mentioned 3062
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA7 INTERNET USE: PREPARE HOLIDAYS

Vrednost 124718 Frekvenca
0 Not mentioned 6993
1 Mentioned 5361
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA7 INTERNET USE: BUY CULTURAL PROD

Vrednost 125717 Frekvenca
0 Not mentioned 9012
1 Mentioned 3342
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA7 INTERNET USE: READ NEWSPAPERS

Vrednost 126716 Frekvenca
0 Not mentioned 6954
1 Mentioned 5400
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA7 INTERNET USE: CREATE OWN WEBSITE

Vrednost 127715 Frekvenca
0 Not mentioned 11217
1 Mentioned 1137
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA7 INTERNET USE: LISTEN RADIO/MUSIC

Vrednost 128714 Frekvenca
0 Not mentioned 8775
1 Mentioned 3579
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA7 INTERNET USE: WATCH TV

Vrednost 129713 Frekvenca
0 Not mentioned 10898
1 Mentioned 1456
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA7 INTERNET USE: MAKE PHONE CALLS

Vrednost 130712 Frekvenca
0 Not mentioned 10498
1 Mentioned 1856
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA7 INTERNET USE: COMMUNICATE WEBCAM

Vrednost 131711 Frekvenca
0 Not mentioned 10729
1 Mentioned 1625
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA7 INTERNET USE: E-MAIL

Vrednost 132710 Frekvenca
0 Not mentioned 3710
1 Mentioned 8644
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA7 INTERNET USE: VISIT CHAT ROOMS

Vrednost 133709 Frekvenca
0 Not mentioned 9417
1 Mentioned 2937
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA7 INTERNET USE: VISIT BLOGS

Vrednost 134708 Frekvenca
0 Not mentioned 10613
1 Mentioned 1741
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA7 INTERNET USE: OTHER

Vrednost 135707 Frekvenca
0 Not mentioned 11609
1 Mentioned 745
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA7 INTERNET USE: DK

Vrednost 136706 Frekvenca
0 Not mentioned 12282
1 Mentioned 72
9 Inap. (not 1 to 4 in V115) 14392
99 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12354 15392

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA8 CULTURE BARRIERS: LACK OF INTEREST

Vrednost 137705 Frekvenca
0 Not mentioned 19515
1 Mentioned 7231
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA8 CULTURE BARRIERS: LACK OF TIME

Vrednost 138704 Frekvenca
0 Not mentioned 15582
1 Mentioned 11164
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA8 CULTURE BARRIERS: TOO EXPENSIVE

Vrednost 139703 Frekvenca
0 Not mentioned 18639
1 Mentioned 8107
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA8 CULTURE BARRIERS: LACK OF INFORMATION

Vrednost 140702 Frekvenca
0 Not mentioned 22656
1 Mentioned 4090
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA8 CULTURE BARRIERS: CHOICE/QUALITY

Vrednost 141701 Frekvenca
0 Not mentioned 22063
1 Mentioned 4683
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA8 CULTURE BARRIERS: LACK OF KNOWLEDGE

Vrednost 142700 Frekvenca
0 Not mentioned 23572
1 Mentioned 3174
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA8 CULTURE BARRIERS: NONE

Vrednost 143699 Frekvenca
0 Not mentioned 24745
1 Mentioned 2001
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA8 CULTURE BARRIERS: OTHER

Vrednost 144698 Frekvenca
0 Not mentioned 25627
1 Mentioned 1119
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA8 CULTURE BARRIERS: DK

Vrednost 145697 Frekvenca
0 Not mentioned 26332
1 Mentioned 414
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA9 CULTURAL ACTIVITIES FREE OF CHARGE

Vrednost 146696 Frekvenca
1 Good thing, gives more people access to culture 21945
2 Not a good thing, free offers are of low quality 2360
3 None of these (SPONT.) 1177
4 DK 1264
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25482 2264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v147 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FAMILY EU

Vrednost 147695 Frekvenca
0 Not mentioned 19448
1 Mentioned 7298
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FAMILY NON EU

Vrednost 148694 Frekvenca
0 Not mentioned 22482
1 Mentioned 4264
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: TRAVELED ABROAD

Vrednost 149693 Frekvenca
0 Not mentioned 19090
1 Mentioned 7656
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FRIENDS EUROPE

Vrednost 150692 Frekvenca
0 Not mentioned 19170
1 Mentioned 7576
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FRIENDS NON EUROPE

Vrednost 151691 Frekvenca
0 Not mentioned 22367
1 Mentioned 4379
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FOREIGN TV/MOVIES

Vrednost 152690 Frekvenca
0 Not mentioned 19028
1 Mentioned 7718
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: INTERNET COMMUNIC

Vrednost 153689 Frekvenca
0 Not mentioned 22874
1 Mentioned 3872
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: JOB CONTACTS

Vrednost 154688 Frekvenca
0 Not mentioned 24254
1 Mentioned 2492
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FOREIGN CUISINE

Vrednost 155687 Frekvenca
0 Not mentioned 15533
1 Mentioned 11213
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FOREIGN NEWSPAPERS

Vrednost 156686 Frekvenca
0 Not mentioned 23443
1 Mentioned 3303
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: FOREIGN BOOKS

Vrednost 157685 Frekvenca
0 Not mentioned 24240
1 Mentioned 2506
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: NONE

Vrednost 158684 Frekvenca
0 Not mentioned 20435
1 Mentioned 6311
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA10 INTER-CULTURAL LIFE: DK

Vrednost 159683 Frekvenca
0 Not mentioned 26407
1 Mentioned 339
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA11 ARTS/CULTURE INTEREST - OWN COUNTRY

Vrednost 160682 Frekvenca
1 Very interested 5490
2 Fairly interested 12715
3 Not very interested 6774
4 Not at all interested 1647
5 DK 120
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26626 1120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v161 QA11 ARTS/CULTURE INTEREST - EUROPE

Vrednost 161681 Frekvenca
1 Very interested 3668
2 Fairly interested 11244
3 Not very interested 8604
4 Not at all interested 3033
5 DK 197
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26549 1197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v162 QA11 ARTS/CULTURE INTEREST - WORLD

Vrednost 162680 Frekvenca
1 Very interested 3327
2 Fairly interested 10719
3 Not very interested 8996
4 Not at all interested 3442
5 DK 262
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26484 1262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v163 QA12 INTEREST MEETING PEOPLE FROM EUROPE

Vrednost 163679 Frekvenca
1 Very interested 5065
2 Fairly interested 11013
3 Not very interested 7228
4 Not at all interested 2953
5 DK 487
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26259 1487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v164 QA13 EUROPEAN CULTURE: CONTINENT OF CULTURE

Vrednost 164678 Frekvenca
1 Very well 7484
2 Fairly well 12014
3 Fairly badly 3694
4 Very badly 1262
5 DK 2292
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24454 3292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v165 QA13 EUROPEAN CULTURE: DIVERSITY SETS APART

Vrednost 165677 Frekvenca
1 Very well 6877
2 Fairly well 13556
3 Fairly badly 2742
4 Very badly 567
5 DK 3004
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23742 4004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v166 QA13 EUROPEAN CULTURE: NO COMMON CULTURE

Vrednost 166676 Frekvenca
1 Very well 4299
2 Fairly well 9972
3 Fairly badly 7659
4 Very badly 2047
5 DK 2769
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23977 3769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v167 QA13 EUROPEAN CULTURE: GLOBAL WIDESPREAD

Vrednost 167675 Frekvenca
1 Very well 3947
2 Fairly well 11608
3 Fairly badly 5137
4 Very badly 1369
5 DK 4685
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22061 5685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v168 QA13 EUROPEAN CULTURE: HISTORICAL RICHNESS

Vrednost 168674 Frekvenca
1 Very well 7911
2 Fairly well 12963
3 Fairly badly 2516
4 Very badly 586
5 DK 2770
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23976 3770

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v169 QA13 EUROPEAN CULTURE: NO SPECIFIC CULTURE

Vrednost 169673 Frekvenca
1 Very well 1589
2 Fairly well 6421
3 Fairly badly 9025
4 Very badly 5626
5 DK 4085
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22661 5085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v170 QA13 EUROPEAN CULTURE: GLOBALISATION THREAT

Vrednost 170672 Frekvenca
1 Very well 5006
2 Fairly well 9495
3 Fairly badly 5946
4 Very badly 2052
5 DK 4247
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22499 5247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v171 QA13 EUROPEAN CULTURE: COMPARED EASY TO SEE

Vrednost 171671 Frekvenca
1 Very well 4986
2 Fairly well 13292
3 Fairly badly 3623
4 Very badly 869
5 DK 3976
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22770 4976

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v172 QA14 ATTACHMENT TO TOWN/VILLAGE

Vrednost 172670 Frekvenca
1 Very attached 14007
2 Fairly attached 9077
3 Not very attached 2970
4 Not at all attached 634
5 DK 58
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26688 1058

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v173 QA14 ATTACHMENT TO REGION

Vrednost 173669 Frekvenca
1 Very attached 12998
2 Fairly attached 10173
3 Not very attached 2921
4 Not at all attached 553
5 DK 101
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26645 1101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v174 QA14 ATTACHMENT TO COUNTRY

Vrednost 174668 Frekvenca
1 Very attached 15447
2 Fairly attached 9292
3 Not very attached 1650
4 Not at all attached 305
5 DK 52
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26694 1052

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v175 QA14 ATTACHMENT TO EUROPE

Vrednost 175667 Frekvenca
1 Very attached 5657
2 Fairly attached 11779
3 Not very attached 7250
4 Not at all attached 1705
5 DK 355
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26391 1355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v176 QA14 ATTACHMENT TO THE WORLD

Vrednost 176666 Frekvenca
1 Very attached 5301
2 Fairly attached 9754
3 Not very attached 8044
4 Not at all attached 2669
5 DK 978
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25768 1978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v177 QA15 EUROPEAN CITIZENSHIP FUTURE FEELING

Vrednost 177665 Frekvenca
1 (NATIONALITY) only 12024
2 (NATIONALITY) and European 11631
3 European and (NATIONALITY) 1784
4 European only 790
5 DK 517
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26229 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v178 QA16 VALUES: RESPECT NATURE/ENVIRONM

Vrednost 178664 Frekvenca
0 Not mentioned 11782
1 Mentioned 14964
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA16 VALUES: SOC EQUALITY/SOLIDARITY

Vrednost 179663 Frekvenca
0 Not mentioned 16465
1 Mentioned 10281
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA16 VALUES: ENTREPRENEURSHIP

Vrednost 180662 Frekvenca
0 Not mentioned 24302
1 Mentioned 2444
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA16 VALUES: CULTURAL DIVERSITY

Vrednost 181661 Frekvenca
0 Not mentioned 23456
1 Mentioned 3290
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA16 VALUES: PEACE

Vrednost 182660 Frekvenca
0 Not mentioned 10128
1 Mentioned 16618
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA16 VALUES: PROGRESS/INNOVATION

Vrednost 183659 Frekvenca
0 Not mentioned 23302
1 Mentioned 3444
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA16 VALUES: FREEDOM OF OPINION

Vrednost 184658 Frekvenca
0 Not mentioned 18010
1 Mentioned 8736
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA16 VALUES: TOLERANCE/OPENNESS

Vrednost 185657 Frekvenca
0 Not mentioned 17251
1 Mentioned 9495
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA16 VALUES: RESPECT FOR HISTORY

Vrednost 186656 Frekvenca
0 Not mentioned 22123
1 Mentioned 4623
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA16 VALUES: NONE

Vrednost 187655 Frekvenca
0 Not mentioned 26695
1 Mentioned 51
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA16 VALUES: OTHER

Vrednost 188654 Frekvenca
0 Not mentioned 26639
1 Mentioned 107
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA16 VALUES: DK

Vrednost 189653 Frekvenca
0 Not mentioned 26536
1 Mentioned 210
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 1000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA17 VALUE EMBDMNT: RESPECT NATURE/ENVIRONM

Vrednost 190652 Frekvenca
1 Europe 12949
2 Other countries in the world 1959
3 Both 9339
4 DK 2499
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24247 3499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v191 QA17 VALUE EMBDMNT: SOC EQUALITY/SOLIDARITY

Vrednost 191651 Frekvenca
1 Europe 13896
2 Other countries in the world 1833
3 Both 7807
4 DK 3210
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23536 4210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v192 QA17 VALUE EMBDMNT: ENTREPRENEURSHIP

Vrednost 192650 Frekvenca
1 Europe 7123
2 Other countries in the world 4174
3 Both 12152
4 DK 3297
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23449 4297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v193 QA17 VALUE EMBDMNT: CULTURAL DIVERSITY

Vrednost 193649 Frekvenca
1 Europe 8356
2 Other countries in the world 3072
3 Both 12935
4 DK 2383
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24363 3383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v194 QA17 VALUE EMBDMNT: PEACE

Vrednost 194648 Frekvenca
1 Europe 15147
2 Other countries in the world 1091
3 Both 8254
4 DK 2254
9 Inap. (not 1 to 31 in V6) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24492 3254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v195 QA17 VALUE EMBDMNT: PROGRESS/INNOVATION

Vrednost 195647 Frekvenca
1 Europe 7853
2 Other countries in the world 3719
3 Both 12744
4 DK 2430
9