Postopek predaje

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Postopek predaje raziskave v arhiv je sestavljen iz dveh faz, in sicer faze presoje za sprejem in faze sprejema raziskovalnih podatkov.

 

Faza presoje za sprejem

 

  1. Seznanite se z merili za sprejem podatkov v arhiv.
  2. Stopite v stik z arhivom: (1) pošljite predlog izročitve podatkov s pomočjo obrazca za evidentiranje ali (2) se s predlogom oz. vprašanji obrnite neposredno na sodelavce arhiva.
  3. Komisija za prevzem raziskovalnih gradiv ADP bo presodila o ustreznosti raziskave, jo klasificirala po pomembnosti, sprejela odločitev o sprejemu v arhiv in vas bo o tem obvestila.

 

Faza sprejema raziskovalnih podatkov

 

  1. Izpolnite obrazec za evidentiranje raziskave.
  2. Izpolnite in podpišite Izjavo o izročitvi raziskovalnega gradiva, katere priloga je Seznam izročenih gradiv.
  3. Ustrezno uredite in dokumentirajte podatkovno datoteko. V pomoč so Priporočila za urejanje podatkovne datoteke.
  4. Izpolnite obrazec Opis raziskave, v katerega med drugim vpišite naslov raziskave, avtorje, povzetek raziskave in druge vsebinske podrobnosti ter opišite metodologijo raziskave.
  5. Pripravite ostalo gradivo, ki pomaga razbrati vsebino podatkov in ga ustrezno zabeležite v seznamu izročenih gradiv (priloga Izjave v izročitvi).
  6. Dokumentacijo in gradivo nam posredujete preko zaščitenega oblaka »ADP hramba«. Dva izvoda podpisane Izjave o izročitvi nam pošljite po klasični pošti.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Postopek predaje. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010, Okolje III, Ni podatka

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si