PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0003
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0003_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, pogledi na spreminjanje volilnega sistema, strankarske preference, ocena izjave nadškofa Rodeta "o slovenskih šolah", vrnitev dvorca Betnava Mariborski škofiji, upravičenost vrhunskih umetnikov do izjemnih pokojnin

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo. Aktualne teme meseca so bile ocena izjave nadškofa Rodeta "o slovenskih šolah", vrnitev dvorca Betnava Mariborski škofiji in upravičenost vrhunskih umetnikov do izjemnih pokojnin.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. marec 2000 - 22. marec 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0003 - Politbarometer 3/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 90
  • število enot: 940

Spremenljivke

ZAPST ZAPST

SequenceNumber

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2999

Kraj Kraj

Kraj

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAPST ZAPST

SequenceNumber

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2999

Kraj Kraj

Kraj

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Vrednost 491 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Vrednost 788 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Vrednost 887 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Vrednost 986 Frekvenca
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Vrednost 1085 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1184 Frekvenca
1 DS-demokratsko stranko Slovenije
2 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 SLS-slovensko ljudsko stranko
5 SNS-slovensko nacionalno stranko
6 SDS-socialno demokracijo Slovenije
7 SKD-slovenske krščanske demokrate
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 ZS-zelene Slovenije
10 SND-slovensko nacionalno desnico
11 drugo
12 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1283 Frekvenca
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 drugo
12 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE VLADE?//

Vrednost 1382 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA VLADE?//

Vrednost 1481 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAVNI ZBOR//

Vrednost 1580 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 IN DRžAVNI SVET//

IN DRžAVNI SVET//

Vrednost 1679 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Vrednost 1778 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČ

IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Vrednost 1877 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V7 KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA K

KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA KOT PODPREDSEDNIKA VLADE?//

Vrednost 1976 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRžAVNE TOžILKE ZDENKE CERAR?//

Vrednost 2075 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCE

IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ//// M. ZA DELO, DRUžINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER TONE ROP

Vrednost 2174 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M2 M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINIST

M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINISTER MARJAN SENJUR

Vrednost 2273 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER MITJA GASPARI

M. ZA FINANCE, MINISTER MITJA GASPARI

Vrednost 2372 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTRICA

M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 2471 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER CIRIL SMRKOLJ

Vrednost 2570 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI////

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI//// M. ZA KULTURO, MINISTER JOžEF ŠKOLČ

Vrednost 2669 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER BORUT ŠU

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER BORUT ŠUKLJE

Vrednost 2768 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER FRANCI DEMŠAR

M. ZA OBRAMBO, MINISTER FRANCI DEMŠAR

Vrednost 2867 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER PAVLE

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2966 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER TOMAž MARUŠIČ

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER TOMAž MARUŠIČ

Vrednost 3065 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE///

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE//// M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER ANTON BERGAUER

Vrednost 3164 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M12 M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER PAVLE Z

M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER PAVLE ZGAGA

Vrednost 3263 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER MARJAN JEREB

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER MARJAN JEREB

Vrednost 3362 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M14 M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER L

M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER LOJZE MARINČEK

Vrednost 3461 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER BORIS FRL

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER BORIS FRLEC

Vrednost 3560 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M16 M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINI

M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINISTER JANKO RAZGORŠEK

Vrednost 3659 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 M. ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAV

M. ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Vrednost 3758 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Vrednost 3857 Frekvenca
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Vrednost 3956 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// SEDANJI SLOVENSKI VLADI?//

Vrednost 4055 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?//

PREDSEDNIKU VLADE?//

Vrednost 4154 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRžAVNEMU ZBORU?//

DRžAVNEMU ZBORU?//

Vrednost 4253 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Vrednost 4352 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Vrednost 4451 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Vrednost 4550 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Vrednost 4649 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Vrednost 4748 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Vrednost 4847 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Vrednost 4946 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Vrednost 5045 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Vrednost 5144 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Vrednost 5243 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Vrednost 5342 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Vrednost 5441 Frekvenca
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLIT

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI DALI GLAS?////

Vrednost 5540 Frekvenca
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W51 SMO POL LETA PRED VOLITVAMI. POSTAVLJA S

SMO POL LETA PRED VOLITVAMI. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KATERE STRANKE SO, GLEDE NA SVOJ PROGRAM IN KONKRETNO ZAVZEMANJE, NAJBOLJ USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE NASLEDNJIH PROBLEMOV. ZMANJŠANJE NEZAPOSLENOSTI://

Vrednost 5639 Frekvenca
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

W52 RAZVOJ GOSPODARSTVA://

RAZVOJ GOSPODARSTVA://

Vrednost 5738 Frekvenca
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

W53 VKLJUČEVANJE V EVROPO://

VKLJUČEVANJE V EVROPO://

Vrednost 5837 Frekvenca
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

W54 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN PREPREČEVANJE

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN PREPREČEVANJE KRIMINALA://

Vrednost 5936 Frekvenca
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

W55 STABILEN POKOJNINSKI SISTEM://

STABILEN POKOJNINSKI SISTEM://

Vrednost 6035 Frekvenca
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUOJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, DESUS IN KRŠČANSKI SOCIALISTI. KATERO OD TEH TREH MOžNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI//

Vrednost 6134 Frekvenca
1 sds ter skd in sls
2 lds
3 zlsd, desus in krščanski socialisti
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q432 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA JE ZARADI ZDRU

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA JE ZARADI ZDRUŽEVANJA S SLOVENSKIMI KRŠČANSKIMI DEMOKRATI NAPOVEDALA SVOJ IZSTOP IZ VLADE. SE VAM ZDI TO Z VIDIKA DELOVANJA VLADE...//

Vrednost 6233 Frekvenca
1 PRIMERNO
2 NEPRIMERNO
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q432A IN KAKO NAJ V ZVEZI Z NAPOVEDANIM IZSTOP

IN KAKO NAJ V ZVEZI Z NAPOVEDANIM IZSTOPOM SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE IZ KOALICIJE RAVNA PREDSEDNIK VLADE DRNOVŠEK?//

Vrednost 6332 Frekvenca
1 PRIZADEVA NAJ SI ZA RAZPIS PREDČASNIH VOLITEV
2 POSKUŠA NAJ OBNOVITI VLADO, KI BI VZDŽALA DO REDNIH VOLITEV
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q272B GLEDE NA OBSTOJEČE MOžNOSTI SE V ZVEZI Z

GLEDE NA OBSTOJEČE MOžNOSTI SE V ZVEZI Z VOLILNIM ZAKONOM KAžEJO PREDVSEM NASLEDNJE TRI MOžNOSTI - KOMBINIRANI SISTEM, DVOKROžNI VEČINSKI ALI ZA OHRANITEV OBSTOJEČEGA. ZA KATEREGA SE VI BOLJ ZAVZEMATE//

Vrednost 6431 Frekvenca
1 kombinirani t.i. nemški
2 dvokrožni večinski
3 naj ostane obstoječi
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q421A ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSP

ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSPODARSTVENIKA, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ USPOSOBLJEN ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE PO VOLITVAH//

Vrednost 6530 Frekvenca
1 drnovšek
2 janša
3 peterle
4 podobnik m.
5 pahor
6 arhar
7 voljč
8 rop
9 bajuk
10 rigelnik
11 bohorič
12 drugo
13 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q422A SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI IMENA NEKATERIH P

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI IMENA NEKATERIH POLITIKOV, VI PA NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE NJIHOVO SPOSOBNOST ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE, PRI ČEMER 1 POMENI DA SPLOH NISO SPOSOBNI, 5 DA SO ZELO SPOSOBNI ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE, 3 PA JE NEKJE VMES.// OCENITE NAJPREJ KAKO SPOSOBEN ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE SE VAM ZDI JANEZ DRNOVŠEK//

Vrednost 6629 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422B NADALJE, JANEZ JANŠA//

NADALJE, JANEZ JANŠA//

Vrednost 6728 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422C LOJZE PETERLE//

LOJZE PETERLE//

Vrednost 6827 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422D KAJ PA MARJAN PODOBNIK//

KAJ PA MARJAN PODOBNIK//

Vrednost 6926 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422F BORUT PAHOR//

BORUT PAHOR//

Vrednost 7025 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422G FRANCE ARHAR//

FRANCE ARHAR//

Vrednost 7124 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422L MARKO VOLJČ//

MARKO VOLJČ//

Vrednost 7223 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422I ANTON ROP//

ANTON ROP//

Vrednost 7322 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422J ANDREJ BAJUK//

ANDREJ BAJUK//

Vrednost 7421 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q451 NADŠKOF RODE JE V NASTOPU V MARIBORU PRE

NADŠKOF RODE JE V NASTOPU V MARIBORU PRED DNEVI DEJAL, DA SLOVENSKA ŠOLA ZA CERKEV NI SPREJEMLJIVA. ALI TAKŠNO NJEGOVO IZJAVO PODPIRATE, ALI NE PODPIRATE?

Vrednost 7520 Frekvenca
1 podpira
2 ne podpira
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q452 ALI MENITE, DA BI DRŽAVA V DENACIONALIZA

ALI MENITE, DA BI DRŽAVA V DENACIONALIZACIJSKEM POSTOPKU MORALA VRNITI DVOREC BETNAVA MARIBORSKI ŠKOFIJI?//

Vrednost 7619 Frekvenca
1 da, država naj dvorec vrne
2 ne, država naj dvorec obdrži
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q453 ALI MENITE, DA SO UPOKOJENI VRHUNSKI UME

ALI MENITE, DA SO UPOKOJENI VRHUNSKI UMETNIKI UPRAVIČENI DO PRIDOBITVE IZJEMNE POKOJNINE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA?//

Vrednost 7718 Frekvenca
1 so upravičeni do izjemne pokojnine
2 niso upravičeni do izjemne pokojnine
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednosti spremenljivk od 0 do 81

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7916 Frekvenca
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 8015 Frekvenca
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Vrednost 8114 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Vrednost 8213 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 8312 Frekvenca
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 8411 Frekvenca
1 moški
2 ženska

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Vrednost 8510 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 869 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 878 Frekvenca
30 ->30 214
45 30 - 45 299
60 46 - 60 201
99 61 -> 196
SYSMISS 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 30 99 56.4165 24.5152

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 887 Frekvenca
1 DS 13
2 DESUS 4
3 LDS 215
4 SLS 55
5 SNS 6
6 SDS 83
7 SKD 35
8 ZLSD 59
9 ZS 0
10 SND 1
11 drugo 33
12 ne ve 436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 1 12 8.22979 3.95453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OMR Omrezna skupina

Vrednost 896 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 0
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 0
3 03 - Celje, Trbovlje 0
4 04 - Kranj 0
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 0
7 07 - Novo Mesto, Krsko 0
61 276
62 147
63 123
64 108
65 53
66 30
67 24
68 38
69 52
601 30
602 34
608 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 61 608 114.377 158.233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 608

OBCINA

Vrednost 905 Frekvenca
1 AJDOVŠČINA 10
2 BREŽICE 10
3 CELJE 37
4 CERKNICA 8
5 ČRNOMELJ 8
6 DOMŽALE 12
7 DRAVOGRAD 2
8 GOR. RADGONA 12
9 GROSUPLJE 6
10 HRASTNIK 8
11 IDRIJA 10
12 ILIR. BISTRICA 8
13 IZOLA 7
14 JESENICE 11
15 KAMNIK 11
16 KOČEVJE 11
17 KOPER 17
18 KRANJ 48
19 KRŠKO 10
20 LAŠKO 10
21 LENART 6
22 LENDAVA 8
23 LITIJA 6
24 LJ-BEŽIGRAD 208
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 3
30 LOGATEC 4
34 METLIKA 4
35 MOZIRJE 7
36 MUR. SOBOTA 29
37 NOVA GOR. 24
38 NOVO MESTO 20
39 ORMOŽ 6
40 PIRAN 5
41 POSTOJNA 9
42 PTUJ 33
43 RADLJE 9
44 RADOVLJICA 16
45 RAVNE NA K. 15
46 RIBNICA 0
47 SEVNICA 5
48 SEŽANA 6
49 SLOV. GRADEC 8
50 SLOV. BISTRICA 12
51 SLOV. KONJICE 10
52 ŠENTJUR 13
53 ŠK. LOKA 22
54 ŠMARJE 15
55 TOLMIN 8
56 TRBOVLJE 11
57 TREBNJE 5
58 TRŽIČ 10
59 VELENJE 13
60 VRHNIKA 6
61 ZAGORJE 9
62 ŽALEC 17
64 MARIBOR 74
65 PESNICA 5
68 RUŠE 8
SYSMISS 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 1 68 32.9341 18.9534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

REGIJA REGIJA

Vrednost 914 Frekvenca
1 LJ/MESTO 161
2 MB+KOROSKA 181
3 CELJSKA 123
4 GORENJSKA 108
5 PRIMORSKA 107
6 LJ/PERIFERIJA 115
7 ZASAV+POSAV+NM 93
8 POMURJE 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 1 8 3.84681 2.19156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

NOVAOBC

Vrednost 923 Frekvenca
1 Žalec 17
2 Železniki 5
3 Žiri 4
4 Ajdovščina 8
5 Beltinci 4
6 Bled 7
7 Bohinj 2
8 Borovnica 0
9 Bovec 1
10 Brda 3
11 Brežice 10
12 Brezovica 2
13 Cankova-Tišina 2
14 Celje 30
15 Cerklje na Gorenjskem 1
16 Cerknica 8
17 Cerkno 3
18 Destrnik-Trnovska vas 1
19 Divača 1
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 1
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 1
24 Domžale 8
25 Dornava 2
26 Dravograd 2
27 Duplek 5
28 Gorenja vas-Poljane 3
29 Gorišnica 2
30 Gornja Radgona 7
31 Gornji Grad 1
32 Gornji Petrovci 1
33 Grosuplje 3
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 0
36 Hrastnik 8
37 Hrpelje-Kozina 1
38 Idrija 7
39 Ig 1
40 Ilirska Bistrica 8
41 Ivančna Gorica 3
42 Izola/Isola 7
43 Jesenice 11
44 Juršinci 1
45 Kamnik 11
46 Kanal 4
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 2
49 Kobilje 1
50 Komen 1
51 Koper/Capodistria 17
52 Kozje 1
53 Kočevje 11
54 Kranj 38
55 Kranjska Gora 0
56 Krško 10
57 Kungota 2
58 Kuzma 2
59 Laško 9
60 Lenart 6
61 Lendava/Lendva 6
62 Litija 6
63 Ljubljana 198
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 3
66 Logatec 4
67 Loška dolina 0
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 1
70 Luče 1
71 Majšperk 0
72 Maribor 63
73 Mežica 3
74 Medvode 5
75 Mengeš 3
76 Metlika 4
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 1
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 0
81 Mozirje 3
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 15
84 Muta 1
85 Naklo 4
86 Nazarje 1
87 Nova Gorica 14
88 Novo mesto 20
89 Odranci 0
90 Ormož 6
91 Osilnica 0
92 Pesnica 2
93 Piran/Pirano 5
94 Pivka 2
95 Podvelka-Ribnica 1
96 Podčetrtek 1
97 Postojna 7
98 Preddvor 1
99 Ptuj 21
100 Puconci 2
101 Radenci 3
102 Radeče 1
103 Radlje ob Dravi 5
104 Radovljica 7
105 Ravne-Prevalje 9
106 Rače-Fram 3
107 Ribnica 0
108 Rogatec 2
109 Rogaševci 0
110 Rogaška Slatina 3
111 Ruše 8
112 Sežana 3
113 Semič 2
114 Sevnica 4
115 Slovenj Gradec 7
116 Slovenska Bistrica 12
117 Slovenske Konjice 6
118 Starše 1
119 Sveti Jurij 2
120 Tolmin 5
121 Tržič 10
122 Trbovlje 11
123 Trebnje 6
124 Turnišče 0
125 Velenje 7
126 Velike Lašče 0
127 Videm 3
128 Vipava 2
129 Vitanje 2
130 Vodice 0
131 Vojnik 3
132 Vrhnika 6
133 Vuzenica 2
134 Zagorje ob Savi 9
135 Zavrč 0
136 Zreče 2
137 Šentilj 3
138 Šentjernej 0
139 Šentjur pri Celju 13
140 Šenčur 4
141 Škocjan 0
142 Škofja Loka 10
143 Škofljica 0
144 Šmarje pri Jelšah 8
145 Šmartno ob Paki 2
146 Šoštanj 4
147 Štore 4
148 Črenšovci 1
149 Črna na Koroškem 3
150 Črnomelj 6
SYSMISS 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 1 150 70.6011 37.0861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Vrednost 932 Frekvenca
0.461323 72
0.490156 38
0.50285 59
0.519562 53
0.534278 25
0.552035 23
0.559841 48
0.594832 38
0.610237 52
0.630518 53
0.648377 14
0.651592 62
0.669925 9
0.692317 13
0.790744 39
0.800082 3
0.840166 12
0.873884 4
0.901087 2
0.952549 8
0.970946 1
0.984206 9
1 2
1.13007 1
1.23431 3
1.33947 10
1.3714 1
1.46005 15
1.50857 24
1.61609 15
1.62553 9
1.76157 34
1.77185 11
1.82011 47
1.83074 38
1.89193 10
1.96122 9
2.13776 13
2.20881 18
2.28264 14
2.29596 22
2.77011 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0.461323 2.77011 0.99931 0.617026

Vrednosti spremenljivk od 0.461323 do 2.77011

PB Oznaka politbarometra

Vrednost 941 Frekvenca
63 63 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 63 63 63 0

Vrednosti spremenljivk od 63 do 63

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0003 - Vprašalnik PBSI0003 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0003 - POLITBAROMETER 3/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 20. do 22. marca 2000 [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2001). PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0003. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0003_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si