PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0003
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0003_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, pogledi na spreminjanje volilnega sistema, strankarske preference, ocena izjave nadškofa Rodeta "o slovenskih šolah", vrnitev dvorca Betnava Mariborski škofiji, upravičenost vrhunskih umetnikov do izjemnih pokojnin

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo. Aktualne teme meseca so bile ocena izjave nadškofa Rodeta "o slovenskih šolah", vrnitev dvorca Betnava Mariborski škofiji in upravičenost vrhunskih umetnikov do izjemnih pokojnin.

Methodology


Collection date: 20. marec 2000 - 22. marec 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0003 - Politbarometer 3/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 90
  • number of units: 940

Variable list

ZAPST ZAPST

SequenceNumber

Valid range from 1 to 2999

Kraj Kraj

Kraj

Valid range from 0 to 0

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

ZAPST ZAPST

SequenceNumber

Valid range from 1 to 2999

Kraj Kraj

Kraj

Valid range from 0 to 0

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Value 491 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Value 788 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Value 887 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Value 986 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Value 1085 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1184 Frequency
1 DS-demokratsko stranko Slovenije
2 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 SLS-slovensko ljudsko stranko
5 SNS-slovensko nacionalno stranko
6 SDS-socialno demokracijo Slovenije
7 SKD-slovenske krščanske demokrate
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 ZS-zelene Slovenije
10 SND-slovensko nacionalno desnico
11 drugo
12 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 12

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1283 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 drugo
12 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 12

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE VLADE?//

Value 1382 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1481 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAVNI ZBOR//

Value 1580 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V4 IN DRžAVNI SVET//

IN DRžAVNI SVET//

Value 1679 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Value 1778 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V6A IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČ

IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Value 1877 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V7 KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA K

KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA KOT PODPREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1976 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRžAVNE TOžILKE ZDENKE CERAR?//

Value 2075 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M1 IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCE

IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ//// M. ZA DELO, DRUžINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER TONE ROP

Value 2174 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M2 M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINIST

M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINISTER MARJAN SENJUR

Value 2273 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER MITJA GASPARI

M. ZA FINANCE, MINISTER MITJA GASPARI

Value 2372 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTRICA

M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 2471 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER CIRIL SMRKOLJ

Value 2570 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI////

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI//// M. ZA KULTURO, MINISTER JOžEF ŠKOLČ

Value 2669 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER BORUT ŠU

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER BORUT ŠUKLJE

Value 2768 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER FRANCI DEMŠAR

M. ZA OBRAMBO, MINISTER FRANCI DEMŠAR

Value 2867 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER PAVLE

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2966 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER TOMAž MARUŠIČ

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER TOMAž MARUŠIČ

Value 3065 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE///

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE//// M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER ANTON BERGAUER

Value 3164 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M12 M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER PAVLE Z

M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER PAVLE ZGAGA

Value 3263 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER MARJAN JEREB

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER MARJAN JEREB

Value 3362 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M14 M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER L

M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER LOJZE MARINČEK

Value 3461 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER BORIS FRL

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER BORIS FRLEC

Value 3560 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M16 M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINI

M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINISTER JANKO RAZGORŠEK

Value 3659 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M17 M. ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAV

M. ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Value 3758 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Value 3857 Frequency
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Value 3956 Frequency
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// SEDANJI SLOVENSKI VLADI?//

Value 4055 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?//

PREDSEDNIKU VLADE?//

Value 4154 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I3 DRžAVNEMU ZBORU?//

DRžAVNEMU ZBORU?//

Value 4253 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Value 4352 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Value 4451 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Value 4550 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Value 4649 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Value 4748 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Value 4847 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Value 4946 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Value 5045 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Value 5144 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Value 5243 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Value 5342 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Value 5441 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLIT

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI DALI GLAS?////

Value 5540 Frequency
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

W51 SMO POL LETA PRED VOLITVAMI. POSTAVLJA S

SMO POL LETA PRED VOLITVAMI. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KATERE STRANKE SO, GLEDE NA SVOJ PROGRAM IN KONKRETNO ZAVZEMANJE, NAJBOLJ USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE NASLEDNJIH PROBLEMOV. ZMANJŠANJE NEZAPOSLENOSTI://

Value 5639 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 14

W52 RAZVOJ GOSPODARSTVA://

RAZVOJ GOSPODARSTVA://

Value 5738 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 14

W53 VKLJUČEVANJE V EVROPO://

VKLJUČEVANJE V EVROPO://

Value 5837 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 14

W54 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN PREPREČEVANJE

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN PREPREČEVANJE KRIMINALA://

Value 5936 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 14

W55 STABILEN POKOJNINSKI SISTEM://

STABILEN POKOJNINSKI SISTEM://

Value 6035 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 nobena stranka
13 problem ni pomemben
14 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 14

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUOJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, DESUS IN KRŠČANSKI SOCIALISTI. KATERO OD TEH TREH MOžNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI//

Value 6134 Frequency
1 sds ter skd in sls
2 lds
3 zlsd, desus in krščanski socialisti
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q432 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA JE ZARADI ZDRU

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA JE ZARADI ZDRUŽEVANJA S SLOVENSKIMI KRŠČANSKIMI DEMOKRATI NAPOVEDALA SVOJ IZSTOP IZ VLADE. SE VAM ZDI TO Z VIDIKA DELOVANJA VLADE...//

Value 6233 Frequency
1 PRIMERNO
2 NEPRIMERNO
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q432A IN KAKO NAJ V ZVEZI Z NAPOVEDANIM IZSTOP

IN KAKO NAJ V ZVEZI Z NAPOVEDANIM IZSTOPOM SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE IZ KOALICIJE RAVNA PREDSEDNIK VLADE DRNOVŠEK?//

Value 6332 Frequency
1 PRIZADEVA NAJ SI ZA RAZPIS PREDČASNIH VOLITEV
2 POSKUŠA NAJ OBNOVITI VLADO, KI BI VZDŽALA DO REDNIH VOLITEV
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q272B GLEDE NA OBSTOJEČE MOžNOSTI SE V ZVEZI Z

GLEDE NA OBSTOJEČE MOžNOSTI SE V ZVEZI Z VOLILNIM ZAKONOM KAžEJO PREDVSEM NASLEDNJE TRI MOžNOSTI - KOMBINIRANI SISTEM, DVOKROžNI VEČINSKI ALI ZA OHRANITEV OBSTOJEČEGA. ZA KATEREGA SE VI BOLJ ZAVZEMATE//

Value 6431 Frequency
1 kombinirani t.i. nemški
2 dvokrožni večinski
3 naj ostane obstoječi
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q421A ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSP

ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSPODARSTVENIKA, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ USPOSOBLJEN ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE PO VOLITVAH//

Value 6530 Frequency
1 drnovšek
2 janša
3 peterle
4 podobnik m.
5 pahor
6 arhar
7 voljč
8 rop
9 bajuk
10 rigelnik
11 bohorič
12 drugo
13 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 13

Q422A SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI IMENA NEKATERIH P

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI IMENA NEKATERIH POLITIKOV, VI PA NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE NJIHOVO SPOSOBNOST ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE, PRI ČEMER 1 POMENI DA SPLOH NISO SPOSOBNI, 5 DA SO ZELO SPOSOBNI ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE, 3 PA JE NEKJE VMES.// OCENITE NAJPREJ KAKO SPOSOBEN ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE SE VAM ZDI JANEZ DRNOVŠEK//

Value 6629 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422B NADALJE, JANEZ JANŠA//

NADALJE, JANEZ JANŠA//

Value 6728 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422C LOJZE PETERLE//

LOJZE PETERLE//

Value 6827 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422D KAJ PA MARJAN PODOBNIK//

KAJ PA MARJAN PODOBNIK//

Value 6926 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422F BORUT PAHOR//

BORUT PAHOR//

Value 7025 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422G FRANCE ARHAR//

FRANCE ARHAR//

Value 7124 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422L MARKO VOLJČ//

MARKO VOLJČ//

Value 7223 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422I ANTON ROP//

ANTON ROP//

Value 7322 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422J ANDREJ BAJUK//

ANDREJ BAJUK//

Value 7421 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q451 NADŠKOF RODE JE V NASTOPU V MARIBORU PRE

NADŠKOF RODE JE V NASTOPU V MARIBORU PRED DNEVI DEJAL, DA SLOVENSKA ŠOLA ZA CERKEV NI SPREJEMLJIVA. ALI TAKŠNO NJEGOVO IZJAVO PODPIRATE, ALI NE PODPIRATE?

Value 7520 Frequency
1 podpira
2 ne podpira
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q452 ALI MENITE, DA BI DRŽAVA V DENACIONALIZA

ALI MENITE, DA BI DRŽAVA V DENACIONALIZACIJSKEM POSTOPKU MORALA VRNITI DVOREC BETNAVA MARIBORSKI ŠKOFIJI?//

Value 7619 Frequency
1 da, država naj dvorec vrne
2 ne, država naj dvorec obdrži
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q453 ALI MENITE, DA SO UPOKOJENI VRHUNSKI UME

ALI MENITE, DA SO UPOKOJENI VRHUNSKI UMETNIKI UPRAVIČENI DO PRIDOBITVE IZJEMNE POKOJNINE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA?//

Value 7718 Frequency
1 so upravičeni do izjemne pokojnine
2 niso upravičeni do izjemne pokojnine
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 81

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7916 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 8015 Frequency
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 8114 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 8213 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 8312 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 8411 Frequency
1 moški
2 ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 8510 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 869 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 878 Frequency
30 ->30 214
45 30 - 45 299
60 46 - 60 201
99 61 -> 196
SYSMISS 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 30 99 56.4165 24.5152

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 887 Frequency
1 DS 13
2 DESUS 4
3 LDS 215
4 SLS 55
5 SNS 6
6 SDS 83
7 SKD 35
8 ZLSD 59
9 ZS 0
10 SND 1
11 drugo 33
12 ne ve 436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 1 12 8.22979 3.95453

Valid range from 1 to 12

OMR Omrezna skupina

Value 896 Frequency
1 01 - Ljubljana 0
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 0
3 03 - Celje, Trbovlje 0
4 04 - Kranj 0
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 0
7 07 - Novo Mesto, Krsko 0
61 276
62 147
63 123
64 108
65 53
66 30
67 24
68 38
69 52
601 30
602 34
608 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 61 608 114.377 158.233

Valid range from 1 to 608

OBCINA

Value 905 Frequency
1 AJDOVŠČINA 10
2 BREŽICE 10
3 CELJE 37
4 CERKNICA 8
5 ČRNOMELJ 8
6 DOMŽALE 12
7 DRAVOGRAD 2
8 GOR. RADGONA 12
9 GROSUPLJE 6
10 HRASTNIK 8
11 IDRIJA 10
12 ILIR. BISTRICA 8
13 IZOLA 7
14 JESENICE 11
15 KAMNIK 11
16 KOČEVJE 11
17 KOPER 17
18 KRANJ 48
19 KRŠKO 10
20 LAŠKO 10
21 LENART 6
22 LENDAVA 8
23 LITIJA 6
24 LJ-BEŽIGRAD 208
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 3
30 LOGATEC 4
34 METLIKA 4
35 MOZIRJE 7
36 MUR. SOBOTA 29
37 NOVA GOR. 24
38 NOVO MESTO 20
39 ORMOŽ 6
40 PIRAN 5
41 POSTOJNA 9
42 PTUJ 33
43 RADLJE 9
44 RADOVLJICA 16
45 RAVNE NA K. 15
46 RIBNICA 0
47 SEVNICA 5
48 SEŽANA 6
49 SLOV. GRADEC 8
50 SLOV. BISTRICA 12
51 SLOV. KONJICE 10
52 ŠENTJUR 13
53 ŠK. LOKA 22
54 ŠMARJE 15
55 TOLMIN 8
56 TRBOVLJE 11
57 TREBNJE 5
58 TRŽIČ 10
59 VELENJE 13
60 VRHNIKA 6
61 ZAGORJE 9
62 ŽALEC 17
64 MARIBOR 74
65 PESNICA 5
68 RUŠE 8
SYSMISS 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 1 68 32.9341 18.9534

Valid range from 1 to 68

REGIJA REGIJA

Value 914 Frequency
1 LJ/MESTO 161
2 MB+KOROSKA 181
3 CELJSKA 123
4 GORENJSKA 108
5 PRIMORSKA 107
6 LJ/PERIFERIJA 115
7 ZASAV+POSAV+NM 93
8 POMURJE 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 1 8 3.84681 2.19156

Valid range from 1 to 8

NOVAOBC

Value 923 Frequency
1 Žalec 17
2 Železniki 5
3 Žiri 4
4 Ajdovščina 8
5 Beltinci 4
6 Bled 7
7 Bohinj 2
8 Borovnica 0
9 Bovec 1
10 Brda 3
11 Brežice 10
12 Brezovica 2
13 Cankova-Tišina 2
14 Celje 30
15 Cerklje na Gorenjskem 1
16 Cerknica 8
17 Cerkno 3
18 Destrnik-Trnovska vas 1
19 Divača 1
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 1
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 1
24 Domžale 8
25 Dornava 2
26 Dravograd 2
27 Duplek 5
28 Gorenja vas-Poljane 3
29 Gorišnica 2
30 Gornja Radgona 7
31 Gornji Grad 1
32 Gornji Petrovci 1
33 Grosuplje 3
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 0
36 Hrastnik 8
37 Hrpelje-Kozina 1
38 Idrija 7
39 Ig 1
40 Ilirska Bistrica 8
41 Ivančna Gorica 3
42 Izola/Isola 7
43 Jesenice 11
44 Juršinci 1
45 Kamnik 11
46 Kanal 4
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 2
49 Kobilje 1
50 Komen 1
51 Koper/Capodistria 17
52 Kozje 1
53 Kočevje 11
54 Kranj 38
55 Kranjska Gora 0
56 Krško 10
57 Kungota 2
58 Kuzma 2
59 Laško 9
60 Lenart 6
61 Lendava/Lendva 6
62 Litija 6
63 Ljubljana 198
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 3
66 Logatec 4
67 Loška dolina 0
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 1
70 Luče 1
71 Majšperk 0
72 Maribor 63
73 Mežica 3
74 Medvode 5
75 Mengeš 3
76 Metlika 4
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 1
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 0
81 Mozirje 3
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 15
84 Muta 1
85 Naklo 4
86 Nazarje 1
87 Nova Gorica 14
88 Novo mesto 20
89 Odranci 0
90 Ormož 6
91 Osilnica 0
92 Pesnica 2
93 Piran/Pirano 5
94 Pivka 2
95 Podvelka-Ribnica 1
96 Podčetrtek 1
97 Postojna 7
98 Preddvor 1
99 Ptuj 21
100 Puconci 2
101 Radenci 3
102 Radeče 1
103 Radlje ob Dravi 5
104 Radovljica 7
105 Ravne-Prevalje 9
106 Rače-Fram 3
107 Ribnica 0
108 Rogatec 2
109 Rogaševci 0
110 Rogaška Slatina 3
111 Ruše 8
112 Sežana 3
113 Semič 2
114 Sevnica 4
115 Slovenj Gradec 7
116 Slovenska Bistrica 12
117 Slovenske Konjice 6
118 Starše 1
119 Sveti Jurij 2
120 Tolmin 5
121 Tržič 10
122 Trbovlje 11
123 Trebnje 6
124 Turnišče 0
125 Velenje 7
126 Velike Lašče 0
127 Videm 3
128 Vipava 2
129 Vitanje 2
130 Vodice 0
131 Vojnik 3
132 Vrhnika 6
133 Vuzenica 2
134 Zagorje ob Savi 9
135 Zavrč 0
136 Zreče 2
137 Šentilj 3
138 Šentjernej 0
139 Šentjur pri Celju 13
140 Šenčur 4
141 Škocjan 0
142 Škofja Loka 10
143 Škofljica 0
144 Šmarje pri Jelšah 8
145 Šmartno ob Paki 2
146 Šoštanj 4
147 Štore 4
148 Črenšovci 1
149 Črna na Koroškem 3
150 Črnomelj 6
SYSMISS 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 1 150 70.6011 37.0861

Valid range from 1 to 150

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 932 Frequency
0.461323 72
0.490156 38
0.50285 59
0.519562 53
0.534278 25
0.552035 23
0.559841 48
0.594832 38
0.610237 52
0.630518 53
0.648377 14
0.651592 62
0.669925 9
0.692317 13
0.790744 39
0.800082 3
0.840166 12
0.873884 4
0.901087 2
0.952549 8
0.970946 1
0.984206 9
1 2
1.13007 1
1.23431 3
1.33947 10
1.3714 1
1.46005 15
1.50857 24
1.61609 15
1.62553 9
1.76157 34
1.77185 11
1.82011 47
1.83074 38
1.89193 10
1.96122 9
2.13776 13
2.20881 18
2.28264 14
2.29596 22
2.77011 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0.461323 2.77011 0.99931 0.617026

Valid range from 0.461323 to 2.77011

PB Oznaka politbarometra

Value 941 Frequency
63 63 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 63 63 63 0

Valid range from 63 to 63

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0003 - Vprašalnik PBSI0003 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0003 - POLITBAROMETER 3/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 20. do 22. marca 2000 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2001). PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0003. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0003_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si