Po uporabi raziskovalnih podatkov

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Tudi po uporabi podatkov iz Kataloga ADP je potrebno upoštevati splošna pravila in pogoje, s katerimi ste se strinjali ob registraciji:

  • Citiranje: podatke, njihove izvorne avtorje in ADP ste dolžni navajati v vseh objavah in predstavitvah, v katerih boste uporabili podatke (npr. grafi, tabele, sklicevanje na podatke znotraj besedila), uporabljene podatkovne datoteke morate prav tako navesti v seznamu uporabljenih virov in literature (5. člen).
  •  

  • Če v podatkih ali spremljajočih gradivih opazite napako ali pomanjkljivost, nas o tem obvestite.
  •  

  • Obveščanje o objavah: ko boste objavili članek ali izvedli predstavitev, v kateri boste uporabili podatke iz Kataloga ADP, ste nas dolžni o tem obvestiti. Posredujte nam povezavo do objave ali do zapisa v sistemu COBISS (6. člen). Vašo objavo bomo navedli v razdelek “Povezane objave” na ravni opisa raziskave (glej Vrste gradiv)..
  •  

  • Varen izbris podatkov iz lokalnega računalnika: V kolikor ste podatkovno datoteko prenesli na lokalni računalnik, jo morate varno izbrisati po koncu rabe najkasneje leto dni po prenosu oz. (2. člen).

 Po uporabi podatkov vas vabimo, da aktivno promovirate svojo rabo in analizo podatkov.

  • Za blog ADP napišite krajši prispevek, v katerem opišete svojo izkušnjo uporabe podatkov iz Kataloga ADP. Članek bomo promovirali po promocijskih kanalih ADP (družbena omrežja, Metina lista, mesečne eNovice ADP).
  •  

  • Lahko delite svojo sintakso, modele, ali druge podatke, ki ste jih ustvarili s pomočjo podatkov iz Kataloga ADP. Vaša gradiva bomo navedeli v razdelek “Povezane objave” na ravni opisa raziskave (glej Vrste gradiv).

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Po uporabi raziskovalnih podatkov. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/po_uporabi/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB10/98, Slovenija, Oktober 1998, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si